Kinh DịLinh Dị

Mười Ba Lời Nguyền

Ngươi sợ quỷ sao? Kỳ thực mỗi một cái lệ quỷ phía sau, đô hội có một hoặc thê lương, hoặc bất đắc dĩ, hoặc tiếc nuối cố sự…

Một ngàn năm nguyền rủa,

Một đoạn không vì thế nhân tiếp thu nghiệt duyên,

Một không ngừng quấn quỷ dị ác mộng,

Một bình thường không có gì lạ nữ hài đến tuyệt thế mỹ nữ kinh người lột xác,


Bất hạnh vô mặt thiếu nữ;

Kỳ diệu ảo ảnh;

Đứng chổng ngược đồng đen huyền quan;

Kinh khủng da người tay quyển;

Mười ba cam nguyện vì chú lệ quỷ;

Không nguyên loại nào nguyên nhân bị bao phủ thần bí quốc gia cổ;

Ngàn năm nối nghiệp tục yêu hận tình thù

Bài này đầu mối chính làm một cái về luân hồi cùng ngàn năm nguyền rủa cố sự, trung gian xen kẽ rất nhiều quỷ bí thần quái cố sự, còn có một chút đối với người tính phân tích.

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Kiya.s
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0001.mp32019-06-22 12:56
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0002.mp32019-06-22 12:56
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0003.mp32019-06-22 12:56
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0004.mp32019-06-22 12:56
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0005.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0006.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0007.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0008.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0009.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0010.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0011.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0012.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0013.mp32019-06-22 12:57
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0014.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0015.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0016.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0017.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0018.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0019.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0020.mp32019-06-22 12:58
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0021.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0022.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0023.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0024.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0025.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0026.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0027.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0028.mp32019-06-22 12:59
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0029.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0030.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0031.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0032.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0033.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0034.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0035.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0036.mp32019-06-22 13:00
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0037.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0038.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0039.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0040.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0041.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0042.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0043.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0044.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0045.mp32019-06-22 13:01
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0046.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0047.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0048.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0049.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0050.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0051.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0052.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0053.mp32019-06-22 13:02
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0054.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0055.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0056.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0057.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0058.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0059.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0060.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0061.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0062.mp32019-06-22 13:03
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0063.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0064.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0065.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0066.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0067.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0068.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0069.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0070.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0071.mp32019-06-22 13:04
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0072.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0073.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0074.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0075.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0076.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0077.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0078.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0079.mp32019-06-22 13:05
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0080.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0081.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0082.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0083.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0084.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0085.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0086.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0087.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0088.mp32019-06-22 13:06
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0089.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0090.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0091.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0092.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0093.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0094.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0095.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0096.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0097.mp32019-06-22 13:07
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0098.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0099.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0100.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0101.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0102.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0103.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0104.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0105.mp32019-06-22 13:08
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0106.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0107.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0108.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0109.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0110.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0111.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0112.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0113.mp32019-06-22 13:09
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0114.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0115.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0116.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0117.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0118.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0119.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0120.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0121.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0122.mp32019-06-22 13:10
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0123.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0124.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0125.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0126.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0127.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0128.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0129.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0130.mp32019-06-22 13:11
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0131.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0132.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0133.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0134.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0135.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0136.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0137.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0138.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0139.mp32019-06-22 13:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0140.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0141.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0142.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0143.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0144.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0145.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0146.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0147.mp32019-06-22 13:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0148.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0149.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0150.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0151.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0152.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0153.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0154.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0155.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0156.mp32019-06-22 13:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0157.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0158.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0159.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0160.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0161.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0162.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0163.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0164.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0165.mp32019-06-22 13:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0166.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0167.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0168.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0169.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0170.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0171.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0172.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0173.mp32019-06-22 13:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0174.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0175.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0176.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0177.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0178.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0179.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0180.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0181.mp32019-06-22 13:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0182.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0183.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0184.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0185.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0186.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0187.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0188.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0189.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0190.mp32019-06-22 13:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0191.mp32019-06-22 13:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0192.mp32019-06-22 13:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0193.mp32019-06-22 13:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0194.mp32019-06-22 13:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0195.mp32019-06-22 13:32
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0196.mp32019-06-22 13:32
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0197.mp32019-06-22 13:32
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0198.mp32019-06-22 13:32
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0199.mp32019-06-22 13:32
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0200.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0201.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0202.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0203.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0204.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0205.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0206.mp32019-06-22 13:33
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0207.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0208.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0209.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0210.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0211.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0212.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0213.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0214.mp32019-06-22 13:34
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0215.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0216.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0217.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0218.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0219.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0220.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0221.mp32019-06-22 13:35
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0222.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0223.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0224.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0225.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0226.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0227.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0228.mp32019-06-22 13:36
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0229.mp32019-06-22 13:37
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0230.mp32019-06-22 13:37
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0231.mp32019-06-22 13:37
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0232.mp32019-06-22 14:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0233.mp32019-06-22 14:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0234.mp32019-06-22 14:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0235.mp32019-06-22 14:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0236.mp32019-06-22 14:17
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0237.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0238.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0239.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0240.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0241.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0242.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0243.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0244.mp32019-06-22 14:18
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0245.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0246.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0247.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0248.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0249.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0250.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0251.mp32019-06-22 14:19
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0252.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0253.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0254.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0255.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0256.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0257.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0258.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0259.mp32019-06-22 14:20
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0260.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0261.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0262.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0263.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0264.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0265.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0266.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0267.mp32019-06-22 14:21
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0268.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0269.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0270.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0271.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0272.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0273.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0274.mp32019-06-22 14:22
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0275.mp32019-06-22 15:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0276.mp32019-06-22 15:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0277.mp32019-06-22 15:12
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0278.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0279.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0280.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0281.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0282.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0283.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0284.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0285.mp32019-06-22 15:13
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0286.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0287.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0288.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0289.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0290.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0291.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0292.mp32019-06-22 15:14
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0293.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0294.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0295.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0296.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0297.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0298.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0299.mp32019-06-22 15:15
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0300.mp32019-06-22 15:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0301.mp32019-06-22 15:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0302.mp32019-06-22 15:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0303.mp32019-06-22 15:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0304.mp32019-06-22 15:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0305.mp32019-06-22 15:16
 • muoi-ba-loi-nguyen-chuong-0306.mp32019-06-22 15:16
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Quỷ Nhãn Quốc Y là Thần Côn

THUYS♥️

Luyến Ái Lưu Quái Đàm Du Hí

TiKay

Chưởng Môn Nhân Không Cao Hứng

THUYS♥️

Cùng Tử Thần Chơi Trốn Tìm [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Tiệm Thú Cưng Bách Quỷ [ Tổng Mạn ]

THUYS♥️

Bị Nhi Tử Thân Cha Tìm Tới Cửa Lúc Sau

THUYS♥️

Leave a Reply