Hiện ĐạiNgôn Tình

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , 1v1

Tề Chân mới vừa vào đại học thời điểm liền kết hôn.

Bạn cùng phòng nhóm xem tiểu cô nương trên tay mang một quả giản lược nhẫn cưới, ngày thường càng là rất ít nhắc tới chính mình lão công, lại nói là thân cận nhận thức, đều cho rằng phu thê quan hệ thực bình thường.

Thẳng đến một ngày nào đó, quốc tế ảnh đế Dụ Cảnh Hành bị fans chụp đến ở dị quốc đầu đường, cấp thân là ngoài vòng người tiểu thái thái uy sớm một chút.

Nữ hài tử mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai, tóc đen chặn nửa khuôn mặt, đánh ra tới có điểm mơ hồ, ảnh đế cầm trên tay hồng nhạt dâu tây milkshake cùng hamburger, làm nàng lót chân một ngụm một ngụm liền ăn, môi ăn đến hồng hồng, nhưng là thực ngoan.

Thành thục nho nhã ảnh đế x hôn sau siêu dính người mềm muội tuổi kém >10.

Nữ chủ sẽ không tiến giới giải trí nam chủ tên gọi cảnh tính ( 2 thanh ), lấy tự “Cảnh hành hành tung”. Cái thứ nhất “Hành” âm đọc bản thân ở đại nho gian liền có phần kỳ, hơn nữa tên đọc tính càng lưu loát ngao.

*** thuyết minh: ①【 đổi mới ở 22 điểm 22 phân 22 giây, hoặc phía trước, nếu ở lúc sau nói sẽ văn án thuyết minh 】 ②【 nhân vật 【 vô 】 nguyên hình. SC đảng khiết đảng CN đảng khảo chứng đảng 【 miễn nhập 】. Cảm tạ, khom lưng. 】

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tuyết Hoa Nhục
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 chương 1 ( bắt )2020-09-22 17:39
 • #2: Chương 2 chương 2 ( bắt )2020-09-22 17:40
 • #3: Chương 3 chương 32020-09-22 17:40
 • #4: Chương 4 chương 42020-09-22 17:40
 • #5: Chương 5 chương 5 ( bắt trùng )2020-09-22 17:40
 • #6: Chương 6 chương 6 ( tiểu tu )2020-09-22 17:40
 • #7: Chương 7 chương 7 ( bắt )2020-09-22 17:40
 • #8: Chương 8 chương 8 ( bắt trùng trùng )2020-09-22 17:41
 • #9: Chương 9 chương 9 ( bắt bắt trùng )2020-09-22 17:41
 • #10: Chương 10 chương 102020-09-22 17:41
 • #11: Chương 11 chương 112020-09-22 17:41
 • #12: Chương 12 chương 12 ( bắt )2020-09-22 17:41
 • #13: Chương 13 chương 132020-09-22 17:41
 • #14: Chương 14 chương 142020-09-22 17:41
 • #15: Chương 15 chương 152020-09-22 17:42
 • #16: Chương 16 chương 16 ( song càng hợp nhất )2020-09-22 17:42
 • #17: Chương 17 chương 172020-09-22 17:42
 • #18: Chương 18 chương 182020-09-22 17:42
 • #19: Chương 19 chương 192020-09-22 17:43
 • #20: Chương 20 chương 202020-09-22 17:43
 • #21: Chương 21 chương 21 ( làm lời nói viết tắt ghi chú )2020-09-22 17:43
 • #22: Chương 22 chương 222020-09-22 17:43
 • #23: Chương 23 chương 23 ( bắt trùng )2020-09-22 17:43
 • #24: Chương 24 chương 242020-09-22 17:43
 • #25: Chương 25 chương 25 ( bắt trùng )2020-09-22 17:44
 • #26: Chương 26 chương 262020-09-22 17:44
 • #27: Chương 27 chương 272020-09-22 17:44
 • #28: Chương 28 chương 28 ( bắt trùng )2020-09-22 17:44
 • #29: Chương 29 chương 29 ( bắt trùng )2020-09-22 17:44
 • #30: Chương 30 chương 302020-09-22 17:44
 • #31: Chương 31 chương 31 ( bắt trùng )2020-09-22 17:45
 • #32: Chương 32 chương 32 ( bắt trùng )2020-09-22 17:45
 • #33: Chương 33 chương 33 ( bắt trùng )2020-09-22 17:45
 • #34: Chương 34 chương 34 ( bắt trùng )2020-09-22 17:45
 • #35: Chương 35 chương 35 ( bắt trùng +10086 )2020-09-22 17:45
 • #36: Chương 36 chương 36 ( bắt trùng )2020-09-22 17:46
 • #37: Chương 37 chương 372020-09-22 17:46
 • #38: Chương 38 chương 38 ( bắt )2020-09-22 17:46
 • #39: Chương 39 chương 392020-09-22 17:46
 • #40: Chương 40 chương 402020-09-22 17:46
 • #41: Chương 41 chương 41 ( bỏ thêm chữ nổi số )2020-09-22 17:46
 • #42: Chương 42 chương 42 ( bắt trùng )2020-09-22 17:46
 • #43: Chương 43 chương 43 ( bắt trùng )2020-09-22 17:46
 • #44: Chương 44 chương 442020-09-22 17:47
 • #45: Chương 45 chương 45 ( bắt trùng )2020-09-22 17:47
 • #46: Chương 46 chương 46 ( bắt trùng )2020-09-22 17:47
 • #47: Chương 47 chương 47 ( bắt trùng )2020-09-22 17:47
 • #48: Chương 48 chương 48 ( bắt trùng )2020-09-22 17:47
 • #49: Chương 49 chương 49 ( bắt trùng )2020-09-22 17:47
 • #50: Chương 50 chương 50 ( bắt trùng )2020-09-22 17:48
 • #51: Chương 51 chương 512020-09-22 17:48
 • #52: Chương 52 chương 52 ( bắt trùng )2020-09-22 17:48
 • #53: Chương 53 chương 53 ( bắt trùng )2020-09-22 17:48
 • #54: Chương 54 chương 542020-09-22 17:48
 • #55: Chương 55 chương 55 ( bắt trùng )2020-09-22 17:48
 • #56: Chương 56 chương 56 ( hỗ động nhiều thận mua )2020-09-22 17:49
 • #57: Chương 57 chương 57 ( hỗ động nhiều )2020-09-22 17:49
 • #58: Chương 58 chương 58 ( hỗ động nhiều thận mua )2020-09-22 17:49
 • #59: Chương 59 chương 59 ( hỗ động nhiều thận nhập + bắt trùng trùng )2020-09-22 17:49
 • #60: Chương 60 chương 60 ( hỗ động nhiều thận nhập )2020-09-22 17:49
 • #61: Chương 61 thứ sáu một chương ( hỗ động nhiều thận nhập )2020-09-22 17:49
 • #62: Chương 62 thứ sáu nhị chương ( hỗ động nhiều thận nhập )2020-09-22 17:50
 • #63: Chương 63 thứ sáu tam chương ( hỗ động nhiều thận nhập )2020-09-22 17:50
 • #64: Chương 64 đệ □□ chương ( hỗ động nhiều thận nhập )2020-09-22 17:50
 • #65: Chương 65 chính văn xong2020-09-22 17:50
 • #66: có bảo bảo2020-09-22 17:50
 • #67: Chương 67 thời gian mang thai ( hằng ngày )2020-09-22 17:51
 • #68: Chương 68 thời gian mang thai ( hằng ngày 2 )2020-09-22 17:51
 • #69: Chương 69 thời gian mang thai ( hằng ngày 3 )2020-09-22 17:51
 • #70: Chương 70 thời gian mang thai ( hằng ngày 4 )2020-09-22 17:51
 • #71: Chương 71 thời gian mang thai ( xong )2020-09-22 17:51
 • #72: Chương 72 ( bắt trùng ) đầu trọc bảo bảo lịch hiểm ký2020-09-22 17:52
 • #73: Chương 73 dụ chiêu muội2020-09-22 17:52
 • #74: Chương 74 tránh thai ngưng keo2020-09-22 17:52
 • #75: Chương 75 tình lữ tổng nghệ2020-09-22 17:52
 • #76: Chương 76 ( bắt trùng ) tình lữ tổng nghệ 22020-09-22 17:52
 • #77: Chương 77 tình lữ tổng nghệ ( xong )2020-09-22 17:52
 • #78: Chương 78 hài tử2020-09-22 17:53
 • #79: Chương 79 Cảnh Hành2020-09-22 17:53
 • #80: Chương 80 tĩnh hảo2020-09-22 17:53
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Độc Phụ Không Hoàn Lương

THUYS♥️

Vũ Khí Bóng Đêm 3: Thành Phố Pha Lê

THUYS♥️

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

THUYS♥️

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

TiKay

Chọc Tức Vợ Yêu – Mua Một Tặng Một

TiKay

Ta Chỉ Muốn Dựa Vào Mặt Ăn Cơm

THUYS♥️

Leave a Reply