Kiếm Hiệp

Chư Thiên Phúc Vận

Chư Thiên Phúc Vận

Con vợ lẽ của công phủ cường giả chi lộ!
Bị hạn chế ở hậu trạch chỉ có thể làm tiểu trong suốt phá như thế nào?
Vừa mới đến tuổi phản nghịch đã bị dụ dỗ làm ăn chơi trác táng phá như thế nào?
Vừa mới thành niên đã bị cha ruột ném tới tái ngoại lãnh địa tự sinh tự diệt phá như thế nào?
Đuổi kịp linh khí sống lại thiên địa dị biến……
May mắn anh em có bàn tay vàng Phúc Vận Bảo Tháp!
Xuyên qua chư thiên cường đại tự thân, hết thảy trở ngại đều là mây bay!

Cấp bậc:

Nội gia quyền: Minh Kính – Ám Kính – Hóa Kính – Đan Kính – Cương Kính…

Chân khí: Hậu Thiên – Tiên Thiên – Tông Sư – Đại Tông Sư – Thiên Nhân – Thần Thông – Nhân Tiên – Địa Tiên – Thiên Tiên – Kim Tiên – Đại La Kim Tiên – …

Truyện này cực hay từ chương 295 trở đi, các đồng hữu có thể đọc từ chương 295

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngã Khiếu Bài Vân Chưởng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 01: Trấn Bắc Công Phủ tiểu trong suốt2023-04-24 12:39
 • #2: Chương 02: Trong khe hẹp cầu sinh tồn2023-04-24 12:39
 • #3: Chương 03: Phúc Vận Bảo Tháp xoát kinh nghiệm2023-04-24 12:39
 • #4: Chương 04: Đem ăn nhờ ở đậu tiến hành tới cùng2023-04-24 12:39
 • #5: Chương 05: Quyền thế bình thường lợi dụng2023-04-24 12:39
 • #6: Chương 06: Tiểu Hà Mới Lộ Sừng Nhọn Nhọn2023-04-24 12:39
 • #7: Chương 07: Hùng hài tử Giả Hoàn thượng tuyến2023-04-24 12:39
 • #8: Chương 08: Hỗn loạn Giả thị tộc học2023-04-24 12:39
 • #9: Chương 09: Tiên sinh có phải hay không cùng Giả gia có thù?2023-04-24 12:39
 • #10: Chương 10: Thiếu tiền tông 3 gia2023-04-24 12:40
 • #11: Chương 11: Kiến thức chính là tài phú2023-04-24 12:40
 • #12: Chương 12: Trời sinh ta hữu dụng2023-04-24 12:40
 • #13: Chương 13: Nhàn nhã ngồi xem chuyện trong phủ2023-04-24 12:40
 • #14: Chương 14: Hoa viên muốn trọc2023-04-24 12:40
 • #15: Chương 15: 1 chùy mua bán2023-04-24 12:40
 • #16: Chương 16: Hoa Lộ công lược2023-04-24 12:40
 • #17: Chương 17: Tương lai dự định2023-04-24 12:40
 • #18: Chương 18: Thừa cơ hỏi thăm2023-04-24 12:40
 • #19: Chương 19: Du mộc khó chịu2023-04-24 12:40
 • #20: Chương 20: Cắt xén2023-04-24 12:40
 • #21: Chương 21: Diêm tiêu chế băng hiểu thời tiết nóng2023-04-24 12:40
 • #22: Chương 22: Hạ mã uy2023-04-24 12:40
 • #23: Chương 23: Chọc cười tử2023-04-24 12:40
 • #24: Chương 24: Giao dịch2023-04-24 12:40
 • #25: Chương 25: Rốt cuộc phải có căn cứ địa2023-04-24 12:40
 • #26: Chương 26: Quyền quản lý2023-04-24 12:40
 • #27: Chương 27: Biến hóa tích cực2023-04-24 12:40
 • #28: Chương 28: Nhử2023-04-24 12:41
 • #29: Chương 29: Thiếu Niên Anh Hùng2023-04-24 12:41
 • #30: Chương 30: Khởi đầu tốt đẹp2023-04-24 12:41
 • #31: Chương 31: An bình phủ tướng quân2023-04-24 12:41
 • #32: Chương 32: 'Thư hữu' tới chơi2023-04-24 12:41
 • #33: Chương 33: Phúc vận2023-04-24 12:41
 • #34: Chương 34: 2 tôn tạ đá trấn bá vương2023-04-24 12:41
 • #35: Chương 35: Không chút rung động2023-04-24 12:41
 • #36: Chương 36: Kiếm tiền toa thuốc2023-04-24 12:41
 • #37: Chương 37: Giao dịch2023-04-24 12:41
 • #38: Chương 38: Mang theo ác ý xét lại2023-04-24 12:41
 • #39: Chương 39: An bài2023-04-24 12:41
 • #40: Chương 40: Dã tâm2023-04-24 12:41
 • #41: Chương 41: Tông tam thiếu ra sách mới2023-04-24 12:41
 • #42: Chương 42: Lửa nóng2023-04-24 12:41
 • #43: Chương 43: Gõ2023-04-24 12:41
 • #44: Chương 44: Mục đích thật sự2023-04-24 12:41
 • #45: Chương 45: Tò mò2023-04-24 12:41
 • #46: Chương 46: Bình luận2023-04-24 12:41
 • #47: Chương 47: Ảnh hưởng khuếch tán2023-04-24 12:41
 • #48: Chương 48: Kết quả tốt đẹp2023-04-24 12:41
 • #49: Chương 49: Yêu ngôn hoặc chúng2023-04-24 12:41
 • #50: Chương 50: Miệng lưỡi dẻo quẹo2023-04-24 12:42
 • #51: Chương 51: Hồng Lâu bản 'Lưu Kỳ '2023-04-24 12:42
 • #52: Chương 52: Tộc học gợn sóng2023-04-24 12:42
 • #53: Chương 53: Ẩn giấu 'Phản đồ '2023-04-24 12:42
 • #54: Chương 54: Thổ hào diễn xuất2023-04-24 12:42
 • #55: Chương 55: Đều không phải là hảo điểu2023-04-24 12:42
 • #56: Chương 56: Vô sỉ2023-04-24 12:42
 • #57: Chương 57: Châm ngòi thổi gió2023-04-24 12:42
 • #58: Chương 58: Chủ ý ngu ngốc2023-04-24 12:42
 • #59: Chương 59: Miệng méo uy lực2023-04-24 12:42
 • #60: Chương 60: Phát điên2023-04-24 12:42
 • #61: Chương 61: Đột nhiên xuất hiện2023-04-24 12:42
 • #62: Chương 62: Hố to2023-04-24 12:42
 • #63: Chương 63: Cường đại2023-04-24 12:42
 • #64: Chương 64: Ra mặt2023-04-24 12:42
 • #65: Chương 65: Tự bạo việc xấu trong nhà2023-04-24 12:42
 • #66: Chương 66: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2023-04-24 12:42
 • #67: Chương 67: Không phát hiện được thỏa2023-04-24 12:42
 • #68: Chương 68: Chụp bô ỉa ai không biết a2023-04-24 12:42
 • #69: Chương 69: Đùa nghịch ngang2023-04-24 12:42
 • #70: Chương 70: Muốn tạo phản hay sao?2023-04-24 12:43
 • #71: Chương 71: Không tên cảm giác ưu việt2023-04-24 12:43
 • #72: Chương 72: Hám lợi đen lòng2023-04-24 12:43
 • #73: Chương 73: Mục đích thật sự2023-04-24 12:43
 • #74: Chương 74: Tai vách mạch rừng2023-04-24 12:43
 • #75: Chương 75: Viên đạn bọc đường2023-04-24 12:43
 • #76: Chương 76: Đều rất bất đắc dĩ a2023-04-24 12:43
 • #77: Chương 77: Trúng độc2023-04-24 12:43
 • #78: Chương 78: Phong vân đột khởi2023-04-24 12:43
 • #79: Chương 79: 'Trời phạt '2023-04-24 12:43
 • #80: Chương 80: Kế hoạch dự bị2023-04-24 12:43
 • #81: Chương 81: Hồng môn yến2023-04-24 12:43
 • #82: Chương 82: Kiếm bạt nỗ trương2023-04-24 12:43
 • #83: Chương 83: 1 miệng máu đen2023-04-24 12:43
 • #84: Chương 84: Bình yên thoát thân2023-04-24 12:43
 • #85: Chương 85: Nói là làm2023-04-24 12:43
 • #86: Chương 86: Kiện kén ăn hình dáng ai không biết?2023-04-24 12:43
 • #87: Chương 87: Cái nào đều không yên ổn2023-04-24 12:44
 • #88: Chương 88: Nhà Giàu Nhất Thiên Hạ2023-04-24 12:44
 • #89: Chương 89: Suy bại2023-04-24 12:44
 • #90: Chương 90: Gợn sóng2023-04-24 12:44
 • #91: Chương 91: Ngang nhiên xuất thủ2023-04-24 12:44
 • #92: Chương 92: Như trước vẫn là tiểu trong suốt2023-04-24 12:44
 • #93: Chương 93: 1 cắt như thường2023-04-24 12:44
 • #94: Chương 94: Tiểu bá vương tái nhập tộc học2023-04-24 12:44
 • #95: Chương 95: Phiền toái tới2023-04-24 12:44
 • #96: Chương 96: Duyên tới là thư hữu2023-04-24 12:44
 • #97: Chương 97: Vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi2023-04-24 12:44
 • #98: Chương 98: Chờ xem kịch vui2023-04-24 12:44
 • #99: Chương 99: Tri kỷ hậu lễ2023-04-24 12:44
 • #100: Chương 100: 'Gió êm sóng lặng '2023-04-24 12:44
 • #101: Chương 101: Người hữu tâm2023-04-24 12:44
 • #102: Chương 102: Vận may đương đầu2023-04-24 12:44
 • #103: Chương 103: Có gì đó quái lạ2023-04-24 12:44
 • #104: Chương 104: Không phục2023-04-24 12:44
 • #105: Chương 105: Làm người say mê2023-04-24 12:44
 • #106: Chương 106: Chất mật tự tin2023-04-24 12:44
 • #107: Chương 107: Không bằng heo chó2023-04-24 12:45
 • #108: Chương 108: Nghi thần nghi quỷ2023-04-24 12:45
 • #109: Chương 109: Không giải thích được triệu kiến2023-04-24 12:45
 • #110: Chương 110: Thử! Cảnh cáo?2023-04-24 12:45
 • #111: Chương 111: Hóa ra cõng nồi hiệp2023-04-24 12:45
 • #112: Chương 112: Có người khiêng lôi cảm giác coi như không tệ2023-04-24 12:45
 • #113: Chương 113: Tự loạn trận cước2023-04-24 12:45
 • #114: Chương 114: Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn2023-04-24 12:45
 • #115: Chương 115: Toàn thành nhiệt nghị2023-04-24 12:45
 • #116: Chương 116: Lưu manh mang đến tin tức2023-04-24 12:45
 • #117: Chương 117: Bị nhằm vào2023-04-24 12:45
 • #118: Chương 118: Con thứ không nhân quyền2023-04-24 12:45
 • #119: Chương 119: 'Họa hại chi nguyên '2023-04-24 12:45
 • #120: Chương 120: Tiêu dao tại phong bạo bên ngoài2023-04-24 12:45
 • #121: Chương 121: Là có hay không phú giáp thiên hạ?2023-04-24 12:45
 • #122: Chương 122: Cho đại lão ngột ngạt2023-04-24 12:45
 • #123: Chương 123: Cổ đại trạch phế tác dụng2023-04-24 12:45
 • #124: Chương 124: Liên 2 mời2023-04-24 12:45
 • #125: Chương 125: Than tổ ong gây họa2023-04-24 12:45
 • #126: Chương 126: Điệu thấp2023-04-24 12:45
 • #127: Chương 127: Khánh sinh2023-04-24 12:45
 • #128: Chương 128: Không hợp nhau2023-04-24 12:46
 • #129: Chương 129: Trứng Phượng Hoàng ngưu bức2023-04-24 12:46
 • #130: Chương 130: Ngắm hoa đăng2023-04-24 12:46
 • #131: Chương 131: Người què2023-04-24 12:46
 • #132: Chương 132: Phân cân thác cốt2023-04-24 12:46
 • #133: Chương 133: Lôi đình quét huyệt2023-04-24 12:46
 • #134: Chương 134: 'An tâm '2023-04-24 12:46
 • #135: Chương 135: Chuyện cười lớn2023-04-24 12:46
 • #136: Chương 136: Có thể đánh2023-04-24 12:46
 • #137: Chương 137: Kịp thời tin tức2023-04-24 12:46
 • #138: Chương 138: Phân 'Công' không đồng đều2023-04-24 12:46
 • #139: Chương 139: Tra ra manh mối2023-04-24 12:46
 • #140: Chương 140: Bản sao tiểu thuyết chơi chết hắn2023-04-24 12:46
 • #141: Chương 141: Phát rồ2023-04-24 12:46
 • #142: Chương 142: Lăn ra kinh thành2023-04-24 12:46
 • #143: Chương 143: Hố người2023-04-24 12:46
 • #144: Chương 144: 'Thiên phú dị bẩm '2023-04-24 12:46
 • #145: Chương 145: Quyền đả danh túc chân đạp hảo hán2023-04-24 12:46
 • #146: Chương 146: Cánh cứng rắn3 xem cũng chính2023-04-24 12:46
 • #147: Chương 147: Tai họa tới cửa2023-04-24 12:47
 • #148: Chương 148: Đánh mặt tới quá nhanh2023-04-24 12:47
 • #149: Chương 149: Kém chút hủy dung Liễu thế huynh2023-04-24 12:47
 • #150: Chương 150: Phúc vận vô song2023-04-24 12:47
 • #151: Chương 151: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2023-04-24 12:47
 • #152: Chương 152: Gần nhất thành thật một chút2023-04-24 12:47
 • #153: Chương 153: Thiên vị2023-04-24 12:47
 • #154: Chương 154: Xuất đầu lộ diện2023-04-24 12:47
 • #155: Chương 155: Lâm Như Hải coi trọng2023-04-24 12:47
 • #156: Chương 156: Đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn2023-04-24 12:47
 • #157: Chương 157: Gợn sóng2023-04-24 12:47
 • #158: Chương 158: Khinh thường2023-04-24 12:47
 • #159: Chương 159: Long trọng2023-04-24 12:47
 • #160: Chương 160: Coi trọng không đủ2023-04-24 12:47
 • #161: Chương 161: Hiện thế báo2023-04-24 12:47
 • #162: Chương 162: Lo lắng phát hỏa si tâm vọng tưởng2023-04-24 12:47
 • #163: Chương 163: Lúc dời sự tình dễ nay khác biệt2023-04-24 12:47
 • #164: Chương 164: Rơi vào tình huống khó xử2023-04-24 12:47
 • #165: Chương 165: Danh thiếp2023-04-24 12:47
 • #166: Chương 166: Chú mục2023-04-24 12:47
 • #167: Chương 167: Thâm tàng công cùng tên2023-04-24 12:47
 • #168: Chương 168: Ta muốn vào thư xã2023-04-24 12:48
 • #169: Chương 169: Hổ con2023-04-24 12:48
 • #170: Chương 170: Tiểu thuyết gia thượng tuyến2023-04-24 12:48
 • #171: Chương 171: Không đủ rung động2023-04-24 12:48
 • #172: Chương 172: Hoàng trang2023-04-24 12:48
 • #173: Chương 173: Bánh trái thơm ngon2023-04-24 12:48
 • #174: Chương 174: Người bên cạnh2023-04-24 12:48
 • #175: Chương 175: Ai trải qua được tra?2023-04-24 12:48
 • #176: Chương 176: Thủ đoạn2023-04-24 12:48
 • #177: Chương 177: Ngu xuẩn cùng củi mục2023-04-24 12:48
 • #178: Chương 178: Không hiểu thấu2023-04-24 12:48
 • #179: Chương 179: Hoa hoa tâm tư2023-04-24 12:48
 • #180: Chương 180: Trên trời rơi xuống phúc duyên2023-04-24 12:48
 • #181: Chương 181: Huân quý2023-04-24 12:48
 • #182: Chương 182: Biến hóa2023-04-24 12:48
 • #183: Chương 183: Không làm việc đàng hoàng2023-04-24 12:48
 • #184: Chương 184: Người so với người làm người ta tức chết2023-04-24 12:48
 • #185: Chương 185: Chấn động kinh thành2023-04-24 12:48
 • #186: Chương 186: Đứng đội2023-04-24 12:48
 • #187: Chương 187: Muốn chỗ tốt2023-04-24 12:49
 • #188: Chương 188: Mặt hiện hoa đào2023-04-24 12:49
 • #189: Chương 189: Cầu cứu2023-04-24 12:49
 • #190: Chương 190: Tử sĩ2023-04-24 12:49
 • #191: Chương 191: 2 toàn chi pháp2023-04-24 12:49
 • #192: Chương 192: Mừng rỡ2023-04-24 12:49
 • #193: Chương 193: Đức không xứng vị2023-04-24 12:49
 • #194: Chương 194: 'Tự biên tự diễn '2023-04-24 12:49
 • #195: Chương 195: Buông tay buông chân2023-04-24 12:49
 • #196: Chương 196: Miệng pháo sắc bén2023-04-24 12:49
 • #197: Chương 197: Ngược lại đánh 1 bá2023-04-24 12:49
 • #198: Chương 198: Xuất phủ2023-04-24 12:49
 • #199: Chương 199: Giao Long vào biển2023-04-24 12:49
 • #200: Chương 200: Người hồ đồ chuyện hồ đồ2023-04-24 12:49
 • #201: Chương 201: Giao tình2023-04-24 12:49
 • #202: Chương 202: Mặt mũi và phúc duyên2023-04-24 12:49
 • #203: Chương 203: Vô tình vô nghĩa2023-04-24 12:49
 • #204: Chương 204: Hiểu lầm2023-04-24 12:49
 • #205: Chương 205: Lá mặt lá trái2023-04-24 12:50
 • #206: Chương 206: Xuôi gió xuôi nước2023-04-24 12:50
 • #207: Chương 207: Tương tư2023-04-24 12:50
 • #208: Chương 208: Sấm sét giữa trời quang2023-04-24 12:50
 • #209: Chương 209: Phiền muộn2023-04-24 12:50
 • #210: Chương 210: Hồ ngôn loạn ngữ2023-04-24 12:50
 • #211: Chương 211: Con đường phía trước2023-04-24 12:50
 • #212: Chương 212: Ao ước đố kị2023-04-24 12:50
 • #213: Chương 213: Rèn luyện2023-04-24 12:50
 • #214: Chương 214: Gõ2023-04-24 12:50
 • #215: Chương 215: Suy đoán2023-04-24 12:50
 • #216: Chương 216: Phá sự 1 chồng2023-04-24 12:50
 • #217: Chương 217: Chết được không phải lúc2023-04-24 12:51
 • #218: Chương 218: Tà bảo Phong Nguyệt Bảo Giám2023-04-24 12:51
 • #219: Chương 219: Đánh thì đã có sao?2023-04-24 12:51
 • #220: Chương 220: Phát hiện2023-04-24 12:51
 • #221: Chương 221: Quạnh quẽ2023-04-24 12:51
 • #222: Chương 222: Khởi ý2023-04-24 12:51
 • #223: Chương 223: Thăm viếng kiến thức2023-04-24 12:51
 • #224: Chương 224: Mới gặp2023-04-24 12:51
 • #225: Chương 225: Trực tiếp2023-04-24 12:51
 • #226: Chương 226: Tàn nhẫn2023-04-24 12:51
 • #227: Chương 227: Gợn sóng2023-04-24 12:51
 • #228: Chương 228: Ngạc nhiên phát hiện2023-04-24 12:51
 • #229: Chương 229: Bại lộ (tiết Đoan Ngọ vui vẻ)2023-04-24 12:51
 • #230: Chương 230: Khí vận bạo rạp (tiết Đoan Ngọ an khang)2023-04-24 12:51
 • #231: Chương 231: Thần chí thanh minh (tiết Đoan Ngọ an khang)2023-04-24 12:51
 • #232: Chương 232: Trốn qua 1 cướp (tiết Đoan Ngọ an khang)2023-04-24 12:51
 • #233: Chương 233: Giật mình2023-04-24 12:51
 • #234: Chương 234: Xin giúp đỡ2023-04-24 12:51
 • #235: Chương 235: Tàng ô nạp cấu2023-04-24 12:51
 • #236: Chương 236: Thu Phong Tảo Lạc Diệp2023-04-24 12:51
 • #237: Chương 237: Chủ ý ngu ngốc2023-04-24 12:52
 • #238: Chương 238: Áp lực như núi2023-04-24 12:52
 • #239: Chương 239: Phong trào2023-04-24 12:52
 • #240: Chương 240: Không dám tưởng tượng2023-04-24 12:52
 • #241: Chương 241: Lập trường khác biệt2023-04-24 12:52
 • #242: Chương 242: Tương lai quy hoạch2023-04-24 12:52
 • #243: Chương 243: 'Hoàn mỹ' thu quan2023-04-24 12:52
 • #244: Chương 244: Mọi người tình huống2023-04-24 12:52
 • #245: Chương 245: Nhắc nhở2023-04-24 12:52
 • #246: Chương 246: Dõng dạc2023-04-24 12:52
 • #247: Chương 247: Cổ quái2023-04-24 12:52
 • #248: Chương 248: Chung thân đại sự2023-04-24 12:52
 • #249: Chương 249: Đều suy nghĩ nhiều2023-04-24 12:52
 • #250: Chương 250: 1 cái đánh 0 cái2023-04-24 12:52
 • #251: Chương 251: Đều muốn đi2023-04-24 12:52
 • #252: Chương 252: Rời kinh2023-04-24 12:52
 • #253: Chương 253: Thiên lôi đánh xuống2023-04-24 12:52
 • #254: Chương 254: Viết tiểu thuyết trả thù2023-04-24 12:52
 • #255: Chương 255: Liền hỏi ngươi có sợ hay không?2023-04-24 12:52
 • #256: Chương 256: Thằng xui xẻo2023-04-24 12:53
 • #257: Chương 257: Khuấy gió nổi mưa2023-04-24 12:53
 • #258: Chương 258: Dương mưu2023-04-24 12:53
 • #259: Chương 259: Hù dọa2023-04-24 12:53
 • #260: Chương 260: Nắm chưởng khống2023-04-24 12:53
 • #261: Chương 261: Sẽ không là cái hố a?2023-04-24 12:53
 • #262: Chương 262: Trong lòng lửa nóng2023-04-24 12:53
 • #263: Chương 263: Ngủ gật liền có người đưa gối đầu2023-04-24 12:53
 • #264: Chương 264: Giết gà dọa khỉ2023-04-24 12:53
 • #265: Chương 265: Gan to bằng trời2023-04-24 12:53
 • #266: Chương 266: Mục đích2023-04-24 12:53
 • #267: Chương 267: 1 thư quyển phong vân2023-04-24 12:53
 • #268: Chương 268: Gợn sóng dần lên2023-04-24 12:53
 • #269: Chương 269: Chỉ rõ con đường2023-04-24 12:53
 • #270: Chương 270: Không thèm đếm xỉa Trung Thuận thân vương2023-04-24 12:53
 • #271: Chương 271: Rực tay nhưng nóng2023-04-24 12:53
 • #272: Chương 272: Biến cố đột phát2023-04-24 12:53
 • #273: Chương 273: Băng hỏa 2 trọng thiên2023-04-24 12:53
 • #274: Chương 274: Dây dưa2023-04-24 12:53
 • #275: Chương 275: Định Nam Cương2023-04-24 12:54
 • #276: Chương 276: Đan Kính Tông Sư2023-04-24 12:54
 • #277: Chương 277: Tin tức tốt2023-04-24 12:54
 • #278: Chương 278: Phong quang hồi kinh2023-04-24 12:54
 • #279: Chương 279: Việc vui cùng tai họa2023-04-24 12:54
 • #280: Chương 280: Hoàn Tam xuất mã2023-04-24 12:54
 • #281: Chương 281: Chênh lệch2023-04-24 12:54
 • #282: Chương 282: Nội tình tăng nhiều2023-04-24 12:54
 • #283: Chương 283: Nháo kịch cùng dã tâm2023-04-24 12:54
 • #284: Chương 284: Phong trào đã lên2023-04-24 12:54
 • #285: Chương 285: Chuyện phiếm cùng mới chức vị2023-04-24 12:54
 • #286: Chương 286: 1 vốn đảng Đông Lâm2023-04-24 12:54
 • #287: Chương 287: Đột nhiên cảm ngộ2023-04-24 12:54
 • #288: Chương 288: Đến chậm phản hồi2023-04-24 12:54
 • #289: Chương 289: Thân binh doanh2023-04-24 12:54
 • #290: Chương 290: Bọn hắn phối a?2023-04-24 12:54
 • #291: Chương 291: Gan to bằng trời2023-04-24 12:54
 • #292: Chương 292: Tức giận2023-04-24 12:54
 • #293: Chương 293: Khuấy gió nổi mưa2023-04-24 12:54
 • #294: Chương 294: Trở về chủ thế giới (quyển này xong)2023-04-24 12:54
 • #295: Chương 295: Như trước vẫn là tiểu trong suốt2023-04-24 12:55
 • #296: Chương 296: Không dễ dàng2023-04-24 12:55
 • #297: Chương 297: Bị tai họa2023-04-24 12:55
 • #298: Chương 298: 'Nội lực cao thủ' Triệu Nhiên Nhược2023-04-24 12:55
 • #299: Chương 299: 'Đột phi mãnh tiến' !2023-04-24 12:55
 • #300: Chương 300: Lên gợn sóng2023-04-24 12:55
 • #301: Chương 301: Chân khí oanh minh tâm tư ác độc2023-04-24 12:55
 • #302: Chương 302: Cơ duyên trên trời rơi xuống2023-04-24 12:55
 • #303: Chương 303: Xung đột nhỏ2023-04-24 12:55
 • #304: Chương 304: Ám lưu2023-04-24 12:55
 • #305: Chương 305: Cái mông lệch2023-04-24 12:55
 • #306: Chương 306: Hành vi khoa trương2023-04-24 12:55
 • #307: Chương 307: Đột nhiên xung đột2023-04-24 12:55
 • #308: Chương 308: Ngoài ý muốn2023-04-24 12:55
 • #309: Chương 309: Võ hiệp lớn kịch2023-04-24 12:55
 • #310: Chương 310: Tiến thêm 1 bước2023-04-24 12:55
 • #311: Chương 311: Dư ba2023-04-24 12:55
 • #312: Chương 312: 1 đập tức hợp2023-04-24 12:55
 • #313: Chương 313: Có chút ý tứ2023-04-24 12:55
 • #314: Chương 314: Hổ gầm chấn sơn lâm2023-04-24 12:55
 • #315: Chương 315: Không chút rung động2023-04-24 12:55
 • #316: Chương 316: Thần kỳ biến hóa2023-04-24 12:56
 • #317: Chương 317: 'Tịnh thân' xuất phủ2023-04-24 12:56
 • #318: Chương 318: Bán thuốc2023-04-24 12:56
 • #319: Chương 319: Minh ngộ2023-04-24 12:56
 • #320: Chương 320: Có đáng giá hay không đầu tư?2023-04-24 12:56
 • #321: Chương 221: Cơ quan trang viên khởi động2023-04-24 12:56
 • #322: Chương 222: Khai trương2023-04-24 12:56
 • #323: Chương 323: Cự lợi2023-04-24 12:56
 • #324: Chương 324: Tình thế không sai2023-04-24 12:56
 • #325: Chương 325: Phát triển2023-04-24 12:56
 • #326: Chương 326: Bại lộ cùng khác biệt2023-04-24 12:56
 • #327: Chương 327: Thuận lợi quá quan2023-04-24 12:56
 • #328: Chương 328: Tiên Thiên đều nắm trong tay2023-04-24 12:56
 • #329: Chương 329: Địa bàn của ta ta làm chủ2023-04-24 12:56
 • #330: Chương 330: Cuồng vọng2023-04-24 12:56
 • #331: Chương 331: Đả kích cùng khinh thị2023-04-24 12:56
 • #332: Chương 332: Quang minh chính đại chèn ép2023-04-24 12:56
 • #333: Chương 333: Nắm đấm lớn mới là đạo lí quyết định2023-04-24 12:56
 • #334: Chương 334: Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang2023-04-24 12:56
 • #335: Chương 335: Mộc đến mục tiêu2023-04-24 12:56
 • #336: Chương 336: Lôi kéo2023-04-24 12:57
 • #337: Chương 337: Điều kiện2023-04-24 12:57
 • #338: Chương 338: Kinh hỉ lớn đại thu hoạch2023-04-24 12:57
 • #339: Chương 339: Lúng túng hiểu lầm2023-04-24 12:57
 • #340: Chương 340: Khách không mời mà đến2023-04-24 12:57
 • #341: Chương 341: Con đường phía trước suy tư2023-04-24 12:57
 • #342: Chương 342: Kích thích cùng thu hoạch2023-04-24 12:57
 • #343: Chương 343: Ngoài ý muốn2023-04-24 12:57
 • #344: Chương 344: Hổ gầm chấn thần hồn2023-04-24 12:57
 • #345: Chương 345: Mời2023-04-24 12:57
 • #346: Chương 346: Viên đạn bọc đường2023-04-24 12:57
 • #347: Chương 347: Cảnh cáo2023-04-24 12:57
 • #348: Chương 348: Cuồng bạo2023-04-24 12:57
 • #349: Chương 349: Vui như lên trời2023-04-24 12:57
 • #350: Chương 350: Gia nhập liên minh2023-04-24 12:57
 • #351: Chương 351: Đê võ thế giới chơi pháp thuật2023-04-24 12:57
 • #352: Chương 352: Đột nhiên mời2023-04-24 12:57
 • #353: Chương 353: Không may vô cùng2023-04-24 12:57
 • #354: Chương 354: Tìm tới cửa2023-04-24 12:57
 • #355: Chương 355: Mất mặt2023-04-24 12:57
 • #356: Chương 356: Hố to2023-04-24 12:58
 • #357: Chương 357: Không thèm để ý2023-04-24 12:58
 • #358: Chương 358: Rời đi cùng biến hóa2023-04-24 12:58
 • #359: Chương 359: Phi Hồ Kính đất phong2023-04-24 12:58
 • #360: Chương 360: Lập cơ2023-04-24 12:58
 • #361: Chương 361: Cường thế2023-04-24 12:58
 • #362: Chương 362: Thương đạo2023-04-24 12:58
 • #363: Chương 363: Kiến thức2023-04-24 12:58
 • #364: Chương 364: Thế giới cần ngươi phấn đấu2023-04-24 12:58
 • #365: Chương 365: Lần nữa xuyên qua2023-04-24 12:58
 • #366: Chương 366: Tiền triều quý tộc Sài đại quan nhân2023-04-24 12:58
 • #367: Chương 367: Hậu cần đại tổng quản2023-04-24 12:58
 • #368: Chương 368: Miệng pháo sắc bén2023-04-24 12:58
 • #369: Chương 369: Không 1 dạng trán Lương Sơn hậu doanh2023-04-24 12:58
 • #370: Chương 370: Thái kê lẫn nhau mổ mà thôi2023-04-24 12:58
 • #371: Chương 371: Tử đạo hữu bất tử bần đạo2023-04-24 12:58
 • #372: Chương 372: Thăm dò 1 mặt mộng2023-04-24 12:58
 • #373: Chương 373: Thanh Châu chi nghị2023-04-24 12:58
 • #374: Chương 374: Đầm rồng hang hổ2023-04-24 12:58
 • #375: Chương 375: Quy củ nghiêm khắc2023-04-24 12:59
 • #376: Chương 376: Lắc lư2023-04-24 12:59
 • #377: Chương 377: Thiên Vương cho được a?2023-04-24 12:59
 • #378: Chương 378: Trừ khử bên trong hao tổn2023-04-24 12:59
 • #379: Chương 379: Hẹp hòi2023-04-24 12:59
 • #380: Chương 380: 2 toàn nó đẹp2023-04-24 12:59
 • #381: Chương 381: Tu luyện đường tắt2023-04-24 12:59
 • #382: Chương 382: Cứu người2023-04-24 12:59
 • #383: Chương 383: Kỳ tư diệu tưởng2023-04-24 12:59
 • #384: Chương 384: Cải biến thế giới khả năng2023-04-24 12:59
 • #385: Chương 385: Khí vận kinh người2023-04-24 12:59
 • #386: Chương 386: Nếm thử cùng ánh rạng đông2023-04-24 12:59
 • #387: Chương 387: Định tinh sắp xếp tòa2023-04-24 12:59
 • #388: Chương 388: Hậu quả nghiêm trọng2023-04-24 12:59
 • #389: Chương 389: Đại Tống có rắm cường quân2023-04-24 12:59
 • #390: Chương 390: Sau cùng tai hoạ ngầm2023-04-24 12:59
 • #391: Chương 391: Tay cầm cùng lòng người2023-04-24 12:59
 • #392: Chương 392: Buông lỏng quá sớm đi2023-04-24 12:59
 • #393: Chương 393: Lương Sơn lưu thủ ý muốn như thế nào?2023-04-24 12:59
 • #394: Chương 394: Chỉ muốn có 1 phiên làm2023-04-24 13:00
 • #395: Chương 395: Chiến tranh tiền lãi2023-04-24 13:00
 • #396: Chương 396: Biến hóa to lớn2023-04-24 13:00
 • #397: Chương 397: Không hiểu phòng bị2023-04-24 13:00
 • #398: Chương 398: Trong lòng tính toán2023-04-24 13:00
 • #399: Chương 399: Toàn bộ là nhân tài2023-04-24 13:00
 • #400: Chương 400: Đại quan nhân hảo thủ đoạn2023-04-24 13:00
 • #401: Chương 401: Biến hóa kinh người2023-04-24 13:00
 • #402: Chương 402: Sợ ném chuột vỡ bình2023-04-24 13:00
 • #403: Chương 403: 5 đi ấn phù cùng nước phù2023-04-24 13:00
 • #404: Chương 404: 'Linh thủy' phong ba2023-04-24 13:00
 • #405: Chương 405: Tái khởi gợn sóng2023-04-24 13:00
 • #406: Chương 406: Thiện ý nhắc nhở2023-04-24 13:00
 • #407: Chương 407: Kinh khủng bản trại2023-04-24 13:00
 • #408: Chương 408: Thoải mái cùng không thoải mái2023-04-24 13:00
 • #409: Chương 409: Oán khí2023-04-24 13:00
 • #410: Chương 410: Phong tỏa cùng thu hoạch2023-04-24 13:00
 • #411: Chương 411: Tâm thần khuấy động2023-04-24 13:00
 • #412: Chương 412: Lời oán giận cùng khó chịu2023-04-24 13:00
 • #413: Chương 413: Mâu thuẫn2023-04-24 13:01
 • #414: Chương 414: Cảm giác khó chịu2023-04-24 13:01
 • #415: Chương 415: Họa phong đột biến2023-04-24 13:01
 • #416: Chương 416: Lúc này mới tính bình thường huyền huyễn thế giới2023-04-24 13:01
 • #417: Chương 417: Phương Tịch không phải sợ2023-04-24 13:01
 • #418: Chương 418: Buông ra hạn chế2023-04-24 13:01
 • #419: Chương 419: Tinh Quang Tôi Thể2023-04-24 13:01
 • #420: Chương 420: Lại ao ước lại ghen2023-04-24 13:01
 • #421: Chương 421: Đào chân tường2023-04-24 13:01
 • #422: Chương 422: Đồ tốt quá nhiều2023-04-24 13:01
 • #423: Chương 423: Thúc giục2023-04-24 13:01
 • #424: Chương 424: Không phải người cường giả2023-04-24 13:01
 • #425: Chương 425: Thật can đảm2023-04-24 13:01
 • #426: Chương 426: Quen thuộc người đưa tin2023-04-24 13:01
 • #427: Chương 427: Thỉnh thần2023-04-24 13:01
 • #428: Chương 428: Kinh thế hãi tục2023-04-24 13:01
 • #429: Chương 429: Dã tâm là cái thứ tốt2023-04-24 13:01
 • #430: Chương 430: Chạy trốn thuận lợi2023-04-24 13:01
 • #431: Chương 431: Tình hình bệnh dịch2023-04-24 13:02
 • #432: Chương 432: Công đức2023-04-24 13:02
 • #433: Chương 433: Đại Tống cuối cùng điên cuồng2023-04-24 13:02
 • #434: Chương 434: Tinh quang óng ánh2023-04-24 13:02
 • #435: Chương 435: Tai hoạ ngầm to lớn2023-04-24 13:02
 • #436: Chương 436: Đoạt quyền2023-04-24 13:02
 • #437: Chương 437: Xao động2023-04-24 13:02
 • #438: Chương 438: Vết rách2023-04-24 13:02
 • #439: Chương 439: Không tầm thường2023-04-24 13:02
 • #440: Chương 440: Cơ hội2023-04-24 13:02
 • #441: Chương 441: Càn quét2023-04-24 13:02
 • #442: Chương 442: Hoang đường lấy lại2023-04-24 13:02
 • #443: Chương 443: Người một nhà2023-04-24 13:02
 • #444: Chương 444: Dư ba dập dờn2023-04-24 13:02
 • #445: Chương 445: Thần kỳ bùa chú2023-04-24 13:02
 • #446: Chương 446: Đã sớm chuẩn bị2023-04-24 13:03
 • #447: Chương 447: Trợn mắt hốc mồm2023-04-24 13:03
 • #448: Chương 448: Dân tâm ảnh hưởng tu hành2023-04-24 13:03
 • #449: Chương 449: Tiến Hóa Chi Đạo2023-04-24 13:03
 • #450: Chương 450: Yên lặng theo dõi kỳ biến2023-04-24 13:03
 • #451: Chương 451: Nện bạo2023-04-24 13:03
 • #452: Chương 452: Si tâm vọng tưởng2023-04-24 13:03
 • #453: Chương 453: Cường thủ hào đoạt2023-04-24 13:03
 • #454: Chương 454: Lão truyền thống cùng mới quan niệm2023-04-24 13:03
 • #455: Chương 455: Bùa chú quỹ đạo giao thông2023-04-24 13:03
 • #456: Chương 456: Bố cục tương lai2023-04-24 13:03
 • #457: Chương 457: Hoang đường vô cùng2023-04-24 13:03
 • #458: Chương 458: Quần tình mãnh liệt2023-04-24 13:03
 • #459: Chương 459: Vị ti không quên lo quốc sự2023-04-24 13:03
 • #460: Chương 460: Lập công sốt ruột2023-04-24 13:03
 • #461: Chương 461: Không chân thực2023-04-24 13:03
 • #462: Chương 462: Tấm màn che2023-04-24 13:03
 • #463: Chương 463: Tổ ong vò vẽ (Trung thu vui vẻ)2023-04-24 13:03
 • #464: Chương 464: Hậu quả nghiêm trọng (Trung thu vui vẻ)2023-04-24 13:03
 • #465: Chương 465: Sụp đổ (ngày lễ vui vẻ)2023-04-24 13:04
 • #466: Chương 466: Trung Nguyên hùng chủ2023-04-24 13:04
 • #467: Chương 467: Vụn vặt2023-04-24 13:04
 • #468: Chương 468: Chênh lệch thật lớn2023-04-24 13:04
 • #469: Chương 469: Tổng kết thu hoạch2023-04-24 13:04
 • #470: Chương 470: Trở về2023-04-24 13:04
 • #471: Chương 471: Dã tâm bừng bừng Đao Cuồng2023-04-24 13:04
 • #472: Chương 472: Siêu nhiên tâm tính2023-04-24 13:04
 • #473: Chương 473: Tiên Thiên xuất hiện lớp lớp2023-04-24 13:04
 • #474: Chương 474: Đại khí vận hạng người2023-04-24 13:04
 • #475: Chương 475: Người quen2023-04-24 13:04
 • #476: Chương 476: Đáng tiếc2023-04-24 13:04
 • #477: Chương 477: Bái thiếp2023-04-24 13:04
 • #478: Chương 478: Nguyên do2023-04-24 13:04
 • #479: Chương 479: Quyền nổ tung minh2023-04-24 13:04
 • #480: Chương 480: Ngoài dự liệu2023-04-24 13:04
 • #481: Chương 481: Tự tin2023-04-24 13:04
 • #482: Chương 482: Băng hỏa 2 trọng thiên2023-04-24 13:04
 • #483: Chương 483: Ngoài ý muốn phát hiện2023-04-24 13:05
 • #484: Chương 484: Tĩnh quan2023-04-24 13:05
 • #485: Chương 485: Lôi đình 1 kích2023-04-24 13:05
 • #486: Chương 486: Thực lực mới là căn bản2023-04-24 13:05
 • #487: Chương 487: Bảng xếp hạng2023-04-24 13:05
 • #488: Chương 488: Trung võ?2023-04-24 13:05
 • #489: Chương 489: Thủ đoạn phong phú2023-04-24 13:05
 • #490: Chương 490: Lại đến2023-04-24 13:05
 • #491: Chương 491: Luận võ2023-04-24 13:05
 • #492: Chương 492: Liên lụy to lớn2023-04-24 13:05
 • #493: Chương 493: Chênh lệch2023-04-24 13:05
 • #494: Chương 494: Nội Gia Quyền hung mãnh2023-04-24 13:05
 • #495: Chương 495: Phản ứng2023-04-24 13:05
 • #496: Chương 496: Phách lối2023-04-24 13:05
 • #497: Chương 497: Tông Sư2023-04-24 13:05
 • #498: Chương 498: Phản ứng2023-04-24 13:05
 • #499: Chương 499: Điều kiện2023-04-24 13:05
 • #500: Chương 500: Tin đồn2023-04-24 13:06
 • #501: Chương 501: Không hiểu thấu coi nhẹ2023-04-24 13:06
 • #502: Chương 502: Không chút rung động2023-04-24 13:06
 • #503: Chương 503: Không dễ2023-04-24 13:06
 • #504: Chương 504: Khách tới ngoài ý muốn2023-04-24 13:06
 • #505: Chương 505: Muốn mạnh lên2023-04-24 13:06
 • #506: Chương 506: Truy vấn ngọn nguồn2023-04-24 13:06
 • #507: Chương 507: Tiên Thiên chân khí nơi phát ra2023-04-24 13:06
 • #508: Chương 508: Tiến hóa bản Hùng Quyền2023-04-24 13:06
 • #509: Chương 509: Yên lặng làm ruộng2023-04-24 13:06
 • #510: Chương 510: Xưa đâu bằng nay2023-04-24 13:06
 • #511: Chương 511: Xưa đâu bằng nay (2)2023-04-24 13:06
 • #512: Chương 512: Xưa đâu bằng nay kính sợ2023-04-24 13:06
 • #513: Chương 513: Bánh trái thơm ngon2023-04-24 13:06
 • #514: Chương 514: Việc quan hệ khí vận2023-04-24 13:06
 • #515: Chương 515: Bị xem nhẹ2023-04-24 13:06
 • #516: Chương 516: Lòng tin2023-04-24 13:06
 • #517: Chương 517: Làm theo khả năng2023-04-24 13:07
 • #518: Chương 518: Tà ma ngoại đạo2023-04-24 13:07
 • #519: Chương 519: Vận rủi che đỉnh2023-04-24 13:07
 • #520: Chương 520: Tin vui2023-04-24 13:07
 • #521: Chương 521: Nhân khẩu đổi không gian sinh tồn2023-04-24 13:07
 • #522: Chương 522: Thành ý hợp tác2023-04-24 13:07
 • #523: Chương 523: Không phải nói chuyện giật gân2023-04-24 13:07
 • #524: Chương 524: Không kém ai2023-04-24 13:07
 • #525: Chương 525: Biến hóa2023-04-24 13:07
 • #526: Chương 526: Không về không2023-04-24 13:07
 • #527: Chương 527: Thản nhiên chỗ2023-04-24 13:07
 • #528: Chương 528: Gió nổi2023-04-24 13:07
 • #529: Chương 529: Bốn phương phong vân động2023-04-24 13:07
 • #530: Chương 530: Hùng uy bá đạo2023-04-24 13:07
 • #531: Chương 531: Hào khí khuấy động2023-04-24 13:07
 • #532: Chương 532: Tự nhiên đâm ngang2023-04-24 13:07
 • #533: Chương 533: 1 sóng vừa bình 1 sóng lại lên2023-04-24 13:07
 • #534: Chương 534: Đại phát thần uy2023-04-24 13:07
 • #535: Chương 535: Hời hợt rung động2023-04-24 13:08
 • #536: Chương 536: Vấn đề mặt mũi2023-04-24 13:08
 • #537: Chương 537: Ám lưu hung dũng2023-04-24 13:08
 • #538: Chương 538: Thu hoạch thời khắc2023-04-24 13:08
 • #539: Chương 539: Giày vò lung tung2023-04-24 13:08
 • #540: Chương 540: Song trọng tiêu chuẩn2023-04-24 13:08
 • #541: Chương 541: Cản đường ăn cướp2023-04-24 13:08
 • #542: Chương 542: Vạn dặm đi nhanh2023-04-24 13:08
 • #543: Chương 543: Tàn khốc tương lai2023-04-24 13:08
 • #544: Chương 544: Bị đào chân tường2023-04-24 13:08
 • #545: Chương 545: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2023-04-24 13:08
 • #546: Chương 546: Hoàng thất bí vệ2023-04-24 13:08
 • #547: Chương 547: Không hề bị lay động2023-04-24 13:08
 • #548: Chương 548: Không đáng tin cậy2023-04-24 13:08
 • #549: Chương 549: Thái độ kiên định2023-04-24 13:08
 • #550: Chương 550: Phong ba2023-04-24 13:08
 • #551: Chương 551: Khí huyết ngưng hình Đại Tông Sư2023-04-24 13:08
 • #552: Chương 552: Hào phóng2023-04-24 13:08
 • #553: Chương 553: Lợi ích động lòng người2023-04-24 13:09
 • #554: Chương 554: Nghĩ chiếm tiện nghi?2023-04-24 13:09
 • #555: Chương 555: Người cổ quái2023-04-24 13:09
 • #556: Chương 556: Hoài nghi nhân sinh2023-04-24 13:09
 • #557: Chương 557: Hoàn toàn thay đổi2023-04-24 13:09
 • #558: Chương 558: Cơ duyên2023-04-24 13:09
 • #559: Chương 559: Dọa nước tiểu2023-04-24 13:09
 • #560: Chương 560: Tương lai tin tức2023-04-24 13:09
 • #561: Chương 561: Quan sát2023-04-24 13:09
 • #562: Chương 562: Phòng ngừa chu đáo2023-04-24 13:09
 • #563: Chương 563: Xa hoa đội hình2023-04-24 13:09
 • #564: Chương 564: Thủy triều khuấy động2023-04-24 13:09
 • #565: Chương 565: Bá khí vô song2023-04-24 13:09
 • #566: Chương 566: Kiêu hùng tâm tính2023-04-24 13:09
 • #567: Chương 567: Phù đến2023-04-24 13:09
 • #568: Chương 568: Diệt sát2023-04-24 13:09
 • #569: Chương 569: Được tiện nghi liền chạy2023-04-24 13:09
 • #570: Chương 570: Thiên vị2023-04-24 13:10
 • #571: Chương 571: Lừa bịp2023-04-24 13:10
 • #572: Chương 572: Giữ lại2023-04-24 13:10
 • #573: Chương 573: Khi dễ tới cửa2023-04-24 13:10
 • #574: Chương 574: Thực lực khủng bố2023-04-24 13:10
 • #575: Chương 575: Biến hóa2023-04-24 13:10
 • #576: Chương 576: Kỳ cảnh hiển thế lòng có tính toán trước2023-04-24 13:10
 • #577: Chương 577: Ùn ùn kéo đến2023-04-24 13:10
 • #578: Chương 578: Cường thế chủ đạo2023-04-24 13:10
 • #579: Chương 579: Ý đồ khác2023-04-24 13:10
 • #580: Chương 580: Giết đi vào2023-04-24 13:10
 • #581: Chương 581: Cuồng bạo2023-04-24 13:10
 • #582: Chương 582: Hoành hành2023-04-24 13:10
 • #583: Chương 583: Bí cảnh kiến thức2023-04-24 13:10
 • #584: Chương 584: Quỷ khí âm trầm2023-04-24 13:10
 • #585: Chương 585: Chơi pháp thuật ai không biết a2023-04-24 13:10
 • #586: Chương 586: Kết thúc2023-04-24 13:10
 • #587: Chương 587: Thế đạo thay đổi2023-04-24 13:10
 • #588: Chương 588: Liên tiếp đột phá2023-04-24 13:11
 • #589: Chương 589: Niềm vui ngoài ý muốn2023-04-24 13:11
 • #590: Chương 590: Thuận lý thành chương2023-04-24 13:11
 • #591: Chương 591: Thế cục hỗn loạn2023-04-24 13:11
 • #592: Chương 592: Chuẩn bị xuyên qua2023-04-24 13:11
 • #593: Chương 593: Tức thành hoa cái2023-04-24 13:11
 • #594: Chương 594: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2023-04-24 13:11
 • #595: Chương 595: Chinh nam chiến bắc (quyển này xong)2023-04-24 13:11
 • #596: Chương 596: Mới đến2023-04-24 13:11
 • #597: Chương 597: Cái sàng 1 dạng quận thủ phủ2023-04-24 13:11
 • #598: Chương 598: Gõ2023-04-24 13:11
 • #599: Chương 599: Quân quyền2023-04-24 13:11
 • #600: Chương 600: Tào quân nhập kinh2023-04-24 13:11
 • #601: Chương 601: Cầu viện2023-04-24 13:11
 • #602: Chương 602: Giải vây2023-04-24 13:11
 • #603: Chương 603: Âm thầm bố cục2023-04-24 13:11
 • #604: Chương 604: Các phương phản ứng2023-04-24 13:11
 • #605: Chương 605: Tự có tính toán2023-04-24 13:11
 • #606: Chương 606: Người sa cơ thất thế2023-04-24 13:11
 • #607: Chương 607: Tôn Lưu liên minh2023-04-24 13:12
 • #608: Chương 607: Không thể coi thường2023-04-24 13:12
 • #609: Chương 609: Vận khí không tệ2023-04-24 13:12
 • #610: Chương 610: Vạn sự sẵn sàng2023-04-24 13:12
 • #611: Chương 611: Nước Trường Giang chiến2023-04-24 13:12
 • #612: Chương 612: Giang Lăng công thủ2023-04-24 13:12
 • #613: Chương 613: Thần xạ vô song2023-04-24 13:12
 • #614: Chương 614: Ngoài dự liệu2023-04-24 13:12
 • #615: Chương 615: Tâm tư2023-04-24 13:12
 • #616: Chương 616: Yên lặng phát triển2023-04-24 13:12
 • #617: Chương 617: Hỏa Long2023-04-24 13:12
 • #618: Chương 618: Tình thế biến hóa quá nhanh2023-04-24 13:12
 • #619: Chương 619: Lẫn nhau tổn thương2023-04-24 13:12
 • #620: Chương 620: Vừa kinh vừa sợ2023-04-24 13:12
 • #621: Chương 621: 1 đao ngăn nước2023-04-24 13:12
 • #622: Chương 622: Mục đích khác biệt2023-04-24 13:12
 • #623: Chương 623: Sương mù và trị liệu2023-04-24 13:13
 • #624: Chương 624: Dương mưu2023-04-24 13:13
 • #625: Chương 625: Tụ lực2023-04-24 13:13
 • #626: Chương 626: Phương pháp tu luyện thiếu thốn2023-04-24 13:13
 • #627: Chương 627: Phát triển tấn mãnh2023-04-24 13:13
 • #628: Chương 628: Không xóa2023-04-24 13:13
 • #629: Chương 629: Không dám nghĩ2023-04-24 13:13
 • #630: Chương 630: Không cao hứng2023-04-24 13:13
 • #631: Chương 631: Mây trôi nước chảy2023-04-24 13:13
 • #632: Chương 632: Gặp nạn2023-04-24 13:13
 • #633: Chương 633: Tâm tư2023-04-24 13:13
 • #634: Chương 634: Mới lạ kiến thức2023-04-24 13:13
 • #635: Chương 635: Không thể buông lỏng cảnh giác2023-04-24 13:13
 • #636: Chương 636: Khuếch trương khả năng2023-04-24 13:13
 • #637: Chương 637: Kinh Nam 4 quận2023-04-24 13:14
 • #638: Chương 638: Kinh ngạc2023-04-24 13:14
 • #639: Chương 639: Manh mối2023-04-24 13:14
 • #640: Chương 640: Mã hậu pháo2023-04-24 13:14
 • #641: Chương 641: Làm ruộng chiến lược2023-04-24 13:14
 • #642: Chương 642: 1 năm2023-04-24 13:14
 • #643: Chương 643: Ngoài dự liệu ý nghĩ2023-04-24 13:14
 • #644: Chương 644: Ăn ý2023-04-24 13:14
 • #645: Chương 645: Biến hóa2023-04-24 13:14
 • #646: Chương 646: Không lựa lời nói2023-04-24 13:14
 • #647: Chương 647: Định ngày hẹn2023-04-24 13:14
 • #648: Chương 648: Thần thông uy hiếp2023-04-24 13:14
 • #649: Chương 649: Vu Đạo? Võ đạo?2023-04-24 13:14
 • #650: Chương 650: Chờ mong2023-04-24 13:14
 • #651: Chương 651: Năng lực2023-04-24 13:14
 • #652: Chương 652: Kinh ngạc2023-04-24 13:14
 • #653: Chương 653: Kiến thức và linh quang2023-04-24 13:14
 • #654: Chương 654: Loá mắt cơ quan thuật2023-04-24 13:15
 • #655: Chương 655: Ảnh hưởng2023-04-24 13:15
 • #656: Chương 656: Huyết mạch tiến hóa chi đạo (chúc mừng năm mới)2023-04-24 13:15
 • #657: Chương 657: Há có 0 năm thái tử2023-04-24 13:15
 • #658: Chương 658: Trợn mắt hốc mồm2023-04-24 13:15
 • #659: Chương 659: Trên trời rơi xuống cơ duyên2023-04-24 13:15
 • #660: Chương 660: Sợ chết2023-04-24 13:15
 • #661: Chương 661: Suy nghĩ2023-04-24 13:15
 • #662: Chương 662: Kiến thức2023-04-24 13:15
 • #663: Chương 663: Đều có mục tiêu2023-04-24 13:15
 • #664: Chương 664: Chân thực tâm tư2023-04-24 13:15
 • #665: Chương 665: Thua thiệt ngầm2023-04-24 13:15
 • #666: Chương 666: Cường thế2023-04-24 13:15
 • #667: Chương 667: Nhân Vương chi tư2023-04-24 13:15
 • #668: Chương 668: Thiên Đạo liên minh thề2023-04-24 13:15
 • #669: Chương 669: Cải biến2023-04-24 13:15
 • #670: Chương 670: Không lưu chỗ trống2023-04-24 13:15
 • #671: Chương 671: Tấn mãnh tăng lên2023-04-24 13:16
 • #672: Chương 672: Quân diễn2023-04-24 13:16
 • #673: Chương 673: Uy hiếp2023-04-24 13:16
 • #674: Chương 674: Phản ứng2023-04-24 13:16
 • #675: Chương 675: Chấn động2023-04-24 13:16
 • #676: Chương 676: Vu giáo truyền thừa2023-04-24 13:16
 • #677: Chương 677: Thông thuận2023-04-24 13:16
 • #678: Chương 678: Xúc động là ma quỷ2023-04-24 13:16
 • #679: Chương 679: Biệt khuất về đến nhà2023-04-24 13:16
 • #680: Chương 680: Bôn tập như gió2023-04-24 13:16
 • #681: Chương 681: Bẻ gãy nghiền nát2023-04-24 13:16
 • #682: Chương 682: Uy áp Kinh Châu2023-04-24 13:16
 • #683: Chương 683: Không kiêng nể gì cả2023-04-24 13:16
 • #684: Chương 684: Không có lòng tốt2023-04-24 13:16
 • #685: Chương 685: Bạo binh trăm vạn!2023-04-24 13:16
 • #686: Chương 686: Hoàng đế lăng trước hóa Chân Long2023-04-24 13:16
 • #687: Chương 687: Nhân Vương bá nghiệp cùng rời đi (quyển cuối cùng)2023-04-24 13:16
 • #688: Chương 688: 1 cắt mạnh khỏe2023-04-24 13:16
 • #689: Chương 689: Mạch nước ngầm sóng ngầm2023-04-24 13:17
 • #690: Chương 690: Cần quan tâm a2023-04-24 13:17
 • #691: Chương 691: Trong mắt không vò hạt cát2023-04-24 13:17
 • #692: Chương 692: Tinh quái2023-04-24 13:17
 • #693: Chương 693: Ô long2023-04-24 13:17
 • #694: Chương 694: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-04-24 13:17
 • #695: Chương 695: Phiền phức2023-04-24 13:17
 • #696: Chương 696: Khí vận che trời2023-04-24 13:17
 • #697: Chương 697: Ta chính là thiên tài!2023-04-24 13:17
 • #698: Chương 698: Ngươi nói cái gì?2023-04-24 13:17
 • #699: Chương 699: Truyền pháp2023-04-24 13:17
 • #700: Chương 700: Bí ẩn ưu thế2023-04-24 13:17
 • #701: Chương 701: Cái bẫy2023-04-24 13:17
 • #702: Chương 702: Thần thông đối với thần thông2023-04-24 13:17
 • #703: Chương 703: Cường thế2023-04-24 13:17
 • #704: Chương 704: Kiềm chế2023-04-24 13:17
 • #705: Chương 705: Tim đập nhanh2023-04-24 13:17
 • #706: Chương 706: Vận rủi2023-04-24 13:17
 • #707: Chương 707: Ngoài ý muốn2023-04-24 13:18
 • #708: Chương 708: 'Vận khí '2023-04-24 13:18
 • #709: Chương 709: Địa Tiên biệt phủ2023-04-24 13:18
 • #710: Chương 710: Tinh quang óng ánh2023-04-24 13:18
 • #711: Chương 711: Đều không phải cái gì đồ chơi hay2023-04-24 13:18
 • #712: Chương 712: Đoạt bảo phong vân2023-04-24 13:18
 • #713: Chương 713: Oanh động2023-04-24 13:18
 • #714: Chương 714: Bị nhớ thương2023-04-24 13:18
 • #715: Chương 715: Phát triển không ngừng2023-04-24 13:18
 • #716: Chương 716: Vừa buồn vừa vui2023-04-24 13:18
 • #717: Chương 717: Bất đương nhân tử2023-04-24 13:18
 • #718: Chương 718: Không tầm thường2023-04-24 13:18
 • #719: Chương 719: Nỗ lực phấn đấu2023-04-24 13:18
 • #720: Chương 720: Thế giao2023-04-24 13:18
 • #721: Chương 721: Cả kinh trợn mắt hốc mồm2023-04-24 13:18
 • #722: Chương 722: Vô cùng hung hiểm (ăn tết tốt)2023-04-24 13:18
 • #723: Chương 723: Hào phóng phân bảo (ăn tết tốt)2023-04-24 13:18
 • #724: Chương 724: Đến chậm âm mưu tính toán (ăn tết tốt)2023-04-24 13:18
 • #725: Chương 725: Lời đồn đại Mãnh Vu Hổ (tân xuân vui vẻ)2023-04-24 13:19
 • #726: Chương 726: Lòng tham không đáy (tân xuân vui vẻ)2023-04-24 13:19
 • #727: Chương 727: 'Đặc biệt lớn' kinh hỉ2023-04-24 13:19
 • #728: Chương 728: Lại là vận khí?2023-04-24 13:19
 • #729: Chương 729: Trả nhân tình2023-04-24 13:19
 • #730: Chương 730: Địa Tiên!2023-04-24 13:19
 • #731: Chương 731: Tính toán2023-04-24 13:19
 • #732: Chương 732: Đầu óc có hố2023-04-24 13:19
 • #733: Chương 733: Ngoài ý muốn liên tục2023-04-24 13:19
 • #734: Chương 734: Thế đạo biến hóa quá nhanh2023-04-24 13:19
 • #735: Chương 735: Bí mật tiếp xúc2023-04-24 13:19
 • #736: Chương 736: Không rõ đại thế2023-04-24 13:19
 • #737: Chương 737: Động phủ ngộ2023-04-24 13:19
 • #738: Chương 738: Không hiểu kinh dị2023-04-24 13:19
 • #739: Chương 739: Khó chịu2023-04-24 13:19
 • #740: Chương 740: Chú ý cẩn thận2023-04-24 13:19
 • #741: Chương 741: Đế vương tư tưởng2023-04-24 13:19
 • #742: Chương 742: Lý niệm không hợp2023-04-24 13:19
 • #743: Chương 743: Đều không phải đồ đần2023-04-24 13:20
 • #744: Chương 744: Khinh người quá đáng2023-04-24 13:20
 • #745: Chương 745: Thường thường không có gì lạ Đao Cuồng2023-04-24 13:20
 • #746: Chương 745: Đấu tiên2023-04-24 13:20
 • #747: Chương 747: Cường thế2023-04-24 13:20
 • #748: Chương 748: Bánh trái thơm ngon2023-04-24 13:20
 • #749: Chương 749: Nửa đường bị cản2023-04-24 13:20
 • #750: Chương 750: Các hiển thần thông2023-04-24 13:20
 • #751: Chương 751: Nguyên thần hình chiếu lật tay diệt địch2023-04-24 13:20
 • #752: Chương 752: Sóng sau mãnh liệt2023-04-24 13:20
 • #753: Chương 753: Cơ duyên2023-04-24 13:20
 • #754: Chương 754: Bí cảnh (Nguyên Tiêu vui vẻ)2023-04-24 13:20
 • #755: Chương 755: Lợi ích loạn lòng người2023-04-24 13:20
 • #756: Chương 756: Bánh từ trên trời rớt xuống2023-04-24 13:20
 • #757: Chương 757: Hệ thống2023-04-24 13:20
 • #758: Chương 758: Lôi đình2023-04-24 13:20
 • #759: Chương 759: Muốn làm phán định2023-04-24 13:21
 • #760: Chương 760: Dị động2023-04-24 13:21
 • #761: Chương 761: 3 năm2023-04-24 13:21
 • #762: Chương 762: Nói bậy 8 nói2023-04-24 13:21
 • #763: Chương 763: 'Tố chất' không được2023-04-24 13:21
 • #764: Chương 764: Điên cuồng tích lũy2023-04-24 13:21
 • #765: Chương 765: Chân chính chúa tể2023-04-24 13:21
 • #766: Chương 766: Lòng lang dạ thú2023-04-24 13:21
 • #767: Chương 767: Dấu hiệu cảnh báo2023-04-24 13:21
 • #768: Chương 768: Địa Tiên lâm phàm2023-04-24 13:21
 • #769: Chương 769: Vọng khí2023-04-24 13:21
 • #770: Chương 770: Ám lưu hung dũng2023-04-24 13:21
 • #771: Chương 771: Đại mạc mở ra2023-04-24 13:21
 • #772: Chương 772: Đáy lòng phát lạnh2023-04-24 13:21
 • #773: Chương 773: Lấy trận giao đấu2023-04-24 13:21
 • #774: Chương 774: Thần thông đấu pháp2023-04-24 13:21
 • #775: Chương 775: Ăn ý2023-04-24 13:21
 • #776: Chương 776: Rung chuyển2023-04-24 13:22
 • #777: Chương 777: Muốn mặt2023-04-24 13:22
 • #778: Chương 778: Ra ngoài ý định2023-04-24 13:22
 • #779: Chương 779: Yên lặng theo dõi kỳ biến2023-04-24 13:22
 • #780: Chương 780: Thiếp mời2023-04-24 13:22
 • #781: Chương 781: Khí vận diệu2023-04-24 13:22
 • #782: Chương 782: Tán Tu Liên Minh?2023-04-24 13:22
 • #783: Chương 783: Cưỡng đoạt2023-04-24 13:22
 • #784: Chương 784: Thiên Tiên2023-04-24 13:22
 • #785: Chương 785: Tán tu tiểu tụ2023-04-24 13:22
 • #786: Chương 786: 50 năm phong vân biến ảo2023-04-24 13:22
 • #787: Chương 787: Trù hoạch kiến lập phường thị2023-04-24 13:22
 • #788: Chương 788: Lần nữa xuyên qua2023-04-24 13:22
 • #789: Chương 789: Xuyên qua ban đầu2023-04-24 13:22
 • #790: Chương 790: Cuộc sống bình thản2023-04-24 13:22
 • #791: Chương 791: Cổ quái2023-04-24 13:22
 • #792: Chương 792: Hội hoa xuân2023-04-24 13:22
 • #793: Chương 793: Thượng Động Bát Tiên2023-04-24 13:22
 • #794: Chương 794: Ngươi tình ta nguyện2023-04-24 13:23
 • #795: Chương 795: Công pháp2023-04-24 13:23
 • #796: Chương 796: Phúc vận2023-04-24 13:23
 • #797: Chương 797: Điềm báo trước2023-04-24 13:23
 • #798: Chương 798: Đông Du?2023-04-24 13:23
 • #799: Chương 799: Đông Hải2023-04-24 13:23
 • #800: Chương 800: Truyền ngôn2023-04-24 13:23
 • #801: Chương 801: Thoải mái2023-04-24 13:23
 • #802: Chương 802: Chỉ điểm2023-04-24 13:23
 • #803: Chương 803: Phiền muộn2023-04-24 13:23
 • #804: Chương 804: 1 nói khó nói hết2023-04-24 13:23
 • #805: Chương 805: 1 khỏa Bàn Đào nuốt vào bụng2023-04-24 13:23
 • #806: Chương 806: Thu hoạch2023-04-24 13:23
 • #807: Chương 807: 5 năm2023-04-24 13:23
 • #808: Chương 808: Thực lực2023-04-24 13:23
 • #809: Chương 809: Lo lắng2023-04-24 13:23
 • #810: Chương 810: Đường quân2023-04-24 13:24
 • #811: Chương 811: Quân khí2023-04-24 13:24
 • #812: Chương 812: Kinh ngạc phát hiện2023-04-24 13:24
 • #813: Chương 813: Trốn khỏi 1 cướp2023-04-24 13:24
 • #814: Chương 814: Thương đội2023-04-24 13:24
 • #815: Chương 815: Kinh hồn táng đảm2023-04-24 13:24
 • #816: Chương 816: Ngũ Trang Quan2023-04-24 13:24
 • #817: Chương 817: Kim Tiên cấp phúc vận2023-04-24 13:24
 • #818: Chương 818: Thu hoạch cùng mất đi2023-04-24 13:24
 • #819: Chương 819: Tương lai đều có thể2023-04-24 13:24
 • #820: Chương 820: Cuối cùng thành Kim Tiên2023-04-24 13:24
 • #821: Chương 821: Kinh ngạc2023-04-24 13:24
 • #822: Chương 822: Can thiệp Tây Du2023-04-24 13:24
 • #823: Chương 823: Xa Trì Quốc2023-04-24 13:24
 • #824: Chương 824: Không được tự nhiên2023-04-24 13:24
 • #825: Chương 825: Coi thường2023-04-24 13:24
 • #826: Chương 826: Con khỉ là một người tốt2023-04-24 13:25
 • #827: Chương 827: Dương danh tam giới2023-04-24 13:25
 • #828: Chương 828: Đoạt khí vận2023-04-24 13:25
 • #829: Chương 829: Luân phiên xuất thủ2023-04-24 13:25
 • #830: Chương 830: Kinh người đại chiến2023-04-24 13:25
 • #831: Chương 831: Kim Tiên hậu kỳ2023-04-24 13:25
 • #832: Chương 832: Con khỉ tín nhiệm2023-04-24 13:25
 • #833: Chương 833: Tốt đẹp bồi luyện2023-04-24 13:25
 • #834: Chương 834: Phát rồ2023-04-24 13:25
 • #835: Chương 835: Quá qua loa2023-04-24 13:25
 • #836: Chương 836: Làm quen Dương Tiễn2023-04-24 13:25
 • #837: Chương 837: Chuẩn bị cuối cùng2023-04-24 13:25
 • #838: Chương 838: Cường thế tham dự2023-04-24 13:25
 • #839: Chương 839: Tây Du kết thúc khí vận bay lên2023-04-24 13:25
 • #840: Chương 840: Quay về Chung Nam2023-04-24 13:25
 • #841: Chương 841: Đế vương mệnh số khó sửa đổi2023-04-24 13:26
 • #842: Chương 842: Gặp kiêng kị nhân gian đế vương2023-04-24 13:26
 • #843: Chương 843: Tiêu dao thần tiên2023-04-24 13:26
 • #844: Chương 844: Thần tiên cũng có gia sự2023-04-24 13:26
 • #845: Chương 845: Thời hoàng kim ra nhân kiệt2023-04-24 13:26
 • #846: Chương 846: Đặc biệt chú ý2023-04-24 13:26
 • #847: Chương 847: Lê Sơn Lão Mẫu2023-04-24 13:26
 • #848: Chương 848: Thần bí Trùng Dương Cung2023-04-24 13:26
 • #849: Chương 849: Tự động tới cửa2023-04-24 13:26
 • #850: Chương 850: Mong đợi2023-04-24 13:26
 • #851: Chương 851: Là một vai trò2023-04-24 13:26
 • #852: Chương 852: Bái kiến2023-04-24 13:26
 • #853: Chương 853: 1 ngữ kinh người trong Tỉnh Mộng2023-04-24 13:26
 • #854: Chương 854: Con đường mục tiêu2023-04-24 13:26
 • #855: Chương 855: Đen đủi2023-04-24 13:26
 • #856: Chương 856: Xử lý2023-04-24 13:27
 • #857: Chương 857: Làm lấy lòng2023-04-24 13:27
 • #858: Chương 858: Đau lòng đến không thể thở nổi2023-04-24 13:27
 • #859: Chương 859: Tranh đấu ở khắp mọi nơi2023-04-24 13:27
 • #860: Chương 860: Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu loạn2023-04-24 13:27
 • #861: Chương 861: Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn2023-04-24 13:27
 • #862: Chương 862: Thực lực đại tiến2023-04-24 13:27
 • #863: Chương 863: Chuyện có khác thường2023-04-24 13:27
 • #864: Chương 864: Thiên địa đại năng Thái Ất tiên2023-04-24 13:27
 • #865: Chương 865: Lại nghe thấy Cửu Châu kết giới2023-04-24 13:27
 • #866: Chương 866: Tự tìm phiền não2023-04-24 13:27
 • #867: Chương 867: U Minh Đại Đường2023-04-24 13:27
 • #868: Chương 868: Lòng mang từ bi2023-04-24 13:27
 • #869: Chương 869: Xứng với tên thực2023-04-24 13:27
 • #870: Chương 870: Bầu không khí không đúng2023-04-24 13:27
 • #871: Chương 871: Phật kiếp?2023-04-24 13:27
 • #872: Chương 872: Đột nhiên xuất hiện2023-04-24 13:28
 • #873: Chương 873: Liên hợp Dương Tiễn2023-04-24 13:28
 • #874: Chương 874: Hồng phúc tề thiên2023-04-24 13:28
 • #875: Chương 875: Chiếm tiện nghi liền chạy2023-04-24 13:28
 • #876: Chương 876: Tốt đẹp cơ duyên2023-04-24 13:28
 • #877: Chương 877: Thờ ơ lạnh nhạt2023-04-24 13:28
 • #878: Chương 878: Đại Đường không an tĩnh2023-04-24 13:28
 • #879: Chương 879: Không bình thường2023-04-24 13:28
 • #880: Chương 880: Không đối xứng xung đột2023-04-24 13:28
 • #881: Chương 881: Thu môn đồ khắp nơi2023-04-24 13:28
 • #882: Chương 882: Thể nội không gian2023-04-24 13:28
 • #883: Chương 883: Đạo hữu, xin dừng bước2023-04-24 13:28
 • #884: Chương 884: Thao đản đồ chơi2023-04-24 13:28
 • #885: Chương 885: Lẫn nhau hố2023-04-24 13:28
 • #886: Chương 886: Không phải bớt lo2023-04-24 13:28
 • #887: Chương 887: Lạnh nhạt2023-04-24 13:28
 • #888: Chương 888: Trở về2023-04-24 13:28
 • #889: Chương 889: Phong vân tụ hội Bắc Địa Thành2023-04-24 13:29
 • #890: Chương 890: Đây là mệnh lệnh2023-04-24 13:29
 • #891: Chương 891: Cường đại nội tình2023-04-24 13:29
 • #892: Chương 892: Dã tâm2023-04-24 13:29
 • #893: Chương 893: Biến hóa2023-04-24 13:29
 • #894: Chương 894: Dạy dỗ2023-04-24 13:29
 • #895: Chương 895: Dự cảm2023-04-24 13:29
 • #896: Chương 896: Đả kích2023-04-24 13:29
 • #897: Chương 897: Hào phóng2023-04-24 13:29
 • #898: Chương 898: Kêu2023-04-24 13:29
 • #899: Chương 899: Hỗn loạn2023-04-24 13:29
 • #900: Chương 900: Lúng túng2023-04-24 13:29
 • #901: Chương 901: Kinh hãi2023-04-24 13:29
 • #902: Chương 902: Ảnh hưởng2023-04-24 13:29
 • #903: Chương 903: Bốc lửa2023-04-24 13:29
 • #904: Chương 904: Người thành đạt2023-04-24 13:29
 • #905: Chương 905: Trung Ương đế quốc2023-04-24 13:30
 • #906: Chương 906: Chống trời trụ?2023-04-24 13:30
 • #907: Chương 907: Cơ duyên2023-04-24 13:30
 • #908: Chương 908: Bùa chú thế giới2023-04-24 13:30
 • #909: Chương 909: Lại ngưng thế giới thành Thái Ất2023-04-24 13:30
 • #910: Chương 910: Phù tu vô thượng Đại Tông Sư2023-04-24 13:30
 • #911: Chương 911: Theo dõi Đại La2023-04-24 13:30
 • #912: Chương 912: Phân thân hình chiếu vào đại thiên2023-04-24 13:30
 • #913: Chương 913: Ta muốn luyện võ2023-04-24 13:30
 • #914: Chương 914: Khẩu khí thật lớn2023-04-24 13:30
 • #915: Chương 915: Điêu 02023-04-24 13:30
 • #916: Chương 916: Hoa Âm Trần thị2023-04-24 13:30
 • #917: Chương 917: Kết minh2023-04-24 13:30
 • #918: Chương 918: Mỗi người có tâm tư riêng2023-04-24 13:30
 • #919: Chương 919: Yêu cầu quá đáng2023-04-24 13:30
 • #920: Chương 920: Bí mật2023-04-24 13:30
 • #921: Chương 921: Khoa trương2023-04-24 13:30
 • #922: Chương 922: Tiên Thiên! Tiên Thiên!2023-04-24 13:31
 • #923: Chương 923: Đến chậm bàn tay vàng2023-04-24 13:31
 • #924: Chương 924: Phong khinh vân đạm2023-04-24 13:31
 • #925: Chương 925: Kinh ngạc đến2023-04-24 13:31
 • #926: Chương 926: Hạ mã uy2023-04-24 13:31
 • #927: Chương 927: Đau lòng đến không thể thở nổi2023-04-24 13:31
 • #928: Chương 928: Phu cương khó chấn2023-04-24 13:31
 • #929: Chương 929:2023-04-24 13:31
 • #930: Chương 930: Đi 1 lội2023-04-24 13:31
 • #931: Chương 931: 1 chỉ bắn bay2023-04-24 13:31
 • #932: Chương 932: Chuyện2023-04-24 13:31
 • #933: Chương 933: 3 năm2023-04-24 13:31
 • #934: Chương 934: Biến hóa2023-04-24 13:31
 • #935: Chương 935: Gợn sóng2023-04-24 13:31
 • #936: Chương 936: Kinh ngạc2023-04-24 13:31
 • #937: Chương 937: Đông Phương giáo chủ uy vũ2023-04-24 13:31
 • #938: Chương 938: Tiên Thiên xuất hiện lớp lớp2023-04-24 13:32
 • #939: Chương 939: Trao đổi2023-04-24 13:32
 • #940: Chương 940: Quật khởi2023-04-24 13:32
 • #941: Chương 941: Nhân tình2023-04-24 13:32
 • #942: Chương 942: Tiên môn2023-04-24 13:32
 • #943: Chương 943: Kiếm Thánh Phong Thanh Dương2023-04-24 13:32
 • #944: Chương 944: Cảm giác cấp bách2023-04-24 13:32
 • #945: Chương 945: Tái khởi gợn sóng2023-04-24 13:32
 • #946: Chương 946: Phân trần2023-04-24 13:32
 • #947: Chương 947: Quái vật khổng lồ2023-04-24 13:32
 • #948: Chương 948: Tự tin2023-04-24 13:32
 • #949: Chương 949: Xong chuyện phủi áo đi2023-04-24 13:32
 • #950: Chương 950: Tin2023-04-24 13:32
 • #951: Chương 951: Không đáng giá 1 xách2023-04-24 13:32
 • #952: Chương 952: Thay đổi sách lược2023-04-24 13:32
 • #953: Chương 953: Tung Sơn không chơi2023-04-24 13:32
 • #954: Chương 954: Rung động lượng tương2023-04-24 13:32
 • #955: Chương 955: Tàn khốc2023-04-24 13:33
 • #956: Chương 956: Ba động2023-04-24 13:33
 • #957: Chương 957: Thần bí2023-04-24 13:33
 • #958: Chương 958: 1 thẳng đang bắt chước2023-04-24 13:33
 • #959: Chương 959: Cường hóa thân thể chi đạo2023-04-24 13:33
 • #960: Chương 960: Điệu thấp thứ cát sĩ2023-04-24 13:33
 • #961: Chương 961: Tàng long ngọa hổ2023-04-24 13:33
 • #962: Chương 962: Ngoài ý muốn gặp nhau2023-04-24 13:33
 • #963: Chương 963: Nguyên do2023-04-24 13:33
 • #964: Chương 964: Khuyên bảo2023-04-24 13:33
 • #965: Chương 965: Nghi thần nghi quỷ2023-04-24 13:33
 • #966: Chương 966: Bắt đầu2023-04-24 13:33
 • #967: Chương 967: Chấn động2023-04-24 13:33
 • #968: Chương 968: Phản ứng2023-04-24 13:33
 • #969: Chương 969: Không an toàn2023-04-24 13:33
 • #970: Chương 970: Kinh hãi2023-04-24 13:33
 • #971: Chương 971: Khiêm tốn2023-04-24 13:33
 • #972: Chương 972: Bí mật lớn2023-04-24 13:34
 • #973: Chương 973: Gặp mặt2023-04-24 13:34
 • #974: Chương 974: Chủ ý2023-04-24 13:34
 • #975: Chương 975: Phòng ngừa chu đáo2023-04-24 13:34
 • #976: Chương 976: Di chỉ2023-04-24 13:34
 • #977: Chương 977: Kim Đan!2023-04-24 13:34
 • #978: Chương 978: Tiên Thiên Công2023-04-24 13:34
 • #979: Chương 979: Thuần Dương truyền thừa2023-04-24 13:34
 • #980: Chương 980: Vô nghĩa2023-04-24 13:34
 • #981: Chương 981: Phát hiện2023-04-24 13:34
 • #982: Chương 982: Không phải nơi ở lâu2023-04-24 13:34
 • #983: Chương 983: Di chuyển2023-04-24 13:34
 • #984: Chương 984: Không dễ dàng2023-04-24 13:34
 • #985: Chương 985: Tây Vực giang hồ2023-04-24 13:34
 • #986: Chương 986: Kích thích2023-04-24 13:34
 • #987: Chương 987: Hoàn cảnh khác biệt2023-04-24 13:34
 • #988: Chương 988: Tinh Thần Kiếm2023-04-24 13:34
 • #989: Chương 989: Thù lao2023-04-24 13:34
 • #990: Chương 990: Trấn Võ Bia2023-04-24 13:35
 • #991: Chương 991: Tấm gương2023-04-24 13:35
 • #992: Chương 992: Một tay che trời2023-04-24 13:35
 • #993: Chương 993: Kim Đan trung kỳ2023-04-24 13:35
 • #994: Chương 994: Ngoài ý muốn2023-04-24 13:35
 • #995: Chương 995: Điểm quả2023-04-24 13:35
 • #996: Chương 996: Nghe tin bất ngờ 0 Man Sơn2023-04-24 13:35
 • #997: Chương 997: Hóa ra thế giới Thục Sơn2023-04-24 13:35
 • #998: Chương 998: Ngon ngọt2023-04-24 13:35
 • #999: Chương 999: Tâm tư2023-04-24 13:35
 • #1000: Chương 1000: Chấn động2023-04-24 13:36
 • #1001: Chương 1001: Tâm tình phức tạp2023-04-24 13:36
 • #1002: Chương 1002: Không lên nói2023-04-24 13:36
 • #1003: Chương 1003: Cùng nhau ròng rã2023-04-24 13:36
 • #1004: Chương 1004: Không thể chờ đợi2023-04-24 13:36
 • #1005: Chương 1005: Đề phòng2023-04-24 13:36
 • #1006: Chương 1006: Dự định2023-04-24 13:36
 • #1007: Chương 1007: Phái Hằng Sơn kỳ ngộ2023-04-24 13:36
 • #1008: Chương 1008: Tương lai triển vọng2023-04-24 13:36
 • #1009: Chương 1009: Xem tức giận nhìn chở2023-04-24 13:36
 • #1010: Chương 1010: Tính kế2023-04-24 13:36
 • #1011: Chương 1011: Khác biệt dĩ vãng2023-04-24 13:36
 • #1012: Chương 1012: Thiên tài tu luyện2023-04-24 13:36
 • #1013: Chương 1013: 6 cánh cửa2023-04-24 13:36
 • #1014: Chương 1014: Vô tâm cắm liễu liễu xanh um2023-04-24 13:36
 • #1015: Chương 1015: Thực lực tiến thêm tâm vui mừng2023-04-24 13:36
 • #1016: Chương 1016: Tụ Vận Ngọc Phù sang mê trận2023-04-24 13:36
 • #1017: Chương 1017: Ngoài sơn môn nổi lên mê vụ2023-04-24 13:36
 • #1018: Chương 1018: Hoa Sơn kiếm tu vùi lấp mê trận2023-04-24 13:37
 • #1019: Chương 1019: Lần đầu trao đổi dò xét con đường2023-04-24 13:37
 • #1020: Chương 1020: Hoa Sơn quần tu tâm kinh ngạc2023-04-24 13:37
 • #1021: Chương 1021: Mê vụ trong trận thử sâu cạn2023-04-24 13:37
 • #1022: Chương 1022: Đều ngày liệt diễm quát tháo uy2023-04-24 13:37
 • #1023: Chương 1023: Pháp trận bên trong nghiệm trận pháp2023-04-24 13:37
 • #1024: Chương 1024: Mây mù lượn lờ tu hành cửa2023-04-24 13:37
 • #1025: Chương 1025: Tâm tư khác biệt đều vui mừng2023-04-24 13:37
 • #1026: Chương 1026: Chớ nói võ giả không bằng người2023-04-24 13:37
 • #1027: Chương 1027: Lần đầu tiếp xúc trong lòng nóng lên2023-04-24 13:37
 • #1028: Chương 1028: Có qua có lại dẫn điểm khả nghi2023-04-24 13:37
 • #1029: Chương 1029: Ngũ Đài bí văn kinh tâm phách2023-04-24 13:37
 • #1030: Chương 1030: Tu hành giới và thế tục khoảng cách2023-04-24 13:37
 • #1031: Chương 1031: Dở khóc dở cười nổi lên phân tranh2023-04-24 13:37
 • #1032: Chương 1032: Không chút rung động ngoài ý muốn khách2023-04-24 13:37
 • #1033: Chương 1033: Dĩ vãng hư danh không phải sợ2023-04-24 13:37
 • #1034: Chương 1034: Võ đạo thịnh vượng khí vận long2023-04-24 13:37
 • #1035: Chương 1035: Thực lực tăng vọt ý chí chiến đấu hùng2023-04-24 13:37
 • #1036: Chương 1036: Võ đạo các cường giả phát triển phong mang2023-04-24 13:38
 • #1037: Chương 1037: Lúc dời thế chuyện dễ khác biệt2023-04-24 13:38
 • #1038: Chương 1038: Nhiều năm tích lũy kết thúc quả2023-04-24 13:38
 • #1039: Chương 1039: Võ đạo cực hạn Hóa Thần thông2023-04-24 13:38
 • #1040: Chương 1040: Lặng lẽ thay đổi khí vận long2023-04-24 13:38
 • #1041: Chương 1041: Tiên há lại cho 2 hổ2023-04-24 13:38
 • #1042: Chương 1042: Võ đạo hưng thịnh nghĩ con đường phía trước2023-04-24 13:38
 • #1043: Chương 1043: Võ phong cường thịnh tập tục sửa lại2023-04-24 13:38
 • #1044: Chương 1044: Cơ duyên trên trời rơi xuống lão Nhạc hỉ2023-04-24 13:38
 • #1045: Chương 1045: Võ Đạo Kim Đan thời đại tiến đến2023-04-24 13:38
 • #1046: Chương 1046: Hối hận phát điên2023-04-24 13:38
 • #1047: Chương 1047: Đỉnh tiêm võ giả tâm thần động2023-04-24 13:38
 • #1048: Chương 1048: Hâm mộ ghen ghét Võ Đang2023-04-24 13:38
 • #1049: Chương 1049: Lúng túng Thiếu Lâm2023-04-24 13:38
 • #1050: Chương 1050: Tu hành giới quyền lên tiếng2023-04-24 13:38
 • #1051: Chương 1051: Bàng môn chi pháp khó thành Chân Tiên2023-04-24 13:38
 • #1052: Chương 1052: Võ đô bố cục Thiếu Lâm đặt cược2023-04-24 13:38
 • #1053: Chương 1053: Vui vẻ phồn vinh võ đạo2023-04-24 13:39
 • #1054: Chương 1054: Chưởng cầm trong tay lưỡi dao sát tâm từ nổi lên2023-04-24 13:39
 • #1055: Chương 1055: Chợt nghe Tề Lỗ 3 anh2023-04-24 13:39
 • #1056: Chương 1056: Nhân sinh quỹ đạo đại biến2023-04-24 13:39
 • #1057: Chương 1057: Từ xưa hải dương nhiều kỳ trân2023-04-24 13:39
 • #1058: Chương 1058: Kỳ trân dị bảo mê người mắt2023-04-24 13:39
 • #1059: Chương 1059: Xuân phong đắc ý móng ngựa tật2023-04-24 13:39
 • #1060: Chương 1060: Giăng đèn kết hoa dẫn chúng nghị2023-04-24 13:39
 • #1061: Chương 1061: Khách không mời mà đến đầu tuần phủ2023-04-24 13:39
 • #1062: Chương 1062: Bá đạo sư thái2023-04-24 13:39
 • #1063: Chương 1063: Thực lực mạnh để ý tới2023-04-24 13:39
 • #1064: Chương 1064: Khó bề phân biệt2023-04-24 13:39
 • #1065: Chương 1065: Theo dõi tương lai2023-04-24 13:39
 • #1066: Chương 1066: Thiên mệnh nhân vật chính2023-04-24 13:39
 • #1067: Chương 1067: Che chở2023-04-24 13:39
 • #1068: Chương 1068: Nước sâu đại ngạc2023-04-24 13:39
 • #1069: Chương 1069: Vạn Diệu tiên cô2023-04-24 13:39
 • #1070: Chương 1070: Thuần Dương chân truyền2023-04-24 13:39
 • #1071: Chương 1071: Khí vận vô song2023-04-24 13:40
 • #1072: Chương 1072: Trận pháp đại gia2023-04-24 13:40
 • #1073: Chương 1073: Cơ duyên ở khắp mọi nơi2023-04-24 13:40
 • #1074: Chương 1074: Liền sinh biến cho nên2023-04-24 13:40
 • #1075: Chương 1075: Tâm sinh cảnh giác2023-04-24 13:40
 • #1076: Chương 1076:2023-04-24 13:40
 • #1077: Chương 1077: Kinh thiên số phận2023-04-24 13:40
 • #1078: Chương 1078: Không thể quá nhàn2023-04-24 13:40
 • #1079: Chương 1079: Quấy đục nước2023-04-24 13:40
 • #1080: Chương 1080: Tứ Môn Sơn đại chiến2023-04-24 13:40
 • #1081: Chương 1081: Đừng suy nghĩ chỉ lo thân mình2023-04-24 13:40
 • #1082: Chương 1082: Phong ba không chỉ2023-04-24 13:40
 • #1083: Chương 1083: Nhân đạo kết giới2023-04-24 13:40
 • #1084: Chương 1084: Nhân tộc Tịnh thổ (quyển này kết thúc)2023-04-24 13:40
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Từ Sơn Phỉ Bắt Đầu Võ Hiệp

TiKay

Độc Cô Chiến Thần

TiKay

Trường Sinh Tại Võ Hiệp Thế Giới

TiKay

Thiếu Niên Ca Hành

TiKay

Thâu Hương Cao Thủ

TiKay

Giang Hồ Chi Đỉnh Phong Thần Thoại

TiKay

Leave a Reply