Cổ Đại Ngôn Tình

Kịch Bản Của Ma Vương

Tô Mân ở tại lân cận hắc ám chi đô thôn trang, mỗi ngày đều thực phiền não.

# cách vách tiểu ác ma lại tới cọ cơm #

Rất nhiều năm sau ——

Nàng nhìn xa lửa cháy thiêu đốt thần thành, người nọ ỷ ở tội hỏa quấn quanh vương tọa thượng, chư thần toàn tẫn thần phục, ở sợ hãi trung run rẩy quỳ lạy.

Xoay người rời đi khi, bạo ngược thần minh đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp lại thâm tình, “Ta tưởng ngươi.”

Đọc chỉ nam:

※ nhiều chủng tộc cao ma thế giới huyền huyễn bối cảnh.

※ vũ lực giá trị nổ mạnh thân kiên trí tàn hung bạo tà thần x mỹ mạo như hoa thân thế thành mê hỗn huyết.

※ nam nữ chủ đều là quải bức, thư danh hai ý nghĩa √

※ Chủ Thần > thứ thần > chuẩn thần > bán thần

Tag: Ngọt văn sảng văn tây huyễn sử thi kỳ ảo

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô mân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Diệp Y
 •  Chương: /138
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0001.mp32019-12-29 04:21
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0002.mp32019-12-29 04:22
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0003.mp32019-12-29 04:22
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0004.mp32019-12-29 04:22
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0005.mp32019-12-29 04:23
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0006.mp32019-12-29 04:23
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0007.mp32019-12-29 04:23
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0008.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0009.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0010.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0011.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0012.mp32019-12-29 04:24
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0013.mp32019-12-29 04:25
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0014.mp32019-12-29 04:25
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0015.mp32019-12-29 04:25
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0016.mp32019-12-29 04:26
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0017.mp32019-12-29 04:26
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0018.mp32019-12-29 04:26
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0019.mp32019-12-29 04:27
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0020.mp32019-12-29 04:27
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0021.mp32019-12-29 04:27
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0022.mp32019-12-29 04:28
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0023.mp32019-12-29 04:28
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0024.mp32019-12-29 04:28
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0025.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0026.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0027.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0028.mp32019-12-29 04:29
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0029.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0030.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0031.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0032.mp32019-12-29 04:30
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0033.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0034.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0035.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0036.mp32019-12-29 04:31
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0037.mp32019-12-29 04:32
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0038.mp32019-12-29 04:32
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0039.mp32019-12-29 04:32
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0040.mp32019-12-29 04:33
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0041.mp32019-12-29 04:33
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0042.mp32019-12-29 04:33
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0043.mp32019-12-29 04:34
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0044.mp32019-12-29 04:35
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0045.mp32019-12-29 04:35
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0046.mp32019-12-29 04:35
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0047.mp32019-12-29 04:36
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0048.mp32019-12-29 04:36
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0049.mp32019-12-29 04:36
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0050.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0051.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0052.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0053.mp32019-12-29 04:37
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0054.mp32019-12-29 04:38
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0055.mp32019-12-29 04:38
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0056.mp32019-12-29 04:38
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0057.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0058.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0059.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0060.mp32019-12-29 04:39
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0061.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0062.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0063.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0064.mp32019-12-29 04:40
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0065.mp32019-12-29 04:41
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0066.mp32019-12-29 04:41
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0067.mp32019-12-29 04:41
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0068.mp32019-12-29 04:42
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0069.mp32019-12-29 04:42
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0070.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0071.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0072.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0073.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0074.mp32019-12-29 04:43
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0075.mp32019-12-29 04:44
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0076.mp32019-12-29 04:44
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0077.mp32019-12-29 04:44
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0078.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0079.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0080.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0081.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0082.mp32019-12-29 04:45
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0083.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0084.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0085.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0086.mp32019-12-29 04:46
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0087.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0088.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0089.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0090.mp32019-12-29 04:47
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0091.mp32019-12-29 04:48
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0092.mp32019-12-29 04:48
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0093.mp32019-12-29 04:48
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0094.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0095.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0096.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0097.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0098.mp32019-12-29 04:49
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0099.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0100.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0101.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0102.mp32019-12-29 04:50
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0103.mp32019-12-29 04:51
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0104.mp32019-12-29 04:51
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0105.mp32019-12-29 04:51
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0106.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0107.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0108.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0109.mp32019-12-29 04:52
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0110.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0111.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0112.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0113.mp32019-12-29 04:53
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0114.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0115.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0116.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0117.mp32019-12-29 04:54
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0118.mp32019-12-29 04:55
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0119.mp32019-12-29 04:55
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0120.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0121.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0122.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0123.mp32019-12-29 04:56
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0124.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0125.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0126.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0127.mp32019-12-29 04:57
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0128.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0129.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0130.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0131.mp32019-12-29 04:58
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0132.mp32019-12-29 04:59
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0133.mp32019-12-29 04:59
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0134.mp32019-12-29 04:59
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0135.mp32019-12-29 05:00
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0136.mp32019-12-29 05:00
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0137.mp32019-12-29 05:00
 • kich-ban-cua-ma-vuong-chuong-0138.mp32019-12-29 05:01
[Total: 2   Average: 4.5/5]

Related posts

Tiếu Bếp Tiểu Nông Nữ: Phu Quân, Tới Nếm Thức Ăn Tươi

TiKay

Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

TiKay

Điền Viên Sinh Hoạt

TiKay

Leave a Reply