Tiên Hiệp

Cửu Tử Tiên Tôn

Cửu Tử Tiên Tôn

✶ Xuyên qua vạn tộc mộ trận, bước qua Tuyên Cổ Tiên Vực!

✶ Bạch Mạch dựa vào trong thức hải thần bí mảnh đá, câu thông tinh thần Nguyên Linh, Nhất Niệm Tiên Cổ, Chưởng Duyên Sinh Diệt!

✶ Truyền thuyết nhiều cái thế giới ở đây song hành, truyền thuyết Cửu Tử liền có thể thành tiên .

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

❀ Mọi người đề cử truyện, cầu vote 10* !!, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé.

❀ P/s 1: Thấy hay thì ủng hộ mình bằng nguyệt phiếu, kim đậu và chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cũng đừng quên bình luận chém gió nhiệt tình cho truyện nhé.

❀ P/s 2: Bạn nào có điều kiện thì bố cáo lệnh, kim sa châu, thất thải châu… ném vào. (づ ̄ ³ ̄)づ

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoa Phát Quân Thiểu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Hắn, còn sống?2023-06-22 14:41
 • #2: Chương 2: Trời muốn tuyệt ta sao2023-06-22 14:42
 • #3: Chương 3: Kỳ dị tiểu thụ2023-06-22 14:42
 • #4: Chương 4: Sinh ra Tử Địa2023-06-22 14:42
 • #5: Chương 5: Tiên Thiên vẫn linh2023-06-22 14:42
 • #6: Chương 6: Bạch tộc?2023-06-22 14:43
 • #7: Chương 7: Nợ máu phải trả bằng máu2023-06-22 14:43
 • #8: Chương 8: Vô thượng Nguyên linh2023-06-22 14:43
 • #9: Chương 9: Thí luyện con đường2023-06-22 14:43
 • #10: Chương 10: Ta muốn giết chết ngươi2023-06-22 14:43
 • #11: Chương 11: Trảm Lân Mãng2023-06-22 14:44
 • #12: Chương 12: Nghịch sát Tu sĩ2023-06-22 14:44
 • #13: Chương 13: Là nó?2023-06-22 14:44
 • #14: Chương 14: Đào vong2023-06-22 14:44
 • #15: Chương 15: Nhập Đại Hoang, giết Hoàng Mao2023-06-22 14:44
 • #16: Chương 16: Tử Địa mê tung2023-06-22 14:44
 • #17: Chương 17: Ngưng Huyết đột phá2023-06-22 14:45
 • #18: Chương 18: Thần Bí không gian2023-06-22 14:45
 • #19: Chương 19: Tử Địa hung biến2023-06-22 14:45
 • #20: Chương 20: Thú triều tập thôn2023-06-22 14:45
 • #21: Chương 21: Thượng Tông sứ giả2023-06-22 14:45
 • #22: Chương 22: Chú Hồn Đan2023-06-22 14:45
 • #23: Chương 23: Gia tộc thi đấu2023-06-22 14:46
 • #24: Chương 24: Không chiến liền lăn2023-06-22 14:46
 • #25: Chương 25: Thỉnh cho phép ta vì Bạch tộc một trận chiến2023-06-22 14:46
 • #26: Chương 26: Chiến dịch này về sau, lại không Mạnh gia2023-06-22 14:46
 • #27: Chương 27: Dùng nước bọt chết đuối thiên kiêu2023-06-22 14:46
 • #28: Chương 28: Ngự Linh Tông2023-06-22 14:47
 • #29: Chương 29: Đạp Linh Thê2023-06-22 14:47
 • #30: Chương 30: Vạn năm duy nhất, bễ nghễ tứ phương2023-06-22 14:47
 • #31: Chương 31: Thu ngươi nhập phong2023-06-22 14:47
 • #32: Chương 32: Thượng Tông thân truyền2023-06-22 14:47
 • #33: Chương 33: Dịch Linh Ấn2023-06-22 14:48
 • #34: Chương 34: Về sau ta bảo kê ngươi2023-06-22 14:48
 • #35: Chương 35: Ta dẫn ngươi đi làm thịt người2023-06-22 14:48
 • #36: Chương 36: Phun một hơi lão huyết2023-06-22 14:48
 • #37: Chương 37: Cổ Thể Quyết2023-06-22 14:48
 • #38: Chương 38: Bắc U Cốc2023-06-22 14:49
 • #39: Chương 39: Sát cơ lộ ra2023-06-22 14:49
 • #40: Chương 40: Diệt Khổ Hải cảnh2023-06-22 14:49
 • #41: Chương 41: Rốt cục, ngươi tới2023-06-22 14:49
 • #42: Chương 42: Mạng ngươi, bản thiếu gia thu2023-06-22 14:49
 • #43: Chương 43: Ngươi ba mới đại2023-06-22 14:49
 • #44: Chương 44: Đùa bỡn vưu vật2023-06-22 14:49
 • #45: Chương 45: Tông môn tính toán2023-06-22 14:50
 • #46: Chương 46: Bỉ Ngạn Hoa2023-06-22 14:50
 • #47: Chương 47: Vạn Giới Lao Lung2023-06-22 14:50
 • #48: Chương 48: Có người còn sống sao2023-06-22 14:50
 • #49: Chương 49: Mở ra Khổ Hải2023-06-22 14:50
 • #50: Chương 50: Tinh Linh công chúa2023-06-22 14:51
 • #51: Chương 51: Này Khi Thiên quan tài2023-06-22 14:51
 • #52: Chương 52: Âm mạch đào quáng người2023-06-22 14:51
 • #53: Chương 53: Hình người bất tử sinh vật2023-06-22 14:51
 • #54: Chương 54: Băng cơ tiên nữ vào trong ngực2023-06-22 14:51
 • #55: Chương 55: Chú tộc xuất hiện2023-06-22 14:52
 • #56: Chương 56: Đại Diễn Môn2023-06-22 14:52
 • #57: Chương 57: Kỳ dị Đồng Tử2023-06-22 14:52
 • #58: Chương 58: Người này có thể kết giao2023-06-22 14:52
 • #59: Chương 59: Cô Yên Hoàng Nữ, ngươi có nhớ?2023-06-22 14:53
 • #60: Chương 60: Diễm nữ Đào Tử2023-06-22 14:53
 • #61: Chương 61: Nàng là ai?2023-06-22 14:53
 • #62: Chương 62: Cổ quái lệ khí2023-06-22 14:53
 • #63: Chương 63: Trường Sinh Bí Quyết2023-06-22 14:53
 • #64: Chương 64: Ma Chiểu2023-06-22 14:53
 • #65: Chương 65: Vong Linh Ấn2023-06-22 14:53
 • #66: Chương 66: Bí địa dị biến?2023-06-22 14:54
 • #67: Chương 67: Thượng cổ Doanh Ngư2023-06-22 14:54
 • #68: Chương 68: Đại nhân vật xuất hiện2023-06-22 14:54
 • #69: Chương 69: Đại Diễn tiên tàng2023-06-22 14:54
 • #70: Chương 70: Bất Diệt Thiên Kính2023-06-22 14:54
 • #71: Chương 71: Đây là nàng Pháp Thân?2023-06-22 14:54
 • #72: Chương 72: Đúc thành Đạo Thai2023-06-22 14:54
 • #73: Chương 73: U Minh Linh Thể2023-06-22 14:55
 • #74: Chương 74: Cực âm Thánh thể2023-06-22 14:55
 • #75: Chương 75: Trở lại chốn cũ2023-06-22 14:55
 • #76: Chương 76: Đánh lén2023-06-22 14:55
 • #77: Chương 77: Ta không muốn chết, cũng chỉ có thể ngươi chết2023-06-22 14:55
 • #78: Chương 78: Ngươi là Lương Ngọc?2023-06-22 14:55
 • #79: Chương 79: Diệt Khanh Trúc Tử2023-06-22 14:55
 • #80: Chương 80: Nhanh lĩnh mệnh, diệt người này2023-06-22 14:55
 • #81: Chương 81: Ai muốn giết ta2023-06-22 14:55
 • #82: Chương 82: Ra tay ác độc2023-06-22 14:56
 • #83: Chương 83: U Linh2023-06-22 14:56
 • #84: Chương 84: Lực lượng quỷ dị2023-06-22 14:56
 • #85: Chương 85: Ai đang trù yểu ta?2023-06-22 14:56
 • #86: Chương 86: Bí cảnh mở ra2023-06-22 14:56
 • #87: Chương 87: Tạo hóa2023-06-22 14:56
 • #88: Chương 88: Thâm Uyên kỳ ngộ2023-06-22 14:56
 • #89: Chương 89: Không ai có thể ngăn cản2023-06-22 14:56
 • #90: Chương 90: Cùng môn sát cơ2023-06-22 14:56
 • #91: Chương 91: Ác độc hãm hại2023-06-22 14:56
 • #92: Chương 92: Ta muốn nàng trả giá đắt!2023-06-22 14:56
 • #93: Chương 93: Quay giáo một kích2023-06-22 14:56
 • #94: Chương 94: Bảo vật lưu lại, ngươi đi đi2023-06-22 14:57
 • #95: Chương 95: Máu chảy thành sông2023-06-22 14:57
 • #96: Chương 96: Cửu Tử mộc2023-06-22 14:57
 • #97: Chương 97: Mệnh Luân thức tỉnh2023-06-22 14:57
 • #98: Chương 98: Hắn, không phải nhân loại!2023-06-22 14:57
 • #99: Chương 99: Trảm Thất điện hạ2023-06-22 14:57
 • #100: Chương 100: Viêm Ma Điện thiếu chủ2023-06-22 14:57
 • #101: Chương 101: Ma hóa Sinh Mệnh chi thụ2023-06-22 14:57
 • #102: Chương 102: Nhập địa vô môn2023-06-22 14:57
 • #103: Chương 103: Ngộ nhập Tử Địa2023-06-22 14:57
 • #104: Chương 104: Bi Ai phế tích2023-06-22 14:57
 • #105: Chương 105: Ai tội?2023-06-22 14:58
 • #106: Chương 106: Sinh tử người, thịt bạch cốt2023-06-22 14:58
 • #107: Chương 107: Vạn năm năm tháng, một trận tính toán2023-06-22 14:58
 • #108: Chương 108: Trời đã lạnh, ngươi tốt không?2023-06-22 14:58
 • #109: Chương 109: Thần bí Tiểu Hắc đỉnh2023-06-22 14:58
 • #110: Chương 110: Ai dám khóa mệnh ta!2023-06-22 14:58
 • #111: Chương 111: Thức tỉnh Sinh Mệnh Chi Luân2023-06-22 14:58
 • #112: Chương 112: Áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay2023-06-22 14:58
 • #113: Chương 114: Trốn vào miệng cọp2023-06-22 14:59
 • #114: Chương 114: Thân hãm phong cấm2023-06-22 14:59
 • #115: Chương 115: Luyện ngươi làm thuốc2023-06-22 14:59
 • #116: Chương 116: Thoát đỉnh ra2023-06-22 14:59
 • #117: Chương 117: Sinh mệnh Đạo pháp2023-06-22 14:59
 • #118: Chương 118: Bất Ly Sơn2023-06-22 14:59
 • #119: Chương 119: Bất Tử Đan2023-06-22 14:59
 • #120: Chương 120: Ta chính là ngoan độc nữ nhân2023-06-22 14:59
 • #121: Chương 121: Thanh đồng sinh linh2023-06-22 14:59
 • #122: Chương 122: Lấy máu của ta, tế Thiên Kính2023-06-22 14:59
 • #123: Chương 123: Hỗn Độn Thiên (canh một)2023-06-22 14:59
 • #124: Chương 124: Lôi thú hiến tế2023-06-22 15:00
 • #125: Chương 125: Lại vào hiểm cảnh2023-06-22 15:00
 • #126: Chương 126: Uyển chuyển đồng thể nữ hài2023-06-22 15:00
 • #127: Chương 127: Cửu tử tức tiên2023-06-22 15:00
 • #128: Chương 128: Cổ Hoàng2023-06-22 15:00
 • #129: Chương 129: Đến hỏa Tu La2023-06-22 15:00
 • #130: Chương 130: Chân Hỏa lĩnh vực2023-06-22 15:00
 • #131: Chương 131: Luyện thành đạo binh2023-06-22 15:00
 • #132: Chương 132: Tu La bí thuật2023-06-22 15:00
 • #133: Chương 133: Xâm nhập phế tích2023-06-22 15:00
 • #134: Chương 134: Phế tích chủ nhân2023-06-22 15:00
 • #135: Chương 135: Sát Đế cố hương2023-06-22 15:01
 • #136: Chương 136: Mới người hộ đạo2023-06-22 15:01
 • #137: Chương 137: Đế binh Bạc Mộ2023-06-22 15:01
 • #138: Chương 138: Sát Đế cố nhân2023-06-22 15:01
 • #139: Chương 139: Ta luyện luyện luyện2023-06-22 15:01
 • #140: Chương 140: Hoàng Tuyền ma kỳ2023-06-22 15:01
 • #141: Chương 141: Nó đến từ nơi đâu?2023-06-22 15:01
 • #142: Chương 142: Cùng thiếu chủ tranh phong2023-06-22 15:01
 • #143: Chương 143: Quỷ dị sinh vật2023-06-22 15:01
 • #144: Chương 144: Thượng cổ di tích2023-06-22 15:01
 • #145: Chương 145: Thù mới hận cũ2023-06-22 15:01
 • #146: Chương 146: Không người có thể giết ngươi2023-06-22 15:02
 • #147: Chương 147: Bất diệt Kính Vương2023-06-22 15:02
 • #148: Chương 148: Chôn vùi văn minh2023-06-22 15:02
 • #149: Chương 149: Tiên Giới tiếp dẫn chi môn2023-06-22 15:02
 • #150: Chương 150: Có thể Vĩnh Sinh sao2023-06-22 15:02
 • #151: Chương 151: Huyết Thực phù thuật2023-06-22 15:02
 • #152: Chương 152: Yêu nữ Tô Ma2023-06-22 15:02
 • #153: Chương 153: Hỏa Diễm hà2023-06-22 15:02
 • #154: Chương 154: Quỷ dị Chân Hỏa2023-06-22 15:03
 • #155: Chương 155: Giết ngươi, vào thời khắc này2023-06-22 15:03
 • #156: Chương 156: Ta muốn Trảm Thiên2023-06-22 15:03
 • #157: Chương 157: Kiếp sau dư sinh2023-06-22 15:03
 • #158: Chương 158: Tiên Để Niệm2023-06-22 15:03
 • #159: Chương 159: Ta cũng có thể tu tiên sao?2023-06-22 15:03
 • #160: Chương 160: Thượng cổ truyền tống2023-06-22 15:03
 • #161: Chương 161: Tán tu thế giới2023-06-22 15:03
 • #162: Chương 162: Khô Lâu môn thiếu chủ2023-06-22 15:03
 • #163: Chương 163: Trấn áp Khô Lâu môn thiếu chủ2023-06-22 15:03
 • #164: Chương 164: Đạm Đài mệnh trạc, nát2023-06-22 15:04
 • #165: Chương 165: Nàng, ta không thể không cứu2023-06-22 15:04
 • #166: Chương 166: Tô gia chi biến2023-06-22 15:04
 • #167: Chương 167: Khô Lâu thi chú2023-06-22 15:04
 • #168: Chương 168: Bẫy rập chôn giết2023-06-22 15:04
 • #169: Chương 169: Tất cả đều phải chết2023-06-22 15:04
 • #170: Chương 170: Tô gia cấm địa2023-06-22 15:04
 • #171: Chương 171: Hợp lực chém giết2023-06-22 15:04
 • #172: Chương 172: Âm quật2023-06-22 15:04
 • #173: Chương 173: Chỗ đáng sợ2023-06-22 15:04
 • #174: Chương 174: Ngũ Hành thiên kiếp2023-06-22 15:04
 • #175: Chương 175: Hung Hồn ký ức2023-06-22 15:05
 • #176: Chương 176: Tử Cấm2023-06-22 15:05
 • #177: Chương 177: Mê Yêu chi vụ2023-06-22 15:05
 • #178: Chương 178: Quỷ ấn2023-06-22 15:05
 • #179: Chương 179: Chân Hoàng sát huyệt2023-06-22 15:05
 • #180: Chương 180: Kinh thiên tính toán2023-06-22 15:05
 • #181: Chương 181: Thôn phệ hoàng hồn2023-06-22 15:05
 • #182: Chương 182: Kỳ Lân thức tỉnh2023-06-22 15:05
 • #183: Chương 183: Nàng có tin tức2023-06-22 15:05
 • #184: Chương 184: Âm binh quá cảnh2023-06-22 15:06
 • #185: Chương 185: Giết chóc chi cấm2023-06-22 15:06
 • #186: Chương 186: Bất Tử tuyền2023-06-22 15:06
 • #187: Chương 187: Sinh xuất Âm Quật2023-06-22 15:06
 • #188: Chương 188: Bạn cũ trùng phùng2023-06-22 15:06
 • #189: Chương 189: Tế đàn máu2023-06-22 15:06
 • #190: Chương 190: Lại là Thương Hạt2023-06-22 15:06
 • #191: Chương 191: Chập Long mộc2023-06-22 15:06
 • #192: Chương 192: Niết không thuật2023-06-22 15:06
 • #193: Chương 193: Quỷ tộc Tu sĩ?2023-06-22 15:06
 • #194: Chương 194: Trăm dặm truy sát2023-06-22 15:06
 • #195: Chương 195: Sưu Thần2023-06-22 15:07
 • #196: Chương 196: Tuyết Hà Đạo cảnh2023-06-22 15:07
 • #197: Chương 197: Oán thú bạo động2023-06-22 15:07
 • #198: Chương 198: Oán Niệm ma2023-06-22 15:07
 • #199: Chương 199: Thần Hoa Tế Hiến2023-06-22 15:07
 • #200: Chương 200: Oán địa chỗ tránh nạn (2023-06-22 15:07
 • #201: Chương 201: Tử Ngọ2023-06-22 15:07
 • #202: Chương 202: Lại là âm mưu2023-06-22 15:07
 • #203: Chương 203: Đế binh ra2023-06-22 15:07
 • #204: Chương 204: Trảm Thạch thú2023-06-22 15:07
 • #205: Chương 205: Phó ước2023-06-22 15:08
 • #206: Chương 206: Quy Tổ2023-06-22 15:08
 • #207: Chương 207: Nơi chôn xương2023-06-22 15:08
 • #208: Chương 208: Thủy Trung thế giới2023-06-22 15:08
 • #209: Chương 209: Này cục giải thích thế nào?2023-06-22 15:08
 • #210: Chương 210: Nhân ngẫu thế thân2023-06-22 15:08
 • #211: Chương 211: Mai Cốt chi chủ2023-06-22 15:08
 • #212: Chương 212: Cho ngươi tạo hóa (chín càng)2023-06-22 15:08
 • #213: Chương 213: Cứu Thương Lãnh (mười chương)2023-06-22 15:08
 • #214: Chương 214: Thiên tính toán không bằng người tính toán2023-06-22 15:08
 • #215: Chương 215: Tam Tương Pháp Thân2023-06-22 15:09
 • #216: Chương 216: Huyền Không chi môn2023-06-22 15:09
 • #217: Chương 217: Đấu giá hội2023-06-22 15:09
 • #218: Chương 218: Thần bí chìa khoá2023-06-22 15:09
 • #219: Chương 219: Vong Khước chi cung2023-06-22 15:09
 • #220: Chương 220: Không thiếu sót Đế Tử đạo binh2023-06-22 15:09
 • #221: Chương 221: Quỷ ấn hồng nhan2023-06-22 15:09
 • #222: Chương 222: Ngươi là Ngữ Nhi?2023-06-22 15:09
 • #223: Chương 223: Hóa Sinh Tiên2023-06-22 15:09
 • #224: Chương 224: Ngũ Hành Địa2023-06-22 15:09
 • #225: Chương 225: Phù giới2023-06-22 15:10
 • #226: Chương 226: Kim Nam phu nhân2023-06-22 15:10
 • #227: Chương 227: Bất Tử Sơn (tám càng)2023-06-22 15:10
 • #228: Thiểm Điện điểu2023-06-22 15:10
 • #229: Chương 229: Kinh diễm như tiên2023-06-22 15:10
 • #230: Chương 230: Tiên Vương thân thể2023-06-22 15:10
 • #231: Chương 231: Long Mộ2023-06-22 15:10
 • #232: Chương 232: Thần Để sao?2023-06-22 15:10
 • #233: Chương 233: Bên trên Cổ Long cốt2023-06-22 15:10
 • #234: Chương 234: Bản tôn muốn chết2023-06-22 15:10
 • #235: Chương 235: Tuyệt địa2023-06-22 15:10
 • #236: Chương 236: Thanh Uyên Nhật Quỹ2023-06-22 15:11
 • #237: Chương 237: Phù văn sơn mạch2023-06-22 15:11
 • #238: Chương 238: Tổ Truyện Phù Kinh2023-06-22 15:11
 • #239: Chương 239: Đời này có ngươi là đủ2023-06-22 15:11
 • #240: Chương 240: Vì chủ nhân luyện hồn2023-06-22 15:11
 • #241: Chương 241: Thần bí chi môn2023-06-22 15:11
 • #242: Chương 242: Vượt giới tru sát2023-06-22 15:11
 • #243: Chương 243: Phù hoa trận2023-06-22 15:11
 • #244: Chương 244: Ta liền dùng thiên kiếp giết ngươi2023-06-22 15:11
 • #245: Chương 245: Phong ấn thế giới2023-06-22 15:11
 • #246: Chương 246: Bạch gia bị giết2023-06-22 15:11
 • #247: Chương 247: Tiền bối thân tộc, bảo đảm ta!2023-06-22 15:11
 • #248: Chương 248: Yêu nữ Mạch Bội Cát2023-06-22 15:12
 • #249: Chương 249: Thượng cổ Phương gia2023-06-22 15:12
 • #250: Chương 250: Tuế nguyệt lực lượng2023-06-22 15:12
 • #251: Chương 251: Lấn Mộc Mộc giả, chết2023-06-22 15:12
 • #252: Chương 252: Liệt Thiên Trảo2023-06-22 15:12
 • #253: Chương 253+254: Phương gia bí sử2023-06-22 15:12
 • #254: Chương 255: Âm dương đồ2023-06-22 15:12
 • #255: Chương 256: Quỷ dị con ngươi2023-06-22 15:12
 • #256: Chương 257: Luyện khí sẽ2023-06-22 15:12
 • #257: Chương 258: Địa mạch binh tượng trận2023-06-22 15:13
 • #258: Chương 259: Thần bí đẹp tu, giương mịch2023-06-22 15:13
 • #259: Chương 260: Thiên kiếp phủ xuống2023-06-22 15:13
 • #260: Chương 261: Hủy diệt độ kiếp2023-06-22 15:13
 • #261: Chương 262: Thôn phệ thiên kiếp2023-06-22 15:13
 • #262: Chương 263: Tinh thần Pháp Thân2023-06-22 15:13
 • #263: Chương 264: Khổn Long Tác2023-06-22 15:13
 • #264: Chương 265: Công báo tư thù2023-06-22 15:14
 • #265: Chương 266: Thiên Huyền Trận doanh2023-06-22 15:14
 • #266: Chương 267: Truy giết2023-06-22 15:14
 • #267: Chương 268: Người này ta bảo vệ!2023-06-22 15:14
 • #268: Chương 269: Vong linh chi nhãn2023-06-22 15:14
 • #269: Chương 270: Diễn Tinh Giới Lệ Thiên Tông2023-06-22 15:14
 • #270: Chương 271: Người không nói gì2023-06-22 15:15
 • #271: Chương 272: Ngũ thải khí tức2023-06-22 15:15
 • #272: Chương 273: Cái này thần thông, sao băng2023-06-22 15:15
 • #273: Chương 274: Phong ấn thế giới2023-06-22 15:15
 • #274: Chương 275: Tiên nhân chết2023-06-22 15:15
 • #275: Chương 276: Đại Diễn pháp trận (cảm tạ minh chủ)2023-06-22 15:16
 • #276: Chương 277: Đỉnh phong đánh một trận2023-06-22 15:16
 • #277: Chương 278: Vong linh sao băng2023-06-22 15:16
 • #278: Chương 279: Nợ máu giải tội2023-06-22 15:16
 • #279: Chương 280: Sát Đế bản chép tay2023-06-22 15:16
 • #280: Chương 281: Thiên Yêu Trì2023-06-22 15:17
 • #281: Chương 282: Nhập Diễn Tinh Giới2023-06-22 15:17
 • #282: Chương 283: Ngộ Đạo linh thạch2023-06-22 15:17
 • #283: Chương 284: Ác Ma đảo2023-06-22 15:17
 • #284: Chương 285: Thượng cổ tai thú (đến)2023-06-22 15:18
 • #285: Chương 286: Huyết mạch khế ước2023-06-22 15:18
 • #286: Chương 287: Tử vong chướng khí2023-06-22 15:18
 • #287: Chương 288: Dị thú ma tranh2023-06-22 15:18
 • #288: Chương 289: Thu phục ma tranh2023-06-22 15:18
 • #289: Chương 290: Tế luyện Thiên Kính2023-06-22 15:18
 • #290: Chương 291: Bắc Minh chi biến2023-06-22 15:19
 • #291: Chương 292: Cung nghênh Phù Tổ2023-06-22 15:19
 • #292: Chương 293: Viễn cổ thương ý2023-06-22 15:19
 • #293: Chương 294: Tuế nguyệt Âm Dương2023-06-22 15:19
 • #294: Chương 295: Phá giới chi chiến một2023-06-22 15:19
 • #295: Chương 296: Phá giới chi chiến hai2023-06-22 15:19
 • #296: Chương 297: Phá giới chi chiến ba2023-06-22 15:19
 • #297: Chương 298: Phá giới chi chiến bốn2023-06-22 15:20
 • #298: Chương 299: Phá giới chi chiến cuối cùng2023-06-22 15:20
 • #299: Chương 300: Ma đồng công tử2023-06-22 15:20
 • #300: Chương 301: Vong Ngữ lão nhân2023-06-22 15:20
 • #301: Chương 302: Nam Yêu Mặc Môn2023-06-22 15:20
 • #302: Chương 303: Tôn tổ tin tức2023-06-22 15:21
 • #303: Chương 304: Tuế nguyệt trong lòng bàn tay2023-06-22 15:21
 • #304: Chương 305: Huyết ngục mặc liên2023-06-22 15:21
 • #305: Chương 306: Tiên muốn mưu ta?2023-06-22 15:21
 • #306: Chương 307: Mặc Địch nữ2023-06-22 15:21
 • #307: Chương 308: Toái Ma Uyên xuất hiện2023-06-22 15:21
 • #308: Chương 309: Cực địa nữ hài thi2023-06-22 15:22
 • #309: Chương 310: Lâu Lan Cổ thành2023-06-22 15:22
 • #310: Chương 311: Tứ đại tử vong cấm địa2023-06-22 15:22
 • #311: Chương 312: Cổ thành phế tích2023-06-22 15:22
 • #312: Chương 313: Trấn áp kim giáp tu sĩ2023-06-22 15:22
 • #313: Chương 314: Tử vong chi hải (đêm giáng sinh khoái hoạt)2023-06-22 15:22
 • #314: Chương 315: Thông Thiên Đạo cảnh2023-06-22 15:22
 • #315: Chương 316: Khu ma chiến xa2023-06-22 15:23
 • #316: Chương 317: Lâu Lan Thánh nữ (Trứng Phục Sinh khoái hoạt)2023-06-22 15:23
 • #317: Chương 318: Sống còn2023-06-22 15:23
 • #318: Chương 319: Thánh tế2023-06-22 15:23
 • #319: Chương 320: Trái sinh phải chết bên trong áo cưới2023-06-22 15:23
 • #320: Chương 321: Đánh ngươi nhập luân hồi2023-06-22 15:23
 • #321: Chương 322: Hủy thiên diệt địa chỉ vì chém một nhát2023-06-22 15:24
 • #322: Chương 323: Không người nào có thể ngăn ta2023-06-22 15:24
 • #323: Chương 324: Rơi vào thế gian2023-06-22 15:24
 • #324: Chương 325: Hóa Phàm2023-06-22 15:24
 • #325: Chương 326:, có ta ở đây, không người nào có thể bắt nạt ngươi2023-06-22 15:25
 • #326: Chương 327: Thiên Đạo chi họa2023-06-22 15:25
 • #327: Chương 328: Như thế nào Phàm?2023-06-22 15:25
 • #328: Chương 329: Ta muốn Trảm Thiên (một)2023-06-22 15:25
 • #329: Chương 330: Ta muốn Trảm Thiên (hai)2023-06-22 15:25
 • #330: Chương 331: Ta muốn Trảm Thiên (ba)2023-06-22 15:26
 • #331: Chương 332: Nghịch thiên nhi hành2023-06-22 15:26
 • #332: Chương 333: Một giấc chiêm bao nhất sinh (chúc mừng năm mới)2023-06-22 15:26
 • #333: Chương 334: Trảm Thiên tam giai2023-06-22 15:26
 • #334: Chương 335: Toái Ma Uyên thi đấu2023-06-22 15:26
 • #335: Chương 336: Như thế nào hướng chết2023-06-22 15:27
 • #336: Chương 337: Mặc Môn Bạch Mạch2023-06-22 15:27
 • #337: Chương 7: Hạng nhì, là ta cực hạn a?2023-06-22 15:27
 • #338: Chương 338: Hướng chết đệ nhất2023-06-22 15:27
 • #339: Chương 339: Một chỉ hóa Tiên2023-06-22 15:27
 • #340: Chương 340: Toái Ma Uyên mở ra2023-06-22 15:28
 • #341: Chương 341: Nhìn trộm Thiên Cơ2023-06-22 15:28
 • #342: Chương 342: Toái Ma Uyên La gia2023-06-22 15:28
 • #343: Phân ma thành2023-06-22 15:28
 • #344: Chương 344: La gia đại họa2023-06-22 15:28
 • #345: Chương 345: Phân ma thành sứ giả2023-06-22 15:29
 • #346: Chương 346: Trảm Ma Quân, thành rưỡi ngục2023-06-22 15:29
 • #347: Chương 347: Là ngươi giết tốn dùng?2023-06-22 15:29
 • #348: Chương 348: Đạo thuật ảnh ma2023-06-22 15:29
 • #349: Chương 349: Tiếp dẫn cánh cửa2023-06-22 15:29
 • #350: Chương 350: Sinh Tử đạo2023-06-22 15:30
 • #351: Chương 351: Cái trống chữ thần thông2023-06-22 15:30
 • #352: Chương 352: Ma vẫn chi địa2023-06-22 15:30
 • #353: Chương 353: Thần bí lư hương2023-06-22 15:30
 • #354: Chương 354: Tâm động cốc2023-06-22 15:31
 • #355: Chương 355: Hẻm núi Ma Uyên2023-06-22 15:31
 • #356: Chương 356: Ma Đế còn tồn thế gian sao2023-06-22 15:31
 • #357: Chương 357: Tập giết Ma đồng đại năng2023-06-22 15:31
 • #358: Chương 358: Hố giết toái Ma Uyên đại năng Phân Thân2023-06-22 15:31
 • #359: Chương 359: Hoàng Thiên Ma Đế2023-06-22 15:32
 • #360: Chương 360: Không có bên trên Ma kinh2023-06-22 15:32
 • #361: Chương 361: Nguyệt nữ chi tử2023-06-22 15:32
 • #362: Chương 362: Trảm cường giả người hầu2023-06-22 15:32
 • #363: Chương 363: Kỳ Liên nhỏ ma2023-06-22 15:33
 • #364: Chương 364: Một tiễn giết mười tên Ma Quân2023-06-22 15:33
 • #365: Chương 365: Viễn cổ dị thú tịch tà2023-06-22 15:33
 • #366: Chương 366: Dị thú tịch tà2023-06-22 15:33
 • #367: Chương 367: Ta cứu ngươi ra luân hồi2023-06-22 15:33
 • #368: Chương 368: Đáy biển thần bí thi thể2023-06-22 15:33
 • #369: Chương 369: Linh tịch sông2023-06-22 15:34
 • #370: Chương 370: Bất diệt kim kiếp2023-06-22 15:34
 • #371: Chương 371: Huyết sát trận2023-06-22 15:34
 • #372: Chương 372: Toàn chiếu đài thiếu chủ2023-06-22 15:34
 • #373: Chương 373: Luân hồi chung2023-06-22 15:34
 • #374: Chương 374: Tập giết Ma Quân trái tùy tùng2023-06-22 15:35
 • #375: Chương 375: Đại Thừa sơn mạch2023-06-22 15:35
 • #376: Chương 376: Chết không có táng thân2023-06-22 15:35
 • #377: Chương 377: Cổ Ma thai2023-06-22 15:35
 • #378: Chương 378: Hoàng ngày di tích2023-06-22 15:35
 • #379: Chương 379: Chướng Khí Chi Hải2023-06-22 15:35
 • #380: Chương 380: Hoàng ngày phảng phất bảo2023-06-22 15:36
 • #381: Chương 381: Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ2023-06-22 15:36
 • #382: Chương 382: Ra Ma Uyên (quyển cuối cùng)2023-06-22 15:36
 • #383: Chương 383: Thương Lãng nhi2023-06-22 15:36
 • #384: Chương 384: Phàm Giới2023-06-22 15:36
 • #385: Chương 385: Đen từ chùy2023-06-22 15:36
 • #386: Chương 386: Thượng cổ Địa Huyền pháp trận2023-06-22 15:37
 • #387: Chương 387: Âm quỷ thi đạo2023-06-22 15:37
 • #388: Chương 388: Tuyệt giết chi địa2023-06-22 15:37
 • #389: Chương 389: Thần bí tinh đồ, sát lục mũi tên nhỏ2023-06-22 15:38
 • #390: Chương 390: Trảm Thiên lục giai2023-06-22 15:38
 • #391: Chương 391: Thái Sơ Cổ Kinh2023-06-22 15:38
 • #392: Chương 392: Hắc Nhận thành giao dịch hội2023-06-22 15:38
 • #393: Chương 393: Hợp Đạo lão quái2023-06-22 15:38
 • #394: Chương 394: Ta an toàn, ngươi liền an toàn2023-06-22 15:39
 • #395: Chương 395: Huyền y người không nói gì2023-06-22 15:39
 • #396: Chương 396: Vô Lượng Môn chủ2023-06-22 15:39
 • #397: Chương 397: Viễn cổ kiếm ý2023-06-22 15:39
 • #398: Chương 398: Vô Ưu Tử2023-06-22 15:40
 • #399: Chương 399: Phát hiện tỉnh hồn trà2023-06-22 15:40
 • #400: Chương 400: Sưu Thần Vô Lượng Môn chủ2023-06-22 15:40
 • #401: Chương 401: Chém giết Hợp Đạo lão quái2023-06-22 15:40
 • #402: Chương 402: Hỏng phẩm Đạo thuật2023-06-22 15:40
 • #403: Chương 403: Hồng nhan giận dữ2023-06-22 15:40
 • #404: Chương 404: Tinh Không Cổ Lộ nguy cơ2023-06-22 15:41
 • #405: Chương 405: Đoạt xá2023-06-22 15:41
 • #406: Chương 406: Hướng chết Tinh Hà2023-06-22 15:41
 • #407: Chương 407: Tiên giới, tiên nhân2023-06-22 15:41
 • #408: Chương 408: Đống cát đen môn2023-06-22 15:42
 • #409: Chương 409: Oán thú tông2023-06-22 15:42
 • #410: Chương 410: Liễu Hạ Huy2023-06-22 15:42
 • #411: Chương 411: Cửu Lê tiên kim2023-06-22 15:42
 • #412: Chương 412: Sở nữ mạc2023-06-22 15:42
 • #413: Chương 413: Chém tới địch2023-06-22 15:42
 • #414: Chương 414: Nguyên được phường2023-06-22 15:43
 • #415: Chương 415: Nước đọng chi chiến2023-06-22 15:43
 • #416: Chương 416: Niết không tiên để2023-06-22 15:43
 • #417: Chương 417: Song bí cảnh đại năng2023-06-22 15:43
 • #418: Chương 418: Bạch Mạch, vô danh2023-06-22 15:43
 • #419: Chương 419: Thi đấu đệ nhất2023-06-22 15:44
 • #420: Chương 420: Hắn, động2023-06-22 15:44
 • #421: Chương 421: Dị thú Phì Di2023-06-22 15:44
 • #422: Chương 422: Như vậy rất tốt2023-06-22 15:44
 • #423: Chương 423: Nước đọng chi vực2023-06-22 15:44
 • #424: Chương 424: Chân đạp sát lục2023-06-22 15:45
 • #425: Chương 425: Cùng Đế Giả chống lại2023-06-22 15:45
 • #426: Chương 426: Bá thiên phúc âm2023-06-22 15:45
 • #427: Chương 427: Ma tính2023-06-22 15:46
 • #428: Chương 428: Hoàng Thiên Ma văn2023-06-22 15:46
 • #429: Chương 429: Ta tức Thiên Đạo2023-06-22 15:46
 • #430: Chương 430: Bảy khổ2023-06-22 15:46
 • #431: Chương 431: Ngược giết chi địa2023-06-22 15:47
 • #432: Chương 432: Không gian thôn phệ2023-06-22 15:47
 • #433: Chương 433: Giới Hà ba ngàn2023-06-22 15:47
 • #434: Chương 434: Thần tộc huyết mạch2023-06-22 15:47
 • #435: Chương 435: Vọng đồng chi thuật2023-06-22 15:47
 • #436: Chương 436: Tinh Linh tổ lực2023-06-22 15:48
 • #437: Chương 437: Một bút nối tiếp thiên địa2023-06-22 15:48
 • #438: Chương 438: Cửu tử cầu sinh2023-06-22 15:48
 • #439: Chương 439: Thần tộc chi bí2023-06-22 15:48
 • #440: Chương 440: Xông xáo bia giới2023-06-22 15:49
 • #441: Chương 441: Thiên Tộc2023-06-22 15:49
 • #442: Chương 442: Thiêu đốt thân thể2023-06-22 15:49
 • #443: Chương 443: Bừng tỉnh bi văn2023-06-22 15:49
 • #444: Chương 444: Kẻ phạm ta chết2023-06-22 15:50
 • #445: Chương 445: Ngũ sắc Thiên bộ rơi2023-06-22 15:50
 • #446: Chương 446: Thánh Giả xuất quan2023-06-22 15:50
 • #447: Chương 447: Nữ chiến thần2023-06-22 15:50
 • #448: Chương 449: Phong Giới thú2023-06-22 15:50
 • #449: Chương 450: Chín tự nhiên Đế, một bước thành tiên (cuối cùng)2023-06-22 15:51
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Đại Phản Phái: Ở Đại Kết Cục Đoạt Nữ Chủ Lạc Hồng

TiKay

Trở Thành Ốm Yếu Nữ Tu Sau

TiKay

Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn

TiKay

Đô Thị Chi Vô Địch Tu Thần

TiKay

Kiếm Khấu Thiên Môn

TiKay

Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

TiKay

Leave a Reply