Tiên Hiệp

Hợp Thể Song Tu

Luyện thi, đoạt xác, thải bổ, giết người, là vì ma tu. Chỉ vì trong lòng một điểm chấp nhất, thải bổ thiên hạ thì lại làm sao!

Thiên làm vợ ta, Địa làm thiếp ta, muôn dân làm đỉnh lô, Âm Dương đại đạo, Hợp Thể song tu!

Cổ Thiên Đình tái hiện, Thần Ma xuất thế, Loạn Cổ truyền nhân Ninh Phàm, tự Vũ giới xuất phát, sẽ bị 1 tỉ thế giới nữ tử, gọi là ác mộng!

Đạo cao một thước, Ninh cao một trượng!. . . . .

Thiên Đạo ba vòng, tu đạo ba bước, hư, thật hai chữ, xuyên suốt từ đầu đến cuối.Bước thứ nhất, tu chân Thất Cảnh: Ích Mạch, Dung Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Toái Hư.

Converter: DarkHero

Nguồn: Truyện CV


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Ngã thị mặc thủy
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 3.2]

Related posts

Bình Thiên Sách

TiKay

Thăng Cấp Hệ Thống Nháy Mắt Mãn Cấp

TiKay

Tiên Thanh Đoạt Nguời

TiKay

Tinh Tế: Đồ Tham Ăn Đan Sư

TiKay

Dược Môn Tiên Y

TiKay

Thiên Hạ Nam Tu Toàn Lô Đỉnh

TiKay

Leave a Reply