Tiên Hiệp

Ai Bảo Hắn Tu Tiên! (Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích!)

Ai Bảo Hắn Tu Tiên! (Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích!)

“Ta nhiều lần cường điệu, tu tiên giới tập tục vốn chính là lệch, không phải ta mang lệch, đều nói sách sử là người thắng viết, vậy tại sao ta chiến thắng còn luôn luôn có người vu hãm ta?” Lục Dương kiếm tiên đối mặt phóng viên phỏng vấn nói như thế, biểu thị phi thường phẫn nộ.

Ngày thứ hai.

“Ta nhiều lần cường điệu, tu tiên giới tập tục là ta mang lệch.” Lục Dương kiếm tiên đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc nói như thế, biểu thị phi thường phẫn nộ. Từng cái « tu tiên nhật báo » vì ngài đưa tin.

txt: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tối Bạch Đích Ô Nha
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hôm nay thích hợp đi xa, không nên gian lận2024-02-23 14:03
 • #2: Đơn linh căn2024-02-23 14:03
 • #3: 1 nhìn chính là người thành thật2024-02-23 14:03
 • #4: Lấy ra đi ngươi2024-02-23 14:03
 • #5: Ta cảm thấy thứ 3 quan khảo nghiệm chính là trí tuệ2024-02-23 14:03
 • #6: Đái sư huynh ngươi phải tỉnh táo a2024-02-23 14:04
 • #7: Khiêm nhường các trưởng lão2024-02-23 14:04
 • #8: Cấm thư « Long Phượng biến »(cảm tạ cho ta 1 cái ôm, cuộc sống yên tĩnh khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:04
 • #9: Trung Ương đại lục2024-02-23 14:04
 • #10: Đan Đỉnh phong liền mùi đều là hương2024-02-23 14:04
 • #11: Bái sư học nghệ2024-02-23 14:04
 • #12: Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng2024-02-23 14:04
 • #13: Dẫn khí nhập thể2024-02-23 14:04
 • #14: Đại sư tỷ nói rất đúng2024-02-23 14:04
 • #15: Nhiệm Vụ đại điện2024-02-23 14:05
 • #16: Vân Chi thiên tư2024-02-23 14:05
 • #17: Nhưng từng nghe nói qua lục địa kiếm tiên2024-02-23 14:05
 • #18: Yêu điểu2024-02-23 14:05
 • #19: Yêu điểu chân thân!2024-02-23 14:05
 • #20: Thượng gia2024-02-23 14:05
 • #21: Ngủ lại2024-02-23 14:05
 • #22: Ai nói không có nhằm vào làn da độc?2024-02-23 14:05
 • #23: Thượng gia chủ chuyện cũ (thư hữu ngôi sao khó tránh khỏi khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:05
 • #24: Đại khủng bố2024-02-23 14:05
 • #25: Cổ quái kỳ lạ hối đoái bảng danh sách2024-02-23 14:05
 • #26: Mạnh gia lai lịch2024-02-23 14:06
 • #27: Bách Hương lâu bên trong đột phá2024-02-23 14:06
 • #28: Nghe nói ngươi có trận mỗi ngày ăn đậu hũ?2024-02-23 14:06
 • #29: Thượng cổ đại thế mà nói2024-02-23 14:06
 • #30: Súc địa thành thốn2024-02-23 14:06
 • #31: Học để mà dùng2024-02-23 14:06
 • #32: Nhân sâm bé con2024-02-23 14:06
 • #33: Dược viên2024-02-23 14:06
 • #34: Các tiểu Dược Vương2024-02-23 14:06
 • #35: Nữ ma đầu2024-02-23 14:07
 • #36: Không có một cái bớt lo2024-02-23 14:07
 • #37: Dược Vương linh dịch2024-02-23 14:07
 • #38: Cáo biệt tràng cảnh tương đương cảm động2024-02-23 14:07
 • #39: Sư đệ, ngươi cũng biết Vấn Đạo tông là danh môn chính phái?2024-02-23 14:07
 • #40: Nhà ăn2024-02-23 14:07
 • #41: Xuất phát2024-02-23 14:07
 • #42: Truyền thuyết cùng sự thật thường thường có sai lầm2024-02-23 14:07
 • #43: Ngươi sơn thần gia gia2024-02-23 14:07
 • #44: Quân tử giấu khí tại thân2024-02-23 14:07
 • #45: Đừng cầm bánh quẩy không làm vũ khí2024-02-23 14:08
 • #46: Thập Ngưu chi lực đan!2024-02-23 14:08
 • #47: Phá Tự quyết2024-02-23 14:08
 • #48: Sào huyệt2024-02-23 14:08
 • #49: Ma giáo2024-02-23 14:08
 • #50: Thánh nhân nói thế nào?2024-02-23 14:08
 • #51: Quên một chút cái gì2024-02-23 14:08
 • #52: Mắng ai người tốt đâu! (cảm tạ thủy tham ăn thư hữu khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:08
 • #53: Ma giáo mở rộng thu nhận2024-02-23 14:08
 • #54: Lên tên tiệm2024-02-23 14:09
 • #55: Sinh ý thịnh vượng2024-02-23 14:09
 • #56: Làm tiểu đệ phải nghiêm khắc chấp hành lão đại mệnh lệnh2024-02-23 14:09
 • #57: Thu hoạch2024-02-23 14:09
 • #58: Tượng Hình quyền không phải như thế đánh2024-02-23 14:09
 • #59: Lục thị Tượng Hình quyền2024-02-23 14:09
 • #60: Bổ khoái cùng tiểu thâu2024-02-23 14:09
 • #61: Như thế chủ động công trạng cũng không thấy nhiều2024-02-23 14:09
 • #62: Cứ điểm vị trí2024-02-23 14:10
 • #63: Cẩn thận, đối phương rất quỷ dị2024-02-23 14:10
 • #64: Cái bóng2024-02-23 14:10
 • #65: Giám khảo2024-02-23 14:10
 • #66: Đầu óc không linh hoạt không đề nghị tiến vào Ma giáo2024-02-23 14:10
 • #67: Chúng ta đều là vì Ma giáo suy nghĩ2024-02-23 14:10
 • #68: Chính xác thông quan phương thức2024-02-23 14:10
 • #69: Sai lầm thông quan phương thức2024-02-23 14:10
 • #70: Đạo thứ hai khảo nghiệm (cảm tạ thiên khung biển mây thư hữu khen thưởng minh chủ, vì cuộc sống yên tĩnh minh chủ tăng thêm)2024-02-23 14:10
 • #71: Chân tâm thật ý (cảm tạ trạch đồ ăn đại lão khen thưởng bạch ngân minh)2024-02-23 14:11
 • #72: Ma giáo tam kiệt (cảm tạ bần nhũ la lỵ, thượng tiên tề thiên hai vị thư hữu khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:11
 • #73: Chính đạo nội ứng2024-02-23 14:11
 • #74: Tượng Hình quyền chung cực chiêu thức (cảm tạ thư hữu đại xuyên ba ba khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:11
 • #75: Đào mệnh!2024-02-23 14:11
 • #76: Đánh giá2024-02-23 14:11
 • #77: Chủ quán đâu, đi ra!2024-02-23 14:11
 • #78: Chính ma một nhà thân2024-02-23 14:12
 • #79: Bất Hủ tiên nhân2024-02-23 14:12
 • #80: Ngôi sao cùng đại lục2024-02-23 14:12
 • #81: Cục đá ám khí2024-02-23 14:12
 • #82: Chi tiết báo cáo2024-02-23 14:12
 • #83: Lan Đình nhiệm vụ bí mật2024-02-23 14:12
 • #84: Cửa trước đường cái đậu hũ cửa hàng2024-02-23 14:12
 • #85: Nghịch Thọ nguyên phù (vì minh chủ ngôi sao khó tránh khỏi tăng thêm)2024-02-23 14:12
 • #86: Giấu ở trong quan phủ nội ứng (cảm tạ trái ủng tổ quốc phải ôm lỗ đời hạm Tiên Cổ nguyệt khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:12
 • #87: Học tập Ẩn Thân phù2024-02-23 14:12
 • #88: Lan Đình trưởng thành2024-02-23 14:12
 • #89: Không đề nghị ma đạo tu sĩ đến quán đồ nướng ăn cơm2024-02-23 14:13
 • #90: Hỏi han ghi chép2024-02-23 14:13
 • #91: Mặt trời dập tắt sau này sẽ là mặt trăng2024-02-23 14:13
 • #92: Người tu tiên phường thị2024-02-23 14:13
 • #93: Xem bói2024-02-23 14:13
 • #94: Chẳng lẽ quyển sách này chính là trong truyền thuyết bản kia ẩn giấu đi. . .2024-02-23 14:13
 • #95: Bất Hủ giáo làm sao có thể có chính đạo nội ứng!2024-02-23 14:13
 • #96: Nghỉ dài hạn2024-02-23 14:13
 • #97: Khắc thuyền cầu cái gì tới? (cảm tạ thư hữu khôi tiêu bạt kỵ khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:13
 • #98: Bảo hiểm phương án2024-02-23 14:13
 • #99: Thương hội uy lực lớn nhất vũ khí2024-02-23 14:13
 • #100: Đây chính là kinh hỉ? (cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 14:14
 • #101: Nói dối há mồm liền ra2024-02-23 14:14
 • #102: Nhiệm vụ của các ngươi là chui vào Vấn Đạo tông2024-02-23 14:14
 • #103: Giống như gọi đúng tiên danh. . .2024-02-23 14:14
 • #104: Hay là muốn dựa vào đại sư tỷ2024-02-23 14:14
 • #105: Không may Bất Hủ tiên tử2024-02-23 14:14
 • #106: Khải hoàn mà về2024-02-23 14:14
 • #107: Nho tu sử dụng vũ khí2024-02-23 14:14
 • #108: Bóc này phù, vi sư liền có thể đi ra2024-02-23 14:14
 • #109: Bất Ngữ đạo nhân chuyện cũ2024-02-23 14:14
 • #110: Cổ ngôn phiên dịch2024-02-23 14:14
 • #111: Cứ như vậy còn muốn được thả ra?2024-02-23 14:14
 • #112: Bất Ngữ đạo nhân bị cầm tù nguyên nhân2024-02-23 14:15
 • #113: Lục Dương tam vấn2024-02-23 14:15
 • #114: Đại sư tỷ, ta học xong sao?2024-02-23 14:15
 • #115: Không làm đồ nướng nhân tài không được trọng dụng2024-02-23 14:15
 • #116: Có nạn cùng chịu2024-02-23 14:15
 • #117: Ta là tâm ma2024-02-23 14:15
 • #118: Bất Hủ tiên tử thức tỉnh2024-02-23 14:15
 • #119: Để ngươi kiến thức một chút tiên nhân nhãn lực!2024-02-23 14:15
 • #120: Thượng cổ kỳ văn2024-02-23 14:15
 • #121: Phần mộ2024-02-23 14:16
 • #122: Giám định loại pháp khí2024-02-23 14:16
 • #123: Mộ huyệt chủ nhân2024-02-23 14:16
 • #124: Đại trưởng lão2024-02-23 14:16
 • #125: Vấn Đạo tông cửu tử tề tụ một đường2024-02-23 14:16
 • #126: Thanh Phong kiếm tiểu sức phẩm2024-02-23 14:16
 • #127: Ngự kiếm phi hành2024-02-23 14:16
 • #128: Ngũ đại tiên môn hội nghị bí mật2024-02-23 14:16
 • #129: Bất Ngữ đạo nhân thoát khốn2024-02-23 14:16
 • #130: 【 quy tắc 】2024-02-23 14:16
 • #131: Nguy hiểm một đêm (cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 14:16
 • #132: Nguy cơ tứ phía2024-02-23 14:16
 • #133: Thi thể hoạt động là hiện tượng bình thường2024-02-23 14:17
 • #134: Lập trường xoay chuyển (canh thứ ba cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 14:17
 • #135: Tiệm thuốc2024-02-23 14:17
 • #136: Không có cách nào thông quan?2024-02-23 14:17
 • #137: Bị đùa bỡn bọn nha dịch (cảm tạ thư hữu thật nhiều voi a khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:17
 • #138: Đều đang tính toán (cảm tạ thư hữu BuiBuibui khen thưởng minh chủ)2024-02-23 14:17
 • #139: Ai mới là thợ săn?2024-02-23 14:17
 • #140: Ở trước mặt Hoàng Đậu Đậu ta đàm đoạt xá?2024-02-23 14:17
 • #141: Tiên nhân chi uy2024-02-23 14:17
 • #142: Thành công ly khai Bố Y Trấn2024-02-23 14:17
 • #143: Đang đứng ở ảo tưởng giai đoạn Lục Dương2024-02-23 14:18
 • #144: Nguyên lai ta tại thời điểm các ngươi rất câu nệ?2024-02-23 14:18
 • #145: Ngũ Đại Tiên Môn người mạnh nhất2024-02-23 14:18
 • #146: Xích tử chi tâm2024-02-23 14:18
 • #147: Thượng Cổ Ngũ Tiên2024-02-23 14:18
 • #148: Tam Lập Động Thiên2024-02-23 14:18
 • #149: Vô Đề2024-02-23 14:18
 • #150: Cổ Đại Độ Kiếp Kỳ2024-02-23 14:18
 • #151: Ứng Thiên Tiên cái này cháu trai2024-02-23 14:18
 • #152: Lục Trưởng Lão (cầu đề cử)2024-02-23 14:19
 • #153: 《 Trồng Cây Quyết 》2024-02-23 14:19
 • #154: Thực vật nhân2024-02-23 14:19
 • #155: Hoàng Đậu Đậu mua sắm2024-02-23 14:19
 • #156: Đây không phải là đúng dịp sao?2024-02-23 14:19
 • #157: dè dặt Man Cốt2024-02-23 14:19
 • #158: Lần trước Ngũ Hành Tông như thế nào thua?2024-02-23 14:19
 • #159: Bất Hủ Tiên Tử kim thủ chỉ2024-02-23 14:19
 • #160: Rút cuộc tìm được lúc trước bán giả đề2024-02-23 14:19
 • #161: Bất Hủ Tiên Tử ngôn xuất pháp tùy2024-02-23 14:20
 • #162: Ngũ Hành Tông tới chơi2024-02-23 14:20
 • #163: Ứng Thiên Tiên lấy2024-02-23 14:20
 • #164: Các ngươi Vấn Đạo Tông khinh người quá đáng!2024-02-23 14:20
 • #165: Cho các ngươi Vấn Đạo Tông ưu tú nhất đệ tử đi ra!2024-02-23 14:20
 • #166: Bất Hủ Tiên Tử khảo nghiệm2024-02-23 14:20
 • #167: Trận đấu giải thích2024-02-23 14:20
 • #168: Nho Tu đối Nho Tu2024-02-23 14:20
 • #169: Lục Dương xuất chiến (thêm chương cầu đề cử)2024-02-23 14:20
 • #170: Ngũ Hành pháp thuật đối bính2024-02-23 14:21
 • #171: Tị Thủy Quyết2024-02-23 14:21
 • #172: Chuyến này có Bất Hủ Tiên Nhân che chở2024-02-23 14:21
 • #173: Chuyên nghiệp Bất Hủ Giáo cao tầng2024-02-23 14:21
 • #174: Cái đồ chơi này giống như so tại Bất Hủ Giáo làm còn kiếm tiền2024-02-23 14:21
 • #175: Động thủ!2024-02-23 14:21
 • #176: Đậu Hủ Thiên Tôn!2024-02-23 14:21
 • #177: Thượng Quan Vũ2024-02-23 14:21
 • #178: Hoàng Lương Chẩm2024-02-23 14:21
 • #179: Bản tiên tên kêu Hoàng Đậu Đậu2024-02-23 14:21
 • #180: Thượng Cổ đại thần thông -- Tát Đậu Thành Binh2024-02-23 14:21
 • #181: Lục sư đệ, ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện sao?2024-02-23 14:21
 • #182: Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa2024-02-23 14:22
 • #183: Biết Trước Tương Lai2024-02-23 14:22
 • #184: Mạnh nhất trành quỷ2024-02-23 14:22
 • #185: Bất Hủ Tiên Nhân2024-02-23 14:22
 • #186: Đại sư tỷ kế hoạch2024-02-23 14:22
 • #187: Hết thảy đều tại trong kế hoạch2024-02-23 14:22
 • #188: Cân nhắc chu toàn Giáo chủ2024-02-23 14:22
 • #189: Diễn tập2024-02-23 14:22
 • #190: Vang đương đương nhân vật2024-02-23 14:22
 • #191: Đại cơ duyên!2024-02-23 14:23
 • #192: Ma Đao2024-02-23 14:23
 • #193: Lục Hợp Bát Hoang Tiên Công2024-02-23 14:23
 • #194: Hợp Thể!2024-02-23 14:23
 • #195: Hài tử, ngươi có cái gì tâm nguyện?2024-02-23 14:23
 • #196: Bất Hủ Đạo Quả hình thức ban đầu2024-02-23 14:23
 • #197: Ngươi tinh thần không gian vì cái gì nhiều người như vậy!2024-02-23 14:23
 • #198: Thẳng thắn khoan dung2024-02-23 14:23
 • #199: Người giật dây2024-02-23 14:23
 • #200: Sẽ là ai gây nên?2024-02-23 14:23
 • #201: Ta còn là một hài nhi!2024-02-23 14:24
 • #202: Diễn tập đều là có tác dụng2024-02-23 14:24
 • #203: Nhập giáo hai tháng, Bất Hủ Giáo bị diệt2024-02-23 14:24
 • #204: Trúc Cơ hậu kỳ nghịch lý2024-02-23 14:24
 • #205: Hãn vệ Chính Đạo2024-02-23 14:24
 • #206: Tam Đại Ma Giáo2024-02-23 14:24
 • #207: Họa Địa Vi Lao2024-02-23 14:24
 • #208: Chương 206.5 : Xin Phép Nghỉ2024-02-23 14:24
 • #209: Quý sư huynh: Ta biết rõ vấn đề ra ở nơi nào2024-02-23 14:24
 • #210: Bất Hủ Giáo Tiên Bảo2024-02-23 14:25
 • #211: Vấn Đạo Tông tam đại cự đầu2024-02-23 14:25
 • #212: Mạnh nhất Kim Đan2024-02-23 14:25
 • #213: Các sư huynh Kết Đan phương pháp2024-02-23 14:25
 • #214: Một bước một cái dấu chân2024-02-23 14:25
 • #215: Nghệ thuật gia công2024-02-23 14:25
 • #216: Từ hôn!2024-02-23 14:25
 • #217: Chỉ phúc vi hôn2024-02-23 14:25
 • #218: Lý Hạo Nhiên: Hiện tại hối hôn còn kịp sao?2024-02-23 14:25
 • #219: Tần Hạo Nhiên2024-02-23 14:25
 • #220: Đạo quả tân bí2024-02-23 14:25
 • #221: Bất Hủ Nhất Mạch Nhị đương gia2024-02-23 14:26
 • #222: Trời đầy mây cùng trời nắng2024-02-23 14:26
 • #223: Hoàng Huyết Thạch2024-02-23 14:26
 • #224: Thượng Cổ Hắc Thủ Hoàng Đậu Đậu2024-02-23 14:26
 • #225: Cái kia kiện đồ vật2024-02-23 14:26
 • #226: Như vậy điểm Linh Thạch khả năng chưa đủ dùng2024-02-23 14:26
 • #227: Đồng hành2024-02-23 14:26
 • #228: Đạo thứ ba bóng đen2024-02-23 14:26
 • #229: Tô Y Nhân xuất thủ2024-02-23 14:26
 • #230: Phượng Hoàng Chân Viêm2024-02-23 14:27
 • #231: Hoàng Huyết Thạch lai lịch2024-02-23 14:27
 • #232: Dục hỏa trùng sinh truyền thuyết2024-02-23 14:27
 • #233: Lý Hạo Nhiên kiếp trước2024-02-23 14:27
 • #234: Đái sư huynh, chúng ta bắt được Cửu U Giáo Giáo chủ2024-02-23 14:27
 • #235: Thì ra là thế2024-02-23 14:27
 • #236: Chương 233.5 : Xin phép nghỉ2024-02-23 14:27
 • #237: Lý Hạo Nhiên cùng Lục Dương bất đồng2024-02-23 14:27
 • #238: Đại sư tỷ Kết Đan phương pháp2024-02-23 14:27
 • #239: Đại sư tỷ tuổi tác2024-02-23 14:27
 • #240: Đi đày2024-02-23 14:27
 • #241: Man Tộc cùng Thượng Cổ Man Tộc khác nhau2024-02-23 14:28
 • #242: Trang cái gì đâu?2024-02-23 14:28
 • #243: Ăn cướp bản giáo tổ, có đảm lượng a2024-02-23 14:28
 • #244: La Hán Quyền2024-02-23 14:28
 • #245: Lục Dương, ta muốn đi ra ngoài chơi2024-02-23 14:28
 • #246: Bất Hủ Tiên Tử kỳ ngộ ký2024-02-23 14:28
 • #247: Cái này cơm có độc...2024-02-23 14:28
 • #248: Một quyền2024-02-23 14:28
 • #249: Song sinh Kim Đan2024-02-23 14:29
 • #250: Ta nói đó là một ngoài ý muốn ngài tin tưởng sao?2024-02-23 14:29
 • #251: Tiên Tử ngươi nói ít một chút Thượng Cổ kỳ văn đi, ta lo lắng cho mình mệnh chưa đủ dùng2024-02-23 14:29
 • #252: Song Sinh Tịnh Đế Liên2024-02-23 14:29
 • #253: Hiểu chuyện Hoàng Đậu Đậu2024-02-23 14:29
 • #254: La Hán Quyền2024-02-23 14:29
 • #255: Còn nói ngươi không phải hòa thượng2024-02-23 14:29
 • #256: Phật Môn tụ hội2024-02-23 14:29
 • #257: Hợp Thể chiến pháp lại không lỗ thủng2024-02-23 14:29
 • #258: Đáng tin cậy Đào Yêu Diệp2024-02-23 14:29
 • #259: Tử Mẫu Hà cùng Song Sinh Hà2024-02-23 14:29
 • #260: Trấn Yêu Quan tóc giả đắt2024-02-23 14:30
 • #261: Chương 258.5 : Chương Xin Nghỉ2024-02-23 14:30
 • #262: Chương 258.6 : Thần bí màu đỏ tơ lụa2024-02-23 14:30
 • #263: Kích hoạt Thượng Cổ Man Tộc huyết mạch2024-02-23 14:30
 • #264: Huyết mạch cừu hận2024-02-23 14:30
 • #265: Lục Thị Tượng Hình Quyền chi Hoàng Đậu Đậu Quyền2024-02-23 14:30
 • #266: Hoàng Đậu Đậu Quyền tác dụng phụ2024-02-23 14:30
 • #267: Thượng Cổ truyền thừa, bất khả khinh ngôn2024-02-23 14:30
 • #268: Thành tiên về sau còn dùng giả chết sao?2024-02-23 14:30
 • #269: Mới quen người2024-02-23 14:30
 • #270: Mục Thiên Thảo2024-02-23 14:30
 • #271: Nói chuyện chín thật một giả đều là ta chơi còn lại đồ vật2024-02-23 14:31
 • #272: Sớm có dự mưu2024-02-23 14:31
 • #273: Dám khi dễ ta Bất Hủ Nhất Mạch Nhị đương gia?2024-02-23 14:31
 • #274: Lục Dương biến hóa2024-02-23 14:31
 • #275: Kết Đan2024-02-23 14:31
 • #276: Bản tiên đều nói bản tiên lấy chiến lực trứ danh2024-02-23 14:31
 • #277: Thu thập cái đuôi2024-02-23 14:31
 • #278: Nhẹ nhàng2024-02-23 14:31
 • #279: Vô Địch Đan tác dụng2024-02-23 14:32
 • #280: Chương 275.1 : Xin phép nghỉ2024-02-23 14:32
 • #281: Vô Địch thế2024-02-23 14:32
 • #282: Tấm gương Lục Dương2024-02-23 14:32
 • #283: Sơ đại giáo chủ2024-02-23 14:32
 • #284: Phá vỡ lịch sử suy đoán2024-02-23 14:32
 • #285: Tế tự Bất Hủ Tiên Tử2024-02-23 14:32
 • #286: Tiên Tử phòng bếp2024-02-23 14:32
 • #287: Thượng Cổ Tứ Tiên thành đạo trước cuối cùng một trận chiến2024-02-23 14:32
 • #288: Có đại thu hoạch2024-02-23 14:33
 • #289: Bất Ngữ Đạo Nhân cùng nhà tù gắn bó keo sơn2024-02-23 14:33
 • #290: Ta đồng ý phán xử Bất Ngữ Lão Tặc tử hinh!2024-02-23 14:33
 • #291: Hình Bộ Thượng Thư nên tiến đại lao cũng muốn tiến2024-02-23 14:33
 • #292: Trộm Môn Chi Tổ2024-02-23 14:33
 • #293: Tuy là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang2024-02-23 14:33
 • #294: Mạnh Cảnh Chu kết đan2024-02-23 14:33
 • #295: Đồng Giá Trao Đổi Thuật2024-02-23 14:33
 • #296: Hai người các ngươi chớ để đươc voi đòi tiên!2024-02-23 14:33
 • #297: Nhị đương gia cùng Tam đương gia2024-02-23 14:33
 • #298: Thống khổ Lý Hạo Nhiên2024-02-23 14:34
 • #299: Tần Hạo Nhiên bị đuổi giết nguyên nhân2024-02-23 14:34
 • #300: Lời đồn là như thế nào sinh ra2024-02-23 14:34
 • #301: Chương 295.1 : Xin phép nghỉ2024-02-23 14:34
 • #302: Ba vị thư sinh2024-02-23 14:34
 • #303: Lý Hạo Nhiên đại khái là chết chắc2024-02-23 14:34
 • #304: Trước cha2024-02-23 14:34
 • #305: Vất vả nữ quỷ nhóm2024-02-23 14:34
 • #306: Cha ngươi là Ma Giáo Giáo chủ2024-02-23 14:34
 • #307: Chuyển thế thân2024-02-23 14:34
 • #308: Thượng Cổ ngủ say đến nay thiên tài2024-02-23 14:34
 • #309: Thiên Đình Giáo2024-02-23 14:35
 • #310: Lừa dối cà nhắc2024-02-23 14:35
 • #311: Ta thành cha ta chuyển thế?2024-02-23 14:35
 • #312: Tần Hạo Nhiên chôn dấu đồ vật2024-02-23 14:35
 • #313: Xui xẻo Phó giáo chủ2024-02-23 14:35
 • #314: Cửu U Giáo hội nghị thường kỳ2024-02-23 14:35
 • #315: Nhiều phiên bản Thiên Đình2024-02-23 14:35
 • #316: Đái sư huynh: Lúc này vô luận phát sinh cái gì ta cũng sẽ không kinh ngạc2024-02-23 14:35
 • #317: Vân Thiên Tôn cùng Đậu Thiên Tôn2024-02-23 14:35
 • #318: Đào Yêu Diệp Kim Đan2024-02-23 14:35
 • #319: Mạnh Cảnh Chu lôi đài ngộ đạo2024-02-23 14:35
 • #320: Quyền pháp cũng là pháp2024-02-23 14:35
 • #321: Bất Hủ Tiên Tử tính toán Thượng Cổ Tứ Tiên, mưu đoạn vạn cổ!2024-02-23 14:36
 • #322: Lục Dương người không còn2024-02-23 14:36
 • #323: Ngũ Trưởng Lão kỳ tư diệu tưởng2024-02-23 14:36
 • #324: Lường gạt Cửu U Giáo là Vấn Đạo Tông truyền thống2024-02-23 14:36
 • #325: Học tập thôn thiên phệ địa2024-02-23 14:36
 • #326: Thao Thiết nhất tộc lịch sử2024-02-23 14:36
 • #327: Bất Hủ Tiên Tử trấn áp Tiểu Dược Vương2024-02-23 14:36
 • #328: Chương 321.1 : Xin nghỉ2024-02-23 14:36
 • #329: Xin nghỉ2024-02-23 14:36
 • #330: Chương 322.1 : Kỳ Lân Bất Tử Dược lai lịch2024-02-23 14:37
 • #331: Kỳ Lân Tiên ta nhớ kỹ ngươi rồi!2024-02-23 14:37
 • #332: Quán đồ nướng trọng tân khai trương2024-02-23 14:37
 • #333: Cũng khônh điểm đáng ngờ quán đồ nướng2024-02-23 14:37
 • #334: 3 chú ý quán đồ nướng2024-02-23 14:37
 • #335: Đậu Thiên Tôn đệ tử thân truyền2024-02-23 14:37
 • #336: Tinkaton2024-02-23 14:37
 • #337: Chương 328.1 : Không một câu lời nói dối2024-02-23 14:37
 • #338: Có thể hưng2024-02-23 14:37
 • #339: Sàn sàn nhau2024-02-23 14:37
 • #340: Hợp tác2024-02-23 14:37
 • #341: Tại đây2024-02-23 14:38
 • #342: Thật sự nhiều2024-02-23 14:38
 • #343: Kết đan2024-02-23 14:38
 • #344: Đoạn tuyệt nhân quả2024-02-23 14:38
 • #345: Thành lập2024-02-23 14:38
 • #346: Liên minh thương2024-02-23 14:38
 • #347: Vô địch đan mang đến tự tin2024-02-23 14:38
 • #348: Thượng Cổ tiên nhân công pháp2024-02-23 14:38
 • #349: Bất Hủ Tiên Tử nan đề2024-02-23 14:38
 • #350: Cấu tứ chảy ra2024-02-23 14:38
 • #351: Tiến rất xa2024-02-23 14:39
 • #352: Huyễn thuật mới cách dùng2024-02-23 14:39
 • #353: Bát Trưởng Lão2024-02-23 14:39
 • #354: Coi như là Đại sư tỷ cũng không phải chính mình đối thủ2024-02-23 14:39
 • #355: Thanh châu thịnh điển2024-02-23 14:39
 • #356: Ta độc quyền phí đâu2024-02-23 14:39
 • #357: Xin nghỉ2024-02-23 14:39
 • #358: Dùng tiền miễn tai2024-02-23 14:39
 • #359: Tinh thần công pháp2024-02-23 14:39
 • #360: Bí ẩn2024-02-23 14:39
 • #361: Sửa mái nhà dột2024-02-23 14:40
 • #362: Liền càng 3 cấp2024-02-23 14:40
 • #363: Chương 353.1 : Ngồi ở ban giám khảo2024-02-23 14:40
 • #364: Làm sao bình2024-02-23 14:40
 • #365: Vượt cấp chiến đấu2024-02-23 14:40
 • #366: Giàu có trận chiến2024-02-23 14:40
 • #367: Khiêm nhượng2024-02-23 14:40
 • #368: Giao thủ2024-02-23 14:40
 • #369: Giám định và thưởng thức2024-02-23 14:40
 • #370: Vô địch đan uy lực2024-02-23 14:41
 • #371: Ngươi đại gia2024-02-23 14:41
 • #372: Đừng nói là Bất Ngự đồ đệ2024-02-23 14:41
 • #373: Quán đồ nướng chi nhánh đều lái tới chỗ này?2024-02-23 14:41
 • #374: Giám định hội2024-02-23 14:41
 • #375: Không bị khai trừ2024-02-23 14:41
 • #376: Thái Thượng Kiếm2024-02-23 14:41
 • #377: Đem ai mệnh ở chỗ này?2024-02-23 14:41
 • #378: Nhàm chán2024-02-23 14:41
 • #379: Cất giấu nhiều ít Hợp Thể Kỳ a2024-02-23 14:41
 • #380: Đi nhà tù2024-02-23 14:42
 • #381: Lương thiện tu sĩ2024-02-23 14:42
 • #382: Tiên nhân đặc tính2024-02-23 14:42
 • #383: Quốc Sư2024-02-23 14:42
 • #384: Hâm mộ2024-02-23 14:42
 • #385: Chương 374.1 : Xin Phép Nghỉ2024-02-23 14:42
 • #386: Đào Yêu Diệp mới kịch bản2024-02-23 14:42
 • #387: Yếu ớt tiên kiếm2024-02-23 14:42
 • #388: Đắc đạo cao tăng2024-02-23 14:42
 • #389: Minh Nguyệt Kiếm2024-02-23 14:42
 • #390: Kim Đan Trung Kỳ2024-02-23 14:43
 • #391: Tiên tiến Luyện Thể Ý Niệm2024-02-23 14:43
 • #392: Thiên Đình Giáo lại thêm nhân vật mới2024-02-23 14:43
 • #393: Thâm nhập hợp tác2024-02-23 14:43
 • #394: Mùi máu tươi2024-02-23 14:43
 • #395: Vạn Hồn Phiên2024-02-23 14:43
 • #396: Không có điểm thu hoạch?2024-02-23 14:43
 • #397: U Minh Thiên Vương2024-02-23 14:43
 • #398: Nhả chân ngôn2024-02-23 14:43
 • #399: Yêu Tiên cùng Mộc Tiên cuộc chiến2024-02-23 14:43
 • #400: Cửu Tinh Liên Châu2024-02-23 14:43
 • #401: Học tập2024-02-23 14:44
 • #402: Chương 390.1 : Xin phép nghỉ2024-02-23 14:44
 • #403: Đan độc không phân biệt2024-02-23 14:44
 • #404: Uy lực kinh người2024-02-23 14:44
 • #405: Độc quyền phí2024-02-23 14:44
 • #406: Tài khố2024-02-23 14:44
 • #407: Lẻn vào địch nhân2024-02-23 14:44
 • #408: Xem quyền2024-02-23 14:44
 • #409: Náo nhiệt2024-02-23 14:44
 • #410: Nhân quả cắn trả2024-02-23 14:44
 • #411: Trưởng lão hội xem bệnh2024-02-23 14:45
 • #412: Bảo bình an2024-02-23 14:45
 • #413: Hắc điếm2024-02-23 14:45
 • #414: Giấy Trắng Mũ2024-02-23 14:45
 • #415: Cao cấp Cản Thi Thuật2024-02-23 14:45
 • #416: Tiên tiến lý niệm2024-02-23 14:45
 • #417: Bất thường Hoạt Thi2024-02-23 14:45
 • #418: Tiên nhân kiếp nạn2024-02-23 14:45
 • #419: Hoang Châu tin tức2024-02-23 14:45
 • #420: Kinh điển nội dung cốt truyện2024-02-23 14:46
 • #421: 3 người hành2024-02-23 14:46
 • #422: Ban giám khảo cũng dám đánh Lục Dương2024-02-23 14:46
 • #423: Thất tình cốc2024-02-23 14:46
 • #424: Ngu Công di sơn đảo hải tạo lục2024-02-23 14:46
 • #425: Nghiệp vụ2024-02-23 14:46
 • #426: Ta còn không rõ ràng ?2024-02-23 14:46
 • #427: Tứ trưởng lão cùng thất tình cốc cốc chủ2024-02-23 14:46
 • #428: Đối với ta không có hiệu quả2024-02-23 14:46
 • #429: Không có thù ?2024-02-23 14:46
 • #430: Không có hiệu quả đâu ?2024-02-23 14:46
 • #431: Không thể vi phạm2024-02-23 14:47
 • #432: Số đào hoa2024-02-23 14:47
 • #433: Nhiệt tình yêu học tập Man Cốt2024-02-23 14:47
 • #434: Còn nhận người sao2024-02-23 14:47
 • #435: Quỷ hoạn tai hoạ2024-02-23 14:47
 • #436: Xin phép nghỉ2024-02-23 14:47
 • #437: Đến phiên ta xuất thủ2024-02-23 14:47
 • #438: Hiệu quả nổi bật2024-02-23 14:47
 • #439: Đòi tiền làm gì?2024-02-23 14:47
 • #440: Cường đại Hoàng Minh2024-02-23 14:48
 • #441: Tán công trùng tu2024-02-23 14:48
 • #442: Hoàng Minh thân phận2024-02-23 14:48
 • #443: Ở trước mặt ta sử dụng2024-02-23 14:48
 • #444: Giải quyết nhân quả2024-02-23 14:48
 • #445: Thế hệ trẻ đệ nhất nhân!2024-02-23 14:48
 • #446: Sư từ Vân Chi2024-02-23 14:48
 • #447: Nhân quả biến mất2024-02-23 14:48
 • #448: Bát quái2024-02-23 14:48
 • #449: Ba loại khả năng2024-02-23 14:48
 • #450: Nguy cơ2024-02-23 14:49
 • #451: Bài danh thứ 22024-02-23 14:49
 • #452: Không phải dùng để đối phó ngươi2024-02-23 14:49
 • #453: Hiện tại ta có tư cách sao?2024-02-23 14:49
 • #454: Tình thế nghịch chuyển2024-02-23 14:49
 • #455: Bạch Đế Hoá Long Kiếp2024-02-23 14:49
 • #456: Bất Hủ Tiên Tử xuất thủ2024-02-23 14:49
 • #457: Vô thượng Đại thiên tôn2024-02-23 14:49
 • #458: Quét ngang2024-02-23 14:49
 • #459: Tử chiến2024-02-23 14:50
 • #460: Kết thúc2024-02-23 14:50
 • #461: Cái gì tràng diện chưa thấy qua?2024-02-23 14:50
 • #462: Như vậy mạnh mẽ2024-02-23 14:50
 • #463: Đại Ngu kế hoạch2024-02-23 14:50
 • #464: Mộ Bạch Y2024-02-23 14:50
 • #465: Mới Ma Giáo2024-02-23 14:50
 • #466: Đều là chính đạo2024-02-23 14:50
 • #467: Thọ nguyên2024-02-23 14:50
 • #468: Tứ đương gia2024-02-23 14:50
 • #469: Trường Sinh Công2024-02-23 14:51
 • #470: Khánh điển2024-02-23 14:51
 • #471: Tiên tử tuần sát Vấn Đạo Tông2024-02-23 14:51
 • #472: Bất Hủ Tiên Tử kim thủ chỉ làm cho hắn qua thuận buồm xuôi gió2024-02-23 14:51
 • #473: Thay phiên làm việc2024-02-23 14:51
 • #474: Học tập Trượng Lục Kim Thân2024-02-23 14:51
 • #475: Bất Ngữ Đạo Nhân kể chuyện2024-02-23 14:51
 • #476: Kiếm mở Thiên Môn2024-02-23 14:51
 • #477: Đau mất cơ duyên2024-02-23 14:51
 • #478: Đại Ngu Quốc sư: Vấn Đạo Tông hẳn phải chết2024-02-23 14:52
 • #479: Trước hết giết Lục Dương2024-02-23 14:52
 • #480: Thượng cổ tiên nhân tụ hội2024-02-23 14:52
 • #481: Sơ lâm Đế thành2024-02-23 14:52
 • #482: Càng ngày càng náo nhiệt tròn năm khánh điển2024-02-23 14:52
 • #483: Chương 470.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 14:52
 • #484: Bất Hủ tiên tử nhổ lên cây nguyệt quế2024-02-23 14:52
 • #485: Bất Hủ tiên tử đối chiến tứ đại tiên môn môn chủ2024-02-23 14:52
 • #486: Tiên môn nội chiến2024-02-23 14:52
 • #487: Các phương chuẩn bị2024-02-23 14:53
 • #488: Bất Hủ tiên tử: Ta thay ngươi tu luyện2024-02-23 14:53
 • #489: « Vấn Đạo tông truyền kỳ —— Lục Dương thiên »2024-02-23 14:53
 • #490: Khánh điển khai mạc2024-02-23 14:53
 • #491: Câu cá2024-02-23 14:53
 • #492: Trái ôm phải ấp2024-02-23 14:53
 • #493: Cáo mượn oai hùm2024-02-23 14:53
 • #494: Ta đây là đến đâu rồi?2024-02-23 14:54
 • #495: Bảo hạp bên trong làm sao nhiều như vậy người?2024-02-23 14:54
 • #496: Bán tiên?2024-02-23 14:54
 • #497: Quốc sư đạo quả hình thức ban đầu2024-02-23 14:54
 • #498: Tự bạo2024-02-23 14:54
 • #499: Ngươi nói thủ đoạn kia có phải hay không là ngươi mình?2024-02-23 14:54
 • #500: Trận chung kết bắt đầu2024-02-23 14:54
 • #501: Không có lâm trận đột phá đều là trọng điểm quan sát đối tượng2024-02-23 14:54
 • #502: Cùng tên công pháp2024-02-23 14:54
 • #503: Ma đạo cũng không có loại công pháp này a2024-02-23 14:55
 • #504: Minh Đài lai lịch2024-02-23 14:55
 • #505: Trùng sinh Kim Đan phương pháp sử dụng2024-02-23 14:55
 • #506: Thiên Đình giáo đăng tràng2024-02-23 14:55
 • #507: Lục Thiếu giáo chủ2024-02-23 14:55
 • #508: Chương 494.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 14:55
 • #509: Không có lịch sử liền sáng tạo lịch sử2024-02-23 14:55
 • #510: Lực gắn kết!2024-02-23 14:55
 • #511: Mở ra phong ấn!2024-02-23 14:56
 • #512: Lục Dương ba tấm át chủ bài2024-02-23 14:56
 • #513: Trấn2024-02-23 14:56
 • #514: Siêu hí kịch2024-02-23 14:56
 • #515: Lục Tông chủ đối chiến Lục Thiếu giáo chủ2024-02-23 14:56
 • #516: Khánh điển kết thúc2024-02-23 14:56
 • #517: Biến mất Bất Hủ tiên nhân2024-02-23 14:56
 • #518: Bị tạc mười ngày quốc sư2024-02-23 14:56
 • #519: Chúng ta ba2024-02-23 14:56
 • #520: Nguyền rủa phản phệ2024-02-23 14:57
 • #521: Quốc sư đại khái là không cứu nổi2024-02-23 14:57
 • #522: Kim Đan hậu kỳ2024-02-23 14:57
 • #523: Trên lý luận ta hiện tại là Nguyên Anh kỳ2024-02-23 14:57
 • #524: Bất Ngữ đạo nhân về tông2024-02-23 14:57
 • #525: Tự học thành tài2024-02-23 14:57
 • #526: Kiếm Khai Thiên Môn cùng nhân kiếm hợp nhất2024-02-23 14:57
 • #527: Lĩnh hội kiếm đạo mục đích2024-02-23 14:57
 • #528: Kế điệu hổ ly sơn2024-02-23 14:58
 • #529: Sư thừa Bất Ngữ đạo nhân, tự nhiên thuộc về Hồng Trần tu2024-02-23 14:58
 • #530: Vẫn là Bất Hủ tiên tử kiến thức nhiều2024-02-23 14:58
 • #531: Mật thất giết người2024-02-23 14:58
 • #532: Hung thủ2024-02-23 14:58
 • #533: Vô Địch đan đấu pháp2024-02-23 14:58
 • #534: Nhìn ta thay ngươi thổ lộ!2024-02-23 14:58
 • #535: Khó mà bắt lấy Hoán Nữ2024-02-23 14:58
 • #536: Đào tiên sinh2024-02-23 14:58
 • #537: Tuyên truyền phương thức2024-02-23 14:58
 • #538: Thiếu nợ đền mạng lôi2024-02-23 14:58
 • #539: Chương 524.1 : Phiên ngoại báo trước2024-02-23 14:59
 • #540: Trên đường đi cũng không đại sự phát sinh2024-02-23 14:59
 • #541: Cửu Trọng Tiên cùng Kỳ Lân Tiên đạo quả2024-02-23 14:59
 • #542: Ta sai rồi, lần sau còn dám2024-02-23 14:59
 • #543: Nhiệt tình hiếu khách Ngũ Hành Tông (cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 14:59
 • #544: Mạnh gia thủ đoạn công kích (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 14:59
 • #545: Tỷ thí luyện khí thuật2024-02-23 14:59
 • #546: Đá vụn! (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 14:59
 • #547: Thập Nhật lăng không2024-02-23 14:59
 • #548: Học tập Kim Ô Chân Viêm2024-02-23 14:59
 • #549: Độc thân linh căn dám học Niết Bàn chân hỏa?2024-02-23 14:59
 • #550: Hải tộc cùng Băng vực2024-02-23 15:00
 • #551: Chương 535.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 15:00
 • #552: Thời gian ngừng lại2024-02-23 15:00
 • #553: Thổ mạch rất thích hợp ta2024-02-23 15:00
 • #554: Kiến Mộc2024-02-23 15:00
 • #555: Sư cô2024-02-23 15:00
 • #556: Hữu dụng Thượng Cổ tri thức2024-02-23 15:00
 • #557: Học tập phân thủy thuật2024-02-23 15:00
 • #558: Lý Hạo Nhiên thực lực2024-02-23 15:00
 • #559: Ngũ Hành pháp thuật tổ hợp2024-02-23 15:01
 • #560: Chính đạo đệ tử sẽ phối trí Hóa Cốt thủy rất bình thường2024-02-23 15:01
 • #561: Ngũ Hành chiến pháp2024-02-23 15:01
 • #562: Không có mua bán liền không có sát hại2024-02-23 15:01
 • #563: Thực tiễn ra hiểu biết chính xác2024-02-23 15:01
 • #564: Thích Thiền đại sư2024-02-23 15:01
 • #565: Ngũ Hành chiến pháp lai lịch2024-02-23 15:01
 • #566: Lịch sử tái hiện2024-02-23 15:01
 • #567: Tiên nhân thế cuộc2024-02-23 15:01
 • #568: Che đậy2024-02-23 15:01
 • #569: Thời không thông đạo2024-02-23 15:02
 • #570: Bốn tiên phân tích2024-02-23 15:02
 • #571: Tiên môn giao lưu kết thúc2024-02-23 15:02
 • #572: Chương 555.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 15:02
 • #573: Tuế Nguyệt Tiên manh mối2024-02-23 15:02
 • #574: Động cơ cùng giải thích2024-02-23 15:02
 • #575: Tam sư tỷ gửi thư2024-02-23 15:02
 • #576: Lục Dương là ta hảo huynh đệ, ta sẽ không hại hắn!2024-02-23 15:02
 • #577: Đoàn kết yêu tộc2024-02-23 15:02
 • #578: Tiền nhân đào hố hậu nhân nhập hố!2024-02-23 15:02
 • #579: Trung Ương đại lục cùng Yêu vực2024-02-23 15:03
 • #580: Đào hôn2024-02-23 15:03
 • #581: Kim Đan lão tổ chi uy!2024-02-23 15:03
 • #582: Một tay che trời!2024-02-23 15:03
 • #583: Trong truyền thuyết lệnh bài2024-02-23 15:03
 • #584: Các ngươi các ngươi là Nguyên Anh lão quái!2024-02-23 15:03
 • #585: Mảnh vỡ2024-02-23 15:03
 • #586: Tam sư tỷ2024-02-23 15:03
 • #587: Có sẵn lễ gặp mặt2024-02-23 15:04
 • #588: Sớm hưởng thụ Bất Ngữ đạo nhân đãi ngộ2024-02-23 15:04
 • #589: Tiên nhân bí pháp!2024-02-23 15:04
 • #590: Tiểu sư đệ ngươi giảng chính là dã sử?2024-02-23 15:04
 • #591: Chương 573.5 : Lồng giam2024-02-23 15:04
 • #592: Thượng Cổ người vô danh chân thực thân phận2024-02-23 15:04
 • #593: Bất Ngữ đạo nhân hai tiết khóa2024-02-23 15:04
 • #594: Cùng Kỳ tộc phần mộ2024-02-23 15:04
 • #595: Ứng Thiên Tiên nhọc lòng2024-02-23 15:04
 • #596: Vật bồi táng2024-02-23 15:04
 • #597: Chương 578.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 15:05
 • #598: Sử thượng quy cách cao nhất chiến đấu2024-02-23 15:05
 • #599: Thượng Cổ đại yêu chi uy2024-02-23 15:05
 • #600: Cho chút thể diện2024-02-23 15:05
 • #601: Thúc thúc lần đầu gặp mặt không có gì tốt đồ vật cho ngươi2024-02-23 15:05
 • #602: Kim Đan Cửu Trọng Thiên!2024-02-23 15:05
 • #603: Thư mời2024-02-23 15:05
 • #604: Yêu tộc thiên kiêu (tết nguyên đán khoái hoạt tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 15:05
 • #605: Chương 585.1 : Đầu năm tổng kết, cầu nguyệt phiếu2024-02-23 15:05
 • #606: Đồng minh2024-02-23 15:05
 • #607: Khảo nghiệm mở ra (. Cuối cùng viết sai, hẳn là Cùng Kỳ tộc)2024-02-23 15:05
 • #608: Kế hoạch (canh thứ tư: Cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 15:06
 • #609: Xui xẻo Cửu Anh tộc2024-02-23 15:06
 • #610: Hạt giống2024-02-23 15:06
 • #611: Không giống bình thường ban thưởng2024-02-23 15:06
 • #612: Mạnh Cảnh Chu: Có tấm màn đen2024-02-23 15:06
 • #613: Ta làm sao thành tên thứ hai rồi?2024-02-23 15:06
 • #614: Tầng thứ tư2024-02-23 15:06
 • #615: Khương Liên Y2024-02-23 15:06
 • #616: Tín nhiệm2024-02-23 15:06
 • #617: Lần đầu gặp mặt2024-02-23 15:06
 • #618: Thất Tinh Kiếm tổ2024-02-23 15:06
 • #619: Kéo cừu hận2024-02-23 15:07
 • #620: Thượng Cổ Đế Giang ở đâu, ta đi tìm hắn tính sổ sách2024-02-23 15:07
 • #621: Chương 600.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 15:07
 • #622: Thiên Đình giáo người mới2024-02-23 15:07
 • #623: Ta chính là trong miệng các ngươi Phượng tộc cổ tổ2024-02-23 15:07
 • #624: Mục đích mạnh lên2024-02-23 15:07
 • #625: Ứng Thiên Tiên thật sự là Kỳ Lân Tiên hảo huynh đệ2024-02-23 15:07
 • #626: Phong vân tụ hội2024-02-23 15:07
 • #627: Chính là ngươi!2024-02-23 15:07
 • #628: Ngươi sau này sẽ là Lục Thiếu giáo chủ2024-02-23 15:07
 • #629: Khai quốc đại điển bắt đầu2024-02-23 15:07
 • #630: Kim tộc trưởng cùng Cửu U Giáo2024-02-23 15:07
 • #631: Thượng Cổ Đế Giang suốt đời sở học2024-02-23 15:08
 • #632: Nổi loạn2024-02-23 15:08
 • #633: Nghiền ép2024-02-23 15:08
 • #634: Tại Kim Đan kỳ vô địch (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 15:08
 • #635: Đột phá Nguyên Anh2024-02-23 15:08
 • #636: Ngươi chưa từng nghe qua, liền đại biểu Thiên Đình không tồn tại sao?2024-02-23 15:08
 • #637: Chấn kinh thế nhân (canh thứ ba cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 15:08
 • #638: Ta cùng Lục sư huynh cùng bái tại Đậu Thiên Tôn môn hạ2024-02-23 15:08
 • #639: Lần này tới yêu thành tới giá trị, lần sau kiến quốc còn tới2024-02-23 15:08
 • #640: Bán Tiên chi chiến!2024-02-23 15:08
 • #641: Được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua2024-02-23 15:09
 • #642: Thiên mệnh vô thường (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2024-02-23 15:09
 • #643: Kinh hồn táng đảm Chu Thiên2024-02-23 15:09
 • #644: Hồi Phượng tộc2024-02-23 15:09
 • #645: Nguyên Anh kỳ biến hóa2024-02-23 15:09
 • #646: Đái sư huynh, chúng ta tìm ngài báo cáo một chút tình huống2024-02-23 15:09
 • #647: Ngang tay2024-02-23 15:09
 • #648: Một cái khác địch nhân ẩn nấp2024-02-23 15:09
 • #649: Đột phá Nguyên Anh kỳ động tĩnh lớn2024-02-23 15:09
 • #650: Cảnh giới toàn mới2024-02-23 15:10
 • #651: Bất Ngữ đạo nhân trong số mệnh có này một kiếp2024-02-23 15:10
 • #652: Các loại Nguyên Anh công pháp2024-02-23 15:10
 • #653: Nhị sư huynh chiến thắng mình Nguyên Anh2024-02-23 15:10
 • #654: Tu hành không có đường tắt2024-02-23 15:10
 • #655: Man Cốt Nguyên Anh2024-02-23 15:10
 • #656: Mạnh Cảnh Chu chiêu thức mới2024-02-23 15:10
 • #657: Nguyên Anh mượn lực2024-02-23 15:10
 • #658: Cách dùng Vô Địch Anh2024-02-23 15:10
 • #659: Tẩy kiếm trì2024-02-23 15:11
 • #660: Kiếm trận Diệt Tiên2024-02-23 15:11
 • #661: Chương 639.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 15:11
 • #662: Thiên Đình giáo thành ý2024-02-23 15:11
 • #663: Thiên Đình giáo Thánh tử2024-02-23 15:11
 • #664: Mạnh Cảnh Chu: Thứ đồ gì cũng dám cùng ta so dương khí2024-02-23 15:11
 • #665: Cửu U Giáo lai lịch2024-02-23 15:11
 • #666: Lý Hạo Nhiên Nguyên Anh2024-02-23 15:11
 • #667: Lục thế kinh lịch2024-02-23 15:11
 • #668: Kiếm trận Diệt Tiên lai lịch2024-02-23 15:11
 • #669: Thế lực ngang nhau chiến đấu....2024-02-23 15:11
 • #670: Ngự kiếm phi hành2024-02-23 15:12
 • #671: Chợ đen2024-02-23 15:12
 • #672: Bán máu2024-02-23 15:12
 • #673: Giao dịch2024-02-23 15:12
 • #674: Gặp nhau2024-02-23 15:12
 • #675: Đắc đạo cao tăng2024-02-23 15:12
 • #676: Sát thủ2024-02-23 15:12
 • #677: Tay làm hàm nhai2024-02-23 15:12
 • #678: Làm việc thiện tích đức2024-02-23 15:12
 • #679: Khuyên nhủ2024-02-23 15:12
 • #680: Nhập mộng2024-02-23 15:13
 • #681: Mặt dây chuyền2024-02-23 15:13
 • #682: Phúc duyên thâm hậu2024-02-23 15:13
 • #683: Hiệu suất cao2024-02-23 15:13
 • #684: Mai phục2024-02-23 15:13
 • #685: Học tập quyền pháp2024-02-23 15:13
 • #686: Chương 663.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-23 15:13
 • #687: Đại khoái nhân tâm2024-02-23 15:13
 • #688: Hành vân bố vũ2024-02-23 15:13
 • #689: Hoài nghi đối tượng quá nhiều2024-02-23 15:14
 • #690: Diễm phúc không cạn2024-02-23 15:14
 • #691: Bảo tháp trấn xà yêu2024-02-23 15:14
 • #692: Lục Dương sư huynh lời nói không sai2024-02-23 15:14
 • #693: Biến cố2024-02-23 15:14
 • #694: Hư Không chí tôn2024-02-23 15:14
 • #695: Tàng long ngọa hổ Xuân Giang thành2024-02-23 15:14
 • #696: Phật châu2024-02-23 15:14
 • #697: Hóa hư làm thật2024-02-23 15:14
 • #698: Thiên Đình giáo giáo chủ2024-02-23 15:14
 • #699: Vân giáo chủ chi uy2024-02-23 15:15
 • #700: Một chiêu2024-02-23 15:15
 • #701: Hai người các ngươi là thế nào dẫn tới hai cái Bán Tiên?2024-02-23 15:15
 • #702: Song Sinh hà2024-02-23 15:15
 • #703: Bất Hủ tiên tử tu luyện tâm đắc2024-02-23 15:15
 • #704: Người quen biết cũ2024-02-23 15:15
 • #705: Vấn đề xưng hô2024-02-23 15:15
 • #706: Võ Nghiêu2024-02-23 15:15
 • #707: Siêu thoát cùng toàn tri2024-02-23 15:15
 • #708: Tiên đạo thiên nhãn2024-02-23 15:15
 • #709: Cam Điềm Chân Quân2024-02-24 15:15
 • #710: Điên Đảo Âm Dương, nghịch thiên cải mệnh!2024-02-24 15:15
 • #711: Nhân quả đại thần thông2024-02-24 15:15
 • #712: Trì giáo chủ2024-02-24 15:15
 • #713: Lục Thiếu giáo chủ đã từng nói Vân giáo chủ cùng Vân Chi đánh cái ngang tay2024-02-24 15:15
 • #714: Nhận hối lộ2024-02-25 15:07
 • #715: Năng lượng mặt trời2024-02-25 15:07
 • #716: Tam giáo hùn vốn2024-02-26 15:04
 • #717: Chương 693.1 : Giấy nghỉ phép2024-02-26 15:05
 • #718: Đái Bất Phàm: Cho các ngươi hai một cái nhiệm vụ2024-02-27 17:41
 • #719: Tiên tử ngài lần sau có thể sớm một chút nói sao?2024-02-27 17:41
 • #720: Băng linh căn, tuyệt thế thiên tài!2024-02-28 15:05
 • #721: Cửu Long thành bí cảnh2024-02-29 15:07
 • #722: Hảo tâm Quý Hồng Văn2024-02-29 15:07
 • #723: Nguyền rủa2024-02-29 16:30
 • #724: Nội tâm thái độ của cường giả2024-03-01 15:03
 • #725: Rất phù hợp Đái sư huynh tiêu chuẩn2024-03-01 17:22
 • #726: Miếu thần tiên2024-03-02 15:03
 • #727: Hưng phấn lão Mã2024-03-03 15:08
 • #728: Thế giới cần ngươi đến cứu vớt2024-03-03 15:08
 • #729: Hiến tế Đại Ngu vương triều2024-03-04 15:04
 • #730: Kim Thiền thoát2024-03-04 15:05
 • #731: Quan Kỳ Chân Quân2024-03-04 21:18
 • #732: Khai nhãn giới2024-03-05 15:05
 • #733: Người truy sát Quan Kỳ Chân Quân2024-03-05 16:33
 • #734: Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương2024-03-06 15:08
 • #735: Thật sự là hai cái hảo hài tử2024-03-06 15:09
 • #736: Đái sư huynh, ngài đoán đây là ai2024-03-06 19:16
 • #737: Chương 712.1 : Giấy nghỉ phép2024-03-07 15:02
 • #738: Gặp cao tầng2024-03-08 16:27
 • #739: Ngủ say mười hai vạn năm, ta tông môn trở thành đệ nhất đại tông2024-03-08 16:27
 • #740: Đệ nhất Ma giáo cũng là ta tông môn2024-03-09 15:05
 • #741: Đã từng Vấn Đạo tông mạnh nhất át chủ bài2024-03-10 14:08
 • #742: Ta bảo đảm các ngươi một lần2024-03-10 14:08
 • #743: Nguyên Anh trung kỳ2024-03-11 14:08
 • #744: Vạn Pháp Đạo Quân2024-03-11 14:08
 • #745: Căn cốt khảo thí2024-03-13 14:03
 • #746: Cố Quân Diệp tâm ma2024-03-13 14:03
 • #747: Thật giả Vạn Pháp Đạo Quân2024-03-13 14:03
 • #748: Là một đối thủ không tệ2024-03-13 21:44
 • #749: Đạo thứ ba khảo nghiệm2024-03-13 21:45
 • #750: Cũng nhịn không được nữa Cổ Tà2024-03-14 14:07
 • #751: Vấn Đạo tông nội tình2024-03-15 14:05
 • #752: Trường Sinh Đạo quả hình thức ban đầu cùng không gian đạo quả hình thức ban đầu2024-03-15 15:30
 • #753: Khắc chế quan hệ2024-03-16 14:09
 • #754: Làm gì tự tìm đường chết2024-03-16 14:10
 • #755: Ngươi nếu không trước bắt đầu?2024-03-17 14:08
 • #756: Thu hoạch phong phú2024-03-17 14:09
 • #757: Chu Thiên: Làm sao xuất hiện nhiều như vậy Bán Tiên?2024-03-18 14:05
 • #758: Vấn đáp2024-03-18 15:34
 • #759: Biến mất Tân Hỏa vương triều2024-03-18 20:55
 • #760: Chương 734.1 : Giấy nghỉ phép2024-03-19 14:05
 • #761: Được hoan nghênh Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu2024-03-20 16:06
 • #762: Đọ sức2024-03-20 16:07
 • #763: Mạnh nhất độc thân!2024-03-22 14:09
 • #764: Bất Ngữ đạo nhân quy tông2024-03-22 14:09
 • #765: Xuân Thu bút pháp2024-03-23 14:08
 • #766: Một kiếm hóa vạn kiếm2024-03-23 14:08
 • #767: Tông môn nội chiến2024-03-24 14:11
 • #768: Tiên2024-03-24 14:11
 • #769: Phong ấn huyết mạch2024-03-24 14:11
 • #770: Tìm kiếm trường sinh tiên dược2024-03-25 14:05
 • #771: Nguy hiểm, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm!2024-03-25 16:50
 • #772: Yến hội2024-03-25 16:50
 • #773: Mã Chân Quân2024-03-27 14:09
 • #774: Linh mạch2024-03-27 14:09
 • #775: Đông Hải lại một đặc sắc lớn2024-03-27 21:11
 • #776: Đương chúng ta Ngũ Hành Tông dễ khi dễ sao!2024-03-27 21:12
 • #777: Nhất Mạnh hóa vạn Mạnh2024-03-28 14:05
 • #778: Ngưng Thần Đan2024-03-29 14:07
 • #779: Chương 752.1 : Giấy nghỉ phép2024-03-29 14:07
 • #780: Vũ Hóa Tiên Thảo2024-03-30 14:04
 • #781: Một đường bình an2024-03-31 14:05
 • #782: Lệnh treo giải thưởng2024-04-01 14:15
 • #783: Bàn đạp2024-04-01 14:15
 • #784: Xa luân chiến2024-04-01 14:15
 • #785: Được hoan nghênh Lý Hạo Nhiên2024-04-01 14:16
 • #786: Các ngươi là thế nào làm được nửa ngày thời gian dẫn xuất nhiều chuyện như vậy2024-04-02 20:09
 • #787: Đảo chủ đảo Bồng Lai truyền thuyết2024-04-02 20:09
 • #788: Cái thế đại năng2024-04-02 20:09
 • #789: Nhị hoàng tử2024-04-04 14:04
 • #790: Diễn kịch2024-04-04 14:04
 • #791: Hắc Vũ tôn giả2024-04-05 14:11
 • #792: Côn Bằng tộc tộc trưởng bị thương nặng2024-04-05 14:11
 • #793: Ra tay vẫn là nhẹ2024-04-05 14:11
 • #794: Anh em Hồ Lô náo biển2024-04-05 16:23
 • #795: Hồ lô bốn huynh đệ2024-04-06 14:04
 • #796: Hải Thị Thận Lâu2024-04-07 14:07
 • #797: Ngươi ném ta cũng ném2024-04-07 14:07
 • #798: Đêm tối thăm dò tiên chiến di chỉ2024-04-08 14:03
 • #799: Tịch Diệt đạo quả2024-04-08 15:39
 • #800: Long phượng tranh chấp2024-04-09 14:04
 • #801: Giấy nghỉ phép (cảm ơn đạo hữu nào đó donate nhé)2024-04-09 14:04
 • #802: Quan tài2024-04-11 14:03
 • #803: Tốt đẹp thái độ phục vụ(cám ơn đạo hữu nào đó donate nhé)2024-04-11 14:03
 • #804: Tổ Long thảo2024-04-11 16:36
 • #805: Chính là bọn hắn làm!2024-04-12 14:06
 • #806: Bốn tặc đảo Tụ Huyền: Trong quan tài làm sao có người?2024-04-15 15:11
 • #807: Người tang vật cũng lấy được2024-04-15 15:11
 • #808: Lão Ba, việc này ta thật không che được2024-04-15 15:11
 • #809: Ngao Linh2024-04-15 15:11
 • #810: Không cách nào phục sinh Bất Hủ tiên tử nguyên nhân2024-04-15 15:11
 • #811: Lại nhiều sư muội2024-04-15 15:11
 • #812: Thiên Đình chính thống2024-04-16 14:07
 • #813: Mưu đồ bí mật2024-04-16 14:07
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

TiKay

Hiệp Khí Bức Người

TiKay

Thần Mộ 2

TiKay

Vạn Giới Cộng Hưởng Hệ Thống

TiKay

Ngạo Kiếm Lăng Vân

TiKay

Tu Chân Thế Giới Lão Hổ

TiKay

Leave a Reply