Cổ ĐạiNgôn Tình

Huyết Sắc Tàn Tình: Minh Vương Độc Sủng

“Lão thiên, nếu như ngươi thu Thính Vũ, ta cho dù hủy thiên diệt địa, cũng thấy không buông tha ngươi.” Giàn giụa mưa to trong, Hiên Viên Minh Hàn ôm trong lòng nữ tử ngửa mặt lên trời trường rống.

Một hồi điên cuồng giết chóc qua đi, nàng thay muội gả nhập này minh giới trong, nhất định hắn cùng với nàng dây dưa bắt đầu,

Vì nhục nhã nàng, đại hôn chi đêm, nàng đứng ở giường tiền nhìn sống sắc sinh hương xuân cung đồ, từ đó nàng thành hắn độc chiếm

Vì cứu hắn ái phi, hắn không đếm xỉa nàng trong bụng thai nhi, tuyệt tình lấy nàng thử độc, từ đó nàng thành độc phi,

Vì trừng phạt nàng, hắn phế đi nàng một thân tuyệt thế võ công, cắt ngang hai chân của nàng,

Tình đã đoạn, lệ đã khô, từ đó nàng biến mất ở trước mặt của hắn, vì sao tim của hắn hội đau,

Hắn thề lên trời xuống đất cũng phải tìm đến nàng, dù cho đối mặt nàng vô tình thì thế nào?

Đời này kiếp này, vô luận ngươi là người còn là quỷ, cũng không thể thoát đi bên cạnh ta,

Nàng ngoái đầu nhìn lại thanh cạn cười; “Phải không?” Nhẹ như lông chim lời nói lại nhượng hắn toàn thân chấn động…

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hải Dụ Dụ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0001.mp32020-02-16 10:56
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0002.mp32020-02-16 10:56
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0003.mp32020-02-16 10:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0004.mp32020-02-16 10:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0005.mp32020-02-16 10:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0006.mp32020-02-16 10:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0007.mp32020-02-16 10:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0008.mp32020-02-16 10:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0009.mp32020-02-16 10:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0010.mp32020-02-16 10:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0011.mp32020-02-16 10:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0012.mp32020-02-16 10:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0013.mp32020-02-16 10:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0014.mp32020-02-16 10:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0015.mp32020-02-16 10:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0016.mp32020-02-16 11:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0017.mp32020-02-16 11:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0018.mp32020-02-16 11:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0019.mp32020-02-16 11:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0020.mp32020-02-16 11:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0021.mp32020-02-16 11:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0022.mp32020-02-16 11:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0023.mp32020-02-16 11:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0024.mp32020-02-16 11:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0025.mp32020-02-16 11:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0026.mp32020-02-16 11:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0027.mp32020-02-16 11:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0028.mp32020-02-16 11:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0029.mp32020-02-16 11:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0030.mp32020-02-16 11:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0031.mp32020-02-16 11:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0032.mp32020-02-16 11:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0033.mp32020-02-16 11:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0034.mp32020-02-16 11:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0035.mp32020-02-16 11:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0036.mp32020-02-16 11:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0037.mp32020-02-16 11:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0038.mp32020-02-16 11:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0039.mp32020-02-16 11:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0040.mp32020-02-16 11:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0041.mp32020-02-16 11:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0042.mp32020-02-16 11:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0043.mp32020-02-16 11:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0044.mp32020-02-16 11:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0045.mp32020-02-16 11:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0046.mp32020-02-16 11:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0047.mp32020-02-16 11:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0048.mp32020-02-16 11:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0049.mp32020-02-16 11:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0050.mp32020-02-16 11:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0051.mp32020-02-16 11:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0052.mp32020-02-16 11:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0053.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0054.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0055.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0056.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0057.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0058.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0059.mp32020-02-16 11:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0060.mp32020-02-16 11:08
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0061.mp32020-02-16 11:08
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0062.mp32020-02-16 11:08
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0063.mp32020-02-16 11:08
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0064.mp32020-02-16 11:09
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0065.mp32020-02-16 11:09
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0066.mp32020-02-16 11:09
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0067.mp32020-02-16 11:09
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0068.mp32020-02-16 11:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0069.mp32020-02-16 11:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0070.mp32020-02-16 11:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0071.mp32020-02-16 11:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0072.mp32020-02-16 11:11
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0073.mp32020-02-16 11:12
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0074.mp32020-02-16 11:14
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0075.mp32020-02-16 11:14
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0076.mp32020-02-16 11:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0077.mp32020-02-16 11:18
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0078.mp32020-02-16 11:19
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0079.mp32020-02-16 11:20
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0080.mp32020-02-16 11:20
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0081.mp32020-02-16 11:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0082.mp32020-02-16 11:22
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0083.mp32020-02-16 11:22
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0084.mp32020-02-16 11:23
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0085.mp32020-02-16 11:24
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0086.mp32020-02-16 11:25
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0087.mp32020-02-16 11:26
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0088.mp32020-02-16 11:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0089.mp32020-02-16 11:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0090.mp32020-02-16 11:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0091.mp32020-02-16 11:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0092.mp32020-02-16 11:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0093.mp32020-02-16 11:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0094.mp32020-02-16 11:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0095.mp32020-02-16 11:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0096.mp32020-02-16 11:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0097.mp32020-02-16 11:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0098.mp32020-02-16 11:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0099.mp32020-02-16 11:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0100.mp32020-02-16 11:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0101.mp32020-02-16 11:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0102.mp32020-02-16 11:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0103.mp32020-02-16 11:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0104.mp32020-02-16 11:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0105.mp32020-02-16 11:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0106.mp32020-02-16 11:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0107.mp32020-02-16 11:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0108.mp32020-02-16 11:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0109.mp32020-02-16 11:47
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0110.mp32020-02-16 11:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0111.mp32020-02-16 11:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0112.mp32020-02-16 11:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0113.mp32020-02-16 11:51
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0114.mp32020-02-16 11:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0115.mp32020-02-16 11:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0116.mp32020-02-16 11:53
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0117.mp32020-02-16 11:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0118.mp32020-02-16 11:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0119.mp32020-02-16 11:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0120.mp32020-02-16 11:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0121.mp32020-02-16 12:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0122.mp32020-02-16 12:00
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0123.mp32020-02-16 12:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0124.mp32020-02-16 12:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0125.mp32020-02-16 12:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0126.mp32020-02-16 12:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0127.mp32020-02-16 12:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0128.mp32020-02-16 12:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0129.mp32020-02-16 12:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0130.mp32020-02-16 12:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0131.mp32020-02-16 12:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0132.mp32020-02-16 12:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0133.mp32020-02-16 12:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0134.mp32020-02-16 12:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0135.mp32020-02-16 12:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0136.mp32020-02-16 12:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0137.mp32020-02-16 12:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0138.mp32020-02-16 12:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0139.mp32020-02-16 12:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0140.mp32020-02-16 12:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0141.mp32020-02-16 12:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0142.mp32020-02-16 12:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0143.mp32020-02-16 12:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0144.mp32020-02-16 12:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0145.mp32020-02-16 12:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0146.mp32020-02-16 12:08
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0147.mp32020-02-16 12:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0148.mp32020-02-16 12:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0149.mp32020-02-16 12:11
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0150.mp32020-02-16 12:11
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0151.mp32020-02-16 12:11
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0152.mp32020-02-16 12:12
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0153.mp32020-02-16 12:12
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0154.mp32020-02-16 12:13
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0155.mp32020-02-16 12:13
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0156.mp32020-02-16 12:14
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0157.mp32020-02-16 12:14
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0158.mp32020-02-16 12:14
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0159.mp32020-02-16 12:15
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0160.mp32020-02-16 12:15
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0161.mp32020-02-16 12:15
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0162.mp32020-02-16 12:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0163.mp32020-02-16 12:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0164.mp32020-02-16 12:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0165.mp32020-02-16 12:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0166.mp32020-02-16 12:17
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0167.mp32020-02-16 12:18
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0168.mp32020-02-16 12:18
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0169.mp32020-02-16 12:19
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0170.mp32020-02-16 12:19
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0171.mp32020-02-16 12:19
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0172.mp32020-02-16 12:20
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0173.mp32020-02-16 12:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0174.mp32020-02-16 12:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0175.mp32020-02-16 12:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0176.mp32020-02-16 12:22
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0177.mp32020-02-16 12:22
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0178.mp32020-02-16 12:23
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0179.mp32020-02-16 12:23
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0180.mp32020-02-16 12:23
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0181.mp32020-02-16 12:24
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0182.mp32020-02-16 12:24
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0183.mp32020-02-16 12:24
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0184.mp32020-02-16 12:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0185.mp32020-02-16 12:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0186.mp32020-02-16 12:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0187.mp32020-02-16 12:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0188.mp32020-02-16 12:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0189.mp32020-02-16 12:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0190.mp32020-02-16 12:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0191.mp32020-02-16 12:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0192.mp32020-02-16 12:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0193.mp32020-02-16 12:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0194.mp32020-02-16 12:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0195.mp32020-02-16 12:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0196.mp32020-02-16 12:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0197.mp32020-02-16 12:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0198.mp32020-02-16 12:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0199.mp32020-02-16 12:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0200.mp32020-02-16 12:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0201.mp32020-02-16 12:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0202.mp32020-02-16 12:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0203.mp32020-02-16 12:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0204.mp32020-02-16 12:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0205.mp32020-02-16 12:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0206.mp32020-02-16 12:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0207.mp32020-02-16 12:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0208.mp32020-02-16 12:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0209.mp32020-02-16 12:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0210.mp32020-02-16 12:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0211.mp32020-02-16 12:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0212.mp32020-02-16 12:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0213.mp32020-02-16 12:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0214.mp32020-02-16 12:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0215.mp32020-02-16 12:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0216.mp32020-02-16 12:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0217.mp32020-02-16 12:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0218.mp32020-02-16 12:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0219.mp32020-02-16 12:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0220.mp32020-02-16 12:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0221.mp32020-02-16 12:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0222.mp32020-02-16 12:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0223.mp32020-02-16 12:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0224.mp32020-02-16 12:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0225.mp32020-02-16 12:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0226.mp32020-02-16 12:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0227.mp32020-02-16 12:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0228.mp32020-02-16 12:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0229.mp32020-02-16 12:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0230.mp32020-02-16 12:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0231.mp32020-02-16 12:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0232.mp32020-02-16 12:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0233.mp32020-02-16 12:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0234.mp32020-02-16 12:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0235.mp32020-02-16 12:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0236.mp32020-02-16 12:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0237.mp32020-02-16 12:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0238.mp32020-02-16 12:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0239.mp32020-02-16 12:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0240.mp32020-02-16 12:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0241.mp32020-02-16 12:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0242.mp32020-02-16 12:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0243.mp32020-02-16 12:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0244.mp32020-02-16 12:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0245.mp32020-02-16 12:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0246.mp32020-02-16 12:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0247.mp32020-02-16 12:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0248.mp32020-02-16 12:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0249.mp32020-02-16 12:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0250.mp32020-02-16 12:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0251.mp32020-02-16 12:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0252.mp32020-02-16 12:51
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0253.mp32020-02-16 12:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0254.mp32020-02-16 12:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0255.mp32020-02-16 12:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0256.mp32020-02-16 12:53
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0257.mp32020-02-16 12:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0258.mp32020-02-16 12:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0259.mp32020-02-16 12:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0260.mp32020-02-16 12:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0261.mp32020-02-16 12:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0262.mp32020-02-16 12:56
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0263.mp32020-02-16 13:01
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0264.mp32020-02-16 13:02
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0265.mp32020-02-16 13:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0266.mp32020-02-16 13:03
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0267.mp32020-02-16 13:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0268.mp32020-02-16 13:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0269.mp32020-02-16 13:04
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0270.mp32020-02-16 13:05
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0271.mp32020-02-16 13:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0272.mp32020-02-16 13:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0273.mp32020-02-16 13:06
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0274.mp32020-02-16 13:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0275.mp32020-02-16 13:07
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0276.mp32020-02-16 13:08
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0277.mp32020-02-16 13:09
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0278.mp32020-02-16 13:09
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0279.mp32020-02-16 13:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0280.mp32020-02-16 13:10
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0281.mp32020-02-16 13:11
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0282.mp32020-02-16 13:11
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0283.mp32020-02-16 13:12
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0284.mp32020-02-16 13:12
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0285.mp32020-02-16 13:13
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0286.mp32020-02-16 13:13
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0287.mp32020-02-16 13:14
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0288.mp32020-02-16 13:15
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0289.mp32020-02-16 13:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0290.mp32020-02-16 13:16
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0291.mp32020-02-16 13:17
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0292.mp32020-02-16 13:17
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0293.mp32020-02-16 13:18
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0294.mp32020-02-16 13:18
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0295.mp32020-02-16 13:18
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0296.mp32020-02-16 13:19
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0297.mp32020-02-16 13:20
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0298.mp32020-02-16 13:20
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0299.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0300.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0301.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0302.mp32020-02-16 13:22
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0303.mp32020-02-16 13:25
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0304.mp32020-02-16 13:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0305.mp32020-02-16 13:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0306.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0307.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0308.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0309.mp32020-02-16 13:21
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0310.mp32020-02-16 13:22
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0311.mp32020-02-16 13:26
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0312.mp32020-02-16 13:26
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0313.mp32020-02-16 13:26
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0314.mp32020-02-16 13:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0315.mp32020-02-16 13:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0316.mp32020-02-16 13:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0317.mp32020-02-16 13:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0318.mp32020-02-16 13:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0319.mp32020-02-16 13:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0320.mp32020-02-16 13:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0321.mp32020-02-16 13:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0322.mp32020-02-17 05:26
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0323.mp32020-02-17 05:26
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0324.mp32020-02-17 05:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0325.mp32020-02-17 05:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0326.mp32020-02-17 05:27
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0327.mp32020-02-17 05:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0328.mp32020-02-17 05:28
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0329.mp32020-02-17 05:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0330.mp32020-02-17 05:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0331.mp32020-02-17 05:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0332.mp32020-02-17 05:29
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0333.mp32020-02-17 05:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0334.mp32020-02-17 05:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0335.mp32020-02-17 05:30
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0336.mp32020-02-17 05:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0337.mp32020-02-17 05:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0338.mp32020-02-17 05:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0339.mp32020-02-17 05:31
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0340.mp32020-02-17 05:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0341.mp32020-02-17 05:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0342.mp32020-02-17 05:32
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0343.mp32020-02-17 05:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0344.mp32020-02-17 05:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0345.mp32020-02-17 05:33
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0346.mp32020-02-17 05:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0347.mp32020-02-17 05:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0348.mp32020-02-17 05:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0349.mp32020-02-17 05:34
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0350.mp32020-02-17 05:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0351.mp32020-02-17 05:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0352.mp32020-02-17 05:35
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0353.mp32020-02-17 05:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0354.mp32020-02-17 05:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0355.mp32020-02-17 05:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0356.mp32020-02-17 05:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0357.mp32020-02-17 05:36
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0358.mp32020-02-17 05:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0359.mp32020-02-17 05:37
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0360.mp32020-02-17 05:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0361.mp32020-02-17 05:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0362.mp32020-02-17 05:38
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0363.mp32020-02-17 05:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0364.mp32020-02-17 05:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0365.mp32020-02-17 05:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0366.mp32020-02-17 05:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0367.mp32020-02-17 05:39
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0368.mp32020-02-17 05:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0369.mp32020-02-17 05:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0370.mp32020-02-17 05:40
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0371.mp32020-02-17 05:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0372.mp32020-02-17 05:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0373.mp32020-02-17 05:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0374.mp32020-02-17 05:41
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0375.mp32020-02-17 05:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0376.mp32020-02-17 05:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0377.mp32020-02-17 05:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0378.mp32020-02-17 05:42
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0379.mp32020-02-17 05:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0380.mp32020-02-17 05:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0381.mp32020-02-17 05:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0382.mp32020-02-17 05:43
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0383.mp32020-02-17 05:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0384.mp32020-02-17 05:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0385.mp32020-02-17 05:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0386.mp32020-02-17 05:44
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0387.mp32020-02-17 05:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0388.mp32020-02-17 05:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0389.mp32020-02-17 05:45
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0390.mp32020-02-17 05:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0391.mp32020-02-17 05:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0392.mp32020-02-17 05:46
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0393.mp32020-02-17 05:47
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0394.mp32020-02-17 05:47
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0395.mp32020-02-17 05:47
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0396.mp32020-02-17 05:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0397.mp32020-02-17 05:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0398.mp32020-02-17 05:48
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0399.mp32020-02-17 05:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0400.mp32020-02-17 05:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0401.mp32020-02-17 05:49
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0402.mp32020-02-17 05:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0403.mp32020-02-17 05:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0404.mp32020-02-17 05:50
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0405.mp32020-02-17 05:51
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0406.mp32020-02-17 05:51
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0407.mp32020-02-17 05:51
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0408.mp32020-02-17 05:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0409.mp32020-02-17 05:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0410.mp32020-02-17 05:52
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0411.mp32020-02-17 05:53
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0412.mp32020-02-17 05:53
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0413.mp32020-02-17 05:53
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0414.mp32020-02-17 05:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0415.mp32020-02-17 05:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0416.mp32020-02-17 05:54
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0417.mp32020-02-17 05:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0418.mp32020-02-17 05:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0419.mp32020-02-17 05:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0420.mp32020-02-17 05:55
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0421.mp32020-02-17 05:56
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0422.mp32020-02-17 05:56
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0423.mp32020-02-17 05:56
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0424.mp32020-02-17 05:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0425.mp32020-02-17 05:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0426.mp32020-02-17 05:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0427.mp32020-02-17 05:57
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0428.mp32020-02-17 05:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0429.mp32020-02-17 05:58
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0430.mp32020-02-17 05:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0431.mp32020-02-17 05:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0432.mp32020-02-17 05:59
 • huyet-sac-tan-tinh-minh-vuong-doc-sung-chuong-0433.mp32020-02-17 05:59
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1.5]

Related posts

Khủng Bố Nữ Chủ Bá

THUYS♥️

Nhặt Được Tiểu Nhân Sâm Siêu Dính Người / Tiểu Nhân Sâm Hắn Siêu Dính Người

TiKay

Xuyên Thành Vai Ác Mẹ Nó [Tinh Tế Xuyên Thư]

THUYS♥️

Quỷ Biết Giao Nhân là Cái Gì [Giới giải trí]

THUYS♥️

Điền Viên Tiểu Ái Thê

TiKay

Nhất Cẩu Chiến Thần Ares

TiKay

Leave a Reply