Hài HướcNgôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Giáo Bá Phật Hệ Mối Tình Đầu [ Xuyên Thư ]

Vườn trường ngôn tình văn, nam chủ là bất thường kiêu ngạo giáo bá, gặp gỡ văn tĩnh nhuyễn manh chuyển giáo sinh, hóa thân thâm tình tiểu chó săn.

Đàm Tiêu Tiêu một giấc ngủ dậy xuyên đến này bổn văn trung. Chính là, nàng không xuyên thành chuyển giáo sinh, mà là cùng tên…… Pháo hôi —— nhan giá trị tài cao nghệ hảo lại bị nam chủ ném rớt mối tình đầu.

Không từ thủ đoạn ngăn cản hai người gặp được? Hao hết tâm tư lưu lại nam chủ tâm?

Đàm tiêu tiêu phiên một tờ thư, quyết đoán cự tuyệt: Quá mệt mỏi, vẫn là học tập tương đối có ý tứ, tốt nhất hắn nhanh lên đề chia tay.

Mắt thấy chuyển giáo sinh đều tới, nam chủ giống như đã quên muốn đem Đàm tiêu tiêu ném rớt chuyện này?

*

Lần nọ cầu ước rừng cây nhỏ thất bại, nam chủ bất mãn càng thêm lãnh đạm Đàm tiêu tiêu , biệt nữu hỏi: Thư có ta đẹp sao?

Tag: Yêu sâu sắc, Xuyên thư

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khuê Khuê Nhân Nhân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-12-26 13:09
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-12-26 13:10
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-12-26 13:10
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-12-26 13:11
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-12-26 13:11
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-12-26 13:11
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-12-26 13:11
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-12-26 13:12
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-12-26 13:13
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-12-26 13:13
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-12-26 13:13
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-12-26 13:13
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-12-26 13:14
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-12-26 13:14
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-12-26 13:14
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-12-26 13:14
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-12-26 13:15
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-12-26 13:15
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-12-26 13:15
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-12-26 13:16
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-12-26 13:16
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-12-26 13:16
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-12-26 13:16
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-12-26 13:16
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-12-26 13:17
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-12-26 13:17
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-12-26 13:17
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-12-26 13:17
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-12-26 13:18
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-12-26 13:18
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-12-26 13:18
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-12-26 13:18
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-12-26 13:18
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-12-26 13:19
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-12-26 13:19
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-12-26 13:19
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-12-26 13:19
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-12-26 13:20
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-12-26 13:20
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-12-26 13:20
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-12-26 13:20
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-12-26 13:21
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-12-26 13:21
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-12-26 13:21
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-12-26 13:21
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-12-26 13:22
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-12-26 13:22
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-12-26 13:22
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-12-26 13:22
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-12-26 13:23
 • giao-ba-phat-he-moi-tinh-dau-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-12-26 13:23
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.8]

Related posts

Tiểu Nguyệt Nha

THUYS♥️

Kiếm Linh Tiên Khung

TiKay

Tất Cả Mọi Người Trùng Sinh Trừ Nàng

THUYS♥️

Gia Hạn Hợp Đồng

TiKay

Xảo Phụ Đương Gia

THUYS♥️

Huyền Học Đại Lão Mãn Cấp Trở Về [ Xuyên Thư ]

TiKay

Leave a Reply