Kỳ Huyễn

Cực Đạo Kỵ Sĩ

Shawn: Ngươi mạnh khỏe, ta đối với ngươi ngước nhìn như nước sông cuồn cuộn, ân, có thể nắm cái tay sao?

Nào đó thiên tài nghi hoặc mà cùng Shawn nắm tay.

Shawn xoay người, trong lòng cười lớn: Khà khà, đỉnh cấp kỵ sĩ thiên phú tới tay.

—————————–

một cái mang linh hồn dị năng chôm thiên phú của người hay hung thú, ma vật … có thể tiến hóa thêm ra nhiều chức năng hơn mỗi khi main lên cấp

Hệ thống: Kỵ Sĩ + Vu sư + Cơ giáp + Thú chiến sĩ + Linh Sư + …..

Kỵ Sĩ :

Kiến Tập kỵ sĩ – Kỵ Sĩ – Đại kỵ sĩ = ( cấp 1 các hệ thống khác)
Thánh kỵ sĩ – Truyền Kỳ – Phong Hào truyền kỳ – Vương cấp – Đế cấp -Hoàng cấp – Địa cấp – Thiên cấp – Bán Thần – Thần cấp – …

Nguồn: tangthuvien.vn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngân Sương Kỵ Sĩ
 •  Chương: /582
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên Qua2020-08-14 11:21
 • #2: Muốn Bị Thôi Học2020-08-14 11:21
 • #3: Tinh Hồng Nữ Sĩ2020-08-14 11:21
 • #4: Ngân Sương Kỵ Sĩ Kiếm Pháp2020-08-14 11:21
 • #5: Chỉ Đạo2020-08-14 11:22
 • #6: Cao Cấp Kỵ Sĩ Thiên Phú2020-08-14 11:22
 • #7: Khủng Bố Tiến Bộ2020-08-14 11:22
 • #8: Khảo Hạch Bắt Đầu2020-08-14 11:22
 • #9: Chương2020-08-14 11:22
 • #10: Thông Qua Khảo Hạch2020-08-14 11:22
 • #11: Benson Khiêu Chiến2020-08-14 11:22
 • #12: Chiến Benson2020-08-14 11:22
 • #13: Thắng Benson2020-08-14 11:22
 • #14: Trong Nhà Người Đến2020-08-14 11:22
 • #15: Bị Tập Kích2020-08-14 11:23
 • #16: Cứu2020-08-14 11:23
 • #17: Giết Người2020-08-14 11:23
 • #18: Sát Ý2020-08-14 11:23
 • #19: Thackeray Arnold2020-08-14 11:23
 • #20: Đối Luyện2020-08-14 11:23
 • #21: Bại Lộ Thực Lực2020-08-14 11:23
 • #22: Nện Chính Mình Chân2020-08-14 11:23
 • #23: Tiếp Một Búa2020-08-14 11:23
 • #24: Cá Cược2020-08-14 11:23
 • #25: Mấy Thành Thực Lực?2020-08-14 11:23
 • #26: Tắm Thuốc2020-08-14 11:24
 • #27: Mời Chào2020-08-14 11:24
 • #28: Tới Một Cái Thiên Phú2020-08-14 11:24
 • #29: Mạnh Nhất Kiếm Thuật Thiên Tài2020-08-14 11:24
 • #30: Quỷ Dị Kiếm Thuật2020-08-14 11:24
 • #31: Thiên Phú Tới Tay2020-08-14 11:24
 • #32: Kiếm Hòa Hợp2020-08-14 11:24
 • #33: Kiếm Thuật Tiến Nhanh2020-08-14 11:24
 • #34: Thi Ngẫu2020-08-14 11:24
 • #35: Thí Luyện2020-08-14 11:25
 • #36: Chiến Thi Ngẫu2020-08-14 11:25
 • #37: Bất Ngờ2020-08-14 11:25
 • #38: Huyết Mạch2020-08-14 11:25
 • #39: Trăm Năm Ôn Dịch2020-08-14 11:25
 • #40: Lang Tập2020-08-14 11:25
 • #41: Đầu Lang2020-08-14 11:25
 • #42: Đấu Lang2020-08-14 11:25
 • #43: Giết Lang2020-08-14 11:25
 • #44: Về Đến Nhà2020-08-14 11:25
 • #45: Campbell Minh Châu2020-08-14 11:25
 • #46: Buôn Bán Thiên Tài2020-08-14 11:26
 • #47: Săn Bắt Đội Có Chuyện2020-08-14 11:26
 • #48: Giám Thị2020-08-14 11:26
 • #49: Tính Kế2020-08-14 11:26
 • #50: Màu Xanh Thú Hoang2020-08-14 11:26
 • #51: Tới Tay2020-08-14 11:26
 • #52: Đánh Lén2020-08-14 11:26
 • #53: Wilco2020-08-14 11:26
 • #54: Sát Ý2020-08-14 11:26
 • #55: Diệt Sạch2020-08-14 11:26
 • #56: Adams Tận Thế2020-08-14 11:26
 • #57: Kiến Tập Kỵ Sĩ2020-08-14 11:26
 • #58: Thành Chủ Tiệc Tối2020-08-14 11:26
 • #59: Tranh Cướp2020-08-14 11:27
 • #60: Đoạt Được2020-08-14 11:27
 • #61: Rời Đi2020-08-14 11:27
 • #62: Huynh Muội2020-08-14 11:27
 • #63: Benson Tuyệt Vọng2020-08-14 11:27
 • #64: Du Côn2020-08-14 11:27
 • #65: Lambert Thỉnh Cầu2020-08-14 11:27
 • #66: Thiên Phú Lột Xác2020-08-14 11:27
 • #67: Ám Sát2020-08-14 11:27
 • #68: Hắc Hồ2020-08-14 11:27
 • #69: Wallace Khiếp Sợ2020-08-14 11:27
 • #70: Hoang Dã Thí Luyện Bắt Đầu2020-08-14 11:27
 • #71: Săn Thi2020-08-14 11:28
 • #72: Lực Lượng Thi Ngẫu2020-08-14 11:28
 • #73: Giết Thi2020-08-14 11:28
 • #74: Nổi Danh2020-08-14 11:28
 • #75: Kỵ Sĩ Lực Lượng2020-08-14 11:28
 • #76: Thi Tập2020-08-14 11:28
 • #77: Thi Triều2020-08-14 11:28
 • #78: Ác Chiến2020-08-14 11:28
 • #79: Kết Thúc2020-08-14 11:28
 • #80: Ám Vệ2020-08-14 11:28
 • #81: Quyết Định2020-08-14 11:29
 • #82: Tedara Cứ Điểm2020-08-14 11:29
 • #83: Dê Béo2020-08-14 11:29
 • #84: Bị Đấm Chết2020-08-14 11:29
 • #85: Đoàn Diệt2020-08-14 11:29
 • #86: Sợ Hãi2020-08-14 11:29
 • #87: Kinh Sợ2020-08-14 11:29
 • #88: Hợp Tác2020-08-14 11:29
 • #89: Tới Tay2020-08-14 11:29
 • #90: Đao Loại Kỵ Sĩ Pháp2020-08-14 11:30
 • #91: Phục Chế Dung Hợp Suy Đoán2020-08-14 11:30
 • #92: Chính Thức Kỵ Sĩ2020-08-14 11:30
 • #93: Trung Cấp2020-08-14 11:30
 • #94: Trở Về2020-08-14 11:30
 • #95: Lẻn Vào2020-08-14 11:30
 • #96: Monroe. Lund2020-08-14 11:30
 • #97: Đỉnh Cao Bên Trên2020-08-14 11:30
 • #98: Chấn Động2020-08-14 11:30
 • #99: Tốt Nghiệp2020-08-14 11:31
 • #100: Về Nhà2020-08-14 11:31
 • #101: Thiên Phú2020-08-14 11:31
 • #102: Truyền Thụ Đao Pháp2020-08-14 11:31
 • #103: Ftoe Cứ Điểm2020-08-14 11:31
 • #104: Lột Xác2020-08-14 11:31
 • #105: Dị Động2020-08-14 11:31
 • #106: Kinh Biến2020-08-14 11:31
 • #107: Có Chuyện2020-08-14 11:31
 • #108: Cứu2020-08-14 11:31
 • #109: Quyết Định2020-08-14 11:31
 • #110: Người Bị Lãng Quên2020-08-14 11:31
 • #111: Đi Trước2020-08-14 11:32
 • #112: Không Thể Phụ Lòng2020-08-14 11:32
 • #113: Hướng Đi2020-08-14 11:32
 • #114: Truy Sát Mà Đến2020-08-14 11:32
 • #115: Giao Thủ2020-08-14 11:32
 • #116: Vu Thuật Khởi Nguyên2020-08-14 11:32
 • #117: Hội Hợp2020-08-14 11:32
 • #118: Chấn Nhiếp2020-08-14 11:32
 • #119: Thế Cuộc2020-08-14 11:32
 • #120: Tới Cửa2020-08-14 11:32
 • #121: Không Thể2020-08-14 11:32
 • #122: Tầng Thứ2020-08-14 11:32
 • #123: Diệt Tộc2020-08-14 11:32
 • #124: Dòm Ngó2020-08-14 11:33
 • #125: Đĩa Bánh2020-08-14 11:33
 • #126: Bá Tước Hàm2020-08-14 11:33
 • #127: Vu Sư Thiên Phú2020-08-14 11:33
 • #128: Mùi Trùng2020-08-14 11:33
 • #129: Minh Tưởng Pháp2020-08-14 11:33
 • #130: Đi Tới Cứ Điểm2020-08-14 11:33
 • #131: Giao Ra Bí Mật2020-08-14 11:33
 • #132: Không Có Truyền Thừa2020-08-14 11:33
 • #133: Mười Mét Cự Nhân2020-08-14 11:33
 • #134: Trốn2020-08-14 11:34
 • #135: Thánh Cảnh?2020-08-14 11:34
 • #136: Tinh Thần Chi Thủy2020-08-14 11:34
 • #137: Vu Tộc Thành Trì2020-08-14 11:34
 • #138: Hủy Diệt2020-08-14 11:34
 • #139: Đuổi Theo2020-08-14 11:34
 • #140: Chém Giết2020-08-14 11:34
 • #141: Khí Vị Tiêu Trừ Thuật2020-08-14 11:34
 • #142: Tăng Vọt2020-08-14 11:34
 • #143: Lẻn Vào2020-08-14 11:34
 • #144: Phát Hiện2020-08-14 11:34
 • #145: Thong Dong Rời Đi2020-08-14 11:34
 • #146: Khẩn Cấp Mộ Binh2020-08-14 11:34
 • #147: Về Vương Quốc2020-08-14 11:35
 • #148: Lôi Điện Thiên Phú2020-08-14 11:35
 • #149: Lôi Chi Thương2020-08-14 11:35
 • #150: Kinh Sợ Thối Lui2020-08-14 11:35
 • #151: Thanh Thế2020-08-14 11:35
 • #152: Cấp Hai Khống Thi Thuật2020-08-14 11:35
 • #153: Lâm Vương Đô2020-08-14 11:35
 • #154: Giết Thi2020-08-14 11:35
 • #155: Rời Đi2020-08-14 11:35
 • #156: Đến Sứ2020-08-14 11:36
 • #157: Trác Tuyệt2020-08-14 11:36
 • #158: Diệt Quốc Cấp2020-08-14 11:36
 • #159: Sưu Tầm2020-08-14 11:36
 • #160: Long Giáp Thú2020-08-14 11:36
 • #161: Mời Chào2020-08-14 11:36
 • #162: Đại Kỵ Sĩ2020-08-14 11:36
 • #163: Rời Đi2020-08-14 11:36
 • #164: Nhạn Qua Rút Lông2020-08-14 11:36
 • #165: Đến2020-08-14 11:36
 • #166: Ketot Cứ Điểm2020-08-14 11:36
 • #167: Mùi Truy Tung2020-08-14 11:37
 • #168: Dưỡng Cổ2020-08-14 11:37
 • #169: Tử Cấp2020-08-14 11:37
 • #170: Không Gian Thiên Phú2020-08-14 11:37
 • #171: Non Nớt?2020-08-14 11:37
 • #172: Con Mồi2020-08-14 11:37
 • #173: Trốn A2020-08-14 11:37
 • #174: Thánh Kỵ Sĩ ?2020-08-14 11:37
 • #175: Đỉnh Cấp Vu Sư Thiên Phú2020-08-14 11:37
 • #176: Nghiền Ép2020-08-14 11:37
 • #177: Triển Lộ2020-08-14 11:37
 • #178: Mời2020-08-14 11:37
 • #179: Kết Hợp2020-08-14 11:38
 • #180: Ra Cứ Điểm2020-08-14 11:38
 • #181: Khủng Bố Thợ Săn2020-08-14 11:38
 • #182: Lột Xác2020-08-14 11:38
 • #183: Đột Kích2020-08-14 11:38
 • #184: Người Thứ Tư2020-08-14 11:38
 • #185: Là Ai?2020-08-14 11:38
 • #186: Chết2020-08-14 11:38
 • #187: Kinh Ngạc2020-08-14 11:39
 • #188: Giao Dịch2020-08-14 11:39
 • #189: Cao Cấp Phòng Ngự Thiên Phú2020-08-14 11:39
 • #190: Bảo Vệ Người2020-08-14 11:39
 • #191: Eve2020-08-14 11:39
 • #192: Ma Hóa Thiên Phú2020-08-14 11:39
 • #193: Thích Khách?2020-08-14 11:39
 • #194: Tới Tay2020-08-14 11:39
 • #195: Ma Hóa Người2020-08-14 11:39
 • #196: Kiểm Nghiệm2020-08-14 11:39
 • #197: Thăm Dò2020-08-14 11:40
 • #198: Dịch Dung2020-08-14 11:40
 • #199: Kéo Tới2020-08-14 11:40
 • #200: Phe Thứ Ba2020-08-14 11:40
 • #201: Át Chủ Bài2020-08-14 11:40
 • #202: Tuyệt Phẩm2020-08-14 11:40
 • #203: Bị Trộm2020-08-14 11:40
 • #204: Truy Tung2020-08-14 11:40
 • #205: Tao Ngộ2020-08-14 11:40
 • #206: Người Thứ Hai2020-08-14 11:40
 • #207: Thiệp Mời2020-08-14 11:40
 • #208: Cố Nhân2020-08-14 11:41
 • #209: Nhìn Nàng Chạm Tro2020-08-14 11:41
 • #210: Mượn Đao Giết Người2020-08-14 11:41
 • #211: Tìm Kiếm Tốc Độ Thiên Phú2020-08-14 11:41
 • #212: Ân Tình2020-08-14 11:41
 • #213: Mồi2020-08-14 11:41
 • #214: Phòng Ngự2020-08-14 11:41
 • #215: Quái Vật2020-08-14 11:41
 • #216: Quan Tâm2020-08-14 11:41
 • #217: Vây Quét2020-08-14 11:41
 • #218: Ma Hóa Tiểu Đội2020-08-14 11:41
 • #219: Kinh Hiện Tuyệt Phẩm2020-08-14 11:41
 • #220: Quyết Định2020-08-14 11:41
 • #221: Ra Tay2020-08-14 11:42
 • #222: Cướp Giật2020-08-14 11:42
 • #223: Tới Tay2020-08-14 11:42
 • #224: Xuyên Kim Thú2020-08-14 11:42
 • #225: Cầu Cứu2020-08-14 11:42
 • #226: Vương Quốc Ngân Nguyệt2020-08-14 11:42
 • #227: Lôi Thú2020-08-14 11:42
 • #228: Đáng Tiếc2020-08-14 11:42
 • #229: Di Tích2020-08-14 11:42
 • #230: Thăm Dò Di Tích2020-08-14 11:42
 • #231: Viễn Cổ Văn Minh Vật Phẩm2020-08-14 11:42
 • #232: Hoàng Cung Tiệc Tối2020-08-14 11:42
 • #233: Đế Vương2020-08-14 11:43
 • #234: Thất Bại2020-08-14 11:43
 • #235: Phi Phàm2020-08-14 11:43
 • #236: Khủng Bố Tốc Độ2020-08-14 11:43
 • #237: Thuê Kết Thúc2020-08-14 11:43
 • #238: Về Nhà2020-08-14 11:43
 • #239: Giận2020-08-14 11:43
 • #240: Mười Vạn Cân?2020-08-14 11:43
 • #241: Diệt Tộc2020-08-14 11:44
 • #242: Hậu Trường2020-08-14 11:44
 • #243: Các Hạ Tự Tiện2020-08-14 11:44
 • #244: Đoạn Một Cánh Tay2020-08-14 11:44
 • #245: Hung Cầm2020-08-14 11:44
 • #246: Phi Hành Thiên Phú2020-08-14 11:44
 • #247: Nhân Bản2020-08-14 11:44
 • #248: Ăn Mòn2020-08-14 11:44
 • #249: Thánh Kỵ Sĩ2020-08-14 11:44
 • #250: Ẩn Thân2020-08-14 11:44
 • #251: Dược Sư2020-08-14 11:44
 • #252: Lại Thăm Dò Di Tích2020-08-14 11:44
 • #253: Hộp Kim Loại2020-08-14 11:44
 • #254: Không Phải Bình Thường2020-08-14 11:45
 • #255: Bị Diệt Vương Quốc2020-08-14 11:45
 • #256: Vu Sư Đột Kích2020-08-14 11:45
 • #257: Loạn2020-08-14 11:45
 • #258: Tơ Nhện2020-08-14 11:45
 • #259: Đế Quốc Truyền Kỳ2020-08-14 11:45
 • #260: Đế Quốc Mộ Binh2020-08-14 11:45
 • #261: Đao Cuồng2020-08-14 11:45
 • #262: Lấy Thương Đổi Thương2020-08-14 11:45
 • #263: Thương Nghị2020-08-14 11:46
 • #264: Tập Kích2020-08-14 11:46
 • #265: Mù Mịt2020-08-14 11:46
 • #266: Kinh Sợ2020-08-14 11:46
 • #267: Quyết Định2020-08-14 11:46
 • #268: Gặp Vu Sư2020-08-14 11:46
 • #269: Cấp Bốn Vu Sư2020-08-14 11:46
 • #270: Người Thứ Hai2020-08-14 11:46
 • #271: Lâm Thành2020-08-14 11:47
 • #272: Suy Đoán2020-08-14 11:47
 • #273: Triệu Kiến2020-08-14 11:47
 • #274: Nhất Định Phải Ngăn Cản2020-08-14 11:47
 • #275: Đảo Forena2020-08-14 11:47
 • #276: Tìm Tới2020-08-14 11:47
 • #277: Đoạt2020-08-14 11:47
 • #278: Vu Vương Chi Cường2020-08-14 11:47
 • #279: Chiến Vu Vương2020-08-14 11:47
 • #280: Lùi2020-08-14 11:47
 • #281: Tăng Lên Phương Hướng2020-08-14 11:47
 • #282: Lôi Điện Lột Xác2020-08-14 11:48
 • #283: Tốc Độ2020-08-14 11:48
 • #284: Màu Vàng Tinh Thể2020-08-14 11:48
 • #285: Ba Màu2020-08-14 11:48
 • #286: Thăm Dò Thánh Vu Quốc2020-08-14 11:48
 • #287: Tinh Thạch Tác Dụng2020-08-14 11:48
 • #288: Ám Sát2020-08-14 11:48
 • #289: Đế Quốc Quyết Định2020-08-14 11:48
 • #290: Bánh Chưng2020-08-14 11:48
 • #291: Tốc Độ Lột Xác2020-08-14 11:48
 • #292: Tinh Thạch Tác Dụng2020-08-14 11:49
 • #293: Quá Lớn Mật2020-08-14 11:49
 • #294: Tơ Nhện2020-08-14 11:49
 • #295: Cơ Giáp?2020-08-14 11:49
 • #296: Chủng Tộc Cuộc Chiến2020-08-14 11:49
 • #297: Không Ổn2020-08-14 11:49
 • #298: Cuồng Bạo Dược Tề2020-08-14 11:49
 • #299: Sát Vương2020-08-14 11:49
 • #300: Tế Đàn2020-08-14 11:49
 • #301: Uất Ức2020-08-14 11:49
 • #302: Huyết Mạch Dung Hợp2020-08-14 11:49
 • #303: Nghiệm Chứng2020-08-14 11:49
 • #304: Rời Đi2020-08-14 11:49
 • #305: Thành Sliven2020-08-14 11:50
 • #306: Tập Thành2020-08-14 11:50
 • #307: Tin Tức2020-08-14 11:50
 • #308: Dày Đặc Trình Độ2020-08-14 11:50
 • #309: Hoàng Sắc U Linh2020-08-14 11:50
 • #310: Khó Thương Mảy May2020-08-14 11:50
 • #311: Thú Thần Ở Trên2020-08-14 11:50
 • #312: Cảnh Cáo2020-08-14 11:50
 • #313: Thành Bernatot2020-08-14 11:50
 • #314: Landtan Tình Hình Chung2020-08-14 11:51
 • #315: Cecil Bị Tập Kích2020-08-14 11:51
 • #316: Chấn Động2020-08-14 11:51
 • #317: Đến2020-08-14 11:51
 • #318: Gấp Ba2020-08-14 11:51
 • #319: Biến Cố2020-08-14 11:51
 • #320: Trộm Gà Không Xong2020-08-14 11:51
 • #321: Gấp Đôi2020-08-14 11:51
 • #322: Thành Basaar2020-08-14 11:51
 • #323: Tìm Kiếm2020-08-14 11:51
 • #324: Giả Tạo Nhân Từ2020-08-14 11:51
 • #325: Gặp Lại Long Huyết Thảo2020-08-14 11:52
 • #326: Hợp Tác2020-08-14 11:52
 • #327: U Linh Mộc Hiện2020-08-14 11:52
 • #328: Tranh Đoạt2020-08-14 11:52
 • #329: Tới Tay2020-08-14 11:52
 • #330: Dòm Ngó2020-08-14 11:52
 • #331: Hải Tinh Mộc2020-08-14 11:52
 • #332: Hải Tinh Mộc Hạt Nhân2020-08-14 11:52
 • #333: Tự Chịu Diệt Vong2020-08-14 11:52
 • #334: Hắc Cấp Kiếm Pháp2020-08-14 11:53
 • #335: Tái Ngộ2020-08-14 11:53
 • #336: Ghi Hận Lên2020-08-14 11:53
 • #337: Dịch Dung Tai Hại2020-08-14 11:53
 • #338: Giao Dịch2020-08-14 11:53
 • #339: Đánh Tới2020-08-14 11:53
 • #340: Sát Lang2020-08-14 11:53
 • #341: Fergus Diệt Tộc2020-08-14 11:53
 • #342: Khủng Bố Vết Tích2020-08-14 11:53
 • #343: Chiêu Mộ2020-08-14 11:53
 • #344: Truy Tung2020-08-14 11:53
 • #345: Cao Cấp Không Gian Thiên Phú2020-08-14 11:53
 • #346: Người Quen2020-08-14 11:54
 • #347: Biên Cảnh Thành Trì2020-08-14 11:54
 • #348: Học Linh Tộc Ngữ2020-08-14 11:54
 • #349: Gấp Bốn Lần Phòng Tu Luyện2020-08-14 11:54
 • #350: Thú Thần Điện Tôn Chỉ2020-08-14 11:54
 • #351: Rào Chắn Không Gian?2020-08-14 11:54
 • #352: Không Gian Nhận Oai2020-08-14 11:54
 • #353: Arnold Gia Tộc Xong2020-08-14 11:54
 • #354: Linh Tộc Thành Trì2020-08-14 11:54
 • #355: Không Nể Mặt Mũi2020-08-14 11:54
 • #356: Nhị Giai Vũ Khí2020-08-14 11:54
 • #357: Lên Thuyền2020-08-14 11:54
 • #358: Quỷ Dị2020-08-14 11:55
 • #359: Taga Thần Điện2020-08-14 11:55
 • #360: Thần Điện Mở2020-08-14 11:55
 • #361: Khảo Hạch2020-08-14 11:55
 • #362: Truyền Thừa Kết Tinh2020-08-14 11:55
 • #363: Chọc Vào Tổ Ong Vò Vẽ2020-08-14 11:55
 • #364: Thần Khí Va Chạm2020-08-14 11:55
 • #365: Minh Văn Bút2020-08-14 11:55
 • #366: Minh Văn2020-08-14 11:55
 • #367: Nhiều Tầng Sưu Tầm2020-08-14 11:56
 • #368: Không Theo Tới2020-08-14 11:56
 • #369: Đại Sư?2020-08-14 11:56
 • #370: Giải Thích2020-08-14 11:56
 • #371: Danh Tiếng Bại Hoại Đại Sư2020-08-14 11:56
 • #372: Khống Trùng VS Khống Trùng2020-08-14 11:56
 • #373: Huyết Ngục2020-08-14 11:56
 • #374: Có Chút Quý2020-08-14 11:56
 • #375: Không Bán2020-08-14 11:56
 • #376: Huyết Ngục Tái Hiện2020-08-14 11:56
 • #377: Bỏ Mạng Đấu Pháp2020-08-14 11:56
 • #378: Truy Tung2020-08-14 11:57
 • #379: Manh Mối2020-08-14 11:57
 • #380: Phân Thân Thiên Phú Tới Tay2020-08-14 11:57
 • #381: Làm Sao Không Đi Cướp?2020-08-14 11:57
 • #382: Là Nhờ?2020-08-14 11:57
 • #383: Kỵ Sĩ Thiên Phú Lột Xác2020-08-14 11:57
 • #384: Hai Cái Suy Đoán2020-08-14 11:57
 • #385: Báo Tin2020-08-14 11:57
 • #386: Tới Cửa2020-08-14 11:57
 • #387: Đưa Phương Pháp Phối Chế!2020-08-14 11:57
 • #388: Công Chính?2020-08-14 11:57
 • #389: Toàn Bộ Dẫn Ra2020-08-14 11:57
 • #390: Không Cảm Thấy Muộn À2020-08-14 11:58
 • #391: Lấp Loé2020-08-14 11:58
 • #392: Rốt Cục Đến Rồi2020-08-14 11:58
 • #393: Có Thể Làm Chủ2020-08-14 11:58
 • #394: Bức Lui2020-08-14 11:58
 • #395: Áy Náy2020-08-14 11:58
 • #396: Tai Họa Chi Thú2020-08-14 11:58
 • #397: Ba Huyết Mạch Thiên Phú2020-08-14 11:58
 • #398: Không Gian Nhận Oai2020-08-14 11:58
 • #399: Trắng Trợn Cướp Đoạt2020-08-14 11:58
 • #400: Trước Mắt Cực Hạn2020-08-14 11:59
 • #401: Quái Lạ2020-08-14 11:59
 • #402: Thanh Tố Dịch2020-08-14 11:59
 • #403: Cướp Đoạt Giao Cho2020-08-14 11:59
 • #404: Buổi Đấu Giá Thiệp Mời2020-08-14 11:59
 • #405: Tám Chín Phần Mười2020-08-14 11:59
 • #406: Diệu Thủ Không Không2020-08-14 11:59
 • #407: Giá Trên Trời Hạt Nhân2020-08-14 11:59
 • #408: Vây Giết2020-08-14 11:59
 • #409: Khủng Bố Tốc Độ2020-08-14 11:59
 • #410: Không Muốn2020-08-14 11:59
 • #411: Bồi Thường2020-08-14 12:00
 • #412: Tiến Vào2020-08-14 12:00
 • #413: Bán Thần2020-08-14 12:00
 • #414: Cấp Truyền Thuyết2020-08-14 12:00
 • #415: Chạy Tới Linh Tộc2020-08-14 12:00
 • #416: Tóc Bạc Trung Niên2020-08-14 12:00
 • #417: Cấp Ba Quyền Hạn2020-08-14 12:00
 • #418: Huyết Tế2020-08-14 12:00
 • #419: Bán Thần Hình Chiếu2020-08-14 12:00
 • #420: Bị Ép Điên2020-08-14 12:00
 • #421: Vĩnh Cửu Thủ Tiêu2020-08-14 12:00
 • #422: Mới Thuấn Thiểm2020-08-14 12:00
 • #423: Lẻn Vào Kế Hoạch2020-08-14 12:00
 • #424: Đại Nhân?2020-08-14 12:01
 • #425: Tiến Vào Hẻm Núi2020-08-14 12:01
 • #426: Kim Chúc Thiên Phú2020-08-14 12:01
 • #427: Dưới Nền Đất Đồ Vật2020-08-14 12:01
 • #428: Con Nhện Kim Loại2020-08-14 12:01
 • #429: Trận Văn Dò Xét2020-08-14 12:01
 • #430: Ảo Trận2020-08-14 12:01
 • #431: Giao Dịch2020-08-14 12:01
 • #432: Đông Thành Tượng Đá2020-08-14 12:01
 • #433: Ai Bắt Nạt Ai2020-08-14 12:01
 • #434: Quan Tâm2020-08-14 12:01
 • #435: Lẻn Vào2020-08-14 12:02
 • #436: Ám Sát Thất Bại2020-08-14 12:02
 • #437: Hạt Châu Màu Xanh Lục2020-08-14 12:02
 • #438: Luyện Khí Thiên Phú Lột Xác2020-08-14 12:02
 • #439: Sinh Mệnh Chi Thủy2020-08-14 12:02
 • #440: Mùi Thơm Phân Tán2020-08-14 12:02
 • #441: Ta Muốn2020-08-14 12:02
 • #442: Ta Tán Thành2020-08-14 12:02
 • #443: Không Cam Lòng2020-08-14 12:02
 • #444: Trần Toái2020-08-14 12:02
 • #445: Mất Tích2020-08-14 12:03
 • #446: Tác Thành Ngươi2020-08-14 12:03
 • #447: Thành Công?2020-08-14 12:03
 • #448: Chuộc Tội2020-08-14 12:03
 • #449: Đến2020-08-14 12:03
 • #450: Viên Hóa Thiên Phú2020-08-14 12:03
 • #451: Là Nhân Loại Là Được2020-08-14 12:03
 • #452: Con Ruồi2020-08-14 12:03
 • #453: Bất Mãn2020-08-14 12:03
 • #454: Tụ Tập2020-08-14 12:03
 • #455: Jeffery2020-08-14 12:04
 • #456: Thương Nghị2020-08-14 12:04
 • #457: Dị Thường2020-08-14 12:04
 • #458: Mục Đích Thực Sự2020-08-14 12:04
 • #459: Ngươi Hại2020-08-14 12:04
 • #460: Ngươi Để Ta Rất Khó Làm2020-08-14 12:04
 • #461: Phục Chế Thiên Phú2020-08-14 12:04
 • #462: Còn Có Cách Dùng Như Thế Này?2020-08-14 12:04
 • #463: Ảo Thuật Thiên Phú2020-08-14 12:04
 • #464: Sáu Đầu Lĩnh Hội Nghị2020-08-14 12:04
 • #465: Huyết Ngục Tổng Bộ2020-08-14 12:04
 • #466: Không Phải Bản Thân2020-08-14 12:05
 • #467: Khả Năng Sống Sót2020-08-14 12:05
 • #468: Hoàn Mỹ Mô Phỏng Theo2020-08-14 12:05
 • #469: Vu Thần Điện2020-08-14 12:05
 • #470: Là Ngươi2020-08-14 12:05
 • #471: Phát Hiện2020-08-14 12:05
 • #472: Đuổi Theo2020-08-14 12:05
 • #473: Chiến Thú?2020-08-14 12:05
 • #474: Khủng Bố Viên Hóa2020-08-14 12:05
 • #475: Lá Gan Rất Lớn2020-08-14 12:05
 • #476: Nhân Loại, Ngươi Rất Tốt2020-08-14 12:05
 • #477: Cho Phép?2020-08-14 12:06
 • #478: Vớt2020-08-14 12:06
 • #479: Đến Nhà2020-08-14 12:06
 • #480: Giúp Chút Ít Bận Rộn2020-08-14 12:06
 • #481: House Biểu Diễn2020-08-14 12:06
 • #482: Sôi Trào Nhân Tộc Lĩnh2020-08-14 12:06
 • #483: Dicaseb Lĩnh2020-08-14 12:06
 • #484: Vận May2020-08-14 12:06
 • #485: Ngươi Là Shawn?2020-08-14 12:06
 • #486: Hồng Quang2020-08-14 12:07
 • #487: Liên Tục Bị Diệt2020-08-14 12:07
 • #488: Kinh Hiện2020-08-14 12:07
 • #489: Thiên Ngoại Chủng Tộc2020-08-14 12:07
 • #490: Giải Thích?2020-08-14 12:07
 • #491: Đi Tới Chiến Thần Điện2020-08-14 12:07
 • #492: Sầu Lo2020-08-14 12:07
 • #493: Lại Thăm Dò Hẻm Núi2020-08-14 12:07
 • #494: Sáu Đại Siêu Cấp Thế Lực2020-08-14 12:07
 • #495: Đột Kích2020-08-14 12:08
 • #496: Hai Đánh Một2020-08-14 12:08
 • #497: Hồn Di Thiên Phú2020-08-14 12:08
 • #498: Hỗn Hợp Quy Tắc2020-08-14 12:08
 • #499: Đánh Tới Cửa2020-08-14 12:08
 • #500: Phân Thân2020-08-14 12:08
 • #501: Một Trăm Năm Mươi Loại2020-08-14 12:08
 • #502: Kỵ Sĩ Thiên Phú Tăng Lên2020-08-14 12:08
 • #503: Hành Động2020-08-14 12:08
 • #504: Băm Thành Tám Mảnh2020-08-14 12:08
 • #505: Khoa Học Văn Minh2020-08-14 12:08
 • #506: Máu Thịt Phân Thân2020-08-14 12:09
 • #507: Kẻ Địch Chung2020-08-14 12:09
 • #508: Trận Văn Dấu Ấn2020-08-14 12:09
 • #509: Phục Kích2020-08-14 12:09
 • #510: Chuẩn Thần Khí2020-08-14 12:09
 • #511: Phung Phí Của Trời2020-08-14 12:09
 • #512: Cướp Đoạt2020-08-14 12:10
 • #513: Diệt Huyết Ngục2020-08-14 12:10
 • #514: Bất Ngờ Người2020-08-14 12:10
 • #515: Chấn Động Hình Ảnh2020-08-14 12:11
 • #516: Kiểm Tra Không Được2020-08-14 12:11
 • #517: Hỗn Hợp Không Gian Thiên Phú2020-08-14 12:11
 • #518: Lĩnh Vực2020-08-14 12:11
 • #519: Đến Thú Thần Điện2020-08-14 12:11
 • #520: Bị Phát Hiện Tín Hiệu2020-08-14 12:11
 • #521: Chưa Đào Móc Tiềm Lực2020-08-14 12:11
 • #522: Xà Ốc2020-08-14 12:11
 • #523: Bị Tập Kích2020-08-14 12:11
 • #524: Xử Trí2020-08-14 12:12
 • #525: Kiểm Tra2020-08-14 12:12
 • #526: Hàng Lâm2020-08-14 12:12
 • #527: Quả Nhiên Là Hắn2020-08-14 12:12
 • #528: Đòi Một Câu Trả Lời Hợp Lý2020-08-14 12:12
 • #529: Dựa Vào Nắm Đấm2020-08-14 12:12
 • #530: Không Có Đường Lui2020-08-14 12:12
 • #531: Chuôi Thứ Hai2020-08-14 12:12
 • #532: Xin Lỗi, Không Thể Cứu Ngươi2020-08-14 12:12
 • #533: Giao Chiến2020-08-14 12:12
 • #534: Kịch Liệt2020-08-14 12:13
 • #535: Tuyệt Vọng2020-08-14 12:13
 • #536: Hi Vọng2020-08-14 12:13
 • #537: Siêu Tần2020-08-14 12:13
 • #538: Chết2020-08-14 12:13
 • #539: Đẩy Lùi2020-08-14 12:13
 • #540: Sầu Lo2020-08-14 12:13
 • #541: Chạy Trốn2020-08-14 12:13
 • #542: Thường Thức Tan Vỡ2020-08-14 12:13
 • #543: Bắt Được2020-08-14 12:13
 • #544: Khống Chế Thiên Phú2020-08-14 12:14
 • #545: Dự Định2020-08-14 12:14
 • #546: Xuất Phát2020-08-14 12:14
 • #547: Lục Tinh Trùng2020-08-14 12:14
 • #548: Cương Thi Hằng Tinh2020-08-14 12:14
 • #549: Bảo Lôi Thái Không Cảng2020-08-14 12:14
 • #550: Cơ Giáp Thương Thành2020-08-14 12:14
 • #551: Kiếp Lược Giả Ⅱ Hình2020-08-14 12:14
 • #552: Cơ Giáp Thế Giới2020-08-14 12:14
 • #553: Giả Bộ Nai Tơ?2020-08-14 12:14
 • #554: Bị Hủy Diệt Hằng Tinh2020-08-14 12:15
 • #555: Ảnh Nữ2020-08-14 12:15
 • #556: Suy Đoán2020-08-14 12:15
 • #557: Dự Phán2020-08-14 12:15
 • #558: Đỉnh Cao Cấp A2020-08-14 12:15
 • #559: Hoàng Cấp2020-08-14 12:15
 • #560: Dòm Ngó2020-08-14 12:15
 • #561: Đoạt Hạm2020-08-14 12:15
 • #562: Mose Tinh2020-08-14 12:15
 • #563: Cơ Giáp Gặp Tai Kiếp2020-08-14 12:16
 • #564: Lão Bà Quá Xấu2020-08-14 12:16
 • #565: Cấp A Phi Công2020-08-14 12:16
 • #566: Bị Đoán Được2020-08-14 12:16
 • #567: Cấp S Cơ Giáp Tung Tích2020-08-14 12:16
 • #568: Hoàn Công2020-08-14 12:16
 • #569: Chạy Tới2020-08-14 12:16
 • #570: Bất Ngờ2020-08-14 12:16
 • #571: Xuất Hiện2020-08-14 12:17
 • #572: Cấp S?2020-08-14 12:17
 • #573: Không Ai Biết Là Được2020-08-14 12:17
 • #574: Không Gian Vặn Vẹo2020-08-14 12:17
 • #575: Nhảy Qua Không Gian2020-08-14 12:17
 • #576: Phá Giải2020-08-14 12:17
 • #577: Bí Ẩn Tín Hiệu2020-08-14 12:18
 • #578: Đột Kích2020-08-14 12:18
 • #579: Siêu S Oai2020-08-14 12:18
 • #580: Kinh Hãi2020-08-14 12:18
 • #581: Chấp Chưởng Khoa Học Kỹ Thuật Liên Minh2020-08-14 12:18
 • #582: Tinh Không Làm Vì Bãi Săn2020-08-14 12:18
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Thần Huyết Chiến Sĩ

TiKay

Kim Cương Khô Lâu

TiKay

Điện Ảnh Thế Giới Lính Đánh Thuê Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply