Huyền Huyễn

Võ Đạo Đan Tôn

Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!

Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.

Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.

Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!

Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
Dốc hết sức định Cửu Châu!

Nhóm dịch: Sói già
Nguồn: Vipvandan.vn
Share + Đả tự: MTQ Banlong.us


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ám Ma Sư
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bát quái lô (1)
 • #2: Bát quái lô (2)
 • #3: Mãnh Hổ quyền pháp
 • #4: Ác khách đến nhà (1)
 • #5: Ác khách đến nhà (2)
 • #6: Quát lui
 • #7: Toản địa giáp
 • #8: Yêu thú phân thân (1)
 • #9: Yêu thú phân thân (2)
 • #10: Khiêu khích
 • #11: Người nhà (1)
 • #12: Người nhà (2)
 • #13: Chiến đấu
 • #14: U Lan thảo
 • #15: Chém giết thảm thiết (1)
 • #16: Chém giết thảm thiết (2)
 • #17: Hấp thu Linh Dược
 • #18: Thực lực tăng lên (1)
 • #19: Thực lực tăng lên (2)
 • #20: Khảo thí thực lực (1)
 • #21: Khảo thí thực lực (2)
 • #22: Giận dữ ra tay
 • #23: Đổ đấu (1)
 • #24: Đổ đấu (2)
 • #25: Thối thể đan (1)
 • #26: Thối thể đan (2)
 • #27: Không gì cản nổi
 • #28: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua (1)
 • #29: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua
 • #30: Luận bàn (1)
 • #31: Luận bàn (2)
 • #32: Lang Đao tiểu đội
 • #33: Nguyên linh ngọc
 • #34: Bạo hùng quyền pháp (1)
 • #35: Bạo hùng quyền pháp (2)
 • #36: Ba chiêu bại địch
 • #37: Không thể coi thường
 • #38: Núi rừng chém giết
 • #39: Trợ lý giáo quan
 • #40: Tranh phong tương đối (1)
 • #41: Tranh phong tương đối (2)
 • #42: Không chút nào yếu thế
 • #43: Lô giáo quan
 • #44: Vượt ngoài ý định
 • #45: Tấn cấp Luyện Tủy
 • #46: Quán chủ xử phạt (1)
 • #47: Quán chủ xử phạt (2)
 • #48: Thanh Lâm trấn
 • #49: Đại lực ma viên
 • #50: Hiểm cảnh
 • #51: Đỉnh phong quyết đấu (1)
 • #52: Đỉnh phong quyết đấu (2)
 • #53: Tiết tấu chiến đấu
 • #54: Yêu linh chu quả
 • #55: Bí tịch (1)
 • #56: Bí tịch (2)
 • #57: Bại hoại
 • #58: Thú triều
 • #59: Chiến Chân Võ giả tam chuyển
 • #60: Cường giả Hóa Phàm cảnh (1)
 • #61: Cường giả Hóa Phàm cảnh (2)
 • #62: Thu hoạch
 • #63: Tu luyện (1)
 • #64: Tu luyện (2)
 • #65: Sinh tử đấu
 • #66: Sinh tử khế ước (1)
 • #67: Sinh tử khế ước (2)
 • #68: Đại ngọc trấn uy chưởng
 • #69: Ngọc thạch câu phần
 • #70: Toàn trường khiếp sợ
 • #71: Giáo quan giật mình
 • #72: Khảo thí (1)
 • #73: Khảo thí (2)
 • #74: Thiên tài
 • #75: Khắp nơi khiếp sợ
 • #76: Khắp nơi khiếp sợ (1)
 • #77: Khắp nơi khiếp sợ (2)
 • #78: Bi phẫn giao gia
 • #79: Lưu gia kiện lên cấp trên (1)
 • #80: Lưu gia kiện lên cấp trên (2)
 • #81: Tấm lòng của cha mẹ
 • #82: Biến hóa kinh người (1)
 • #83: Biến hóa kinh người (2)
 • #84: Xem xét (1)
 • #85: Xem xét (2)
 • #86: Đột phá (1)
 • #87: Đột phá (2)
 • #88: Bỗng nhiên nổi tiếng
 • #89: Bốn phương đều tới (1)
 • #90: Bốn phương đều tới (2)
 • #91: Huynh đệ tình thâm
 • #92: Khảo hạch thực chiến (1)
 • #93: Khảo hạch thực chiến (2)
 • #94: Bắt đầu khảo thí
 • #95: Tất cả hiển lộ thân thủ
 • #96: Đánh chết Tật Phong Lang
 • #97: Khiếp sợ
 • #98: Nghênh phong nhất đao trảm (1)
 • #99: Nghênh phong nhất đao trảm (2)
 • #100: Dã ngoại khảo thí (1)
 • #101: Dã ngoại khảo thí (2)
 • #102: Kiểm nghiệm thực lực (1)
 • #103: Kiểm nghiệm thực lực (2)
 • #104: Đột phát ngoài ý muốn
 • #105: Đao trảm Chân Võ giả (1)
 • #106: Đao trảm Chân Võ giả (2)
 • #107: Điều tra
 • #108: Tra ra chân tướng (1)
 • #109: Tra ra chân tướng (2)
 • #110: Hắc Long trại (1)
 • #111: Hắc Long trại (2)
 • #112: Thống kê thành tích (1)
 • #113: Thống kê thành tích (2)
 • #114: Khảo hạch đệ nhất
 • #115: Gia nhập Võ Điện (1)
 • #116: Gia nhập Võ Điện (2)
 • #117: Nối liền không dứt (1)
 • #118: Nối liền không dứt (2)
 • #119: Xem xét tư chất
 • #120: Võ tàng các (1)
 • #121: Võ tàng các (2)
 • #122: Võ kỹ phòng ngự (1)
 • #123: Võ kỹ phòng ngự (2)
 • #124: Điên cuồng tu luyện (1)
 • #125: Điên cuồng tu luyện (2)
 • #126: Tỷ thí
 • #127: Rung động (1)
 • #128: Rung động (2)
 • #129: Tấn cấp nhị chuyển
 • #130: Người mới khiêu chiến (1)
 • #131: Người mới khiêu chiến (2)
 • #132: Chật vật không chịu nổi! (1)
 • #133: Chật vật không chịu nổi! (2)
 • #134: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (1)
 • #135: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (2)
 • #136: Xếp hạng thứ tám (1)
 • #137: Xếp hạng thứ tám (2)
 • #138: Phong ảnh vô tung
 • #139: Danh chấn Võ điện (1)
 • #140: Danh chấn Võ điện (2)
 • #141: Thị trường giao dịch (1)
 • #142: Thị trường giao dịch (2)
 • #143: Yêu thú, yêu đan (1)
 • #144: Yêu thú, yêu đan (2)
 • #145: Tinh thiết đan lô (1)
 • #146: Tinh thiết đan lô (2)
 • #147: Ngang ngược càn rỡ
 • #148: Lấy một địch hai (1)
 • #149: Lấy một địch hai (2)
 • #150: Nhập vi cấp (1)
 • #151: Nhập vi cấp (2)
 • #152: Kinh thế long quyền
 • #153: Trục xuất Đan Các (1)
 • #154: Trục xuất Đan Các (2)
 • #155: Thiết cốt boong boong (1)
 • #156: Thiết cốt boong boong (2)
 • #157: Bạch ngọc kinh
 • #158: Nửa năm ước hẹn (1)
 • #159: Nửa năm ước hẹn (2)
 • #160: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (1)
 • #161: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (2)
 • #162: Tấn cấp tam tinh (1)
 • #163: Tấn cấp tam tinh (2)
 • #164: Dược đại sư
 • #165: Bát Quái Lô dị biến (1)
 • #166: Bát Quái Lô dị biến (2)
 • #167: Tinh nguyên quyết (1)
 • #168: Tinh nguyên quyết (2)
 • #169: Sơ lạc đan (1)
 • #170: Sơ lạc đan (2)
 • #171: Lần đầu luyện đan
 • #172: Khiếp sợ của Dược đại sư (1)
 • #173: Khiếp sợ của Dược đại sư (2)
 • #174: Đan thành
 • #175: Giá trị đan dược (1)
 • #176: Giá trị đan dược (2)
 • #177: Một nhà ba thiên tài (1)
 • #178: Một nhà ba thiên tài (2)
 • #179: Nhiệm vụ
 • #180: Huyết Ma mã tặc đoàn (1)
 • #181: Huyết Ma mã tặc đoàn (2)
 • #182: Thạch tiến thú (1)
 • #183: Thạch tiến thú (2)
 • #184: Mã như phi
 • #185: Cấu kết nhau làm việc xấu
 • #186: Không gì hơn cái này
 • #187: Liễm khí quyết
 • #188: Ngưng Nguyên Công lục trọng (1)
 • #189: Ngưng Nguyên Công lục trọng (2)
 • #190: Tình nghĩa đồng môn
 • #191: Một chưởng đánh bay (1)
 • #192: Một chưởng đánh bay (2)
 • #193: Diệt đồ dương
 • #194: Hạt vĩ phong
 • #195: Nguy cơ mai phục khắp nơi (1)
 • #196: Nguy cơ mai phục khắp nơi (2)
 • #197: Tuyệt xử phùng sinh
 • #198: Dược điền
 • #199: Đao ảnh thập trảm
 • #200: Oanh sát
 • #201: Trú địa (1)
 • #202: Trú địa (2)
 • #203: Sinh tử một đường
 • #204: Khống thần quyết
 • #205: Toản Địa Giáp hiển uy
 • #206: Đại thu hoạch
 • #207: Sơn cốc thần bí
 • #208: Cổ thành dưới lòng đất (1)
 • #209: Cổ thành dưới lòng đất (2)
 • #210: Cường giả viễn cổ
 • #211: Cửu Ngự Phân Thần thuật
 • #212: Thần hồn lưỡng phân (1)
 • #213: Thần hồn lưỡng phân (2)
 • #214: Thiết thủ mạc la
 • #215: Huyết sắc chi dạ
 • #216: Bại lộ (1)
 • #217: Bại lộ (2)
 • #218: Vây khốn
 • #219: Thảm thiết
 • #220: Đột phá tam chuyển
 • #221: Một quyền đánh chết
 • #222: Đồ diệt
 • #223: Điện quang hỏa thạch (1)
 • #224: Điện quang hỏa thạch (2)
 • #225: Giao nhiệm vụ
 • #226: Bình yên tới thành
 • #227: Toàn thành chấn động
 • #228: Đông như trẩy hội
 • #229: Thí nghiệm
 • #230: Các đại cao thủ
 • #231: Ngày so đấu
 • #232: Chịu đủ nghi ngờ (1)
 • #233: Chịu đủ nghi ngờ (2)
 • #234: Mục tiêu đệ nhất
 • #235: Tiểu tổ bắt đầu thi đấu
 • #236: Tổ năm yếu nhất
 • #237: Liên tục chiến thắng
 • #238: Cận Trí Hải đối chiến Phòng Vũ
 • #239: Khương Cường đối chiến Lâm Tiêu
 • #240: Tiểu tổ chấm dứt thi đấu
 • #241: Tranh đoạt trước mười
 • #242: Thiên Trì cung Cốc Hàn
 • #243: Ma Đao trảm Bạch Mông
 • #244: Mười hạng đầu (1)
 • #245: Mười hạng đầu (2)
 • #246: Lâm Tiêu chiến Phương Minh (1)
 • #247: Lâm Tiêu chiến Phương Minh (2)
 • #248: Hiển lộ Tam chuyển
 • #249: Ô Hạo chiến Dương Tuấn (1)
 • #250: Ô Hạo chiến Dương Tuấn (2)
 • #251: Định ra trước năm (1)
 • #252: Định ra trước năm (2)
 • #253: Cuộc thi xếp hạng
 • #254: Đao khách tỷ thí (1)
 • #255: Đao khách tỷ thí (2)
 • #256: Bá vương biệt cơ
 • #257: Lâm Tiêu chiến Kỷ Hồng (1)
 • #258: Lâm Tiêu chiến Kỷ Hồng (2)
 • #259: Tranh đoạt đệ nhất (1)
 • #260: Tranh đoạt đệ nhất (2)
 • #261: Tinh thần nguyên thoi
 • #262: Ô Hạo dữ tợn (1)
 • #263: Ô Hạo dữ tợn (2)
 • #264: Toi mạng (1)
 • #265: Toi mạng (2)
 • #266: Kết thúc (1)
 • #267: Kết thúc (2)
 • #268: Chọn lựa bí tịch (1)
 • #269: Chọn lựa bí tịch (2)
 • #270: Luân Hồi Đao Quyết
 • #271: Điên cuồng liệp sát (1)
 • #272: Điên cuồng liệp sát (2)
 • #273: Thú triều đột kích (1)
 • #274: Thú triều đột kích (2)
 • #275: Thu nạp đội ngũ
 • #276: Chém giết đẫm máu (1)
 • #277: Chém giết đẫm máu (2)
 • #278: Thiên tài phân tranh tới
 • #279: Cơ hội (1)
 • #280: Cơ hội (2)
 • #281: Tấn cấp Trung kỳ
 • #282: Viện quân đến (1)
 • #283: Viện quân đến (2)
 • #284: Thiên tài giới trước (1)
 • #285: Thiên tài giới trước (2)
 • #286: Thú triều đến
 • #287: Hỏa Diễm cự tích (1)
 • #288: Hỏa Diễm cự tích (2)
 • #289: Hình thức ban đầu của Đao ý (1)
 • #290: Hình thức ban đầu của Đao ý (2)
 • #291: Chém giết Ngũ tinh
 • #292: Không biết tự lượng sức mình (1)
 • #293: Không biết tự lượng sức mình (2)
 • #294: Cự tích Yêu Đan
 • #295: Lĩnh ngộ đao ý (1)
 • #296: Lĩnh ngộ đao ý (2)
 • #297: Yêu Đan tụ
 • #298: Cường đại đến cực điểm (1)
 • #299: Cường đại đến cực điểm (2)
 • #300: Nan đề của Vũ Điện (1)
 • #301: Nan đề của Vũ Điện (2)
 • #302: Biện pháp giải quyết
 • #303: Giải quyết (1)
 • #304: Giải quyết (2)
 • #305: Dẫn dắt
 • #306: Liệp sát (1)
 • #307: Liệp sát (2)
 • #308: Truy sát (1)
 • #309: Truy sát (2)
 • #310: Phân thân hóa ảnh bí quyết
 • #311: Đao kinh (1)
 • #312: Đao kinh (2)
 • #313: Hội nghị Cao tầng (1)
 • #314: Hội nghị Cao tầng (2)
 • #315: Huyết yêu
 • #316: Hiên Dật quận thành (1)
 • #317: Hiên Dật quận thành (2)
 • #318: Trại huấn luyện thiên tài
 • #319: Thái Thúc Ngọc (1)
 • #320: Thái Thúc Ngọc (2)
 • #321: Lý Dật Phong (1)
 • #322: Lý Dật Phong (2)
 • #323: Mộ Lăng
 • #324: Lục đại vệ thành (1)
 • #325: Lục đại vệ thành (2)
 • #326: Bài danh ngọc bích (1)
 • #327: Bài danh ngọc bích (2)
 • #328: Cạnh tranh bài danh
 • #329: Đệ tam chi tranh (1)
 • #330: Đệ tam chi tranh (2)
 • #331: Cùng thi triển phong thái (1)
 • #332: Cùng thi triển phong thái (2)
 • #333: Tân Vệ thành nghịch tập
 • #334: Liên tiếp rung động (1)
 • #335: Liên tiếp rung động (2)
 • #336: Biểu hiện kinh người
 • #337: Bài danh khiếp sợ (1)
 • #338: Bài danh khiếp sợ (2)
 • #339: Danh tiếng vang xa
 • #340: Thiên tài đỉnh phong (1)
 • #341: Thiên tài đỉnh phong (2)
 • #342: Tu luyện thất (1)
 • #343: Tu luyện thất (2)
 • #344: Ban thưởng kinh người
 • #345: Tấn cấp tam chuyển hậu kỳ (1)
 • #346: Tấn cấp tam chuyển hậu kỳ (2)
 • #347: Mục tiêu của Lâm Tiêu (1)
 • #348: Mục tiêu của Lâm Tiêu (2)
 • #349: Khiêu khích đến thăm
 • #350: Giao chiến (1)
 • #351: Giao chiến (2)
 • #352: Đổ đấu chênh lệch (1)
 • #353: Đổ đấu chênh lệch (2)
 • #354: Liên tiếp khiêu chiến
 • #355: Hiển lộ thực lực (1)
 • #356: Hiển lộ thực lực (2)
 • #357: Hùng hổ dọa người (1)
 • #358: Hùng hổ dọa người (2)
 • #359: Thời gian ở huấn luyện doanh
 • #360: Trọng lực gấp 10 lần (1)
 • #361: Trọng lực gấp 10 lần (2)
 • #362: Âm hồn bất tán (1)
 • #363: Âm hồn bất tán (2)
 • #364: Khảo hạch thí luyện thất
 • #365: Rung động Top 100 (1)
 • #366: Rung động Top 100 (2)
 • #367: Lâm Tiêu khảo thí
 • #368: Vạn chúng chú mục (1)
 • #369: Vạn chúng chú mục (2)
 • #370: Rung động huấn luyện doanh (1)
 • #371: Rung động huấn luyện doanh (2)
 • #372: Mục tiêu Top 50
 • #373: Không đạt mục tiêu (1)
 • #374: Không đạt mục tiêu (2)
 • #375: Oanh động!
 • #376: Vương an! (1)
 • #377: Vương an! (2)
 • #378: Ban thưởng của Huấn luyện doanh (1)
 • #379: Ban thưởng của Huấn luyện doanh (2)
 • #380: Chọn trúng
 • #381: Cửu chuyển huyền công (1)
 • #382: Cửu chuyển huyền công (2)
 • #383: Nguy cơ sinh tử
 • #384: Nội tình (1)
 • #385: Nội tình (2)
 • #386: Nữ tử thần bí (1)
 • #387: Nữ tử thần bí (2)
 • #388: Thiên mộng bí cảnh
 • #389: Mười danh ngạch (1)
 • #390: Mười danh ngạch (2)
 • #391: Ba tháng (1)
 • #392: Ba tháng (2)
 • #393: Huyền công tam chuyển
 • #394: Chiến đấu gian nan (1)
 • #395: Chiến đấu gian nan (2)
 • #396: Phá tan ngũ quan
 • #397: Xác định danh ngạch (1)
 • #398: Xác định danh ngạch (2)
 • #399: Thanh Nguyên Giáp (1)
 • #400: Thanh Nguyên Giáp (2)
 • #401: Khảo giáo
 • #402: Quận chúa
 • #403: Cụ Phong Ưng (1)
 • #404: Cụ Phong Ưng (2)
 • #405: Cụ phong ưng (3)
 • #406: Phong tinh
 • #407: Đầm lầy Thiên Mộng
 • #408: Võ Lăng quận
 • #409: Bí cảnh mở ra (1)
 • #410: Bí cảnh mở ra (2)
 • #411: Trung phẩm nguyên thạch
 • #412: Giết chóc
 • #413: Cổ bảo
 • #414: Vô tướng kiếp chỉ (1)
 • #415: Vô tướng kiếp chỉ (2)
 • #416: Thượng phẩm nguyên thạch
 • #417: Đồng bạn gặp nạn
 • #418: Lâm Tiêu ra tay
 • #419: Tự gây nghiệt
 • #420: Đánh chết Hoàng Lạc
 • #421: Thạch thất thần bí (1)
 • #422: Thạch thất thần bí (2)
 • #423: Con đường cường giả
 • #424: Thụ yêu
 • #425: Trần Tinh Hạo
 • #426: Thiên Mộng Thánh Thụ
 • #427: Hết sức căng thẳng (1)
 • #428: Hết sức căng thẳng (2)
 • #429: Đại chiến Kim Minh
 • #430: Nguy cơ giải trừ
 • #431: Lên cao vô hạn
 • #432: Giao chiến trên cây
 • #433: Cung điện trong mây
 • #434: Hóa phàm sơ kỳ
 • #435: Nguyên lực tứ chuyển
 • #436: Lăng không hư độ
 • #437: Đại khai sát giới
 • #438: Tầng ba đoạt bảo (1)
 • #439: Tầng ba đoạt bảo (2)
 • #440: Long Tượng luyện thể
 • #441: Giao phong
 • #442: Đánh chết Kim Minh
 • #443: Trở về
 • #444: Bài danh mới
 • #445: Lực lượng tăng trưởng
 • #446: Chiến đấu
 • #447: Kinh thiên động địa
 • #448: Xưa nay chưa từng có
 • #449: Chấn động khắp nơi
 • #450: Đao Tuyệt thảo (1)
 • #451: Đao Tuyệt thảo (2)
 • #452: Vạn thú chi địa
 • #453: Ngươi tranh ta đuổi
 • #454: Ngũ văn tích dịch
 • #455: Thái Sơn trấn (1)
 • #456: Thái Sơn trấn (2)
 • #457: Kỳ vân
 • #458: Huyết Phong đạo
 • #459: Trước khi đi Hắc Vân thành (1)
 • #460: Trước khi đi Hắc Vân thành (2)
 • #461: Long Tượng luyện thể tầng thứ hai
 • #462: Một mặt giết hại
 • #463: Tài phú kinh người
 • #464: Thành hắc vân (1)
 • #465: Thành hắc vân (2)
 • #466: Luận bàn với nhau
 • #467: Lão tổ Trần gia (1)
 • #468: Lão tổ Trần gia (2)
 • #469: Xung đột tại tửu lâu
 • #470: Ngày tận thế của Kỳ gia (1)
 • #471: Ngày tận thế của Kỳ gia (2)
 • #472: Hội đấu giá
 • #473: Cường nguyên quả (1)
 • #474: Cường nguyên quả (2)
 • #475: Thái huyền đao
 • #476: Giá trên trời (1)
 • #477: Giá trên trời (2)
 • #478: Hạ phẩm nguyên khí
 • #479: Đột phá ngũ chuyển (1)
 • #480: Đột phá ngũ chuyển (2)
 • #481: Gặp phải mai phục (1)
 • #482: Gặp phải mai phục (2)
 • #483: Song Tử Đao Pháp
 • #484: Đao trảm song tử huynh đệ (1)
 • #485: Đao trảm song tử huynh đệ (2)
 • #486: Thu hoạch to lớn
 • #487: Trại huấn luyện chờ đợi (1)
 • #488: Trại huấn luyện chờ đợi (2)
 • #489: Phong Vân bảng
 • #490: Lệ Phong khiêu chiến (1)
 • #491: Lệ Phong khiêu chiến (2)
 • #492: Tấn cấp ngũ tinh
 • #493: Miểu sát ngũ tinh (1)
 • #494: Miểu sát ngũ tinh (2)
 • #495: Yêu thú thống lĩnh
 • #496: Yêu thú cuồng triều (1)
 • #497: Yêu thú cuồng triều (2)
 • #498: Chết tổn thương thảm trọng
 • #499: Tiến vào khâu cuối cùng (1)
 • #500: Tiến vào khâu cuối cùng (2)
 • #501: Thú triều cỡ trung
 • #502: Thành trì nguy cấp (1)
 • #503: Thành trì nguy cấp (2)
 • #504: Lâm Tiêu đuổi tới
 • #505: Kịch chiến Hắc Ám Ma Viên
 • #506: Phân thân liên hợp (1)
 • #507: Phân thân liên hợp (2)
 • #508: Đánh chết Hắc Ám Ma Viên (1)
 • #509: Đánh chết Hắc Ám Ma Viên (2)
 • #510: Lâm Tiêu vẫn lạc
 • #511: Hắc Long trại tiến công (1)
 • #512: Hắc Long trại tiến công (2)
 • #513: Tấn cấp Hóa Phàm cảnh trung kỳ
 • #514: Lâm Tiêu tức giận (1)
 • #515: Lâm Tiêu tức giận (2)
 • #516: Lâm Tiêu phát uy (1)
 • #517: Lâm Tiêu phát uy (2)
 • #518: Uy lực của một đao
 • #519: Chật vật lui binh (1)
 • #520: Chật vật lui binh (2)
 • #521: Đại bản doanh Hắc Long trại (1)
 • #522: Đại bản doanh Hắc Long trại (2)
 • #523: Sau đại chiến
 • #524: Tiến công Hắc Long trại (1)
 • #525: Tiến công Hắc Long trại (2)
 • #526: Toản Địa Giáp đáng sợ (1)
 • #527: Toản Địa Giáp đáng sợ (2)
 • #528: Thủ phạm
 • #529: Hóa Thú Quyết (1)
 • #530: Hóa Thú Quyết (2)
 • #531: Tin tức kinh người (1)
 • #532: Tin tức kinh người (2)
 • #533: Khổ tu
 • #534: Quyết định lịch lãm rèn luyện (1)
 • #535: Quyết định lịch lãm rèn luyện (2)
 • #536: Không gian giới chỉ (1)
 • #537: Không gian giới chỉ (2)
 • #538: Hư Tung La Ảnh
 • #539: Ngũ Sắc Bích Hinh (1)
 • #540: Ngũ Sắc Bích Hinh (2)
 • #541: Hạ Vĩ
 • #542: Một ức lượng (1)
 • #543: Một ức lượng (2)
 • #544: Đột phá tứ phẩm
 • #545: Thiên Nguyên Long quả
 • #546: Kịch chiến Thiên Phong Báo (1)
 • #547: Kịch chiến Thiên Phong Báo (2)
 • #548: Bọ ngựa bắt ve
 • #549: Chim sẻ ở phía sau
 • #550: Luyện hóa Thiên Nguyên Long quả
 • #551: Đột nhiên tăng vọt (1)
 • #552: Đột nhiên tăng vọt (2)
 • #553: Cơn giận ngút trời
 • #554: Đấu với ba gia chủ
 • #555: Thực lực thật sự (1)
 • #556: Thực lực thật sự (2)
 • #557: Trấn lột
 • #558: Tinh nguyên hóa khí
 • #559: Sông Đao Lãng (1)
 • #560: Sông Đao Lãng (2)
 • #561: Cảm ngộ Giang Lãng
 • #562: Hắc Văn Thủy Giao
 • #563: Đánh lui Hắc Văn Thủy Giao (1)
 • #564: Đánh lui Hắc Văn Thủy Giao (2)
 • #565: Đảo đao vương
 • #566: Đảo đao vương
 • #567: Đao ý vô tận (1)
 • #568: Đao ý vô tận (2)
 • #569: Đột phá đao ý
 • #570: Vô Tận Lãng Đao (1)
 • #571: Vô Tận Lãng Đao (2)
 • #572: Cuộc chiến của đao khách
 • #573: Chiến với Khương Nhân Kiệt
 • #574: Chấn kinh Thành Đao (1)
 • #575: Chấn kinh Thành Đao (2)
 • #576: Tấn công
 • #577: Thành Hắc Lĩnh
 • #578: Gặp cố nhân (1)
 • #579: Gặp cố nhân (2)
 • #580: Hàn Băng lão nhân
 • #581: Long Ma giáp
 • #582: Tông thứu (1)
 • #583: Tông thứu (2)
 • #584: Cừu Vô Tình
 • #585: Đấu với Tông Thứu
 • #586: Chiếm ưu thế (1)
 • #587: Chiếm ưu thế (2)
 • #588: Âm Hư công tử
 • #589: Lưỡng bại câu thương (1)
 • #590: Lưỡng bại câu thương (2)
 • #591: Chim lửa xuyên không
 • #592: Âm Phong Mãng
 • #593: Thiên Âm cốc (1)
 • #594: Thiên Âm cốc (2)
 • #595: Quỷ Huyết đằng
 • #596: Huyết Dương Hoa
 • #597: Công hiệu kinh người (1)
 • #598: Công hiệu kinh người (2)
 • #599: Hiểm lại càng hiểm
 • #600: Song song đột phá
 • #601: Dốc sức phá Quỷ Vương trận (1)
 • #602: Dốc sức phá Quỷ Vương trận (2)
 • #603: Một quyền đuổi giết
 • #604: Toàn thành chú ý (1)
 • #605: Toàn thành chú ý (2)
 • #606: Tan rã trong không vui
 • #607: Cao thủ khắp nơi
 • #608: Kim thương tình (1)
 • #609: Kim thương tình (2)
 • #610: Đấu giá ác tính
 • #611: Vạn Hóa quyết
 • #612: Thiên Vương Độc Tôn quyền
 • #613: Man Vương bá quyền
 • #614: Nửa tháng
 • #615: Uy lực kinh người
 • #616: Đêm đen phục giết
 • #617: Toàn diệt ba người (1)
 • #618: Toàn diệt ba người (2)
 • #619: Cổ địa mở ra
 • #620: Huyết Thứu đạo nhân
 • #621: Ngưng Mạch đằng
 • #622: Đại chiến Kim Thương Tình
 • #623: Viễn cổ yêu thú
 • #624: Nguyên quáng (1)
 • #625: Nguyên quáng (2)
 • #626: Đột phá hóa phàm hậu kỳ
 • #627: Phùng điện tất nhập
 • #628: Ngân quang giác mãng (1)
 • #629: Ngân quang giác mãng (2)
 • #630: Truy kích
 • #631: Liên tiếp diệt sát
 • #632: Tiều phu đáng sợ
 • #633: Bảo điện
 • #634: Đao Tâm Ma
 • #635: Không chút kiêng nể (1)
 • #636: Không chút kiêng nể (2)
 • #637: Quái nhân trong thạch thất
 • #638: Bảo sơn hiện
 • #639: Trọng lực gấp trăm lần
 • #640: Mãnh thú thủ sơn (1)
 • #641: Mãnh thú thủ sơn (2)
 • #642: Cung điện viễn cổ
 • #643: Thực lực ngang nhau
 • #644: Man thú thủ quan
 • #645: So đấu khí lực
 • #646: Sát hạch chiến đấu
 • #647: Cô đọng chân nguyên (1)
 • #648: Cô đọng chân nguyên (2)
 • #649: Cướp đoạt đan dược
 • #650: Đoạt Nguyên Linh Chỉ
 • #651: Uy hiếp tử vong
 • #652: Lại đột phá
 • #653: Lâm vào nguy cảnh
 • #654: Một khắc sinh tử
 • #655: Gặp lại Bát Quái Lô (1)
 • #656: Gặp lại Bát Quái Lô (2)
 • #657: Lâm vào ngủ say
 • #658: Phong vân hội tụ
 • #659: Lần lượt đi tới (1)
 • #660: Lần lượt đi tới (2)
 • #661: Thiên tài tập hợp
 • #662: Tinh quang huyễn giới
 • #663: Dự tuyển sát hạch
 • #664: Nhìn lầm
 • #665: Thoải mái thông qua
 • #666: Tứ hoàng tử
 • #667: Oanh động nho nhỏ
 • #668: Ẩn giấu sát cơ (1)
 • #669: Ẩn giấu sát cơ (2)
 • #670: Chân tướng
 • #671: Vũ Vương (1)
 • #672: Vũ vương (2)
 • #673: Trời giáng Lôi đài
 • #674: Hai đại cao thủ (1)
 • #675: Hai đại cao thủ (2)
 • #676: Kiếm ý tiểu thành
 • #677: Tề Thiểu Kiệt bi kịch (1)
 • #678: Tề Thiểu Kiệt bi kịch (2)
 • #679: Lâm Tiêu đấu Tư Không Hạo
 • #680: Lý Dật Phong đấu Vương Phong (1)
 • #681: Lý Dật Phong đấu Vương Phong (2)
 • #682: Hiệp hai
 • #683: Lâm Tiêu đấu Cổ Thần (1)
 • #684: Lâm Tiêu đấu Cổ Thần (2)
 • #685: Kịch chiến khắp nơi (1)
 • #686: Kịch chiến khắp nơi (2)
 • #687: Kịch chiến khắp nơi (3)
 • #688: Tinh anh quyết đấu (1)
 • #689: Tinh anh quyết đấu (2)
 • #690: Kiếm pháp vô sinh (1)
 • #691: Kiếm pháp vô sinh (2)
 • #692: Lý thừa phong
 • #693: Buông bỏ vinh quang khi đỉnh cao
 • #694: Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn (1)
 • #695: Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn (2)
 • #696: Một đao khiếp sợ
 • #697: Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái (1)
 • #698: Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái (2)
 • #699: Thân pháp biến thái (1)
 • #700: Thân pháp biến thái (2)
 • #701: Vân Long Cửu Du
 • #702: Tinh Thần chi quang (1)
 • #703: Tinh Thần chi quang (2)
 • #704: Tuyển thủ hạt giống (1)
 • #705: Tuyển thủ hạt giống (2)
 • #706: Tinh Thần số mệnh
 • #707: Phòng ngự biến thái (1)
 • #708: Phòng ngự biến thái (2)
 • #709: Lâm Tiêu đấu Hoàng Phủ Chân (1)
 • #710: Lâm Tiêu đấu Hoàng Phủ Chân (2)
 • #711: Thắng liên tiếp
 • #712: Không thể ngăn cản (1)
 • #713: Không thể ngăn cản (2)
 • #714: Thi đấu bài danh cuối cùng (1)
 • #715: Thi đấu bài danh cuối cùng (2)
 • #716: Cao thủ khiêm tốn
 • #717: Lâm Tiêu đấu Thiến Mộng Vũ (1)
 • #718: Lâm Tiêu đấu Thiến Mộng Vũ (2)
 • #719: Quyết đấu thân pháp
 • #720: Vạn Thú Bôn Đằng (1)
 • #721: Vạn Thú Bôn Đằng (2)
 • #722: Mặc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cừu (1)
 • #723: Mặc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cừu (2)
 • #724: Kiếm ý lục phẩm
 • #725: Phòng ngự mạnh nhất (1)
 • #726: Phòng ngự mạnh nhất (2)
 • #727: Xuất kỳ bất ý (1)
 • #728: Xuất kỳ bất ý (2)
 • #729: Nghiền áp tuyệt đối
 • #730: Tinh Mộng Vũ bi kịch (1)
 • #731: Tinh Mộng Vũ bi kịch (2)
 • #732: Tinh thần ảo giác
 • #733: Hoàng uy hạo đãng
 • #734: Vô tận đối đầu Sát lục (1)
 • #735: Vô tận đối đầu Sát lục (2)
 • #736: Giữ thành tích liên tục thắng
 • #737: Cuộc chiến hạng hai (1)
 • #738: Cuộc chiến hạng hai (2)
 • #739: Cuộc chiến đao kiếm
 • #740: Ba quyền đánh bại
 • #741: Trận đánh cuối cùng (1)
 • #742: Trận đánh cuối cùng (2)
 • #743: Trích tinh nã nguyệt
 • #744: Nửa bước Quy Nguyên (1)
 • #745: Nửa bước Quy Nguyên (2)
 • #746: Lá bài tẩy cuối cùng
 • #747: Thiên tài đệ nhất đế quốc
 • #748: Thiên tinh cung (1)
 • #749: Thiên tinh cung (2)
 • #750: Võ học tinh thần
 • #751: Tranh phong
 • #752: Thiên tinh thần khung ấn (1)
 • #753: Thiên tinh thần khung ấn (2)
 • #754: Kết thúc đại tái
 • #755: Đế quốc thưởng
 • #756: Thần nguyên trì (1)
 • #757: Thần nguyên trì (2)
 • #758: La Sơn lão tổ
 • #759: Vào thần nguyên trì
 • #760: Các phương tranh đoạt (1)
 • #761: Các phương tranh đoạt (2)
 • #762: Tất cả là của ta
 • #763: Mọi người phá trận
 • #764: Hấp thu xong (1)
 • #765: Hấp thu xong (2)
 • #766: Bách Lý thị giận dữ
 • #767: Áo nghĩa không gian (1)
 • #768: Áo nghĩa không gian (2)
 • #769: Bị đánh lén giữa đường
 • #770: Còn có hậu chiêu
 • #771: Thiêu đốt chân nguyên (1)
 • #772: Thiêu đốt chân nguyên (2)
 • #773: Nguy hiểm lại đến
 • #774: Chỉ mành treo chuông (1)
 • #775: Chỉ mành treo chuông (2)
 • #776: Minh lão
 • #777: Đại ca Lâm Hiên
 • #778: Thay đổi thái độ (1)
 • #779: Thay đổi thái độ (2)
 • #780: Quận thành chấn động
 • #781: Đoàn viên (1)
 • #782: Đoàn viên (2)
 • #783: Vương trở về
 • #784: Vuốt thú viễn cổ
 • #785: Quyết tâm của Tương Thiên Thần (1)
 • #786: Quyết tâm của Tương Thiên Thần (2)
 • #787: Thiên Ma lão nhân
 • #788: Thăng cấp Quy Nguyên cảnh (1)
 • #789: Thăng cấp Quy Nguyên cảnh (2)
 • #790: Bát Quái Lô thức tỉnh
 • #791: La Thiên Đô xuất quan
 • #792: Cuộc chiến khí vận (1)
 • #793: Cuộc chiến khí vận (2)
 • #794: Lâm Tiêu xuất quan
 • #795: Hóa Long quyết (1)
 • #796: Hóa Long quyết (2)
 • #797: Cửu U Diệt Sát chỉ
 • #798: Hoàng thiên hậu thổ ấn
 • #799: Đồng tâm hiệp lực (1)
 • #800: Đồng tâm hiệp lực (2)
 • #801: Lời thề của Lâm Tiêu
 • #802: Chân nguyên chi hỏa (1)
 • #803: Chân nguyên chi hỏa (2)
 • #804: Lại đi rèn luyện
 • #805: Đảo Đao Vương biến dị
 • #806: Nguyên nhân (1)
 • #807: Nguyên nhân (2)
 • #808: Giết ngươi trong năm chiêu
 • #809: Giết luôn ngươi (1)
 • #810: Giết luôn ngươi (2)
 • #811: Khống chế Đảo Đao Vương
 • #812: Liên minh Bách Đảo
 • #813: Thất phẩm đao ý (1)
 • #814: Thất phẩm đao ý (2)
 • #815: Vào đảo một mình
 • #816: Tiếp ta một đao
 • #817: Âm thầm đuổi giết (1)
 • #818: Âm thầm đuổi giết (2)
 • #819: Không một ai may mắn sống sót
 • #820: Tinh thần lực thất phẩm
 • #821: Kim sắc lân phiến (1)
 • #822: Kim sắc lân phiến (2)
 • #823: Yêu dực cửu trảm
 • #824: Bát Quái Lô thần kỳ
 • #825: Lôi thôi đạo nhân
 • #826: Ngang nhiên động thủ (1)
 • #827: Ngang nhiên động thủ (2)
 • #828: Trảm sát
 • #829: Thiên ma bát
 • #830: Chiến trường Ma Uyên
 • #831: Ma hạch
 • #832: Chấn động (1)
 • #833: Chấn động (2)
 • #834: Ma sát tinh
 • #835: Ma hồ vương (1)
 • #836: Ma hồ vương (2)
 • #837: Bị bao vây
 • #838: Uyên Long Vương
 • #839: Phá trận (1)
 • #840: Phá trận (2)
 • #841: Thiên ma phệ hồn diễm
 • #842: Di Thiên cung chủ
 • #843: Thần bí triệu hoán
 • #844: Trung phẩm nguyên khí (1)
 • #845: Trung phẩm nguyên khí (2)
 • #846: Ma khí hải
 • #847: Bảo hộ chi thành
 • #848: Phá thiên phủ
 • #849: Cơ hội đã tới (1)
 • #850: Cơ hội đã tới (2)
 • #851: Thượng vị ma tướng đứng đầu
 • #852: Vô Tà đao
 • #853: Âm sát giản (1)
 • #854: Âm sát giản (2)
 • #855: Chiến Vô Tà đao
 • #856: Gặp lại Thiên Ma lão nhân
 • #857: Sống sót sau tai nạn
 • #858: Cửu u huyền tâm diễm (1)
 • #859: Cửu u huyền tâm diễm (2)
 • #860: Tinh Thần Tôi Thể quyết
 • #861: Nhất muội chân hỏa
 • #862: Huyền Chỉ môn
 • #863: Cường thế trở về (1)
 • #864: Cường thế trở về (2)
 • #865: Chém giết từng người
 • #866: Tất cả vẫn lạc
 • #867: Chiến lợi phẩm
 • #868: Đao ý cửu phẩm
 • #869: Nguy nan
 • #870: Thăng cấp cửu tinh
 • #871: Mộ địa Vương giả (1)
 • #872: Mộ địa Vương giả (2)
 • #873: Vạn Ma Phệ Tâm trận
 • #874: Thiên ma phệ hồn diễm
 • #875: Vạn Ma Phệ Tâm trận - Lâm Tiêu trở về (1)
 • #876: Vạn Ma Phệ Tâm trận - Lâm Tiêu trở về (2)
 • #877: Bị lộ thân phận (1)
 • #878: Bị lộ thân phận (2)
 • #879: Không thể ngăn cản
 • #880: Chiến Thiên Ma lão nhân
 • #881: Thực lực của Lâm Tiêu (1)
 • #882: Thực lực của Lâm Tiêu (2)
 • #883: Ma hóa
 • #884: Đốt chết Thiên Ma (1)
 • #885: Đốt chết Thiên Ma (2)
 • #886: Hùng hổ đến thế là cùng
 • #887: Kịch biến
 • #888: Mỗi người một ý định (1)
 • #889: Mỗi người một ý định (2)
 • #890: Cửu tinh yêu thú
 • #891: Ngân Văn Điện Báo (1)
 • #892: Ngân Văn Điện Báo (2)
 • #893: Hư ảnh Vương giả
 • #894: Thánh khí của yêu tộc
 • #895: Thú triều rút đi (1)
 • #896: Thú triều rút đi (2)
 • #897: Ba loại báu vật
 • #898: Chấn động quận thành (1)
 • #899: Chấn động quận thành (2)
 • #900: Cả nhà đoàn viên
 • #901: Chiếu lệnh của bệ hạ (1)
 • #902: Chiếu lệnh của bệ hạ (2)
 • #903: Cửu Tinh Ngạo Thế quyết
 • #904: Lại vào đế đô
 • #905: Thẩm phán (1)
 • #906: Thẩm phán (2)
 • #907: Hai lựa chọn
 • #908: Vượt ải (1)
 • #909: Vượt ải (2)
 • #910: Tầng cuối cùng
 • #911: Một môn hai quán quân
 • #912: Khách không mời (1)
 • #913: Khách không mời (2)
 • #914: Khiêu chiến
 • #915: Liên tục thua (1)
 • #916: Liên tục thua (2)
 • #917: Đỡ một chiêu của ta
 • #918: Thiên kiếm triệu thiên thần
 • #919: Nghiền áp (1)
 • #920: Nghiền áp (2)
 • #921: Rèn luyện máu và lửa
 • #922: Vương giả ra tay. (1)
 • #923: Vương giả ra tay. (2)
 • #924: Địa Kiếm Vương chật vật
 • #925: Sinh tử quỳnh lâu (1)
 • #926: Sinh tử quỳnh lâu (2)
 • #927: Thập phẩm viên mãn
 • #928: Lôi điện giác long
 • #929: So đấu tốc độ (1)
 • #930: So đấu tốc độ (2)
 • #931: Quần hùng hội tụ
 • #932: Thiên Linh quận chúa (1)
 • #933: Thiên Linh quận chúa (2)
 • #934: Cái danh đệ nhất
 • #935: Uy lực một chiêu
 • #936: Luyện khí tông (1)
 • #937: Luyện khí tông (2)
 • #938: Các phương tập hợp
 • #939: Quỳnh lâu mở ra (1)
 • #940: Quỳnh lâu mở ra (2)
 • #941: Dây leo kỳ dị
 • #942: Hoạt Lực Chi Châu
 • #943: Kính tượng phân thân (1)
 • #944: Kính tượng phân thân (2)
 • #945: Xông qua rừng
 • #946: Tầng thứ hai
 • #947: Quái vật màu xanh (1)
 • #948: Quái vật màu xanh (2)
 • #949: Nhất mạch Liên Vân sơn mạch
 • #950: Thuộc hạ của tứ hoàng tử (1)
 • #951: Thuộc hạ của tứ hoàng tử (2)
 • #952: Hư Không áo giáp
 • #953: Chôn sống
 • #954: Được báu vật (1)
 • #955: Được báu vật (2)
 • #956: Đế quốc Thiên Huyền
 • #957: Cõng tiếng xấu (1)
 • #958: Cõng tiếng xấu (2)
 • #959: Độc cô phá thiên
 • #960: Giang sơn ấn (1)
 • #961: Giang sơn ấn (2)
 • #962: Giết chóc máu me
 • #963: Ốc đảo trong hoang mạc (1)
 • #964: Ốc đảo trong hoang mạc (2)
 • #965: Đấu với hai kẻ địch
 • #966: Diệt hồn châm
 • #967: Tự tàn sát nhau (1)
 • #968: Tự tàn sát nhau (2)
 • #969: Chết rồi sống lại
 • #970: Đánh chết kẻ thù (1)
 • #971: Đánh chết kẻ thù (2)
 • #972: Thức tỉnh
 • #973: Sinh mệnh chi tinh (1)
 • #974: Sinh mệnh chi tinh (2)
 • #975: Nhị muội chân hỏa
 • #976: Vương phẩm đan dược
 • #977: Nửa Bước Vương giả (1)
 • #978: Nửa Bước Vương giả (2)
 • #979: Sinh tử tam trọng
 • #980: Sinh tử ma bàn (1)
 • #981: Sinh tử ma bàn (2)
 • #982: Giao dịch
 • #983: Mạnh mẽ
 • #984: Huyết Nguyệt yêu lang (1)
 • #985: Huyết Nguyệt yêu lang (2)
 • #986: Máu của Yêu Vương
 • #987: Vào tầng thứ bốn (1)
 • #988: Vào tầng thứ bốn (2)
 • #989: Toàn diện mở ra
 • #990: Nguyên thú
 • #991: Cướp đoạt (1)
 • #992: Cướp đoạt (2)
 • #993: Nguyên thú vương giai
 • #994: Giá họa (1)
 • #995: Giá họa (2)
 • #996: Ma diễm huyết mạch
 • #997: Thiên kính vương
 • #998: Thần Dược Môn truyền thừa (1)
 • #999: Thần Dược Môn truyền thừa (2)
 • #1000: Kỳ lạ khắp chốn
 • #1001: Ba món báu vật. (1)
 • #1002: Ba món báu vật. (2)
 • #1003: Hồn quyết
 • #1004: Di Thiên cung
 • #1005: Yêu lang màu trắng (1)
 • #1006: Yêu lang màu trắng (2)
 • #1007: Hứa Mạn
 • #1008: Yêu huyệt bí ẩn (1)
 • #1009: Yêu huyệt bí ẩn (2)
 • #1010: Con đường màu trắng
 • #1011: Hiệp lộ tương phùng
 • #1012: Lấy một địch nhiều (1)
 • #1013: Lấy một địch nhiều (2)
 • #1014: Bá kiếm triệu vô cực
 • #1015: Hai chí bảo
 • #1016: Thoát đi (1)
 • #1017: Thoát đi (2)
 • #1018: Hai kiện chí bảo
 • #1019: Không gian khôi lỗi
 • #1020: Thiên mang khải (1)
 • #1021: Thiên mang khải (2)
 • #1022: Không gian đạo văn
 • #1023: Chết mà sống lại
 • #1024: Nhân khôi (1)
 • #1025: Nhân khôi (2)
 • #1026: Đi không được
 • #1027: Luyện hóa Thiên Mang Khải
 • #1028: Vô tận hải
 • #1029: Đảo mê thất (1)
 • #1030: Đảo mê thất (2)
 • #1031: Lệnh bài thân phận
 • #1032: Lệ Thiên hội
 • #1033: Có cho phép các ngươi đi sao? (1)
 • #1034: Có cho phép các ngươi đi sao? (2)
 • #1035: Hai đại nguyên lão
 • #1036: Quét ngang
 • #1037: Lệ vương
 • #1038: Ba đại trưởng lão (1)
 • #1039: Ba đại trưởng lão (2)
 • #1040: Không tư cách
 • #1041: Chiến phân đảo chủ
 • #1042: Tổng đảo chủ (1)
 • #1043: Tổng đảo chủ (2)
 • #1044: Trở thành trưởng lão
 • #1045: Luyện hóa đạo văn chi tinh
 • #1046: Tụ bảo các
 • #1047: Cưỡng từ đoạt lý (1)
 • #1048: Cưỡng từ đoạt lý (2)
 • #1049: Thâm uyên cổ thành
 • #1050: Nhiệm vụ dẫn đội (1)
 • #1051: Nhiệm vụ dẫn đội (2)
 • #1052: Bạch văn kiếm sa vương
 • #1053: Thiên minh chương
 • #1054: Tử tuyền thiên thương viêm (1)
 • #1055: Tử tuyền thiên thương viêm (2)
 • #1056: Đạo văn cấm địa
 • #1057: Ngộ đạo
 • #1058: Không gian thể đại thành
 • #1059: Khổ tu một năm
 • #1060: Luyện hóa thiên hỏa (1)
 • #1061: Luyện hóa thiên hỏa (2)
 • #1062: Đảo chủ thẩm vấn
 • #1063: Cường cường đối địch
 • #1064: Hỗn nguyên cầu
 • #1065: Toái thiên phủ
 • #1066: Đảo chủ mới
 • #1067: Đao hồn (1)
 • #1068: Đao hồn (2)
 • #1069: Đột phá sinh tử cảnh
 • #1070: Tùy tùng
 • #1071: Lực quỷ vương (1)
 • #1072: Lực quỷ vương (2)
 • #1073: Chém giết vương giả
 • #1074: Bạo liệt vương
 • #1075: Lực chiến nhị trọng vương giả
 • #1076: Không rơi hạ phong
 • #1077: Tam muội chân hỏa
 • #1078: Thu hoạch kinh thiên
 • #1079: Bạo liệt vương
 • #1080: Lực chiến vương giả nhị trọng
 • #1081: Không rơi vào hạ phong
 • #1082: Tam muội chân hỏa
 • #1083: Thu hoạch kinh thiên
 • #1084: Dực Xà Vương (1)
 • #1085: Dực Xà Vương (2)
 • #1086: Yêu Vương cung
 • #1087: Khôi Đấu lão tổ (1)
 • #1088: Khôi Đấu lão tổ (2)
 • #1089: Hóa huyết trì
 • #1090: Lột xác
 • #1091: Thề sống chết huyết chiến (1)
 • #1092: Thề sống chết huyết chiến (2)
 • #1093: Lâm Tiêu trở về
 • #1094: Yêu Vương đối chọi
 • #1095: Lửa giận ngút trời (1)
 • #1096: Lửa giận ngút trời (2)
 • #1097: Tặng báu vật
 • #1098: Yêu tộc lui binh
 • #1099: Không gian áo nghĩa đan (1)
 • #1100: Không gian áo nghĩa đan (2)
 • #1101: Lần lượt đột phá
 • #1102: Bước lên La Sơn tông
 • #1103: Đại trận hộ sơn (1)
 • #1104: Đại trận hộ sơn (2)
 • #1105: Thái thượng trưởng lão
 • #1106: Cuộc chiến của Vương giả (1)
 • #1107: Cuộc chiến của Vương giả (2)
 • #1108: Lăn ra đây cho ta
 • #1109: Chiến đấu với La Kinh Thiên
 • #1110: Vương giả của đế quốc (1)
 • #1111: Vương giả của đế quốc (2)
 • #1112: Huyết mạch giải phóng
 • #1113: Chỉ qua vương (1)
 • #1114: Chỉ qua vương (2)
 • #1115: Võ Vương ra tay
 • #1116: Liên minh ngầm
 • #1117: La huyền cơ (1)
 • #1118: La huyền cơ (2)
 • #1119: Không đường chạy trốn
 • #1120: Tìm được đường sống trong chỗ chết (1)
 • #1121: Tìm được đường sống trong chỗ chết (2)
 • #1122: La thị diệt tộc
 • #1123: Đế đô loạn
 • #1124: Tráng sĩ đứt cổ tay (1)
 • #1125: Tráng sĩ đứt cổ tay (2)
 • #1126: Sóng ngầm dâng lên
 • #1127: Bách Lý Tỉ tự đến thăm (1)
 • #1128: Bách Lý Tỉ tự đến thăm (2)
 • #1129: Áo nghĩa dung hợp
 • #1130: Điên cuồng vùn vụt
 • #1131: Đề nghị hôn nhân (1)
 • #1132: Đề nghị hôn nhân (2)
 • #1133: Yêu tộc ám sát
 • #1134: Giáp ngưu vương (1)
 • #1135: Giáp ngưu vương (2)
 • #1136: Giành giật từng giây
 • #1137: Tức hộc máu
 • #1138: Địa Kiếm Vương tức giận (1)
 • #1139: Địa Kiếm Vương tức giận (1)
 • #1140: Vô Không môn
 • #1141: Áo nghĩa đại thành (1)
 • #1142: Áo nghĩa đại thành (2)
 • #1143: Phong chi vô ảnh
 • #1144: Đại chiến man vương (1)
 • #1145: Đại chiến man vương (2)
 • #1146: Một mình chiến với bầy vương
 • #1147: Một đao một tên
 • #1148: Lâm tiên âm (1)
 • #1149: Lâm tiên âm (2)
 • #1150: Cửu âm tuyệt mạch
 • #1151: Thành nhân minh (1)
 • #1152: Thành nhân minh (2)
 • #1153: Hiểu lầm
 • #1154: Khi nhục (1)
 • #1155: Khi nhục (2)
 • #1156: Cút ra khỏi đây
 • #1157: Huyền diệu vương (1)
 • #1158: Huyền diệu vương (2)
 • #1159: Yến hội (1)
 • #1160: Yến hội (2)
 • #1161: Không nên ép ta (1)
 • #1162: Không nên ép ta (2)
 • #1163: Thiết diện vương
 • #1164: Khu vực hạch tâm (1)
 • #1165: Khu vực hạch tâm (2)
 • #1166: Bạo châm vương
 • #1167: Lực chiến tam vương (1)
 • #1168: Lực chiến tam vương (2)
 • #1169: Không ai địch nổi (1)
 • #1170: Không ai địch nổi (2)
 • #1171: Liễu hà vương
 • #1172: Đao hồn đột phá (1)
 • #1173: Đao hồn đột phá (2)
 • #1174: Man vương sáo trang (1)
 • #1175: Man vương sáo trang (2)
 • #1176: Ta muốn
 • #1177: Văn dược vương (1)
 • #1178: Văn dược vương (2)
 • #1179: Tranh luận dược tính (1)
 • #1180: Tranh luận dược tính (2)
 • #1181: Huyền Diệu Vương khẩn cầu
 • #1182: Ảnh mị hải tâm viêm (1)
 • #1183: Ảnh mị hải tâm viêm (2)
 • #1184: Trị liệu hương diễm
 • #1185: Huyền Hàn chi thể (1)
 • #1186: Huyền Hàn chi thể (2)
 • #1187: Phân thân thức tỉnh (1)
 • #1188: Phân thân thức tỉnh (2)
 • #1189: Thành yêu minh
 • #1190: Chiếm cứ động phủ (1)
 • #1191: Chiếm cứ động phủ (2)
 • #1192: Chiến trường Cổ Tộc (1)
 • #1193: Chiến trường Cổ Tộc (2)
 • #1194: Oan hồn
 • #1195: Hài cốt Long tộc (1)
 • #1196: Hài cốt Long tộc (2)
 • #1197: Oan gia tụ đầu
 • #1198: Phát giác lẫn nhau (1)
 • #1199: Phát giác lẫn nhau (2)
 • #1200: Tự chui đầu vào rọ (1)
 • #1201: Tự chui đầu vào rọ (2)
 • #1202: Chiến cổ luân vương
 • #1203: Phù văn tù lao (1)
 • #1204: Phù văn tù lao (2)
 • #1205: Hai chiêu diệt địch (1)
 • #1206: Hai chiêu diệt địch (2)
 • #1207: Cuộc giao chiến thần bí (1)
 • #1208: Cuộc giao chiến thần bí (2)
 • #1209: Binh chia làm hai đường (1)
 • #1210: Binh chia làm hai đường (2)
 • #1211: Văn Dược Vương ngã xuống (1)
 • #1212: Văn Dược Vương ngã xuống (2)
 • #1213: Hỏa diễm sơn
 • #1214: Dung hỏa thần quả (1)
 • #1215: Dung hỏa thần quả (2)
 • #1216: Cường giả khắp nơi (1)
 • #1217: Cường giả khắp nơi (2)
 • #1218: Điên cuồng tranh cướp (1)
 • #1219: Điên cuồng tranh cướp (2)
 • #1220: Giao chiến kịch liệt (1)
 • #1221: Giao chiến kịch liệt (2)
 • #1222: Liên tiếp thu hoạch (1)
 • #1223: Liên tiếp thu hoạch (2)
 • #1224: Viêm Long khủng bố
 • #1225: Bỏ lỡ cơ hội (1)
 • #1226: Bỏ lỡ cơ hội (2)
 • #1227: Vương giả Tam Trọng (1)
 • #1228: Vương giả Tam Trọng (2)
 • #1229: Hồn niệm phân thân (1)
 • #1230: Hồn niệm phân thân (2)
 • #1231: Công kích linh hồn (1)
 • #1232: Công kích linh hồn (2)
 • #1233: Đột phá Nhị Trọng
 • #1234: Hiểu rõ ân oán (1)
 • #1235: Hiểu rõ ân oán (2)
 • #1236: Dễ dàng tiêu diệt (1)
 • #1237: Dễ dàng tiêu diệt (2)
 • #1238: Hỏa Long nhất tộc (1)
 • #1239: Hỏa Long nhất tộc (2)
 • #1240: Thái cổ tà long
 • #1241: Cấm địa Long tộc (1)
 • #1242: Cấm địa Long tộc (2)
 • #1243: Tiểu viêm
 • #1244: Long gia sống lại
 • #1245: Lịch sử đầy bụi (1)
 • #1246: Lịch sử đầy bụi (2)
 • #1247: Bảo tàng Man tộc
 • #1248: Phế khu Cổ Thần
 • #1249: Phong ba khởi (1)
 • #1250: Phong ba khởi (2)
 • #1251: Hàn băng vương
 • #1252: Chìa khóa thứ ba
 • #1253: Đừng để ta xem thường! (1)
 • #1254: Đừng để ta xem thường! (2)
 • #1255: Bí pháp truyền thừa
 • #1256: Phi loan vương
 • #1257: Âm mưu của Man tộc
 • #1258: Thiên phú thần thông (1)
 • #1259: Thiên phú thần thông (2)
 • #1260: Năm đại yêu vương
 • #1261: Tam tộc liên thủ
 • #1262: Mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm (1)
 • #1263: Mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm (2)
 • #1264: Mê Thất chiểu trạch
 • #1265: Chiểu trạch quái
 • #1266: Thành công đào thoát (1)
 • #1267: Thành công đào thoát (2)
 • #1268: Thiết Đao thú
 • #1269: Trốn quanh bốn phía
 • #1270: Thông đạo chưa biết (1)
 • #1271: Thông đạo chưa biết (2)
 • #1272: Truyền tống môn
 • #1273: Huyễn Cảnh bình nguyên (1)
 • #1274: Huyễn Cảnh bình nguyên (2)
 • #1275: Tinh thần lực đột phá (1)
 • #1276: Tinh thần lực đột phá (2)
 • #1277: Huyễn Mộng thú tôn cấp
 • #1278: Bị sủng hạnh
 • #1279: Thật thật giả giả (1)
 • #1280: Thật thật giả giả (2)
 • #1281: Phụ trách
 • #1282: Mặt thật
 • #1283: Tiến vào bảo điện
 • #1284: Chiến đấu mở màn (1)
 • #1285: Chiến đấu mở màn (2)
 • #1286: Đại chiến Tà Đa
 • #1287: Tiểu Viêm ra tay
 • #1288: Tà Đa vẫn lạc
 • #1289: Chí Bảo điện A cấp (1)
 • #1290: Chí Bảo điện A cấp (2)
 • #1291: Tiến vào bảo thất
 • #1292: Tà Thử Vương phẫn nộ
 • #1293: Chiến đấu khôi lỗi
 • #1294: Chí tôn khí
 • #1295: Đại chiến điên cuồng
 • #1296: Tà Hồn Vương tìm đường chết (1)
 • #1297: Tà Hồn Vương tìm đường chết (2)
 • #1298: Phệ thần thú
 • #1299: Thiên phạt
 • #1300: Truyền thừa cầu
 • #1301: Cuối đường gặp mặt
 • #1302: Hạo thiên kính
 • #1303: Nguy cơ của Man tộc (1)
 • #1304: Nguy cơ của Man tộc (2)
 • #1305: Thiên Thực Man Tôn
 • #1306: Sinh tử tồn vong
 • #1307: Yêu Hoàng tinh huyết (1)
 • #1308: Yêu Hoàng tinh huyết (2)
 • #1309: Người thắng lớn nhất
 • #1310: Lão tiền bối (1)
 • #1311: Lão tiền bối (2)
 • #1312: Đột phá tam trọng
 • #1313: Bốn đại cường giả (1)
 • #1314: Bốn đại cường giả (2)
 • #1315: Phá kiếm vương
 • #1316: Ba chiêu giết ngươi (1)
 • #1317: Ba chiêu giết ngươi (2)
 • #1318: Đại rút lui
 • #1319: Thành Minh Nhân tận thế
 • #1320: Thiên hạ chấn động (1)
 • #1321: Thiên hạ chấn động (2)
 • #1322: Hưng sư vấn tội
 • #1323: Đăng thiên phong (1)
 • #1324: Đăng thiên phong (2)
 • #1325: Liên minh Nhân tộc
 • #1326: Tôn Giả mới
 • #1327: Tháp thời gian (1)
 • #1328: Tháp thời gian (2)
 • #1329: Máu chảy thành sông
 • #1330: Liên thủ kháng địch
 • #1331: Trước khi đại chiến (1)
 • #1332: Trước khi đại chiến (2)
 • #1333: Tam tộc quyết chiến
 • #1334: Một đường đuổi giết (1)
 • #1335: Một đường đuổi giết (2)
 • #1336: Chân tướng rõ ràng
 • #1337: Thần! (1)
 • #1338: Thần! (2)
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 3.8]

Related posts

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

TiKay

Đao Kiếm Thần Hoàng

TiKay

Tam Giới Thánh Sư

TiKay

Tiểu Tu Hành

TiKay

Ta Không Thành Tiên

THUYS♥️

Thần Côn Xuống Núi Ký

THUYS♥️

Leave a Reply