Đồng Nhân

Đấu La Chi Có Được Bát Kỳ Kỹ

Đấu La Chi Có Được Bát Kỳ Kỹ

Tố Vân Đào: “Tiểu bằng hữu, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, hẳn là luyện võ kỳ tài, muốn gia nhập Võ Hồn Điện sao?”

Mặc Lâm nhặt lên một cái nhánh cây, nâng lên đầu gối phải, hai tay dùng sức một chiết:”Đã như vậy, ta đem hiệu trung với ngươi (Võ Hồn Điện )!”

CVT: Bát kỳ kỹ là tám loại kỹ năng trong Nhất Nhân Chi Hạ (Hitori no Shita) gồm: Khí Thể Nguyên Lưu, Thần Cơ Bách Luyện, Song Toàn Thủ, Câu Linh Khiển Tướng, Thông Thiên Lục, Lục Khố Tiên Tặc, Phong Hậu Kỳ Môn, Đại La Động Quan và còn một kỹ năng không trong bát kỳ kỹ là Thần Minh Linh.

txt: metruyenchu.com


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Liên Hải Đích Đại Học Sinh
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Đấu Phá Chi Ta Thật Sự Vô Địch

TiKay

Hải Tặc Chi Lôi Thần Hàng Lâm

TiKay

Pokemon Chi Thiên Quyến Giả

TiKay

Đồng Thời Chuyển Kiếp 99 Cái Thế Giới

TiKay

Mỹ Mạn Thế Giới Âm Ảnh Quỹ Tích

TiKay

Ta Muốn Ăn Vĩ Thú

TiKay

Leave a Reply