Đồng Nhân

Đấu La Chi Có Được Bát Kỳ Kỹ

Đấu La Chi Có Được Bát Kỳ Kỹ

Tố Vân Đào: “Tiểu bằng hữu, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, hẳn là luyện võ kỳ tài, muốn gia nhập Võ Hồn Điện sao?”

Mặc Lâm nhặt lên một cái nhánh cây, nâng lên đầu gối phải, hai tay dùng sức một chiết:”Đã như vậy, ta đem hiệu trung với ngươi (Võ Hồn Điện )!”

CVT: Bát kỳ kỹ là tám loại kỹ năng trong Nhất Nhân Chi Hạ (Hitori no Shita) gồm: Khí Thể Nguyên Lưu, Thần Cơ Bách Luyện, Song Toàn Thủ, Câu Linh Khiển Tướng, Thông Thiên Lục, Lục Khố Tiên Tặc, Phong Hậu Kỳ Môn, Đại La Động Quan và còn một kỹ năng không trong bát kỳ kỹ là Thần Minh Linh.

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Liên Hải Đích Đại Học Sinh
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Luân Hồi Lạc Viên

TiKay

Conan Chi Luôn Có Người Muốn Hại Ta

TiKay

Có Thể Xuyên Qua Ta Làm Như Thế Nào Sóng

TiKay

Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

TiKay

Tối Cường Phản Diện Thôn

TiKay

Hải Tặc Chi Lôi Thần Hàng Lâm

TiKay

Leave a Reply