Đô Thị

Nhân Vật Phản Diện Boss Đánh Tới!

Nhân Vật Phản Diện Boss Đánh Tới!

Làm cuối cùng nhân vật phản diện BOSS đã thành một cái không theo lẽ thường xuất bài xà tinh bệnh, xuyên việt trọng sinh các nhân vật chính, công lược chuẩn bị xong chưa

Cái này phó bản rất khó quét!

Trọng sinh nhân vật chính: Ta không muốn trọng sinh, để cho ta chết!

Xuyên việt nhân vật chính: Ta không muốn xuyên việt, để cho ta trở về!

Xuyên sách nhân vật chính: Cái này CMN là địa ngục kiểu mẫu sao nhân vật phản diện đều có thể lên trời rồi! Nói xong đá lót đường đây đạo diễn, ta hoài nghi ta cầm kịch bản giả!

Hắc hóa trạng thái nhân vật chính: Ông đây mặc kệ rồi! ヽ(#`Д´) no

Minh Thù: Cái kế tiếp.

Một tên con trai nào đó: Thí chủ tu Tiên sao bảy mươi hai thức tu Tiên tư thế tùy ý chọn, giao hàng đến nhà.

Minh Thù: … Cút!

# phó bản hình thức: Phổ thông, khó khăn, địa ngục, Minh Thù #

# kí chủ một lời không hợp liền tự vận mở tru diệt #
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Cầu Vote 9-10 ở cuối chương✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
♔༺ۣۜ๖Cầu NP, Cầu Kim Đậu, Cầu Đề Cử, Mỗi Đề Cử Của Bạn Là Động Lực Để Converter Tiếp ♔༺ۣۜ๖Tục Cố Gắng
♔༺ۣۜ๖Cảm Ơn Các Bạn Đọc Đã Ủng Hộ
༺ۣۜ๖✥†Vô♔Vô†✥๖ۣۜ༻ Xuất Phẩm, Chắc Chắn Tinh Phẩm.
Mời mọi người đọc truyện khác của ༺ۣۜ๖✥†Vô♔Vô†✥๖ۣۜ༻ tại link dưới.
http://truyencv.com/member/97193

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mặc Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Scandal nữ vương (1)2024-01-04 23:07
 • #2: Chương 2: Scandal nữ vương (2)2024-01-04 23:07
 • #3: Chương 3: Scandal nữ vương (3)2024-01-04 23:07
 • #4: Chương 4: Scandal nữ vương (4)2024-01-04 23:07
 • #5: Chương 5: Scandal nữ vương (5)2024-01-04 23:07
 • #6: Chương 6: Scandal nữ vương (6)2024-01-04 23:08
 • #7: Chương 7: Scandal nữ vương (7)2024-01-04 23:08
 • #8: Chương 8: Scandal nữ vương (8)2024-01-04 23:08
 • #9: Chương 9: Scandal nữ vương (9)2024-01-04 23:08
 • #10: Chương 10: Scandal nữ vương (10)2024-01-04 23:08
 • #11: Chương 11: Scandal nữ vương (11)2024-01-04 23:08
 • #12: Chương 12: Scandal nữ vương (12)2024-01-04 23:08
 • #13: Chương 13: Scandal nữ vương (13)2024-01-04 23:09
 • #14: Chương 14: Scandal nữ vương (14)2024-01-04 23:09
 • #15: Chương 15: Scandal nữ vương (15)2024-01-04 23:09
 • #16: Chương 16: Scandal nữ vương (16)2024-01-04 23:09
 • #17: Chương 17: Scandal nữ vương (17)2024-01-04 23:09
 • #18: Chương 18: Scandal nữ vương (18)2024-01-04 23:09
 • #19: Chương 19: Scandal nữ vương (19)2024-01-04 23:10
 • #20: Chương 20: Scandal nữ vương (20)2024-01-04 23:10
 • #21: Chương 21: Scandal nữ vương (21)2024-01-04 23:10
 • #22: Chương 22: Scandal nữ vương (22)2024-01-04 23:10
 • #23: Chương 23: Scandal nữ vương (xong)2024-01-04 23:10
 • #24: Chương 24: Học cặn bã đồng minh (1)2024-01-04 23:10
 • #25: Chương 25: Học cặn bã đồng minh (2)2024-01-04 23:10
 • #26: Chương 26: Học cặn bã đồng minh (3)2024-01-04 23:11
 • #27: Chương 27: Học cặn bã đồng minh (4)2024-01-04 23:11
 • #28: Chương 28: Học cặn bã đồng minh (5)2024-01-04 23:11
 • #29: Chương 29: Học cặn bã đồng minh (6)2024-01-04 23:11
 • #30: Chương 30: Học cặn bã đồng minh (7)2024-01-04 23:11
 • #31: Chương 31: Học cặn bã đồng minh (8)2024-01-04 23:11
 • #32: Chương 32: Học cặn bã đồng minh (9)2024-01-04 23:11
 • #33: Chương 33: Học cặn bã đồng minh (10)2024-01-04 23:11
 • #34: Chương 34: Học cặn bã đồng minh (11)2024-01-04 23:12
 • #35: Chương 35: Học cặn bã đồng minh (12)2024-01-04 23:12
 • #36: Chương 36: Học cặn bã đồng minh (13)2024-01-04 23:12
 • #37: Chương 37: Học cặn bã đồng minh (14)2024-01-04 23:12
 • #38: Chương 38: Học cặn bã đồng minh (15)2024-01-04 23:12
 • #39: Chương 39: Học cặn bã đồng minh (16)2024-01-04 23:12
 • #40: Chương 40: Học cặn bã đồng minh (17)2024-01-04 23:12
 • #41: Chương 41: Học cặn bã đồng minh (18)2024-01-04 23:12
 • #42: Chương 42: Học cặn bã đồng minh (19)2024-01-04 23:13
 • #43: Chương 43: Học cặn bã đồng minh (20)2024-01-04 23:13
 • #44: Chương 44: Học cặn bã đồng minh (21)2024-01-04 23:13
 • #45: Chương 45: Học cặn bã đồng minh (22)2024-01-04 23:13
 • #46: Chương 46: Học cặn bã đồng minh (23)2024-01-04 23:13
 • #47: Chương 47: Học cặn bã đồng minh (24)2024-01-04 23:13
 • #48: Chương 48: Học cặn bã đồng minh (25)2024-01-04 23:13
 • #49: Chương 49: Học cặn bã đồng minh (26)2024-01-04 23:13
 • #50: Chương 50: Học cặn bã đồng minh (27)2024-01-04 23:14
 • #51: Chương 51: Học cặn bã đồng minh (28)2024-01-04 23:14
 • #52: Chương 52: Học cặn bã đồng minh (29)2024-01-04 23:14
 • #53: Chương 53: Học cặn bã đồng minh (xong)2024-01-04 23:14
 • #54: Chương 54: Thần y khuynh thành (1)2024-01-04 23:14
 • #55: Chương 55: Thần y khuynh thành (2)2024-01-04 23:14
 • #56: Chương 56: Thần y khuynh thành (3)2024-01-04 23:14
 • #57: Chương 57: Thần y khuynh thành (4)2024-01-04 23:14
 • #58: Chương 58: Thần y khuynh thành (5)2024-01-04 23:15
 • #59: Chương 59: Thần y khuynh thành (6)2024-01-04 23:15
 • #60: Chương 60: Thần y khuynh thành (7)2024-01-04 23:15
 • #61: Chương 61: Thần y khuynh thành (8)2024-01-04 23:15
 • #62: Chương 62: Thần y khuynh thành (9)2024-01-04 23:15
 • #63: Chương 63: Thần y khuynh thành (10)2024-01-04 23:15
 • #64: Chương 64: Thần y khuynh thành (11)2024-01-04 23:15
 • #65: Chương 65: Thần y khuynh thành (12)2024-01-04 23:15
 • #66: Chương 66: Thần y khuynh thành (13)2024-01-04 23:15
 • #67: Chương 67: Thần y khuynh thành (14)2024-01-04 23:16
 • #68: Chương 68: Thần y khuynh thành (15)2024-01-04 23:16
 • #69: Chương 69: Thần y khuynh thành (16)2024-01-04 23:16
 • #70: Chương 70: Thần y khuynh thành (17)2024-01-04 23:16
 • #71: Chương 71: Thần y khuynh thành (18)2024-01-04 23:16
 • #72: Chương 72: Thần y khuynh thành (19)2024-01-04 23:16
 • #73: Chương 73: Thần y khuynh thành (20)2024-01-04 23:16
 • #74: Chương 74: Thần y khuynh thành (21)2024-01-04 23:17
 • #75: Chương 75: Thần y khuynh thành (22)2024-01-04 23:17
 • #76: Chương 76: Thần y khuynh thành (23)2024-01-04 23:17
 • #77: Chương 77: Thần y khuynh thành (24)2024-01-04 23:17
 • #78: Chương 78: Thần y khuynh thành (25)2024-01-04 23:17
 • #79: Chương 79: Thần y khuynh thành (26)2024-01-04 23:17
 • #80: Chương 80: Thần y khuynh thành (27)2024-01-04 23:17
 • #81: Chương 81: Thần y khuynh thành (28)2024-01-04 23:17
 • #82: Chương 82: Thần y khuynh thành (29)2024-01-04 23:17
 • #83: Chương 83: Thần y khuynh thành (30)2024-01-04 23:18
 • #84: Chương 84: Thần y khuynh thành (31)2024-01-04 23:18
 • #85: Chương 85: Thần y khuynh thành (32)2024-01-04 23:18
 • #86: Chương 86: Thần y khuynh thành (33)2024-01-04 23:18
 • #87: Chương 87: Thần y khuynh thành (34)2024-01-04 23:18
 • #88: Chương 88: Thần y khuynh thành (35)2024-01-04 23:18
 • #89: Chương 89: Thần y khuynh thành (36)2024-01-04 23:18
 • #90: Chương 90: Thần y khuynh thành (37)2024-01-04 23:19
 • #91: Chương 91: Thần y khuynh thành (38)2024-01-04 23:19
 • #92: Chương 92: Thần y khuynh thành (39)2024-01-04 23:19
 • #93: Chương 93: Thần y khuynh thành (40)2024-01-04 23:19
 • #94: Chương 94: Thần y khuynh thành (xong)2024-01-04 23:19
 • #95: Chương 95: Công chúa trấn quốc (1)2024-01-04 23:19
 • #96: Chương 96: Công chúa trấn quốc (2)2024-01-04 23:19
 • #97: Chương 97: Công chúa trấn quốc (3)2024-01-04 23:19
 • #98: Chương 98: Công chúa trấn quốc (4)2024-01-04 23:20
 • #99: Chương 99: Công chúa trấn quốc (5)2024-01-04 23:20
 • #100: Chương 100: Công chúa trấn quốc (6)2024-01-04 23:20
 • #101: Chương 101: Công chúa trấn quốc (7 )2024-01-04 23:20
 • #102: Chương 102: Công chúa trấn quốc (8)2024-01-04 23:20
 • #103: Chương 103: Công chúa trấn quốc (9)2024-01-04 23:20
 • #104: Chương 104: Công chúa trấn quốc (10)2024-01-04 23:20
 • #105: Chương 105: Công chúa trấn quốc (11)2024-01-04 23:21
 • #106: Chương 106: Công chúa trấn quốc (12)2024-01-04 23:21
 • #107: Chương 107: Công chúa trấn quốc (13)2024-01-04 23:21
 • #108: Chương 108: Công chúa trấn quốc (14)2024-01-04 23:21
 • #109: Chương 109: Công chúa trấn quốc (15)2024-01-04 23:21
 • #110: Chương 110: Công chúa trấn quốc (16)2024-01-04 23:21
 • #111: Chương 111: Công chúa trấn quốc (17)2024-01-04 23:21
 • #112: Chương 112: Công chúa trấn quốc (18)2024-01-04 23:21
 • #113: Chương 113: Công chúa trấn quốc (19)2024-01-04 23:21
 • #114: Chương 114: Công chúa trấn quốc (20)2024-01-04 23:22
 • #115: Chương 115: Công chúa trấn quốc (21)2024-01-04 23:22
 • #116: Chương 116: Công chúa trấn quốc (22)2024-01-04 23:22
 • #117: Chương 117: Công chúa trấn quốc (23)2024-01-04 23:22
 • #118: Chương 118: Công chúa trấn quốc (24)2024-01-04 23:22
 • #119: Chương 119: Công chúa trấn quốc (25)2024-01-04 23:22
 • #120: Chương 120: Công chúa trấn quốc (26)2024-01-04 23:22
 • #121: Chương 121: Công chúa trấn quốc (27)2024-01-04 23:22
 • #122: Chương 122: Công chúa trấn quốc (28)2024-01-04 23:23
 • #123: Chương 123: Công chúa trấn quốc (29)2024-01-04 23:23
 • #124: Chương 124: Công chúa trấn quốc (30)2024-01-04 23:23
 • #125: Chương 125: Công chúa trấn quốc (31)2024-01-04 23:23
 • #126: Chương 126: Công chúa trấn quốc (32)2024-01-04 23:23
 • #127: Chương 127: Công chúa trấn quốc (33)2024-01-04 23:23
 • #128: Chương 128: Công chúa trấn quốc (34)2024-01-04 23:23
 • #129: Chương 129: Công chúa trấn quốc (35)2024-01-04 23:24
 • #130: Chương 130: Công chúa trấn quốc (36)2024-01-04 23:24
 • #131: Chương 131: Công chúa trấn quốc (xong)2024-01-04 23:24
 • #132: Chương 132: Zombie ghi chép (1)2024-01-04 23:24
 • #133: Chương 133: Zombie ghi chép (2)2024-01-04 23:24
 • #134: Chương 134: Zombie ghi chép (3)2024-01-04 23:24
 • #135: Chương 135: Zombie ghi chép (4)2024-01-04 23:24
 • #136: Chương 136: Zombie ghi chép (5)2024-01-04 23:24
 • #137: Chương 137: Zombie ghi chép (6)2024-01-04 23:24
 • #138: Chương 138: Zombie ghi chép (7)2024-01-04 23:25
 • #139: Chương 139: Zombie ghi chép (8)2024-01-04 23:25
 • #140: Chương 140: Zombie ghi chép (9)2024-01-04 23:25
 • #141: Chương 141: Zombie ghi chép (10)2024-01-04 23:25
 • #142: Chương 142: Zombie ghi chép (11)2024-01-04 23:25
 • #143: Chương 143: Zombie ghi chép (12)2024-01-04 23:25
 • #144: Chương 144: Zombie ghi chép (13)2024-01-04 23:25
 • #145: Chương 145: Zombie ghi chép (14)2024-01-04 23:25
 • #146: Chương 146: Zombie ghi chép (15)2024-01-04 23:26
 • #147: Chương 147: Zombie ghi chép (16)2024-01-04 23:26
 • #148: Chương 148: Zombie ghi chép (17)2024-01-04 23:26
 • #149: Chương 149: Zombie ghi chép (18)2024-01-04 23:26
 • #150: Chương 150: Zombie ghi chép (19)2024-01-04 23:26
 • #151: Chương 151: Zombie ghi chép (20)2024-01-04 23:26
 • #152: Chương 152: Zombie ghi chép (21)2024-01-04 23:26
 • #153: Chương 153: Zombie ghi chép (22)2024-01-04 23:27
 • #154: Chương 154: Zombie ghi chép (23)2024-01-04 23:27
 • #155: Chương 155: Zombie ghi chép (24)2024-01-04 23:27
 • #156: Chương 156: Zombie ghi chép (25)2024-01-04 23:27
 • #157: Chương 157: Zombie ghi chép (26)2024-01-04 23:27
 • #158: Chương 158: Zombie ghi chép (27)2024-01-04 23:27
 • #159: Chương 159: Zombie ghi chép (28)2024-01-04 23:27
 • #160: Chương 160: Zombie ghi chép (29)2024-01-04 23:27
 • #161: Chương 161: Zombie ghi chép (30)2024-01-04 23:28
 • #162: Chương 162: Zombie ghi chép (31)2024-01-04 23:28
 • #163: Chương 163: Zombie ghi chép (32)2024-01-04 23:28
 • #164: Chương 164: Zombie ghi chép (33)2024-01-04 23:28
 • #165: Chương 165: Zombie ghi chép (34)2024-01-04 23:28
 • #166: Chương 166: Zombie ghi chép (35)2024-01-04 23:28
 • #167: Chương 167: Zombie ghi chép (xong)2024-01-04 23:28
 • #168: Chương 168: Cầu hôn thiên kim (1)2024-01-04 23:28
 • #169: Chương 169: Cầu hôn thiên kim (2)2024-01-04 23:29
 • #170: Chương 170: Cầu hôn thiên kim (3)2024-01-04 23:29
 • #171: Chương 171: Cầu hôn thiên kim (4)2024-01-04 23:29
 • #172: Chương 172: Cầu hôn thiên kim (5)2024-01-04 23:29
 • #173: Chương 173: Cầu hôn thiên kim (6)2024-01-04 23:29
 • #174: Chương 174: Cầu hôn thiên kim (7)2024-01-04 23:29
 • #175: Chương 175: Cầu hôn thiên kim (8)2024-01-04 23:29
 • #176: Chương 176: Cầu hôn thiên kim (9)2024-01-04 23:29
 • #177: Chương 177: Cầu hôn thiên kim (10)2024-01-04 23:30
 • #178: Chương 178: Cầu hôn thiên kim (11)2024-01-04 23:30
 • #179: Chương 179: Cầu hôn thiên kim (12)2024-01-04 23:30
 • #180: Chương 180: Cầu hôn thiên kim (13)2024-01-04 23:30
 • #181: Chương 181: Cầu hôn thiên kim (14)2024-01-04 23:30
 • #182: Chương 182: Cầu hôn thiên kim (15)2024-01-04 23:30
 • #183: Chương 183: Cầu hôn thiên kim (16)2024-01-04 23:31
 • #184: Chương 184: Cầu hôn thiên kim (17)2024-01-04 23:31
 • #185: Chương 185: Cầu hôn thiên kim (18)2024-01-04 23:31
 • #186: Chương 186: Cầu hôn thiên kim (19)2024-01-04 23:31
 • #187: Chương 187: Cầu hôn thiên kim (20)2024-01-04 23:31
 • #188: Chương 188: Cầu hôn thiên kim (21)2024-01-04 23:31
 • #189: Chương 189: Cầu hôn thiên kim (22)2024-01-04 23:31
 • #190: Chương 190: Cầu hôn thiên kim (23)2024-01-04 23:31
 • #191: Chương 191: Cầu hôn thiên kim (24)2024-01-04 23:32
 • #192: Chương 192: Cầu hôn thiên kim (25)2024-01-04 23:32
 • #193: Chương 193: Cầu hôn thiên kim (26)2024-01-04 23:32
 • #194: Chương 194: Cầu hôn thiên kim (27)2024-01-04 23:32
 • #195: Chương 195: Cầu hôn thiên kim (28)2024-01-04 23:32
 • #196: Chương 196: Cầu hôn thiên kim (29)2024-01-04 23:32
 • #197: Chương 197: Cầu hôn thiên kim (30)2024-01-04 23:32
 • #198: Chương 198: Cầu hôn thiên kim (31)2024-01-04 23:33
 • #199: Chương 199: Cầu hôn thiên kim (32)2024-01-04 23:33
 • #200: Chương 200: Cầu hôn thiên kim (xong)2024-01-04 23:33
 • #201: Chương 201: Tụ chúng tu Tiên (1)2024-01-04 23:33
 • #202: Chương 202: Tụ chúng tu Tiên (2)2024-01-04 23:33
 • #203: Chương 203: Tụ chúng tu Tiên (3)2024-01-04 23:33
 • #204: Chương 204: Tụ chúng tu Tiên (4)2024-01-04 23:33
 • #205: Chương 205: Tụ chúng tu Tiên (5)2024-01-04 23:34
 • #206: Chương 206: Tụ chúng tu Tiên (6)2024-01-04 23:34
 • #207: Chương 207: Tụ chúng tu Tiên (7)2024-01-04 23:34
 • #208: Chương 208: Tụ chúng tu Tiên (8)2024-01-04 23:34
 • #209: Chương 209: Tụ chúng tu Tiên (9)2024-01-04 23:34
 • #210: Chương 210: Tụ chúng tu Tiên (10)2024-01-04 23:34
 • #211: Chương 211: Tụ chúng tu Tiên (11)2024-01-04 23:34
 • #212: Chương 212: Tụ chúng tu Tiên (12)2024-01-04 23:34
 • #213: Chương 213: Tụ chúng tu Tiên (13)2024-01-04 23:35
 • #214: Chương 214: Tụ chúng tu Tiên (14)2024-01-04 23:35
 • #215: Chương 215: Tụ chúng tu Tiên (15)2024-01-04 23:35
 • #216: Chương 216: Tụ chúng tu Tiên (16)2024-01-04 23:35
 • #217: Chương 217: Tụ chúng tu Tiên (17)2024-01-04 23:35
 • #218: Chương 218: Tụ chúng tu Tiên (18)2024-01-04 23:35
 • #219: Chương 219: Tụ chúng tu Tiên (19)2024-01-04 23:35
 • #220: Chương 220: Tụ chúng tu Tiên (20)2024-01-04 23:35
 • #221: Chương 221: Tụ chúng tu Tiên (21)2024-01-04 23:36
 • #222: Chương 222: Tụ chúng tu Tiên (22)2024-01-04 23:36
 • #223: Chương 223: Tụ chúng tu Tiên (23)2024-01-04 23:36
 • #224: Chương 224: Tụ chúng tu Tiên (24)2024-01-04 23:36
 • #225: Chương 225: Tụ chúng tu Tiên (25)2024-01-04 23:36
 • #226: Chương 226: Tụ chúng tu Tiên (26)2024-01-04 23:36
 • #227: Chương 227: Tụ chúng tu Tiên (27)2024-01-04 23:36
 • #228: Chương 228: Tụ chúng tu Tiên (28)2024-01-04 23:36
 • #229: Chương 229: Tụ chúng tu Tiên (29)2024-01-04 23:37
 • #230: Chương 230: Tụ chúng tu Tiên (30)2024-01-04 23:37
 • #231: Chương 231: Tụ chúng tu Tiên (31)2024-01-04 23:37
 • #232: Chương 232: Tụ chúng tu Tiên (32)2024-01-04 23:37
 • #233: Chương 233: Tụ chúng tu Tiên (33)2024-01-04 23:37
 • #234: Chương 234: Tụ chúng tu Tiên (34)2024-01-04 23:37
 • #235: Chương 235: Tụ chúng tu Tiên (35)2024-01-04 23:37
 • #236: Chương 236: Tụ chúng tu Tiên (36)2024-01-04 23:38
 • #237: Chương 237: Tụ chúng tu Tiên (37)2024-01-04 23:38
 • #238: Chương 238: Tụ chúng tu Tiên (38)2024-01-04 23:38
 • #239: Chương 239: Tụ chúng tu Tiên (39)2024-01-04 23:38
 • #240: Chương 240: Tụ chúng tu Tiên (xong)2024-01-04 23:38
 • #241: Chương 241: Tập sự chăn nuôi (1)2024-01-04 23:38
 • #242: Chương 242: Tập sự chăn nuôi (2)2024-01-04 23:38
 • #243: Chương 243: Tập sự chăn nuôi (3)2024-01-04 23:38
 • #244: Chương 244: Tập sự chăn nuôi (4)2024-01-04 23:39
 • #245: Chương 245: Tập sự chăn nuôi (5)2024-01-04 23:39
 • #246: Chương 246: Tập sự chăn nuôi (6)2024-01-04 23:39
 • #247: Chương 247: Tập sự chăn nuôi (7)2024-01-04 23:39
 • #248: Chương 248: Tập sự chăn nuôi (8)2024-01-04 23:39
 • #249: Chương 249: Tập sự chăn nuôi (9)2024-01-04 23:39
 • #250: Chương 250: Tập sự chăn nuôi (10)2024-01-04 23:39
 • #251: Chương 251: Tập sự chăn nuôi (11)2024-01-04 23:40
 • #252: Chương 252: Tập sự chăn nuôi (12)2024-01-04 23:40
 • #253: Chương 253: Tập sự chăn nuôi (13)2024-01-04 23:40
 • #254: Chương 254: Tập sự chăn nuôi (14)2024-01-04 23:40
 • #255: Chương 255: Tập sự chăn nuôi (15)2024-01-04 23:40
 • #256: Chương 256: Tập sự chăn nuôi (16)2024-01-04 23:40
 • #257: Chương 257: Tập sự chăn nuôi (17)2024-01-04 23:40
 • #258: Chương 258: Tập sự chăn nuôi (18)2024-01-04 23:40
 • #259: Chương 259: Tập sự chăn nuôi (19)2024-01-04 23:40
 • #260: Chương 260: Tập sự chăn nuôi (20)2024-01-04 23:41
 • #261: Chương 261: Tập sự chăn nuôi (21)2024-01-04 23:41
 • #262: Chương 262: Tập sự chăn nuôi (22)2024-01-04 23:41
 • #263: Chương 263: Tập sự chăn nuôi (23)2024-01-04 23:41
 • #264: Chương 264: Tập sự chăn nuôi (24)2024-01-04 23:41
 • #265: Chương 265: Tập sự chăn nuôi (25)2024-01-04 23:41
 • #266: Chương 266: Tập sự chăn nuôi (26)2024-01-04 23:41
 • #267: Chương 267: Tập sự chăn nuôi (27)2024-01-04 23:42
 • #268: Chương 268: Tập sự chăn nuôi (28)2024-01-04 23:42
 • #269: Chương 269: Tập sự chăn nuôi (29)2024-01-04 23:42
 • #270: Chương 270: Tập sự chăn nuôi (30)2024-01-04 23:42
 • #271: Chương 271: Tập sự chăn nuôi (31)2024-01-04 23:42
 • #272: Chương 272: Tập sự chăn nuôi (32)2024-01-04 23:42
 • #273: Chương 273: Tập sự chăn nuôi (33)2024-01-04 23:42
 • #274: Chương 274: Tập sự chăn nuôi (34)2024-01-04 23:42
 • #275: Chương 275: Tập sự chăn nuôi (35)2024-01-04 23:42
 • #276: Chương 276: Tập sự chăn nuôi (36)2024-01-04 23:43
 • #277: Chương 277: Tập sự chăn nuôi (37)2024-01-04 23:43
 • #278: Chương 278: Tập sự chăn nuôi (38)2024-01-04 23:43
 • #279: Chương 279: Tập sự chăn nuôi (39)2024-01-04 23:43
 • #280: Chương 280: Vân Sách phiên ngoại (xong)2024-01-04 23:43
 • #281: Chương 281: Đen đoán võng hồng (1)2024-01-04 23:43
 • #282: Chương 282: Đen đoán võng hồng (2)2024-01-04 23:43
 • #283: Chương 283: Đen đoán võng hồng (3)2024-01-04 23:44
 • #284: Chương 284: Đen đoán võng hồng (4)2024-01-04 23:44
 • #285: Chương 285: Đen đoán võng hồng (5)2024-01-04 23:44
 • #286: Chương 286: Đen đoán võng hồng (6)2024-01-04 23:44
 • #287: Chương 287: Đen đoán võng hồng (7)2024-01-04 23:44
 • #288: Chương 288: Đen đoán võng hồng (8)2024-01-04 23:44
 • #289: Chương 289: Đen đoán võng hồng (9)2024-01-04 23:44
 • #290: Chương 290: Đen đoán võng hồng (10)2024-01-04 23:44
 • #291: Chương 291: Đen đoán võng hồng (11)2024-01-04 23:44
 • #292: Chương 292: Đen đoán võng hồng (12)2024-01-04 23:45
 • #293: Chương 293: Đen đoán võng hồng (13)2024-01-04 23:45
 • #294: Chương 294: Đen đoán võng hồng (14)2024-01-04 23:45
 • #295: Chương 295: Đen đoán võng hồng (15)2024-01-04 23:45
 • #296: Chương 296: Đen đoán võng hồng (16)2024-01-04 23:45
 • #297: Chương 297: Đen đoán võng hồng (17)2024-01-04 23:45
 • #298: Chương 298: Đen đoán võng hồng (18)2024-01-04 23:45
 • #299: Chương 299: Đen đoán võng hồng (19)2024-01-04 23:45
 • #300: Chương 300: Đen đoán võng hồng (20)2024-01-04 23:46
 • #301: Chương 301: Đen đoán võng hồng (21)2024-01-04 23:46
 • #302: Chương 302: Đen đoán võng hồng (22)2024-01-04 23:46
 • #303: Chương 303: Đen đoán võng hồng (23)2024-01-04 23:46
 • #304: Chương 304: Đen đoán võng hồng (24)2024-01-04 23:46
 • #305: Chương 305: Đen đoán võng hồng (25)2024-01-04 23:46
 • #306: Chương 306: Đen đoán võng hồng (26)2024-01-04 23:46
 • #307: Chương 307: Đen đoán võng hồng (27)2024-01-04 23:46
 • #308: Chương 308: Đen đoán võng hồng (28)2024-01-04 23:47
 • #309: Chương 309: Đen đoán võng hồng (29)2024-01-04 23:47
 • #310: Chương 310: Đen đoán võng hồng (30)2024-01-04 23:47
 • #311: Chương 311: Đen đoán võng hồng (31)2024-01-04 23:47
 • #312: Chương 312: Đen đoán võng hồng (32)2024-01-04 23:47
 • #313: Chương 313: Đen đoán võng hồng (33)2024-01-04 23:47
 • #314: Chương 314: Đen đoán võng hồng (34)2024-01-04 23:47
 • #315: Chương 315: Đen đoán võng hồng (35)2024-01-04 23:47
 • #316: Chương 316: Đen đoán võng hồng (36)2024-01-04 23:48
 • #317: Chương 317: Lâm Vi phiên ngoại (xong)2024-01-04 23:48
 • #318: Chương 318: Hoàn lương thường ngày (1)2024-01-04 23:48
 • #319: Chương 319: Hoàn lương thường ngày (2)2024-01-04 23:48
 • #320: Chương 320: Hoàn lương thường ngày (3)2024-01-04 23:48
 • #321: Chương 321: Hoàn lương thường ngày (4)2024-01-04 23:48
 • #322: Chương 322: Hoàn lương thường ngày (5)2024-01-04 23:48
 • #323: Chương 323: Hoàn lương thường ngày (6)2024-01-04 23:49
 • #324: Chương 324: Hoàn lương thường ngày (7)2024-01-04 23:49
 • #325: Chương 325: Hoàn lương thường ngày (8)2024-01-04 23:49
 • #326: Chương 326: Hoàn lương thường ngày (9)2024-01-04 23:49
 • #327: Chương 327: Hoàn lương thường ngày (10)2024-01-04 23:49
 • #328: Chương 328: Hoàn lương thường ngày (11)2024-01-04 23:49
 • #329: Chương 329: Hoàn lương thường ngày (12)2024-01-04 23:49
 • #330: Chương 330: Hoàn lương thường ngày (13)2024-01-04 23:50
 • #331: Chương 331: Hoàn lương thường ngày (14)2024-01-04 23:50
 • #332: Chương 332: Hoàn lương thường ngày (15)2024-01-04 23:50
 • #333: Chương 333: Hoàn lương thường ngày (16)2024-01-04 23:50
 • #334: Chương 334: Hoàn lương thường ngày (17)2024-01-04 23:50
 • #335: Chương 335: Hoàn lương thường ngày (18)2024-01-04 23:50
 • #336: Chương 336: Hoàn lương thường ngày (19)2024-01-04 23:50
 • #337: Chương 337: Hoàn lương thường ngày (20)2024-01-04 23:50
 • #338: Chương 338: Hoàn lương thường ngày (21)2024-01-04 23:51
 • #339: Chương 339: Hoàn lương thường ngày (22)2024-01-04 23:51
 • #340: Chương 340: Hoàn lương thường ngày (23)2024-01-04 23:51
 • #341: Chương 341: Hoàn lương thường ngày (24)2024-01-04 23:51
 • #342: Chương 342: Hoàn lương thường ngày (25)2024-01-04 23:51
 • #343: Chương 343: Hoàn lương thường ngày (26)2024-01-04 23:51
 • #344: Chương 344: Hoàn lương thường ngày (27)2024-01-04 23:51
 • #345: Chương 345: Hoàn lương thường ngày (28)2024-01-04 23:51
 • #346: Chương 346: Hoàn lương thường ngày (29)2024-01-04 23:51
 • #347: Chương 347: Hoàn lương thường ngày (30)2024-01-04 23:52
 • #348: Chương 348: Hoàn lương thường ngày (31)2024-01-04 23:52
 • #349: Chương 349: Hoàn lương thường ngày (32)2024-01-04 23:52
 • #350: Chương 350: Hoàn lương thường ngày (33)2024-01-04 23:52
 • #351: Chương 351: Hoàn lương thường ngày (34)2024-01-04 23:52
 • #352: Chương 352: Hoàn lương thường ngày (35)2024-01-04 23:52
 • #353: Chương 353: Hoàn lương thường ngày (xong)2024-01-04 23:52
 • #354: Chương 354: Toàn chức gian thương (1)2024-01-04 23:53
 • #355: Chương 355: Toàn chức gian thương (2)2024-01-04 23:53
 • #356: Chương 356: Toàn chức gian thương (3)2024-01-04 23:53
 • #357: Chương 357: Toàn chức gian thương (4)2024-01-04 23:53
 • #358: Chương 358: Toàn chức gian thương (5)2024-01-04 23:53
 • #359: Chương 359: Toàn chức gian thương (6)2024-01-04 23:53
 • #360: Chương 360: Toàn chức gian thương (7)2024-01-04 23:54
 • #361: Chương 361: Toàn chức gian thương (8)2024-01-04 23:54
 • #362: Chương 362: Toàn chức gian thương (9)2024-01-04 23:54
 • #363: Chương 363: Toàn chức gian thương (10)2024-01-04 23:54
 • #364: Chương 364: Toàn chức gian thương (11)2024-01-04 23:54
 • #365: Chương 365: Toàn chức gian thương (12)2024-01-04 23:54
 • #366: Chương 366: Toàn chức gian thương (13)2024-01-04 23:54
 • #367: Chương 367: Toàn chức gian thương (14)2024-01-04 23:54
 • #368: Chương 368: Toàn chức gian thương (15)2024-01-04 23:55
 • #369: Chương 369: Toàn chức gian thương (16)2024-01-04 23:55
 • #370: Chương 370: Toàn chức gian thương (17)2024-01-04 23:55
 • #371: Chương 371: Toàn chức gian thương (18)2024-01-04 23:55
 • #372: Chương 372: Toàn chức gian thương (19)2024-01-04 23:55
 • #373: Chương 373: Toàn chức gian thương (20)2024-01-04 23:55
 • #374: Chương 374: Toàn chức gian thương (21)2024-01-04 23:55
 • #375: Chương 375: Toàn chức gian thương (22)2024-01-04 23:55
 • #376: Chương 376: Toàn chức gian thương (23)2024-01-04 23:56
 • #377: Chương 377: Toàn chức gian thương (24)2024-01-04 23:56
 • #378: Chương 378: Toàn chức gian thương (25)2024-01-04 23:56
 • #379: Chương 379: Toàn chức gian thương (26)2024-01-04 23:56
 • #380: Chương 380: Toàn chức gian thương (27)2024-01-04 23:56
 • #381: Chương 381: Toàn chức gian thương (28)2024-01-04 23:56
 • #382: Chương 382: Toàn chức gian thương (29)2024-01-04 23:56
 • #383: Chương 383: Toàn chức gian thương (30)2024-01-04 23:57
 • #384: Chương 384: Toàn chức gian thương (31)2024-01-04 23:57
 • #385: Chương 385: Toàn chức gian thương (32)2024-01-04 23:57
 • #386: Chương 386: Toàn chức gian thương (33)2024-01-04 23:57
 • #387: Chương 387: Toàn chức gian thương (34)2024-01-04 23:57
 • #388: Chương 388: Toàn chức gian thương (35)2024-01-04 23:57
 • #389: Chương 390: Toàn chức gian thương (37)2024-01-04 23:57
 • #390: Chương 391: Toàn chức gian thương (38)2024-01-04 23:57
 • #391: Chương 392: Toàn chức gian thương (39)2024-01-04 23:58
 • #392: Chương 393: Toàn chức gian thương (40)2024-01-04 23:58
 • #393: Chương 394: Toàn chức gian thương (xong)2024-01-04 23:58
 • #394: Chương 395: Âm dương chuyển phát nhanh (1)2024-01-04 23:58
 • #395: Chương 396: Âm dương chuyển phát nhanh (2)2024-01-04 23:58
 • #396: Chương 397: Âm dương chuyển phát nhanh (3)2024-01-04 23:58
 • #397: Chương 398: Âm dương chuyển phát nhanh (4)2024-01-04 23:58
 • #398: Chương 399: Âm dương chuyển phát nhanh (5)2024-01-04 23:58
 • #399: Chương 400: Âm dương chuyển phát nhanh (6)2024-01-04 23:59
 • nhan-vat-phan-dien-boss-danh-toi-chuong-0400.mp32024-01-04 23:59
 • #401: Chương 401: Âm dương chuyển phát nhanh (7)2024-01-04 23:59
 • #402: Chương 402: Âm dương chuyển phát nhanh (8)2024-01-04 23:59
 • #403: Chương 403: Âm dương chuyển phát nhanh (9)2024-01-04 23:59
 • #404: Chương 404: Âm dương chuyển phát nhanh (10)2024-01-04 23:59
 • #405: Chương 405: Âm dương chuyển phát nhanh (11)2024-01-05 00:00
 • #406: Chương 406: Âm dương chuyển phát nhanh (12)2024-01-05 00:00
 • #407: Chương 407: Âm dương chuyển phát nhanh (13)2024-01-05 00:00
 • #408: Chương 408: Âm dương chuyển phát nhanh (14)2024-01-05 00:00
 • #409: Chương 409: Âm dương chuyển phát nhanh (15)2024-01-05 00:00
 • #410: Chương 410: Âm dương chuyển phát nhanh (16)2024-01-05 00:00
 • #411: Chương 411: Âm dương chuyển phát nhanh (17)2024-01-05 00:01
 • #412: Chương 412: Âm dương chuyển phát nhanh (18)2024-01-05 00:01
 • #413: Chương 413: Âm dương chuyển phát nhanh (19)2024-01-05 00:01
 • #414: Chương 414: Âm dương chuyển phát nhanh (20)2024-01-05 00:01
 • #415: Chương 415: Âm dương chuyển phát nhanh (21)2024-01-05 00:01
 • #416: Chương 416: Âm dương chuyển phát nhanh (22)2024-01-05 00:01
 • #417: Chương 417: Âm dương chuyển phát nhanh (23)2024-01-05 00:01
 • #418: Chương 418: Âm dương chuyển phát nhanh (24)2024-01-05 00:01
 • #419: Chương 419: Âm dương chuyển phát nhanh (25)2024-01-05 00:01
 • #420: Chương 420: Âm dương chuyển phát nhanh (26)2024-01-05 00:02
 • #421: Chương 421: Âm dương chuyển phát nhanh (27)2024-01-05 00:02
 • #422: Chương 422: Âm dương chuyển phát nhanh (28)2024-01-05 00:02
 • #423: Chương 423: Âm dương chuyển phát nhanh (29)2024-01-05 00:02
 • #424: Chương 424: Âm dương chuyển phát nhanh (30)2024-01-05 00:02
 • #425: Chương 425: Âm dương chuyển phát nhanh (31)2024-01-05 00:02
 • #426: Chương 426: Âm dương chuyển phát nhanh (32)2024-01-05 00:02
 • #427: Chương 427: Âm dương chuyển phát nhanh (33)2024-01-05 00:03
 • #428: Chương 428: Âm dương chuyển phát nhanh (34)2024-01-05 00:03
 • #429: Chương 429: Âm dương chuyển phát nhanh (35)2024-01-05 00:03
 • #430: Chương 430: Âm dương chuyển phát nhanh (36)2024-01-05 00:03
 • #431: Chương 431: Âm dương chuyển phát nhanh (37)2024-01-05 00:03
 • #432: Chương 432: Hàm Nguyệt phiên ngoại (38)2024-01-05 00:03
 • #433: Chương 433: Hàm Nguyệt phiên ngoại (39)2024-01-05 00:03
 • #434: Chương 434: An Ca Linh Yển (40)2024-01-05 00:04
 • #435: Chương 435: An Ca Linh Yển (xong)2024-01-05 00:04
 • #436: Chương 436: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (1)2024-01-05 00:04
 • #437: Chương 437: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (2)2024-01-05 00:04
 • #438: Chương 438: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (3)2024-01-05 00:04
 • #439: Chương 439: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (4)2024-01-05 00:04
 • #440: Chương 440: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (5)2024-01-05 00:04
 • #441: Chương 441: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (6)2024-01-05 00:04
 • #442: Chương 442: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (7)2024-01-05 00:05
 • #443: Chương 443: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (8)2024-01-05 00:05
 • #444: Chương 444: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (9)2024-01-05 00:05
 • #445: Chương 445: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (10)2024-01-05 00:05
 • #446: Chương 446: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (11)2024-01-05 00:05
 • #447: Chương 447: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (12)2024-01-05 00:05
 • #448: Chương 448: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (13)2024-01-05 00:05
 • #449: Chương 449: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (14)2024-01-05 00:06
 • #450: Chương 450: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (15)2024-01-05 00:06
 • #451: Chương 451: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (16)2024-01-05 00:06
 • #452: Chương 452: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (17)2024-01-05 00:06
 • #453: Chương 453: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (18)2024-01-05 00:06
 • #454: Chương 454: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (19)2024-01-05 00:06
 • #455: Chương 455: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (20)2024-01-05 00:06
 • #456: Chương 456: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (21)2024-01-05 00:07
 • #457: Chương 457: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (22)2024-01-05 00:07
 • #458: Chương 458: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (23)2024-01-05 00:07
 • #459: Chương 459: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (24)2024-01-05 00:07
 • #460: Chương 460: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (25)2024-01-05 00:07
 • #461: Chương 461: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (26)2024-01-05 00:07
 • #462: Chương 462: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (27)2024-01-05 00:07
 • #463: Chương 463: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (28)2024-01-05 00:07
 • #464: Chương 464: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (29)2024-01-05 00:08
 • #465: Chương 465: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (30)2024-01-05 00:08
 • #466: Chương 466: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (31)2024-01-05 00:08
 • #467: Chương 467: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (32)2024-01-05 00:08
 • #468: Chương 468: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (33)2024-01-05 00:08
 • #469: Chương 469: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (34)2024-01-05 00:08
 • #470: Chương 470: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (35)2024-01-05 00:08
 • #471: Chương 471: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (36)2024-01-05 00:09
 • #472: Chương 472: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (37)2024-01-05 00:09
 • #473: Chương 473: Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ (xong)2024-01-05 00:09
 • #474: Chương 474: Ám dạ vương miện (1)2024-01-05 00:09
 • #475: Chương 475: Ám dạ vương miện (2)2024-01-05 00:09
 • #476: Chương 476: Ám dạ vương miện (3)2024-01-05 00:09
 • #477: Chương 477: Ám dạ vương miện (4)2024-01-05 00:09
 • #478: Chương 478: Ám dạ vương miện (5)2024-01-05 00:10
 • #479: Chương 479: Ám dạ vương miện (6)2024-01-05 00:10
 • #480: Chương 480: Ám dạ vương miện (7)2024-01-05 00:10
 • #481: Chương 481: Ám dạ vương miện (8)2024-01-05 00:10
 • #482: Chương 482: Ám dạ vương miện (9)2024-01-05 00:10
 • #483: Chương 483: Ám dạ vương miện (10)2024-01-05 00:10
 • #484: Chương 484: Ám dạ vương miện (11)2024-01-05 00:10
 • #485: Chương 485: Ám dạ vương miện (12)2024-01-05 00:11
 • #486: Chương 486: Ám dạ vương miện (13)2024-01-05 00:11
 • #487: Chương 487: Ám dạ vương miện (14)2024-01-05 00:11
 • #488: Chương 488: Ám dạ vương miện (15)2024-01-05 00:11
 • #489: Chương 489: Ám dạ vương miện (16)2024-01-05 00:11
 • #490: Chương 490: Ám dạ vương miện (17)2024-01-05 00:11
 • #491: Chương 491: Ám dạ vương miện (18)2024-01-05 00:11
 • #492: Chương 492: Ám dạ vương miện (19)2024-01-05 00:11
 • #493: Chương 493: Ám dạ vương miện (20)2024-01-05 00:11
 • #494: Chương 494: Ám dạ vương miện (21)2024-01-05 00:12
 • #495: Chương 495: Ám dạ vương miện (22)2024-01-05 00:12
 • #496: Chương 496: Ám dạ vương miện (23)2024-01-05 00:12
 • #497: Chương 497: Ám dạ vương miện (24)2024-01-05 00:12
 • #498: Chương 498: Ám dạ vương miện (25)2024-01-05 00:12
 • #499: Chương 499: Ám dạ vương miện (26)2024-01-05 00:12
 • #500: Chương 500: Ám dạ vương miện (27)2024-01-05 00:12
 • #501: Chương 501: Ám dạ vương miện (28)2024-01-05 00:13
 • #502: Chương 502: Ám dạ vương miện (29)2024-01-05 00:13
 • #503: Chương 503: Ám dạ vương miện (30)2024-01-05 00:13
 • #504: Chương 504: Ám dạ vương miện (31)2024-01-05 00:13
 • #505: Chương 505: Ám dạ vương miện (32)2024-01-05 00:13
 • #506: Chương 506: Ám dạ vương miện (33)2024-01-05 00:13
 • #507: Chương 507: Ám dạ vương miện (34)2024-01-05 00:13
 • #508: Chương 508: Ám dạ vương miện (35)2024-01-05 00:13
 • #509: Chương 509: Ám dạ vương miện (36)2024-01-05 00:14
 • #510: Chương 510: Ám dạ vương miện (37)2024-01-05 00:14
 • #511: Chương 511: Ám dạ vương miện (xong)2024-01-05 00:14
 • #512: Chương 512: Hoa đào tiện này (1)2024-01-05 00:14
 • #513: Chương 513: Hoa đào tiện này (2)2024-01-05 00:14
 • #514: Chương 514: Hoa đào tiện này (3)2024-01-05 00:14
 • #515: Chương 515: Hoa đào tiện này (4)2024-01-05 00:14
 • #516: Chương 516: Hoa đào tiện này (5)2024-01-05 00:15
 • #517: Chương 517: Hoa đào tiện này (6)2024-01-05 00:15
 • #518: Chương 518: Hoa đào tiện này (7)2024-01-05 00:15
 • #519: Chương 519: Hoa đào tiện này (8)2024-01-05 00:15
 • #520: Chương 520: Hoa đào tiện này (9)2024-01-05 00:15
 • #521: Chương 521: Hoa đào tiện này (10)2024-01-05 00:15
 • #522: Chương 522: Hoa đào tiện này (11)2024-01-05 00:15
 • #523: Chương 523: Hoa đào tiện này (12)2024-01-05 00:16
 • #524: Chương 524: Hoa đào tiện này (13)2024-01-05 00:16
 • #525: Chương 526: Hoa đào tiện này (15)2024-01-05 00:16
 • #526: Chương 527: Hoa đào tiện này (16)2024-01-05 00:16
 • #527: Chương 528: Hoa đào tiện này (17)2024-01-05 00:16
 • #528: Chương 529: Hoa đào tiện này (18)2024-01-05 00:16
 • #529: Chương 530: Hoa đào tiện này (19)2024-01-05 00:16
 • #530: Chương 531: Hoa đào tiện này (20)2024-01-05 00:17
 • #531: Chương 532: Hoa đào tiện này (21)2024-01-05 00:17
 • #532: Chương 533: Hoa đào tiện này (22)2024-01-05 00:17
 • #533: Chương 534: Hoa đào tiện này (23)2024-01-05 00:17
 • #534: Chương 535: Hoa đào tiện này (24)2024-01-05 00:17
 • #535: Chương 536: Hoa đào tiện này (25)2024-01-05 00:17
 • #536: Chương 537: Hoa đào tiện này (26)2024-01-05 00:17
 • #537: Chương 538: Hoa đào tiện này (27)2024-01-05 00:18
 • #538: Chương 539: Hoa đào tiện này (28)2024-01-05 00:18
 • #539: Chương 540: Hoa đào tiện này (29)2024-01-05 00:18
 • #540: Chương 541: Hoa đào tiện này (30)2024-01-05 00:18
 • #541: Chương 542: Hoa đào tiện này (31)2024-01-05 00:18
 • #542: Chương 543: Hoa đào tiện này (32)2024-01-05 00:18
 • #543: Chương 544: Hoa đào tiện này (33)2024-01-05 00:18
 • #544: Chương 545: Hoa đào tiện này (xong)2024-01-05 00:19
 • #545: Chương 546: Ngô hoàng thừa hoan (1)2024-01-05 00:19
 • #546: Chương 547: Ngô hoàng thừa hoan (2)2024-01-05 00:19
 • #547: Chương 548: Ngô hoàng thừa hoan (3)2024-01-05 00:19
 • #548: Chương 549: Ngô hoàng thừa hoan (4)2024-01-05 00:19
 • #549: Chương 550: Ngô hoàng thừa hoan (5)2024-01-05 00:19
 • #550: Chương 551: Ngô hoàng thừa hoan (6)2024-01-05 00:19
 • #551: Chương 552: Ngô hoàng thừa hoan (7)2024-01-05 00:20
 • #552: Chương 553: Ngô hoàng thừa hoan (8)2024-01-05 00:20
 • #553: Chương 554: Ngô hoàng thừa hoan (9)2024-01-05 00:20
 • #554: Chương 555: Ngô hoàng thừa hoan (10)2024-01-05 00:20
 • #555: Chương 556: Ngô hoàng thừa hoan (11)2024-01-05 00:20
 • #556: Chương 557: Ngô hoàng thừa hoan (12)2024-01-05 00:20
 • #557: Chương 558: Ngô hoàng thừa hoan (14)2024-01-05 00:20
 • #558: Chương 559: Ngô hoàng thừa hoan (15)2024-01-05 00:20
 • #559: Chương 560: Ngô hoàng thừa hoan (16)2024-01-05 00:21
 • #560: Chương 561: Ngô hoàng thừa hoan (13)2024-01-05 00:21
 • #561: Chương 562: Ngô hoàng thừa hoan (17)2024-01-05 00:21
 • #562: Chương 563: Ngô hoàng thừa hoan (18)2024-01-05 00:21
 • #563: Chương 564: Ngô hoàng thừa hoan (19)2024-01-05 00:21
 • #564: Chương 565: Ngô hoàng thừa hoan (20)2024-01-05 00:21
 • #565: Chương 566: Ngô hoàng thừa hoan (21)2024-01-05 00:21
 • #566: Chương 567: Ngô hoàng thừa hoan (22)2024-01-05 00:22
 • #567: Chương 568: Ngô hoàng thừa hoan (23)2024-01-05 00:22
 • #568: Chương 569: Ngô hoàng thừa hoan (24)2024-01-05 00:22
 • #569: Chương 570: Ngô hoàng thừa hoan (25)2024-01-05 00:22
 • #570: Chương 571: Ngô hoàng thừa hoan (26)2024-01-05 00:22
 • #571: Chương 572: Ngô hoàng thừa hoan (27)2024-01-05 00:22
 • #572: Chương 573: Ngô hoàng thừa hoan (28)2024-01-05 00:22
 • #573: Chương 574: Ngô hoàng thừa hoan (29)2024-01-05 00:23
 • #574: Chương 575: Ngô hoàng thừa hoan (30)2024-01-05 00:23
 • #575: Chương 576: Ngô hoàng thừa hoan (31)2024-01-05 00:23
 • #576: Chương 577: Ngô hoàng thừa hoan (xong)2024-01-05 00:23
 • #577: Chương 578: Quý vòng thật loạn (1)2024-01-05 00:23
 • #578: Chương 579: Quý vòng thật loạn (2)2024-01-05 00:23
 • #579: Chương 580: Quý vòng thật loạn (3)2024-01-05 00:23
 • #580: Chương 581: Quý vòng thật loạn (4)2024-01-05 00:24
 • #581: Chương 582: Quý vòng thật loạn (5)2024-01-05 00:24
 • #582: Chương 583: Quý vòng thật loạn (6)2024-01-05 00:24
 • #583: Chương 584: Quý vòng thật loạn (7)2024-01-05 00:24
 • #584: Chương 585: Quý vòng thật loạn (8)2024-01-05 00:24
 • #585: Chương 586: Quý vòng thật loạn (9)2024-01-05 00:24
 • #586: Chương 587: Quý vòng thật loạn (10)2024-01-05 00:24
 • #587: Chương 588: Quý vòng thật loạn (11)2024-01-05 00:25
 • #588: Chương 589: Quý vòng thật loạn (12)2024-01-05 00:25
 • #589: Chương 590: Quý vòng thật loạn (13)2024-01-05 00:25
 • #590: Chương 591: Quý vòng thật loạn (14)2024-01-05 00:25
 • #591: Chương 592: Quý vòng thật loạn (15)2024-01-05 00:25
 • #592: Chương 593: Quý vòng thật loạn (16)2024-01-05 00:25
 • #593: Chương 594: Quý vòng thật loạn (17)2024-01-05 00:25
 • #594: Chương 595: Quý vòng thật loạn (18)2024-01-05 00:25
 • #595: Chương 596: Quý vòng thật loạn (19)2024-01-05 00:26
 • #596: Chương 597: Quý vòng thật loạn (20)2024-01-05 00:26
 • #597: Chương 598: Quý vòng thật loạn (21)2024-01-05 00:26
 • #598: Chương 599: Quý vòng thật loạn (22)2024-01-05 00:26
 • #599: Chương 600: Quý vòng thật loạn (23)2024-01-05 00:26
 • #600: Chương 601: Quý vòng thật loạn (24)2024-01-05 00:26
 • #601: Chương 602: Quý vòng thật loạn (25)2024-01-05 00:26
 • #602: Chương 603: Quý vòng thật loạn (26)2024-01-05 00:26
 • #603: Chương 604: Quý vòng thật loạn (27)2024-01-05 00:27
 • #604: Chương 605: Quý vòng thật loạn (28)2024-01-05 00:27
 • #605: Chương 606: Quý vòng thật loạn (29)2024-01-05 00:27
 • #606: Chương 607: Quý vòng thật loạn (30)2024-01-05 00:27
 • #607: Chương 608: Quý vòng thật loạn (31)2024-01-05 00:27
 • #608: Chương 609: Quý vòng thật loạn (32)2024-01-05 00:27
 • #609: Chương 610: Quý vòng thật loạn (33)2024-01-05 00:27
 • #610: Chương 611: Quý vòng thật loạn (34)2024-01-05 00:27
 • #611: Chương 612: Quý vòng thật loạn (35)2024-01-05 00:28
 • #612: Chương 613: Quý vòng thật loạn (36)2024-01-05 00:28
 • #613: Chương 614: Quý vòng thật loạn (37)2024-01-05 00:28
 • #614: Chương 615: Quý vòng thật loạn (38)2024-01-05 00:28
 • #615: Chương 616: Quý vòng thật loạn (39)2024-01-05 00:28
 • #616: Chương 617: Quý vòng thật loạn (40)2024-01-05 00:28
 • #617: Chương 618: Quý vòng thật loạn (xong)2024-01-05 00:28
 • #618: Chương 619: Tuyệt địa cầu sinh (1)2024-01-05 00:28
 • #619: Chương 620: Tuyệt địa cầu sinh (2)2024-01-05 00:29
 • #620: Chương 621: Tuyệt địa cầu sinh (3)2024-01-05 00:29
 • #621: Chương 622: Tuyệt địa cầu sinh (4)2024-01-05 00:29
 • #622: Chương 623: Tuyệt địa cầu sinh (5)2024-01-05 00:29
 • #623: Chương 624: Tuyệt địa cầu sinh (6)2024-01-05 00:29
 • #624: Chương 625: Tuyệt địa cầu sinh (7)2024-01-05 00:29
 • #625: Chương 626: Tuyệt địa cầu sinh (8)2024-01-05 00:29
 • #626: Chương 627: Tuyệt địa cầu sinh (9)2024-01-05 00:30
 • #627: Chương 628: Tuyệt địa cầu sinh (10)2024-01-05 00:30
 • #628: Chương 629: Tuyệt địa cầu sinh (11)2024-01-05 00:30
 • #629: Chương 630: Tuyệt địa cầu sinh (12)2024-01-05 00:30
 • #630: Chương 631: Tuyệt địa cầu sinh (13)2024-01-05 00:30
 • #631: Chương 632: Tuyệt địa cầu sinh (14)2024-01-05 00:30
 • #632: Chương 633: Tuyệt địa cầu sinh (15)2024-01-05 00:30
 • #633: Chương 634: Tuyệt địa cầu sinh (16)2024-01-05 00:30
 • #634: Chương 635: Tuyệt địa cầu sinh (17)2024-01-05 00:31
 • #635: Chương 636: Tuyệt địa cầu sinh (18)2024-01-05 00:31
 • #636: Chương 637: Tuyệt địa cầu sinh (19)2024-01-05 00:31
 • #637: Chương 638: Tuyệt địa cầu sinh (20)2024-01-05 00:31
 • #638: Chương 639: Tuyệt địa cầu sinh (21)2024-01-05 00:31
 • #639: Chương 640: Tuyệt địa cầu sinh (22)2024-01-05 00:31
 • #640: Chương 641: Tuyệt địa cầu sinh (23)2024-01-05 00:31
 • #641: Chương 642: Tuyệt địa cầu sinh (24)2024-01-05 00:32
 • #642: Chương 643: Tuyệt địa cầu sinh (25)2024-01-05 00:32
 • #643: Chương 644: Tuyệt địa cầu sinh (26)2024-01-05 00:32
 • #644: Chương 645: Tuyệt địa cầu sinh (27)2024-01-05 00:32
 • #645: Chương 646: Tuyệt địa cầu sinh (28)2024-01-05 00:32
 • #646: Chương 647: Tuyệt địa cầu sinh (29)2024-01-05 00:32
 • #647: Chương 648: Tuyệt địa cầu sinh (30)2024-01-05 00:32
 • #648: Chương 649: Tuyệt địa cầu sinh (31)2024-01-05 00:33
 • #649: Chương 650: Tuyệt địa cầu sinh (32)2024-01-05 00:33
 • #650: Chương 651: Tuyệt địa cầu sinh (33)2024-01-05 00:33
 • #651: Chương 652: Tuyệt địa cầu sinh (34)2024-01-05 00:33
 • #652: Chương 653: Đề Nha phiên ngoại (xong)2024-01-05 00:33
 • #653: Chương 654: Nhẹ như Trình Quy (1)2024-01-05 00:33
 • #654: Chương 655: Nhẹ như Trình Quy (2)2024-01-05 00:33
 • #655: Chương 656: Nhẹ như Trình Quy (3)2024-01-05 00:34
 • #656: Chương 657: Nhẹ như Trình Quy (4)2024-01-05 00:34
 • #657: Chương 658: Nhẹ như Trình Quy (5)2024-01-05 00:34
 • #658: Chương 659: Nhẹ như Trình Quy (6)2024-01-05 00:34
 • #659: Chương 660: Nhẹ như Trình Quy (7)2024-01-05 00:34
 • #660: Chương 661: Nhẹ như Trình Quy (8)2024-01-05 00:34
 • #661: Chương 662: Nhẹ như Trình Quy (9)2024-01-05 00:34
 • #662: Chương 663: Nhẹ như Trình Quy (10)2024-01-05 00:34
 • #663: Chương 664: Nhẹ như Trình Quy (11)2024-01-05 00:35
 • #664: Chương 665: Nhẹ như Trình Quy (12)2024-01-05 00:35
 • #665: Chương 666: Nhẹ như Trình Quy (13)2024-01-05 00:35
 • #666: Chương 667: Nhẹ như Trình Quy (14)2024-01-05 00:35
 • #667: Chương 668: Nhẹ như Trình Quy (15)2024-01-05 00:35
 • #668: Chương 669: Nhẹ như Trình Quy (16)2024-01-05 00:35
 • #669: Chương 670: Nhẹ như Trình Quy (17)2024-01-05 00:35
 • #670: Chương 671: Nhẹ như Trình Quy (18)2024-01-05 00:36
 • #671: Chương 672: Nhẹ như Trình Quy (19)2024-01-05 00:36
 • #672: Chương 673: Nhẹ như Trình Quy (20)2024-01-05 00:36
 • #673: Chương 674: Nhẹ như Trình Quy (21)2024-01-05 00:36
 • #674: Chương 675: Nhẹ như Trình Quy (22)2024-01-05 00:36
 • #675: Chương 676: Nhẹ như Trình Quy (23)2024-01-05 00:36
 • #676: Chương 677: Nhẹ như Trình Quy (24)2024-01-05 00:36
 • #677: Chương 678: Nhẹ như Trình Quy (25)2024-01-05 00:36
 • #678: Chương 679: Nhẹ như Trình Quy (26)2024-01-05 00:37
 • #679: Chương 680: Nhẹ như Trình Quy (27)2024-01-05 00:37
 • #680: Chương 681: Nhẹ như Trình Quy (28)2024-01-05 00:37
 • #681: Chương 682: Nhẹ như Trình Quy (xong)2024-01-05 00:37
 • #682: Chương 683: Lão sư không gả (1)2024-01-05 00:37
 • #683: Chương 684: Lão sư không gả (2)2024-01-05 00:37
 • #684: Chương 685: Lão sư không gả (3)2024-01-05 00:37
 • #685: Chương 686: Lão sư không gả (4)2024-01-05 00:38
 • #686: Chương 687: Lão sư không gả (5)2024-01-05 00:38
 • #687: Chương 688: Lão sư không gả (6)2024-01-05 00:38
 • #688: Chương 689: Lão sư không gả (7)2024-01-05 00:38
 • #689: Chương 690: Lão sư không gả (8)2024-01-05 00:38
 • #690: Chương 691: Lão sư không gả (9)2024-01-05 00:38
 • #691: Chương 692: Lão sư không gả (10)2024-01-05 00:38
 • #692: Chương 693: Lão sư không gả (11)2024-01-05 00:39
 • #693: Chương 694: Lão sư không gả (12)2024-01-05 00:39
 • #694: Chương 695: Lão sư không gả (13)2024-01-05 00:39
 • #695: Chương 696: Lão sư không gả (14)2024-01-05 00:39
 • #696: Chương 697: Lão sư không gả (15)2024-01-05 00:39
 • #697: Chương 698: Lão sư không gả (16)2024-01-05 00:39
 • #698: Chương 699: Lão sư không gả (17)2024-01-05 00:39
 • #699: Chương 700: Lão sư không gả (18)2024-01-05 00:39
 • #700: Chương 701: Lão sư không gả (19)2024-01-05 00:40
 • #701: Chương 702: Lão sư không gả (20)2024-01-05 00:40
 • #702: Chương 703: Lão sư không gả (21)2024-01-05 00:40
 • #703: Chương 704: Lão sư không gả (22)2024-01-05 00:40
 • #704: Chương 705: Lão sư không gả (23)2024-01-05 00:40
 • #705: Chương 706: Lão sư không gả (24)2024-01-05 00:40
 • #706: Chương 707: Lão sư không gả (25)2024-01-05 00:40
 • #707: Chương 708: Lão sư không gả (26)2024-01-05 00:41
 • #708: Chương 709: Lão sư không gả (27)2024-01-05 00:41
 • #709: Chương 710: Lão sư không gả (28)2024-01-05 00:41
 • #710: Chương 711: Lão sư không gả (29)2024-01-05 00:41
 • #711: Chương 712: Lão sư không gả (30)2024-01-05 00:41
 • #712: Chương 713: Lão sư không gả (31)2024-01-05 00:41
 • #713: Chương 714: Lão sư không gả (32)2024-01-05 00:41
 • #714: Chương 715: Lão sư không gả (33)2024-01-05 00:42
 • #715: Chương 716: Lão sư không gả (34)2024-01-05 00:42
 • #716: Chương 717: Lão sư không gả (35)2024-01-05 00:42
 • #717: Chương 718: Lão sư không gả (36)2024-01-05 00:42
 • #718: Chương 719: Lão sư không gả (37)2024-01-05 00:42
 • #719: Chương 720: Lão sư không gả (38)2024-01-05 00:42
 • #720: Chương 721: Lão sư không gả (39)2024-01-05 00:42
 • #721: Chương 722: Lão sư không gả (40)2024-01-05 00:43
 • #722: Chương 723: Lão sư không gả (xong)2024-01-05 00:43
 • #723: Chương 724: Chụp hình đại sư (1)2024-01-05 00:43
 • #724: Chương 725: Chụp hình đại sư (2)2024-01-05 00:43
 • #725: Chương 726: Chụp hình đại sư (3)2024-01-05 00:43
 • #726: Chương 727: Chụp hình đại sư (4)2024-01-05 00:43
 • #727: Chương 728: Chụp hình đại sư (5)2024-01-05 00:43
 • #728: Chương 729: Chụp hình đại sư (6)2024-01-05 00:44
 • #729: Chương 730: Chụp hình đại sư (7)2024-01-05 00:44
 • #730: Chương 731: Chụp hình đại sư (8)2024-01-05 00:44
 • #731: Chương 732: Chụp hình đại sư (9)2024-01-05 00:44
 • #732: Chương 733: Chụp hình đại sư (10)2024-01-05 00:44
 • #733: Chương 734: Chụp hình đại sư (11)2024-01-05 00:44
 • #734: Chương 735: Chụp hình đại sư (12)2024-01-05 00:44
 • #735: Chương 736: Chụp hình đại sư (13)2024-01-05 00:45
 • #736: Chương 737: Chụp hình đại sư (14)2024-01-05 00:45
 • #737: Chương 738: Chụp hình đại sư (15)2024-01-05 00:45
 • #738: Chương 739: Chụp hình đánh chết (16)2024-01-05 00:45
 • #739: Chương 740: Chụp hình đại sư (17)2024-01-05 00:45
 • #740: Chương 741: Chụp hình đại sư (18)2024-01-05 00:45
 • #741: Chương 742: Chụp hình đại sư (19)2024-01-05 00:45
 • #742: Chương 743: Chụp hình đại sư (20)2024-01-05 00:46
 • #743: Chương 744: Chụp hình đại sư (21)2024-01-05 00:46
 • #744: Chương 745: Chụp hình đại sư (22)2024-01-05 00:46
 • #745: Chương 746: Chụp hình đại sư (23)2024-01-05 00:46
 • #746: Chương 747: Chụp hình đại sư (24)2024-01-05 00:46
 • #747: Chương 748: Chụp hình đại sư (25)2024-01-05 00:46
 • #748: Chương 749: Chụp hình đại sư (26)2024-01-05 00:46
 • #749: Chương 750: Chụp hình đại sư (27)2024-01-05 00:46
 • #750: Chương 751: Chụp hình đại sư (xong)2024-01-05 00:47
 • #751: Chương 752: Thế tử lại tốt (1)2024-01-05 00:47
 • #752: Chương 753: Thế tử lại tốt (2)2024-01-05 00:47
 • #753: Chương 754: Thế tử lại tốt (3)2024-01-05 00:47
 • #754: Chương 755: Thế tử lại tốt (4)2024-01-05 00:47
 • #755: Chương 756: Thế tử lại tốt (5)2024-01-05 00:47
 • #756: Chương 757: Thế tử lại tốt (6)2024-01-05 00:47
 • #757: Chương 758: Thế tử lại tốt (7)2024-01-05 00:48
 • #758: Chương 759: Thế tử lại tốt (8)2024-01-05 00:48
 • #759: Chương 760: Thế tử lại tốt (9)2024-01-05 00:48
 • #760: Chương 761: Thế tử lại tốt (10)2024-01-05 00:48
 • #761: Chương 762: Thế tử lại tốt (11)2024-01-05 00:48
 • #762: Chương 763: Thế tử lại tốt (12)2024-01-05 00:48
 • #763: Chương 764: Thế tử lại tốt (13)2024-01-05 00:49
 • #764: Chương 765: Thế tử lại tốt (14)2024-01-05 00:49
 • #765: Chương 766: Thế tử lại tốt (15)2024-01-05 00:49
 • #766: Chương 767: Thế tử lại tốt (16)2024-01-05 00:49
 • #767: Chương 768: Thế tử lại tốt (17)2024-01-05 00:49
 • #768: Chương 769: Thế tử lại tốt (18)2024-01-05 00:49
 • #769: Chương 770: Thế tử lại tốt (19)2024-01-05 00:49
 • #770: Chương 771: Thế tử lại tốt (20)2024-01-05 00:49
 • #771: Chương 772: Thế tử lại tốt (21)2024-01-05 00:50
 • #772: Chương 773: Thế tử lại tốt (22)2024-01-05 00:50
 • #773: Chương 774: Thế tử lại tốt (23)2024-01-05 00:50
 • #774: Chương 775: Thế tử lại tốt (24)2024-01-05 00:50
 • #775: Chương 776: Thế tử lại tốt (25)2024-01-05 00:50
 • #776: Chương 777: Thế tử lại tốt (26)2024-01-05 00:50
 • #777: Chương 778: Thế tử lại tốt (27)2024-01-05 00:50
 • #778: Chương 779: Thế tử lại tốt (28)2024-01-05 00:51
 • #779: Chương 780: Thế tử lại tốt (29)2024-01-05 00:51
 • #780: Chương 781: Thế tử lại tốt (30)2024-01-05 00:51
 • #781: Chương 782: Thế tử lại tốt (31)2024-01-05 00:51
 • #782: Chương 783: Thế tử lại tốt (32)2024-01-05 00:51
 • #783: Chương 784: Thế tử lại tốt (xong)2024-01-05 00:51
 • #784: Chương 785: Bình minh săn giết (1)2024-01-05 00:52
 • #785: Chương 786: Bình minh săn giết (2)2024-01-05 00:52
 • #786: Chương 787: Bình minh săn giết (3)2024-01-05 00:52
 • #787: Chương 788: Bình minh săn giết (4)2024-01-05 00:52
 • #788: Chương 789: Bình minh săn giết (5)2024-01-05 00:52
 • #789: Chương 790: Bình minh săn giết (6)2024-01-05 00:52
 • #790: Chương 791: Bình minh săn giết (7)2024-01-05 00:52
 • #791: Chương 792: Bình minh săn giết (8)2024-01-05 00:53
 • #792: Chương 793: Bình minh săn giết (9)2024-01-05 00:53
 • #793: Chương 794: Bình minh săn giết (10)2024-01-05 00:53
 • #794: Chương 795: Bình minh săn giết (11)2024-01-05 00:53
 • #795: Chương 796: Bình minh săn giết (12)2024-01-05 00:53
 • #796: Chương 797: Bình minh săn giết (13)2024-01-05 00:53
 • #797: Chương 798: Bình minh săn giết (14)2024-01-05 00:53
 • #798: Chương 799: Bình minh săn giết (15)2024-01-05 00:54
 • #799: Chương 800: Bình minh săn giết (16)2024-01-05 00:54
 • #800: Chương 801: Bình minh săn giết (17)2024-01-05 00:54
 • #801: Chương 802: Bình minh săn giết (18)2024-01-05 00:54
 • #802: Chương 803: Bình minh săn giết (19)2024-01-05 00:54
 • #803: Chương 804: Bình minh săn giết (20)2024-01-05 00:54
 • #804: Chương 805: Bình minh săn giết (21)2024-01-05 00:54
 • #805: Chương 806: Bình minh săn giết (22)2024-01-05 00:55
 • #806: Chương 807: Bình minh săn giết (23)2024-01-05 00:55
 • #807: Chương 808: Bình minh săn giết (24)2024-01-05 00:55
 • #808: Chương 809: Bình minh săn giết (25)2024-01-05 00:55
 • #809: Chương 810: Bình minh săn giết (26)2024-01-05 00:55
 • #810: Chương 811: Bình minh săn giết (27)2024-01-05 00:55
 • #811: Chương 812: Bình minh săn giết (28)2024-01-05 00:55
 • #812: Chương 813: Bình minh săn giết (29)2024-01-05 00:56
 • #813: Chương 814: Bình minh săn giết (30)2024-01-05 00:56
 • #814: Chương 815: Bình minh săn giết (31)2024-01-05 00:56
 • #815: Chương 816: Bình minh săn giết (32)2024-01-05 00:56
 • #816: Chương 817: Bình minh săn giết (33)2024-01-05 00:56
 • #817: Chương 818: Bình minh săn giết (34)2024-01-05 00:56
 • #818: Chương 819: Bình minh săn giết (35)2024-01-05 00:56
 • #819: Chương 820: Bình minh săn giết (36)2024-01-05 00:57
 • #820: Chương 821: Bình minh săn giết (37)2024-01-05 00:57
 • #821: Chương 822: Bình minh săn giết (xong)2024-01-05 00:57
 • #822: Chương 823: Tinh tế Kỷ Niên (1)2024-01-05 00:57
 • #823: Chương 824: Tinh tế Kỷ Niên (2)2024-01-05 00:57
 • #824: Chương 825: Tinh tế Kỷ Niên (3)2024-01-05 00:57
 • #825: Chương 826: Tinh tế Kỷ Niên (4)2024-01-05 00:58
 • #826: Chương 827: Tinh tế Kỷ Niên (5)2024-01-05 00:58
 • #827: Chương 828: Tinh tế Kỷ Niên (6)2024-01-05 00:58
 • #828: Chương 829: Tinh tế Kỷ Niên (7)2024-01-05 00:58
 • #829: Chương 830: Tinh tế Kỷ Niên (8)2024-01-05 00:58
 • #830: Chương 831: Tinh tế Kỷ Niên (9)2024-01-05 00:58
 • #831: Chương 832: Tinh tế Kỷ Niên (10)2024-01-05 00:58
 • #832: Chương 833: Tinh tế Kỷ Niên (11)2024-01-05 00:59
 • #833: Chương 834: Tinh tế Kỷ Niên (12)2024-01-05 00:59
 • #834: Chương 835: Tinh tế Kỷ Niên (13)2024-01-05 00:59
 • #835: Chương 836: Tinh tế Kỷ Niên (14)2024-01-05 00:59
 • #836: Chương 837: Tinh tế Kỷ Niên (15)2024-01-05 00:59
 • #837: Chương 838: Tinh tế Kỷ Niên (16)2024-01-05 00:59
 • #838: Chương 839: Tinh tế Kỷ Niên (17)2024-01-05 00:59
 • #839: Chương 840: Tinh tế Kỷ Niên (18)2024-01-05 00:59
 • #840: Chương 841: Tinh tế Kỷ Niên (19)2024-01-05 01:00
 • #841: Chương 842: Tinh tế Kỷ Niên (20)2024-01-05 01:00
 • #842: Chương 843: Tinh tế Kỷ Niên (21)2024-01-05 01:00
 • #843: Chương 844: Tinh tế Kỷ Niên (22)2024-01-05 01:00
 • #844: Chương 845: Tinh tế Kỷ Niên (23)2024-01-05 01:00
 • #845: Chương 846: Tinh tế Kỷ Niên (24)2024-01-05 01:01
 • #846: Chương 847: Tinh tế Kỷ Niên (25)2024-01-05 01:01
 • #847: Chương 848: Tinh tế Kỷ Niên (26)2024-01-05 01:01
 • #848: Chương 849: Tinh tế Kỷ Niên (27)2024-01-05 01:01
 • #849: Chương 850: Tinh tế Kỷ Niên (28)2024-01-05 01:01
 • #850: Chương 851: Tinh tế Kỷ Niên (29)2024-01-05 01:01
 • #851: Chương 852: Tinh tế Kỷ Niên (30)2024-01-05 01:02
 • #852: Chương 853: Tinh tế Kỷ Niên (31)2024-01-05 01:02
 • #853: Chương 854: Tinh tế Kỷ Niên (32)2024-01-05 01:02
 • #854: Chương 855: Tinh tế Kỷ Niên (33)2024-01-05 01:02
 • #855: Chương 856: Tinh tế Kỷ Niên (34)2024-01-05 01:02
 • #856: Chương 857: Tiểu Trục phiên ngoại (35)2024-01-05 01:02
 • #857: Chương 858: Tiểu Trục phiên ngoại (xong)2024-01-05 01:03
 • #858: Chương 859: Kiếm Phá Thương Khung (1)2024-01-05 01:03
 • #859: Chương 860: Kiếm Phá Thương Khung (2)2024-01-05 01:03
 • #860: Chương 861: Kiếm Phá Thương Khung (3)2024-01-05 01:03
 • #861: Chương 862: Kiếm Phá Thương Khung (4)2024-01-05 01:03
 • #862: Chương 863: Kiếm Phá Thương Khung (5)2024-01-05 01:03
 • #863: Chương 864: Kiếm Phá Thương Khung (7)2024-01-05 01:03
 • #864: Chương 865: Kiếm Phá Thương Khung (7)2024-01-05 01:03
 • #865: Chương 866: Kiếm Phá Thương Khung (8)2024-01-05 01:04
 • #866: Chương 867: Kiếm Phá Thương Khung (9)2024-01-05 01:04
 • #867: Chương 868: Kiếm Phá Thương Khung (10)2024-01-05 01:04
 • #868: Chương 869: Kiếm Phá Thương Khung (11)2024-01-05 01:04
 • #869: Chương 870: Kiếm Phá Thương Khung (12)2024-01-05 01:04
 • #870: Chương 871: Kiếm Phá Thương Khung (13)2024-01-05 01:04
 • #871: Chương 872: Kiếm Phá Thương Khung (14)2024-01-05 01:05
 • #872: Chương 873: Kiếm Phá Thương Khung (15)2024-01-05 01:05
 • #873: Chương 874: Kiếm Phá Thương Khung (16)2024-01-05 01:05
 • #874: Chương 875: Kiếm Phá Thương Khung (17)2024-01-05 01:05
 • #875: Chương 876: Kiếm Phá Thương Khung (18)2024-01-05 01:05
 • #876: Chương 877: Kiếm Phá Thương Khung (19)2024-01-05 01:05
 • #877: Chương 878: Kiếm Phá Thương Khung (20)2024-01-05 01:05
 • #878: Chương 879: Kiếm Phá Thương Khung (21)2024-01-05 01:06
 • #879: Chương 880: Kiếm Phá Thương Khung (22)2024-01-05 01:06
 • #880: Chương 881: Kiếm Phá Thương Khung (23)2024-01-05 01:06
 • #881: Chương 882: Kiếm Phá Thương Khung (24)2024-01-05 01:06
 • #882: Chương 883: Kiếm Phá Thương Khung (25)2024-01-05 01:06
 • #883: Chương 884: Kiếm Phá Thương Khung (26)2024-01-05 01:07
 • #884: Chương 885: Kiếm Phá Thương Khung (27)2024-01-05 01:07
 • #885: Chương 886: Kiếm Phá Thương Khung (28)2024-01-05 01:07
 • #886: Chương 887: Kiếm Phá Thương Khung (29)2024-01-05 01:07
 • #887: Chương 888: Kiếm Phá Thương Khung (30)2024-01-05 01:07
 • #888: Chương 889: Kiếm Phá Thương Khung (31)2024-01-05 01:07
 • #889: Chương 890: Kiếm Phá Thương Khung (xong)2024-01-05 01:07
 • #890: Chương 891: Chín mươi niên đại (1)2024-01-05 01:08
 • #891: Chương 892: Chín mươi niên đại (2)2024-01-05 01:08
 • #892: Chương 893: Chín mươi niên đại (3)2024-01-05 01:08
 • #893: Chương 894: Chín mươi niên đại (4)2024-01-05 01:08
 • #894: Chương 895: Chín mươi niên đại (5)2024-01-05 01:08
 • #895: Chương 896: Chín mươi niên đại (6)2024-01-05 01:08
 • #896: Chương 897: Chín mươi niên đại (7)2024-01-05 01:08
 • #897: Chương 898: Chín mươi niên đại (8)2024-01-05 01:09
 • #898: Chương 899: Chín mươi niên đại (9)2024-01-05 01:09
 • #899: Chương 900: Chín mươi niên đại (10)2024-01-05 01:09
 • #900: Chương 901: Chín mươi niên đại (11)2024-01-05 01:09
 • #901: Chương 902: Chín mươi niên đại (12)2024-01-05 01:09
 • #902: Chương 903: Chín mươi niên đại (13)2024-01-05 01:09
 • #903: Chương 904: Chín mươi niên đại (14)2024-01-05 01:10
 • #904: Chương 905: Chín mươi niên đại (15)2024-01-05 01:10
 • #905: Chương 906: Chín mươi niên đại (16)2024-01-05 01:10
 • #906: Chương 907: Chín mươi niên đại (17)2024-01-05 01:10
 • #907: Chương 908: Chín mươi niên đại (18)2024-01-05 01:10
 • #908: Chương 909: Chín mươi niên đại (19)2024-01-05 01:10
 • #909: Chương 910: Chín mươi niên đại (20)2024-01-05 01:10
 • #910: Chương 911: Chín mươi niên đại (21)2024-01-05 01:10
 • #911: Chương 912: Chín mươi niên đại (22)2024-01-05 01:11
 • #912: Chương 913: Chín mươi niên đại (23)2024-01-05 01:11
 • #913: Chương 914: Chín mươi niên đại (24)2024-01-05 01:11
 • #914: Chương 915: Chín mươi niên đại (25)2024-01-05 01:11
 • #915: Chương 916: Chín mươi niên đại (26)2024-01-05 01:11
 • #916: Chương 917: Chín mươi niên đại (27)2024-01-05 01:11
 • #917: Chương 918: Chín mươi niên đại (28)2024-01-05 01:12
 • #918: Chương 919: Gió tây phiên ngoại (29)2024-01-05 01:12
 • #919: Chương 920: Gió tây phiên ngoại (xong)2024-01-05 01:12
 • #920: Chương 921: Gặp quỷ thần thám (1)2024-01-05 01:12
 • #921: Chương 922: Gặp quỷ thần thám (2)2024-01-05 01:12
 • #922: Chương 923: Gặp quỷ thần thám (3)2024-01-05 01:12
 • #923: Chương 924: Gặp quỷ thần thám (4)2024-01-05 01:13
 • #924: Chương 925: Gặp quỷ thần thám (5)2024-01-05 01:13
 • #925: Chương 926: Gặp quỷ thần thám (6)2024-01-05 01:13
 • #926: Chương 927: Gặp quỷ thần thám (7)2024-01-05 01:13
 • #927: Chương 928: Gặp quỷ thần thám (8)2024-01-05 01:13
 • #928: Chương 929: Gặp quỷ thần thám (9)2024-01-05 01:13
 • #929: Chương 930: Gặp quỷ thần thám (10)2024-01-05 01:14
 • #930: Chương 931: Gặp quỷ thần thám (11)2024-01-05 01:14
 • #931: Chương 932: Gặp quỷ thần thám (12)2024-01-05 01:14
 • #932: Chương 933: Gặp quỷ thần thám (13)2024-01-05 01:14
 • #933: Chương 934: Gặp quỷ thần thám (14)2024-01-05 01:14
 • #934: Chương 935: Gặp quỷ thần thám (15)2024-01-05 01:14
 • #935: Chương 936: Gặp quỷ thần thám (16)2024-01-05 01:15
 • #936: Chương 937: Gặp quỷ thần thám (17)2024-01-05 01:15
 • #937: Chương 938: Gặp quỷ thần thám (18)2024-01-05 01:15
 • #938: Chương 939: Gặp quỷ thần thám (19)2024-01-05 01:15
 • #939: Chương 940: Gặp quỷ thần thám (20)2024-01-05 01:15
 • #940: Chương 941: Gặp quỷ thần thám (21)2024-01-05 01:15
 • #941: Chương 942: Gặp quỷ thần thám (22)2024-01-05 01:15
 • #942: Chương 943: Gặp quỷ thần thám (23)2024-01-05 01:16
 • #943: Chương 944: Gặp quỷ thần thám (24)2024-01-05 01:16
 • #944: Chương 945: Gặp quỷ thần thám (25)2024-01-05 01:16
 • #945: Chương 946: Gặp quỷ thần thám (26)2024-01-05 01:16
 • #946: Chương 947: Gặp quỷ thần thám (27)2024-01-05 01:16
 • #947: Chương 948: Gặp quỷ thần thám (28)2024-01-05 01:16
 • #948: Chương 949: Gặp quỷ thần thám (29)2024-01-05 01:16
 • #949: Chương 950: Gặp quỷ thần thám (30)2024-01-05 01:16
 • #950: Chương 951: Gặp quỷ thần thám (31)2024-01-05 01:17
 • #951: Chương 952: Gặp quỷ thần thám (32)2024-01-05 01:17
 • #952: Chương 953: Gặp quỷ thần thám (33)2024-01-05 01:17
 • #953: Chương 954: Gặp quỷ thần thám (34)2024-01-05 01:17
 • #954: Chương 955: Gặp quỷ thần thám (xong)2024-01-05 01:17
 • #955: Chương 956: Minh chủ dạy bảo (1)2024-01-05 01:17
 • #956: Chương 957: Minh chủ dạy bảo (2)2024-01-05 01:18
 • #957: Chương 958: Minh chủ dạy bảo (3)2024-01-05 01:18
 • #958: Chương 959: Minh chủ dạy bảo (4)2024-01-05 01:18
 • #959: Chương 960: Minh chủ dạy bảo (5)2024-01-05 01:18
 • #960: Chương 961: Minh chủ dạy bảo (6)2024-01-05 01:18
 • #961: Chương 962: Minh chủ dạy bảo (7)2024-01-05 01:18
 • #962: Chương 963: Minh chủ dạy bảo (8)2024-01-05 01:19
 • #963: Chương 964: Minh chủ dạy bảo (9)2024-01-05 01:19
 • #964: Chương 965: Minh chủ dạy bảo (10)2024-01-05 01:19
 • #965: Chương 966: Minh chủ dạy bảo (11)2024-01-05 01:19
 • #966: Chương 967: Minh chủ dạy bảo (12)2024-01-05 01:19
 • #967: Chương 968: Minh chủ dạy bảo (13)2024-01-05 01:19
 • #968: Chương 969: Minh chủ dạy bảo (14)2024-01-05 01:20
 • #969: Chương 970: Minh chủ dạy bảo (15)2024-01-05 01:20
 • #970: Chương 971: Minh chủ dạy bảo (16)2024-01-05 01:20
 • #971: Chương 972: Minh chủ dạy bảo (17)2024-01-05 01:20
 • #972: Chương 973: Minh chủ dạy bảo (18)2024-01-05 01:20
 • #973: Chương 974: Minh chủ dạy bảo (19)2024-01-05 01:20
 • #974: Chương 975: Minh chủ dạy bảo (20)2024-01-05 01:21
 • #975: Chương 976: Minh chủ dạy bảo (21)2024-01-05 01:21
 • #976: Chương 977: Minh chủ dạy bảo (22)2024-01-05 01:21
 • #977: Chương 978: Minh chủ dạy bảo (23)2024-01-05 01:21
 • #978: Chương 979: Minh chủ dạy bảo (24)2024-01-05 01:21
 • #979: Chương 980: Minh chủ dạy bảo (25)2024-01-05 01:21
 • #980: Chương 981: Minh chủ dạy bảo (26)2024-01-05 01:21
 • #981: Chương 982: Minh chủ dạy bảo (27)2024-01-05 01:21
 • #982: Chương 983: Minh chủ dạy bảo (28)2024-01-05 01:22
 • #983: Chương 984: Minh chủ dạy bảo (xong)2024-01-05 01:22
 • #984: Chương 985: Đi làm thêm đại thần (1)2024-01-05 01:22
 • #985: Chương 986: Đi làm thêm đại thần (2)2024-01-05 01:22
 • #986: Chương 987: Đi làm thêm đại thần (3)2024-01-05 01:22
 • #987: Chương 988: Đi làm thêm đại thần (4)2024-01-05 01:22
 • #988: Chương 989: Đi làm thêm đại thần (5)2024-01-05 01:22
 • #989: Chương 990: Đi làm thêm đại thần (6)2024-01-05 01:23
 • #990: Chương 991: Đi làm thêm đại thần (7)2024-01-05 01:23
 • #991: Chương 992: Đi làm thêm đại thần (8)2024-01-05 01:23
 • #992: Chương 993: Đi làm thêm đại thần (9)2024-01-05 01:23
 • #993: Chương 994: Đi làm thêm đại thần (10)2024-01-05 01:23
 • #994: Chương 995: Đi làm thêm đại thần (11)2024-01-05 01:23
 • #995: Chương 996: Đi làm thêm đại thần (12)2024-01-05 01:23
 • #996: Chương 997: Đi làm thêm đại thần (13)2024-01-05 01:24
 • #997: Chương 998: Đi làm thêm đại thần (14)2024-01-05 01:24
 • #998: Chương 999: Đi làm thêm đại thần (15)2024-01-05 01:24
 • #999: Chương 1000: Đi làm thêm đại thần (16)2024-01-05 01:24
 • #1000: Chương 1001: Đi làm thêm đại thần (17)2024-01-05 01:24
 • #1001: Chương 1002: Đi làm thêm đại thần (18)2024-01-05 01:24
 • #1002: Chương 1003: Đi làm thêm đại thần (19)2024-01-05 01:25
 • #1003: Chương 1004: Đi làm thêm đại thần (20)2024-01-05 01:25
 • #1004: Chương 1005: Đi làm thêm đại thần (21)2024-01-05 01:25
 • #1005: Chương 1006: Đi làm thêm đại thần (22)2024-01-05 01:25
 • #1006: Chương 1007: Đi làm thêm đại thần (23)2024-01-05 01:25
 • #1007: Chương 1008: Đi làm thêm đại thần (24)2024-01-05 01:25
 • #1008: Chương 1009: Đi làm thêm đại thần (25)2024-01-05 01:25
 • #1009: Chương 1010: Đi làm thêm đại thần (26)2024-01-05 01:26
 • #1010: Chương 1011: Đi làm thêm đại thần (27)2024-01-05 01:26
 • #1011: Chương 1012: Đi làm thêm đại thần (28)2024-01-05 01:26
 • #1012: Chương 1013: Đi làm thêm đại thần (29)2024-01-05 01:26
 • #1013: Chương 1014: Đi làm thêm đại thần (30)2024-01-05 01:26
 • #1014: Chương 1015: Đi làm thêm đại thần (31)2024-01-05 01:26
 • #1015: Chương 1016: Đi làm thêm đại thần (32)2024-01-05 01:26
 • #1016: Chương 1017: Đi làm thêm đại thần (33)2024-01-05 01:27
 • #1017: Chương 1018: Đi làm thêm đại thần (34)2024-01-05 01:27
 • #1018: Chương 1019: Đi làm thêm đại thần (35)2024-01-05 01:27
 • #1019: Chương 1020: Đi làm thêm đại thần (36)2024-01-05 01:27
 • #1020: Chương 1021: Đi làm thêm đại thần (37)2024-01-05 01:27
 • #1021: Chương 1022: Tư Trầm phiên ngoại (xong)2024-01-05 01:28
 • #1022: Chương 1023: Úy Nhiên Hồi Phong (1)2024-01-05 01:28
 • #1023: Chương 1024: Úy Nhiên Hồi Phong (2)2024-01-05 01:28
 • #1024: Chương 1025: Úy Nhiên Hồi Phong (3)2024-01-05 01:28
 • #1025: Chương 1026: Úy Nhiên Hồi Phong (4)2024-01-05 01:28
 • #1026: Chương 1027: Úy Nhiên Hồi Phong (5)2024-01-05 01:28
 • #1027: Chương 1028: Úy Nhiên Hồi Phong (6)2024-01-05 01:28
 • #1028: Chương 1029: Úy Nhiên Hồi Phong (7)2024-01-05 01:29
 • #1029: Chương 1030: Úy Nhiên Hồi Phong (8)2024-01-05 01:29
 • #1030: Chương 1031: Úy Nhiên Hồi Phong (9)2024-01-05 01:29
 • #1031: Chương 1032: Úy Nhiên Hồi Phong (10)2024-01-05 01:29
 • #1032: Chương 1033: Úy Nhiên Hồi Phong (11)2024-01-05 01:29
 • #1033: Chương 1034: Úy Nhiên Hồi Phong (12)2024-01-05 01:29
 • #1034: Chương 1035: Úy Nhiên Hồi Phong (13)2024-01-05 01:29
 • #1035: Chương 1036: Úy Nhiên Hồi Phong (14)2024-01-05 01:29
 • #1036: Chương 1037: Úy Nhiên Hồi Phong (15)2024-01-05 01:30
 • #1037: Chương 1038: Úy Nhiên Hồi Phong (16)2024-01-05 01:30
 • #1038: Chương 1039: Úy Nhiên Hồi Phong (17)2024-01-05 01:30
 • #1039: Chương 1040: Úy Nhiên Hồi Phong (18)2024-01-05 01:30
 • #1040: Chương 1041: Úy Nhiên Hồi Phong (19)2024-01-05 01:30
 • #1041: Chương 1042: Úy Nhiên Hồi Phong (20)2024-01-05 01:30
 • #1042: Chương 1043: Úy Nhiên Hồi Phong (21)2024-01-05 01:31
 • #1043: Chương 1044: Úy Nhiên Hồi Phong (22)2024-01-05 01:31
 • #1044: Chương 1045: Úy Nhiên Hồi Phong (23)2024-01-05 01:31
 • #1045: Chương 1046: Úy Nhiên Hồi Phong (24)2024-01-05 01:31
 • #1046: Chương 1047: Úy Nhiên Hồi Phong (25)2024-01-05 01:31
 • #1047: Chương 1048: Úy Nhiên Hồi Phong (26)2024-01-05 01:31
 • #1048: Chương 1049: Úy Nhiên Hồi Phong (27)2024-01-05 01:31
 • #1049: Chương 1050: Úy Nhiên Hồi Phong (28)2024-01-05 01:32
 • #1050: Chương 1051: Úy Nhiên Hồi Phong (xong)2024-01-05 01:32
 • #1051: Chương 1052: Thủ lĩnh ở trên cao (1)2024-01-05 01:32
 • #1052: Chương 1053: Thủ lĩnh ở trên cao (2)2024-01-05 01:32
 • #1053: Chương 1054: Thủ lĩnh ở trên cao (3)2024-01-05 01:32
 • #1054: Chương 1055: Thủ lĩnh ở trên cao (4)2024-01-05 01:32
 • #1055: Chương 1056: Thủ lĩnh ở trên cao (5)2024-01-05 01:32
 • #1056: Chương 1057: Thủ lĩnh ở trên cao (6)2024-01-05 01:33
 • #1057: Chương 1058: Thủ lĩnh ở trên cao (7)2024-01-05 01:33
 • #1058: Chương 1059: Thủ lĩnh ở trên cao (8)2024-01-05 01:33
 • #1059: Chương 1060: Thủ lĩnh ở trên cao (9)2024-01-05 01:33
 • #1060: Chương 1061: Thủ lĩnh ở trên cao (10)2024-01-05 01:33
 • #1061: Chương 1062: Thủ lĩnh ở trên cao (11)2024-01-05 01:34
 • #1062: Chương 1063: Thủ lĩnh ở trên cao (12)2024-01-05 01:34
 • #1063: Chương 1064: Thủ lĩnh ở trên cao (13)2024-01-05 01:34
 • #1064: Chương 1065: Thủ lĩnh ở trên cao (14)2024-01-05 01:34
 • #1065: Chương 1066: Thủ lĩnh ở trên cao (15)2024-01-05 01:34
 • #1066: Chương 1067: Thủ lĩnh ở trên cao (16)2024-01-05 01:34
 • #1067: Chương 1068: Thủ lĩnh ở trên cao (17)2024-01-05 01:34
 • #1068: Chương 1069: Thủ lĩnh ở trên cao (18)2024-01-05 01:35
 • #1069: Chương 1070: Thủ lĩnh ở trên cao (19)2024-01-05 01:35
 • #1070: Chương 1071: Thủ lĩnh ở trên cao (20)2024-01-05 01:35
 • #1071: Chương 1072: Thủ lĩnh ở trên cao (21)2024-01-05 01:35
 • #1072: Chương 1073: Thủ lĩnh ở trên cao (22)2024-01-05 01:35
 • #1073: Chương 1074: Thủ lĩnh ở trên cao (23)2024-01-05 01:35
 • #1074: Chương 1075: Thủ lĩnh ở trên cao (24)2024-01-05 01:35
 • #1075: Chương 1076: Thủ lĩnh ở trên cao (25)2024-01-05 01:36
 • #1076: Chương 1077: Thủ lĩnh ở trên cao (26)2024-01-05 01:36
 • #1077: Chương 1078: Thủ lĩnh ở trên cao (27)2024-01-05 01:36
 • #1078: Chương 1079: Thủ lĩnh ở trên cao (28)2024-01-05 01:36
 • #1079: Chương 1080: Thủ lĩnh ở trên cao (29)2024-01-05 01:36
 • #1080: Chương 1081: Thủ lĩnh ở trên cao (30)2024-01-05 01:36
 • #1081: Chương 1082: Thủ lĩnh ở trên cao (31)2024-01-05 01:37
 • #1082: Chương 1083: Thủ lĩnh ở trên cao (32)2024-01-05 01:37
 • #1083: Chương 1084: Thủ lĩnh ở trên cao (33)2024-01-05 01:37
 • #1084: Chương 1085: Thủ lĩnh ở trên cao (34)2024-01-05 01:37
 • #1085: Chương 1086: Thủ lĩnh ở trên cao (35)2024-01-05 01:37
 • #1086: Chương 1087: Thủ lĩnh ở trên cao (36)2024-01-05 01:37
 • #1087: Chương 1088: Thủ lĩnh ở trên cao (37)2024-01-05 01:37
 • #1088: Chương 1089: Thủ lĩnh ở trên cao (38)2024-01-05 01:37
 • #1089: Chương 1090: Thủ lĩnh ở trên cao (xong)2024-01-05 01:38
 • #1090: Chương 1091: Tường vi cấm khúc (1)2024-01-05 01:38
 • #1091: Chương 1092: Tường vi cấm khúc (2)2024-01-05 01:38
 • #1092: Chương 1093: Tường vi cấm khúc (3)2024-01-05 01:38
 • #1093: Chương 1094: Tường vi cấm khúc (4)2024-01-05 01:38
 • #1094: Chương 1095: Tường vi cấm khúc (5)2024-01-05 01:38
 • #1095: Chương 1096: Tường vi cấm khúc (6)2024-01-05 01:38
 • #1096: Chương 1097: Tường vi cấm khúc (7)2024-01-05 01:39
 • #1097: Chương 1098: Tường vi cấm khúc (8)2024-01-05 01:39
 • #1098: Chương 1099: Tường vi cấm khúc (9)2024-01-05 01:39
 • #1099: Chương 1100: Tường vi cấm khúc (10)2024-01-05 01:39
 • #1100: Chương 1101: Tường vi cấm khúc (11)2024-01-05 01:39
 • #1101: Chương 1102: Tường vi cấm khúc (12)2024-01-05 01:39
 • #1102: Chương 1103: Tường vi cấm khúc (13)2024-01-05 01:39
 • #1103: Chương 1104: Tường vi cấm khúc (14)2024-01-05 01:40
 • #1104: Chương 1105: Tường vi cấm khúc (15)2024-01-05 01:40
 • #1105: Chương 1106: Tường vi cấm khúc (16)2024-01-05 01:40
 • #1106: Chương 1107: Tường vi cấm khúc (17)2024-01-05 01:40
 • #1107: Chương 1108: Tường vi cấm khúc (18)2024-01-05 01:40
 • #1108: Chương 1109: Tường vi cấm khúc (19)2024-01-05 01:40
 • #1109: Chương 1110: Tường vi cấm khúc (20)2024-01-05 01:41
 • #1110: Chương 1111: Tường vi cấm khúc (21)2024-01-05 01:41
 • #1111: Chương 1112: Tường vi cấm khúc (22)2024-01-05 01:41
 • #1112: Chương 1113: Tường vi cấm khúc (23)2024-01-05 01:41
 • #1113: Chương 1114: Tường vi cấm khúc (24)2024-01-05 01:41
 • #1114: Chương 1115: Tường vi cấm khúc (25)2024-01-05 01:41
 • #1115: Chương 1116: Tường vi cấm khúc (26)2024-01-05 01:42
 • #1116: Chương 1117: Tường vi cấm khúc (27)2024-01-05 01:42
 • #1117: Chương 1118: Tường vi cấm khúc (28)2024-01-05 01:42
 • #1118: Chương 1119: Tường vi cấm khúc (29)2024-01-05 01:42
 • #1119: Chương 1120: Tường vi cấm khúc (30)2024-01-05 01:42
 • #1120: Chương 1121: Tường vi cấm khúc (31)2024-01-05 01:42
 • #1121: Chương 1122: Tường vi cấm khúc (32)2024-01-05 01:42
 • #1122: Chương 1123: Tường vi cấm khúc (33)2024-01-05 01:42
 • #1123: Chương 1124: Tường vi cấm khúc (34)2024-01-05 01:43
 • #1124: Chương 1125: Tường vi cấm khúc (35)2024-01-05 01:43
 • #1125: Chương 1126: Tường vi cấm khúc (36)2024-01-05 01:43
 • #1126: Chương 1127: Tường vi cấm khúc (37)2024-01-05 01:43
 • #1127: Chương 1128: Tường vi cấm khúc (38)2024-01-05 01:43
 • #1128: Chương 1129: Tường vi cấm khúc (39)2024-01-05 01:43
 • #1129: Chương 1130: Tường vi cấm khúc (40)2024-01-05 01:44
 • #1130: Chương 1131: Tường vi cấm khúc (41)2024-01-05 01:44
 • #1131: Chương 1132: Tường vi cấm khúc (xong)2024-01-05 01:44
 • #1132: Chương 1133: Ông chủ không hẹn (1)2024-01-05 01:44
 • #1133: Chương 1134: Ông chủ không hẹn (2)2024-01-05 01:44
 • #1134: Chương 1135: Ông chủ không hẹn (3)2024-01-05 01:44
 • #1135: Chương 1136: Ông chủ không hẹn (4)2024-01-05 01:44
 • #1136: Chương 1137: Ông chủ không hẹn (5)2024-01-05 01:44
 • #1137: Chương 1138: Ông chủ không hẹn (6)2024-01-05 01:45
 • #1138: Chương 1139: Ông chủ không hẹn (7)2024-01-05 01:45
 • #1139: Chương 1140: Ông chủ không hẹn (8)2024-01-05 01:45
 • #1140: Chương 1141: Ông chủ không hẹn (9)2024-01-05 01:45
 • #1141: Chương 1142: Ông chủ không hẹn (10)2024-01-05 01:45
 • #1142: Chương 1143: Ông chủ không hẹn (11)2024-01-05 01:45
 • #1143: Chương 1144: Ông chủ không hẹn (12)2024-01-05 01:45
 • #1144: Chương 1145: Ông chủ không hẹn (13)2024-01-05 01:46
 • #1145: Chương 1146: Ông chủ không hẹn (14)2024-01-05 01:46
 • #1146: Chương 1147: Ông chủ không hẹn (15)2024-01-05 01:46
 • #1147: Chương 1148: Ông chủ không hẹn (16)2024-01-05 01:46
 • #1148: Chương 1149: Ông chủ không hẹn (17)2024-01-05 01:46
 • #1149: Chương 1150: Ông chủ không hẹn (18)2024-01-05 01:46
 • #1150: Chương 1151: Ông chủ không hẹn (19)2024-01-05 01:46
 • #1151: Chương 1152: Ông chủ không hẹn (20)2024-01-05 01:47
 • #1152: Chương 1153: Ông chủ không hẹn (21)2024-01-05 01:47
 • #1153: Chương 1154: Ông chủ không hẹn (22)2024-01-05 01:47
 • #1154: Chương 1155: Ông chủ không hẹn (23)2024-01-05 01:47
 • #1155: Chương 1156: Ông chủ không hẹn (24)2024-01-05 01:47
 • #1156: Chương 1157: Ông chủ không hẹn (25)2024-01-05 01:47
 • #1157: Chương 1158: Ông chủ không hẹn (26)2024-01-05 01:47
 • #1158: Chương 1159: Ông chủ không hẹn (27)2024-01-05 01:48
 • #1159: Chương 1160: Ông chủ không hẹn (28)2024-01-05 01:48
 • #1160: Chương 1161: Ông chủ không hẹn (29)2024-01-05 01:48
 • #1161: Chương 1162: Ông chủ không hẹn (30)2024-01-05 01:48
 • #1162: Chương 1163: Ông chủ không hẹn (31)2024-01-05 01:48
 • #1163: Chương 1164: Ông chủ không hẹn (32)2024-01-05 01:48
 • #1164: Chương 1165: Ông chủ không hẹn (33)2024-01-05 01:48
 • #1165: Chương 1166: Ông chủ không hẹn (34)2024-01-05 01:49
 • #1166: Chương 1167: Ông chủ không hẹn (35)2024-01-05 01:49
 • #1167: Chương 1168: Ông chủ không hẹn (36)2024-01-05 01:49
 • #1168: Chương 1169: Ông chủ không hẹn (37)2024-01-05 01:49
 • #1169: Chương 1170: Ông chủ không hẹn (xong)2024-01-05 01:49
 • #1170: Chương 1171: Gian hùng giữa đường (1)2024-01-05 01:49
 • #1171: Chương 1172: Gian hùng giữa đường (2)2024-01-05 01:49
 • #1172: Chương 1173: Gian hùng giữa đường (3)2024-01-05 01:50
 • #1173: Chương 1174: Gian hùng giữa đường (4)2024-01-05 01:50
 • #1174: Chương 1175: Gian hùng giữa đường (5)2024-01-05 01:50
 • #1175: Chương 1176: Gian hùng giữa đường (6)2024-01-05 01:50
 • #1176: Chương 1177: Gian hùng giữa đường (7)2024-01-05 01:50
 • #1177: Chương 1178: Gian hùng giữa đường (8)2024-01-05 01:50
 • #1178: Chương 1179: Gian hùng giữa đường (9)2024-01-05 01:50
 • #1179: Chương 1180: Gian hùng giữa đường (10)2024-01-05 01:51
 • #1180: Chương 1181: Gian hùng giữa đường (11)2024-01-05 01:51
 • #1181: Chương 1182: Gian hùng giữa đường (12)2024-01-05 01:51
 • #1182: Chương 1183: Gian hùng giữa đường (13)2024-01-05 01:51
 • #1183: Chương 1184: Gian hùng giữa đường (14)2024-01-05 01:51
 • #1184: Chương 1185: Gian hùng giữa đường (15)2024-01-05 01:51
 • #1185: Chương 1186: Gian hùng giữa đường (16)2024-01-05 01:52
 • #1186: Chương 1187: Gian hùng giữa đường (17)2024-01-05 01:52
 • #1187: Chương 1188: Gian hùng giữa đường (18)2024-01-05 01:52
 • #1188: Chương 1189: Gian hùng giữa đường (19)2024-01-05 01:52
 • #1189: Chương 1190: Gian hùng giữa đường (20)2024-01-05 01:52
 • #1190: Chương 1191: Gian hùng giữa đường (21)2024-01-05 01:52
 • #1191: Chương 1192: Gian hùng giữa đường (22)2024-01-05 01:53
 • #1192: Chương 1193: Gian hùng giữa đường (23)2024-01-05 01:53
 • #1193: Chương 1194: Gian hùng giữa đường (24)2024-01-05 01:53
 • #1194: Chương 1195: Gian hùng giữa đường (25)2024-01-05 01:53
 • #1195: Chương 1196: Gian hùng giữa đường (26)2024-01-05 01:53
 • #1196: Chương 1197: Gian hùng giữa đường (27)2024-01-05 01:53
 • #1197: Chương 1198: Gian hùng giữa đường (28)2024-01-05 01:53
 • #1198: Chương 1199: Gian hùng giữa đường (29)2024-01-05 01:54
 • #1199: Chương 1200: Gian hùng giữa đường (30)2024-01-05 01:54
 • #1200: Chương 1201: Gian hùng giữa đường (31)2024-01-05 01:54
 • #1201: Chương 1202: Gian hùng giữa đường (32)2024-01-05 01:54
 • #1202: Chương 1203: Gian hùng giữa đường (xong)2024-01-05 01:54
 • #1203: Chương 1204: Dư âm còn văng vẳng bên tai (1)2024-01-05 01:54
 • #1204: Chương 1205: Dư âm còn văng vẳng bên tai (2)2024-01-05 01:55
 • #1205: Chương 1206: Dư âm còn văng vẳng bên tai (3)2024-01-05 01:55
 • #1206: Chương 1207: Dư âm còn văng vẳng bên tai (4)2024-01-05 01:55
 • #1207: Chương 1208: Dư âm còn văng vẳng bên tai (5)2024-01-05 01:55
 • #1208: Chương 1209: Dư âm còn văng vẳng bên tai (6)2024-01-05 01:55
 • #1209: Chương 1210: Dư âm còn văng vẳng bên tai (7)2024-01-05 01:55
 • #1210: Chương 1211: Dư âm còn văng vẳng bên tai (8)2024-01-05 01:55
 • #1211: Chương 1212: Dư âm còn văng vẳng bên tai (9)2024-01-05 01:56
 • #1212: Chương 1213: Dư âm còn văng vẳng bên tai (10)2024-01-05 01:56
 • #1213: Chương 1214: Dư âm còn văng vẳng bên tai (11)2024-01-05 01:56
 • #1214: Chương 1215: Dư âm còn văng vẳng bên tai (12)2024-01-05 01:56
 • #1215: Chương 1216: Dư âm còn văng vẳng bên tai (13)2024-01-05 01:56
 • #1216: Chương 1217: Dư âm còn văng vẳng bên tai (14)2024-01-05 01:56
 • #1217: Chương 1218: Dư âm còn văng vẳng bên tai (15)2024-01-05 01:56
 • #1218: Chương 1219: Dư âm còn văng vẳng bên tai (16)2024-01-05 01:56
 • #1219: Chương 1220: Dư âm còn văng vẳng bên tai (17)2024-01-05 01:57
 • #1220: Chương 1221: Dư âm còn văng vẳng bên tai (18)2024-01-05 01:57
 • #1221: Chương 1222: Dư âm còn văng vẳng bên tai (19)2024-01-05 01:57
 • #1222: Chương 1223: Dư âm còn văng vẳng bên tai (20)2024-01-05 01:57
 • #1223: Chương 1224: Dư âm còn văng vẳng bên tai (21)2024-01-05 01:57
 • #1224: Chương 1225: Dư âm còn văng vẳng bên tai (22)2024-01-05 01:57
 • #1225: Chương 1226: Dư âm còn văng vẳng bên tai (23)2024-01-05 01:58
 • #1226: Chương 1227: Dư âm còn văng vẳng bên tai (24)2024-01-05 01:58
 • #1227: Chương 1228: Dư âm còn văng vẳng bên tai (25)2024-01-05 01:58
 • #1228: Chương 1229: Dư âm còn văng vẳng bên tai (26)2024-01-05 01:58
 • #1229: Chương 1230: Dư âm còn văng vẳng bên tai (27)2024-01-05 01:58
 • #1230: Chương 1231: Dư âm còn văng vẳng bên tai (28)2024-01-05 01:58
 • #1231: Chương 1232: Dư âm còn văng vẳng bên tai (29)2024-01-05 01:59
 • #1232: Chương 1233: Dư âm còn văng vẳng bên tai (30)2024-01-05 01:59
 • #1233: Chương 1234: Dư âm còn văng vẳng bên tai (31)2024-01-05 01:59
 • #1234: Chương 1235: Dư âm còn văng vẳng bên tai (32)2024-01-05 01:59
 • #1235: Chương 1236: Dư âm còn văng vẳng bên tai (33)2024-01-05 01:59
 • #1236: Chương 1237: Dư âm còn văng vẳng bên tai (34)2024-01-05 01:59
 • #1237: Chương 1238: Dư âm còn văng vẳng bên tai (35)2024-01-05 01:59
 • #1238: Chương 1239: Dư âm còn văng vẳng bên tai (36)2024-01-05 02:00
 • #1239: Chương 1240: Dư âm còn văng vẳng bên tai (37)2024-01-05 02:00
 • #1240: Chương 1241: Dư âm còn văng vẳng bên tai (38)2024-01-05 02:00
 • #1241: Chương 1242: Dư âm còn văng vẳng bên tai (39)2024-01-05 02:00
 • #1242: Chương 1243: Lục Chiến phiên ngoại (xong)2024-01-05 02:00
 • #1243: Chương 1244: Tuân lệnh Darling (1)2024-01-05 02:00
 • #1244: Chương 1245: Tuân lệnh Darling (2)2024-01-05 02:01
 • #1245: Chương 1246: Tuân lệnh Darling (3)2024-01-05 02:01
 • #1246: Chương 1247: Tuân lệnh Darling (4)2024-01-05 02:01
 • #1247: Chương 1248: Tuân lệnh Darling (5)2024-01-05 02:01
 • #1248: Chương 1249: Tuân lệnh Darling (6)2024-01-05 02:01
 • #1249: Chương 1250: Tuân lệnh Darling (7)2024-01-05 02:01
 • #1250: Chương 1251: Tuân lệnh Darling (8)2024-01-05 02:02
 • #1251: Chương 1252: Tuân lệnh Darling (9)2024-01-05 02:02
 • #1252: Chương 1253: Tuân lệnh Darling (10)2024-01-05 02:02
 • #1253: Chương 1254: Tuân lệnh Darling (11)2024-01-05 02:02
 • #1254: Chương 1255: Tuân lệnh Darling (12)2024-01-05 02:02
 • #1255: Chương 1256: Tuân lệnh Darling (13)2024-01-05 02:02
 • #1256: Chương 1257: Tuân lệnh Darling (14)2024-01-05 02:02
 • #1257: Chương 1258: Tuân lệnh Darling (15)2024-01-05 02:03
 • #1258: Chương 1259: Tuân lệnh Darling (16)2024-01-05 02:03
 • #1259: Chương 1260: Tuân lệnh Darling (17)2024-01-05 02:03
 • #1260: Chương 1261: Tuân lệnh Darling (18)2024-01-05 02:03
 • #1261: Chương 1262: Tuân lệnh Darling (19)2024-01-05 02:03
 • #1262: Chương 1263: Tuân lệnh Darling (20)2024-01-05 02:03
 • #1263: Chương 1264: Tuân lệnh Darling (21)2024-01-05 02:04
 • #1264: Chương 1265: Tuân lệnh Darling (22)2024-01-05 02:04
 • #1265: Chương 1266: Tuân lệnh Darling (23)2024-01-05 02:04
 • #1266: Chương 1267: Tuân lệnh Darling (24)2024-01-05 02:04
 • #1267: Chương 1268: Tuân lệnh Darling (25)2024-01-05 02:04
 • #1268: Chương 1269: Tuân lệnh Darling (26)2024-01-05 02:04
 • #1269: Chương 1270: Tuân lệnh Darling (27)2024-01-05 02:05
 • #1270: Chương 1271: Tuân lệnh Darling (28)2024-01-05 02:05
 • #1271: Chương 1272: Tuân lệnh Darling (29)2024-01-05 02:05
 • #1272: Chương 1273: Tuân lệnh Darling (30)2024-01-05 02:05
 • #1273: Chương 1274: Tuân lệnh Darling (31)2024-01-05 02:05
 • #1274: Chương 1275: Tuân lệnh Darling (32)2024-01-05 02:05
 • #1275: Chương 1276: Tuân lệnh Darling (33)2024-01-05 02:06
 • #1276: Chương 1277: Lục Ngưng phiên ngoại (xong)2024-01-05 02:06
 • #1277: Chương 1278: Thiên Khải chi đạo (1)2024-01-05 02:06
 • #1278: Chương 1279: Thiên Khải chi đạo (2)2024-01-05 02:06
 • #1279: Chương 1280: Thiên Khải chi đạo (3)2024-01-05 02:06
 • #1280: Chương 1281: Thiên Khải chi đạo (4)2024-01-05 02:06
 • #1281: Chương 1282: Thiên Khải chi đạo (5)2024-01-05 02:06
 • #1282: Chương 1283: Thiên Khải chi đạo (6)2024-01-05 02:07
 • #1283: Chương 1284: Thiên Khải chi đạo (7)2024-01-05 02:07
 • #1284: Chương 1285: Thiên Khải chi đạo (8)2024-01-05 02:07
 • #1285: Chương 1286: Thiên Khải chi đạo (9)2024-01-05 02:07
 • #1286: Chương 1287: Thiên Khải chi đạo (10)2024-01-05 02:07
 • #1287: Chương 1288: Thiên Khải chi đạo (11)2024-01-05 02:08
 • #1288: Chương 1289: Thiên Khải chi đạo (12)2024-01-05 02:08
 • #1289: Chương 1290: Thiên Khải chi đạo (13)2024-01-05 02:08
 • #1290: Chương 1291: Thiên Khải chi đạo (14)2024-01-05 02:08
 • #1291: Chương 1292: Thiên Khải chi đạo (15)2024-01-05 02:08
 • #1292: Chương 1293: Thiên Khải chi đạo (16)2024-01-05 02:08
 • #1293: Chương 1294: Thiên Khải chi đạo (17)2024-01-05 02:08
 • #1294: Chương 1295: Thiên Khải chi đạo (18)2024-01-05 02:09
 • #1295: Chương 1296: Thiên Khải chi đạo (19)2024-01-05 02:09
 • #1296: Chương 1297: Thiên Khải chi đạo (20)2024-01-05 02:09
 • #1297: Chương 1298: Thiên Khải chi đạo (21)2024-01-05 02:09
 • #1298: Chương 1299: Thiên Khải chi đạo (22)2024-01-05 02:09
 • #1299: Chương 1300: Thiên Khải chi đạo (23)2024-01-05 02:09
 • #1300: Chương 1301: Thiên Khải chi đạo (24)2024-01-05 02:10
 • #1301: Chương 1302: Thiên Khải chi đạo (25)2024-01-05 02:10
 • #1302: Chương 1303: Thiên Khải chi đạo (26)2024-01-05 02:10
 • #1303: Chương 1304: Thiên Khải chi đạo (27)2024-01-05 02:10
 • #1304: Chương 1305: Thiên Khải chi đạo (28)2024-01-05 02:10
 • #1305: Chương 1306: Thiên Khải chi đạo (29)2024-01-05 02:10
 • #1306: Chương 1307: Thiên Khải chi đạo (30)2024-01-05 02:10
 • #1307: Chương 1308: Thiên Khải chi đạo (31)2024-01-05 02:11
 • #1308: Chương 1309: Thiên Khải chi đạo (32)2024-01-05 02:11
 • #1309: Chương 1310: Thiên Khải chi đạo (33)2024-01-05 02:11
 • #1310: Chương 1311: Thiên Khải chi đạo (34)2024-01-05 02:11
 • #1311: Chương 1312: Thiên Khải chi đạo (35)2024-01-05 02:11
 • #1312: Chương 1313: Thiên Khải chi đạo (36)2024-01-05 02:11
 • #1313: Chương 1314: Thiên Khải chi đạo (37)2024-01-05 02:12
 • #1314: Chương 1315: Thiên Khải chi đạo (38)2024-01-05 02:12
 • #1315: Chương 1316: Thiên Khải chi đạo (39)2024-01-05 02:12
 • #1316: Chương 1317: Thiên Khải chi đạo (40)2024-01-05 02:12
 • #1317: Chương 1318: Thiên Khải chi đạo (41)2024-01-05 02:12
 • #1318: Chương 1319: Thiên Khải chi đạo (42)2024-01-05 02:12
 • #1319: Chương 1320: Thiên Khải chi đạo (43)2024-01-05 02:13
 • #1320: Chương 1321: Thiên Khải chi đạo (44)2024-01-05 02:13
 • #1321: Chương 1322: Thiên Khải chi đạo (45)2024-01-05 02:13
 • #1322: Chương 1323: Thiên Khải chi đạo (46)2024-01-05 02:13
 • #1323: Chương 1324: Thiên Khải chi đạo (xong)2024-01-05 02:13
 • #1324: Chương 1325: Phản quang mà đi (1)2024-01-05 02:13
 • #1325: Chương 1326: Phản quang mà đi (2)2024-01-05 02:14
 • #1326: Chương 1327: Phản quang mà đi (3)2024-01-05 02:14
 • #1327: Chương 1328: Phản quang mà đi (4)2024-01-05 02:14
 • #1328: Chương 1329: Phản quang mà đi (5)2024-01-05 02:14
 • #1329: Chương 1330: Phản quang mà đi (6)2024-01-05 02:14
 • #1330: Chương 1331: Phản quang mà đi (7)2024-01-05 02:14
 • #1331: Chương 1332: Phản quang mà đi (8)2024-01-05 02:15
 • #1332: Chương 1333: Phản quang mà đi (9)2024-01-05 02:15
 • #1333: Chương 1334: Phản quang mà đi (10)2024-01-05 02:15
 • #1334: Chương 1335: Phản quang mà đi (11)2024-01-05 02:15
 • #1335: Chương 1336: Phản quang mà đi (12)2024-01-05 02:15
 • #1336: Chương 1337: Phản quang mà đi (13)2024-01-05 02:15
 • #1337: Chương 1338: Phản quang mà đi (14)2024-01-05 02:16
 • #1338: Chương 1339: Phản quang mà đi (15)2024-01-05 02:16
 • #1339: Chương 1340: Phản quang mà đi (16)2024-01-05 02:16
 • #1340: Chương 1341: Phản quang mà đi (17)2024-01-05 02:16
 • #1341: Chương 1342: Phản quang mà đi (18)2024-01-05 02:16
 • #1342: Chương 1343: Phản quang mà đi (19)2024-01-05 02:16
 • #1343: Chương 1344: Phản quang mà đi (20)2024-01-05 02:16
 • #1344: Chương 1345: Phản quang mà đi (21)2024-01-05 02:17
 • #1345: Chương 1346: Phản quang mà đi (22)2024-01-05 02:17
 • #1346: Chương 1347: Phản quang mà đi (23)2024-01-05 02:17
 • #1347: Chương 1348: Phản quang mà đi (24)2024-01-05 02:17
 • #1348: Chương 1349: Phản quang mà đi (25)2024-01-05 02:17
 • #1349: Chương 1350: Phản quang mà đi (26)2024-01-05 02:17
 • #1350: Chương 1351: Phản quang mà đi (27)2024-01-05 02:18
 • #1351: Chương 1352: Phản quang mà đi (28)2024-01-05 02:18
 • #1352: Chương 1353: Phản quang mà đi (29)2024-01-05 02:18
 • #1353: Chương 1354: Phản quang mà đi (30)2024-01-05 02:18
 • #1354: Chương 1355: Phản quang mà đi (31)2024-01-05 02:18
 • #1355: Chương 1356: Phản quang mà đi (xong)2024-01-05 02:18
 • #1356: Chương 1357: Sát thủ trên hết (1)2024-01-05 02:18
 • #1357: Chương 1358: Sát thủ trên hết (2)2024-01-05 02:18
 • #1358: Chương 1359: Sát thủ trên hết (3)2024-01-05 02:19
 • #1359: Chương 1360: Sát thủ trên hết (4)2024-01-05 02:19
 • #1360: Chương 1361: Sát thủ trên hết (5)2024-01-05 02:19
 • #1361: Chương 1362: Sát thủ trên hết (6)2024-01-05 02:19
 • #1362: Chương 1363: Sát thủ trên hết (7)2024-01-05 02:19
 • #1363: Chương 1364: Sát thủ trên hết (8)2024-01-05 02:20
 • #1364: Chương 1365: Sát thủ trên hết (9)2024-01-05 02:20
 • #1365: Chương 1366: Sát thủ trên hết (10)2024-01-05 02:20
 • #1366: Chương 1367: Sát thủ trên hết (11)2024-01-05 02:20
 • #1367: Chương 1368: Sát thủ trên hết (12)2024-01-05 02:20
 • #1368: Chương 1369: Sát thủ trên hết (13)2024-01-05 02:20
 • #1369: Chương 1370: Sát thủ trên hết (14)2024-01-05 02:20
 • #1370: Chương 1371: Sát thủ trên hết (15)2024-01-05 02:21
 • #1371: Chương 1372: Sát thủ trên hết (16)2024-01-05 02:21
 • #1372: Chương 1373: Sát thủ trên hết (17)2024-01-05 02:21
 • #1373: Chương 1374: Sát thủ trên hết (18)2024-01-05 02:21
 • #1374: Chương 1375: Sát thủ trên hết (19)2024-01-05 02:21
 • #1375: Chương 1376: Sát thủ trên hết (20)2024-01-05 02:21
 • #1376: Chương 1377: Sát thủ trên hết (21)2024-01-05 02:22
 • #1377: Chương 1378: Sát thủ trên hết (22)2024-01-05 02:22
 • #1378: Chương 1379: Sát thủ trên hết (23)2024-01-05 02:22
 • #1379: Chương 1380: Sát thủ trên hết (24)2024-01-05 02:22
 • #1380: Chương 1381: Sát thủ trên hết (25)2024-01-05 02:22
 • #1381: Chương 1382: Sát thủ trên hết (26)2024-01-05 02:22
 • #1382: Chương 1383: Sát thủ trên hết (27)2024-01-05 02:22
 • #1383: Chương 1384: Sát thủ trên hết (28)2024-01-05 02:23
 • #1384: Chương 1385: Sát thủ trên hết (29)2024-01-05 02:23
 • #1385: Chương 1386: Sát thủ trên hết (30)2024-01-05 02:23
 • #1386: Chương 1387: Sát thủ trên hết (xong)2024-01-05 02:23
 • #1387: Chương 1388: Tinh Linh thị chủ (1)2024-01-05 02:23
 • #1388: Chương 1389: Tinh Linh thị chủ (2)2024-01-05 02:23
 • #1389: Chương 1390: Tinh Linh thị chủ (3)2024-01-05 02:24
 • #1390: Chương 1391: Tinh Linh thị chủ (4)2024-01-05 02:24
 • #1391: Chương 1392: Tinh Linh thị chủ (5)2024-01-05 02:24
 • #1392: Chương 1393: Tinh Linh thị chủ (6)2024-01-05 02:24
 • #1393: Chương 1394: Tinh Linh thị chủ (7)2024-01-05 02:24
 • #1394: Chương 1395: Tinh Linh thị chủ (8)2024-01-05 02:24
 • #1395: Chương 1396: Tinh Linh thị chủ (9)2024-01-05 02:25
 • #1396: Chương 1397: Tinh Linh thị chủ (10)2024-01-05 02:25
 • #1397: Chương 1398: Tinh Linh thị chủ (11)2024-01-05 02:25
 • #1398: Chương 1399: Tinh Linh thị chủ (12)2024-01-05 02:25
 • #1399: Chương 1400: Tinh Linh thị chủ (13)2024-01-05 02:25
 • #1400: Chương 1401: Tinh Linh thị chủ (14)2024-01-05 02:25
 • #1401: Chương 1402: Tinh Linh thị chủ (15)2024-01-05 02:25
 • #1402: Chương 1403: Tinh Linh thị chủ (16)2024-01-05 02:26
 • #1403: Chương 1404: Tinh Linh thị chủ (17)2024-01-05 02:26
 • #1404: Chương 1405: Tinh Linh thị chủ (18)2024-01-05 02:26
 • #1405: Chương 1406: Tinh Linh thị chủ (19)2024-01-05 02:26
 • #1406: Chương 1407: Tinh Linh thị chủ (20)2024-01-05 02:26
 • #1407: Chương 1408: Tinh Linh thị chủ (21)2024-01-05 02:26
 • #1408: Chương 1409: Tinh Linh thị chủ (22)2024-01-05 02:26
 • #1409: Chương 1410: Tinh Linh thị chủ (23)2024-01-05 02:27
 • #1410: Chương 1411: Tinh Linh thị chủ (24)2024-01-05 02:27
 • #1411: Chương 1412: Tinh Linh thị chủ (25)2024-01-05 02:27
 • #1412: Chương 1413: Tinh Linh thị chủ (26)2024-01-05 02:27
 • #1413: Chương 1414: Tinh Linh thị chủ (27)2024-01-05 02:27
 • #1414: Chương 1415: Tinh Linh thị chủ (28)2024-01-05 02:27
 • #1415: Chương 1416: Tinh Linh thị chủ (29)2024-01-05 02:28
 • #1416: Chương 1417: Tinh Linh thị chủ (30)2024-01-05 02:28
 • #1417: Chương 1418: Tinh Linh thị chủ (31)2024-01-05 02:28
 • #1418: Chương 1419: Tinh Linh thị chủ (32)2024-01-05 02:28
 • #1419: Chương 1420: Tinh Linh thị chủ (33)2024-01-05 02:28
 • #1420: Chương 1421: Tinh Linh thị chủ (34)2024-01-05 02:28
 • #1421: Chương 1422: Tinh Linh thị chủ (35)2024-01-05 02:28
 • #1422: Chương 1423: Tinh Linh thị chủ (36)2024-01-05 02:29
 • #1423: Chương 1424: Cửu U phiên ngoại (xong)2024-01-05 02:29
 • #1424: Chương 1425: Cương thi quy tắc (1)2024-01-05 02:29
 • #1425: Chương 1426: Cương thi quy tắc (2)2024-01-05 02:29
 • #1426: Chương 1427: Cương thi quy tắc (3)2024-01-05 02:29
 • #1427: Chương 1428: Cương thi quy tắc (4)2024-01-05 02:29
 • #1428: Chương 1429: Cương thi quy tắc (5)2024-01-05 02:30
 • #1429: Chương 1430: Cương thi quy tắc (6)2024-01-05 02:30
 • #1430: Chương 1431: Cương thi quy tắc (7)2024-01-05 02:30
 • #1431: Chương 1432: Cương thi quy tắc (8)2024-01-05 02:30
 • #1432: Chương 1433: Cương thi quy tắc (9)2024-01-05 02:30
 • #1433: Chương 1434: Cương thi quy tắc (10)2024-01-05 02:30
 • #1434: Chương 1435: Cương thi quy tắc (11)2024-01-05 02:31
 • #1435: Chương 1436: Cương thi quy tắc (12)2024-01-05 02:31
 • #1436: Chương 1437: Cương thi quy tắc (13)2024-01-05 02:31
 • #1437: Chương 1438: Cương thi quy tắc (14)2024-01-05 02:31
 • #1438: Chương 1439: Cương thi quy tắc (15)2024-01-05 02:31
 • #1439: Chương 1440: Cương thi quy tắc (16)2024-01-05 02:31
 • #1440: Chương 1441: Cương thi quy tắc (17)2024-01-05 02:31
 • #1441: Chương 1442: Cương thi quy tắc (18)2024-01-05 02:32
 • #1442: Chương 1443: Cương thi quy tắc (19)2024-01-05 02:32
 • #1443: Chương 1444: Cương thi quy tắc (20)2024-01-05 02:32
 • #1444: Chương 1445: Cương thi quy tắc (21)2024-01-05 02:32
 • #1445: Chương 1446: Cương thi quy tắc (22)2024-01-05 02:32
 • #1446: Chương 1447: Cương thi quy tắc (23)2024-01-05 02:32
 • #1447: Chương 1448: Cương thi quy tắc (24)2024-01-05 02:32
 • #1448: Chương 1449: Cương thi quy tắc (25)2024-01-05 02:32
 • #1449: Chương 1450: Cương thi quy tắc (26)2024-01-05 02:33
 • #1450: Chương 1451: Cương thi quy tắc (27)2024-01-05 02:33
 • #1451: Chương 1452: Cương thi quy tắc (28)2024-01-05 02:33
 • #1452: Chương 1453: Độ Khâm phiên ngoại (29)2024-01-05 02:33
 • #1453: Chương 1454: Độ Khâm phiên ngoại (xong)2024-01-05 02:33
 • #1454: Chương 1455: Người cá truyền thuyết (1)2024-01-05 02:33
 • #1455: Chương 1456: Người cá truyền thuyết (2)2024-01-05 02:33
 • #1456: Chương 1457: Người cá truyền thuyết (3)2024-01-05 02:34
 • #1457: Chương 1458: Người cá truyền thuyết (4)2024-01-05 02:34
 • #1458: Chương 1459: Người cá truyền thuyết (5)2024-01-05 02:34
 • #1459: Chương 1460: Người cá truyền thuyết (6)2024-01-05 02:34
 • #1460: Chương 1461: Người cá truyền thuyết (7)2024-01-05 02:34
 • #1461: Chương 1462: Người cá truyền thuyết (8)2024-01-05 02:34
 • #1462: Chương 1463: Người cá truyền thuyết (9)2024-01-05 02:34
 • #1463: Chương 1464: Người cá truyền thuyết (10)2024-01-05 02:35
 • #1464: Chương 1465: Người cá truyền thuyết (11)2024-01-05 02:35
 • #1465: Chương 1466: Người cá truyền thuyết (12)2024-01-05 02:35
 • #1466: Chương 1467: Người cá truyền thuyết (13)2024-01-05 02:35
 • #1467: Chương 1468: Người cá truyền thuyết (14)2024-01-05 02:35
 • #1468: Chương 1469: Người cá truyền thuyết (15)2024-01-05 02:35
 • #1469: Chương 1470: Người cá truyền thuyết (16)2024-01-05 02:36
 • #1470: Chương 1471: Người cá truyền thuyết (17)2024-01-05 02:36
 • #1471: Chương 1472: Người cá truyền thuyết (18)2024-01-05 02:36
 • #1472: Chương 1473: Người cá truyền thuyết (19)2024-01-05 02:36
 • #1473: Chương 1474: Người cá truyền thuyết (20)2024-01-05 02:36
 • #1474: Chương 1475: Người cá truyền thuyết (21)2024-01-05 02:36
 • #1475: Chương 1476: Người cá truyền thuyết (22)2024-01-05 02:36
 • #1476: Chương 1477: Người cá truyền thuyết (23)2024-01-05 02:37
 • #1477: Chương 1478: Người cá truyền thuyết (24)2024-01-05 02:37
 • #1478: Chương 1479: Người cá truyền thuyết (25)2024-01-05 02:37
 • #1479: Chương 1480: Người cá truyền thuyết (26)2024-01-05 02:37
 • #1480: Chương 1481: Người cá truyền thuyết (27)2024-01-05 02:37
 • #1481: Chương 1482: Người cá truyền thuyết (28)2024-01-05 02:37
 • #1482: Chương 1483: Người cá truyền thuyết (29)2024-01-05 02:37
 • #1483: Chương 1484: Người cá truyền thuyết (30)2024-01-05 02:38
 • #1484: Chương 1485: Người cá truyền thuyết (31)2024-01-05 02:38
 • #1485: Chương 1486: Người cá truyền thuyết (32)2024-01-05 02:38
 • #1486: Chương 1487: Người cá truyền thuyết (33)2024-01-05 02:38
 • #1487: Chương 1488: Người cá truyền thuyết (34)2024-01-05 02:38
 • #1488: Chương 1489: Người cá truyền thuyết (35)2024-01-05 02:38
 • #1489: Chương 1490: Người cá truyền thuyết (36)2024-01-05 02:38
 • #1490: Chương 1491: Người cá truyền thuyết (37)2024-01-05 02:38
 • #1491: Chương 1492: Người cá truyền thuyết (38)2024-01-05 02:39
 • #1492: Chương 1493: Người cá truyền thuyết (39)2024-01-05 02:39
 • #1493: Chương 1494: Người cá truyền thuyết (40)2024-01-05 02:39
 • #1494: Chương 1495: Người cá truyền thuyết (41)2024-01-05 02:39
 • #1495: Chương 1496: Người cá truyền thuyết (42)2024-01-05 02:39
 • #1496: Chương 1497: Á Trạch phiên ngoại (xong)2024-01-05 02:39
 • #1497: Chương 1498: Trên trời hạ xuống hoa thần (1)2024-01-05 02:39
 • #1498: Chương 1499: Trên trời hạ xuống hoa thần (2)2024-01-05 02:39
 • #1499: Chương 1500: Trên trời hạ xuống hoa thần (3)2024-01-05 02:40
 • #1500: Chương 1501: Trên trời hạ xuống hoa thần (4)2024-01-05 02:40
 • #1501: Chương 1502: Trên trời hạ xuống hoa thần (5)2024-01-05 02:40
 • #1502: Chương 1503: Trên trời hạ xuống hoa thần (6)2024-01-05 02:40
 • #1503: Chương 1504: Trên trời hạ xuống hoa thần (7)2024-01-05 02:40
 • #1504: Chương 1505: Trên trời hạ xuống hoa thần (8)2024-01-05 02:40
 • #1505: Chương 1506: Trên trời hạ xuống hoa thần (9)2024-01-05 02:40
 • #1506: Chương 1507: Trên trời hạ xuống hoa thần (10)2024-01-05 02:41
 • #1507: Chương 1508: Trên trời hạ xuống hoa thần (11)2024-01-05 02:41
 • #1508: Chương 1509: Trên trời hạ xuống hoa thần (12)2024-01-05 02:41
 • #1509: Chương 1510: Trên trời hạ xuống hoa thần (13)2024-01-05 02:41
 • #1510: Chương 1511: Trên trời hạ xuống hoa thần (14)2024-01-05 02:41
 • #1511: Chương 1512: Trên trời hạ xuống hoa thần (15)2024-01-05 02:41
 • #1512: Chương 1513: Trên trời hạ xuống hoa thần (16)2024-01-05 02:41
 • #1513: Chương 1514: Trên trời hạ xuống hoa thần (17)2024-01-05 02:42
 • #1514: Chương 1515: Trên trời hạ xuống hoa thần (18)2024-01-05 02:42
 • #1515: Chương 1516: Trên trời hạ xuống hoa thần (19)2024-01-05 02:42
 • #1516: Chương 1517: Trên trời hạ xuống hoa thần (20)2024-01-05 02:42
 • #1517: Chương 1518: Trên trời hạ xuống hoa thần (21)2024-01-05 02:42
 • #1518: Chương 1519: Trên trời hạ xuống hoa thần (22)2024-01-05 02:42
 • #1519: Chương 1520: Trên trời hạ xuống hoa thần (23)2024-01-05 02:42
 • #1520: Chương 1521: Trên trời hạ xuống hoa thần (24)2024-01-05 02:43
 • #1521: Chương 1522: Trên trời hạ xuống hoa thần (25)2024-01-05 02:43
 • #1522: Chương 1523: Trên trời hạ xuống hoa thần (26)2024-01-05 02:43
 • #1523: Chương 1524: Trên trời hạ xuống hoa thần (27)2024-01-05 02:43
 • #1524: Chương 1525: Trên trời hạ xuống hoa thần (28)2024-01-05 02:43
 • #1525: Chương 1526: Trên trời hạ xuống hoa thần (29)2024-01-05 02:43
 • #1526: Chương 1527: Trên trời hạ xuống hoa thần (30)2024-01-05 02:43
 • #1527: Chương 1528: Trên trời hạ xuống hoa thần (31)2024-01-05 02:44
 • #1528: Chương 1529: Trên trời hạ xuống hoa thần (32)2024-01-05 02:44
 • #1529: Chương 1530: Trên trời hạ xuống hoa thần (33)2024-01-05 02:44
 • #1530: Chương 1531: Trên trời hạ xuống hoa thần (34)2024-01-05 02:44
 • #1531: Chương 1532: Trên trời hạ xuống hoa thần (35)2024-01-05 02:44
 • #1532: Chương 1533: Trên trời hạ xuống hoa thần (36)2024-01-05 02:44
 • #1533: Chương 1534: Trên trời hạ xuống hoa thần (37)2024-01-05 02:44
 • #1534: Chương 1535: Trên trời hạ xuống hoa thần (38)2024-01-05 02:45
 • #1535: Chương 1536: Trên trời hạ xuống hoa thần (39)2024-01-05 02:45
 • #1536: Chương 1537: Trên trời hạ xuống hoa thần (40)2024-01-05 02:45
 • #1537: Chương 1538: Trên trời hạ xuống hoa thần (xong)2024-01-05 02:45
 • #1538: Chương 1539: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (1)2024-01-05 02:45
 • #1539: Chương 1540: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (2)2024-01-05 02:45
 • #1540: Chương 1541: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (3)2024-01-05 02:45
 • #1541: Chương 1542: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (4)2024-01-05 02:46
 • #1542: Chương 1543: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (5)2024-01-05 02:46
 • #1543: Chương 1544: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (6)2024-01-05 02:46
 • #1544: Chương 1545: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (7)2024-01-05 02:46
 • #1545: Chương 1546: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (8)2024-01-05 02:46
 • #1546: Chương 1547: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (9)2024-01-05 02:46
 • #1547: Chương 1548: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (10)2024-01-05 02:46
 • #1548: Chương 1549: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (11)2024-01-05 02:46
 • #1549: Chương 1550: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (12)2024-01-05 02:47
 • #1550: Chương 1551: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (13)2024-01-05 02:47
 • #1551: Chương 1552: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (14)2024-01-05 02:47
 • #1552: Chương 1553: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (15)2024-01-05 02:47
 • #1553: Chương 1554: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (16)2024-01-05 02:47
 • #1554: Chương 1555: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (17)2024-01-05 02:47
 • #1555: Chương 1556: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (18)2024-01-05 02:47
 • #1556: Chương 1557: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (19)2024-01-05 02:48
 • #1557: Chương 1558: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (20)2024-01-05 02:48
 • #1558: Chương 1559: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (21)2024-01-05 02:48
 • #1559: Chương 1560: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (22)2024-01-05 02:48
 • #1560: Chương 1561: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (23)2024-01-05 02:48
 • #1561: Chương 1562: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (24)2024-01-05 02:48
 • #1562: Chương 1563: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (25)2024-01-05 02:48
 • #1563: Chương 1564: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (26)2024-01-05 02:48
 • #1564: Chương 1565: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (27)2024-01-05 02:49
 • #1565: Chương 1566: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (28)2024-01-05 02:49
 • #1566: Chương 1567: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (29)2024-01-05 02:49
 • #1567: Chương 1568: Cuối cùng đã gặp biết Diệp (xong)2024-01-05 02:49
 • #1568: Chương 1569: Sát hại thành phố (1)2024-01-05 02:49
 • #1569: Chương 1570: Sát hại thành phố (2)2024-01-05 02:49
 • #1570: Chương 1571: Sát hại thành phố (3)2024-01-05 02:49
 • #1571: Chương 1572: Sát hại thành phố (4)2024-01-05 02:50
 • #1572: Chương 1573: Sát hại thành phố (5)2024-01-05 02:50
 • #1573: Chương 1574: Sát hại thành phố (6)2024-01-05 02:50
 • #1574: Chương 1575: Sát hại thành phố (7)2024-01-05 02:50
 • #1575: Chương 1576: Sát hại thành phố (8)2024-01-05 02:50
 • #1576: Chương 1577: Sát hại thành phố (9)2024-01-05 02:50
 • #1577: Chương 1578: Sát hại thành phố (10)2024-01-05 02:50
 • #1578: Chương 1579: Sát hại thành phố (11)2024-01-05 02:51
 • #1579: Chương 1580: Sát hại thành phố (12)2024-01-05 02:51
 • #1580: Chương 1581: Sát hại thành phố (13)2024-01-05 02:51
 • #1581: Chương 1582: Sát hại thành phố (14)2024-01-05 02:51
 • #1582: Chương 1583: Sát hại thành phố (15)2024-01-05 02:51
 • #1583: Chương 1584: Sát hại thành phố (16)2024-01-05 02:51
 • #1584: Chương 1585: Sát hại thành phố (17)2024-01-05 02:51
 • #1585: Chương 1586: Sát hại thành phố (18)2024-01-05 02:51
 • #1586: Chương 1587: Sát hại thành phố (19)2024-01-05 02:52
 • #1587: Chương 1588: Sát hại thành phố (20)2024-01-05 02:52
 • #1588: Chương 1589: Sát hại thành phố (21)2024-01-05 02:52
 • #1589: Chương 1590: Sát hại thành phố (22)2024-01-05 02:52
 • #1590: Chương 1591: Sát hại thành phố (23)2024-01-05 02:52
 • #1591: Chương 1592: Sát hại thành phố (24)2024-01-05 02:52
 • #1592: Chương 1593: Sát hại thành phố (25)2024-01-05 02:52
 • #1593: Chương 1594: Sát hại thành phố (26)2024-01-05 02:52
 • #1594: Chương 1595: Sát hại thành phố (27)2024-01-05 02:53
 • #1595: Chương 1596: Sát hại thành phố (28)2024-01-05 02:53
 • #1596: Chương 1597: Sát hại thành phố (29)2024-01-05 02:53
 • #1597: Chương 1598: Sát hại thành phố (30)2024-01-05 02:53
 • #1598: Chương 1599: Sát hại thành phố (xong)2024-01-05 02:53
 • #1599: Chương 1600: Điện hạ nuông chiều (1)2024-01-05 02:53
 • #1600: Chương 1601: Điện hạ nuông chiều (2)2024-01-05 02:53
 • #1601: Chương 1602: Điện hạ nuông chiều (3)2024-01-05 02:54
 • #1602: Chương 1603: Điện hạ nuông chiều (4)2024-01-05 02:54
 • #1603: Chương 1604: Điện hạ nuông chiều (5)2024-01-05 02:54
 • #1604: Chương 1605: Điện hạ nuông chiều (6)2024-01-05 02:54
 • #1605: Chương 1606: Điện hạ nuông chiều (7)2024-01-05 02:54
 • #1606: Chương 1607: Điện hạ nuông chiều (8)2024-01-05 02:54
 • #1607: Chương 1608: Điện hạ nuông chiều (9)2024-01-05 02:54
 • #1608: Chương 1609: Điện hạ nuông chiều (10)2024-01-05 02:55
 • #1609: Chương 1610: Điện hạ nuông chiều (11)2024-01-05 02:55
 • #1610: Chương 1611: Điện hạ nuông chiều (12)2024-01-05 02:55
 • #1611: Chương 1612: Điện hạ nuông chiều (13)2024-01-05 02:55
 • #1612: Chương 1613: Điện hạ nuông chiều (14)2024-01-05 02:55
 • #1613: Chương 1614: Điện hạ nuông chiều (15)2024-01-05 02:55
 • #1614: Chương 1615: Điện hạ nuông chiều (16)2024-01-05 02:55
 • #1615: Chương 1616: Điện hạ nuông chiều (17)2024-01-05 02:55
 • #1616: Chương 1617: Điện hạ nuông chiều (18)2024-01-05 02:56
 • #1617: Chương 1618: Điện hạ nuông chiều (19)2024-01-05 02:56
 • #1618: Chương 1619: Điện hạ nuông chiều (20)2024-01-05 02:56
 • #1619: Chương 1620: Điện hạ nuông chiều (21)2024-01-05 02:56
 • #1620: Chương 1621: Điện hạ nuông chiều (22)2024-01-05 02:56
 • #1621: Chương 1622: Điện hạ nuông chiều (23)2024-01-05 02:56
 • #1622: Chương 1623: Điện hạ nuông chiều (24)2024-01-05 02:56
 • #1623: Chương 1624: Điện hạ nuông chiều (25)2024-01-05 02:56
 • #1624: Chương 1625: Điện hạ nuông chiều (26)2024-01-05 02:57
 • #1625: Chương 1626: Điện hạ nuông chiều (27)2024-01-05 02:57
 • #1626: Chương 1627: Điện hạ nuông chiều (28)2024-01-05 02:57
 • #1627: Chương 1628: Điện hạ nuông chiều (29)2024-01-05 02:57
 • #1628: Chương 1629: Điện hạ nuông chiều (xong)2024-01-05 02:57
 • #1629: Chương 1630: Vạn Kính thù Ngự (1)2024-01-05 02:57
 • #1630: Chương 1631: Vạn Kính thù Ngự (2)2024-01-05 02:57
 • #1631: Chương 1632: Vạn Kính thù Ngự (3)2024-01-05 02:58
 • #1632: Chương 1633: Vạn Kính thù Ngự (4)2024-01-05 02:58
 • #1633: Chương 1634: Vạn Kính thù Ngự (5)2024-01-05 02:58
 • #1634: Chương 1635: Vạn Kính thù Ngự (6)2024-01-05 02:58
 • #1635: Chương 1636: Vạn Kính thù Ngự (7)2024-01-05 02:58
 • #1636: Chương 1637: Vạn Kính thù Ngự (8)2024-01-05 02:58
 • #1637: Chương 1638: Vạn Kính thù Ngự (9)2024-01-05 02:58
 • #1638: Chương 1639: Vạn Kính thù Ngự (10)2024-01-05 02:59
 • #1639: Chương 1640: Vạn Kính thù Ngự (11)2024-01-05 02:59
 • #1640: Chương 1641: Vạn Kính thù Ngự (12)2024-01-05 02:59
 • #1641: Chương 1642: Vạn Kính thù Ngự (13)2024-01-05 02:59
 • #1642: Chương 1643: Vạn Kính thù Ngự (14)2024-01-05 02:59
 • #1643: Chương 1644: Vạn Kính thù Ngự (15)2024-01-05 02:59
 • #1644: Chương 1645: Vạn Kính thù Ngự (16)2024-01-05 02:59
 • #1645: Chương 1646: Vạn Kính thù Ngự (17)2024-01-05 02:59
 • #1646: Chương 1647: Vạn Kính thù Ngự (18)2024-01-05 03:00
 • #1647: Chương 1648: Vạn Kính thù Ngự (19)2024-01-05 03:00
 • #1648: Chương 1649: Vạn Kính thù Ngự (20)2024-01-05 03:00
 • #1649: Chương 1650: Vạn Kính thù Ngự (xong)2024-01-05 03:00
 • #1650: Chương 1651: Thù Dương công chúa (1)2024-01-05 03:00
 • #1651: Chương 1652: Thù Dương công chúa (2)2024-01-05 03:00
 • #1652: Chương 1653: Thù Dương công chúa (3)2024-01-05 03:00
 • #1653: Chương 1654: Thù Dương công chúa (4)2024-01-05 03:00
 • #1654: Chương 1655: Thù Dương công chúa (5)2024-01-05 03:01
 • #1655: Chương 1656: Thù Dương công chúa (6)2024-01-05 03:01
 • #1656: Chương 1657: Thù Dương công chúa (7)2024-01-05 03:01
 • #1657: Chương 1658: Thù Dương công chúa (8)2024-01-05 03:01
 • #1658: Chương 1659: Thù Dương công chúa (9)2024-01-05 03:01
 • #1659: Chương 1660: Thù Dương công chúa (10)2024-01-05 03:01
 • #1660: Chương 1661: Thù Dương công chúa (11)2024-01-05 03:01
 • #1661: Chương 1662: Thù Dương công chúa (12)2024-01-05 03:01
 • #1662: Chương 1663: Thù Dương công chúa (13)2024-01-05 03:02
 • #1663: Chương 1664: Thù Dương công chúa (14)2024-01-05 03:02
 • #1664: Chương 1665: Thù Dương công chúa (15)2024-01-05 03:02
 • #1665: Chương 1666: Toàn văn tan hát (xong)2024-01-05 03:02
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ta Có Thể Tùy Cơ Hội Lựa Chọn

TiKay

Nhất Nhân Chi Lực

TiKay

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

TiKay

Ngã Thị Miêu Đại Vương

TiKay

Văn Ngu Đế Quốc

TiKay

Tiệm Đồ Cổ Á Xá

TiKay

Leave a Reply