Cổ Đại Điền Văn Ngôn Tình Xuyên Không

Họa Mãn Điền Viên

Hán Việt: Họa mãn điền viên

Huyền Diệu Nhi từ đương đại họa gia, xuyên qua đến nhà chỉ có bốn bức tường cổ đại nông gia,

Bất quá không quan hệ, chính mình chỉ cần một bút nơi tay, không sợ kiếm không tới bạc.

Chấp bút:

Họa một bức vạn dặm giang sơn,

Họa một bức cẩm tú điền viên.

Họa một bức kim ngọc mãn đường,

Họa một bức cẩm sắt hòa minh.

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Dưỡng Chỉ Miêu Nạo Nhĩ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 xuyên qua biến nông nữ2021-04-21 17:32
 • #2: Chương 2 cảm giác sâu sắc gia ấm áp2021-04-21 17:32
 • #3: Chương 3 đã tới tắc an chi2021-04-21 17:32
 • #4: Chương 4 hiểu biết hoàn cảnh chung2021-04-21 17:33
 • #5: Chương 5 phát tài cần có nói2021-04-21 17:33
 • #6: Chương 6 gỗ đỏ điêu mặt trang sức2021-04-21 17:33
 • #7: Chương 7 thanh giả cần tự thanh2021-04-21 17:33
 • #8: Chương 8 chứng minh ta trong sạch2021-04-21 17:33
 • #9: Chương 9 té xỉu trốn trừng phạt2021-04-21 17:34
 • #10: Chương 10 khuê mật Liễu Tiểu Đào2021-04-21 17:34
 • #11: Chương 11 mới gặp Hoa Kế Nghiệp2021-04-21 17:34
 • #12: Chương 12 có tiền trong lòng ổn2021-04-21 17:34
 • #13: Chương 13 bảo châu có hôn ước2021-04-21 17:34
 • #14: Chương 14 bánh ngô hiệu ứng2021-04-21 17:35
 • #15: Chương 15 lúc này có điểm loạn2021-04-21 17:35
 • #16: Chương 16 bồi ngươi đánh Thái Cực2021-04-21 17:35
 • #17: Chương 17 rốt cuộc có bao nhiêu hắc2021-04-21 17:35
 • #18: Chương 18 mới gặp Liễu Trụ Tử2021-04-21 17:35
 • #19: Chương 19 nhảy sông có ẩn tình2021-04-21 17:35
 • #20: Chương 20 trưởng tỷ chờ ta2021-04-21 17:36
 • #21: Chương 21 Huyền lão gia tử về2021-04-21 17:36
 • #22: Chương 22 hôn sự lui không lùi2021-04-21 17:36
 • #23: Chương 23 quyết định không lùi hôn2021-04-21 17:36
 • #24: Chương 24 gặp được ẻo lả2021-04-21 17:36
 • #25: Chương 25 ta nam tỷ tỷ2021-04-21 17:36
 • #26: Chương 26 hội họa giải thích2021-04-21 17:37
 • #27: Chương 27 chiếm lĩnh nhà ma tử2021-04-21 17:37
 • #28: Chương 28 phá miếu về ta2021-04-21 17:37
 • #29: Chương 29 như thế nào chu toàn2021-04-21 17:37
 • #30: Chương 30 có không xuyên trở về2021-04-21 17:37
 • #31: Chương 31 Thường gia hạ sính lễ2021-04-21 17:37
 • #32: Chương 32 khuê mật tâm sự sự2021-04-21 17:38
 • #33: Chương 33 kiếm tiền tân chiêu số2021-04-21 17:38
 • #34: Chương 34 tái ngộ hoa đại thiếu2021-04-21 17:38
 • #35: Chương 35 lại muốn thưởng bạc2021-04-21 17:38
 • #36: Chương 36 ngẫu nhiên gặp được thanh lâu trước2021-04-21 17:38
 • #37: Chương 37 vì sao phải giải thích2021-04-21 17:38
 • #38: Chương 38 ta ái trích đậu que2021-04-21 17:39
 • #39: Chương 39 các hoài quỷ tâm tư2021-04-21 17:39
 • #40: Chương 40 ta nhưng không có hại2021-04-21 17:39
 • #41: Chương 41 phân công cần minh xác2021-04-21 17:39
 • #42: Chương 42 Tứ Lang muốn đọc sách2021-04-21 17:39
 • #43: Chương 43 đưa cơm đi ruộng lúa2021-04-21 17:39
 • #44: Chương 44 phụ thân bị thương2021-04-21 17:40
 • #45: Chương 45 mẫu thân sinh đệ đệ2021-04-21 17:40
 • #46: Chương 46 hảo tâm bà mụ2021-04-21 17:40
 • #47: Chương 47 ân oán trong lòng nhớ2021-04-21 17:40
 • #48: Chương 48 tuyệt đối không có hại2021-04-21 17:40
 • #49: Chương 49 ta cũng muốn đòi lấy2021-04-21 17:40
 • #50: Chương 50 tiểu đệ kêu mập mạp2021-04-21 17:40
 • #51: Chương 51 thịt gà thèm chết ngươi2021-04-21 17:41
 • #52: Chương 52 thịt gà dẫn phong ba2021-04-21 17:41
 • #53: Chương 53 đại tỷ tình tố2021-04-21 17:41
 • #54: Chương 54 cổ nhân thật trưởng thành sớm2021-04-21 17:41
 • #55: Chương 55 mẹ con sinh hiềm khích2021-04-21 17:42
 • #56: Chương 56 chưa bao giờ ngừng nghỉ2021-04-21 17:42
 • #57: Chương 57 lại là quen biết cũ2021-04-21 17:42
 • #58: Chương 58 ta muốn hiểu biết ngươi2021-04-21 17:42
 • #59: Chương 59 Hoa phủ dơ bẩn2021-04-21 17:42
 • #60: Chương 60 ta cũng có thể nấu ăn2021-04-21 17:42
 • #61: Chương 61 Vương thị cáo hắc trạng cầu đầu đính canh một2021-04-21 17:43
 • #62: Chương 62 dám đánh ta chủ ý cầu đặt mua canh hai2021-04-21 17:43
 • #63: Chương 63 mang lợi thảo ra tới cầu đặt mua canh ba2021-04-21 17:43
 • #64: Chương 64 hoa đại thiếu tâm động cầu đặt mua canh bốn2021-04-21 17:43
 • #65: Chương 65 cho ngươi vật liệu thừa2021-04-21 17:43
 • #66: Chương 66 bà ngoại tới2021-04-21 17:43
 • #67: Chương 67 Ngô thị dụng tâm2021-04-21 17:44
 • #68: Chương 68 củi lửa không đủ2021-04-21 17:44
 • #69: Chương 69 tổ phụ ích kỷ2021-04-21 17:44
 • #70: Chương 70 mới gặp huyền đại cô2021-04-21 17:44
 • #71: Chương 71 chân thành tha thiết quan tâm2021-04-21 17:44
 • #72: Chương 72 người gù đại dượng2021-04-21 17:44
 • #73: Chương 73 thượng phòng lại khởi sự2021-04-21 17:44
 • #74: Chương 74 thế nhưng muốn bán mập mạp2021-04-21 17:45
 • #75: Chương 75 hoa đại thiếu hỗ trợ2021-04-21 17:45
 • #76: Chương 76 thật sự muốn phân gia2021-04-21 17:45
 • #77: Chương 76 quyết ý muốn phân gia2021-04-21 17:45
 • #78: Chương 78 trao đổi phân gia trung2021-04-21 17:45
 • #79: Chương 79 tiếp tục nói phân gia2021-04-21 17:45
 • #80: Chương 80 rốt cuộc phân gia2021-04-21 17:46
 • #81: Chương 81 bắt đầu tân sinh hoạt2021-04-21 17:46
 • #82: Chương 82 vì cái bánh bao2021-04-21 17:46
 • #83: Chương 83 quê nhà quan tâm2021-04-21 17:46
 • #84: Chương 84 một lần nữa khởi nồi và bếp2021-04-21 17:46
 • #85: Chương 85 mẹ con tâm sự sự2021-04-21 17:46
 • #86: Chương 86 Mã thị bi thương2021-04-21 17:47
 • #87: Chương 87 phó ước Túy Tiên Lâu2021-04-21 17:47
 • #88: Chương 88 chính là tiểu nha đầu2021-04-21 17:47
 • #89: Chương 89 hôm nay đại mua sắm2021-04-21 17:47
 • #90: Chương 90 nhiều chuyện hàng xóm2021-04-21 17:47
 • #91: Chương 91 ai tâm nhãn tiểu2021-04-21 17:47
 • #92: Chương 92 cấp mặt không biết xấu hổ2021-04-21 17:48
 • #93: Chương 93 có thể hay không ngừng nghỉ2021-04-21 17:48
 • #94: Chương 94 Huyền Thanh Nhi bị thương2021-04-21 17:48
 • #95: Chương 95 không tránh được lạc sẹo2021-04-21 17:48
 • #96: Chương 96 tiểu tướng quân mộng tưởng2021-04-21 17:48
 • #97: Chương 97 tái ngộ Liễu Trụ Tử2021-04-21 17:48
 • #98: Chương 98 mạc danh ghen2021-04-21 17:49
 • #99: Chương 99 năm trước vớt một bút2021-04-21 17:49
 • #100: Chương 100 chuẩn bị họa tranh tết2021-04-21 17:49
 • #101: Chương 101 muốn chưng bánh bao lâu2021-04-21 17:49
 • #102: Chương 102 cảm khái ngày lành2021-04-21 17:49
 • #103: Chương 103 bắt đầu họa tranh tết2021-04-21 17:49
 • #104: Chương 104 đại cô gia xảy ra chuyện2021-04-21 17:49
 • #105: Chương 105 cứu trị tiểu biểu ca2021-04-21 17:50
 • #106: Chương 106 Hoa Kế Nghiệp ra tay2021-04-21 17:50
 • #107: Chương 107 tái ngộ Mộc Thiên Hữu2021-04-21 17:50
 • #108: Chương 108 lần đầu bán tranh tết2021-04-21 17:50
 • #109: Chương 109 dò hỏi Mộc Thiên Hữu2021-04-21 17:50
 • #110: Chương 110 ích kỷ tổ phụ2021-04-21 17:50
 • #111: Chương 111 phụ tử lời nói bất hòa2021-04-21 17:51
 • #112: Chương 112 hai vợ chồng già đánh nhau2021-04-21 17:51
 • #113: Chương 113 Huyền Thanh Nhi hủy họa2021-04-21 17:51
 • #114: Chương 114 thượng phòng không nhận trướng2021-04-21 17:51
 • #115: Chương 115 đi trấn trên đòi tiền2021-04-21 17:51
 • #116: Chương 116 đây là nháo loại nào2021-04-21 17:51
 • #117: Chương 117 tam phòng tâm cơ2021-04-21 17:52
 • #118: Chương 118 dã tâm bại lộ2021-04-21 17:52
 • #119: Chương 119 muốn cùng ngươi hợp tác2021-04-21 17:52
 • #120: Chương 120 thật sự sinh khí2021-04-21 17:52
 • #121: Chương 121 ba ngày sau quyết định2021-04-21 17:52
 • #122: Chương 122 huyền văn thành trở về2021-04-21 17:52
 • #123: Chương 123 kiên quyết phản đối2021-04-21 17:52
 • #124: Chương 124 áp ngươi ba phần lý2021-04-21 17:52
 • #125: Chương 125 nhị thúc cùng Ngụy Hân2021-04-21 17:53
 • #126: Chương 126 ngàn say tìm tới môn2021-04-21 17:53
 • #127: Chương 127 đừng trong lòng mắng ta2021-04-21 17:53
 • #128: Chương 128 hợp tác thực thuận lợi2021-04-21 17:53
 • #129: Chương 129 Lý Mộng Tiên đưa giày2021-04-21 17:53
 • #130: Chương 130 tỷ muội làm hoa lụa2021-04-21 17:53
 • #131: Chương 131 như thế nào phân tiền lời2021-04-21 17:53
 • #132: Chương 132 vì sao như thế phân2021-04-21 17:53
 • #133: Chương 133 sơ năm trước họa phường2021-04-21 17:53
 • #134: Chương 134 trong lòng lại mắng ta2021-04-21 17:54
 • #135: Chương 135 hoa lụa kiếm tiền2021-04-21 17:54
 • #136: Chương 136 say diệu thi họa phường2021-04-21 17:54
 • #137: Chương 137 chuẩn bị làm bánh mật2021-04-21 17:54
 • #138: Chương 138 cả nhà tổng động viên2021-04-21 17:54
 • #139: Chương 139 Huyền Thanh Nhi tới cầu2021-04-21 17:54
 • #140: Chương 140 Mã thị lòng dạ hẹp hòi2021-04-21 17:54
 • #141: Chương 141 Huyền Tử Nhi chọn sự2021-04-21 17:54
 • #142: Chương 142 tiểu thịt tươi đùa giỡn2021-04-21 17:54
 • #143: Chương 143 đi trấn trên tặng lễ2021-04-21 17:55
 • #144: Chương 144 tùy ý bữa tiệc2021-04-21 17:55
 • #145: Chương 145 lão gia này xưng hô2021-04-21 17:55
 • #146: Chương 146 có chút không chân thật2021-04-21 17:55
 • #147: Chương 147 bắt chim sẻ đi2021-04-21 17:55
 • #148: Chương 148 ngũ phòng tiểu tính kế2021-04-21 17:55
 • #149: Chương 149 không thể không hoài nghi2021-04-21 17:55
 • #150: Chương 150 Phùng thị lại tới nữa thêm càng lâu ~~~2021-04-21 17:55
 • #151: Chương 151 về điểm này tiểu xiếc2021-04-21 17:56
 • #152: Chương 152 phương thuốc đưa ngươi2021-04-21 17:56
 • #153: Chương 153 đi tiếp đại tỷ2021-04-21 17:56
 • #154: Chương 154 như thế nào nói điều kiện canh bốn ~~~2021-04-21 17:56
 • #155: Thứ một trăm 55 rốt cuộc hòa li2021-04-21 17:56
 • #156: Chương 156 đại tỷ về nhà2021-04-21 17:56
 • #157: Chương 157 một nhà đoàn tụ2021-04-21 17:56
 • #158: Chương 158 ta không phải quả phụ2021-04-21 17:56
 • #159: Chương 159 nương tam liêu tâm tư2021-04-21 17:57
 • #160: Chương 160 Huyền Linh Nhi dung nhập2021-04-21 17:57
 • #161: Chương 161 vẫn là hoàn bích thân2021-04-21 17:57
 • #162: Chương 162 Huyền Thanh Nhi làm phản2021-04-21 17:57
 • #163: Chương 163 rốt cuộc yên tâm2021-04-21 17:57
 • #164: Chương 164 Huyền Thanh Nhi về nhà lại thêm càng lâu ~~~2021-04-21 17:57
 • #165: Chương 165 mặt làm cẩu ăn2021-04-21 17:57
 • #166: Chương 166 cấp mặt không biết xấu hổ2021-04-21 17:57
 • #167: Chương 167 đại tỷ tình tố Hoà Thị Bích thêm càng2021-04-21 17:57
 • #168: Chương 168 trấn trên tân gia2021-04-21 17:58
 • #169: Chương 169 tân gia bố cục2021-04-21 17:58
 • #170: Chương 170 cùng Thiên Mặc thổ lộ tình cảm2021-04-21 17:58
 • #171: Chương 171 nhật tử biến hảo2021-04-21 17:58
 • #172: Chương 172 hạ nhân tôn bà tử2021-04-21 17:58
 • #173: Chương 173 thượng phòng triền Hoa Dung2021-04-21 17:58
 • #174: Chương 174 cùng Hoa Dung tâm sự thêm càng ~~~2021-04-21 17:58
 • #175: Chương 175 giải khai khúc mắc2021-04-21 17:58
 • #176: Thứ một trăm 76 đi tân gia tiểu trụ2021-04-21 17:58
 • #177: Thứ một trăm 77 tân gia vui sướng2021-04-21 17:59
 • #178: Thứ một trăm 78 mở tiệc chiêu đãi Hoa Kế Nghiệp2021-04-21 17:59
 • #179: Chương 179 một đốn đoàn viên yến2021-04-21 17:59
 • #180: Chương 180 dò hỏi Mộc Thiên Hữu2021-04-21 17:59
 • #181: Chương 181 vẫn là hài tử a2021-04-21 17:59
 • #182: Chương 182 nhìn thấu ngươi thân phận2021-04-21 17:59
 • #183: Chương 183 trừng phạt ngàn tuyết2021-04-21 18:00
 • #184: Chương 184 có người mắt thèm2021-04-21 18:00
 • #185: Chương 185 thượng phòng nội chiến2021-04-21 18:00
 • #186: Chương 186 Phùng thị tới tố khổ2021-04-21 18:00
 • #187: Chương 187 Mã thị không bình thường2021-04-21 18:00
 • #188: Chương 188 đi đại cô gia lâu2021-04-21 18:00
 • #189: Chương 189 đại cô gia tình hình gần đây2021-04-21 18:00
 • #190: Chương 190 đoàn kết một nhà2021-04-21 18:00
 • #191: Chương 191 Đại Lang lại tặng lễ2021-04-21 18:01
 • #192: Chương 192 đại tỷ bị đùa giỡn2021-04-21 18:01
 • #193: Chương 193 ngây ngốc đại ca2021-04-21 18:01
 • #194: Chương 194 lại thấy Liễu Trụ Tử2021-04-21 18:01
 • #195: Chương 195 cái thứ nhất tân niên2021-04-21 18:01
 • #196: Chương 196 phúc sủi cảo gây hoạ thêm càng2021-04-21 18:01
 • #197: Chương 197 sủi cảo phong ba tục2021-04-21 18:01
 • #198: Chương 198 vẫn là nghĩ cách2021-04-21 18:01
 • #199: Chương 199 đi bà ngoại gia2021-04-21 18:02
 • #200: Chương 200 nơi này có ẩn tình2021-04-21 18:02
 • #201: Chương 201 thế nhà ngoại tưởng2021-04-21 18:02
 • #202: Chương 202 tham lam biểu tẩu2021-04-21 18:02
 • #203: Chương 203 bà ngoại phân gia2021-04-21 18:02
 • #204: Chương 204 thượng phòng lấy lòng2021-04-21 18:03
 • #205: Chương 205 chúng ta phân gia2021-04-21 18:03
 • #206: Chương 206 nhị lão đi trấn trên2021-04-21 18:03
 • #207: Chương 207 gì cũng không cho ngươi2021-04-21 18:03
 • #208: Chương 208 Huyền Bảo Châu nháo yêu canh năm đến2021-04-21 18:03
 • #209: Chương 209 vẫn là chưa từ bỏ ý định2021-04-21 18:03
 • #210: Chương 210 tam phòng tới nhận môn2021-04-21 18:03
 • #211: Chương 211 Trương thị nghèo lăn lộn2021-04-21 18:04
 • #212: Chương 212 Huyền Bảo Châu ăn cắp2021-04-21 18:04
 • #213: Chương 213 Trương thị tái sinh nữ2021-04-21 18:04
 • #214: Chương 214 người nào đó lại tới nữa2021-04-21 18:04
 • #215: Chương 215 ăn chính mình dấm2021-04-21 18:04
 • #216: Chương 216 không biết xấu hổ người2021-04-21 18:04
 • #217: Chương 217 tam phòng nữ nhân tâm2021-04-21 18:05
 • #218: Chương 218 mười lăm hồi nhà cũ2021-04-21 18:05
 • #219: Chương 219 lăn băng cùng lửa trại2021-04-21 18:05
 • #220: Chương 220 này xem như tình địch2021-04-21 18:05
 • #221: Chương 221 Lưu thị thấy Ngụy Hân canh bốn đến2021-04-21 18:05
 • #222: Chương 222 bắt đầu vẽ thư2021-04-21 18:05
 • #223: Chương 223 mua điền trí mà lâu2021-04-21 18:05
 • #224: Chương 224 đây là khôi hài sao2021-04-21 18:06
 • #225: Chương 225 các hoài quỷ tâm tư2021-04-21 18:06
 • #226: Chương 226 hiểu chuyện Đại Lang canh năm đến2021-04-21 18:06
 • #227: Chương 227 ầm ĩ trăng tròn2021-04-21 18:06
 • #228: Chương 228 chị em dâu tới trấn trên2021-04-21 18:06
 • #229: Chương 229 này không phải ngẫu nhiên gặp được2021-04-21 18:06
 • #230: Chương 230 chuẩn bị tiếp đại cô2021-04-21 18:07
 • #231: Chương 231 Phùng thị tới mật báo canh ba đến2021-04-21 18:07
 • #232: Chương 232 đại cô tới trấn trên2021-04-21 18:07
 • #233: Chương 233 thế nhưng muốn đổi công2021-04-21 18:07
 • #234: Chương 234 liền dầu muối không ăn2021-04-21 18:07
 • #235: Chương 235 say diệu in nhuộm phường canh bốn đến2021-04-21 18:07
 • #236: Chương 236 vì cô thúc suy nghĩ2021-04-21 18:08
 • #237: Chương 237 cảm động đến khóc2021-04-21 18:08
 • #238: Chương 238 tỷ muội khai cửa hàng2021-04-21 18:08
 • #239: Chương 239 cửa hàng quy hoạch2021-04-21 18:08
 • #240: Chương 240 thanh minh đi tế tổ2021-04-21 18:08
 • #241: Chương 241 tưởng tu hú chiếm tổ2021-04-21 18:08
 • #242: Chương 242 tưởng tiền trảm hậu tấu2021-04-21 18:09
 • #243: Chương 243 vô sỉ thượng phòng2021-04-21 18:09
 • #244: Chương 244 mai phục tai hoạ ngầm2021-04-21 18:09
 • #245: Chương 245 tân gia quy hoạch2021-04-21 18:09
 • #246: Chương 246 Thiên Mặc biết nhiều ít2021-04-21 18:09
 • #247: Chương 247 đối ngàn say giải2021-04-21 18:10
 • #248: Chương 248 này cũng không phải ngươi2021-04-21 18:10
 • #249: Chương 249 này cũng có thể ghen2021-04-21 18:10
 • #250: Chương 250 dấm kính thật không nhỏ2021-04-21 18:10
 • #251: Chương 251 ngươi cũng có biểu muội2021-04-21 18:10
 • #252: Chương 252 đối thượng phòng cảnh giác2021-04-21 18:10
 • #253: Chương 253 họa quán kế hoạch2021-04-21 18:11
 • #254: Chương 254 hai nữ nhi khác nhau2021-04-21 18:11
 • #255: Chương 255 khai sáng thân nhân2021-04-21 18:11
 • #256: Chương 256 thượng phòng đều tới2021-04-21 18:11
 • #257: Chương 257 thân huynh đệ tình thâm2021-04-21 18:12
 • #258: Chương 258 đều là oai ruột2021-04-21 18:12
 • #259: Chương 259 khóc lóc kể lể năm rồi sự canh ba2021-04-21 18:12
 • #260: Chương 260 chuẩn bị khoa khảo canh bốn đến2021-04-21 18:12
 • #261: Chương 261 Thường gia dơ bẩn2021-04-21 18:12
 • #262: Chương 262 tiểu cô đại hôn trước2021-04-21 18:13
 • #263: Chương 263 Lý Mộng Tiên việc hôn nhân2021-04-21 18:13
 • #264: Chương 264 lại tới nữa kỳ ba2021-04-21 18:13
 • #265: Chương 265 kỳ ba hàng năm có canh năm đến2021-04-21 18:13
 • #266: Chương 266 lá sen tính toán2021-04-21 18:13
 • #267: Chương 267 bị đánh không đủ đi2021-04-21 18:14
 • #268: Chương 268 Huyền Bảo Châu đại hôn2021-04-21 18:14
 • #269: Chương 269 hậu trạch sâu như biển2021-04-21 18:14
 • #270: Chương 270 tránh thoát tính kế2021-04-21 18:14
 • #271: Chương 271 mắt cao đừng tay thấp2021-04-21 18:14
 • #272: Chương 272 hôn sau bảo châu2021-04-21 18:14
 • #273: Chương 273 Huyền Bảo Châu hồi môn canh ba2021-04-21 18:15
 • #274: Chương 274 Huyền Bảo Châu khóc lóc kể lể canh bốn2021-04-21 18:15
 • #275: Chương 275 Ngũ Lang nghe cửa sổ căn2021-04-21 18:15
 • #276: Chương 276 Hoa Kế Nghiệp tâm động2021-04-21 18:15
 • #277: Chương 277 tử minh ca tỏ thái độ canh ba2021-04-21 18:15
 • #278: Chương 278 Ngụy Hân chua xót2021-04-21 18:16
 • #279: Chương 279 Hoa Kế Nghiệp sư phó2021-04-21 18:16
 • #280: Chương 280 vì ngươi an bài hảo2021-04-21 18:16
 • #281: ( chương 281 nhà ngươi phương thuốc )2021-04-21 18:16
 • #282: Chương 282 giúp đỡ bán lạnh da2021-04-21 18:16
 • #283: Chương 283 đại cô gia tài lộ2021-04-21 18:17
 • #284: Chương 284 bà bà cùng tức phụ2021-04-21 18:17
 • #285: Chương 285 tề tụ thủ công phòng2021-04-21 18:17
 • #286: Chương 286 tiểu tỷ muội tới chơi2021-04-21 18:17
 • #287: Chương 287 ca ca trung đồng sinh canh ba2021-04-21 18:17
 • #288: Chương 288 hồi thôn báo tin vui canh bốn đến2021-04-21 18:18
 • #289: Chương 289 bắt đầu cày bừa vụ xuân2021-04-21 18:18
 • #290: Chương 290 Phùng thị cũng làm yêu2021-04-21 18:18
 • #291: Chương 291 muốn xướng tuồng sao2021-04-21 18:18
 • #292: Chương 292 thượng phòng muốn rối loạn2021-04-21 18:18
 • #293: Chương 293 ai cũng không bánh bao2021-04-21 18:19
 • #294: Chương 294 ta cũng nghe cửa sổ cùng2021-04-21 18:19
 • #295: Chương 295 bình dấm chua đổ2021-04-21 18:19
 • #296: Chương 296 này liền hòa hảo2021-04-21 18:19
 • #297: Chương 297 hiệu sách tư tưởng2021-04-21 18:20
 • #298: Chương 298 họa hà mấu chốt2021-04-21 18:20
 • #299: Chương 299 lại nhắc tới hôn sự canh bốn2021-04-21 18:20
 • #300: Chương 300 thượng phòng phân phối chế canh năm lạp2021-04-21 18:20
 • #301: Chương 301 thế nhưng đạp hư lương thực2021-04-21 18:20
 • #302: Chương 302 thượng phòng nháo phiên2021-04-21 18:21
 • #303: Chương 303 Hoa Kế Nghiệp tiểu biệt canh ba2021-04-21 18:21
 • #304: Chương 304 nhị thúc khai trương canh bốn đến2021-04-21 18:21
 • #305: Chương 305 hai vợ chồng già xem nữ2021-04-21 18:21
 • #306: Chương 306 bảo châu thống khổ2021-04-21 18:21
 • #307: Chương 307 Mã thị ngốc thiếu canh ba2021-04-21 18:21
 • #308: Chương 308 Huyền gia chính phản diện2021-04-21 18:22
 • #309: Chương 309 lại cùng thượng phòng sảo2021-04-21 18:22
 • #310: Chương 310 thường hiên không nhận rõ thân canh ba2021-04-21 18:22
 • #311: Chương 311 khí phách thường hiên2021-04-21 18:22
 • #312: Chương 312 Thường gia tâm tư2021-04-21 18:22
 • #313: Chương 313 phải học được cự tuyệt2021-04-21 18:23
 • #314: Chương 314 công tức có đầu đuôi2021-04-21 18:23
 • #315: Chương 315 mới gặp Cửu vương gia2021-04-21 18:23
 • #316: Chương 316 chạm khắc gỗ làm lễ vật canh bốn đến2021-04-21 18:23
 • #317: Chương 317 ta là dựa vào thực lực2021-04-21 18:23
 • #318: Chương 318 chúng ta giải hòa đi2021-04-21 18:23
 • #319: Chương 319 không ngừng nghỉ thời điểm2021-04-21 18:23
 • #320: Chương 320 sáng sớm tới đổ môn2021-04-21 18:24
 • #321: Chương 321 cầu phúc tịnh từ chùa canh ba2021-04-21 18:24
 • #322: Chương 322 ngàn năm duyên phận canh bốn đến2021-04-21 18:24
 • #323: Chương 323 lại tới phàn cao chi2021-04-21 18:24
 • #324: Chương 324 Tiêu Cẩn thủ đoạn2021-04-21 18:24
 • #325: Chương 325 hưởng Tề nhân chi phúc2021-04-21 18:24
 • #326: Chương 326 ngàn say trong phủ2021-04-21 18:24
 • #327: Chương 327 ngàn say triển công phu2021-04-21 18:25
 • #328: Chương 328 thủ công phòng khai trương2021-04-21 18:25
 • #329: Chương 329 bình dấm chua quá toan2021-04-21 18:25
 • #330: Chương 330 minh tranh hoặc ám đấu2021-04-21 18:25
 • #331: Chương 331 dao sắc chặt đay rối canh ba2021-04-21 18:25
 • #332: Chương 332 đại tỷ tiến bộ2021-04-21 18:25
 • #333: Chương 333 Huyền Thanh Nhi dây dưa2021-04-21 18:26
 • #334: Chương 334 đuổi đi Huyền Thanh Nhi2021-04-21 18:26
 • #335: Chương 335 trợ giúp Chu Ngọc Quảng2021-04-21 18:26
 • #336: Chương 336 đều tưởng chiếm tiện nghi2021-04-21 18:26
 • #337: Chương 337 đều tới trang người tốt2021-04-21 18:26
 • #338: Chương 338 Huyền Bảo Châu khoe ra canh ba2021-04-21 18:26
 • #339: Chương 339 nô tỳ kêu Thiên Lạc canh bốn2021-04-21 18:27
 • #340: Chương 340 rốt cuộc thượng lương canh năm đến2021-04-21 18:27
 • #341: Chương 341 không chỗ không khoe giàu2021-04-21 18:27
 • #342: Chương 342 đua đòi thượng phòng2021-04-21 18:27
 • #343: Chương 343 Huyền Bảo Châu mất mặt2021-04-21 18:27
 • #344: Chương 344 nhà ai không phiền sự2021-04-21 18:27
 • #345: Chương 345 Ngụy Hân tâm sự canh năm2021-04-21 18:27
 • #346: Chương 346 khiếp sợ2021-04-21 18:28
 • #347: Chương 347 Thiên Lạc chán ghét ngươi2021-04-21 18:28
 • #348: Chương 348 dọn cục đá tạp chân2021-04-21 18:28
 • #349: Chương 349 lại đi nhà ngoại2021-04-21 18:28
 • #350: Chương 351 chán ghét biểu tẩu2021-04-21 18:28
 • #351: Chương 352 một nồi cơm hồ2021-04-21 18:28
 • #352: Chương 353 trở về Hà Loan thôn2021-04-21 18:28
 • #353: Chương 354 phải cho ai dưỡng lão2021-04-21 18:29
 • #354: Chương 355 mới gặp nhà mới canh năm đến2021-04-21 18:29
 • #355: Chương 356 về sau sẽ tốt2021-04-21 18:29
 • #356: Chương 357 Huyền Văn Bảo thi rớt2021-04-21 18:29
 • #357: Chương 358 ngoại tổ đi trấn trên2021-04-21 18:29
 • #358: Chương 359 thằng nhãi này có vấn đề canh bốn đến2021-04-21 18:29
 • #359: Chương 360 ông ngoại vô tình2021-04-21 18:29
 • #360: Chương 361 cổ đại thương chiến2021-04-21 18:30
 • #361: Chương 362 Thiên Túy công tử về2021-04-21 18:30
 • #362: Chương 363 sự tình giải quyết canh bốn2021-04-21 18:30
 • #363: Chương 364 ấm áp ở chung2021-04-21 18:30
 • #364: Chương 365 ngươi quá bá đạo2021-04-21 18:30
 • #365: Chương 366 một khác sóng lại khởi2021-04-21 18:30
 • #366: Chương 367 cộng cắt tây cửa sổ đuốc2021-04-21 18:30
 • #367: Chương 368 sao băng hạ hứa nguyện canh năm đến2021-04-21 18:31
 • #368: Chương 369 ngàn say phòng ngủ2021-04-21 18:31
 • #369: Chương 370 rời đi Thiên phủ2021-04-21 18:31
 • #370: Chương 371 Huyền Tử Nhi tìm việc2021-04-21 18:31
 • #371: Chương 372 cường ngạnh tiễn khách2021-04-21 18:31
 • #372: Chương 373 lại phải có sự2021-04-21 18:31
 • #373: Chương 374 Huyền Bảo Châu tới cầu2021-04-21 18:32
 • #374: Chương 375 Huyền Bảo Châu chơi lười2021-04-21 18:32
 • #375: Chương 376 càng thêm lộn xộn2021-04-21 18:32
 • #376: Chương 377 một đám hồ đồ trứng2021-04-21 18:32
 • #377: Chương 378 nào còn có thân tình2021-04-21 18:32
 • #378: Chương 379 Thường gia muốn dọn đi2021-04-21 18:33
 • #379: Chương 380 Diệu Nhi đi Mộc phủ2021-04-21 18:33
 • #380: Chương 381 cho nhau suy đoán2021-04-21 18:33
 • #381: Chương 382 Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 18:33
 • #382: Chương 383 không khí thực ái muội2021-04-21 18:33
 • #383: Chương 384 nhị phó nghi hoặc2021-04-21 18:33
 • #384: Chương 385 Phượng Nam quốc tình hình trong nước2021-04-21 18:33
 • #385: Chương 386 họa quán muốn khai trương2021-04-21 18:34
 • #386: Chương 387 Hoa Dung trước tới2021-04-21 18:34
 • #387: Chương 388 Mộc Thiên Hữu đau khổ2021-04-21 18:34
 • #388: Chương 389 cầm đuốc soi đến canh ba2021-04-21 18:34
 • #389: Chương 390 ngươi là lời nói dối tinh2021-04-21 18:34
 • #390: Chương 391 tam phòng quỷ tâm tư2021-04-21 18:34
 • #391: Chương 392 Mã thị tới trang x2021-04-21 18:34
 • #392: Chương 393 đương người khác ngốc sao2021-04-21 18:34
 • #393: Chương 394 Huyền Tử Nhi tìm chết2021-04-21 18:35
 • #394: Chương 395 Mã thị phán đoán2021-04-21 18:35
 • #395: Chương 396 Mã thị mộng tan biến2021-04-21 18:35
 • #396: Chương 397 tam phòng hoàn cảnh2021-04-21 18:35
 • #397: Chương 398 tỷ muội thù hận2021-04-21 18:35
 • #398: Chương 399 cùng Tiêu Cẩn nói lời tạm biệt2021-04-21 18:35
 • #399: Chương 400 cha lợi dụng nhi tử2021-04-21 18:36
 • #400: Chương 401 phụ tử giao thủ2021-04-21 18:36
 • #401: Chương 402 Thường gia dọn đi rồi2021-04-21 18:36
 • #402: Chương 403 mời Chu Ngọc Quảng2021-04-21 18:36
 • #403: Chương 404 cảm động người một nhà canh năm2021-04-21 18:36
 • #404: Chương 405 nhớ khổ thêm tư ngọt2021-04-21 18:36
 • #405: Chương 406 nóng bức mùa hè2021-04-21 18:37
 • #406: Chương 407 tứ phòng hỗn loạn2021-04-21 18:37
 • #407: Chương 408 tứ thẩm tương con dâu2021-04-21 18:37
 • #408: Chương 409 thượng phòng nội chiến2021-04-21 18:37
 • #409: Chương 410 ngươi có ý trung nhân2021-04-21 18:37
 • #410: Chương 411 trương hỉ tử tới nháo2021-04-21 18:37
 • #411: Chương 412 Trương gia muốn đổi ý2021-04-21 18:37
 • #412: Chương 413 tiếp tục dây dưa trung2021-04-21 18:38
 • #413: Chương 414 hoa đại thiếu ra tay2021-04-21 18:38
 • #414: Chương 415 cha mẹ phản đối2021-04-21 18:38
 • #415: Chương 416 cổ kim chênh lệch2021-04-21 18:38
 • #416: Chương 417 lời nói chưa nói đã chết2021-04-21 18:38
 • #417: Chương 418 Mã thị ghen ghét 4000 tự2021-04-21 18:38
 • #418: Chương 419 Mã thị lại xúi giục2021-04-21 18:39
 • #419: Chương 420 thượng phòng cãi nhau2021-04-21 18:39
 • #420: Chương 421 Huyền lão gia tử nháo2021-04-21 18:39
 • #421: Chương 422 Mã thị tới trợ công2021-04-21 18:39
 • #422: Chương 423 một khắc không an phận2021-04-21 18:39
 • #423: Chương 424 Hoa Kế Nghiệp làm khách2021-04-21 18:39
 • #424: Chương 425 Hoa Kế Nghiệp được sủng ái2021-04-21 18:40
 • #425: Chương 426 tốt đẹp thời gian2021-04-21 18:40
 • #426: Chương 427 đại ca không thông suốt2021-04-21 18:40
 • #427: Chương 428 chia sẻ điểm sủng ái2021-04-21 18:40
 • #428: Chương 429 khó được an nhàn2021-04-21 18:40
 • #429: Chương 430 bổn thiếu gia rất tuấn tú2021-04-21 18:41
 • #430: Chương 431 đi tiểu dì nhà chồng2021-04-21 18:41
 • #431: Chương 432 phao hồ ba đậu trà2021-04-21 18:41
 • #432: Chương 433 huyền Đại Lang tới cầu2021-04-21 18:41
 • #433: Chương 434 có phổ Đại Lang2021-04-21 18:41
 • #434: Chương 435 ba người hành thực loạn2021-04-21 18:42
 • #435: Chương 436 hai nam nhân ám chiến2021-04-21 18:42
 • #436: Chương 437 cùng chính mình tranh sủng2021-04-21 18:42
 • #437: Chương 438 Ngụy gia người tới nháo2021-04-21 18:42
 • #438: Chương 439 Vương gia không biết xấu hổ2021-04-21 18:42
 • #439: Chương 440 xé B tiến hành khi2021-04-21 18:42
 • #440: Chương 441 chiến tranh tiến hành trung2021-04-21 18:42
 • #441: Chương 442 phô hảo đường lui2021-04-21 18:43
 • #442: Chương 443 đều là cường đạo sao2021-04-21 18:43
 • #443: Chương 444 chơi dời đi tài sản2021-04-21 18:43
 • #444: Chương 445 diễn trò làm nguyên bộ2021-04-21 18:43
 • #445: Chương 446 ngồi chờ xem kịch vui2021-04-21 18:43
 • #446: Chương 447 có thể hố phải hố2021-04-21 18:43
 • #447: Chương 448 ngươi có thể đấu đến quá2021-04-21 18:43
 • #448: Chương 449 lại ra chuyện xấu2021-04-21 18:44
 • #449: Chương 450 lại nếu không thái bình2021-04-21 18:44
 • #450: Chương 451 tiện nhân không biết xấu hổ2021-04-21 18:44
 • #451: Chương 452 bắt đầu tưởng đối sách2021-04-21 18:44
 • #452: Chương 453 tính toán đoạt nhà giàu2021-04-21 18:44
 • #453: Chương 454 Diệu Nhi có đối sách2021-04-21 18:44
 • #454: Chương 455 lại một hồi trận đánh ác liệt2021-04-21 18:44
 • #455: Chương 456 chiến tranh không ngừng nghỉ2021-04-21 18:45
 • #456: Chương 457 kế hoạch tiến hành trung2021-04-21 18:45
 • #457: Chương 458 sức chiến đấu quá yếu2021-04-21 18:45
 • #458: Chương 459 đồ ăn bà bà xảy ra chuyện2021-04-21 18:45
 • #459: Chương 460 lại là tàng bảo2021-04-21 18:45
 • #460: Chương 461 thượng phòng lại nội chiến2021-04-21 18:45
 • #461: Chương 462 tổ phụ tư tâm2021-04-21 18:45
 • #462: Chương 463 đều là ích kỷ2021-04-21 18:46
 • #463: Chương 464 nhị thúc hôn sự gần2021-04-21 18:46
 • #464: Chương 465 Mã thị tưởng xúi giục2021-04-21 18:46
 • #465: Chương 466 nhị thúc động phòng đêm2021-04-21 18:46
 • #466: Chương 467 dụng tâm trung thu lễ2021-04-21 18:46
 • #467: Chương 468 nhắc nhở Mộc Thiên Hữu2021-04-21 18:46
 • #468: Chương 469 xấu hổ thượng phòng2021-04-21 18:46
 • #469: Chương 470 thượng phòng chê cười canh năm đến2021-04-21 18:47
 • #470: Chương 471 muốn mua người2021-04-21 18:47
 • #471: Chương 472 đồng ruộng trảo châu chấu2021-04-21 18:47
 • #472: Chương 473 mua hạ nhân2021-04-21 18:47
 • #473: Chương 474 Hoa gia cũng nhiều chuyện2021-04-21 18:47
 • #474: Chương 475 hoa lão gia tìm việc2021-04-21 18:47
 • #475: Chương 476 thực lực hố cái cha2021-04-21 18:47
 • #476: Chương 477 tiếp tục hố cha trung canh năm đến2021-04-21 18:48
 • #477: Chương 478 đều cấp khí chạy2021-04-21 18:48
 • #478: Chương 479 đại chiến Huyền Tử Nhi2021-04-21 18:48
 • #479: Chương 480 Huyền lão gia tử giận2021-04-21 18:48
 • #480: Chương 481 Hoa phủ thiệp mời canh bốn đến2021-04-21 18:48
 • #481: Chương 482 Hoa phủ xem khổng tước2021-04-21 18:48
 • #482: Chương 483 khắc chết quá lớn thụ2021-04-21 18:48
 • #483: Chương 484 Lữ Tử Minh xảy ra chuyện2021-04-21 18:49
 • #484: Chương 485 tìm kiếm Lữ Tử Minh2021-04-21 18:49
 • #485: Chương 486 nôn nóng chờ đợi2021-04-21 18:49
 • #486: Chương 487 tồn tại đã trở lại2021-04-21 18:49
 • #487: Chương 488 đại tỷ hết khổ2021-04-21 18:49
 • #488: Chương 489 khó dưỡng Thất Lang2021-04-21 18:49
 • #489: Chương 490 ngũ thẩm ném Thất Lang2021-04-21 18:49
 • #490: Chương 491 thượng phòng lại rối loạn2021-04-21 18:50
 • #491: Chương 492 Thất Lang đưa trở về2021-04-21 18:50
 • #492: Chương 493 thượng phòng không tiện nghi2021-04-21 18:50
 • #493: Chương 494 một người một cái mệnh2021-04-21 18:51
 • #494: Chương 495 lại đi nhà cũ2021-04-21 18:51
 • #495: Chương 496 Huyền Tử Nhi dị thường2021-04-21 18:51
 • #496: Chương 497 Thiên Túy công tử tới2021-04-21 18:51
 • #497: Chương 498 đi trên núi săn thú canh bốn2021-04-21 18:51
 • #498: Chương 499 lại lần nữa đi Thiên phủ2021-04-21 18:51
 • #499: Chương 500 phải làm máy may2021-04-21 18:52
 • #500: Chương 501 phải làm bút chì màu bút2021-04-21 18:52
 • #501: Chương 502 họa truy nã bức họa2021-04-21 18:52
 • #502: Chương 503 một đôi lòng dạ hẹp hòi2021-04-21 18:52
 • #503: Chương 504 phải về Hà Loan thôn2021-04-21 18:52
 • #504: Chương 505 Huyền Tử Nhi xảy ra chuyện2021-04-21 18:52
 • #505: Chương 506 Lữ gia đưa sính lễ2021-04-21 18:53
 • #506: Chương 507 tạp chí thực bán chạy2021-04-21 18:53
 • #507: Chương 508 Vương thị tưởng cãi nhau2021-04-21 18:53
 • #508: Chương 509 Huyền Tử Nhi có việc2021-04-21 18:53
 • #509: Chương 510 Huyền Tử Nhi đính hôn2021-04-21 18:53
 • #510: Chương 511 Huyền Tử Nhi chạy2021-04-21 18:54
 • #511: Chương 512 Hoa Kế Nghiệp sủng2021-04-21 18:54
 • #512: Chương 513 thượng phòng cãi nhau canh năm đến2021-04-21 18:54
 • #513: Chương 514 thượng phòng nội chiến trung2021-04-21 18:54
 • #514: Chương 515 thượng phòng sao giải quyết2021-04-21 18:54
 • #515: Chương 516 thượng phòng chuyển biến2021-04-21 18:55
 • #516: Chương 517 đêm 30 buổi tối2021-04-21 18:55
 • #517: Chương 518 tức phụ chiến tranh2021-04-21 18:55
 • #518: Chương 519 Hoa phủ phá sự2021-04-21 18:55
 • #519: Chương 520 tàng bảo đồ tái hiện2021-04-21 18:55
 • #520: Chương 521 Hoa phủ tân chiêu số2021-04-21 18:55
 • #521: Chương 522 này tính mỹ nam kế?2021-04-21 18:56
 • #522: Chương 523 giúp ngươi khí bọn họ2021-04-21 18:56
 • #523: Chương 524 đậu các ngươi chơi đâu2021-04-21 18:56
 • #524: Chương 525 là tinh vẫn là ngốc2021-04-21 18:56
 • #525: Chương 526 lại là tết Nguyên Tiêu2021-04-21 18:56
 • #526: Chương 527 ta là phối hợp ngươi2021-04-21 18:56
 • #527: Chương 528 nguyên tiêu đoán đố đèn2021-04-21 18:57
 • #528: Chương 529 cởi bỏ này câu đố canh năm đến2021-04-21 18:57
 • #529: Chương 530 nhà cũ lại nháo yêu2021-04-21 18:57
 • #530: Chương 531 khó nghe lời đồn2021-04-21 18:57
 • #531: Chương 532 muốn trực diện thượng phòng2021-04-21 18:57
 • #532: Chương 533 người một nhà đối mặt2021-04-21 18:58
 • #533: Chương 534 mở ra nói sự2021-04-21 18:58
 • #534: Chương 535 đánh thượng phòng mặt2021-04-21 18:58
 • #535: Chương 536 lấy được nhân tâm2021-04-21 18:58
 • #536: Chương 537 thượng phòng ích kỷ tâm2021-04-21 18:58
 • #537: Chương 538 anh hùng cứu mỹ nhân sao?2021-04-21 18:59
 • #538: Chương 539 mới tới hạ nhân2021-04-21 18:59
 • #539: Chương 540 Huyền Linh Nhi đại hôn2021-04-21 18:59
 • #540: Chương 541 Vương thị đoạt tiền mừng2021-04-21 18:59
 • #541: Chương 542 gả người nào hảo2021-04-21 18:59
 • #542: Chương 543 Hoa phủ lại nháo yêu2021-04-21 19:00
 • #543: Chương 544 Hoa Kế Nghiệp chạy về2021-04-21 19:00
 • #544: Chương 545 có trò hay xem lâu2021-04-21 19:00
 • #545: Chương 540 sáu muốn đùa chết các ngươi2021-04-21 19:00
 • #546: Chương 547 không làm sẽ không chết2021-04-21 19:00
 • #547: Chương 548 Hoa phủ tốt xấu người2021-04-21 19:00
 • #548: Chương 549 Mạc gia người biến mất2021-04-21 19:01
 • #549: Chương 550 phó công tử tới2021-04-21 19:01
 • #550: Chương 551 thật sự cãi nhau2021-04-21 19:01
 • #551: Chương 552 luận nữ nhân dáng người2021-04-21 19:01
 • #552: Chương 553 Hoa Kế Nghiệp lo lắng2021-04-21 19:01
 • #553: Chương 554 đi nhà cũ nói sự2021-04-21 19:02
 • #554: Chương 555 định ra tu mồ sự2021-04-21 19:02
 • #555: Chương 556 cổ kim bất đồng2021-04-21 19:02
 • #556: Chương 557 náo nhiệt họa quán2021-04-21 19:02
 • #557: Chương 558 ngàn say thư tín2021-04-21 19:02
 • #558: Chương 559 Liễu Tiểu Đào hỗ trợ2021-04-21 19:02
 • #559: Chương 560 lại lần nữa đi Chu gia2021-04-21 19:02
 • #560: Chương 561 sát gà tới chiêu đãi2021-04-21 19:02
 • #561: Chương 562 thêm một cái giúp đỡ2021-04-21 19:02
 • #562: Chương 563 Hoa Kế Nghiệp tiểu biệt2021-04-21 19:03
 • #563: Chương 564 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 19:03
 • #564: Chương 565 tổ phụ hối ý2021-04-21 19:03
 • #565: Chương 566 mẹ chồng nàng dâu chửi nhau2021-04-21 19:03
 • #566: Chương 567 mẹ chồng nàng dâu tiếp tục sảo2021-04-21 19:03
 • #567: Chương 568 moi bày trò2021-04-21 19:03
 • #568: Chương 569 Mã thị lại bị đánh2021-04-21 19:03
 • #569: Chương 570 máy may thành phẩm2021-04-21 19:03
 • #570: Chương 571 Tiêu Cẩn cũng tới2021-04-21 19:03
 • #571: Chương 572 nói lên Huyền Tử Nhi2021-04-21 19:04
 • #572: Chương 573 tới cái quận chúa2021-04-21 19:04
 • #573: Chương 574 mỹ nguyệt quận chúa về2021-04-21 19:04
 • #574: Chương 575 Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 19:04
 • #575: Chương 576 trong mưa ái muội2021-04-21 19:04
 • #576: Chương 577 có điểm thông suốt2021-04-21 19:04
 • #577: Chương 578 đại ca trong lòng lời nói2021-04-21 19:04
 • #578: Chương 579 lộng cái trò chơi ghép hình chơi2021-04-21 19:04
 • #579: Chương 580 đi bà ngoại gia2021-04-21 19:04
 • #580: Chương 581 Huyền An Duệ thông suốt2021-04-21 19:05
 • #581: Chương 582 đi xem Lý Mộng Tiên2021-04-21 19:05
 • #582: Chương 583 có người muốn tiệt hồ2021-04-21 19:05
 • #583: Chương 584 cốt truyện đại nghịch chuyển2021-04-21 19:05
 • #584: Chương 585 đại ca hôn sự định2021-04-21 19:05
 • #585: Chương 586 bức họa quán khai trương2021-04-21 19:05
 • #586: Chương 587 bức họa quán hỏa bạo2021-04-21 19:06
 • #587: Chương 588 hồi thôn lại có việc2021-04-21 19:06
 • #588: Chương 589 Vương thị nháo phiên thiên2021-04-21 19:06
 • #589: Chương 590 ai có thể đấu quá ai2021-04-21 19:06
 • #590: Chương 591 đưa chén đại bổ canh2021-04-21 19:06
 • #591: Chương 592 Mã thị tiểu tâm tư2021-04-21 19:06
 • #592: Chương 593 bổ chết lòng tham2021-04-21 19:06
 • #593: Chương 594 Mã thị lại nháo yêu2021-04-21 19:06
 • #594: Chương 595 lại lần nữa đi thượng phòng2021-04-21 19:06
 • #595: Chương 596 công bằng giằng co2021-04-21 19:07
 • #596: Chương 597 chân tướng đại bạch2021-04-21 19:07
 • #597: Chương 598 Mã thị đổi tim tư2021-04-21 19:07
 • #598: Chương 599 đại ca hạ sính lễ2021-04-21 19:07
 • #599: Chương 600 có phải hay không thích2021-04-21 19:07
 • #600: Chương 601 Đại Lang sự tình2021-04-21 19:07
 • #601: Chương 602 Diệu Nhi khứu lớn2021-04-21 19:07
 • #602: Chương 603 tới thỉnh đi thượng phòng2021-04-21 19:07
 • #603: Chương 604 lại đến đi thượng phòng2021-04-21 19:08
 • #604: Chương 605 ở rể điều kiện2021-04-21 19:08
 • #605: Chương 606 sự tình có nhất định2021-04-21 19:08
 • #606: Chương 607 ruộng lúa nuôi cá2021-04-21 19:08
 • #607: Chương 608 Mã thị lại ra chiêu2021-04-21 19:08
 • #608: Chương 609 thượng phòng đi theo học2021-04-21 19:08
 • #609: Chương 610 chính là con cóc2021-04-21 19:08
 • #610: Chương 611 thượng phòng phóng tiền đen2021-04-21 19:08
 • #611: Chương 612 bà ngoại gia tới2021-04-21 19:08
 • #612: Chương 613 cùng biểu tẩu cãi nhau2021-04-21 19:09
 • #613: Chương 614 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 19:09
 • #614: Chương 615 thường xuyên hồi thôn đi2021-04-21 19:09
 • #615: Chương 616 thượng phòng đồng ruộng2021-04-21 19:09
 • #616: Chương 617 ăn cơm no căng2021-04-21 19:09
 • #617: Chương 618 lại đi đại cữu gia2021-04-21 19:09
 • #618: Chương 619 lại sảo một trận2021-04-21 19:09
 • #619: Chương 620 hạ khởi mưa to2021-04-21 19:10
 • #620: Chương 621 qua cơn mưa trời lại sáng2021-04-21 19:10
 • #621: Chương 622 thượng phòng cá chạy2021-04-21 19:10
 • #622: Chương 623 đại cữu mẫu bị thương2021-04-21 19:10
 • #623: Chương 624 bà ngoại quyết tâm2021-04-21 19:10
 • #624: Chương 625 Huyền Thanh Nhi kiếm tiền2021-04-21 19:10
 • #625: Chương 626 Hoa Kế Nghiệp biểu muội2021-04-21 19:10
 • #626: Chương 627 đau đầu biểu muội2021-04-21 19:11
 • #627: Chương 628 một chút mặt không lưu2021-04-21 19:11
 • #628: Chương 629 Phương Anh Tuyết thủ đoạn2021-04-21 19:11
 • #629: Chương 630 đuổi theo môn tới2021-04-21 19:11
 • #630: Chương 631 Diệu Nhi sinh khí2021-04-21 19:11
 • #631: Chương 632 Mộc Thiên Hữu ly biệt2021-04-21 19:11
 • #632: Chương 633 đại cữu gia xảy ra chuyện2021-04-21 19:11
 • #633: Chương 634 biểu ca muốn hưu thê2021-04-21 19:12
 • #634: Chương 635 ngũ thúc bị đánh2021-04-21 19:12
 • #635: Chương 636 đây là tự làm bậy2021-04-21 19:12
 • #636: Chương 637 hâm mộ ghen tị hận2021-04-21 19:12
 • #637: Chương 638 đi xem Huyền Văn Bảo2021-04-21 19:12
 • #638: Chương 639 Diệu Nhi phản kích2021-04-21 19:13
 • #639: Chương 640 cắm đao lại bổ đao2021-04-21 19:13
 • #640: Chương 641 ruộng lúa lại xảy ra chuyện2021-04-21 19:13
 • #641: Chương 642 liền phải khí Mã thị2021-04-21 19:13
 • #642: Chương 643 Mã thị khí tạc2021-04-21 19:13
 • #643: Chương 644 Lâm Tiểu Thảo lại đến2021-04-21 19:13
 • #644: Chương 645 Lưu Mộc Dương quyết tuyệt2021-04-21 19:13
 • #645: Chương 646 Lâm Tiểu Thảo hoàn bại2021-04-21 19:14
 • #646: Chương 647 nhà cũ tình cảnh2021-04-21 19:14
 • #647: Chương 648 lần đầu thấy thánh chỉ2021-04-21 19:14
 • #648: Chương 649 đưa cái đại lễ đi2021-04-21 19:14
 • #649: Chương 650 Mã thị dị thường2021-04-21 19:14
 • #650: Chương 651 mời ngươi đi thuyền hoa2021-04-21 19:14
 • #651: Chương 652 có tân sinh ý2021-04-21 19:15
 • #652: Chương 653 khai cái rượu trái cây phường2021-04-21 19:15
 • #653: Chương 654 đại di mụ đến phóng2021-04-21 19:15
 • #654: Chương 655 việc này không giúp được2021-04-21 19:15
 • #655: Chương 656 huyền văn thành nháo yêu2021-04-21 19:15
 • #656: Chương 657 Hoa Kế Nghiệp mưu kế2021-04-21 19:15
 • #657: Chương 658 đi thượng phòng lý luận2021-04-21 19:15
 • #658: Chương 659 cuối cùng cơ hội2021-04-21 19:16
 • #659: Chương 660 có thể xem diễn2021-04-21 19:16
 • #660: Chương 661 hù dọa chết các ngươi2021-04-21 19:16
 • #661: Chương 662 tam thúc muốn nạp thiếp2021-04-21 19:16
 • #662: Chương 663 này thiếp đều nhận thức2021-04-21 19:16
 • #663: Chương 664 nguyên lai là như thế này2021-04-21 19:16
 • #664: Chương 665 cái kia lục phán miếu2021-04-21 19:16
 • #665: Chương 666 lá sen không biết xấu hổ2021-04-21 19:17
 • #666: Chương 667 liền phải khí các ngươi2021-04-21 19:17
 • #667: Chương 668 động phòng quá liêu nhân2021-04-21 19:17
 • #668: Chương 669 đây là ngộ cố nhân2021-04-21 19:17
 • #669: Chương 670 chung quy muốn đối mặt2021-04-21 19:17
 • #670: Chương 671 vẫn là tìm tới2021-04-21 19:17
 • #671: Chương 672 ông ngoại tới cửa2021-04-21 19:17
 • #672: Chương 673 kỳ ba ông ngoại2021-04-21 19:17
 • #673: Chương 674 hai hài tử ném2021-04-21 19:18
 • #674: Chương 675 tổ tôn đi Lưu phủ2021-04-21 19:18
 • #675: Chương 676 có chút thật bản lĩnh2021-04-21 19:18
 • #676: Chương 677 Hoa Kế Nghiệp mất tích2021-04-21 19:18
 • #677: Chương 678 hy vọng ở phá miếu2021-04-21 19:18
 • #678: Chương 679 rốt cuộc ai xấu hổ2021-04-21 19:18
 • #679: Chương 680 Hoa Kế Nghiệp chuyện cũ2021-04-21 19:18
 • #680: Chương 681 thiên đại hiểu lầm2021-04-21 19:19
 • #681: Chương 682 hiểu lầm giải khai2021-04-21 19:19
 • #682: Chương 683 thượng phòng lại khởi sự2021-04-21 19:19
 • #683: Chương 684 cho ta cha đưa thiếp?2021-04-21 19:19
 • #684: Chương 685 đều là con cóc2021-04-21 19:19
 • #685: Chương 686 cha ta hảo nam nhân2021-04-21 19:19
 • #686: Chương 687 hâm mộ ghen tị hận2021-04-21 19:20
 • #687: Chương 688 nên muốn phản kích2021-04-21 19:20
 • #688: Chương 689 Huyền Bảo Châu trở về2021-04-21 19:20
 • #689: Chương 690 nhân vật trọng yếu đến2021-04-21 19:20
 • #690: Chương 691 xảo ngộ Huyền Thanh Nhi2021-04-21 19:20
 • #691: Chương 692 Huyền Thanh Nhi thượng bộ2021-04-21 19:20
 • #692: Chương 693 đều phải thượng bộ2021-04-21 19:21
 • #693: Chương 694 hắc bạch điên đảo2021-04-21 19:21
 • #694: Chương 695 chính mình đưa tới cửa2021-04-21 19:21
 • #695: Chương 696 tình địch gặp mặt2021-04-21 19:21
 • #696: Chương 697 minh tranh lại ám đấu2021-04-21 19:21
 • #697: Chương 698 ngoài ý muốn lai khách2021-04-21 19:21
 • #698: Chương 699 lại lần nữa đi Lưu phủ2021-04-21 19:21
 • #699: Chương 700 ung trung cái bắt ba ba2021-04-21 19:22
 • #700: Chương 701 các ngươi quán sự2021-04-21 19:22
 • #701: Chương 702 lại hồi Hà Loan thôn2021-04-21 19:22
 • #702: Chương 703 Mã thị bão nổi2021-04-21 19:22
 • #703: Chương 704 Huyền Bảo Châu bị hưu2021-04-21 19:22
 • #704: Chương 705 trò hay bắt đầu rồi2021-04-21 19:22
 • #705: Chương 706 nội chiến bắt đầu rồi2021-04-21 19:23
 • #706: Chương 707 rốt cuộc đánh lên tới2021-04-21 19:23
 • #707: Chương 708 chuẩn bị thu võng2021-04-21 19:23
 • #708: Chương 709 Mạnh Cẩm Vân rời đi2021-04-21 19:23
 • #709: Chương 710 Huyền Bảo Châu thảm trạng2021-04-21 19:23
 • #710: Chương 711 Huyền Bảo Châu hối hận2021-04-21 19:23
 • #711: Chương 712 tiếp tục phóng đại chiêu2021-04-21 19:23
 • #712: Chương 713 tuồng khai xướng2021-04-21 19:23
 • #713: Chương 714 Mã thị thật nhẫn tâm2021-04-21 19:24
 • #714: Chương 715 như thế nào giải quyết hảo2021-04-21 19:24
 • #715: Chương 716 lại muốn nghĩ cách2021-04-21 19:24
 • #716: Chương 717 lại một lần khắc khẩu2021-04-21 19:24
 • #717: Chương 718 việc này quản không được2021-04-21 19:24
 • #718: Chương 719 thượng phòng thật rối loạn2021-04-21 19:24
 • #719: Chương 720 Mã thị lại nháo sự2021-04-21 19:24
 • #720: Chương 721 Huyền Văn Tín tới2021-04-21 19:25
 • #721: Chương 722 lá bùa sự tình2021-04-21 19:25
 • #722: Chương 723 hù dọa ngựa chết thị2021-04-21 19:25
 • #723: Chương 724 Mã thị dọa nước tiểu2021-04-21 19:25
 • #724: Chương 725 tiếp tục lăn lộn ngươi2021-04-21 19:25
 • #725: Chương 726 Mã thị hỏng mất2021-04-21 19:25
 • #726: Chương 727 xem ai nhất hiếu thuận2021-04-21 19:25
 • #727: Chương 728 ông ngoại đến báo2021-04-21 19:26
 • #728: Chương 729 nội tâm trưởng thành2021-04-21 19:26
 • #729: Chương 730 không cam lòng nương hai2021-04-21 19:26
 • #730: Chương 731 chuẩn bị vào kinh2021-04-21 19:26
 • #731: Chương 732 mới tới ngộ cố nhân2021-04-21 19:26
 • #732: Chương 733 nói lên Phó Bân2021-04-21 19:26
 • #733: Chương 734 đương kim tình thế2021-04-21 19:27
 • #734: Chương 735 đều có động tác nhỏ2021-04-21 19:27
 • #735: Chương 736 khó chơi mỹ nguyệt2021-04-21 19:27
 • #736: Chương 737 lại thấy hoa tỷ tỷ2021-04-21 19:27
 • #737: Chương 738 cố nhân thật không ít2021-04-21 19:27
 • #738: Chương 739 quen thuộc đôi mắt2021-04-21 19:27
 • #739: Chương 740 ngàn tuyết châm ngòi2021-04-21 19:27
 • #740: Chương 741 ngàn say quyết định2021-04-21 19:28
 • #741: Chương 742 ngàn tuyết chạy trốn2021-04-21 19:28
 • #742: Chương 743 ngàn tuyết phản bội2021-04-21 19:28
 • #743: Chương 744 mới gặp Phó thái sư2021-04-21 19:28
 • #744: Chương 745 như thế nào đi nghĩ cách cứu viện2021-04-21 19:28
 • #745: Chương 746 nghĩ cách cứu viện Chu Ngọc Quảng2021-04-21 19:28
 • #746: Chương 747 tiện nhân kết minh2021-04-21 19:28
 • #747: Chương 748 mỹ nguyệt quận chúa tới2021-04-21 19:28
 • #748: Chương 749 có phát minh mới2021-04-21 19:29
 • #749: Chương 750 tiện nhân không ngừng nghỉ2021-04-21 19:29
 • #750: Chương 751 tiện nhân tính kế2021-04-21 19:29
 • #751: Chương 752 cá nhân tâm tư2021-04-21 19:29
 • #752: Chương 753 kỳ quái một ngày2021-04-21 19:29
 • #753: Chương 754 Hà Loan thôn có việc2021-04-21 19:29
 • #754: Chương 755 Hoa Kế Nghiệp cứu cấp2021-04-21 19:29
 • #755: Chương 756 tự cầu nhiều phúc đi2021-04-21 19:30
 • #756: Chương 757 Trương ngự sử ly kinh2021-04-21 19:30
 • #757: Chương 758 ngươi nói chính là ai2021-04-21 19:30
 • #758: Chương 759 Phó thái sư phụ tử2021-04-21 19:30
 • #759: Chương 760 đi phó Hồng Môn Yến2021-04-21 19:30
 • #760: Chương 761 rốt cuộc muốn làm gì2021-04-21 19:30
 • #761: Chương 762 vẫn là bị vu hãm2021-04-21 19:31
 • #762: Chương 763 thật là Huyền Tử Nhi2021-04-21 19:31
 • #763: Chương 764 chứng minh rồi trong sạch2021-04-21 19:31
 • #764: Chương 765 nguy hiểm khúc nhạc dạo2021-04-21 19:31
 • #765: Chương 766 lại là cái hố to2021-04-21 19:31
 • #766: Chương 767 lại là thôi tình tán2021-04-21 19:31
 • #767: Chương 768 lẫn nhau gian đẩy tội2021-04-21 19:31
 • #768: Chương 769 chuẩn bị về nhà2021-04-21 19:31
 • #769: Chương 770 về nhà đi nhà cũ2021-04-21 19:32
 • #770: Chương 771 tới chọc tâm oa tử2021-04-21 19:32
 • #771: Chương 772 tứ thúc đưa tới cửa2021-04-21 19:32
 • #772: Chương 773 huynh đệ khai chiến2021-04-21 19:32
 • #773: Chương 774 rốt cuộc đánh lên tới2021-04-21 19:32
 • #774: Chương 775 tìm Mã thị phân xử2021-04-21 19:33
 • #775: Chương 776 Mã thị thương tâm2021-04-21 19:33
 • #776: Chương 777 lòng bàn tay cùng mu bàn tay2021-04-21 19:33
 • #777: Chương 778 tổ phụ té xỉu2021-04-21 19:33
 • #778: Chương 779 có tiếng hiếu thuận2021-04-21 19:33
 • #779: Chương 780 Huyền Thanh Nhi xuất giá2021-04-21 19:33
 • #780: Chương 781 tứ thúc muốn phân gia2021-04-21 19:34
 • #781: Chương 782 hai vợ chồng già cãi nhau2021-04-21 19:34
 • #782: Chương 783 lại là tàng bảo2021-04-21 19:34
 • #783: Chương 784 Mã thị chưa từ bỏ ý định2021-04-21 19:34
 • #784: Chương 785 chuẩn bị ăn tết2021-04-21 19:34
 • #785: Chương 786 nhà kho yêu đương vụng trộm2021-04-21 19:35
 • #786: Chương 787 hỗn loạn trảo gian2021-04-21 19:35
 • #787: Chương 788 bảo châu hôn sự định2021-04-21 19:35
 • #788: Chương 789 Khương gia người ý tưởng2021-04-21 19:35
 • #789: Chương 790 Huyền Bảo Châu bị đánh2021-04-21 19:35
 • #790: Chương 791 tiếp tục cãi nhau trung2021-04-21 19:36
 • #791: Chương 792 nội tâm thù hận2021-04-21 19:36
 • #792: Chương 793 Huyền Thanh Nhi tư bôn2021-04-21 19:36
 • #793: Chương 794 vẫn là giúp nàng2021-04-21 19:36
 • #794: Chương 795 trấn trên xem xiếc ảo thuật2021-04-21 19:36
 • #795: Chương 796 nhà cũ lại xảy ra chuyện2021-04-21 19:37
 • #796: Chương 797 mua cá nhân đỉnh hố2021-04-21 19:37
 • #797: Chương 798 lá sen lại phóng đãng2021-04-21 19:37
 • #798: Chương 799 ghen động thủ2021-04-21 19:37
 • #799: Chương 800 Huyền Bảo Châu trọng thương2021-04-21 19:38
 • #800: Chương 801 Mã thị cùng Trương thị2021-04-21 19:38
 • #801: Chương 802 mẹ chồng nàng dâu tranh đấu2021-04-21 19:38
 • #802: Chương 803 tranh đoạt Huyền Bảo Châu2021-04-21 19:38
 • #803: Chương 804 Huyền Bảo Châu dư thừa2021-04-21 19:38
 • #804: Chương 805 quân tử xa nhà bếp?2021-04-21 19:38
 • #805: Chương 806 chỉ kém kia một câu2021-04-21 19:39
 • #806: Chương 807 tổ phụ sinh bệnh2021-04-21 19:39
 • #807: Chương 808 thượng phòng thật đúng là loạn2021-04-21 19:39
 • #808: Chương 809 lá sen chiến mã thị2021-04-21 19:39
 • #809: Chương 810 Mã thị toan lời nói2021-04-21 19:39
 • #810: Chương 811 Phó thái sư trong phủ2021-04-21 19:39
 • #811: Chương 812 trợ giúp Hoa Điền Điền2021-04-21 19:40
 • #812: Chương 813 Hoa Điền Điền hôn sự2021-04-21 19:40
 • #813: Chương 814 Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 19:40
 • #814: Chương 815 tiểu biệt sau gặp nhau2021-04-21 19:40
 • #815: Chương 816 tứ thúc biến hóa2021-04-21 19:41
 • #816: Chương 817 Huyền An Duệ xảy ra chuyện2021-04-21 19:41
 • #817: Chương 818 không tìm được đáp án2021-04-21 19:41
 • #818: Chương 819 rốt cuộc sao hồi sự2021-04-21 19:41
 • #819: Chương 820 Hoa Kế Nghiệp phát uy2021-04-21 19:41
 • #820: Chương 821 hoa phu nhân di sản2021-04-21 19:41
 • #821: Chương 822 Hoa Kế Nghiệp phản kích2021-04-21 19:42
 • #822: Chương 823 kiếp trước kiếp này duyên2021-04-21 19:42
 • #823: Chương 824 Mã thị quá sinh nhật2021-04-21 19:42
 • #824: Chương 825 tam thúc cùng tứ thúc2021-04-21 19:42
 • #825: Chương 826 chán ghét lá sen2021-04-21 19:42
 • #826: Chương 827 tranh đoạt tây sương phòng2021-04-21 19:42
 • #827: Chương 828 tuyệt đối không thể làm2021-04-21 19:42
 • #828: Chương 829 thượng phòng loạn tao2021-04-21 19:42
 • #829: Chương 830 Hoa Kế Nghiệp dị thường2021-04-21 19:42
 • #830: Chương 831 Hoa Kế Nghiệp trúng độc2021-04-21 19:43
 • #831: Chương 832 tìm kiếm Hoa Kế Nghiệp2021-04-21 19:43
 • #832: Chương 833 đi lấy u minh hoa2021-04-21 19:43
 • #833: Chương 834 này không phải uy hiếp2021-04-21 19:43
 • #834: Chương 835 củi đốt cùng liệt hỏa2021-04-21 19:43
 • #835: Chương 836 Hoa Kế Nghiệp phản công2021-04-21 19:43
 • #836: Chương 837 lần đầu tiên hẹn hò2021-04-21 19:43
 • #837: Chương 838 trở về Hà Loan thôn2021-04-21 19:43
 • #838: Chương 839 Huyền Bảo Châu tình cảnh2021-04-21 19:43
 • #839: Chương 840 Mã thị chấp mê2021-04-21 19:44
 • #840: Chương 841 tổ phụ cứu lại2021-04-21 19:44
 • #841: Chương 842 Mã thị ích kỷ tâm2021-04-21 19:44
 • #842: Chương 843 hai vợ chồng già ý tưởng2021-04-21 19:44
 • #843: Chương 844 trong thôn ngốc tử2021-04-21 19:44
 • #844: Chương 845 cùng phiến ánh trăng2021-04-21 19:44
 • #845: Chương 846 ngốc tử lại nháo sự2021-04-21 19:44
 • #846: Chương 847 vẫn là không manh mối2021-04-21 19:44
 • #847: Chương 848 chỉ có thể nhiều tiểu tâm2021-04-21 19:44
 • #848: Chương 849 trở về Hà Loan thôn2021-04-21 19:45
 • #849: Chương 850 như vậy nhật tử2021-04-21 19:45
 • #850: Chương 851 Lý Mộng Tiên khúc mắc2021-04-21 19:45
 • #851: Chương 852 tình yêu cùng con nối dõi2021-04-21 19:45
 • #852: Chương 853 Mộc Thiên Hữu trở về2021-04-21 19:45
 • #853: Chương 854 hai người tâm tư2021-04-21 19:45
 • #854: Chương 855 Mộc Thiên Hữu làm khách2021-04-21 19:45
 • #855: Chương 856 Mã thị cùng lá sen2021-04-21 19:45
 • #856: Chương 857 Trương thị ý tưởng2021-04-21 19:45
 • #857: Chương 858 tình địch ám đấu2021-04-21 19:46
 • #858: Chương 859 một cái bình dấm chua2021-04-21 19:46
 • #859: Chương 860 Mộc Thiên Hữu thông báo2021-04-21 19:46
 • #860: Chương 861 minh bạch cự tuyệt2021-04-21 19:46
 • #861: Chương 862 lá sen lại nháo yêu2021-04-21 19:46
 • #862: Chương 863 Lý Mộng Tiên tỉnh ngộ2021-04-21 19:46
 • #863: Chương 864 Diệu Nhi phát hỏa2021-04-21 19:46
 • #864: Chương 865 cùng lá sen giằng co2021-04-21 19:46
 • #865: Chương 866 lá sen xúi giục2021-04-21 19:46
 • #866: Chương 867 lá sen không cam lòng2021-04-21 19:46
 • #867: Chương 868 khơi mào xong việc đoan2021-04-21 19:47
 • #868: Chương 869 một đao tiếp một đao2021-04-21 19:47
 • #869: Chương 870 tiện thể mang theo chân dọa ngươi2021-04-21 19:47
 • #870: Chương 871 Huyền Bảo Châu muốn điên2021-04-21 19:47
 • #871: Chương 872 tiểu biệt sau gặp nhau2021-04-21 19:47
 • #872: Chương 873 xảo ngộ Huyền Văn Tín2021-04-21 19:47
 • #873: Chương 874 thượng phòng nhân tâm2021-04-21 19:47
 • #874: Chương 875 huyền văn thành bực bội2021-04-21 19:47
 • #875: Chương 876 học đường khai giảng2021-04-21 19:47
 • #876: Chương 877 Lan phu nhân tìm việc2021-04-21 19:48
 • #877: Chương 878 dọa chạy Lan phu nhân2021-04-21 19:48
 • #878: Chương 879 phong phú thêm trang2021-04-21 19:48
 • #879: Chương 880 ngàn năm sau gì dạng2021-04-21 19:48
 • #880: Chương 881 Hoa Điền Điền xuất giá2021-04-21 19:48
 • #881: Chương 882 đây là tới cướp bóc2021-04-21 19:48
 • #882: Chương 883 không cần lưu tình mặt2021-04-21 19:48
 • #883: Chương 884 Huyền Bảo Châu chém người2021-04-21 19:48
 • #884: Chương 885 Khương gia muốn hưu thê2021-04-21 19:48
 • #885: Chương 886 bảo châu bị chèn ép2021-04-21 19:49
 • #886: Chương 887 Hoa gia năm đó sự2021-04-21 19:49
 • #887: Chương 888 Hoa gia suy tàn2021-04-21 19:49
 • #888: Chương 889 Hoa Kế Nghiệp vào kinh2021-04-21 19:49
 • #889: Chương 890 Khương gia cháy2021-04-21 19:49
 • #890: Chương 891 Huyền Bảo Châu treo cổ2021-04-21 19:49
 • #891: Chương 892 chuẩn bị tang hậu sự2021-04-21 19:49
 • #892: Chương 893 quan tài sự tình2021-04-21 19:49
 • #893: Chương 894 một đôi vòng ngọc tử2021-04-21 19:49
 • #894: Chương 895 Mã thị đau lòng2021-04-21 19:50
 • #895: Chương 896 Mã thị nghèo lăn lộn2021-04-21 19:50
 • #896: Chương 897 chuẩn bị đưa tang2021-04-21 19:50
 • #897: Chương 898 Mã thị trúng gió2021-04-21 19:50
 • #898: Chương 899 tổ phụ ý tưởng2021-04-21 19:50
 • #899: Chương 900 ai hầu hạ Mã thị2021-04-21 19:50
 • #900: Chương 901 Thiên Lạc phát hiện2021-04-21 19:50
 • #901: Chương 902 lão quốc công thăm lời nói2021-04-21 19:50
 • #902: Chương 903 đáng yêu quốc công gia2021-04-21 19:51
 • #903: Chương 904 Hoa gia nội chiến2021-04-21 19:51
 • #904: Chương 905 Khương gia định án2021-04-21 19:52
 • #905: Chương 906 Mã thị tình hình gần đây2021-04-21 19:52
 • #906: Chương 907 xác thật còn có hận2021-04-21 19:52
 • #907: Chương 908 Hoa Kế Nghiệp hiểu lầm2021-04-21 19:52
 • #908: Chương 909 ra mưu lại bày mưu2021-04-21 19:52
 • #909: Chương 910 mang Hoa Dung giải sầu2021-04-21 19:53
 • #910: Chương 911 phóng hỏa có nội tình2021-04-21 19:53
 • #911: Chương 912 lại nói hài tử sự2021-04-21 19:53
 • #912: Chương 913 Lý Mộng Tiên mang thai2021-04-21 19:53
 • #913: Chương 914 trung thu đi thượng phòng2021-04-21 19:53
 • #914: Chương 915 Mã thị uất ức2021-04-21 19:53
 • #915: Chương 916 gặp ngốc tử2021-04-21 19:54
 • #916: Chương 917 làm ầm ĩ cơm chiều2021-04-21 19:54
 • #917: Chương 918 huynh đệ đánh nhau2021-04-21 19:54
 • #918: Chương 919 hài tử lưu không lưu2021-04-21 19:55
 • #919: Chương 920 các hoài quỷ tâm tư2021-04-21 19:55
 • #920: Chương 921 nơi chốn có bất bình2021-04-21 19:55
 • #921: Chương 922 trên đường ngộ Trương thị2021-04-21 19:55
 • #922: Chương 923 vẫn là rất khó tâm2021-04-21 19:55
 • #923: Chương 924 Vương thị muốn sinh2021-04-21 19:56
 • #924: Chương 925 Vương thị muốn xuống tay2021-04-21 19:56
 • #925: Chương 926 tam thúc chế giễu2021-04-21 19:56
 • #926: Chương 927 huynh đệ ám đấu2021-04-21 19:56
 • #927: Chương 928 Vương thị không phục2021-04-21 19:56
 • #928: Chương 929 hài tử ở chung2021-04-21 19:57
 • #929: Chương 930 Hà Loan thôn vẽ vật thực2021-04-21 19:57
 • #930: Chương 931 Hoa Dung tình cảm2021-04-21 19:57
 • #931: Chương 932 tình hình tai nạn càng nghiêm trọng2021-04-21 19:57
 • #932: Chương 933 lâu hạn tất có châu chấu2021-04-21 19:57
 • #933: Chương 934 chuẩn bị đi cứu tế2021-04-21 19:57
 • #934: Chương 935 hồi thôn thu xếp sự2021-04-21 19:58
 • #935: Chương 936 ở ruộng lúa cãi nhau2021-04-21 19:58
 • #936: Chương 937 tứ thúc có sắc tâm2021-04-21 19:58
 • #937: Chương 938 cốc tràng nói lý2021-04-21 19:58
 • #938: Chương 939 lão tam không còn dùng được2021-04-21 19:58
 • #939: Chương 940 Phó Bân lại tới nữa2021-04-21 19:59
 • #940: Chương 941 rất là hài kịch tính2021-04-21 19:59
 • #941: Chương 942 một khang nói mát2021-04-21 19:59
 • #942: Chương 943 thượng phòng muốn lộn xộn2021-04-21 19:59
 • #943: Chương 944 thượng phòng muốn phân gia2021-04-21 19:59
 • #944: Chương 945 cái này gia chẳng phân biệt2021-04-21 20:00
 • #945: Chương 946 lại muốn đã xảy ra chuyện2021-04-21 20:00
 • #946: Chương 947 thật sự tìm người sao2021-04-21 20:00
 • #947: Chương 948 trên đường ngộ việc lạ2021-04-21 20:00
 • #948: Chương 949 không tìm được tam thúc2021-04-21 20:00
 • #949: Chương 950 Tiêu Cẩn chạy đến2021-04-21 20:01
 • #950: Chương 951 có tân thân phận2021-04-21 20:01
 • #951: Chương 952 đi thượng lĩnh thôn2021-04-21 20:01
 • #952: Chương 953 Hồ gia huynh muội2021-04-21 20:01
 • #953: Chương 954 đều trải chăn hảo2021-04-21 20:01
 • #954: Chương 955 thôn dân trong lòng2021-04-21 20:02
 • #955: Chương 956 Tiêu Cẩn cấp giải vây2021-04-21 20:02
 • #956: Chương 957 tin tức thả ra đi2021-04-21 20:02
 • #957: Chương 958 đi lí chính gia2021-04-21 20:02
 • #958: Chương 959 lừa dối lại lời nói khách sáo2021-04-21 20:03
 • #959: Chương 960 tìm được tình báo2021-04-21 20:03
 • #960: Chương 961 còn có cái hôn ước2021-04-21 20:03
 • #961: Chương 962 bị xuyên qua ngụy trang2021-04-21 20:03
 • #962: Chương 963 diễn kịch trốn đuổi giết2021-04-21 20:03
 • #963: Chương 964 hết thảy an toàn2021-04-21 20:04
 • #964: Chương 965 trở lại Hà Loan thôn2021-04-21 20:04
 • #965: Chương 966 tới cái biểu cô2021-04-21 20:04
 • #966: Chương 967 Mã thị đối thủ2021-04-21 20:04
 • #967: Chương 968 như thế đại biểu cô2021-04-21 20:04
 • #968: Chương 969 giảm bớt phòng bị tâm2021-04-21 20:05
 • #969: Chương 970 có chút đoán không ra2021-04-21 20:05
 • #970: Chương 971 phòng bị tâm quá nặng2021-04-21 20:05
 • #971: Chương 972 biểu cô không thiếu tiền2021-04-21 20:05
 • #972: Chương 973 Hoa Dung tình yêu2021-04-21 20:05
 • #973: Chương 974 hắn yêu cầu lẳng lặng2021-04-21 20:05
 • #974: Chương 975 biểu cô mua cửa hàng2021-04-21 20:05
 • #975: Chương 976 biểu cô cùng Mã thị2021-04-21 20:05
 • #976: Chương 977 hiểu chuyện biểu muội2021-04-21 20:06
 • #977: Chương 978 muốn gả chồng2021-04-21 20:06
 • #978: Chương 979 Bắc quan ngoại ôn dịch2021-04-21 20:06
 • #979: Chương 980 chuẩn bị đi quan ngoại2021-04-21 20:06
 • #980: Chương 981 tìm bệnh dịch tả phương thuốc2021-04-21 20:06
 • #981: Chương 982 vẫn là không yên tâm2021-04-21 20:06
 • #982: Chương 983 người trong nhà tiễn đưa2021-04-21 20:06
 • #983: Chương 984 càng đi càng khó khăn2021-04-21 20:06
 • #984: Chương 985 bảo đồ nói điều kiện2021-04-21 20:06
 • #985: Chương 986 nói hảo điều kiện2021-04-21 20:06
 • #986: Chương 987 Hoắc phu nhân nhiễm bệnh2021-04-21 20:06
 • #987: Chương 988 tạm thời an ổn2021-04-21 20:07
 • #988: Chương 989 tha hương ngộ người quen2021-04-21 20:07
 • #989: Chương 990 này xem như tình địch2021-04-21 20:07
 • #990: Chương 991 cửu biệt sau gặp lại2021-04-21 20:07
 • #991: Chương 992 hiểu lầm giải khai2021-04-21 20:07
 • #992: Chương 993 đối thủ không đơn giản2021-04-21 20:07
 • #993: Chương 994 cứu tế trước chuẩn bị2021-04-21 20:07
 • #994: Chương 995 thật là không da mặt2021-04-21 20:07
 • #995: Chương 996 vẫn là ngươi hiểu ta2021-04-21 20:07
 • #996: Chương 997 tới rồi dương sơn thôn2021-04-21 20:07
 • #997: Chương 998 hoảng loạn một ngày2021-04-21 20:07
 • #998: Chương 999 làm ầm ĩ ban đêm2021-04-21 20:08
 • #999: Chương 1000 tình hình tai nạn khống chế được2021-04-21 20:08
 • #1000: Chương 1001 Phó Bân tới trạm dịch2021-04-21 20:08
 • #1001: Chương 1002 biểu cô chi tiết2021-04-21 20:08
 • #1002: Chương 1003 điều tra đại biểu cô2021-04-21 20:08
 • #1003: Chương 1004 tai nạn ký lục2021-04-21 20:08
 • #1004: Chương 1005 rốt cuộc đã trở lại2021-04-21 20:09
 • #1005: Chương 1006 trở về nhà vui sướng2021-04-21 20:09
 • #1006: Chương 1007 đi xem tổ phụ mẫu2021-04-21 20:09
 • #1007: Chương 1008 tổ phụ hối hận2021-04-21 20:09
 • #1008: Chương 1009 ầm ĩ Thiên phủ2021-04-21 20:09
 • #1009: Đệ nhất ngàn linh một mười chương đi biểu cô khách điếm2021-04-21 20:09
 • #1010: Đệ nhất ngàn linh một mười một chương tú hà biểu cô gia2021-04-21 20:10
 • #1011: Đệ nhất ngàn linh một mười hai chương kinh thành thư tín2021-04-21 20:10
 • #1012: Đệ nhất ngàn linh một mười ba chương đã từng cực khổ2021-04-21 20:10
 • #1013: Đệ nhất ngàn linh một mười bốn chương có phải hay không động tâm2021-04-21 20:10
 • #1014: Đệ nhất ngàn linh một mười lăm chương Tiêu Cẩn cũng tới2021-04-21 20:11
 • #1015: Đệ nhất ngàn linh một mười sáu chương Tiêu Cẩn ái nhọc lòng2021-04-21 20:11
 • #1016: Đệ nhất ngàn linh 17 chương ngàn năm hàn băng động2021-04-21 20:11
 • #1017: Đệ nhất ngàn linh 18 chương Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 20:11
 • #1018: Đệ nhất ngàn linh một mười chín chương Lan phu nhân tới cầu2021-04-21 20:11
 • #1019: Đệ nhất ngàn linh hai mươi chương Hoa gia loạn sự2021-04-21 20:11
 • #1020: Đệ nhất ngàn linh 21 chương hoa lão gia ích kỷ2021-04-21 20:11
 • #1021: Đệ nhất ngàn linh 22 chương có thể hay không đoạn thân2021-04-21 20:11
 • #1022: Đệ nhất ngàn linh 23 chương hoãn lại việc hôn nhân2021-04-21 20:11
 • #1023: Đệ nhất ngàn linh 24 chương trong nhà ấm áp2021-04-21 20:11
 • #1024: Đệ nhất ngàn linh 25 chương hòa thuận người một nhà2021-04-21 20:12
 • #1025: Đệ nhất ngàn linh 26 chương nhà cũ lại có việc2021-04-21 20:12
 • #1026: Đệ nhất ngàn linh 27 chương không cho ngươi ngừng nghỉ2021-04-21 20:12
 • #1027: Đệ nhất ngàn linh 28 chương Mã thị rớt trên mặt đất2021-04-21 20:12
 • #1028: Đệ nhất ngàn linh 29 chương nhạc phụ dạy bảo2021-04-21 20:12
 • #1029: Đệ nhất ngàn linh 30 chương biểu cô thỉnh cầu2021-04-21 20:12
 • #1030: Đệ nhất ngàn linh 31 chương đáp ứng rồi thỉnh cầu2021-04-21 20:12
 • #1031: Đệ nhất ngàn linh 32 chương mợ gia xảy ra chuyện2021-04-21 20:12
 • #1032: Đệ nhất ngàn linh 33 chương tìm được Lý gia người2021-04-21 20:12
 • #1033: Đệ nhất ngàn linh 34 chương gặp lại vui sướng2021-04-21 20:12
 • #1034: Đệ nhất ngàn linh 35 chương Vương thị mua người2021-04-21 20:13
 • #1035: Đệ nhất ngàn linh 36 chương đi thăm dò Vương thị2021-04-21 20:13
 • #1036: Đệ nhất ngàn linh 37 chương trường tuyến câu cá lớn2021-04-21 20:13
 • #1037: Đệ nhất ngàn linh 38 chương Vương thị thủ đoạn2021-04-21 20:13
 • #1038: Đệ nhất ngàn linh 39 chương tốt nhất mua trở về2021-04-21 20:13
 • #1039: Đệ nhất ngàn linh 40 chương Vương thị gian trá2021-04-21 20:13
 • #1040: Đệ nhất ngàn linh 41 chương giáo biểu muội kinh thương2021-04-21 20:13
 • #1041: Đệ nhất ngàn linh 42 chương đều hồi Hà Loan thôn2021-04-21 20:13
 • #1042: Đệ nhất ngàn linh 43 chương Mã thị cùng Vương thị2021-04-21 20:13
 • #1043: Đệ nhất ngàn linh 44 chương minh tranh lại ám đấu2021-04-21 20:14
 • #1044: Đệ nhất ngàn linh 45 chương thay đổi không được2021-04-21 20:14
 • #1045: Đệ nhất ngàn linh 46 chương Huyền An Bổn trở về2021-04-21 20:14
 • #1046: Đệ nhất ngàn linh 47 chương này đối thượng mắt2021-04-21 20:14
 • #1047: Đệ nhất ngàn linh 48 chương đi đại cữu trong nhà2021-04-21 20:14
 • #1048: Đệ nhất ngàn linh 49 chương chuẩn bị về quê2021-04-21 20:14
 • #1049: Thứ 1050 chương biết chơi hai người2021-04-21 20:14
 • #1050: Thứ 1050 một chương Vương thị ván cờ2021-04-21 20:14
 • #1051: Thứ 1050 nhị chương đêm khuya triền miên2021-04-21 20:15
 • #1052: Thứ 1050 tam chương Lâm gia người tới nháo2021-04-21 20:15
 • #1053: Thứ 1050 bốn chương lại là tìm việc2021-04-21 20:15
 • #1054: Thứ 1050 năm chương nhắc tới năm đó sự2021-04-21 20:15
 • #1055: Thứ 1050 sáu chương hai nhà đối kháng2021-04-21 20:15
 • #1056: Thứ 1050 bảy chương biết vậy chẳng làm a2021-04-21 20:15
 • #1057: Thứ 1050 tám chương người xưa gặp nhau2021-04-21 20:15
 • #1058: Thứ 1050 chín chương nhớ lại chuyện cũ2021-04-21 20:15
 • #1059: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười chương Mã thị lại nháo yêu2021-04-21 20:15
 • #1060: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười một chương đây là ta thiếu2021-04-21 20:15
 • #1061: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười hai chương Mã thị ý xấu2021-04-21 20:16
 • #1062: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười ba chương đem tâm tặng cho ngươi2021-04-21 20:16
 • #1063: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười bốn chương Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 20:16
 • #1064: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười lăm chương Vương thị đối thủ2021-04-21 20:16
 • #1065: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười sáu chương biểu cô cùng Vương thị2021-04-21 20:16
 • #1066: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười bảy chương tàng bảo đồ sự2021-04-21 20:16
 • #1067: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười tám chương thú vị biểu cô2021-04-21 20:16
 • #1068: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười chín chương đông chí hồi trong thôn2021-04-21 20:16
 • #1069: Đệ nhất ngàn linh 70 chương không trọng nam khinh nữ2021-04-21 20:16
 • #1070: Đệ nhất ngàn linh 71 chương ồn ào nhốn nháo trung2021-04-21 20:16
 • #1071: Đệ nhất ngàn linh 72 chương lấy trụ Lý Xảo Liên2021-04-21 20:17
 • #1072: Đệ nhất ngàn linh 73 chương đi xem Huyền An Hạo2021-04-21 20:17
 • #1073: Đệ nhất ngàn linh 74 chương không thể quá khoe khoang2021-04-21 20:17
 • #1074: Đệ nhất ngàn linh 75 chương chuẩn bị đi kinh thành2021-04-21 20:17
 • #1075: Đệ nhất ngàn linh 76 chương cha mẹ tới trấn trên2021-04-21 20:17
 • #1076: Đệ nhất ngàn linh 77 chương nói lên chuyện cũ2021-04-21 20:17
 • #1077: Đệ nhất ngàn linh 78 chương đi bà ngoại gia2021-04-21 20:17
 • #1078: Đệ nhất ngàn linh 79 chương lại lần nữa đi Thiên phủ2021-04-21 20:17
 • #1079: Đệ nhất ngàn linh 80 chương trở về Hà Loan thôn2021-04-21 20:17
 • #1080: Đệ nhất ngàn linh 81 chương hù dọa ngựa chết thị2021-04-21 20:18
 • #1081: Đệ nhất ngàn linh 82 chương Mã thị dọa khóc2021-04-21 20:18
 • #1082: Đệ nhất ngàn linh 83 chương vẫn là có tính toán2021-04-21 20:18
 • #1083: Đệ nhất ngàn linh 84 chương cả nhà nháo đi tả2021-04-21 20:18
 • #1084: Đệ nhất ngàn linh 85 chương vì sao đều đi tả2021-04-21 20:18
 • #1085: Đệ nhất ngàn linh 86 chương vào kinh trên đường2021-04-21 20:18
 • #1086: Đệ nhất ngàn linh 87 chương trên đường cười vui2021-04-21 20:18
 • #1087: Đệ nhất ngàn linh 88 chương vui sướng lữ đồ2021-04-21 20:18
 • #1088: Đệ nhất ngàn linh 89 chương lúc này Hà Loan thôn2021-04-21 20:18
 • #1089: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười chương thần bí gia đình2021-04-21 20:18
 • #1090: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười một chương Chu Tuyết Mị xiếc2021-04-21 20:19
 • #1091: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười hai chương mới lạ ghế xoay2021-04-21 20:19
 • #1092: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười ba chương ngươi vẫn là người ngoài2021-04-21 20:19
 • #1093: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười bốn chương đổi cái địa phương liêu2021-04-21 20:19
 • #1094: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười lăm chương đi xem Huyền Linh Nhi2021-04-21 20:19
 • #1095: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười sáu chương ôn chuyện sung sướng2021-04-21 20:19
 • #1096: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười bảy chương Hoa Dung muốn kinh thương2021-04-21 20:19
 • #1097: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười tám chương nói đến Ngụy Võ Phong2021-04-21 20:19
 • #1098: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười chín chương cho các ngươi cơ hội2021-04-21 20:19
 • #1099: Chương 1100 kinh thành ngộ cố nhân2021-04-21 20:20
 • #1100: Chương 1101 thay đổi đường tỷ2021-04-21 20:20
 • #1101: Chương 1102 đối Hoa Dung đổi mới2021-04-21 20:20
 • #1102: Chương 1103 vẫn là thiện tâm người2021-04-21 20:20
 • #1103: Chương 1104 Huyền Thanh Nhi hiện trạng2021-04-21 20:20
 • #1104: Chương 1105 chu phu nhân làm mai2021-04-21 20:20
 • #1105: Chương 1106 nhưng tương kế tựu kế2021-04-21 20:21
 • #1106: Chương 1107 thu mua nhân tâm2021-04-21 20:21
 • #1107: Chương 1108 Chu gia nội đấu2021-04-21 20:21
 • #1108: Chương 1109 có chút đoán trước ngoại2021-04-21 20:21
 • #1109: Chương 1110 xấu hổ tới chơi2021-04-21 20:21
 • #1110: Chương 1111 quốc công hai vợ chồng già2021-04-21 20:21
 • #1111: Chương 1112 ái muội thời gian2021-04-21 20:21
 • #1112: Chương 1113 tương lai mặc sức tưởng tượng2021-04-21 20:21
 • #1113: Chương 1114 đi xem tân cửa hàng2021-04-21 20:21
 • #1114: Chương 1115 chị dâu em chồng gian đánh cờ2021-04-21 20:22
 • #1115: Chương 1116 Chu gia người tới thăm2021-04-21 20:22
 • #1116: Chương 1117 Chu Tuyết Mị há hốc mồm2021-04-21 20:22
 • #1117: Chương 1118 chu phu nhân tín nhiệm2021-04-21 20:22
 • #1118: Chương 1119 Toa Liên công chúa tới2021-04-21 20:22
 • #1119: Chương 1120 triển lãm tranh bắt đầu rồi2021-04-21 20:22
 • #1120: Chương 1121 người tới thực không tốt2021-04-21 20:22
 • #1121: Chương 1122 hoàn mỹ thu quan2021-04-21 20:22
 • #1122: Chương 1123 lại là sáng tạo2021-04-21 20:22
 • #1123: Chương 1124 vây công Tiêu Cẩn trung2021-04-21 20:23
 • #1124: Chương 1125 trên đường ngộ ngoài ý muốn2021-04-21 20:23
 • #1125: Chương 1126 cục trung còn có cục2021-04-21 20:23
 • #1126: Chương 1127 cũng may đều không có việc gì2021-04-21 20:23
 • #1127: Chương 1128 Thiên Mặc có tâm sự2021-04-21 20:23
 • #1128: Chương 1129 ba người ôn chuyện2021-04-21 20:23
 • #1129: Chương 1130 Thiên Mặc đau lòng2021-04-21 20:23
 • #1130: Chương 1131 nhớ lại chuyện cũ2021-04-21 20:23
 • #1131: Chương 1132 giúp Thiên Mặc tìm người2021-04-21 20:24
 • #1132: Chương 1133 có ngươi mới thật tốt2021-04-21 20:24
 • #1133: Chương 1134 bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng2021-04-21 20:24
 • #1134: Chương 1135 nào cũng chưa gia hảo2021-04-21 20:24
 • #1135: Chương 1136 tỷ muội đi dạo phố2021-04-21 20:24
 • #1136: Chương 1137 Túy Tiên Lâu xảo ngộ2021-04-21 20:24
 • #1137: Chương 1138 Quốc công phủ cho mời2021-04-21 20:24
 • #1138: Chương 1139 một cái ngốc công tử2021-04-21 20:24
 • #1139: Chương 1140 thông minh nữ tử2021-04-21 20:24
 • #1140: Chương 1141 này độc đi đâu vậy2021-04-21 20:25
 • #1141: Chương 1142 mưa gió trước yên lặng2021-04-21 20:25
 • #1142: Chương 1143 ta còn không đi rồi2021-04-21 20:25
 • #1143: Chương 1144 ta có thể làm được2021-04-21 20:25
 • #1144: Chương 1145 Hoa Kế Nghiệp tự trách2021-04-21 20:25
 • #1145: Chương 1146 ta ở bên cạnh ngươi2021-04-21 20:25
 • #1146: Chương 1147 nhìn không ra cho nên2021-04-21 20:25
 • #1147: Chương 1148 có tân đột phá2021-04-21 20:25
 • #1148: Chương 1149 định ngày hẹn Phương Anh Lộ2021-04-21 20:25
 • #1149: Chương 1150 cửa hàng khai trương2021-04-21 20:26
 • #1150: Chương 1151 mỹ tâm quận chúa tới2021-04-21 20:26
 • #1151: Chương 1152 Hà Loan thôn tình hình gần đây2021-04-21 20:26
 • #1152: Chương 1153 kỳ thật đều hối hận2021-04-21 20:26
 • #1153: Chương 1154 lại muốn đã xảy ra chuyện2021-04-21 20:26
 • #1154: Chương 1155 quận chúa lạc giếng2021-04-21 20:26
 • #1155: Chương 1156 bắt đầu thẩm án2021-04-21 20:26
 • #1156: Chương 1157 này không phải mỹ tâm2021-04-21 20:26
 • #1157: Chương 1158 rốt cuộc thoát hiểm2021-04-21 20:27
 • #1158: Chương 1159 chuẩn bị trả thù2021-04-21 20:27
 • #1159: Chương 1160 bắt đầu bố cục2021-04-21 20:27
 • #1160: Chương 1161 rơi vào bẫy rập2021-04-21 20:27
 • #1161: Chương 1162 bắt gian trên giường thượng2021-04-21 20:27
 • #1162: Chương 1163 Chu Tuyết Mị sợ2021-04-21 20:27
 • #1163: Chương 1164 lần này thật xong rồi2021-04-21 20:27
 • #1164: Chương 1165 sự tình chấm dứt2021-04-21 20:27
 • #1165: Chương 1166 sắp đi trở về2021-04-21 20:27
 • #1166: Chương 1167 Nhị vương gia trong phủ2021-04-21 20:28
 • #1167: Chương 1168 nên có trừng phạt2021-04-21 20:28
 • #1168: Chương 1169 sắp chia tay trước thực tiễn2021-04-21 20:28
 • #1169: Chương 1170 cảm động bữa tiệc2021-04-21 20:28
 • #1170: Chương 1171 trong lòng suy nghĩ2021-04-21 20:28
 • #1171: Chương 1172 rốt cuộc về nhà2021-04-21 20:28
 • #1172: Chương 1173 lại muốn đi nhà cũ2021-04-21 20:28
 • #1173: Chương 1174 nhà cũ tao loạn2021-04-21 20:28
 • #1174: Chương 1175 tức chết đại bạch kiểm2021-04-21 20:28
 • #1175: Chương 1176 mỗi ngày hù dọa ngươi2021-04-21 20:29
 • #1176: Chương 1177 đặt ở hỏa thượng nướng2021-04-21 20:29
 • #1177: Chương 1178 Mã thị thật sợ hãi2021-04-21 20:29
 • #1178: Chương 1179 gặp gỡ rơm rạ đống2021-04-21 20:29
 • #1179: Chương 1180 có điểm ái muội a2021-04-21 20:29
 • #1180: Chương 1181 trên đường ngộ Tam Lang2021-04-21 20:29
 • #1181: Chương 1182 Thiên Mặc sự tình2021-04-21 20:29
 • #1182: Chương 1183 đi xem đại biểu cô2021-04-21 20:29
 • #1183: Chương 1184 hòa thuận một nhà2021-04-21 20:29
 • #1184: Chương 1185 phù hoa chùa sự2021-04-21 20:30
 • #1185: Chương 1186 cha mẹ tới trấn trên2021-04-21 20:30
 • #1186: Chương 1187 đi bà ngoại gia2021-04-21 20:30
 • #1187: Chương 1188 đêm khuya quỷ chuyện xưa2021-04-21 20:30
 • #1188: Chương 1189 nói lên Phó Bân2021-04-21 20:30
 • #1189: Chương 1190 tứ thúc hai vợ chồng2021-04-21 20:30
 • #1190: Chương 1191 không chiếm được tiện nghi2021-04-21 20:30
 • #1191: Chương 1192 khách không mời mà đến tới2021-04-21 20:30
 • #1192: Chương 1193 ngũ thúc tiểu tâm tư2021-04-21 20:30
 • #1193: Chương 1194 đi chợ nhìn xem2021-04-21 20:31
 • #1194: Chương 1195 sẽ không sinh hoạt2021-04-21 20:31
 • #1195: Chương 1196 tân gây dựng sự nghiệp lộ2021-04-21 20:31
 • #1196: Chương 1197 Mã thị sợ hãi2021-04-21 20:31
 • #1197: Chương 1198 không cho ngươi như ý2021-04-21 20:31
 • #1198: Chương 1199 ngươi là tiểu yêu tinh2021-04-21 20:31
 • #1199: Chương 1200 không tránh được lo lắng2021-04-21 20:31
 • #1200: Chương 1201 đi thông tri tổ phụ2021-04-21 20:31
 • #1201: Chương 1202 này liền sợ sao2021-04-21 20:31
 • #1202: Chương 1203 một đường cười vui2021-04-21 20:32
 • #1203: Chương 1204 tới rồi trấn trên2021-04-21 20:32
 • #1204: Chương 1205 muốn đi làm xiêm y2021-04-21 20:32
 • #1205: Chương 1206 phủng lão gia tử2021-04-21 20:32
 • #1206: Chương 1207 lão gia tử cao hứng2021-04-21 20:32
 • #1207: Chương 1208 Mã thị lo lắng2021-04-21 20:32
 • #1208: Chương 1209 có điểm quá tình cảm mãnh liệt2021-04-21 20:32
 • #1209: Chương 1210 Phó Bân đã đến2021-04-21 20:32
 • #1210: Chương 1211 một cái bình dấm chua2021-04-21 20:33
 • #1211: Chương 1212 tú hà biểu cô tới2021-04-21 20:33
 • #1212: Chương 1213 gặp mặt liền véo2021-04-21 20:33
 • #1213: Chương 1214 Hà Loan thôn xảy ra chuyện2021-04-21 20:33
 • #1214: Chương 1215 đều phải hồi trong thôn2021-04-21 20:33
 • #1215: Chương 1216 tứ thúc một nhà tới2021-04-21 20:33
 • #1216: Chương 1217 đều hồi Hà Loan thôn2021-04-21 20:33
 • #1217: Chương 1218 Vương thị không đơn giản2021-04-21 20:33
 • #1218: Chương 1219 Mã thị hoàn bại2021-04-21 20:34
 • #1219: Chương 1220 lại trở về trấn thượng2021-04-21 20:34
 • #1220: Chương 1221 rốt cuộc xả giận2021-04-21 20:34
 • #1221: Chương 1222 có trở về hay không đâu2021-04-21 20:34
 • #1222: Chương 1223 tổ phụ phải đi về2021-04-21 20:34
 • #1223: Chương 1224 trở lại Hà Loan thôn2021-04-21 20:34
 • #1224: Chương 1225 tổ phụ mặt mũi2021-04-21 20:34
 • #1225: Chương 1226 quá có mặt mũi2021-04-21 20:34
 • #1226: Chương 1227 hỏa khí áp không được2021-04-21 20:34
 • #1227: Chương 1228 đói chết quỷ đầu thai2021-04-21 20:34
 • #1228: Chương 1229 gì đều không hài lòng2021-04-21 20:34
 • #1229: Chương 1230 Trương thị có động tác2021-04-21 20:35
 • #1230: Chương 1231 Hoa Dung tới trấn trên2021-04-21 20:35
 • #1231: Chương 1232 lại muốn khởi sự2021-04-21 20:35
 • #1232: Chương 1233 kịch bản lão gia tử2021-04-21 20:35
 • #1233: Chương 1234 Mã thị hoảng hốt loạn2021-04-21 20:35
 • #1234: Chương 1235 hành sự tùy theo hoàn cảnh đi2021-04-21 20:35
 • #1235: Chương 1236 trong thôn tới truyền tin2021-04-21 20:35
 • #1236: Chương 1237 phải dùng thượng sách lược2021-04-21 20:35
 • #1237: Chương 1238 buổi chiều hồi trong thôn2021-04-21 20:35
 • #1238: Chương 1239 làm vằn thắn khoản đãi2021-04-21 20:36
 • #1239: Chương 1240 nói đến chính sự2021-04-21 20:36
 • #1240: Chương 1241 lại muốn nháo lên2021-04-21 20:36
 • #1241: Chương 1242 không thảo hỉ người2021-04-21 20:36
 • #1242: Chương 1243 sủi cảo học vấn2021-04-21 20:36
 • #1243: Chương 1244 bại cấp cái bánh bao2021-04-21 20:36
 • #1244: Chương 1245 lợi dụng Lý Xảo Liên2021-04-21 20:36
 • #1245: Chương 1246 các có tâm kế2021-04-21 20:36
 • #1246: Chương 1247 phúc hắc hoa đại thiếu2021-04-21 20:37
 • #1247: Chương 1248 ngũ thúc ngũ thẩm đến2021-04-21 20:37
 • #1248: Chương 1249 hai vợ chồng già tử sảo2021-04-21 20:37
 • #1249: Chương 1250 tranh tết về đến nhà2021-04-21 20:37
 • #1250: Chương 1251 Tam Lang đi trấn trên2021-04-21 20:37
 • #1251: Chương 1252 lại có dã tâm2021-04-21 20:37
 • #1252: Chương 1253 xảo diệu mà thử2021-04-21 20:37
 • #1253: Chương 1254 phải làm thẻ hội viên2021-04-21 20:37
 • #1254: Chương 1255 có người đỏ mắt2021-04-21 20:37
 • #1255: Chương 1256 tránh đồng tiền lớn2021-04-21 20:38
 • #1256: Chương 1257 đêm khuya tiểu ái muội2021-04-21 20:38
 • #1257: Chương 1258 tứ thúc gia trở về2021-04-21 20:38
 • #1258: Chương 1259 hoàn thiện tân ý tưởng2021-04-21 20:38
 • #1259: Chương 1260 làm cây xanh căn cứ2021-04-21 20:38
 • #1260: Chương 1261 câu tâm lại đấu giác2021-04-21 20:38
 • #1261: Chương 1262 nhớ tới Huyền Bảo Châu2021-04-21 20:38
 • #1262: Chương 1263 đi Liễu gia làm khách2021-04-21 20:38
 • #1263: Chương 1264 có tâm nhắc nhở2021-04-21 20:38
 • #1264: Chương 1265 một trăm phòng bị2021-04-21 20:38
 • #1265: Chương 1266 các loại thử2021-04-21 20:39
 • #1266: Chương 1267 lại kích thích một chút2021-04-21 20:39
 • #1267: Chương 1268 chị dâu em chồng nói thú lời nói2021-04-21 20:39
 • #1268: Chương 1269 nông hộ đấu tranh2021-04-21 20:39
 • #1269: Chương 1270 không nghĩ thấy người2021-04-21 20:39
 • #1270: Chương 1271 mở rộng tân nghiệp vụ2021-04-21 20:39
 • #1271: Chương 1272 lại đi biểu cô gia2021-04-21 20:39
 • #1272: Chương 1273 phong tuyết mong người về2021-04-21 20:39
 • #1273: Chương 1274 đêm khuya trên giường lời nói2021-04-21 20:39
 • #1274: Chương 1275 hoàng hôn đi Thiên phủ2021-04-21 20:40
 • #1275: Chương 1276 Quốc công phủ người tới2021-04-21 20:40
 • #1276: Chương 1277 rất là không đơn giản2021-04-21 20:40
 • #1277: Chương 1278 đoán trước ngoại đại sự2021-04-21 20:40
 • #1278: Chương 1279 Huyền San Nhi ngủ lại2021-04-21 20:40
 • #1279: Chương 1280 lợi dụng này quan hệ2021-04-21 20:40
 • #1280: Chương 1281 đi nháo Huyền Văn Tín2021-04-21 20:40
 • #1281: Chương 1282 nhà cũ cao hứng2021-04-21 20:41
 • #1282: Chương 1283 Mã thị quan tài bổn2021-04-21 20:41
 • #1283: Chương 1284 có đại sự xảy ra lâu2021-04-21 20:41
 • #1284: Chương 1285 không tánh mạng chi ưu2021-04-21 20:41
 • #1285: Chương 1286 lão gia tử khóc lóc kể lể2021-04-21 20:42
 • #1286: Chương 1287 thúc cháu hai lần thôn2021-04-21 20:42
 • #1287: Chương 1288 nói phương pháp giải quyết2021-04-21 20:42
 • #1288: Chương 1290 nên nói nói2021-04-21 20:42
 • #1289: Chương 1291 bắt đầu sinh hoài nghi2021-04-21 20:42
 • #1290: Chương 1292 thật giả cảm tình diễn2021-04-21 20:43
 • #1291: Chương 1293 thông minh lão cha2021-04-21 20:43
 • #1292: Chương 1294 này lại là gì tâm2021-04-21 20:43
 • #1293: Chương 1295 trời đông giá rét đi săn thú2021-04-21 20:43
 • #1294: Chương 1296 này không phải ngẫu nhiên gặp được2021-04-21 20:43
 • #1295: Chương 1297 nghĩ đến sẽ thắng2021-04-21 20:43
 • #1296: Chương 1298 đi nhà cũ đưa thịt2021-04-21 20:44
 • #1297: Chương 1299 Mã thị mất mặt2021-04-21 20:44
 • #1298: Chương 1300 nghi kỵ không tín nhiệm2021-04-21 20:44
 • #1299: Chương 1301 Mã thị động tác nhỏ2021-04-21 20:44
 • #1300: Chương 1302 tâm nhãn trường oai2021-04-21 20:44
 • #1301: Chương 1303 không phải kia khối liêu2021-04-21 20:45
 • #1302: Chương 1304 có khách tới tới2021-04-21 20:45
 • #1303: Chương 1305 bạn tốt ở chung2021-04-21 20:45
 • #1304: Chương 1306 bạn tốt nói khuê lời nói2021-04-21 20:45
 • #1305: Chương 1307 muốn ăn sóc cá2021-04-21 20:45
 • #1306: Chương 1308 tay nghề tái đầu bếp2021-04-21 20:46
 • #1307: Chương 1309 không đứng đắn người2021-04-21 20:46
 • #1308: Chương 1310 phòng bếp sung sướng2021-04-21 20:46
 • #1309: Chương 1311 phải về Hà Loan thôn2021-04-21 20:46
 • #1310: Chương 1312 đi nhà cũ chào từ biệt2021-04-21 20:46
 • #1311: Chương 1313 gì ngươi đều dám tưởng2021-04-21 20:47
 • #1312: Chương 1314 lại muốn đánh nhau2021-04-21 20:47
 • #1313: Chương 1315 không khí hòa hoãn2021-04-21 20:47
 • #1314: Chương 1316 người tiểu tâm tư nhiều2021-04-21 20:47
 • #1315: Chương 1317 vẫn là cái ích kỷ2021-04-21 20:48
 • #1316: Chương 1318 hoàn cảnh tạo hóa người2021-04-21 20:48
 • #1317: Chương 1319 cha mẹ quan trọng2021-04-21 20:48
 • #1318: Chương 1320 đi biểu cô gia2021-04-21 20:48
 • #1319: Chương 1321 cấp đệ đệ tiễn đưa2021-04-21 20:48
 • #1320: Chương 1322 Thiên Mặc sự tình2021-04-21 20:48
 • #1321: Chương 1323 lại đi tranh tết phường2021-04-21 20:48
 • #1322: Chương 1324 ra đại sự tình2021-04-21 20:48
 • #1323: Chương 1325 giao thoa chờ đợi2021-04-21 20:49
 • #1324: Chương 1326 kinh thành lại xảy ra chuyện2021-04-21 20:49
 • #1325: Chương 1327 ấm lòng thân tình2021-04-21 20:49
 • #1326: Chương 1328 Mã thị mẫu tử tâm2021-04-21 20:49
 • #1327: Chương 1329 tiểu nhân tâm lý2021-04-21 20:49
 • #1328: Chương 1330 lại muốn động kinh2021-04-21 20:49
 • #1329: Chương 1331 Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 20:49
 • #1330: Chương 1332 nội quỷ manh mối2021-04-21 20:49
 • #1331: Chương 1333 trở về báo bình an2021-04-21 20:50
 • #1332: Chương 1334 thân tình ấm áp2021-04-21 20:50
 • #1333: Chương 1335 tức chết ngươi mới hảo2021-04-21 20:50
 • #1334: Chương 1336 Mã thị lời nói dối2021-04-21 20:50
 • #1335: Chương 1337 ai mới thật khó kham2021-04-21 20:50
 • #1336: Chương 1338 hiểu ân tình người2021-04-21 20:50
 • #1337: Chương 1339 ngàn năm duyên phận2021-04-21 20:50
 • #1338: Chương 1340 bình dấm chua đổ2021-04-21 20:50
 • #1339: Chương 1341 lại đi tranh tết phường2021-04-21 20:51
 • #1340: Chương 1342 tranh tết tiến độ2021-04-21 20:51
 • #1341: Chương 1343 tứ thẩm lại tới nữa2021-04-21 20:51
 • #1342: Chương 1344 hồi thôn trên đường2021-04-21 20:51
 • #1343: Chương 1345 đây là thân huynh đệ2021-04-21 20:51
 • #1344: Chương 1346 ngoan độc nguyền rủa2021-04-21 20:51
 • #1345: Chương 1347 đi tiếp Huyền Văn Tín2021-04-21 20:52
 • #1346: Chương 1348 Huyền Văn Bảo thay đổi2021-04-21 20:52
 • #1347: Chương 1349 đừng quên thau tắm2021-04-21 20:52
 • #1348: Chương 1350 mặt so đũng quần trường2021-04-21 20:52
 • #1349: Chương 1351 chờ đợi tâm tình2021-04-21 20:52
 • #1350: Chương 1352 hội họa tỷ thí2021-04-21 20:52
 • #1351: Chương 1353 về nhà trên đường2021-04-21 20:53
 • #1352: Chương 1354 một nhà đoàn tụ2021-04-21 20:53
 • #1353: Chương 1355 lại có nhân đố kỵ2021-04-21 20:53
 • #1354: Chương 1356 Mã thị phòng bị2021-04-21 20:53
 • #1355: Chương 1357 rốt cuộc là ai tinh2021-04-21 20:53
 • #1356: Chương 1358 tin hay không ở ngươi2021-04-21 20:53
 • #1357: Chương 1359 vẫn là cảm ơn ngươi2021-04-21 20:54
 • #1358: Chương 1360 biểu ca yêu thích2021-04-21 20:54
 • #1359: Chương 1361 ngũ hành bát quái2021-04-21 20:54
 • #1360: Chương 1362 nhắc tới mạc họa sư2021-04-21 20:54
 • #1361: Chương 1363 Lâm Tiểu Thảo đã chết2021-04-21 20:54
 • #1362: Chương 1364 phương xa lễ vật2021-04-21 20:54
 • #1363: Chương 1365 đi nhà cũ ôn thư2021-04-21 20:54
 • #1364: Chương 1366 Huyền An Bổn choáng váng đầu2021-04-21 20:55
 • #1365: Chương 1367 hầm thịt vẫn là gà2021-04-21 20:55
 • #1366: Chương 1368 trên bàn cơm buồn vui2021-04-21 20:55
 • #1367: Chương 1369 Tần Miêu Miêu lại tới2021-04-21 20:55
 • #1368: Chương 1370 tranh tết vận chuyển2021-04-21 20:55
 • #1369: Chương 1371 kế sách thành công2021-04-21 20:55
 • #1370: Chương 1372 lần đầu tiên khả nghi2021-04-21 20:56
 • #1371: Chương 1373 đáng ghê tởm sắc mặt2021-04-21 20:56
 • #1372: Chương 1374 sau lưng ẩn tình2021-04-21 20:56
 • #1373: Chương 1375 quốc công gia thái độ2021-04-21 20:56
 • #1374: Chương 1376 Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 20:56
 • #1375: Chương 1377 khai đạo phương sĩ sơ2021-04-21 20:56
 • #1376: Chương 1378 cổ vũ cùng tín nhiệm2021-04-21 20:57
 • #1377: Chương 1379 đi bà ngoại gia2021-04-21 20:57
 • #1378: Chương 1380 về nhà vui sướng2021-04-21 20:57
 • #1379: Chương 1381 lại nói lên biểu tẩu2021-04-21 20:57
 • #1380: Chương 1382 này cũng có thể sinh khí2021-04-21 20:57
 • #1381: Chương 1383 huynh đệ ám đấu2021-04-21 20:57
 • #1382: Chương 1384 đây là hỉ sự sao2021-04-21 20:57
 • #1383: Chương 1385 hỉ sự không mừng2021-04-21 20:58
 • #1384: Chương 1386 lại tâm sinh nghi hỏi2021-04-21 20:58
 • #1385: Chương 1387 ai sung sướng ai sầu2021-04-21 20:58
 • #1386: Chương 1388 đêm khuya ái muội2021-04-21 20:58
 • #1387: Chương 1389 lại đi tổ phụ gia2021-04-21 20:58
 • #1388: Chương 1390 ngươi nói gì đều đối2021-04-21 20:58
 • #1389: Chương 1391 huynh đệ ở chung2021-04-21 20:59
 • #1390: Chương 1392 chuẩn bị ăn tết2021-04-21 20:59
 • #1391: Chương 1393 đại niên 30 đến2021-04-21 20:59
 • #1392: Chương 1394 ngăn chặn hỏa khí2021-04-21 20:59
 • #1393: Chương 1395 vẫn là không tin2021-04-21 20:59
 • #1394: Chương 1396 ác độc tâm tư2021-04-21 20:59
 • #1395: Chương 1397 Mã thị tưởng nữ nhi2021-04-21 21:00
 • #1396: Chương 1398 ầm ĩ đêm giao thừa2021-04-21 21:00
 • #1397: Chương 1399 vui sướng cùng buồn bực2021-04-21 21:00
 • #1398: Chương 1400 lại sai lầm2021-04-21 21:00
 • #1399: Chương 1401 đổi lấy kết minh2021-04-21 21:00
 • #1400: Chương 1402 Hoa gia hiện trạng2021-04-21 21:00
 • #1401: Chương 1403 sống đều không bằng chết2021-04-21 21:00
 • #1402: Chương 1404 đêm khuya quá liêu nhân2021-04-21 21:00
 • #1403: Chương 1405 Mã thị dối trá2021-04-21 21:00
 • #1404: Chương 1406 lại muốn khởi tranh chấp2021-04-21 21:01
 • #1405: Chương 1407 cha con tâm sự lời nói2021-04-21 21:01
 • #1406: Chương 1408 Mã thị cũng tới2021-04-21 21:01
 • #1407: Chương 1409 đi nhà ngoại2021-04-21 21:01
 • #1408: Chương 1410 đi Hoa Kế Nghiệp gia2021-04-21 21:01
 • #1409: Chương 1411 tương đương xấu hổ2021-04-21 21:01
 • #1410: Chương 1412 thái sư phủ ám đấu2021-04-21 21:01
 • #1411: Chương 1413 mẫu từ tử cũng hiếu2021-04-21 21:01
 • #1412: Chương 1414 đại biểu cô gia tới2021-04-21 21:01
 • #1413: Chương 1415 Tần Thu Phong chân tình2021-04-21 21:02
 • #1414: Chương 1416 Tần Miêu Miêu lo lắng2021-04-21 21:02
 • #1415: Chương 1417 nhân tâm đáng sợ2021-04-21 21:02
 • #1416: Chương 1418 nhân tâm khó dò2021-04-21 21:02
 • #1417: Chương 1419 liền thân ca đều lừa2021-04-21 21:02
 • #1418: Chương 1420 khó được hòa thuận2021-04-21 21:03
 • #1419: Chương 1421 thi đấu họa pháo hoa2021-04-21 21:03
 • #1420: Chương 1422 diễn quá mức đầu2021-04-21 21:03
 • #1421: Chương 1423 vẫn là có vấn đề2021-04-21 21:03
 • #1422: Chương 1424 dị thường hài hòa2021-04-21 21:03
 • #1423: Chương 1425 khát khao tương lai2021-04-21 21:03
 • #1424: Chương 1426 Tần Miêu Miêu sốt ruột2021-04-21 21:03
 • #1425: Chương 1427 cùng cha tâm sự sự2021-04-21 21:03
 • #1426: Chương 1428 có phòng người chi tâm2021-04-21 21:03
 • #1427: Chương 1429 chúng ta ở nơi tối tăm2021-04-21 21:03
 • #1428: Chương 1430 Huyền Văn Đào dạy con2021-04-21 21:04
 • #1429: Chương 1431 nhận sai nguyên nhân2021-04-21 21:04
 • #1430: Chương 1432 tùy tiện ngươi đánh chửi2021-04-21 21:04
 • #1431: Chương 1433 quan hệ càng cương2021-04-21 21:04
 • #1432: Chương 1434 lại phải về thôn2021-04-21 21:04
 • #1433: Chương 1435 lại có biến cố2021-04-21 21:04
 • #1434: Chương 1436 ai với ai một đám2021-04-21 21:04
 • #1435: Chương 1437 tức phụ gian tranh đấu2021-04-21 21:04
 • #1436: Chương 1438 không thấy ra manh mối2021-04-21 21:04
 • #1437: Chương 1441 cùng tứ thúc đồng hành2021-04-21 21:04
 • #1438: Chương 1440 đêm khuya không yên tĩnh2021-04-21 21:05
 • #1439: Chương 1439 các có quỷ tâm tư2021-04-21 21:05
 • #1440: Chương 1444 một cái đại đầu heo2021-04-21 21:05
 • #1441: Chương 1443 lâm thời nướng BBQ2021-04-21 21:05
 • #1442: Chương 1442 về nhà sung sướng2021-04-21 21:05
 • #1443: Chương 1447 Mã thị ủy khuất2021-04-21 21:05
 • #1444: Chương 1446 thực phụ từ tử hiếu2021-04-21 21:05
 • #1445: Chương 1445 nói lên thân tổ mẫu2021-04-21 21:05
 • #1446: Chương 1450 họa trương ảnh gia đình2021-04-21 21:05
 • #1447: Chương 1449 tổ phụ có biến hóa2021-04-21 21:05
 • #1448: Chương 1448 Mã thị không có cách2021-04-21 21:06
 • #1449: Chương 1453 trên xe ngựa nói2021-04-21 21:06
 • #1450: Chương 1452 một chút không giấu trụ2021-04-21 21:06
 • #1451: Chương 1451 hai vợ chồng già ở riêng2021-04-21 21:06
 • #1452: Chương 1456 tín nhiệm ở nơi nào2021-04-21 21:06
 • #1453: Chương 1455 nhà kho tình cảm mãnh liệt2021-04-21 21:06
 • #1454: Chương 1454 hoàng hôn đi Thiên phủ2021-04-21 21:06
 • #1455: Chương 1459 cửa hàng danh hoa chi ngữ2021-04-21 21:06
 • #1456: Chương 1458 cửa hàng bán hoa hoa ngữ2021-04-21 21:06
 • #1457: Chương 1457 trưởng thành sớm hài tử2021-04-21 21:06
 • #1458: Chương 1462 thử trước chuẩn bị2021-04-21 21:06
 • #1459: Chương 1461 mời đại biểu cô2021-04-21 21:07
 • #1460: Chương 1460 ngàn quản gia hiểu lầm2021-04-21 21:07
 • #1461: Chương 1465 nhắc lại tàng bảo2021-04-21 21:07
 • #1462: Chương 1464 càng thêm buồn bực2021-04-21 21:07
 • #1463: Chương 1463 thử đại biểu cô2021-04-21 21:07
 • #1464: Chương 1466 trong lòng kiên định2021-04-21 21:07
 • #1465: Chương 1467 trên đường ngộ tứ thúc2021-04-21 21:07
 • #1466: Chương 1468 mẫu tử gian đấu pháp2021-04-21 21:07
 • #1467: Chương 1469 chính mình phiết sạch sẽ2021-04-21 21:07
 • #1468: Chương 1470 chuẩn bị tiếp tổ phụ2021-04-21 21:08
 • #1469: Chương 1471 Mã thị thực tức giận2021-04-21 21:08
 • #1470: Chương 1472 chung quy phải đi2021-04-21 21:08
 • #1471: Chương 1473 Mã thị khóc lóc kể lể2021-04-21 21:08
 • #1472: Chương 1474 tổ phụ la cà2021-04-21 21:09
 • #1473: Chương 1475 tư tưởng có chuyển biến2021-04-21 21:09
 • #1474: Chương 1476 đi cách vách mua điểu2021-04-21 21:09
 • #1475: Chương 1477 trọng cảm tình người2021-04-21 21:09
 • #1476: Chương 1478 cái gì mới là ái2021-04-21 21:09
 • #1477: Chương 1479 Quốc công phủ tình hình gần đây2021-04-21 21:10
 • #1478: Chương 1480 biểu cô tới làm khách2021-04-21 21:10
 • #1479: Chương 1481 thái độ khá hơn nhiều2021-04-21 21:10
 • #1480: Chương 1482 mẹ kế cùng cha kế2021-04-21 21:10
 • #1481: Chương 1483 chạng vạng Hà Loan thôn2021-04-21 21:10
 • #1482: Chương 1484 san nhi không hiểu chuyện2021-04-21 21:10
 • #1483: Chương 1485 Phượng Nam quốc tình hình trong nước2021-04-21 21:11
 • #1484: Chương 1486 tứ thúc hai khẩu tới2021-04-21 21:11
 • #1485: Chương 1487 huyền văn thành trở về2021-04-21 21:11
 • #1486: Chương 1488 quá nhiều ngoài ý muốn2021-04-21 21:11
 • #1487: Chương 1489 đi tiếp lão gia tử2021-04-21 21:11
 • #1488: Chương 1490 người một nhà đoàn tụ2021-04-21 21:11
 • #1489: Chương 1491 ai với ai một đám2021-04-21 21:12
 • #1490: Chương 1492 lá sen quá kiêu ngạo2021-04-21 21:12
 • #1491: Chương 1493 việc này không đơn giản2021-04-21 21:12
 • #1492: Chương 1494 đều trở về thương lượng2021-04-21 21:12
 • #1493: Chương 1495 hai vợ chồng già dạ thoại2021-04-21 21:12
 • #1494: Chương 1496 Trương thị không dễ chọc2021-04-21 21:12
 • #1495: Chương 1497 các phòng ý tưởng2021-04-21 21:12
 • #1496: Chương 1498 các phòng ý tưởng2021-04-21 21:13
 • #1497: Chương 1499 muốn lấy máu nghiệm thân2021-04-21 21:13
 • #1498: Chương 1500 thật sự thân phụ tử2021-04-21 21:13
 • #1499: Chương 1501 hài tử trong sạch2021-04-21 21:13
 • #1500: Chương 1502 ai cũng không tin ai2021-04-21 21:13
 • #1501: Chương 1503 tiểu nhân tâm tư2021-04-21 21:13
 • #1502: Chương 1504 Mã thị lại khóc2021-04-21 21:14
 • #1503: Chương 1505 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 21:14
 • #1504: Chương 1506 mang theo điểu về nhà2021-04-21 21:14
 • #1505: Chương 1507 khiêu khích quá mãnh2021-04-21 21:14
 • #1506: Chương 1508 thanh minh trước chào từ biệt2021-04-21 21:14
 • #1507: Chương 1509 thanh minh muốn tới2021-04-21 21:14
 • #1508: Chương 1510 Mã thị đau lòng2021-04-21 21:14
 • #1509: Chương 1511 lại phải có tranh chấp2021-04-21 21:15
 • #1510: Chương 1512 Mã thị phải đi2021-04-21 21:15
 • #1511: Chương 1513 thôn đầu ngồi xe bò2021-04-21 21:15
 • #1512: Chương 1514 Huyền lão gia tử hối2021-04-21 21:15
 • #1513: Chương 1515 mãnh liệt đối lập2021-04-21 21:15
 • #1514: Chương 1516 hội họa thảo luận2021-04-21 21:16
 • #1515: Chương 1517 hù dọa Mã thị đi2021-04-21 21:16
 • #1516: Chương 1518 bình dấm chua tới2021-04-21 21:16
 • #1517: Chương 1519 không cho ngươi an tâm2021-04-21 21:16
 • #1518: Chương 1520 đến chỗ nào đều chọc tức2021-04-21 21:16
 • #1519: Chương 1521 Mã thị không có cách2021-04-21 21:16
 • #1520: Chương 1522 hai cha con ăn ý2021-04-21 21:16
 • #1521: Chương 1523 đại cữu hai khẩu tới2021-04-21 21:17
 • #1522: Chương 1524 lừa dối Lý Xảo Liên2021-04-21 21:17
 • #1523: Chương 1525 cảnh xuân vô hạn hảo2021-04-21 21:17
 • #1524: Chương 1526 nơi chốn có cảnh xuân2021-04-21 21:17
 • #1525: Chương 1527 tới gần kỳ thi mùa xuân2021-04-21 21:18
 • #1526: Chương 1528 Mã thị muốn xuống tay2021-04-21 21:18
 • #1527: Chương 1529 lại xảy ra chuyện2021-04-21 21:18
 • #1528: Chương 1530 đưa biểu ca khởi hành2021-04-21 21:18
 • #1529: Chương 1531 biểu ca ý tưởng2021-04-21 21:18
 • #1530: Chương 1532 gà phi lại cẩu nhảy2021-04-21 21:18
 • #1531: Chương 1533 vẫn là không định ra2021-04-21 21:18
 • #1532: Chương 1534 rốt cuộc làm sao bây giờ2021-04-21 21:19
 • #1533: Chương 1535 việc này phải đợi chờ2021-04-21 21:19
 • #1534: Chương 1536 cùng nhau hồi thôn đi2021-04-21 21:19
 • #1535: Chương 1537 thương thảo đại sự tình2021-04-21 21:19
 • #1536: Chương 1538 huynh đệ viết chứng từ2021-04-21 21:19
 • #1537: Chương 1539 liền không đi chính đạo2021-04-21 21:19
 • #1538: Chương 1540 châm ngòi từng cái2021-04-21 21:19
 • #1539: Chương 1541 tầng hầm ngầm tình cảm mãnh liệt2021-04-21 21:19
 • #1540: Chương 1542 không có một chút ái2021-04-21 21:19
 • #1541: Chương 1543 không thành tâm kết minh2021-04-21 21:20
 • #1542: Chương 1544 lại đi kinh thành2021-04-21 21:20
 • #1543: Chương 1545 nhìn thấy bạn tốt2021-04-21 21:20
 • #1544: Chương 1546 khuê mật thân cận2021-04-21 21:20
 • #1545: Chương 1547 Cửu vương gia đại hôn2021-04-21 21:20
 • #1546: Chương 1548 cùng bạn tốt ôn chuyện2021-04-21 21:20
 • #1547: Chương 1549 đại tỷ một nhà tới2021-04-21 21:20
 • #1548: Chương 1550 biết đến quá nhiều2021-04-21 21:20
 • #1549: Chương 1551 cùng Hoa Dung ôn chuyện2021-04-21 21:21
 • #1550: Chương 1552 khách không mời mà đến tới2021-04-21 21:21
 • #1551: Chương 1553 có đại sự xảy ra2021-04-21 21:21
 • #1552: Chương 1554 xảo liên đẻ non2021-04-21 21:21
 • #1553: Chương 1555 đi nhà ai dưỡng bệnh2021-04-21 21:21
 • #1554: Chương 1556 ai vui mừng ai ưu2021-04-21 21:21
 • #1555: Chương 1557 ai bối hắc oa2021-04-21 21:21
 • #1556: Chương 1558 ngươi là ta duy nhất2021-04-21 21:21
 • #1557: Chương 1559 Vương thị xem xảo liên2021-04-21 21:21
 • #1558: Chương 1558 không làm điểm chuyện tốt2021-04-21 21:22
 • #1559: Chương 1560 một đôi cẩu nam nữ2021-04-21 21:22
 • #1560: Chương 1562 ba ngày khoa khảo2021-04-21 21:22
 • #1561: Chương 1563 chột dạ Tam Lang2021-04-21 21:22
 • #1562: Chương 1564 Tam Lang hộ tức phụ2021-04-21 21:22
 • #1563: Chương 1565 Vương thị ghen tị2021-04-21 21:22
 • #1564: Chương 1566 trong lòng điền viên2021-04-21 21:22
 • #1565: Chương 1567 xảo liên lo lắng2021-04-21 21:22
 • #1566: Chương 1568 vợ chồng son thân cận2021-04-21 21:22
 • #1567: Chương 1569 tổ phụ thực vừa lòng2021-04-21 21:23
 • #1568: Chương 1570 tới cái bạch y nam2021-04-21 21:23
 • #1569: Chương 1571 không ai biết thiên hạ2021-04-21 21:23
 • #1570: Chương 1572 trong lòng chỉ có ngươi2021-04-21 21:23
 • #1571: Chương 1573 lại phải có thú2021-04-21 21:23
 • #1572: Chương 1574 tổ phụ thật cao hứng2021-04-21 21:23
 • #1573: Chương 1575 Mã thị vựng đồ ăn2021-04-21 21:24
 • #1574: Chương 1576 có người mông vòng2021-04-21 21:24
 • #1575: Chương 1577 thực sự có ý tứ2021-04-21 21:24
 • #1576: Chương 1578 Tam Lang chạy trốn2021-04-21 21:24
 • #1577: Chương 1579 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 21:25
 • #1578: Chương 1580 Tam Lang ở trấn trên2021-04-21 21:25
 • #1579: Chương 1581 làm ta thân một chút2021-04-21 21:25
 • #1580: Chương 1582 Vương thị cố ý2021-04-21 21:25
 • #1581: Chương 1583 Cửu vương gia tới2021-04-21 21:25
 • #1582: Chương 1584 Toa Liên khổ trung2021-04-21 21:26
 • #1583: Chương 1585 Diệu Nhi khuyên2021-04-21 21:26
 • #1584: Chương 1586 hiền lành đại thần2021-04-21 21:26
 • #1585: Chương 1587 cùng đi trong thôn2021-04-21 21:26
 • #1586: Chương 1588 nhận cái kết nghĩa2021-04-21 21:26
 • #1587: Chương 1589 không nghĩ thấy người2021-04-21 21:27
 • #1588: Chương 1590 nô tỳ kêu phục linh2021-04-21 21:27
 • #1589: Chương 1591 vì bằng hữu suy nghĩ2021-04-21 21:27
 • #1590: Chương 1592 Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 21:27
 • #1591: Chương 1593 cha mẹ ý tưởng2021-04-21 21:27
 • #1592: Chương 1594 đi đại biểu cô gia2021-04-21 21:27
 • #1593: Chương 1595 cho nhau thử2021-04-21 21:27
 • #1594: Chương 1596 bất đồng ở chung2021-04-21 21:28
 • #1595: Chương 1597 muốn khai tiệm cơm Tây2021-04-21 21:28
 • #1596: Chương 1598 biểu cô gia thân phận2021-04-21 21:28
 • #1597: Chương 1599 rốt cuộc xác định2021-04-21 21:28
 • #1598: Chương 1600 minh ám trái lại2021-04-21 21:28
 • #1599: Chương 1601 tiểu nhân đắc chí tương2021-04-21 21:28
 • #1600: Chương 1602 Tần Miêu Miêu ý tưởng2021-04-21 21:28
 • #1601: Chương 1603 người nào đó ở dưới giường2021-04-21 21:28
 • #1602: Chương 1604 cùng cha mẹ một phòng2021-04-21 21:29
 • #1603: Chương 1605 tao hóa biến thục nữ2021-04-21 21:29
 • #1604: Chương 1606 rốt cuộc nghĩ thông suốt2021-04-21 21:29
 • #1605: Chương 1607 Đinh phủ nữ quyến2021-04-21 21:29
 • #1606: Chương 1608 tân đại chất nữ2021-04-21 21:29
 • #1607: Chương 1609 đinh phu nhân muốn nhờ2021-04-21 21:29
 • #1608: Chương 1610 Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 21:29
 • #1609: Chương 1611 cho nhau ngụy trang đi2021-04-21 21:29
 • #1610: Chương 1612 không được dùng sắc đẹp2021-04-21 21:29
 • #1611: Chương 1613 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 21:30
 • #1612: Chương 1614 cho ngươi làm cơm Tây2021-04-21 21:30
 • #1613: Chương 1615 Đinh phủ loạn sự2021-04-21 21:30
 • #1614: Chương 1616 mạc danh địch nhân2021-04-21 21:30
 • #1615: Chương 1617 huynh đệ trong lòng2021-04-21 21:31
 • #1616: Chương 1618 không có việc gì tìm việc2021-04-21 21:31
 • #1617: Chương 1619 công bằng đầu phiếu2021-04-21 21:31
 • #1618: Chương 1620 mỗi người bất bình2021-04-21 21:31
 • #1619: Chương 1621 huynh đệ đã trở lại2021-04-21 21:31
 • #1620: Chương 1622 Mã thị phán đoán2021-04-21 21:31
 • #1621: Chương 1623 Phó Bân lại tới nữa2021-04-21 21:32
 • #1622: Chương 1624 Lý Mộng Tiên sinh con2021-04-21 21:32
 • #1623: Chương 1625 mời tổ phụ gia2021-04-21 21:33
 • #1624: Chương 1626 Mã thị xúi giục2021-04-21 21:33
 • #1625: Chương 1627 Mã thị tâm quá hắc2021-04-21 21:33
 • #1626: Chương 1628 lập tức liền phản kích2021-04-21 21:33
 • #1627: Chương 1629 trát chết lão chủ chứa2021-04-21 21:33
 • #1628: Chương 1630 Hoa Kế Nghiệp tặng lễ2021-04-21 21:34
 • #1629: Chương 1631 chậm rãi tra tấn ngươi2021-04-21 21:34
 • #1630: Chương 1632 đồng sinh yết bảng2021-04-21 21:34
 • #1631: Chương 1633 không nhìn thấy Tam Lang2021-04-21 21:34
 • #1632: Chương 1634 Tam Lang không trở về2021-04-21 21:34
 • #1633: Chương 1635 đi tìm Huyền An Bổn2021-04-21 21:34
 • #1634: Chương 1636 đi Đại Lang gia2021-04-21 21:34
 • #1635: Chương 1637 trở về Hà Loan thôn2021-04-21 21:35
 • #1636: Chương 1638 tự mình an ủi trung2021-04-21 21:35
 • #1637: Chương 1639 nhà ngoại báo tin vui2021-04-21 21:35
 • #1638: Chương 1640 vĩnh viễn bồi ngươi2021-04-21 21:35
 • #1639: Chương 1641 Tần Miêu Miêu lại tới2021-04-21 21:35
 • #1640: Chương 1642 náo nhiệt người nhà2021-04-21 21:35
 • #1641: Chương 1643 như cũ không phục2021-04-21 21:36
 • #1642: Chương 1644 ngũ thúc khai trương2021-04-21 21:36
 • #1643: Chương 1645 xúi giục chơi bái2021-04-21 21:36
 • #1644: Chương 1646 chuẩn bị khai trương2021-04-21 21:36
 • #1645: Chương 1647 cũng coi như là bằng hữu2021-04-21 21:36
 • #1646: Chương 1648 bằng hữu chân chính2021-04-21 21:36
 • #1647: Chương 1649 cửa hàng bán hoa khai trương2021-04-21 21:37
 • #1648: Chương 1650 bí mật khó giữ nếu nhiều người biết loạn2021-04-21 21:37
 • #1649: Chương 1651 bạch y nam lại đến2021-04-21 21:37
 • #1650: Chương 1652 khai trương thực viên mãn2021-04-21 21:37
 • #1651: Chương 1653 lại đi xem tổ mẫu2021-04-21 21:37
 • #1652: Chương 1654 Mã thị muốn điên rồi2021-04-21 21:37
 • #1653: Chương 1655 tứ thúc đã trở lại2021-04-21 21:37
 • #1654: Chương 1656 cùng xảo liên tâm sự2021-04-21 21:38
 • #1655: Chương 1657 xảo liên biến hóa2021-04-21 21:38
 • #1656: Chương 1658 xảo liên hiểu chuyện2021-04-21 21:38
 • #1657: Chương 1659 lại muốn chơi tâm nhãn2021-04-21 21:38
 • #1658: Chương 1660 Mã thị không hài lòng2021-04-21 21:38
 • #1659: Chương 1661 tứ thúc thực thông minh2021-04-21 21:38
 • #1660: Chương 1662 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 21:38
 • #1661: Chương 1663 về nhà lại khai sảo2021-04-21 21:39
 • #1662: Chương 1664 Mã thị sợ hãi2021-04-21 21:39
 • #1663: Chương 1665 nhị lão đi trấn trên2021-04-21 21:39
 • #1664: Chương 1666 Mã thị thỏa mãn2021-04-21 21:39
 • #1665: Chương 1667 đi tiếp lão gia tử2021-04-21 21:39
 • #1666: Chương 1668 hâm mộ nhân gia2021-04-21 21:39
 • #1667: Chương 1669 né tránh Mã thị2021-04-21 21:40
 • #1668: Chương 1670 ngươi thiếu một cái mệnh2021-04-21 21:40
 • #1669: Chương 1671 tuyệt đối là kẻ thù2021-04-21 21:40
 • #1670: Chương 1672 ta thật sự sốt ruột2021-04-21 21:40
 • #1671: Chương 1673 đều không phải người tốt2021-04-21 21:40
 • #1672: Chương 1674 thật sự buông tay2021-04-21 21:40
 • #1673: Chương 1675 Đinh Lam Kiều tới2021-04-21 21:40
 • #1674: Chương 1676 bất phàm nha hoàn2021-04-21 21:40
 • #1675: Chương 1677 Diệu Nhi chỉ đạo2021-04-21 21:40
 • #1676: Chương 1678 Tần Miêu Miêu ghen ghét2021-04-21 21:41
 • #1677: Chương 1679 Tần Miêu Miêu khai trương2021-04-21 21:41
 • #1678: Chương 1680 cùng tứ thúc hồi thôn2021-04-21 21:41
 • #1679: Chương 1681 xảo liên tín nhiệm2021-04-21 21:41
 • #1680: Chương 1682 vẫn là quá tuổi trẻ2021-04-21 21:41
 • #1681: Chương 1683 Lý Xảo Liên khóc lóc kể lể2021-04-21 21:41
 • #1682: Chương 1684 xem thường bọn họ2021-04-21 21:41
 • #1683: Chương 1685 xảo liên lựa chọn2021-04-21 21:41
 • #1684: Chương 1686 lá sen tìm việc2021-04-21 21:42
 • #1685: Chương 1687 Mã thị nhận túng2021-04-21 21:42
 • #1686: Chương 1688 xảo liên thí Tam Lang2021-04-21 21:42
 • #1687: Chương 1689 đi thỉnh Trần Tú Hà2021-04-21 21:42
 • #1688: Chương 1690 thử Trần Tú Hà2021-04-21 21:42
 • #1689: Chương 1691 người xấu hoạt động2021-04-21 21:42
 • #1690: Chương 1692 đáng sợ nhân tâm2021-04-21 21:43
 • #1691: Chương 1693 của hồi môn thiếu điểm hảo2021-04-21 21:43
 • #1692: Chương 1694 Đinh Lam Kiều xin lỗi2021-04-21 21:43
 • #1693: Chương 1695 tổ phụ tìm mặt mũi2021-04-21 21:43
 • #1694: Chương 1696 lão gia tử cao hứng2021-04-21 21:43
 • #1695: Chương 1697 xảo liên xúc động2021-04-21 21:43
 • #1696: Chương 1698 lại tới tìm sự tình2021-04-21 21:43
 • #1697: Chương 1699 có tân đối sách2021-04-21 21:44
 • #1698: Chương 1700 có tân đối sách2021-04-21 21:44
 • #1699: Chương 1701 người này rất biết điều2021-04-21 21:44
 • #1700: Chương 1702 Diệu Nhi thực vô tội2021-04-21 21:44
 • #1701: Chương 1703 đều là bằng hữu2021-04-21 21:44
 • #1702: Chương 1704 bên hồ lãng mạn2021-04-21 21:44
 • #1703: Chương 1705 nhìn ra vấn đề2021-04-21 21:44
 • #1704: Chương 1706 phát hiện đại bí mật2021-04-21 21:44
 • #1705: Chương 1707 tâm trọng ca ca2021-04-21 21:44
 • #1706: Chương 1708 của hồi môn sự tình2021-04-21 21:45
 • #1707: Chương 1709 sòng bạc ngộ người quen2021-04-21 21:45
 • #1708: Chương 1710 cao thủ đối chọi2021-04-21 21:45
 • #1709: Chương 1711 một nhà hai tú tài2021-04-21 21:45
 • #1710: Chương 1712 Mã thị tuyệt vọng2021-04-21 21:45
 • #1711: Chương 1713 không đi cũng không được2021-04-21 21:45
 • #1712: Chương 1714 sung sướng gia yến2021-04-21 21:45
 • #1713: Chương 1715 đại tỷ đã trở lại2021-04-21 21:45
 • #1714: Chương 1716 còn muốn đi nhà cũ2021-04-21 21:46
 • #1715: Chương 1717 Mã thị này tâm thái2021-04-21 21:46
 • #1716: Chương 1718 tỷ muội nói dạ thoại2021-04-21 21:46
 • #1717: Chương 1719 biểu cô muốn nhờ xe2021-04-21 21:46
 • #1718: Chương 1720 bảo đảm có mục đích2021-04-21 21:46
 • #1719: Chương 1721 một bao thộn viên2021-04-21 21:46
 • #1720: Chương 1722 thí cũng không vớt đến2021-04-21 21:46
 • #1721: Chương 1723 Tần Thu Phong trở về2021-04-21 21:46
 • #1722: Chương 1724 một hồi khổ nhục kế2021-04-21 21:46
 • #1723: Chương 1725 Quốc công phủ có việc2021-04-21 21:47
 • #1724: Chương 1726 mời biểu cô gia2021-04-21 21:47
 • #1725: Chương 1727 nguyên lai là như thế này2021-04-21 21:47
 • #1726: Chương 1728 Mạc gia tứ tượng2021-04-21 21:47
 • #1727: Chương 1729 giả tàng bảo2021-04-21 21:47
 • #1728: Chương 1730 lấy giả nhưng đánh tráo2021-04-21 21:47
 • #1729: Chương 1731 minh hại lá sen2021-04-21 21:47
 • #1730: Chương 1732 không thể buông tha ngươi2021-04-21 21:47
 • #1731: Chương 1733 lá sen hài tử2021-04-21 21:47
 • #1732: Chương 1734 Mã thị nhược điểm2021-04-21 21:48
 • #1733: Chương 1735 thê thiếp quy vị2021-04-21 21:48
 • #1734: Chương 1736 không bớt lo người2021-04-21 21:48
 • #1735: Chương 1737 thúc thúc nhóm cãi nhau2021-04-21 21:48
 • #1736: Chương 1738 ngũ thúc bánh nướng áp chảo2021-04-21 21:48
 • #1737: Chương 1739 Mã thị sinh khí2021-04-21 21:48
 • #1738: Chương 1740 lão gia tử vào kinh2021-04-21 21:48
 • #1739: Chương 1741 Quốc công phủ tiến triển2021-04-21 21:48
 • #1740: Chương 1742 xác định không biết2021-04-21 21:49
 • #1741: Chương 1743 đi gặp bạn tốt2021-04-21 21:49
 • #1742: Chương 1744 Mã thị đối lá sen2021-04-21 21:49
 • #1743: Chương 1745 Tiêu Cẩn thực thông minh2021-04-21 21:49
 • #1744: Chương 1747 Thiên Thư cùng Thiên Lạc2021-04-21 21:49
 • #1745: Chương 1748 Thiên Lạc thiệt tình2021-04-21 21:50
 • #1746: Chương 1749 rốt cuộc hòa hảo2021-04-21 21:50
 • #1747: Chương 1750 khuê mật lặng lẽ lời nói2021-04-21 21:50
 • #1748: Chương 1751 đơn giản hạnh phúc2021-04-21 21:50
 • #1749: Chương 1752 mệt đều đáng giá2021-04-21 21:50
 • #1750: Chương 1753 nào đều có nữ nhân2021-04-21 21:51
 • #1751: Chương 1754 tổ phụ đi Thiên phủ2021-04-21 21:51
 • #1752: Chương 1755 mở rộng ra tầm mắt2021-04-21 21:51
 • #1753: Chương 1756 cổ kim sai biệt2021-04-21 21:51
 • #1754: Chương 1757 lão gia tử hồi thôn2021-04-21 21:51
 • #1755: Chương 1758 lão gia tử thay đổi2021-04-21 21:51
 • #1756: Chương 1760 trong nhà ấm áp2021-04-21 21:51
 • #1757: Chương 1761 phương sĩ sơ huynh muội2021-04-21 21:51
 • #1758: Chương 1762 người này rất có tài2021-04-21 21:51
 • #1759: Chương 1763 nên tới tới2021-04-21 21:52
 • #1760: Chương 1764 lương tâm còn chưa mẫn2021-04-21 21:52
 • #1761: Chương 1765 là hảo vẫn là hư2021-04-21 21:52
 • #1762: Chương 1766 tàng đến không cạn a2021-04-21 21:52
 • #1763: Chương 1767 Mã thị muốn xuống tay2021-04-21 21:52
 • #1764: Chương 1768 thật giả bạch ngọc cầu2021-04-21 21:52
 • #1765: Chương 1769 tổ phụ ái hưởng thụ2021-04-21 21:52
 • #1766: Chương 1770 cũng muốn phân ly canh2021-04-21 21:52
 • #1767: Chương 1771 bắt đầu xem tuồng2021-04-21 21:53
 • #1768: Chương 1772 xác thật thực náo nhiệt2021-04-21 21:53
 • #1769: Chương 1773 lại đều có tâm tư2021-04-21 21:53
 • #1770: Chương 1774 lại bắt đầu nội chiến2021-04-21 21:53
 • #1771: Chương 1775 phủng Tần Miêu Miêu2021-04-21 21:53
 • #1772: Chương 1776 Bạch Diệc Nam chỗ ở2021-04-21 21:53
 • #1773: Chương 1777 một cái bình dấm chua2021-04-21 21:53
 • #1774: Chương 1778 Mã thị khác thường2021-04-21 21:53
 • #1775: Chương 1779 có hảo biện pháp2021-04-21 21:53
 • #1776: Chương 1781 cho nhau có mục đích2021-04-21 21:54
 • #1777: Chương 1782 địch nhân càng cẩn thận2021-04-21 21:54
 • #1778: Chương 1783 các có các tâm tư2021-04-21 21:54
 • #1779: Chương 1784 đại kế thành công2021-04-21 21:54
 • #1780: Chương 1785 lá sen dị thường2021-04-21 21:54
 • #1781: Chương 1786 thật sự có mang2021-04-21 21:54
 • #1782: Chương 1787 cho nhau lợi thế2021-04-21 21:54
 • #1783: Chương 1788 đều hoài nghi hài tử2021-04-21 21:54
 • #1784: Chương 1789 người a muốn chính trực2021-04-21 21:55
 • #1785: Chương 1790 cô nương Đỗ Liễu Diệp2021-04-21 21:55
 • #1786: Chương 1791 ta nhưng không lừa ngươi2021-04-21 21:55
 • #1787: Chương 1792 hẳn là khả năng2021-04-21 21:55
 • #1788: Chương 1793 chưa bao giờ có gương mặt tươi cười2021-04-21 21:55
 • #1789: Chương 1794 nhàm chán Chu thị2021-04-21 21:55
 • #1790: Chương 1795 Quốc công phủ tẩy bài2021-04-21 21:55
 • #1791: Chương 1796 nói Huyền gia hảo2021-04-21 21:55
 • #1792: Chương 1797 người nào đó đã trở lại2021-04-21 21:55
 • #1793: Chương 1798 hai vợ chồng làm cục2021-04-21 21:56
 • #1794: Chương 1799 lá sen tin2021-04-21 21:56
 • #1795: Chương 1800 Vương thị đã biết2021-04-21 21:56
 • #1796: Chương 1801 ai cũng không đáng tin cậy2021-04-21 21:56
 • #1797: Chương 1802 thu hoạch ngoài ý muốn2021-04-21 21:56
 • #1798: Chương 1803 đồng ruộng đom đóm2021-04-21 21:56
 • #1799: Chương 1804 Mã thị lại thất vọng2021-04-21 21:56
 • #1800: Chương 1805 Tần Miêu Miêu ý tưởng2021-04-21 21:56
 • #1801: Chương 1806 biểu ca thỉnh cầu2021-04-21 21:57
 • #1802: Chương 1807 là cái hảo cô nương2021-04-21 21:57
 • #1803: Chương 1808 thật giống người một nhà2021-04-21 21:57
 • #1804: Chương 1809 việc này rất có diễn2021-04-21 21:57
 • #1805: Chương 1810 Tần Miêu Miêu lại tới2021-04-21 21:57
 • #1806: Chương 1811 hai người đều vào kinh2021-04-21 21:57
 • #1807: Chương 1812 ấm áp đại tỷ gia2021-04-21 21:57
 • #1808: Chương 1813 lão phu nhân đổi mới2021-04-21 21:57
 • #1809: Chương 1814 phương đại phu nhân tới2021-04-21 21:57
 • #1810: Chương 1815 địa lao không an toàn2021-04-21 21:57
 • #1811: Chương 1816 trên đường ngộ nguy hiểm2021-04-21 21:58
 • #1812: Chương 1817 thật sự rất nguy hiểm2021-04-21 21:58
 • #1813: Chương 1818 có chút đoán không ra2021-04-21 21:58
 • #1814: Chương 1819 phân tích đêm nay sự2021-04-21 21:58
 • #1815: Chương 1820 mười vạn phần quan tâm2021-04-21 21:58
 • #1816: Chương 1821 tương lai tưởng tượng2021-04-21 21:58
 • #1817: Chương 1822 khai tông lập phái cảm2021-04-21 21:58
 • #1818: Chương 1823 Toa Liên phiền não2021-04-21 21:58
 • #1819: Chương 1824 người này không đơn giản2021-04-21 21:58
 • #1820: Chương 1825 bên hồ đi vẽ tranh2021-04-21 21:58
 • #1821: Chương 1826 hy vọng cùng hiện thực2021-04-21 21:59
 • #1822: Chương 1827 trở lại Hà Loan thôn2021-04-21 21:59
 • #1823: Chương 1828 rốt cuộc chuyện gì2021-04-21 21:59
 • #1824: Chương 1829 đều phải hạ sát thủ2021-04-21 21:59
 • #1825: Chương 1830 biểu ca tâm động2021-04-21 21:59
 • #1826: Chương 1831 lại thấy Đỗ cô nương2021-04-21 21:59
 • #1827: Chương 1832 hạnh phúc quá nhiều2021-04-21 21:59
 • #1828: Chương 1833 vẫn là không manh mối2021-04-21 21:59
 • #1829: Chương 1834 Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 21:59
 • #1830: Chương 1835 Đinh phủ loạn sự2021-04-21 21:59
 • #1831: Chương 1836 kỳ ba Đinh Mạnh Lương2021-04-21 22:00
 • #1832: Chương 1837 hoa tỷ tỷ tới2021-04-21 22:00
 • #1833: Chương 1838 Hà Loan thôn cảnh đẹp2021-04-21 22:00
 • #1834: Chương 1839 Phó Bân trung xà độc2021-04-21 22:00
 • #1835: Chương 1840 chỉ có thể chờ2021-04-21 22:00
 • #1836: Chương 1841 ta không chê ngươi2021-04-21 22:00
 • #1837: Chương 1842 thành thật lá liễu2021-04-21 22:01
 • #1838: Chương 1843 xấu hổ biểu ca2021-04-21 22:01
 • #1839: Chương 1844 Phó Bân tới nói lời cảm tạ2021-04-21 22:01
 • #1840: Chương 1845 trúng độc ngày đó2021-04-21 22:01
 • #1841: Chương 1846 Tần Miêu Miêu bị bệnh2021-04-21 22:01
 • #1842: Chương 1847 qua mùa đông áo bông2021-04-21 22:02
 • #1843: Chương 1848 ban đêm cảnh thu2021-04-21 22:02
 • #1844: Chương 1849 Lưu Mộc Dương tới2021-04-21 22:02
 • #1845: Chương 1850 huynh muội đi Đỗ gia2021-04-21 22:02
 • #1846: Chương 1851 cảm động thời khắc2021-04-21 22:03
 • #1847: Chương 1852 lão Hoa gia tức phụ2021-04-21 22:03
 • #1848: Chương 1853 diễn tỷ muội tình thâm2021-04-21 22:03
 • #1849: Chương 1854 đi xem Hoa Điền Điền2021-04-21 22:03
 • #1850: Chương 1855 Mã thị lại tìm việc2021-04-21 22:03
 • #1851: Chương 1856 dọn cục đá tạp chân2021-04-21 22:03
 • #1852: Chương 1857 đồng dạng ánh trăng2021-04-21 22:03
 • #1853: Chương 1858 lại ra đại sự2021-04-21 22:03
 • #1854: Chương 1859 lá sen đẻ non2021-04-21 22:04
 • #1855: Chương 1860 nơi này còn có việc2021-04-21 22:04
 • #1856: Chương 1861 sung sướng người một nhà2021-04-21 22:04
 • #1857: Chương 1862 chính thê cùng tiểu thiếp2021-04-21 22:04
 • #1858: Chương 1863 hai vợ chồng đánh nhau2021-04-21 22:04
 • #1859: Chương 1864 lão gia tử dạy con2021-04-21 22:04
 • #1860: Chương 1865 Mã thị đầu đau2021-04-21 22:04
 • #1861: Chương 1866 Phùng thị đau lòng2021-04-21 22:04
 • #1862: Chương 1867 biểu ca biến hóa2021-04-21 22:05
 • #1863: Chương 1868 người nào đó đã trở lại2021-04-21 22:05
 • #1864: Chương 1869 Đinh Lam Lăng xảy ra chuyện2021-04-21 22:05
 • #1865: Chương 1870 đinh phu nhân tín nhiệm2021-04-21 22:05
 • #1866: Chương 1871 Đinh Lam Kiều ác độc2021-04-21 22:05
 • #1867: Chương 1872 một đám ngu xuẩn2021-04-21 22:05
 • #1868: Chương 1873 vẫn là xem chứng cứ2021-04-21 22:05
 • #1869: Chương 1874 Liễu di nương rời đi2021-04-21 22:05
 • #1870: Chương 1875 ngươi dám vu hãm ta2021-04-21 22:06
 • #1871: Chương 1876 Đinh Lam Lăng trong sạch2021-04-21 22:06
 • #1872: Chương 1877 đinh phu nhân té xỉu2021-04-21 22:06
 • #1873: Chương 1878 việc này có kỳ quặc2021-04-21 22:06
 • #1874: Chương 1879 Đinh gia nhân tâm tư2021-04-21 22:06
 • #1875: Chương 1880 ngốc thiếu trương di nương2021-04-21 22:06
 • #1876: Chương 1881 Liễu di nương thủ đoạn2021-04-21 22:06
 • #1877: Chương 1882 đáng sợ nữ nhân2021-04-21 22:06
 • #1878: Chương 1883 đinh phu nhân đã tới2021-04-21 22:06
 • #1879: Chương 1884 về sau rõ ràng2021-04-21 22:07
 • #1880: Chương 1885 Đinh thượng thư khó hiểu2021-04-21 22:07
 • #1881: Chương 1886 thiếu chút nữa lòi2021-04-21 22:07
 • #1882: Chương 1887 chị dâu em chồng nói khuê lời nói2021-04-21 22:07
 • #1883: Chương 1888 Phó Bân tới tặng lễ2021-04-21 22:07
 • #1884: Chương 1889 thân nhân cổ vũ2021-04-21 22:07
 • #1885: Chương 1890 Lưu thị đi chợ2021-04-21 22:07
 • #1886: Chương 1891 tái ngộ kia thư sinh2021-04-21 22:07
 • #1887: Chương 1892 cùng biểu muội đi dạo phố2021-04-21 22:08
 • #1888: Chương 1893 dối trá nữ nhân2021-04-21 22:08
 • #1889: Chương 1894 đều là ta sai2021-04-21 22:08
 • #1890: Chương 1895 Vương ngự sử trở về2021-04-21 22:08
 • #1891: Chương 1896 Huyền lão gia tử tới2021-04-21 22:08
 • #1892: Chương 1897 Đinh gia lại cãi nhau2021-04-21 22:08
 • #1893: Chương 1898 Đinh Lam Kiều mặt2021-04-21 22:09
 • #1894: Chương 1899 ngoài ý muốn lai khách2021-04-21 22:09
 • #1895: Chương 1900 một liều chất xúc tác2021-04-21 22:09
 • #1896: Chương 1901 trương di nương tới cầu2021-04-21 22:10
 • #1897: Chương 1902 Mã thị ý tưởng2021-04-21 22:10
 • #1898: Chương 1903 nhất thân tiểu nhi tử2021-04-21 22:10
 • #1899: Chương 1904 tiện nhân thành thật2021-04-21 22:10
 • #1900: Chương 1905 Đinh Lam Kiều sợ hãi2021-04-21 22:10
 • #1901: Chương 1906 Đinh Lam Kiều hôn mê2021-04-21 22:11
 • #1902: Chương 1907 nhà cũ không an ổn2021-04-21 22:11
 • #1903: Chương 1908 tâm tư đều rối loạn2021-04-21 22:12
 • #1904: Chương 1909 miệng vết thương nghiêm trọng2021-04-21 22:12
 • #1905: Chương 1910 này mặt không cứu2021-04-21 22:12
 • #1906: Chương 1911 lòng yên tĩnh đã trở lại2021-04-21 22:12
 • #1907: Chương 1912 không cần ma phí tán2021-04-21 22:13
 • #1908: Chương 1913 nhà cũ muốn loạn a2021-04-21 22:13
 • #1909: Chương 1914 Ngụy Hân hảo nhãn lực2021-04-21 22:13
 • #1910: Chương 1915 ngoài ý muốn đánh nhau2021-04-21 22:13
 • #1911: Chương 1916 xấu hổ gặp nhau2021-04-21 22:13
 • #1912: Chương 1917 biểu ca tâm loạn2021-04-21 22:14
 • #1913: Chương 1918 xem người hẹn hò đi2021-04-21 22:14
 • #1914: Chương 1919 đỗ lão cha lo lắng2021-04-21 22:14
 • #1915: Chương 1920 đều tụ nhà mình2021-04-21 22:14
 • #1916: Chương 1921 hỉ sự định ra tới2021-04-21 22:14
 • #1917: Chương 1922 đại cữu gia ăn cơm2021-04-21 22:14
 • #1918: Chương 1923 lại lần nữa đi Đinh phủ2021-04-21 22:15
 • #1919: Chương 1924 cha mẹ cũng tới2021-04-21 22:15
 • #1920: Chương 1925 người nào đó nghe cửa sổ cùng2021-04-21 22:15
 • #1921: Chương 1926 nhà cũ đánh nhau2021-04-21 22:15
 • #1922: Chương 1927 bệnh căn còn giữ2021-04-21 22:15
 • #1923: Chương 1928 tạm thời an ổn2021-04-21 22:16
 • #1924: Chương 1929 trợ giúp Đinh Lam Lăng2021-04-21 22:16
 • #1925: Chương 1930 cuối cùng khuyên giải2021-04-21 22:16
 • #1926: Chương 1931 thật sự không hối hận2021-04-21 22:16
 • #1927: Chương 1932 đinh phu nhân che giấu2021-04-21 22:17
 • #1928: Chương 1933 Trần Tú Hà lại tới2021-04-21 22:17
 • #1929: Chương 1934 trong lòng không thoải mái2021-04-21 22:17
 • #1930: Chương 1935 cha tới trấn trên2021-04-21 22:17
 • #1931: Chương 1936 đi tiếp tổ phụ mẫu2021-04-21 22:17
 • #1932: Chương 1937 hai vợ chồng già đi rồi2021-04-21 22:18
 • #1933: Chương 1938 lam lăng tính toán2021-04-21 22:18
 • #1934: Chương 1939 âm u một chỗ2021-04-21 22:18
 • #1935: Chương 1940 Đinh thượng thư cảm kích2021-04-21 22:18
 • #1936: Chương 1941 không đơn giản người2021-04-21 22:18
 • #1937: Chương 1942 Mã thị tâm tình2021-04-21 22:18
 • #1938: Chương 1943 thật là phiền nhân tinh2021-04-21 22:18
 • #1939: Chương 1944 quốc công gia tới2021-04-21 22:18
 • #1940: Chương 1945 cha mẹ không yên tâm2021-04-21 22:19
 • #1941: Chương 1946 hiện giờ Hoa phủ2021-04-21 22:19
 • #1942: Chương 1947 Hoa gia tình hình gần đây2021-04-21 22:19
 • #1943: Chương 1948 hoa lão gia tâm tư2021-04-21 22:19
 • #1944: Chương 1949 Hà Loan thôn trên đường2021-04-21 22:19
 • #1945: Chương 1950 nói thật sự hòa hợp2021-04-21 22:19
 • #1946: Chương 1951 đại sự có nhất định2021-04-21 22:19
 • #1947: Chương 1952 đây là cái trách nhiệm2021-04-21 22:19
 • #1948: Chương 1953 Phó Bân lại tới nữa2021-04-21 22:19
 • #1949: Chương 1954 Lý Xảo Liên khóc lóc kể lể2021-04-21 22:20
 • #1950: Chương 1955 xảo liên đường lui2021-04-21 22:20
 • #1951: Chương 1956 Bạch Diệc Nam lại tới2021-04-21 22:20
 • #1952: Chương 1957 Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 22:20
 • #1953: Chương 1958 bắt đầu tìm người2021-04-21 22:20
 • #1954: Chương 1959 hồi Hà Loan thôn đi2021-04-21 22:21
 • #1955: Chương 1960 Mã thị biểu diễn2021-04-21 22:21
 • #1956: Chương 1961 trấn trên tiếp tổ phụ2021-04-21 22:21
 • #1957: Chương 1962 như thế nào đi tìm người2021-04-21 22:21
 • #1958: Chương 1963 Mã thị trong lòng khổ2021-04-21 22:21
 • #1959: Chương 1964 như thế nào đi tìm người2021-04-21 22:22
 • #1960: Chương 1965 ngày mai tiếp tục tìm2021-04-21 22:22
 • #1961: Chương 1966 không yên tĩnh đêm2021-04-21 22:22
 • #1962: Chương 1967 còn không có tìm được người2021-04-21 22:22
 • #1963: Chương 1968 còn phải tiếp tục tìm2021-04-21 22:22
 • #1964: Chương 1969 giận dỗi cơm chiều2021-04-21 22:22
 • #1965: Chương 1970 nhà mình sung sướng2021-04-21 22:23
 • #1966: Chương 1971 Mã thị không cam lòng2021-04-21 22:23
 • #1967: Chương 1972 vẫn là có ý tưởng2021-04-21 22:23
 • #1968: Chương 1973 Đinh Lam Lăng trở về2021-04-21 22:23
 • #1969: Chương 1974 Đinh Lam Kiều hiện trạng2021-04-21 22:23
 • #1970: Chương 1975 lại có tân tình huống2021-04-21 22:23
 • #1971: Chương 1976 rốt cuộc là người phương nào2021-04-21 22:23
 • #1972: Chương 1977 cha mẹ tới đưa đồ ăn2021-04-21 22:24
 • #1973: Chương 1978 đi đại cữu trong nhà2021-04-21 22:24
 • #1974: Chương 1979 đi Trần Tú Hà gia2021-04-21 22:24
 • #1975: Chương 1980 Tần Miêu Miêu thượng nói2021-04-21 22:24
 • #1976: Chương 1981 tô phương thần lại tới2021-04-21 22:24
 • #1977: Chương 1982 Trần Tú Hà trong lòng2021-04-21 22:24
 • #1978: Chương 1983 giáo đệ đệ làm người2021-04-21 22:24
 • #1979: Chương 1984 Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 22:25
 • #1980: Chương 1985 nên muốn động thủ2021-04-21 22:25
 • #1981: Chương 1986 Phó Bân nghĩ như thế nào2021-04-21 22:25
 • #1982: Chương 1987 tổ phụ rắp tâm thiên2021-04-21 22:25
 • #1983: Chương 1988 Bạch Diệc Nam thổ lộ2021-04-21 22:25
 • #1984: Chương 1989 nay cái thiệt tình loạn2021-04-21 22:25
 • #1985: Chương 1990 cầu hôn tới2021-04-21 22:25
 • #1986: Chương 1991 nhà cũ tân tình huống2021-04-21 22:26
 • #1987: Chương 1992 Mã thị lại khởi sự2021-04-21 22:26
 • #1988: Chương 1993 không dám quá nhảy đát2021-04-21 22:26
 • #1989: Chương 1994 cha mẹ dạy dỗ2021-04-21 22:26
 • #1990: Chương 1995 Mã thị phán đoán2021-04-21 22:26
 • #1991: Chương 1996 lá sen hài tử2021-04-21 22:26
 • #1992: Chương 1997 Đinh Lam Lăng tới2021-04-21 22:27
 • #1993: Chương 1998 Đinh thượng thư tâm tư2021-04-21 22:27
 • #1994: Chương 1999 các loại lễ vật2021-04-21 22:27
 • #1995: Đệ hai ngàn chương ngươi quá thông minh2021-04-21 22:27
 • #1996: Đệ hai ngàn linh một chương Tần Miêu Miêu hận ý2021-04-21 22:27
 • #1997: Đệ hai ngàn linh nhị chương đi tìm Tần Miêu Miêu2021-04-21 22:28
 • #1998: Đệ hai ngàn linh tam chương lại có tân sinh ý2021-04-21 22:28
 • #1999: Đệ hai ngàn linh bốn chương mệnh liền thiếu ngươi2021-04-21 22:28
 • #2000: Đệ hai ngàn linh năm chương nhà cũ lại xảy ra chuyện2021-04-21 22:28
 • #2001: Đệ hai ngàn lẻ sáu chương quan hệ đến bạc2021-04-21 22:28
 • #2002: Đệ hai ngàn linh bảy chương đánh ai chủ ý2021-04-21 22:28
 • #2003: Đệ hai ngàn linh tám chương toan khí quá vọt2021-04-21 22:28
 • #2004: Đệ hai ngàn lẻ chín chương ngoài ý muốn giải quyết2021-04-21 22:28
 • #2005: Đệ hai ngàn linh một mười chương tiễn khách cùng mời2021-04-21 22:29
 • #2006: Đệ hai ngàn linh một mười một chương lại muốn khai chiến2021-04-21 22:29
 • #2007: Đệ hai ngàn linh một mười hai chương sự tình nháo lớn2021-04-21 22:29
 • #2008: Đệ hai ngàn linh một mười ba chương tiếp tứ thúc giằng co2021-04-21 22:29
 • #2009: Đệ hai ngàn linh một mười bốn chương lẫn nhau đùn đẩy2021-04-21 22:29
 • #2010: Đệ hai ngàn linh một mười lăm chương đồ vật thật không có2021-04-21 22:29
 • #2011: Đệ hai ngàn linh một mười sáu chương tổ phụ lập trường2021-04-21 22:29
 • #2012: Đệ hai ngàn linh 17 chương đại cục thay đổi2021-04-21 22:30
 • #2013: Đệ hai ngàn linh 18 chương Mã thị bao che cho con2021-04-21 22:30
 • #2014: Đệ hai ngàn linh một mười chín chương trên mặt đoàn kết2021-04-21 22:30
 • #2015: Đệ hai ngàn linh hai mươi chương hống tổ phụ vui vẻ2021-04-21 22:30
 • #2016: Đệ hai ngàn linh 21 chương có địa phương hài hòa2021-04-21 22:31
 • #2017: Đệ hai ngàn linh 22 chương có địa phương bất an2021-04-21 22:31
 • #2018: Đệ hai ngàn linh 23 chương tứ thúc tới nhờ xe2021-04-21 22:31
 • #2019: Đệ hai ngàn linh 24 chương tứ thúc tưởng phân gia2021-04-21 22:32
 • #2020: Đệ hai ngàn linh 25 chương tô phương thần lại tới2021-04-21 22:32
 • #2021: Đệ hai ngàn linh 26 chương Hoa Dung tới trấn trên2021-04-21 22:32
 • #2022: Đệ hai ngàn linh 27 chương đều là người nào2021-04-21 22:32
 • #2023: Đệ hai ngàn linh 28 chương người này có vấn đề2021-04-21 22:32
 • #2024: Đệ hai ngàn linh 29 chương đại tỷ đã trở lại2021-04-21 22:32
 • #2025: Đệ hai ngàn linh 30 chương Phó Bân chiếm hữu dục2021-04-21 22:32
 • #2026: Đệ hai ngàn linh 31 chương từ đâu ra hài tử2021-04-21 22:32
 • #2027: Đệ hai ngàn linh 32 chương hài tử đi lưu2021-04-21 22:32
 • #2028: Đệ hai ngàn linh 33 chương Mã thị tâm cơ2021-04-21 22:33
 • #2029: Đệ hai ngàn linh 34 chương tỷ hai đi trấn trên2021-04-21 22:33
 • #2030: Đệ hai ngàn linh 35 chương đi trấn trên tiếp người2021-04-21 22:33
 • #2031: Đệ hai ngàn linh 36 chương tứ thúc oán khí2021-04-21 22:33
 • #2032: Đệ hai ngàn linh 37 chương Huyền Văn Tín phiên trướng2021-04-21 22:33
 • #2033: Đệ hai ngàn linh 38 chương tứ thúc nháo phân gia2021-04-21 22:33
 • #2034: Đệ hai ngàn linh 39 chương ra cái sưu chủ ý2021-04-21 22:33
 • #2035: Đệ hai ngàn linh 40 chương thêm cái sưu chủ ý2021-04-21 22:33
 • #2036: Đệ hai ngàn linh 41 chương người tới đều không tốt2021-04-21 22:33
 • #2037: Đệ hai ngàn linh 42 chương kỳ ba Đinh Lam Kiều2021-04-21 22:33
 • #2038: Đệ hai ngàn linh 43 chương thần kỳ huynh muội2021-04-21 22:34
 • #2039: Đệ hai ngàn linh 44 chương người này quá đơn thuần2021-04-21 22:34
 • #2040: Đệ hai ngàn linh 45 chương giúp đỡ tân bằng hữu2021-04-21 22:34
 • #2041: Đệ hai ngàn linh 46 chương đính hôn kỳ định rồi2021-04-21 22:34
 • #2042: Đệ hai ngàn linh 47 chương một đôi đại bảo bối2021-04-21 22:34
 • #2043: Đệ hai ngàn linh 48 chương ghê tởm nữ nhân2021-04-21 22:34
 • #2044: Đệ hai ngàn linh 49 chương Thiên Lạc tương lai2021-04-21 22:34
 • #2045: Đệ hai ngàn linh 50 chương nói lên Huyền Thanh Nhi2021-04-21 22:34
 • #2046: Đệ hai ngàn linh 51 chương lại là kia con ngựa2021-04-21 22:34
 • #2047: Đệ hai ngàn linh 52 chương Phó Bân lại tới nữa2021-04-21 22:34
 • #2048: Đệ hai ngàn linh 53 chương vẫn là tâm không xong2021-04-21 22:35
 • #2049: Đệ hai ngàn linh 54 chương rốt cuộc ai đau2021-04-21 22:35
 • #2050: Đệ hai ngàn linh 55 chương hoa lão gia cho mời2021-04-21 22:35
 • #2051: Đệ hai ngàn linh 56 chương tới chính là thời điểm2021-04-21 22:35
 • #2052: Đệ hai ngàn linh 57 chương đáng giận không đáng thương2021-04-21 22:35
 • #2053: Đệ hai ngàn linh 58 chương vẫn là có gian tế2021-04-21 22:35
 • #2054: Đệ hai ngàn linh 59 chương nay cái náo nhiệt2021-04-21 22:35
 • #2055: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười chương này xem như tình địch2021-04-21 22:35
 • #2056: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười một chương nữ nhân chiến tranh2021-04-21 22:35
 • #2057: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười hai chương chiến tranh tiếp tục2021-04-21 22:35
 • #2058: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười ba chương trước như vậy xong việc2021-04-21 22:36
 • #2059: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười bốn chương đều là có mục đích2021-04-21 22:36
 • #2060: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười lăm chương vẫn là muốn đi2021-04-21 22:36
 • #2061: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười sáu chương hai vợ chồng già lại sảo2021-04-21 22:36
 • #2062: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười bảy chương kế hoạch tiến hành trung2021-04-21 22:36
 • #2063: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười tám chương tiểu nhân ý tưởng2021-04-21 22:36
 • #2064: Đệ hai ngàn lẻ sáu mười chín chương vui vẻ Đỗ gia2021-04-21 22:37
 • #2065: Đệ hai ngàn linh 70 chương bọn buôn người bị trảo2021-04-21 22:37
 • #2066: Đệ hai ngàn linh 71 chương cùng đệ đệ về nhà2021-04-21 22:37
 • #2067: Đệ hai ngàn linh 72 chương tứ tỷ muội tiểu tụ2021-04-21 22:37
 • #2068: Đệ hai ngàn linh 73 chương nha môn người tới2021-04-21 22:37
 • #2069: Đệ hai ngàn linh 74 chương lần này sự lớn2021-04-21 22:37
 • #2070: Đệ hai ngàn linh 75 chương muốn bắt cưỡi ngựa thị2021-04-21 22:37
 • #2071: Đệ hai ngàn linh 76 chương muốn thượng công đường2021-04-21 22:37
 • #2072: Đệ hai ngàn linh 77 chương công đường thượng giằng co2021-04-21 22:37
 • #2073: Đệ hai ngàn linh 78 chương cuối cùng định án2021-04-21 22:38
 • #2074: Đệ hai ngàn linh 79 chương lại bồi năm lượng2021-04-21 22:38
 • #2075: Đệ hai ngàn linh 80 chương rốt cuộc sao hồi sự2021-04-21 22:38
 • #2076: Đệ hai ngàn linh 81 chương tứ thúc tới hỏi sự2021-04-21 22:38
 • #2077: Đệ hai ngàn linh 82 chương Huyền Văn Tín nổi giận2021-04-21 22:38
 • #2078: Đệ hai ngàn linh 83 chương Thiên Lạc giảng nhà cũ2021-04-21 22:38
 • #2079: Đệ hai ngàn linh 84 chương loạn thành một nồi cháo2021-04-21 22:38
 • #2080: Đệ hai ngàn linh 85 chương như thế nào đều không đối2021-04-21 22:38
 • #2081: Đệ hai ngàn linh 86 chương Cửu vương gia tới2021-04-21 22:38
 • #2082: Đệ hai ngàn linh 87 chương Tiêu Cẩn phản đối2021-04-21 22:38
 • #2083: Đệ hai ngàn linh 88 chương tề tụ ở Thiên phủ2021-04-21 22:39
 • #2084: Đệ hai ngàn linh 89 chương vẫn là có ý kiến2021-04-21 22:39
 • #2085: Đệ hai ngàn lẻ chín mười chương muốn động thật2021-04-21 22:39
 • #2086: Đệ hai ngàn lẻ chín mười một chương trong lòng thực sự có số2021-04-21 22:39
 • #2087: Đệ hai ngàn lẻ chín mười hai chương hồi Hà Loan thôn đi2021-04-21 22:39
 • #2088: Đệ hai ngàn lẻ chín mười ba chương thuận lợi hồi kinh2021-04-21 22:39
 • #2089: Đệ hai ngàn lẻ chín mười bốn chương lại đi tổ phụ gia2021-04-21 22:39
 • #2090: Đệ hai ngàn lẻ chín mười lăm chương Mã thị không hài lòng2021-04-21 22:39
 • #2091: Đệ hai ngàn lẻ chín mười sáu chương tổ phụ địa vị2021-04-21 22:39
 • #2092: Đệ hai ngàn lẻ chín mười bảy chương đều đi tìm Phó Bân2021-04-21 22:40
 • #2093: Đệ hai ngàn lẻ chín mười tám chương Liễu di nương tâm tư2021-04-21 22:40
 • #2094: Đệ hai ngàn lẻ chín mười chín chương Phó Bân tư tâm2021-04-21 22:40
 • #2095: Đệ hai ngàn một trăm chương Phó Bân tư tâm2021-04-21 22:40
 • #2096: Đệ hai ngàn 101 chương Liễu di nương hướng đi2021-04-21 22:40
 • #2097: Đệ hai ngàn 102 chương Tần Miêu Miêu tới thỉnh2021-04-21 22:40
 • #2098: Đệ hai ngàn 103 chương Đinh thượng thư tức giận2021-04-21 22:41
 • #2099: Đệ hai ngàn 104 chương tam thúc có động tĩnh2021-04-21 22:41
 • #2100: Đệ hai ngàn 105 chương từng người mục đích2021-04-21 22:41
 • #2101: Đệ hai ngàn 106 chương các hoài quỷ tâm tư2021-04-21 22:41
 • #2102: Đệ hai ngàn 107 chương tổ phụ trong lòng2021-04-21 22:41
 • #2103: Đệ hai ngàn 108 chương lại sảo đi lên2021-04-21 22:41
 • #2104: Đệ hai ngàn 109 chương vì sao tổng cãi nhau2021-04-21 22:41
 • #2105: Đệ hai ngàn 101 mười chương Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 22:41
 • #2106: Đệ hai ngàn 101 mười một chương hai người ngoài khắc khẩu2021-04-21 22:42
 • #2107: Đệ hai ngàn 101 mười hai chương tiếp tục khắc khẩu2021-04-21 22:42
 • #2108: Đệ hai ngàn 101 mười ba chương Tần Miêu Miêu quan tâm2021-04-21 22:42
 • #2109: Đệ hai ngàn 101 mười bốn chương đại biểu cô duy trì2021-04-21 22:42
 • #2110: Đệ hai ngàn 101 mười lăm chương kia cũng không tính khổ2021-04-21 22:42
 • #2111: Đệ hai ngàn 101 mười sáu chương Mã thị khai tiểu sẽ2021-04-21 22:43
 • #2112: Đệ hai ngàn 101 mười bảy chương trong nhà không có tiền2021-04-21 22:43
 • #2113: Đệ hai ngàn 101 mười tám chương Trần Tú Hà chống lưng2021-04-21 22:43
 • #2114: Đệ hai ngàn 101 mười chín chương Huyền Văn Tín phẫn nộ2021-04-21 22:43
 • #2115: Đệ hai ngàn 102 mười chương tứ phòng không cam lòng2021-04-21 22:43
 • #2116: Đệ hai ngàn 102 mười một chương rốt cuộc quen tay2021-04-21 22:43
 • #2117: Đệ hai ngàn 102 mười hai chương việc này khả xảo2021-04-21 22:44
 • #2118: Đệ hai ngàn 102 mười ba nhắc nhở Đinh thượng thư2021-04-21 22:44
 • #2119: Đệ hai ngàn 102 mười bốn vạn sự đều cụ bị2021-04-21 22:44
 • #2120: Đệ hai ngàn 102 mười lăm diễn thực thành công2021-04-21 22:44
 • #2121: Đệ hai ngàn 102 mười lăm diễn thực thành công2021-04-21 22:44
 • #2122: Đệ hai ngàn 102 mười sáu tin là thật2021-04-21 22:45
 • #2123: Đệ hai ngàn 102 mười bảy tỷ hai đi nhà cũ2021-04-21 22:45
 • #2124: Đệ hai ngàn 102 mười tám Mã thị còn cãi bướng2021-04-21 22:45
 • #2125: Đệ hai ngàn 102 mười chín khí trong lòng đau2021-04-21 22:45
 • #2126: Đệ hai ngàn 103 mười lại có tân sinh ý2021-04-21 22:45
 • #2127: Đệ hai ngàn 103 mười một nhà cũ thê lương2021-04-21 22:45
 • #2128: Đệ hai ngàn 103 mười hai lá sen tâm thật khoan2021-04-21 22:46
 • #2129: Đệ hai ngàn 103 mười ba đại cữu gia náo nhiệt2021-04-21 22:46
 • #2130: Đệ hai ngàn 103 mười bốn Lưu thị nhà mẹ đẻ người2021-04-21 22:46
 • #2131: Đệ hai ngàn 103 mười lăm phải hiểu được cảm ơn2021-04-21 22:46
 • #2132: Đệ hai ngàn 103 mười sáu ông ngoại hiện trạng2021-04-21 22:46
 • #2133: Đệ hai ngàn 103 mười bảy Huyền lão gia tử tới2021-04-21 22:46
 • #2134: Đệ hai ngàn 103 mười bảy Huyền lão gia tử tới2021-04-21 22:47
 • #2135: Đệ hai ngàn 103 mười tám Mã thị đau nhi tử2021-04-21 22:47
 • #2136: Đệ hai ngàn 103 mười chín Mã thị đi trấn trên2021-04-21 22:47
 • #2137: Đệ hai ngàn 104 mười chương nay cái là vai phụ2021-04-21 22:47
 • #2138: Đệ hai ngàn 104 mười một chương đối chọi gay gắt2021-04-21 22:47
 • #2139: Đệ hai ngàn 104 mười hai chương gì cũng không vớt được2021-04-21 22:48
 • #2140: Đệ hai ngàn 104 mười ba chương Mã thị oán giận2021-04-21 22:48
 • #2141: Đệ hai ngàn 104 mười bốn chương Tần Miêu Miêu không cam lòng2021-04-21 22:48
 • #2142: Đệ hai ngàn 104 mười lăm chương nhà cũ ban đêm2021-04-21 22:48
 • #2143: Đệ hai ngàn 104 mười sáu chương Mã thị hồi ức2021-04-21 22:48
 • #2144: Đệ hai ngàn 104 mười bảy chương Huyền Văn Tín lại tới2021-04-21 22:49
 • #2145: Đệ hai ngàn 104 mười tám chương Huyền Văn Tín lại tới2021-04-21 22:49
 • #2146: Đệ hai ngàn 104 mười chín chương Mã thị lại đuổi người2021-04-21 22:49
 • #2147: Đệ hai ngàn 105 mười chương càng nói càng lộn xộn2021-04-21 22:49
 • #2148: Đệ hai ngàn 105 mười một chương tự làm tiểu thông minh2021-04-21 22:49
 • #2149: Đệ hai ngàn 105 mười hai chương tương lai khát khao2021-04-21 22:50
 • #2150: Đệ hai ngàn 105 mười ba chương Đinh phủ tin tức tốt2021-04-21 22:50
 • #2151: Đệ hai ngàn 105 mười bốn chương Liễu di nương thân phận2021-04-21 22:50
 • #2152: Đệ hai ngàn 105 mười lăm chương Bạch Diệc Nam lại tới2021-04-21 22:50
 • #2153: Đệ hai ngàn 105 mười sáu chương Hoa phủ lại người tới2021-04-21 22:50
 • #2154: Đệ hai ngàn 105 mười bảy chương từ đâu ra hôn ước2021-04-21 22:51
 • #2155: Đệ hai ngàn 105 mười tám chương không đơn giản người2021-04-21 22:51
 • #2156: Đệ hai ngàn 105 mười chín chương càng ngày càng mê mang2021-04-21 22:51
 • #2157: Đệ hai ngàn 106 mười chương lúc sau làm sao bây giờ2021-04-21 22:51
 • #2158: Đệ hai ngàn 106 mười một chương Hoa Kế Nghiệp thái độ2021-04-21 22:52
 • #2159: Đệ hai ngàn 106 mười hai chương quá khó có đáp án2021-04-21 22:52
 • #2160: Đệ hai ngàn 106 mười ba chương Bạch Diệc Nam tự giễu2021-04-21 22:52
 • #2161: Đệ hai ngàn 106 mười bốn chương Tần Miêu Miêu hoảng hốt2021-04-21 22:52
 • #2162: Đệ hai ngàn 106 mười lăm chương không trên mặt đơn giản2021-04-21 22:53
 • #2163: Đệ hai ngàn 106 mười sáu chương ngươi ta một lòng2021-04-21 22:53
 • #2164: Đệ hai ngàn 106 mười bảy chương Phó Bân thay đổi2021-04-21 22:53
 • #2165: Đệ hai ngàn 106 mười tám chương thân nhân quan tâm2021-04-21 22:53
 • #2166: Đệ hai ngàn 106 mười chín chương cha mẹ quan tâm2021-04-21 22:53
 • #2167: Đệ hai ngàn 107 mười chương nên tới không có tới2021-04-21 22:54
 • #2168: Đệ hai ngàn 107 mười một chương Mã thị ý xấu2021-04-21 22:54
 • #2169: Đệ hai ngàn 107 mười hai chương đính thân muốn hoãn lại2021-04-21 22:54
 • #2170: Đệ hai ngàn 107 mười ba chương Trần Tú Hà mẹ con2021-04-21 22:54
 • #2171: Đệ hai ngàn 107 mười bốn chương hoa tỷ tỷ tới2021-04-21 22:54
 • #2172: Đệ hai ngàn 107 mười lăm chương chân thành đối thoại2021-04-21 22:54
 • #2173: Đệ hai ngàn 107 mười sáu chương Phó Bân lại tới nữa2021-04-21 22:55
 • #2174: Đệ hai ngàn 107 mười bảy chương Hoa phủ lại khởi sự2021-04-21 22:55
 • #2175: Đệ hai ngàn 107 mười tám chương Trương Nhu Xu thỏa hiệp2021-04-21 22:55
 • #2176: Đệ hai ngàn 107 mười chín chương đi du hồ ngắm trăng2021-04-21 22:55
 • #2177: Đệ hai ngàn 108 mười chương Phó Bân uống say2021-04-21 22:55
 • #2178: Đệ hai ngàn 108 mười một chương trên đường ngộ tứ thúc2021-04-21 22:55
 • #2179: Đệ hai ngàn 108 mười hai chương rất là biết lễ nghĩa2021-04-21 22:55
 • #2180: Đệ hai ngàn 108 mười ba chương Mã thị nói bất quá2021-04-21 22:56
 • #2181: Đệ hai ngàn 108 mười bốn chương Mã thị ý nguyện2021-04-21 22:56
 • #2182: Đệ hai ngàn 108 mười lăm chương huynh đệ gian tranh đấu2021-04-21 22:56
 • #2183: Đệ hai ngàn 108 mười sáu chương càng sảo càng hung2021-04-21 22:56
 • #2184: Đệ hai ngàn 108 mười bảy chương tìm cái lấy cớ đi2021-04-21 22:56
 • #2185: Đệ hai ngàn 108 mười tám chương không ngừng nghỉ người2021-04-21 22:57
 • #2186: Đệ hai ngàn 108 mười chín chương kinh thành Quốc công phủ2021-04-21 22:57
 • #2187: Đệ hai ngàn 190 chương kinh thành Quốc công phủ2021-04-21 22:57
 • #2188: Đệ hai ngàn 109 mười một chương hoa lão gia vui vẻ2021-04-21 22:57
 • #2189: Đệ hai ngàn 109 mười hai chương tương ra biện pháp2021-04-21 22:57
 • #2190: Đệ hai ngàn 109 mười ba chương một cái hảo đối sách2021-04-21 22:57
 • #2191: Đệ hai ngàn 109 mười bốn chương ai không khen ngợi2021-04-21 22:58
 • #2192: Đệ hai ngàn 109 mười lăm chương vẫn là tâm sẽ đau2021-04-21 22:58
 • #2193: Đệ hai ngàn 109 mười sáu chương Tần Miêu Miêu bực bội2021-04-21 22:58
 • #2194: Đệ hai ngàn 109 mười bảy chương hồi Hà Loan thôn đi2021-04-21 22:58
 • #2195: Đệ hai ngàn 109 mười tám chương tứ thúc đã xảy ra chuyện2021-04-21 22:58
 • #2196: Đệ hai ngàn 109 mười chín chương Mã thị cũng tới2021-04-21 22:58
 • #2197: Đệ hai ngàn 200 chương Mã thị phải về nhà2021-04-21 22:59
 • #2198: Đệ hai ngàn 201 chương lực bất tòng tâm2021-04-21 22:59
 • #2199: Đệ hai ngàn 202 chương nơi nào không rất hợp2021-04-21 22:59
 • #2200: Đệ hai ngàn 203 chương lại có tân sinh ý2021-04-21 22:59
 • #2201: Đệ hai ngàn 204 chương Mã thị tâm lạnh2021-04-21 22:59
 • #2202: Đệ hai ngàn 205 chương Trương Nhu Xu tới2021-04-21 22:59
 • #2203: Đệ hai ngàn 206 chương ta cũng ghen tị2021-04-21 23:00
 • #2204: Đệ hai ngàn 207 chương Hoa Kế Nghiệp về nhà2021-04-21 23:00
 • #2205: Đệ hai ngàn 208 chương vẫn là có vấn đề2021-04-21 23:00
 • #2206: Đệ hai ngàn 209 chương ai cũng không thể mang2021-04-21 23:00
 • #2207: Đệ hai ngàn 201 mười chương sự tình thực thuận lợi2021-04-21 23:00
 • #2208: Đệ hai ngàn 201 mười một chương nhưng lạt mềm buộc chặt2021-04-21 23:01
 • #2209: Đệ hai ngàn 201 mười hai chương lại đi kinh thành2021-04-21 23:01
 • #2210: Đệ hai ngàn 201 mười ba chương trên đường thực thuận lợi2021-04-21 23:01
 • #2211: Đệ hai ngàn 201 mười bốn chương trêu chọc Ngụy Võ Phong2021-04-21 23:01
 • #2212: Đệ hai ngàn 201 mười lăm chương Tiêu Cẩn khó xử2021-04-21 23:01
 • #2213: Đệ hai ngàn 201 mười sáu chương đi trước Quốc công phủ2021-04-21 23:01
 • #2214: Đệ hai ngàn 201 mười bảy chương nói lên phương sĩ diệu2021-04-21 23:02
 • #2215: Đệ hai ngàn 201 mười tám chương Toa Liên biến dạng2021-04-21 23:02
 • #2216: Đệ hai ngàn 201 mười chín chương đã trải qua cái gì2021-04-21 23:02
 • #2217: Đệ hai ngàn 202 mười chương thời đại thống khổ2021-04-21 23:02
 • #2218: Đệ hai ngàn 202 mười một chương nhẹ nhàng một ngày2021-04-21 23:02
 • #2219: Đệ hai ngàn 202 mười hai chương Phó Bân thượng bộ2021-04-21 23:02
 • #2220: Đệ hai ngàn 202 mười ba chương thu hoạch ngoài ý muốn2021-04-21 23:03
 • #2221: Đệ hai ngàn 202 mười bốn chương đều ở trong kế hoạch2021-04-21 23:03
 • #2222: Đệ hai ngàn 202 mười lăm chương Phương gia huynh muội tới2021-04-21 23:03
 • #2223: Đệ hai ngàn 202 mười sáu chương rốt cuộc có tin tức2021-04-21 23:03
 • #2224: Đệ hai ngàn 202 mười bảy chương manh mối thực rõ ràng2021-04-21 23:03
 • #2225: Đệ hai ngàn 202 mười tám chương chuẩn bị đi trở về2021-04-21 23:03
 • #2226: Đệ hai ngàn 202 mười tám chương chuẩn bị đi trở về2021-04-21 23:04
 • #2227: Đệ hai ngàn 202 mười chín chương cùng Toa Liên từ biệt2021-04-21 23:04
 • #2228: Đệ hai ngàn 203 mười chương lão phu nhân ý tứ2021-04-21 23:04
 • #2229: Đệ hai ngàn 203 mười một chương thật sự hảo đơn thuần2021-04-21 23:04
 • #2230: Đệ hai ngàn 203 mười hai chương cùng đại tỷ cáo biệt2021-04-21 23:04
 • #2231: Đệ hai ngàn 203 mười ba chương khởi hành về nhà2021-04-21 23:04
 • #2232: Đệ hai ngàn 203 mười bốn chương trở lại Hà Loan thôn2021-04-21 23:04
 • #2233: Đệ hai ngàn 203 mười lăm chương Mã thị oán giận2021-04-21 23:05
 • #2234: Đệ hai ngàn 203 mười sáu chương thương lượng ngày mai sự2021-04-21 23:05
 • #2235: Đệ hai ngàn 203 mười bảy chương không biết xấu hổ người2021-04-21 23:05
 • #2236: Đệ hai ngàn 203 mười tám chương chọc thủng giả thân phận2021-04-21 23:05
 • #2237: Đệ hai ngàn 203 mười chín chương Lan phu nhân xong rồi2021-04-21 23:05
 • #2238: Đệ hai ngàn 204 mười chương thẩm vấn Trương Nhu Xu2021-04-21 23:05
 • #2239: Đệ hai ngàn 204 mười một chương là Tam vương gia phủ2021-04-21 23:06
 • #2240: Đệ hai ngàn 204 mười hai chương Lan phu nhân sợ hãi2021-04-21 23:06
 • #2241: Đệ hai ngàn 204 mười ba chương vẫn là không thể tưởng được2021-04-21 23:06
 • #2242: Đệ hai ngàn 204 mười ba chương vẫn là không thể tưởng được2021-04-21 23:06
 • #2243: Đệ hai ngàn 204 mười bốn chương Đinh Lam Lăng tới2021-04-21 23:06
 • #2244: Đệ hai ngàn 204 mười lăm chương Đinh phủ loạn sự2021-04-21 23:07
 • #2245: Đệ hai ngàn 204 mười sáu chương bi thảm kết cục2021-04-21 23:07
 • #2246: Đệ hai ngàn 204 mười bảy chương đáng thương nữ nhân2021-04-21 23:07
 • #2247: Đệ hai ngàn 204 mười tám chương nữ nhân không dễ2021-04-21 23:08
 • #2248: Đệ hai ngàn 204 mười chín chương Đinh phủ nữ nhân2021-04-21 23:08
 • #2249: Đệ hai ngàn 205 mười chương Phó Bân tình cảnh2021-04-21 23:08
 • #2250: Đệ hai ngàn 205 mười một chương phụ tử khoảng cách2021-04-21 23:08
 • #2251: Đệ hai ngàn 205 mười hai chương muốn đi biểu cô gia2021-04-21 23:08
 • #2252: Đệ hai ngàn 205 mười ba chương Tần Miêu Miêu hôn sự2021-04-21 23:08
 • #2253: Đệ hai ngàn 205 mười bốn chương tới rồi biểu cô gia2021-04-21 23:08
 • #2254: Đệ hai ngàn 205 mười lăm chương ai ở thử ai2021-04-21 23:09
 • #2255: Đệ hai ngàn 205 mười sáu chương tâm phục khẩu không phục2021-04-21 23:09
 • #2256: Đệ hai ngàn 205 mười bảy chương tổ phụ sinh bệnh2021-04-21 23:09
 • #2257: Đệ hai ngàn 205 mười tám chương đưa tổ phụ về nhà2021-04-21 23:09
 • #2258: Đệ hai ngàn 205 mười chín chương Mã thị lại tìm việc2021-04-21 23:09
 • #2259: Đệ hai ngàn 206 mười chương tổ phụ bạn tốt2021-04-21 23:09
 • #2260: Đệ hai ngàn 206 mười một chương Mã thị không thuận khí2021-04-21 23:10
 • #2261: Đệ hai ngàn 206 mười hai chương nhi tử không biết cố gắng2021-04-21 23:10
 • #2262: Đệ hai ngàn 206 mười ba chương Mã thị trát tâm2021-04-21 23:10
 • #2263: Đệ hai ngàn 206 mười bốn chương đi bà ngoại gia2021-04-21 23:11
 • #2264: Đệ hai ngàn 206 mười lăm chương cùng biểu tẩu nói chuyện2021-04-21 23:11
 • #2265: Đệ hai ngàn 206 mười sáu chương thời đại bi thảm2021-04-21 23:11
 • #2266: Đệ hai ngàn 206 mười bảy chương Đinh Lam Lăng sinh bệnh2021-04-21 23:11
 • #2267: Đệ hai ngàn 206 mười tám chương Đinh phủ dị thường2021-04-21 23:11
 • #2268: Đệ hai ngàn 206 mười chín chương rất lớn bẫy rập2021-04-21 23:11
 • #2269: Đệ hai ngàn 207 mười chương Liễu di nương thất sách2021-04-21 23:11
 • #2270: Đệ hai ngàn 207 mười một chương rốt cuộc không có việc gì2021-04-21 23:11
 • #2271: Đệ hai ngàn 207 mười hai chương đặc biệt nhật tử2021-04-21 23:12
 • #2272: Đệ hai ngàn 207 mười ba chương người này chơi mất tích2021-04-21 23:12
 • #2273: Đệ hai ngàn 207 mười bốn chương cho ngươi kinh hỉ2021-04-21 23:12
 • #2274: Đệ hai ngàn 207 mười lăm chương hoàn toàn hòa hảo2021-04-21 23:12
 • #2275: Đệ hai ngàn 207 mười sáu chương đệ đệ đã trở lại2021-04-21 23:12
 • #2276: Đệ hai ngàn 207 mười bảy chương tỷ đệ hai lần gia2021-04-21 23:13
 • #2277: Đệ hai ngàn 207 mười tám chương lão nhân phiền lòng2021-04-21 23:13
 • #2278: Đệ hai ngàn 207 mười chín chương muốn đi xem tổ phụ2021-04-21 23:13
 • #2279: Đệ hai ngàn 208 mười chương tổ phụ dục vọng2021-04-21 23:13
 • #2280: Đệ hai ngàn 208 mười một chương Mã thị tâm tình hảo2021-04-21 23:13
 • #2281: Đệ hai ngàn 208 mười hai chương Mã thị phòng bị2021-04-21 23:13
 • #2282: Đệ hai ngàn 208 mười ba chương đến tột cùng dựa vào ai2021-04-21 23:13
 • #2283: Đệ hai ngàn 208 mười bốn chương vẫn là trở về trấn thượng2021-04-21 23:13
 • #2284: Đệ hai ngàn 208 mười lăm chương tìm Tần Miêu Miêu tới2021-04-21 23:14
 • #2285: Đệ hai ngàn 208 mười sáu chương thực dễ dàng tín nhiệm2021-04-21 23:14
 • #2286: Đệ hai ngàn 208 mười bảy chương Phó Bân bị thương2021-04-21 23:14
 • #2287: Đệ hai ngàn 208 mười tám chương Mộc Thiên Hữu tin2021-04-21 23:14
 • #2288: Đệ hai ngàn 208 mười chín chương nhị thúc hồi nhà cũ2021-04-21 23:14
 • #2289: Đệ hai ngàn 209 mười chương Phan Nhã Dung tới2021-04-21 23:14
 • #2290: Đệ hai ngàn 209 mười một chương tàng bảo đồ manh mối2021-04-21 23:14
 • #2291: Đệ hai ngàn 209 mười hai chương có thể nào không ghen ghét2021-04-21 23:15
 • #2292: Đệ hai ngàn 209 mười ba chương có người nói nói bậy2021-04-21 23:15
 • #2293: Đệ hai ngàn 209 mười bốn chương trong lòng không phải ngươi2021-04-21 23:15
 • #2294: Đệ hai ngàn 209 mười lăm chương Tần Miêu Miêu hận2021-04-21 23:15
 • #2295: Đệ hai ngàn 209 mười sáu chương kỳ quái tứ thúc2021-04-21 23:15
 • #2296: Đệ hai ngàn 209 mười bảy chương hồi thôn đi qua năm2021-04-21 23:15
 • #2297: Đệ hai ngàn 209 mười tám chương Huyền Văn Tín trộm họa2021-04-21 23:15
 • #2298: Đệ hai ngàn 209 mười chín chương tổ phụ nội tâm2021-04-21 23:16
 • #2299: Đệ hai ngàn 300 chương năm cũ đoàn tụ2021-04-21 23:16
 • #2300: Đệ hai ngàn 301 chương nhà cũ không yên ổn2021-04-21 23:16
 • #2301: Đệ hai ngàn 302 chương tổ phụ chuyển biến2021-04-21 23:16
 • #2302: Đệ hai ngàn 303 chương ngoài ý muốn khách nhân2021-04-21 23:16
 • #2303: Đệ hai ngàn 304 chương lục phán miếu bí mật2021-04-21 23:16
 • #2304: Đệ hai ngàn 305 chương bốc cháy lên tân hy vọng2021-04-21 23:16
 • #2305: Đệ hai ngàn 306 chương Mã thị tinh thần2021-04-21 23:17
 • #2306: Đệ hai ngàn 307 chương không bình tĩnh đêm2021-04-21 23:17
 • #2307: Đệ hai ngàn 308 chương sợ tới mức đái trong quần2021-04-21 23:17
 • #2308: Đệ hai ngàn 309 chương đại tiên tới cách làm2021-04-21 23:17
 • #2309: Đệ hai ngàn 310 chương Mã thị tâm tình2021-04-21 23:17
 • #2310: Đệ hai ngàn 311 chương lại ra oai tâm tư2021-04-21 23:17
 • #2311: Đệ hai ngàn 312 chương tàng bảo đồ tiến triển2021-04-21 23:18
 • #2312: Đệ hai ngàn 313 chương khí thế không thể thua2021-04-21 23:18
 • #2313: Đệ hai ngàn 314 chương tám người tiểu tụ2021-04-21 23:18
 • #2314: Đệ hai ngàn 315 chương tàng bảo đồ tiến triển2021-04-21 23:18
 • #2315: Đệ hai ngàn 316 chương lại là Tết Âm Lịch đến2021-04-21 23:18
 • #2316: Đệ hai ngàn 317 chương đại niên đêm giao thừa2021-04-21 23:19
 • #2317: Đệ hai ngàn 318 chương hoa lão gia tân thiếp2021-04-21 23:19
 • #2318: Đệ hai ngàn 319 chương Mã thị tưởng khuê nữ2021-04-21 23:19
 • #2319: Đệ hai ngàn 320 chương sơ nhị về nhà mẹ đẻ2021-04-21 23:19
 • #2320: Đệ hai ngàn 321 chương Trần Tú Hà một nhà2021-04-21 23:19
 • #2321: Đệ hai ngàn 322 chương tình yêu đại giới2021-04-21 23:19
 • #2322: Đệ hai ngàn 323 chương tổ phụ thật thay đổi2021-04-21 23:19
 • #2323: Đệ hai ngàn 324 chương Mã thị mông vòng2021-04-21 23:19
 • #2324: Đệ hai ngàn 325 chương vẫn tự cho là đúng2021-04-21 23:20
 • #2325: Đệ hai ngàn 326 chương là thật sự thay đổi2021-04-21 23:20
 • #2326: Đệ hai ngàn 327 chương lại cố ý ngoại2021-04-21 23:20
 • #2327: Đệ hai ngàn 328 chương không như vậy đáng sợ2021-04-21 23:20
 • #2328: Đệ hai ngàn 329 chương làm đại gia an tâm2021-04-21 23:21
 • #2329: Đệ hai ngàn 330 chương một bụng ý nghĩ xấu2021-04-21 23:21
 • #2330: Đệ hai ngàn 331 chương Mã thị không tưởng2021-04-21 23:21
 • #2331: Đệ hai ngàn 332 chương ngươi chỉ là quân cờ2021-04-21 23:21
 • #2332: Đệ hai ngàn 333 chương thật sự không có việc gì2021-04-21 23:21
 • #2333: Đệ hai ngàn 334 chương hy vọng thất bại2021-04-21 23:21
 • #2334: Đệ hai ngàn 335 chương Mã thị xúi giục2021-04-21 23:21
 • #2335: Đệ hai ngàn 336 chương lòng ta hiểu rõ2021-04-21 23:21
 • #2336: Đệ hai ngàn 337 chương là địch vẫn là hữu2021-04-21 23:22
 • #2337: Đệ hai ngàn 338 chương mới tới đầu bếp nữ2021-04-21 23:22
 • #2338: Đệ hai ngàn 339 chương vẫn là muốn cảnh giác2021-04-21 23:22
 • #2339: Đệ hai ngàn 340 chương như thế nào động tình2021-04-21 23:22
 • #2340: Đệ hai ngàn 341 chương rốt cuộc là người phương nào2021-04-21 23:22
 • #2341: Đệ hai ngàn 342 chương thúc cháu hai nói chuyện2021-04-21 23:22
 • #2342: Đệ hai ngàn 343 chương đây là cái hố2021-04-21 23:22
 • #2343: Đệ hai ngàn 344 chương có phải hay không đối thủ2021-04-21 23:23
 • #2344: Đệ hai ngàn 345 chương manh mối càng rối loạn2021-04-21 23:23
 • #2345: Đệ hai ngàn 346 chương lão gia tử về nhà2021-04-21 23:23
 • #2346: Đệ hai ngàn 347 chương xa lạ bạn già2021-04-21 23:23
 • #2347: Đệ hai ngàn 348 chương biểu cô thử2021-04-21 23:23
 • #2348: Đệ hai ngàn 349 chương ghen ghét tâm quấy phá2021-04-21 23:23
 • #2349: Đệ hai ngàn 350 chương đi nhà cũ ăn cơm2021-04-21 23:23
 • #2350: Đệ hai ngàn 351 chương cửa hàng khai không khai2021-04-21 23:23
 • #2351: Đệ hai ngàn 352 chương Mã thị nháo tự sát2021-04-21 23:24
 • #2352: Đệ hai ngàn 353 chương có một số việc khó nói2021-04-21 23:24
 • #2353: Đệ hai ngàn 354 chương náo nhiệt hoa đăng phố2021-04-21 23:24
 • #2354: Đệ hai ngàn 355 chương lại gặp được người quen2021-04-21 23:24
 • #2355: Đệ hai ngàn 356 chương tử ngọc lương duyên đèn2021-04-21 23:24
 • #2356: Đệ hai ngàn 357 chương Tiêu Cẩn tới trấn trên2021-04-21 23:24
 • #2357: Đệ hai ngàn 358 chương đơn thuần công tử ca2021-04-21 23:24
 • #2358: Đệ hai ngàn 359 chương Hoa Kế Nghiệp thân phận2021-04-21 23:25
 • #2359: Đệ hai ngàn 360 chương khó khăn tình kiếp2021-04-21 23:25
 • #2360: Đệ hai ngàn 361 chương thúc cháu tới từ biệt2021-04-21 23:25
 • #2361: Đệ hai ngàn 362 chương Bạch Diệc Nam tình hình gần đây2021-04-21 23:25
 • #2362: Đệ hai ngàn 363 chương dụ hoặc Huyền Văn Tín2021-04-21 23:25
 • #2363: Đệ hai ngàn 364 chương hai vợ chồng già cãi nhau2021-04-21 23:25
 • #2364: Đệ hai ngàn 365 chương Toa Liên thay đổi2021-04-21 23:25
 • #2365: Đệ hai ngàn 366 chương thật sự không giống nhau2021-04-21 23:25
 • #2366: Đệ hai ngàn 367 chương Phó Bân dị thường2021-04-21 23:26
 • #2367: Đệ hai ngàn 368 chương nơi này biên có việc2021-04-21 23:26
 • #2368: Đệ hai ngàn 369 chương Phó Bân cảnh cáo2021-04-21 23:26
 • #2369: Đệ hai ngàn 370 chương Trần Tú Hà sáng suốt2021-04-21 23:26
 • #2370: Đệ hai ngàn 371 chương trở về Hà Loan thôn2021-04-21 23:26
 • #2371: Đệ hai ngàn 372 chương Mã thị sợ hãi2021-04-21 23:26
 • #2372: Đệ hai ngàn 373 chương ta trả thù cái gì2021-04-21 23:26
 • #2373: Đệ hai ngàn 374 chương Đinh thượng thư tân sủng2021-04-21 23:27
 • #2374: Đệ hai ngàn 375 chương không lễ phép người2021-04-21 23:27
 • #2375: Đệ hai ngàn 376 chương nguyên lai là như thế này2021-04-21 23:27
 • #2376: Đệ hai ngàn 377 chương chuẩn bị đính hôn2021-04-21 23:27
 • #2377: Đệ hai ngàn 378 chương dự bị đính thân yến2021-04-21 23:27
 • #2378: Đệ hai ngàn 379 chương Mã thị không an phận2021-04-21 23:27
 • #2379: Đệ hai ngàn 380 chương Huyền Văn Tín trở về2021-04-21 23:27
 • #2380: Đệ hai ngàn 381 chương cảm giác được dị thường2021-04-21 23:27
 • #2381: Đệ hai ngàn 382 chương đính hôn đêm trước2021-04-21 23:28
 • #2382: Đệ hai ngàn 383 chương đính hôn nhật tử2021-04-21 23:28
 • #2383: Đệ hai ngàn 384 chương Mã thị tưởng nháo sự2021-04-21 23:28
 • #2384: Đệ hai ngàn 385 chương thuận lợi đính hôn2021-04-21 23:28
 • #2385: Đệ hai ngàn 386 chương vừa lòng đầu bếp nữ2021-04-21 23:29
 • #2386: Đệ hai ngàn 387 chương đơn độc mật thất2021-04-21 23:29
 • #2387: Đệ hai ngàn 388 chương không ấm ái muội2021-04-21 23:29
 • #2388: Đệ hai ngàn 389 chương Tần Miêu Miêu tìm việc2021-04-21 23:29
 • #2389: Đệ hai ngàn 390 chương tránh tử biện pháp2021-04-21 23:29
 • #2390: Đệ hai ngàn 391 chương có đại sự xảy ra2021-04-21 23:29
 • #2391: Đệ hai ngàn 392 chương Huyền Văn Tín mất tích2021-04-21 23:29
 • #2392: Đệ hai ngàn 393 chương tìm được rồi tứ thúc2021-04-21 23:29
 • #2393: Đệ hai ngàn 394 chương thật sự thua không có2021-04-21 23:30
 • #2394: Đệ hai ngàn 394 chương thật sự thua không có2021-04-21 23:30
 • #2395: Đệ hai ngàn 395 chương tổ phụ ý tưởng2021-04-21 23:30
 • #2396: Đệ hai ngàn 396 chương Mã thị còn phán đoán2021-04-21 23:30
 • #2397: Đệ hai ngàn 397 chương còn tưởng nhảy nhót gì2021-04-21 23:30
 • #2398: Đệ hai ngàn 398 chương một đường không ngừng nghỉ2021-04-21 23:30
 • #2399: Đệ hai ngàn 399 chương Mã thị giả chịu thua2021-04-21 23:31
 • #2400: Đệ hai ngàn 400 chương các có các tâm tư2021-04-21 23:31
 • #2401: Đệ hai ngàn 401 chương Trần Tú Hà có việc2021-04-21 23:31
 • #2402: Đệ hai ngàn 402 chương nội tâm thiện lương2021-04-21 23:31
 • #2403: Đệ hai ngàn 403 chương bất đồng thay đổi2021-04-21 23:31
 • #2404: Đệ hai ngàn 404 chương vẫn là có chuyện2021-04-21 23:31
 • #2405: Đệ hai ngàn 405 chương về Tần Thu Phong2021-04-21 23:31
 • #2406: Đệ hai ngàn 406 chương Hoa Kế Nghiệp ra tay2021-04-21 23:31
 • #2407: Đệ hai ngàn 407 chương hai người phân tích2021-04-21 23:32
 • #2408: Đệ hai ngàn 408 chương Trần Tú Hà lại tới2021-04-21 23:32
 • #2409: Đệ hai ngàn 409 chương xa lạ nữ tử2021-04-21 23:32
 • #2410: Đệ hai ngàn 410 chương đây là người nào2021-04-21 23:32
 • #2411: Đệ hai ngàn 411 chương không giống như là người xấu2021-04-21 23:32
 • #2412: Đệ hai ngàn 412 chương lại thăm Tần Thu Phong2021-04-21 23:32
 • #2413: Đệ hai ngàn 413 chương thanh minh muốn tới2021-04-21 23:32
 • #2414: Đệ hai ngàn 414 chương Mã thị làm ra vẻ2021-04-21 23:32
 • #2415: Đệ hai ngàn 415 chương Mã thị chịu thua2021-04-21 23:33
 • #2416: Đệ hai ngàn 416 chương trong mưa nói chuyện với nhau2021-04-21 23:33
 • #2417: Đệ hai ngàn 417 chương phó cánh bị giết2021-04-21 23:33
 • #2418: Đệ hai ngàn 418 chương Viên tiểu thư lại đến2021-04-21 23:33
 • #2419: Đệ hai ngàn 419 chương tam thúc đã xảy ra chuyện2021-04-21 23:33
 • #2420: Đệ hai ngàn 420 chương trước nhìn xem tình huống2021-04-21 23:33
 • #2421: Đệ hai ngàn 421 chương thương đủ thảm2021-04-21 23:33
 • #2422: Đệ hai ngàn 422 chương Mã thị sợ hãi2021-04-21 23:33
 • #2423: Đệ hai ngàn 423 chương vô tri nói mát2021-04-21 23:34
 • #2424: Đệ hai ngàn 424 chương ca tam tề tựu2021-04-21 23:34
 • #2425: Đệ hai ngàn 425 chương hối hận không đi ra ngoài2021-04-21 23:34
 • #2426: Đệ hai ngàn 426 chương chơi văn tự trò chơi2021-04-21 23:34
 • #2427: Đệ hai ngàn 427 chương lời thề miêu nị2021-04-21 23:34
 • #2428: Đệ hai ngàn 428 chương giả ý tín nhiệm2021-04-21 23:34
 • #2429: Đệ hai ngàn 429 chương Tần Miêu Miêu nhận sai2021-04-21 23:34
 • #2430: Đệ hai ngàn 430 chương trên đường đi gặp Bạch Diệc Nam2021-04-21 23:34
 • #2431: Đệ hai ngàn 431 chương thiệt tình chúc phúc2021-04-21 23:35
 • #2432: Đệ hai ngàn 432 chương dụ hoặc Tần Miêu Miêu2021-04-21 23:35
 • #2433: Đệ hai ngàn 433 chương tiếp tục trang chịu thua2021-04-21 23:35
 • #2434: Đệ hai ngàn 434 chương cửa hàng cấp bậc2021-04-21 23:35
 • #2435: Đệ hai ngàn 435 chương bất đồng tầm nhìn2021-04-21 23:35
 • #2436: Đệ hai ngàn 436 chương Tiêu Thanh Trần tính toán2021-04-21 23:36
 • #2437: Đệ hai ngàn 437 chương đi Cửu vương gia phủ2021-04-21 23:36
 • #2438: Đệ hai ngàn 438 chương Toa Liên hiện trạng2021-04-21 23:36
 • #2439: Đệ hai ngàn 439 chương tề tụ Vương gia phủ2021-04-21 23:36
 • #2440: Đệ hai ngàn 439 chương tề tụ Vương gia phủ2021-04-21 23:36
 • #2441: Đệ hai ngàn 440 chương hồ đồ quan tâm2021-04-21 23:36
 • #2442: Đệ hai ngàn 441 chương sự tình nghiêm trọng2021-04-21 23:36
 • #2443: Đệ hai ngàn 442 chương vẫn là có mật thám2021-04-21 23:36
 • #2444: Đệ hai ngàn 443 chương không ảnh hưởng khai trương2021-04-21 23:37
 • #2445: Đệ hai ngàn 444 chương vẫn là có băn khoăn2021-04-21 23:37
 • #2446: Đệ hai ngàn 445 chương trở lại Quốc công phủ2021-04-21 23:37
 • #2447: Đệ hai ngàn 446 chương lỗ tai quá mềm2021-04-21 23:37
 • #2448: Đệ hai ngàn 447 chương kinh thành hướng gió2021-04-21 23:37
 • #2449: Đệ hai ngàn 448 chương si tình nam tử2021-04-21 23:37
 • #2450: Đệ hai ngàn 449 chương thần bí bóng dáng2021-04-21 23:37
 • #2451: Chương 2450 tiếp tục tra mật thám2021-04-21 23:37
 • #2452: Đệ hai ngàn 451 chương đơn giản kịch bản2021-04-21 23:38
 • #2453: Đệ hai ngàn 452 chương ấu trĩ xúi giục2021-04-21 23:38
 • #2454: Đệ hai ngàn 453 chương trêu chọc phương anh nhàn2021-04-21 23:38
 • #2455: Đệ hai ngàn 454 chương cũng không phải người tốt2021-04-21 23:38
 • #2456: Đệ hai ngàn 455 chương đặc tục đam mê2021-04-21 23:38
 • #2457: Đệ hai ngàn 456 chương làm không được rời đi2021-04-21 23:38
 • #2458: Đệ hai ngàn 457 chương hồi Vĩnh An trấn2021-04-21 23:38
 • #2459: Đệ hai ngàn 458 chương nàng không phải gian tế2021-04-21 23:38
 • #2460: Đệ hai ngàn 459 chương tổ phụ thành tâm2021-04-21 23:38
 • #2461: Đệ hai ngàn 460 chương có người hảo quá2021-04-21 23:39
 • #2462: Đệ hai ngàn 461 chương vòng tay có vấn đề2021-04-21 23:39
 • #2463: Đệ hai ngàn 462 chương có lẽ đa nghi2021-04-21 23:39
 • #2464: Đệ hai ngàn 463 chương tầng hầm ngầm tình cảm mãnh liệt2021-04-21 23:39
 • #2465: Đệ hai ngàn 464 chương tiến triển không quá lớn2021-04-21 23:39
 • #2466: Đệ hai ngàn 465 chương làm hải sản sinh ý2021-04-21 23:39
 • #2467: Đệ hai ngàn 466 chương hồi Hà Loan thôn đi2021-04-21 23:39
 • #2468: Đệ hai ngàn 467 chương nhà cũ lại xảy ra chuyện2021-04-21 23:39
 • #2469: Đệ hai ngàn 468 chương răng vàng sự tình2021-04-21 23:40
 • #2470: Đệ hai ngàn 469 chương lập hạ di chúc2021-04-21 23:40
 • #2471: Đệ hai ngàn 470 chương tổ phụ tàn nhẫn lời nói2021-04-21 23:40
 • #2472: Đệ hai ngàn 471 chương cao hứng tứ thúc2021-04-21 23:40
 • #2473: Đệ hai ngàn 472 chương Mã thị trấn an2021-04-21 23:40
 • #2474: Đệ hai ngàn 473 chương Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-21 23:40
 • #2475: Đệ hai ngàn 474 chương Phan di nương có thai2021-04-21 23:41
 • #2476: Đệ hai ngàn 475 chương nơi này có vấn đề2021-04-21 23:41
 • #2477: Đệ hai ngàn 475 chương nơi này có vấn đề2021-04-21 23:41
 • #2478: Đệ hai ngàn 476 chương lại là một cái bộ2021-04-21 23:41
 • #2479: Đệ hai ngàn 477 chương làm đồ biển vận hồi2021-04-21 23:42
 • #2480: Đệ hai ngàn 478 chương sinh ý chi tiết2021-04-21 23:42
 • #2481: Đệ hai ngàn 479 chương vẫn là không yên tâm2021-04-21 23:42
 • #2482: Đệ hai ngàn 480 chương về nhà thử2021-04-21 23:42
 • #2483: Đệ hai ngàn 481 chương vẫn là phải đợi chờ2021-04-21 23:42
 • #2484: Đệ hai ngàn 482 chương bất đồng vị giác2021-04-21 23:42
 • #2485: Đệ hai ngàn 483 chương phiền toái manh mối2021-04-21 23:42
 • #2486: Đệ hai ngàn 484 chương cuối cùng gặp mặt2021-04-21 23:43
 • #2487: Đệ hai ngàn 485 chương hoài nghi Liễu di nương2021-04-21 23:43
 • #2488: Đệ hai ngàn 486 chương phát hiện dị thường2021-04-21 23:43
 • #2489: Đệ hai ngàn 487 chương Ngô thị tâm bệnh2021-04-21 23:43
 • #2490: Đệ hai ngàn 488 chương hòa thuận nhân gia2021-04-21 23:43
 • #2491: Đệ hai ngàn 489 chương khiếp sợ2021-04-21 23:43
 • #2492: Đệ hai ngàn 490 chương kế hoạch thành công2021-04-21 23:43
 • #2493: Đệ hai ngàn 491 chương nguyên lai chính là hắn2021-04-21 23:44
 • #2494: Đệ hai ngàn 492 chương khuyên bảo Đinh thượng thư2021-04-21 23:44
 • #2495: Đệ hai ngàn 493 chương hết thảy đều thuận lợi2021-04-21 23:44
 • #2496: Đệ hai ngàn 494 chương Tần Miêu Miêu hận2021-04-21 23:44
 • #2497: Đệ hai ngàn 495 chương cha mẹ tới trấn trên2021-04-21 23:44
 • #2498: Đệ hai ngàn 496 chương tìm chuyện này thả lỏng2021-04-21 23:45
 • #2499: Đệ hai ngàn 497 chương vẫn là lưu không được2021-04-21 23:45
 • #2500: Đệ hai ngàn 498 chương tổ tôn hai ở chung2021-04-21 23:45
 • #2501: Đệ hai ngàn 499 chương nhà cũ lại xảy ra chuyện2021-04-21 23:45
 • #2502: Đệ 2500 chương tổ phụ ngoan tuyệt2021-04-21 23:45
 • #2503: Đệ 2500 linh một chương chính là không quay về2021-04-21 23:45
 • #2504: Đệ 2500 linh nhị chương chính xác ngờ vực2021-04-21 23:46
 • #2505: Đệ 2500 linh tam chương xảo diệu lảng tránh2021-04-21 23:46
 • #2506: Đệ 2500 linh bốn chương chết cho các ngươi xem2021-04-21 23:46
 • #2507: Đệ 2500 linh tam chương xảo diệu lảng tránh2021-04-21 23:46
 • #2508: Đệ 2500 linh bốn chương chết cho các ngươi xem2021-04-21 23:46
 • #2509: Đệ 2500 linh năm chương Mã thị nước mắt2021-04-21 23:46
 • #2510: Đệ 2500 lẻ sáu chương gian nan ban đêm2021-04-21 23:46
 • #2511: Đệ 2500 linh bảy chương đều không đi làm việc2021-04-21 23:47
 • #2512: Đệ 2500 linh tám chương Mã thị dao động2021-04-21 23:47
 • #2513: Đệ 2500 lẻ chín chương khai trương thực bình thường2021-04-21 23:47
 • #2514: Đệ 2500 một mười chương đưa tổ phụ về nhà2021-04-21 23:48
 • #2515: Đệ 2500 một mười một chương thật sự buông tay2021-04-21 23:48
 • #2516: Đệ 2500 một mười hai chương Mã thị công đạo2021-04-21 23:48
 • #2517: Đệ 2500 một mười ba chương Tần Miêu Miêu không phục2021-04-21 23:48
 • #2518: Đệ 2500 một mười bốn chương ai giết phó cánh2021-04-21 23:48
 • #2519: Đệ 2500 một mười lăm chương Phó Bân là hung thủ2021-04-21 23:48
 • #2520: Đệ 2500 một mười sáu chương phụ tử ngật đáp2021-04-21 23:48
 • #2521: Đệ 2500 17 chương sự tình tiến triển2021-04-21 23:49
 • #2522: Đệ 2500 18 chương chờ đợi thời khắc2021-04-21 23:49
 • #2523: Đệ 2500 một mười chín chương kinh thành tin tức2021-04-21 23:49
 • #2524: Đệ 2500 hai mươi chương vô pháp đi lý giải2021-04-21 23:49
 • #2525: Đệ 2500 21 chương tổ phụ hiểu được2021-04-21 23:49
 • #2526: Đệ 2500 22 chương Phó Bân đã đến2021-04-21 23:49
 • #2527: Đệ 2500 23 chương vẫn là đoán không ra2021-04-21 23:50
 • #2528: Đệ 2500 24 chương bạch gia oan án2021-04-21 23:50
 • #2529: Đệ 2500 25 chương nhà cũ lại có việc2021-04-21 23:50
 • #2530: Đệ 2500 26 chương lá sen muốn sinh2021-04-21 23:50
 • #2531: Đệ 2500 27 chương hâm mộ ghen tị hận2021-04-21 23:50
 • #2532: Đệ 2500 28 chương ai cao hứng ai ưu2021-04-21 23:50
 • #2533: Đệ 2500 29 chương hâm mộ muốn chết2021-04-21 23:51
 • #2534: Đệ 2500 30 chương người nào đó đã trở lại2021-04-21 23:51
 • #2535: Đệ 2500 31 chương lợi dụng Tần Thu Phong2021-04-21 23:51
 • #2536: Đệ 2500 32 chương nước chảy cũng không ý2021-04-21 23:51
 • #2537: Đệ 2500 33 chương tới cái thần y2021-04-21 23:52
 • #2538: Đệ 2500 34 chương người nào đó nguy cơ2021-04-21 23:52
 • #2539: Đệ 2500 35 chương Trần Tú Hà cao hứng2021-04-21 23:52
 • #2540: Đệ 2500 36 chương Tần Miêu Miêu suy nghĩ2021-04-21 23:52
 • #2541: Đệ 2500 37 chương Tần gia mâu thuẫn2021-04-21 23:52
 • #2542: Đệ 2500 38 chương huynh muội khắc khẩu2021-04-21 23:52
 • #2543: Đệ 2500 39 chương nhà cũ tân phiền toái2021-04-21 23:52
 • #2544: Đệ 2500 40 chương tổ phụ thực trầm ổn2021-04-21 23:53
 • #2545: Đệ 2500 41 chương tổ phụ khí thế2021-04-21 23:53
 • #2546: Đệ 2500 42 chương tổ phụ thái độ2021-04-21 23:53
 • #2547: Đệ 2500 43 chương hai người suy đoán2021-04-21 23:53
 • #2548: Đệ 2500 44 chương biểu ca nhiệt tình2021-04-21 23:53
 • #2549: Đệ 2500 45 chương lá sen thất tâm phong2021-04-21 23:53
 • #2550: Đệ 2500 46 chương lá sen không có điên2021-04-21 23:54
 • #2551: Đệ 2500 47 chương Trương thị xin khuyên2021-04-21 23:54
 • #2552: Đệ 2500 48 chương Tần Thu Phong lại tới2021-04-21 23:54
 • #2553: Đệ 2500 49 chương Lưu thị nhắc nhở2021-04-21 23:54
 • #2554: Đệ 2500 50 chương Lưu thị dặn dò2021-04-21 23:54
 • #2555: Đệ 2500 51 chương Mã thị đau tôn tử2021-04-21 23:54
 • #2556: Đệ 2500 52 chương càng ngày càng mê hoặc2021-04-21 23:55
 • #2557: Đệ 2500 53 chương Tần Miêu Miêu mang thai2021-04-21 23:55
 • #2558: Đệ 2500 54 chương biểu muội thỉnh cầu2021-04-21 23:55
 • #2559: Đệ 2500 55 chương Tần Miêu Miêu an tâm2021-04-21 23:55
 • #2560: Đệ 2500 56 chương thật muốn khiêm tốn điểm2021-04-21 23:55
 • #2561: Đệ 2500 57 chương đều ở kế hoạch2021-04-21 23:55
 • #2562: Đệ 2500 58 chương Trần Tú Hà thám thính2021-04-21 23:55
 • #2563: Đệ 2500 59 chương đại sự bắt đầu rồi2021-04-21 23:56
 • #2564: Đệ 2500 60 chương hài tử không thể lưu2021-04-21 23:56
 • #2565: Đệ 2500 61 chương thiên chân ý tưởng2021-04-21 23:56
 • #2566: Đệ 2500 62 chương không bằng ngươi mong muốn2021-04-21 23:56
 • #2567: Đệ 2500 63 chương Trần Tú Hà khẩn trương2021-04-21 23:56
 • #2568: Đệ 2500 64 chương ai là khống chế giả2021-04-21 23:57
 • #2569: Đệ 2500 65 chương trong viện vẽ tranh2021-04-21 23:57
 • #2570: Đệ 2500 66 chương thứ tâm hình ảnh2021-04-21 23:57
 • #2571: Đệ 2500 67 chương máu lạnh vô tình người2021-04-21 23:57
 • #2572: Đệ 2500 68 chương Tần Miêu Miêu chạy2021-04-21 23:57
 • #2573: Đệ 2500 69 chương mặt ngoài chu toàn2021-04-21 23:58
 • #2574: Đệ 2500 70 chương Trần Tú Hà hiểu chuyện2021-04-21 23:58
 • #2575: Đệ 2500 71 chương Phó Bân giải thích2021-04-21 23:58
 • #2576: Đệ 2500 72 chương xem quá thấu triệt2021-04-21 23:58
 • #2577: Đệ 2500 73 chương một chút tiểu mưu kế2021-04-21 23:58
 • #2578: Đệ 2500 74 chương nháo tâm một đêm2021-04-21 23:58
 • #2579: Đệ 2500 75 chương chỉ có thể nhận mệnh2021-04-21 23:58
 • #2580: Đệ 2500 76 chương Tần Miêu Miêu cảnh giác2021-04-21 23:59
 • #2581: Đệ 2500 77 chương người bị tìm được rồi2021-04-21 23:59
 • #2582: Đệ 2500 78 chương Tần Miêu Miêu bị trảo2021-04-21 23:59
 • #2583: Đệ 2500 79 chương hài tử cần thiết trừ2021-04-21 23:59
 • #2584: Đệ 2500 80 chương hài tử đã không có2021-04-21 23:59
 • #2585: Đệ 2500 81 chương Trần Tú Hà tới thỉnh2021-04-21 23:59
 • #2586: Đệ 2500 82 chương một mặt đoạn tử tán2021-04-21 23:59
 • #2587: Đệ 2500 83 chương lòng tràn đầy hận ý2021-04-22 00:00
 • #2588: Đệ 2500 84 chương tu kiều làm việc thiện2021-04-22 00:00
 • #2589: Đệ 2500 85 chương cùng tứ thúc tán gẫu2021-04-22 00:00
 • #2590: Đệ 2500 86 chương Tần Miêu Miêu nhận sai2021-04-22 00:00
 • #2591: Đệ 2500 87 chương đi xem Tần Miêu Miêu2021-04-22 00:01
 • #2592: Đệ 2500 88 chương Tần Thu Phong xin lỗi2021-04-22 00:01
 • #2593: Đệ 2500 89 chương Toa Liên lời đồn2021-04-22 00:01
 • #2594: Đệ 2500 90 chương Toa Liên sự tình2021-04-22 00:01
 • #2595: Đệ 2500 91 chương hậu trạch phức tạp2021-04-22 00:01
 • #2596: Đệ 2500 92 chương đi Cửu vương gia phủ2021-04-22 00:02
 • #2597: Đệ 2500 93 chương cũng không có sát ý2021-04-22 00:02
 • #2598: Đệ 2500 94 chương Tiêu Thanh Trần si tình2021-04-22 00:02
 • #2599: Đệ 2500 95 chương Đinh phủ đã xảy ra chuyện2021-04-22 00:02
 • #2600: Đệ 2500 96 chương sự tình giải quyết2021-04-22 00:02
 • #2601: Đệ 2500 97 chương oi bức thời tiết2021-04-22 00:03
 • #2602: Đệ 2500 98 chương này băng thực mát mẻ2021-04-22 00:03
 • #2603: Đệ 2500 99 chương tự làm bậy người2021-04-22 00:03
 • #2604: Đệ hai ngàn 600 chương có điểm quá ái muội2021-04-22 00:03
 • #2605: Đệ hai ngàn 601 chương vũ càng rơi xuống càng lớn2021-04-22 00:03
 • #2606: Đệ hai ngàn 602 chương thế nhưng trướng thủy2021-04-22 00:03
 • #2607: Đệ hai ngàn 603 chương nghiêm trọng tình hình tai nạn2021-04-22 00:03
 • #2608: Đệ hai ngàn 604 chương Vương gia người đến cậy nhờ2021-04-22 00:04
 • #2609: Đệ hai ngàn 605 chương Mã thị không tình nguyện2021-04-22 00:04
 • #2610: Đệ hai ngàn 606 chương bạc có ở đây không2021-04-22 00:04
 • #2611: Đệ hai ngàn 607 chương phân rõ chủ và thứ2021-04-22 00:04
 • #2612: Đệ hai ngàn 608 chương Mã thị tưởng khuê nữ2021-04-22 00:04
 • #2613: Đệ hai ngàn 609 chương trở về trấn thượng cứu trợ2021-04-22 00:05
 • #2614: Đệ hai ngàn 610 chương trấn trên không bạo loạn2021-04-22 00:05
 • #2615: Đệ hai ngàn 611 chương bạc sự tình2021-04-22 00:05
 • #2616: Đệ hai ngàn 612 chương nguy hiểm cũng phải đi2021-04-22 00:05
 • #2617: Đệ hai ngàn 613 chương tứ thúc phát tài lộ2021-04-22 00:05
 • #2618: Đệ hai ngàn 614 chương lừa gạt người trong nhà2021-04-22 00:05
 • #2619: Đệ hai ngàn 615 chương Phó Bân cũng tới2021-04-22 00:06
 • #2620: Đệ hai ngàn 616 chương oai tâm tư không ít2021-04-22 00:06
 • #2621: Đệ hai ngàn 617 chương Tần Miêu Miêu tới2021-04-22 00:06
 • #2622: Đệ hai ngàn 618 chương tự cho là thông minh2021-04-22 00:06
 • #2623: Đệ hai ngàn 619 chương mưu kế không thực hiện được2021-04-22 00:06
 • #2624: Đệ hai ngàn 620 chương lại muốn tìm sự tình2021-04-22 00:07
 • #2625: Đệ hai ngàn 621 chương Tần Miêu Miêu ghen ghét2021-04-22 00:07
 • #2626: Đệ hai ngàn 622 chương Hoa Kế Nghiệp người đâu?2021-04-22 00:07
 • #2627: Đệ hai ngàn 623 chương Tiêu Thanh Trần giải vây2021-04-22 00:07
 • #2628: Đệ hai ngàn 624 chương thần y hiểu nhân tâm2021-04-22 00:08
 • #2629: Đệ hai ngàn 625 chương tứ thúc không thấy2021-04-22 00:08
 • #2630: Đệ hai ngàn 626 chương cha mẹ tú ân ái2021-04-22 00:08
 • #2631: Đệ hai ngàn 627 chương dọn cục đá tạp chân2021-04-22 00:08
 • #2632: Đệ hai ngàn 628 chương Trần Tú Hà khẩn trương2021-04-22 00:08
 • #2633: Đệ hai ngàn 629 chương Thiên Túy công tử về2021-04-22 00:09
 • #2634: Đệ hai ngàn 630 chương tứ thúc tung tích2021-04-22 00:09
 • #2635: Đệ hai ngàn 631 chương nương mới nhất có thể tin2021-04-22 00:09
 • #2636: Đệ hai ngàn 632 chương tứ thúc có tin tức2021-04-22 00:09
 • #2637: Đệ hai ngàn 633 chương Mã thị thật nóng nảy2021-04-22 00:09
 • #2638: Đệ hai ngàn 634 chương Mã thị cấp khóc2021-04-22 00:10
 • #2639: Đệ hai ngàn 635 chương tưởng rất tốt đẹp2021-04-22 00:10
 • #2640: Đệ hai ngàn 636 chương gió nổi mây phun đêm2021-04-22 00:10
 • #2641: Đệ hai ngàn 637 chương đại lao thăm tù2021-04-22 00:10
 • #2642: Đệ hai ngàn 638 chương Mã thị quỷ kế2021-04-22 00:11
 • #2643: Đệ hai ngàn 639 chương đều tại ngươi chính mình2021-04-22 00:11
 • #2644: Đệ hai ngàn 640 chương quá mức cưng chiều2021-04-22 00:11
 • #2645: Đệ hai ngàn 641 chương lòng tràn đầy hối hận2021-04-22 00:11
 • #2646: Đệ hai ngàn 642 chương phu thê biến hóa2021-04-22 00:11
 • #2647: Đệ hai ngàn 643 chương Tần Thu Phong chuộc tội2021-04-22 00:11
 • #2648: Đệ hai ngàn 644 chương lo lắng người trong lòng2021-04-22 00:11
 • #2649: Đệ hai ngàn 645 chương không mang theo Lý đầu bếp nữ2021-04-22 00:11
 • #2650: Đệ hai ngàn 646 chương kinh thành gợn sóng2021-04-22 00:11
 • #2651: Đệ hai ngàn 647 chương Phó gia mâu thuẫn2021-04-22 00:12
 • #2652: Đệ hai ngàn 648 chương thật là giới liêu2021-04-22 00:12
 • #2653: Đệ hai ngàn 649 chương trong nhà lại thêm hỉ2021-04-22 00:12
 • #2654: Đệ hai ngàn 650 chương Lý đầu bếp nữ tới2021-04-22 00:12
 • #2655: Đệ hai ngàn 657 chương một hồi đại náo kịch2021-04-22 00:12
 • #2656: Đệ hai ngàn 652 chương yêu cầu đánh trả2021-04-22 00:12
 • #2657: Đệ hai ngàn 653 chương là cái hồ ly tinh2021-04-22 00:12
 • #2658: Đệ hai ngàn 654 chương tổ phụ thuyết giáo2021-04-22 00:13
 • #2659: Đệ hai ngàn 655 chương ngoài ý muốn tin tức2021-04-22 00:13
 • #2660: Đệ hai ngàn 656 chương là thật hay là giả2021-04-22 00:13
 • #2661: Đệ hai ngàn 657 chương nhìn không thấu người2021-04-22 00:13
 • #2662: Đệ hai ngàn 658 chương Trần Tú Hà thử2021-04-22 00:14
 • #2663: Đệ hai ngàn 659 chương Ngô thị thân thể2021-04-22 00:14
 • #2664: Đệ hai ngàn 660 chương lại có tân manh mối2021-04-22 00:14
 • #2665: Đệ hai ngàn 661 chương phúc hắc thủ đoạn2021-04-22 00:14
 • #2666: Đệ hai ngàn 662 chương lại là này nhất chiêu2021-04-22 00:14
 • #2667: Đệ hai ngàn 663 chương Tần Miêu Miêu kinh hoảng2021-04-22 00:15
 • #2668: Đệ hai ngàn 664 chương tín nhiệm Lý đầu bếp nữ2021-04-22 00:15
 • #2669: Đệ hai ngàn 665 chương vô dụng kịch bản2021-04-22 00:15
 • #2670: Đệ hai ngàn 666 chương Huyền Mộng Nhi trở về2021-04-22 00:15
 • #2671: Đệ hai ngàn 667 chương Huyền Mộng Nhi mê mang2021-04-22 00:15
 • #2672: Đệ hai ngàn 668 chương Huyền Mộng Nhi mông2021-04-22 00:16
 • #2673: Đệ hai ngàn 669 chương Huyền Mộng Nhi trong lòng2021-04-22 00:16
 • #2674: Đệ hai ngàn 670 chương không tin sự thật2021-04-22 00:16
 • #2675: Đệ hai ngàn 671 chương Huyền Mộng Nhi khủng hoảng2021-04-22 00:16
 • #2676: Đệ hai ngàn 672 chương người nhà tham lam2021-04-22 00:16
 • #2677: Đệ hai ngàn 673 chương về sau muốn vả mặt2021-04-22 00:17
 • #2678: Đệ hai ngàn 674 chương lại nói Huyền Bảo Châu2021-04-22 00:17
 • #2679: Đệ hai ngàn 675 chương tìm không thấy phương hướng2021-04-22 00:17
 • #2680: Đệ hai ngàn 676 chương các có các mục đích2021-04-22 00:17
 • #2681: Đệ hai ngàn 677 chương thông minh nam nhân2021-04-22 00:18
 • #2682: Đệ hai ngàn 678 chương dấm kính quá mãnh2021-04-22 00:18
 • #2683: Đệ hai ngàn 679 chương Tần Miêu Miêu ý tưởng2021-04-22 00:18
 • #2684: Đệ hai ngàn 680 chương rốt cuộc vì cái gì2021-04-22 00:18
 • #2685: Đệ hai ngàn 681 chương cho nhau thử2021-04-22 00:19
 • #2686: Đệ hai ngàn 682 chương Huyền Mộng Nhi sốt ruột2021-04-22 00:19
 • #2687: Đệ hai ngàn 683 chương không bình tĩnh đêm2021-04-22 00:19
 • #2688: Đệ hai ngàn 684 chương các có các sở cầu2021-04-22 00:19
 • #2689: Đệ hai ngàn 685 chương Huyền Mộng Nhi bị chơi2021-04-22 00:19
 • #2690: Đệ hai ngàn 686 chương trân châu áp bách2021-04-22 00:19
 • #2691: Đệ hai ngàn 687 chương mặt mũi sự làm tốt2021-04-22 00:20
 • #2692: Đệ hai ngàn 688 chương Huyền Mộng Nhi lại đến2021-04-22 00:20
 • #2693: Đệ hai ngàn 689 chương Huyền Mộng Nhi nhận sai2021-04-22 00:20
 • #2694: Đệ hai ngàn 690 chương Huyền Mộng Nhi không cam lòng2021-04-22 00:20
 • #2695: Đệ hai ngàn 691 chương biết rõ ràng trạng huống2021-04-22 00:20
 • #2696: Đệ hai ngàn 692 chương chưa bao giờ nhận sai2021-04-22 00:20
 • #2697: Đệ hai ngàn 693 chương xà chuột bổn một oa2021-04-22 00:20
 • #2698: Đệ hai ngàn 694 chương lại có đại chiêu2021-04-22 00:21
 • #2699: Đệ hai ngàn 695 chương tổ mẫu tưởng ngươi2021-04-22 00:21
 • #2700: Đệ hai ngàn 696 chương như thế nào tổng chạy thiên2021-04-22 00:22
 • #2701: Đệ hai ngàn 697 chương đây là bức bách2021-04-22 00:22
 • #2702: Đệ hai ngàn 698 chương kế hoạch hoàn bại2021-04-22 00:22
 • #2703: Đệ hai ngàn 699 chương người nào đó tươi cười2021-04-22 00:22
 • #2704: Đệ hai ngàn 700 chương Huyền Mộng Nhi chạy2021-04-22 00:22
 • #2705: Đệ hai ngàn 701 chương lão gia tử chất vấn2021-04-22 00:22
 • #2706: Đệ hai ngàn 702 chương tổ phụ sám hối2021-04-22 00:22
 • #2707: Đệ hai ngàn 703 chương ngươi diễn có điểm nhiều2021-04-22 00:22
 • #2708: Đệ hai ngàn 704 chương liêu kỹ càng tinh vi2021-04-22 00:23
 • #2709: Đệ hai ngàn 705 chương mẹ con ngăn cách2021-04-22 00:23
 • #2710: Đệ hai ngàn 706 chương tới cái liền lão gia2021-04-22 00:23
 • #2711: Đệ hai ngàn 707 chương hoàn toàn không biết xấu hổ2021-04-22 00:23
 • #2712: Đệ hai ngàn 708 chương làm người quá giả dối2021-04-22 00:23
 • #2713: Đệ hai ngàn 709 chương đại cẩu da thuốc dán2021-04-22 00:23
 • #2714: Đệ hai ngàn 710 chương đệ đệ trưởng thành2021-04-22 00:23
 • #2715: Đệ hai ngàn 711 chương đuổi đi chó ghẻ2021-04-22 00:23
 • #2716: Đệ hai ngàn 712 chương chặt đứt ngươi niệm tưởng2021-04-22 00:24
 • #2717: Đệ hai ngàn 713 chương vẫn là tiến bộ2021-04-22 00:24
 • #2718: Đệ hai ngàn 714 chương Lý đầu bếp nữ lại tới2021-04-22 00:24
 • #2719: Đệ hai ngàn 715 chương cuối cùng tín nhiệm2021-04-22 00:24
 • #2720: Đệ hai ngàn 716 chương nhà cũ thực thần bí2021-04-22 00:24
 • #2721: Đệ hai ngàn 717 chương số 8 kế hoạch2021-04-22 00:24
 • #2722: Đệ hai ngàn 718 chương đều ở kế hoạch ngoại2021-04-22 00:24
 • #2723: Đệ hai ngàn 719 chương phát hiện tân mật thám2021-04-22 00:24
 • #2724: Đệ hai ngàn 720 chương lại là Lý đầu bếp nữ2021-04-22 00:25
 • #2725: Đệ hai ngàn 721 chương mãn đầu óc giường diễn2021-04-22 00:25
 • #2726: Đệ hai ngàn 722 chương còn không biết chết sống2021-04-22 00:25
 • #2727: Đệ hai ngàn 723 chương Trần Tú Hà khẩn trương2021-04-22 00:25
 • #2728: Đệ hai ngàn 724 chương phát hiện vấn đề2021-04-22 00:25
 • #2729: Đệ hai ngàn 725 chương Cửu vương gia tới2021-04-22 00:26
 • #2730: Đệ hai ngàn 726 chương trần trụi tú ân ái2021-04-22 00:26
 • #2731: Đệ hai ngàn 727 chương tiếp tục tú ân ái2021-04-22 00:26
 • #2732: Đệ hai ngàn 728 chương Tần Thu Phong cố chấp2021-04-22 00:26
 • #2733: Đệ hai ngàn 729 chương có chút muốn giấu giếm2021-04-22 00:26
 • #2734: Đệ hai ngàn 730 chương Phó Bân lo lắng2021-04-22 00:26
 • #2735: Đệ hai ngàn 731 chương Phó Bân đáp án2021-04-22 00:26
 • #2736: Đệ hai ngàn 732 chương kết quả là tốt2021-04-22 00:26
 • #2737: Đệ hai ngàn 733 chương không giống hảo cô nương2021-04-22 00:26
 • #2738: Đệ hai ngàn 734 chương ánh mắt không thuần khiết2021-04-22 00:27
 • #2739: Đệ hai ngàn 735 chương Tần Miêu Miêu bị bệnh2021-04-22 00:27
 • #2740: Đệ hai ngàn 736 chương thật sự không cam lòng2021-04-22 00:27
 • #2741: Đệ hai ngàn 737 chương thiên chân đệ đệ2021-04-22 00:27
 • #2742: Đệ hai ngàn 738 chương dàn xếp khương tiểu thư2021-04-22 00:27
 • #2743: Đệ hai ngàn 739 chương người nào đó đã trở lại2021-04-22 00:27
 • #2744: Đệ hai ngàn 740 chương thật sự thực tức giận2021-04-22 00:27
 • #2745: Đệ hai ngàn 741 chương đầy mình hỏa khí2021-04-22 00:27
 • #2746: Đệ hai ngàn 742 chương đến tột cùng ai dối trá2021-04-22 00:28
 • #2747: Đệ hai ngàn 743 chương thật là không biết xấu hổ2021-04-22 00:28
 • #2748: Đệ hai ngàn 744 chương Mã thị càng thê lương2021-04-22 00:28
 • #2749: Đệ hai ngàn 745 chương chờ mong gả cho ngươi2021-04-22 00:28
 • #2750: Đệ hai ngàn 746 chương vẫn là không thành thật2021-04-22 00:28
 • #2751: Đệ hai ngàn 747 chương ngươi có thể đấu quá ta2021-04-22 00:29
 • #2752: Đệ hai ngàn 748 chương người này không đơn giản2021-04-22 00:29
 • #2753: Đệ hai ngàn 749 chương Phó Bân chiến thư2021-04-22 00:29
 • #2754: Đệ hai ngàn 750 chương hắn không xứng với ngươi2021-04-22 00:29
 • #2755: Đệ hai ngàn 751 chương chẳng lẽ là trúng độc2021-04-22 00:29
 • #2756: Đệ hai ngàn 752 chương vẫn là có vấn đề2021-04-22 00:29
 • #2757: Đệ hai ngàn 753 chương hồng nhan xương khô huyết2021-04-22 00:30
 • #2758: Đệ hai ngàn 754 chương một con tiểu nãi miêu2021-04-22 00:30
 • #2759: Đệ hai ngàn 755 chương Tiêu Thanh Trần tình2021-04-22 00:30
 • #2760: Đệ hai ngàn 756 chương hoài nghi đến người2021-04-22 00:30
 • #2761: Đệ hai ngàn 757 chương phát hiện vấn đề2021-04-22 00:31
 • #2762: Đệ hai ngàn 758 chương ngươi đến tột cùng là ai2021-04-22 00:31
 • #2763: Đệ hai ngàn 759 chương thế nhưng là quận chúa2021-04-22 00:31
 • #2764: Đệ hai ngàn 760 chương thử Mộc An Thục2021-04-22 00:31
 • #2765: Đệ hai ngàn 761 chương ngươi thế nhưng ngủ2021-04-22 00:31
 • #2766: Đệ hai ngàn 762 chương dụ hoặc ngươi thượng câu2021-04-22 00:31
 • #2767: Đệ hai ngàn 763 chương xác định Tần Miêu Miêu2021-04-22 00:31
 • #2768: Đệ hai ngàn 764 chương Tiêu Thanh Trần trở về2021-04-22 00:31
 • #2769: Đệ hai ngàn 765 chương rốt cuộc nhẹ nhàng2021-04-22 00:32
 • #2770: Đệ hai ngàn 766 chương Lưu thị nhọc lòng2021-04-22 00:32
 • #2771: Đệ hai ngàn 767 chương Trần Tú Hà băn khoăn2021-04-22 00:32
 • #2772: Đệ hai ngàn 768 chương chính mình đào hố2021-04-22 00:33
 • #2773: Đệ hai ngàn 769 chương Phó Bân trong lòng2021-04-22 00:33
 • #2774: Đệ hai ngàn 770 chương ngươi tự cầu nhiều phúc2021-04-22 00:33
 • #2775: Đệ hai ngàn 771 chương quận chúa là thật sự2021-04-22 00:33
 • #2776: Đệ hai ngàn 772 chương trảo hắc y bà bà2021-04-22 00:34
 • #2777: Đệ hai ngàn 773 chương chờ ngươi khiêu chiến2021-04-22 00:34
 • #2778: Đệ hai ngàn 774 chương Tần Miêu Miêu bị cấm2021-04-22 00:34
 • #2779: Đệ hai ngàn 775 chương đi gặp Tần Miêu Miêu2021-04-22 00:34
 • #2780: Đệ hai ngàn 776 chương Tần Miêu Miêu không cam lòng2021-04-22 00:34
 • #2781: Đệ hai ngàn 777 chương Trần Tú Hà bất đắc dĩ2021-04-22 00:35
 • #2782: Đệ hai ngàn 778 chương thiếu chút nữa dọa nước tiểu2021-04-22 00:35
 • #2783: Đệ hai ngàn 779 chương lòng bàn tay cùng mu bàn tay2021-04-22 00:35
 • #2784: Đệ hai ngàn 780 chương Trần Tú Hà quyết tuyệt2021-04-22 00:35
 • #2785: Đệ hai ngàn 781 chương Tần Miêu Miêu ách2021-04-22 00:35
 • #2786: Đệ hai ngàn 782 chương tái ngộ Tiêu Thanh Trần2021-04-22 00:36
 • #2787: Đệ hai ngàn 783 chương nhìn ra hắn thân phận2021-04-22 00:36
 • #2788: Đệ hai ngàn 784 chương Tần Thu Phong ý tưởng2021-04-22 00:36
 • #2789: Đệ hai ngàn 785 chương đơn thuần nam nhân2021-04-22 00:36
 • #2790: Đệ hai ngàn 786 chương người không thể quá tham2021-04-22 00:36
 • #2791: Đệ hai ngàn 787 chương lỗ tai quá mềm2021-04-22 00:37
 • #2792: Đệ hai ngàn 788 chương Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-22 00:37
 • #2793: Đệ hai ngàn 789 chương Hà Loan thôn đãi gả2021-04-22 00:37
 • #2794: Đệ hai ngàn 790 chương lá sen thất tâm phong2021-04-22 00:37
 • #2795: Đệ hai ngàn 791 chương lá sen thật điên rồi2021-04-22 00:37
 • #2796: Đệ hai ngàn 792 chương thất tâm phong nói2021-04-22 00:38
 • #2797: Đệ hai ngàn 793 chương đều đáng giá hoài nghi2021-04-22 00:38
 • #2798: Đệ hai ngàn 794 chương giáo đệ đệ làm người2021-04-22 00:38
 • #2799: Đệ hai ngàn 795 chương Mộc An Thục tới chơi2021-04-22 00:38
 • #2800: Đệ hai ngàn 796 chương ngươi đấu không lại ta2021-04-22 00:38
 • #2801: Đệ hai ngàn 797 chương giáo dục Huyền An Hạo2021-04-22 00:39
 • #2802: Đệ hai ngàn 798 chương Huyền An Hạo thụ giáo2021-04-22 00:39
 • #2803: Đệ hai ngàn 799 chương nói chút chuyện hài thô tục2021-04-22 00:39
 • #2804: Đệ hai ngàn 800 chương mùa đông đi tới2021-04-22 00:39
 • #2805: Đệ hai ngàn 801 chương Mã thị sinh bệnh2021-04-22 00:39
 • #2806: Đệ hai ngàn 802 chương Mã thị tiểu tâm nguyện2021-04-22 00:39
 • #2807: Đệ hai ngàn 803 chương Hoa Dung đưa của hồi môn2021-04-22 00:40
 • #2808: Đệ hai ngàn 804 chương kinh thành có chuyện2021-04-22 00:40
 • #2809: Đệ hai ngàn 805 chương Bạch Diệc Nam từ biệt2021-04-22 00:40
 • #2810: Đệ hai ngàn 806 chương tiểu nhân trong lòng2021-04-22 00:40
 • #2811: Đệ hai ngàn 807 chương một ổ nhân tra2021-04-22 00:40
 • #2812: Đệ hai ngàn 808 chương nhà cũ gièm pha2021-04-22 00:40
 • #2813: Đệ hai ngàn 809 chương Viên Tố Tố bị thương2021-04-22 00:40
 • #2814: Đệ hai ngàn 810 chương mới nhất manh mối2021-04-22 00:40
 • #2815: Đệ hai ngàn 811 chương Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-22 00:41
 • #2816: Đệ hai ngàn 812 chương hòa thuận một nhà2021-04-22 00:41
 • #2817: Đệ hai ngàn 813 chương hài tử thay đổi2021-04-22 00:41
 • #2818: Đệ hai ngàn 814 chương Mã thị thay đổi2021-04-22 00:41
 • #2819: Đệ hai ngàn 815 chương nhân tính bổn khó sửa2021-04-22 00:41
 • #2820: Đệ hai ngàn 816 chương lửa rừng thiêu bất tận2021-04-22 00:41
 • #2821: Đệ hai ngàn 817 chương vẫn là muốn đề phòng2021-04-22 00:41
 • #2822: Đệ hai ngàn 818 chương phương Tam phu nhân tới2021-04-22 00:41
 • #2823: Đệ hai ngàn 819 chương Mộc An Thục khiêu khích2021-04-22 00:41
 • #2824: Đệ hai ngàn 820 chương Mộc An Thục bại trận2021-04-22 00:41
 • #2825: Đệ hai ngàn 821 chương không hảo tâm người2021-04-22 00:42
 • #2826: Đệ hai ngàn 822 chương tiện nhân kết minh2021-04-22 00:42
 • #2827: Đệ hai ngàn 823 chương còn đều hạt nhảy đát2021-04-22 00:42
 • #2828: Đệ hai ngàn 824 chương không đèn cạn dầu2021-04-22 00:42
 • #2829: Đệ hai ngàn 825 chương lỗ tai quá mềm2021-04-22 00:42
 • #2830: Đệ hai ngàn 826 chương Mộc An Thục thực hiện được2021-04-22 00:42
 • #2831: Đệ hai ngàn 827 chương Hoa Kế Nghiệp phẫn nộ2021-04-22 00:43
 • #2832: Đệ hai ngàn 828 chương cả đời cưới một thê2021-04-22 00:43
 • #2833: Đệ hai ngàn 829 chương nói động bà ngoại2021-04-22 00:43
 • #2834: Đệ hai ngàn 830 chương Diệu Nhi muốn tạc mao2021-04-22 00:43
 • #2835: Đệ hai ngàn 831 chương phải như vậy làm2021-04-22 00:43
 • #2836: Đệ hai ngàn 832 chương ngăn chặn không an phận2021-04-22 00:43
 • #2837: Đệ hai ngàn 833 chương có người không thành thật2021-04-22 00:43
 • #2838: Đệ hai ngàn 834 chương Mộc An Thục phẫn nộ2021-04-22 00:43
 • #2839: Đệ hai ngàn 835 chương có người tới tìm chết2021-04-22 00:43
 • #2840: Đệ hai ngàn 836 chương quá không biết tự lượng sức mình2021-04-22 00:44
 • #2841: Đệ hai ngàn 837 chương xấu xí một mặt2021-04-22 00:44
 • #2842: Đệ hai ngàn 838 chương Mộc Thiên Hữu tư tâm2021-04-22 00:44
 • #2843: Đệ hai ngàn 839 chương Mã thị không có biện pháp2021-04-22 00:44
 • #2844: Đệ hai ngàn 840 chương Mã thị hỏng mất2021-04-22 00:44
 • #2845: Đệ hai ngàn 841 chương Mộc Thiên Hữu tặng lễ2021-04-22 00:44
 • #2846: Đệ hai ngàn 842 chương Trần Tú Hà tới2021-04-22 00:44
 • #2847: Đệ hai ngàn 843 chương Huyền Văn Đào cảm khái2021-04-22 00:44
 • #2848: Đệ hai ngàn 844 chương Toa Liên hảo ý2021-04-22 00:44
 • #2849: Đệ hai ngàn 845 chương Mộc An Thục hoài nghi2021-04-22 00:45
 • #2850: Đệ hai ngàn 846 chương Bạch Diệc Nam tới gặp2021-04-22 00:45
 • #2851: Đệ hai ngàn 847 chương Tần Miêu Miêu hiện trạng2021-04-22 00:45
 • #2852: Đệ hai ngàn 848 chương ban đêm lễ vật2021-04-22 00:45
 • #2853: Đệ hai ngàn 849 chương mãn đầu óc lái xe2021-04-22 00:45
 • #2854: Đệ hai ngàn 850 chương xuất giá buổi sáng2021-04-22 00:45
 • #2855: Đệ hai ngàn 851 chương tân nương tử ra cửa2021-04-22 00:45
 • #2856: Đệ hai ngàn 852 chương người nào đó thật kích động2021-04-22 00:45
 • #2857: Đệ hai ngàn 853 chương bái đường thành thân lâu2021-04-22 00:45
 • #2858: Đệ hai ngàn 854 chương có điểm tiểu kích động2021-04-22 00:46
 • #2859: Đệ hai ngàn 855 chương liền phải động phòng2021-04-22 00:46
 • #2860: Đệ hai ngàn 856 chương đêm động phòng hoa chúc2021-04-22 00:46
 • #2861: Đệ hai ngàn 857 chương thật sự hảo ngượng ngùng2021-04-22 00:46
 • #2862: Đệ hai ngàn 858 chương không hề tiết chế a2021-04-22 00:46
 • #2863: Đệ hai ngàn 859 chương nói ra bí mật2021-04-22 00:46
 • #2864: Đệ hai ngàn 860 chương ba ngày sau hồi môn2021-04-22 00:46
 • #2865: Đệ hai ngàn 861 chương còn phải đi nhà cũ2021-04-22 00:46
 • #2866: Đệ hai ngàn 862 chương Hoa Kế Nghiệp liều mạng2021-04-22 00:46
 • #2867: Đệ hai ngàn 863 chương nay cái không ngủ lại2021-04-22 00:47
 • #2868: Đệ hai ngàn 864 chương một đám ô nữ nhân2021-04-22 00:47
 • #2869: Đệ hai ngàn 865 chương hôn sau hồi Thiên phủ2021-04-22 00:47
 • #2870: Đệ hai ngàn 866 chương hôn sau hồi họa quán2021-04-22 00:47
 • #2871: Đệ hai ngàn 867 chương ta bồi ngươi tiền thưởng2021-04-22 00:47
 • #2872: Đệ hai ngàn 868 chương tái ngộ Mộc An Thục2021-04-22 00:47
 • #2873: Đệ hai ngàn 869 chương đáng sợ nữ nhân2021-04-22 00:47
 • #2874: Đệ hai ngàn 870 chương thần bí hộp2021-04-22 00:47
 • #2875: Đệ hai ngàn 871 chương tái hiện tàng bảo2021-04-22 00:47
 • #2876: Đệ hai ngàn 872 chương Viên Tố Tố thay đổi2021-04-22 00:48
 • #2877: Đệ hai ngàn 873 chương Mộc An Thục mưu kế2021-04-22 00:48
 • #2878: Đệ hai ngàn 874 chương còn không có kết minh2021-04-22 00:48
 • #2879: Đệ hai ngàn 875 chương Hoa Kế Nghiệp trở về2021-04-22 00:48
 • #2880: Đệ hai ngàn 876 chương đi xem bà ngoại2021-04-22 00:48
 • #2881: Đệ hai ngàn 877 chương đi Trần Tú Hà gia2021-04-22 00:49
 • #2882: Đệ hai ngàn 878 chương nhà hắn có mật thất2021-04-22 00:49
 • #2883: Đệ hai ngàn 879 chương nhìn không thấu tâm2021-04-22 00:49
 • #2884: Đệ hai ngàn 880 chương Thiên Lạc không thích ứng2021-04-22 00:49
 • #2885: Đệ hai ngàn 881 chương Bình Tây quốc gởi thư2021-04-22 00:49
 • #2886: Đệ hai ngàn 882 chương lại hồi Hà Loan thôn2021-04-22 00:49
 • #2887: Đệ hai ngàn 883 chương Mã thị nguy cơ2021-04-22 00:49
 • #2888: Đệ hai ngàn 884 chương Hoa Kế Nghiệp say rượu2021-04-22 00:49
 • #2889: Đệ hai ngàn 885 chương Mã thị động tác2021-04-22 00:50
 • #2890: Đệ hai ngàn 886 chương nhà cũ sự đã phát2021-04-22 00:50
 • #2891: Đệ hai ngàn 887 chương càng làm càng xong đời2021-04-22 00:50
 • #2892: Đệ hai ngàn 888 chương trung thành hạ nhân2021-04-22 00:50
 • #2893: Đệ hai ngàn 889 chương lần thứ hai trúng gió2021-04-22 00:50
 • #2894: Đệ hai ngàn 890 chương hiếu thuận không hiếu thuận2021-04-22 00:51
 • #2895: Đệ hai ngàn 891 chương lại lần nữa đi kinh thành2021-04-22 00:51
 • #2896: Đệ hai ngàn 892 chương biết nhà cũ sự2021-04-22 00:51
 • #2897: Đệ hai ngàn 893 chương trên giường dụ hoặc2021-04-22 00:51
 • #2898: Đệ hai ngàn 894 chương người này thiếu thu thập2021-04-22 00:51
 • #2899: Đệ hai ngàn 895 chương biến thái ý tưởng2021-04-22 00:52
 • #2900: Đệ hai ngàn 896 chương dơ bẩn tâm tư2021-04-22 00:52
 • #2901: Đệ hai ngàn 897 chương căn bản không có khả năng2021-04-22 00:52
 • #2902: Đệ hai ngàn 898 chương ta cũng sẽ xúi giục2021-04-22 00:53
 • #2903: Đệ hai ngàn 899 chương mẹ con phân tâm2021-04-22 00:53
 • #2904: Đệ hai ngàn 900 chương tam mợ hoảng hốt2021-04-22 00:53
 • #2905: Đệ hai ngàn 901 chương này liền bại trận2021-04-22 00:53
 • #2906: Đệ hai ngàn 902 chương qua lại trấn an2021-04-22 00:54
 • #2907: Đệ hai ngàn 903 chương vẫn là hồi kinh đi2021-04-22 00:54
 • #2908: Đệ hai ngàn 904 chương đánh rắn đánh giập đầu2021-04-22 00:54
 • #2909: Đệ hai ngàn 905 chương phiền nhân đi rồi2021-04-22 00:54
 • #2910: Đệ hai ngàn 906 chương tốt đẹp thời gian2021-04-22 00:54
 • #2911: Đệ hai ngàn 907 chương rốt cuộc người nào2021-04-22 00:55
 • #2912: Đệ hai ngàn 908 chương Mã thị hy vọng2021-04-22 00:55
 • #2913: Đệ hai ngàn 909 chương trong lòng thất vọng2021-04-22 00:55
 • #2914: Đệ hai ngàn 910 chương muốn tức chết người2021-04-22 00:55
 • #2915: Đệ hai ngàn 911 chương đến kinh thành lúc sau2021-04-22 00:55
 • #2916: Đệ hai ngàn 912 chương ông ngoại biết được2021-04-22 00:56
 • #2917: Đệ hai ngàn 913 chương có người thành thật2021-04-22 00:56
 • #2918: Đệ hai ngàn 914 chương tỷ muội gian lái xe2021-04-22 00:56
 • #2919: Đệ hai ngàn 915 chương có cẩu chắn môn2021-04-22 00:56
 • #2920: Đệ hai ngàn 916 chương hảo cẩu không đỡ lộ2021-04-22 00:56
 • #2921: Đệ hai ngàn 917 chương tỷ phu huấn anh em vợ2021-04-22 00:57
 • #2922: Đệ hai ngàn 918 chương Toa Liên biến hóa2021-04-22 00:57
 • #2923: Đệ hai ngàn 919 chương trên đường đi gặp Tiêu Uyển Nhi2021-04-22 00:57
 • #2924: Đệ hai ngàn 920 chương ngốc bạch ngọt huynh muội2021-04-22 00:57
 • #2925: Đệ hai ngàn 921 chương xấu hổ huynh muội2021-04-22 00:57
 • #2926: Đệ hai ngàn 922 chương khách quý tới tới cửa2021-04-22 00:58
 • #2927: Đệ hai ngàn 923 chương không cần quá náo nhiệt2021-04-22 00:58
 • #2928: Đệ hai ngàn 924 chương đây là chợ sao2021-04-22 00:58
 • #2929: Đệ hai ngàn 925 chương tình đậu sơ khai2021-04-22 00:58
 • #2930: Đệ hai ngàn 926 chương có lẽ thành thục2021-04-22 00:59
 • #2931: Đệ hai ngàn 927 chương khó được thiên chân2021-04-22 00:59
 • #2932: Đệ hai ngàn 928 chương Mộc An Thục lại tới2021-04-22 00:59
 • #2933: Đệ hai ngàn 929 chương trước khi đi liên hoan2021-04-22 00:59
 • #2934: Đệ hai ngàn 930 chương vui sướng cơm chiều2021-04-22 00:59
 • #2935: Đệ hai ngàn 931 chương tụ hội náo nhiệt2021-04-22 01:00
 • #2936: Đệ hai ngàn 932 chương đại tỷ thuyết giáo2021-04-22 01:00
 • #2937: Đệ hai ngàn 933 chương nhà cũ trạng huống2021-04-22 01:00
 • #2938: Đệ hai ngàn 934 chương nhất định sủng tức phụ2021-04-22 01:00
 • #2939: Đệ hai ngàn 935 chương tổ phụ phiền muộn2021-04-22 01:00
 • #2940: Đệ hai ngàn 936 chương chờ đợi thân ảnh2021-04-22 01:01
 • #2941: Đệ hai ngàn 937 chương trở lại Hà Loan thôn2021-04-22 01:01
 • #2942: Đệ hai ngàn 938 chương Mã thị thật đáng buồn2021-04-22 01:01
 • #2943: Đệ hai ngàn 939 chương Mã thị trong lòng khổ2021-04-22 01:01
 • #2944: Đệ hai ngàn 940 chương hiểu con không ai bằng mẹ2021-04-22 01:01
 • #2945: Đệ hai ngàn 941 chương những câu chọc ngực2021-04-22 01:01
 • #2946: Đệ hai ngàn 942 chương họa quán mất trộm2021-04-22 01:01
 • #2947: Đệ hai ngàn 943 chương Trần Tú Hà tới2021-04-22 01:01
 • #2948: Đệ hai ngàn 944 chương kinh thành tân manh mối2021-04-22 01:02
 • #2949: Đệ hai ngàn 945 chương Hoa Kế Nghiệp vào kinh2021-04-22 01:02
 • #2950: Đệ hai ngàn 946 chương một đêm đại tuyết2021-04-22 01:02
 • #2951: Đệ hai ngàn 947 chương trợ giúp gặp tai hoạ người2021-04-22 01:02
 • #2952: Đệ hai ngàn 948 chương tín vật là cái gì2021-04-22 01:02
 • #2953: Đệ hai ngàn 949 chương tức phụ bị nhớ thương2021-04-22 01:02
 • #2954: Đệ hai ngàn 950 chương tự làm tự chịu đi2021-04-22 01:02
 • #2955: Đệ hai ngàn 951 chương Mã thị thật đáng buồn2021-04-22 01:02
 • #2956: Đệ hai ngàn 952 chương Mã thị đau lòng2021-04-22 01:02
 • #2957: Đệ hai ngàn 953 chương tổ phụ thực thấy đủ2021-04-22 01:03
 • #2958: Đệ hai ngàn 954 chương Mộc An Thục bị đổ2021-04-22 01:03
 • #2959: Đệ hai ngàn 955 chương thiêu chỉ giày rách2021-04-22 01:03
 • #2960: Đệ hai ngàn 956 chương anh em vợ trong lòng2021-04-22 01:03
 • #2961: Đệ hai ngàn 957 chương bà ngoại bệnh nặng2021-04-22 01:03
 • #2962: Đệ hai ngàn 958 chương Ngô thị bệnh tình nguy kịch2021-04-22 01:03
 • #2963: Đệ hai ngàn 959 chương tới quá đột nhiên2021-04-22 01:03
 • #2964: Đệ hai ngàn 960 chương Ngô thị đã qua đời2021-04-22 01:03
 • #2965: Đệ hai ngàn 961 chương tiễn đi quận chúa2021-04-22 01:04
 • #2966: Đệ hai ngàn 962 chương Ngô thị đưa tang2021-04-22 01:04
 • #2967: Đệ hai ngàn 963 chương tổ phụ lời khuyên2021-04-22 01:04
 • #2968: Đệ hai ngàn 964 chương tứ thúc muốn ra tù2021-04-22 01:04
 • #2969: Đệ hai ngàn 965 chương chán ghét nữ nhân2021-04-22 01:04
 • #2970: Đệ hai ngàn 966 chương Huyền Văn Tín ra tù2021-04-22 01:04
 • #2971: Đệ hai ngàn 967 chương Huyền Văn Tín về nhà2021-04-22 01:04
 • #2972: Đệ hai ngàn 968 chương cho nhau thương tổn đi2021-04-22 01:04
 • #2973: Đệ hai ngàn 969 chương một chồng một vợ hảo2021-04-22 01:04
 • #2974: Đệ hai ngàn 970 chương lão không đứng đắn2021-04-22 01:05
 • #2975: Đệ hai ngàn 971 chương Mã thị khí khóc2021-04-22 01:05
 • #2976: Đệ hai ngàn 972 chương biểu ca là người tốt2021-04-22 01:05
 • #2977: Đệ hai ngàn 973 chương Trần Tú Hà tâm loạn2021-04-22 01:05
 • #2978: Đệ hai ngàn 974 chương tổ phụ huấn nhi tử2021-04-22 01:05
 • #2979: Đệ hai ngàn 975 chương Mã thị không nhận sai2021-04-22 01:05
 • #2980: Đệ hai ngàn 976 chương lại lần nữa đi kinh thành2021-04-22 01:05
 • #2981: Đệ hai ngàn 977 chương tân cửa hàng thỏa đáng2021-04-22 01:05
 • #2982: Đệ hai ngàn 978 chương Vương gia phủ làm khách2021-04-22 01:05
 • #2983: Đệ hai ngàn 979 chương Tiêu Nham Thuần thư phòng2021-04-22 01:06
 • #2984: Đệ hai ngàn 980 chương chắp đầu đồ án2021-04-22 01:06
 • #2985: Đệ hai ngàn 981 chương bạch gia manh mối2021-04-22 01:06
 • #2986: Đệ hai ngàn 982 chương Lục vương gia tâm định2021-04-22 01:06
 • #2987: Đệ hai ngàn 983 chương Tam vương gia cảnh giác2021-04-22 01:06
 • #2988: Đệ hai ngàn 984 chương Huyền Văn Đào kinh ngạc2021-04-22 01:06
 • #2989: Đệ hai ngàn 985 chương chuẩn bị ăn tết2021-04-22 01:06
 • #2990: Đệ hai ngàn 986 chương Phó Bân đã trở lại2021-04-22 01:06
 • #2991: Đệ hai ngàn 987 chương sóng ngầm kích động trung2021-04-22 01:06
 • #2992: Đệ hai ngàn 988 chương những câu chọc trái tim2021-04-22 01:07
 • #2993: Đệ hai ngàn 989 chương biên cương náo động2021-04-22 01:07
 • #2994: Đệ hai ngàn 990 chương vẫn là muốn xuất chinh2021-04-22 01:07
 • #2995: Đệ hai ngàn 990 chương ly biệt công đạo2021-04-22 01:07
 • #2996: Đệ hai ngàn 991 chương bất đồng ý tưởng2021-04-22 01:07
 • #2997: Đệ hai ngàn 992 chương càng nhiều người lo lắng2021-04-22 01:07
 • #2998: Đệ hai ngàn 992 chương càng nhiều người lo lắng2021-04-22 01:08
 • #2999: Đệ hai ngàn 993 chương Cửu vương gia tới2021-04-22 01:08
 • #3000: Đệ hai ngàn 994 chương 30 đêm giao thừa2021-04-22 01:08
 • #3001: Đệ hai ngàn 995 chương lại là một năm đến2021-04-22 01:08
 • #3002: Đệ hai ngàn 996 chương mùng một đại chúc tết2021-04-22 01:08
 • #3003: Đệ hai ngàn 997 chương đối quốc sự phân tích2021-04-22 01:09
 • #3004: Đệ hai ngàn 998 chương Quốc công phủ người tới2021-04-22 01:09
 • #3005: Đệ hai ngàn 999 chương sau lưng khua môi múa mép2021-04-22 01:09
 • #3006: Chương 3000 ngươi đấu không lại ta2021-04-22 01:09
 • #3007: Chương 3001 còn muốn phiên bàn2021-04-22 01:09
 • #3008: Chương 3002 có người sợ hãi2021-04-22 01:09
 • #3009: Chương 3003 thật sự sợ hãi a2021-04-22 01:10
 • #3010: Chương 3004 bản chất là tốt2021-04-22 01:10
 • #3011: Chương 3005 cho nhau thương tổn a2021-04-22 01:10
 • #3012: Chương 3006 lại động tâm tư2021-04-22 01:10
 • #3013: Chương 3007 lỗ tai thật mềm2021-04-22 01:11
 • #3014: Chương 3008 rốt cuộc phải đi2021-04-22 01:11
 • #3015: Chương 3009 muốn ra đại sự2021-04-22 01:11
 • #3016: Đệ tam ngàn linh một mười chương càng ngày càng bất an2021-04-22 01:11
 • #3017: Đệ tam ngàn linh một mười một chương Cửu vương gia biết được2021-04-22 01:11
 • #3018: Đệ tam ngàn linh một mười hai chương rất cẩn thận cẩn thận2021-04-22 01:11
 • #3019: Đệ tam ngàn linh một mười ba chương này liền hảo chơi2021-04-22 01:11
 • #3020: Đệ tam ngàn linh một mười bốn chương nôn chết Tam phu nhân2021-04-22 01:11
 • #3021: Đệ tam ngàn linh một mười lăm chương khí đổ một cái2021-04-22 01:12
 • #3022: Đệ tam ngàn linh một mười sáu chương thay đổi chiến lược2021-04-22 01:12
 • #3023: Đệ tam ngàn linh 17 chương người nào đó tưởng niệm2021-04-22 01:12
 • #3024: Đệ tam ngàn linh 18 chương thật muốn khí khóc2021-04-22 01:12
 • #3025: Đệ tam ngàn linh một mười chín chương khí muốn giết người2021-04-22 01:12
 • #3026: Đệ tam ngàn linh hai mươi chương tiếp tục mách lẻo2021-04-22 01:12
 • #3027: Đệ tam ngàn linh 21 chương trên giường ôn tồn2021-04-22 01:13
 • #3028: Đệ tam ngàn linh 22 chương hồi Vĩnh An trấn2021-04-22 01:13
 • #3029: Đệ tam ngàn linh 23 chương thực sự có hối hận sao2021-04-22 01:13
 • #3030: Đệ tam ngàn linh 24 chương lại bắt đầu tranh đấu2021-04-22 01:13
 • #3031: Đệ tam ngàn linh 25 chương chiến tranh không ngừng nghỉ2021-04-22 01:13
 • #3032: Đệ tam ngàn linh 26 chương kết quả công dã tràng2021-04-22 01:13
 • #3033: Đệ tam ngàn linh 27 chương ngốc manh Ngũ Lang2021-04-22 01:13
 • #3034: Đệ tam ngàn linh 28 chương nên sinh cái hài tử2021-04-22 01:13
 • #3035: Đệ tam ngàn linh 29 chương dời đi Tần Miêu Miêu2021-04-22 01:14
 • #3036: Đệ tam ngàn linh 30 chương cuối cùng thăm2021-04-22 01:14
 • #3037: Đệ tam ngàn linh 31 chương liền tính là cáo biệt2021-04-22 01:14
 • #3038: Đệ tam ngàn linh 32 chương ý tưởng không giống nhau2021-04-22 01:14
 • #3039: Đệ tam ngàn linh 33 chương Bạch Diệc Nam thăm2021-04-22 01:14
 • #3040: Đệ tam ngàn linh 34 chương một viên hảo quân cờ2021-04-22 01:14
 • #3041: Đệ tam ngàn linh 35 chương Huyền Diệu Nhi có thai2021-04-22 01:14
 • #3042: Đệ tam ngàn linh 36 chương xác định có thai2021-04-22 01:14
 • #3043: Đệ tam ngàn linh 37 chương Viên Tố Tố thay đổi2021-04-22 01:15
 • #3044: Đệ tam ngàn linh 38 chương mang thai nhật tử2021-04-22 01:15
 • #3045: Đệ tam ngàn linh 39 chương đều là báo ứng a2021-04-22 01:15
 • #3046: Đệ tam ngàn linh 40 chương tiện nhân kết minh2021-04-22 01:15
 • #3047: Đệ tam ngàn linh 41 chương không bớt lo người2021-04-22 01:15
 • #3048: Đệ tam ngàn linh 42 chương dơ bẩn thủ đoạn2021-04-22 01:15
 • #3049: Đệ tam ngàn linh 43 chương cửa son rượu thịt xú2021-04-22 01:15
 • #3050: Đệ tam ngàn linh 44 chương tình yêu tà niệm2021-04-22 01:15
 • #3051: Đệ tam ngàn linh 45 chương việc này có kỳ quặc2021-04-22 01:16
 • #3052: Đệ tam ngàn linh 46 chương khó tránh khỏi khắc khẩu2021-04-22 01:16
 • #3053: Đệ tam ngàn linh 47 chương nói dối vạch trần2021-04-22 01:16
 • #3054: Đệ tam ngàn linh 48 chương vẫn là không cam tâm2021-04-22 01:16
 • #3055: Đệ tam ngàn linh 49 chương điều tra Bạch Diệc Nam2021-04-22 01:16
 • #3056: Đệ tam ngàn linh 50 chương Tam Lang bị phát hiện2021-04-22 01:16
 • #3057: Đệ tam ngàn linh 51 chương lại phải có phiền toái2021-04-22 01:16
 • #3058: Đệ tam ngàn linh 52 chương có thai không giấu trụ2021-04-22 01:16
 • #3059: Đệ tam ngàn linh 53 chương hy vọng tan biến2021-04-22 01:16
 • #3060: Đệ tam ngàn linh 54 chương phong cách chuyển biến2021-04-22 01:17
 • #3061: Đệ tam ngàn linh 55 chương tiên tri sẽ một tiếng2021-04-22 01:17
 • #3062: Đệ tam ngàn linh 56 chương đều có chuẩn bị2021-04-22 01:17
 • #3063: Đệ tam ngàn linh 57 chương điểu khẽ kết thúc2021-04-22 01:17
 • #3064: Đệ tam ngàn linh 58 chương tứ thúc tâm thật sưởng2021-04-22 01:17
 • #3065: Đệ tam ngàn linh 59 chương Mộc An Thục khả nghi2021-04-22 01:17
 • #3066: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười chương vẫn là không an phận2021-04-22 01:17
 • #3067: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười một chương Viên Tố Tố lại tới2021-04-22 01:17
 • #3068: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười hai chương tiểu nhân ý tưởng2021-04-22 01:17
 • #3069: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười ba chương tung ra mồi2021-04-22 01:18
 • #3070: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười bốn chương Bạch Diệc Nam tiếp thu2021-04-22 01:18
 • #3071: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười lăm chương thế công tử ghen2021-04-22 01:18
 • #3072: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười sáu chương đều có động tác nhỏ2021-04-22 01:18
 • #3073: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười bảy chương thần bí địa phương2021-04-22 01:18
 • #3074: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười tám chương tân hảo sinh ý2021-04-22 01:18
 • #3075: Đệ tam ngàn lẻ sáu mười chín chương cái gì là giang tinh2021-04-22 01:19
 • #3076: Đệ tam ngàn linh 70 chương thiên hạ có biết không2021-04-22 01:19
 • #3077: Đệ tam ngàn linh 71 chương lại có chặn đường cẩu2021-04-22 01:19
 • #3078: Đệ tam ngàn linh 72 chương làm điểm ăn vặt thực2021-04-22 01:19
 • #3079: Đệ tam ngàn linh 73 chương hộc máu giao dịch2021-04-22 01:19
 • #3080: Đệ tam ngàn linh 74 chương như vậy một quyển sách2021-04-22 01:19
 • #3081: Đệ tam ngàn linh 75 chương nhân sinh đạo lý2021-04-22 01:20
 • #3082: Đệ tam ngàn linh 76 chương bất đồng thư tín2021-04-22 01:20
 • #3083: Đệ tam ngàn linh 77 chương Thiên Mặc vị hôn thê2021-04-22 01:20
 • #3084: Đệ tam ngàn linh 78 chương Tưởng Thúy Nhi khẩn trương2021-04-22 01:20
 • #3085: Đệ tam ngàn linh 79 chương chính là người một nhà2021-04-22 01:20
 • #3086: Đệ tam ngàn linh 80 chương cười bụng đau2021-04-22 01:20
 • #3087: Đệ tam ngàn linh 81 chương ba ngày không thấy thiên2021-04-22 01:20
 • #3088: Đệ tam ngàn linh 82 chương đều là người trong nhà2021-04-22 01:20
 • #3089: Đệ tam ngàn linh 83 chương vẫn là nhìn không thấy2021-04-22 01:21
 • #3090: Đệ tam ngàn linh 84 chương tiểu nhân gian kế2021-04-22 01:21
 • #3091: Đệ tam ngàn linh 85 chương thật sự bị lừa2021-04-22 01:21
 • #3092: Đệ tam ngàn linh 86 chương nơi này có vấn đề2021-04-22 01:21
 • #3093: Đệ tam ngàn linh 87 chương Hoa Kế Nghiệp xảy ra chuyện2021-04-22 01:21
 • #3094: Đệ tam ngàn linh 88 chương trước an ổn tâm thái2021-04-22 01:22
 • #3095: Đệ tam ngàn linh 89 chương trong lòng có tính toán2021-04-22 01:22
 • #3096: Đệ tam ngàn lẻ chín mười chương còn không có ngốc rốt cuộc2021-04-22 01:22
 • #3097: Đệ tam ngàn lẻ chín mười một chương nhân sinh trò hề2021-04-22 01:22
 • #3098: Đệ tam ngàn lẻ chín mười hai chương thiệt tình bằng hữu2021-04-22 01:22
 • #3099: Đệ tam ngàn lẻ chín mười ba chương bỗng nhiên minh bạch2021-04-22 01:22
 • #3100: Đệ tam ngàn lẻ chín mười bốn chương nữ nhân càng đáng sợ2021-04-22 01:22
 • #3101: Đệ tam ngàn lẻ chín mười lăm chương muốn hạ sát thủ2021-04-22 01:22
 • #3102: Đệ tam ngàn lẻ chín mười sáu chương không biết xấu hổ người2021-04-22 01:23
 • #3103: Đệ tam ngàn lẻ chín mười bảy chương cái quỷ gì đồ vật2021-04-22 01:23
 • #3104: Đệ tam ngàn lẻ chín mười tám chương không có khả năng từ bỏ2021-04-22 01:23
 • #3105: Đệ tam ngàn lẻ chín mười chín chương nội tâm dơ bẩn2021-04-22 01:23
 • #3106: Chương 3100 hoàn toàn tuyệt vọng2021-04-22 01:23
 • #3107: Chương 3101 cho ngươi thượng một khóa2021-04-22 01:23
 • #3108: Chương 3102 lương tâm cẩu ăn2021-04-22 01:23
 • #3109: Chương 3103 chân chính quan tâm2021-04-22 01:24
 • #3110: Chương 3104 tiểu nhân sợ hãi2021-04-22 01:24
 • #3111: Chương 3105 chính nghĩa Huyện thừa2021-04-22 01:24
 • #3112: Chương 3106 chân tướng đại bạch2021-04-22 01:24
 • #3113: Chương 3107 mất mặt rời đi2021-04-22 01:24
 • #3114: Chương 3108 có cố nhân tới chơi2021-04-22 01:24
 • #3115: Chương 3109 vẫn là có không đối2021-04-22 01:24
 • #3116: Chương 3110 thẩm vấn Triệu Trúc Hinh2021-04-22 01:24
 • #3117: Chương 3111 Triệu Trúc Hinh sợ hãi2021-04-22 01:25
 • #3118: Chương 3112 chân tình quốc công gia2021-04-22 01:25
 • #3119: Chương 3113 hồi thôn đi từ biệt2021-04-22 01:25
 • #3120: Chương 3114 Phó Bân trúng độc2021-04-22 01:25
 • #3121: Chương 3115 càng nhiều tàng bảo2021-04-22 01:25
 • #3122: Chương 3116 Triệu Trúc Hinh cung khai2021-04-22 01:25
 • #3123: Chương 3117 hắn sẽ là ai đâu2021-04-22 01:25
 • #3124: Chương 3118 Hoàng Thượng quyết định2021-04-22 01:25
 • #3125: Chương 3119 hoàn thiện ý tưởng2021-04-22 01:26
 • #3126: Chương 3120 rối rắm cảm tình2021-04-22 01:26
 • #3127: Chương 3121 nội tâm sám hối2021-04-22 01:26
 • #3128: Chương 3122 chẳng lẽ tưởng sai rồi2021-04-22 01:26
 • #3129: Chương 3123 đã quyết định2021-04-22 01:26
 • #3130: Chương 3124 là địch vẫn là hữu2021-04-22 01:26
 • #3131: Chương 3125 này xem như tri âm2021-04-22 01:26
 • #3132: Chương 3126 ghê tởm gặp nhau2021-04-22 01:27
 • #3133: Chương 3127 phương đại phu nhân tới2021-04-22 01:27
 • #3134: Chương 3128 không thể tưởng được khổ2021-04-22 01:27
 • #3135: Chương 3129 bất đồng chào từ biệt2021-04-22 01:27
 • #3136: Chương 3130 Viên Tố Tố thổ lộ tình cảm2021-04-22 01:27
 • #3137: Chương 3131 xấu hổ đưa tiễn2021-04-22 01:27
 • #3138: Chương 3132 kỳ ba Cao gia người2021-04-22 01:27
 • #3139: Chương 3133 nói không thông đạo lý2021-04-22 01:27
 • #3140: Chương 3134 kỳ ba nhân tâm2021-04-22 01:28
 • #3141: Chương 3135 xác thật là đối thủ2021-04-22 01:28
 • #3142: Chương 3136 đối chọi gay gắt2021-04-22 01:28
 • #3143: Chương 3137 liên hệ Bạch Diệc Nam2021-04-22 01:28
 • #3144: Chương 3138 Hoa Kế Nghiệp hiện trạng2021-04-22 01:28
 • #3145: Chương 3139 quá nhiều vọng tưởng2021-04-22 01:28
 • #3146: Chương 3139 quá nhiều vọng tưởng2021-04-22 01:28
 • #3147: Chương 3140 quá nhiều không cam lòng2021-04-22 01:28
 • #3148: Chương 3141 cuối cùng cơ hội2021-04-22 01:28
 • #3149: Chương 3142 lẫn nhau cảnh trong mơ2021-04-22 01:29
 • #3150: Chương 3143 Cao gia tính kế2021-04-22 01:29
 • #3151: Chương 3144 nhà ta hoa lão gia2021-04-22 01:29
 • #3152: Chương 3145 tiếc nuối bỏ lỡ2021-04-22 01:29
 • #3153: Chương 3146 nói lên Huyền Diệu Nhi2021-04-22 01:29
 • #3154: Chương 3146 nói lên Huyền Diệu Nhi2021-04-22 01:29
 • #3155: Chương 3147 thần bí công tử2021-04-22 01:29
 • #3156: Chương 3148 Mộc An Thục hoảng thần2021-04-22 01:29
 • #3157: Chương 3149 ngàn dặm ngộ tri âm2021-04-22 01:29
 • #3158: Chương 3150 trong lòng có không cam lòng2021-04-22 01:30
 • #3159: Chương 3151 thú vị hài tử2021-04-22 01:30
 • #3160: Chương 3152 không phải tìm người2021-04-22 01:30
 • #3161: Chương 3153 trợ giúp thu chí lâm2021-04-22 01:30
 • #3162: Chương 3154 khách điếm vẽ tranh2021-04-22 01:30
 • #3163: Chương 3155 tri âm nói âm luật2021-04-22 01:30
 • #3164: Chương 3156 đều tính tri tâm người2021-04-22 01:31
 • #3165: Chương 3157 phú quý hiểm trung cầu2021-04-22 01:31
 • #3166: Chương 3158 tri âm khó tìm tìm2021-04-22 01:31
 • #3167: Chương 3159 Tâm Triệt động tâm2021-04-22 01:31
 • #3168: Chương 3160 Phí Thiếu Khanh đưa tiễn2021-04-22 01:31
 • #3169: Chương 3161 Viên Tố Tố trở về2021-04-22 01:31
 • #3170: Chương 3162 Hoa Kế Nghiệp chào từ biệt2021-04-22 01:31
 • #3171: Chương 3163 duy nhất người tốt2021-04-22 01:32
 • #3172: Chương 3164 tới báo tin người2021-04-22 01:32
 • #3173: Chương 3165 không phải thực thái bình2021-04-22 01:32
 • #3174: Chương 3166 khắp nơi manh mối2021-04-22 01:32
 • #3175: Chương 3167 lợi hại nữ nhân2021-04-22 01:33
 • #3176: Chương 3168 rốt cuộc là thật giả2021-04-22 01:33
 • #3177: Chương 3169 thật sự rất khó chịu2021-04-22 01:33
 • #3178: Chương 3170 qua cơn mưa trời lại sáng2021-04-22 01:33
 • #3179: Chương 3171 tùy duyên thật bằng hữu2021-04-22 01:33
 • #3180: Chương 3172 có tâm nữ tử2021-04-22 01:33
 • #3181: Chương 3173 vẫn là bị đè nặng2021-04-22 01:33
 • #3182: Chương 3174 giếng cóc2021-04-22 01:33
 • #3183: Chương 3175 cái này cục không nhỏ2021-04-22 01:33
 • #3184: Chương 3176 chờ xem náo nhiệt2021-04-22 01:34
 • #3185: Chương 3177 quyền thế không thân tình2021-04-22 01:34
 • #3186: Chương 3178 cái này kêu làm thai giáo2021-04-22 01:34
 • #3187: Chương 3179 ghê tởm chờ đợi2021-04-22 01:34
 • #3188: Chương 3180 phát xuân hoa quế2021-04-22 01:34
 • #3189: Chương 3181 còn không có tìm được người2021-04-22 01:34
 • #3190: Chương 3182 vô lý chất vấn2021-04-22 01:34
 • #3191: Chương 3183 chung quy không đắc thủ2021-04-22 01:34
 • #3192: Chương 3184 không đầu óc người2021-04-22 01:34
 • #3193: Chương 3185 Hoa Kế Nghiệp tá túc2021-04-22 01:34
 • #3194: Chương 3186 đánh chỉ lợn rừng2021-04-22 01:35
 • #3195: Chương 3187 Cao Quế Hoa khẩn trương2021-04-22 01:35
 • #3196: Chương 3188 Mã thị tuyệt vọng2021-04-22 01:35
 • #3197: Chương 3189 rốt cuộc đến biên cương2021-04-22 01:35
 • #3198: Chương 3190 càng nói càng khẩn trương2021-04-22 01:35
 • #3199: Chương 3191 đêm dài từ từ hảo2021-04-22 01:35
 • #3200: Chương 3192 tiện nhân ở bán tao2021-04-22 01:35
 • #3201: Chương 3193 nhận thức tân bằng hữu2021-04-22 01:35
 • #3202: Chương 3194 kẻ hèn Triệu Đại Phương2021-04-22 01:35
 • #3203: Chương 3195 ghét bỏ nữ nhân này2021-04-22 01:36
 • #3204: Chương 3196 có tân ý nghĩ2021-04-22 01:36
 • #3205: Chương 3197 phía trước chiến báo2021-04-22 01:36
 • #3206: Chương 3198 Mộc An Thục sắc dụ2021-04-22 01:36
 • #3207: Chương 3199 đều có quỷ tâm tư2021-04-22 01:36
 • #3208: Chương 3200 đều bắt đầu động thủ2021-04-22 01:36
 • #3209: Chương 3201 không phải Hoa Kế Nghiệp2021-04-22 01:36
 • #3210: Chương 3202 thật là muộn tao2021-04-22 01:36
 • #3211: Chương 3203 giống như thực thoải mái2021-04-22 01:36
 • #3212: Chương 3204 nhịn đau hủy ký hiệu2021-04-22 01:36
 • #3213: Chương 3205 cười chết cá nhân2021-04-22 01:37
 • #3214: Chương 3206 trong lòng tiên nữ2021-04-22 01:37
 • #3215: Chương 3207 vài lần thất vọng2021-04-22 01:37
 • #3216: Chương 3208 càng ngày càng dâm đãng2021-04-22 01:37
 • #3217: Chương 3209 bất chấp tất cả2021-04-22 01:37
 • #3218: Chương 3210 xú không biết xấu hổ2021-04-22 01:37
 • #3219: Chương 3211 ngươi là tiểu tiên nữ2021-04-22 01:38
 • #3220: Chương 3212 thần bí nam nhân2021-04-22 01:38
 • #3221: Chương 3213 hoài sơn thôn manh mối2021-04-22 01:38
 • #3222: Chương 3214 rốt cuộc có tiến triển2021-04-22 01:38
 • #3223: Chương 3215 chạy tới hoài sơn thôn2021-04-22 01:38
 • #3224: Chương 3216 cách vách lão vương đầu2021-04-22 01:39
 • #3225: Chương 3217 tới rồi lão Cao gia2021-04-22 01:39
 • #3226: Chương 3218 dò hỏi người trong thôn2021-04-22 01:39
 • #3227: Chương 3219 được đến manh mối2021-04-22 01:39
 • #3228: Chương 3220 chuẩn bị trở lại kinh thành2021-04-22 01:39
 • #3229: Chương 3220 chuẩn bị trở lại kinh thành2021-04-22 01:39
 • #3230: Chương 3221 Huyền Diệu Nhi bị cứu2021-04-22 01:40
 • #3231: Chương 3222 tiện nhân gặp báo ứng2021-04-22 01:40
 • #3232: Chương 3223 đều bắt đầu đường về2021-04-22 01:40
 • #3233: Chương 3224 mới nhất tin tức2021-04-22 01:40
 • #3234: Chương 3225 gặp ăn trộm2021-04-22 01:40
 • #3235: Chương 3226 coi trọng nhân gia2021-04-22 01:40
 • #3236: Chương 3227 ăn trộm cầu giải dược2021-04-22 01:40
 • #3237: Chương 3228 ngươi kêu Tưởng Đông Thăng2021-04-22 01:41
 • #3238: Chương 3229 nông gia tiểu cô nương2021-04-22 01:41
 • #3239: Chương 3230 gặp được Hoa Kế Nghiệp2021-04-22 01:41
 • #3240: Chương 3231 có chút không an tâm2021-04-22 01:41
 • #3241: Chương 3232 hai cái Hoa Kế Nghiệp2021-04-22 01:41
 • #3242: Chương 3233 như thế nào biện thật giả2021-04-22 01:41
 • #3243: Chương 3234 vô sỉ Cao Quế Hoa2021-04-22 01:41
 • #3244: Chương 3235 thật muốn chụp chết nàng2021-04-22 01:41
 • #3245: Chương 3236 Cao Quế Hoa nháo yêu2021-04-22 01:42
 • #3246: Chương 3237 thật sự Hoa Kế Nghiệp2021-04-22 01:42
 • #3247: Chương 3238 ngọt ngào ban đêm2021-04-22 01:42
 • #3248: Chương 3239 rối rắm tiểu nhân2021-04-22 01:43
 • #3249: Chương 3240 còn rất có tâm nhãn2021-04-22 01:43
 • #3250: Chương 3241 quyết định lưu lại2021-04-22 01:43
 • #3251: Chương 3242 phòng ở lấy lòng2021-04-22 01:43
 • #3252: Chương 3243 cưỡng bức thêm lợi dụ2021-04-22 01:44
 • #3253: Chương 3244 tân gia tân khí tượng2021-04-22 01:44
 • #3254: Chương 3245 an trí Cao Quế Hoa2021-04-22 01:44
 • #3255: Chương 3246 tự cho là thông minh2021-04-22 01:44
 • #3256: Chương 3247 cảnh xuân vô hạn hảo2021-04-22 01:44
 • #3257: Chương 3248 thần bí hắc y nhân2021-04-22 01:45
 • #3258: Chương 3249 tin tưởng hoa lão gia2021-04-22 01:45
 • #3259: Chương 3250 người này trước phóng2021-04-22 01:45
 • #3260: Chương 3251 còn phải đánh phối hợp2021-04-22 01:45
 • #3261: Chương 3252 hảo tính không có việc gì2021-04-22 01:46
 • #3262: Chương 3253 thật sự sinh khí2021-04-22 01:46
 • #3263: Chương 3254 hù dọa Cao Quế Hoa2021-04-22 01:46
 • #3264: Chương 3255 ác độc nữ nhân2021-04-22 01:46
 • #3265: Chương 3256 nhân tính quá khó sửa2021-04-22 01:46
 • #3266: Chương 3257 Tâm Triệt bí mật2021-04-22 01:47
 • #3267: Chương 3258 ngọt ngào ban đêm2021-04-22 01:47
 • #3268: Chương 3259 nói lên chuyện cũ2021-04-22 01:47
 • #3269: Chương 3260 Hoa Dung ý tưởng2021-04-22 01:47
 • #3270: Chương 3261 mặt đường tin tức2021-04-22 01:47
 • #3271: Chương 3262 truyền lại ra tin tức2021-04-22 01:48
 • #3272: Chương 3263 lừa Cao Quế Hoa2021-04-22 01:48
 • #3273: Chương 3264 nửa đêm nói binh pháp2021-04-22 01:48
 • #3274: Chương 3265 Tiêu Thanh Trần cáo biệt2021-04-22 01:49
 • #3275: Chương 3266 Thiên Thư đã trở lại2021-04-22 01:49
 • #3276: Chương 3267 vô sỉ ly gián kế2021-04-22 01:49
 • #3277: Chương 3268 tiễn đi Cao Quế Hoa2021-04-22 01:49
 • #3278: Chương 3269 đối phó Mộc An Thục2021-04-22 01:49
 • #3279: Chương 3270 thật giả tranh chấp2021-04-22 01:50
 • #3280: Chương 3271 vẫn là thỏa hiệp2021-04-22 01:50
 • #3281: Chương 3272 Cao Quế Hoa độc trụ2021-04-22 01:50
 • #3282: Chương 3273 về sau phương hướng2021-04-22 01:50
 • #3283: Chương 3274 Cao Quế Hoa tự đại2021-04-22 01:50
 • #3284: Chương 3275 lại muốn đồ vật2021-04-22 01:51
 • #3285: Chương 3276 sóng ngầm mãnh liệt trung2021-04-22 01:51
 • #3286: Chương 3277 chân tướng rất gần2021-04-22 01:51
 • #3287: Chương 3278 địch nhân động tác2021-04-22 01:52
 • #3288: Chương 3279 đây là một cái cục2021-04-22 01:52
 • #3289: Chương 3280 giả bại lộ2021-04-22 01:52
 • #3290: Chương 3281 Cao Quế Hoa hỏng mất2021-04-22 01:52
 • #3291: Chương 3282 lòng yên tĩnh thẹn thùng2021-04-22 01:52
 • #3292: Chương 3283 Hoa Kế Nghiệp về nhà2021-04-22 01:53
 • #3293: Chương 3284 mỹ diệu ban đêm2021-04-22 01:53
 • #3294: Chương 3285 Cao Quế Hoa trở về2021-04-22 01:53
 • #3295: Chương 3286 kẻ thần bí tái hiện2021-04-22 01:53
 • #3296: Chương 3287 tiện nhân lại trở về2021-04-22 01:53
 • #3297: Chương 3288 Cao gia người cãi nhau2021-04-22 01:54
 • #3298: Chương 3289 không an phận tâm2021-04-22 01:54
 • #3299: Chương 3290 hoàn thiện kế hoạch2021-04-22 01:54
 • #3300: Chương 3291 Tiêu Cẩn kinh hỉ2021-04-22 01:54
 • #3301: Chương 3292 chuẩn bị làm buôn bán2021-04-22 01:55
 • #3302: Chương 3293 Mộc An Thục tìm việc2021-04-22 01:55
 • #3303: Chương 3294 điều tra Mộc An Thục2021-04-22 01:55
 • #3304: Chương 3295 vô sỉ về đến nhà2021-04-22 01:55
 • #3305: Chương 3295 vô sỉ về đến nhà2021-04-22 01:55
 • #3306: Chương 3296 thượng hoài liễu quá vãng2021-04-22 01:56
 • #3307: Chương 3297 hoàn toàn không nhọc lòng2021-04-22 01:56
 • #3308: Chương 3298 Cao Quế Hoa bị đánh2021-04-22 01:56
 • #3309: Chương 3298 Cao Quế Hoa bị đánh2021-04-22 01:56
 • #3310: Chương 3299 tiện nhân đánh lên tới2021-04-22 01:56
 • #3311: Chương 3300 thực tốt Tưởng gia2021-04-22 01:57
 • #3312: Chương 3301 làm nàng hiện nguyên hình2021-04-22 01:57
 • #3313: Chương 3302 thế nhưng không thành vấn đề2021-04-22 01:57
 • #3314: Chương 3303 vấn đề ở đâu đâu2021-04-22 01:57
 • #3315: Chương 3304 vô sỉ ý tưởng2021-04-22 01:57
 • #3316: Chương 3305 Cao gia người tới2021-04-22 01:58
 • #3317: Chương 3306 không biết xấu hổ nháo2021-04-22 01:58
 • #3318: Chương 3307 lòng tràn đầy tính kế2021-04-22 01:58
 • #3319: Chương 3308 công phu sư tử ngoạm2021-04-22 01:58
 • #3320: Chương 3309 Cao lão hán trang bệnh2021-04-22 01:58
 • #3321: Chương 3310 sợ tới mức thẳng đánh cách2021-04-22 01:59
 • #3322: Chương 3311 vẫn là không đi thành2021-04-22 01:59
 • #3323: Chương 3312 cao nhân xuất hiện2021-04-22 01:59
 • #3324: Chương 3313 đáng sợ phụ nhân tâm2021-04-22 02:00
 • #3325: Chương 3314 còn phải trước lưu lại2021-04-22 02:00
 • #3326: Chương 3315 Mộc An Thục bỉ ổi2021-04-22 02:00
 • #3327: Chương 3316 bên đường sảo lên2021-04-22 02:00
 • #3328: Chương 3317 bất đồng nhân tâm2021-04-22 02:00
 • #3329: Chương 3318 tiêu nham đỉnh hồi kinh2021-04-22 02:00
 • #3330: Chương 3319 Tiêu Thanh Trần trở về2021-04-22 02:01
 • #3331: Chương 3320 chân tướng đại bạch2021-04-22 02:01
 • #3332: Chương 3321 đuổi đi Cao gia người2021-04-22 02:01
 • #3333: Chương 3322 đáng sợ tư tưởng2021-04-22 02:01
 • #3334: Chương 3323 đáng giá ngươi phó thác2021-04-22 02:01
 • #3335: Chương 3324 đều có mưu hoa2021-04-22 02:02
 • #3336: Chương 3325 lợi dụng Cao lão hán2021-04-22 02:02
 • #3337: Chương 3326 thù hận trong lòng2021-04-22 02:02
 • #3338: Chương 3327 vũ khí sở tuyển chỉ2021-04-22 02:03
 • #3339: Chương 3328 Mộc An Thục giao hữu2021-04-22 02:03
 • #3340: Chương 3329 không bình thường người2021-04-22 02:03
 • #3341: Chương 3330 hiểu biết gió xoáy trại2021-04-22 02:03
 • #3342: Chương 3331 nhiều chút hiểu biết2021-04-22 02:03
 • #3343: Chương 3332 Cao lão hán lên2021-04-22 02:03
 • #3344: Chương 3333 động giết người tâm2021-04-22 02:03
 • #3345: Chương 3334 muốn bán Cao Quế Hoa2021-04-22 02:03
 • #3346: Chương 3335 Cao Quế Hoa kết cục2021-04-22 02:03
 • #3347: Chương 3336 thanh lâu hoan nghênh ngươi2021-04-22 02:03
 • #3348: Chương 3337 gặp người quen2021-04-22 02:04
 • #3349: Chương 3338 cái gì là vịt cửa hàng2021-04-22 02:04
 • #3350: Chương 3339 nữ nhân cũng phong lưu2021-04-22 02:04
 • #3351: Chương 3340 lúc này Hà Loan thôn2021-04-22 02:04
 • #3352: Chương 3341 vô tận cảm khái2021-04-22 02:04
 • #3353: Chương 3342 như thế nào đều duy trì2021-04-22 02:04
 • #3354: Chương 3343 đầu hoài lại đưa ôm2021-04-22 02:04
 • #3355: Chương 3344 cấp tiện nhân làm mai2021-04-22 02:04
 • #3356: Chương 3345 Diệu Nhi lợi hại2021-04-22 02:04
 • #3357: Chương 3346 quận chúa nhà mẹ đẻ người2021-04-22 02:05
 • #3358: Chương 3347 khí hộc máu2021-04-22 02:05
 • #3359: Chương 3347 khí hộc máu2021-04-22 02:05
 • #3360: Chương 3348 Mộc An Thục phải đi2021-04-22 02:05
 • #3361: Đệ tam ngàn 349 bái phỏng gió xoáy trại2021-04-22 02:05
 • #3362: Chương 3350 đều có chút chuyện xưa2021-04-22 02:05
 • #3363: Chương 3351 sơn trại người trên2021-04-22 02:05
 • #3364: Chương 3352 đều là nhân phẩm hảo2021-04-22 02:05
 • #3365: Chương 3353 đối người nhiều lý giải2021-04-22 02:05
 • #3366: Chương 3354 tức chết Mộc An Thục2021-04-22 02:06
 • #3367: Chương 3355 cửa hàng bán đi2021-04-22 02:06
 • #3368: Chương 3356 đi cũng không ngừng nghỉ2021-04-22 02:06
 • #3369: Chương 3357 trong nhà người tới2021-04-22 02:06
 • #3370: Chương 3358 cần thiết có kết thúc2021-04-22 02:06
 • #3371: Chương 3359 Tất Lỗi thỉnh cầu2021-04-22 02:06
 • #3372: Chương 3360 Bạch Diệc Nam thư tín2021-04-22 02:06
 • #3373: Chương 3361 cho rằng biến hảo2021-04-22 02:06
 • #3374: Chương 3362 tận lực nhiều phòng bị2021-04-22 02:06
 • #3375: Chương 3363 ở lâu mấy ngày đi2021-04-22 02:06
 • #3376: Chương 3364 con diều oán giận2021-04-22 02:07
 • #3377: Chương 3365 nhìn không ra cái gì2021-04-22 02:07
 • #3378: Chương 3366 ngày ngoài ý muốn2021-04-22 02:07
 • #3379: Chương 3367 càng ngày càng khẩn trương2021-04-22 02:07
 • #3380: Chương 3368 một vòng bộ một vòng2021-04-22 02:07
 • #3381: Chương 3369 Nhị đương gia tới2021-04-22 02:07
 • #3382: Chương 3369 Nhị đương gia tới2021-04-22 02:07
 • #3383: Chương 3370 các ngươi làm gì2021-04-22 02:07
 • #3384: Chương 3370 các ngươi làm gì2021-04-22 02:07
 • #3385: Chương 3371 cảm tạ phim truyền hình2021-04-22 02:08
 • #3386: Chương 3372 Lý Nhụy Nhụy tâm sự2021-04-22 02:08
 • #3387: Chương 3373 ngoài ý muốn sự tình2021-04-22 02:08
 • #3388: Chương 3374 tam đương gia tới cầu2021-04-22 02:08
 • #3389: Chương 3375 thương tâm thiếu nữ2021-04-22 02:08
 • #3390: Chương 3376 thiên chân nam nhân2021-04-22 02:08
 • #3391: Chương 3377 tinh binh khí xưởng2021-04-22 02:08
 • #3392: Chương 3378 hoài nghi phương hướng2021-04-22 02:08
 • #3393: Chương 3379 nhiệt tình sơn trại người2021-04-22 02:08
 • #3394: Chương 3380 thật sự không có tình2021-04-22 02:08
 • #3395: Chương 3381 không phải cố ý2021-04-22 02:09
 • #3396: Thứ 3382 sơn trại có gian tế2021-04-22 02:09
 • #3397: Thứ 3383 thiết cục thành công2021-04-22 02:09
 • #3398: Thứ 3384 thu hoạch ngoài ý muốn2021-04-22 02:09
 • #3399: Thứ 3385 lấy chết tới minh chí2021-04-22 02:09
 • #3400: Thứ 3386 bắt được gian tế2021-04-22 02:09
 • #3401: Thứ 3386 bắt được gian tế2021-04-22 02:09
 • #3402: Thứ 3387 không có thuốc nào cứu được2021-04-22 02:09
 • #3403: Thứ 3387 không có thuốc nào cứu được2021-04-22 02:09
 • #3404: Thứ 3388 rõ ràng hoặc mê mang2021-04-22 02:10
 • #3405: Thứ 3389 tình đến sâu vô cùng chỗ2021-04-22 02:10
 • #3406: Thứ 3390 mua tới cô nương2021-04-22 02:10
 • #3407: Thứ 3391 không xa khoảng cách2021-04-22 02:10
 • #3408: Chương 3392 thị phi cùng hắc bạch2021-04-22 02:10
 • #3409: Chương 3392 thị phi cùng hắc bạch2021-04-22 02:10
 • #3410: Chương 3392 thị phi cùng hắc bạch2021-04-22 02:10
 • #3411: Chương 3393 chuẩn bị phải về2021-04-22 02:11
 • #3412: Chương 3393 chuẩn bị phải về2021-04-22 02:11
 • #3413: Chương 3393 chuẩn bị phải về2021-04-22 02:11
 • #3414: Chương 3394 lòng yên tĩnh việc hôn nhân2021-04-22 02:11
 • #3415: Chương 3395 ngoài ý muốn muốn nhờ2021-04-22 02:11
 • #3416: Chương 3396 không tưởng được2021-04-22 02:11
 • #3417: Chương 3397 liền phải đi trở về2021-04-22 02:11
 • #3418: Chương 3398 Tưởng Đông Thăng cầu hôn2021-04-22 02:11
 • #3419: Chương 3399 Huyền gia nha hoàn2021-04-22 02:11
 • #3420: Chương 3400 đối tân nhân thí nghiệm2021-04-22 02:12
 • #3421: Chương 3401 gặp người quen2021-04-22 02:12
 • #3422: Chương 3402 cái gì là giả nhân giả nghĩa2021-04-22 02:12
 • #3423: Chương 3403 liền phải khởi hành2021-04-22 02:12
 • #3424: Chương 3404 nữ tử Phùng Như Y2021-04-22 02:12
 • #3425: Chương 3404 nữ tử Phùng Như Y2021-04-22 02:13
 • #3426: Chương 3405 hoài nghi Phùng Như Y2021-04-22 02:13
 • #3427: Chương 3405 hoài nghi Phùng Như Y2021-04-22 02:13
 • #3428: Chương 3406 xem ra đa tâm2021-04-22 02:13
 • #3429: Chương 3407 lên đường ngày đầu tiên2021-04-22 02:13
 • #3430: Chương 3408 vẫn là này nhất chiêu2021-04-22 02:13
 • #3431: Chương 3408 vẫn là này nhất chiêu2021-04-22 02:14
 • #3432: Chương 3409 nhìn liền không đối2021-04-22 02:14
 • #3433: Chương 3410 giải quyết rớt phiền toái2021-04-22 02:14
 • #3434: Chương 3411 nên nhận sai lầm2021-04-22 02:14
 • #3435: Chương 3412 Viên Tố Tố thỏa mãn2021-04-22 02:14
 • #3436: Chương 3413 trên đường ngộ người quen2021-04-22 02:14
 • #3437: Chương 3414 trước kia hiểu lầm2021-04-22 02:15
 • #3438: Chương 3414 trước kia hiểu lầm2021-04-22 02:15
 • #3439: Chương 3415 đi giúp đỡ bãi sự2021-04-22 02:15
 • #3440: Chương 3415 đi giúp đỡ bãi sự2021-04-22 02:15
 • #3441: Chương 3416 sự tình giải quyết2021-04-22 02:15
 • #3442: Chương 3417 người này mang theo đi2021-04-22 02:15
 • #3443: Chương 3418 đều có chút giác ngộ2021-04-22 02:15
 • #3444: Chương 3419 tiện nhân ý tưởng2021-04-22 02:16
 • #3445: Chương 3420 rốt cuộc đã trở lại2021-04-22 02:16