Kỳ Huyễn

Cực Đạo Kỵ Sĩ

Shawn: Ngươi mạnh khỏe, ta đối với ngươi ngước nhìn như nước sông cuồn cuộn, ân, có thể nắm cái tay sao?

Nào đó thiên tài nghi hoặc mà cùng Shawn nắm tay.

Shawn xoay người, trong lòng cười lớn: Khà khà, đỉnh cấp kỵ sĩ thiên phú tới tay.

—————————–

một cái mang linh hồn dị năng chôm thiên phú của người hay hung thú, ma vật … có thể tiến hóa thêm ra nhiều chức năng hơn mỗi khi main lên cấp

Hệ thống: Kỵ Sĩ + Vu sư + Cơ giáp + Thú chiến sĩ + Linh Sư + …..

Kỵ Sĩ :

Kiến Tập kỵ sĩ – Kỵ Sĩ – Đại kỵ sĩ = ( cấp 1 các hệ thống khác)
Thánh kỵ sĩ – Truyền Kỳ – Phong Hào truyền kỳ – Vương cấp – Đế cấp -Hoàng cấp – Địa cấp – Thiên cấp – Bán Thần – Thần cấp – …

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngân Sương Kỵ Sĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên Qua
 • #2: Muốn Bị Thôi Học
 • #3: Tinh Hồng Nữ Sĩ
 • #4: Ngân Sương Kỵ Sĩ Kiếm Pháp
 • #5: Chỉ Đạo
 • #6: Cao Cấp Kỵ Sĩ Thiên Phú
 • #7: Khủng Bố Tiến Bộ
 • #8: Khảo Hạch Bắt Đầu
 • #9: Chương
 • #10: Thông Qua Khảo Hạch
 • #11: Benson Khiêu Chiến
 • #12: Chiến Benson
 • #13: Thắng Benson
 • #14: Trong Nhà Người Đến
 • #15: Bị Tập Kích
 • #16: Cứu
 • #17: Giết Người
 • #18: Sát Ý
 • #19: Thackeray Arnold
 • #20: Đối Luyện
 • #21: Bại Lộ Thực Lực
 • #22: Nện Chính Mình Chân
 • #23: Tiếp Một Búa
 • #24: Cá Cược
 • #25: Mấy Thành Thực Lực?
 • #26: Tắm Thuốc
 • #27: Mời Chào
 • #28: Tới Một Cái Thiên Phú
 • #29: Mạnh Nhất Kiếm Thuật Thiên Tài
 • #30: Quỷ Dị Kiếm Thuật
 • #31: Thiên Phú Tới Tay
 • #32: Kiếm Hòa Hợp
 • #33: Kiếm Thuật Tiến Nhanh
 • #34: Thi Ngẫu
 • #35: Thí Luyện
 • #36: Chiến Thi Ngẫu
 • #37: Bất Ngờ
 • #38: Huyết Mạch
 • #39: Trăm Năm Ôn Dịch
 • #40: Lang Tập
 • #41: Đầu Lang
 • #42: Đấu Lang
 • #43: Giết Lang
 • #44: Về Đến Nhà
 • #45: Campbell Minh Châu
 • #46: Buôn Bán Thiên Tài
 • #47: Săn Bắt Đội Có Chuyện
 • #48: Giám Thị
 • #49: Tính Kế
 • #50: Màu Xanh Thú Hoang
 • #51: Tới Tay
 • #52: Đánh Lén
 • #53: Wilco
 • #54: Sát Ý
 • #55: Diệt Sạch
 • #56: Adams Tận Thế
 • #57: Kiến Tập Kỵ Sĩ
 • #58: Thành Chủ Tiệc Tối
 • #59: Tranh Cướp
 • #60: Đoạt Được
 • #61: Rời Đi
 • #62: Huynh Muội
 • #63: Benson Tuyệt Vọng
 • #64: Du Côn
 • #65: Lambert Thỉnh Cầu
 • #66: Thiên Phú Lột Xác
 • #67: Ám Sát
 • #68: Hắc Hồ
 • #69: Wallace Khiếp Sợ
 • #70: Hoang Dã Thí Luyện Bắt Đầu
 • #71: Săn Thi
 • #72: Lực Lượng Thi Ngẫu
 • #73: Giết Thi
 • #74: Nổi Danh
 • #75: Kỵ Sĩ Lực Lượng
 • #76: Thi Tập
 • #77: Thi Triều
 • #78: Ác Chiến
 • #79: Kết Thúc
 • #80: Ám Vệ
 • #81: Quyết Định
 • #82: Tedara Cứ Điểm
 • #83: Dê Béo
 • #84: Bị Đấm Chết
 • #85: Đoàn Diệt
 • #86: Sợ Hãi
 • #87: Kinh Sợ
 • #88: Hợp Tác
 • #89: Tới Tay
 • #90: Đao Loại Kỵ Sĩ Pháp
 • #91: Phục Chế Dung Hợp Suy Đoán
 • #92: Chính Thức Kỵ Sĩ
 • #93: Trung Cấp
 • #94: Trở Về
 • #95: Lẻn Vào
 • #96: Monroe. Lund
 • #97: Đỉnh Cao Bên Trên
 • #98: Chấn Động
 • #99: Tốt Nghiệp
 • #100: Về Nhà
 • #101: Thiên Phú
 • #102: Truyền Thụ Đao Pháp
 • #103: Ftoe Cứ Điểm
 • #104: Lột Xác
 • #105: Dị Động
 • #106: Kinh Biến
 • #107: Có Chuyện
 • #108: Cứu
 • #109: Quyết Định
 • #110: Người Bị Lãng Quên
 • #111: Đi Trước
 • #112: Không Thể Phụ Lòng
 • #113: Hướng Đi
 • #114: Truy Sát Mà Đến
 • #115: Giao Thủ
 • #116: Vu Thuật Khởi Nguyên
 • #117: Hội Hợp
 • #118: Chấn Nhiếp
 • #119: Thế Cuộc
 • #120: Tới Cửa
 • #121: Không Thể
 • #122: Tầng Thứ
 • #123: Diệt Tộc
 • #124: Dòm Ngó
 • #125: Đĩa Bánh
 • #126: Bá Tước Hàm
 • #127: Vu Sư Thiên Phú
 • #128: Mùi Trùng
 • #129: Minh Tưởng Pháp
 • #130: Đi Tới Cứ Điểm
 • #131: Giao Ra Bí Mật
 • #132: Không Có Truyền Thừa
 • #133: Mười Mét Cự Nhân
 • #134: Trốn
 • #135: Thánh Cảnh?
 • #136: Tinh Thần Chi Thủy
 • #137: Vu Tộc Thành Trì
 • #138: Hủy Diệt
 • #139: Đuổi Theo
 • #140: Chém Giết
 • #141: Khí Vị Tiêu Trừ Thuật
 • #142: Tăng Vọt
 • #143: Lẻn Vào
 • #144: Phát Hiện
 • #145: Thong Dong Rời Đi
 • #146: Khẩn Cấp Mộ Binh
 • #147: Về Vương Quốc
 • #148: Lôi Điện Thiên Phú
 • #149: Lôi Chi Thương
 • #150: Kinh Sợ Thối Lui
 • #151: Thanh Thế
 • #152: Cấp Hai Khống Thi Thuật
 • #153: Lâm Vương Đô
 • #154: Giết Thi
 • #155: Rời Đi
 • #156: Đến Sứ
 • #157: Trác Tuyệt
 • #158: Diệt Quốc Cấp
 • #159: Sưu Tầm
 • #160: Long Giáp Thú
 • #161: Mời Chào
 • #162: Đại Kỵ Sĩ
 • #163: Rời Đi
 • #164: Nhạn Qua Rút Lông
 • #165: Đến
 • #166: Ketot Cứ Điểm
 • #167: Mùi Truy Tung
 • #168: Dưỡng Cổ
 • #169: Tử Cấp
 • #170: Không Gian Thiên Phú
 • #171: Non Nớt?
 • #172: Con Mồi
 • #173: Trốn A
 • #174: Thánh Kỵ Sĩ ?
 • #175: Đỉnh Cấp Vu Sư Thiên Phú
 • #176: Nghiền Ép
 • #177: Triển Lộ
 • #178: Mời
 • #179: Kết Hợp
 • #180: Ra Cứ Điểm
 • #181: Khủng Bố Thợ Săn
 • #182: Lột Xác
 • #183: Đột Kích
 • #184: Người Thứ Tư
 • #185: Là Ai?
 • #186: Chết
 • #187: Kinh Ngạc
 • #188: Giao Dịch
 • #189: Cao Cấp Phòng Ngự Thiên Phú
 • #190: Bảo Vệ Người
 • #191: Eve
 • #192: Ma Hóa Thiên Phú
 • #193: Thích Khách?
 • #194: Tới Tay
 • #195: Ma Hóa Người
 • #196: Kiểm Nghiệm
 • #197: Thăm Dò
 • #198: Dịch Dung
 • #199: Kéo Tới
 • #200: Phe Thứ Ba
 • #201: Át Chủ Bài
 • #202: Tuyệt Phẩm
 • #203: Bị Trộm
 • #204: Truy Tung
 • #205: Tao Ngộ
 • #206: Người Thứ Hai
 • #207: Thiệp Mời
 • #208: Cố Nhân
 • #209: Nhìn Nàng Chạm Tro
 • #210: Mượn Đao Giết Người
 • #211: Tìm Kiếm Tốc Độ Thiên Phú
 • #212: Ân Tình
 • #213: Mồi
 • #214: Phòng Ngự
 • #215: Quái Vật
 • #216: Quan Tâm
 • #217: Vây Quét
 • #218: Ma Hóa Tiểu Đội
 • #219: Kinh Hiện Tuyệt Phẩm
 • #220: Quyết Định
 • #221: Ra Tay
 • #222: Cướp Giật
 • #223: Tới Tay
 • #224: Xuyên Kim Thú
 • #225: Cầu Cứu
 • #226: Vương Quốc Ngân Nguyệt
 • #227: Lôi Thú
 • #228: Đáng Tiếc
 • #229: Di Tích
 • #230: Thăm Dò Di Tích
 • #231: Viễn Cổ Văn Minh Vật Phẩm
 • #232: Hoàng Cung Tiệc Tối
 • #233: Đế Vương
 • #234: Thất Bại
 • #235: Phi Phàm
 • #236: Khủng Bố Tốc Độ
 • #237: Thuê Kết Thúc
 • #238: Về Nhà
 • #239: Giận
 • #240: Mười Vạn Cân?
 • #241: Diệt Tộc
 • #242: Hậu Trường
 • #243: Các Hạ Tự Tiện
 • #244: Đoạn Một Cánh Tay
 • #245: Hung Cầm
 • #246: Phi Hành Thiên Phú
 • #247: Nhân Bản
 • #248: Ăn Mòn
 • #249: Thánh Kỵ Sĩ
 • #250: Ẩn Thân
 • #251: Dược Sư
 • #252: Lại Thăm Dò Di Tích
 • #253: Hộp Kim Loại
 • #254: Không Phải Bình Thường
 • #255: Bị Diệt Vương Quốc
 • #256: Vu Sư Đột Kích
 • #257: Loạn
 • #258: Tơ Nhện
 • #259: Đế Quốc Truyền Kỳ
 • #260: Đế Quốc Mộ Binh
 • #261: Đao Cuồng
 • #262: Lấy Thương Đổi Thương
 • #263: Thương Nghị
 • #264: Tập Kích
 • #265: Mù Mịt
 • #266: Kinh Sợ
 • #267: Quyết Định
 • #268: Gặp Vu Sư
 • #269: Cấp Bốn Vu Sư
 • #270: Người Thứ Hai
 • #271: Lâm Thành
 • #272: Suy Đoán
 • #273: Triệu Kiến
 • #274: Nhất Định Phải Ngăn Cản
 • #275: Đảo Forena
 • #276: Tìm Tới
 • #277: Đoạt
 • #278: Vu Vương Chi Cường
 • #279: Chiến Vu Vương
 • #280: Lùi
 • #281: Tăng Lên Phương Hướng
 • #282: Lôi Điện Lột Xác
 • #283: Tốc Độ
 • #284: Màu Vàng Tinh Thể
 • #285: Ba Màu
 • #286: Thăm Dò Thánh Vu Quốc
 • #287: Tinh Thạch Tác Dụng
 • #288: Ám Sát
 • #289: Đế Quốc Quyết Định
 • #290: Bánh Chưng
 • #291: Tốc Độ Lột Xác
 • #292: Tinh Thạch Tác Dụng
 • #293: Quá Lớn Mật
 • #294: Tơ Nhện
 • #295: Cơ Giáp?
 • #296: Chủng Tộc Cuộc Chiến
 • #297: Không Ổn
 • #298: Cuồng Bạo Dược Tề
 • #299: Sát Vương
 • #300: Tế Đàn
 • #301: Uất Ức
 • #302: Huyết Mạch Dung Hợp
 • #303: Nghiệm Chứng
 • #304: Rời Đi
 • #305: Thành Sliven
 • #306: Tập Thành
 • #307: Tin Tức
 • #308: Dày Đặc Trình Độ
 • #309: Hoàng Sắc U Linh
 • #310: Khó Thương Mảy May
 • #311: Thú Thần Ở Trên
 • #312: Cảnh Cáo
 • #313: Thành Bernatot
 • #314: Landtan Tình Hình Chung
 • #315: Cecil Bị Tập Kích
 • #316: Chấn Động
 • #317: Đến
 • #318: Gấp Ba
 • #319: Biến Cố
 • #320: Trộm Gà Không Xong
 • #321: Gấp Đôi
 • #322: Thành Basaar
 • #323: Tìm Kiếm
 • #324: Giả Tạo Nhân Từ
 • #325: Gặp Lại Long Huyết Thảo
 • #326: Hợp Tác
 • #327: U Linh Mộc Hiện
 • #328: Tranh Đoạt
 • #329: Tới Tay
 • #330: Dòm Ngó
 • #331: Hải Tinh Mộc
 • #332: Hải Tinh Mộc Hạt Nhân
 • #333: Tự Chịu Diệt Vong
 • #334: Hắc Cấp Kiếm Pháp
 • #335: Tái Ngộ
 • #336: Ghi Hận Lên
 • #337: Dịch Dung Tai Hại
 • #338: Giao Dịch
 • #339: Đánh Tới
 • #340: Sát Lang
 • #341: Fergus Diệt Tộc
 • #342: Khủng Bố Vết Tích
 • #343: Chiêu Mộ
 • #344: Truy Tung
 • #345: Cao Cấp Không Gian Thiên Phú
 • #346: Người Quen
 • #347: Biên Cảnh Thành Trì
 • #348: Học Linh Tộc Ngữ
 • #349: Gấp Bốn Lần Phòng Tu Luyện
 • #350: Thú Thần Điện Tôn Chỉ
 • #351: Rào Chắn Không Gian?
 • #352: Không Gian Nhận Oai
 • #353: Arnold Gia Tộc Xong
 • #354: Linh Tộc Thành Trì
 • #355: Không Nể Mặt Mũi
 • #356: Nhị Giai Vũ Khí
 • #357: Lên Thuyền
 • #358: Quỷ Dị
 • #359: Taga Thần Điện
 • #360: Thần Điện Mở
 • #361: Khảo Hạch
 • #362: Truyền Thừa Kết Tinh
 • #363: Chọc Vào Tổ Ong Vò Vẽ
 • #364: Thần Khí Va Chạm
 • #365: Minh Văn Bút
 • #366: Minh Văn
 • #367: Nhiều Tầng Sưu Tầm
 • #368: Không Theo Tới
 • #369: Đại Sư?
 • #370: Giải Thích
 • #371: Danh Tiếng Bại Hoại Đại Sư
 • #372: Khống Trùng VS Khống Trùng
 • #373: Huyết Ngục
 • #374: Có Chút Quý
 • #375: Không Bán
 • #376: Huyết Ngục Tái Hiện
 • #377: Bỏ Mạng Đấu Pháp
 • #378: Truy Tung
 • #379: Manh Mối
 • #380: Phân Thân Thiên Phú Tới Tay
 • #381: Làm Sao Không Đi Cướp?
 • #382: Là Nhờ?
 • #383: Kỵ Sĩ Thiên Phú Lột Xác
 • #384: Hai Cái Suy Đoán
 • #385: Báo Tin
 • #386: Tới Cửa
 • #387: Đưa Phương Pháp Phối Chế!
 • #388: Công Chính?
 • #389: Toàn Bộ Dẫn Ra
 • #390: Không Cảm Thấy Muộn À
 • #391: Lấp Loé
 • #392: Rốt Cục Đến Rồi
 • #393: Có Thể Làm Chủ
 • #394: Bức Lui
 • #395: Áy Náy
 • #396: Tai Họa Chi Thú
 • #397: Ba Huyết Mạch Thiên Phú
 • #398: Không Gian Nhận Oai
 • #399: Trắng Trợn Cướp Đoạt
 • #400: Trước Mắt Cực Hạn
 • #401: Quái Lạ
 • #402: Thanh Tố Dịch
 • #403: Cướp Đoạt Giao Cho
 • #404: Buổi Đấu Giá Thiệp Mời
 • #405: Tám Chín Phần Mười
 • #406: Diệu Thủ Không Không
 • #407: Giá Trên Trời Hạt Nhân
 • #408: Vây Giết
 • #409: Khủng Bố Tốc Độ
 • #410: Không Muốn
 • #411: Bồi Thường
 • #412: Tiến Vào
 • #413: Bán Thần
 • #414: Cấp Truyền Thuyết
 • #415: Chạy Tới Linh Tộc
 • #416: Tóc Bạc Trung Niên
 • #417: Cấp Ba Quyền Hạn
 • #418: Huyết Tế
 • #419: Bán Thần Hình Chiếu
 • #420: Bị Ép Điên
 • #421: Vĩnh Cửu Thủ Tiêu
 • #422: Mới Thuấn Thiểm
 • #423: Lẻn Vào Kế Hoạch
 • #424: Đại Nhân?
 • #425: Tiến Vào Hẻm Núi
 • #426: Kim Chúc Thiên Phú
 • #427: Dưới Nền Đất Đồ Vật
 • #428: Con Nhện Kim Loại
 • #429: Trận Văn Dò Xét
 • #430: Ảo Trận
 • #431: Giao Dịch
 • #432: Đông Thành Tượng Đá
 • #433: Ai Bắt Nạt Ai
 • #434: Quan Tâm
 • #435: Lẻn Vào
 • #436: Ám Sát Thất Bại
 • #437: Hạt Châu Màu Xanh Lục
 • #438: Luyện Khí Thiên Phú Lột Xác
 • #439: Sinh Mệnh Chi Thủy
 • #440: Mùi Thơm Phân Tán
 • #441: Ta Muốn
 • #442: Ta Tán Thành
 • #443: Không Cam Lòng
 • #444: Trần Toái
 • #445: Mất Tích
 • #446: Tác Thành Ngươi
 • #447: Thành Công?
 • #448: Chuộc Tội
 • #449: Đến
 • #450: Viên Hóa Thiên Phú
 • #451: Là Nhân Loại Là Được
 • #452: Con Ruồi
 • #453: Bất Mãn
 • #454: Tụ Tập
 • #455: Jeffery
 • #456: Thương Nghị
 • #457: Dị Thường
 • #458: Mục Đích Thực Sự
 • #459: Ngươi Hại
 • #460: Ngươi Để Ta Rất Khó Làm
 • #461: Phục Chế Thiên Phú
 • #462: Còn Có Cách Dùng Như Thế Này?
 • #463: Ảo Thuật Thiên Phú
 • #464: Sáu Đầu Lĩnh Hội Nghị
 • #465: Huyết Ngục Tổng Bộ
 • #466: Không Phải Bản Thân
 • #467: Khả Năng Sống Sót
 • #468: Hoàn Mỹ Mô Phỏng Theo
 • #469: Vu Thần Điện
 • #470: Là Ngươi
 • #471: Phát Hiện
 • #472: Đuổi Theo
 • #473: Chiến Thú?
 • #474: Khủng Bố Viên Hóa
 • #475: Lá Gan Rất Lớn
 • #476: Nhân Loại, Ngươi Rất Tốt
 • #477: Cho Phép?
 • #478: Vớt
 • #479: Đến Nhà
 • #480: Giúp Chút Ít Bận Rộn
 • #481: House Biểu Diễn
 • #482: Sôi Trào Nhân Tộc Lĩnh
 • #483: Dicaseb Lĩnh
 • #484: Vận May
 • #485: Ngươi Là Shawn?
 • #486: Hồng Quang
 • #487: Liên Tục Bị Diệt
 • #488: Kinh Hiện
 • #489: Thiên Ngoại Chủng Tộc
 • #490: Giải Thích?
 • #491: Đi Tới Chiến Thần Điện
 • #492: Sầu Lo
 • #493: Lại Thăm Dò Hẻm Núi
 • #494: Sáu Đại Siêu Cấp Thế Lực
 • #495: Đột Kích
 • #496: Hai Đánh Một
 • #497: Hồn Di Thiên Phú
 • #498: Hỗn Hợp Quy Tắc
 • #499: Đánh Tới Cửa
 • #500: Phân Thân
 • #501: Một Trăm Năm Mươi Loại
 • #502: Kỵ Sĩ Thiên Phú Tăng Lên
 • #503: Hành Động
 • #504: Băm Thành Tám Mảnh
 • #505: Khoa Học Văn Minh
 • #506: Máu Thịt Phân Thân
 • #507: Kẻ Địch Chung
 • #508: Trận Văn Dấu Ấn
 • #509: Phục Kích
 • #510: Chuẩn Thần Khí
 • #511: Phung Phí Của Trời
 • #512: Cướp Đoạt
 • #513: Diệt Huyết Ngục
 • #514: Bất Ngờ Người
 • #515: Chấn Động Hình Ảnh
 • #516: Kiểm Tra Không Được
 • #517: Hỗn Hợp Không Gian Thiên Phú
 • #518: Lĩnh Vực
 • #519: Đến Thú Thần Điện
 • #520: Bị Phát Hiện Tín Hiệu
 • #521: Chưa Đào Móc Tiềm Lực
 • #522: Xà Ốc
 • #523: Bị Tập Kích
 • #524: Xử Trí
 • #525: Kiểm Tra
 • #526: Hàng Lâm
 • #527: Quả Nhiên Là Hắn
 • #528: Đòi Một Câu Trả Lời Hợp Lý
 • #529: Dựa Vào Nắm Đấm
 • #530: Không Có Đường Lui
 • #531: Chuôi Thứ Hai
 • #532: Xin Lỗi, Không Thể Cứu Ngươi
 • #533: Giao Chiến
 • #534: Kịch Liệt
 • #535: Tuyệt Vọng
 • #536: Hi Vọng
 • #537: Siêu Tần
 • #538: Chết
 • #539: Đẩy Lùi
 • #540: Sầu Lo
 • #541: Chạy Trốn
 • #542: Thường Thức Tan Vỡ
 • #543: Bắt Được
 • #544: Khống Chế Thiên Phú
 • #545: Dự Định
 • #546: Xuất Phát
 • #547: Lục Tinh Trùng
 • #548: Cương Thi Hằng Tinh
 • #549: Bảo Lôi Thái Không Cảng
 • #550: Cơ Giáp Thương Thành
 • #551: Kiếp Lược Giả Ⅱ Hình
 • #552: Cơ Giáp Thế Giới
 • #553: Giả Bộ Nai Tơ?
 • #554: Bị Hủy Diệt Hằng Tinh
 • #555: Ảnh Nữ
 • #556: Suy Đoán
 • #557: Dự Phán
 • #558: Đỉnh Cao Cấp A
 • #559: Hoàng Cấp
 • #560: Dòm Ngó
 • #561: Đoạt Hạm
 • #562: Mose Tinh
 • #563: Cơ Giáp Gặp Tai Kiếp
 • #564: Lão Bà Quá Xấu
 • #565: Cấp A Phi Công
 • #566: Bị Đoán Được
 • #567: Cấp S Cơ Giáp Tung Tích
 • #568: Hoàn Công
 • #569: Chạy Tới
 • #570: Bất Ngờ
 • #571: Xuất Hiện
 • #572: Cấp S?
 • #573: Không Ai Biết Là Được
 • #574: Không Gian Vặn Vẹo
 • #575: Nhảy Qua Không Gian
 • #576: Phá Giải
 • #577: Bí Ẩn Tín Hiệu
 • #578: Đột Kích
 • #579: Siêu S Oai
 • #580: Kinh Hãi
 • #581: Chấp Chưởng Khoa Học Kỹ Thuật Liên Minh
 • #582: Tinh Không Làm Vì Bãi Săn
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Nguyên Thủy Chiến Ký

TiKay

Tại Marvel Hogwarts Tu Tiên

TiKay

Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

TiKay

Vu Giới Thuật Sĩ

TiKay

Dạ Hành Hacker

TiKay

Ngô Thê Phi Nhân Tai

TiKay

Leave a Reply