Đồng Nhân

Siêu Cấp Thẻ Bài Hệ Thống

Siêu Cấp Thẻ Bài Hệ Thống

Không cẩn thận xuyên việt đến Hải Tặc Vương thế giới, làm sao đây ?

Còn tốt mang theo trong người siêu cấp ảo tưởng thẻ bài hệ thống, có thể rút ra các loại năng lực ảo tưởng nhân vật.

Hắc Long Ba đối Magu Magu no Mi quả thực, Lori Yagami đối nhân yêu quyền pháp. . .

P/S : mỗi ngày sẽ up 30c cầu nguyệt phiếu và vote điểm 9~10 mỗi chương. Up cho đến khi = TG ra. Đã = TG

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hắc Hồ Hồ Đích Lão Yêu Trứ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Đại sư huynh2023-06-20 23:01
 • #2: Chương 2: Hùng hài tử đến Đả Quán2023-06-20 23:02
 • #3: Chương 3: Không cùng đần độn đánh nhau2023-06-20 23:02
 • #4: Chương 4: Thứ 1 tấm thẻ bài2023-06-20 23:02
 • #5: Chương 5: Muốn ngưu bức mời nạp tiền2023-06-20 23:02
 • #6: Chương 6: Mang theo Dân mù đường chạy bộ là rất vất vả2023-06-20 23:02
 • #7: Chương 7: Kiếm Thuật tăng lên2023-06-20 23:02
 • #8: Chương 8: Mặt rất lớn người2023-06-20 23:02
 • #9: Chương 9: Haki ?2023-06-20 23:03
 • #10: Chương 10: Đừng với tiểu hài tử dùng sờ đầu đánh2023-06-20 23:03
 • #11: Chương 11: Ta cũng có IPhone 7!2023-06-20 23:03
 • #12: Chương 12: D. Dragon cùng bị thương nặng SaBo2023-06-20 23:03
 • #13: Chương 13: Rời đi nhạc đệm2023-06-20 23:03
 • #14: Chương 14: Xuất Hải ước mơ2023-06-20 23:03
 • #15: Chương 15: 1 năm sau2023-06-20 23:03
 • #16: Chương 16: Tâm Ma2023-06-20 23:03
 • #17: Chương 17: Ngoài ý muốn2023-06-20 23:04
 • #18: Chương 18: Thổ Miết người chơi khó nhọc nói đường2023-06-20 23:04
 • #19: Chương 19: Mang Cái mũ biến ngưu bức, Đầu Hói biến vô địch2023-06-20 23:04
 • #20: Chương 20: Xuất Hải2023-06-20 23:04
 • #21: Chương 21: Thủ xông Đại Lễ Bao ?2023-06-20 23:04
 • #22: Chương 22: Giá trị 8,888 kim cương ?2023-06-20 23:04
 • #23: Chương 23: Buggy Hải Tặc Đoàn2023-06-20 23:04
 • #24: Chương 24: Thằng xui xẻo ngày may mắn2023-06-20 23:04
 • #25: Chương 25: Các ngươi phụ trách đến khôi hài sao ?2023-06-20 23:05
 • #26: Chương 26: Cái mũ đến cùng là của ai?2023-06-20 23:05
 • #27: Chương 27: Cự tuyệt mời chào2023-06-20 23:05
 • #28: Chương 28: Đánh không thắng liền chạy2023-06-20 23:05
 • #29: Chương 29: I•An phát tài Đại Kế2023-06-20 23:05
 • #30: Chương 30: Shells Town tư trấn2023-06-20 23:05
 • #31: Chương 31: Đại Ô Long2023-06-20 23:05
 • #32: Chương 32: Buggy Hải Tặc Đoàn đột kích2023-06-20 23:05
 • #33: Chương 33: Mặt dò xét bụi cỏ Morgan2023-06-20 23:05
 • #34: Chương 34: Trước bán cho Hải tặc2023-06-20 23:05
 • #35: Chương 35: Thoát Phi nhập Âu2023-06-20 23:06
 • #36: Chương 36: Nghiền ép Buggy2023-06-20 23:06
 • #37: Chương 37: Lại bán cho Hải Quân2023-06-20 23:06
 • #38: Chương 38: Morgan đề nghị2023-06-20 23:06
 • #39: Chương 39: Danh xưng ra lò2023-06-20 23:06
 • #40: Chương 40: Gần biển Chi Vương2023-06-20 23:06
 • #41: Chương 41: Được cứu vớt2023-06-20 23:06
 • #42: Chương 42: Tính cách khùng khùng lão đầu tử2023-06-20 23:06
 • #43: Chương 43: Garp điều kiện2023-06-20 23:06
 • #44: Chương 44: Giao dịch đạt thành2023-06-20 23:06
 • #45: Chương 45: Roger trấn2023-06-20 23:07
 • #46: Chương 46: Người giả bị đụng cùng xen vào chuyện bao đồng2023-06-20 23:07
 • #47: Chương 47: Bắt Krieg Hải Tặc Đoàn người2023-06-20 23:07
 • #48: Chương 48: Thuyền vấn đề2023-06-20 23:07
 • #49: Chương 49: Cơm chùa2023-06-20 23:07
 • #50: Chương 50: Còn có thể hay không vui sướng làm bằng hữu ?2023-06-20 23:07
 • #51: Chương 51: Tử hình đài2023-06-20 23:07
 • #52: Chương 52: Vương Bát Quyền mới thật sự là Chiến Đấu2023-06-20 23:07
 • #53: Chương 53: Quên cái gì2023-06-20 23:07
 • #54: Chương 54: Nhiều mặt hội tụ2023-06-20 23:08
 • #55: Chương 55: Bạo động2023-06-20 23:08
 • #56: Chương 56: Tiền thưởng không muốn không muốn2023-06-20 23:08
 • #57: Chương 57: Oẳn tù tì2023-06-20 23:08
 • #58: Chương 58: Mỹ diệu hiểu lầm2023-06-20 23:08
 • #59: Chương 59: Khi Hải tặc ngóng trông chết đồng hành2023-06-20 23:08
 • #60: Chương 60: Tất cả đều bắt lại!2023-06-20 23:08
 • #61: Chương 61: Trảm giết hết thành công!2023-06-20 23:08
 • #62: Chương 62: Vấn đề bồi thường2023-06-20 23:08
 • #63: Chương 63: Kiếm Thuật Huấn Luyện Viên2023-06-20 23:09
 • #64: Chương 64: Koshiro tin2023-06-20 23:09
 • #65: Chương 65: Điểm đáng ngờ trùng điệp thân thế2023-06-20 23:09
 • #66: Chương 66: Thợ Săn Tiền Thưởng đoàn thể2023-06-20 23:09
 • #67: Chương 67: Lấy việc công làm việc tư2023-06-20 23:09
 • #68: Chương 68: Kéo theo thành công2023-06-20 23:10
 • #69: Chương 69: Để lộ2023-06-20 23:10
 • #70: Chương 70: Ngư Nhân nhược điểm2023-06-20 23:10
 • #71: Chương 71: Nami Chiến Đấu2023-06-20 23:10
 • #72: Chương 72: Kéo người thất bại (2 hợp 1 chương tiết )2023-06-20 23:10
 • #73: Chương 73: Không phải liền là xé bức sao2023-06-20 23:10
 • #74: Chương 74: Mặt quả nhiên vẫn là đen2023-06-20 23:10
 • #75: Chương 75: Mới 4 Tinh thẻ bài2023-06-20 23:10
 • #76: Chương 76: Quý tộc2023-06-20 23:10
 • #77: Chương 77: Dân gian trí tuệ2023-06-20 23:10
 • #78: Chương 78: Miệng quạ đen2023-06-20 23:10
 • #79: Chương 79: Toge Toge no Mi Devil Fruit2023-06-20 23:11
 • #80: Chương 80: Hàng đạo bên trên chiến2023-06-20 23:11
 • #81: Chương 81: Vĩnh cửu kim đồng hồ2023-06-20 23:11
 • #82: Chương 82: Đến mục đích2023-06-20 23:11
 • #83: Chương 83: BIGMOM cờ xí2023-06-20 23:11
 • #84: Chương 84: Roland Gaelle kỳ ngộ2023-06-20 23:11
 • #85: Chương 85: Roland Gaelle cái chết2023-06-20 23:11
 • #86: Chương 86: Sau khi ăn xong hoa quả2023-06-20 23:11
 • #87: Chương 87: Phân ngươi 1 nửa2023-06-20 23:11
 • #88: Chương 88: Đồ nướng tiện tiện vị2023-06-20 23:11
 • #89: Chương 89: Khó mà chưởng khống Hỏa quyền2023-06-20 23:11
 • #90: Chương 90: Cứu Hỏa2023-06-20 23:12
 • #91: Chương 91: Chặt nó!2023-06-20 23:12
 • #92: Chương 92: Lên phải thuyền giặc2023-06-20 23:12
 • #93: Chương 93: Năng Lượng đối Năng Lượng2023-06-20 23:12
 • #94: Chương 94: Khẩn cấp tín hiệu cầu cứu2023-06-20 23:12
 • #95: Chương 95: Chỗ kỳ hoặc2023-06-20 23:12
 • #96: Chương 96: Hina bẫy rập2023-06-20 23:12
 • #97: Chương 97: Hỏa quyền phát uy2023-06-20 23:12
 • #98: Chương 98: Ngươi không thể động thủ2023-06-20 23:13
 • #99: Chương 99: Ly biệt2023-06-20 23:13
 • #100: Chương 100: Mục tiêu quần đảo Sabaody (2 hợp 1 chương tiết )2023-06-20 23:13
 • #101: Chương 101: Toàn quân bị diệt thiết cốt Hải Tặc Đoàn2023-06-20 23:13
 • #102: Chương 102:2023-06-20 23:13
 • #103: Chương 103: Thực lực lần nữa tăng lên2023-06-20 23:13
 • #104: Chương 104: Xuống thuyền2023-06-20 23:13
 • #105: Chương 105: Lên đảo2023-06-20 23:13
 • #106: Chương 106: Sicily An gia tộc2023-06-20 23:13
 • #107: Chương 107: Y An gia tộc thành lập2023-06-20 23:13
 • #108: Chương 108: Người chạy2023-06-20 23:14
 • #109: Chương 109: Tên hiệu nước2023-06-20 23:14
 • #110: Chương 110: Gấp giấy2023-06-20 23:14
 • #111: Chương 111: Hỏa diễm vòi rồng2023-06-20 23:14
 • #112: Chương 112: Ác Khách đến cửa2023-06-20 23:14
 • #113: Chương 113: Ngươi dám vươn tay ra sao ?2023-06-20 23:14
 • #114: Chương 114: Cầu xin tha thứ Baggins2023-06-20 23:14
 • #115: Chương 115: Lừa đảo2023-06-20 23:14
 • #116: Chương 116: Bị Rayleigh đánh2023-06-20 23:14
 • #117: Chương 117: Bái sư2023-06-20 23:15
 • #118: Chương 118: The Shichibukai(Thất vũ hải) thư mời2023-06-20 23:15
 • #119: Chương 119: Đó là cái bẫy rập!2023-06-20 23:15
 • #120: Chương 121: Nghiệp vụ thuần thục Rayleigh2023-06-20 23:15
 • #121: Chương 121: Bị đấu giá2023-06-20 23:15
 • #122: Chương 122: Người bên trên chi tư2023-06-20 23:15
 • #123: Chương 123: Hệ thống tiến hóa xong thành2023-06-20 23:15
 • #124: Chương 124: VIP mở ra2023-06-20 23:15
 • #125: Chương 125: Kinh người mưu đồ2023-06-20 23:15
 • #126: Chương 126: Kuma ẩn hiện2023-06-20 23:15
 • #127: Chương 127: Tìm tới cửa Kuma2023-06-20 23:16
 • #128: Chương 128: Còn có Trí Nhớ2023-06-20 23:16
 • #129: Chương 129: Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh2023-06-20 23:16
 • #130: Chương 130: Lẫn vào Hộ Vệ Đội2023-06-20 23:16
 • #131: Chương 131: Yên tĩnh Devil Fruit2023-06-20 23:16
 • #132: Chương 132: Phân bón hoa2023-06-20 23:16
 • #133: Chương 133: Lạc ấn2023-06-20 23:16
 • #134: Chương 134: Thế giới lớn nhất cặn bã2023-06-20 23:16
 • #135: Chương 135: Rút ra Devil Fruit lực lượng2023-06-20 23:16
 • #136: Chương 136: Bí mật Tàng Bảo Khố2023-06-20 23:16
 • #137: Chương 137: Muốn ồn ào liền làm lớn chuyện 1 điểm a2023-06-20 23:17
 • #138: Chương 138: Lịch Sử tái diễn2023-06-20 23:17
 • #139: Chương 139: Aokiji xuất động2023-06-20 23:17
 • #140: Chương 140: Thân phận Chip2023-06-20 23:17
 • #141: Chương 141: Lựa chọn2023-06-20 23:17
 • #142: Chương 142: Chiến Aokiji (thượng)2023-06-20 23:17
 • #143: Chương 143: Chiến Aokiji (hạ)2023-06-20 23:17
 • #144: Chương 144: Ma Giới chi lửa uy lực2023-06-20 23:17
 • #145: Chương 145: Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ2023-06-20 23:17
 • #146: Chương 146: Nằm thương Ace(thằng ACE ko làm gì cũng lãnh đạn dùm)2023-06-20 23:18
 • #147: Chương 147: Trong lịch sử có ý tứ nhất treo giải thưởng đơn2023-06-20 23:18
 • #148: Chương 148: Tỉnh lại2023-06-20 23:18
 • #149: Chương 149: Phiêu Di Đích Đảo2023-06-20 23:18
 • #150: Chương 150: Bay tới Kuma2023-06-20 23:18
 • #151: Chương 151: Hùng thúc chuyển phát nhanh2023-06-20 23:18
 • #152: Chương 152: Thứ 2 cái The Shichibuka(Thất Vũ Hải)2023-06-20 23:18
 • #153: Chương 153: Đánh Jimbei2023-06-20 23:19
 • #154: Chương 154: Mới 4 Tinh thẻ bài2023-06-20 23:19
 • #155: Chương 155: Say lòng người chuyên chúc bảo vật2023-06-20 23:19
 • #156: Chương 156: Thành lập Hải Tặc Đoàn (thượng)2023-06-20 23:19
 • #157: Chương 157: Thành lập Hải Tặc Đoàn (Hạ)2023-06-20 23:19
 • #158: Chương 158: Liệp Long Nhân2023-06-20 23:19
 • #159: Chương 159: Phi hành đạo cụ2023-06-20 23:19
 • #160: Chương 160: Siêu Điện Từ Pháo2023-06-20 23:19
 • #161: Chương 161: Tao ngộ Hải Quân2023-06-20 23:19
 • #162: Chương 162: Chính diện giao chiến2023-06-20 23:19
 • #163: Chương 163: Đánh thương bọn họ2023-06-20 23:20
 • #164: Chương 164: Đi Tứ Hoàng địa bàn2023-06-20 23:20
 • #165: Chương 165: Quy củ2023-06-20 23:20
 • #166: Chương 166: Mê hoặc tin tức2023-06-20 23:20
 • #167: Chương 167: Râu Đen, tên giả mạo2023-06-20 23:20
 • #168: Chương 168: Bản Bộ quyết định2023-06-20 23:20
 • #169: Chương 169: Nữ Đế biện pháp2023-06-20 23:20
 • #170: Chương 170: Tình huống thật phức tạp2023-06-20 23:20
 • #171: Chương 171: Mỹ nữ, nhảy một chi múa a2023-06-20 23:21
 • #172: Chương 172: Khổ cực Hải Quân2023-06-20 23:21
 • #173: Chương 173: Hai đánh một, Thiết Sa chi kiếm2023-06-20 23:21
 • #174: Chương 174: Trọng thương Doberman2023-06-20 23:21
 • #175: Chương 175: Liệp Long Nhân vs Kuja2023-06-20 23:21
 • #176: Chương 176: Đường ai nấy đi2023-06-20 23:21
 • #177: Chương 177: Không tin2023-06-20 23:21
 • #178: Chương 178: Nhấc không nhấc ?2023-06-20 23:21
 • #179: Chương 179: Giải khai ngộ hội2023-06-20 23:21
 • #180: Chương 180: Lại một vị The Shichibukai(Thất Vũ Hải) ủng hộ2023-06-20 23:21
 • #181: Chương 181: Râu Trắng Hải Tặc Đoàn trả thù2023-06-20 23:22
 • #182: Chương 182: Sòng bạc2023-06-20 23:22
 • #183: Chương 183: Lão K sòng bạc (thượng)2023-06-20 23:22
 • #184: Chương 184: Lão K sòng bạc (Hạ)2023-06-20 23:22
 • #185: Chương 185: Vận khí ?2023-06-20 23:22
 • #186: Chương 186: Liên thủ chơi bẩn2023-06-20 23:22
 • #187: Chương 187: Fujitora chính nghĩa2023-06-20 23:22
 • #188: Chương 188: Có ẩn tình khác2023-06-20 23:22
 • #189: Chương 189: Phó Thuyền Trưởng ? (thượng)2023-06-20 23:22
 • #190: Chương 190: Thiên ý2023-06-20 23:22
 • #191: Chương 191: Như thế nào dùng Fujitora ?2023-06-20 23:23
 • #192: Chương 192: Fujitora bài máy gia tốc2023-06-20 23:23
 • #193: Chương 193: Cương chính mặt2023-06-20 23:23
 • #194: Chương 194: Vergo2023-06-20 23:23
 • #195: Chương 195: Trong tinh anh thực lực2023-06-20 23:23
 • #196: Chương 196: Khóc đi kêu to lên sau đó đi chết đi2023-06-20 23:23
 • #197: Chương 197: Y An Đồng phạm2023-06-20 23:23
 • #198: Chương 198: Nên làm cái gì bây giờ ?2023-06-20 23:23
 • #199: Chương 199: Nhất đại nguy cơ2023-06-20 23:23
 • #200: Chương 200: Đi tìm Ace2023-06-20 23:24
 • #201: Chương 201: Thời khắc trọng yếu2023-06-20 23:24
 • #202: Chương 202: Ace thỉnh cầu2023-06-20 23:24
 • #203: Chương 203: Bánh trái thơm ngon2023-06-20 23:24
 • #204: Chương 204: Sode no Shirayuki ?2023-06-20 23:24
 • #205: Chương 205: Không trung phi nhân2023-06-20 23:24
 • #206: Chương 206: Tốt nhất điều giáo người hầu gái2023-06-20 23:24
 • #207: Chương 207: Kết minh ?2023-06-20 23:24
 • #208: Chương 208: Lẫn nhau lừa dối2023-06-20 23:24
 • #209: Chương 209: Fujitora thái độ2023-06-20 23:25
 • #210: Chương 210: Salamis đại chiến (một )2023-06-20 23:25
 • #211: Chương 211: Zephyr cùng Kizaru2023-06-20 23:25
 • #212: Chương 212: Salamis đại chiến (ba )2023-06-20 23:25
 • #213: Chương 213: Salamis đại chiến (bốn )2023-06-20 23:25
 • #214: Chương 214: Salamis đại chiến (năm )2023-06-20 23:25
 • #215: Chương 216: Salamis đại chiến (sáu )2023-06-20 23:25
 • #216: Chương 216: Salamis đại chiến (bảy )2023-06-20 23:25
 • #217: Chương 218: Salamis đại chiến (tám )2023-06-20 23:25
 • #218: Chương 218: Salamis đại chiến (chín )2023-06-20 23:25
 • #219: Chương 219: Salamis đại chiến (xong )2023-06-20 23:26
 • #220: Chương 220: Đây chỉ là Giữa Sân nghỉ ngơi2023-06-20 23:26
 • #221: Chương 221: Cuồng Chiến Sĩ Zephyr2023-06-20 23:26
 • #222: Chương 222: Giây biến Tiểu La Lỵ2023-06-20 23:26
 • #223: Chương 223: Độc chiến Kizaru ?2023-06-20 23:26
 • #224: Chương 224: Hòa tan thành nước thép2023-06-20 23:26
 • #225: Chương 225: Tản mát đi! Senbonzakura!2023-06-20 23:26
 • #226: Chương 226: Siêu nhân Thuộc Tính2023-06-20 23:26
 • #227: Chương 227: Siêu Điện Từ Pháo · Shotgun!2023-06-20 23:26
 • #228: Chương 228: Mệnh lệnh rút lui2023-06-20 23:27
 • #229: Chương 229: Kizaru cùng Zephyr quyết liệt2023-06-20 23:27
 • #230: Chương 230: Zephyr cùng Râu Trắng2023-06-20 23:27
 • #231: Chương 231: Cùng Râu Trắng lần thứ nhất gặp mặt2023-06-20 23:27
 • #232: Chương 232: Người đáng ghét2023-06-20 23:27
 • #233: Chương 233: Một mặt cờ xí che chở một quốc gia2023-06-20 23:27
 • #234: Chương 234: Người tốt có báo đáp tốt2023-06-20 23:27
 • #235: Chương 235: Sengoku dự cảm2023-06-20 23:28
 • #236: Chương 236: Khó trị Râu Trắng2023-06-20 23:28
 • #237: Chương 237: Mera Mera no mi Devil Fruit khai phát2023-06-20 23:28
 • #238: Chương 238: Tiền thưởng lại tăng2023-06-20 23:28
 • #239: Chương 239: Từ chối nhã nhặn2023-06-20 23:28
 • #240: Chương 240: Cầm đám đội trưởng xoát kinh nghiệm2023-06-20 23:28
 • #241: Chương 241: Tìm kiếm đột phá2023-06-20 23:28
 • #242: Chương 242: Đen Ám chính nghĩa2023-06-20 23:28
 • #243: Chương 243: Lực lượng2023-06-20 23:28
 • #244: Chương 244: Y An điều kiện2023-06-20 23:28
 • #245: Chương 245: Lôi kéo làm quen Teach2023-06-20 23:28
 • #246: Chương 246: Gây sự tình2023-06-20 23:28
 • #247: Chương 247: Bác sát dã thú2023-06-20 23:29
 • #248: Chương 248: Tức giận Râu Trắng2023-06-20 23:29
 • #249: Chương 249: Dị Hình2023-06-20 23:29
 • #250: Chương 250: Thiên Long Nhân sức ảnh hưởng2023-06-20 23:29
 • #251: Chương 251: Tất chân phong trào2023-06-20 23:29
 • #252: Chương 252: Nhất định là viết giả tin!2023-06-20 23:29
 • #253: Chương 253: Sau cùng Hiệp Thương (trên)2023-06-20 23:29
 • #254: Chương 254: Sau cùng Hiệp Thương (Hạ)2023-06-20 23:29
 • #255: Chương 255: Trong chiến tranh hòn đảo2023-06-20 23:30
 • #256: Chương 256: May mắn gây nên!2023-06-20 23:30
 • #257: Chương 257: Hải tặc Mưu Quốc2023-06-20 23:30
 • #258: Chương 258: Lôi động thạch2023-06-20 23:30
 • #259: Chương 259: Y An mưu đồ2023-06-20 23:30
 • #260: Chương 260: Là thời điểm trang một đợt bức!2023-06-20 23:30
 • #261: Chương 261: Lập uy2023-06-20 23:30
 • #262: Chương 262: Bị cự tuyệt2023-06-20 23:30
 • #263: Chương 263: Hoài Bích Kỳ Tội2023-06-20 23:30
 • #264: Chương 264: Kinh người thân phận2023-06-20 23:30
 • #265: Chương 265: Thân phận chuyển biến2023-06-20 23:31
 • #266: Chương 266: Tsubaru Yori2023-06-20 23:31
 • #267: Chương 267: Chân chính bí mật2023-06-20 23:31
 • #268: Chương 268: Khởi nghĩa2023-06-20 23:31
 • #269: Chương 269: Armstrong lượn vòng thêm tốc Phản Lực Thức Armstrong pháo2023-06-20 23:31
 • #270: Chương 270: Vô lộ khả tẩu2023-06-20 23:31
 • #271: Chương 271: Cổ đại binh khí!?2023-06-20 23:31
 • #272: Chương 272: Đoạt lại2023-06-20 23:31
 • #273: Chương 273: Sét đánh chi thương2023-06-20 23:31
 • #274: Chương 274: Hai phần hàng giả2023-06-20 23:31
 • #275: Chương 275: Đông Hải phong vân nhân vật2023-06-20 23:32
 • #276: Chương 276: Thức tỉnh2023-06-20 23:32
 • #277: Chương 277: Số tuổi là ngạnh thương2023-06-20 23:32
 • #278: Chương 278: Kuina quyết tâm2023-06-20 23:32
 • #279: Chương 279: Trăm người chi lực2023-06-20 23:32
 • #280: Chương 280: Kuina cùng Tashigi2023-06-20 23:32
 • #281: Chương 281: Hải Quân Thượng Sĩ2023-06-20 23:32
 • #282: Chương 282: Thật nhiều tiền2023-06-20 23:32
 • #283: Chương 283: Thẳng thắn2023-06-20 23:32
 • #284: Chương 284: Quen thuộc bao trang2023-06-20 23:32
 • #285: Chương 285: Đến rơi xuống đồ vật ?2023-06-20 23:32
 • #286: Chương 286: Không Đảo2023-06-20 23:33
 • #287: Chương 287: Vân Thượng chi quốc2023-06-20 23:33
 • #288: Chương 288: Không người thành thị2023-06-20 23:33
 • #289: Chương 289: Mục đích cùng Chung Điểm Trạm2023-06-20 23:33
 • #290: Chương 290: Nạp điện mạo xưng phát nổ2023-06-20 23:33
 • #291: Chương 291: Lịch Sử chính văn!2023-06-20 23:33
 • #292: Chương 292: Không Đảo là của ta!2023-06-20 23:33
 • #293: Chương 293: Trở về đi2023-06-20 23:33
 • #294: Chương 294: Tương lai Siêu Tân Tinh2023-06-20 23:33
 • #295: Chương 295: Bơi lội liền muốn bơi tự do thức2023-06-20 23:33
 • #296: Chương 296: Rốt cuộc tìm được có thể nhận một bộ liên chiêu người2023-06-20 23:33
 • #297: Chương 297: Rốt cục lại cọ đến thuyền2023-06-20 23:34
 • #298: Chương 298: Xem Bói2023-06-20 23:34
 • #299: Chương 299: Bay vọt núi Reverse2023-06-20 23:34
 • #300: Chương 300: Nhà hàng nổi trên biển Baratie2023-06-20 23:34
 • #301: Chương 301: Đánh Sanji2023-06-20 23:34
 • #302: Chương 302: Sinh động Roger Trấn Hải quân2023-06-20 23:34
 • #303: Chương 303: Đoạt Hải Quân con mồi2023-06-20 23:34
 • #304: Chương 304: Gặp nhau Kuina2023-06-20 23:34
 • #305: Chương 305: Xem Bói ứng nghiệm2023-06-20 23:34
 • #306: Chương 306: Trùng phùng quyết đấu2023-06-20 23:34
 • #307: Chương 307:2023-06-20 23:35
 • #308: Chương 308: Trên biển ngẫu nhiên gặp2023-06-20 23:35
 • #309: Chương 309: Dò xét khẩu phong2023-06-20 23:35
 • #310: Chương 310: Không có tiền Đại Bí bảo2023-06-20 23:35
 • #311: Chương 311: Không phải 'D' lại như thế nào ?2023-06-20 23:35
 • #312: Chương 312: Drum Island2023-06-20 23:35
 • #313: Chương 313: Danh Y Y An2023-06-20 23:35
 • #314: Chương 314: Kureha cùng Chopper2023-06-20 23:36
 • #315: Chương 315: Bắt đầu chém người!2023-06-20 23:36
 • #316: Chương 316: Chỗ tương tự2023-06-20 23:36
 • #317: Chương 317: Ngươi vẫn là đi chết đi!2023-06-20 23:36
 • #318: Chương 319: Ngoài ý muốn lấy được Devil Fruit2023-06-20 23:36
 • #319: Chương 319: Một viên khác Devil Fruit xuất hiện2023-06-20 23:36
 • #320: Chương 320: Đây là dấu hiệu sao ?2023-06-20 23:36
 • #321: Chương 321: Dẫn Sói vào Nhà2023-06-20 23:37
 • #322: Chương 322: Râu Đen rời đi2023-06-20 23:37
 • #323: Chương 323: Ảnh hưởng hiển hiện2023-06-20 23:37
 • #324: Chương 324: Sa mạc pháp tắc2023-06-20 23:37
 • #325: Chương 325: Bắt đầu thấy SaBo2023-06-20 23:37
 • #326: Chương 326: Ace sinh mệnh giấy2023-06-20 23:37
 • #327: Chương 327: Thời gian điểm2023-06-20 23:37
 • #328: Chương 328: Ngươi cái đệm rơi ra tới2023-06-20 23:38
 • #329: Chương 329: Không cần tại trước mặt người khác chụp cứt mũi2023-06-20 23:38
 • #330: Chương 330: Thành tinh2023-06-20 23:38
 • #331: Chương 331: Suy nghĩ nhiều Crocodile2023-06-20 23:38
 • #332: Chương 332: Trực tiếp liền gặp mặt rồi2023-06-20 23:38
 • #333: Chương 333: Robin tâm phòng2023-06-20 23:38
 • #334: Chương 334: Nghe trộm người2023-06-20 23:38
 • #335: Chương 335: Tranh đoạt tiêu điểm2023-06-20 23:38
 • #336: Chương 336: Sa Hóa2023-06-20 23:38
 • #337: Chương 337: Sân nhà ưu thế2023-06-20 23:38
 • #338: Chương 338: Tử huyệt2023-06-20 23:39
 • #339: Chương 339: Tùy hứng không muốn viết tiêu đề2023-06-20 23:39
 • #340: Chương 340: Binh được nước cờ hiểm2023-06-20 23:39
 • #341: Chương 341: Một phần mười2023-06-20 23:39
 • #342: Chương 342: Thế giới ngầm ủy thác2023-06-20 23:39
 • #343: Chương 343: Hắc Vụ2023-06-20 23:39
 • #344: Chương 344: Nảy sinh ác độc Y An2023-06-20 23:39
 • #345: Chương 345: Nói thẳng ra2023-06-20 23:39
 • #346: Chương 346: Ace thân phận cho hấp thụ ánh sáng2023-06-20 23:39
 • #347: Chương 347: Giáng lâm MarineFord2023-06-20 23:40
 • #348: Chương 348: Đều là cố nhân2023-06-20 23:40
 • #349: Chương 349: Aokiji lần nữa xuất mã2023-06-20 23:40
 • #350: Chương 350: Mỗi khi gặp đêm trăng nhớ tới ta, thật nhớ tới2023-06-20 23:40
 • #351: Chương 351: Trúng độc2023-06-20 23:40
 • #352: Chương 352: Trùng hợp vẫn là cái bẫy ?2023-06-20 23:40
 • #353: Chương 353: Hỗn hợp đánh kép2023-06-20 23:40
 • #354: Chương 354: Gặp lại Jimbei2023-06-20 23:40
 • #355: Chương 355: Y An răng nanh2023-06-20 23:40
 • #356: Chương 356: Trở về2023-06-20 23:41
 • #357: Chương 357: Không có tiêu đề2023-06-20 23:41
 • #358: Chương 358: Thần kỳ Y An2023-06-20 23:41
 • #359: Chương 359: Huynh đệ trùng phùng! Ngạo kiều Crocodile2023-06-20 23:41
 • #360: Chương 360: Không phải Chiến Chi tội2023-06-20 23:41
 • #361: Chương 361: Quả nhiên là Dover2023-06-20 23:41
 • #362: Chương 362: Vu oan2023-06-20 23:41
 • #363: Chương 363: Khai chiến2023-06-20 23:41
 • #364: Chương 364: Jimbei xuất thủ2023-06-20 23:41
 • #365: Chương 365: Siêu cơ động2023-06-20 23:42
 • #366: Chương 366: Tiến vào nghiêm túc hình thức Y An2023-06-20 23:42
 • #367: Chương 367: Tù binh Judge2023-06-20 23:42
 • #368: Chương 368: Thả đi2023-06-20 23:42
 • #369: Chương 370: Aokiji lên thuyền2023-06-20 23:42
 • #370: Chương 371: Judge quyết định2023-06-20 23:42
 • #371: Chương 374: Trắng cùng đen chi Hỏa2023-06-20 23:42
 • #372: Chương 372: Đến Hợp Thể a Y An!2023-06-20 23:42
 • #373: Chương 373: Hạ Vị Devil Fruit ?2023-06-20 23:43
 • #374: Chương 374: Tây Hải nhạc đệm2023-06-20 23:43
 • #375: Chương 375: Dreis Rosa2023-06-20 23:43
 • #376: Chương 376: Thời gian chút vấn đề2023-06-20 23:43
 • #377: Chương 377: Dời lên thạch đầu nện chân của mình2023-06-20 23:43
 • #378: Chương 378: Riêng phần mình phát hiện2023-06-20 23:43
 • #379: Chương 379: Còn chưa đủ đau2023-06-20 23:43
 • #380: Chương 380: Kéo đến một tay tốt cừu hận2023-06-20 23:43
 • #381: Chương 381: Đánh cho không muốn không muốn2023-06-20 23:43
 • #382: Chương 383: Lồng chim lại hiện ra, không tưởng tượng được người2023-06-20 23:44
 • #383: Chương 384: Bạo ngược2023-06-20 23:44
 • #384: Chương 385: Chạy hành tại mặt nước yêu tinh nhóm2023-06-20 23:44
 • #385: Chương 386: Đây coi như là Nhiệm Vụ phụ tuyến a ?2023-06-20 23:44
 • #386: Chương 387: Thúc thúc mang ngươi nhìn thiên thạch2023-06-20 23:44
 • #387: Chương 387: Càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo nội dung cốt truyện2023-06-20 23:44
 • #388: Chương 388: Bánh kẹo đại thần2023-06-20 23:44
 • #389: Chương 389: Hủy diệt chứng cứ2023-06-20 23:45
 • #390: Chương 390: MT cùng DPS2023-06-20 23:45
 • #391: Chương 391: Cuối cùng cảnh · Bạch Đế kiếm2023-06-20 23:45
 • #392: Chương 392: Chém ra hòn đảo Kiếm Hào2023-06-20 23:45
 • #393: Chương 393: Bóp không bóp ?2023-06-20 23:45
 • #394: Chương 394: Bóp2023-06-20 23:45
 • #395: Chương 395: Giải quyết tốt hậu quả (thượng)2023-06-20 23:45
 • #396: Chương 393: Giải quyết tốt hậu quả (trung)2023-06-20 23:45
 • #397: Chương 397: Giải quyết tốt hậu quả (Hạ)2023-06-20 23:45
 • #398: Chương 398: Fujitora ngươi tốt manh2023-06-20 23:45
 • #399: Chương 399: Nhất lập loè nhân vật2023-06-20 23:46
 • #400: Chương 400: Thành phẩm suất vấn đề2023-06-20 23:46
 • #401: Chương 401: Từ được2023-06-20 23:46
 • #402: Chương 402: Y An ý nghĩ2023-06-20 23:46
 • #403: Chương 403: Kết nghĩa rượu2023-06-20 23:46
 • #404: Chương 404: Zoro bị bắt2023-06-20 23:46
 • #405: Chương 405: Zoro con đường2023-06-20 23:46
 • #406: Chương 406: Hợp tác2023-06-20 23:46
 • #407: Chương 407: Ca Ca lưu lại bóng tối2023-06-20 23:46
 • #408: Chương 408: Hiệu Ứng Hồ Điệp2023-06-20 23:47
 • #409: Chương 409: Không giống nhau Roger trấn2023-06-20 23:47
 • #410: Chương 410: Zoro u oán2023-06-20 23:47
 • #411: Chương 411: Dragon cùng Kuina2023-06-20 23:47
 • #412: Chương 412: Tiêu trừ dấu ấn2023-06-20 23:47
 • #413: Chương 413: Teach dự định2023-06-20 23:47
 • #414: Chương 414: Khắc kim Devil Fruit cùng Gura Gura no Mi Devil Fruit ?2023-06-20 23:47
 • #415: Chương 415: Kuina cùng Râu Đen2023-06-20 23:47
 • #416: Chương 416: Kuina gặp gỡ2023-06-20 23:47
 • #417: Chương 417: Kuina Haki giác tỉnh2023-06-20 23:48
 • #418: Chương 418: Hawk-Eyes Mihawk2023-06-20 23:48
 • #419: Chương 420: Đao2023-06-20 23:48
 • #420: Chương 420: Nam nhân vẫn là phải dùng Đao Kiếm đến giao lưu2023-06-20 23:48
 • #421: Chương 421: Đệ nhất thế giới trảm kích2023-06-20 23:48
 • #422: Chương 422: Bối phận a bối phận2023-06-20 23:48
 • #423: Chương 423: Xuyên Việt Giả đều là biến số2023-06-20 23:48
 • #424: Chương 424: Drum Island Teach2023-06-20 23:48
 • #425: Chương 425: Muộn một chút2023-06-20 23:48
 • #426: Chương 426: Hiểm bị đánh mặt2023-06-20 23:48
 • #427: Chương 427: Chuyên nghiệp hố đệ hai mươi lâu năm2023-06-20 23:48
 • #428: Chương 428: Mũ Rơm Hải Tặc Đoàn một nhóm2023-06-20 23:49
 • #429: Chương 429: Ôn chuyện2023-06-20 23:49
 • #430: Chương 430: Cảnh cáo2023-06-20 23:49
 • #431: Chương 431: Anh rể!?2023-06-20 23:49
 • #432: Chương 432: Diễn thử2023-06-20 23:49
 • #433: Chương 433: Trang bức như gió2023-06-20 23:49
 • #434: Chương 434: Nháo tâm2023-06-20 23:49
 • #435: Chương 435: Zoro gặp gỡ2023-06-20 23:49
 • #436: Chương 436: Người Phi châu Teach2023-06-20 23:49
 • #437: Chương 437: Khai chiến2023-06-20 23:49
 • #438: Chương 438: Kéo không nhúc nhích!?2023-06-20 23:50
 • #439: Chương 439: Lớn đảo ngược2023-06-20 23:50
 • #440: Chương 440: Sờ lấy đen tốt kích thích2023-06-20 23:50
 • #441: Chương 441: Sờ lấy đen tốt kích thích2023-06-20 23:50
 • #442: Chương 442: Thoát khốn2023-06-20 23:50
 • #443: Chương 443: Thúc thủ chịu trói Râu Đen ?2023-06-20 23:50
 • #444: Chương 444: Teach mục đích thực sự2023-06-20 23:50
 • #445: Chương 445: Crocodile chuẩn bị2023-06-20 23:50
 • #446: Chương 446: Chân tướng2023-06-20 23:50
 • #447: Chương 447: Khinh suất dã tâm2023-06-20 23:51
 • #448: Chương 448: Biểu lộ bán rẻ ngươi2023-06-20 23:51
 • #449: Chương 449: Lượng tin tức tốt lớn2023-06-20 23:51
 • #450: Chương 450: Bị hố2023-06-20 23:51
 • #451: Chương 451: Trùng thiên dòng hải lưu2023-06-20 23:51
 • #452: Chương 452: Tấn công Shandian người2023-06-20 23:51
 • #453: Chương 453: Truyền Thuyết2023-06-20 23:51
 • #454: Chương 454: Nami lão tài xế2023-06-20 23:51
 • #455: Chương 455: Cấm địa2023-06-20 23:51
 • #456: Chương 456: Lại gặp Sài Hoa2023-06-20 23:52
 • #457: Chương 457: Thiên chi giận2023-06-20 23:52
 • #458: Chương 458: Lần đầu gặp Enel2023-06-20 23:52
 • #459: Chương 459: Trang bức không thành bị đánh2023-06-20 23:52
 • #460: Chương 460: Y An dạy làm người2023-06-20 23:52
 • #461: Chương 461: Tan học chớ đi!2023-06-20 23:52
 • #462: Chương 462: Người đầu chó Y An2023-06-20 23:52
 • #463: Chương 463: Enel ứng đối2023-06-20 23:52
 • #464: Chương 464: Chiến đấu trí tuệ va chạm2023-06-20 23:52
 • #465: Chương 465: Sung Điện Bảo ?2023-06-20 23:52
 • #466: Chương 466: Enel kiểu tóc2023-06-20 23:53
 • #467: Chương 467: Bảo tồn hoàn hảo2023-06-20 23:53
 • #468: Chương 469: Biểu lộ rất đặc sắc2023-06-20 23:53
 • #469: Chương 469: Xù lông2023-06-20 23:53
 • #470: Chương 470: Shandora đèn2023-06-20 23:54
 • #471: Chương 471: Lại gặp Lịch Sử chính văn2023-06-20 23:54
 • #472: Chương 472: Họa từ Thiên Hàng2023-06-20 23:54
 • #473: Chương 473: Khởi nguyên2023-06-20 23:54
 • #474: Chương 474: Trình tự vấn đề2023-06-20 23:54
 • #475: Chương 475: Tiên tri!?2023-06-20 23:54
 • #476: Chương 476: Reiju đề nghị2023-06-20 23:54
 • #477: Chương 477: Trưng dụng2023-06-20 23:54
 • #478: Chương 478: Sáu năm2023-06-20 23:54
 • #479: Chương 479: Rời đi2023-06-20 23:54
 • #480: Chương 480: Rêu rao khắp nơi2023-06-20 23:54
 • #481: Chương 481: Đường biển thay đổi2023-06-20 23:55
 • #482: Chương 482: Tin tức kinh người2023-06-20 23:55
 • #483: Chương 483: CP62023-06-20 23:55
 • #484: Chương 484: Red Force2023-06-20 23:55
 • #485: Chương 485: Chủ động đến cửa Shanks2023-06-20 23:55
 • #486: Chương 486: Sâu xa2023-06-20 23:55
 • #487: Chương 487: Shanks sát khí2023-06-20 23:55
 • #488: Chương 488: Kinh thiên bí văn2023-06-20 23:56
 • #489: Chương 489: Phản2023-06-20 23:56
 • #490: Chương 490: Vượn phân a vượn phân2023-06-20 23:56
 • #491: Chương 491: Thiên Long Nhân phải chết2023-06-20 23:56
 • #492: Chương 492: Người mang bom Đảo Tư Pháp Sự Kiện2023-06-20 23:56
 • #493: Chương 493: Kuina điều động2023-06-20 23:56
 • #494: Chương 494: Đại hí khai mạc2023-06-20 23:56
 • #495: Chương 495: Akainu đi nơi nào ?2023-06-20 23:57
 • #496: Chương 496: Lại làm huấn luyện viên2023-06-20 23:57
 • #497: Chương 497: Nhất chiến thành danh2023-06-20 23:57
 • #498: Chương 498: Làm một lần nhân vật phản diện2023-06-20 23:57
 • #499: Chương 499: Aitvoer2023-06-20 23:57
 • #500: Chương 500: Tâm lực tiều tụy Sengoku2023-06-20 23:57
 • #501: Chương 501: Matthew ngủ đánh lưu2023-06-20 23:57
 • #502: Chương 502: Sắp chia tay lễ vật2023-06-20 23:57
 • #503: Chương 503: Siêu Tân Tinh nhóm2023-06-20 23:58
 • #504: Chương 504: Ngươi mẹ nó vậy mà bắn ta!?2023-06-20 23:58
 • #505: Chương 505: Kizaru khắc tinh2023-06-20 23:58
 • #506: Chương 506: Dị biến2023-06-20 23:58
 • #507: Chương 507: Tái chiến Kizaru2023-06-20 23:58
 • #508: Chương 508: Aokiji đến2023-06-20 23:58
 • #509: Chương 509: Nhanh đưa tới2023-06-20 23:58
 • #510: Chương 510: Sau cùng lễ vật, giận chó đánh mèo2023-06-20 23:58
 • #511: Chương 511: Tông Sư Cấp2023-06-20 23:58
 • #512: Chương 512: Yêu nhau tướng đánh cùng nạp đầu liền bái2023-06-20 23:58
 • #513: Chương 513: Nan đề2023-06-20 23:58
 • #514: Chương 514: Liên quan tới Triệu Tập Lệnh2023-06-20 23:59
 • #515: Chương 515: Cửu Xà Đảo phòng tắm2023-06-20 23:59
 • #516: Chương 516: Thay xà đổi cột2023-06-20 23:59
 • #517: Chương 517: Nữ Đế Nami2023-06-20 23:59
 • #518: Chương 518: Khôi hài đảm đương2023-06-20 23:59
 • #519: Chương 519: Tiến vào2023-06-20 23:59
 • #520: Chương 520: Đột nhập2023-06-20 23:59
 • #521: Chương 521: Bức hiếp2023-06-20 23:59
 • #522: Chương 522: Bơi về đi2023-06-21 00:00
 • #523: Chương 523: Gặp quỷ lão bằng hữu2023-06-21 00:00
 • #524: Chương 524: Phía sau một đao2023-06-21 00:00
 • #525: Chương 525: Vị thứ tư Hải Quân Đại Tướng2023-06-21 00:00
 • #526: Chương 526: Ngục giam mạnh nhất Nam Nhân2023-06-21 00:00
 • #527: Chương 527: Hỏa cùng độc2023-06-21 00:00
 • #528: Chương 528: Magellan sân nhà2023-06-21 00:00
 • #529: Chương 529: Vũ chi hi lưu2023-06-21 00:00
 • #530: Chương 530: Lựa chọn2023-06-21 00:01
 • #531: Chương 531: Y An đùi2023-06-21 00:01
 • #532: Chương 532: Magellan quyết tuyệt2023-06-21 00:01
 • #533: Chương 533: Nhân yêu vương đăng tràng phương thức2023-06-21 00:01
 • #534: Chương 534: Sát cơ2023-06-21 00:01
 • #535: Chương 535: Tầng thứ sáu2023-06-21 00:01
 • #536: Chương 536: Ngạo kiều cá sấu sa mạc2023-06-21 00:01
 • #537: Chương 537: Chém giết đi! Các tội nhân!2023-06-21 00:02
 • #538: Chương 538: Viện quân đến2023-06-21 00:02
 • #539: Chương 539: Pīchiusagi hôn tay lễ2023-06-21 00:02
 • #540: Chương 540: Dịu dàng ngoan ngoãn Devil Fruit Năng Lực Giả2023-06-21 00:02
 • #541: Chương 541: Tấn công Pīchiusagi2023-06-21 00:02
 • #542: Chương 542: Ai cũng không cho nhúng tay2023-06-21 00:02
 • #543: Chương 544: Shiliew cái chết2023-06-21 00:02
 • #544: Chương 545: Mục đích đạt thành2023-06-21 00:02
 • #545: Chương 546: Đỗi đi qua!2023-06-21 00:03
 • #546: Chương 547: Xông phá Đệ Tứ Tầng2023-06-21 00:03
 • #547: Chương 548: Vốn chính là tới quấy rối2023-06-21 00:03
 • #548: Chương 548: Tiếp ứng tàu thuyền ở nơi nào ?2023-06-21 00:03
 • #549: Chương 549: Một giờ2023-06-21 00:03
 • #550: Chương 551: Thuyền đến rồi!2023-06-21 00:03
 • #551: Chương 552: Thành công thoát đi2023-06-21 00:03
 • #552: Chương 552: Xem không hiểu2023-06-21 00:03
 • #553: Chương 553: Kinh người tiền thưởng2023-06-21 00:04
 • #554: Chương 554: Lật nội tình2023-06-21 00:04
 • #555: Chương 556: Cùng Buggy giao dịch2023-06-21 00:04
 • #556: Chương 557: Không cách nào khống chế Pacifista2023-06-21 00:04
 • #557: Chương 558: Khoa học gia quả nhiên đều là điên cuồng2023-06-21 00:04
 • #558: Chương 559: Không có tiêu đề2023-06-21 00:04
 • #559: Chương 560: The Shichibukai(Thất Vũ Hải) có chín cái là thường thức2023-06-21 00:04
 • #560: Chương 561: Tiền căn hậu quả (thượng)2023-06-21 00:04
 • #561: Chương 562: Tiền căn hậu quả (Hạ)2023-06-21 00:05
 • #562: Chương 564: Tiếp mạn thuyền chiến, pháo kích Đảo San Hô2023-06-21 00:05
 • #563: Chương 564: Đột tập2023-06-21 00:05
 • #564: Chương 565: Hỗn loạn Chiến Trường2023-06-21 00:05
 • #565: Chương 566: Phản kích bắt đầu2023-06-21 00:05
 • #566: Chương 567: Ace đối Doflamingo2023-06-21 00:05
 • #567: Chương 568: Sinh mệnh giấy2023-06-21 00:05
 • #568: Chương 569: Bạo phát Aokiji2023-06-21 00:05
 • #569: Chương 570: Ace đã chết2023-06-21 00:05
 • #570: Chương 571: Ta là tới dọn bãi2023-06-21 00:06
 • #571: Chương 572: Diệt Quốc chi lực2023-06-21 00:06
 • #572: Chương 573:2023-06-21 00:06
 • #573: Chương 574: Lão Binh xuất kích2023-06-21 00:06
 • #574: Chương 575: Hỗn loạn chiến trường2023-06-21 00:06
 • #575: Chương 576: Ma Giới chi Hỏa đối dung nham2023-06-21 00:06
 • #576: Chương 577: Hổ lão hùng phong tại2023-06-21 00:06
 • #577: Chương 578: Y An quyết đoán2023-06-21 00:06
 • #578: Chương 579: Đăng tràng2023-06-21 00:06
 • #579: Chương 580: Mới người nhà2023-06-21 00:07
 • #580: Chương 581: Luffy phải chết2023-06-21 00:07
 • #581: Chương 582: Đả Cẩu pháo!2023-06-21 00:07
 • #582: Chương 583: Kết thúc chiến tranh ?2023-06-21 00:07
 • #583: Chương 584: Dã Man Nhân2023-06-21 00:07
 • #584: Chương 585: Sắt thép thân thể2023-06-21 00:07
 • #585: Chương 586: Bất Tử chi thân2023-06-21 00:07
 • #586: Chương 587: Đánh đấm giả bộ2023-06-21 00:07
 • #587: Chương 588: Người vô tình2023-06-21 00:08
 • #588: Chương 589: Kaidou Thần Trợ công2023-06-21 00:08
 • #589: Chương 590: Tốt đại nhất đống2023-06-21 00:08
 • #590: Chương 591: Y An dự định2023-06-21 00:08
 • #591: Chương 592: Mặt mũi vương2023-06-21 00:08
 • #592: Chương 593: Kế tục ảnh hưởng (thượng)2023-06-21 00:08
 • #593: Chương 594: Đến tiếp sau ảnh hưởng (Hạ)2023-06-21 00:08
 • #594: Chương 595: Hải Quân tình huống2023-06-21 00:08
 • #595: Chương 596: Mười lăm ngày Nguyên Soái2023-06-21 00:09
 • #596: Chương 597: Lại gặp Drake2023-06-21 00:09
 • #597: Chương 598: Drake thỉnh cầu2023-06-21 00:09
 • #598: Chương 599: Vận mệnh giao thoa2023-06-21 00:09
 • #599: Chương 600: Vĩnh Sinh Nghiên Cứu2023-06-21 00:09
 • #600: Chương 601: Biết càng nhiều chân tướng càng tuyệt vọng2023-06-21 00:09
 • #601: Chương 602: Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê2023-06-21 00:09
 • #602: Chương 603: Từ trên trời giáng xuống2023-06-21 00:09
 • #603: Chương 604: Khách quý đãi ngộ2023-06-21 00:09
 • #604: Chương 605: MMP!2023-06-21 00:09
 • #605: Chương 606: Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không đòn trúc không giàu!2023-06-21 00:10
 • #606: Chương 607: Thổ hào sinh hoạt chính là như vậy tưới nhuần2023-06-21 00:10
 • #607: Chương 608:2023-06-21 00:10
 • #608: Chương 609: Mỗi cái nam nhân đều có một cái Siêu Xayda mộng tưởng2023-06-21 00:10
 • #609: Chương 610: Tan học chớ đi!2023-06-21 00:10
 • #610: Chương 611: Ngoài ý muốn gặp nhau2023-06-21 00:10
 • #611: Chương 612: Thời giờ bất lợi2023-06-21 00:10
 • #612: Chương 613: Nguyên lai vẫn là có phúc lợi2023-06-21 00:10
 • #613: Chương 614: Khúc nhạc dạo mở ra2023-06-21 00:10
 • #614: Chương 615: Gildo Tesoro phiền phức2023-06-21 00:11
 • #615: Chương 616: Ngoài ý muốn phát hiện2023-06-21 00:11
 • #616: Chương 617: Tham tiền Tâm Khiếu2023-06-21 00:11
 • #617: Chương 618: Aokiji phẫn nộ2023-06-21 00:11
 • #618: Chương 619: Gildo Tesoro xuất thủ2023-06-21 00:11
 • #619: Chương 620: Nữ tiểu thâu2023-06-21 00:11
 • #620: Chương 621: Các phương đến đông đủ2023-06-21 00:11
 • #621: Chương 622: Ngữ xuất kinh nhân2023-06-21 00:11
 • #622: Chương 623: Khung bình thản A!2023-06-21 00:12
 • #623: Chương 624: Y An phương pháp sâu, ta muốn về nông thôn!2023-06-21 00:12
 • #624: Chương 625: Hàng lởm cán bộ2023-06-21 00:12
 • #625: Chương 626: Quá không may làm sao phá ?2023-06-21 00:12
 • #626: Chương 627: Ngụy · Siêu Xayda2023-06-21 00:12
 • #627: Chương 628: Tiểu Hùng đồ chơi2023-06-21 00:12
 • #628: Chương 629: Dragon phản kích2023-06-21 00:12
 • #629: Chương 630: Thật đáng buồn người2023-06-21 00:12
 • #630: Chương 631: Lại chặt một cái2023-06-21 00:13
 • #631: Chương 632: Tân Hải quân Đại Tướng!2023-06-21 00:13
 • #632: Chương 633: Akainu bàn tính2023-06-21 00:13
 • #633: Chương 634: Y An hôn sự2023-06-21 00:13
 • #634: Chương 635:2023-06-21 00:13
 • #635: Chương 636: Xuyên kết hợp lại sự kiện2023-06-21 00:13
 • #636: Chương 637: Lee Ju Eun vô đối :))2023-06-21 00:13
 • #637: Chương 638: Dragon yêu cầu ( IU )2023-06-21 00:13
 • #638: Chương 639: Quân cách mạng triệu tập hành động2023-06-21 00:13
 • #639: Chương 640: Trên đời quý báu nhất Devil Fruit2023-06-21 00:13
 • #640: Chương 641: Trời xui đất khiến2023-06-21 00:13
 • #641: Chương 642: Ya Leist kinh khủng năng lực2023-06-21 00:14
 • #642: Chương 643: Đánh bạn mối thù ?2023-06-21 00:14
 • #643: Chương 644: Siêu âm tốc bay được2023-06-21 00:14
 • #644: Chương 645: tín đồ tư duy2023-06-21 00:14
 • #645: Chương 646: Râu Đen Hải Tặc Đoàn tung tích2023-06-21 00:14
 • #646: Chương 647: Bọn hắn cũng chỉ còn lại có giảo hoạt2023-06-21 00:14
 • #647: Chương 648: Burgess cái chết2023-06-21 00:14
 • #648: Chương 649: Chấn choáng một quốc gia2023-06-21 00:14
 • #649: Chương 650: Đồng bạn cùng đồng bạn2023-06-21 00:14
 • #650: Chương 651: Trong truyền thuyết hải tặc2023-06-21 00:14
 • #651: Chương 652: Tiệc trà xã giao tới gần2023-06-21 00:15
 • #652: Chương 653: Lễ vật2023-06-21 00:15
 • #653: Chương 654: Thả ta xuống xe!2023-06-21 00:15
 • #654: Chương 656: Bị sáo lộ Caesar2023-06-21 00:15
 • #655: Chương 657: Cao nhất nghênh đón đãi ngộ2023-06-21 00:15
 • #656: Chương 658: BIGMOM bằng hữu2023-06-21 00:15
 • #657: Chương 659: Ca ca cùng ca ca tương đối2023-06-21 00:15
 • #658: Chương 660:2023-06-21 00:15
 • #659: Chương 661: Ám chi sài hoa2023-06-21 00:15
 • #660: Chương 662: Ra tay đánh nhau2023-06-21 00:15
 • #661: Chương 663: Nghĩ không ra tốt tiêu đề2023-06-21 00:16
 • #662: Chương 664: Judge điều giải2023-06-21 00:16
 • #663: Chương 665: Ban đêm tiến đến2023-06-21 00:16
 • #664: Chương 666: Đều vì mình chủ2023-06-21 00:16
 • #665: Chương 667: Đồng tộc người ?2023-06-21 00:16
 • #666: Chương 668: Trợ lực xuất hiện2023-06-21 00:16
 • #667: Chương 669: Ngoài ý liệu tình huống2023-06-21 00:16
 • #668: Chương 670: Nhân vật mấu chốt là Caesar2023-06-21 00:16
 • #669: Chương 671: Lịch sử chính văn bản dập2023-06-21 00:16
 • #670: Chương 672: Biến mất Caesar2023-06-21 00:17
 • #671: Chương 673: Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ2023-06-21 00:17
 • #672: Chương 674: Yến hội hiện trường2023-06-21 00:17
 • #673: Chương 675: Long cùng Kaidou2023-06-21 00:17
 • #674: Chương 676: Hải Tặc Vương tay phải2023-06-21 00:17
 • #675: Chương 677: Đều mang tâm tư2023-06-21 00:17
 • #676: Chương 678: Hí kịch tính phát triển2023-06-21 00:17
 • #677: Chương 679: Trang bức tồn tại là không thể nào hiểu được2023-06-21 00:17
 • #678: Chương 680: Linh hồn chú văn2023-06-21 00:17
 • #679: Chương 681: Tín ngưỡng khiến người điên cuồng2023-06-21 00:18
 • #680: Chương 682: Vết thương vấn đề2023-06-21 00:18
 • #681: Chương 683: Siêu tốc tái sinh2023-06-21 00:18
 • #682: Chương 684: Nghiêm túc một đao2023-06-21 00:18
 • #683: Chương 685: Kỳ thực, Caesar mới là trận này diễn xuất chủ giác!2023-06-21 00:18
 • #684: Chương 686: Linh quang lóe lên Caesar2023-06-21 00:18
 • #685: Chương 687: Thoải mái chập trùng bánh gatô đảo sự kiện2023-06-21 00:18
 • #686: Chương 688: Chuẩn bị ăn gà2023-06-21 00:19
 • #687: Chương 689: Thế gian đều là địch2023-06-21 00:19
 • #688: Chương 690: Y An nhị đao lưu2023-06-21 00:19
 • #689: Chương 691: Già mồm nhất pháo2023-06-21 00:19
 • #690: Chương 692: Cắt cỏ muốn trừ cây2023-06-21 00:19
 • #691: Chương 693: Chém giết mà thôi2023-06-21 00:19
 • #692: Chương 694: Không Đảo nguy cơ2023-06-21 00:19
 • #693: Chương 695: Dẫn dụ không thành2023-06-21 00:19
 • #694: Chương 696: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2023-06-21 00:20
 • #695: Chương 697: Nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch2023-06-21 00:20
 • #696: Chương 698: Vì ăn mà sinh, vì ăn mà chết2023-06-21 00:20
 • #697: Chương 699: Nhân tâm khó dò2023-06-21 00:20
 • #698: Chương 700: Từ hôm nay trở đi, ta vì Tứ hoàng!2023-06-21 00:20
 • #699: Chương 701: Giải quyết tốt hậu quả2023-06-21 00:21
 • #700: Chương 702: Ưu điểm ở nơi nào ?2023-06-21 00:21
 • #701: Chương 703: Mở rộng địa bàn2023-06-21 00:21
 • #702: Chương 704: Núi cao còn có núi cao hơn2023-06-21 00:21
 • #703: Chương 705: Gây sự tình là cái việc cần kỹ thuật2023-06-21 00:21
 • #704: Chương 706: Cười một lâu năm2023-06-21 00:21
 • #705: Chương 707: Cái quỷ gì tình huống!?2023-06-21 00:21
 • #706: Chương 708: Kẻ xông vào2023-06-21 00:22
 • #707: Chương 709: Lại là Y An nồi2023-06-21 00:22
 • #708: Chương 710: Đi cùng lưu2023-06-21 00:22
 • #709: Chương 711: Phòng hoạn chưa xảy ra2023-06-21 00:22
 • #710: Chương 712: Chếch đi hòn đảo2023-06-21 00:22
 • #711: Chương 713: Người ứng cử2023-06-21 00:23
 • #712: Chương 714: Aokiji cùng Zephyr gặp lại2023-06-21 00:23
 • #713: Chương 716: Y An cũng thích Lee Ji Eun2023-06-21 00:23
 • #714: Chương 717: Không có lý do gì2023-06-21 00:23
 • #715: Chương 718: Nữ hán tử2023-06-21 00:23
 • #716: Chương 719: Tiền căn hậu quả2023-06-21 00:24
 • #717: Chương 720: Vật thay thế2023-06-21 00:24
 • #718: Chương 721: Marco trúng đạn2023-06-21 00:24
 • #719: Chương 722: Trên biển tao ngộ2023-06-21 00:24
 • #720: Chương 723: Có thiểu năng trí tuệ2023-06-21 00:25
 • #721: Chương 724: Kamezoko!2023-06-21 00:25
 • #722: Chương 725: Yêu quái ?2023-06-21 00:25
 • #723: Chương 726: Ninja thôn2023-06-21 00:25
 • #724: Chương 727: Ăn ta hào hỏa cầu chi thuật2023-06-21 00:25
 • #725: Chương 728: Nhỏ công nâng2023-06-21 00:25
 • #726: Chương 729: Công chúa cùng gia thần2023-06-21 00:26
 • #727: Chương 730: Nhất tâm lưu2023-06-21 00:26
 • #728: Chương 731: Đô thành2023-06-21 00:26
 • #729: Chương 732: Đối thoại2023-06-21 00:26
 • #730: Chương 733: Tái hiện thế gian2023-06-21 00:26
 • #731: Chương 734: Các phương dị động2023-06-21 00:26
 • #732: Chương 735: Hoa khôi2023-06-21 00:27
 • #733: Chương 736: Trong thiên lao2023-06-21 00:27
 • #734: Chương 737: Cùng Wano quốc đại kiếm hào2023-06-21 00:27
 • #735: Chương 738: Xiên một lát eo trước!2023-06-21 00:27
 • #736: Chương 739: Thích khách2023-06-21 00:27
 • #737: Chương 740: Người biết chuyện Moria2023-06-21 00:27
 • #738: Chương 741: Yêu hồ2023-06-21 00:27
 • #739: Chương 742: Điểm đáng ngờ2023-06-21 00:27
 • #740: Chương 743: Bão kim loại2023-06-21 00:27
 • #741: Chương 744: Có chút bí mật nhất định phải bị chôn sâu2023-06-21 00:28
 • #742: Chương 745: Món đồ kia2023-06-21 00:28
 • #743: Chương 746: Tiền căn hậu quả2023-06-21 00:28
 • #744: Chương 747: Zou phản đồ2023-06-21 00:28
 • #745: Y An vốn ban đầu được2023-06-21 00:28
 • #746: Chương 749: Người thần bí2023-06-21 00:28
 • #747: Chương 750: Kính râm mới là bản thể2023-06-21 00:29
 • #748: Chương 751: Không có đúng sai2023-06-21 00:29
 • #749: Chương 752: Luddell di vật2023-06-21 00:29
 • #750: Chương 753: Mất khống chế Devil Fruit tranh đoạt chiến2023-06-21 00:29
 • #751: Chương 754: Trong truyền thuyết hải tặc2023-06-21 00:29
 • #752: Chương 755: Fuwa Fuwa no Mi Devil Fruit2023-06-21 00:29
 • #753: Chương 756: Assados2023-06-21 00:29
 • #754: Chương 757:2023-06-21 00:29
 • #755: Chương 758: Thăm lại chốn xưa2023-06-21 00:29
 • #756: Chương 759: Ngoài dự liệu chuẩn bị ở sau2023-06-21 00:30
 • #757: Chương 760: Bổ khuyết trống không2023-06-21 00:30
 • #758: Chương 761: Đại tiểu hài2023-06-21 00:30
 • #759: Chương 762:2023-06-21 00:30
 • #760: Chương 763: Thiên Long Nhân tham gia2023-06-21 00:30
 • #761: Chương 764: Lượng tin tức so sánh lớn2023-06-21 00:30
 • #762: Chương 765: Tự Lý! Y An đệ đệ!2023-06-21 00:30
 • #763: Chương 766: Lão đại tiểu hào2023-06-21 00:30
 • #764: Chương 767: Muốn đi ai dám ngăn cản ?2023-06-21 00:30
 • #765: Chương 768: Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy2023-06-21 00:31
 • #766: Chương 769: Giống ta lợi hại như vậy, có hai cái!2023-06-21 00:31
 • #767: Chương 770: Ai đều không có có thể nghĩ tới kết cục2023-06-21 00:31
 • #768: Chương 771: Người bị hại cùng người bị hại2023-06-21 00:31
 • #769: Chương 772: Không mời mà tới2023-06-21 00:31
 • #770: Chương 773: Garp vui mừng2023-06-21 00:31
 • #771: Chương 774: Hết sức căng thẳng2023-06-21 00:32
 • #772: Chương 776: Ngẫu nhiên gặp2023-06-21 00:32
 • #773: Chương 777: Không có so sánh, liền không có thương hại2023-06-21 00:32
 • #774: Chương 779: Nguyên lai là đệ nhị thai2023-06-21 00:32
 • #775: Chương 779: Lớn tụ hội2023-06-21 00:32
 • #776: Chương 780: Sugar ác miệng2023-06-21 00:32
 • #777: Chương 781: Cổ đại binh khí chân tướng (thượng)2023-06-21 00:32
 • #778: Chương 782: Cổ đại binh khí chân tướng (Hạ)2023-06-21 00:32
 • #779: Chương 783: Đời đời truyền thừa2023-06-21 00:33
 • #780: Chương 784: Hộ giá hộ tàu thuyền2023-06-21 00:33
 • #781: Chương 785: Bắt đầu2023-06-21 00:33
 • #782: Chương 786: Từ trước tới nay nhất hố to! Y An đào...2023-06-21 00:33
 • #783: Chương 788: Trinh sát đến tại Đồ tụ biến đả kích2023-06-21 00:33
 • #784: Chương 789: Uranus thực chất2023-06-21 00:33
 • #785: Chương 790: Doflamingo chi nhãn2023-06-21 00:33
 • #786: Chương 791: Thiên lý tuần hoàn2023-06-21 00:33
 • #787: Chương 792: Calm Belt2023-06-21 00:33
 • #788: Chương 793: Hạ xuống Uranus2023-06-21 00:34
 • #789: Chương 794: Cửu Xà Đảo loạn chiến2023-06-21 00:34
 • #790: Chương 795: Đây là kết hôn sao ?2023-06-21 00:34
 • #791: Chương 796: Đến chậm chế tài2023-06-21 00:34
 • #792: Chương 797: Ngăn cản Devil Fruit2023-06-21 00:34
 • #793: Chương 798: Miễn phí tay chân đưa tới cửa2023-06-21 00:34
 • #794: Chương 799: Trận chiến mở màn Uranus2023-06-21 00:34
 • #795: Chương 800: Ác chiến2023-06-21 00:34
 • #796: Chương 801: Hữu dụng Doflamingo, lạc đường nhỏ Y An2023-06-21 00:34
 • #797: Chương 802: Dưới mặt đất đại sảnh2023-06-21 00:34
 • #798: Chương 803: Không tốt lắm2023-06-21 00:35
 • #799: Chương 804: Thoát ly khống chế Uranus2023-06-21 00:35
 • #800: Chương 805: Không về được2023-06-21 00:35
 • #801: Chương 806: Vegapunk2023-06-21 00:35
 • #802: Chương 807: Hòa bình hiệp nghị2023-06-21 00:35
 • #803: Chương 808: Gặp lại Buggy2023-06-21 00:35
 • #804: Chương 809: Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn ?2023-06-21 00:35
 • #805: Chương 810: Tên dở hơi hải tặc đoàn2023-06-21 00:35
 • #806: Chương 811: Đầu văn chữ D2023-06-21 00:35
 • #807: Chương 812: Đời đời truyền thừa ý chí2023-06-21 00:35
 • #808: Chương 813: Đào hố là bẩm sinh kỹ năng2023-06-21 00:35
 • #809: Chương 814: Erbaf bị tập kích2023-06-21 00:36
 • #810: Chương 815: Sau cùng quyết chiến dự cảm2023-06-21 00:36
 • #811: Chương 816: Nhân vật trọng yếu2023-06-21 00:36
 • #812: Chương 817: Thế giới đang chờ đợi đáp án2023-06-21 00:36
 • #813: Chương 818: Y An lý tưởng2023-06-21 00:36
 • #814: Chương 819: Từ trong bão táp mà đến2023-06-21 00:36
 • #815: Chương 820: Kuma cuối cùng chỉ lệnh2023-06-21 00:36
 • #816: Chương 821: Y An cùng Vegapunk lần thứ nhất gặp mặt2023-06-21 00:36
 • #817: Chương 822: Cùng đường mạt lộ, vùng vẫy giãy chết2023-06-21 00:36
 • #818: Chương 823: Không nghĩ tới ngươi là như vậy Vega Banks2023-06-21 00:36
 • #819: Chương 824: Một cái khác trận đại chiến2023-06-21 00:37
 • #820: Chương 825: Kaidou cái chết2023-06-21 00:37
 • #821: Chương 826: Lớn lực lượng của ý chí2023-06-21 00:37
 • #822: Chương 827: Gió nổi lên vân động2023-06-21 00:37
 • #823: Chương 828:2023-06-21 00:37
 • #824: Chương 829: Đấu cầu tiểu la lỵ2023-06-21 00:37
 • #825: Chương 830: Đến từ thế giới chất vấn (một )2023-06-21 00:37
 • #826: đến từ thế giới chất vấn (hai )2023-06-21 00:37
 • #827: Chương 832: Thế giới quý tộc tận thế2023-06-21 00:37
 • #828: Chương 833: Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu2023-06-21 00:38
 • #829: Chương 834: Bằng bản sự cướp kính đầu2023-06-21 00:38
 • #830: Chương 835: Shirahoshi tiểu muội muội2023-06-21 00:38
 • #831: Chương 836: Thời đại mới lĩnh quân nhân vật2023-06-21 00:38
 • #832: Chương 837: Uranus đại phó bản2023-06-21 00:38
 • #833: Chương 838: Đoàn đội hợp tác2023-06-21 00:38
 • #834: Chương 839: Gian khổ nhiệm vụ2023-06-21 00:38
 • #835: Chương 840: Kinh hỉ gói quà lớn2023-06-21 00:38
 • #836: Chương 841: Đến chậm tang lễ2023-06-21 00:38
 • #837: Chương 842: Liệp Long Nhân!2023-06-21 00:39
 • #838: Chương 843: Tịnh thân xuất hộ2023-06-21 00:39
 • #839: Chương 844: Thắng lợi2023-06-21 00:39
 • #840: Chương 845: Lời cuối sách2023-06-21 00:39
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Nào Đó Marvel Accelerator

TiKay

Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian

TiKay

Ngẫu Nhiên Từ Hải Tặc Bắt Đầu

TiKay

Pokemon Chi Thiên Quyến Giả

TiKay

Comic Chi Superman

TiKay

Điêu Thuyền: Phu Quân Nhà Ta Quá Thận Trọng

TiKay

Leave a Reply