Kỳ Huyễn

Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

Trình Nham nguyên lai tưởng rằng xuyên việt đến châu Âu trung thế kỷ, đã trở thành một vị Roland Wimbledon vương tử. Nhưng thế giới này tựa hồ cùng tự mình nghĩ không cùng một dạng? Phù thủy chân thật tồn tại, mà vẫn còn thực có ma lực?
Khi giáo hội tiêu diệt và tuyên truyền phù thủy là tà ác.Hắn giải cứu phù thủy xây dựng nên một Nerverwinter City hùng mạnh

Phù thủy làm ruộng văn, đem làm ruộng tiến hành rốt cuộc.

Nguồn: tangthuvien.vn


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Nhị Mục
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Theo Khế Ước Tinh Linh Bắt Đầu

TiKay

Vu Sư Chi Lữ

TiKay

Ngô Thê Phi Nhân Tai

TiKay

Cực Đạo Kỵ Sĩ

TiKay

Thần Huyết Chiến Sĩ

TiKay

Tòng Kim Thiên Khai Thủy Kiểm Chúc Tính

TiKay

Leave a Reply