Hiện ĐạiMạt ThếNữ CườngTrọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tô Tần

Mạt thế tiến đến, tang thi hoành hành, nhân tâm quỷ dị

Tô Tần ở mạt thế gian nan cầu sinh ba năm, mắt thấy tương lai đã có một tia sinh tồn ánh rạng đông, lại bị nàng liều chết bảo hộ ba năm “Thân nhân” tính cả nàng tánh mạng cùng nhau bị thân thủ bóp chết.

Lại mở mắt ra, cũng đã tới rồi ba năm trước đây, mạt thế còn không có tới, mà nàng tắc có được một lần làm lại từ đầu cơ hội, lúc này đây nàng không còn có khác chờ đợi, chỉ là hy vọng sống sót, hơn nữa là hảo hảo sống sót.

Mà cái kia ở tận thế ba năm sau nhìn đến tang thi còn sẽ nhịn không được thét chói tai nhu nhược biểu tỷ, nàng thật sự là muốn nhìn một chút, không có nàng ngay từ đầu liền bảo hộ ở bên người nàng, nàng là như thế nào ở cái này tang thi ăn thịt người, người cũng ăn thịt người thế giới gian nan giãy giụa sống sót……

Bổn văn nữ chủ tính cách thiên lãnh, nhiều năm quan tài mặt, động thủ năng lực cường……

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0001.mp32018-11-22 09:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0002.mp32018-11-22 09:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0003.mp32018-11-22 09:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0004.mp32018-11-22 09:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0005.mp32018-11-22 09:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0006.mp32018-11-22 09:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0007.mp32018-11-22 09:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0008.mp32018-11-22 09:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0009.mp32018-11-22 09:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0010.mp32018-11-22 09:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0011.mp32018-11-22 09:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0012.mp32018-11-22 09:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0013.mp32018-11-22 09:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0014.mp32018-11-22 09:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0015.mp32018-11-22 09:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0016.mp32018-11-22 09:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0017.mp32018-11-22 09:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0018.mp32018-11-22 09:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0019.mp32018-11-22 09:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0020.mp32018-11-22 09:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0021.mp32018-11-22 09:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0022.mp32018-11-22 09:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0023.mp32018-11-22 09:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0024.mp32018-11-22 09:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0025.mp32018-11-22 09:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0026.mp32018-11-22 09:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0027.mp32018-11-22 09:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0028.mp32018-11-22 09:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0029.mp32018-11-22 09:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0030.mp32018-11-22 09:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0031.mp32018-11-22 09:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0032.mp32018-11-22 09:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0033.mp32018-11-22 09:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0034.mp32018-11-22 09:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0035.mp32018-11-22 09:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0036.mp32018-11-22 09:39
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0037.mp32018-11-22 09:39
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0038.mp32018-11-22 09:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0039.mp32018-11-22 09:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0040.mp32018-11-22 09:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0041.mp32018-11-22 09:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0042.mp32018-11-22 09:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0043.mp32018-11-22 09:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0044.mp32018-11-22 09:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0045.mp32018-11-22 09:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0046.mp32018-11-22 09:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0047.mp32018-11-22 09:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0048.mp32018-11-22 09:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0049.mp32018-11-22 09:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0050.mp32018-11-22 09:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0051.mp32018-11-22 09:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0052.mp32018-11-22 09:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0053.mp32018-11-22 09:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0054.mp32018-11-22 09:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0055.mp32018-11-22 09:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0056.mp32018-11-22 09:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0057.mp32018-11-22 09:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0058.mp32018-11-22 09:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0059.mp32018-11-22 09:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0060.mp32018-11-22 09:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0061.mp32018-11-22 09:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0062.mp32018-11-22 09:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0063.mp32018-11-22 09:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0064.mp32018-11-22 09:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0065.mp32018-11-22 09:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0066.mp32018-11-22 09:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0067.mp32018-11-22 09:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0068.mp32018-11-22 09:49
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0069.mp32018-11-22 09:49
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0070.mp32018-11-22 09:49
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0071.mp32018-11-22 09:50
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0072.mp32018-11-22 09:50
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0073.mp32018-11-22 09:51
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0074.mp32018-11-22 09:51
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0075.mp32018-11-22 09:51
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0076.mp32018-11-22 09:52
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0077.mp32018-11-22 09:52
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0078.mp32018-11-22 09:53
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0079.mp32018-11-22 09:54
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0080.mp32018-11-22 09:54
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0081.mp32018-11-22 09:54
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0082.mp32018-11-22 09:54
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0083.mp32018-11-22 09:55
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0084.mp32018-11-22 09:55
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0085.mp32018-11-22 09:55
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0086.mp32018-11-22 09:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0087.mp32018-11-22 09:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0088.mp32018-11-22 09:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0089.mp32018-11-22 09:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0090.mp32018-11-22 09:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0091.mp32018-11-22 09:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0092.mp32018-11-22 09:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0093.mp32018-11-22 09:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0094.mp32018-11-22 09:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0095.mp32018-11-22 09:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0096.mp32018-11-22 09:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0097.mp32018-11-22 13:53
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0098.mp32018-11-22 13:55
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0099.mp32018-11-22 13:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0100.mp32018-11-22 13:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0101.mp32018-11-22 13:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0102.mp32018-11-22 14:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0103.mp32018-11-22 14:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0104.mp32018-11-22 14:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0105.mp32018-11-22 14:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0106.mp32018-11-22 14:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0107.mp32018-11-22 14:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0108.mp32018-11-22 14:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0109.mp32018-11-22 14:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0110.mp32018-11-22 14:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0111.mp32018-11-22 14:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0112.mp32018-11-22 14:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0113.mp32018-11-22 14:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0114.mp32018-11-22 14:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0115.mp32018-11-22 14:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0116.mp32018-11-22 14:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0117.mp32018-11-22 14:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0118.mp32018-11-22 14:20
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0119.mp32018-11-22 14:20
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0120.mp32018-11-22 14:21
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0121.mp32018-11-22 14:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0122.mp32018-11-22 14:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0123.mp32018-11-22 14:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0124.mp32018-11-22 14:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0125.mp32018-11-22 14:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0126.mp32018-11-22 14:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0127.mp32018-11-22 14:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0128.mp32018-11-22 14:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0129.mp32018-11-22 14:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0130.mp32018-11-22 14:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0131.mp32018-11-22 14:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0132.mp32018-11-22 14:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0133.mp32018-11-22 14:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0134.mp32018-11-22 14:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0135.mp32018-11-22 14:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0136.mp32018-11-22 14:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0137.mp32018-11-22 14:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0138.mp32018-11-22 14:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0139.mp32018-11-22 14:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0140.mp32018-11-22 14:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0141.mp32018-11-22 14:49
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0142.mp32018-11-22 14:54
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0143.mp32018-11-22 14:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0144.mp32018-11-22 14:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0145.mp32018-11-22 15:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0146.mp32018-11-22 15:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0147.mp32018-11-22 15:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0148.mp32018-11-22 15:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-to-tan-chuong-0149.mp32018-11-22 15:04
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.7]

Related posts

Marvel Công Chúa Chung Thành Vương

TiKay

Diễn Tinh Vả Mặt Hằng Ngày

TiKay

Ta Là Nữ Pháo Hôi [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Kiếm Linh Tiên Khung

TiKay

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

Tử Vong Kính Vạn Hoa

THUYS♥️

Leave a Reply