Sắc Trọng Sinh Xuyên Không

Hiền Thê Khó Làm

Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó

Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Hài, Sắc, Sủng

Edit: Quảng Hằng

Converter: Micheal Tàng Thư Viện, Ngọc Quỳnh Lê Quý Đôn

Túc vương Sở Bá Ninh nổi danh nhất không phải hắn quyền thế ngập trời, mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử.

Lục Thiếu Thất từ khi bị Hoàng đế chỉ hôn cùng Túc vương Sở Bá Ninh, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ không còn sống được bao lâu nữa, ngay cả những sòng bạc lớn tại kinh thành đều mở những bàn cá cược về nàng sẽ chết như thế nào, thậm chí ngay cả tiểu thiếp nàng có lòng tốt muốn nạp cho Túc Vương gia cũng quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc thảm thiết xin nàng đừng ác độc buộc các nàng đi chịu chết như vậy.

Lục Thiếu Thất bi phẫn: Trời! Làm hiền thê lương mẫu như ta bộ dễ có lắm sao? Có phúc không biết hưởng mà!

P.S: đây là câu chuyện kể về một cô nương hiện đại lập chí muốn làm hiền thê lương mẫu lại phát hiện Vương gia phu quân nhà mình lại là một nam nhân yêu sạch sẽ quá mức, lại mang mạng khắc thê tuyệt tử, để cho nàng phải mang danh là một đố phụ càng chạy càng không có đường về này.

P.S.S: Đây là câu chuyện ngọt ngào, nam sủng nữ

Nhân vật chính: Lục Thiếu Thất (A Nan), Sở Bá Ninh (Túc vương) ┃ phối hợp diễn: Lục Thừa tướng ┃ và một số người khác


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vụ Thỉ Dực
 •  Chương: /119
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hien-the-kho-lam-chuong-0001.mp32018-07-11 03:22
 • hien-the-kho-lam-chuong-0002.mp32018-07-11 03:23
 • hien-the-kho-lam-chuong-0003.mp32018-07-11 03:23
 • hien-the-kho-lam-chuong-0004.mp32018-07-11 03:23
 • hien-the-kho-lam-chuong-0005.mp32018-07-11 03:24
 • hien-the-kho-lam-chuong-0006.mp32018-07-11 03:25
 • hien-the-kho-lam-chuong-0007.mp32018-07-11 03:25
 • hien-the-kho-lam-chuong-0008.mp32018-07-11 03:26
 • hien-the-kho-lam-chuong-0009.mp32018-07-11 03:26
 • hien-the-kho-lam-chuong-0010.mp32018-07-11 03:27
 • hien-the-kho-lam-chuong-0011.mp32018-07-11 03:27
 • hien-the-kho-lam-chuong-0012.mp32018-07-11 03:28
 • hien-the-kho-lam-chuong-0013.mp32018-07-11 03:28
 • hien-the-kho-lam-chuong-0014.mp32018-07-11 03:29
 • hien-the-kho-lam-chuong-0015.mp32018-07-11 03:29
 • hien-the-kho-lam-chuong-0016.mp32018-07-11 03:29
 • hien-the-kho-lam-chuong-0017.mp32018-07-11 03:30
 • hien-the-kho-lam-chuong-0018.mp32018-07-11 03:30
 • hien-the-kho-lam-chuong-0019.mp32018-07-11 03:31
 • hien-the-kho-lam-chuong-0020.mp32018-07-11 03:31
 • hien-the-kho-lam-chuong-0021.mp32018-07-11 03:32
 • hien-the-kho-lam-chuong-0022.mp32018-07-11 03:32
 • hien-the-kho-lam-chuong-0023.mp32018-07-11 03:32
 • hien-the-kho-lam-chuong-0024.mp32018-07-11 03:33
 • hien-the-kho-lam-chuong-0025.mp32018-07-11 03:33
 • hien-the-kho-lam-chuong-0026.mp32018-07-11 03:33
 • hien-the-kho-lam-chuong-0027.mp32018-07-11 03:34
 • hien-the-kho-lam-chuong-0028.mp32018-07-11 03:34
 • hien-the-kho-lam-chuong-0029.mp32018-07-11 03:35
 • hien-the-kho-lam-chuong-0030.mp32018-07-11 03:35
 • hien-the-kho-lam-chuong-0031.mp32018-07-11 03:35
 • hien-the-kho-lam-chuong-0032.mp32018-07-11 03:36
 • hien-the-kho-lam-chuong-0033.mp32018-07-11 03:36
 • hien-the-kho-lam-chuong-0034.mp32018-07-11 03:37
 • hien-the-kho-lam-chuong-0035.mp32018-07-11 03:38
 • hien-the-kho-lam-chuong-0036.mp32018-07-11 03:38
 • hien-the-kho-lam-chuong-0037.mp32018-07-11 03:39
 • hien-the-kho-lam-chuong-0038.mp32018-07-11 03:39
 • hien-the-kho-lam-chuong-0039.mp32018-07-11 03:40
 • hien-the-kho-lam-chuong-0040.mp32018-07-11 03:40
 • hien-the-kho-lam-chuong-0041.mp32018-07-11 03:41
 • hien-the-kho-lam-chuong-0042.mp32018-07-11 03:41
 • hien-the-kho-lam-chuong-0043.mp32018-07-11 03:41
 • hien-the-kho-lam-chuong-0044.mp32018-07-11 03:42
 • hien-the-kho-lam-chuong-0045.mp32018-07-11 03:42
 • hien-the-kho-lam-chuong-0046.mp32018-07-11 03:43
 • hien-the-kho-lam-chuong-0047.mp32018-07-11 03:43
 • hien-the-kho-lam-chuong-0048.mp32018-07-11 03:44
 • hien-the-kho-lam-chuong-0049.mp32018-07-11 03:44
 • hien-the-kho-lam-chuong-0050.mp32018-07-11 03:45
 • hien-the-kho-lam-chuong-0051.mp32018-07-11 03:45
 • hien-the-kho-lam-chuong-0052.mp32018-07-11 03:46
 • hien-the-kho-lam-chuong-0053.mp32018-07-11 03:46
 • hien-the-kho-lam-chuong-0054.mp32018-07-11 03:47
 • hien-the-kho-lam-chuong-0055.mp32018-07-11 03:47
 • hien-the-kho-lam-chuong-0056.mp32018-07-11 03:48
 • hien-the-kho-lam-chuong-0057.mp32018-07-11 03:48
 • hien-the-kho-lam-chuong-0058.mp32018-07-11 03:48
 • hien-the-kho-lam-chuong-0059.mp32018-07-11 03:49
 • hien-the-kho-lam-chuong-0060.mp32018-07-11 03:50
 • hien-the-kho-lam-chuong-0061.mp32018-07-11 03:50
 • hien-the-kho-lam-chuong-0062.mp32018-07-11 03:51
 • hien-the-kho-lam-chuong-0063.mp32018-07-11 03:51
 • hien-the-kho-lam-chuong-0064.mp32018-07-11 03:52
 • hien-the-kho-lam-chuong-0065.mp32018-07-11 03:52
 • hien-the-kho-lam-chuong-0066.mp32018-07-11 03:53
 • hien-the-kho-lam-chuong-0067.mp32018-07-11 03:53
 • hien-the-kho-lam-chuong-0068.mp32018-07-11 03:54
 • hien-the-kho-lam-chuong-0069.mp32018-07-11 03:55
 • hien-the-kho-lam-chuong-0070.mp32018-07-11 03:55
 • hien-the-kho-lam-chuong-0071.mp32018-07-11 03:56
 • hien-the-kho-lam-chuong-0072.mp32018-07-11 03:57
 • hien-the-kho-lam-chuong-0073.mp32018-07-11 03:57
 • hien-the-kho-lam-chuong-0074.mp32018-07-11 03:58
 • hien-the-kho-lam-chuong-0075.mp32018-07-11 03:59
 • hien-the-kho-lam-chuong-0076.mp32018-07-11 03:59
 • hien-the-kho-lam-chuong-0077.mp32018-07-11 04:00
 • hien-the-kho-lam-chuong-0078.mp32018-07-11 04:02
 • hien-the-kho-lam-chuong-0079.mp32018-07-11 04:03
 • hien-the-kho-lam-chuong-0080.mp32018-07-11 04:04
 • hien-the-kho-lam-chuong-0081.mp32018-07-11 04:05
 • hien-the-kho-lam-chuong-0082.mp32018-07-11 04:06
 • hien-the-kho-lam-chuong-0083.mp32018-07-11 04:07
 • hien-the-kho-lam-chuong-0084.mp32018-07-11 04:08
 • hien-the-kho-lam-chuong-0085.mp32018-07-11 04:09
 • hien-the-kho-lam-chuong-0086.mp32018-07-11 04:11
 • hien-the-kho-lam-chuong-0087.mp32018-07-11 04:12
 • hien-the-kho-lam-chuong-0088.mp32018-07-11 04:13
 • hien-the-kho-lam-chuong-0089.mp32018-07-11 04:14
 • hien-the-kho-lam-chuong-0090.mp32018-07-11 04:15
 • hien-the-kho-lam-chuong-0091.mp32018-07-11 04:17
 • hien-the-kho-lam-chuong-0092.mp32018-07-11 04:18
 • hien-the-kho-lam-chuong-0093.mp32018-07-11 04:19
 • hien-the-kho-lam-chuong-0094.mp32018-07-11 04:20
 • hien-the-kho-lam-chuong-0095.mp32018-07-11 04:21
 • hien-the-kho-lam-chuong-0096.mp32018-07-11 04:23
 • hien-the-kho-lam-chuong-0097.mp32018-07-11 04:24
 • hien-the-kho-lam-chuong-0098.mp32018-07-11 04:25
 • hien-the-kho-lam-chuong-0099.mp32018-07-11 04:27
 • hien-the-kho-lam-chuong-0100.mp32018-07-11 04:28
 • hien-the-kho-lam-chuong-0101.mp32018-07-11 04:29
 • hien-the-kho-lam-chuong-0102.mp32018-07-11 04:30
 • hien-the-kho-lam-chuong-0103.mp32018-07-11 04:30
 • hien-the-kho-lam-chuong-0104.mp32018-07-11 04:31
 • hien-the-kho-lam-chuong-0105.mp32018-07-11 04:32
 • hien-the-kho-lam-chuong-0106.mp32018-07-11 04:33
 • hien-the-kho-lam-chuong-0107.mp32018-07-11 04:33
 • hien-the-kho-lam-chuong-0108.mp32018-07-11 04:34
 • hien-the-kho-lam-chuong-0109.mp32018-07-11 04:36
 • hien-the-kho-lam-chuong-0110.mp32018-07-11 04:38
 • hien-the-kho-lam-chuong-0111.mp32018-07-11 04:39
 • hien-the-kho-lam-chuong-0112.mp32018-07-11 04:39
 • hien-the-kho-lam-chuong-0113.mp32018-07-11 04:40
 • hien-the-kho-lam-chuong-0114.mp32018-07-11 04:41
 • hien-the-kho-lam-chuong-0115.mp32018-07-11 04:42
 • hien-the-kho-lam-chuong-0116.mp32018-07-11 04:42
 • hien-the-kho-lam-chuong-0117.mp32018-07-11 04:43
 • hien-the-kho-lam-chuong-0118.mp32018-07-11 04:44
 • hien-the-kho-lam-chuong-0119.mp32018-07-11 04:45
[Total: 7   Average: 4.6/5]

Related posts

Quỷ Đỏ Người Kế Thừa

TiKay

Xuyên Qua Chi Điền Viên Hiền Thê

TiKay

Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

THUYS♥️

Leave a Reply