Hiện Đại Ngôn Tình

Y Lộ Bạn Ngươi Hành

Hán Việt: Y lộ bạn nhĩ hành

Bày ra nguyên với hiện thực sinh hoạt cảm động, kính sợ sinh mệnh, cảm ơn nhân sinh, phấn đấu nhiệt thành.

“Lục bình, nếu có một ngày, một hai phải ở ngươi y học mộng cùng ta chi gian tuyển một cái, ngươi sẽ tuyển cái nào?”

Giang thiên hải như vậy hỏi, lục bình không có trả lời.

Tiếp theo câu, hắn nói: “Ta mệt mỏi, chúng ta chia tay đi.”

Bốn năm sau, lục bình yêu cầu kiểm nghiệm số liệu, thiên hải đưa lên.

Lục bình yêu cầu phiên dịch, thiên hải đưa lên.

Lục bình yêu cầu phát biểu luận văn, thiên hải giới thiệu quốc tế đứng đầu tạp chí.

Lục bình yêu cầu tiền, thiên hải cho nàng kiến cái quỹ.

Lục yên ổn thẳng cho rằng, cho hắn cuồn cuộn không ngừng trợ giúp chính là một người khác, thẳng đến có một ngày phát hiện quen thuộc chân dung.

Nguyên lai, hắn cũng không từng vi phạm chính mình lời hứa, hắn vẫn luôn ở yên lặng người thủ hộ trợ giúp nàng.

Chỉ là, lúc này thiên hải đã cùng người khác đi hướng kết hôn lễ đường.

Lục bình vọt vào kết hôn lễ đường: “Ngươi từng hỏi, nếu có một ngày, một hai phải ở ngươi cùng y học mộng chi gian tuyển một cái, ta sẽ tuyển cái nào? Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ tuyển ngươi!”

Thiên hải nói: “Không, ta không cần ngươi làm như vậy lựa chọn, ta sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi y học mộng.”

Mấy năm sau, lục bình đứng ở Nobel đài lãnh thưởng thượng: “Cuộc đời này, ta may mắn nhất một sự kiện chính là năm ấy cao một, ta ở dưới đài thấy được trên đài ngươi.”

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bình An Như Nhất Sinh
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12021-05-23 03:59
 • #2: Phần 22021-05-23 03:59
 • #3: Phần 32021-05-23 03:59
 • #4: Phần 42021-05-23 04:00
 • #5: Phần 52021-05-23 04:00
 • #6: Phần 62021-05-23 04:00
 • #7: Phần 72021-05-23 04:01
 • #8: Phần 82021-05-23 04:01
 • #9: Phần 92021-05-23 04:01
 • #10: Phần 102021-05-23 04:01
 • #11: Phần 112021-05-23 04:01
 • #12: Phần 122021-05-23 04:01
 • #13: Phần 132021-05-23 04:02
 • #14: Phần 142021-05-23 04:02
 • #15: Phần 152021-05-23 04:02
 • #16: Phần 162021-05-23 04:02
 • #17: Phần 172021-05-23 04:02
 • #18: Phần 182021-05-23 04:02
 • #19: Phần 192021-05-23 04:02
 • #20: Phần 202021-05-23 04:03
 • #21: Phần 212021-05-23 04:03
 • #22: Phần 222021-05-23 04:03
 • #23: Phần 232021-05-23 04:03
 • #24: Phần 242021-05-23 04:03
 • #25: Phần 252021-05-23 04:03
 • #26: Phần 262021-05-23 04:04
 • #27: Phần 272021-05-23 04:04
 • #28: Phần 282021-05-23 04:04
 • #29: Phần 292021-05-23 04:04
 • #30: Phần 302021-05-23 04:04
 • #31: Phần 312021-05-23 04:04
 • #32: Phần 322021-05-23 04:04
 • #33: Phần 332021-05-23 04:05
 • #34: Phần 342021-05-23 04:05
 • #35: Phần 352021-05-23 04:05
 • #36: Phần 362021-05-23 04:05
 • #37: Phần 372021-05-23 04:05
 • #38: Phần 382021-05-23 04:05
 • #39: Phần 392021-05-23 04:05
 • #40: Phần 402021-05-23 04:05
 • #41: Phần 412021-05-23 04:06
 • #42: Phần 422021-05-23 04:06
 • #43: Phần 432021-05-23 04:06
 • #44: Phần 442021-05-23 04:06
 • #45: Phần 452021-05-23 04:06
 • #46: Phần 462021-05-23 04:06
 • #47: Phần 472021-05-23 04:06
 • #48: Phần 482021-05-23 04:07
 • #49: Phần 492021-05-23 04:07
 • #50: Phần 502021-05-23 04:07
 • #51: Phần 512021-05-23 04:07
 • #52: Phần 522021-05-23 04:07
 • #53: Phần 532021-05-23 04:07
 • #54: Phần 542021-05-23 04:07
 • #55: Phần 552021-05-23 04:08
 • #56: Phần 562021-05-23 04:08
 • #57: Phần 572021-05-23 04:08
 • #58: Phần 582021-05-23 04:08
 • #59: Phần 592021-05-23 04:08
 • #60: Phần 602021-05-23 04:08
 • #61: Phần 612021-05-23 04:08
 • #62: Phần 622021-05-23 04:08
 • #63: Phần 632021-05-23 04:08
 • #64: Phần 642021-05-23 04:09
 • #65: Phần 652021-05-23 04:09
 • #66: Phần 662021-05-23 04:09
 • #67: Phần 672021-05-23 04:09
 • #68: Phần 682021-05-23 04:09
 • #69: Phần 692021-05-23 04:09
 • #70: Phần 702021-05-23 04:09
 • #71: Phần 712021-05-23 04:09
 • #72: Phần 722021-05-23 04:10
 • #73: Phần 732021-05-23 04:10
 • #74: Phần 742021-05-23 04:10
 • #75: Phần 752021-05-23 04:10
 • #76: Phần 762021-05-23 04:10
 • #77: Phần 772021-05-23 04:10
 • #78: Phần 782021-05-23 04:10
 • #79: Phần 792021-05-23 04:11
 • #80: Phần 802021-05-23 04:11
 • #81: Phần 812021-05-23 04:11
 • #82: Phần 822021-05-23 04:11
 • #83: Phần 832021-05-23 04:11
 • #84: Phần 842021-05-23 04:11
 • #85: Phần 852021-05-23 04:11
 • #86: Phần 862021-05-23 04:12
 • #87: Phần 872021-05-23 04:12
 • #88: Phần 882021-05-23 04:12
 • #89: Phần 892021-05-23 04:12
 • #90: Phần 902021-05-23 04:12
 • #91: Phần 912021-05-23 04:12
 • #92: Phần 922021-05-23 04:12
 • #93: Phần 932021-05-23 04:13
 • #94: Phần 942021-05-23 04:13
 • #95: Phần 952021-05-23 04:13
 • #96: Phần 962021-05-23 04:13
 • #97: Phần 972021-05-23 04:13
 • #98: Phần 982021-05-23 04:13
 • #99: Phần 992021-05-23 04:13
 • #100: Phần 1002021-05-23 04:13
 • #101: Phần 1012021-05-23 04:13
 • #102: Phần 1022021-05-23 04:13
 • #103: Phần 1032021-05-23 04:13
 • #104: Phần 1042021-05-23 04:14
 • #105: Phần 1052021-05-23 04:14
 • #106: Phần 1062021-05-23 04:14
 • #107: Phần 1072021-05-23 04:14
 • #108: Phần 1082021-05-23 04:14
 • #109: Phần 1092021-05-23 04:14
 • #110: Phần 1102021-05-23 04:14
 • #111: Phần 1112021-05-23 04:14
 • #112: Phần 1122021-05-23 04:14
 • #113: Phần 1132021-05-23 04:15
 • #114: Phần 1142021-05-23 04:15
 • #115: Phần 1152021-05-23 04:15
 • #116: Phần 1162021-05-23 04:15
 • #117: Phần 1172021-05-23 04:15
 • #118: Phần 1182021-05-23 04:15
 • #119: Phần 1192021-05-23 04:15
 • #120: Phần 1202021-05-23 04:15
 • #121: Phần 1212021-05-23 04:15
 • #122: Phần 1222021-05-23 04:15
 • #123: Phần 1232021-05-23 04:16
 • #124: Phần 1242021-05-23 04:16
 • #125: Phần 1252021-05-23 04:16
 • #126: Phần 1262021-05-23 04:16
 • #127: Phần 1272021-05-23 04:16
 • #128: Phần 1282021-05-23 04:16
 • #129: Phần 1292021-05-23 04:16
 • #130: Phần 1302021-05-23 04:16
 • #131: Phần 1312021-05-23 04:16
 • #132: Phần 1322021-05-23 04:16
 • #133: Phần 1332021-05-23 04:17
 • #134: Phần 1342021-05-23 04:17
 • #135: Phần 1352021-05-23 04:17
 • #136: Phần 1362021-05-23 04:17
 • #137: Phần 1372021-05-23 04:17
 • #138: Phần 1382021-05-23 04:17
 • #139: Phần 1392021-05-23 04:17
 • #140: Phần 1402021-05-23 04:17

Related posts

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

THUYS♥️

Manh Hậu Xinh Đẹp, Lãnh Hoàng Khom Lưng

THUYS♥️

Truy Tìm Ký Ức

TiKay

Học Thần Chế Bá Giới Giải Trí

THUYS♥️

Hợp Đồng Quân Hôn

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

Leave a Reply