Đô Thị Khoa Huyễn

Cực Quyền Bạo Quân

Bóng tối bao trùm, trật tự sụp đổ, nhân tính không có… Kêu rên tấu vang tử vong, tuyệt vọng cùng khủng bố buông xuống!

Địa Ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian.

Trần Trùng biết, tại cái này sụp đổ thế giới, quyền tức là quyền, chỉ có quyền đầu trước đây, đạo lý tài năng xâm nhập nhân tâm!

Converter: ღ ๖ۣۜSói ღ

Nguồn: truyencv


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Dạ Dữ Tuyết
 •  Chương: /691
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tình thế nguy hiểm, sinh cơ!2020-01-05 16:06
 • #2: Bạn tù2020-01-05 16:06
 • #3: Tối mưu2020-01-05 16:07
 • #4: Phát động!2020-01-05 16:07
 • #5: Giác tỉnh giới hạn!2020-01-05 16:07
 • #6: Bạo khởi!2020-01-05 16:07
 • #7: Hung hiểm chém giết!2020-01-05 16:07
 • #8: Hung ác2020-01-05 16:07
 • #9: Tự do!2020-01-05 16:08
 • #10: Ta chờ hắn đến!2020-01-05 16:08
 • #11: Ngoài ý muốn biến cố2020-01-05 16:08
 • #12: Giành giật từng giây2020-01-05 16:08
 • #13: Có loại, liền theo tới!2020-01-05 16:08
 • #14: Quỷ sương mù2020-01-05 16:08
 • #15: Khủng bố2020-01-05 16:08
 • #16: Kham phá2020-01-05 16:08
 • #17: Độc Nhãn2020-01-05 16:08
 • #18: Chiếm lấy2020-01-05 16:09
 • #19: Gấp gáp2020-01-05 16:09
 • #20: Chủ Thần chi biến!2020-01-05 16:09
 • #21: từ trường chuyển động2020-01-05 16:09
 • #22: Khôi phục2020-01-05 16:09
 • #23: Hoang dã chạy trốn2020-01-05 16:09
 • #24: Tao ngộ2020-01-05 16:09
 • #25: Bại lộ2020-01-05 16:10
 • #26: Đi theo2020-01-05 16:10
 • #27: Hệ thống2020-01-05 16:10
 • #28: Khách không mời mà đến!2020-01-05 16:10
 • #29: tuyệt cảnh2020-01-05 16:10
 • #30: Người khác tức Địa Ngục2020-01-05 16:10
 • #31: Ra mặt2020-01-05 16:10
 • #32: Tranh ăn với hổ2020-01-05 16:11
 • #33: Gấp gáp2020-01-05 16:11
 • #34: Từ hôm nay trở đi!2020-01-05 16:11
 • #35: Ẩn tính Hiển Tính2020-01-05 16:11
 • #36: Chuyển dịch2020-01-05 16:11
 • #37: Phi tốc2020-01-05 16:11
 • #38: Chung cực chân khí!2020-01-05 16:11
 • #39: Một loại khác đường tắt2020-01-05 16:11
 • #40: Cắt đầu2020-01-05 16:12
 • #41: Chạy trối chết2020-01-05 16:12
 • #42: Dẫn dắt2020-01-05 16:12
 • #43: Cầu phú quý trong nguy hiểm2020-01-05 16:12
 • #44: Ngủ gật đưa tới gối đầu2020-01-05 16:12
 • #45: Loạn thế nhân, không bằng Thái Bình Khuyển2020-01-05 16:12
 • #46: tàn nhẫn cùng từ bi2020-01-05 16:12
 • #47: Lực lượng tăng trưởng2020-01-05 16:12
 • #48: Châm ngòi2020-01-05 16:13
 • #49: Xung đột2020-01-05 16:13
 • #50: Thủ lạt tâm hắc2020-01-05 16:13
 • #51: Gác đêm2020-01-05 16:13
 • #52: Chỉ còn chờ cơ hội2020-01-05 16:13
 • #53: Hợp ý2020-01-05 16:13
 • #54: Nóng lòng muốn thử2020-01-05 16:13
 • #55: Hung hiểm2020-01-05 16:14
 • #56: Đột nhiên tăng mạnh!2020-01-05 16:14
 • #57: Hoành Luyện, Hoành Luyện!2020-01-05 16:14
 • #58: Lấy hay bỏ2020-01-05 16:14
 • #59: Không Tập!2020-01-05 16:14
 • #60: Quan sát2020-01-05 16:14
 • #61: Huyết Tướng Quân chi uy!2020-01-05 16:14
 • #62: Điên cuồng2020-01-05 16:14
 • #63: Dịch Cân Tẩy Tủy!2020-01-05 16:14
 • #64: Thuế biến điện lưu thôi động!2020-01-05 16:15
 • #65: Lòng nghi ngờ2020-01-05 16:15
 • #66: Nhìn trộm2020-01-05 16:15
 • #67: bộ phim cùng bạo lực2020-01-05 16:15
 • #68: Hủy thi diệt tích2020-01-05 16:15
 • #69: Tình báo cùng chuyện xảy ra2020-01-05 16:15
 • #70: Tìm kiếm2020-01-05 16:15
 • #71: Mưa gió sắp đến2020-01-05 16:15
 • #72: Thẩm tra đại hội2020-01-05 16:16
 • #73: Liên quan vu cáo cùng bại lộ2020-01-05 16:16
 • #74: chó ngáp phải ruồi2020-01-05 16:16
 • #75: Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi!2020-01-05 16:16
 • #76: đắc thế không tha người2020-01-05 16:16
 • #77: trợ giúp2020-01-05 16:16
 • #78: hổ vào bầy dê2020-01-05 16:17
 • #79: Bổ Huyết2020-01-05 16:17
 • #80: người nào tán thành, người nào phản đối2020-01-05 16:17
 • #81: Thanh tẩy2020-01-05 16:17
 • #82: Xét nhà2020-01-05 16:17
 • #83: Phơi thây2020-01-05 16:17
 • #84: Tin tức2020-01-05 16:17
 • #85: Danh sách2020-01-05 16:18
 • #86: Điều kiện2020-01-05 16:18
 • #87: Huyết Tướng Quân bút ký2020-01-05 16:18
 • #88: Khí Động Pháo Quyền2020-01-05 16:18
 • #89: Hỏi thăm2020-01-05 16:18
 • #90: Vận sức chờ phát động!2020-01-05 16:18
 • #91: Ôm cây đợi thỏ2020-01-05 16:18
 • #92: Theo đuôi2020-01-05 16:18
 • #93: Báo thù2020-01-05 16:19
 • #94: Tổn thất2020-01-05 16:19
 • #95: Bạo2020-01-05 16:19
 • #96: Giết hại2020-01-05 16:19
 • #97: Chơi với ta chơi2020-01-05 16:19
 • #98: Át chủ bài2020-01-05 16:19
 • #99: 2 bại câu thương2020-01-05 16:19
 • #100: Hung bạo2020-01-05 16:19
 • #101: Nhân Ma2020-01-05 16:20
 • #102: Kết thúc2020-01-05 16:20
 • #103: Xử lý2020-01-05 16:20
 • #104: Công phu sư tử ngoạm2020-01-05 16:20
 • #105: Ngân Hoàn khu tị nạn2020-01-05 16:20
 • #106: Trở về2020-01-05 16:20
 • #107: Thực hiện2020-01-05 16:20
 • #108: Bình cảnh2020-01-05 16:20
 • #109: Khách không mời mà đến2020-01-05 16:21
 • #110: Mời2020-01-05 16:21
 • #111: Siêu thể, Nguyên Năng, niệm linh2020-01-05 16:21
 • #112: Ta bảo ngươi dùng lực2020-01-05 16:21
 • #113: Chờ mong2020-01-05 16:21
 • #114: Vưu Đa Lạp2020-01-05 16:21
 • #115: Túi càn khôn2020-01-05 16:22
 • #116: Đều là ta2020-01-05 16:22
 • #117: Bám đuôi2020-01-05 16:22
 • #118: Ép buộc2020-01-05 16:22
 • #119: Biến cố2020-01-05 16:22
 • #120: Sụp đổ2020-01-05 16:22
 • #121: Chạy trối chết2020-01-05 16:22
 • #122: Chỉnh chỉnh tề tề2020-01-05 16:23
 • #123: Tiến đến!2020-01-05 16:23
 • #124: Đất khô cằn2020-01-05 16:23
 • #125: Thảm trọng2020-01-05 16:23
 • #126: Đề nghị cùng sát nhập2020-01-05 16:23
 • #127: Bàn giao2020-01-05 16:23
 • #128: Trên đường2020-01-05 16:23
 • #129: Khối thứ hai Chủ Thần toái phiến!2020-01-05 16:24
 • #130: Đến2020-01-05 16:24
 • #131: Kiến thức2020-01-05 16:24
 • #132: Thù mới hận cũ2020-01-05 16:24
 • #133: Báo cáo2020-01-05 16:24
 • #134: Trác Phi Hồng2020-01-05 16:24
 • #135: Đất hoang kỳ vật2020-01-05 16:24
 • #136: Phong mang tất lộ!2020-01-05 16:25
 • #137: Sinh mệnh trận trắc thí2020-01-05 16:25
 • #138: Chưởng khống giả2020-01-05 16:25
 • #139: Triển lãm2020-01-05 16:25
 • #140: Ta thích2020-01-05 16:25
 • #141: Cống hiến cùng gia nhập2020-01-05 16:25
 • #142: Dạy bảo2020-01-05 16:25
 • #143: Tự nhiên chui tới cửa2020-01-05 16:25
 • #144: Gặp mặt2020-01-05 16:26
 • #145: Oán hận2020-01-05 16:26
 • #146: Năm mươi vạn Vôn!2020-01-05 16:26
 • #147: Kỳ quái biểu hiện2020-01-05 16:26
 • #148: Độc xà2020-01-05 16:26
 • #149: Đột tiến2020-01-05 16:26
 • #150: Xua tan2020-01-05 16:26
 • #151: 1 phu canh giữ cửa ngõ2020-01-05 16:26
 • #152: Chó rơi xuống nước2020-01-05 16:27
 • #153: Chất vấn khiển trách2020-01-05 16:27
 • #154: Ta nói là là được!2020-01-05 16:27
 • #155: Đầu danh trạng!2020-01-05 16:27
 • #156: Ác nhân cáo trạng trước2020-01-05 16:27
 • #157: Mặt đối mặt2020-01-05 16:28
 • #158: 1 không làm, 2 không nghỉ!2020-01-05 16:28
 • #159: Không kịp chờ đợi2020-01-05 16:28
 • #160: Đề bạt cùng điều tra kết quả2020-01-05 16:28
 • #161: Dê thế tội2020-01-05 16:28
 • #162: Tiên hạ thủ vi cường!2020-01-05 16:28
 • #163: Sát tâm hừng hực!2020-01-05 16:28
 • #164: Lôi Đình Vạn Quân!2020-01-05 16:29
 • #165: Kinh Lôi2020-01-05 16:29
 • #166: Chung kết2020-01-05 16:29
 • #167: Toàn năng Thần Giáo2020-01-05 16:29
 • #168: Gợn sóng2020-01-05 16:29
 • #169: Tin đồn thất thiệt2020-01-05 16:29
 • #170: Trò vui trình diễn2020-01-05 16:29
 • #171: Hưng sư vấn tội2020-01-05 16:30
 • #172: Giương cung bạt kiếm2020-01-05 16:30
 • #173: Khôi Thủ hiện thân2020-01-05 16:30
 • #174: Tiến triển2020-01-05 16:30
 • #175: Cầu viện cùng chuẩn bị2020-01-05 16:30
 • #176: Quỷ dị quặng mỏ2020-01-05 16:30
 • #177: Trở về người sống sót2020-01-05 16:30
 • #178: Sợ hãi2020-01-05 16:30
 • #179: Người chết trang2020-01-05 16:31
 • #180: Nghiệt linh!2020-01-05 16:31
 • #181: Phụ thân!2020-01-05 16:31
 • #182: Trực diện!2020-01-05 16:31
 • #183: Chà đạp!2020-01-05 16:31
 • #184: Bí văn2020-01-05 16:31
 • #185: Trở về2020-01-05 16:32
 • #186: Chỉ nam cùng Hoang Thần Đồ Giám2020-01-05 16:32
 • #187: Tai hoạ ngầm2020-01-05 16:32
 • #188: Liệt các loại tai hại cảnh báo!2020-01-05 16:32
 • #189: Hoang Thần đột kích!2020-01-05 16:32
 • #190: Giảo quyệt2020-01-05 16:32
 • #191: Nguy cơ giải trừ2020-01-05 16:33
 • #192: Treo giải thưởng2020-01-05 16:33
 • #193: Ngân Hoàn Tứ Tử2020-01-05 16:33
 • #194: Chen ngang cùng không nhìn2020-01-05 16:33
 • #195: Đã lâu không gặp2020-01-05 16:33
 • #196: Đạp phá thiết hài vô mịch xử!2020-01-05 16:33
 • #197: Oan gia ngõ hẹp!2020-01-05 16:33
 • #198: Biến cố2020-01-05 16:34
 • #199: Kịch2020-01-05 16:34
 • #200: 9 Tinh liên tục2020-01-05 16:34
 • #201: Nhìn ngươi không vừa mắt!2020-01-05 16:35
 • #202: Chủ Thần lại biến!2020-01-05 16:35
 • #203: Kinh động2020-01-05 16:35
 • #204: Phút sau, tại Trần Trùng chỉ huy dưới, ba người một đường phi nước đại phi nhanh, chạy nhanh về khu tị nạn, s2020-01-05 16:35
 • #205: Kim Cương Thối Thể Đan!2020-01-05 16:35
 • #206: Siêu Điện Từ Pháo, Thái Dương Quyền!2020-01-05 16:35
 • #207: Kinh động2020-01-05 16:35
 • #208: Kinh hỉ biếu tặng2020-01-05 16:36
 • #209: Đến từ phương xa ác ý!2020-01-05 16:36
 • #210: Chính xác quá kém2020-01-05 16:36
 • #211: Thuần linh chắt lọc dược tề2020-01-05 16:36
 • #212: Cuồng lực!2020-01-05 16:36
 • #213: Điện lưu thôi động : 10 vạn Vôn!2020-01-05 16:36
 • #214: Mời cùng hợp tác2020-01-05 16:36
 • #215: Cây kim so với cọng râu!2020-01-05 16:37
 • #216: Lừa gạt2020-01-05 16:37
 • #217: Truy đủ không có2020-01-05 16:37
 • #218: Yếu! Yếu! Yếu!2020-01-05 16:38
 • #219: Thỉnh Thần đại pháp!2020-01-05 16:38
 • #220: Hãi nhiên biến sắc2020-01-05 16:38
 • #221: Cho ngươi thời cơ ngươi cũng không còn dùng được!2020-01-05 16:38
 • #222: Nhẹ một chút2020-01-05 16:38
 • #223: Bẻ gãy nghiền nát2020-01-05 16:39
 • #224: đề ra nghi vấn2020-01-05 16:39
 • #225: năng lực chiếm lấy2020-01-05 16:39
 • #226: Xử trí2020-01-05 16:39
 • #227: Tẩy trắng2020-01-05 16:39
 • #228: Mỹ nhân kế2020-01-05 16:40
 • #229: Mãnh Nam huấn luyện viên2020-01-05 16:40
 • #230: Thấp2020-01-05 16:40
 • #231: Giao dịch2020-01-05 16:41
 • #232: Biến hóa cùng thể nghiệm2020-01-05 16:41
 • #233: Tỉnh táo2020-01-05 16:41
 • #234: Triệt để bại lộ!2020-01-05 16:42
 • #235: Vạch trần!2020-01-05 16:42
 • #236: Tù Đồ khốn cảnh2020-01-05 16:42
 • #237: Uy bức lợi dụ2020-01-05 16:42
 • #238: Nghĩ biện pháp giết chết hắn2020-01-05 16:42
 • #239: Lãnh khốc suy nghĩ2020-01-05 16:42
 • #240: Cầm giữ không được2020-01-05 16:43
 • #241: Thiên sinh kỳ tài2020-01-05 16:43
 • #242: Làm bảo mẫu2020-01-05 16:43
 • #243: Trò chuyện tao2020-01-05 16:43
 • #244: Gợn sóng2020-01-05 16:43
 • #245: Tới gần!2020-01-05 16:44
 • #246: Đột kích!2020-01-05 16:44
 • #247: Đăng tràng2020-01-05 16:44
 • #248: Ám toán2020-01-05 16:44
 • #249: Trước chết cho ta một cái!2020-01-05 16:45
 • #250: Hung tàn Ma Vương2020-01-05 16:45
 • #251: Thiên tài cùng ma quỷ2020-01-05 16:45
 • #252: Tâm Điện cảm ứng2020-01-05 16:45
 • #253: Run rẩy2020-01-05 16:45
 • #254: Một mẻ hốt gọn !2020-01-05 16:45
 • #255: Lão tử đến chơi với ngươi chơi!2020-01-05 16:45
 • #256: Hung tàn thủ đoạn!2020-01-05 16:46
 • #257: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục2020-01-05 16:46
 • #258: Ta sẽ không đối ngươi phụ trách2020-01-05 16:46
 • #259: Cường địch đột kích!2020-01-05 16:46
 • #260: Kẻ địch khủng bố!2020-01-05 16:47
 • #261: Hao tổn đều muốn mài chết ngươi!2020-01-05 16:47
 • #262: Ngốc đi2020-01-05 16:47
 • #263: Tiến ổ trộm cướp2020-01-05 16:47
 • #264: Âm thầm bọn rình rập2020-01-05 16:47
 • #265: Tiếu lý tàng đao2020-01-05 16:48
 • #266: Tàn khốc đùa bỡn2020-01-05 16:48
 • #267: Nhân loại chiến thần!2020-01-05 16:48
 • #268: Thu hoạch cùng về2020-01-05 16:48
 • #269: Diễn trò làm nguyên bộ2020-01-05 16:48
 • #270: Phòng bệnh PLAY2020-01-05 16:48
 • #271: Bạch nhật tuyên dâm2020-01-05 16:48
 • #272: U linh kết tinh2020-01-05 16:49
 • #273: Âm mưu quỷ kế2020-01-05 16:49
 • #274: Trần Trùng mưu!2020-01-05 16:49
 • #275: Mồi2020-01-05 16:49
 • #276: Mắc câu2020-01-05 16:49
 • #277: Bố trí cùng báo cáo2020-01-05 16:49
 • #278: Tính ngươi chết có ý nghĩa!2020-01-05 16:49
 • #279: Đấu2020-01-05 16:49
 • #280: Đấu2020-01-05 16:49
 • #281: Làm người chết2020-01-05 16:50
 • #282: Ủy thác trách nhiệm2020-01-05 16:50
 • #283: Đại diện cùng sôi trào2020-01-05 16:50
 • #284: Bên trên2020-01-05 16:50
 • #285: Hồ nghi2020-01-05 16:50
 • #286: Tiểu thư ký2020-01-05 16:50
 • #287: Ủng có chủ thần toái phiến người!2020-01-05 16:51
 • #288: Sương mù nồng nặc2020-01-05 16:51
 • #289: Nhân Ma mị ảnh!2020-01-05 16:51
 • #290: Đột phát!2020-01-05 16:51
 • #291: Sát cơ gợn sóng2020-01-05 16:51
 • #292: Vạch trần!2020-01-05 16:52
 • #293: Đuổi tận giết tuyệt!2020-01-05 16:52
 • #294: Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng Hổ Sơn Hành2020-01-05 16:52
 • #295: Chơi đến quá lớn2020-01-05 16:52
 • #296: Lão Âm so2020-01-05 16:52
 • #297: Quang diệu2020-01-05 16:52
 • #298: Cuồng oanh lạm tạc2020-01-05 16:52
 • #299: Phản chế2020-01-05 16:53
 • #300: Nháo kịch2020-01-05 16:53
 • #301: Đến cùng là ai2020-01-05 16:53
 • #302: Phản ứng2020-01-05 16:53
 • #303: Lẫm Đông sắp tới2020-01-05 16:53
 • #304: Manh mối2020-01-05 16:53
 • #305: Điềm báo trước!2020-01-05 16:53
 • #306: Hỏa thiêu thân thể2020-01-05 16:54
 • #307: Thình lình xảy ra đại phiền toái2020-01-05 16:54
 • #308: 8 cái 9!2020-01-05 16:54
 • #309: Tối cao cảnh giới!2020-01-05 16:54
 • #310: Truy tra cùng thi thể!2020-01-05 16:54
 • #311: Sau đường2020-01-05 16:54
 • #312: Ngưu Đao2020-01-05 16:54
 • #313: Moi tim ma2020-01-05 16:55
 • #314: tử trấn2020-01-05 16:55
 • #315: Chương 315 địa ngục trang viên2020-01-05 16:55
 • #316: Đại bạo tạc2020-01-05 16:55
 • #317: Vô cùng hung ác!2020-01-05 16:55
 • #318: Phai mờ nhân tính!2020-01-05 16:56
 • #319: Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt!2020-01-05 16:56
 • #320: Kết2020-01-05 16:56
 • #321: Xử trí2020-01-05 16:56
 • #322: Về2020-01-05 16:56
 • #323: Hắc thủ2020-01-05 16:56
 • #324: Siêu Điện Từ Pháo - đổi!2020-01-05 16:56
 • #325: Lôi Âm Cương cùng thi hố2020-01-05 16:56
 • #326: Lại đến!2020-01-05 16:57
 • #327: Chương 327 'Thổ Địa Thần' !2020-01-05 16:57
 • #328: Chương 328 khoảng cách gần giao phong!2020-01-05 16:57
 • #329: Chương 329 nhất kích Kiến Công!2020-01-05 16:57
 • #330: Chương 330 rút đi cùng đại giới2020-01-05 16:57
 • #331: Chương 331 thương thế2020-01-05 16:57
 • #332: Chương 332 điều động cùng bố trí2020-01-05 16:57
 • #333: Chương 333 câu cá2020-01-05 16:58
 • #334: Chương 334 người nguyện mắc câu!2020-01-05 16:58
 • #335: Chương 335 thập diện mai phục!2020-01-05 16:58
 • #336: Chương 336 Bão hí2020-01-05 16:58
 • #337: Chương 337 long tranh hổ đấu2020-01-05 16:58
 • #338: Chương 338 lấy một địch hai!2020-01-05 16:58
 • #339: Chương 339 hung mãnh!2020-01-05 16:58
 • #340: Chương 340 át chủ bài đều xuất hiện2020-01-05 16:59
 • #341: Chương 341 Ma Vương2020-01-05 17:00
 • #342: Chương 342 sắp chết đến nơi2020-01-05 17:00
 • #343: Xử lý cùng rời đi2020-01-05 17:00
 • #344: Đặt chân cùng quỷ dị2020-01-05 17:00
 • #345: gợn sóng cùng bí nghị2020-01-05 17:00
 • #346: Người thành thật2020-01-05 17:00
 • #347: Lại một cái Chủ Thần toái phiến!2020-01-05 17:00
 • #348: Vô Diện quỷ!2020-01-05 17:00
 • #349: Toái phiến cùng đầu người hòe!2020-01-05 17:01
 • #350: Chung kết!2020-01-05 17:01
 • #351: Toái phiến tới tay!2020-01-05 17:01
 • #352: Được làm vua thua làm giặc2020-01-05 17:01
 • #353: ăn thua gì đến chuyện của ta2020-01-05 17:01
 • #354: Cấp S đạo cụ!2020-01-05 17:01
 • #355: Sau cùng xử trí2020-01-05 17:01
 • #356: Đến cùng người quen2020-01-05 17:02
 • #357: Tối cao sinh mệnh tu hành thành tựu2020-01-05 17:02
 • #358: Lòng đất Chủ Thần toái phiến!2020-01-05 17:02
 • #359: Suy đoán2020-01-05 17:02
 • #360: Đã định cùng rời đi2020-01-05 17:02
 • #361: Ma tính Hỏa chủng cùng chân tướng!2020-01-05 17:02
 • #362: nghe tin bất ngờ cùng tin dữ!2020-01-05 17:03
 • #363: Cái thế giới này, cần bị uốn nắn2020-01-05 17:03
 • #364: Quỷ dị tiếp phong yến2020-01-05 17:03
 • #365: Quỷ dị tiếp phong yến2020-01-05 17:03
 • #366: Sát cơ tứ phía, như có gai ở sau lưng!2020-01-05 17:03
 • #367: Kỳ hạn: 2 1 ngày!2020-01-05 17:03
 • #368: Không phải sơ hở sơ hở!2020-01-05 17:03
 • #369: Còn thừa bốn ngày cùng sát ý!2020-01-05 17:03
 • #370: Sóng Vân Quỷ quyệt2020-01-05 17:04
 • #371: Khúc nhạc dạo2020-01-05 17:04
 • #372: Biểu diễn2020-01-05 17:04
 • #373: Đổi lấy! Trước đó chưa từng có thuế biến!2020-01-05 17:04
 • #374: Đã từng dũng sĩ cùng hiện tại Ác Long2020-01-05 17:04
 • #375: Thoát thai hoán cốt!2020-01-05 17:05
 • #376: Bão táp sắp tiến đến!2020-01-05 17:05
 • #377: Tất cả mọi người vây công! 12020-01-05 17:05
 • #378: Tất cả mọi người vây công! 22020-01-05 17:05
 • #379: Tất cả mọi người vây công! 32020-01-05 17:05
 • #380: Tất cả mọi người vây công! 42020-01-05 17:05
 • #381: Chương 381; Tất cả mọi người vây công! 52020-01-05 17:05
 • #382: Tất cả mọi người vây công! 62020-01-05 17:06
 • #383: Quét ngang toàn trường!2020-01-05 17:06
 • #384: Kịch đấu2020-01-05 17:06
 • #385: Chung kết nhất quyền!2020-01-05 17:06
 • #386: Tước đoạt Chủ Thần toái phiến!2020-01-05 17:06
 • #387: Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay!2020-01-05 17:06
 • #388: Trảm thảo trừ căn2020-01-05 17:07
 • #389: Chủ Thần biến hóa, cùng một loại phương thức khác!2020-01-05 17:07
 • #390: Có thù tất báo2020-01-05 17:07
 • #391: Cuồng tập mà tới!2020-01-05 17:07
 • #392: Ác ma mỉm cười2020-01-05 17:07
 • #393: Lôi đình đối thiểm điện! 12020-01-05 17:07
 • #394: Lôi đình đối thiểm điện! 22020-01-05 17:07
 • #395: Lôi đình đối thiểm điện! 32020-01-05 17:08
 • #396: Lôi đình đối thiểm điện! 42020-01-05 17:08
 • #397: Lôi đình đối thiểm điện! Cuối cùng2020-01-05 17:08
 • #398: Không có hảo ý2020-01-05 17:08
 • #399: Thuốc nói thật cùng tinh thần tiến sĩ2020-01-05 17:08
 • #400: Khí Vương!2020-01-05 17:08
 • #401: Phí công cùng nắm giữ2020-01-05 17:09
 • #402: Lập kế hoạch2020-01-05 17:09
 • #403: Độc kháng Hoang Thần2020-01-05 17:09
 • #404: Ngươi thê tử ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo cũng2020-01-05 17:09
 • #405: NTR2020-01-05 17:09
 • #406: Không phải nàng quen thuộc hình dáng2020-01-05 17:09
 • #407: Long Đàm Hổ Huyệt2020-01-05 17:10
 • #408: Đông thập tự Tinh cùng mối hận cũ2020-01-05 17:10
 • #409: Không phải ta Trần Trùng không phải người2020-01-05 17:10
 • #410: Bắc Bộ Chiến Khu một cái khác mai Chủ Thần toái phiến!2020-01-05 17:10
 • #411: Nhân Ma thân phận!2020-01-05 17:10
 • #412: Đến từ đông thập tự Tinh khiêu khích!2020-01-05 17:10
 • #413: Chiến thuật đạn hạt nhân cùng vận mạng loài người thể cộng đồng kế hoạch2020-01-05 17:11
 • #414: Á Âu đại lục cục thế2020-01-05 17:11
 • #415: Tranh luận2020-01-05 17:11
 • #416: Ngủ gật đưa tới gối đầu2020-01-05 17:11
 • #417: Thế giới hai người2020-01-05 17:11
 • #418: Thương xót cùng vô tình2020-01-05 17:11
 • #419: Bố trí cùng xuất phát2020-01-05 17:11
 • #420: Mạnh nhất hiển tính năng lực2020-01-05 17:11
 • #421: Bị tách rời Hoang Thần2020-01-05 17:12
 • #422: Nóng lòng muốn thử2020-01-05 17:12
 • #423: Sóng Điện dao cảm cùng chuyện xảy ra2020-01-05 17:12
 • #424: Gãi đúng chỗ ngứa!2020-01-05 17:12
 • #425: Chiến đấu khai hỏa2020-01-05 17:12
 • #426: Tứ giai người siêu việt chi uy!2020-01-05 17:12
 • #427: Chia cắt, thời cơ2020-01-05 17:12
 • #428: Kiếm mười tám!2020-01-05 17:12
 • #429: Quỷ dị biểu hiện2020-01-05 17:13
 • #430: 5 bức họa!2020-01-05 17:13
 • #431: Nhìn thấy tương lai giới, nghịch chuyển tương lai!2020-01-05 17:13
 • #432: Chiến thuật Hạch Bạo!2020-01-05 17:13
 • #433: Trọng thương cùng đóng băng2020-01-05 17:13
 • #434: Ngờ vực vô căn cứ2020-01-05 17:13
 • #435: Sở Thiên Quân chi mưu2020-01-05 17:13
 • #436: Hai nước Di Dân2020-01-05 17:14
 • #437: Trên bán đảo Nhân Ma2020-01-05 17:14
 • #438: Gãi đúng chỗ ngứa2020-01-05 17:14
 • #439: Nhân Ma tung tích2020-01-05 17:14
 • #440: Tự tiến cử cái chiếu2020-01-05 17:14
 • #441: Linh hồn Thiên Chiếu!2020-01-05 17:14
 • #442: Lấy mộng giết người!2020-01-05 17:14
 • #443: Trêu chọc2020-01-05 17:15
 • #444: Dẫn dụ cùng truy đuổi2020-01-05 17:15
 • #445: Càng muốn ngươi giải thích!2020-01-05 17:15
 • #446: Thuấn Sát!2020-01-05 17:15
 • #447: Tuyệt vọng!2020-01-05 17:15
 • #448: đại chương2020-01-05 17:15
 • #449: Không có chứng cứ2020-01-05 17:16
 • #450: Thanh tẩy2020-01-05 17:16
 • #451: Liền xử quyết cùng về2020-01-05 17:16
 • #452: Hồi hộp2020-01-05 17:16
 • #453: Hắn chết thảm cực2020-01-05 17:16
 • #454: Nhìn ngươi có thể chịu bao lâu2020-01-05 17:16
 • #455: Đuổi đánh tới cùng!2020-01-05 17:16
 • #456: Đồ lục giả2020-01-05 17:17
 • #457: Lại gặp lại!2020-01-05 17:17
 • #458: Thù mới hận cũ2020-01-05 17:17
 • #459: Cho ngươi cơ hội này!2020-01-05 17:17
 • #460: Cực hạn cùng Vô Tình Kiếm2020-01-05 17:17
 • #461: Xung đột cùng dẫn đường2020-01-05 17:17
 • #462: Tứ giai bí mật cùng tạp ngư2020-01-05 17:18
 • #463: Lão bà đối lang đi2020-01-05 17:18
 • #464: Châm ngòi2020-01-05 17:18
 • #465: Không có hảo ý2020-01-05 17:18
 • #466: Ogley kỳ ngộ2020-01-05 17:18
 • #467: Như si như cuồng Ogley2020-01-05 17:18
 • #468: Manh mối cùng bắt đầu thấy hiệu quả2020-01-05 17:19
 • #469: thừa lúc vắng mà vào2020-01-05 17:19
 • #470: Đỉnh đầu xanh mơn mởn2020-01-05 17:19
 • #471: Giết người tru tâm2020-01-05 17:19
 • #472: Trò vui mở màn2020-01-05 17:19
 • #473: Máu phun lên đầu2020-01-05 17:19
 • #474: Chó cắn chó cùng hiện thế báo2020-01-05 17:19
 • #475: Cơ hội trời cho2020-01-05 17:19
 • #476: Ăn nhịp với nhau2020-01-05 17:20
 • #477: Bình minh sát cơ2020-01-05 17:20
 • #478: Thiên Đường có đường ngươi không đi! 12020-01-05 17:20
 • #479: Thiên Đường có đường ngươi không đi! 22020-01-05 17:20
 • #480: Thiên Đường có đường ngươi không đi! 32020-01-05 17:20
 • #481: Thiên Đường có đường ngươi không đi! 42020-01-05 17:20
 • #482: Thiên Đường có đường ngươi không đi! 52020-01-05 17:21
 • #483: Thiên Đường có đường ngươi không đi! Cuối cùng2020-01-05 17:21
 • #484: Sở Thiên Quân cái chết2020-01-05 17:21
 • #485: Ta đại cục2020-01-05 17:21
 • #486: Chủ Thần biến hóa, cùng cấp S công pháp!2020-01-05 17:21
 • #487: Lập lại chiêu cũ2020-01-05 17:21
 • #488: Đông thập tự Tinh phản ứng2020-01-05 17:22
 • #489: Thái cực Kim Thân chấn hưng cực Kim Thân!2020-01-05 17:22
 • #490: Hưng sư vấn tội!2020-01-05 17:22
 • #491: Trả đũa2020-01-05 17:22
 • #492: Vung nồi2020-01-05 17:23
 • #493: Thái Dương Thiên Vương!2020-01-05 17:23
 • #494: Tối hậu thư!2020-01-05 17:23
 • #495: Tình huống nghiêm trọng2020-01-05 17:23
 • #496: Lang tử dã tâm2020-01-05 17:23
 • #497: Cự đại phát hiện!2020-01-05 17:23
 • cuc-quyen-bao-quan-chuong-0498.mp32020-01-05 17:23
 • #499: Nghi ngờ2020-01-05 17:23
 • #500: Tứ giai Nhân Ma miễn phí2020-01-05 17:24
 • #501: Nhẫn Tự vào đầu2020-01-05 17:24
 • #502: Ám lưu hung dũng2020-01-05 17:24
 • #503: Bắt đầu2020-01-05 17:24
 • #504: Để lộ mạng che mặt2020-01-05 17:24
 • #505: Gió thổi báo giông bão sắp đến2020-01-05 17:24
 • #506: Ác độc Tuyệt Hậu Kế2020-01-05 17:24
 • #507: Mở màn kéo ra!2020-01-05 17:24
 • #508: Tiếp viện2020-01-05 17:25
 • #509: Phân chia2020-01-05 17:25
 • #510: Ăn miếng trả miếng2020-01-05 17:25
 • #511: Chất vấn2020-01-05 17:25
 • #512: Phong bạo tiến đến!2020-01-05 17:25
 • #513: Ngân Hoàn nguy hiểm!2020-01-05 17:25
 • #514: Toàn quân bị diệt!2020-01-05 17:26
 • #515: Theo nhau mà tới!2020-01-05 17:26
 • #516: Một thanh bóp chết!2020-01-05 17:26
 • #517: Tử Tinh địa ngục!2020-01-05 17:26
 • #518: Thất bại thảm hại!2020-01-05 17:26
 • #519: Tạp Ngư không cần nổi danh hào2020-01-05 17:26
 • #520: Gian nan khổ chiến2020-01-05 17:26
 • #521: Đăng tràng2020-01-05 17:27
 • #522: Lôi đình, lôi đình!2020-01-05 17:27
 • #523: Chó chết2020-01-05 17:27
 • #524: Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng Hổ Sơn Hành!2020-01-05 17:27
 • #525: Trường Bạch Sơn Chi Vương!2020-01-05 17:27
 • #526: Nguy Thành2020-01-05 17:27
 • #527: Ác mộng, Ám Ma, cương lực tam thiên vương!2020-01-05 17:27
 • #528: Bí hiểm tập kích2020-01-05 17:27
 • #529: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng! 12020-01-05 17:28
 • #530: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng 22020-01-05 17:28
 • #531: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng (3)2020-01-05 17:28
 • #532: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng (4)2020-01-05 17:28
 • #533: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng (5 )2020-01-05 17:28
 • #534: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng ( cuối cùng )2020-01-05 17:29
 • #535: Cuồng oanh lạm tạc2020-01-05 17:29
 • #536: Thân phận vạch trần!2020-01-05 17:29
 • #537: Hốt hoảng mà đi2020-01-05 17:29
 • #538: Đoạt chiếm tiên cơ!2020-01-05 17:29
 • #539: Nguy cơ tiến đến!2020-01-05 17:29
 • #540: Đêm mưa thiêu đốt!2020-01-05 17:30
 • #541: Vận sức chờ phát động!2020-01-05 17:30
 • #542: Giảo quyệt cùng kinh biến!2020-01-05 17:30
 • #543: Chánh thức mục tiêu2020-01-05 17:30
 • #544: Khiêu chiến cùng phản phệ2020-01-05 17:30
 • #545: Ngọn nguồn cùng San San tới chậm2020-01-05 17:30
 • #546: Phản công, phản công!2020-01-05 17:31
 • #547: Im ắng sức sống2020-01-05 17:31
 • #548: Khủng bố suy đoán2020-01-05 17:31
 • #549: Cường công cùng dùng trí2020-01-05 17:31
 • #550: Trần Trùng đánh bất ngờ!2020-01-05 17:31
 • #551: Đem đứng làm thành trang đầu sưu tầm bút thú các2020-01-05 17:31
 • #552: Đào thoát, cùng chưa giải trừ nguy cơ!2020-01-05 17:31
 • #553: Chủ Thần tiến giai!2020-01-05 17:32
 • #554: Lại gặp cấp S!2020-01-05 17:32
 • #555: Tiến vào, Tinh Thần Thời Quang Ốc!2020-01-05 17:32
 • #556: Tình thế nghiêm trọng2020-01-05 17:32
 • #557: Huyết Linh Thiên Vương đến!2020-01-05 17:32
 • #558: Ngược dòng tìm hiểu thất bại?2020-01-05 17:32
 • #559: Dốc toàn bộ lực lượng cùng. . . 【 từ trường chuyển động 】!2020-01-05 17:32
 • #560: Sức sống!2020-01-05 17:33
 • #561: Thiên Kinh Địa Động!2020-01-05 17:33
 • #562: Thiên Kinh Địa Động! (2)2020-01-05 17:33
 • #563: Thiên Kinh Địa Động! (3)2020-01-05 17:33
 • #564: Thiên Kinh Địa Động! (4)2020-01-05 17:33
 • #565: Thiên Kinh Địa Động! (5 )2020-01-05 17:33
 • #566: Thiên Kinh Địa Động! (6 )2020-01-05 17:34
 • #567: Thiên Kinh Địa Động! ( cuối cùng )2020-01-05 17:34
 • #568: Huyền Hỗn Độn! Chung yên chi dương!2020-01-05 17:34
 • #569: Vạch trần!2020-01-05 17:34
 • #570: Đem ra công khai!2020-01-05 17:34
 • #571: Vô tung2020-01-05 17:34
 • #572: Song phương tình thế nguy hiểm2020-01-05 17:34
 • #573: Manh mối!2020-01-05 17:35
 • #574: Mục tiêu mới!2020-01-05 17:35
 • #575: Bạo Quân, Bạo Quân! (1)5 K đại chương2020-01-05 17:35
 • #576: Bạo Quân, Bạo Quân! (3)2020-01-05 17:35
 • #577: Bạo Quân, Bạo Quân! (4)2020-01-05 17:35
 • #578: Bạo Quân, Bạo Quân! (6 )2020-01-05 17:35
 • #579: Sóng lớn2020-01-05 17:36
 • #580: Thu hoạch khổng lồ2020-01-05 17:36
 • #581: Số 1 vòng người!2020-01-05 17:36
 • #582: Quyền sinh sát trong tay2020-01-05 17:36
 • #583: Mạt sát cùng đến!2020-01-05 17:36
 • #584: Cường cường tương đối!2020-01-05 17:36
 • #585: Trước đó chưa từng có khiêu chiến2020-01-05 17:36
 • #586: Giật mình!2020-01-05 17:37
 • #587: Ngờ vực vô căn cứ cùng ứng đối2020-01-05 17:37
 • #588: Vận mệnh đến!2020-01-05 17:37
 • #589: Chấn động cùng dị dạng!2020-01-05 17:37
 • #590: Vận Mệnh Chi Lực2020-01-05 17:37
 • #591: Đại chiến bắt đầu!2020-01-05 17:37
 • #592: Chư Cường chen chúc mà tới!2020-01-05 17:37
 • #593: Chương 597 chương thời gian trong phòng bên ngoài2020-01-05 17:37
 • #594: Chia cắt bánh kem2020-01-05 17:38
 • #595: Bí mật át chủ bài2020-01-05 17:38
 • #596: Ngũ Phương hội tụ!2020-01-05 17:38
 • #597: Chương 601 các phương mưu tính2020-01-05 17:38
 • #598: Chương 602 khác thường cùng bàn giao2020-01-05 17:38
 • #599: Chương 603 sau cùng 15 giờ2020-01-05 17:38
 • #600: Cảm thấy2020-01-05 17:39
 • #601: Ngụy Thương Hải tự bạch! (thượng)2020-01-05 17:39
 • #602: Ngụy Thương Hải tự bạch! (hạ)2020-01-05 17:39
 • #603: Hồn Thiên Bảo Giám2020-01-05 17:39
 • #604: Bình minh2020-01-05 17:39
 • #605: Dũng giả Đấu Ma vương! (1) Chương2020-01-05 17:39
 • #606: Dũng giả Đấu Ma vương! (2)2020-01-05 17:39
 • #607: Dũng giả Đấu Ma vương! (3)2020-01-05 17:39
 • #608: Dũng giả Đấu Ma vương! (4)2020-01-05 17:39
 • #609: Dũng giả Đấu Ma vương! (5 )2020-01-05 17:40
 • #610: Dũng giả Đấu Ma vương! ( cuối cùng ) 2 in 1 đại chương2020-01-05 17:40
 • #611: Phát động! ( 2 in 1 )2020-01-05 17:40
 • #612: Chung cực hủy diệt!2020-01-05 17:40
 • #613: Lửa giận2020-01-05 17:40
 • #614: Còn sống ( 2 in 1 đại chương )2020-01-05 17:40
 • #615: Thái Dương Thiên Vương cái chết! ( 2 in 1 )2020-01-05 17:40
 • #616: Ngươi vinh hạnh!2020-01-05 17:41
 • #617: Toàn quân bị diệt! ( Chương )2020-01-05 17:41
 • #618: Thống trị chi tuyên ngôn! ( 2 in 1 )2020-01-05 17:41
 • #619: Ma Vương cùng Cứu Thế Chủ2020-01-05 17:41
 • #620: Chương 624 Chủ Thần lại tiến giai!2020-01-05 17:41
 • #621: Chương 625 thiên mã hành không suy nghĩ2020-01-05 17:41
 • #622: Tân nhân loại tối cao vũ lực2020-01-05 17:41
 • #623: Khắp thế gian đều kinh ngạc!2020-01-05 17:42
 • #624: Chính là muốn bọn họ phản kháng2020-01-05 17:42
 • #625: Tương lai Skynet hệ thống2020-01-05 17:42
 • #626: Phát sóng trực tiếp cùng kế hoạch thành hình2020-01-05 17:42
 • #627: Thiên muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng2020-01-05 17:42
 • #628: Skynet trải!2020-01-05 17:42
 • #629: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết2020-01-05 17:42
 • #630: Phản công, phản công!2020-01-05 17:42
 • #631: Toàn bộ đại lục phát sóng trực tiếp!2020-01-05 17:43
 • #632: Trêu đùa cùng trấn áp2020-01-05 17:43
 • #633: Đồ sát2020-01-05 17:43
 • #634: Đừng để ta thất vọng ( Chương )2020-01-05 17:43
 • #635: Tất cả mọi người phản kháng! (1) Canh [3]2020-01-05 17:43
 • #636: Chương 640 tất cả mọi người phản kháng! (2)2020-01-05 17:44
 • #637: Tất cả mọi người phản kháng! (3)2020-01-05 17:44
 • #638: Tất cả mọi người phản kháng! (4) Chương2020-01-05 17:44
 • #639: Tất cả mọi người phản kháng! (5 ) Canh [3]2020-01-05 17:44
 • #640: Tất cả mọi người phản kháng! ( cuối cùng )2020-01-05 17:44
 • #641: Mặt đất mạnh nhất! (1)2020-01-05 17:44
 • #642: Mặt đất mạnh nhất! (2)2020-01-05 17:44
 • #643: Mặt đất mạnh nhất! (3)2020-01-05 17:44
 • #644: Mặt đất mạnh nhất! (4) Canh [3]2020-01-05 17:45
 • #645: Mặt đất mạnh nhất! (5 )2020-01-05 17:45
 • #646: Mặt đất mạnh nhất! (6 )2020-01-05 17:45
 • #647: Mặt đất mạnh nhất! (7 ) Canh [3]2020-01-05 17:45
 • #648: Mặt đất mạnh nhất! (8 )2020-01-05 17:45
 • #649: Mặt đất mạnh nhất! (9 )2020-01-05 17:45
 • #650: Mặt đất mạnh nhất! ( cuối cùng ) Canh [3]2020-01-05 17:45
 • #651: Thiêu thân lao vào lửa2020-01-05 17:45
 • #652: Vận mệnh chi thương2020-01-05 17:46
 • #653: Đuổi tận giết tuyệt cùng vận mệnh biến đổi lớn2020-01-05 17:46
 • #654: Nhân loại hy vọng cuối cùng2020-01-05 17:46
 • #655: Đoạt lại cùng dung hợp hoàn thành2020-01-05 17:46
 • #656: Một khóa thăng cấp2020-01-05 17:46
 • #657: Nếm thử cường hóa2020-01-05 17:46
 • #658: Ngươi đến vừa vặn2020-01-05 17:46
 • #659: hối hận cùng thí nghiệm2020-01-05 17:47
 • #660: Chương 664 Ngu xuẩn hi vọng2020-01-05 17:47
 • #661: Chương 665 Long trời lỡ đất!2020-01-05 17:47
 • #662: Chương 666 Báo cáo cùng kinh nghi2020-01-05 17:47
 • #663: Chương 667 Skynet phát hiện2020-01-05 17:47
 • #664: Chương 668 mê vụ cùng chân tướng2020-01-05 17:47
 • #665: Chương 669 Quét ngang hoang dã2020-01-05 17:47
 • #666: 670 tiếp xúc!2020-01-05 17:47
 • #667: Chương 671 liên bang Đại Tổng Thống!2020-01-05 17:48
 • #668: 'Thâm uyên chi nhãn' !2020-01-05 17:48
 • #669: Phân thân cùng thể!2020-01-05 17:48
 • #670: Trắc thí chức năng mới2020-01-05 17:48
 • #671: Vòng thí luyện!2020-01-05 17:48
 • #672: Cố nhân cùng thí nghiệm, nguy cơ cùng đến! ( ba hợp một )2020-01-05 17:48
 • #673: Cường địch đột kích! ( 2 in 1 )2020-01-05 17:49
 • #674: Trong nháy mắt bị thua2020-01-05 17:49
 • #675: Hết sức căng thẳng!2020-01-05 17:49
 • #676: Va chạm!2020-01-05 17:49
 • #677: Chương 681, một thanh nuốt vào!2020-01-05 17:49
 • #678: Chương 682, bạo tẩu!2020-01-05 17:49
 • #679: Chương 683, thua chạy Đại Tổng Thống!2020-01-05 17:50
 • #680: Chương 684, chưa giải trừ nguy cơ! ( canh năm bạo phát )2020-01-05 17:50
 • #681: Chương 685, một cái khác Reinhard!2020-01-05 17:50
 • #682: Chương 686, phòng ngừa chu đáo!2020-01-05 17:50
 • #683: nhiệm vụ2020-01-05 17:50
 • #684: điên cuồng tích lũy!2020-01-05 17:50
 • #685: 20 vạn cụ hiện lực!2020-01-05 17:51
 • #686: phát xạ 'Khải Minh Tinh' !2020-01-05 17:51
 • #687: hành tẩu ở Vũ Trụ chân không!2020-01-05 17:51
 • #688: đùa bỡn2020-01-05 17:51
 • #689: bão táp sắp tới!2020-01-05 17:51
 • #690: không biết thuế biến2020-01-05 17:51
 • #691: Thế Giới Chi Vương (chương cuối phụ xong cảm nghĩ )2020-01-05 17:52

Related posts

Từ Thính Phòng Đi Hướng Làng Giải Trí

TiKay

Tặc Đảm

THUYS♥️

Không Giống Nhau Mỹ Thực Gia

THUYS♥️

Leave a Reply