Hiện ĐạiNgôn Tình

Y Lộ Bạn Ngươi Hành

Hán Việt: Y lộ bạn nhĩ hành

Bày ra nguyên với hiện thực sinh hoạt cảm động, kính sợ sinh mệnh, cảm ơn nhân sinh, phấn đấu nhiệt thành.

“Lục bình, nếu có một ngày, một hai phải ở ngươi y học mộng cùng ta chi gian tuyển một cái, ngươi sẽ tuyển cái nào?”

Giang thiên hải như vậy hỏi, lục bình không có trả lời.

Tiếp theo câu, hắn nói: “Ta mệt mỏi, chúng ta chia tay đi.”

Bốn năm sau, lục bình yêu cầu kiểm nghiệm số liệu, thiên hải đưa lên.

Lục bình yêu cầu phiên dịch, thiên hải đưa lên.

Lục bình yêu cầu phát biểu luận văn, thiên hải giới thiệu quốc tế đứng đầu tạp chí.

Lục bình yêu cầu tiền, thiên hải cho nàng kiến cái quỹ.

Lục yên ổn thẳng cho rằng, cho hắn cuồn cuộn không ngừng trợ giúp chính là một người khác, thẳng đến có một ngày phát hiện quen thuộc chân dung.

Nguyên lai, hắn cũng không từng vi phạm chính mình lời hứa, hắn vẫn luôn ở yên lặng người thủ hộ trợ giúp nàng.

Chỉ là, lúc này thiên hải đã cùng người khác đi hướng kết hôn lễ đường.

Lục bình vọt vào kết hôn lễ đường: “Ngươi từng hỏi, nếu có một ngày, một hai phải ở ngươi cùng y học mộng chi gian tuyển một cái, ta sẽ tuyển cái nào? Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ tuyển ngươi!”

Thiên hải nói: “Không, ta không cần ngươi làm như vậy lựa chọn, ta sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi y học mộng.”

Mấy năm sau, lục bình đứng ở Nobel đài lãnh thưởng thượng: “Cuộc đời này, ta may mắn nhất một sự kiện chính là năm ấy cao một, ta ở dưới đài thấy được trên đài ngươi.”

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Bình An Như Nhất Sinh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 1
 • #2: Phần 2
 • #3: Phần 3
 • #4: Phần 4
 • #5: Phần 5
 • #6: Phần 6
 • #7: Phần 7
 • #8: Phần 8
 • #9: Phần 9
 • #10: Phần 10
 • #11: Phần 11
 • #12: Phần 12
 • #13: Phần 13
 • #14: Phần 14
 • #15: Phần 15
 • #16: Phần 16
 • #17: Phần 17
 • #18: Phần 18
 • #19: Phần 19
 • #20: Phần 20
 • #21: Phần 21
 • #22: Phần 22
 • #23: Phần 23
 • #24: Phần 24
 • #25: Phần 25
 • #26: Phần 26
 • #27: Phần 27
 • #28: Phần 28
 • #29: Phần 29
 • #30: Phần 30
 • #31: Phần 31
 • #32: Phần 32
 • #33: Phần 33
 • #34: Phần 34
 • #35: Phần 35
 • #36: Phần 36
 • #37: Phần 37
 • #38: Phần 38
 • #39: Phần 39
 • #40: Phần 40
 • #41: Phần 41
 • #42: Phần 42
 • #43: Phần 43
 • #44: Phần 44
 • #45: Phần 45
 • #46: Phần 46
 • #47: Phần 47
 • #48: Phần 48
 • #49: Phần 49
 • #50: Phần 50
 • #51: Phần 51
 • #52: Phần 52
 • #53: Phần 53
 • #54: Phần 54
 • #55: Phần 55
 • #56: Phần 56
 • #57: Phần 57
 • #58: Phần 58
 • #59: Phần 59
 • #60: Phần 60
 • #61: Phần 61
 • #62: Phần 62
 • #63: Phần 63
 • #64: Phần 64
 • #65: Phần 65
 • #66: Phần 66
 • #67: Phần 67
 • #68: Phần 68
 • #69: Phần 69
 • #70: Phần 70
 • #71: Phần 71
 • #72: Phần 72
 • #73: Phần 73
 • #74: Phần 74
 • #75: Phần 75
 • #76: Phần 76
 • #77: Phần 77
 • #78: Phần 78
 • #79: Phần 79
 • #80: Phần 80
 • #81: Phần 81
 • #82: Phần 82
 • #83: Phần 83
 • #84: Phần 84
 • #85: Phần 85
 • #86: Phần 86
 • #87: Phần 87
 • #88: Phần 88
 • #89: Phần 89
 • #90: Phần 90
 • #91: Phần 91
 • #92: Phần 92
 • #93: Phần 93
 • #94: Phần 94
 • #95: Phần 95
 • #96: Phần 96
 • #97: Phần 97
 • #98: Phần 98
 • #99: Phần 99
 • #100: Phần 100
 • #101: Phần 101
 • #102: Phần 102
 • #103: Phần 103
 • #104: Phần 104
 • #105: Phần 105
 • #106: Phần 106
 • #107: Phần 107
 • #108: Phần 108
 • #109: Phần 109
 • #110: Phần 110
 • #111: Phần 111
 • #112: Phần 112
 • #113: Phần 113
 • #114: Phần 114
 • #115: Phần 115
 • #116: Phần 116
 • #117: Phần 117
 • #118: Phần 118
 • #119: Phần 119
 • #120: Phần 120
 • #121: Phần 121
 • #122: Phần 122
 • #123: Phần 123
 • #124: Phần 124
 • #125: Phần 125
 • #126: Phần 126
 • #127: Phần 127
 • #128: Phần 128
 • #129: Phần 129
 • #130: Phần 130
 • #131: Phần 131
 • #132: Phần 132
 • #133: Phần 133
 • #134: Phần 134
 • #135: Phần 135
 • #136: Phần 136
 • #137: Phần 137
 • #138: Phần 138
 • #139: Phần 139
 • #140: Phần 140
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ta Trồng Rau Toàn Tinh Tế Đệ Nhất

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Môn

THUYS♥️

Hầm Táo Ký

TiKay

[ Tổng Đồng Thoại ] Xuyên Thành Nữ Chủ Mẹ

TiKay

Tu Tiên Mang Theo Gian Lận Khí

THUYS♥️

Tin Hay Không Ta Ăn Ngươi

THUYS♥️

Leave a Reply