Dị GiớiTiên HiệpXuyên Không

Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

Tồn tại ở lịch sử trường hà bên trong anh linh từ chưa tắt, một cái năng hát trăng bắt sao, điên đảo càn khôn võ đạo đại thế giới.

Xuyên qua dị thế đem Hoa Hạ trong lịch sử anh linh nhóm kêu gọi xuất thế, lực bạt sơn hà Sở Bá Vương, thần lực che trời Lý Nguyên Bá, thiên hạ vô song Lữ Phụng Tiên, đa trí gần giống yêu quái Gia Cát Lượng…

Vô số văn thần mãnh tướng, kiếp trước Chư Tử Bách gia từng cái được triệu hoán xuất thế!

Thương mân giới ngoại, Giả Hủ bố trí xuống Vạn Ma Phần Thiên đại trận luyện hóa một giới; Thái Thanh giới bên trong, Triệu Tử Long một thương phá thiên, ngưỡng vọng đầy Thiên Tiên thần, “Ai dám đánh với ta một trận!” ; Thiên Quỷ giới bên trong, Khổng Khâu lập địa thành thánh…

“Mục tiêu của ta là thành lập một cái vượt ngang chư thiên thần thoại đế quốc!”
——————————————————————————————————————————-
Đẳng cấp:
Võ giả: Phá Phàm cảnh, Thông Mạch cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Tàng cảnh, Linh Thần cảnh(phân 9 trọng), Chân Vương cảnh,….

Thuật sĩ: Khai Đan cảnh, Khí Hải cảnh, Kim Đan cảnh(Ngưng Dịch, Hóa Cố,Hóa Đan), Thông Minh cảnh, Hóa Thiên cảnh,….


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Tửu Trì Túy
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]

Related posts

Nông Nữ Tú Sắc Điền Viên

TiKay

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

TiKay

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

TiKay

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

TiKay

Nào Đó Comic Đặc Công

TiKay

Marvel: Bất Hủ Vương Tọa

TiKay

Leave a Reply