Huyền Huyễn

Đế Đạo Độc Tôn

Thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang; kỳ môn chín độn, giảng đạo tinh không. Khi địa cầu phủ đầy bụi vạn cổ núi tuyết long quan chuyển vị thời khắc, tru thiên đại đạo lâm thế, thần ma văn minh đến, vũ trụ dường như xé rách gông xiềng thần ma, diễn biến một cái đặc sắc tuyệt luân tu hành thế giới. Tiên mệnh thiếu niên từ trong nhỏ yếu quật khởi, từng bước một đạp về vũ trụ biển sao, chiến vạn giới, phạt tiên khung. . .

Cảnh giới: Sơ Thủy (Giác Tỉnh)-Mệnh Tuyền-Trúc Khí-Đạo Môn-Thần Thông-Pháp Tướng-Chuẩn Đạo-Đại Đạo-Thần cảnh-Thiên Thần-Thần Vương-Đại năng-Bất Hủ (Cấm kỵ)-Chân Tiên-Đại La-Chí Tôn-Thánh cảnh (Tiểu Thánh-Đại Thánh)-Hoàng Giả-Cấm Kỵ-Tiên Vương (Tiểu thành-Đại Thành)-Phong Đế
Converter: khaox8896
Nguồn: truyencv.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Nhất Diệp Thanh Thiên
 •  Chương: /2215
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Núi tuyết táng thiên quan2020-07-30 04:20
 • #2: Căn cứ thứ chín2020-07-30 04:21
 • #3: Luyện khí hóa tinh2020-07-30 04:21
 • #4: Thần bí đồ đằng2020-07-30 04:22
 • #5: Nguyên Tinh Thạch2020-07-30 04:22
 • #6: Hình Ý Quyền2020-07-30 04:22
 • #7: Tần Thủy Hoàng lăng2020-07-30 04:22
 • #8: Mệnh tuyền2020-07-30 04:22
 • #9: Sơn bảo2020-07-30 04:22
 • #10: Luyện võ cường thân2020-07-30 04:23
 • #11: Chu Quả2020-07-30 04:23
 • #12: Nguyên dịch2020-07-30 04:23
 • #13: Địa Hạ thương minh2020-07-30 04:23
 • #14: Trắc nghiệm bia2020-07-30 04:23
 • #15: Lấy khí hoá hình!2020-07-30 04:24
 • #16: Tô Viêm giác tỉnh!2020-07-30 04:24
 • #17: Giao Long!2020-07-30 04:24
 • #18: Chém giết Thú Vương!2020-07-30 04:24
 • #19: Giác tỉnh xong xuôi2020-07-30 04:24
 • #20: Huyết thống thần thông2020-07-30 04:24
 • #21: Hình Ý Quyền phổ2020-07-30 04:25
 • #22: Chế thuốc2020-07-30 04:25
 • #23: Sát hạch bắt đầu!2020-07-30 04:25
 • #24: Trắc nghiệm!2020-07-30 04:25
 • #25: Nổi giận đùng đùng2020-07-30 04:25
 • #26: Luyện Hồn Thuật2020-07-30 04:25
 • #27: Thái Cổ Tinh Thần Quyền2020-07-30 04:25
 • #28: Bá đạo Đường Nghĩa!2020-07-30 04:25
 • #29: Nguyên thần pháp môn2020-07-30 04:26
 • #30: Thất lạc ký ức2020-07-30 04:26
 • #31: Long mạch nơi2020-07-30 04:26
 • #32: Bia đá xếp hạng2020-07-30 04:26
 • #33: Buổi đấu giá2020-07-30 04:26
 • #34: Thần bí truyền thừa2020-07-30 04:26
 • #35: Trấn Thiên chung!2020-07-30 04:27
 • #36: Tiềm Long Bảng2020-07-30 04:27
 • #37: Bảo huyệt!2020-07-30 04:27
 • #38: Kho báu2020-07-30 04:27
 • #39: Kim Ô huyết thống2020-07-30 04:27
 • #40: Thân thể Mệnh Nguyên2020-07-30 04:27
 • #41: Thượng cổ chân huyết2020-07-30 04:27
 • #42: Cá lớn nuốt cá bé2020-07-30 04:27
 • #43: Thoát thai hoán cốt2020-07-30 04:28
 • #44: Lôi Thần huyết thống2020-07-30 04:28
 • #45: Xông Thí Luyện tháp!2020-07-30 04:28
 • #46: Rồng rắn lên lục!2020-07-30 04:28
 • #47: Trận ngân2020-07-30 04:28
 • #48: Tầng thứ tám!2020-07-30 04:28
 • #49: Người phát sát cơ!2020-07-30 04:28
 • #50: Khắp nơi mời2020-07-30 04:29
 • #51: Siêu cường khen thưởng!2020-07-30 04:29
 • #52: Thổ phỉ quá cảnh!2020-07-30 04:29
 • #53: Lục phẩm Trúc Cơ tắm thuốc!2020-07-30 04:30
 • #54: Có hàng vạn con ngựa chạy chồm!2020-07-30 04:30
 • #55: Đang xông Thí Luyện tháp2020-07-30 04:30
 • #56: Tụ Linh trận!2020-07-30 04:30
 • #57: Mỹ nữ thành đàn2020-07-30 04:30
 • #58: Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết2020-07-30 04:30
 • #59: Tam đại cảnh!2020-07-30 04:30
 • #60: Nhân trung vương thể2020-07-30 04:31
 • #61: Rồng gầm rung trời!2020-07-30 04:31
 • #62: Võ Thần!2020-07-30 04:31
 • #63: Đệ tử tranh huy!2020-07-30 04:31
 • #64: Tầng thứ mười2020-07-30 04:32
 • #65: Dị biến dấu hiệu!2020-07-30 04:32
 • #66: Đại thế!2020-07-30 04:32
 • #67: Vị Lai Kinh!2020-07-30 04:32
 • #68: Trúc Nguyệt2020-07-30 04:32
 • #69: Hoa Hạ chi loạn!2020-07-30 04:32
 • #70: Đại thần thông!2020-07-30 04:32
 • #71: 'Đạo' đến!2020-07-30 04:33
 • #72: Cường mở Mệnh tuyền!2020-07-30 04:33
 • #73: Tô Viêm cơn giận!2020-07-30 04:33
 • #74: Cuồng bá phong thái!2020-07-30 04:33
 • #75: Bá tuyệt!2020-07-30 04:33
 • #76: Vũ Dịch Linh2020-07-30 04:34
 • #77: Ngũ Thải Thạch2020-07-30 04:34
 • #78: Hoa Hạ số một2020-07-30 04:34
 • #79: Biến đổi lớn!2020-07-30 04:34
 • #80: Nữ Tu La!2020-07-30 04:34
 • #81: Đánh giết Đào Thiên Hoa!2020-07-30 04:35
 • #82: Long đồ đằng lực lượng!2020-07-30 04:35
 • #83: Xé xác Giao Long Vương!2020-07-30 04:35
 • #84: Cửu Long Tỏa Thiên2020-07-30 04:35
 • #85: Đoạt tạo hóa!2020-07-30 04:35
 • #86: Hành hung Lôi lão!2020-07-30 04:35
 • #87: Đánh giết Khương Vô Ngân!2020-07-30 04:36
 • #88: Tuyệt sắc mỹ nhân2020-07-30 04:36
 • #89: Tái ngộ Doãn Y Tư2020-07-30 04:36
 • #90: Tô Viêm lai lịch2020-07-30 04:36
 • #91: Thánh Nguyên Kinh2020-07-30 04:36
 • #92: Tuyệt thế hung địa2020-07-30 04:36
 • #93: Xông vào hoàng lăng!2020-07-30 04:36
 • #94: Khủng bố bảo đỉnh2020-07-30 04:37
 • #95: Thiết Bảo Tài!2020-07-30 04:37
 • #96: Bát quái lò luyện đan2020-07-30 04:37
 • #97: Kim đan đại dược2020-07-30 04:37
 • #98: Tinh Thể!2020-07-30 04:37
 • #99: Mưu đoạt chí bảo2020-07-30 04:37
 • #100: Cửu Long bảo kiếm2020-07-30 04:37
 • #101: Biến thiên2020-07-30 04:38
 • #102: Nộ huyết sôi!2020-07-30 04:38
 • #103: Khắp thế gian đều kinh ngạc!2020-07-30 04:38
 • #104: Chưởng long mạch!2020-07-30 04:38
 • #105: Dựa thế!2020-07-30 04:38
 • #106: Ước chiến!2020-07-30 04:38
 • #107: Hạ Trạch Chiến Thần!2020-07-30 04:38
 • #108: Sân thí luyện2020-07-30 04:39
 • #109: Mạnh nhất thí luyện2020-07-30 04:39
 • #110: Lão đạo2020-07-30 04:39
 • #111: Dưỡng mệnh!2020-07-30 04:39
 • #112: Thể chất giải phong!2020-07-30 04:39
 • #113: Thể chất tiến hóa!2020-07-30 04:39
 • #114: Tinh Thần gạo2020-07-30 04:39
 • #115: Thiên địa hợp nhất2020-07-30 04:39
 • #116: Tô Viêm Chiến Thần?2020-07-30 04:40
 • #117: Đạo môn2020-07-30 04:40
 • #118: Lại tới Châu Mục Lãng Mã phong!2020-07-30 04:40
 • #119: Tổ Yến sào huyệt2020-07-30 04:40
 • #120: Bảo đỉnh đồng thau đáng sợ!2020-07-30 04:40
 • #121: Kim Thân Dịch2020-07-30 04:40
 • #122: Kim Thân Hồng Lô2020-07-30 04:40
 • #123: Tìm hiểu quy tắc2020-07-30 04:41
 • #124: Địa cầu lần thứ ba giác tỉnh!2020-07-30 04:41
 • #125: Chu Tước Hỏa Lô2020-07-30 04:41
 • #126: Trúc Khí2020-07-30 04:41
 • #127: Bản mệnh đỉnh2020-07-30 04:41
 • #128: Phá trận!2020-07-30 04:42
 • #129: Chuẩn bị xét nhà2020-07-30 04:42
 • #130: Được mùa!2020-07-30 04:42
 • #131: Đồng thau cửa lớn2020-07-30 04:42
 • #132: Tái ngộ núi tuyết long quan2020-07-30 04:42
 • #133: Vượt cửa ải!2020-07-30 04:42
 • #134: Phẫn nộ Tổ Yến2020-07-30 04:42
 • #135: Quyết đấu Tổ Yến!2020-07-30 04:43
 • #136: Phiên Thiên Ấn2020-07-30 04:43
 • #137: Trúc Nguyệt bản mệnh thần tháp2020-07-30 04:43
 • #138: Huyết tế2020-07-30 04:43
 • #139: Cửu Long hợp nhất!2020-07-30 04:43
 • #140: Chém sống Tổ Yến!2020-07-30 04:43
 • #141: Dung nhan dễ lão2020-07-30 04:44
 • #142: Thánh vực không gian2020-07-30 04:44
 • #143: Nguy cơ!2020-07-30 04:44
 • #144: Vạn Yêu kỳ2020-07-30 04:44
 • #145: Mở ra Thánh Môn!2020-07-30 04:44
 • #146: Mười đại cường giả2020-07-30 04:44
 • #147: Giết toàn bộ các ngươi!2020-07-30 04:44
 • #148: Khủng bố chiến lực!2020-07-30 04:45
 • #149: Tứ tinh hợp nhất!2020-07-30 04:45
 • #150: Đại chiến đỉnh cao!2020-07-30 04:45
 • #151: Đại nhân vật đến2020-07-30 04:45
 • #152: Hủy trận!2020-07-30 04:45
 • #153: Lại tới núi tuyết không gian2020-07-30 04:46
 • #154: Mở ra thiên quan!2020-07-30 04:46
 • #155: Rời đi Địa cầu2020-07-30 04:46
 • #156: Trong vũ trụ lữ đồ2020-07-30 04:46
 • #157: Diêu Quang tinh2020-07-30 04:46
 • #158: Tái ngộ Trúc Nguyệt2020-07-30 04:46
 • #159: Tinh Trủng2020-07-30 04:46
 • #160: Chân long bí thuật2020-07-30 04:47
 • #161: Tiến quân Tinh Trủng2020-07-30 04:47
 • #162: Chân long huyết!2020-07-30 04:47
 • #163: Tái tạo thân xác!2020-07-30 04:47
 • #164: Phong ba2020-07-30 04:47
 • #165: Đạo Môn cảnh nhị trọng thiên2020-07-30 04:47
 • #166: Câu Bằng cơn giận2020-07-30 04:47
 • #167: Trúc Nguyệt tình cảnh2020-07-30 04:47
 • #168: Phá Không trận2020-07-30 04:47
 • #169: Diêu Quang thành!2020-07-30 04:48
 • #170: Tử Tú Ninh2020-07-30 04:48
 • #171: Thanh niên nô lệ2020-07-30 04:48
 • #172: Thực lực tăng vọt2020-07-30 04:48
 • #173: Tiểu Long Vương2020-07-30 04:48
 • #174: Diêu Quang Cự Tử2020-07-30 04:48
 • #175: Thiên kiêu mây tụ2020-07-30 04:49
 • #176: Phong vân hội tụ2020-07-30 04:49
 • #177: Thần thông tự viết2020-07-30 04:49
 • #178: Sát trận khí2020-07-30 04:49
 • #179: Đấu phú2020-07-30 04:49
 • #180: Nguyên Thủy Bảo Dịch2020-07-30 04:49
 • #181: Thần Thông Cửu Biến2020-07-30 04:49
 • #182: Lần thứ hai thể chất tiến hóa!2020-07-30 04:49
 • #183: Doãn Y Tư phục sinh2020-07-30 04:50
 • #184: Tử Vi giáo2020-07-30 04:50
 • #185: Bái sư2020-07-30 04:50
 • #186: Hiểm cảnh2020-07-30 04:50
 • #187: Nộ giết2020-07-30 04:50
 • #188: Xúc động phong vân2020-07-30 04:51
 • #189: Di sản bão táp2020-07-30 04:51
 • #190: Sát kiếp2020-07-30 04:51
 • #191: Danh dương thiên hạ2020-07-30 04:51
 • #192: Quần hùng đột kích2020-07-30 04:51
 • #193: Pháp lực ngập trời!2020-07-30 04:51
 • #194: Chọc thủng trời2020-07-30 04:51
 • #195: Phật môn bí bảo2020-07-30 04:51
 • #196: Bảo Tài quá khứ?2020-07-30 04:51
 • #197: Man Hoang sơn2020-07-30 04:51
 • #198: Tinh Không Vương Thú2020-07-30 04:52
 • #199: Truyền thừa địa2020-07-30 04:52
 • #200: Thể chất bí mật2020-07-30 04:52
 • #201: Súc Địa Thành Thốn!2020-07-30 04:52
 • #202: Tìm hiểu2020-07-30 04:52
 • #203: Chỗ dựa!2020-07-30 04:52
 • #204: Hống động tinh không2020-07-30 04:52
 • #205: Tiên binh mảnh vỡ2020-07-30 04:53
 • #206: Gió nổi mây vần!2020-07-30 04:53
 • #207: Giao dịch2020-07-30 04:53
 • #208: Thức mở đầu!2020-07-30 04:53
 • #209: Rèn đúc thuật2020-07-30 04:53
 • #210: Vực ngoại thiên kiêu2020-07-30 04:54
 • #211: Xông Bắc Đấu Tinh Tháp2020-07-30 04:54
 • #212: Bạo phát!2020-07-30 04:54
 • #213: Nhằm phía đỉnh phong2020-07-30 04:54
 • #214: Chí Tôn Thể2020-07-30 04:54
 • #215: Bắc Đấu tổ mạch2020-07-30 04:55
 • #216: Ba lô hợp nhất!2020-07-30 04:55
 • #217: Tô Viêm bản mệnh thần thông!2020-07-30 04:55
 • #218: Bắc Đấu kinh các2020-07-30 04:55
 • #219: Năm đại điện2020-07-30 04:55
 • #220: Bá Thể Thuật2020-07-30 04:55
 • #221: Ngũ hành cách cục2020-07-30 04:56
 • #222: Hỗn độn đại điện2020-07-30 04:56
 • #223: Bất Hủ Tiên Kinh2020-07-30 04:56
 • #224: Chiến quần hùng!2020-07-30 04:56
 • #225: Khí ngút trời2020-07-30 04:57
 • #226: Bắc Đẩu quyền!2020-07-30 04:57
 • #227: Thiên kiêu Tô Viêm!2020-07-30 04:57
 • #228: Đạo Môn cảnh đỉnh phong2020-07-30 04:57
 • #229: Giao dịch Hỗn Độn Bảo Thư2020-07-30 04:57
 • #230: Của cải kếch xù2020-07-30 04:57
 • #231: Tiết Quan xuất quan2020-07-30 04:57
 • #232: Đại năng pháp chỉ2020-07-30 04:57
 • #233: Thất Tinh Lô2020-07-30 04:58
 • #234: Lưu vong2020-07-30 04:58
 • #235: Đột phá2020-07-30 04:58
 • #236: Bước vào Thần Thông cảnh2020-07-30 04:58
 • #237: Quét ngang cùng cảnh!2020-07-30 04:58
 • #238: Đánh giết Câu Bằng2020-07-30 04:58
 • #239: Tàn sát một mảng lớn2020-07-30 04:58
 • #240: Trời cao mặc chim bay2020-07-30 04:59
 • #241: Thần bí đan phương2020-07-30 04:59
 • #242: Yêu Đế ấn2020-07-30 04:59
 • #243: Tử Hà tiên tử2020-07-30 04:59
 • #244: Vũ trụ cách cục2020-07-30 04:59
 • #245: Khổ tu đường2020-07-30 04:59
 • #246: Thần Thông cảnh lục trọng thiên!2020-07-30 04:59
 • #247: Hạt nhân đường nối2020-07-30 05:00
 • #248: Tô Viêm chiến lực!2020-07-30 05:00
 • #249: Đoạt trọng bảo!2020-07-30 05:00
 • #250: Cường hãn thân xác2020-07-30 05:00
 • #251: Bắc Đẩu thành2020-07-30 05:00
 • #252: Tử Vi Thánh nữ2020-07-30 05:00
 • #253: Hợp mưu2020-07-30 05:00
 • #254: Hành hung Tiết Long2020-07-30 05:01
 • #255: Lôi điện đại vực2020-07-30 05:01
 • #256: Thiểm Điện thảo2020-07-30 05:01
 • #257: Màu vàng lôi vực2020-07-30 05:01
 • #258: Thần lực ngập trời2020-07-30 05:01
 • #259: Xuất quan2020-07-30 05:01
 • #260: Hống động non sông!2020-07-30 05:01
 • #261: Đại khai sát giới2020-07-30 05:02
 • #262: Tắm máu khu mỏ quặng!2020-07-30 05:02
 • #263: Sóng ngầm2020-07-30 05:02
 • #264: Tiết gia buổi đấu giá!2020-07-30 05:02
 • #265: Cường đại đội hình2020-07-30 05:02
 • #266: Mệnh đáng giá vài đồng tiền?2020-07-30 05:02
 • #267: Đập bãi!2020-07-30 05:02
 • #268: Cướp sạch2020-07-30 05:02
 • #269: Chân long sào?2020-07-30 05:02
 • #270: Chia của2020-07-30 05:03
 • #271: Chuẩn thánh dược!2020-07-30 05:03
 • #272: Chân long xuất thế2020-07-30 05:03
 • #273: Ngân Long2020-07-30 05:03
 • #274: Trấn áp Diêu Quang Cự Tử2020-07-30 05:03
 • #275: Chân long động2020-07-30 05:03
 • #276: Chân Long Thảo!2020-07-30 05:04
 • #277: Tứ Linh trận2020-07-30 05:04
 • #278: Va chạm mạnh2020-07-30 05:04
 • #279: Phúc Địa Ấn!2020-07-30 05:04
 • #280: Đánh giết Tiết Long2020-07-30 05:04
 • #281: Sông đen2020-07-30 05:05
 • #282: Cực âm hà2020-07-30 05:05
 • #283: Tạo hóa địa2020-07-30 05:05
 • #284: Lại ngộ thiên quan2020-07-30 05:05
 • #285: Kim quan2020-07-30 05:05
 • #286: Thiết công kê2020-07-30 05:05
 • #287: Thần Thông cảnh đỉnh phong2020-07-30 05:05
 • #288: Đạo Điện2020-07-30 05:06
 • #289: Đại sát tứ phương2020-07-30 05:06
 • #290: Giết ngược lại Chân long sào huyệt2020-07-30 05:06
 • #291: Quyết đấu Hàn Đồng2020-07-30 05:06
 • #292: Bá Long Thuật2020-07-30 05:06
 • #293: Nắm giữ sát trận2020-07-30 05:06
 • #294: Đánh giết Hàn Đồng2020-07-30 05:06
 • #295: Cửu Cực trận2020-07-30 05:07
 • #296: Tro bay2020-07-30 05:07
 • #297: Thần linh con mắt2020-07-30 05:07
 • #298: Nhằm phía lôi trì2020-07-30 05:07
 • #299: Chuyển Sinh trì2020-07-30 05:07
 • #300: Bắc Đẩu đến cứu viện!2020-07-30 05:07
 • #301: Ba mươi sáu thiên cương2020-07-30 05:07
 • #302: Pháp Tướng cảnh!2020-07-30 05:07
 • #303: Cường sát vực ngoại thiên kiêu2020-07-30 05:08
 • #304: Long với phượng!2020-07-30 05:08
 • #305: Đại chiến đỉnh cao2020-07-30 05:09
 • #306: Bắc Đẩu quyền!2020-07-30 05:09
 • #307: Đánh giết Tổ Hành2020-07-30 05:09
 • #308: Truy sát Tiết Quan2020-07-30 05:09
 • #309: Tử Vi Thiên Bàn!2020-07-30 05:09
 • #310: Tiết Quan hộ đạo giả?2020-07-30 05:09
 • #311: Mặt dây chuyền chi biến2020-07-30 05:09
 • #312: Lôi vực chi biến2020-07-30 05:09
 • #313: Linh Vân tiên tử2020-07-30 05:10
 • #314: Ma Quỷ Vụ2020-07-30 05:10
 • #315: Hung tàn thủ đoạn!2020-07-30 05:10
 • #316: Khang Nguyên!2020-07-30 05:10
 • #317: Đang xông Bắc Đấu Tinh Tháp2020-07-30 05:10
 • #318: Bắc Đẩu quyền áo nghĩa2020-07-30 05:10
 • #319: Pháp tướng lực lượng2020-07-30 05:11
 • #320: Thể như vũ trụ!2020-07-30 05:11
 • #321: Đại đạo bảo dịch2020-07-30 05:11
 • #322: Đại Đạo Thiên Lô!2020-07-30 05:11
 • #323: Nộ giết2020-07-30 05:12
 • #324: Bá tuyệt thủ đoạn2020-07-30 05:12
 • #325: Lạc Nhật lĩnh2020-07-30 05:12
 • #326: Nghệ Viên kỳ ngộ!2020-07-30 05:12
 • #327: Giết hết toàn trường2020-07-30 05:12
 • #328: Thần bí cốt thư!2020-07-30 05:12
 • #329: Muôn người chú ý2020-07-30 05:12
 • #330: Quyết đấu Khang Nguyên2020-07-30 05:13
 • #331: Tinh vực lực lượng2020-07-30 05:13
 • #332: Đánh giết Khang Nguyên2020-07-30 05:13
 • #333: Bắc Đẩu tinh giải phong2020-07-30 05:13
 • #334: Chuẩn Đạo cảnh2020-07-30 05:13
 • #335: Đánh giết Tiết gia chủ2020-07-30 05:14
 • #336: Thần linh bội kiếm2020-07-30 05:14
 • #337: Rơi vào ma quật2020-07-30 05:14
 • #338: Tiên sơn2020-07-30 05:14
 • #339: Cải tử hồi sinh2020-07-30 05:14
 • #340: Khủng bố bá chủ2020-07-30 05:15
 • #341: Luyện thần hóa hư2020-07-30 05:15
 • #342: Thân thế bí ẩn2020-07-30 05:15
 • #343: Khổn Tiên Thằng2020-07-30 05:15
 • #344: Huyết chiến2020-07-30 05:15
 • #345: Lão thủ lĩnh2020-07-30 05:16
 • #346: Luyện Thiên lô2020-07-30 05:16
 • #347: Hậu Tổ tinh2020-07-30 05:16
 • #348: Tìm hiểu Bắc Đẩu quyền2020-07-30 05:16
 • #349: Bắc Đẩu tổ mạch2020-07-30 05:16
 • #350: Nắm giữ không gian2020-07-30 05:17
 • #351: Chém giết đại nhân vật2020-07-30 05:17
 • #352: Rời đi Bắc Đẩu tinh2020-07-30 05:17
 • #353: Ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ2020-07-30 05:17
 • #354: Kinh biến2020-07-30 05:17
 • #355: Tô Viêm chiến lực2020-07-30 05:17
 • #356: Hung hăng Tử Tú Ninh2020-07-30 05:18
 • #357: Tử Thái2020-07-30 05:18
 • #358: Cưỡng đoạt2020-07-30 05:18
 • #359: Trúc Nguyệt đến!2020-07-30 05:18
 • #360: Hung hăng Trúc Nguyệt2020-07-30 05:18
 • #361: Một chưởng trấn áp!2020-07-30 05:18
 • #362: Thần chiến!2020-07-30 05:18
 • #363: Nộ huyết sôi2020-07-30 05:19
 • #364: Long đồ đằng vấn thế!2020-07-30 05:19
 • #365: Đánh giết Hàn Tấn!2020-07-30 05:19
 • #366: Lão Tinh chủ2020-07-30 05:19
 • #367: Rời đi Bắc Đẩu tinh vực!2020-07-30 05:19
 • #368: Giẫm dòng thời không tiến lên2020-07-30 05:19
 • #369: Hạ Côn Luân2020-07-30 05:20
 • #370: Kim Cương Bất Phôi Thể2020-07-30 05:20
 • #371: Một quyền đánh bay2020-07-30 05:20
 • #372: Thạch tháp rèn thể2020-07-30 05:20
 • #373: Gió nổi mây vần2020-07-30 05:20
 • #374: Nhân thể thương tổn2020-07-30 05:20
 • #375: Thạch tháp dấu ấn2020-07-30 05:21
 • #376: Đi tới Tử Vi thành2020-07-30 05:21
 • #377: Cửu Dương chí tôn2020-07-30 05:21
 • #378: Thiên Địa Nguyên Tương2020-07-30 05:21
 • #379: Tử Dương đạo trường2020-07-30 05:21
 • #380: Kiếp Giáp!2020-07-30 05:21
 • #381: Hóa Long quả2020-07-30 05:22
 • #382: Ngọc Lê2020-07-30 05:22
 • #383: Tử Dương đạo trường2020-07-30 05:22
 • #384: Đại năng truyền thừa2020-07-30 05:22
 • #385: Mạnh mẽ thân xác2020-07-30 05:22
 • #386: Táng Vực cường giả2020-07-30 05:22
 • #387: Tái ngộ Tô Đại Long2020-07-30 05:23
 • #388: Kiếp Giáp mạnh mẽ2020-07-30 05:23
 • #389: Bổ Thiên Thuật2020-07-30 05:23
 • #390: Lại tới Tử Dương đạo trường!2020-07-30 05:23
 • #391: Thí luyện!2020-07-30 05:23
 • #392: Đào móc nhân thể bảo tàng2020-07-30 05:24
 • #393: Thế giới trong thế giới2020-07-30 05:24
 • #394: Đại năng động phủ2020-07-30 05:24
 • #395: Chuẩn Đạo cảnh2020-07-30 05:24
 • #396: Săn giết hành động2020-07-30 05:24
 • #397: Tô Viêm xuất kích2020-07-30 05:24
 • #398: Tiểu thế giới tan vỡ2020-07-30 05:24
 • #399: Chân tình biểu lộ2020-07-30 05:25
 • #400: Sự kiện lớn2020-07-30 05:25
 • #401: Tổ Thừa!2020-07-30 05:25
 • #402: Danh dương vũ trụ2020-07-30 05:25
 • #403: Tô Viêm thiên nhãn!2020-07-30 05:25
 • #404: Song Cực tinh2020-07-30 05:25
 • #405: Đại loạn2020-07-30 05:25
 • #406: Bất ngờ viện quân2020-07-30 05:26
 • #407: Tử Vi tịnh thổ2020-07-30 05:26
 • #408: Hạ Côn Luân chi uy!2020-07-30 05:27
 • #409: Thiết Đại Ngưu2020-07-30 05:27
 • #410: Tổ Điện tiểu tổ2020-07-30 05:27
 • #411: Tái ngộ Doãn Y Tư!2020-07-30 05:27
 • #412: Thiên kiêu mây tụ2020-07-30 05:27
 • #413: Cổ đạo trường2020-07-30 05:27
 • #414: Âm Hiền2020-07-30 05:27
 • #415: Tiếp ngươi về nhà!2020-07-30 05:28
 • #416: Gặp gỡ2020-07-30 05:28
 • #417: Ôm nhau2020-07-30 05:28
 • #418: Không trọn vẹn vũ trụ?2020-07-30 05:28
 • #419: Ngộ đạo thạch2020-07-30 05:28
 • #420: Truyền thừa2020-07-30 05:28
 • #421: Ngộ đạo2020-07-30 05:28
 • #422: Chín màu máu!2020-07-30 05:29
 • #423: Thực lực tăng vọt!2020-07-30 05:29
 • #424: Đại biến thiên!2020-07-30 05:29
 • #425: Tử Vi giáo chủ2020-07-30 05:29
 • #426: Bá tuyệt!2020-07-30 05:29
 • #427: Tô Viêm đỉnh cao nhất chiến lực!2020-07-30 05:29
 • #428: Đánh giết Tổ Vĩnh2020-07-30 05:29
 • #429: Chạy thoát2020-07-30 05:29
 • #430: Thần Vương cơn giận2020-07-30 05:30
 • #431: Được mùa lớn!2020-07-30 05:30
 • #432: Danh dương vũ trụ2020-07-30 05:30
 • #433: Xuất quan2020-07-30 05:30
 • #434: Ngộ cố nhân2020-07-30 05:31
 • #435: Hung hăng ra tay2020-07-30 05:31
 • #436: Một cước giẫm chết2020-07-30 05:31
 • #437: Quần hùng hợp lại2020-07-30 05:31
 • #438: Nghịch chuyển thời không2020-07-30 05:32
 • #439: Thủ hộ thần2020-07-30 05:32
 • #440: Ngưu Đại Thánh2020-07-30 05:32
 • #441: Hung tàn Tô Viêm2020-07-30 05:32
 • #442: Nấu2020-07-30 05:32
 • #443: Bá chủ!2020-07-30 05:32
 • #444: Màu vàng thiên nhãn!2020-07-30 05:32
 • #445: Lẫn vào đội ngũ2020-07-30 05:32
 • #446: Phong vân tế hội2020-07-30 05:33
 • #447: Tiến vào Thần Linh sơn mạch2020-07-30 05:33
 • #448: Thần Vương thi thể2020-07-30 05:33
 • #449: Thần Vương lĩnh vực2020-07-30 05:33
 • #450: Đại kỳ ngộ2020-07-30 05:33
 • #451: Nổi lên giết người2020-07-30 05:33
 • #452: Đại chiến đỉnh cao2020-07-30 05:33
 • #453: Tô Viêm đỉnh phong chiến lực!2020-07-30 05:34
 • #454: Thần thông Luyện Thiên lô2020-07-30 05:34
 • #455: Tế sống hai đại cường giả2020-07-30 05:34
 • #456: Tô Viêm quật khởi!2020-07-30 05:34
 • #457: Trấn áp Tổ Dụ Nhi2020-07-30 05:34
 • #458: Cướp sạch!2020-07-30 05:34
 • #459: Tù nhân2020-07-30 05:35
 • #460: Đạo Thể đan2020-07-30 05:35
 • #461: Cầu người2020-07-30 05:35
 • #462: Địa mạch mồi lửa2020-07-30 05:35
 • #463: Chế thuốc2020-07-30 05:35
 • #464: Tàn khốc lột xác2020-07-30 05:35
 • #465: Tái tạo thân xác2020-07-30 05:35
 • #466: Huyết thống bí mật2020-07-30 05:36
 • #467: Xuất quan!2020-07-30 05:36
 • #468: Tô Viêm hùng chủ!2020-07-30 05:36
 • #469: Ngồi đợi thiên hạ quần hùng đánh tới!2020-07-30 05:36
 • #470: Đại khai sát giới!2020-07-30 05:36
 • #471: Cường giả Tô Viêm!2020-07-30 05:36
 • #472: Bão táp lại nổi lên2020-07-30 05:36
 • #473: Phòng thị2020-07-30 05:36
 • #474: Chí bảo mảnh vỡ!2020-07-30 05:37
 • #475: Xử lý hàng lậu2020-07-30 05:37
 • #476: Đại Đạo Nguyên bút2020-07-30 05:37
 • #477: Cướp đường2020-07-30 05:37
 • #478: Đánh giết Tử Tuyền Tố2020-07-30 05:37
 • #479: Địa cầu ba huynh đệ2020-07-30 05:37
 • #480: Chân đạp càn khôn2020-07-30 05:37
 • #481: Tiên Thiết Côn chi uy2020-07-30 05:38
 • #482: Chém giết!2020-07-30 05:38
 • #483: Chém giết Bằng tộc bá chủ!2020-07-30 05:38
 • #484: Giết hết toàn trường2020-07-30 05:38
 • #485: Thập toàn đại bổ thang2020-07-30 05:38
 • #486: Vô thượng chí bảo!2020-07-30 05:38
 • #487: Cốt hải2020-07-30 05:38
 • #488: Màu bạc Kiếp Giáp!2020-07-30 05:38
 • #489: Cốt hải chi uy2020-07-30 05:39
 • #490: Vô thượng bảo liệu2020-07-30 05:39
 • #491: Tổ Hoàng tàn thuật!2020-07-30 05:39
 • #492: Đại đạo ngàn vạn2020-07-30 05:39
 • #493: Siêu cấp bảo tàng2020-07-30 05:39
 • #494: Đại Đạo Thụ2020-07-30 05:39
 • #495: Hỗn độn sát cục2020-07-30 05:39
 • #496: Khốc liệt!2020-07-30 05:39
 • #497: Chạy thoát2020-07-30 05:40
 • #498: Huyết thống phản bổ2020-07-30 05:40
 • #499: Nhân yêu2020-07-30 05:40
 • #500: Bảo Tài chi biến2020-07-30 05:40
 • #501: Huyết chiến2020-07-30 05:40
 • #502: Hỗn độn chiến mâu!2020-07-30 05:40
 • #503: Khốc liệt2020-07-30 05:40
 • #504: Số sáu hung địa2020-07-30 05:41
 • #505: Chôn giết ngàn vạn địch2020-07-30 05:41
 • #506: Khốc liệt huyết chiến!2020-07-30 05:41
 • #507: Khốc liệt huyết chiến!2020-07-30 05:41
 • #508: Long Quyền cái thế!2020-07-30 05:41
 • #509: Thần Huyết quả2020-07-30 05:41
 • #510: Dưỡng thương2020-07-30 05:41
 • #511: Âm Dương Tổ Mạch2020-07-30 05:42
 • #512: Tô Viêm vượt cửa ải!2020-07-30 05:42
 • #513: Đại Đạo cảnh!2020-07-30 05:42
 • #514: Hung thần xuất quan2020-07-30 05:42
 • #515: Quét ngang!2020-07-30 05:42
 • #516: Trấn Yêu trận2020-07-30 05:42
 • #517: Thời Quang Quyền!2020-07-30 05:43
 • #518: Thi Tiên Quy Lai!2020-07-30 05:43
 • #519: Chỉ đến như thế!2020-07-30 05:43
 • #520: Âm Dương la bàn2020-07-30 05:43
 • #521: Vạn Kiếp Thể bí mật!2020-07-30 05:43
 • #522: Dịch tiến hóa!2020-07-30 05:43
 • #523: Khắp thế gian đều kinh ngạc!2020-07-30 05:44
 • #524: Thần Vương cơn giận2020-07-30 05:44
 • #525: Đại năng Thánh binh!2020-07-30 05:44
 • #526: Lại đây đánh ta a!2020-07-30 05:44
 • #527: Thần Vương tránh lui2020-07-30 05:44
 • #528: Đào bảo!2020-07-30 05:44
 • #529: Chuyện tốt tới cửa2020-07-30 05:45
 • #530: Chặn đường đánh cướp!2020-07-30 05:45
 • #531: Thắng lợi trở về2020-07-30 05:45
 • #532: Vạn long ra khỏi tổ2020-07-30 05:45
 • #533: Đại năng chết đi!2020-07-30 05:45
 • #534: Vạn Long thụ!2020-07-30 05:45
 • #535: Tiên tàng!2020-07-30 05:46
 • #536: Chín đại Thiên binh!2020-07-30 05:46
 • #537: Vạn cổ đại cục2020-07-30 05:46
 • #538: Phẫn nộ ra tay2020-07-30 05:46
 • #539: Thông Thiên Kiếm Trận2020-07-30 05:46
 • #540: Thượng cổ ngôi sao thế giới2020-07-30 05:46
 • #541: Máu tanh trả thù!2020-07-30 05:46
 • #542: Bễ nghễ quần hùng!2020-07-30 05:46
 • #543: Thượng cổ tịnh thổ2020-07-30 05:47
 • #544: Khổn Tiên Thằng!2020-07-30 05:47
 • #545: Nộ huyết thiêu đốt!2020-07-30 05:47
 • #546: Phơi thây vạn dặm!2020-07-30 05:47
 • #547: Kinh sợ địch đảm!2020-07-30 05:47
 • #548: Nhân thể lao tù!2020-07-30 05:47
 • #549: Gào vỡ non sông!2020-07-30 05:48
 • #550: Yêu Thần hoa!2020-07-30 05:48
 • #551: Đạo tặc Tô Viêm2020-07-30 05:48
 • #552: Hỗn Độn Nhãn2020-07-30 05:48
 • #553: Chảy máu cổ địa2020-07-30 05:48
 • #554: Tạo hóa vật chất2020-07-30 05:48
 • #555: Thần bí hạt giống2020-07-30 05:48
 • #556: Gió nổi mây vần2020-07-30 05:49
 • #557: Mời các ngươi uống trà!2020-07-30 05:49
 • #558: Quỳ xuống tuyên đọc2020-07-30 05:49
 • #559: Bão táp đột kích2020-07-30 05:49
 • #560: Bão táp lớn!2020-07-30 05:49
 • #561: Thần linh cung điện2020-07-30 05:49
 • #562: Hỗn Độn Chiến Y2020-07-30 05:49
 • #563: Đánh giết Tổ An Bang!2020-07-30 05:50
 • #564: Đồ sộ sát cục2020-07-30 05:50
 • #565: Quyền trấn thiên hạ!2020-07-30 05:50
 • #566: Đánh giết Tổ An Bang!2020-07-30 05:50
 • #567: Giở công phu sư tử ngoạm2020-07-30 05:50
 • #568: Binh khí hình người2020-07-30 05:50
 • #569: Ngày được mùa!2020-07-30 05:50
 • #570: Tiểu Thần Vương đan phương pháp phối chế!2020-07-30 05:50
 • #571: Khắp thế gian đều kinh ngạc2020-07-30 05:50
 • #572: Hung hiểm cục diện2020-07-30 05:51
 • #573: Bốn huynh đệ liên thủ!2020-07-30 05:51
 • #574: Thần dũng!2020-07-30 05:51
 • #575: Đại năng xuất thế2020-07-30 05:51
 • #576: Vùng cấm chi biến2020-07-30 05:51
 • #577: Trách cứ Đại năng!2020-07-30 05:51
 • #578: Thế giới thần bí2020-07-30 05:51
 • #579: Quyết đấu Tiết Quan!2020-07-30 05:52
 • #580: Đỉnh phong đại đối quyết!2020-07-30 05:52
 • #581: Sơ Thủy Kinh lực lượng2020-07-30 05:52
 • #582: Song Chí Tôn Thể chi uy2020-07-30 05:52
 • #583: Liều mạng tranh đấu!2020-07-30 05:52
 • #584: Thể chất giao hòa!2020-07-30 05:52
 • #585: Sơ thủy áo nghĩa2020-07-30 05:52
 • #586: Thể chất tiến hóa!2020-07-30 05:53
 • #587: Đánh giết Tiết Quan2020-07-30 05:53
 • #588: Đại Đạo Tiên Sơn!2020-07-30 05:53
 • #589: Đăng lâm Đại Đạo sơn2020-07-30 05:53
 • #590: Đại đạo truyền thừa2020-07-30 05:53
 • #591: Trúc Nguyệt đến2020-07-30 05:53
 • #592: Lão giáo chủ2020-07-30 05:53
 • #593: Táng Vực bộ tộc xuất thế2020-07-30 05:54
 • #594: Đến tiên trân!2020-07-30 05:54
 • #595: Bắc Đẩu giáo2020-07-30 05:54
 • #596: Bắc Đẩu thần dược2020-07-30 05:54
 • #597: Tắm máu tinh không đường2020-07-30 05:54
 • #598: Thần dược làm bạn2020-07-30 05:55
 • #599: Phong ấn Thần Linh sơn mạch2020-07-30 05:55
 • #600: Tinh Nguyệt Thể2020-07-30 05:55
 • #601: Chí tôn phong hào tranh cướp!2020-07-30 05:55
 • #602: Hợp đạo!2020-07-30 05:55
 • #603: Bắc Đẩu đạo ấn2020-07-30 05:55
 • #604: Bắc Đẩu Chí Tôn2020-07-30 05:55
 • #605: Thiên kiếp giáng thế2020-07-30 05:56
 • #606: Mênh mông vạn kiếp2020-07-30 05:56
 • #607: Tô Viêm chết đi?2020-07-30 05:56
 • #608: Chuyển tỉnh2020-07-30 05:56
 • #609: Lòng người hiểm ác2020-07-30 05:56
 • #610: Bắc Đẩu Chí Tôn Tô Viêm!2020-07-30 05:56
 • #611: Đánh giết thần linh!2020-07-30 05:57
 • #612: Bắc Đẩu chung2020-07-30 05:57
 • #613: Bắc Đẩu chung2020-07-30 05:57
 • #614: Đuổi ra sơn môn2020-07-30 05:57
 • #615: Ở dò tổ rồng2020-07-30 05:57
 • #616: Sắp xếp hậu sự2020-07-30 05:57
 • #617: Âm dương lộ!2020-07-30 05:57
 • #618: Giết chết âm linh2020-07-30 05:58
 • #619: Tro tàn lại cháy!2020-07-30 05:58
 • #620: Tái tạo thân xác2020-07-30 05:58
 • #621: Luyện hư hợp đạo2020-07-30 05:58
 • #622: Đại đạo đường!2020-07-30 05:58
 • #623: Trúc Nguyệt Thiên Thần2020-07-30 05:59
 • #624: Nổi giận Trúc Nguyệt2020-07-30 05:59
 • #625: Thần bí âm dương lộ2020-07-30 05:59
 • #626: Vạn Yêu kỳ lực lượng!2020-07-30 05:59
 • #627: Chạy thoát2020-07-30 05:59
 • #628: Tung tích tiết lộ2020-07-30 05:59
 • #629: Tuổi trẻ Tông sư!2020-07-30 05:59
 • #630: Lại tới Tử Vi tinh2020-07-30 06:00
 • #631: Vượt vực truyền tống trận2020-07-30 06:00
 • #632: Côn gia!2020-07-30 06:00
 • #633: Bắc Đẩu phong vân2020-07-30 06:00
 • #634: Bão táp đến!2020-07-30 06:01
 • #635: Khiêu chiến Trúc Nguyệt2020-07-30 06:01
 • #636: Quyết đấu thần linh!2020-07-30 06:01
 • #637: Tô Viêm lực lượng!2020-07-30 06:01
 • #638: Tinh vực chi chủ?2020-07-30 06:01
 • #639: Sự kiện lớn!2020-07-30 06:01
 • #640: Trúc Nguyệt đối với Thần Vương!2020-07-30 06:01
 • #641: Đại chiến2020-07-30 06:01
 • #642: Trấn áp Thiên Thần!2020-07-30 06:02
 • #643: Buổi tối máu me!2020-07-30 06:02
 • #644: Bắc Đẩu Tinh Tháp!2020-07-30 06:02
 • #645: Thần bí không gian truyền thừa!2020-07-30 06:02
 • #646: Hạ Hầu!2020-07-30 06:02
 • #647: Đạo tâm kiếp2020-07-30 06:02
 • #648: Đỉnh phong chém giết!2020-07-30 06:03
 • #649: Trúc đại đạo đường!2020-07-30 06:03
 • #650: Đại đạo lĩnh vực2020-07-30 06:03
 • #651: Gốc gác ra hết!2020-07-30 06:03
 • #652: Đại năng ra tay2020-07-30 06:03
 • #653: Thiên Thần kéo xe2020-07-30 06:03
 • #654: Thiên Trúc một mạch2020-07-30 06:04
 • #655: Hung hăng ra tay2020-07-30 06:04
 • #656: Một quyền đánh bay!2020-07-30 06:04
 • #657: Chấn Vực Họa Quyển2020-07-30 06:04
 • #658: Bắc Đẩu gốc gác2020-07-30 06:04
 • #659: Tàn đỉnh chi biến2020-07-30 06:04
 • #660: Đánh giết Thần Vương2020-07-30 06:05
 • #661: Trở về quê hương2020-07-30 06:05
 • #662: Địa cầu!2020-07-30 06:05
 • #663: Gấu trúc gợi ra rung chuyển!2020-07-30 06:05
 • #664: Lại vào Tần Thủy Hoàng lăng2020-07-30 06:05
 • #665: Tử vong vũ trụ2020-07-30 06:05
 • #666: Chí bảo dịch!2020-07-30 06:05
 • #667: Thần bí cự cung!2020-07-30 06:05
 • #668: Địa cầu hiện trạng2020-07-30 06:06
 • #669: Lôi đình ra tay2020-07-30 06:06
 • #670: Xung đột tăng lên2020-07-30 06:06
 • #671: Động đất2020-07-30 06:06
 • #672: Có tính chấn động kết cục2020-07-30 06:06
 • #673: Sóng ngầm cuồn cuộn2020-07-30 06:06
 • #674: Đông chinh quân2020-07-30 06:06
 • #675: Thần du thái hư2020-07-30 06:07
 • #676: Giác tỉnh dấu hiệu2020-07-30 06:07
 • #677: Liên minh chém giết2020-07-30 06:07
 • #678: Hống động non sông2020-07-30 06:07
 • #679: Vô địch tư thái!2020-07-30 06:07
 • #680: Tô Viêm Chiến Thần!2020-07-30 06:07
 • #681: Đại đạo tàn sao2020-07-30 06:08
 • #682: Nguy cơ sống còn2020-07-30 06:08
 • #683: Cúng bái2020-07-30 06:08
 • #684: Tàn sao tàng bảo2020-07-30 06:08
 • #685: Tài nguyên bí cảnh?2020-07-30 06:08
 • #686: Cổ đại di chỉ2020-07-30 06:09
 • #687: Đại Đạo Tiên Châu2020-07-30 06:09
 • #688: Trở về2020-07-30 06:09
 • #689: Hắc Ám Long Thương2020-07-30 06:09
 • #690: Bá tuyệt thủ đoạn2020-07-30 06:09
 • #691: Người giật dây!2020-07-30 06:09
 • #692: Đánh nổ Thần Điện2020-07-30 06:09
 • #693: Xé xác!2020-07-30 06:10
 • #694: Thần Vương giác tỉnh!2020-07-30 06:10
 • #695: Thắng lợi trở về2020-07-30 06:10
 • #696: Vi phạm vũ trụ trật tự!2020-07-30 06:10
 • #697: Hoa Hạ đạo trường2020-07-30 06:10
 • #698: Thần bí tuyệt học2020-07-30 06:11
 • #699: Hậu Tổ tinh bạo lậu2020-07-30 06:11
 • #700: Thần Vương nô bộc2020-07-30 06:11
 • #701: Lại tới nơi tập luyện mạnh nhất2020-07-30 06:11
 • #702: Đang xông nơi thí luyện2020-07-30 06:11
 • #703: Thực tế tàn khốc2020-07-30 06:11
 • #704: Tiên Tinh2020-07-30 06:11
 • #705: Bảo Tài Chân long2020-07-30 06:11
 • #706: Cầu tiên vấn đạo2020-07-30 06:11
 • #707: Táng Vực bộ tộc nguồn gốc2020-07-30 06:12
 • #708: Con đường chứng đạo2020-07-30 06:12
 • #709: Đại năng đến2020-07-30 06:12
 • #710: Địa cầu nguy cơ2020-07-30 06:12
 • #711: Hạ Kim Cương!2020-07-30 06:12
 • #712: Hai tộc chém giết2020-07-30 06:13
 • #713: Ngày đẫm máu!2020-07-30 06:13
 • #714: Gấu trúc phẫn nộ2020-07-30 06:13
 • #715: Oai hùng bá tuyệt!2020-07-30 06:13
 • #716: Địa cầu Địa cầu!2020-07-30 06:13
 • #717: Địa cầu giác tỉnh!2020-07-30 06:14
 • #718: Toàn dân được lợi!2020-07-30 06:14
 • #719: Đại đạo đỉnh phong!2020-07-30 06:14
 • #720: Cuồng mãnh vô địch!2020-07-30 06:15
 • #721: Địa cầu đại chiến!2020-07-30 06:15
 • #722: Đồ vạn địch2020-07-30 06:15
 • #723: Côn gia tam vương2020-07-30 06:15
 • #724: Chứng đạo lực lượng2020-07-30 06:15
 • #725: Tổ Thiên đến!2020-07-30 06:15
 • #726: Mạnh nhất chiến!2020-07-30 06:16
 • #727: Đại chiến đỉnh cao2020-07-30 06:16
 • #728: Va chạm mạnh!2020-07-30 06:16
 • #729: Đại đạo chi đỉnh!2020-07-30 06:17
 • #730: Tổ Thiên dấu ấn!2020-07-30 06:17
 • #731: Bất Hủ Tiên Ấn!2020-07-30 06:17
 • #732: Sơ Thủy Quyền!2020-07-30 06:17
 • #733: Công phá Địa cầu!2020-07-30 06:18
 • #734: Một thức ép chư thiên!2020-07-30 06:18
 • #735: Xé xác Thần Vương!2020-07-30 06:18
 • #736: Âm Dương Lộ tái hiện!2020-07-30 06:18
 • #737: Tiên Thiết Côn tán thành!2020-07-30 06:18
 • #738: Ngày đẫm máu2020-07-30 06:18
 • #739: Bức lui Đại năng!2020-07-30 06:19
 • #740: Vũ Trụ kiều!2020-07-30 06:19
 • #741: Vũ Trụ Mẫu Dịch!2020-07-30 06:19
 • #742: Hạo kiếp đến!2020-07-30 06:19
 • #743: Quần tộc trở về!2020-07-30 06:19
 • #744: Tồn vong cuộc chiến!2020-07-30 06:20
 • #745: Đại quyết chiến một góc!2020-07-30 06:20
 • #746: Huyết chiến!2020-07-30 06:20
 • #747: Vũ Trụ chung!2020-07-30 06:20
 • #748: Người hòa giải?2020-07-30 06:21
 • #749: Lão thủ lĩnh vấn thế!2020-07-30 06:21
 • #750: Điên cuồng lão thủ lĩnh!2020-07-30 06:21
 • #751: Công phá Tổ Điện!2020-07-30 06:21
 • #752: Giết trời long đất lở!2020-07-30 06:22
 • #753: Đồ diệt Đại năng!2020-07-30 06:22
 • #754: Năm vị Đại năng!2020-07-30 06:22
 • #755: Khủng bố chiến kỳ2020-07-30 06:22
 • #756: Chấn Vực Họa Quyển!2020-07-30 06:22
 • #757: Tuyệt đại Thần Vương2020-07-30 06:22
 • #758: Trúc Nguyệt rời đi2020-07-30 06:23
 • #759: Tái ngộ thanh niên nô lệ!2020-07-30 06:23
 • #760: Tiên Tinh đại địa tung tích!2020-07-30 06:23
 • #761: Sự kiện lớn2020-07-30 06:23
 • #762: La Đại Dũng!2020-07-30 06:23
 • #763: Hỗn Độn Mẫu Khí2020-07-30 06:24
 • #764: Huyết Vực thành2020-07-30 06:24
 • #765: Phượng Hoàng lâu2020-07-30 06:24
 • #766: Phượng Hoàng lâu2020-07-30 06:25
 • #767: La Đại Dũng!2020-07-30 06:25
 • #768: Phong Côn2020-07-30 06:25
 • #769: Hỗn Độn tháp truyền thuyết2020-07-30 06:25
 • #770: Đại hội đấu giá2020-07-30 06:25
 • #771: Giao dịch2020-07-30 06:26
 • #772: Đại phú hào!2020-07-30 06:26
 • #773: Bắt đầu đấu giá2020-07-30 06:26
 • #774: Hỏa bạo đấu giá2020-07-30 06:26
 • #775: Ngũ Hành Kiếm Trận đồ2020-07-30 06:26
 • #776: Điên cuồng!2020-07-30 06:26
 • #777: Loạn tượng bộc phát2020-07-30 06:26
 • #778: Thi Huyết hải!2020-07-30 06:27
 • #779: Săn giết Thần Vương2020-07-30 06:27
 • #780: Vây giết Thần Vương2020-07-30 06:27
 • #781: Tổ Phúc2020-07-30 06:27
 • #782: La Đại Lực2020-07-30 06:27
 • #783: Nam Hoàng!2020-07-30 06:27
 • #784: La Thiên Đô2020-07-30 06:27
 • #785: Sóng ngầm cuồn cuộn2020-07-30 06:28
 • #786: Tái ngộ Tử Tú Ninh2020-07-30 06:28
 • #787: Trong phòng tối nhỏ hương diễm2020-07-30 06:28
 • #788: Mở thương minh2020-07-30 06:28
 • #789: Tỏa Dương hoa cùng Tỏa Âm hoa!2020-07-30 06:29
 • #790: Nung đốt Tiểu Thần Vương đan!2020-07-30 06:29
 • #791: Yêu Vực cộng tôn?2020-07-30 06:29
 • #792: Phá quan!2020-07-30 06:29
 • #793: Bạn cũ2020-07-30 06:29
 • #794: Thần phù2020-07-30 06:30
 • #795: Thi Huyết hải chi biến2020-07-30 06:30
 • #796: Phục Thiên Trận Côn2020-07-30 06:30
 • #797: Vạn Yêu thành2020-07-30 06:30
 • #798: Tàn đỉnh tung tích2020-07-30 06:30
 • #799: Càn Khôn lô2020-07-30 06:30
 • #800: Bảo Tài tình hình2020-07-30 06:31
 • #801: Cấm kỵ?2020-07-30 06:31
 • #802: Tiến vào Yêu Đình2020-07-30 06:31
 • #803: Nhất Khí Hóa Tam Thanh!2020-07-30 06:31
 • #804: Lén qua2020-07-30 06:32
 • #805: Cứu viện hành động2020-07-30 06:32
 • #806: Ngộ Bắc Yêu!2020-07-30 06:32
 • #807: Bắt đầu hành động2020-07-30 06:32
 • #808: Yêu Vực bí mật!2020-07-30 06:32
 • #809: Bá tuyệt ra tay!2020-07-30 06:33
 • #810: Chui vào Yêu Đình tổ mạch!2020-07-30 06:33
 • #811: Long Đồ Đằng hiển uy2020-07-30 06:33
 • #812: Cửu Long Bảo Dược!2020-07-30 06:33
 • #813: Kinh biến!2020-07-30 06:33
 • #814: Chí Tôn một mạch2020-07-30 06:33
 • #815: Lão Man Ngưu2020-07-30 06:34
 • #816: Cường mở Càn Khôn lô!2020-07-30 06:34
 • #817: Tô phong tử!2020-07-30 06:34
 • #818: Nghịch thiên cải mệnh?2020-07-30 06:34
 • #819: Một quyền nát tan!2020-07-30 06:34
 • #820: Hung uy ngập trời2020-07-30 06:34
 • #821: Vạn Yêu kỳ chi uy!2020-07-30 06:35
 • #822: Yêu Vực đại loạn2020-07-30 06:35
 • #823: Yêu Vực cơn giận!2020-07-30 06:35
 • #824: Thiên hạ không ai không biết ngài2020-07-30 06:35
 • #825: Ở gần Thi Huyết hải!2020-07-30 06:35
 • #826: Ta liền gả cho ngươi!2020-07-30 06:35
 • #827: Hỗn Độn Thạch da2020-07-30 06:36
 • #828: Thất phẩm Nguyên bút2020-07-30 06:36
 • #829: Hỗn Độn Mẫu Khí tung tích!2020-07-30 06:36
 • #830: Âm binh âm tướng2020-07-30 06:36
 • #831: Lão Vương gia2020-07-30 06:36
 • #832: Tế đàn máu2020-07-30 06:36
 • #833: Hỗn Độn Mẫu Khí!2020-07-30 06:36
 • #834: Đoạt tạo hóa!2020-07-30 06:36
 • #835: Vực sâu quan tài2020-07-30 06:37
 • #836: Vượt cửa ải Thần cảnh2020-07-30 06:37
 • #837: Tái tạo Chiến thể!2020-07-30 06:37
 • #838: Vực sâu cơn giận!2020-07-30 06:38
 • #839: Đại hội quần hùng!2020-07-30 06:38
 • #840: Đại chiến chư thần2020-07-30 06:38
 • #841: Thần cảnh tứ trọng thiên2020-07-30 06:38
 • #842: Đồ diệt Tổ Điện chư thần!2020-07-30 06:38
 • #843: Long Quyền cái thế!2020-07-30 06:38
 • #844: Đánh nổ Tổ Phúc2020-07-30 06:39
 • #845: Tuyệt cảnh2020-07-30 06:39
 • #846: Đại La hoàng chủ!2020-07-30 06:39
 • #847: Sơ Thủy Quyền chi uy!2020-07-30 06:39
 • #848: Hủy thiên diệt địa2020-07-30 06:39
 • #849: Ta gọi Tô Viêm2020-07-30 06:39
 • #850: Đan Vực2020-07-30 06:40
 • #851: Không xấu thân thể?2020-07-30 06:40
 • #852: Không biết sự kiện lớn2020-07-30 06:40
 • #853: Thiên Đình di tộc!2020-07-30 06:40
 • #854: Thời đại vàng son!2020-07-30 06:40
 • #855: Hệ Ngân Hà chi loạn!2020-07-30 06:40
 • #856: Đại địch ngang trời!2020-07-30 06:41
 • #857: Cả thế gian đều là kẻ địch2020-07-30 06:41
 • #858: Hỗn Độn Tiên Sơn!2020-07-30 06:41
 • #859: Đi tới Hỗn Độn Phế Khư2020-07-30 06:41
 • #860: Tiên Sơn tung tích!2020-07-30 06:41
 • #861: Quần hùng hội tụ2020-07-30 06:41
 • #862: Thời Không Tế Đài2020-07-30 06:42
 • #863: Tô Viêm!2020-07-30 06:42
 • #864: Hung thần xuất thế!2020-07-30 06:42
 • #865: Đánh chết Côn Vương!2020-07-30 06:42
 • #866: Xuyên qua đường nối!2020-07-30 06:42
 • #867: Quét ngang!2020-07-30 06:42
 • #868: Phong thái vô thượng!2020-07-30 06:43
 • #869: Giết hướng Bắc Yêu2020-07-30 06:43
 • #870: Va chạm mạnh!2020-07-30 06:43
 • #871: Đại đối quyết2020-07-30 06:43
 • #872: Yêu Thần Thiên Đao2020-07-30 06:43
 • #873: Giết hay là không giết?2020-07-30 06:43
 • #874: Đại sát tứ phương2020-07-30 06:43
 • #875: Một đường quét ngang2020-07-30 06:44
 • #876: Rình lĩnh vực!2020-07-30 06:44
 • #877: Giết hướng Hỗn Độn Thần Sơn2020-07-30 06:44
 • #878: Tòa thứ chín Hỗn Độn Thần Sơn2020-07-30 06:44
 • #879: Quyền kích Thiểm Điện Vương!2020-07-30 06:45
 • #880: Thô bạo ngập trời!2020-07-30 06:45
 • #881: Tổ Thiên hạ sơn2020-07-30 06:45
 • #882: Dìu ta đi!2020-07-30 06:45
 • #883: Đỉnh phong va chạm2020-07-30 06:45
 • #884: Liều mạng2020-07-30 06:45
 • #885: Hỗn Độn Tiên Sơn!2020-07-30 06:46
 • #886: Táng Thần Sơn2020-07-30 06:46
 • #887: Vì Thiên Đế mà chiến!2020-07-30 06:46
 • #888: Thiên Đế Chiến Kỳ2020-07-30 06:46
 • #889: Thiên Đế?2020-07-30 06:46
 • #890: Khổ tu đường2020-07-30 06:46
 • #891: Chém tới gông xiềng2020-07-30 06:46
 • #892: Có thể hóa vạn vật!2020-07-30 06:47
 • #893: Tử vong tuyệt địa2020-07-30 06:47
 • #894: Trong vắng lặng bạo phát!2020-07-30 06:47
 • #895: Nguyên Thần chìa khoá2020-07-30 06:47
 • #896: Bát phẩm Đại Tông sư2020-07-30 06:47
 • #897: Nguy cơ đột kích2020-07-30 06:48
 • #898: Thôn phệ Thiểm Điện dấu ấn2020-07-30 06:48
 • #899: Hoài nghi nhân sinh2020-07-30 06:48
 • #900: Giở công phu sư tử ngoạm2020-07-30 06:48
 • #901: Được mùa lớn2020-07-30 06:48
 • #902: Lôi đạo quy tắc chung!2020-07-30 06:49
 • #903: Thánh Thiên Chiến Thần đến2020-07-30 06:49
 • #904: Cổ xưa đường tu hành2020-07-30 06:49
 • #905: Noi theo Tô Viêm!2020-07-30 06:49
 • #906: Khốc liệt2020-07-30 06:49
 • #907: Bá tuyệt thiên địa2020-07-30 06:49
 • #908: Trong nghịch cảnh quật khởi?2020-07-30 06:50
 • #909: Đàm phán!2020-07-30 06:50
 • #910: Luân Hồi quả tin tức2020-07-30 06:50
 • #911: Thôn phệ, trưởng thành!2020-07-30 06:50
 • #912: Đào móc thân xác bảo tàng2020-07-30 06:50
 • #913: Tô Viêm Thiên Thần?2020-07-30 06:50
 • #914: Đăng lâm đỉnh cao nhất2020-07-30 06:50
 • #915: Cổ Thiên Đình2020-07-30 06:51
 • #916: Một "chính mình" khác?2020-07-30 06:51
 • #917: Thiên Đình di tộc!2020-07-30 06:51
 • #918: Sinh linh đáng sợ2020-07-30 06:51
 • #919: Lục đại chí bảo2020-07-30 06:51
 • #920: Khủng bố cách cục2020-07-30 06:51
 • #921: Hạ sơn trở về2020-07-30 06:52
 • #922: Sát cục2020-07-30 06:52
 • #923: Thần lực ngập trời2020-07-30 06:52
 • #924: Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ!2020-07-30 06:52
 • #925: Tuyệt thế thần lực2020-07-30 06:52
 • #926: Tam đại chí bảo phôi thô!2020-07-30 06:52
 • #927: Tô Viêm cực hạn chiến lực!2020-07-30 06:52
 • #928: Giết hết toàn trường!2020-07-30 06:53
 • #929: Bão táp đến2020-07-30 06:53
 • #930: Tấn công thứ mười Hỗn Độn Thần Sơn2020-07-30 06:53
 • #931: Đại sát tứ phương2020-07-30 06:53
 • #932: Tắm máu Hỗn Độn Thần Sơn2020-07-30 06:53
 • #933: Tô Viêm phát uy2020-07-30 06:53
 • #934: Bá tuyệt thiên hạ!2020-07-30 06:53
 • #935: Khắp thế gian đều kinh ngạc2020-07-30 06:53
 • #936: Mạo hiểm thời khắc2020-07-30 06:54
 • #937: Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa?2020-07-30 06:54
 • #938: Một hạt giống!2020-07-30 06:54
 • #939: Tiên Táng Địa2020-07-30 06:54
 • #940: Thanh niên nô lệ tái hiện!2020-07-30 06:54
 • #941: Siêu cấp buổi đấu giá2020-07-30 06:55
 • #942: Đại Đạo thành2020-07-30 06:55
 • #943: Thiết Huyết Vương!2020-07-30 06:55
 • #944: Đại ca truyền pháp!2020-07-30 06:55
 • #945: Dưỡng Thể Thuật2020-07-30 06:55
 • #946: Nghịch chuyển năm tháng2020-07-30 06:55
 • #947: Đại Đạo phòng đấu giá2020-07-30 06:56
 • #948: Quỷ dị sinh linh2020-07-30 06:56
 • #949: Sinh Tử bạc tàn chương2020-07-30 06:56
 • #950: Xích Viêm Hô2020-07-30 06:56
 • #951: Tinh Nguyệt trái cây2020-07-30 06:56
 • #952: Càn Khôn thạch2020-07-30 06:56
 • #953: Quỷ phủ thần công2020-07-30 06:56
 • #954: Đánh cược!2020-07-30 06:56
 • #955: Đại năng chiến y2020-07-30 06:57
 • #956: Vũ Trụ thạch2020-07-30 06:57
 • #957: Khôi lỗi bí mật!2020-07-30 06:57
 • #958: Buổi đấu giá kết thúc2020-07-30 06:57
 • #959: Gặp gỡ Trúc Nguyệt2020-07-30 06:57
 • #960: Tay không đoạt Đại năng Thánh binh!2020-07-30 06:58
 • #961: Đỉnh tiêm Đại Đạo Thánh Binh2020-07-30 06:58
 • #962: Thiên Chi Phủ2020-07-30 06:58
 • #963: Càn Khôn thạch đảm dịch!2020-07-30 06:58
 • #964: Nắm giữ Thần Vương lực lượng2020-07-30 06:58
 • #965: Kinh thế đánh cuộc2020-07-30 06:58
 • #966: Thần linh đỉnh phong2020-07-30 06:58
 • #967: Đánh cược bắt đầu!2020-07-30 06:59
 • #968: Thô bạo!2020-07-30 06:59
 • #969: Tô Viêm chiến lợi phẩm2020-07-30 06:59
 • #970: Hàn gia tiểu Tông sư2020-07-30 06:59
 • #971: Lại là một hồi đánh cược2020-07-30 06:59
 • #972: Quyền kích tiểu Tông sư2020-07-30 07:00
 • #973: Thiên Vương Ấn!2020-07-30 07:00
 • #974: Tuyệt vọng tiểu Tông sư2020-07-30 07:00
 • #975: Đánh nổ tiểu Tông sư2020-07-30 07:00
 • #976: Tiên đạo vật chất2020-07-30 07:00
 • #977: Đại Đạo thành chi biến2020-07-30 07:00
 • #978: Sát cơ!2020-07-30 07:01
 • #979: Khắp thế gian đều kinh ngạc2020-07-30 07:01
 • #980: Trấn Thiên Chiến Thần2020-07-30 07:01
 • #981: Hàn gia gốc gác!2020-07-30 07:02
 • #982: Đêm xem sao trời2020-07-30 07:02
 • #983: Đến từ vùng cấm sát niệm!2020-07-30 07:02
 • #984: Cả thế gian đều là kẻ địch!2020-07-30 07:02
 • #985: Thần Ma múa tung!2020-07-30 07:02
 • #986: Hành hung2020-07-30 07:02
 • #987: Tiền sử lão Đại ca ra tay!2020-07-30 07:03
 • #988: Trọng thương Đại năng2020-07-30 07:03
 • #989: Thần Ma múa tung!2020-07-30 07:03
 • #990: Máu tanh cùng điên cuồng!2020-07-30 07:03
 • #991: Hàn gia đột kích!2020-07-30 07:03
 • #992: Nửa bước Đại năng?2020-07-30 07:03
 • #993: Sự kiện lớn!2020-07-30 07:04
 • #994: Hàn gia gốc gác2020-07-30 07:04
 • #995: Truyền kỳ gốc gác phá nát!2020-07-30 07:04
 • #996: Thiên Trúc thuỷ tổ cơn giận!2020-07-30 07:04
 • #997: Khôi lỗi lực lượng!2020-07-30 07:04
 • #998: Phong thiên tuyệt địa2020-07-30 07:05
 • #999: Phong Thiên vực!2020-07-30 07:05
 • #1000: Bá chủ chết đi2020-07-30 07:05
 • #1001: Khắp thế gian đều kinh ngạc2020-07-30 07:05
 • #1002: Phong Thiên vực bá đạo!2020-07-30 07:05
 • #1003: Binh khí mạnh nhất2020-07-30 07:05
 • #1004: Động một cái liền bùng nổ!2020-07-30 07:05
 • #1005: Phong Thiên vực cơn giận2020-07-30 07:05
 • #1006: Tiền sử lão Đại ca cơn giận!2020-07-30 07:05
 • #1007: Khủng bố bão táp!2020-07-30 07:06
 • #1008: Quyền kích Phong Thiên vực2020-07-30 07:06
 • #1009: Vô địch!2020-07-30 07:06
 • #1010: Đại biến thiên!2020-07-30 07:06
 • #1011: Cấm kỵ chi loạn!2020-07-30 07:06
 • #1012: Giao dịch2020-07-30 07:06
 • #1013: Thiên Trúc một mạch tổ địa!2020-07-30 07:07
 • #1014: Long Đồ Đằng dị biến2020-07-30 07:07
 • #1015: Nguồn gốc của sự sống2020-07-30 07:07
 • #1016: Thể chất uy thế!2020-07-30 07:07
 • #1017: Cúi đầu khiếp quỷ thần!2020-07-30 07:07
 • #1018: Tô Viêm kỳ ngộ2020-07-30 07:08
 • #1019: Phong Thiên vực chi biến!2020-07-30 07:08
 • #1020: Phong Thiên vực thuỷ tổ!2020-07-30 07:08
 • #1021: Đại loạn cùng khủng hoảng!2020-07-30 07:08
 • #1022: Thái độ chuyển biến2020-07-30 07:08
 • #1023: Gánh Trúc Nguyệt trở về!2020-07-30 07:08
 • #1024: Trúc Nguyệt bạo phát!2020-07-30 07:08
 • #1025: Phong Thiên vực người đến2020-07-30 07:08
 • #1026: Đại năng đột kích!2020-07-30 07:09
 • #1027: Nện bạo Đại năng!2020-07-30 07:09
 • #1028: Cuồng bạo Tô Viêm!2020-07-30 07:09
 • #1029: Đại năng cũng điên cuồng!2020-07-30 07:09
 • #1030: Sinh tử luân hồi!2020-07-30 07:09
 • #1031: Màu đen vòng quay!2020-07-30 07:09
 • #1032: Không trọn vẹn vũ trụ2020-07-30 07:09
 • #1033: Phong Thiên Thập Kiệt2020-07-30 07:10
 • #1034: Trúc Nguyệt chi kiếp!2020-07-30 07:10
 • #1035: Phong Thiên Dịch2020-07-30 07:10
 • #1036: Phẫn nộ Tô Viêm2020-07-30 07:10
 • #1037: Cuồng sát mười kiệt!2020-07-30 07:10
 • #1038: Cả thế gian đều là kẻ địch!2020-07-30 07:11
 • #1039: Sự kiện quỷ dị2020-07-30 07:11
 • #1040: Luân hồi!2020-07-30 07:11
 • #1041: Luân Hồi quả nở rộ!2020-07-30 07:11
 • #1042: Cuồng bạo cuộc chiến!2020-07-30 07:11
 • #1043: Đau khổ Thánh Thiên Chiến Thần2020-07-30 07:11
 • #1044: Tứ đại chí tôn trẻ tuổi!2020-07-30 07:12
 • #1045: Đỉnh phong sát trận2020-07-30 07:12
 • #1046: Chúng huynh đệ hội tụ!2020-07-30 07:12
 • #1047: Đỉnh phong đại đối quyết!2020-07-30 07:12
 • #1048: Chí Tôn uy2020-07-30 07:12
 • #1049: Bi thảm Trấn Thiên Chiến Thần2020-07-30 07:12
 • #1050: Viên mãn con đường2020-07-30 07:12
 • #1051: Ai dám thương đại ca ta2020-07-30 07:13
 • #1052: Đại hỗn chiến!2020-07-30 07:13
 • #1053: Bảo Tài cùng Bắc Yêu!2020-07-30 07:13
 • #1054: Vạn Yêu Chi Nhãn2020-07-30 07:13
 • #1055: Trở về!2020-07-30 07:13
 • #1056: Ngươi muốn chết như thế nào?2020-07-30 07:13
 • #1057: Bắc Yêu chết đi!2020-07-30 07:14
 • #1058: Vạn linh chi huyết cộng tế2020-07-30 07:14
 • #1059: Cổ kim2020-07-30 07:14
 • #1060: Thiên địa chi thần!2020-07-30 07:14
 • #1061: Luân Hồi Thần Phạt!2020-07-30 07:14
 • #1062: Vạn Giới Thể!2020-07-30 07:14
 • #1063: Luân Hồi Thiên Bàn2020-07-30 07:14
 • #1064: Lục Đạo Luân Hồi!2020-07-30 07:15
 • #1065: Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên!2020-07-30 07:15
 • #1066: Hung uy ngập trời!2020-07-30 07:15
 • #1067: Cuồng dã Tô Viêm!2020-07-30 07:15
 • #1068: Nhất Khí Hóa Tam Thanh!2020-07-30 07:15
 • #1069: Đánh giết Tổ Thiên (cầu đặt mua)2020-07-30 07:15
 • #1070: Trấn Thiên thạch2020-07-30 07:15
 • #1071: Thô bạo đến cứu viện!2020-07-30 07:16
 • #1072: Đại năng thiên phạt!2020-07-30 07:16
 • #1073: Diệp Lăng Thiên bá tuyệt!2020-07-30 07:16
 • #1074: Giết hướng Hàn gia2020-07-30 07:16
 • #1075: Gào chết Thần Vương!2020-07-30 07:16
 • #1076: Lão tổ vô địch, pháp lực vô biên2020-07-30 07:17
 • #1077: Hàn gia mạnh nhất gốc gác!2020-07-30 07:17
 • #1078: Vô lượng tích trữ!2020-07-30 07:17
 • #1079: Đoạn nó gốc gác!2020-07-30 07:17
 • #1080: Kỳ Môn Cửu Độn - Thần Thuẫn!2020-07-30 07:17
 • #1081: Hàn gia bảo tàng!2020-07-30 07:17
 • #1082: Hàn gia Thần Dược!2020-07-30 07:18
 • #1083: Côn Bằng thạch!2020-07-30 07:18
 • #1084: Tổ địa vỡ!2020-07-30 07:18
 • #1085: Khắp thế gian đều kinh ngạc2020-07-30 07:18
 • #1086: Trong hủy diệt tân sinh2020-07-30 07:18
 • #1087: Thần bí bá chủ!2020-07-30 07:18
 • #1088: Thời gian hồi tưởng!2020-07-30 07:19
 • #1089: Thể chất tiến hóa chi địa2020-07-30 07:19
 • #1090: Đại đạo có khuyết!2020-07-30 07:19
 • #1091: Hắc ám kỷ nguyên?2020-07-30 07:19
 • #1092: Khủng bố thôn2020-07-30 07:19
 • #1093: Trúc Nguyệt thức tỉnh!2020-07-30 07:19
 • #1094: Đêm trăng phong tình2020-07-30 07:19
 • #1095: Tô Viêm ngộ đạo!2020-07-30 07:19
 • #1096: Hỗn Độn tháp dị động2020-07-30 07:20
 • #1097: Sinh vật bậc cao?2020-07-30 07:20
 • #1098: Thiên Địa Chiến Kỳ giác tỉnh!2020-07-30 07:20
 • #1099: Thiên địa biến đổi lớn2020-07-30 07:21
 • #1100: Ngộ Đông Ma!2020-07-30 07:21
 • #1101: Bá chủ phong thái!2020-07-30 07:21
 • #1102: Hai cường tranh đấu2020-07-30 07:21
 • #1103: Trương gia thôn thiếu trưởng thôn2020-07-30 07:21
 • #1104: Thương Thiên Thể2020-07-30 07:22
 • #1105: Hỗn Độn cốc!2020-07-30 07:22
 • #1106: Hỗn Độn Đệ Cửu Tử2020-07-30 07:22
 • #1107: Hỗn Độn Thiên Nhãn2020-07-30 07:22
 • #1108: Thời Không Thuật2020-07-30 07:22
 • #1109: Hỗn Độn Đại Ấn!2020-07-30 07:22
 • #1110: Bi thảm hỗn độn thứ2020-07-30 07:22
 • #1111: Hàn gia lão tổ2020-07-30 07:23
 • #1112: Khủng bố bão táp!2020-07-30 07:23
 • #1113: Tây Phật tung tích!2020-07-30 07:23
 • #1114: Tây Phật cùng Đông Ma2020-07-30 07:23
 • #1115: Hỗn Độn Tam Tử2020-07-30 07:23
 • #1116: Bá liệt ra tay!2020-07-30 07:23
 • #1117: Đánh gục Hỗn Độn Đệ Cửu Tử2020-07-30 07:23
 • #1118: Náo động thiên hạ2020-07-30 07:24
 • #1119: Hỗn Độn tháp mở ra!2020-07-30 07:24
 • #1120: Huyền Hoàng Chi Căn!2020-07-30 07:24
 • #1121: Nơi thí luyện2020-07-30 07:25
 • #1122: Liệt hỏa phần khu!2020-07-30 07:25
 • #1123: Hành hung thất tử2020-07-30 07:25
 • #1124: Giả mạo Tô Viêm2020-07-30 07:25
 • #1125: Huyết chiến2020-07-30 07:25
 • #1126: Hành hung lưỡng tử!2020-07-30 07:25
 • #1127: Nghiền ép!2020-07-30 07:25
 • #1128: Đạo Điện!2020-07-30 07:25
 • #1129: Giết đi!2020-07-30 07:26
 • #1130: Thô bạo thủ đoạn!2020-07-30 07:26
 • #1131: Quần tộc bí mật!2020-07-30 07:26
 • #1132: Táng Vực bộ tộc nguồn gốc!2020-07-30 07:26
 • #1133: Thể chất chi biến2020-07-30 07:27
 • #1134: Lĩnh vực ảo diệu2020-07-30 07:27
 • #1135: Địa Vực Điện!2020-07-30 07:27
 • #1136: Trong Tử vực tàn khốc!2020-07-30 07:27
 • #1137: Tử vong tuyệt địa!2020-07-30 07:27
 • #1138: Bất hủ vật chất!2020-07-30 07:27
 • #1139: Huyết chiến một năm!2020-07-30 07:27
 • #1140: Vạn đạo sát phạt!2020-07-30 07:28
 • #1141: Tuyệt địa cuộc chiến!2020-07-30 07:28
 • #1142: Sáng tạo pháp2020-07-30 07:28
 • #1143: Vũ Trụ Quyền!2020-07-30 07:28
 • #1144: Huyền Hoàng Chi Căn2020-07-30 07:28
 • #1145: Chiến thể trưởng thành2020-07-30 07:28
 • #1146: Vũ Trụ Binh2020-07-30 07:28
 • #1147: Đi tới Tiên Táng Địa2020-07-30 07:28
 • #1148: Quần Vương điện2020-07-30 07:29
 • #1149: Nộ huyết sôi phun2020-07-30 07:29
 • #1150: Hỗn Độn đạo trường2020-07-30 07:29
 • #1151: Huyết chiến!2020-07-30 07:29
 • #1152: Vương giả trở về!2020-07-30 07:29
 • #1153: Ngăn cơn sóng dữ2020-07-30 07:29
 • #1154: Cái thế chi uy2020-07-30 07:30
 • #1155: Diệt sạch!2020-07-30 07:30
 • #1156: Trước khi đại chiến bình tĩnh2020-07-30 07:30
 • #1157: Đế Lộ2020-07-30 07:30
 • #1158: Đại năng con đường2020-07-30 07:30
 • #1159: Phong Thiên kế hoạch2020-07-30 07:31
 • #1160: Tô Viêm ra tay2020-07-30 07:31
 • #1161: Ta muốn Phong Thiên2020-07-30 07:31
 • #1162: Lôi đình ra tay!2020-07-30 07:31
 • #1163: Chém sống!2020-07-30 07:31
 • #1164: Thiên phạt giáng thế!2020-07-30 07:31
 • #1165: Trong thiên lôi quyết chiến2020-07-30 07:31
 • #1166: Bạo lực!2020-07-30 07:32
 • #1167: Đạo tâm kiếp!2020-07-30 07:32
 • #1168: Cái gì là đạo!2020-07-30 07:32
 • #1169: Thần Vương cảnh2020-07-30 07:32
 • #1170: Trấn áp Khâu Minh2020-07-30 07:32
 • #1171: Đánh giết Khâu Minh2020-07-30 07:32
 • #1172: Vượt cửa ải2020-07-30 07:32
 • #1173: Chọc thủng trời!2020-07-30 07:32
 • #1174: Mở ra tuyệt địa2020-07-30 07:32
 • #1175: Long Chi Thành2020-07-30 07:33
 • #1176: Qua ải2020-07-30 07:33
 • #1177: Đại năng khôi lỗi!2020-07-30 07:33
 • #1178: Long Đồ Đằng chi biến!2020-07-30 07:33
 • #1179: Long Nguyên gột rửa2020-07-30 07:33
 • #1180: Mạnh nhất khôi lỗi!2020-07-30 07:33
 • #1181: Thăm dò vực sâu2020-07-30 07:34
 • #1182: Ngộ tiền sử lão Đại ca2020-07-30 07:34
 • #1183: Trong truyền thuyết đường2020-07-30 07:34
 • #1184: Tiên Dược sinh linh!2020-07-30 07:34
 • #1185: Nửa tàn cấm kỵ!2020-07-30 07:34
 • #1186: Lão Đại ca thức tỉnh2020-07-30 07:34
 • #1187: Đế giả?2020-07-30 07:34
 • #1188: Đế khí!2020-07-30 07:35
 • #1189: Đế thành?2020-07-30 07:35
 • #1190: Cuối gặp Đế Lộ!2020-07-30 07:35
 • #1191: Chữ đế chi uy2020-07-30 07:35
 • #1192: Mạnh nhất thần thông va chạm2020-07-30 07:35
 • #1193: Đỉnh phong va chạm mạnh!2020-07-30 07:35
 • #1194: Hoàng kim người hầu gái!2020-07-30 07:36
 • #1195: Đế Chủng2020-07-30 07:36
 • #1196: Kinh thế đạo quả!2020-07-30 07:36
 • #1197: Thiên hạ địch!2020-07-30 07:36
 • #1198: Đế Chủng xuất thế!2020-07-30 07:36
 • #1199: Bão táp lớn!2020-07-30 07:37
 • #1200: Đế Chủng bí mật2020-07-30 07:37
 • #1201: Hoàn thiện tuyệt học!2020-07-30 07:37
 • #1202: Nguy cơ!2020-07-30 07:37
 • #1203: Huyết chiến2020-07-30 07:38
 • #1204: Khai sáng vũ trụ!2020-07-30 07:38
 • #1205: Trong hủy diệt thức tỉnh!2020-07-30 07:38
 • #1206: Đánh nổ Hỗn Độn Đệ Nhất Tử2020-07-30 07:38
 • #1207: Mạnh nhất chiến!2020-07-30 07:38
 • #1208: Khốc liệt tranh bá2020-07-30 07:38
 • #1209: Tiên đạo chân kinh2020-07-30 07:39
 • #1210: Sơ thủy chi lực!2020-07-30 07:39
 • #1211: Tô Viêm đạo ấn!2020-07-30 07:39
 • #1212: Huyền Hoàng dấu ấn!2020-07-30 07:39
 • #1213: Cả thế gian vô địch!2020-07-30 07:39
 • #1214: Siêu cấp truyền tống trận2020-07-30 07:39
 • #1215: Quyền kích Bất Diệt Thể2020-07-30 07:40
 • #1216: Rời đi Đế Lộ2020-07-30 07:40
 • #1217: Lại tới man hoang đại địa2020-07-30 07:40
 • #1218: Thân xác áp chế Đại năng!2020-07-30 07:40
 • #1219: Một trận chiến thiên hạ kinh!2020-07-30 07:40
 • #1220: Đại năng khôi lỗi!2020-07-30 07:40
 • #1221: Đại năng khôi lỗi lực lượng!2020-07-30 07:40
 • #1222: Tuyệt cảnh cuộc chiến!2020-07-30 07:41
 • #1223: Huyết chiến!2020-07-30 07:41
 • #1224: Thiên Trúc!2020-07-30 07:41
 • #1225: Hoàng giả trở về2020-07-30 07:41
 • #1226: Như đế lâm thế!2020-07-30 07:41
 • #1227: Quét ngang thế gian địch!2020-07-30 07:41
 • #1228: Huy hoàng một trận chiến!2020-07-30 07:41
 • #1229: Quyết đấu tuyệt đỉnh Đại năng!2020-07-30 07:41
 • #1230: Trong huy hoàng kết thúc!2020-07-30 07:42
 • #1231: Đi tới Đạo Điện2020-07-30 07:42
 • #1232: Cửu Chuyển Hoàn Thần Đan2020-07-30 07:42
 • #1233: Cấm kỵ sát kiếm2020-07-30 07:42
 • #1234: Thôn phệ sương mù màu trắng!2020-07-30 07:42
 • #1235: Cải tử hồi sinh2020-07-30 07:42
 • #1236: Đan thành!2020-07-30 07:42
 • #1237: Đại năng nguyên thần2020-07-30 07:42
 • #1238: Cửu viễn thời đại ký2020-07-30 07:43
 • #1239: Cự cung bí mật2020-07-30 07:43
 • #1240: Khủng bố bão táp2020-07-30 07:43
 • #1241: Đại quân áp cảnh!2020-07-30 07:43
 • #1242: Tồn vong chiến!2020-07-30 07:43
 • #1243: Thợ rèn chi uy!2020-07-30 07:43
 • #1244: Ta lại sống!2020-07-30 07:44
 • #1245: Đại năng Tô Viêm!2020-07-30 07:44
 • #1246: Đánh nổ toàn trường!2020-07-30 07:44
 • #1247: Phong hoàng cuộc chiến!2020-07-30 07:44
 • #1248: Tuyệt đỉnh chiến lực!2020-07-30 07:44
 • #1249: Một trận chiến phong hoàng!2020-07-30 07:44
 • #1250: Kết thúc cũng là bắt đầu2020-07-30 07:44
 • #1251: Đến Khổn Tiên Thằng!2020-07-30 07:44
 • #1252: Luân hồi câu chuyện2020-07-30 07:45
 • #1253: Kỳ môn Thiên Thế Thiên2020-07-30 07:45
 • #1254: Lại tới Tử Vi thành!2020-07-30 07:45
 • #1255: Trấn áp Tử Vi Thánh nữ2020-07-30 07:45
 • #1256: Trở bàn tay trấn áp Đại năng2020-07-30 07:45
 • #1257: Một người ép một giáo!2020-07-30 07:45
 • #1258: Ngộ Tổ Thắng2020-07-30 07:45
 • #1259: Đào móc Tổ Điện bảo tàng2020-07-30 07:46
 • #1260: Tiên Dược!2020-07-30 07:46
 • #1261: Tiền sử thiên địa2020-07-30 07:46
 • #1262: Kỳ môn lực lượng!2020-07-30 07:46
 • #1263: Siêu cấp va chạm!2020-07-30 07:46
 • #1264: Tổ Điện gốc gác!2020-07-30 07:46
 • #1265: Cấm kỵ khí tức!2020-07-30 07:46
 • #1266: Tổ Điện điện chủ!2020-07-30 07:47
 • #1267: Không ngừng không nghỉ2020-07-30 07:47
 • #1268: Thần bí bảo khố2020-07-30 07:47
 • #1269: Lại tới Táng Thần sơn2020-07-30 07:47
 • #1270: Thiên Đế tượng đá!2020-07-30 07:47
 • #1271: Đi chiến trường2020-07-30 07:47
 • #1272: Truy sát hộ đạo giả2020-07-30 07:48
 • #1273: Tấn công Phong Thiên vực2020-07-30 07:48
 • #1274: Kinh sợ cấm địa sinh mệnh!2020-07-30 07:48
 • #1275: Bảo hộ phí2020-07-30 07:48
 • #1276: Lại tới Thiên Trúc một mạch2020-07-30 07:48
 • #1277: Cự Trúc cấm kỵ!2020-07-30 07:48
 • #1278: Thiên Trúc!2020-07-30 07:48
 • #1279: Lựa chọn!2020-07-30 07:49
 • #1280: Lão thôn trưởng!2020-07-30 07:49
 • #1281: Thần bí cổ lộ2020-07-30 07:49
 • #1282: Tử Hà tiên tử chết đi2020-07-30 07:49
 • #1283: Bá chủ giác tỉnh!2020-07-30 07:49
 • #1284: Vũ trụ thủ hộ giả!2020-07-30 07:50
 • #1285: Bá chủ ra tay2020-07-30 07:50
 • #1286: Ngủ say Hỗn Độn tháp2020-07-30 07:50
 • #1287: Thiên Đế Chiến Kỳ tán thành2020-07-30 07:50
 • #1288: Tô Viêm lá bài tẩy!2020-07-30 07:50
 • #1289: Nhất Khí Hóa Tam Thanh!2020-07-30 07:50
 • #1290: Bát phẩm Nguyên bút!2020-07-30 07:50
 • #1291: Khôi lỗi tiến hóa!2020-07-30 07:51
 • #1292: Cửa ải khó2020-07-30 07:51
 • #1293: Mang tiếng xấu2020-07-30 07:51
 • #1294: Vũ Trụ Binh lột xác!2020-07-30 07:51
 • #1295: Tàn khốc mài giũa!2020-07-30 07:51
 • #1296: Bất Hủ!2020-07-30 07:51
 • #1297: Hoàn cảnh trở về!2020-07-30 07:52
 • #1298: Ngày đẫm máu2020-07-30 07:52
 • #1299: Máu với loạn!2020-07-30 07:52
 • #1300: Cuộc chiến tối cường!2020-07-30 07:52
 • #1301: Điên cuồng một trận chiến!2020-07-30 07:52
 • #1302: Trong cực hạn lột xác!2020-07-30 07:52
 • #1303: Sinh mệnh tiến hóa!2020-07-30 07:53
 • #1304: Vô Thượng Bảo Thể2020-07-30 07:53
 • #1305: Bất Hủ Kim Thân!2020-07-30 07:53
 • #1306: Máu tanh vũ trụ2020-07-30 07:53
 • #1307: Đồ Cấm kỵ!2020-07-30 07:53
 • #1308: Ngộ lão thôn trưởng2020-07-30 07:53
 • #1309: Vô Lượng!2020-07-30 07:53
 • #1310: Nộ huyết sôi!2020-07-30 07:54
 • #1311: Địa cầu chi biến2020-07-30 07:54
 • #1312: Lão thủ lĩnh Bất Hủ đường2020-07-30 07:54
 • #1313: Xé xác Liệt Thiên Thú!2020-07-30 07:54
 • #1314: Tế chiến kỳ!2020-07-30 07:54
 • #1315: Thiên Đế Chiến Kỳ lực lượng2020-07-30 07:54
 • #1316: Trong tàn khốc bạo phát2020-07-30 07:55
 • #1317: Nghiền ép Tổ Điện điện chủ2020-07-30 07:55
 • #1318: Giết hướng Tổ Điện2020-07-30 07:55
 • #1319: Khổn Tiên Thằng lực lượng2020-07-30 07:55
 • #1320: Huyết tế ngàn tỉ sinh linh2020-07-30 07:55
 • #1321: Vực ngoại cự đầu!2020-07-30 07:55
 • #1322: Luyện hóa Tiên Dược!2020-07-30 07:56
 • #1323: Dấu ấn chi biến2020-07-30 07:56
 • #1324: Bọn họ đến rồi!2020-07-30 07:56
 • #1325: Giáng lâm Huyền Hoàng!2020-07-30 07:56
 • #1326: Đại ca ra tay2020-07-30 07:57
 • #1327: Vực ngoại đại chiến2020-07-30 07:57
 • #1328: Đại ca chi thương!2020-07-30 07:57
 • #1329: Lão thôn trưởng lực lượng!2020-07-30 07:57
 • #1330: Trảm Tiên Nhất Đao!2020-07-30 07:57
 • #1331: Thiên Đế chi mệnh!2020-07-30 07:58
 • #1332: Đạo Thiên Thuật2020-07-30 07:58
 • #1333: Thiên Đế!2020-07-30 07:58
 • #1334: Mầm họa!2020-07-30 07:58
 • #1335: Giương kích Giới Hải!2020-07-30 07:59
 • #1336: Âm Dương Lộ2020-07-30 07:59
 • #1337: Lại tới vực sâu2020-07-30 07:59
 • #1338: Nuôi một đám Chân Hoàng2020-07-30 07:59
 • #1339: Đế bảng ngang trời!2020-07-30 07:59
 • #1340: Trắng đen sương mù!2020-07-30 08:00
 • #1341: Thăm dò bảo tàng2020-07-30 08:00
 • #1342: Khủng bố hài cốt!2020-07-30 08:00
 • #1343: Truyền thừa vô thượng2020-07-30 08:00
 • #1344: Kiếm ý thế giới!2020-07-30 08:00
 • #1345: Sẽ không vắng chỗ một trận chiến!2020-07-30 08:01
 • #1346: Tru Thiên Kiếm đạo!2020-07-30 08:01
 • #1347: Đế Lộ Chiến đài2020-07-30 08:01
 • #1348: Đồ bổ2020-07-30 08:01
 • #1349: Huyền Hoàng một mạch!2020-07-30 08:01
 • #1350: Huyền Hoàng cuộc chiến!2020-07-30 08:01
 • #1351: Trượng Lục Kim Thân!2020-07-30 08:02
 • #1352: Bá chủ chiến lực!2020-07-30 08:02
 • #1353: Bá chủ giao chiến2020-07-30 08:02
 • #1354: Trong chiến đấu đột phá2020-07-30 08:02
 • #1355: Trấn áp Tiên Hồng Đức!2020-07-30 08:03
 • #1356: Kiếm trảm Tiên tộc bá2020-07-30 08:03
 • #1357: Đế bảng chiếu rọi!2020-07-30 08:03
 • #1358: Sương mù màu trắng biến đổi lớn2020-07-30 08:03
 • #1359: Cổ xưa tiềm năng2020-07-30 08:03
 • #1360: Thực lực tăng vọt!2020-07-30 08:04
 • #1361: Một người Đế bảng2020-07-30 08:04
 • #1362: Đế huyết2020-07-30 08:04
 • #1363: Vũ trụ tiến hóa bí mật!2020-07-30 08:04
 • #1364: Tù Thiên Tỏa Long Trận2020-07-30 08:04
 • #1365: Tàn tiên giáng thế2020-07-30 08:05
 • #1366: Liều mạng cuộc chiến!2020-07-30 08:05
 • #1367: Luân hồi lực lượng2020-07-30 08:05
 • #1368: Trảm tàn tiên!2020-07-30 08:05
 • #1369: Trảm tam đại tàn tiên!2020-07-30 08:06
 • #1370: Long Đồ Đằng phục sinh!2020-07-30 08:06
 • #1371: Đông Ma ra tay!2020-07-30 08:06
 • #1372: Tổ Long bí thuật!2020-07-30 08:06
 • #1373: Chưởng ngự tinh vực!2020-07-30 08:06
 • #1374: Tiên Huyết Bất Diệt Thuật2020-07-30 08:06
 • #1375: Đạo Cực Tiên Kim2020-07-30 08:06
 • #1376: Vũ trụ hình thái!2020-07-30 08:07
 • #1377: Đại Vô Lượng Chưởng!2020-07-30 08:07
 • #1378: Nhằm phía Song Cực tinh2020-07-30 08:07
 • #1379: Mở ra Tiên Sơn!2020-07-30 08:07
 • #1380: Ngọc đá cùng vỡ!2020-07-30 08:07
 • #1381: Hắc ám che trời2020-07-30 08:07
 • #1382: Nhân Hoàng héo tàn2020-07-30 08:07
 • #1383: Máu chín màu phục sinh!2020-07-30 08:07
 • #1384: Kéo dài sinh cơ!2020-07-30 08:08
 • #1385: Trong bóng tối phục sinh!2020-07-30 08:08
 • #1386: Tử Hà tiên tử!2020-07-30 08:08
 • #1387: Hắn trở về rồi!2020-07-30 08:08
 • #1388: Hướng về trời đoạt mệnh!2020-07-30 08:08
 • #1389: Đánh nổ Tiên đạo cảnh cường giả2020-07-30 08:08
 • #1390: Tô Viêm nữ nhân2020-07-30 08:08
 • #1391: Kiếp Đạo!2020-07-30 08:08
 • #1392: Hài cốt đệ tử2020-07-30 08:09
 • #1393: Đế Lộ mở ra2020-07-30 08:09
 • #1394: Đường máu tanh2020-07-30 08:09
 • #1395: Thái Thượng giáo Thánh nữ2020-07-30 08:09
 • #1396: Bất Hủ Thiên Vực2020-07-30 08:09
 • #1397: Bạch Phượng Châu2020-07-30 08:09
 • #1398: Bạch gia Chân Tiên2020-07-30 08:09
 • #1399: Thân xác bản chất lớn mạnh!2020-07-30 08:10
 • #1400: Thập Môn Càn Khôn trận2020-07-30 08:10
 • #1401: Võ đài chiến2020-07-30 08:10
 • #1402: Đế bảng ngang trời2020-07-30 08:10
 • #1403: Bóng đêm phong tình2020-07-30 08:10
 • #1404: Mời chào2020-07-30 08:11
 • #1405: Giương kích Trúc Dao!2020-07-30 08:11
 • #1406: Vô thượng hung nhân!2020-07-30 08:11
 • #1407: Bá tuyệt thủ đoạn!2020-07-30 08:11
 • #1408: Đại La Chân Tiên!2020-07-30 08:12
 • #1409: Lục phẩm dịch tiến hóa2020-07-30 08:12
 • #1410: Hắc ám mầm họa lực lượng!2020-07-30 08:12
 • #1411: Mãnh nhân ra tay!2020-07-30 08:12
 • #1412: Chọc thủng trời!2020-07-30 08:12
 • #1413: Thiên Cơ đài2020-07-30 08:13
 • #1414: Bão táp!2020-07-30 08:13
 • #1415: Trung tâm thiên vực2020-07-30 08:13
 • #1416: Thiên Trúc tổ địa2020-07-30 08:13
 • #1417: Kim Tiên động2020-07-30 08:13
 • #1418: Thứ nhất Chí Bảo Dược2020-07-30 08:13
 • #1419: Đột phá!2020-07-30 08:13
 • #1420: Tái ngộ Thiên Trúc Đại năng2020-07-30 08:14
 • #1421: Lấy ra dịch tiến hóa2020-07-30 08:14
 • #1422: Ám dạ đoạt bảo2020-07-30 08:14
 • #1423: Khủng bố chiến lực2020-07-30 08:14
 • #1424: Tiên Thiên Thạch Nhãn2020-07-30 08:14
 • #1425: Thất Sắc Nguyên Tiên Thụ2020-07-30 08:14
 • #1426: Thu hoạch lớn!2020-07-30 08:15
 • #1427: Động phòng2020-07-30 08:15
 • #1428: Sương mù màu đen!2020-07-30 08:15
 • #1429: Tiên tộc chí tôn trẻ tuổi2020-07-30 08:15
 • #1430: Hư Tiên!2020-07-30 08:15
 • #1431: Thiên Đình di chỉ!2020-07-30 08:15
 • #1432: Tái ngộ Lương Nhã An2020-07-30 08:16
 • #1433: Tiền sử lão Đại ca!2020-07-30 08:16
 • #1434: Chảy máu Thiên Đình!2020-07-30 08:16
 • #1435: Khai Thiên bút!2020-07-30 08:16
 • #1436: Tru Tiên kiếm! !2020-07-30 08:16
 • #1437: Nộ huyết sôi!2020-07-30 08:16
 • #1438: Tru Tiên kiếm hàng nhái2020-07-30 08:16
 • #1439: Đến Khai Thiên bút!2020-07-30 08:16
 • #1440: Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm2020-07-30 08:17
 • #1441: Cửu Châu Thiên Đỉnh2020-07-30 08:17
 • #1442: Thịnh hội bán đấu giá2020-07-30 08:17
 • #1443: Long Đồ Đằng dị động2020-07-30 08:17
 • #1444: Đến đế huyết!2020-07-30 08:17
 • #1445: Chân long chết!2020-07-30 08:17
 • #1446: Chân Long Cửu Biến!2020-07-30 08:18
 • #1447: Thập Biến!2020-07-30 08:18
 • #1448: Viêm Hoàng2020-07-30 08:18
 • #1449: Lần thứ hai hành hung2020-07-30 08:18
 • #1450: Đoạt đan2020-07-30 08:19
 • #1451: Thương Thiên Thể hoảng sợ!2020-07-30 08:19
 • #1452: Cửu Thiên Thiên Hỏa Phiến!2020-07-30 08:19
 • #1453: Hùng tâm tráng chí!2020-07-30 08:19
 • #1454: Kỳ Môn bí thuật2020-07-30 08:19
 • #1455: Thần dũng!2020-07-30 08:19
 • #1456: Đỉnh Phủ chí bảo!2020-07-30 08:19
 • #1457: Thiên Thuẫn Thiên Nhãn!2020-07-30 08:20
 • #1458: Định Hồn Châm2020-07-30 08:20
 • #1459: Tiêu diệt!2020-07-30 08:20
 • #1460: Nghiền ép Tiên tộc Hư Tiên2020-07-30 08:20
 • #1461: Càn Khôn Trạc!2020-07-30 08:20
 • #1462: Tô Viêm thực lực!2020-07-30 08:20
 • #1463: Chí bảo tiên đỉnh2020-07-30 08:20
 • #1464: Tàn đỉnh tái tạo2020-07-30 08:20
 • #1465: Giáo chủ Chí Tôn!2020-07-30 08:21
 • #1466: Chọc thủng trời!2020-07-30 08:21
 • #1467: Sát cục tanh máu!2020-07-30 08:21
 • #1468: Viêm Hoàng ra tay!2020-07-30 08:21
 • #1469: Thần Long động thiên2020-07-30 08:21
 • #1470: Đoạt tạo hóa2020-07-30 08:21
 • #1471: Trộm lấy Kim Đan!2020-07-30 08:22
 • #1472: Chân long Thập Biến2020-07-30 08:22
 • #1473: Đại thế phong vân!2020-07-30 08:22
 • #1474: Tiểu Bạch Long2020-07-30 08:22
 • #1475: Thịnh thế2020-07-30 08:22
 • #1476: Thủy Thiên Đế2020-07-30 08:22
 • #1477: Chiến trường Vạn Tộc!2020-07-30 08:22
 • #1478: Đường lên trời2020-07-30 08:23
 • #1479: Thuỷ tổ không gian2020-07-30 08:23
 • #1480: Cổ thành kho báu2020-07-30 08:23
 • #1481: Quét ngang cổ thành!2020-07-30 08:23
 • #1482: Ra tay!2020-07-30 08:23
 • #1483: Ngăn cơn sóng dữ!2020-07-30 08:23
 • #1484: Đại chiến!2020-07-30 08:23
 • #1485: Tiền đồ xán lạn!2020-07-30 08:24
 • #1486: Thiên kiếp cảm ứng2020-07-30 08:24
 • #1487: Thân phận bạo lậu2020-07-30 08:24
 • #1488: Long Đại Thánh lực lượng!2020-07-30 08:24
 • #1489: Bão táp!2020-07-30 08:24
 • #1490: Tối cường đại kiếp!2020-07-30 08:24
 • #1491: Xé rách gông xiềng thần ma2020-07-30 08:25
 • #1492: Đỉnh phong Hư Tiên!2020-07-30 08:25
 • #1493: Nghiền ép Chân Tiên!2020-07-30 08:25
 • #1494: Chư Thiên Tinh Đấu Thần Liên!2020-07-30 08:25
 • #1495: Chiếu rọi đại vực!2020-07-30 08:25
 • #1496: Lại mở ra thuỷ tổ chỗ biến mất!2020-07-30 08:25
 • #1497: Thiên Trúc sơn!2020-07-30 08:26
 • #1498: Tứ Thánh Kiếm Vực2020-07-30 08:26
 • #1499: Phạm Kiếm khiêu chiến!2020-07-30 08:26
 • #1500: Quyết đấu!2020-07-30 08:26
 • #1501: Đại chiến đỉnh cao2020-07-30 08:26
 • #1502: Khủng bố không gian2020-07-30 08:26
 • #1503: Tru Thiên Kiếm trận!2020-07-30 08:26
 • #1504: Thiên Đế đường cũ!2020-07-30 08:27
 • #1505: Nhất Kiếm Trảm Kỷ Nguyên2020-07-30 08:27
 • #1506: Kiếm Thể Thuật!2020-07-30 08:27
 • #1507: Nữ Đế!2020-07-30 08:27
 • #1508: Đại ca mang ta bay!2020-07-30 08:27
 • #1509: Tam Muội Chân Hỏa2020-07-30 08:27
 • #1510: Tái tạo khôi lỗi!2020-07-30 08:27
 • #1511: Quỳ bái!2020-07-30 08:28
 • #1512: Tái ngộ Tổ Thắng!2020-07-30 08:28
 • #1513: Được mùa lớn2020-07-30 08:28
 • #1514: Kẻ thù!2020-07-30 08:28
 • #1515: Đánh giết!2020-07-30 08:28
 • #1516: Gió nổi mây vần2020-07-30 08:28
 • #1517: Nguyên thần lớn mạnh2020-07-30 08:28
 • #1518: Tô Viêm cùng Tiên tộc Chí Tôn2020-07-30 08:28
 • #1519: Đan Tông chi biến2020-07-30 08:29
 • #1520: Cuồng bạo Tô Viêm!2020-07-30 08:29
 • #1521: Bão táp không ngừng2020-07-30 08:29
 • #1522: Càng diễn càng liệt2020-07-30 08:29
 • #1523: Tiên tộc Đệ Tam thành2020-07-30 08:29
 • #1524: Tô Viêm bạo phát!2020-07-30 08:29
 • #1525: Thiên Đình tam vương?2020-07-30 08:30
 • #1526: Tiên tộc thuỷ tổ đệ tử!2020-07-30 08:30
 • #1527: Hắc Ám Thiên Nhãn!2020-07-30 08:30
 • #1528: Thái Âm Mẫu Kinh2020-07-30 08:30
 • #1529: Tối cường chiến lực!2020-07-30 08:30
 • #1530: Nhất Kiếm Trảm Tiên!2020-07-30 08:30
 • #1531: Đạo Thư Nghi2020-07-30 08:31
 • #1532: Công phá Tiên tộc Đệ Tam thành2020-07-30 08:31
 • #1533: Ngân Hà Hồ Lô!2020-07-30 08:31
 • #1534: Trận chiến này đại thắng!2020-07-30 08:31
 • #1535: Được mùa lớn2020-07-30 08:31
 • #1536: Đoàn tụ một đường!2020-07-30 08:31
 • #1537: Ma Vương được!2020-07-30 08:32
 • #1538: Viêm Hoàng thành2020-07-30 08:32
 • #1539: Ngân Long kiếm!2020-07-30 08:32
 • #1540: Vạn cường tranh bá mở ra2020-07-30 08:32
 • #1541: Tô Viêm đột kích!2020-07-30 08:32
 • #1542: Thiên hàng thần binh2020-07-30 08:32
 • #1543: Tranh bá!2020-07-30 08:32
 • #1544: Chí Tôn đời thứ nhất2020-07-30 08:32
 • #1545: Chí Tôn giáng thế2020-07-30 08:33
 • #1546: Trong khốn cảnh quật khởi!2020-07-30 08:33
 • #1547: Hung tàn Tô Viêm2020-07-30 08:33
 • #1548: Trảm Tiên Khuê2020-07-30 08:33
 • #1549: Hoàng huyết!2020-07-30 08:33
 • #1550: Đế bảng giáng thế!2020-07-30 08:33
 • #1551: Thông Thiên thiếu chủ2020-07-30 08:33
 • #1552: Huyết thống tam biến!2020-07-30 08:33
 • #1553: Địa Phủ Chi Chủ!2020-07-30 08:34
 • #1554: Thịnh thế bão táp2020-07-30 08:34
 • #1555: Hoàng kim đại thế!2020-07-30 08:34
 • #1556: Tô Viêm đường!2020-07-30 08:34
 • #1557: Nhất Kiếm Trảm Tuế Nguyệt2020-07-30 08:34
 • #1558: Đột phá!2020-07-30 08:34
 • #1559: Ta tên Tô Viêm!2020-07-30 08:34
 • #1560: Khắp thế gian đều kinh ngạc!2020-07-30 08:34
 • #1561: Thiên Địa Mẫu Kinh2020-07-30 08:35
 • #1562: Nguyên thần chi thương2020-07-30 08:35
 • #1563: Nguyên Thủy Mẫu Khí!2020-07-30 08:35
 • #1564: Tô Viêm đạo hạnh2020-07-30 08:35
 • #1565: Đại Nhật Cảnh!2020-07-30 08:35
 • #1566: Du Long Ngân Thiên Kiếm2020-07-30 08:36
 • #1567: Kiếm Long2020-07-30 08:36
 • #1568: Đại địch đương đại2020-07-30 08:36
 • #1569: Hoàng kim bảo tàng địa2020-07-30 08:36
 • #1570: Ngũ hành bảo địa2020-07-30 08:36
 • #1571: Luân Hồi Dược tung tích!2020-07-30 08:36
 • #1572: Ngũ Khiếu Kỳ Thạch2020-07-30 08:36
 • #1573: Đại chiến đỉnh cao2020-07-30 08:36
 • #1574: Mẫu khí tinh hoa2020-07-30 08:37
 • #1575: Nghiền ép Thông Thiên thiếu chủ2020-07-30 08:37
 • #1576: Lật thuyền trong mương2020-07-30 08:37
 • #1577: Nhào ngược Thánh nữ!2020-07-30 08:37
 • #1578: Vật lộn Thánh nữ2020-07-30 08:37
 • #1579: Bảo Tài tin tức2020-07-30 08:37
 • #1580: Vô địch phá quan2020-07-30 08:38
 • #1581: Trấn đế, trấn luân hồi!2020-07-30 08:38
 • #1582: Chùy bạo!2020-07-30 08:38
 • #1583: Thu hoạch ngoài ý muốn!2020-07-30 08:38
 • #1584: Cái thế cổ thi!2020-07-30 08:38
 • #1585: Hoàng kim thần ngư!2020-07-30 08:38
 • #1586: Nghiền ép Bất Diệt Thể!2020-07-30 08:38
 • #1587: Bá khí ra tay!2020-07-30 08:38
 • #1588: Ma Vương Tô Viêm!2020-07-30 08:39
 • #1589: Quần địch2020-07-30 08:39
 • #1590: Thái Cổ Long Giác2020-07-30 08:39
 • #1591: Tam Chuyển Mệnh Hồn Đan!2020-07-30 08:39
 • #1592: Luân Hồi ngư!2020-07-30 08:39
 • #1593: Tiên dịch nuôi thể!2020-07-30 08:39
 • #1594: Thôn Thiên trận2020-07-30 08:39
 • #1595: Côn Bằng bản nguyên khí!2020-07-30 08:39
 • #1596: Chân long Thập Biến2020-07-30 08:40
 • #1597: Trúc Nguyệt kỳ ngộ2020-07-30 08:40
 • #1598: Cả thế gian đều là kẻ địch2020-07-30 08:40
 • #1599: Côn Bằng đại thần thông!2020-07-30 08:40
 • #1600: Chí cường thần linh thức tỉnh2020-07-30 08:40
 • #1601: Thái Dương Mẫu Kinh!2020-07-30 08:40
 • #1602: Kẻ hủy diệt2020-07-30 08:40
 • #1603: Tổ vật chất2020-07-30 08:41
 • #1604: Đế kinh thiên hạ2020-07-30 08:41
 • #1605: Quần địch đột kích!2020-07-30 08:41
 • #1606: Đại chiến!2020-07-30 08:41
 • #1607: Đáng sợ Tô Viêm2020-07-30 08:42
 • #1608: Đánh nổ Thánh tử cường giả2020-07-30 08:42
 • #1609: Quét ngang quần hùng!2020-07-30 08:42
 • #1610: Máu nhuộm hải vực!2020-07-30 08:42
 • #1611: Giương kích đại địch2020-07-30 08:42
 • #1612: Vô địch Tô Viêm2020-07-30 08:42
 • #1613: Địa Phủ Đồ2020-07-30 08:43
 • #1614: Trúc đen2020-07-30 08:43
 • #1615: Vô địch niềm tin!2020-07-30 08:43
 • #1616: Luân Hồi Ấn!2020-07-30 08:43
 • #1617: Tiền sử lão Đại ca2020-07-30 08:43
 • #1618: Âm Dương Thiên Hà2020-07-30 08:43
 • #1619: Tiền sử truyền thừa2020-07-30 08:43
 • #1620: Niết Bàn dịch2020-07-30 08:43
 • #1621: Nhiếp thập phương!2020-07-30 08:44
 • #1622: Tô Viêm người hầu gái!2020-07-30 08:44
 • #1623: Tái ngộ Tử Hà tiên tử2020-07-30 08:44
 • #1624: Nguyên Thủy Chiến Thể!2020-07-30 08:44
 • #1625: Chí tôn trẻ tuổi chiến2020-07-30 08:44
 • #1626: Trấn áp Thông Thiên thiếu chủ2020-07-30 08:44
 • #1627: Thông Thiên lão nhân!2020-07-30 08:44
 • #1628: Đạo Thư Nghi đến rồi2020-07-30 08:44
 • #1629: Thông Thiên lão nhân tuyệt vọng!2020-07-30 08:45
 • #1630: Thiên Địa Thạch Thai2020-07-30 08:45
 • #1631: Không ngừng không nghỉ2020-07-30 08:45
 • #1632: Bảo Tài ác ôn2020-07-30 08:45
 • #1633: Giết hướng Tiên tộc Đệ Nhất Chí Tôn2020-07-30 08:45
 • #1634: Thiên Địa Thần Lô2020-07-30 08:45
 • #1635: Kỳ Môn Cửu Độn!2020-07-30 08:45
 • #1636: Hai năm2020-07-30 08:46
 • #1637: Trúc Nguyệt xuất quan2020-07-30 08:46
 • #1638: Trở về!2020-07-30 08:46
 • #1639: Đăng lâm Thiên Trúc nhất mạch2020-07-30 08:46
 • #1640: Thiên Hoàng2020-07-30 08:46
 • #1641: Thiên Trúc thủy tổ trở về!2020-07-30 08:46
 • #1642: Mạnh nhất bão táp2020-07-30 08:46
 • #1643: Địa Phủ Chi Chủ!2020-07-30 08:46
 • #1644: Luân Hồi Dược đầu nguồn2020-07-30 08:47
 • #1645: Đồ Đại La!2020-07-30 08:47
 • #1646: Đốt hương báo nguy2020-07-30 08:47
 • #1647: Chí Tôn Viêm Hoàng!2020-07-30 08:47
 • #1648: Cửu Khúc Thời Không Trận!2020-07-30 08:47
 • #1649: Quét ngang quần hùng2020-07-30 08:47
 • #1650: Luân Hồi Dược nở rộ!2020-07-30 08:47
 • #1651: Táng thiên!2020-07-30 08:48
 • #1652: Trong truyền thuyết Kim Tiên!2020-07-30 08:48
 • #1653: Tiền sử lão Đại ca giết2020-07-30 08:48
 • #1654: Đánh nổ Thông Thiên lão nhân!2020-07-30 08:49
 • #1655: Tiên tộc thuỷ tổ xuống núi!2020-07-30 08:49
 • #1656: Đáng sợ nhất biến cục!2020-07-30 08:49
 • #1657: Chân long cự đầu!2020-07-30 08:49
 • #1658: Chấn động thế gian đại đối2020-07-30 08:49
 • #1659: Táng Thiên Quán2020-07-30 08:49
 • #1660: Cổ Thiên Đình chiến lệnh!2020-07-30 08:49
 • #1661: Long Thú2020-07-30 08:49
 • #1662: Công phá sào huyệt!2020-07-30 08:50
 • #1663: Cự đầu gốc gác2020-07-30 08:50
 • #1664: Đại tạo hóa2020-07-30 08:50
 • #1665: Đại biến thiên!2020-07-30 08:50
 • #1666: Kim Quy thủy tổ!2020-07-30 08:50
 • #1667: Đại chiến kết thúc2020-07-30 08:50
 • #1668: Hỗn Độn Vũ Trụ Thạch2020-07-30 08:50
 • #1669: Luân Hồi Tru Thiên Đạo!2020-07-30 08:51
 • #1670: Vạn ác Bảo Tài2020-07-30 08:51
 • #1671: Bão táp không ngừng2020-07-30 08:51
 • #1672: Điên cuồng đại thế!2020-07-30 08:51
 • #1673: Trăm cường tranh bá!2020-07-30 08:51
 • #1674: Hung hăng vượt ải2020-07-30 08:51
 • #1675: Vạn Thú Chi Lực2020-07-30 08:51
 • #1676: Quyết đấu Tiểu Kim Quy Thánh Nhân2020-07-30 08:52
 • #1677: Khai Thiên thuật2020-07-30 08:52
 • #1678: Hóa làm một cái đại hắc rùa!2020-07-30 08:52
 • #1679: Máu màu xám biến đổi lớn2020-07-30 08:52
 • #1680: Đôn vương bát canh uống2020-07-30 08:52
 • #1681: Máu tanh trấn áp!2020-07-30 08:52
 • #1682: Đế Lộ bí mật2020-07-30 08:53
 • #1683: Siêu cường bổ dưỡng2020-07-30 08:53
 • #1684: Địa Phủ Chi Chủ sát phạt2020-07-30 08:53
 • #1685: Đỉnh phong Chân Tiên!2020-07-30 08:53
 • #1686: Chung cực thời khắc!2020-07-30 08:53
 • #1687: Đông Ma!2020-07-30 08:53
 • #1688: Đông Ma mất mạng?2020-07-30 08:53
 • #1689: Trăm cường tranh bá chung kết2020-07-30 08:54
 • #1690: Ngày yết bảng!2020-07-30 08:54
 • #1691: Thiên Đình chư vương!2020-07-30 08:54
 • #1692: Chung Cực Địa mở ra!2020-07-30 08:54
 • #1693: Đáng sợ đường xá2020-07-30 08:54
 • #1694: Sinh vật hắc ám2020-07-30 08:54
 • #1695: Thảm hoạ2020-07-30 08:54
 • #1696: Tạo hóa địa!2020-07-30 08:54
 • #1697: Thập đại Thánh sơn!2020-07-30 08:55
 • #1698: Đánh giết2020-07-30 08:55
 • #1699: Đỉnh phong đại đối quyết!2020-07-30 08:55
 • #1700: Kim Tiên va chạm!2020-07-30 08:55
 • #1701: Kim Tiên Đại Thánh!2020-07-30 08:55
 • #1702: Khốc liệt một trận chiến!2020-07-30 08:55
 • #1703: Thuộc về Tô Viêm tạo hóa2020-07-30 08:56
 • #1704: Thiên kiếp giáng thế!2020-07-30 08:56
 • #1705: Tô Viêm vượt cửa ải!2020-07-30 08:56
 • #1706: Tắm máu chư vương!2020-07-30 08:56
 • #1707: Vô địch Tô Viêm!2020-07-30 08:57
 • #1708: Tổ vật chất!2020-07-30 08:57
 • #1709: Đại La Kim Tiên!2020-07-30 08:57
 • #1710: Kết thúc!2020-07-30 08:57
 • #1711: Năm đại Kim Tiên!2020-07-30 08:57
 • #1712: Thập Cường bảng đơn!2020-07-30 08:58
 • #1713: Chung cực tạo hóa địa!2020-07-30 08:58
 • #1714: Hoàn toàn thể2020-07-30 08:58
 • #1715: Ba mươi năm2020-07-30 08:58
 • #1716: Chư Thiên Tinh Đấu2020-07-30 08:58
 • #1717: Tam Thập Tam Trọng Thiên2020-07-30 08:58
 • #1718: Táng Thiên động2020-07-30 08:58
 • #1719: Sơ nghe Tiên Giới2020-07-30 08:59
 • #1720: Truyền thừa mồi lửa2020-07-30 08:59
 • #1721: Táng Địa thời đại2020-07-30 08:59
 • #1722: Luân Hồi Đế Vương2020-07-30 08:59
 • #1723: Ngô tên Đạo Lăng!2020-07-30 08:59
 • #1724: Giết tới đi!2020-07-30 08:59
 • #1725: Ác đế!2020-07-30 09:00
 • #1726: Đăng lâm Tiên Giới!2020-07-30 09:00
 • #1727: Thần Ma Chiến Trường2020-07-30 09:00
 • #1728: Chiến trường mạnh nhất!2020-07-30 09:00
 • #1729: Thần ma múa tung2020-07-30 09:00
 • #1730: Quét ngang chiến trường!2020-07-30 09:00
 • #1731: Đế tộc tinh anh2020-07-30 09:01
 • #1732: Quỳ!2020-07-30 09:01
 • #1733: Trở về Bất Hủ Thiên Vực!2020-07-30 09:01
 • #1734: Thế gian đại loạn!2020-07-30 09:01
 • #1735: Chí Tôn vượt cửa ải2020-07-30 09:01
 • #1736: Giương kích Tiên tộc Chí Tôn!2020-07-30 09:01
 • #1737: Đạo Tổ bên dưới vô địch2020-07-30 09:01
 • #1738: Đánh giết!2020-07-30 09:01
 • #1739: Đạo Tổ sức mạnh!2020-07-30 09:02
 • #1740: Đánh nổ Tiên thành2020-07-30 09:02
 • #1741: Giương kích Tiên tộc2020-07-30 09:02
 • #1742: Lão thủ lĩnh vượt cửa ải2020-07-30 09:02
 • #1743: Đào móc Tiên tộc bảo tàng2020-07-30 09:02
 • #1744: Tiên tộc Cứu Cực Chí Bảo Dược!2020-07-30 09:02
 • #1745: Tiên tộc thuỷ tổ cơn giận2020-07-30 09:02
 • #1746: Tiên Giới vị diện hình chiếu2020-07-30 09:03
 • #1747: Đế Lâm Cửu Thiên!2020-07-30 09:03
 • #1748: Đạo Thư Nghi chi uy2020-07-30 09:03
 • #1749: Loạn thiên động địa2020-07-30 09:03
 • #1750: Tiền sử lão Đại ca ra tay2020-07-30 09:03
 • #1751: Biến đổi lớn!2020-07-30 09:03
 • #1752: Thiên Đế chi uy!2020-07-30 09:04
 • #1753: Huyết án2020-07-30 09:04
 • #1754: Thảm hoạ2020-07-30 09:04
 • #1755: Tô Viêm vượt cửa ải!2020-07-30 09:04
 • #1756: Chí Tôn Tô Viêm!2020-07-30 09:04
 • #1757: Đánh nổ Kim Quy thủy tổ!2020-07-30 09:05
 • #1758: Được mùa lớn2020-07-30 09:05
 • #1759: Lang thang hai mươi năm2020-07-30 09:05
 • #1760: Cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa!2020-07-30 09:05
 • #1761: Đại họa đến!2020-07-30 09:05
 • #1762: Vũ Trụ Kinh2020-07-30 09:05
 • #1763: Tàn khốc thời đại đến2020-07-30 09:06
 • #1764: Chảy máu vũ trụ2020-07-30 09:06
 • #1765: Tiên môn!2020-07-30 09:06
 • #1766: Đối thoại thần bí hài cốt2020-07-30 09:06
 • #1767: Sóng gió lớn!2020-07-30 09:06
 • #1768: Tam Giới2020-07-30 09:07
 • #1769: Tan vỡ Đạo Tổ2020-07-30 09:07
 • #1770: Cuồng bạo Tô Viêm!2020-07-30 09:07
 • #1771: Đồ Đạo Tổ!2020-07-30 09:07
 • #1772: Tiên Vương di thoát2020-07-30 09:07
 • #1773: Vấn tội Đạo Thiên Đế?2020-07-30 09:07
 • #1774: Nhận tội!2020-07-30 09:08
 • #1775: Luân Hồi Thiên Nhãn2020-07-30 09:08
 • #1776: Bá Thiên Vương2020-07-30 09:08
 • #1777: Hai giới chiến trường2020-07-30 09:08
 • #1778: Quét ngang!2020-07-30 09:08
 • #1779: Đánh nổ Đế tộc thiên kiêu2020-07-30 09:08
 • #1780: Tiên Nhân động2020-07-30 09:08
 • #1781: Tiên Nguyên2020-07-30 09:09
 • #1782: Đỉnh phong va chạm2020-07-30 09:09
 • #1783: Ngũ Hành Hoàn2020-07-30 09:09
 • #1784: Kiếm trảm Tiên Vũ2020-07-30 09:09
 • #1785: Tiên Mệnh Phù2020-07-30 09:09
 • #1786: Đơn độc đối kháng Tiên Giới Chi Môn2020-07-30 09:09
 • #1787: Triệt để trở mặt2020-07-30 09:10
 • #1788: Phải đi con đường nào2020-07-30 09:10
 • #1789: Đế Lệnh2020-07-30 09:10
 • #1790: Vượt cửa ải Thánh cảnh2020-07-30 09:10
 • #1791: Đại phá diệt kiếp!2020-07-30 09:10
 • #1792: Nặn thánh khu!2020-07-30 09:10
 • #1793: Đạo Tổ Tô Viêm!2020-07-30 09:10
 • #1794: Bão táp lớn2020-07-30 09:10
 • #1795: Vạn Giới quyền!2020-07-30 09:11
 • #1796: Đánh giết Địa Phủ Chi Chủ!2020-07-30 09:11
 • #1797: Vương thành hộ đạo giả2020-07-30 09:11
 • #1798: Hành hung Tiên tộc thuỷ tổ2020-07-30 09:11
 • #1799: Cửu sắc thiên quan!2020-07-30 09:11
 • #1800: Vô địch thiên hạ!2020-07-30 09:12
 • #1801: Tiên Hoàng quân đoàn2020-07-30 09:12
 • #1802: Sinh vật hắc ám2020-07-30 09:12
 • #1803: Xé xác Hắc Huyết Thú!2020-07-30 09:12
 • #1804: Huyết chiến!2020-07-30 09:12
 • #1805: Mười năm chiến!2020-07-30 09:12
 • #1806: Tiên tộc sát cơ2020-07-30 09:13
 • #1807: Nộ huyết sôi2020-07-30 09:13
 • #1808: Tru Tiên kiếm chi uy2020-07-30 09:13
 • #1809: Chấp pháp thống lĩnh2020-07-30 09:13
 • #1810: Hành hung Anh Võ Vương2020-07-30 09:13
 • #1811: Vô Thượng tộc thiên kiêu2020-07-30 09:13
 • #1812: Đỉnh phong va chạm!2020-07-30 09:13
 • #1813: Hắc Ám Thẩm Phán!2020-07-30 09:14
 • #1814: Làm khó dễ2020-07-30 09:14
 • #1815: Tiên Ma Trấn Vực Kinh2020-07-30 09:14
 • #1816: Thánh cảnh thất trọng thiên2020-07-30 09:14
 • #1817: Trấn Thiên Thuật2020-07-30 09:14
 • #1818: Lại tới nơi tập luyện mạnh nhất2020-07-30 09:15
 • #1819: Chư Thiên Thần Lực2020-07-30 09:15
 • #1820: Vượt ải!2020-07-30 09:15
 • #1821: Cái thế tiềm năng bạo phát2020-07-30 09:15
 • #1822: Vô địch phá quan!2020-07-30 09:15
 • #1823: Cổ Thiên Đình thần tàng!2020-07-30 09:15
 • #1824: Thần bí tiểu tháp2020-07-30 09:15
 • #1825: Rời đi!2020-07-30 09:16
 • #1826: Đăng lâm Tiên Giới!2020-07-30 09:16
 • #1827: Thôn phệ Tiên Giới lực lượng bản nguyên2020-07-30 09:16
 • #1828: Bảo huyết mười màu2020-07-30 09:16
 • #1829: Vả miệng2020-07-30 09:16
 • #1830: Vương thành bão táp!2020-07-30 09:16
 • #1831: Cuộc chiến sinh tử!2020-07-30 09:16
 • #1832: Nghiền ép Tiên Cảnh2020-07-30 09:17
 • #1833: Bảo huyết mười màu lực lượng!2020-07-30 09:17
 • #1834: Đa tạ biếu tặng!2020-07-30 09:17
 • #1835: Ám dạ sát phạt2020-07-30 09:17
 • #1836: Sắc dụ2020-07-30 09:17
 • #1837: Tiểu tháp phát uy2020-07-30 09:18
 • #1838: Cấm kỵ chiến xa2020-07-30 09:18
 • #1839: Tiểu Lôi Vương2020-07-30 09:18
 • #1840: Thánh cảnh đỉnh phong!2020-07-30 09:18
 • #1841: Đại Thánh chiến trường2020-07-30 09:18
 • #1842: Tuyệt địa2020-07-30 09:18
 • #1843: Tầng thứ ba Dưỡng Thể Thuật2020-07-30 09:18
 • #1844: Tắm máu!2020-07-30 09:19
 • #1845: Giết hướng chiến trường mạnh nhất2020-07-30 09:19
 • #1846: Cuồng bạo Tô Viêm2020-07-30 09:19
 • #1847: Đỉnh cao nhất tranh bá!2020-07-30 09:19
 • #1848: Thần phục ta!2020-07-30 09:19
 • #1849: Trảm thủ2020-07-30 09:19
 • #1850: Bá lâm thiên địa!2020-07-30 09:19
 • #1851: Khai Thiên Lôi Kinh2020-07-30 09:20
 • #1852: Đại tạo hóa!2020-07-30 09:20
 • #1853: Khai Thiên Lôi đạo!2020-07-30 09:20
 • #1854: Tiên Long Tủy!2020-07-30 09:20
 • #1855: Một miệng lông2020-07-30 09:20
 • #1856: Vượt cửa ải Đại Thánh2020-07-30 09:20
 • #1857: Khiến người ta tuyệt vọng thiên kiếp!2020-07-30 09:21
 • #1858: Huyết chiến thập đại Thiên Vương!2020-07-30 09:21
 • #1859: Đại Thánh Tô Viêm2020-07-30 09:21
 • #1860: Phong Vương!2020-07-30 09:21
 • #1861: Tề Thiên Thánh Vương!2020-07-30 09:21
 • #1862: Tắm máu Tiên tộc phủ đệ2020-07-30 09:21
 • #1863: Đế tộc chảy máu!2020-07-30 09:21
 • #1864: Đánh nổ Tiên Võ Vương!2020-07-30 09:22
 • #1865: Ngũ Sắc Tiên Hoàng Đỉnh2020-07-30 09:22
 • #1866: Tiên Vương binh khí thức tỉnh!2020-07-30 09:22
 • #1867: Tiên Vương!2020-07-30 09:22
 • #1868: Ngục Vương!2020-07-30 09:22
 • #1869: Tiên Vương tranh bá!2020-07-30 09:22
 • #1870: Tam Tai!2020-07-30 09:22
 • #1871: Hồng Liên Nghiệp Hỏa2020-07-30 09:23
 • #1872: Tiên Vương tay cụt2020-07-30 09:23
 • #1873: Xuất quan!2020-07-30 09:23
 • #1874: Tiên Vương động phủ2020-07-30 09:23
 • #1875: Lịch sử án chưa giải quyết2020-07-30 09:23
 • #1876: Tiên Vương đường!2020-07-30 09:23
 • #1877: Trấn áp Tinh Không San2020-07-30 09:24
 • #1878: Quyết đấu Thiên Tinh Vương!2020-07-30 09:24
 • #1879: Đánh nổ!2020-07-30 09:24
 • #1880: Thiên Tinh Châu2020-07-30 09:24
 • #1881: Dương danh Tiên Giới!2020-07-30 09:24
 • #1882: Tuyên Hoành2020-07-30 09:25
 • #1883: Hành hung Hoàng Đạo cường giả2020-07-30 09:25
 • #1884: Tiên Nhân động mời!2020-07-30 09:25
 • #1885: Thiên tộc2020-07-30 09:25
 • #1886: Bá đạo Thiên Hầu Vương!2020-07-30 09:25
 • #1887: Tiên Vương gào khóc2020-07-30 09:25
 • #1888: Đế Tàng Đạo Quật!2020-07-30 09:25
 • #1889: Thần Khoáng Cổ Giới2020-07-30 09:26
 • #1890: Thạch Đầu Vương2020-07-30 09:26
 • #1891: Táng Thiên hải2020-07-30 09:26
 • #1892: Đế giả phục sinh.2020-07-30 09:26
 • #1893: Chí cường phù văn2020-07-30 09:26
 • #1894: Tạo Hóa Thổ!2020-07-30 09:26
 • #1895: Thiên thai phá xác!2020-07-30 09:26
 • #1896: Lớp phong ấn thứ ba2020-07-30 09:26
 • #1897: Quét ngang!2020-07-30 09:27
 • #1898: Đánh nổ Thiên Lôi Vương2020-07-30 09:27
 • #1899: Thần bí hài cốt chiến lực!2020-07-30 09:27
 • #1900: Đế Hải!2020-07-30 09:27
 • #1901: Lai lịch của Bảo Tài!2020-07-30 09:27
 • #1902: Nhân Gian Giới mạnh nhất bảo tàng!2020-07-30 09:27
 • #1903: Luân Hồi Thiên Đao Quyết!2020-07-30 09:27
 • #1904: Thiên lão2020-07-30 09:28
 • #1905: Đế phủ2020-07-30 09:28
 • #1906: Ngoài Tam Giới!2020-07-30 09:28
 • #1907: Nhân Hoàng Kinh!2020-07-30 09:28
 • #1908: Đại Kim Tử2020-07-30 09:28
 • #1909: Thiên Hạ Đệ Nhất Sơn2020-07-30 09:28
 • #1910: Thạch vương2020-07-30 09:29
 • #1911: Tắm máu khu mỏ quặng2020-07-30 09:29
 • #1912: Kim gia cơn giận!2020-07-30 09:29
 • #1913: Đánh giết Tiên Vương!2020-07-30 09:29
 • #1914: Tiểu tháp xuất kích!2020-07-30 09:29
 • #1915: Giương kích Bá Thiên Đế!2020-07-30 09:29
 • #1916: Đế Mệnh vẫn!2020-07-30 09:30
 • #1917: Náo động Tiên Giới đại sự2020-07-30 09:30
 • #1918: Tắm rửa đế huyết2020-07-30 09:30
 • #1919: Đệ Nhất sơn mở ra!2020-07-30 09:30
 • #1920: Leo núi!2020-07-30 09:30
 • #1921: Khủng bố tốc độ!2020-07-30 09:30
 • #1922: Đánh nổ lôi hải!2020-07-30 09:31
 • #1923: Một quyền nát tan!2020-07-30 09:31
 • #1924: Mạnh nhất hạt giống!2020-07-30 09:31
 • #1925: Không người nào có thể lên đỉnh?2020-07-30 09:31
 • #1926: Vô thượng áo nghĩa2020-07-30 09:31
 • #1927: Thân xác bảo tàng2020-07-30 09:31
 • #1928: Đăng lâm đỉnh cao nhất!2020-07-30 09:31
 • #1929: Đồng điện truyền thừa2020-07-30 09:32
 • #1930: Cuồng bá phá quan!2020-07-30 09:32
 • #1931: Vận Thiên chưởng!2020-07-30 09:32
 • #1932: Khai Thiên Tam Phủ!2020-07-30 09:32
 • #1933: Hạ sơn2020-07-30 09:32
 • #1934: Khủng bố chiến lực!2020-07-30 09:32
 • #1935: Phong Đế Thạch Bi!2020-07-30 09:33
 • #1936: Tiên Nhân động!2020-07-30 09:33
 • #1937: Thiên Đạo Vương2020-07-30 09:33
 • #1938: Khủng bố kho báu!2020-07-30 09:33
 • #1939: Truyền Công Điện2020-07-30 09:33
 • #1940: Trấn Vực Lô lực lượng2020-07-30 09:33
 • #1941: Một chỉ lực lượng!2020-07-30 09:33
 • #1942: Một quyền trọng thương2020-07-30 09:33
 • #1943: Tô Viêm thu đồ đệ?2020-07-30 09:34
 • #1944: Tô Viêm phát điên!2020-07-30 09:34
 • #1945: Hành hung Tuyên Triết Thánh2020-07-30 09:34
 • #1946: Cái thế thể thuật!2020-07-30 09:34
 • #1947: Định bảng!2020-07-30 09:34
 • #1948: Tô Viêm xuất kích!2020-07-30 09:34
 • #1949: Xông Thiên Long giới!2020-07-30 09:34
 • #1950: Ta muốn đánh mười cái!2020-07-30 09:35
 • #1951: Thập long bàn thiên2020-07-30 09:35
 • #1952: Chấn thế!2020-07-30 09:35
 • #1953: Tiểu Lôi Tử!2020-07-30 09:35
 • #1954: Lôi Tiên Lão vận rủi!2020-07-30 09:35
 • #1955: Vượt ải cuồng triều!2020-07-30 09:36
 • #1956: Tiên Lão Viện mời!2020-07-30 09:36
 • #1957: Thiên Lực Vương2020-07-30 09:36
 • #1958: Đế Nữ xuất quan2020-07-30 09:36
 • #1959: Thần Ma Kỳ Bàn!2020-07-30 09:36
 • #1960: Đại chiến Đế Nữ!2020-07-30 09:36
 • #1961: Thiếu Đế2020-07-30 09:36
 • #1962: Bão táp2020-07-30 09:36
 • #1963: Thê thảm Thiên Võ Vương!2020-07-30 09:37
 • #1964: Mượn đầu dùng một lát! (cầu đặt mua)2020-07-30 09:37
 • #1965: Thiếu Đế chi uy!2020-07-30 09:37
 • #1966: Vô địch một mạch !2020-07-30 09:37
 • #1967: Thời Không Thiên Hà!2020-07-30 09:37
 • #1968: Thời Không Đế!2020-07-30 09:37
 • #1969: Tam Tổ2020-07-30 09:37
 • #1970: Đạo Thiên Đế tung tích!2020-07-30 09:38
 • #1971: Đế thành võ đài!2020-07-30 09:38
 • #1972: Tiên Võ Chân Thân!2020-07-30 09:38
 • #1973: Lực bổ Thiên Võ Vương!2020-07-30 09:38
 • #1974: Đế thành bão táp2020-07-30 09:39
 • #1975: Tam Giới Thiên Hà!2020-07-30 09:39
 • #1976: Ta muốn Phong Đế!2020-07-30 09:39
 • #1977: Nổi khùng Lôi Tiên Lão!2020-07-30 09:39
 • #1978: Tặng bảo!2020-07-30 09:39
 • #1979: Thiên Huyền Chiến Giáp2020-07-30 09:39
 • #1980: Tam Giới chiến trường!2020-07-30 09:40
 • #1981: Tiên Ma Tường Bích2020-07-30 09:40
 • #1982: Hắc Ám Giới đột kích!2020-07-30 09:40
 • #1983: Tô huynh cứu ta!2020-07-30 09:40
 • #1984: Hoàn toàn phản tổ!2020-07-30 09:40
 • #1985: Nộ huyết sôi trào!2020-07-30 09:41
 • #1986: Nợ máu!2020-07-30 09:41
 • #1987: Quỳ bái!2020-07-30 09:41
 • #1988: Tổ Thần Chi Tử!2020-07-30 09:41
 • #1989: Chiến Thần quyết đấu!2020-07-30 09:41
 • #1990: Xé xác!2020-07-30 09:42
 • #1991: Cái thế Chiến Thần!2020-07-30 09:42
 • #1992: Đại cục làm trọng!2020-07-30 09:42
 • #1993: Hắc Ám Giới mạnh nhất đòn sát thủ2020-07-30 09:42
 • #1994: Khủng bố bão táp!2020-07-30 09:42
 • #1995: Hiểm cảnh2020-07-30 09:42
 • #1996: Trấn áp Tinh Không Vân2020-07-30 09:43
 • #1997: Đánh kẻ sa cơ2020-07-30 09:43
 • #1998: Cửu Độn hệ liệt chí bảo!2020-07-30 09:43
 • #1999: Đỉnh phong đại đối quyết!2020-07-30 09:43
 • #2000: Thánh cảnh đỉnh phong!2020-07-30 09:43
 • #2001: Huyết chiến!2020-07-30 09:43
 • #2002: Kiếm Trảm Kỷ Nguyên!2020-07-30 09:43
 • #2003: Quyết sinh tử!2020-07-30 09:44
 • #2004: Sinh Tử bạc!2020-07-30 09:44
 • #2005: Khủng bố bão táp!2020-07-30 09:44
 • #2006: Mạnh nhất quân lệnh!2020-07-30 09:44
 • #2007: Tô Viêm đột phá!2020-07-30 09:44
 • #2008: Thiên địa tra hỏi2020-07-30 09:44
 • #2009: Lần thứ hai diễn đạo!2020-07-30 09:45
 • #2010: Tô Viêm thành hoàng2020-07-30 09:45
 • #2011: Thần dũng vô địch!2020-07-30 09:45
 • #2012: Ba năm chiến dịch!2020-07-30 09:45
 • #2013: Phá quan!2020-07-30 09:45
 • #2014: Thiếu Đế dò bảo2020-07-30 09:45
 • #2015: Đế giả trụy vong!2020-07-30 09:45
 • #2016: Tam Giới hoa!2020-07-30 09:45
 • #2017: Bi thảm Thiếu Đế2020-07-30 09:46
 • #2018: Đồ diệt ngụy Tiên Vương!2020-07-30 09:46
 • #2019: Nguyên thần vượt cửa ải!2020-07-30 09:46
 • #2020: Cửu Độn hệ liệt chí bảo!2020-07-30 09:46
 • #2021: Đế tộc sát cục!2020-07-30 09:46
 • #2022: Sinh tử tình thế nguy cấp!2020-07-30 09:46
 • #2023: Long Đại Thánh chi uy!2020-07-30 09:46
 • #2024: Kim gia đến rồi!2020-07-30 09:47
 • #2025: Trọng thương Đại Thành Tiên Vương2020-07-30 09:47
 • #2026: Tam Giới sơn phục sinh2020-07-30 09:47
 • #2027: Thiên Đình chi chủ2020-07-30 09:47
 • #2028: Tuyệt địa2020-07-30 09:47
 • #2029: Địa Tiên Chi Tổ2020-07-30 09:47
 • #2030: Đế chiến2020-07-30 09:48
 • #2031: Cự đầu liều mạng2020-07-30 09:48
 • #2032: Thời Không Đế trụy vong2020-07-30 09:48
 • #2033: Vây nhốt Tinh Không Vân2020-07-30 09:48
 • #2034: Cửu Độn khả năng2020-07-30 09:48
 • #2035: Trở về Đế thành2020-07-30 09:48
 • #2036: Tái ngộ Lôi Tiên Lão2020-07-30 09:49
 • #2037: Thay thế được Tô Viêm2020-07-30 09:49
 • #2038: Phẫn nộ bạo phát2020-07-30 09:49
 • #2039: Đế binh giác tỉnh2020-07-30 09:49
 • #2040: Đế thi trấn thế gian2020-07-30 09:50
 • #2041: Lôi Tiên Đế2020-07-30 09:50
 • #2042: Thời Không Đế phục sinh!2020-07-30 09:50
 • #2043: Trở về!2020-07-30 09:50
 • #2044: Ngũ Đế tụ Đế thành2020-07-30 09:51
 • #2045: Tàn khốc!2020-07-30 09:51
 • #2046: Ta muốn Phong Đế!2020-07-30 09:51
 • #2047: Hung uy chấn thế!2020-07-30 09:51
 • #2048: Trảm phá thiên địa!2020-07-30 09:52
 • #2049: Phong Đế chiến!2020-07-30 09:52
 • #2050: Chảy máu chiến trường!2020-07-30 09:52
 • #2051: Đồng đại không thể địch!2020-07-30 09:52
 • #2052: Thiên hàng đại phúc phận!2020-07-30 09:52
 • #2053: Bễ nghễ Đế tộc!2020-07-30 09:53
 • #2054: Thập đại đỉnh phong nhân kiệt!2020-07-30 09:53
 • #2055: Nát tan!2020-07-30 09:53
 • #2056: Trấn sát Đế tộc Chiến Thần!2020-07-30 09:53
 • #2057: Thiên tộc xuất binh!2020-07-30 09:54
 • #2058: Tam Đế quân đoàn!2020-07-30 09:54
 • #2059: Tam Đế Trận dưới vô sinh hồn2020-07-30 09:54
 • #2060: Vận Thiên chưởng!2020-07-30 09:55
 • #2061: Cả thế gian vô địch!2020-07-30 09:55
 • #2062: Phong Đế đường lại mở ra!2020-07-30 09:55
 • #2063: Giẫm bạo Thiên Lôi Vương!2020-07-30 09:55
 • #2064: Xé rách cấm kỵ cửa ải!2020-07-30 09:55
 • #2065: Cấm kỵ Tô Viêm!2020-07-30 09:56
 • #2066: Tiên Giới có khuyết!2020-07-30 09:56
 • #2067: Chiến trường báo nguy!2020-07-30 09:56
 • #2068: Thiên Đình đến người!2020-07-30 09:56
 • #2069: Khủng bố Thiên Đình chi chủ!2020-07-30 09:56
 • #2070: Lão Đại ca chi uy!2020-07-30 09:57
 • #2071: Cự đầu cuộc chiến!2020-07-30 09:57
 • #2072: Tiên Vương Tô Viêm!2020-07-30 09:57
 • #2073: Đánh nổ!2020-07-30 09:57
 • #2074: Tiên Thiết Côn đại bạo phát!2020-07-30 09:57
 • #2075: Táng Tiên Đế!2020-07-30 09:57
 • #2076: Chém giết Tuyệt Thiên Đế!2020-07-30 09:57
 • #2077: Chí cường chí bảo!2020-07-30 09:57
 • #2078: Chung cực đòn sát thủ2020-07-30 09:58
 • #2079: Cái thế cường giả!2020-07-30 09:58
 • #2080: Trấn áp Đế Nữ2020-07-30 09:58
 • #2081: Ba bộ hài cốt2020-07-30 09:58
 • #2082: Kiếm Tổ ra tay!2020-07-30 09:58
 • #2083: Tiên Giới đại loạn!2020-07-30 09:58
 • #2084: Tô Viêm đời sau2020-07-30 09:59
 • #2085: Hắc Vương đột kích!2020-07-30 09:59
 • #2086: Tọa hạ đồng tử!2020-07-30 09:59
 • #2087: Khủng bố đại chiến!2020-07-30 09:59
 • #2088: Phát binh Đế tộc!2020-07-30 09:59
 • #2089: Giết hướng Đế tộc!2020-07-30 09:59
 • #2090: Gốc gác vỡ!2020-07-30 10:00
 • #2091: Tam đế hợp nhất!2020-07-30 10:00
 • #2092: Giết!2020-07-30 10:00
 • #2093: Bụi trần kết thúc!2020-07-30 10:00
 • #2094: Ngàn tỉ năm sau gặp!2020-07-30 10:00
 • #2095: Thiên cổ!2020-07-30 10:00
 • #2096: Vấn thế!2020-07-30 10:00
 • #2097: Ta đã trở về!2020-07-30 10:01
 • #2098: Quấy phong vân!2020-07-30 10:01
 • #2099: Trấn áp Huyền Đế2020-07-30 10:01
 • #2100: Tối cường Đế giả!2020-07-30 10:01
 • #2101: Táng Tiên Đế trở về!2020-07-30 10:01
 • #2102: Đệ Nhất sơn bí mật!2020-07-30 10:02
 • #2103: Khủng bố hung binh!2020-07-30 10:02
 • #2104: Diệt Giới Thạch Phủ!2020-07-30 10:02
 • #2105: Gặp lại2020-07-30 10:02
 • #2106: Đoàn tụ2020-07-30 10:03
 • #2107: Bạch Y Nữ Đế2020-07-30 10:03
 • #2108: Xung Đế Lộ!2020-07-30 10:03
 • #2109: Đế Lộ đoạn?2020-07-30 10:03
 • #2110: Tuyệt đỉnh chiến lực!2020-07-30 10:04
 • #2111: Tuyệt thế tình thế nguy cấp!2020-07-30 10:04
 • #2112: Cuộc chiến tối cường2020-07-30 10:04
 • #2113: Sáng đạo!2020-07-30 10:04
 • #2114: Khai Thiên Kinh2020-07-30 10:04
 • #2115: Khởi Nguyên Chi Địa!2020-07-30 10:04
 • #2116: Nhân Đế2020-07-30 10:05
 • #2117: Lịch sử tái diễn!2020-07-30 10:05
 • #2118: Thiên Đình xuất binh!2020-07-30 10:05
 • #2119: Thiên ngoại chiến trường!2020-07-30 10:05
 • #2120: Chủng tộc cuộc chiến!2020-07-30 10:06
 • #2121: Ngàn tỉ đại quân trở về!2020-07-30 10:06
 • #2122: Đế đạo!2020-07-30 10:06
 • #2123: Nghịch thiên thần tàng!2020-07-30 10:06
 • #2124: Táng Tiên Đế điên cuồng!2020-07-30 10:06
 • #2125: Tam Tổ liên thủ!2020-07-30 10:06
 • #2126: Lão Đại ca tối cường thể!2020-07-30 10:07
 • #2127: Nhị Tổ trụy vong!2020-07-30 10:07
 • #2128: Công Tiên tộc!2020-07-30 10:07
 • #2129: Gốc gác vỡ!2020-07-30 10:07
 • #2130: Diệt Tiên tộc2020-07-30 10:07
 • #2131: Tam Đế Khí ngang trời!2020-07-30 10:07
 • #2132: Phát binh Tam Giới chiến trường2020-07-30 10:08
 • #2133: Tam Giới cuộc chiến!2020-07-30 10:08
 • #2134: Trăm năm chinh chiến2020-07-30 10:08
 • #2135: Vô thượng sinh linh!2020-07-30 10:08
 • #2136: Thánh khiết tiên tử2020-07-30 10:08
 • #2137: Vô thượng cự đầu trụy vong!2020-07-30 10:08
 • #2138: Nơi khởi nguồn2020-07-30 10:09
 • #2139: Lai lịch của Tô Viêm2020-07-30 10:09
 • #2140: Tam Giới hoa nở rộ!2020-07-30 10:09
 • #2141: Đạo Thánh Tiên!2020-07-30 10:09
 • #2142: Chính diện đối tối cường giả!2020-07-30 10:09
 • #2143: Đạo Thánh Tiên khủng bố!2020-07-30 10:09
 • #2144: Hắc Ám Đế!2020-07-30 10:09
 • #2145: Vô thượng Thiên Đế uy!2020-07-30 10:10
 • #2146: Hắc ám quan tài!2020-07-30 10:10
 • #2147: Đệ Tứ Giới!2020-07-30 10:10
 • #2148: Thiên Đế trở về! (tu)2020-07-30 10:10
 • #2149: Vượt thời không nhắn lại2020-07-30 10:10
 • #2150: Lại đi Thiên Đế đường cũ2020-07-30 10:11
 • #2151: Vũ Trụ Thời Gian Hải!2020-07-30 10:11
 • #2152: Thuỷ tổ cự nhân!2020-07-30 10:11
 • #2153: Bất Tử Chi Thân!2020-07-30 10:11
 • #2154: Tô Viêm đại kỳ ngộ!2020-07-30 10:11
 • #2155: Bất Tử Bất Diệt Kinh2020-07-30 10:11
 • #2156: Thiên thai Đại viên mãn2020-07-30 10:11
 • #2157: Tam Giới hoa nở rộ2020-07-30 10:12
 • #2158: Mới Thiên Đình chi chủ!2020-07-30 10:12
 • #2159: Công Tiên Giới!2020-07-30 10:12
 • #2160: Đại tác chiến!2020-07-30 10:12
 • #2161: Quyết đấu!2020-07-30 10:12
 • #2162: Muốn thành Tiên Giới Chi Chủ!2020-07-30 10:12
 • #2163: Thủy Tổ Thiên Đế2020-07-30 10:12
 • #2164: Đại chiến đỉnh cao!2020-07-30 10:13
 • #2165: Thiên Đế di thoát2020-07-30 10:13
 • #2166: Nữ Đế ngang trời!2020-07-30 10:13
 • #2167: Khủng bố đại thế!2020-07-30 10:13
 • #2168: Tiên Giới Chi Chủ!2020-07-30 10:13
 • #2169: Trấn Thiên cái chết2020-07-30 10:13
 • #2170: Siêu thoát đường!2020-07-30 10:13
 • #2171: Mới tinh thời đại lớn2020-07-30 10:14
 • #2172: Luyện binh2020-07-30 10:14
 • #2173: Đế Lộ ngang trời!2020-07-30 10:14
 • #2174: Táng Tiên Đế cơn giận!2020-07-30 10:14
 • #2175: Mở miệng thành phép thuật!2020-07-30 10:14
 • #2176: Trấn áp họa loạn2020-07-30 10:14
 • #2177: Nghịch loạn thiên địa!2020-07-30 10:14
 • #2178: Trấn áp năm trăm năm!2020-07-30 10:14
 • #2179: Luân Hồi Thổ2020-07-30 10:15
 • #2180: Cửu Sắc Thiên Quan giác tỉnh!2020-07-30 10:15
 • #2181: Trấn Quan Đăng!2020-07-30 10:15
 • #2182: 10 ngàn tuổi!2020-07-30 10:15
 • #2183: Chí cao máu2020-07-30 10:15
 • #2184: Sống sót chí cao2020-07-30 10:16
 • #2185: Địa Tiên Chi Thổ!2020-07-30 10:16
 • #2186: Đại công tích!2020-07-30 10:16
 • #2187: Đại chiến đến!2020-07-30 10:16
 • #2188: Cô gái mặc áo đen lai lịch!2020-07-30 10:16
 • #2189: Đại nhất thống cuộc chiến!2020-07-30 10:16
 • #2190: Chí cao pháp2020-07-30 10:17
 • #2191: Thiên Quan đối Thiên Quan!2020-07-30 10:17
 • #2192: Hắc Ám Chi Chủ!2020-07-30 10:17
 • #2193: Bất thế chi địch!2020-07-30 10:17
 • #2194: Quần địch ngang trời!2020-07-30 10:17
 • #2195: Táng Đế Hải!2020-07-30 10:17
 • #2196: Hạo kiếp đến!2020-07-30 10:17
 • #2197: Ngập trời huyết chiến!2020-07-30 10:18
 • #2198: Chí cao đường!2020-07-30 10:18
 • #2199: Táng Tiên Đế mất mạng2020-07-30 10:18
 • #2200: Tự chém!2020-07-30 10:18
 • #2201: Tạo Hóa đan ra lò!2020-07-30 10:18
 • #2202: Đệ nhất sát kiếm!2020-07-30 10:18
 • #2203: Đương đại vô địch!2020-07-30 10:18
 • #2204: Nhân Đế trở về!2020-07-30 10:18
 • #2205: Khủng bố đạo nhân!2020-07-30 10:19
 • #2206: Cửu Thiên Thập Địa trận!2020-07-30 10:19
 • #2207: Tam Giới Chi Tổ bại vong!2020-07-30 10:19
 • #2208: Khủng bố lão đạo!2020-07-30 10:19
 • #2209: Khai Thiên Chi Tổ!2020-07-30 10:19
 • #2210: Diệt độ Tam Giới!2020-07-30 10:19
 • #2211: Không đầu Chiến Thần!2020-07-30 10:19
 • #2212: Luân hồi tái sinh!2020-07-30 10:20
 • #2213: Kết thúc cũng là bắt đầu!2020-07-30 10:20
 • #2214: Đại họa!2020-07-30 10:20
 • #2215: Đại kết cục!2020-07-30 10:20

Related posts

Xuyên Thành Thần Côn Sau

THUYS♥️

Vũ Thần Chúa Tể

TiKay

Thần Cấp Thẻ Bài

TiKay

Leave a Reply