Cổ Đại Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Phú Ông

Con trai của phú ông đã đến tuổi cập kê, ông bèn kén vợ cho con.

Truyện có yếu tố hư cấu hơi cao, không thích hợp với những người nghiêm túc, thích phong cách chân thật.

P/S: Lan Ruass story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lan Rùa
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0001.mp32018-10-06 22:04
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0002.mp32018-10-06 22:05
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0003.mp32018-10-06 22:06
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0004.mp32018-10-06 22:07
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0005.mp32018-10-06 22:07
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0006.mp32018-10-06 22:07
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0007.mp32018-10-06 22:07
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0008.mp32018-10-06 22:07
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0009.mp32018-10-06 22:07
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0010.mp32018-10-06 22:08
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0011.mp32018-10-06 22:08
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0012.mp32018-10-06 22:08
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0013.mp32018-10-06 22:08
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0014.mp32018-10-06 22:08
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0015.mp32018-10-06 22:09
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0016.mp32018-10-06 22:09
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0017.mp32018-10-06 22:09
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0018.mp32018-10-06 22:09
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0019.mp32018-10-06 22:09
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0020.mp32018-10-06 22:10
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0021.mp32018-10-06 22:10
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0022.mp32018-10-06 22:10
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0023.mp32018-10-06 22:11
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0024.mp32018-10-06 22:11
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0025.mp32018-10-06 22:11
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0026.mp32018-10-06 22:11
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0027.mp32018-10-06 22:11
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0028.mp32018-10-06 22:12
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0029.mp32018-10-06 22:12
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0030.mp32018-10-06 22:12
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0031.mp32018-10-06 22:12
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0032.mp32018-10-06 22:12
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0033.mp32018-10-06 22:12
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0034.mp32018-10-06 22:13
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0035.mp32018-10-06 22:13
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0036.mp32018-10-06 22:13
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0037.mp32018-10-06 22:13
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0038.mp32018-10-06 22:14
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0039.mp32018-10-06 22:14
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0040.mp32018-10-06 22:14
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0041.mp32018-10-06 22:14
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0042.mp32018-10-06 22:14
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0043.mp32018-10-06 22:15
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0044.mp32018-10-06 22:15
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0045.mp32018-10-06 22:15
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0046.mp32018-10-06 22:15
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0047.mp32018-10-06 22:16
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0048.mp32018-10-06 22:16
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0049.mp32018-10-06 22:16
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0050.mp32018-10-06 22:17
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0051.mp32018-10-06 22:17
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0052.mp32018-10-06 22:17
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0053.mp32018-10-06 22:17
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0054.mp32018-10-06 22:17
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0055.mp32018-10-06 22:18
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0056.mp32018-10-06 22:18
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0057.mp32018-10-06 22:18
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0058.mp32018-10-06 22:18
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0059.mp32018-10-06 22:18
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0060.mp32018-10-06 22:19
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0061.mp32018-10-06 22:19
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0062.mp32018-10-06 22:19
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0063.mp32018-10-06 22:19
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0064.mp32018-10-06 22:19
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0065.mp32018-10-06 22:19
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0066.mp32018-10-06 22:20
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0067.mp32018-10-06 22:20
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0068.mp32018-10-06 22:20
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0069.mp32018-10-06 22:20
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0070.mp32018-10-06 22:21
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0071.mp32018-10-06 22:21
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0072.mp32018-10-06 22:21
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0073.mp32018-10-06 22:21
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0074.mp32018-10-06 22:21
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0075.mp32018-10-06 22:22
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0076.mp32018-10-06 22:22
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0077.mp32018-10-06 22:22
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0078.mp32018-10-06 22:22
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0079.mp32018-10-06 22:22
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0080.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0081.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0082.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0083.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0084.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0085.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0086.mp32018-10-06 22:23
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0087.mp32018-10-06 22:24
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0088.mp32018-10-06 22:24
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0089.mp32018-10-06 22:24
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0090.mp32018-10-06 22:24
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0091.mp32018-10-06 22:25
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0092.mp32018-10-06 22:25
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0093.mp32018-10-06 22:25
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0094.mp32018-10-06 22:25
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0095.mp32018-10-06 22:25
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0096.mp32018-10-06 22:26
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0097.mp32018-10-06 22:27

Related posts

Phật Hệ Quỷ Vương Ngược Quỷ Hằng Ngày

THUYS♥️

Mau Xuyên: Pháo Hôi Không Pháo Hôi

TiKay

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Tin Hay Không Ta Ăn Ngươi

THUYS♥️

Cùng Thiên Đồng Thú

THUYS♥️

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

THUYS♥️

Leave a Reply