Tiên Hiệp

Đại Kiếp Chủ

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực.

Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh!

Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ làm trong lòng bàn tay Thần Binh, từ đây trên Tiên lộ, ai dám anh kỳ phong?

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hắc Sơn Lão Quỷ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiên Bảng đứng đầu bảng
 • #2: Đạo Nguyên Chân Giải
 • #3: Tiên môn tạp dịch
 • #4: Thanh Dương tông
 • #5: Con đường tu hành
 • #6: Từ nơi sâu xa
 • #7: Đại đạo vấn tâm
 • #8: Một thuật diễn vạn pháp
 • #9: Tiên môn đệ tử
 • #10: Một trận cược
 • #11: Thái độ quyết định hết thảy
 • #12: Kiếm tiền rất trọng yếu
 • #13: Linh Hỏa Quyết
 • #14: Trận kỳ cao thủ
 • #15: Bình tĩnh sinh hoạt khó được
 • #16: Người thành thật cũng sẽ nổi giận
 • #17: Hắc thủ phía sau màn
 • #18: Ta muốn học kiếm
 • #19: Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm
 • #20: U Linh luyện kiếm
 • #21: Vô Khuyết Kiếm Kinh
 • #22: Ta từng thấy núi cao
 • #23: Thanh Dương kiếm si
 • #24: Nhập môn chi pháp
 • #25: Lẫn nhau không thiếu nợ nhau
 • #26: Vu oan hãm hại
 • #27: Tạp dịch cầu tiên
 • #28: Một kiếm phá pháp
 • #29: Kiếm Đạo thiên tài
 • #30: Đan phường mất trộm
 • #31: Một tiếng hót lên làm kinh người
 • #32: Ta không có trộm qua đan
 • #33: Thuận nước đẩy thuyền mà thôi
 • #34: Dần dần từng bước đi đến
 • #35: Thanh Dương môn hạ
 • #36: Kiếm chém ngoại ma
 • #37: Tiên Bia Lục Vấn
 • #38: Học thức khiếm khuyết
 • #39: Ta sẽ trả thù
 • #40: Hào tình vạn trượng
 • #41: Phi Vân sơn mở ra
 • #42: Ta muốn thử một chút
 • #43: Chính là đang trả thù
 • #44: Sư tỷ uy vũ?
 • #45: Thanh Dương Tứ Pháp
 • #46: Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết
 • #47: Thanh Dương đệ ngũ pháp
 • #48: Pháp này cũng không khó
 • #49: Chỉ có bay cao hơn
 • #50: Sơn môn người rảnh rỗi
 • #51: Rời núi hàng yêu
 • #52: Thiên kiêu trở về
 • #53: Hủy người thanh danh
 • #54: Chặt đứt phàm trần
 • #55: Tùy bọn hắn đi
 • #56: Khốn nhập yêu trận
 • #57: Trượng kiếm lên núi
 • #58: Ta lên núi đến
 • #59: Phế vật, cút ngay
 • #60: Đều hiểu một chút
 • #61: Còn ở nơi này
 • #62: Huyền Hoàng Nhất Khí chém yêu tà
 • #63: Yêu ma phải chết
 • #64: Hiến kiếm
 • #65: Đây đều là mệnh
 • #66: Bất đắc dĩ sự tình
 • #67: Thêm một cái lựa chọn
 • #68: Bay lên trời
 • #69: Chân truyền vị trí
 • #70: Ta chân truyền
 • #71: Trên mũi châm khiêu vũ
 • #72: Ngươi đuổi ta cản
 • #73: Huyết tế yêu ấn
 • #74: Luyện hóa hết nó
 • #75: Có thể làm được
 • #76: Chỉ là trò chơi mà thôi
 • #77: Vốn là ta, vẫn là của ta
 • #78: Độc hành lên núi
 • #79: Gọi sư huynh đi
 • #80: Ta muốn leo núi
 • #81: Nên thành danh
 • #82: Một kiếm chém tới
 • #83: Đệ tử chân truyền, không gì hơn cái này
 • #84: Trò chơi này ta thắng
 • #85: Phương pháp tu hành
 • #86: Tiên môn trọng thưởng
 • #87: Chân truyền đại đệ tử
 • #88: Chính là ngươi
 • #89: Đó là bọn họ sự tình
 • #90: Ma Tức hồ thí luyện
 • #91: Kết minh
 • #92: Tự nguyện rời đi
 • #93: Người có chí riêng
 • #94: Chuyện trọng yếu nhất
 • #95: Quan Ngạo
 • #96: Điên trong bị điên, điên trong điên
 • #97: Đi thì đi, lưu lưu
 • #98: Tứ đại huyền công
 • #99: Lên đường Ma Tức hồ
 • #100: Sinh Tử Lưỡng Trọng Thiên
 • #101: Vô tận tạo hóa tùy chỗ nhặt
 • #102: Đại phát hoành tài
 • #103: Hắc Phong Khô Lâu
 • #104: Như điên như ma
 • #105: Người như quân cờ
 • #106: Hậu Quỷ Nhi bản lĩnh
 • #107: Áo xanh trượng kiếm tru Hùng Ma
 • #108: Già Lam Thảo
 • #109: Hiến tế chi lực
 • #110: Trộm thuốc chi đồ
 • #111: Thực sự tức giận
 • #112: Quả nhiên là ngươi
 • #113: Giết thì sao
 • #114: Đại khai sát giới
 • #115: Mạng người quan trọng
 • #116: Phụng bồi tới cùng
 • #117: Từ bỏ ý đồ?
 • #118: Cưỡng ép đoạt người
 • #119: Một món lễ lớn
 • #120: Không người dám đụng đến ta
 • #121: Trước tuyệt hậu hoạn
 • #122: Nhận tội trạng
 • #123: Hai ngọn núi kết minh
 • #124: Thuận buồm xuôi gió
 • #125: Trong lòng báo động
 • #126: Dị biến đột nhiên nổi lên
 • #127: Bát Hoang Vân Đài
 • #128: Hắc Ám Ma Phong
 • #129: Ma vật chi vây
 • #130: Vốn nên như vậy
 • #131: Cút ngay, thái điểu
 • #132: Mèo trắng mắt đen
 • #133: Hắc Ám Ma Triều
 • #134: Đạo nguyên thủ tâm
 • #135: Huyền Hoàng Nhất Khí luyện ma tức
 • #136: Mông lung chi lộ
 • #137: Mười bước một giết, trăm bước một trận chiến
 • #138: Chỉ cần có thể sống sót
 • #139: Vô biên giết chóc
 • #140: Bách Hoa cốc đệ tử
 • #141: Đương nhiên muốn cứu
 • #142: Cứu viện đại giới
 • #143: Tứ đại chân truyền
 • #144: Lãng phí thời gian
 • #145: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #146: Còn có một cái biện pháp
 • #147: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt
 • #148: Lập tức cứu viện
 • #149: Chỉ có đào mệnh
 • #150: Muốn đánh liền đánh
 • #151: Mù Lòa Đánh Chó
 • #152: Lại gặp mèo trắng
 • #153: Tiên gia tạo hóa
 • #154: Một giấc chiêm bao
 • #155: Trong lúc thoáng qua, một giấc chiêm bao ngàn năm
 • #156: Không cần chính là không cần
 • #157: Trở về
 • #158: Viện binh đến
 • #159: Thì ra là thế
 • #160: Phải làm
 • #161: Tiên môn đệ tử
 • #162: Chém Ma Khôi
 • #163: Chân truyền chém Ma Khôi
 • #164: Gào thét trên chín tầng trời
 • #165: Một kiếm định càn khôn
 • #166: Nên rời đi
 • #167: Quả nhiên là dạng này
 • #168: Tuần tra tiên sứ
 • #169: Ba hơi là hiệp nghĩa
 • #170: Lại trở về sơn cốc
 • #171: Chỉ một con đường
 • #172: Chân chính Huyền Hoàng Nhất Khí
 • #173: Thiên khai
 • #174: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc
 • #175: Ngũ đại tiên môn, nghĩa bạc vân thiên
 • #176: Đệ nhất chân truyền
 • #177: Say mèm ba ngày
 • #178: Huyền Hoàng chi ý
 • #179: Ngũ Hành Trúc Cơ
 • #180: Tông chủ nhất mạch
 • #181: Bái sư đại lễ
 • #182: Đi mau
 • #183: Long trời lở đất
 • #184: Trảm yêu trừ ma có vấn đề sao?
 • #185: Tấm màn che
 • #186: Có người vui vẻ có người sầu
 • #187: Tông chủ có mệnh
 • #188: Ra ngoài du lịch
 • #189: Ta đến cướp ngục
 • #190: Đoạt Mệnh Thanh Phiên
 • #191: Cửu U bí pháp
 • #192: Thanh Dương Hộ Đạo Phù
 • #193: Ngoài sáng yếu thế, ngầm giở trò quỷ
 • #194: Một đường đi, một đường chiến
 • #195: Chết có đáng giá hay không
 • #196: Chứng minh bọn hắn đáng giá
 • #197: Trời sinh tuyệt mạch
 • #198: Nhập Vân Phù sơn
 • #199: Nhất mạch Trúc Cơ
 • #200: Bốn mạch Trúc Cơ
 • #201: Còn không có kết thúc
 • #202: Ngũ Hành Trúc Cơ, Thiên Lôi Thối Thể
 • #203: Hiện tại là ta muốn giết ngươi
 • #204: Lấy kiếm phá pháp
 • #205: Vô Khuyết Kiếm Ý
 • #206: Âm Sơn Huyết Bảo
 • #207: Tứ phương vân động
 • #208: Thành danh chi chiến
 • #209: Uy hiếp
 • #210: Một bào Song Tử
 • #211: Rượu chua một bình
 • #212: Thanh Bì Hồ Lô
 • #213: Tiên Nhân chỉ đường
 • #214: Bá Hạ châu tìm tiên cơ
 • #215: Thần y động phủ
 • #216: Huyền Hoàng Nhất Khí độ Nhân Thần
 • #217: Thiên Diễn phá trận pháp
 • #218: Hai cái đồ đần
 • #219: Ngươi coi như xong
 • #220: Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn
 • #221: Không cần sinh sự
 • #222: Thiên Ngoại Lôi Thạch
 • #223: Quái thai thể chất
 • #224: Quan Ngạo Trúc Cơ
 • #225: Ngươi đi ngươi lên
 • #226: Trận sư tâm tư không lường được
 • #227: Múa rìu qua mắt thợ
 • #228: Ở nơi nào
 • #229: Bản sự bình thường
 • #230: Ô Trì quốc tiểu hoàng tử
 • #231: Một kiếm hoành không
 • #232: Đạo thứ nhất Lôi Dẫn
 • #233: Thất Bảo Lôi Thụ
 • #234: Ma chủng xuất thế
 • #235: Trận thuật tiên sinh
 • #236: Nửa bước Kim Đan
 • #237: Sát tâm đã lên
 • #238: Ta là một vị Trận sư
 • #239: Nói vây chết ngươi, liền vây chết ngươi
 • #240: Sinh sinh luyện chết
 • #241: Luôn luôn hữu dụng
 • #242: Huyết Tế Thú Linh
 • #243: Gặp lại mèo trắng
 • #244: Đế Vương Bảo Giám
 • #245: Thất Bảo Lôi Thụ
 • #246: Không đoạt
 • #247: Thủy Mạch Chi Linh
 • #248: Mèo trắng nhận chủ?
 • #249: Không giúp cũng không đoạt
 • #250: Trận thuật tạo nghệ
 • #251: Hoàng hậu tới
 • #252: Xen vào việc của người khác
 • #253: Da người một quỳ
 • #254: Lực lượng một người kháng một nước
 • #255: Chia binh hai đường
 • #256: Tới đi
 • #257: Bọ ngựa đấu xe
 • #258: Lấy mạng đi lấp
 • #259: Tam văn Đại Trận Sư
 • #260: Kim Đan tới
 • #261: Ba vị Kim Đan
 • #262: Dù sao vẫn là tu hành làm trọng
 • #263: Một nước bảo ấn
 • #264: Lôi Linh đã thành
 • #265: Là một trận cược
 • #266: Ma ngẫu truyền thừa
 • #267: Đại thế tới
 • #268: Đại cục kết thúc
 • #269: Ô Trì quốc tân quý
 • #270: Một chết hộ quốc
 • #271: Phương Nguyên lý tưởng sinh hoạt
 • #272: Kim Tướng Lôi Linh
 • #273: Cuối cùng một quyển Lôi Dẫn
 • #274: Nam Hải một giấc chiêm bao
 • #275: Thành này trên trời đến
 • #276: Tiên sủng mèo trắng
 • #277: Trung Châu Thôi gia
 • #278: Thiên Lai Kim gia
 • #279: Sư huynh luôn có biện pháp
 • #280: Đình nghỉ mát tiểu yến
 • #281: Thiên Đạo Trúc Cơ tu sĩ
 • #282: Tiểu tâm tư, bẫy rập lớn
 • #283: Cờ này đánh có chút hung
 • #284: Đi nhầm Kiếm Đạo
 • #285: Trận pháp thiên tài?
 • #286: Kim gia lão thái quân
 • #287: Tiện nghi ngươi
 • #288: Lấy oán trả ơn
 • #289: Trong tâm kinh sợ
 • #290: Ai có thể cản ta?
 • #291: Hoành tảo vô địch
 • #292: Thật chướng mắt
 • #293: Mạnh cắm Bất Tử Liễu
 • #294: Cược khẩu khí này
 • #295: Muốn cầu cạnh ta
 • #296: Thông Thiên bí cảnh
 • #297: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #298: Nhân vật thiên kiêu
 • #299: Thông Thiên bí cảnh mở ra
 • #300: Hắn quả nhiên sợ
 • #301: Đường vòng đi qua
 • #302: Phương bắc có vụ hải
 • #303: Dám đi theo a?
 • #304: Vụ hải chỗ sâu
 • #305: Mèo trắng khóc cửa
 • #306: Quỷ dị xúc động
 • #307: Nửa cuốn lôi pháp
 • #308: Lão thái quân mật lệnh
 • #309: Ngươi có thể cho ta sao?
 • #310: Năm đường phục binh
 • #311: Như cắt cỏ
 • #312: Khu người là cờ, phân mà kích chi
 • #313: Ngươi có thần thạch, ta có Quan Ngạo
 • #314: Cường thế nghiền ép
 • #315: Ở chỗ này, ta quyết định
 • #316: Gan to bằng trời
 • #317: Gió nổi mây phun
 • #318: Quyết định ngu xuẩn
 • #319: Vẽ núi là cấm
 • #320: Lấy một địch vạn
 • #321: Ta là ma đầu?
 • #322: Duy ngươi hẳn phải chết
 • #323: Dự cảm không tốt
 • #324: Để cho các ngươi sốt ruột
 • #325: Gan to bằng trời
 • #326: Thôi gia Đạo Tử
 • #327: Thiên kiêu? Ha ha
 • #328: Chiếm thiên kiêu tên
 • #329: Bát Hoang Đại Phong Quyết
 • #330: Mượn Thiên Đạo mài kiếm
 • #331: Kiếm Đạo Thông Huyền
 • #332: Ma Kiếm chi đạo
 • #333: Quái vật hiện thân
 • #334: Kim gia quái thai
 • #335: Cuối cùng một đạo Lôi Linh
 • #336: Nó tức giận
 • #337: Nuốt?
 • #338: Giống như có cái gì không đúng
 • #339: Thần thông mất linh
 • #340: Giảng đạo lý tư cách
 • #341: Con mụ điên
 • #342: Trâm hoa chủ nhân
 • #343: Cuối cùng một quyển lôi pháp
 • #344: Ta có thể trả lại ngươi
 • #345: Đường muốn đi xuống dưới
 • #346: Chân chính lôi pháp
 • #347: Pháp truyền thế nhân, độc không Kim gia
 • #348: Bí cảnh táng diệt
 • #349: Diệt Thế Chi Thư
 • #350: Kim Đan sau này đường
 • #351: Lại đạp Huyền Hoàng Lộ
 • #352: Tội Nhân Bia
 • #353: Ba kiện đại sự
 • #354: Tử Đan đã thành
 • #355: Sơn Thần đại lão gia
 • #356: Trị ôn
 • #357: Lâm thời hiện học
 • #358: Một ngày luyện liền cửu chuyển đan
 • #359: Cửu Trọng Thiên Ôn Bộ
 • #360: Tử Tiêu động chủ
 • #361: Cầu học thái độ
 • #362: Trượng kiếm giết chi mà thôi
 • #363: Thu thập ít đồ
 • #364: Một đường đồng hành
 • #365: Đan Đạo Bị Khảo Ti
 • #366: Hạ viện lịch luyện
 • #367: Trong hạ viện người hiền lành
 • #368: Tự cao tự đại
 • #369: Vậy ngươi đi tìm hắn đi
 • #370: Đan Đạo tiểu khảo
 • #371: Nhanh, không nhất định tốt
 • #372: Ngoài ý muốn kết quả
 • #373: Khảo hạch có vấn đề
 • #374: Nghiệm đan đi!
 • #375: Thế mà để cho ta thi rớt
 • #376: Thực lực không đủ, chính là nguyên tội
 • #377: Đạo lý ta hiểu
 • #378: Bên kia thế nhưng là Phương tiểu hữu?
 • #379: Thiên Hạ Phổ bên trên có tên ta
 • #380: Lục Đạo đại khảo
 • #381: Khôi phục thần dược
 • #382: Bát Bảo Đan thành
 • #383: Bắt đầu
 • #384: Trận Đạo đại khảo
 • #385: Hai người bọn họ thật nhanh nha
 • #386: Khôi thủ chi tranh
 • #387: Trận Đạo dương danh, liền tại hôm nay
 • #388: Hoàn mỹ chi đan
 • #389: Hai đạo khôi thủ
 • #390: Linh quang lóe lên
 • #391: Phù Đạo đại khảo
 • #392: Hữu dụng chi phù
 • #393: Sư huynh tới
 • #394: Đại tổng quản
 • #395: Thiên Kích Chùy
 • #396: Khí Đạo đại khảo
 • #397: Sinh sinh đánh ra Thần Thiết đến
 • #398: Thanh danh chính là hộ thân phù
 • #399: Kiếm Đạo đại khảo tiến đến
 • #400: Ngươi làm sao còn không xuống?
 • #401: Tẩy Kiếm Trì đệ tử
 • #402: Như vậy bức bách
 • #403: Hung phong vô địch
 • #404: Tuyệt thế mãnh nhân
 • #405: Hung thần Quan Ngạo
 • #406: Một kiếm bay tới muốn giết người
 • #407: Kiếm khảo khôi thủ
 • #408: Cửu Trọng Thiên, Tẩy Kiếm Trì
 • #409: Các ngươi cùng đi
 • #410: Giao Long xuất thế
 • #411: Chân Long bay trên trời
 • #412: Đạo chiến bắt đầu
 • #413: Không có ý định buông tha ngươi
 • #414: Giết ngươi thì như thế nào
 • #415: Có hết hay không
 • #416: Định vị quy củ
 • #417: Quá kiếm lời
 • #418: Yêu khoác lác Tử Đan tu sĩ
 • #419: Thiên kiêu chiến tận ta vô địch
 • #420: Đừng nói nhảm, tới đi
 • #421: Trận ngộ thân pháp
 • #422: Bắc Minh Thần Tức Quyết
 • #423: Cùng đi đi
 • #424: Tử Đan đấu pháp
 • #425: Hai đạo thần pháp
 • #426: Vô địch tên
 • #427: Cuối cùng đạo chiến
 • #428: Thần thông đấu Kiếm Đạo
 • #429: Tam bại câu thương
 • #430: Huyết sứ giả
 • #431: Câu cá mắc câu
 • #432: Nhất định phải được, Huyết Hải Ma Ấn
 • #433: Đại Thiên Ma Huyết Tức Pháp
 • #434: Xin mời bảo bối mở mắt
 • #435: Một chút hi vọng sống
 • #436: Hai đạo kiếm quang
 • #437: Không trốn, chém nó
 • #438: Thiên kiêu chi chiến
 • #439: Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông
 • #440: Đồ ma
 • #441: Không người tới cứu
 • #442: Nghịch chuyển càn khôn
 • #443: Khôi thủ tính ai
 • #444: Đại trượng phu tại thế, vốn nên như vậy
 • #445: Tứ Thánh Bát Kiệt Tiểu Thất Quân
 • #446: Sáu đạo khôi thủ
 • #447: Sẽ làm như thế nào tuyển
 • #448: Bớt nói nhảm, rót đầy
 • #449: Nên trở về đi xem một chút
 • #450: Đồng hương tiên hữu
 • #451: Trảm yêu trừ ma có lỗi sao
 • #452: Là ngươi trở về rồi?
 • #453: Trước uống trà đi
 • #454: Một bước trèo núi
 • #455: Người có chí riêng, người đều có mệnh
 • #456: Ta để cho ngươi đi trước
 • #457: Chén tím mệnh đăng
 • #458: Tử đăng vừa chiếu ba trăm dặm
 • #459: Tình thế không giống với lúc trước
 • #460: Tiên môn loạn tượng
 • #461: Tiên môn loạn tượng (2 )
 • #462: Khóc rống kêu oan
 • #463: Báo thù dễ dàng báo ân khó
 • #464: Chư vực tu sĩ
 • #465: Quân tử lấn chi lấy phương
 • #466: Lý Hồng Kiêu lễ vật
 • #467: Kiếm chỉ Việt Vương Đình
 • #468: Tìm tới Việt Hoàng, giết hắn
 • #469: Trực đảo Việt Hoàng cung
 • #470: Huyết Sát Thú Tôn
 • #471: Việt Hoàng cược mệnh
 • #472: Một thức thần thông mới lĩnh giáo
 • #473: Đến phiên Âm Sơn tông
 • #474: Âm thầm thủ lợi, chỗ sáng đoạt tên
 • #475: Thiếu, cũng nên trả
 • #476: Quấy lên phong vân, phát động đại thế
 • #477: Đại quân áp cảnh, đánh vỡ sơn môn
 • #478: Nói hươu nói vượn ai không biết
 • #479: Dê thế tội
 • #480: Âm Sơn Chu Linh Đồng
 • #481: Chúng ta không giống với
 • #482: Âm Sơn đại loạn
 • #483: Kim Thiết Thi Sát
 • #484: Không lấy đầu người thề không trả
 • #485: Một đường truy sát 10 vạn dặm
 • #486: Trảm yêu trừ ma mà thôi
 • #487: Thanh Dương điểm tướng
 • #488: Than khẽ
 • #489: Tiên Minh trừng phạt
 • #490: Cuối cùng vẫn là muốn đi
 • #491: Trên trời rơi xuống tàn phiến
 • #492: Không trọn vẹn phiến đá
 • #493: Nhập Lang Gia các
 • #494: Truyền thừa vô số
 • #495: Thần bí khiêu chiến
 • #496: Thiếu chủ nhân bị đánh
 • #497: Người không đánh, không nghe lời
 • #498: Tiềm Long Tại Uyên
 • #499: Điềm nguy chợt hiện
 • #500: Kiếm Đạo tà tu
 • #501: Vỡ lòng tiên sinh
 • #502: Biến hóa cực hạn
 • #503: Kiếm tâm luyện anh, khác đường đồng đạo
 • #504: Đi thẳng đến Tuyết Hải tìm kiếm tâm
 • #505: Bắc Địa mênh mông tuyết
 • #506: Tam Thế Kiếm Ma
 • #507: Cánh đồng tuyết khổ tu
 • #508: Cánh đồng tuyết Tuyết công tử
 • #509: Chín đạo ranh giới có tuyết luyện đạo tâm
 • #510: Phong tuyết lịch luyện
 • #511: Thân kiều nhục quý đại tiểu thư
 • #512: Khi dễ bằng hữu của ta đại giới
 • #513: Lại trèo lên Vu Tuyết sơn
 • #514: Ma đầu thằng hề cùng đi
 • #515: Thiên địa như lô luyện chân ý
 • #516: Một kiếm đấu mười ma
 • #517: Tâm tình không tốt lắm
 • #518: Tru mười ma
 • #519: Thừa Thiên Kiếm Đạo
 • #520: Thừa Thiên Kiếm Đạo cùng Tẩy Kiếm Trì
 • #521: Nguyên Anh Kiếm Tiên
 • #522: Một kiếm định phong tuyết
 • #523: Xảy ra chuyện lớn
 • #524: Ra đại phiền toái
 • #525: Một đường lịch luyện
 • #526: Gia tộc đại sự
 • #527: Đồ hỗn trướng
 • #528: Không rõ lai lịch cự tài
 • #529: Ba thuyền dị bảo
 • #530: Cánh đồng tuyết dị biến
 • #531: Vạn dặm truy tung
 • #532: Địa cung thần bí
 • #533: Trong tâm không hiểu
 • #534: Khẩu vị quá lớn
 • #535: Rời đi địa cung
 • #536: Mệnh tại một đường
 • #537: Phong Hỏa Lôi Tín
 • #538: Trốn không thoát
 • #539: Bát Hoang bộ pháp cùng Bế Thiên Môn
 • #540: Lo trước khỏi hoạ
 • #541: Ngũ Hành độn thuật
 • #542: Nguyên Anh thì như thế nào?
 • #543: Kiếm khí tung hoành ba ngàn dặm
 • #544: Thực sự quá khách khí
 • #545: Ám độ trần thương
 • #546: Vô Sinh Kiếm Mộ xuất thế
 • #547: Bảy phần thật, ba phần giả
 • #548: Công tới cửa
 • #549: Đầy khắp núi đồi đến đoạt bảo
 • #550: Một mảnh loạn tượng
 • #551: 300 bạch bào nhập cánh đồng tuyết
 • #552: Phong hàn tuyết lạnh, khư khư cố chấp
 • #553: Thiên khí địa yếm quỷ ngại chi
 • #554: Thừa Thiên Kiếm Điển
 • #555: Xâm nhập cánh đồng tuyết không quay đầu lại
 • #556: Vô Sinh Kiếm Mộ
 • #557: Một trò đùa
 • #558: Ma niệm nổi lên bốn phía
 • #559: Nguyên Anh kiếm linh
 • #560: Chính tà chi đấu
 • #561: Ban thưởng đạo tâm của ta, trả lại ngươi sơ ý
 • #562: Nhìn lầm
 • #563: Ta không phụ đạo, trời không phụ ta
 • #564: Ngàn vạn oan hồn hợp thành một kiếm
 • #565: Một kiếm phân chia thanh khí trọc khí
 • #566: Đạo tâm không thẹn
 • #567: Cánh đồng tuyết chỗ sâu trúc Kiếm Lư
 • #568: Cánh đồng tuyết quái ảnh
 • #569: Kiếm ý không đi 300 năm
 • #570: So tên điên càng bị điên, là thiên tài
 • #571: Mười năm ngộ kiếm
 • #572: Nam Hải trời biến đỏ
 • #573: Rời cánh đồng tuyết
 • #574: Nhất Kiếm Diệu Tuyết Nguyên
 • #575: Luyện thần hóa anh
 • #576: Nam Hải đến
 • #577: Nam Hải vệt đỏ kia
 • #578: Chí Tôn Nguyên Anh
 • #579: Cự Côn
 • #580: Trên biển lời cũ
 • #581: Hồng Thiên Hội
 • #582: Vạn dặm cự quy
 • #583: Bia đá thần bí
 • #584: Bụng rùa trúc thư
 • #585: Lão quy truyền pháp
 • #586: Có nên hay không nhắm mắt
 • #587: Kim kiều đại đạo
 • #588: Nghênh ngươi nhập điện
 • #589: Gặp lại cố nhân
 • #590: Bị đồ đần đánh qua
 • #591: Đại điện nghị sự
 • #592: Thánh địa chi uy
 • #593: Nam Hải Long Tích
 • #594: Hóa Thần cơ hội
 • #595: Ba đội đội thủ
 • #596: Năm chén rượu
 • #597: Người quen tới gặp
 • #598: Trời sinh quái tài
 • #599: Đáy biển long cung
 • #600: Long tộc bí cảnh
 • #601: Đội thủ Vương Trụ
 • #602: 3000 Hỏa Nha quân
 • #603: Thanh khí khẽ động trấn mười dặm
 • #604: Thanh Vân Hồng Tuyến
 • #605: Long tích tàn trận
 • #606: Vô đề
 • #607: Đoạt quyền
 • #608: Tân tấn đội thủ
 • #609: Ra sao hung hiểm?
 • #610: Ai thiệt ai giả ( hai hợp một đại chương )
 • #611: Luôn có người tin ta
 • #612: Chỉ có thể trước chú ý tốt chính mình
 • #613: Máu khắp cổ điện
 • #614: Thật thật một đạo diệu pháp
 • #615: Đi tìm Phương Nguyên
 • #616: Còn lại giao cho ngươi
 • #617: Chết vì cái gì không phải là các ngươi
 • #618: Độc tài đại quyền , mặc người duy thân
 • #619: Duy nhất biện pháp
 • #620: Thôi diễn tàn trận cầm Đại Long
 • #621: Cải thiên hoán địa là Trận sư
 • #622: Tam Sinh Trúc Trù
 • #623: Bốn đội chi lệnh
 • #624: Hắc Bạch Song Sát ở đây
 • #625: Đồng môn hội
 • #626: Đi săn
 • #627: Đục nước béo cò
 • #628: Hung uy chớ ngự
 • #629: Không biết tự lượng sức mình
 • #630: Tuỳ tiện chết mất
 • #631: Âm độc như vậy
 • #632: Kiếm ý như tuyết
 • #633: Bất Động Minh Vương
 • #634: Cùng đi đi
 • #635: Chiến thế đã lên
 • #636: Nhất định phải chống đỡ
 • #637: Một kiếm chém hồn
 • #638: Bất Động Minh Vương?
 • #639: Chọi cứng mãnh chiến
 • #640: Tam đại chiến trường
 • #641: Dừng ở đây rồi
 • #642: Coi thường bọn hắn
 • #643: Thiên phú thần thông
 • #644: Ngươi rất mạnh, ta cũng không kém
 • #645: Lão đồng là đá, vì ta mài kiếm
 • #646: Kiếm từ trên trời đến
 • #647: Long hồn thức tỉnh
 • #648: Phương pháp cuối cùng
 • #649: Số mệnh
 • #650: Lấy ngươi cười một tiếng
 • #651: Vạn Long Hồn Châu
 • #652: Vong Tình đảo Đạo Tử
 • #653: Đại đạo 50
 • #654: Long hồn phân phối
 • #655: Không làm gì được ta
 • #656: Thông minh hay không
 • #657: Vong Tình đảo chân chính Đạo Tử
 • #658: Liên quan các ngươi chuyện gì
 • #659: Cá lớn tới
 • #660: Đồ long chi gan
 • #661: Ta long hồn ta đến phân
 • #662: Vạn cổ nan đề
 • #663: Nơi này chính là thánh địa
 • #664: Thái Thượng Huyền Cung
 • #665: Nguyên Anh ngộ pháp, nhục thân đắc đạo
 • #666: Thái Thượng Vong Tình
 • #667: Thiên Diễn chi thuật ngộ thiên công
 • #668: Qua loa đại khái?
 • #669: Đừng tìm ta so
 • #670: Nhất Khí thẳng nuốt ba ngàn dặm
 • #671: Bảy tám phần đi, có lẽ cao hơn một chút
 • #672: Thánh địa Đạo Tử xuất thế
 • #673: Giao Long thoát khốn
 • #674: Lão ma tìm tới
 • #675: Đi theo Đạo Tử, kiến công Ma Biên
 • #676: Vân Châu tổ địa
 • #677: Ngọc Môn Thần Quan
 • #678: Điện hạ hữu lễ
 • #679: Ai đi trước là cái vấn đề
 • #680: 1500 năm thái tử
 • #681: Những người này đều ghi lại
 • #682: Chỉ này một lần
 • #683: Phân cái cao thấp
 • #684: Tại Ma Biên vẫn là phải dựa vào thực lực
 • #685: Vì một tiếng hót lên làm kinh người mà đến
 • #686: Chính ta thôi diễn đi ra
 • #687: Vạn vật đều có thể đọa ma
 • #688: Đại dụng chi trận
 • #689: Ma thủ lấy ra
 • #690: Không cùng ngươi trao đổi
 • #691: Lăn ra thần quan của ta
 • #692: Thần quan thủ tướng
 • #693: Uống rượu, uống rượu
 • #694: Trăm vạn dặm Ma Biên
 • #695: Bốn kiện đại sự
 • #696: Mượn gió đông, lên thanh vân
 • #697: Đúng như những gì ta nghĩ
 • #698: Đãng thanh yêu ma
 • #699: Ma Biên tam nạn
 • #700: Bất thế kỳ công
 • #701: Tế bái thần sơn
 • #702: Thôi động đại thế
 • #703: Chín vị Minh Vương
 • #704: Một trận sát cục
 • #705: Ma Thần
 • #706: Trừ mầm hoạ
 • #707: Ta cũng muốn trừ mầm hoạ
 • #708: Trong cục giấu cục
 • #709: Cửu Long Ly Hỏa Tráo
 • #710: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #711: Cửu Long Ly Hỏa
 • #712: Thần Diễm luyện đan tâm
 • #713: Ai là bên thắng
 • #714: Một tên cũng không để lại, không còn một mống
 • #715: Đầu người cuồn cuộn rơi
 • #716: Không có đường lui
 • #717: Bát Hoang thành dưới, trước mặt mọi người
 • #718: Nói rõ
 • #719: Cái này cũng không trọng yếu
 • #720: Cái nồi này ngươi đến cõng
 • #721: Hai đại kỳ tài
 • #722: Đế Vương chi tướng
 • #723: Đuổi tận giết tuyệt
 • #724: Giết thuận tay mà thôi
 • #725: Bắt giam
 • #726: Đầu người cuồn cuộn cùng có người có thể dùng
 • #727: Cũng chính là cái Hóa Thần
 • #728: Người bên cạnh
 • #729: Ma Thần mặt nạ
 • #730: Phế bỏ quái thai
 • #731: Bức ra cái ma đầu
 • #732: Tiên Đạo Ma Đạo
 • #733: Các bậc tiền bối đại trận
 • #734: Bằng hữu cũ tới chơi
 • #735: Đại thế đã định
 • #736: Cảnh giới mới
 • #737: Xuất chinh Ma Biên
 • #738: Quả nhiên vẫn là muốn rút kiếm
 • #739: Không có rút kiếm cơ hội
 • #740: Đại cục đã định
 • #741: Mời lên ngồi
 • #742: 36 tướng Công Đức Phổ
 • #743: Danh tướng xuất hiện lớp lớp
 • #744: Muốn làm sao phân, liền làm sao phân
 • #745: Con cá quá nhỏ
 • #746: Yêu Vực chi họa
 • #747: Treo ấn mà đi, nhìn xem Yêu Vực
 • #748: Hình như có chút tiếc nuối
 • #749: Nhìn xem cái này Yêu Vực
 • #750: Yêu Vực sơn trại
 • #751: Một đám mãng yêu
 • #752: Si xuẩn ngu mãng, dã tính khó thuần
 • #753: Nồi nước chính sôi
 • #754: Chọn Yêu Hầu
 • #755: Yêu Vực bá chủ
 • #756: Bàn Sơn nhất mạch
 • #757: Nam Hoang thành chủ
 • #758: Yêu Vực dã vọng
 • #759: Huyết tế Minh Hà
 • #760: Đồng Đồng rất ngoan
 • #761: Thần Ma thế giới
 • #762: Từ các ngươi bắt đầu giết lên
 • #763: Không muốn tỉnh
 • #764: Quét hết ma cung
 • #765: Táng Tiên Bia
 • #766: Hắc Ám Tôn Chủ giáng lâm
 • #767: Vì sao muốn chống cự
 • #768: Nhân gian có bệnh
 • #769: Câu cá lớn
 • #770: Trùng điệp vây khốn
 • #771: Nguyên lai là ngươi
 • #772: Sinh sinh đánh chết Bàn Sơn Viên
 • #773: Chính là không chịu lên tường
 • #774: Cỏ gãy làm kiếm đoạn trời cao
 • #775: Không quan tâm, chỉ cần giết ngươi
 • #776: Thứ nhất Hắc Ám sứ giả
 • #777: Trong số mệnh gặp nhau
 • #778: Cuối cùng không viên mãn
 • #779: Ngoại trừ ta, chính là ngươi
 • #780: Ca ba đồ thần
 • #781: Thần Ma thế giới chủ nhân
 • #782: Con cóc vừa gọi tỉnh lại trời
 • #783: Một sợi Huyền Hoàng ngự Thần Ma
 • #784: Chịu không ít khổ đi
 • #785: Thiếu hụt khối kia
 • #786: Yêu Vực thái độ
 • #787: Trăm vạn yêu quân thống soái
 • #788: Nhậu nhẹt ngủ Xà Cơ
 • #789: Chiếm Thánh Sơn, phân thần khoáng
 • #790: Hủy diệt Bàn Sơn nhất mạch
 • #791: Tam đại Yêu Vương
 • #792: Hắn là yêu
 • #793: Thánh Nhân chi tướng
 • #794: Thiên hạ Trận sư hợp thành một đường
 • #795: Thế ngoại tiên cảnh
 • #796: Mang ngươi đầu người đi
 • #797: Chỉ cần tiền đặt cược
 • #798: Lại gửi đánh hai viên
 • #799: Núi tuyết ẩn sĩ
 • #800: Ta cũng muốn qua loại cuộc sống này
 • #801: Cải biến nhân gian vận mệnh
 • #802: Dịch Lâu Thất Tinh Đài
 • #803: Thánh danh sắp xuất hiện
 • #804: Thế sự nổi sóng lớn
 • #805: Có công không thể không có thưởng
 • #806: Hóa Thần cơ hội
 • #807: Sinh mà là thánh, ra mà là thiên hạ sư
 • #808: Duy nhất cơ hội
 • #809: Đông Hoàng sơn Tiểu Thánh Sư
 • #810: Bất thế kỳ tài
 • #811: Giảng đạo, hiến vật quý, chém mầm hoạ
 • #812: Chỉ là trận náo nhiệt mà thôi
 • #813: Rời đi Dịch Lâu
 • #814: Liên quan gì đến ta
 • #815: Thiên địa là một phương sách lớn
 • #816: Cùng chung chí hướng
 • #817: Hắc Ám Chi Chủ
 • #818: Hảo hảo nói lời tạm biệt
 • #819: Binh đánh Lang Gia các
 • #820: Dù sao chỉ là Nguyên Anh
 • #821: Cùng đi đi
 • #822: Bại tận Hóa Thần vô địch
 • #823: Rút long hồn, nát tiên nguyên
 • #824: Thiên hạ đại thế, không phải một người có thể ngăn
 • #825: Đại đạo không cô
 • #826: Đại đạo không cô (2)
 • #827: Đạo khác biệt, riêng phần mình tranh phong
 • #828: Lấy thiếu luyện đầy đủ, chưa từng luyện có
 • #829: Luyện hóa thiên lôi thành tiên nguyên
 • #830: Con đường của ngươi rất không tệ
 • #831: Nên trả lại thời điểm
 • #832: Đạo truyền người trong thiên hạ
 • #833: Cố nhân gặp gỡ
 • #834: Thái Cổ Đại Tiên Giới
 • #835: Ba thước
 • #836: Trên trời rơi xuống bi văn
 • #837: Phong thánh đằng sau chuyện thứ nhất
 • #838: Hắc Ám Chi Chủ truyền thừa
 • #839: Thăng tiên chi lộ
 • #840: Ma ngẫu chuyển sinh
 • #841: Vô biên kinh hãi
 • #842: Duy nhất đường
 • #843: Đại đạo độc hành
 • #844: Ngươi thụ thương
 • #845: Kéo dài một chút
 • #846: Ngu si chi tội
 • #847: Bia đá chi bí
 • #848: Phi thăng thời đại
 • #849: Con đường của mình!
 • #850: Diễn hóa vạn pháp
 • #851: Xem hết bia đá lại nói
 • #852: Cửu Trọng Thiên loạn tượng
 • #853: Trong bia đại kinh hãi
 • #854: Huyền Hoàng Nhị Đế
 • #855: Không làm loạn thêm
 • #856: Hôm nay Thanh Dương
 • #857: Đòi lại một ít gì đó
 • #858: Không biết nặng nhẹ, tội ác tày trời
 • #859: Ngươi cùng Thanh Dương giai vong
 • #860: Sợ ném chuột vỡ bình
 • #861: Thanh Dương chi uy
 • #862: Chỉ là Thanh Dương
 • #863: Một kiếm kia
 • #864: Chu tiên sinh đệ tử
 • #865: Đưa ngươi lên Cửu Thiên
 • #866: Sâu kiến chạy đi đâu
 • #867: Thay thiên địa đòi lại một ít gì đó
 • #868: Thanh Dương kiếm si
 • #869: Tam Thi lưu một cảnh
 • #870: Thiết đàn giảng đạo
 • #871: Đệ nhất Yêu Đao
 • #872: Ma tức bên trong sinh ra sinh mệnh
 • #873: Côn Lôn sơn tàn bia
 • #874: Hồng Mông Đạo Khí
 • #875: Thiên hạ trống trận lên
 • #876: Quyết định ngu xuẩn
 • #877: Nhân gian thống khoái sự tình
 • #878: Đại chiến phân khởi
 • #879: Khí vận chi chiến
 • #880: Ai có thể bị khinh thường
 • #881: Trường Sinh Tiên Điện
 • #882: Lòng người chỉ có lòng người bổ
 • #883: Lấy máu thay máu, lấy răng thay răng
 • #884: Tị thế chi nợ
 • #885: Nhân gian khí vận không dứt
 • #886: Thành tựu siêu thoát
 • #887: Tự thành thiên địa
 • #888: Thật là lợi hại một kiếm
 • #889: Một kiếm khai thiên, vạn kiếm sinh linh
 • #890: Vẫn là phải chiến
 • #891: Duy nhất phương pháp
 • #892: Đến phiên thế hệ này
 • #893: Xem nhân gian, nhìn lên bầu trời
 • #894: Phi thăng chi lộ
 • #895: Đại Tiên Giới
 • #896: Thôn phệ Thiên Ma
 • #897: Người cứu thế
 • #898: Thượng Thiện Thái Hoàng Thiên
 • #899: Đi tử lộ, nhận tử lý
 • #900: Cấm kỵ chi cảnh
 • #901: Di tộc chi mệnh
 • #902: Cấm kỵ chi địa
 • #903: Trước kia chuyện xưa cùng ta đến tột cùng là ai
 • #904: Pháp tắc hiển hóa, bất hủ điên dại
 • #905: Một đạo tiên triện
 • #906: 33 tòa Đế Kinh điện
 • #907: Nghịch chuyển Hồng Mông chư vạn tộc
 • #908: Không biết Thái Hoàng Thiên
 • #909: Thượng Thiện Thái Hoàng Thiên
 • #910: Cứu thế chi chủ
 • #911: Đại kiếp chân tướng (1)
 • #912: Đại kiếp chân tướng (2)
 • #913: Hóa giải đại kiếp chi pháp
 • #914: Vô Ưu Thiên
 • #915: Vô Ưu sinh linh
 • #916: Tất cả mọi người là vô tội
 • #917: Không giúp được ngươi cái gì
 • #918: Tuyệt vọng một kiếm
 • #919: Như lòng người có thiếu
 • #920: Duy nhất có ý nghĩa sự tình
 • #921: Họa dẫn
 • #922: Thiên địa ung dung, chính là ta thề chứng
 • #923: Khẳng khái phó nghĩa Vô Ưu Thiên
 • #924: Thiên ngoại lo lắng âm thầm
 • #925: Một lòng trung can
 • #926: Quả nhiên vẫn là đến một bước này
 • #927: Tuyệt không khó
 • #928: Thời cơ đã đến
 • #929: Đại loạn đã hiện
 • #930: Đế thị chi lộ
 • #931: Lực lượng cường đại nhất
 • #932: Trời sập, đất nứt
 • #933: Đại kiếp giáng lâm
 • #934: Thôn phệ bản nguyên
 • #935: Phương Nguyên mục đích
 • #936: Đều là đường cùng
 • #937: Đã thành kết cục đã định
 • #938: Thiên Nguyên đại kiếp
 • #939: Hiểu rõ đây hết thảy
 • #940: Một món lễ lớn
 • #941: Lòng người bất tuyệt, đại đạo bất diệt
 • #942: Một đứa bé
 • #943: Lòng người khó giả
 • #944: Chiến đấu tới cùng
 • #945: Trong tuyệt vọng tạo hóa
 • #946: Lòng người như cờ
 • #947: Phuơng pháp cuối cùng
 • #948: Lòng người đều có tư, nhưng. . .
 • #949: Lòng người là cái quỷ gì
 • #950: Ta lấy một kiếm ngăn đại kiếp
 • #951: Sinh diệt chi chiến
 • #952: Chân chính người cứu thế
 • #953: Bị lòng người đùa nghịch
 • #954: Thiên Diễn chi thuật
 • #955: Mèo trắng đang cười
 • #956: Kẻ yếu mới cần lựa chọn
 • #957: Mài mài một cái kiếm này
 • #958: Cái kia cười một tiếng
 • #959: Vĩnh trấn Thiên Nhân quan
 • #960: Ba ngàn năm đại kiếp
 • #961: Thanh Dương đệ tử
 • #962: Thanh Dương tổ huấn
 • #963: Cá sẽ chết, lưới sẽ không phá
 • #964: Thiên hạ không chỗ không phải kiếm
 • #965: Ma tức phun trào thiên hạ loạn
 • #966: Huyền Thiên Trản
 • #967: Dạng này nhân gian không có ý nghĩa
 • #968: Đệ tử của hắn
 • #969: Đi ai đường
 • #970: Ba đạo vết roi
 • #971: Ta có một loại dự cảm
 • #972: Đem công di qua
 • #973: Ngộ lòng người, tham ma tức
 • #974: Một sợi vi mang, chiếu rọi thế giới
 • #975: Mời đồng đạo, thiên ngoại một trận chiến
 • #976: Lên trời một trận chiến
 • #977: Dưới Thiên Nhân quan gặp lại
 • #978: Thiên Nhân quan trước
 • #979: Đối thủ, cùng mình
 • #980: Công hướng Thái Hoàng Thiên ( 4500 chữ đại chương )
 • #981: Độ Thế Chi Chu ( 4000 chữ đại chương )
 • #982: Vì sao mà chiến
 • #983: Chiến trường dương danh lúc
 • #984: Người đánh cờ góc độ
 • #985: Mạnh nhất con rơi
 • #986: Một chỉ định càn khôn
 • #987: Một tay kình thiên
 • #988: Hay là tới mức độ này
 • #989: Ta thua, ngươi cũng không có thắng
 • #990: Cuối cùng một tòa thần bia
 • #991: Phân phong Chư Thiên
 • #992: Kiếm chỉ Thập Cửu Thiên
 • #993: Dựa vào cái gì
 • #994: Bớt nói nhiều lời, chém tất cả
 • #995: Một kiếm chém ra hề nhảy nhót
 • #996: Khuyên ngươi buông xuống chấp nhất
 • #997: Cải Thiên Dịch Đạo
 • #998: Muốn tu hành, trước tu tâm
 • #999: Một người có hai bộ mặt, luân hồi đại thế
 • #1000: Hồi cuối
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Đạo Tàng Mỹ Lợi Kiên

TiKay

Duy Ngô Tiêu Dao

TiKay

Hoành Tảo Hoang Vũ

TiKay

Bách Luyện Thành Tiên

TiKay

Chân Tiên

TiKay

Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply