Dị NăngMạt ThếNgôn TìnhTrọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng

Tần nguyệt cần cù chăm chỉ an an phận phận một đời, kết quả là sở hữu trả giá đều hóa thành nước chảy, vì kia bạch liên hoa tưới đến xuân phong đắc ý, cuối cùng công đức viên mãn bị nháy mắt hạ gục.

Này một đời, nàng không hề dễ dàng tin tưởng người khác.

Này một đời, nàng lãnh tâm lãnh tình, thu hồi sở hữu trả giá.

Này một đời, nàng nếu không chọn thủ đoạn sống được càng tốt càng lâu.

Hảo đi, văn án vô năng, nói đơn giản đây là một cái cần lao nữ xứng ở mạt thế bị hoàn toàn lợi dụng xong sau nháy mắt hạ gục trọng sinh chuyện xưa.

Tận lực ngày càng, không hố văn.

Chú: Văn văn đại tục, tác giả pha lê tâm, thỉnh chuyên môn tới xem số liệu đại đại nhóm vỗ nhẹ.

Hoài nghi số liệu vấn đề thỉnh tìm Tấn Giang quản lý viên.

Thỉnh tự trọng, chớ nhân thân công kích.

Thời điểm canh ba, cám ơn thân nhóm duy trì, gần nhất thấy được rất nhiều tân gương mặt nhắn lại đâu, tác giả quân lăn đi gõ chữ.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phong Khởi Tuyết Vực
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0001.mp32019-08-07 08:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0002.mp32019-08-07 08:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0003.mp32019-08-07 08:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0004.mp32019-08-07 08:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0005.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0006.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0007.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0008.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0009.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0010.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0011.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0012.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0013.mp32019-08-07 08:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0014.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0015.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0016.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0017.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0018.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0019.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0020.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0021.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0022.mp32019-08-07 08:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0023.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0024.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0025.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0026.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0027.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0028.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0029.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0030.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0031.mp32019-08-07 08:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0032.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0033.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0034.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0035.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0036.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0037.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0038.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0039.mp32019-08-07 08:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0040.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0041.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0042.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0043.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0044.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0045.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0046.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0047.mp32019-08-07 08:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0048.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0049.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0050.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0051.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0052.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0053.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0054.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0055.mp32019-08-07 08:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0056.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0057.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0058.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0059.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0060.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0061.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0062.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0063.mp32019-08-07 08:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0064.mp32019-08-07 08:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0065.mp32019-08-07 08:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0066.mp32019-08-07 08:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0067.mp32019-08-07 08:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0068.mp32019-08-07 08:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0069.mp32019-08-07 08:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0070.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0071.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0072.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0073.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0074.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0075.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0076.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0077.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0078.mp32019-08-07 08:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0079.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0080.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0081.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0082.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0083.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0084.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0085.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0086.mp32019-08-07 08:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0087.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0088.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0089.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0090.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0091.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0092.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0093.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0094.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0095.mp32019-08-07 08:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0096.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0097.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0098.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0099.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0100.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0101.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0102.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0103.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0104.mp32019-08-07 08:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-hac-am-nu-xung-chuong-0105.mp32019-08-07 08:35
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]

Related posts

Phiến Tội

THUYS♥️

Hoa Đô Điên Phong Cuồng Thiểu

TiKay

Trò Chơi Bao Lì Xì Đàn

THUYS♥️

Địa Cầu Online

THUYS♥️

Thiên Vực Thương Khung

TiKay

[ Xuyên Nhanh ] Ngươi Là Của Ta

TiKay

Leave a Reply