Tiên Hiệp

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

“Đây chính là ngươi nói Bích Đông?” “Kế tiếp chính là lẫn nhau tương ái cùng ba ba ba?” “Sau đó bảy ngày bảy đêm xuống không được giường?” Vốn định quý trọng sinh mệnh, rời xa thượng thần, nhưng không nghĩ ngược lại bị thượng thần bắt được, cường thế đánh ngã. Trốn mấy lần luân hồi, lần nào cũng bị đánh ngã. Cái quỷ gì? ! Ai nói băng sơn lạnh hơn thần đâu?

☆☆☆ ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ☆☆☆
txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vị Hi Sơ Hiểu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Ăn xong lau sạch (một)2023-06-21 07:51
 • #2: Chương 3: Cẩu huyết phương pháp (một)2023-06-21 07:51
 • #3: Chương 5: Cẩu huyết phương pháp (ba)2023-06-21 07:51
 • #4: Chương 7: Đuổi ngược nam thần kế hoạch (hai)2023-06-21 07:51
 • #5: Chương 9: Đuổi ngược nam thần kế hoạch (bốn)2023-06-21 07:51
 • #6: Chương 11: Thực lực bẫy cha (hai)2023-06-21 07:51
 • #7: Chương 13: Thực lực bẫy cha (bốn)2023-06-21 07:51
 • #8: Chương 15: Chịu đòn nhận tội (một)2023-06-21 07:52
 • #9: Chương 17: Chịu đòn nhận tội (ba)2023-06-21 07:52
 • #10: Chương 19: Bụng đen hồ ly (hai)2023-06-21 07:52
 • #11: Chương 21: Hoạ đến dồn dập (một)2023-06-21 07:52
 • #12: Chương 23: Hoạ đến dồn dập (ba)2023-06-21 07:52
 • #13: Chương 25: May mắn một đời (một)2023-06-21 07:52
 • #14: Chương 27: May mắn một đời (ba)2023-06-21 07:52
 • #15: Chương 29: May mắn một đời (ngũ)2023-06-21 07:52
 • #16: Chương 31: Ma cao một trượng (hai)2023-06-21 07:52
 • #17: Chương 33: Ma cao một trượng (bốn)2023-06-21 07:52
 • #18: Chương 35: Triều Ca công chúa (hai)2023-06-21 07:52
 • #19: Chương 37: Triều Ca công chúa (bốn)2023-06-21 07:52
 • #20: Chương 39: Đánh ngươi nha (hai)2023-06-21 07:52
 • #21: Chương 41: Đánh ngươi nha (bốn)2023-06-21 07:52
 • #22: Chương 43: Tứ hôn (hai)2023-06-21 07:52
 • #23: Chương 45: Tứ hôn (bốn)2023-06-21 07:52
 • #24: Chương 47: Mệnh cách (hai)2023-06-21 07:52
 • #25: Chương 49: Mệnh cách (bốn)2023-06-21 07:52
 • #26: Chương 51: Cự hôn (hai)2023-06-21 07:52
 • #27: Chương 53: Cự hôn (bốn)2023-06-21 07:52
 • #28: Chương 55: Uy hiếp (hai)2023-06-21 07:52
 • #29: Chương 57: Bích Ba sơn trang (một)2023-06-21 07:52
 • #30: Chương 59: Bích Ba sơn trang (ba)2023-06-21 07:52
 • #31: Chương 61: Bích Ba sơn trang (ngũ)2023-06-21 07:52
 • #32: Chương 63: Bắc Cương (một)2023-06-21 07:52
 • #33: Chương 65: Bắc Cương (ba)2023-06-21 07:52
 • #34: Chương 67: Bắc Cương (ngũ)2023-06-21 07:52
 • #35: Chương 69: Thiếu tướng quân tới (hai)2023-06-21 07:52
 • #36: Chương 71: Uống rượu (một)2023-06-21 07:52
 • #37: Chương 73: Hảo huynh đệ ngủ chung (một)2023-06-21 07:52
 • #38: Chương 75: Hảo huynh đệ ngủ chung (ba)2023-06-21 07:53
 • #39: Chương 77: Khói lửa tái khởi (hai)2023-06-21 07:53
 • #40: Chương 79: Giải phẫu (hai)2023-06-21 07:53
 • #41: Chương 81: Giải phẫu (bốn)2023-06-21 07:53
 • #42: Chương 83: Chịu chết ngươi đi (hai)2023-06-21 07:53
 • #43: Chương 85: Chịu chết ngươi đi (bốn)2023-06-21 07:53
 • #44: Chương 87: Khai báo hậu sự (hai)2023-06-21 07:53
 • #45: Chương 89: Lâm trận thay đổi (hai)2023-06-21 07:53
 • #46: Chương 91: Là ta để cho ngươi (một)2023-06-21 07:53
 • #47: Chương 93: Cô nam quả nữ (một)2023-06-21 07:53
 • #48: Chương 95: Cô nam quả nữ (ba)2023-06-21 07:53
 • #49: Chương 97: Cái này hồi đến lượt ta tới (một)2023-06-21 07:53
 • #50: Chương 99: Cái này hồi đến lượt ta tới (ba)2023-06-21 07:53
 • #51: Chương 101: Thăm dò (hai)2023-06-21 07:53
 • #52: Chương 103: Thăm dò (bốn)2023-06-21 07:53
 • #53: Chương 105: Thông minh nghiền ép (hai)2023-06-21 07:53
 • #54: Chương 107: Không cho phép hắn đụng ngươi (một)2023-06-21 07:53
 • #55: Chương 109: Không cho phép hắn đụng ngươi (ba)2023-06-21 07:53
 • #56: Chương 111: Trao đổi (hai)2023-06-21 07:53
 • #57: Chương 113: Trao đổi (bốn)2023-06-21 07:53
 • #58: Chương 115: Thiếp thân hầu hạ (hai)2023-06-21 07:53
 • #59: Chương 117: Dưỡng nhục kế hoạch (một)2023-06-21 07:53
 • #60: Chương 119: Dưỡng nhục kế hoạch (ba)2023-06-21 07:53
 • #61: Chương 121: Kỳ hạn một năm (hai)2023-06-21 07:53
 • #62: Chương 123: Kỳ hạn một năm (bốn)2023-06-21 07:53
 • #63: Chương 125: Hồi Cung (một)2023-06-21 07:53
 • #64: Chương 127: Hồi Cung (ba)2023-06-21 07:53
 • #65: Chương 129: Càng quốc sứ đoàn (hai)2023-06-21 07:53
 • #66: Chương 131: Đánh mặt đùng đùng vang (một)2023-06-21 07:53
 • #67: Chương 133: Đánh mặt đùng đùng vang (ba)2023-06-21 07:54
 • #68: Chương 135: Vì ngươi cõng nồi (một)2023-06-21 07:54
 • #69: Chương 137: Vì ngươi cõng nồi (ba)2023-06-21 07:54
 • #70: Chương 139: Nói ra nỗi lòng (hai)2023-06-21 07:54
 • #71: Chương 141: Nói ra nỗi lòng (bốn)2023-06-21 07:54
 • #72: Chương 143: Luận võ (một)2023-06-21 07:54
 • #73: Chương 145: Luận võ (ba)2023-06-21 07:54
 • #74: Chương 147: Đoạt nam nhân (một)2023-06-21 07:54
 • #75: Chương 149: Đoạt nam nhân (ba)2023-06-21 07:54
 • #76: Chương 151: Đoạt nam nhân (ngũ)2023-06-21 07:54
 • #77: Chương 153: Nghịch cải mệnh cách (hai)2023-06-21 07:54
 • #78: Chương 155: Nghịch cải mệnh cách (bốn)2023-06-21 07:54
 • #79: Chương 157: Hỏa (hai)2023-06-21 07:54
 • #80: Chương 159: Hỏa (bốn)2023-06-21 07:54
 • #81: Chương 161: Chạy không khỏi mệnh cách (hai)2023-06-21 07:54
 • #82: Chương 163: Chạy không khỏi mệnh cách (bốn)2023-06-21 07:54
 • #83: Chương 165: Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu (một)2023-06-21 07:54
 • #84: Chương 167: Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu (ba)2023-06-21 07:54
 • #85: Chương 169: Trở trời (một)2023-06-21 07:54
 • #86: Chương 171: Trở trời (ba)2023-06-21 07:54
 • #87: Chương 173: Trở trời (ngũ)2023-06-21 07:54
 • #88: Chương 175: Bức vua thoái vị (hai)2023-06-21 07:54
 • #89: Chương 177: Bức vua thoái vị (bốn)2023-06-21 07:54
 • #90: Chương 179: Máu chảy thành sông (một)2023-06-21 07:54
 • #91: Chương 181: Máu chảy thành sông (ba)2023-06-21 07:54
 • #92: Chương 183: Mất hôn (một)2023-06-21 07:54
 • #93: Chương 185: Mất hôn (ba)2023-06-21 07:54
 • #94: Chương 187: Xưng đế (một)2023-06-21 07:54
 • #95: Chương 189: Xưng đế (ba)2023-06-21 07:54
 • #96: Chương 191: Phong Hậu (một)2023-06-21 07:55
 • #97: Chương 193: Phong Hậu (ba)2023-06-21 07:55
 • #98: Chương 195: Khói báo động tái khởi (một)2023-06-21 07:55
 • #99: Chương 197: Khói báo động tái khởi (ba)2023-06-21 07:55
 • #100: Chương 199: Khói báo động tái khởi (ngũ)2023-06-21 07:55
 • #101: Chương 201: Ly khai (hai)2023-06-21 07:55
 • #102: Chương 203: Tai hoạ đột ngột (một)2023-06-21 07:55
 • #103: Chương 205: Tai hoạ đột ngột (ba)2023-06-21 07:55
 • #104: Chương 207: Chấp niệm (hai)2023-06-21 07:55
 • #105: Chương 209: Phiên ngoại Hạ Thiên Túng (một)2023-06-21 07:55
 • #106: Chương 211: Phiên ngoại Hề Minh Húc2023-06-21 07:55
 • #107: Chương 213: Quân cờ (hai)2023-06-21 07:55
 • #108: Chương 215: Quân cờ (bốn)2023-06-21 07:55
 • #109: Chương 217: Thái hậu (một)2023-06-21 07:55
 • #110: Chương 219: Thái hậu (ba)2023-06-21 07:55
 • #111: Chương 221: Đầu óc nước vào (hai)2023-06-21 07:55
 • #112: Chương 223: Buông rèm chấp chính (một)2023-06-21 07:55
 • #113: Chương 225: Buông rèm chấp chính (ba)2023-06-21 07:55
 • #114: Chương 227: Tân đế đăng cơ (một)2023-06-21 07:55
 • #115: Chương 229: Tân đế đăng cơ (ba)2023-06-21 07:55
 • #116: Chương 231: Tân đế đăng cơ (ngũ)2023-06-21 07:55
 • #117: Chương 233: Tâm loạn (hai)2023-06-21 07:56
 • #118: Chương 235: Hoá trang lên sân khấu (một)2023-06-21 07:56
 • #119: Chương 237: Hoá trang lên sân khấu (ba)2023-06-21 07:56
 • #120: Chương 239: Hoá trang lên sân khấu (bốn)2023-06-21 07:56
 • #121: Chương 241: Nhà ta có mà sắp trưởng thành (hai)2023-06-21 07:56
 • #122: Chương 243: Nhà ta có mà sắp trưởng thành (bốn)2023-06-21 07:56
 • #123: Chương 245: Bay đầy trời con thiêu thân (một)2023-06-21 07:56
 • #124: Chương 247: Bay đầy trời con thiêu thân (ba)2023-06-21 07:56
 • #125: Chương 249: Bay đầy trời con thiêu thân (ngũ)2023-06-21 07:56
 • #126: Chương 251: Tuyển tú (hai)2023-06-21 07:56
 • #127: Chương 253: Tuyển tú (bốn)2023-06-21 07:56
 • #128: Chương 255: Yêu Hậu pháo hôi (hai)2023-06-21 07:56
 • #129: Chương 257: Yêu Hậu pháo hôi (bốn)2023-06-21 07:56
 • #130: Chương 259: Yêu Hậu pháo hôi (sáu)2023-06-21 07:56
 • #131: Chương 261: Cùng dính mưa (một)2023-06-21 07:56
 • #132: Chương 263: Cùng dính mưa (ba)2023-06-21 07:56
 • #133: Chương 265: Cùng dính mưa (ngũ)2023-06-21 07:56
 • #134: Chương 267: Săn (hai)2023-06-21 07:56
 • #135: Chương 269: Săn (bốn)2023-06-21 07:56
 • #136: Chương 271: Thụ thương (hai)2023-06-21 07:56
 • #137: Chương 273: Thụ thương (bốn)2023-06-21 07:56
 • #138: Chương 275: Tát võng (một)2023-06-21 07:56
 • #139: Chương 277: Cố nhân (một)2023-06-21 07:56
 • #140: Chương 279: Cố nhân (ba)2023-06-21 07:56
 • #141: Chương 281: Cố nhân (ngũ)2023-06-21 07:57
 • #142: Chương 283: Ngươi kết cục ta nghĩ biết (hai)2023-06-21 07:57
 • #143: Chương 285: Thích nói ra (một)2023-06-21 07:57
 • #144: Chương 287: Thích nói ra (ba)2023-06-21 07:57
 • #145: Chương 289: Tới đón ta nương tử (một)2023-06-21 07:57
 • #146: Chương 291: Tới đón ta nương tử (ba)2023-06-21 07:57
 • #147: Chương 293: Tới đón ta nương tử (ngũ)2023-06-21 07:57
 • #148: Chương 295: Về nhà (hai)2023-06-21 07:57
 • #149: Chương 297: Rốt cục đợi được ngươi (một)2023-06-21 07:57
 • #150: Chương 299: Rốt cục đợi được ngươi (ba)2023-06-21 07:57
 • #151: Chương 301: Rốt cục đợi được ngươi (ngũ)2023-06-21 07:57
 • #152: Chương 303: Rốt cục đợi được ngươi (bảy)2023-06-21 07:57
 • #153: Chương 305: Vô cùng hậu hoạn (một)2023-06-21 07:57
 • #154: Chương 307: Vô cùng hậu hoạn (ba)2023-06-21 07:57
 • #155: Chương 309: Độc cưng chìu một người (một)2023-06-21 07:57
 • #156: Chương 311: Độc cưng chìu một người (ba)2023-06-21 07:57
 • #157: Chương 313: Độc cưng chìu một người (ngũ)2023-06-21 07:57
 • #158: Chương 315: Tế tổ (hai)2023-06-21 07:57
 • #159: Chương 317: Tế tổ (bốn)2023-06-21 07:57
 • #160: Chương 319: Nhà ta có thai (hai)2023-06-21 07:57
 • #161: Chương 321: Nhà ta có thai (bốn)2023-06-21 07:57
 • #162: Chương 323: Thiên thần phủ xuống (hai)2023-06-21 07:57
 • #163: Chương 325: Đại hôn (một)2023-06-21 07:57
 • #164: Chương 327: Đại hôn (ba)2023-06-21 07:57
 • #165: Chương 329: Vân Triệt (một)2023-06-21 07:57
 • #166: Chương 331: Thanh quốc bỏ mình (một)2023-06-21 07:57
 • #167: Chương 333: Thanh quốc bỏ mình (ba)2023-06-21 07:57
 • #168: Chương 335: Âm mưu (một)2023-06-21 07:58
 • #169: Chương 337: Âm mưu (ba)2023-06-21 07:58
 • #170: Chương 339: Cứu tử đường (một)2023-06-21 07:58
 • #171: Chương 341: Cứu con chi lộ (ba)2023-06-21 07:58
 • #172: Chương 343: Cứu con chi lộ (ngũ)2023-06-21 07:58
 • #173: Chương 345: Cứu con chi lộ (bảy)2023-06-21 07:58
 • #174: Chương 347: Họa quốc yêu hậu (một)2023-06-21 07:58
 • #175: Chương 349: Họa quốc yêu hậu (ba)2023-06-21 07:58
 • #176: Chương 351: Họa quốc yêu hậu (ngũ)2023-06-21 07:58
 • #177: Chương 353: Họa quốc yêu hậu (bảy)2023-06-21 07:58
 • #178: Chương 355: Cố tìm đường sống trong chỗ chết (hai)2023-06-21 07:58
 • #179: Chương 357: Cố tìm đường sống trong chỗ chết (bốn)2023-06-21 07:58
 • #180: Chương 359: Tính sổ (một)2023-06-21 07:58
 • #181: Chương 361: Tính sổ (ba)2023-06-21 07:58
 • #182: Chương 363: Tính sổ (ngũ)2023-06-21 07:58
 • #183: Chương 365: Tính sổ (bảy)2023-06-21 07:58
 • #184: Chương 367: Tính sổ (chín)2023-06-21 07:58
 • #185: Chương 369: Tính sổ (mười một)2023-06-21 07:58
 • #186: Chương 371: Tính sổ (mười ba)2023-06-21 07:58
 • #187: Chương 373: Sương mù nồng nặc (hai)2023-06-21 07:58
 • #188: Chương 375: Sương mù nồng nặc (bốn)2023-06-21 07:58
 • #189: Chương 377: Sương mù nồng nặc (sáu)2023-06-21 07:58
 • #190: Chương 379: Du mộc não đại (hai)2023-06-21 07:58
 • #191: Chương 381: Du mộc não đại (bốn)2023-06-21 07:59
 • #192: Chương 383: Du mộc não đại (sáu)2023-06-21 07:59
 • #193: Chương 385: Ta mang ngươi đi ra ngoài (hai)2023-06-21 07:59
 • #194: Chương 387: Ta mang ngươi đi ra ngoài (bốn)2023-06-21 07:59
 • #195: Chương 389: Đuổi ngược nam thần tấm gương (một)2023-06-21 07:59
 • #196: Chương 391: Đuổi ngược nam thần tấm gương (ba)2023-06-21 07:59
 • #197: Chương 393: Hắn thích ngươi (hai)2023-06-21 07:59
 • #198: Chương 395: Trả thù (một)2023-06-21 07:59
 • #199: Chương 397: Trả thù (ba)2023-06-21 07:59
 • #200: Chương 399: Trả thù (ngũ)2023-06-21 07:59
 • #201: Chương 401: Thanh Ly (một)2023-06-21 07:59
 • #202: Chương 403: Thanh Ly (ba)2023-06-21 07:59
 • #203: Chương 405: Lịch kiếp (một)2023-06-21 07:59
 • #204: Chương 407: Lịch kiếp (ba)2023-06-21 07:59
 • #205: Chương 409: Lịch kiếp (ngũ)2023-06-21 07:59
 • #206: Chương 411: Thanh thanh Tử Câm (một)2023-06-21 07:59
 • #207: Chương 413: Thanh thanh Tử Câm (ba)2023-06-21 07:59
 • #208: Chương 415: Thanh thanh Tử Câm (ngũ)2023-06-21 07:59
 • #209: Chương 417: Thanh thanh Tử Câm (bảy)2023-06-21 07:59
 • #210: Chương 419: Nam nhân vẫn là nữ nhân (một)2023-06-21 07:59
 • #211: Chương 421: Nam nhân vẫn là nữ nhân (ba)2023-06-21 07:59
 • #212: Chương 423: Nam nhân vẫn là nữ nhân (ngũ)2023-06-21 07:59
 • #213: Chương 425: Nam nhân vẫn là nữ nhân (bảy)2023-06-21 07:59
 • #214: Chương 427: Nhiếp Chính Vương nam sủng (một)2023-06-21 07:59
 • #215: Chương 429: Nhiếp Chính Vương nam sủng (ba)2023-06-21 07:59
 • #216: Chương 431: Nhiếp Chính Vương nam sủng (ngũ)2023-06-21 07:59
 • #217: Chương 433: Nhiếp Chính Vương nam sủng (bảy)2023-06-21 07:59
 • #218: Chương 435: Nhiếp Chính Vương nam sủng (chín)2023-06-21 07:59
 • #219: Chương 437: Ta là đồng tính (hai)2023-06-21 08:00
 • #220: Chương 439: Ta là đồng tính (bốn)2023-06-21 08:00
 • #221: Chương 441: Ta là đồng tính (sáu)2023-06-21 08:00
 • #222: Chương 443: Đào tẩu (hai)2023-06-21 08:00
 • #223: Chương 445: Đào tẩu (bốn)2023-06-21 08:00
 • #224: Chương 447: Biến cố (một)2023-06-21 08:00
 • #225: Chương 449: Biến cố (ba)2023-06-21 08:00
 • #226: Chương 451: Thẳng thắn thành khẩn (một)2023-06-21 08:00
 • #227: Chương 453: Thẳng thắn thành khẩn (ba)2023-06-21 08:00
 • #228: Chương 455: Khách không mời mà đến (hai)2023-06-21 08:00
 • #229: Chương 457: Khách không mời mà đến (bốn)2023-06-21 08:00
 • #230: Chương 459: Khách không mời mà đến (sáu)2023-06-21 08:00
 • #231: Chương 461: Mây đen trùng điệp (hai)2023-06-21 08:00
 • #232: Chương 463: Mây đen trùng điệp (bốn)2023-06-21 08:00
 • #233: Chương 465: Mây đen trùng điệp (sáu)2023-06-21 08:00
 • #234: Chương 467: Người bất tử (hai)2023-06-21 08:00
 • #235: Chương 469: Độc Vương cốc (một)2023-06-21 08:00
 • #236: Chương 471: Độc Vương cốc (ba)2023-06-21 08:00
 • #237: Chương 473: Độc Vương cốc (ngũ)2023-06-21 08:00
 • #238: Chương 475: Thâm nhập hang hổ (một)2023-06-21 08:00
 • #239: Chương 477: Thâm nhập hang hổ (ba)2023-06-21 08:00
 • #240: Chương 479: Thâm nhập hang hổ (ngũ)2023-06-21 08:00
 • #241: Chương 481: Thâm nhập hang hổ (bảy)2023-06-21 08:00
 • #242: Chương 483: Phản kích (một)2023-06-21 08:00
 • #243: Chương 485: Phản kích (ba)2023-06-21 08:00
 • #244: Chương 487: Mộng ảo mê ly (một)2023-06-21 08:01
 • #245: Chương 489: Mộng ảo mê ly (ba)2023-06-21 08:01
 • #246: Chương 491: Sau này muốn hạnh phúc (một)2023-06-21 08:01
 • #247: Chương 493: Sau này muốn hạnh phúc (ba)2023-06-21 08:01
 • #248: Chương 495: Sau này muốn hạnh phúc (ngũ)2023-06-21 08:01
 • #249: Chương 497: Thưởng thức ngây ngô (một)2023-06-21 08:01
 • #250: Chương 499: Thưởng thức ngây ngô (ba)2023-06-21 08:01
 • #251: Chương 501: Quận chúa (hai)2023-06-21 08:01
 • #252: Chương 503: Quận chúa (bốn)2023-06-21 08:01
 • #253: Chương 505: Quận chúa (sáu)2023-06-21 08:01
 • #254: Chương 507: Chưa xong chuyện (một)2023-06-21 08:01
 • #255: Chương 509: Chưa xong chuyện (ba)2023-06-21 08:01
 • #256: Chương 511: Vạch trần (một)2023-06-21 08:01
 • #257: Chương 513: Giao phó (một)2023-06-21 08:01
 • #258: Chương 515: Giao phó (ba)2023-06-21 08:01
 • #259: Chương 517: Giao phó (ngũ)2023-06-21 08:01
 • #260: Chương 519: Nhìn thấu (một)2023-06-21 08:01
 • #261: Chương 521: Nhìn thấu (ba)2023-06-21 08:01
 • #262: Chương 523: Xa chạy cao bay (một)2023-06-21 08:01
 • #263: Chương 525: Xa chạy cao bay2023-06-21 08:01
 • #264: Chương 527: Chạy trốn (hai)2023-06-21 08:01
 • #265: Chương 529: Cổ U Thị (một)2023-06-21 08:01
 • #266: Chương 531: Cổ U Thị (ba)2023-06-21 08:01
 • #267: Chương 533: Đặc thù huyết mạch (hai)2023-06-21 08:01
 • #268: Chương 535: Yêu Giới (một)2023-06-21 08:01
 • #269: Chương 537: Lẫn nhau hãm hại (một)2023-06-21 08:01
 • #270: Chương 539: Lẫn nhau hãm hại (ba)2023-06-21 08:01
 • #271: Chương 541: Lẫn nhau hãm hại (ngũ)2023-06-21 08:02
 • #272: Chương 543: Lẫn nhau hãm hại (bảy)2023-06-21 08:02
 • #273: Chương 545: Xông Yêu Giới (một)2023-06-21 08:02
 • #274: Chương 547: Xông Yêu Giới (ba)2023-06-21 08:02
 • #275: Chương 549: Đối mặt lẫn nhau (một)2023-06-21 08:02
 • #276: Chương 551: Đối mặt lẫn nhau (ba)2023-06-21 08:02
 • #277: Chương 553: Thần Tiểu Nhạc (một)2023-06-21 08:02
 • #278: Chương 555: Thần Tiểu Nhạc (hai)2023-06-21 08:02
 • #279: Chương 557: Thần Tiểu Nhạc (ngũ)2023-06-21 08:02
 • #280: Chương 559: Tiểu nãi oa (hai)2023-06-21 08:02
 • #281: Chương 561: Tiểu nãi oa (bốn)2023-06-21 08:02
 • #282: Chương 563: Tới cửa cầu hôn (một)2023-06-21 08:02
 • #283: Chương 565: Tới cửa cầu hôn (ba)2023-06-21 08:02
 • #284: Chương 567: Ngươi phải ngoan (hai)2023-06-21 08:02
 • #285: Chương 569: Ngươi phải ngoan (bốn)2023-06-21 08:02
 • #286: Chương 571: Tề Vân sơn đệ tử (một)2023-06-21 08:02
 • #287: Chương 573: Tề Vân sơn đệ tử (ba)2023-06-21 08:02
 • #288: Chương 575: Khó tỷ khó muội (hai)2023-06-21 08:02
 • #289: Chương 577: Trưởng thành (một)2023-06-21 08:02
 • #290: Chương 579: Trưởng thành (ba)2023-06-21 08:02
 • #291: Chương 581: Trưởng thành (ngũ)2023-06-21 08:02
 • #292: Chương 583: Nhập môn (một)2023-06-21 08:02
 • #293: Chương 585: Nhập môn (ba)2023-06-21 08:02
 • #294: Chương 587: Đúng vậy ta ăn gian (một)2023-06-21 08:02
 • #295: Chương 589: Tê Vi môn hạ (một)2023-06-21 08:02
 • #296: Chương 591: Đạo hạnh quá cạn (một)2023-06-21 08:02
 • #297: Chương 593: Đạo hạnh quá cạn (ba)2023-06-21 08:02
 • #298: Chương 595: Đạo hạnh quá cạn (ngũ)2023-06-21 08:02
 • #299: Chương 597: Linh cơ sở (một)2023-06-21 08:03
 • #300: Chương 599: Ăn ở hai lòng (một)2023-06-21 08:03
 • #301: Chương 601: Ngươi mau trở lại (một)2023-06-21 08:03
 • #302: Chương 603: Tính khí đại thiên phú kém (một)2023-06-21 08:03
 • #303: Chương 605: Tính khí đại thiên phú kém (ba)2023-06-21 08:03
 • #304: Chương 607: Khảo hạch (một)2023-06-21 08:03
 • #305: Chương 609: Khảo hạch (ba)2023-06-21 08:03
 • #306: Chương 611: Quỷ dị cái gương (một)2023-06-21 08:03
 • #307: Chương 613: Hạn chế cấp hình tượng (một)2023-06-21 08:03
 • #308: Chương 615: Đổ (một)2023-06-21 08:03
 • #309: Chương 617: Chúng ta hòa thuận a (một)2023-06-21 08:03
 • #310: Chương 619: Chúng ta hòa thuận a (ba)2023-06-21 08:03
 • #311: Chương 621: Thành tích (hai)2023-06-21 08:03
 • #312: Chương 623: Thành tích (bốn)2023-06-21 08:03
 • #313: Chương 625: Lấy một địch chúng (một)2023-06-21 08:03
 • #314: Chương 627: Lấy một địch chúng (ba)2023-06-21 08:03
 • #315: Chương 629: Lục soát núi (một)2023-06-21 08:03
 • #316: Chương 631: Lục soát núi (ba)2023-06-21 08:03
 • #317: Chương 633: Hôn mê bất tỉnh (một)2023-06-21 08:03
 • #318: Chương 635: Hôn mê bất tỉnh (ba)2023-06-21 08:03
 • #319: Chương 637: Cửu Tinh sơn (một)2023-06-21 08:03
 • #320: Chương 639: Phối dược (một)2023-06-21 08:03
 • #321: Chương 641: Phối dược (ba)2023-06-21 08:03
 • #322: Chương 643: Một mình xuống núi (một)2023-06-21 08:03
 • #323: Chương 645: Một mình xuống núi (ba)2023-06-21 08:03
 • #324: Chương 647: Chúng Thần Chi Điện (một)2023-06-21 08:03
 • #325: Chương 649: Chúng Thần Chi Điện (ba)2023-06-21 08:04
 • #326: Chương 651: Phong Thần đài (một)2023-06-21 08:04
 • #327: Chương 653: Phong Thần đài (ba)2023-06-21 08:04
 • #328: Chương 655: Phong Thần đài (ngũ)2023-06-21 08:04
 • #329: Chương 657: Cướp trắng trợn (một)2023-06-21 08:04
 • #330: Chương 659: Cướp trắng trợn (ba)2023-06-21 08:04
 • #331: Chương 661: Trảm yêu trừ ma (một)2023-06-21 08:04
 • #332: Chương 663: Trảm yêu trừ ma (ba)2023-06-21 08:04
 • #333: Chương 665: Bẩy rập (một)2023-06-21 08:04
 • #334: Chương 667: Bẩy rập (ba)2023-06-21 08:04
 • #335: Chương 669: Bẩy rập (ngũ)2023-06-21 08:04
 • #336: Chương 671: Khắp trời băng tuyết (hai)2023-06-21 08:04
 • #337: Chương 673: Ta muốn cầu hôn (một)2023-06-21 08:04
 • #338: Chương 675: Ta muốn cầu hôn (ba)2023-06-21 08:04
 • #339: Chương 677: Trêu chọc (hai)2023-06-21 08:04
 • #340: Chương 679: Đánh không chết Tử Dịch (một)2023-06-21 08:04
 • #341: Chương 681: Đánh không chết Tử Dịch (ba)2023-06-21 08:04
 • #342: Chương 683: Thầm nghĩ đi theo ngươi (một)2023-06-21 08:04
 • #343: Chương 685: Thầm nghĩ đi theo ngươi (ba)2023-06-21 08:04
 • #344: Chương 687: Tận tình (một)2023-06-21 08:04
 • #345: Chương 689: Tận tình (ba)2023-06-21 08:04
 • #346: Chương 691: Giáo dục thất bại (một)2023-06-21 08:04
 • #347: Chương 693: Thầy trò luân thường (một)2023-06-21 08:04
 • #348: Chương 695: Quỷ dị bí cảnh (một)2023-06-21 08:04
 • #349: Chương 697: Quỷ dị bí cảnh (ba)2023-06-21 08:04
 • #350: Chương 699: Nhập ma (một)2023-06-21 08:04
 • #351: Chương 701: Nhập ma (ba)2023-06-21 08:04
 • #352: Chương 703: Nhập ma (ngũ)2023-06-21 08:04
 • #353: Chương 705: Chiếm giữ (hai)2023-06-21 08:05
 • #354: Chương 707: Cướp đoạt (một)2023-06-21 08:05
 • #355: Chương 709: Cướp đoạt (ba)2023-06-21 08:05
 • #356: Chương 711: Ngươi còn tin ta sao (một)2023-06-21 08:05
 • #357: Chương 713: Thế gian tất cả đều là ác ý (một)2023-06-21 08:05
 • #358: Chương 715: Giam cầm (một)2023-06-21 08:05
 • #359: Chương 717: Giam cầm (ba)2023-06-21 08:05
 • #360: Chương 719: Quan tâm sao (một)2023-06-21 08:05
 • #361: Chương 721: Quan tâm sao (ba)2023-06-21 08:05
 • #362: Chương 723: Chạy thoát thân (một)2023-06-21 08:05
 • #363: Chương 725: Chạy thoát thân (ba)2023-06-21 08:05
 • #364: Chương 727: Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng (một)2023-06-21 08:05
 • #365: Chương 729: Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng (ba)2023-06-21 08:05
 • #366: Chương 731: Vạn Ma Môn (một)2023-06-21 08:05
 • #367: Chương 733: Vạn Ma Môn (ba)2023-06-21 08:05
 • #368: Chương 735: Ta yêu nàng ta tình nguyện (một)2023-06-21 08:05
 • #369: Chương 737: Ta yêu nàng ta tình nguyện (ba)2023-06-21 08:05
 • #370: Chương 739: Sư phụ ngươi ở đâu (một)2023-06-21 08:05
 • #371: Chương 741: Sư phụ ngươi ở đâu (ba)2023-06-21 08:05
 • #372: Chương 743: Vĩnh viễn không xa rời nhau (một)2023-06-21 08:05
 • #373: Chương 745: Vĩnh viễn không xa rời nhau (ba)2023-06-21 08:05
 • #374: Chương 747: Hồ ly thỏ bảo (một)2023-06-21 08:05
 • #375: Chương 749: Hồ ly thỏ bảo (ba)2023-06-21 08:05
 • #376: Chương 751: Ăn no tâm tình tốt (một)2023-06-21 08:05
 • #377: Chương 753: Cầm xuống sư phụ (một)2023-06-21 08:05
 • #378: Chương 755: Cầm xuống sư phụ (ba)2023-06-21 08:05
 • #379: Chương 757: Cầm xuống sư phụ (ngũ)2023-06-21 08:05
 • #380: Chương 759: Thù mới hận cũ (hai)2023-06-21 08:06
 • #381: Chương 761: Thù mới hận cũ (bốn)2023-06-21 08:06
 • #382: Chương 763: Ma Tôn thật là phách lối (hai)2023-06-21 08:06
 • #383: Chương 765: Tầng tầng vạch trần (một)2023-06-21 08:06
 • #384: Chương 767: Tầng tầng vạch trần (ba)2023-06-21 08:06
 • #385: Chương 769: Sư phụ trong tay thiên hạ ta có (hai)2023-06-21 08:06
 • #386: Chương 771: Thành tiên (hai)2023-06-21 08:06
 • #387: Chương 773: Thành tiên (bốn)2023-06-21 08:06
 • #388: Chương 775: Thành tiên (sáu)2023-06-21 08:06
 • #389: Chương 777: Đột nhiên bị biến cố (hai)2023-06-21 08:06
 • #390: Chương 779: Đột nhiên bị biến cố (bốn)2023-06-21 08:06
 • #391: Chương 781: Thật yêu ngươi (hai)2023-06-21 08:06
 • #392: Chương 783: Nữ nhân lời nói ngươi cũng tin (một)2023-06-21 08:06
 • #393: Chương 785: Nữ nhân lời nói ngươi cũng tin (ba)2023-06-21 08:06
 • #394: Chương 787: Cướp ta nam nhân (hai)2023-06-21 08:06
 • #395: Chương 789: Cướp ta nam nhân (bốn)2023-06-21 08:06
 • #396: Chương 791: Cướp ta nam nhân (sáu)2023-06-21 08:06
 • #397: Chương 793: Thương Lăng đại gia (hai)2023-06-21 08:06
 • #398: Chương 795: Đánh hắn (một)2023-06-21 08:06
 • #399: Chương 797: Đánh hắn (ba)2023-06-21 08:06
 • #400: Chương 799: Dưới đất cung điện (một)2023-06-21 08:06
 • #401: Chương 801: Đại Xuân (một)2023-06-21 08:06
 • #402: Chương 803: Mộng cảnh (hai)2023-06-21 08:06
 • #403: Chương 805: Mộng cảnh (bốn)2023-06-21 08:06
 • #404: Chương 807: Thư sinh áo xanh (một)2023-06-21 08:06
 • #405: Chương 809: Thư sinh áo xanh (ba)2023-06-21 08:06
 • #406: Chương 811: Thấm Tử Nhân (một)2023-06-21 08:07
 • #407: Chương 813: Thấm Tử Nhân (ba)2023-06-21 08:07
 • #408: Chương 815: Hết sức căng thẳng (hai)2023-06-21 08:07
 • #409: Chương 817: Ai vào ai mộng (một)2023-06-21 08:07
 • #410: Chương 819: Cái gì (một)2023-06-21 08:07
 • #411: Chương 821: Cái gì (ba)2023-06-21 08:07
 • #412: Chương 823: Nha Nha (một)2023-06-21 08:07
 • #413: Chương 825: Nha Nha (ba)2023-06-21 08:07
 • #414: Chương 827: Địa Phủ nồi hầm lớn (một)2023-06-21 08:07
 • #415: Chương 829: Địa Phủ nồi hầm lớn (ba)2023-06-21 08:07
 • #416: Chương 831: Một nhà bốn miệng (một)2023-06-21 08:07
 • #417: Chương 833: Thương Lăng Thượng Thần tha mạng a (một)2023-06-21 08:07
 • #418: Chương 835: Thương Lăng Thượng Thần tha mạng a (ba)2023-06-21 08:07
 • #419: Chương 837: Nhân sinh không chỗ không phải hãm hại (một)2023-06-21 08:07
 • #420: Chương 839: Nhân sinh không chỗ không phải hãm hại (ba)2023-06-21 08:07
 • #421: Chương 841: Nhân sinh không chỗ không phải hãm hại (ngũ)2023-06-21 08:07
 • #422: Chương 843: Từ nhỏ đã là tai họa (hai)2023-06-21 08:07
 • #423: Chương 845: Từ nhỏ đã là tai họa (bốn)2023-06-21 08:07
 • #424: Chương 847: Lại nổi sóng gió (hai)2023-06-21 08:07
 • #425: Chương 849: Hai con bánh bao (hai)2023-06-21 08:07
 • #426: Chương 851: Hai con bánh bao (bốn)2023-06-21 08:07
 • #427: Chương 853: Hai con bánh bao (sáu)2023-06-21 08:07
 • #428: Chương 855: Hai con bánh bao (tám)2023-06-21 08:07
 • #429: Chương 857: Hai con bánh bao (mười)2023-06-21 08:08
 • #430: Chương 859: Thừa nhận công khai (hai)2023-06-21 08:08
 • #431: Chương 861: Thừa nhận công khai (bốn)2023-06-21 08:08
 • #432: Chương 863: Sát tiến đi (hai)2023-06-21 08:08
 • #433: Chương 865: Sát tiến đi (bốn)2023-06-21 08:08
 • #434: Chương 867: Cứu ra (hai)2023-06-21 08:08
 • #435: Chương 869: Cứu ra (bốn)2023-06-21 08:08
 • #436: Chương 871: Cứu ra (sáu)2023-06-21 08:08
 • #437: Chương 873: Cứu ra (tám)2023-06-21 08:08
 • #438: Chương 875: Hoa Tử Đằng tận (hai)2023-06-21 08:08
 • #439: Chương 877: Đường không về (hai)2023-06-21 08:08
 • #440: Chương 879: Phong ấn nới lỏng (một)2023-06-21 08:08
 • #441: Chương 881: Phong ấn nới lỏng (ba)2023-06-21 08:08
 • #442: Chương 883: Biến Hóa Chi Thuật (hai)2023-06-21 08:08
 • #443: Chương 885: Biến Hóa Chi Thuật (bốn)2023-06-21 08:08
 • #444: Chương 887: Giảng đạo lý (hai)2023-06-21 08:08
 • #445: Chương 889: Giảng đạo lý (bốn)2023-06-21 08:08
 • #446: Chương 891: Hoàn hảo ngươi tới (hai)2023-06-21 08:08
 • #447: Chương 893: Hoàn hảo ngươi tới (bốn)2023-06-21 08:08
 • #448: Chương 895: Nguy cơ một khắc (hai)2023-06-21 08:08
 • #449: Chương 897: Nguy cơ một khắc (bốn)2023-06-21 08:08
 • #450: Chương 899: Nàng là ma (hai)2023-06-21 08:08
 • #451: Chương 901: Nàng là ma (bốn)2023-06-21 08:08
 • #452: Chương 903: Nàng là ma (sáu)2023-06-21 08:08
 • #453: Chương 905: Nàng là ma (tám)2023-06-21 08:08
 • #454: Chương 907: Kề vai mà chiến (hai)2023-06-21 08:08
 • #455: Chương 909: Kề vai mà chiến (bốn)2023-06-21 08:08
 • #456: Chương 911: Kề vai mà chiến (sáu)2023-06-21 08:08
 • #457: Chương 913: Kề vai mà chiến (tám)2023-06-21 08:09
 • #458: Chương 915: Vì sao phản bội (hai)2023-06-21 08:09
 • #459: Chương 917: Vì sao phản bội (bốn)2023-06-21 08:09
 • #460: Chương 919: Ta mang ngươi đi (hai)2023-06-21 08:09
 • #461: Chương 921: Ta mang ngươi đi (bốn)2023-06-21 08:09
 • #462: Chương 923: Ta mang ngươi đi (sáu)2023-06-21 08:09
 • #463: Chương 925: Cường đại ma (một)2023-06-21 08:09
 • #464: Chương 927: Cường đại ma (ba)2023-06-21 08:09
 • #465: Chương 929: Cường đại ma (ngũ)2023-06-21 08:09
 • #466: Chương 931: Cường đại ma (bảy)2023-06-21 08:09
 • #467: Chương 933: Thiếu nợ ta đòi lại (một)2023-06-21 08:09
 • #468: Chương 935: Thiếu nợ ta đòi lại (ba)2023-06-21 08:09
 • #469: Chương 937: Thiếu nợ ta đòi lại (ngũ)2023-06-21 08:09
 • #470: Chương 939: U Minh Quỷ Dạ Cơ (hai)2023-06-21 08:09
 • #471: Chương 941: Bích Tiêu Tông (một)2023-06-21 08:09
 • #472: Chương 943: Bích Tiêu Tông (ba)2023-06-21 08:09
 • #473: Chương 945: Bích Tiêu Tông (ngũ)2023-06-21 08:09
 • #474: Chương 947: Bích Tiêu Tông (tám)2023-06-21 08:09
 • #475: Chương 949: Ngươi nghĩ đánh lộn rồi (một)2023-06-21 08:09
 • #476: Chương 951: Ngươi nghĩ đánh lộn rồi (ba)2023-06-21 08:09
 • #477: Chương 953: Ngươi nghĩ đánh lộn rồi (ngũ)2023-06-21 08:09
 • #478: Chương 955: Ngươi nghĩ đánh lộn rồi (bảy)2023-06-21 08:09
 • #479: Chương 957: Cái gọi là đánh ngã (một)2023-06-21 08:09
 • #480: Chương 959: Thanh Khâu đau đớn (một)2023-06-21 08:10
 • #481: Chương 961: Thanh Khâu đau đớn (ba)2023-06-21 08:10
 • #482: Chương 963: Thanh Khâu đau đớn (ngũ)2023-06-21 08:10
 • #483: Chương 965: Âm mưu kinh thiên (một)2023-06-21 08:10
 • #484: Chương 967: Âm mưu kinh thiên (ba)2023-06-21 08:10
 • #485: Chương 969: Âm mưu kinh thiên (ngũ)2023-06-21 08:10
 • #486: Chương 971: Âm mưu kinh thiên (bảy)2023-06-21 08:10
 • #487: Chương 973: Tây Bình đánh một trận (một)2023-06-21 08:10
 • #488: Chương 975: Tây Bình đánh một trận (ba)2023-06-21 08:10
 • #489: Chương 977: Tây Bình đánh một trận (ngũ)2023-06-21 08:10
 • #490: Chương 979: Tây Bình đánh một trận (bảy)2023-06-21 08:10
 • #491: Chương 981: Nàng là thần (một)2023-06-21 08:10
 • #492: Chương 983: Nàng là thần (ba)2023-06-21 08:10
 • #493: Chương 985: Nàng là thần (ngũ)2023-06-21 08:10
 • #494: Chương 987: Nàng là thần (bảy)2023-06-21 08:10
 • #495: Chương 989: Thiên Cực Thần Tôn (một)2023-06-21 08:10
 • #496: Chương 991: Thiên Cực Thần Tôn (ba)2023-06-21 08:10
 • #497: Chương 993: Khi dễ phu nhân ta (một)2023-06-21 08:10
 • #498: Chương 995: Khi dễ phu nhân ta (ba)2023-06-21 08:10
 • #499: Chương 997: Khi dễ phu nhân ta (ngũ)2023-06-21 08:10
 • #500: Chương 999: Khi dễ phu nhân ta (bảy)2023-06-21 08:10
 • #501: Chương 1001: Các hoài quỷ thai (một)2023-06-21 08:10
 • #502: Chương 1003: Các hoài quỷ thai (ba)2023-06-21 08:10
 • #503: Chương 1005: Thảo (một)2023-06-21 08:10
 • #504: Chương 1007: Thảo (ba)2023-06-21 08:10
 • #505: Chương 1009: Thảo (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #506: Chương 1011: Thảo (bảy)2023-06-21 08:11
 • #507: Chương 1013: Ta muốn hóa hình (một)2023-06-21 08:11
 • #508: Chương 1015: Ta muốn hóa hình (ba)2023-06-21 08:11
 • #509: Chương 1017: Ta muốn hóa hình (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #510: Chương 1019: Ta muốn hóa hình (bảy)2023-06-21 08:11
 • #511: Chương 1021: Không được ăn ta (một)2023-06-21 08:11
 • #512: Chương 1023: Không được ăn ta (ba)2023-06-21 08:11
 • #513: Chương 1025: Không được ăn ta (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #514: Chương 1027: Không được ăn ta (bảy)2023-06-21 08:11
 • #515: Chương 1029: Thảo Nha công cùng Bạch tiểu thụ (một)2023-06-21 08:11
 • #516: Chương 1031: Thảo Nha công cùng Bạch Tiểu Thụ (ba)2023-06-21 08:11
 • #517: Chương 1033: Thảo Nha công cùng Bạch Tiểu Thụ (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #518: Chương 1035: Thảo Nha công cùng Bạch Tiểu Thụ (bảy)2023-06-21 08:11
 • #519: Chương 1037: Một lời không hợp liền lái xe (một)2023-06-21 08:11
 • #520: Chương 1039: Một lời không hợp liền lái xe (ba)2023-06-21 08:11
 • #521: Chương 1041: Một lời không hợp liền phát động (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #522: Chương 1043: Một lời không hợp liền phát động (bảy)2023-06-21 08:11
 • #523: Chương 1045: Ngươi có bệnh (một)2023-06-21 08:11
 • #524: Chương 1047: Ngươi có bệnh (ba)2023-06-21 08:11
 • #525: Chương 1049: Ngươi có bệnh (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #526: Chương 1051: Ngươi có bệnh (bảy)2023-06-21 08:11
 • #527: Chương 1053: Ai vào tròng ai (một)2023-06-21 08:11
 • #528: Chương 1055: Ai vào tròng ai (ba)2023-06-21 08:11
 • #529: Chương 1057: Ai vào tròng ai (ngũ)2023-06-21 08:11
 • #530: Chương 1059: Ai vào tròng ai (bảy)2023-06-21 08:11
 • #531: Chương 1061: Ai so với ai khác chấp nhất (một)2023-06-21 08:11
 • #532: Chương 1063: Ai so với ai khác chấp nhất (ba)2023-06-21 08:12
 • #533: Chương 1065: Ai so với ai khác chấp nhất (ngũ)2023-06-21 08:12
 • #534: Chương 1067: Ai so với ai khác chấp nhất (bảy)2023-06-21 08:12
 • #535: Chương 1069: Ta nổi máu ghen (một)2023-06-21 08:12
 • #536: Chương 1071: Ta nổi máu ghen (ba)2023-06-21 08:12
 • #537: Chương 1073: Ta nổi máu ghen (ngũ)2023-06-21 08:12
 • #538: Chương 1075: Ta nổi máu ghen (bảy)2023-06-21 08:12
 • #539: Chương 1077: Trở trời (một)2023-06-21 08:12
 • #540: Chương 1079: Trở trời (ba)2023-06-21 08:12
 • #541: Chương 1081: Trở trời (ngũ) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #542: Chương 1083: Trở trời (bảy) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #543: Chương 1085: Ta không rời đi (một) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #544: Chương 1087: Ta không rời đi (ba) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #545: Chương 1089: Ta không rời đi (ngũ) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #546: Chương 1091: Ta không rời đi (bảy) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #547: Chương 1093: Một đời một hôn lễ (một) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #548: Chương 1095: Một đời một hôn lễ (ba) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #549: Chương 1097: Một đời một hôn lễ (ngũ) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #550: Chương 1099: Một đời một hôn lễ (bảy) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:12
 • #551: Chương 1101: Chung kết (một)2023-06-21 08:12
 • #552: Chương 1103: Chung kết (ba)2023-06-21 08:12
 • #553: Chương 1105: Chung kết (ngũ)2023-06-21 08:12
 • #554: Chương 1107: Chung kết (bảy)2023-06-21 08:12
 • #555: Chương 1109: Thiên Tâm nở rộ (một)2023-06-21 08:12
 • #556: Chương 1111: Thiên Tâm nở rộ (ba)2023-06-21 08:12
 • #557: Chương 1113: Quỷ Dạ Cơ tới (hai)2023-06-21 08:13
 • #558: Chương 1115: Quỷ Dạ Cơ tới (bốn)2023-06-21 08:13
 • #559: Chương 1117: Thương đại gia cùng Chỉ Tiểu Hề (một)2023-06-21 08:13
 • #560: Chương 1119: Thương đại gia cùng Chỉ Tiểu Hề (ba)2023-06-21 08:13
 • #561: Chương 1121: Không thấy (một) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #562: Chương 1123: Không thấy (ba) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #563: Chương 1125: Mở ra phong ấn (một) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #564: Chương 1127: Mở ra phong ấn (ba) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #565: Chương 1129: Mở ra phong ấn (ngũ) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #566: Chương 1131: Mở ra phong ấn (bảy) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #567: Chương 1133: Ta trở về (một) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #568: Chương 1135: Ta trở về (ba) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #569: Chương 1137: Ta trở về (ngũ) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #570: Chương 1139: Ta trở về (bảy) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:13
 • #571: Chương 1141: Ta hận ngươi (một)2023-06-21 08:13
 • #572: Chương 1143: Ta hận ngươi (ba)2023-06-21 08:13
 • #573: Chương 1145: Ta hận ngươi (ngũ)2023-06-21 08:13
 • #574: Chương 1147: Phiêu Miểu Thần Tông (hai)2023-06-21 08:13
 • #575: Chương 1149: Phiêu Miểu Thần Tông (bốn)2023-06-21 08:13
 • #576: Chương 1151: Đệ Thất điện (hai)2023-06-21 08:13
 • #577: Chương 1153: Đệ Thất điện (bốn)2023-06-21 08:13
 • #578: Chương 1155: Bố cục (một)2023-06-21 08:13
 • #579: Chương 1157: Bố cục (ba)2023-06-21 08:14
 • #580: Chương 1159: Bố cục (ngũ)2023-06-21 08:14
 • #581: Chương 1161: Đệ nhất ỷ vào (một)2023-06-21 08:14
 • #582: Chương 1163: Đệ nhất ỷ vào (ba)2023-06-21 08:14
 • #583: Chương 1165: Đệ nhất ỷ vào (ngũ)2023-06-21 08:14
 • #584: Chương 1167: Như vậy để cho ta giúp ngươi (một)2023-06-21 08:14
 • #585: Chương 1169: Như vậy để cho ta giúp ngươi (ba)2023-06-21 08:14
 • #586: Chương 1171: Thanh Đằng chết (một)2023-06-21 08:14
 • #587: Chương 1173: Thanh Đằng chết (ba)2023-06-21 08:14
 • #588: Chương 1175: Thanh Đằng chết (ngũ)2023-06-21 08:14
 • #589: Chương 1177: Đệ nhị ỷ vào (hai)2023-06-21 08:14
 • #590: Chương 1179: Đệ nhị ỷ vào (bốn)2023-06-21 08:14
 • #591: Chương 1181: Đệ nhị ỷ vào (sáu) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #592: Chương 1183: Đệ nhị ỷ vào (tám) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #593: Chương 1185: Ngạo kiều Thương Lăng (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #594: Chương 1187: Cùng chết (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #595: Chương 1189: Họa phong đột phá Thương Lăng (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #596: Chương 1191: Thiên Vực (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #597: Chương 1193: Thiên Vực (bốn) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #598: Chương 1195: Thiên Vực (sáu) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #599: Chương 1197: Thiên Vực (tám) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #600: Chương 1199: Thiên Vực (mười) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #601: Chương 1201: Đùa giỡn lưu manh Thương Lăng (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #602: Chương 1203: Nhớ mẫu thân (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:14
 • #603: Chương 1205: Nhớ mẫu thân (bốn) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #604: Chương 1207: Nhớ mẫu thân (sáu) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #605: Chương 1209: Ta nghĩ đánh với ngươi một trận (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #606: Chương 1211: Một nhà bốn miệng (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #607: Chương 1213: Đoạt danh tiếng (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #608: Chương 1215: Đoạt danh tiếng (bốn) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #609: Chương 1217: Trò hay mở màn (hai) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #610: Chương 1219: Trò hay mở màn (bốn) [Cầu Nguyệt Phiếu]2023-06-21 08:15
 • #611: Chương 1221: Trò hay mở màn (sáu)2023-06-21 08:15
 • #612: Chương 1223: Trò hay mở màn (tám)2023-06-21 08:15
 • #613: Chương 1225: Xoay chuyển càn khôn (hai)2023-06-21 08:15
 • #614: Chương 1227: Xoay chuyển càn khôn (bốn)2023-06-21 08:15
 • #615: Chương 1229: Xoay chuyển càn khôn (sáu)2023-06-21 08:15
 • #616: Chương 1231: Xoay chuyển càn khôn (tám)2023-06-21 08:15
 • #617: Chương 1233: Đấu võ (một)2023-06-21 08:15
 • #618: Chương 1235: Đấu võ (ba)2023-06-21 08:15
 • #619: Chương 1237: Đấu võ (ngũ)2023-06-21 08:15
 • #620: Chương 1239: Đấu võ (bảy)2023-06-21 08:15
 • #621: Chương 1241: Quá bạo lực (một)2023-06-21 08:15
 • #622: Chương 1243: Quá bạo lực (ba)2023-06-21 08:15
 • #623: Chương 1245: Không tính quá đánh không lại (một)2023-06-21 08:15
 • #624: Chương 1247: Không tính quá đánh không lại (ba)2023-06-21 08:15
 • #625: Chương 1249: Không tính quá đánh không lại (ngũ)2023-06-21 08:15
 • #626: Chương 1251: Không tính quá đánh không lại (bảy)2023-06-21 08:15
 • #627: Chương 1253: Tha thứ ta có được hay không (một)2023-06-21 08:15
 • #628: Chương 1255: Tha thứ ta có được hay không (ba)2023-06-21 08:15
 • #629: Chương 1257: Tha thứ ta có được hay không (ngũ)2023-06-21 08:16
 • #630: Chương 1259: Tha thứ ta có được hay không (bảy)2023-06-21 08:16
 • #631: Chương 1261: Vĩnh viễn yêu ngươi (một)2023-06-21 08:16
 • #632: Chương 1263: Vĩnh viễn yêu ngươi (ba)2023-06-21 08:16
 • #633: Chương 1265: Vĩnh viễn yêu ngươi (ngũ)2023-06-21 08:16
 • #634: Chương 1267: Vĩnh viễn yêu ngươi (bảy)2023-06-21 08:16
 • #635: Chương 1269: Một môn một thế giới (một)2023-06-21 08:16
 • #636: Chương 1271: Một môn một thế giới (ba)2023-06-21 08:16
 • #637: Chương 1273: Một môn một thế giới (ngũ)2023-06-21 08:16
 • #638: Chương 1275: Một môn một thế giới (bảy)2023-06-21 08:16
 • #639: Chương 1277: Châm ngòi ly gián (một)2023-06-21 08:16
 • #640: Chương 1279: Châm ngòi ly gián (ba)2023-06-21 08:16
 • #641: Chương 1281: Châm ngòi ly gián (ngũ)2023-06-21 08:16
 • #642: Chương 1283: Châm ngòi ly gián (bảy)2023-06-21 08:16
 • #643: Chương 1285: Chiến đấu bắt đầu (một)2023-06-21 08:16
 • #644: Chương 1287: Chiến đấu bắt đầu (ba)2023-06-21 08:16
 • #645: Chương 1289: Chiến đấu bắt đầu (ngũ)2023-06-21 08:16
 • #646: Chương 1291: Chiến đấu bắt đầu (bảy)2023-06-21 08:16
 • #647: Chương 1293: Đầu óc là cái thứ tốt (một)2023-06-21 08:16
 • #648: Chương 1295: Đầu óc là cái thứ tốt (ba)2023-06-21 08:16
 • #649: Chương 1297: Có mai phục (một)2023-06-21 08:16
 • #650: Chương 1299: Có mai phục (ba)2023-06-21 08:16
 • #651: Chương 1301: Rốt cục trở về (một)2023-06-21 08:16
 • #652: Chương 1303: Rốt cục trở về (ba)2023-06-21 08:16
 • #653: Chương 1305: Rốt cục trở về (ngũ)2023-06-21 08:16
 • #654: Chương 1307: Rốt cục trở về (bảy)2023-06-21 08:17
 • #655: Chương 1309: Hành hung (một)2023-06-21 08:17
 • #656: Chương 1311: Hành hung (ba)2023-06-21 08:17
 • #657: Chương 1313: Hành hung (ngũ)2023-06-21 08:17
 • #658: Chương 1315: Hành hung (bảy)2023-06-21 08:17
 • #659: Chương 1317: Thương Lăng đồng tính (một)2023-06-21 08:17
 • #660: Chương 1319: Thương Lăng đồng tính (ba)2023-06-21 08:17
 • #661: Chương 1321: Thầm nghĩ hành hung ngươi (một)2023-06-21 08:17
 • #662: Chương 1323: Thầm nghĩ hành hung ngươi (ba)2023-06-21 08:17
 • #663: Chương 1325: Câu dẫn hắn (một)2023-06-21 08:17
 • #664: Chương 1327: Câu dẫn hắn (ba)2023-06-21 08:17
 • #665: Chương 1329: Câu dẫn hắn (ngũ)2023-06-21 08:17
 • #666: Chương 1331: Câu dẫn hắn (bảy)2023-06-21 08:17
 • #667: Chương 1333: Cường hắn (một)2023-06-21 08:17
 • #668: Chương 1335: Cường hắn (ba)2023-06-21 08:17
 • #669: Chương 1337: Cường hắn (ngũ)2023-06-21 08:17
 • #670: Chương 1339: Cường hắn (bảy)2023-06-21 08:17
 • #671: Chương 1341: Yêu ta ngươi đang ở đâu (một)2023-06-21 08:17
 • #672: Chương 1343: Yêu ta ngươi đang ở đâu (ba)2023-06-21 08:17
 • #673: Chương 1345: Yêu ta ngươi đang ở đâu (ngũ)2023-06-21 08:17
 • #674: Chương 1347: Yêu ta ngươi đang ở đâu (bảy)2023-06-21 08:17
 • #675: Chương 1349: Thiên đạo không tha (một)2023-06-21 08:17
 • #676: Chương 1351: Thiên đạo không tha (ba)2023-06-21 08:17
 • #677: Chương 1353: Thiên đạo không tha (ngũ)2023-06-21 08:17
 • #678: Chương 1355: Coi trọng liền đoạt (một)2023-06-21 08:17
 • #679: Chương 1357: Coi trọng liền đoạt (ba)2023-06-21 08:17
 • #680: Chương 1359: Coi trọng liền đoạt (ngũ)2023-06-21 08:18
 • #681: Chương 1361: Treo lên đánh (một)2023-06-21 08:18
 • #682: Chương 1363: Treo lên đánh (ba)2023-06-21 08:18
 • #683: Chương 1365: Treo lên đánh (ngũ)2023-06-21 08:18
 • #684: Chương 1367: Treo lên đánh (bảy)2023-06-21 08:18
 • #685: Chương 1369: Phải thất bại sao (một)2023-06-21 08:18
 • #686: Chương 1371: Phải thất bại sao (ba)2023-06-21 08:18
 • #687: Chương 1373: Đại chiến (một)2023-06-21 08:18
 • #688: Chương 1375: Đại chiến (ba)2023-06-21 08:18
 • #689: Chương 1377: Đại chiến (ngũ)2023-06-21 08:18
 • #690: Chương 1379: Đại chiến (bảy)2023-06-21 08:18
 • #691: Chương 1381: Không nên gặp chuyện xấu (một)2023-06-21 08:18
 • #692: Chương 1383: Không nên gặp chuyện xấu (ba)2023-06-21 08:18
 • #693: Chương 1385: Không nên gặp chuyện xấu (ngũ)2023-06-21 08:18
 • #694: Chương 1387: Không nên gặp chuyện xấu (bảy)2023-06-21 08:18
 • #695: Chương 1389: Ta vẫn luôn yêu lấy ngươi (một)2023-06-21 08:18
 • #696: Chương 1391: Ta vẫn luôn yêu lấy ngươi (ba)2023-06-21 08:18
 • #697: Chương 1393: Ta vẫn luôn yêu lấy ngươi (ngũ)2023-06-21 08:18
 • #698: Chương 1395: Ta vẫn luôn yêu lấy ngươi (bảy)2023-06-21 08:18
 • #699: Chương 1397: Mang nàng về nhà (một)2023-06-21 08:18
 • #700: Chương 1399: Mang nàng về nhà (ba)2023-06-21 08:18
 • #701: Chương 1401: Mang nàng về nhà (ngũ)2023-06-21 08:18
 • #702: Chương 1403: Mang nàng về nhà (bảy)2023-06-21 08:18
 • #703: Chương 1405: Lại yêu một lần (một)2023-06-21 08:18
 • #704: Chương 1407: Lại yêu một lần (ba)2023-06-21 08:18
 • #705: Chương 1409: Lại yêu một lần (ngũ)2023-06-21 08:19
 • #706: Chương 1411: Lại yêu một lần (bảy)2023-06-21 08:19
 • #707: Chương 1413: Vạn ác tiểu phá hài (một)2023-06-21 08:19
 • #708: Chương 1415: Vạn ác tiểu phá hài (ba)2023-06-21 08:19
 • #709: Chương 1417: Vạn ác tiểu phá hài (ngũ)2023-06-21 08:19
 • #710: Chương 1419: Vạn ác tiểu phá hài (bảy)2023-06-21 08:19
 • #711: Chương 1421: Hư đến trong xương (một)2023-06-21 08:19
 • #712: Chương 1423: Hư đến trong xương (ba)2023-06-21 08:19
 • #713: Chương 1425: Hư đến trong xương (ngũ)2023-06-21 08:19
 • #714: Chương 1427: Hư đến trong xương (bảy)2023-06-21 08:19
 • #715: Chương 1429: Thành công bỏ rơi nồi (một)2023-06-21 08:19
 • #716: Chương 1431: Thành công vứt nồi (ba)2023-06-21 08:19
 • #717: Chương 1433: Thành công vứt nồi (ngũ)2023-06-21 08:19
 • #718: Chương 1435: Thành công vứt nồi (bảy)2023-06-21 08:19
 • #719: Chương 1437: Có chạy đằng trời (một)2023-06-21 08:19
 • #720: Chương 1439: Có chạy đằng trời (bốn)2023-06-21 08:19
 • #721: Chương 1441: Có chạy đằng trời (sáu)2023-06-21 08:19
 • #722: Chương 1443: Có chạy đằng trời (bảy)2023-06-21 08:19
 • #723: Chương 1445: Ta hối hận (hai)2023-06-21 08:19
 • #724: Chương 1447: Ta hối hận (bốn)2023-06-21 08:19
 • #725: Chương 1449: Ta hối hận (một)2023-06-21 08:19
 • #726: Chương 1451: Ta hối hận (bảy)2023-06-21 08:19
 • #727: Chương 1453: Sau này có ta (một)2023-06-21 08:19
 • #728: Chương 1455: Sau này có ta (ba)2023-06-21 08:20
 • #729: Chương 1457: Sau này có ta (ngũ)2023-06-21 08:20
 • #730: Chương 1459: Sau này có ta (bảy)2023-06-21 08:20
 • #731: Chương 1461: Ta thích ngươi (một)2023-06-21 08:20
 • #732: Chương 1463: Ta thích ngươi (ba)2023-06-21 08:20
 • #733: Chương 1465: Ta thích ngươi (ngũ)2023-06-21 08:20
 • #734: Chương 1467: Ta thích ngươi (bảy)2023-06-21 08:20
 • #735: Chương 1469: Mới tới nhân gian (một)2023-06-21 08:20
 • #736: Chương 1471: Mới tới nhân gian (ba)2023-06-21 08:20
 • #737: Chương 1473: Lại chuyện xấu (một)2023-06-21 08:20
 • #738: Chương 1475: Lại chuyện xấu (ba)2023-06-21 08:20
 • #739: Chương 1477: Lại chuyện xấu (ngũ)2023-06-21 08:20
 • #740: Chương 1479: Lại chuyện xấu (bảy)2023-06-21 08:20
 • #741: Chương 1481: Thân thể ngươi khó dùng (một)2023-06-21 08:20
 • #742: Chương 1483: Thân thể ngươi khó dùng (ba)2023-06-21 08:20
 • #743: Chương 1485: Xin ngươi ly khai (một)2023-06-21 08:20
 • #744: Chương 1487: Xin ngươi ly khai (ba)2023-06-21 08:20
 • #745: Chương 1489: Hữu tình địch (một)2023-06-21 08:20
 • #746: Chương 1491: Có tình địch (ba)2023-06-21 08:20
 • #747: Chương 1493: Ám sát (một)2023-06-21 08:20
 • #748: Chương 1495: Ám sát (ba)2023-06-21 08:20
 • #749: Chương 1497: May mà là ta (một)2023-06-21 08:20
 • #750: Chương 1499: May mà là ta (ba)2023-06-21 08:20
 • #751: Chương 1501: Mây đen bao phủ (một)2023-06-21 08:20
 • #752: Chương 1503: Mây đen bao phủ (ba)2023-06-21 08:21
 • #753: Chương 1505: Dưỡng tiểu quỷ (một)2023-06-21 08:21
 • #754: Chương 1507: Dưỡng tiểu quỷ (ba)2023-06-21 08:21
 • #755: Chương 1509: Cấm địa (một)2023-06-21 08:21
 • #756: Chương 1511: Cấm địa (ba)2023-06-21 08:21
 • #757: Chương 1513: Ta không phải quỷ (một)2023-06-21 08:21
 • #758: Chương 1515: Ta không phải quỷ (ba)2023-06-21 08:21
 • #759: Chương 1517: Ta không phải quỷ (ngũ)2023-06-21 08:21
 • #760: Chương 1519: Ta không phải quỷ (bảy)2023-06-21 08:21
 • #761: Chương 1521: Ta không phải quỷ (chín)2023-06-21 08:21
 • #762: Chương 1523: Ngươi đến cùng là ai (một)2023-06-21 08:21
 • #763: Chương 1525: Ngươi đến cùng là ai (ba)2023-06-21 08:21
 • #764: Chương 1527: Ngươi đến cùng là ai (ngũ)2023-06-21 08:21
 • #765: Chương 1529: Ngươi đến cùng là ai (bảy)2023-06-21 08:21
 • #766: Chương 1531: Ta không cần ngươi (một)2023-06-21 08:21
 • #767: Chương 1533: Ta không cần ngươi (ba)2023-06-21 08:21
 • #768: Chương 1535: Ta không cần ngươi (ngũ)2023-06-21 08:21
 • #769: Chương 1537: Ta không cần ngươi (bảy)2023-06-21 08:21
 • #770: Chương 1539: Ta không cần ngươi (chín)2023-06-21 08:21
 • #771: Chương 1541: Bá vương ngạnh thương cung (một)2023-06-21 08:21
 • #772: Chương 1543: Bá vương ngạnh thương cung (ba)2023-06-21 08:21
 • #773: Chương 1545: Bá vương ngạnh thương cung (ngũ)2023-06-21 08:21
 • #774: Chương 1547: Bá vương ngạnh thương cung (bảy)2023-06-21 08:22
 • #775: Chương 1549: Bá vương ngạnh thương cung (chín)2023-06-21 08:22
 • #776: Chương 1551: Vĩnh viễn không tách ra (một)2023-06-21 08:22
 • #777: Chương 1553: Vĩnh viễn không tách ra (ba)2023-06-21 08:22
 • #778: Chương 1555: Vĩnh viễn không tách ra (ngũ)2023-06-21 08:22
 • #779: Chương 1557: Vĩnh viễn không tách ra (bảy)2023-06-21 08:22
 • #780: Chương 1559: Gào khóc thảm thiết (một)2023-06-21 08:22
 • #781: Chương 1561: Gào khóc thảm thiết (ba)2023-06-21 08:22
 • #782: Chương 1563: Gào khóc thảm thiết (ngũ)2023-06-21 08:22
 • #783: Chương 1565: Cường đại một nhà (một)2023-06-21 08:22
 • #784: Chương 1567: Cường đại một nhà (ba)2023-06-21 08:22
 • #785: Chương 1569: Cường đại một nhà (ngũ)2023-06-21 08:22
 • #786: Chương 1571: Cường đại một nhà (bảy)2023-06-21 08:22
 • #787: Chương 1573: Khiêu khích (một)2023-06-21 08:22
 • #788: Chương 1575: Khiêu khích (ba)2023-06-21 08:22
 • #789: Chương 1577: Không thể giết nàng (một)2023-06-21 08:22
 • #790: Chương 1579: Không thể giết nàng (ba)2023-06-21 08:22
 • #791: Chương 1581: Không thể giết nàng (ngũ)2023-06-21 08:22
 • #792: Chương 1583: Không thể giết nàng (bảy)2023-06-21 08:22
 • #793: Chương 1585: Không thể giết nàng (chín)2023-06-21 08:22
 • #794: Chương 1587: Để cho hắn hận ngươi (một)2023-06-21 08:22
 • #795: Chương 1589: Để cho hắn hận ngươi (ba)2023-06-21 08:22
 • #796: Chương 1591: Để cho hắn hận ngươi (ngũ)2023-06-21 08:22
 • #797: Chương 1593: Trở mặt thành thù (một)2023-06-21 08:22
 • #798: Chương 1595: Trở mặt thành thù (ba)2023-06-21 08:23
 • #799: Chương 1597: Trở mặt thành thù (ngũ)2023-06-21 08:23
 • #800: Chương 1599: Trở mặt thành thù (bảy)2023-06-21 08:23
 • #801: Chương 1601: Thiên ngoại hữu thiên (một)2023-06-21 08:23
 • #802: Chương 1603: Thiên ngoại hữu thiên (ba)2023-06-21 08:23
 • #803: Chương 1605: Thiên ngoại hữu thiên (ngũ)2023-06-21 08:23
 • #804: Chương 1607: Thiên ngoại hữu thiên (bảy)2023-06-21 08:23
 • #805: Chương 1609: Nha đầu ngốc (một)2023-06-21 08:23
 • #806: Chương 1611: Nha đầu ngốc (ba)2023-06-21 08:23
 • #807: Chương 1613: Dư thừa người (một)2023-06-21 08:23
 • #808: Chương 1615: Dư thừa người (ba)2023-06-21 08:23
 • #809: Chương 1617: Thiện lương đứa nhỏ (một)2023-06-21 08:23
 • #810: Chương 1619: Thiện lương đứa nhỏ (ba)2023-06-21 08:23
 • #811: Chương 1621: Thiện lương đứa nhỏ (ngũ)2023-06-21 08:23
 • #812: Chương 1623: Thiện lương đứa nhỏ (bảy)2023-06-21 08:23
 • #813: Chương 1625: Thải sắc bong bóng (một)2023-06-21 08:23
 • #814: Chương 1627: Thải sắc bong bóng (ba)2023-06-21 08:23
 • #815: Chương 1629: Thải sắc bong bóng (ngũ)2023-06-21 08:23
 • #816: Chương 1631: Thải sắc bong bóng (bảy)2023-06-21 08:23
 • #817: Chương 1633: Cái tròng (một)2023-06-21 08:23
 • #818: Chương 1635: Cái tròng (ba)2023-06-21 08:23
 • #819: Chương 1637: Cái tròng (ngũ)2023-06-21 08:23
 • #820: Chương 1639: Cái tròng (bảy)2023-06-21 08:24
 • #821: Chương 1641: Họa Đấu (một)2023-06-21 08:24
 • #822: Chương 1643: Họa Đấu (ba)2023-06-21 08:24
 • #823: Chương 1645: Họa Đấu (ngũ)2023-06-21 08:24
 • #824: Chương 1647: Họa Đấu (bảy)2023-06-21 08:24
 • #825: Chương 1649: Quyết chiến (một)2023-06-21 08:24
 • #826: Chương 1651: Quyết chiến (ba)2023-06-21 08:24
 • #827: Chương 1653: Quyết chiến (ngũ)2023-06-21 08:24
 • #828: Chương 1655: Quyết chiến (bảy)2023-06-21 08:24
 • #829: Chương 1657: Quyết chiến (chín)2023-06-21 08:24
 • #830: Chương 1659: Trăm vạn năm trù mưu (một)2023-06-21 08:24
 • #831: Chương 1661: Trăm vạn năm trù mưu (ba)2023-06-21 08:24
 • #832: Chương 1663: Trăm vạn năm trù mưu (ngũ)2023-06-21 08:24
 • #833: Chương 1665: Trăm vạn năm trù mưu (bảy)2023-06-21 08:24
 • #834: Chương 1667: Đến nơi đến chốn (một)2023-06-21 08:24
 • #835: Chương 1669: Đến nơi đến chốn (ba)2023-06-21 08:24
 • #836: Chương 1671: Đến nơi đến chốn (ngũ)2023-06-21 08:25
 • #837: Chương 1673: Đến nơi đến chốn (bảy)2023-06-21 08:25
 • #838: Chương 1675: Cáo biệt (một)2023-06-21 08:25
 • #839: Chương 1677: Cáo biệt (ba)2023-06-21 08:25
 • #840: Chương 1679: Cáo biệt (ngũ)2023-06-21 08:25
 • #841: Chương 1681: Cáo biệt (bảy)2023-06-21 08:25
 • #842: Chương 1683: Ta không có giở trò quỷ (một)2023-06-21 08:25
 • #843: Chương 1685: Ta không có giở trò quỷ (ba)2023-06-21 08:25
 • #844: Chương 1687: Ta không có giở trò quỷ (ngũ)2023-06-21 08:25
 • #845: Chương 1689: Ta không có giở trò quỷ (bảy)2023-06-21 08:25
 • #846: Chương 1691: Đại đại đại vương (một)2023-06-21 08:25
 • #847: Chương 1693: Đại đại đại vương (ba)2023-06-21 08:25
 • #848: Chương 1695: Đại đại đại vương (ngũ)2023-06-21 08:25
 • #849: Chương 1697: Đại đại đại vương (bảy)2023-06-21 08:25
 • #850: Chương 1699: Nội tâm tan vỡ đại vương (một)2023-06-21 08:25
 • #851: Chương 1701: Nội tâm tan vỡ đại vương (ba)2023-06-21 08:25
 • #852: Chương 1703: Nội tâm tan vỡ đại vương (ngũ)2023-06-21 08:25
 • #853: Chương 1705: Nội tâm tan vỡ đại vương (bảy)2023-06-21 08:25
 • #854: Chương 1707: Đại vương rất tâm bỏ vào (một)2023-06-21 08:25
 • #855: Chương 1709: Đại vương rất tâm bỏ vào (ba)2023-06-21 08:25
 • #856: Chương 1711: Đại vương rất tâm bỏ vào (ngũ)2023-06-21 08:25
 • #857: Chương 1713: Đại vương rất tâm bỏ vào (bảy)2023-06-21 08:26
 • #858: Chương 1715: Di tình biệt luyến (một)2023-06-21 08:26
 • #859: Chương 1717: Di tình biệt luyến (ba)2023-06-21 08:26
 • #860: Chương 1719: Ta muốn nhúng tay vào ngươi (một)2023-06-21 08:26
 • #861: Chương 1721: Ta muốn nhúng tay vào ngươi (ba)2023-06-21 08:26
 • #862: Chương 1723: Ta muốn nhúng tay vào ngươi (ngũ)2023-06-21 08:26
 • #863: Chương 1725: Ta muốn nhúng tay vào ngươi (bảy)2023-06-21 08:26
 • #864: Chương 1727: Người giả bị đụng (một)2023-06-21 08:26
 • #865: Chương 1729: Người giả bị đụng (ba)2023-06-21 08:26
 • #866: Chương 1731: Người giả bị đụng (ngũ)2023-06-21 08:26
 • #867: Chương 1733: Người giả bị đụng (bảy)2023-06-21 08:26
 • #868: Chương 1735: Đoạt cái mỹ nam làm phu quân (một)2023-06-21 08:26
 • #869: Chương 1737: Đoạt cái mỹ nam làm phu quân (ba)2023-06-21 08:26
 • #870: Chương 1739: Đoạt cái mỹ nam làm phu quân (ngũ)2023-06-21 08:26
 • #871: Chương 1741: Đoạt cái mỹ nam làm phu quân (bảy)2023-06-21 08:26
 • #872: Chương 1743: Đoạt cái mỹ nam làm phu quân (chín)2023-06-21 08:26
 • #873: Chương 1745: Đoạt cái mỹ nam làm phu quân (mười một)2023-06-21 08:26
 • #874: Chương 1747: Ngươi là ta yêu (một)2023-06-21 08:26
 • #875: Chương 1749: Ngươi là ta yêu (ba)2023-06-21 08:26
 • #876: Chương 1751: Ngươi là ta yêu (ngũ)2023-06-21 08:26
 • #877: Chương 1753: Ngươi là ta yêu (bảy)2023-06-21 08:26
 • #878: Chương 1755: Ngươi không nỡ (một)2023-06-21 08:26
 • #879: Chương 1757: Ngươi không nỡ (ba)2023-06-21 08:26
 • #880: Chương 1759: Ngươi không nỡ (ngũ)2023-06-21 08:26
 • #881: Chương 1761: Ngươi không nỡ (bảy)2023-06-21 08:26
 • #882: Chương 1763: Ngươi hối hận (một)2023-06-21 08:26
 • #883: Chương 1765: Ngươi hối hận (ba)2023-06-21 08:27
 • #884: Chương 1767: Ngươi hối hận (ngũ)2023-06-21 08:27
 • #885: Chương 1769: Ngươi hối hận (bảy)2023-06-21 08:27
 • #886: Chương 1771: Chết cũng có thể (một)2023-06-21 08:27
 • #887: Chương 1773: Chết cũng có thể (ba)2023-06-21 08:27
 • #888: Chương 1775: Chết cũng có thể (ngũ)2023-06-21 08:27
 • #889: Chương 1777: Chết cũng có thể (bảy)2023-06-21 08:27
 • #890: Chương 1779: Ta yêu ngươi (một)2023-06-21 08:27
 • #891: Chương 1781: Ta yêu ngươi (ba)2023-06-21 08:27
 • #892: Chương 1783: Ta yêu ngươi (ngũ)2023-06-21 08:27
 • #893: Chương 1785: Ta yêu ngươi (bảy)2023-06-21 08:27
 • #894: Chương 1787: Ta hận ngươi (một)2023-06-21 08:27
 • #895: Chương 1789: Ta hận ngươi (ba)2023-06-21 08:27
 • #896: Chương 1791: Ta hận ngươi (ngũ)2023-06-21 08:27
 • #897: Chương 1793: Ta hận ngươi (bảy)2023-06-21 08:27
 • #898: Chương 1795: Muốn người giám hộ (một)2023-06-21 08:27
 • #899: Chương 1797: Muốn người giám hộ (ba)2023-06-21 08:27
 • #900: Chương 1799: Đồng cam cộng khổ tiến thối (một)2023-06-21 08:27
 • #901: Chương 1801: Đồng cam cộng khổ tiến thối (ba)2023-06-21 08:27
 • #902: Chương 1803: Đồng cam cộng khổ tiến thối (ngũ)2023-06-21 08:27
 • #903: Chương 1805: Đồng cam cộng khổ tiến thối (bảy)2023-06-21 08:27
 • #904: Chương 1807: Linh nhi đi mau (một)2023-06-21 08:27
 • #905: Chương 1809: Linh nhi đi mau (ba)2023-06-21 08:27
 • #906: Chương 1811: Linh nhi đi mau (ngũ)2023-06-21 08:27
 • #907: Chương 1813: Linh nhi đi mau (bảy)2023-06-21 08:27
 • #908: Chương 1815: Viên mãn (một)2023-06-21 08:28
 • #909: Chương 1817: Viên mãn (ba)2023-06-21 08:28
 • #910: Chương 1819: Viên mãn (ngũ)2023-06-21 08:28
 • #911: Chương 1821: Viên mãn (bảy)2023-06-21 08:28
 • #912: Chương 1823: Dỗ dành hắn thôi (một)2023-06-21 08:28
 • #913: Chương 1825: Dỗ dành hắn thôi (ba)2023-06-21 08:28
 • #914: Chương 1827: Lục giới truy sát (một)2023-06-21 08:28
 • #915: Chương 1829: Lục giới truy sát (ba)2023-06-21 08:28
 • #916: Chương 1831: Ly khai (một)2023-06-21 08:28
 • #917: Chương 1833: Ly khai (ba)2023-06-21 08:28
 • #918: Chương 1835: Lộ trình mới (một)2023-06-21 08:28
 • #919: Chương 1837: Lộ trình mới (ba)2023-06-21 08:28
 • #920: Chương 1839: Lộ trình mới (ngũ)2023-06-21 08:28
 • #921: Chương 1841: Lộ trình mới (bảy)2023-06-21 08:28
 • #922: Chương 1843: Tám cái gà què (một)2023-06-21 08:28
 • #923: Chương 1845: Tám cái gà què (ba)2023-06-21 08:28
 • #924: Chương 1847: Tám cái gà què (ngũ)2023-06-21 08:28
 • #925: Chương 1849: Tám cái gà què (bảy)2023-06-21 08:28
 • #926: Chương 1851: Phượng tộc truy sát (một)2023-06-21 08:28
 • #927: Chương 1853: Phượng tộc truy sát (ba)2023-06-21 08:28
 • #928: Chương 1855: Phượng tộc truy sát (ngũ)2023-06-21 08:28
 • #929: Chương 1857: Phượng tộc truy sát (bảy)2023-06-21 08:28
 • #930: Chương 1859: Phượng tộc truy sát (chín)2023-06-21 08:28
 • #931: Chương 1861: Thần bí lam quang (một)2023-06-21 08:28
 • #932: Chương 1863: Thần bí lam quang (ba)2023-06-21 08:28
 • #933: Chương 1865: Thần bí lam quang (ngũ)2023-06-21 08:29
 • #934: Chương 1867: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (một)2023-06-21 08:29
 • #935: Chương 1869: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (ba)2023-06-21 08:29
 • #936: Chương 1871: Chuyên môn sửa mái nhà dột (một)2023-06-21 08:29
 • #937: Chương 1873: Chuyên môn sửa mái nhà dột (ba)2023-06-21 08:29
 • #938: Chương 1875: Chuyên môn sửa mái nhà dột (ngũ)2023-06-21 08:29
 • #939: Chương 1877: Chuyên môn sửa mái nhà dột (bảy)2023-06-21 08:29
 • #940: Chương 1879: Thượng thần cấp bậc (một)2023-06-21 08:29
 • #941: Chương 1881: Thượng thần cấp bậc (ba)2023-06-21 08:29
 • #942: Chương 1883: Thượng thần cấp bậc (ngũ)2023-06-21 08:29
 • #943: Chương 1885: Không có đem hết toàn lực (một)2023-06-21 08:29
 • #944: Chương 1887: Không có đem hết toàn lực (ba)2023-06-21 08:29
 • #945: Chương 1889: Không có đem hết toàn lực (ngũ)2023-06-21 08:29
 • #946: Chương 1891: Không có đem hết toàn lực (bảy)2023-06-21 08:29
 • #947: Chương 1893: Tứ tán chạy trốn (một)2023-06-21 08:29
 • #948: Chương 1895: Tứ tán chạy trốn (ba)2023-06-21 08:29
 • #949: Chương 1897: Tứ tán chạy trốn (ngũ)2023-06-21 08:29
 • #950: Chương 1899: Tứ tán chạy trốn (bảy)2023-06-21 08:29
 • #951: Chương 1901: Xuân sắc vô biên (một)2023-06-21 08:29
 • #952: Chương 1903: Xuân sắc vô biên (ba)2023-06-21 08:29
 • #953: Chương 1905: Xuân sắc vô biên (ngũ)2023-06-21 08:29
 • #954: Chương 1907: Xuân sắc vô biên (bảy)2023-06-21 08:29
 • #955: Chương 1909: Xuân sắc vô biên (chín)2023-06-21 08:29
 • #956: Chương 1911: Ngươi chết định (hai)2023-06-21 08:29
 • #957: Chương 1913: Sát Phá Thiên (hai)2023-06-21 08:29
 • #958: Chương 1915: Sát Phá Thiên (bốn)2023-06-21 08:30
 • #959: Chương 1917: Hoa Nhu (hai)2023-06-21 08:30
 • #960: Chương 1919: Hoa Nhu (bốn)2023-06-21 08:30
 • #961: Chương 1921: Hoa Nhu (sáu)2023-06-21 08:30
 • #962: Chương 1923: Hoa Nhu (tám)2023-06-21 08:30
 • #963: Chương 1925: Long tộc (hai)2023-06-21 08:30
 • #964: Chương 1927: Băng Phượng (hai)2023-06-21 08:30
 • #965: Chương 1929: Băng Phượng (bốn)2023-06-21 08:30
 • #966: Chương 1931: Băng Phượng (sáu)2023-06-21 08:30
 • #967: Chương 1933: Ngươi phải phụ trách ta (hai)2023-06-21 08:30
 • #968: Chương 1935: Ngươi phải phụ trách ta (bốn)2023-06-21 08:30
 • #969: Chương 1937: Ngươi phải phụ trách ta (sáu)2023-06-21 08:30
 • #970: Chương 1939: Các lộ nhân mã tề tụ (hai)2023-06-21 08:30
 • #971: Chương 1941: Các lộ nhân mã tề tụ (bốn)2023-06-21 08:30
 • #972: Chương 1943: Không có tâm (hai)2023-06-21 08:30
 • #973: Chương 1945: Không có tâm (bốn)2023-06-21 08:30
 • #974: Chương 1947: Vĩnh cửu cạnh băng diệt (hai)2023-06-21 08:30
 • #975: Chương 1949: Vĩnh cửu cạnh băng diệt (bốn)2023-06-21 08:30
 • #976: Chương 1951: Vĩnh cửu cạnh băng diệt (sáu)2023-06-21 08:30
 • #977: Chương 1953: Vĩnh cửu cạnh băng diệt (tám)2023-06-21 08:30
 • #978: Chương 1955: Kim Linh Mộng Cảnh (một)2023-06-21 08:30
 • #979: Chương 1957: Kim Linh Mộng Cảnh (ba)2023-06-21 08:30
 • #980: Chương 1959: Kim Linh Mộng Cảnh (ngũ)2023-06-21 08:30
 • #981: Chương 1961: Đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra (một)2023-06-21 08:31
 • #982: Chương 1963: Đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra (ba)2023-06-21 08:31
 • #983: Chương 1965: Đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra (ngũ)2023-06-21 08:31
 • #984: Chương 1967: Đánh tới cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra (bảy)2023-06-21 08:31
 • #985: Chương 1969: Tư Mệnh giáo thủ thế (một)2023-06-21 08:31
 • #986: Chương 1971: Tư Mệnh giáo thủ thế (ba)2023-06-21 08:31
 • #987: Chương 1973: Các ngươi mời chúng ta rút lui (một)2023-06-21 08:31
 • #988: Chương 1975: Các ngươi mời chúng ta rút lui (ba)2023-06-21 08:31
 • #989: Chương 1977: Các ngươi mời chúng ta rút lui (ngũ)2023-06-21 08:31
 • #990: Chương 1979: Các ngươi mời chúng ta rút lui (bảy)2023-06-21 08:31
 • #991: Chương 1981: Các ngươi mời chúng ta rút lui (chín)2023-06-21 08:31
 • #992: Chương 1983: Có thù báo thù (một)2023-06-21 08:31
 • #993: Chương 1985: Có thù báo thù (ba)2023-06-21 08:31
 • #994: Chương 1987: Có thù báo thù (ngũ)2023-06-21 08:31
 • #995: Chương 1989: Có thù báo thù (bảy)2023-06-21 08:31
 • #996: Chương 1991: Liên hợp cắn giết (một)2023-06-21 08:31
 • #997: Chương 1993: Liên hợp cắn giết (ba)2023-06-21 08:31
 • #998: Chương 1995: Sợ bạo tròng mắt (một)2023-06-21 08:31
 • #999: Chương 1997: Sợ bạo tròng mắt (ba)2023-06-21 08:31
 • #1000: Chương 1999: Sợ bạo tròng mắt (ngũ)2023-06-21 08:31
 • #1001: Chương 2001: Sợ bạo tròng mắt (bảy)2023-06-21 08:31
 • #1002: Chương 2003: Sợ bạo tròng mắt (chín)2023-06-21 08:31
 • #1003: Chương 2005: Một chỗ tự bạo (một)2023-06-21 08:31
 • #1004: Chương 2007: Một chỗ tự bạo (ba)2023-06-21 08:31
 • #1005: Chương 2009: Có cố sự Băng Phượng (một)2023-06-21 08:31
 • #1006: Chương 2011: Có cố sự Băng Phượng (ba)2023-06-21 08:31
 • #1007: Chương 2013: Có cố sự Băng Phượng (ngũ)2023-06-21 08:32
 • #1008: Chương 2015: Có cố sự Băng Phượng (bảy)2023-06-21 08:32
 • #1009: Chương 2017: Mang banh chạy (một)2023-06-21 08:32
 • #1010: Chương 2019: Mang banh chạy (ba)2023-06-21 08:32
 • #1011: Chương 2021: Mang banh chạy (ngũ)2023-06-21 08:32
 • #1012: Chương 2023: Mang banh chạy (bảy)2023-06-21 08:32
 • #1013: Chương 2025: Thương Lăng thân thế (một)2023-06-21 08:32
 • #1014: Chương 2027: Thương Lăng thân thế (ba)2023-06-21 08:32
 • #1015: Chương 2029: Thương Lăng thân thế (ngũ)2023-06-21 08:32
 • #1016: Chương 2031: Thương Lăng thân thế (bảy)2023-06-21 08:32
 • #1017: Chương 2033: Ngươi dẫn ta đi cái nào (một)2023-06-21 08:32
 • #1018: Chương 2035: Ngươi dẫn ta đi cái nào (ba)2023-06-21 08:32
 • #1019: Chương 2037: Ngươi dẫn ta đi cái nào (ngũ)2023-06-21 08:32
 • #1020: Chương 2039: Ngươi dẫn ta đi cái nào (bảy)2023-06-21 08:32
 • #1021: Chương 2041: Này, Mặc Bảo (một)2023-06-21 08:32
 • #1022: Chương 2043: Này, Mặc Bảo (ba)2023-06-21 08:32
 • #1023: Chương 2045: Này, Mặc Bảo (ngũ)2023-06-21 08:32
 • #1024: Chương 2047: Này, Mặc Bảo (bảy)2023-06-21 08:32
 • #1025: Chương 2049: Ngực lớn nhưng không có đầu óc (một)2023-06-21 08:32
 • #1026: Chương 2051: Ngực lớn nhưng không có đầu óc (ba)2023-06-21 08:32
 • #1027: Chương 2053: Mặc Bảo ra thi đấu phương thức (một)2023-06-21 08:32
 • #1028: Chương 2055: Mặc Bảo ra thi đấu phương thức (ba)2023-06-21 08:32
 • #1029: Chương 2057: Mặc Bảo ra thi đấu phương thức (ngũ)2023-06-21 08:32
 • #1030: Chương 2059: Mặc Bảo ra thi đấu phương thức (bảy)2023-06-21 08:32
 • #1031: Chương 2061: Thiếu hai ngươi cái mạng (một)2023-06-21 08:32
 • #1032: Chương 2063: Thiếu hai ngươi cái mạng (ba)2023-06-21 08:32
 • #1033: Chương 2065: Đi cứu nàng (một)2023-06-21 08:33
 • #1034: Chương 2067: Đi cứu nàng (ba)2023-06-21 08:33
 • #1035: Chương 2069: Đi cứu nàng (ngũ)2023-06-21 08:33
 • #1036: Chương 2071: Ai dám động đến nàng (một)2023-06-21 08:33
 • #1037: Chương 2073: Ai dám động đến nàng (ba)2023-06-21 08:33
 • #1038: Chương 2075: Ai dám động đến nàng (ngũ)2023-06-21 08:33
 • #1039: Chương 2077: Ai dám động đến nàng (bảy)2023-06-21 08:33
 • #1040: Chương 2079: Băng tròng mắt màu trắng (một)2023-06-21 08:33
 • #1041: Chương 2081: Băng tròng mắt màu trắng (ba)2023-06-21 08:33
 • #1042: Chương 2083: Băng tròng mắt màu trắng (ngũ)2023-06-21 08:33
 • #1043: Chương 2085: Băng tròng mắt màu trắng (bảy)2023-06-21 08:33
 • #1044: Chương 2087: Thần Ma huyết mạch (một)2023-06-21 08:33
 • #1045: Chương 2089: Thần Ma huyết mạch (ba)2023-06-21 08:33
 • #1046: Chương 2091: Thần Ma huyết mạch (ngũ)2023-06-21 08:33
 • #1047: Chương 2093: Thần Ma huyết mạch (bảy)2023-06-21 08:33
 • #1048: Chương 2095: Tim đau thắt (một)2023-06-21 08:33
 • #1049: Chương 2097: Ta nghĩ làm con tin (một)2023-06-21 08:33
 • #1050: Chương 2099: Ta nghĩ làm con tin (ba)2023-06-21 08:33
 • #1051: Chương 2101: Ta nghĩ làm con tin (ngũ)2023-06-21 08:33
 • #1052: Chương 2103: Ta nghĩ làm con tin (bảy)2023-06-21 08:33
 • #1053: Chương 2105: Tưởng niệm lại không thể gặp (một)2023-06-21 08:33
 • #1054: Chương 2107: Tưởng niệm lại không thể gặp (ba)2023-06-21 08:33
 • #1055: Chương 2109: Tưởng niệm lại không thể gặp (ngũ)2023-06-21 08:33
 • #1056: Chương 2111: Tưởng niệm lại không thể gặp (bảy)2023-06-21 08:33
 • #1057: Chương 2113: Tiểu yêu tinh (một)2023-06-21 08:33
 • #1058: Chương 2115: Tiểu yêu tinh (ba)2023-06-21 08:33
 • #1059: Chương 2117: Keo kiệt đều keo kiệt không xuống (một)2023-06-21 08:34
 • #1060: Chương 2119: Keo kiệt đều keo kiệt không xuống (ba)2023-06-21 08:34
 • #1061: Chương 2121: Keo kiệt đều keo kiệt không xuống (ngũ)2023-06-21 08:34
 • #1062: Chương 2123: Keo kiệt đều keo kiệt không xuống (bảy)2023-06-21 08:34
 • #1063: Chương 2125: Ta biết ngươi tại (một)2023-06-21 08:34
 • #1064: Chương 2127: Ta biết ngươi tại (ba)2023-06-21 08:34
 • #1065: Chương 2129: Ta biết ngươi tại (ngũ)2023-06-21 08:34
 • #1066: Chương 2131: Ta biết ngươi tại (bảy)2023-06-21 08:34
 • #1067: Chương 2133: Muốn sinh (một)2023-06-21 08:34
 • #1068: Chương 2135: Muốn sinh (ba)2023-06-21 08:34
 • #1069: Chương 2137: Muốn sinh (ngũ)2023-06-21 08:34
 • #1070: Chương 2139: Muốn sinh (bảy)2023-06-21 08:34
 • #1071: Chương 2141: To lớn thiên kiếp (một)2023-06-21 08:34
 • #1072: Chương 2143: To lớn thiên kiếp (ba)2023-06-21 08:34
 • #1073: Chương 2145: Thần Ma huyết mạch giáng sinh (một)2023-06-21 08:34
 • #1074: Chương 2147: Thần Ma huyết mạch giáng sinh (ba)2023-06-21 08:34
 • #1075: Chương 2149: Thần Ma huyết mạch giáng sinh (ngũ)2023-06-21 08:34
 • #1076: Chương 2151: Thần Ma huyết mạch giáng sinh (bảy)2023-06-21 08:34
 • #1077: Chương 2153: Phụ trách chạy trốn (một)2023-06-21 08:34
 • #1078: Chương 2155: Phụ trách chạy trốn (ba)2023-06-21 08:34
 • #1079: Chương 2157: Phụ trách chạy trốn (ngũ)2023-06-21 08:34
 • #1080: Chương 2159: Phụ trách chạy trốn (bảy)2023-06-21 08:34
 • #1081: Chương 2161: Không sợ hãi (một)2023-06-21 08:34
 • #1082: Chương 2163: Không sợ hãi (ba)2023-06-21 08:34
 • #1083: Chương 2165: Không sợ hãi (ngũ)2023-06-21 08:34
 • #1084: Chương 2167: Không sợ hãi (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1085: Chương 2169: Không thể không yêu ta (một)2023-06-21 08:35
 • #1086: Chương 2171: Không thể không yêu ta (ba)2023-06-21 08:35
 • #1087: Chương 2173: Không thể không yêu ta (ngũ)2023-06-21 08:35
 • #1088: Chương 2175: Không thể không yêu ta (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1089: Chương 2177: Thiên Ngoại Thiên (một)2023-06-21 08:35
 • #1090: Chương 2179: Thiên Ngoại Thiên (ba)2023-06-21 08:35
 • #1091: Chương 2181: Thiên Ngoại Thiên (ngũ)2023-06-21 08:35
 • #1092: Chương 2183: Thiên Ngoại Thiên (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1093: Chương 2185: Nộ đánh Hoa Niên (một)2023-06-21 08:35
 • #1094: Chương 2187: Nộ đánh Hoa Niên (ba)2023-06-21 08:35
 • #1095: Chương 2189: Nộ đánh Hoa Niên (ngũ)2023-06-21 08:35
 • #1096: Chương 2191: Nộ đánh Hoa Niên (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1097: Chương 2193: Đến là ai (một)2023-06-21 08:35
 • #1098: Chương 2195: Đến là ai (ba)2023-06-21 08:35
 • #1099: Chương 2197: Đến là ai (ngũ)2023-06-21 08:35
 • #1100: Chương 2199: Đến là ai (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1101: Chương 2201: Ta chỉ yêu ngươi (một)2023-06-21 08:35
 • #1102: Chương 2203: Ta chỉ yêu ngươi (ba)2023-06-21 08:35
 • #1103: Chương 2205: Ta chỉ yêu ngươi (ngũ)2023-06-21 08:35
 • #1104: Chương 2207: Ta chỉ yêu ngươi (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1105: Chương 2209: Hoài nghi mầm móng (một)2023-06-21 08:35
 • #1106: Chương 2211: Hoài nghi mầm móng (ba)2023-06-21 08:35
 • #1107: Chương 2213: Hoài nghi mầm móng (ngũ)2023-06-21 08:35
 • #1108: Chương 2215: Hoài nghi mầm móng (bảy)2023-06-21 08:35
 • #1109: Chương 2217: Hoài nghi mầm móng (chín)2023-06-21 08:35
 • #1110: Chương 2219: Lộ ra nguyên hình (một)2023-06-21 08:36
 • #1111: Chương 2221: Lộ ra nguyên hình (ba)2023-06-21 08:36
 • #1112: Chương 2223: Lộ ra nguyên hình (ngũ)2023-06-21 08:36
 • #1113: Chương 2225: Lộ ra nguyên hình (bảy)2023-06-21 08:36
 • #1114: Chương 2227: Lộ ra nguyên hình (chín)2023-06-21 08:36
 • #1115: Chương 2229: Phổ Thiên con gái (một)2023-06-21 08:36
 • #1116: Chương 2231: Phổ Thiên con gái (ba)2023-06-21 08:36
 • #1117: Chương 2233: Phổ Thiên con gái (ngũ)2023-06-21 08:36
 • #1118: Chương 2235: Tiểu Khuynh Tâm (một)2023-06-21 08:36
 • #1119: Chương 2237: Tiểu Khuynh Tâm (ba)2023-06-21 08:36
 • #1120: Chương 2239: Tiểu Khuynh Tâm (ngũ)2023-06-21 08:36
 • #1121: Chương 2241: Thiên đạo (một)2023-06-21 08:36
 • #1122: Chương 2243: Thiên đạo (ba)2023-06-21 08:36
 • #1123: Chương 2245: Thiên đạo (năm)2023-06-21 08:36
 • #1124: Chương 2247: Thiên đạo (bảy)2023-06-21 08:36
 • #1125: Chương 2249: Tiểu ma đầu (một)2023-06-21 08:36
 • #1126: Chương 2251: Tiểu ma đầu (ba)2023-06-21 08:36
 • #1127: Chương 2253: Tiểu ma đầu (năm)2023-06-21 08:36
 • #1128: Chương 2255: Tiểu ma đầu (bảy)2023-06-21 08:36
 • #1129: Chương 2257: Lục giới rung chuyển (một)2023-06-21 08:36
 • #1130: Chương 2259: Lục giới rung chuyển (ba)2023-06-21 08:36
 • #1131: Chương 2261: Lục giới rung chuyển (năm)2023-06-21 08:36
 • #1132: Chương 2263: Lục giới rung chuyển (bảy)2023-06-21 08:36
 • #1133: Chương 2265: Đại chiến mở màn (một)2023-06-21 08:36
 • #1134: Chương 2267: Đại chiến mở màn (ba)2023-06-21 08:36
 • #1135: Chương 2269: Đại chiến mở màn (năm)2023-06-21 08:36
 • #1136: Chương 2271: Thức tỉnh (một)2023-06-21 08:37
 • #1137: Chương 2273: Thức tỉnh (ba)2023-06-21 08:37
 • #1138: Chương 2275: Thức tỉnh (năm)2023-06-21 08:37
 • #1139: Chương 2277: Thức tỉnh (bảy)2023-06-21 08:37
 • #1140: Chương 2279: Thức tỉnh (chín)2023-06-21 08:37
 • #1141: Chương 2281: Lục giới đổ (một)2023-06-21 08:37
 • #1142: Chương 2283: Lục giới đổ (ba)2023-06-21 08:37
 • #1143: Chương 2285: Lục giới đổ (năm)2023-06-21 08:37
 • #1144: Chương 2287: Lục giới đổ (bảy)2023-06-21 08:37
 • #1145: Chương 2289: Trọng sinh (một)2023-06-21 08:37
 • #1146: Chương 2291: Trọng sinh (ba)2023-06-21 08:37
 • #1147: Chương 2293: Trọng sinh (năm)2023-06-21 08:37
 • #1148: Chương 2295: Trọng sinh (bảy)2023-06-21 08:37
 • #1149: Chương 2297: Báo ân (một)2023-06-21 08:37
 • #1150: Chương 2299: Báo ân (ba)2023-06-21 08:37
 • #1151: Chương 2301: Dựa vào cái gì tin ngươi (một)2023-06-21 08:37
 • #1152: Chương 2303: Dựa vào cái gì tin ngươi (ba)2023-06-21 08:37
 • #1153: Chương 2305: Ngươi hối hận không (một)2023-06-21 08:37
 • #1154: Chương 2307: Ngươi hối hận không (ba)2023-06-21 08:37
 • #1155: Chương 2309: Ngươi hối hận không (năm)2023-06-21 08:37
 • #1156: Chương 2311: Ngươi hối hận không (bảy)2023-06-21 08:37
 • #1157: Chương 2313: Ngươi hối hận không (chín)2023-06-21 08:37
 • #1158: Chương 2315: Vô pháp chuyển kiếp (hai)2023-06-21 08:37
 • #1159: Chương 2317: Vô pháp chuyển kiếp (bốn)2023-06-21 08:37
 • #1160: Chương 2319: Ta chờ ngươi trở lại (hai)2023-06-21 08:38
 • #1161: Chương 2321: Ta chờ ngươi trở lại (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1162: Chương 2323: Tuyên chiến (hai)2023-06-21 08:38
 • #1163: Chương 2325: Tuyên chiến (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1164: Chương 2327: Bắt cóc (hai)2023-06-21 08:38
 • #1165: Chương 2329: Bắt cóc (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1166: Chương 2331: Lục giới chuyên tâm (hai)2023-06-21 08:38
 • #1167: Chương 2333: Lục giới chuyên tâm (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1168: Chương 2335: Tiến vào dị tộc (hai)2023-06-21 08:38
 • #1169: Chương 2337: Tiến vào dị tộc (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1170: Chương 2339: Cổ xưa oán linh (hai)2023-06-21 08:38
 • #1171: Chương 2341: Cổ xưa oán linh (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1172: Chương 2343: Ngươi và hắn đã từng (hai)2023-06-21 08:38
 • #1173: Chương 2345: Nhớ kỹ tên của ta (hai)2023-06-21 08:38
 • #1174: Chương 2347: Nhớ kỹ tên của ta (bốn)2023-06-21 08:38
 • #1175: Chương 2349: Nhớ kỹ tên của ta (sáu)2023-06-21 08:38
 • #1176: Chương 2351: Ngươi dám ly khai (một)2023-06-21 08:38
 • #1177: Chương 2353: Ngươi dám ly khai (ba)2023-06-21 08:38
 • #1178: Chương 2355: Ngươi dám ly khai (năm)2023-06-21 08:38
 • #1179: Chương 2357: Đừng trốn (một)2023-06-21 08:38
 • #1180: Chương 2359: Đừng trốn (ba)2023-06-21 08:38
 • #1181: Chương 2361: Cực Nhạc cung (một)2023-06-21 08:38
 • #1182: Chương 2363: Cực Nhạc cung (ba)2023-06-21 08:39
 • #1183: Chương 2365: Cực Nhạc cung (năm)2023-06-21 08:39
 • #1184: Chương 2367: Cực Nhạc cung (bảy)2023-06-21 08:39
 • #1185: Chương 2369: Huyết sắc địa cung (một)2023-06-21 08:39
 • #1186: Chương 2371: Huyết sắc địa cung (ba)2023-06-21 08:39
 • #1187: Chương 2373: Huyết sắc địa cung (năm)2023-06-21 08:39
 • #1188: Chương 2375: Huyết sắc địa cung (bảy)2023-06-21 08:39
 • #1189: Chương 2377: Ai bị khi dễ (một)2023-06-21 08:39
 • #1190: Chương 2379: Ai bị khi dễ (ba)2023-06-21 08:39
 • #1191: Chương 2381: Bại lộ sao (một)2023-06-21 08:39
 • #1192: Chương 2383: Bại lộ sao (ba)2023-06-21 08:39
 • #1193: Chương 2385: Theo ta uống rượu (một)2023-06-21 08:39
 • #1194: Chương 2387: Theo ta uống rượu (ba)2023-06-21 08:39
 • #1195: Chương 2389: Luân Hồi Hắc Đồng (một)2023-06-21 08:39
 • #1196: Chương 2391: Luân Hồi Hắc Đồng (ba)2023-06-21 08:39
 • #1197: Chương 2393: Luân Hồi Hắc Đồng (năm)2023-06-21 08:39
 • #1198: Chương 2395: Luân Hồi Hắc Đồng (bảy)2023-06-21 08:39
 • #1199: Chương 2397: Cuối cùng một đạo máu (một)2023-06-21 08:39
 • #1200: Chương 2399: Cuối cùng một đạo máu (ba)2023-06-21 08:39
 • #1201: Chương 2401: Huyết cừu (một)2023-06-21 08:39
 • #1202: Chương 2403: Huyết cừu (ba)2023-06-21 08:39
 • #1203: Chương 2405: Độ Sinh cốc (một)2023-06-21 08:39
 • #1204: Chương 2407: Độ Sinh cốc (ba)2023-06-21 08:39
 • #1205: Chương 2409: Thiên Thần (một)2023-06-21 08:39
 • #1206: Chương 2411: Thiên Thần (ba)2023-06-21 08:40
 • #1207: Chương 2413: Thiên Thần (năm)2023-06-21 08:40
 • #1208: Chương 2415: Thiên Thần (bảy)2023-06-21 08:40
 • #1209: Chương 2417: Thiên Thần (chín)2023-06-21 08:40
 • #1210: Chương 2419: Trận chiến cuối cùng (một)2023-06-21 08:40
 • #1211: Chương 2421: Trận chiến cuối cùng (ba)2023-06-21 08:40
 • #1212: Chương 2423: Trận chiến cuối cùng (năm)2023-06-21 08:40
 • #1213: Chương 2425: Quyết chiến (một)2023-06-21 08:40
 • #1214: Chương 2427: Quyết chiến (ba)2023-06-21 08:40
 • #1215: Chương 2429: Đồng quy vu tận (một)2023-06-21 08:40
 • #1216: Chương 2431: Đồng quy vu tận (ba)2023-06-21 08:40
 • #1217: Chương 2433: Trả lại ngươi một mảnh thịnh thế thái bình (một)2023-06-21 08:40
 • #1218: Chương 2435: Trả lại ngươi một mảnh thịnh thế thái bình (ba)2023-06-21 08:40
 • #1219: Chương 2437: Ta chờ ngươi trở lại (một)2023-06-21 08:40
 • #1220: Chương 2439: Ta chờ ngươi trở lại (ba)2023-06-21 08:40
 • #1221: Chương 2441: Ta chờ ngươi trở lại (năm)2023-06-21 08:40
 • #1222: Chương 2443: Ta chờ ngươi trở lại (bảy)2023-06-21 08:40
 • #1223: Chương 2445: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (hai)2023-06-21 08:40
 • #1224: Chương 2447: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bốn)2023-06-21 08:40
 • #1225: Chương 2449: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (sáu)2023-06-21 08:40
 • #1226: Chương 2451: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (tám)2023-06-21 08:40
 • #1227: Chương 2453: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (mười)2023-06-21 08:40
 • #1228: Chương 2455: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (mười hai)2023-06-21 08:40
 • #1229: Chương 2457: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (mười bốn)2023-06-21 08:40
 • #1230: Chương 2459: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (mười sáu)2023-06-21 08:41
 • #1231: Chương 2461: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (mười tám)2023-06-21 08:41
 • #1232: Chương 2463: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (hai mươi)2023-06-21 08:41
 • #1233: Chương 2465: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (nhị nhị)2023-06-21 08:41
 • #1234: Chương 2467: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (hai, bốn)2023-06-21 08:41
 • #1235: Chương 2469: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (hai sáu)2023-06-21 08:41
 • #1236: Chương 2471: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (hai tám)2023-06-21 08:41
 • #1237: Chương 2473: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (ba mươi)2023-06-21 08:41
 • #1238: Chương 2475: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (ba hai)2023-06-21 08:41
 • #1239: Chương 2477: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (ba bốn)2023-06-21 08:41
 • #1240: Chương 2479: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (ba sáu)2023-06-21 08:41
 • #1241: Chương 2481: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (ba tám)2023-06-21 08:41
 • #1242: Chương 2483: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bốn mươi)2023-06-21 08:41
 • #1243: Chương 2485: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bốn hai)2023-06-21 08:41
 • #1244: Chương 2487: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (tứ tứ)2023-06-21 08:41
 • #1245: Chương 2489: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bốn sáu)2023-06-21 08:41
 • #1246: Chương 2491: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bốn tám)2023-06-21 08:41
 • #1247: Chương 2493: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (năm mươi)2023-06-21 08:41
 • #1248: Chương 2495: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (năm hai)2023-06-21 08:41
 • #1249: Chương 2497: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (54)2023-06-21 08:41
 • #1250: Chương 2499: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (năm sáu)2023-06-21 08:41
 • #1251: Chương 2501: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (năm tám)2023-06-21 08:41
 • #1252: Chương 2503: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (sáu mươi)2023-06-21 08:41
 • #1253: Chương 2505: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (sáu hai)2023-06-21 08:41
 • #1254: Chương 2507: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (64)2023-06-21 08:42
 • #1255: Chương 2509: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (Lục Lục)2023-06-21 08:42
 • #1256: Chương 2511: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (sáu tám)2023-06-21 08:42
 • #1257: Chương 2513: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bảy mươi)2023-06-21 08:42
 • #1258: Chương 2515: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bảy hai)2023-06-21 08:42
 • #1259: Chương 2517: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bảy mươi bốn)2023-06-21 08:42
 • #1260: Chương 2519: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bảy sáu)2023-06-21 08:42
 • #1261: Chương 2521: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bảy tám)2023-06-21 08:42
 • #1262: Chương 2523: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (tám mươi)2023-06-21 08:42
 • #1263: Chương 2525: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (tám hai)2023-06-21 08:42
 • #1264: Chương 2527: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (tám bốn)2023-06-21 08:42
 • #1265: Chương 2529: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (tám sáu)2023-06-21 08:42
 • #1266: Chương 2531: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (bát bát)2023-06-21 08:42
 • #1267: Chương 2533: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (chín mươi)2023-06-21 08:42
 • #1268: Chương 2535: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (cửu nhị)2023-06-21 08:42
 • #1269: Chương 2537: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (cửu tứ)2023-06-21 08:42
 • #1270: Chương 2539: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (chín sáu)2023-06-21 08:42
 • #1271: Chương 2541: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (chín tám)2023-06-21 08:42
 • #1272: Chương 2543: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (một trăm)2023-06-21 08:42
 • #1273: Chương 2545: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (102)2023-06-21 08:42
 • #1274: Chương 2547: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (104)2023-06-21 08:42
 • #1275: Chương 2549: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (106)2023-06-21 08:42
 • #1276: Chương 2551: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (một trăm lẻ tám)2023-06-21 08:42
 • #1277: Chương 2553: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (110)2023-06-21 08:42
 • #1278: Chương 2555: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (hoàn toàn hai)2023-06-21 08:43
 • #1279: Chương 2557: Tiểu nhược thụ vs lão tài xế (114)2023-06-21 08:43
 • #1280: Chương 2559: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 22023-06-21 08:43
 • #1281: Chương 2561: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 42023-06-21 08:43
 • #1282: Chương 2563: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 62023-06-21 08:43
 • #1283: Chương 2565: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 82023-06-21 08:43
 • #1284: Chương 2567: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 102023-06-21 08:43
 • #1285: Chương 2569: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 122023-06-21 08:43
 • #1286: Chương 2571: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 142023-06-21 08:43
 • #1287: Chương 2573: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 162023-06-21 08:43
 • #1288: Chương 2575: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 182023-06-21 08:43
 • #1289: Chương 2577: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 202023-06-21 08:43
 • #1290: Chương 2579: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 222023-06-21 08:43
 • #1291: Chương 2581: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 242023-06-21 08:43
 • #1292: Chương 2583: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 262023-06-21 08:43
 • #1293: Chương 2585: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 282023-06-21 08:43
 • #1294: Chương 2587: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 302023-06-21 08:43
 • #1295: Chương 2589: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 322023-06-21 08:43
 • #1296: Chương 2591: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 342023-06-21 08:43
 • #1297: Chương 2593: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 362023-06-21 08:43
 • #1298: Chương 2595: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 382023-06-21 08:43
 • #1299: Chương 2597: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 402023-06-21 08:43
 • #1300: Chương 2599: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 422023-06-21 08:43
 • #1301: Chương 2601: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 442023-06-21 08:43
 • #1302: Chương 2603: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 462023-06-21 08:43
 • #1303: Chương 2605: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 482023-06-21 08:44
 • #1304: Chương 2607: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 502023-06-21 08:44
 • #1305: Chương 2609: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 522023-06-21 08:44
 • #1306: Chương 2611: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 542023-06-21 08:44
 • #1307: Chương 2613: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 562023-06-21 08:44
 • #1308: Chương 2615: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 582023-06-21 08:44
 • #1309: Chương 2617: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 602023-06-21 08:44
 • #1310: Chương 2619: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 622023-06-21 08:44
 • #1311: Chương 2621: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 642023-06-21 08:44
 • #1312: Chương 2623: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 662023-06-21 08:44
 • #1313: Chương 2625: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 682023-06-21 08:44
 • #1314: Chương 2627: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 702023-06-21 08:44
 • #1315: Chương 2629: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 722023-06-21 08:44
 • #1316: Chương 2631: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 742023-06-21 08:44
 • #1317: Chương 2633: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 762023-06-21 08:44
 • #1318: Chương 2635: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 782023-06-21 08:44
 • #1319: Chương 2637: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 802023-06-21 08:44
 • #1320: Chương 2639: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 822023-06-21 08:44
 • #1321: Chương 2641: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 842023-06-21 08:44
 • #1322: Chương 2643: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 862023-06-21 08:44
 • #1323: Chương 2645: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 882023-06-21 08:44
 • #1324: Chương 2647: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 902023-06-21 08:44
 • #1325: Chương 2649: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 922023-06-21 08:44
 • #1326: Chương 2651: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 942023-06-21 08:44
 • #1327: Chương 2653: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 962023-06-21 08:44
 • #1328: Chương 2655: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 982023-06-21 08:44
 • #1329: Chương 2657: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 1002023-06-21 08:45
 • #1330: Chương 2659: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 1022023-06-21 08:45
 • #1331: Chương 2661: Lê hoa nhất túy năm tháng vỡ 1042023-06-21 08:45
 • #1332: Chương 2663: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 12023-06-21 08:45
 • #1333: Chương 2665: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 32023-06-21 08:45
 • #1334: Chương 2667: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 52023-06-21 08:45
 • #1335: Chương 2669: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 72023-06-21 08:45
 • #1336: Chương 2671: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 92023-06-21 08:45
 • #1337: Chương 2673: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 112023-06-21 08:45
 • #1338: Chương 2675: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 132023-06-21 08:45
 • #1339: Chương 2677: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 152023-06-21 08:45
 • #1340: Chương 2679: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 172023-06-21 08:45
 • #1341: Chương 2681: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 192023-06-21 08:45
 • #1342: Chương 2683: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 212023-06-21 08:45
 • #1343: Chương 2685: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 232023-06-21 08:45
 • #1344: Chương 2687: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 252023-06-21 08:45
 • #1345: Chương 2689: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 272023-06-21 08:45
 • #1346: Chương 2691: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 292023-06-21 08:45
 • #1347: Chương 2693: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 312023-06-21 08:45
 • #1348: Chương 2695: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 332023-06-21 08:45
 • #1349: Chương 2697: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 352023-06-21 08:45
 • #1350: Chương 2699: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 372023-06-21 08:45
 • #1351: Chương 2701: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 392023-06-21 08:45
 • #1352: Chương 2703: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 412023-06-21 08:45
 • #1353: Chương 2705: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 432023-06-21 08:45
 • #1354: Chương 2707: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 452023-06-21 08:46
 • #1355: Chương 2709: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 472023-06-21 08:46
 • #1356: Chương 2711: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 492023-06-21 08:46
 • #1357: Chương 2713: Đêm thất tịch phiên ngoại một trong2023-06-21 08:46
 • #1358: Chương 2715: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 512023-06-21 08:46
 • #1359: Chương 2717: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 532023-06-21 08:46
 • #1360: Chương 2719: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 552023-06-21 08:46
 • #1361: Chương 2721: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 572023-06-21 08:46
 • #1362: Chương 2723: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 592023-06-21 08:46
 • #1363: Chương 2725: Phù quang nguyệt ảnh ánh đồng tâm 612023-06-21 08:46
 • #1364: Chương 2727: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 12023-06-21 08:46
 • #1365: Chương 2729: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 32023-06-21 08:46
 • #1366: Chương 2731: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 52023-06-21 08:46
 • #1367: Chương 2733: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 72023-06-21 08:46
 • #1368: Chương 2735: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 92023-06-21 08:46
 • #1369: Chương 2737: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 112023-06-21 08:46
 • #1370: Chương 2739: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 132023-06-21 08:46
 • #1371: Chương 2741: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 152023-06-21 08:46
 • #1372: Chương 2743: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 172023-06-21 08:46
 • #1373: Chương 2745: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 192023-06-21 08:46
 • #1374: Chương 2747: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 212023-06-21 08:46
 • #1375: Chương 2749: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 232023-06-21 08:46
 • #1376: Chương 2751: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 252023-06-21 08:46
 • #1377: Chương 2753: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 272023-06-21 08:46
 • #1378: Chương 2755: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 292023-06-21 08:47
 • #1379: Chương 2757: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 312023-06-21 08:47
 • #1380: Chương 2759: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 332023-06-21 08:47
 • #1381: Chương 2761: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 352023-06-21 08:47
 • #1382: Chương 2763: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 372023-06-21 08:47
 • #1383: Chương 2765: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 392023-06-21 08:47
 • #1384: Chương 2767: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 412023-06-21 08:47
 • #1385: Chương 2769: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 432023-06-21 08:47
 • #1386: Chương 2771: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 452023-06-21 08:47
 • #1387: Chương 2773: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 472023-06-21 08:47
 • #1388: Chương 2775: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 492023-06-21 08:47
 • #1389: Chương 2777: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 512023-06-21 08:47
 • #1390: Chương 2779: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 532023-06-21 08:47
 • #1391: Chương 2781: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 552023-06-21 08:47
 • #1392: Chương 2783: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 572023-06-21 08:47
 • #1393: Chương 2785: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 592023-06-21 08:47
 • #1394: Chương 2787: Vũ nhĩ bạch thủ vọng vân thư 612023-06-21 08:47
 • #1395: Chương 2789: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 12023-06-21 08:47
 • #1396: Chương 2791: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 32023-06-21 08:47
 • #1397: Chương 2793: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 52023-06-21 08:47
 • #1398: Chương 2795: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 72023-06-21 08:47
 • #1399: Chương 2797: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 92023-06-21 08:47
 • #1400: Chương 2799: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 112023-06-21 08:47
 • #1401: Chương 2801: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 132023-06-21 08:48
 • #1402: Chương 2803: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 152023-06-21 08:48
 • #1403: Chương 2805: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 172023-06-21 08:48
 • #1404: Chương 2807: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 192023-06-21 08:48
 • #1405: Chương 2809: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 212023-06-21 08:48
 • #1406: Chương 2811: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 232023-06-21 08:48
 • #1407: Chương 2813: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 252023-06-21 08:48
 • #1408: Chương 2815: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 272023-06-21 08:48
 • #1409: Chương 2817: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 292023-06-21 08:48
 • #1410: Chương 2819: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 312023-06-21 08:48
 • #1411: Chương 2821: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 332023-06-21 08:48
 • #1412: Chương 2823: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 352023-06-21 08:48
 • #1413: Chương 2825: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 372023-06-21 08:48
 • #1414: Chương 2827: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 392023-06-21 08:48
 • #1415: Chương 2829: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 412023-06-21 08:48
 • #1416: Chương 2831: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 432023-06-21 08:48
 • #1417: Chương 2833: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 452023-06-21 08:48
 • #1418: Chương 2835: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 472023-06-21 08:48
 • #1419: Chương 2837: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 492023-06-21 08:48
 • #1420: Chương 2839: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 512023-06-21 08:48
 • #1421: Chương 2841: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 532023-06-21 08:48
 • #1422: Chương 2843: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 552023-06-21 08:48
 • #1423: Chương 2845: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 572023-06-21 08:49
 • #1424: Chương 2847: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 592023-06-21 08:49
 • #1425: Chương 2849: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 612023-06-21 08:49
 • #1426: Chương 2851: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 632023-06-21 08:49
 • #1427: Chương 2853: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 652023-06-21 08:49
 • #1428: Chương 2855: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 672023-06-21 08:49
 • #1429: Chương 2857: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 692023-06-21 08:49
 • #1430: Chương 2859: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 712023-06-21 08:49
 • #1431: Chương 2861: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 732023-06-21 08:49
 • #1432: Chương 2863: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 752023-06-21 08:49
 • #1433: Chương 2865: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 772023-06-21 08:49
 • #1434: Chương 2867: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 792023-06-21 08:49
 • #1435: Chương 2869: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 812023-06-21 08:49
 • #1436: Chương 2871: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 832023-06-21 08:49
 • #1437: Chương 2873: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 852023-06-21 08:49
 • #1438: Chương 2875: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 872023-06-21 08:49
 • #1439: Chương 2877: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 892023-06-21 08:49
 • #1440: Chương 2879: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 912023-06-21 08:49
 • #1441: Chương 2881: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 932023-06-21 08:49
 • #1442: Chương 2883: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 952023-06-21 08:49
 • #1443: Chương 2885: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 972023-06-21 08:50
 • #1444: Chương 2887: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 992023-06-21 08:50
 • #1445: Chương 2889: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1012023-06-21 08:50
 • #1446: Chương 2891: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1032023-06-21 08:50
 • #1447: Chương 2893: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1052023-06-21 08:50
 • #1448: Chương 2895: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1072023-06-21 08:50
 • #1449: Chương 2897: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1092023-06-21 08:50
 • #1450: Chương 2899: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1112023-06-21 08:50
 • #1451: Chương 2901: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1132023-06-21 08:50
 • #1452: Chương 2903: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1152023-06-21 08:50
 • #1453: Chương 2905: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1172023-06-21 08:50
 • #1454: Chương 2907: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1192023-06-21 08:50
 • #1455: Chương 2909: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1212023-06-21 08:50
 • #1456: Chương 2911: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1232023-06-21 08:50
 • #1457: Chương 2913: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1252023-06-21 08:50
 • #1458: Chương 2915: Lòng có Lăng Hề nhất điểm thông 1272023-06-21 08:50
 • #1459: Chương 2917: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 12023-06-21 08:50
 • #1460: Chương 2919: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 32023-06-21 08:50
 • #1461: Chương 2921: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 52023-06-21 08:50
 • #1462: Chương 2923: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 72023-06-21 08:50
 • #1463: Chương 2925: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 92023-06-21 08:50
 • #1464: Chương 2927: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 112023-06-21 08:50
 • #1465: Chương 2929: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 132023-06-21 08:50
 • #1466: Chương 2931: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 152023-06-21 08:51
 • #1467: Chương 2933: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 172023-06-21 08:51
 • #1468: Chương 2935: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 192023-06-21 08:51
 • #1469: Chương 2937: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 212023-06-21 08:51
 • #1470: Chương 2939: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 232023-06-21 08:51
 • #1471: Chương 2941: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 252023-06-21 08:51
 • #1472: Chương 2943: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 272023-06-21 08:51
 • #1473: Chương 2945: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 292023-06-21 08:51
 • #1474: Chương 2947: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 312023-06-21 08:51
 • #1475: Chương 2949: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 332023-06-21 08:51
 • #1476: Chương 2951: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 352023-06-21 08:51
 • #1477: Chương 2953: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 372023-06-21 08:51
 • #1478: Chương 2955: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 392023-06-21 08:51
 • #1479: Chương 2957: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 412023-06-21 08:51
 • #1480: Chương 2959: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 432023-06-21 08:51
 • #1481: Chương 2961: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 452023-06-21 08:51
 • #1482: Chương 2963: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 472023-06-21 08:51
 • #1483: Chương 2965: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 492023-06-21 08:51
 • #1484: Chương 2967: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 512023-06-21 08:51
 • #1485: Chương 2969: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 532023-06-21 08:51
 • #1486: Chương 2971: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 552023-06-21 08:51
 • #1487: Chương 2973: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 572023-06-21 08:51
 • #1488: Chương 2975: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 592023-06-21 08:51
 • #1489: Chương 2977: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 612023-06-21 08:52
 • #1490: Chương 2979: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 632023-06-21 08:52
 • #1491: Chương 2981: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 652023-06-21 08:52
 • #1492: Chương 2983: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 672023-06-21 08:52
 • #1493: Chương 2985: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 692023-06-21 08:52
 • #1494: Chương 2987: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 712023-06-21 08:52
 • #1495: Chương 2989: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 732023-06-21 08:52
 • #1496: Chương 2991: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 752023-06-21 08:52
 • #1497: Chương 2993: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 772023-06-21 08:52
 • #1498: Chương 2995: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 792023-06-21 08:52
 • #1499: Chương 2997: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 812023-06-21 08:52
 • #1500: Chương 2999: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 832023-06-21 08:52
 • #1501: Chương 3001: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 852023-06-21 08:52
 • #1502: Chương 3003: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 872023-06-21 08:52
 • #1503: Chương 3005: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 892023-06-21 08:52
 • #1504: Chương 3007: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 912023-06-21 08:52
 • #1505: Chương 3009: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 932023-06-21 08:52
 • #1506: Chương 3011: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 952023-06-21 08:52
 • #1507: Chương 3013: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 972023-06-21 08:52
 • #1508: Chương 3015: Phượng ngự Cửu Thiên cùng Thế Từ 992023-06-21 08:52
 • #1509: Chương 3017: Mười thế duyên nhân quả sát tận 12023-06-21 08:52
 • #1510: Chương 3019: Mười thế duyên nhân quả sát tận 32023-06-21 08:52
 • #1511: Chương 3021: Mười thế duyên nhân quả sát tận 52023-06-21 08:52
 • #1512: Chương 3023: Mười thế duyên nhân quả sát tận 72023-06-21 08:52
 • #1513: Chương 3025: Mười thế duyên nhân quả sát tận 92023-06-21 08:53
 • #1514: Chương 3027: Mười thế duyên nhân quả sát tận 112023-06-21 08:53
 • #1515: Chương 3029: Mười thế duyên nhân quả sát tận 132023-06-21 08:53
 • #1516: Chương 3031: Mười thế duyên nhân quả sát tận 152023-06-21 08:53
 • #1517: Chương 3033: Mười thế duyên nhân quả sát tận 172023-06-21 08:53
 • #1518: Chương 3035: Mười thế duyên nhân quả sát tận 192023-06-21 08:53
 • #1519: Chương 3037: Mười thế duyên nhân quả sát tận 212023-06-21 08:53
 • #1520: Chương 3039: Mười thế duyên nhân quả sát tận 232023-06-21 08:53
 • #1521: Chương 3041: Mười thế duyên nhân quả sát tận 252023-06-21 08:53
 • #1522: Chương 3043: Mười thế duyên nhân quả sát tận 272023-06-21 08:53
 • #1523: Chương 3045: Mười thế duyên nhân quả sát tận 292023-06-21 08:53
 • #1524: Chương 3047: Mười thế duyên nhân quả sát tận 312023-06-21 08:53
 • #1525: Chương 3049: Mười thế duyên nhân quả sát tận 332023-06-21 08:53
 • #1526: Chương 3051: Mười thế duyên nhân quả sát tận 352023-06-21 08:53
 • #1527: Chương 3053: Mười thế duyên nhân quả sát tận 372023-06-21 08:53
 • #1528: Chương 3055: Mười thế duyên nhân quả sát tận 392023-06-21 08:53
 • #1529: Chương 3057: Mười thế duyên nhân quả sát tận 412023-06-21 08:53
 • #1530: Chương 3059: Mười thế duyên nhân quả sát tận 432023-06-21 08:53
 • #1531: Chương 3061: Mười thế duyên nhân quả sát tận 452023-06-21 08:53
 • #1532: Chương 3063: Mười thế duyên nhân quả sát tận 472023-06-21 08:53
 • #1533: Chương 3065: Mười thế duyên nhân quả sát tận 492023-06-21 08:53
 • #1534: Chương 3067: Mười thế duyên nhân quả sát tận 512023-06-21 08:53
 • #1535: Chương 3069: Mười thế duyên nhân quả sát tận 532023-06-21 08:54
 • #1536: Chương 3071: Mười thế duyên nhân quả sát tận 552023-06-21 08:54
 • #1537: Chương 3073: Mười thế duyên nhân quả sát tận 572023-06-21 08:54
 • #1538: Chương 3075: Mười thế duyên nhân quả sát tận 592023-06-21 08:54
 • #1539: Chương 3077: Mười thế duyên nhân quả sát tận 612023-06-21 08:54
 • #1540: Chương 3079: Mười thế duyên nhân quả sát tận 632023-06-21 08:54
 • #1541: Chương 3081: Mười thế duyên nhân quả sát tận 652023-06-21 08:54
 • #1542: Chương 3083: Mười thế duyên nhân quả sát tận 672023-06-21 08:54
 • #1543: Chương 3085: Mười thế duyên nhân quả sát tận 692023-06-21 08:54
 • #1544: Chương 3087: Mười thế duyên nhân quả sát tận 712023-06-21 08:54
 • #1545: Chương 3089: Mười thế duyên nhân quả sát tận 732023-06-21 08:54
 • #1546: Chương 3091: Mười thế duyên nhân quả sát tận 752023-06-21 08:54
 • #1547: Chương 3093: Mười thế duyên nhân quả sát tận 772023-06-21 08:54
 • #1548: Chương 3095: Mười thế duyên nhân quả sát tận 792023-06-21 08:54
 • #1549: Chương 3097: Mười thế duyên nhân quả sát tận 812023-06-21 08:54
 • #1550: Chương 3099: Mười thế duyên nhân quả sát tận 832023-06-21 08:54
 • #1551: Chương 3101: Mười thế duyên nhân quả sát tận 852023-06-21 08:54
 • #1552: Chương 3103: Mười thế duyên nhân quả sát tận 872023-06-21 08:54
 • #1553: Chương 3105: Mười thế duyên nhân quả sát tận 892023-06-21 08:54
 • #1554: Chương 3107: Mười thế duyên nhân quả sát tận 912023-06-21 08:54
 • #1555: Chương 3109: Mười thế duyên nhân quả sát tận 932023-06-21 08:54
 • #1556: Chương 3111: Mười thế duyên nhân quả sát tận 952023-06-21 08:54
 • #1557: Chương 3113: Mười thế duyên nhân quả sát tận 972023-06-21 08:54
 • #1558: Chương 3115: Mười thế duyên nhân quả sát tận 992023-06-21 08:55
 • #1559: Chương 3117: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1012023-06-21 08:55
 • #1560: Chương 3119: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1032023-06-21 08:55
 • #1561: Chương 3121: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1052023-06-21 08:55
 • #1562: Chương 3123: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1072023-06-21 08:55
 • #1563: Chương 3125: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1092023-06-21 08:55
 • #1564: Chương 3127: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1112023-06-21 08:55
 • #1565: Chương 3129: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1132023-06-21 08:55
 • #1566: Chương 3131: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1152023-06-21 08:55
 • #1567: Chương 3133: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1172023-06-21 08:55
 • #1568: Chương 3135: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1192023-06-21 08:55
 • #1569: Chương 3137: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1212023-06-21 08:55
 • #1570: Chương 3139: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1232023-06-21 08:55
 • #1571: Chương 3141: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1252023-06-21 08:55
 • #1572: Chương 3143: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1272023-06-21 08:55
 • #1573: Chương 3145: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1292023-06-21 08:55
 • #1574: Chương 3147: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1312023-06-21 08:55
 • #1575: Chương 3149: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1332023-06-21 08:55
 • #1576: Chương 3151: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1352023-06-21 08:55
 • #1577: Chương 3153: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1372023-06-21 08:55
 • #1578: Chương 3155: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1392023-06-21 08:55
 • #1579: Chương 3157: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1412023-06-21 08:55
 • #1580: Chương 3159: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1432023-06-21 08:55
 • #1581: Chương 3161: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1452023-06-21 08:56
 • #1582: Chương 3163: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1472023-06-21 08:56
 • #1583: Chương 3165: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1492023-06-21 08:56
 • #1584: Chương 3167: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1512023-06-21 08:56
 • #1585: Chương 3169: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1532023-06-21 08:56
 • #1586: Chương 3171: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1552023-06-21 08:56
 • #1587: Chương 3173: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1572023-06-21 08:56
 • #1588: Chương 3175: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1592023-06-21 08:56
 • #1589: Chương 3177: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1612023-06-21 08:56
 • #1590: Chương 3179: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1632023-06-21 08:56
 • #1591: Chương 3181: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1652023-06-21 08:56
 • #1592: Chương 3183: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1672023-06-21 08:56
 • #1593: Chương 3185: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1692023-06-21 08:56
 • #1594: Chương 3187: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1712023-06-21 08:56
 • #1595: Chương 3189: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1732023-06-21 08:56
 • #1596: Chương 3191: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1752023-06-21 08:56
 • #1597: Chương 3193: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1772023-06-21 08:56
 • #1598: Chương 3195: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1792023-06-21 08:56
 • #1599: Chương 3197: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1812023-06-21 08:56
 • #1600: Chương 3199: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1832023-06-21 08:56
 • #1601: Chương 3201: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1852023-06-21 08:56
 • #1602: Chương 3203: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1872023-06-21 08:57
 • #1603: Chương 3205: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1892023-06-21 08:57
 • #1604: Chương 3207: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1912023-06-21 08:57
 • #1605: Chương 3209: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1932023-06-21 08:57
 • #1606: Chương 3211: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1952023-06-21 08:57
 • #1607: Chương 3213: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1972023-06-21 08:57
 • #1608: Chương 3215: Mười thế duyên nhân quả sát tận 1992023-06-21 08:57
 • #1609: Chương 3217: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2012023-06-21 08:57
 • #1610: Chương 3219: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2032023-06-21 08:57
 • #1611: Chương 3221: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2052023-06-21 08:57
 • #1612: Chương 3223: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2072023-06-21 08:57
 • #1613: Chương 3225: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2092023-06-21 08:57
 • #1614: Chương 3227: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2112023-06-21 08:57
 • #1615: Chương 3229: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2132023-06-21 08:57
 • #1616: Chương 3231: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2152023-06-21 08:57
 • #1617: Chương 3233: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2172023-06-21 08:57
 • #1618: Chương 3235: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2192023-06-21 08:57
 • #1619: Chương 3237: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2212023-06-21 08:57
 • #1620: Chương 3238: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2222023-06-21 08:57
 • #1621: Chương 3239: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2232023-06-21 08:57
 • #1622: Chương 3240: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2242023-06-21 08:57
 • #1623: Chương 3241: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2252023-06-21 08:57
 • #1624: Chương 3242: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2262023-06-21 08:57
 • #1625: Chương 3243: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2272023-06-21 08:58
 • #1626: Chương 3244: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2282023-06-21 08:58
 • #1627: Chương 3245: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2292023-06-21 08:58
 • #1628: Chương 3246: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2302023-06-21 08:58
 • #1629: Chương 3247: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2312023-06-21 08:58
 • #1630: Chương 3248: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2322023-06-21 08:58
 • #1631: Chương 3249: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2332023-06-21 08:58
 • #1632: Chương 3250: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2342023-06-21 08:58
 • #1633: Chương 3251: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2352023-06-21 08:58
 • #1634: Chương 3252: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2362023-06-21 08:58
 • #1635: Chương 3253: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2372023-06-21 08:58
 • #1636: Chương 3254: Mười thế duyên nhân quả sát tận 2382023-06-21 08:58
 • #1637: Chương 3255: Có mỹ nhân này 12023-06-21 08:58
 • #1638: Chương 3256: Có mỹ nhân này 22023-06-21 08:58
 • #1639: Chương 3257: Có mỹ nhân này 32023-06-21 08:58
 • #1640: Chương 3258: Có mỹ nhân này 42023-06-21 08:58
 • #1641: Chương 3259: Có mỹ nhân này 52023-06-21 08:58
 • #1642: Chương 3260: Có mỹ nhân này 62023-06-21 08:58
 • #1643: Chương 3261: Có mỹ nhân này 72023-06-21 08:58
 • #1644: Chương 3262: Có mỹ nhân này 82023-06-21 08:58
 • #1645: Chương 3263: Có mỹ nhân này 92023-06-21 08:58
 • #1646: Chương 3264: Có mỹ nhân này 102023-06-21 08:58
 • #1647: Chương 3265: Có mỹ nhân này 112023-06-21 08:58
 • #1648: Chương 3266: Có mỹ nhân này 122023-06-21 08:58
 • #1649: Chương 3267: Có mỹ nhân này 132023-06-21 08:59
 • #1650: Chương 3268: Có mỹ nhân này 142023-06-21 08:59
 • #1651: Chương 3269: Có mỹ nhân này 152023-06-21 08:59
 • #1652: Chương 3271: Có mỹ nhân này 172023-06-21 08:59
 • #1653: Chương 3272: Có mỹ nhân này 182023-06-21 08:59
 • #1654: Chương 3273: Có mỹ nhân này 192023-06-21 08:59
 • #1655: Chương 3274: Có mỹ nhân này 202023-06-21 08:59
 • #1656: Chương 3275: Có mỹ nhân này 212023-06-21 08:59
 • #1657: Chương 3276: Có mỹ nhân này 222023-06-21 08:59
 • #1658: Chương 3277: Có mỹ nhân này 232023-06-21 08:59
 • #1659: Chương 3278: Có mỹ nhân này 242023-06-21 08:59
 • #1660: Chương 3279: Có mỹ nhân này 252023-06-21 08:59
 • #1661: Chương 3280: Có mỹ nhân này 262023-06-21 08:59
 • #1662: Chương 3281: Có mỹ nhân này 272023-06-21 08:59
 • #1663: Chương 3282: Có mỹ nhân này 282023-06-21 08:59
 • #1664: Chương 3283: Có mỹ nhân này 292023-06-21 08:59
 • #1665: Chương 3284: Có mỹ nhân này 302023-06-21 08:59
 • #1666: Chương 3285: Có mỹ nhân này 312023-06-21 08:59
 • #1667: Chương 3286: Có mỹ nhân này 322023-06-21 08:59
 • #1668: Chương 3287: Có mỹ nhân này 332023-06-21 08:59
 • #1669: Chương 3288: Có mỹ nhân này 342023-06-21 08:59
 • #1670: Chương 3289: Có mỹ nhân này 352023-06-21 08:59
 • #1671: Chương 3290: Có mỹ nhân này 362023-06-21 08:59
 • #1672: Chương 3291: Có mỹ nhân này 372023-06-21 08:59
 • #1673: Chương 3292: Có mỹ nhân này 382023-06-21 08:59
 • #1674: Chương 3293: Có mỹ nhân này 392023-06-21 08:59
 • #1675: Chương 3294: Có mỹ nhân này 402023-06-21 09:00
 • #1676: Chương 3295: Có mỹ nhân này 412023-06-21 09:00
 • #1677: Chương 3296: Có mỹ nhân này 422023-06-21 09:00
 • #1678: Chương 3297: Có mỹ nhân này 432023-06-21 09:00
 • #1679: Chương 3298: Có mỹ nhân này 442023-06-21 09:00
 • #1680: Chương 3299: Có mỹ nhân này 452023-06-21 09:00
 • #1681: Chương 3300: Có mỹ nhân này 462023-06-21 09:00
 • #1682: Chương 3301: Có mỹ nhân này 472023-06-21 09:00
 • #1683: Chương 3302: Có mỹ nhân này 482023-06-21 09:00
 • #1684: Chương 3303: Có mỹ nhân này 492023-06-21 09:00
 • #1685: Chương 3304: Có mỹ nhân này 502023-06-21 09:00
 • #1686: Chương 3305: Có mỹ nhân này 512023-06-21 09:00
 • #1687: Chương 3306: Có mỹ nhân này 522023-06-21 09:00
 • #1688: Chương 3307: Có mỹ nhân này 532023-06-21 09:00
 • #1689: Chương 3308: Có mỹ nhân này 542023-06-21 09:00
 • #1690: Chương 3309: Có mỹ nhân này 552023-06-21 09:00
 • #1691: Chương 3310: Có mỹ nhân này 562023-06-21 09:00
 • #1692: Chương 3311: Có mỹ nhân này 572023-06-21 09:00
 • #1693: Chương 3312: Có mỹ nhân này 582023-06-21 09:00
 • #1694: Chương 3313: Có mỹ nhân này 592023-06-21 09:00
 • #1695: Chương 3314: Có mỹ nhân này 602023-06-21 09:00
 • #1696: Chương 3315: Có mỹ nhân này 612023-06-21 09:00
 • #1697: Chương 3316: Có mỹ nhân này 622023-06-21 09:00
 • #1698: Chương 3317: Có mỹ nhân này 632023-06-21 09:01
 • #1699: Chương 3318: Có mỹ nhân này 642023-06-21 09:01
 • #1700: Chương 3319: Có mỹ nhân này 652023-06-21 09:01
 • #1701: Chương 3320: Có mỹ nhân này 662023-06-21 09:01
 • #1702: Chương 3321: Có mỹ nhân này 672023-06-21 09:01
 • #1703: Chương 3322: Có mỹ nhân này 682023-06-21 09:01
 • #1704: Chương 3323: Có mỹ nhân này 692023-06-21 09:01
 • #1705: Chương 3324: Có mỹ nhân này 702023-06-21 09:01
 • #1706: Chương 3325: Có mỹ nhân này 712023-06-21 09:01
 • #1707: Chương 3326: Có mỹ nhân này 722023-06-21 09:01
 • #1708: Chương 3327: Có mỹ nhân này 732023-06-21 09:01
 • #1709: Chương 3328: Có mỹ nhân này 742023-06-21 09:01
 • #1710: Chương 3329: Có mỹ nhân này 752023-06-21 09:01
 • #1711: Chương 3330: Có mỹ nhân này 762023-06-21 09:01
 • #1712: Chương 3331: Có mỹ nhân này 772023-06-21 09:01
 • #1713: Chương 3332: Có mỹ nhân này 782023-06-21 09:01
 • #1714: Chương 3333: Có mỹ nhân này 792023-06-21 09:01
 • #1715: Chương 3334: Có mỹ nhân này 802023-06-21 09:01
 • #1716: Chương 3335: Có mỹ nhân này 812023-06-21 09:01
 • #1717: Chương 3336: Có mỹ nhân này 822023-06-21 09:01
 • #1718: Chương 3337: Có mỹ nhân này 832023-06-21 09:01
 • #1719: Chương 3338: Có mỹ nhân này 842023-06-21 09:01
 • #1720: Chương 3339: Có mỹ nhân này 852023-06-21 09:01
 • #1721: Chương 3340: Có mỹ nhân này 862023-06-21 09:02
 • #1722: Chương 3341: Có mỹ nhân này 872023-06-21 09:02
 • #1723: Chương 3342: Có mỹ nhân này 882023-06-21 09:02
 • #1724: Chương 3343: Có mỹ nhân này 892023-06-21 09:02
 • #1725: Chương 3344: Có mỹ nhân này 902023-06-21 09:02
 • #1726: Chương 3345: Có mỹ nhân này 912023-06-21 09:02
 • #1727: Chương 3346: Có mỹ nhân này 922023-06-21 09:02
 • #1728: Chương 3347: Có mỹ nhân này 932023-06-21 09:02
 • #1729: Chương 3348: Có mỹ nhân này 942023-06-21 09:02
 • #1730: Chương 3349: Có mỹ nhân này 952023-06-21 09:02
 • #1731: Chương 3350: Có mỹ nhân này 962023-06-21 09:02
 • #1732: Chương 3351: Có mỹ nhân này 972023-06-21 09:02
 • #1733: Chương 3352: Có mỹ nhân này 982023-06-21 09:02
 • #1734: Chương 3353: Có mỹ nhân này 992023-06-21 09:02
 • #1735: Chương 3354: Có mỹ nhân này 1002023-06-21 09:02
 • #1736: Chương 3355: Có mỹ nhân này 1012023-06-21 09:02
 • #1737: Chương 3356: Có mỹ nhân này 1022023-06-21 09:02
 • #1738: Chương 3357: Có mỹ nhân này 1032023-06-21 09:02
 • #1739: Chương 3358: Có mỹ nhân này 1042023-06-21 09:02
 • #1740: Chương 3359: Có mỹ nhân này 1052023-06-21 09:03
 • #1741: Chương 3360: Có mỹ nhân này 1062023-06-21 09:03
 • #1742: Chương 3361: Có mỹ nhân này 1072023-06-21 09:03
 • #1743: Chương 3362: Có mỹ nhân này 1082023-06-21 09:03
 • #1744: Chương 3363: Có mỹ nhân này 1092023-06-21 09:03
 • #1745: Chương 3364: Có mỹ nhân này 1102023-06-21 09:03
 • #1746: Chương 3365: Có mỹ nhân này 1112023-06-21 09:03
 • #1747: Chương 3366: Có mỹ nhân này 1122023-06-21 09:03
 • #1748: Chương 3367: Có mỹ nhân này 1132023-06-21 09:03
 • #1749: Chương 3368: Có mỹ nhân này 1142023-06-21 09:03
 • #1750: Chương 3369: Có mỹ nhân này 1152023-06-21 09:03
 • #1751: Chương 3370: Có mỹ nhân này 1162023-06-21 09:03
 • #1752: Chương 3371: Có mỹ nhân này 1172023-06-21 09:03
 • #1753: Chương 3372: Có mỹ nhân này 1182023-06-21 09:03
 • #1754: Chương 3373: Có mỹ nhân này 1192023-06-21 09:03
 • #1755: Chương 3374: Có mỹ nhân này 1202023-06-21 09:03
 • #1756: Chương 3375: Có mỹ nhân này 1212023-06-21 09:03
 • #1757: Chương 3376: Có mỹ nhân này 1222023-06-21 09:03
 • #1758: Chương 3377: Có mỹ nhân này 1232023-06-21 09:03
 • #1759: Chương 3378: Có mỹ nhân này 1242023-06-21 09:03
 • #1760: Chương 3379: Có mỹ nhân này 1252023-06-21 09:03
 • #1761: Chương 3380: Có mỹ nhân này 1262023-06-21 09:04
 • #1762: Chương 3381: Có mỹ nhân này 1272023-06-21 09:04
 • #1763: Chương 3382: Có mỹ nhân này 1282023-06-21 09:04
 • #1764: Chương 3383: Có mỹ nhân này 1292023-06-21 09:04
 • #1765: Chương 3384: Có mỹ nhân này 1302023-06-21 09:04
 • #1766: Chương 3385: Có mỹ nhân này 1312023-06-21 09:04
 • #1767: Chương 3386: Có mỹ nhân này 1322023-06-21 09:04
 • #1768: Chương 3387: Có mỹ nhân này 1332023-06-21 09:04
 • #1769: Chương 3388: Có mỹ nhân này 1342023-06-21 09:04
 • #1770: Chương 3389: Có mỹ nhân này 1352023-06-21 09:04
 • #1771: Chương 3390: Có mỹ nhân này 1362023-06-21 09:04
 • #1772: Chương 3391: Có mỹ nhân này 1372023-06-21 09:04
 • #1773: Chương 3392: Có mỹ nhân này 1382023-06-21 09:04
 • #1774: Chương 3393: Có mỹ nhân này 1392023-06-21 09:04
 • #1775: Chương 3394: Có mỹ nhân này 1402023-06-21 09:04
 • #1776: Chương 3395: Có mỹ nhân này 1412023-06-21 09:04
 • #1777: Chương 3396: Có mỹ nhân này 1422023-06-21 09:04
 • #1778: Chương 3397: Có mỹ nhân này 1432023-06-21 09:04
 • #1779: Chương 3398: Có mỹ nhân này 1442023-06-21 09:05
 • #1780: Chương 3399: Có mỹ nhân này 1452023-06-21 09:05
 • #1781: Chương 3400: Có mỹ nhân này 1462023-06-21 09:05
 • #1782: Chương 3401: Có mỹ nhân này 1472023-06-21 09:05
 • #1783: Chương 3402: Có mỹ nhân này 1482023-06-21 09:06
 • #1784: Chương 3403: Có mỹ nhân này 1492023-06-21 09:07
 • #1785: Chương 3404: Có mỹ nhân này 1502023-06-21 09:07
 • #1786: Chương 3405: Có mỹ nhân này 1512023-06-21 09:07
 • #1787: Chương 3406: Có mỹ nhân này 1522023-06-21 09:07
 • #1788: Chương 3407: Có mỹ nhân này 1532023-06-21 09:07
 • #1789: Chương 3408: Có mỹ nhân này 1542023-06-21 09:08
 • #1790: Chương 3409: Có mỹ nhân này 1552023-06-21 09:08
 • #1791: Chương 3410: Có mỹ nhân này 1562023-06-21 09:08
 • #1792: Chương 3411: Có mỹ nhân này 1572023-06-21 09:08
 • #1793: Chương 3412: Có mỹ nhân này 1582023-06-21 09:08
 • #1794: Chương 3413: Có mỹ nhân này 1592023-06-21 09:08
 • #1795: Chương 3414: Có mỹ nhân này 1602023-06-21 09:08
 • #1796: Chương 3415: Có mỹ nhân này 1612023-06-21 09:08
 • #1797: Chương 3416: Có mỹ nhân này 1622023-06-21 09:08
 • #1798: Chương 3417: Có mỹ nhân này 1632023-06-21 09:08
 • #1799: Chương 3418: Có mỹ nhân này 1642023-06-21 09:09
 • #1800: Chương 3419: Có mỹ nhân này 1652023-06-21 09:09
 • #1801: Chương 3420: Có mỹ nhân này 1662023-06-21 09:09
 • #1802: Chương 3421: Có mỹ nhân này 1672023-06-21 09:10
 • #1803: Chương 3422: Có mỹ nhân này 1682023-06-21 09:10
 • #1804: Chương 3423: Có mỹ nhân này 1692023-06-21 09:10
 • #1805: Chương 3424: Có mỹ nhân này 1702023-06-21 09:10
 • #1806: Chương 3425: Có mỹ nhân này 1712023-06-21 09:10
 • #1807: Chương 3426: Có mỹ nhân này 1722023-06-21 09:10
 • #1808: Chương 3427: Có mỹ nhân này 1732023-06-21 09:10
 • #1809: Chương 3428: Có mỹ nhân này 1742023-06-21 09:10
 • #1810: Chương 3429: Có mỹ nhân này 1752023-06-21 09:10
 • #1811: Chương 3430: Có mỹ nhân này 1762023-06-21 09:10
 • #1812: Chương 3431: Có mỹ nhân này 1772023-06-21 09:10
 • #1813: Chương 3432: Có mỹ nhân này 1782023-06-21 09:10
 • #1814: Chương 3433: Có mỹ nhân này 1792023-06-21 09:10
 • #1815: Chương 3434: Có mỹ nhân này 1802023-06-21 09:10
 • #1816: Chương 3435: Có mỹ nhân này 1812023-06-21 09:10
 • #1817: Chương 3436: Có mỹ nhân này 1822023-06-21 09:10
 • #1818: Chương 3437: Có mỹ nhân này 1832023-06-21 09:11
 • #1819: Chương 3438: Có mỹ nhân này 1842023-06-21 09:11
 • #1820: Chương 3439: Có mỹ nhân này 1852023-06-21 09:11
 • #1821: Chương 3440: Có mỹ nhân này 1862023-06-21 09:11
 • #1822: Chương 3441: Có mỹ nhân này 1872023-06-21 09:11
 • #1823: Chương 3442: Có mỹ nhân này 1882023-06-21 09:11
 • #1824: Chương 3443: Có mỹ nhân này 1892023-06-21 09:11
 • #1825: Chương 3444: Có mỹ nhân này 1902023-06-21 09:11
 • #1826: Chương 3445: Có mỹ nhân này 1912023-06-21 09:11
 • #1827: Chương 3446: Có mỹ nhân này 1922023-06-21 09:11
 • #1828: Chương 3447: Có mỹ nhân này 1932023-06-21 09:11
 • #1829: Chương 3448: Có mỹ nhân này 1942023-06-21 09:11
 • #1830: Chương 3449: Có mỹ nhân này 1952023-06-21 09:11
 • #1831: Chương 3450: Có mỹ nhân này 1962023-06-21 09:11
 • #1832: Chương 3451: Có mỹ nhân này 1972023-06-21 09:11
 • #1833: Chương 3452: Có mỹ nhân này 1982023-06-21 09:11
 • #1834: Chương 3453: Có mỹ nhân này 1992023-06-21 09:11
 • #1835: Chương 3454: Có mỹ nhân này 2002023-06-21 09:11
 • #1836: Chương 3455: Có mỹ nhân này 2012023-06-21 09:11
 • #1837: Chương 3456: Có mỹ nhân này 2022023-06-21 09:11
 • #1838: Chương 3457: Có mỹ nhân này 2032023-06-21 09:11
 • #1839: Chương 3458: Có mỹ nhân này 2042023-06-21 09:11
 • #1840: Chương 3459: Có mỹ nhân này 2052023-06-21 09:12
 • #1841: Chương 3460: Có mỹ nhân này 2062023-06-21 09:12
 • #1842: Chương 3461: Có mỹ nhân này 2072023-06-21 09:12
 • #1843: Chương 3462: Có mỹ nhân này 2082023-06-21 09:12
 • #1844: Chương 3463: Có mỹ nhân này 2092023-06-21 09:12
 • #1845: Chương 3464: Có mỹ nhân này 2102023-06-21 09:12
 • #1846: Chương 3465: Có mỹ nhân này 2112023-06-21 09:12
 • #1847: Chương 3466: Có mỹ nhân này 2122023-06-21 09:12
 • #1848: Chương 3467: Có mỹ nhân này 2132023-06-21 09:12
 • #1849: Chương 3468: Có mỹ nhân này 2142023-06-21 09:12
 • #1850: Chương 3469: Có mỹ nhân này 2152023-06-21 09:12
 • #1851: Chương 3470: Có mỹ nhân này 2162023-06-21 09:12
 • #1852: Chương 3471: Có mỹ nhân này 2172023-06-21 09:12
 • #1853: Chương 3472: Có mỹ nhân này 2182023-06-21 09:12
 • #1854: Chương 3473: Có mỹ nhân này 2192023-06-21 09:12
 • #1855: Chương 3474: Có mỹ nhân này 2202023-06-21 09:12
 • #1856: Chương 3475: Có mỹ nhân này 2212023-06-21 09:12
 • #1857: Chương 3476: Có mỹ nhân này 2222023-06-21 09:12
 • #1858: Chương 3477: Có mỹ nhân này 2232023-06-21 09:12
 • #1859: Chương 3478: Có mỹ nhân này 2242023-06-21 09:12
 • #1860: Chương 3479: Có mỹ nhân này 2252023-06-21 09:12
 • #1861: Chương 3480: Có mỹ nhân này 2262023-06-21 09:12
 • #1862: Chương 3481: Có mỹ nhân này 2272023-06-21 09:13
 • #1863: Chương 3482: Có mỹ nhân này 2282023-06-21 09:13
 • #1864: Chương 3483: Có mỹ nhân này 2292023-06-21 09:13
 • #1865: Chương 3484: Có mỹ nhân này 2302023-06-21 09:13
 • #1866: Chương 3485: Có mỹ nhân này 2312023-06-21 09:13
 • #1867: Chương 3486: Có mỹ nhân này 2322023-06-21 09:13
 • #1868: Chương 3487: Có mỹ nhân này 2332023-06-21 09:13
 • #1869: Chương 3488: Có mỹ nhân này 2342023-06-21 09:13
 • #1870: Chương 3489: Có mỹ nhân này 2352023-06-21 09:13
 • #1871: Chương 3490: Có mỹ nhân này 2362023-06-21 09:13
 • #1872: Chương 3491: Có mỹ nhân này 2372023-06-21 09:13
 • #1873: Chương 3492: Có mỹ nhân này 2382023-06-21 09:13
 • #1874: Chương 3493: Có mỹ nhân này 2392023-06-21 09:13
 • #1875: Chương 3494: Có mỹ nhân này 2402023-06-21 09:13
 • #1876: Chương 3495: Có mỹ nhân này 2412023-06-21 09:13
 • #1877: Chương 3496: Có mỹ nhân này 2422023-06-21 09:13
 • #1878: Chương 3497: Có mỹ nhân này 2432023-06-21 09:13
 • #1879: Chương 3498: Có mỹ nhân này 2442023-06-21 09:13
 • #1880: Chương 3499: Có mỹ nhân này 2452023-06-21 09:13
 • #1881: Chương 3500: Có mỹ nhân này 2462023-06-21 09:13
 • #1882: Chương 3501: Có mỹ nhân này 2472023-06-21 09:13
 • #1883: Chương 3502: Có mỹ nhân này 2482023-06-21 09:14
 • #1884: Chương 3503: Có mỹ nhân này 2492023-06-21 09:14
 • #1885: Chương 3504: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 12023-06-21 09:14
 • #1886: Chương 3505: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 22023-06-21 09:14
 • #1887: Chương 3506: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 32023-06-21 09:14
 • #1888: Chương 3507: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 42023-06-21 09:14
 • #1889: Chương 3508: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 52023-06-21 09:14
 • #1890: Chương 3509: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 62023-06-21 09:14
 • #1891: Chương 3510: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 72023-06-21 09:14
 • #1892: Chương 3511: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 82023-06-21 09:14
 • #1893: Chương 3512: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 92023-06-21 09:14
 • #1894: Chương 3513: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 102023-06-21 09:14
 • #1895: Chương 3514: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 112023-06-21 09:14
 • #1896: Chương 3515: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 122023-06-21 09:14
 • #1897: Chương 3516: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 132023-06-21 09:14
 • #1898: Chương 3517: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 142023-06-21 09:14
 • #1899: Chương 3518: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 152023-06-21 09:14
 • #1900: Chương 3519: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 162023-06-21 09:14
 • #1901: Chương 3520: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 172023-06-21 09:14
 • #1902: Chương 3521: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 182023-06-21 09:14
 • #1903: Chương 3522: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 192023-06-21 09:14
 • #1904: Chương 3523: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 202023-06-21 09:14
 • #1905: Chương 3524: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 212023-06-21 09:14
 • #1906: Chương 3525: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 222023-06-21 09:14
 • #1907: Chương 3526: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 232023-06-21 09:15
 • #1908: Chương 3527: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 242023-06-21 09:15
 • #1909: Chương 3528: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 252023-06-21 09:15
 • #1910: Chương 3529: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 262023-06-21 09:15
 • #1911: Chương 3530: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 272023-06-21 09:15
 • #1912: Chương 3531: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 282023-06-21 09:15
 • #1913: Chương 3532: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 292023-06-21 09:15
 • #1914: Chương 3533: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 302023-06-21 09:15
 • #1915: Chương 3534: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 312023-06-21 09:15
 • #1916: Chương 3535: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 322023-06-21 09:15
 • #1917: Chương 3536: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 332023-06-21 09:15
 • #1918: Chương 3537: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 342023-06-21 09:15
 • #1919: Chương 3538: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 352023-06-21 09:15
 • #1920: Chương 3539: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 362023-06-21 09:15
 • #1921: Chương 3540: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 372023-06-21 09:15
 • #1922: Chương 3541: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 382023-06-21 09:15
 • #1923: Chương 3542: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 392023-06-21 09:15
 • #1924: Chương 3543: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 402023-06-21 09:15
 • #1925: Chương 3544: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 412023-06-21 09:15
 • #1926: Chương 3545: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 422023-06-21 09:15
 • #1927: Chương 3546: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 432023-06-21 09:15
 • #1928: Chương 3547: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 442023-06-21 09:15
 • #1929: Chương 3548: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 452023-06-21 09:16
 • #1930: Chương 3549: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 462023-06-21 09:16
 • #1931: Chương 3550: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 472023-06-21 09:16
 • #1932: Chương 3551: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 482023-06-21 09:16
 • #1933: Chương 3552: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 492023-06-21 09:16
 • #1934: Chương 3553: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 502023-06-21 09:16
 • #1935: Chương 3554: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 512023-06-21 09:16
 • #1936: Chương 3555: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 522023-06-21 09:16
 • #1937: Chương 3556: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 532023-06-21 09:16
 • #1938: Chương 3557: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 542023-06-21 09:16
 • #1939: Chương 3558: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 552023-06-21 09:16
 • #1940: Chương 3559: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 562023-06-21 09:16
 • #1941: Chương 3560: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 572023-06-21 09:16
 • #1942: Chương 3561: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 582023-06-21 09:16
 • #1943: Chương 3562: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 592023-06-21 09:16
 • #1944: Chương 3563: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 602023-06-21 09:16
 • #1945: Chương 3564: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 612023-06-21 09:16
 • #1946: Chương 3565: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 622023-06-21 09:16
 • #1947: Chương 3566: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 632023-06-21 09:16
 • #1948: Chương 3567: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 642023-06-21 09:16
 • #1949: Chương 3568: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 652023-06-21 09:16
 • #1950: Chương 3569: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 662023-06-21 09:16
 • #1951: Chương 3570: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 672023-06-21 09:17
 • #1952: Chương 3571: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 682023-06-21 09:17
 • #1953: Chương 3572: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 692023-06-21 09:17
 • #1954: Chương 3573: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 702023-06-21 09:17
 • #1955: Chương 3574: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 712023-06-21 09:17
 • #1956: Chương 3575: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 722023-06-21 09:17
 • #1957: Chương 3576: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 732023-06-21 09:17
 • #1958: Chương 3577: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 742023-06-21 09:17
 • #1959: Chương 3578: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 752023-06-21 09:17
 • #1960: Chương 3579: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 762023-06-21 09:17
 • #1961: Chương 3580: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 772023-06-21 09:17
 • #1962: Chương 3581: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 782023-06-21 09:17
 • #1963: Chương 3582: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 792023-06-21 09:17
 • #1964: Chương 3583: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 802023-06-21 09:17
 • #1965: Chương 3584: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 812023-06-21 09:17
 • #1966: Chương 3585: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 822023-06-21 09:17
 • #1967: Chương 3586: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 832023-06-21 09:17
 • #1968: Chương 3587: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 842023-06-21 09:17
 • #1969: Chương 3588: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 852023-06-21 09:17
 • #1970: Chương 3589: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 862023-06-21 09:17
 • #1971: Chương 3590: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 872023-06-21 09:17
 • #1972: Chương 3591: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 882023-06-21 09:18
 • #1973: Chương 3592: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 892023-06-21 09:18
 • #1974: Chương 3593: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 902023-06-21 09:18
 • #1975: Chương 3594: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 912023-06-21 09:18
 • #1976: Chương 3595: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 922023-06-21 09:18
 • #1977: Chương 3596: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 932023-06-21 09:18
 • #1978: Chương 3597: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 942023-06-21 09:18
 • #1979: Chương 3598: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 952023-06-21 09:18
 • #1980: Chương 3599: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 962023-06-21 09:18
 • #1981: Chương 3600: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 972023-06-21 09:18
 • #1982: Chương 3601: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 982023-06-21 09:18
 • #1983: Chương 3602: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 992023-06-21 09:18
 • #1984: Chương 3603: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1002023-06-21 09:18
 • #1985: Chương 3604: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1012023-06-21 09:18
 • #1986: Chương 3605: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1022023-06-21 09:18
 • #1987: Chương 3606: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1032023-06-21 09:18
 • #1988: Chương 3607: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1042023-06-21 09:18
 • #1989: Chương 3608: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1052023-06-21 09:18
 • #1990: Chương 3609: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1062023-06-21 09:18
 • #1991: Chương 3610: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1072023-06-21 09:19
 • #1992: Chương 3611: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1082023-06-21 09:19
 • #1993: Chương 3612: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1092023-06-21 09:19
 • #1994: Chương 3613: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1102023-06-21 09:19
 • #1995: Chương 3614: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1112023-06-21 09:19
 • #1996: Chương 3615: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1122023-06-21 09:19
 • #1997: Chương 3616: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1132023-06-21 09:19
 • #1998: Chương 3617: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1142023-06-21 09:19
 • #1999: Chương 3618: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1152023-06-21 09:19
 • #2000: Chương 3619: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1162023-06-21 09:19
 • #2001: Chương 3620: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1172023-06-21 09:19
 • #2002: Chương 3621: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1182023-06-21 09:19
 • #2003: Chương 3622: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1192023-06-21 09:19
 • #2004: Chương 3623: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1202023-06-21 09:19
 • #2005: Chương 3624: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1212023-06-21 09:19
 • #2006: Chương 3625: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1222023-06-21 09:19
 • #2007: Chương 3626: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1232023-06-21 09:19
 • #2008: Chương 3627: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1242023-06-21 09:19
 • #2009: Chương 3628: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1252023-06-21 09:19
 • #2010: Chương 3629: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1262023-06-21 09:19
 • #2011: Chương 3630: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1272023-06-21 09:20
 • #2012: Chương 3631: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1282023-06-21 09:20
 • #2013: Chương 3632: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1292023-06-21 09:20
 • #2014: Chương 3633: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1302023-06-21 09:20
 • #2015: Chương 3634: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1312023-06-21 09:20
 • #2016: Chương 3635: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1322023-06-21 09:20
 • #2017: Chương 3636: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1332023-06-21 09:20
 • #2018: Chương 3637: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1342023-06-21 09:20
 • #2019: Chương 3638: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1352023-06-21 09:20
 • #2020: Chương 3639: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1362023-06-21 09:20
 • #2021: Chương 3640: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1372023-06-21 09:20
 • #2022: Chương 3641: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1382023-06-21 09:20
 • #2023: Chương 3642: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1392023-06-21 09:20
 • #2024: Chương 3643: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1402023-06-21 09:20
 • #2025: Chương 3644: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1412023-06-21 09:20
 • #2026: Chương 3645: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1422023-06-21 09:20
 • #2027: Chương 3646: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1432023-06-21 09:20
 • #2028: Chương 3647: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1442023-06-21 09:20
 • #2029: Chương 3648: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1452023-06-21 09:20
 • #2030: Chương 3649: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1462023-06-21 09:20
 • #2031: Chương 3650: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1472023-06-21 09:20
 • #2032: Chương 3651: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1482023-06-21 09:21
 • #2033: Chương 3652: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1492023-06-21 09:21
 • #2034: Chương 3653: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1502023-06-21 09:21
 • #2035: Chương 3654: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1512023-06-21 09:21
 • #2036: Chương 3655: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1522023-06-21 09:21
 • #2037: Chương 3656: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1532023-06-21 09:21
 • #2038: Chương 3657: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1542023-06-21 09:21
 • #2039: Chương 3658: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1552023-06-21 09:21
 • #2040: Chương 3659: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1562023-06-21 09:21
 • #2041: Chương 3660: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1572023-06-21 09:21
 • #2042: Chương 3661: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1582023-06-21 09:21
 • #2043: Chương 3662: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1592023-06-21 09:21
 • #2044: Chương 3663: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1602023-06-21 09:21
 • #2045: Chương 3664: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1612023-06-21 09:21
 • #2046: Chương 3665: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1622023-06-21 09:21
 • #2047: Chương 3666: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1632023-06-21 09:21
 • #2048: Chương 3667: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1642023-06-21 09:21
 • #2049: Chương 3668: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1652023-06-21 09:21
 • #2050: Chương 3669: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1662023-06-21 09:21
 • #2051: Chương 3670: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1672023-06-21 09:21
 • #2052: Chương 3671: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1682023-06-21 09:21
 • #2053: Chương 3672: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1692023-06-21 09:22
 • #2054: Chương 3673: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1702023-06-21 09:22
 • #2055: Chương 3674: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1712023-06-21 09:22
 • #2056: Chương 3675: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1722023-06-21 09:22
 • #2057: Chương 3676: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1732023-06-21 09:22
 • #2058: Chương 3677: Hồn đoạn mộng dẫn vào thần châu 1742023-06-21 09:22
 • #2059: Chương 3678: Đã lâu không gặp [ phiên ngoại hết ]2023-06-21 09:22
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Công Tử Điên Khùng

TiKay

Vi Khuẩn Tu Tiên

TiKay

Ta Luyện Đan Có Thể Ra Bạo Kích

TiKay

Lão Tổ Tha Tế Thiên Lạp

TiKay

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

TiKay

Toàn Dân Tu Chân Chi Nhân Loại Tiến Hóa

TiKay

Leave a Reply