Ngôn Tình

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

Thể loại: Hiện đại
Edit: team Nữ Nhi Hồng

Thời đi học, Đinh Mông luôn là người có thành tích cực kỳ đáng nể còn Kiều Dĩ Thần lại là kẻ chuyên môn kéo thành tích lớp đi xuống.

Cứ như thế mỗi lần thi Đinh Mông đều lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là đồ cẩu.

Sau khi kết hôn, Đinh Mông trở thành ca sĩ nhỏ mới chập chững vào nghề trong khi Kiều Dĩ Thần lại là nhà chế tác âm nhạc có tiếng.

Chính vì thế mỗi lần ghi âm ca khúc mới thì anh lại mắng cô là…cẩu!

Đây chỉ là câu chuyện một người đàn ông cùng vợ xưng bá chốn showbiz tiện thể mang luôn trái tim vợ sắp cưới về.

Nguồn: Nữ Nhi Hồng


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bản Lật Tử,
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0001.mp32018-10-14 04:59
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0002.mp32018-10-14 04:59
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0003.mp32018-10-14 04:59
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0004.mp32018-10-14 05:00
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0005.mp32018-10-14 05:00
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0006.mp32018-10-14 05:00
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0007.mp32018-10-14 05:00
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0008.mp32018-10-14 05:00
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0009.mp32018-10-14 05:01
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0010.mp32018-10-14 05:01
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0011.mp32018-10-14 05:01
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0012.mp32018-10-14 05:01
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0013.mp32018-10-14 05:01
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0014.mp32018-10-14 05:02
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0015.mp32018-10-14 05:02
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0016.mp32018-10-14 05:02
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0017.mp32018-10-14 05:02
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0018.mp32018-10-14 05:02
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0019.mp32018-10-14 05:02
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0020.mp32018-10-14 05:03
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0021.mp32018-10-14 05:03
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0022.mp32018-10-14 05:03
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0023.mp32018-10-14 05:03
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0024.mp32018-10-14 05:03
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0025.mp32018-10-14 05:04
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0026.mp32018-10-14 05:04
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0027.mp32018-10-14 05:04
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0028.mp32018-10-14 05:04
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0029.mp32018-10-14 05:04
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0030.mp32018-10-14 05:05
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0031.mp32018-10-14 05:05
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0032.mp32018-10-14 05:05
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0033.mp32018-10-14 05:05
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0034.mp32018-10-14 05:06
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0035.mp32018-10-14 05:06
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0036.mp32018-10-14 05:06
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0037.mp32018-10-14 05:06
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0038.mp32018-10-14 05:06
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0039.mp32018-10-14 05:07
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0040.mp32018-10-14 05:07
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0041.mp32018-10-14 05:07
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0042.mp32018-10-14 05:07
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0043.mp32018-10-14 05:08
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0044.mp32018-10-14 05:08
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0045.mp32018-10-14 05:08
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0046.mp32018-10-14 05:08
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0047.mp32018-10-14 05:09
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0048.mp32018-10-14 05:09
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0049.mp32018-10-14 05:09
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0050.mp32018-10-14 05:09
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0051.mp32018-10-14 05:10
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0052.mp32018-10-14 05:10
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0053.mp32018-10-14 05:10
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0054.mp32018-10-14 05:10
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0055.mp32018-10-14 05:11
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0056.mp32018-10-14 05:11
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0057.mp32018-10-14 05:11
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0058.mp32018-10-14 05:11
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0059.mp32018-10-14 05:11
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0060.mp32018-10-14 05:12
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0061.mp32018-10-14 05:12
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0062.mp32018-10-14 05:12
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0063.mp32018-10-14 05:12
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0064.mp32018-10-14 05:12
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0065.mp32018-10-14 05:12
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0066.mp32018-10-14 05:13
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0067.mp32018-10-14 05:13
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0068.mp32018-10-14 05:13
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0069.mp32018-10-14 05:13
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0070.mp32018-10-14 05:13
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0071.mp32018-10-14 05:13
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0072.mp32018-10-14 05:14
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0073.mp32018-10-14 05:14
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0074.mp32018-10-14 05:14
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0075.mp32018-10-14 05:14
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0076.mp32018-10-14 05:14

Related posts

Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

TiKay

Huyền Học Đại Sư Là Võng Hồng

THUYS♥️

Cùng Bạo Quân Vì Lân

TiKay

Đương Gia Hoa Đán

THUYS♥️

Đại Lão Bạn Gái Là Yêu Tinh

THUYS♥️

Điên Cuồng Yêu Em

TiKay

Leave a Reply