Lịch Sử

Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

Một cái xuyên qua ngàn năm linh hồn, một tên thiếu niên nhỏ bé, một chiếc thần bí xe bò, vận mệnh đan dệt, diễn dịch ra một đoạn chiến tranh truyền kỳ.

Ầm ầm sóng dậy tam quốc tân tranh bá sử bởi vậy kéo lên màn mở đầu.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cao Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tuyệt địa cầu sinh
 • #2: Một chiếc xe bò
 • #3: Thiên đại tiền đặt cược
 • #4: Lại hãm cảnh khốn khó
 • #5: Sinh tử một đường
 • #6: Một đường truy sát
 • #7: Nịnh hót Vu Cấm
 • #8: Kinh tâm động phách một đêm
 • #9: Lần đầu gặp gỡ Lưu Bị
 • #10: Lưu Cảnh Thăng phiền não
 • #11: Khẩu chiến Thái Mạo
 • #12: Khoái Thái hai tộc
 • #13: Tai bay vạ gió
 • #14: Mới vào Lưu phủ
 • #15: Lưu Tông lời khuyên
 • #16: Bí mật bất truyền
 • #17: Trả lễ lại
 • #18: Lại thấy Thái phu nhân
 • #19: Cưới vợ bất hạnh như Lưu Biểu
 • #20: Thái Thị Kiếm quán
 • #21: Nhất giản chiến thư
 • #22: Trước đài sau đài tranh tài
 • #23: Nhất chiến thành danh
 • #24: Lại trả lễ lại
 • #25: Có người vui mừng có người ưu sầu
 • #26: Kinh Tương thế gia thứ hai
 • #27: Trời đất tạo nên một đôi
 • #28: Vừa vào Vũ Xương
 • #29: Lưu Bị thâm ý
 • #30: Hành Xuân Kiều sự kiện
 • #31: Hắc quần thiếu nữ
 • #32: Hưng binh vấn tội
 • #33: Lưu Biểu tâm sự
 • #34: Vây quét loạn tặc
 • #35: Mã tác lô nhanh chóng
 • #36: Xích Bích quán rượu
 • #37: Thiếu nữ con tin
 • #38: Cẩm Phàm tặc
 • #39: Hóa giải nguy cơ
 • #40: Khoái Việt chi khuyên
 • #41: Bá chất dạ đàm
 • #42: Chẩm biên phong lại nổi lên
 • #43: Người khả nghi
 • #44: Thường Sơn Ngọc Chân Tử
 • #45: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
 • #46: Luyện võ lựa chọn
 • #47: Tàn khốc huấn luyện
 • #48: Ly biệt lại gặp lại
 • #49: Tiền là vấn đề lớn
 • #50: Tân quan nhậm chức
 • #51: Nước sâu chín thước tiểu nha môn
 • #52: Kinh Châu đệ nhất phì khuyết
 • #53: Trương Duẫn Thái Mạo
 • #54: Hai cái phương án
 • #55: Mồng một tết đến
 • #56: Lại về Lưu phủ
 • #57: Tiễn biệt tống hữu
 • #58: Tài cao che diện mạo xấu
 • #59: Hai thấy Cam Ninh
 • #60: Nơi lâm nguy loạn cục
 • #61: Khẩn cấp bổ cứu
 • #62: Bất ngờ trung bất ngờ
 • #63: Đêm khuya cấp lệnh
 • #64: Nhân màn đêm giết người
 • #65: Gậy ông đập lưng ông
 • #66: Hoa lệ một bút
 • #67: Rừng trúc thử đao
 • #68: Miệng nam mô bụng một bồ dao găm
 • #69: Người thứ ba ánh mắt
 • #70: Lưu Bị suy nghĩ
 • #71: Oan gia ngõ hẹp
 • #72: Cố tình gây sự
 • #73: Được phong tân chức
 • #74: Bất ngờ gởi thư
 • #75: Hứa Đô chi mưu
 • #76: Tôn Quyền dã vọng
 • #77: Tân Dã cấp báo
 • #78: Cảnh công tử cũng có thể xuất chinh
 • #79: Dưới đao lưu người
 • #80: Sơ hoạch lương tài
 • #81: Bất ngờ
 • #82: Tiểu ngưu đao sơ thí
 • #83: Tiến vào doanh
 • #84: Nghiệm công
 • #85: Hỏa thiêu Bác Vọng Pha
 • #86: Sơ chiến Vu Cấm
 • #87: Chân tướng tiến gần
 • #88: Cổ Văn Hòa kế sách
 • #89: Cùng tiến vào cộng lùi
 • #90: Huyết chiến phá vòng vây
 • #91: Tích cực cứu viện
 • #92: Môi như thương lưỡi như tên
 • #93: Tin tức tốt
 • #94: Không muốn gặp phải
 • #95: Rắn rết phu nhân tâm
 • #96: Muốn nghênh còn cự
 • #97: Hôm qua phong ba khẩn
 • #98: Lão tướng Hoàng Trung
 • #99: Hoàng Trung thụ nghệ
 • #100: Đào gia gặp nạn
 • #101: Lý do mỗi bên
 • #102: Then chốt chứng nhân
 • #103: Đối chất nhau
 • #104: Đại ân với đào
 • #105: Tuyệt diệu chuyện tốt
 • #106: Dưới ánh trăng ai khiên hồng tuyến
 • #107: Lộc Môn thư viện
 • #108: Long Trung ngẫu nhiên gặp
 • #109: Hoàng phủ gia yến
 • #110: Túy ông chi ý bất tại tửu
 • #111: Chính là lương thần mỹ cảnh
 • #112: Người so với Hải Đường tiếu
 • #113: Hạ mã uy
 • #114: Ngoài dự đoán mọi người
 • #115: Đào hầm tự chôn
 • #116: Kiếm pháp như mưu
 • #117: Lần thứ nhất tiễn thí
 • #118: Thúc cháu dạ đàm
 • #119: Từ Thứ hâm rượu thoại thủ mưu
 • #120: Giang Hạ Tả vương
 • #121: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #122: Sóng gió tụ về Sài Tang
 • #123: Ai cho ai hạ mã uy
 • #124: Sài Tang Đào thị
 • #125: Gia có nghịch tử
 • #126: Hứa hẹn
 • #127: Ám lưu khuấy động
 • #128: Đào gia lễ vật
 • #129: Khéo léo từ chối
 • #130: Tai họa bất ngờ
 • #131: Lương thần mỹ cảnh trung sát cơ
 • #132: Dạ tập
 • #133: Ra người ra tiền
 • #134: Đoạt quyền
 • #135: Huyết chiến Sài Tang
 • #136: Vũ khí phòng ngự
 • #137: Hai lộ viện quân
 • #138: Đại quân áp cảnh
 • #139: Lần thứ hai huyết chiến
 • #140: Ngàn cân treo sợi tóc
 • #141: Giang Đông lui binh
 • #142: Đào phủ phúng
 • #143: Ly biệt như nước sông
 • #144: Thái gia suy nghĩ
 • #145: Dối trên gạt dưới
 • #146: Ba cái lời đồn đại
 • #147: Oan gia thiên đường hẹp
 • #148: Hoàng thái chi mưu
 • #149: Lấy công đối với công
 • #150: Chủ đường tranh chấp
 • #151: Lưu Biểu nhượng bộ
 • #152: Cần làm một cái triệt để kết thúc
 • #153: Trí mạng chẩm biên phong
 • #154: Ngụy Diên lý tưởng
 • #155: Kiếm nhuyễn nắm
 • #156: Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp
 • #157: Tôn Quyền lưỡng nan
 • #158: Thả dây dài câu cá
 • #159: Dụ binh
 • #160: Tương kế tựu kế
 • #161: Một lưới bắt hết
 • #162: Chào giá trên trời
 • #163: Tưởng Tề không phải Tưởng Cán
 • #164: Tốt nhất tinh thiết
 • #165: Có khách tự Giang Đông đến
 • #166: Trường Sa khách tới
 • #167: Trảm mã đao
 • #168: Trọng giáp bộ binh
 • #169: Dạ phóng Lưu Bị
 • #170: Chiến tranh mây đen đến gần
 • #171: Thế cuộc phức tạp Giang Hạ
 • #172: Đào gia bí mật
 • #173: Huyết chiến phá vòng vây
 • #174: Ta khi nào nhậm chức
 • #175: Hạ Trĩ huyện thổ sản
 • #176: Viện quân đến
 • #177: Phản công Sài Tang
 • #178: Chu Du chi mưu
 • #179: Hoàng Tổ cái chết
 • #180: Hưng binh vấn tội
 • #181: Giang Đông chủ lực giết tới
 • #182: Đón đầu đòn nghiêm trọng
 • #183: Ngọn lửa chiến tranh lại nhiên
 • #184: Đẫm máu đại chiến
 • #185: Giang Đông cấp báo
 • #186: Sống còn
 • #187: Bành Trạch sinh biến
 • #188: Phượng Hoàng niết bàn
 • #189: Dục hỏa trùng sinh
 • #190: Bành Trạch dạ thoại
 • #191: Tiên binh hậu lễ
 • #192: Vũ Xương đoạt quyền
 • #193: Chiếm đoạt Giang Hạ
 • #194: Hoàng gia điền sản
 • #195: Ám lưu khuấy động
 • #196: Mật báo
 • #197: Có đi hay là không?
 • #198: Trên đường gặp nạn
 • #199: Hứa Đô quân cờ
 • #200: Phu nhân con đường
 • #201: Một cái vang dội bạt tai
 • #202: Sơ đàm
 • #203: Ngu xuẩn cáo trạng
 • #204: Thần bí khách nhân
 • #205: Sóng gió tụ về Tương Dương
 • #206: Gia Cát không ở nhà
 • #207: Giang Hạ thư viện
 • #208: Khổng Minh chi thê
 • #209: Khẩn cấp đối sách
 • #210: Tai vách mạch rừng
 • #211: Thanh y tiểu mạo trong mưa người
 • #212: Lòng người khó dò (thượng)
 • #213: Lòng người khó dò (hạ)
 • #214: Khẩn cấp báo tin
 • #215: Không chừa thủ đoạn nào
 • #216: Nguy cơ đột phát
 • #217: Đông triệt
 • #218: Không bình tĩnh một đêm
 • #219: Hạ Khẩu đàm phán
 • #220: Giang Hạ Thái Thú
 • #221: Có tài từ phương xa tới
 • #222: Nghị hôn
 • #223: Đặc thù đồ cưới
 • #224: Xa tới quý khách
 • #225: Lưu Bị nghĩ xa
 • #226: Thành hôn
 • #227: Mưu sĩ chi tranh
 • #228: Thương thuyền có chuyện
 • #229: Không rõ lai lịch đạo sĩ
 • #230: Xuất binh phản kích
 • #231: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
 • #232: Công tâm là thượng sách
 • #233: Treo đầu dê bán thịt chó
 • #234: Ban đêm Thiết kỵ thanh
 • #235: Nghi Thành thu quan
 • #236: Thư phòng bí mưu
 • #237: Chặn đường lại hiến kế
 • #238: Thương tiếc
 • #239: Lưu Bị tây trốn
 • #240: Cầu hiền nạp tài
 • #241: Thiết kỵ đột kích
 • #242: Binh Lâm thành hạ
 • #243: Liên quân kháng tào
 • #244: Ba bên đấu sức
 • #245: Diễu võ dương oai thanh
 • #246: Thanh thuyền
 • #247: Từ Thứ khuyên Gia Cát
 • #248: Đánh lén Nam Dương
 • #249: Lại tập lương đạo
 • #250: Chủ soái chi tranh
 • #251: Thái Mạo thưởng công
 • #252: Sơ chiến Phàn Thành
 • #253: Nhị chiến Vu Cấm
 • #254: Vụng về kế phản gián
 • #255: Cổ Hủ thỉnh từ
 • #256: Chim sẻ ở đằng sau
 • #257: Mới tới Nghiệp thành
 • #258: Tào Phi cơn giận
 • #259: Trương Tú cái chết
 • #260: Can đảm hơn người
 • #261: Không thể tưởng tượng nổi nơi đi
 • #262: Cổ Hủ trần thuật
 • #263: Gia Cát chi tư
 • #264: Tâm không Linh Tê
 • #265: Người sắp chết
 • #266: Lưu Biểu cái chết
 • #267: Được mất trong lúc đó
 • #268: Văn Sính lựa chọn
 • #269: Thân thế uy hiếp
 • #270: Nội bộ mâu thuẫn
 • #271: Binh bất yếm trá
 • #272: Giương đông kích tây
 • #273: Chui vào cái tròng
 • #274: Hao binh tổn tướng
 • #275: Dân tâm hướng về
 • #276: Dùng cái gì vì là Châu Mục
 • #277: Gia Cát Lượng cùng Cổ Hủ
 • #278: Mưu Trường Sa
 • #279: Lão tướng Hoàng Trung
 • #280: Trường Sa hành trình
 • #281: Bắc kích Ô Hoàn
 • #282: Nam Dương tin dữ
 • #283: Thuận nước giong thuyền
 • #284: Lỗ Túc phúng viếng
 • #285: Tào Tháo sứ giả
 • #286: Giang Đông nội tranh
 • #287: Trên đường đi gặp hiền tài
 • #288: Chặn đường
 • #289: Nguy tình bức ngô
 • #290: Biểu lộ ra thành ý
 • #291: Lợi hại sát chiêu
 • #292: Huynh muội chi tranh
 • #293: Nguyện ra sức trâu ngựa
 • #294: Lấy vũ tương chúc
 • #295: Kinh Châu người đến
 • #296: Khẩn cấp tình báo
 • #297: Cấp phản Giang Hạ
 • #298: Ẩm mã Hán Thủy
 • #299: Tương Dương đầu hàng
 • #300: Giang Hạ bị chiến
 • #301: Hạ Khẩu nghị chiến
 • #302: Diễu võ dương oai
 • #303: Chặn tây lộ
 • #304: Cổ Hủ đến
 • #305: Hai quân đánh với
 • #306: Chiến đấu Long Trung
 • #307: Khó bề phân biệt
 • #308: Tương thành chi biến
 • #309: Đón đầu thống kích
 • #310: Tao ngộ trọng tỏa
 • #311: Thái tộc phân tranh
 • #312: Lưu Bị trở về
 • #313: Nguy cơ thâm phục
 • #314: Người bề trên tâm tư
 • #315: Thúc cháu dạ thoại
 • #316: Đào gia cao nhân
 • #317: Khó có thể từ chối mồi nhử
 • #318: Hiểu được có sai lầm
 • #319: Hứa Xương chiến bị
 • #320: Tư Mã Ý kiến nghị
 • #321: Chiến tranh chi phí
 • #322: Phụ gia điều kiện
 • #323: Kiểu mới binh khí
 • #324: An Lục nguy cơ
 • #325: An Lục chiến đấu
 • #326: Nguy cơ một khắc
 • #327: Trương Cơ kiến nghị
 • #328: Ích châu sứ giả
 • #329: Chiến lược lui lại
 • #330: Pháp Chính tâm tư
 • #331: Thỉnh quân nhất kiến
 • #332: Lưu Bị chi ưu
 • #333: Hán Giang lần đầu gặp gỡ
 • #334: Tạo áp lực Giang Đông
 • #335: Giang Lăng nguy hiểm
 • #336: Giang Lăng hãm lạc
 • #337: Thế cuộc không rõ
 • #338: Bốn bề thọ địch
 • #339: Huyết chiến Đương Dương
 • #340: Làm người bất ngờ Giang Đông sứ giả
 • #341: Dạ phóng Gia Cát
 • #342: Mê hoặc cùng lo lắng
 • #343: Lần đầu làm cha
 • #344: Tập kích An Lục
 • #345: Cổ Hủ chi mưu
 • #346: Đánh đêm An Lục
 • #347: Ở trên cao nhìn xuống
 • #348: Trảo phu Tư Mã
 • #349: Hoàn toàn thắng lợi
 • #350: Cổ Hủ gặp Tư Mã
 • #351: Kỳ Xuân phong vân (một)
 • #352: Kỳ Xuân phong vân (hai)
 • #353: Kỳ Xuân phong vân (ba)
 • #354: Kỳ Xuân phong vân (bốn)
 • #355: Kỳ Xuân phong vân (năm)
 • #356: Kỳ Xuân phong vân (sáu)
 • #357: Kỳ Xuân phong vân (bảy)
 • #358: Kỳ Xuân phong vân (chung)
 • #359: Nhân tố không ổn định
 • #360: Hưng viên bát tuấn
 • #361: Tra xét con đường
 • #362: Vân Mộng con đường
 • #363: Khu mỏ đồng xanh
 • #364: Chiến tranh lặng yên mà tới
 • #365: Khẩn cấp ứng đối
 • #366: Dịch bệnh sơ hiện
 • #367: Phỏng đoán thượng ý
 • #368: Trốn tránh chi binh
 • #369: Quân nguyện vi đế phủ
 • #370: Không thể buông tha
 • #371: Trương Cơ tới Tào Doanh
 • #372: Thần y nhân vật
 • #373: Chu Du lúng túng
 • #374: Giang Đông sơ chiến
 • #375: Mưu tính sâu xa
 • #376: Tưởng Cán đi sứ lần thứ hai
 • #377: Thật khó khăn a!
 • #378: Đạt thành thỏa hiệp
 • #379: Lưỡng Giang phân liệt
 • #380: Đông sơn tái khởi
 • #381: Nội bộ mâu thuẫn
 • #382: Kình địch chân chính
 • #383: Cuối cùng quyết định
 • #384: Đại chiến đêm trước
 • #385: Đại chiến Xích Bích (thượng)
 • #386: Đại chiến Xích Bích (trung)
 • #387: Đại chiến Xích Bích (hạ)
 • #388: Hoàng Trung lời khuyên
 • #389: Dã tràng xe cát
 • #390: An bài đường lui
 • #391: Cuối cùng tâm kết
 • #392: Nói bóng gió
 • #393: Đào gia tự xét lại
 • #394: Thượng phẩm chi lợi
 • #395: Gặp lại Tư Mã Ý
 • #396: Thiên tử phong tước
 • #397: Tuân Du bốn sách
 • #398: Tôn tiểu muội tuyển kiếm
 • #399: Lấy vũ cự hôn
 • #400: Tin tức tiết lộ
 • #401: Mưu đoạt Giang Lăng
 • #402: Triệu Vân quy tâm
 • #403: Thế thủ Giang Lăng
 • #404: Ba Thục tin tức
 • #405: Quả đoán xuất kích
 • #406: Cắt đứt đường về
 • #407: Hàm vĩ truy kích
 • #408: Hỏa thiêu Biên thành
 • #409: Công thành bất lợi
 • #410: Từ Hoảng lựa chọn
 • #411: Quả đoán cùng ba phải
 • #412: Bắc lộ sứ giả
 • #413: Chiến lược yếu địa
 • #414: Đánh lén Sài Tang
 • #415: Hạ Trĩ nguy cơ
 • #416: Cường ngạnh phản kích ( thượng)
 • #417: Cường ngạnh phản kích (hạ)
 • #418: Hoạt động ngầm
 • #419: Gia Cát đi sứ
 • #420: Đêm mưu Ba Thục
 • #421: Tây tuyến bố cục ( thượng)
 • #422: Tây tuyến bố cục (hạ)
 • #423: Phong nỏ được xuất bản
 • #424: Mới uy hiếp
 • #425: Chu Du đã đến
 • #426: Trong loạn tìm cơ hội
 • #427: Thi triển sách lược
 • #428: Hoán thủy chi chiến
 • #429: Vi phục tư phóng
 • #430: Tụ tài chi lệnh
 • #431: Hạ Trĩ nguy cơ
 • #432: Quyết chiến mở màn
 • #433: Phấn chấn quân tâm
 • #434: Lỗ Túc cầu hòa
 • #435: Tôn Quyền lựa chọn
 • #436: Trên nước tranh bá
 • #437: Bất đắc dĩ rút quân
 • #438: Sài Tang phá vòng vây ( thượng )
 • #439: Sài Tang phá vòng vây ( hạ )
 • #440: Mã Đằng tâm tư
 • #441: Ứng đối tây khoách
 • #442: Tào Tháo đặc sứ
 • #443: Lưu Tào hoà đàm
 • #444: Đào Trạm tham doanh
 • #445: Mở ra khúc mắc
 • #446: Lỗ Túc khiến sở ( thượng )
 • #447: Lỗ Túc khiến sở ( trung )
 • #448: Lỗ Túc khiến sở (hạ)
 • #449: Do dự
 • #450: Thương nhân lựa chọn
 • #451: Kinh Châu sứ giả
 • #452: Trong ngoài đều khốn đốn
 • #453: Nóng lòng cầu hoà
 • #454: Trong mưa tỉnh ngộ
 • #455: Ai làm dùi trống
 • #456: Kinh Ngô đàm phán
 • #457: Đạt thành nhận thức chung
 • #458: Ngươi lừa ta gạt
 • #459: Tôn Thượng Hương lựa chọn ( thượng )
 • #460: Tôn Thượng Hương lựa chọn ( trung )
 • #461: Tôn Thượng Hương lựa chọn ( hạ )
 • #462: Giao Châu nhạc đệm
 • #463: Bãi không nổi giá tử
 • #464: Đào Chính thăng quan
 • #465: Nhất đồng tây khứ
 • #466: Lại tới Giang Đông
 • #467: Cam lộ tự gặp lại ( thượng )
 • #468: Cam lộ tự gặp lại ( trung )
 • #469: Cam lộ tự gặp lại ( hạ )
 • #470: Bất ngờ phát sinh
 • #471: Quay giáo một đòn
 • #472: Lễ hợp cẩn chi lễ
 • #473: Thu tàng chi khí
 • #474: Tỷ Quy có chuyện
 • #475: Tự mạc lạp khai
 • #476: Tư Mã Ý trận chiến đầu tiên
 • #477: Quan Vũ thất hãm
 • #478: Tộc huynh lưu liễn
 • #479: Tư Mã Ý hiến kế
 • #480: Dùng trí bình an thành
 • #481: Bày mưu nghĩ kế
 • #482: Binh nguy sinh nghi
 • #483: Dùng trí vu thành
 • #484: Từng bước ép sát
 • #485: Cùng đường
 • #486: Ba Thục mộng phá
 • #487: Bàng Thống kế sách
 • #488: Mâu thuẫn sơ hiện
 • #489: Dùng lại Ba Thục
 • #490: Gia cát bình nam sách
 • #491: Gia cát đến sử
 • #492: Gặp lại Lưu Kỳ
 • #493: Tiểu biệt giống như tân hôn
 • #494: Kinh thành mễ nội thị (thái giám)
 • #495: Hán Trung có biến
 • #496: Nghĩ sai thì hỏng hết
 • #497: Hán Trung xuất binh
 • #498: Thượng dung thất thủ
 • #499: Gió thổi cỏ lay
 • #500: Ích Châu nội loạn
 • #501: Khẩn cấp cầu cứu
 • #502: Võ dương bất lợi
 • #503: Kịch chiến thành đô ( 3)
 • #504: Hán Trung phong vân (1)
 • #505: Dùng người kỳ tài
 • #506: Tào Thực đi sứ
 • #507: Thục đạo hành quân
 • #508: Công khai thủ sĩ (hạ)
 • #509: Cùng đường (thượng)
 • #510: Chuyển biến tâm ý
 • #511: Trận chiến mở màn lịch thành
 • #512: Trương Nhiệm trận đầu
 • #513: Đại quân tiếp cận
 • #514: Trí mạng nhược điểm
 • #515: Tình thế nguy hiểm phản kích (thượng)
 • #516: Tuân Úc trần thuật
 • #517: Trâu gỗ xuất hiện
 • #518: Minh nguyệt bảo châu
 • #519: Cướp nhà khó phòng
 • #520: Sơ bộ thăm dò
 • #521: Ngụy Diên hiến kế
 • #522: Huyết chiến tây thành ( (thượng)
 • #523: Tân Dã tao ngộ chiến
 • #524: Toàn diệt đê hồ
 • #525: Giang Đông mất anh
 • #526: Hai quân giằng co
 • #527: Hợp Phì kịch chiến (hạ)
 • #528: Đến dễ dàng đi khó
 • #529: Bàn lại điều kiện
 • #530: Đặc thù quân cờ
 • #531: Gia có tiểu nữ
 • #532: Đại chiến Hợp Phì
 • #533: Thái sử quy hề
 • #534: Ve sầu thoát xác
 • #535: Huyết chiến cửa gỗ (thượng)
 • #536: Viện quân đã đến
 • #537: Tiến thoái lưỡng nan
 • #538: Thứ hai chiến tuyến
 • #539: Nam Dương kiềm chế
 • #540: Tào Tháo thất lạc
 • #541: Đánh chiếm Lũng Tây
 • #542: Minh lấy trần thương
 • #543: Phản công Nam Dương
 • #544: Quan Trung thu quan ( trung )
 • #545: Hợp tung liên hoành (hạ)
 • #546: Hết sức căng thẳng
 • #547: Toàn diện bị động
 • #548: Vương phi cùng gia sự
 • #549: Lại kích phu hi hữu
 • #550: Binh tiến tây biển
 • #551: Đón đầu thống kích (thượng
 • #552: Kỵ binh thoát hiểm cốc
 • #553: Nam bắc giáp công (thượng)
 • #554: Bình định Hà Tây
 • #555: Tào hiến tâm sự
 • #556: Là đi là lưu
 • #557: Bốn quận thay chủ
 • #558: Thân hãm vũng bùn
 • #559: Thâm tàng chi quân cờ
 • #560: Kinh Châu lộ không thông
 • #561: Dư huyện phục kích
 • #562: Cố định rút dong
 • #563: Phản gián chi kế
 • #564: Binh bại dự chương
 • #565: Tam phương đấu sức ( trung )
 • #566: Tướng soái mâu thuẫn
 • #567: Lục Tốn hiến kế
 • #568: Gia cát cầu hoà
 • #569: Giang Đông phong vân ( 2 )
 • #570: Giang Đông phong vân ( 4 )
 • #571: Giang Đông phong vân (6)
 • #572: Giang Đông phong vân (8)
 • #573: Giang Đông phong vân (10)
 • #574: Giang Đông phong vân (12)
 • #575: Giang Đông phong vân (14)
 • #576: Giang Đông phong vân ( 16 )
 • #577: Giang Đông phong vân ( 18 )
 • #578: Giang Đông phong vân ( 20 )
 • #579: Giang Đông phong vân ( 22 )
 • #580: Giang Đông phong vân ( 24 )
 • #581: Giang Đông phong vân ( 26)
 • #582: Xa cách từ lâu về nhà
 • #583: Năm mới vi hành
 • #584: Giả kim án (hạ)
 • #585: Đào kênh mương hoa tiêu
 • #586: Thăng quan chi nghi
 • #587: Bắc phương đến sử
 • #588: Sáng tối lưỡng sử
 • #589: Nhân tình bạc diện
 • #590: Thần bí khách đến thăm
 • #591: Không cách nào lảng tránh
 • #592: Tào Phi phản kích (thượng)
 • #593: Thị sát Trường An
 • #594: Kinh thiên đại án
 • #595: Phản ứng dây chuyền
 • #596: Hán kỵ sơ đến
 • #597: Đánh ngõa đình
 • #598: Sơ chiến hung nô
 • #599: Cưỡng bức phát lệnh
 • #600: Lật đổ sào huyệt
 • #601: Bị ép rút quân
 • #602: Thống kích Ô Hoàn
 • #603: Đêm công Ô Hoàn
 • #604: Cái thớt gỗ tới ngư
 • #605: Lưỡi đao hướng tây
 • #606: Tả Đan dã vọng
 • #607: Hắc Hùng nguyên săn bắn
 • #608: Ám sát Khương Vương
 • #609: Hung Nô như Lang
 • #610: Ngụy Quốc lai sứ
 • #611: Có huyệt đến phong
 • #612: Đặc thù đồng minh
 • #613: Việc nhà buồn phiền
 • #614: Đàm phán sơ thành
 • #615: Cưỡi ngựa bắn cung mộ binh
 • #616: Cưới thiếp cùng cưới vợ bé
 • #617: Tiểu Kiều tái giá
 • #618: Hội Kê có biến
 • #619: Gây họa tới Kiến Nghiệp
 • #620: Đêm tặc nhập thất
 • #621: Suốt đêm cứu người
 • #622: Tôn Quyền bị đâm
 • #623: Khắp thánh lùng bắt
 • #624: Ma cao một trượng
 • #625: Đem thoại làm rõ
 • #626: Trên đường bất ngờ
 • #627: Hung Nô xuôi nam
 • #628: Vây công cao nô
 • #629: Ác chiến Khu Thủy ( Thượng )
 • #630: Ác chiến Khu Thủy ( Hạ )
 • #631: Ung huyện quân nghị
 • #632: Hung Nô sứ giả
 • #633: Trọng Đạt đi sứ
 • #634: Từng bước sát cơ
 • #635: Tầng tầng vây quanh
 • #636: Viện quân đến
 • #637: Cửu công không thể
 • #638: Lý lệnh chi sách
 • #639: Thám báo tao ngộ
 • #640: Chiến tranh đến
 • #641: Hung Nô kì binh
 • #642: Ám sát địch Thủ lĩnh
 • #643: Lấy thân báo quốc
 • #644: Đánh lén Ngọ Đình
 • #645: Binh khốn Trực đạo
 • #646: Chó cùng rứt giậu
 • #647: Lại thi Khốn kế
 • #648: Tiến thoái lưỡng nan
 • #649: Hai lộ ra kích
 • #650: Tây phục Linh Châu
 • #651: Dũng mãnh ác chiến
 • #652: Đông viên cao nô
 • #653: Ngoan cố chống cự
 • #654: Đông Lại quân tới
 • #655: Cao minh lựa chọn
 • #656: Tịnh Châu Hung Nô
 • #657: Then chốt một trận chiến
 • #658: Tào Tháo xuất binh
 • #659: Tịnh Châu nguy cấp
 • #660: Bán độ mà kích
 • #661: Rơi vào tuyệt cảnh
 • #662: Sĩ tốt nổi loạn
 • #663: Cử binh đầu hàng
 • #664: Thiền Vu cái chết
 • #665: Người nhà đến
 • #666: Kiều Liên tâm tư
 • #667: Khải toàn mà về
 • #668: Lại thấy Đại Kiều
 • #669: Trạch viện phong ba
 • #670: Có cảm giác trong lòng
 • #671: Tâm sự khó bình
 • #672: Dời đô nghị sự
 • #673: Lưu Cảnh dạy con
 • #674: Giá đất buồn phiền
 • #675: Đào gia lựa chọn
 • #676: Tào Sử đến
 • #677: Trước điện nghị thân
 • #678: Chiêu hàng Trần Quần
 • #679: Tập kích Cư Duyên
 • #680: Phong phú thu hoạch
 • #681: Hợp Phì điều kiện
 • #682: Con rối thiên tử
 • #683: Huynh đệ phản bội
 • #684: Bức muốn danh sách
 • #685: Song diện gián điệp
 • #686: Cuối năm chuyển nhà mới
 • #687: Nhân khẩu chiến lược
 • #688: Hà Tây mầm họa
 • #689: Bị chiến Hợp Phì
 • #690: Trương Liêu tới mưu
 • #691: Tung hoàng ngang dọc ( Thượng )
 • #692: Tung hoàng ngang dọc ( hạ )
 • #693: Từng bước bất lợi
 • #694: Ngụy Ngô kết minh
 • #695: Giả Hủ hiến kế
 • #696: Xuất binh Nam Dương
 • #697: Điều binh khiển tướng
 • #698: Uyển Thành dị động
 • #699: Khắp thành lùng bắt
 • #700: Hoàng gia chi ân
 • #701: Kỵ binh phục kích
 • #702: Binh ép Nam Dương
 • #703: Uyển Thành tới khốn
 • #704: Nhân quả tuần hoàn
 • #705: Ám lưu chảy xiết
 • #706: Chúng bạn xa lánh
 • #707: Ngô quận phá cục
 • #708: Thoát đi Ngô huyện
 • #709: Lục An tung tích địch
 • #710: Tương kế tựu kế
 • #711: Nhu cần phá cục ( Thượng )
 • #712: Nhu cần phá cục ( hạ )
 • #713: Bất ngờ phát hiện
 • #714: Hải ngoại quân thành
 • #715: Thỏ khôn có ba hang
 • #716: Ngu thị phản chiến
 • #717: Qua diệt Quắc
 • #718: Thật trăm phần trăm
 • #719: Tranh cướp Ô Trình
 • #720: Ô Trình ác chiến
 • #721: Giang Đông phá cục
 • #722: Giang Đông quyết sách
 • #723: Dưới bụng gai độc
 • #724: Giương đông kích tây
 • #725: Bách đình đông tuyến
 • #726: Mỗi Người Tăng Binh
 • #727: Tào Quân đông triệt
 • #728: Hoa tiêu công trình
 • #729: Mạnh mẽ tấn công Hợp Phì
 • #730: Đài cao công thủ
 • #731: Địa đạo thế tiến công
 • #732: Công thành đánh đêm
 • #733: Tập kích Diệp thành
 • #734: Trọng trấn luân hãm
 • #735: Hung Nô lai sứ
 • #736: Tây tuyến chiến sự
 • #737: Rình giết hồ khiến
 • #738: Ba cái kiến nghị
 • #739: Hợp Phì đối lập
 • #740: Mất tích bí ẩn
 • #741: Sa lưới cá lớn
 • #742: Biết thời biết thế
 • #743: Vương giả chi mưu
 • #744: Tào Phi mưu quyền
 • #745: Lấy binh đổi tướng
 • #746: Ký phát thủ lệnh
 • #747: Trở về Hợp Phì
 • #748: Giả Hủ đến
 • #749: Lần đầu đàm phán
 • #750: Từ châu thất thủ
 • #751: Tối hậu thư
 • #752: Hiệp ước bất đắc dĩ
 • #753: Giả đạo diệt quắc
 • #754: Bức tào bắc triệt
 • #755: Tranh lương sự kiện
 • #756: Chiếm đoạt nghiễm lăng
 • #757: Hai cái điều kiện
 • #758: Trở về Trường An
 • #759: Trường An tây thị
 • #760: Mở ra khúc mắc
 • #761: Kinh thành cáo trạng
 • #762: Mầm họa biểu lộ ra
 • #763: Hà Tây đối sách
 • #764: Ác chiến cốc khẩu
 • #765: Hà tây triệt dân
 • #766: Cuối cùng đàm phán
 • #767: Đôn hoàng Mã Đại
 • #768: Phu thê giao tâm
 • #769: Tối hậu thư
 • #770: Thuận nước giong thuyền
 • #771: Phong khởi vũ uy
 • #772: Ác chiến hội huyền
 • #773: Đón đầu thống kích
 • #774: Quý sương kỵ binh
 • #775: Thất bại cô tang
 • #776: Thu phục vũ uy
 • #777: Khoa cử tin tức
 • #778: Triệu mã đại chiến
 • #779: Bình định hà tây
 • #780: Giả Hủ buồn phiền
 • #781: Tướng quốc chi tranh
 • #782: Quyền lợi không cho
 • #783: Thất chi tang du
 • #784: Đồ cưới phong ba
 • #785: Lưu tào thông gia (thượng)
 • #786: Lưu tào thông gia (hạ)
 • #787: Sơn trang tránh nắng
 • #788: Niềm vui khôn xiết
 • #789: Hán quốc khoa cử
 • #790: Giang Đông khốn cục
 • #791: Thái Hồ dạ tập
 • #792: Trọng yếu tình báo
 • #793: Không khí chiến tranh bao phủ
 • #794: Sơ chiến kinh khẩu
 • #795: Xuất binh chi tranh
 • #796: Binh ép Kiến Nghiệp
 • #797: Bãi cái tư thái
 • #798: Lấy thành cảm động
 • #799: Súc thế chờ đợi
 • #800: Lôi đình xuất kích
 • #801: Ngô quận cuộc chiến thượng
 • #802: Ngô quận cuộc chiến (hạ)
 • #803: Hy Vọng Cuối Cùng
 • #804: Săn Bắt Định Phụng
 • #805: Đại Sảnh Đối Chất
 • #806: Binh Vi Kiến Nghiệp
 • #807: Hà sách phá thành
 • #808: Huynh đệ tương tàn
 • #809: Mạt lăng thành phá
 • #810: Môi hở răng lạnh
 • #811: Giang Đông đường cùng (thượng)
 • #812: Giang Đông đường cùng (hạ)
 • #813: Giang Đông hậu sự
 • #814: Đường về luận chiến
 • #815: Nghiệp Đô đại án
 • #816: Giết gà dọa khỉ
 • #817: Trường An tân tương
 • #818: Niềm vui bất ngờ
 • #819: Cẩn thận che giấu
 • #820: Lại chuyển tân gia
 • #821: Chung Diêu đi sứ
 • #822: Hai sứ hội giao châu
 • #823: Song trọng nghi hoặc
 • #824: Chung Diêu thăm hán
 • #825: Chung Diêu tặng chữ
 • #826: Thăng chức phong ba
 • #827: Khó chứa đối thủ chính trị
 • #828: Nói bóng gió
 • #829: Dục tốc bất đạt
 • #830: Giao châu gió nổi lên
 • #831: Thăm dò tiến công
 • #832: Binh ép thương ngô
 • #833: Li thủy Kiến Thành
 • #834: Chính kỳ chi tranh
 • #835: Thử nghiệm uy hiếp
 • #836: Giả Hủ độc kế
 • #837: Thay đổi bất ngờ
 • #838: Giao châu đầu hàng
 • #839: Gia Cát Lượng lựa chọn
 • #840: Được Chim Quên ná Đặng Cá Quên Nơm
 • #841: Tiểu Nhân Bán Đứng
 • #842: Thị sát Hà Tây
 • #843: Diệp Thành sự kiện
 • #844: Hết sức căng thẳng
 • #845: Bên nào cũng cho là mình phải
 • #846: Trách nhiệm của ai
 • #847: Tình thế nguy hiểm thăng cấp
 • #848: Lại thăm Long Trung
 • #849: Lần nữa rời núi
 • #850: Hóa tệ cuộc chiến
 • #851: Hà đạo giải lộ
 • #852: Bình thường tâm sự
 • #853: Chuẩn bị chiến tranh điềm báo trước
 • #854: Khách xa đến
 • #855: Bày bẫy rập
 • #856: Có điều giấu diếm
 • #857: Chư Cát trận đầu
 • #858: Nguy cơ nổ tung
 • #859: Các tầm xuất lộ (thượng)
 • #860: Các tầm xuất lộ (hạ)
 • #861: Trần Quần tâm tư
 • #862: Đại triều chúc mừng
 • #863: Trần Quần đầu hán
 • #864: Long cốt guồng nước
 • #865: Xuất chinh đêm trước
 • #866: Kinh thiên kịch biến
 • #867: Tiến quân Hàm Cốc
 • #868: Công thành huyết chiến
 • #869: Cái cọc cắm trong bụng
 • #870: Phá được Hàm Cốc
 • #871: Săn gấu chiến cuộc
 • #872: Lâm nguy cứu người
 • #873: Hứa Xương nguy cơ
 • #874: Đích thân tới Hứa Xương
 • #875: Phản gián chi kế
 • #876: Phá được Hứa Xương
 • #877: Thái hậu phục thị
 • #878: Trung Nguyên đại chiến (1)
 • #879: Trung Nguyên đại chiến ( 2 )
 • #880: Trung Nguyên đại chiến ( 3)
 • #881: Trung Nguyên đại chiến ( 4)
 • #882: Trung Nguyên đại chiến ( 5)
 • #883: Trung Nguyên đại chiến ( 6)
 • #884: Trung Nguyên đại chiến ( 7)
 • #885: Trung nguyên đại chiến (tám)
 • #886: Binh phạt Thanh châu
 • #887: Nghiệp Đô ẩn ưu
 • #888: Điều kiện hà khắc
 • #889: Tình thế nguy cấp nhưỡng biến
 • #890: Thanh châu chi biến (thượng)
 • #891: Thanh châu chi biến (hạ)
 • #892: Tạm biệt phục hậu
 • #893: Tấn công tỉnh hình
 • #894: Kế trong kế
 • #895: Dụ quân ra khỏi thành
 • #896: Đánh hạ Tịnh châu
 • #897: Kinh thiên chi biến
 • #898: Chủ mới vào chỗ
 • #899: Cuối cùng đàm phán
 • #900: Sinh tử do thiên
 • #901: Khác tâm hoài
 • #902: Kiêu hùng chào cảm ơn
 • #903: Hán ngụy quyết chiến (thượng)
 • #904: Hán ngụy quyết chiến (trung)
 • #905: Hán ngụy quyết chiến (hạ)
 • #906: Bốn bề thọ địch
 • #907: Bình định thiên hạ (toàn thư xong)
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3]

Related posts

Đế Tế

TiKay

Thịnh Thế Đích Phi

TiKay

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

TiKay

Tam Quốc Chi Hán Vực Vô Cương

TiKay

Thần Thánh La Mã Đế Quốc

TiKay

Trở Lại Cổ Đại Làm Tượng Thần

TiKay

Leave a Reply