Cổ ĐạiNgôn Tình

Kịch Bản Của Ma Vương

Tô Mân ở tại lân cận hắc ám chi đô thôn trang, mỗi ngày đều thực phiền não.

# cách vách tiểu ác ma lại tới cọ cơm #

Rất nhiều năm sau ——

Nàng nhìn xa lửa cháy thiêu đốt thần thành, người nọ ỷ ở tội hỏa quấn quanh vương tọa thượng, chư thần toàn tẫn thần phục, ở sợ hãi trung run rẩy quỳ lạy.

Xoay người rời đi khi, bạo ngược thần minh đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp lại thâm tình, “Ta tưởng ngươi.”

Đọc chỉ nam:

※ nhiều chủng tộc cao ma thế giới huyền huyễn bối cảnh.

※ vũ lực giá trị nổ mạnh thân kiên trí tàn hung bạo tà thần x mỹ mạo như hoa thân thế thành mê hỗn huyết.

※ nam nữ chủ đều là quải bức, thư danh hai ý nghĩa √

※ Chủ Thần > thứ thần > chuẩn thần > bán thần

Tag: Ngọt văn sảng văn tây huyễn sử thi kỳ ảo

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô mân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Diệp Y
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0001.mp32019-12-29 04:21
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0002.mp32019-12-29 04:22
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0003.mp32019-12-29 04:22
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0004.mp32019-12-29 04:22
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0005.mp32019-12-29 04:23
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0006.mp32019-12-29 04:23
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0007.mp32019-12-29 04:23
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0008.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0009.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0010.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0011.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0012.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0013.mp32019-12-29 04:25
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0014.mp32019-12-29 04:25
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0015.mp32019-12-29 04:25
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0016.mp32019-12-29 04:26
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0017.mp32019-12-29 04:26
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0018.mp32019-12-29 04:26
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0019.mp32019-12-29 04:27
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0020.mp32019-12-29 04:27
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0021.mp32019-12-29 04:27
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0022.mp32019-12-29 04:28
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0023.mp32019-12-29 04:28
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0024.mp32019-12-29 04:28
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0025.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0026.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0027.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0028.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0029.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0030.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0031.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0032.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0033.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0034.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0035.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0036.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0037.mp32019-12-29 04:32
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0038.mp32019-12-29 04:32
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0039.mp32019-12-29 04:32
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0040.mp32019-12-29 04:33
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0041.mp32019-12-29 04:33
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0042.mp32019-12-29 04:33
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0043.mp32019-12-29 04:34
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0044.mp32019-12-29 04:35
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0045.mp32019-12-29 04:35
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0046.mp32019-12-29 04:35
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0047.mp32019-12-29 04:36
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0048.mp32019-12-29 04:36
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0049.mp32019-12-29 04:36
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0050.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0051.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0052.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0053.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0054.mp32019-12-29 04:38
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0055.mp32019-12-29 04:38
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0056.mp32019-12-29 04:38
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0057.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0058.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0059.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0060.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0061.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0062.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0063.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0064.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0065.mp32019-12-29 04:41
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0066.mp32019-12-29 04:41
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0067.mp32019-12-29 04:41
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0068.mp32019-12-29 04:42
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0069.mp32019-12-29 04:42
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0070.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0071.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0072.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0073.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0074.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0075.mp32019-12-29 04:44
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0076.mp32019-12-29 04:44
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0077.mp32019-12-29 04:44
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0078.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0079.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0080.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0081.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0082.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0083.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0084.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0085.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0086.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0087.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0088.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0089.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0090.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0091.mp32019-12-29 04:48
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0092.mp32019-12-29 04:48
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0093.mp32019-12-29 04:48
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0094.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0095.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0096.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0097.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0098.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0099.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0100.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0101.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0102.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0103.mp32019-12-29 04:51
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0104.mp32019-12-29 04:51
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0105.mp32019-12-29 04:51
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0106.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0107.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0108.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0109.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0110.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0111.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0112.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0113.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0114.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0115.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0116.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0117.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0118.mp32019-12-29 04:55
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0119.mp32019-12-29 04:55
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0120.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0121.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0122.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0123.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0124.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0125.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0126.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0127.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0128.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0129.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0130.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0131.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0132.mp32019-12-29 04:59
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0133.mp32019-12-29 04:59
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0134.mp32019-12-29 04:59
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0135.mp32019-12-29 05:00
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0136.mp32019-12-29 05:00
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0137.mp32019-12-29 05:00
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0138.mp32019-12-29 05:01
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Trọng Sinh Công Lược

TiKay

Pháo Hôi Nhân Sinh [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Nhặt Được Tiểu Nhân Sâm Siêu Dính Người / Tiểu Nhân Sâm Hắn Siêu Dính Người

TiKay

Cửu Thúc Vạn Phúc

THUYS♥️

Không Gian Trọng Sinh: Vườn Trường Toàn Năng Thương Nữ

THUYS♥️

Ta Là Cực Phẩm Linh Thạch: Bạo Sủng Manh Đồ

THUYS♥️

Leave a Reply