Đô Thị

Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh

Người ngoài hành tinh mang theo địch ý hàng lâm.

Đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại nhỏ yếu giống như là kiến hôi.

Cho nên đây là tận thế, chân chính tận thế.

Thế nhưng có xâm lấn liền có phản kháng.

Đối với có ít người mà nói đây không phải tận thế, đây là chiến tranh.

Cho nên đây là chiến tranh.

Chân chính chiến tranh!

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Như Thủy Ý
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: May mắn ngày tận thế chi cuối cùng chiến tranh tác giả: Như Thủy Ý2021-02-09 16:23
 • #2: Cùng ta rời đi2021-02-09 16:23
 • #3: Đây là chiến tranh!2021-02-09 16:23
 • #4: Sinh tồn chủ nghĩa người2021-02-09 16:24
 • #5: Ta liền nhìn xem2021-02-09 16:24
 • #6: Cảm giác hạnh phúc đến từ so sánh2021-02-09 16:24
 • #7: Đao2021-02-09 16:24
 • #8: Lời nói trong đêm2021-02-09 16:24
 • #9: Không phải là bằng hữu2021-02-09 16:24
 • #10: Lá rụng về cội2021-02-09 16:25
 • #11: Tin tức2021-02-09 16:25
 • #12: Không phải là bộ đội đặc chủng2021-02-09 16:25
 • #13: Thất lạc2021-02-09 16:25
 • #14: Có hi vọng thật là tốt2021-02-09 16:25
 • tan-the-chi-cuoi-cung-chien-tranh-chuong-0015.mp32021-02-09 16:25
 • #16: 3 không có2021-02-09 16:25
 • #17: Đây mới là hành gia2021-02-09 16:25
 • #18: Có giá lớn2021-02-09 16:26
 • #19: Chỉ là điều tra à2021-02-09 16:26
 • #20: Hiện trường dạy học2021-02-09 16:26
 • #21: Bảo khố2021-02-09 16:26
 • #22: Này tâm khó có thể bình an2021-02-09 16:26
 • #23: Kinh sợ2021-02-09 16:26
 • #24: Đây là chiến thuật2021-02-09 16:26
 • #25: Định2021-02-09 16:27
 • #26: Chiến2021-02-09 16:27
 • #27: Tội ác tày trời2021-02-09 16:27
 • #28: Không động thủ2021-02-09 16:27
 • #29: Chủ yếu mâu thuẫn2021-02-09 16:27
 • #30: Mang thương2021-02-09 16:27
 • #31: Mở cửa đóng cửa2021-02-09 16:27
 • #32: Đáng sợ nhất ác mộng2021-02-09 16:27
 • #33: Nàng ba ba không đơn giản2021-02-09 16:28
 • #34: Không quan trọng2021-02-09 16:28
 • #35: Bản năng2021-02-09 16:28
 • #36: Chỉ cần súng máy2021-02-09 16:28
 • #37: Ghét bỏ2021-02-09 16:28
 • #38: Vì cái gì muốn đi2021-02-09 16:28
 • #39: Toán cái gì2021-02-09 16:28
 • #40: Cứ như vậy hiện thực2021-02-09 16:28
 • #41: Hồ mặt lựu đạn2021-02-09 16:28
 • #42: Về nhà lễ mừng năm mới2021-02-09 16:29
 • #43: Giao thừa2021-02-09 16:29
 • #44: Cái tẩu2021-02-09 16:29
 • #45: Sóng trời chúc phúc2021-02-09 16:29
 • #46: Cao Viễn là ai2021-02-09 16:29
 • #47: Bình điện2021-02-09 16:29
 • #48: Nói đến là đến2021-02-09 16:30
 • #49: Cái gì là tuyệt chiêu đặc biệt nhi2021-02-09 16:30
 • #50: Mập mạp chết bầm2021-02-09 16:30
 • #51: So với diễn tập đơn giản2021-02-09 16:30
 • #52: Có nguy cơ2021-02-09 16:30
 • #53: Ta là vô tội2021-02-09 16:30
 • #54: Không có lựa chọn nào khác2021-02-09 16:30
 • #55: Tuấn kiệt2021-02-09 16:31
 • #56: Hậu thủ2021-02-09 16:31
 • #57: Cao Viễn đến rồi!2021-02-09 16:31
 • #58: Thật kỳ quái sao2021-02-09 16:31
 • #59: Hoan nghênh món ăn2021-02-09 16:31
 • #60: Chỉ có thể kéo2021-02-09 16:31
 • #61: Loạn thế dùng trọng điển2021-02-09 16:32
 • #62: Cho bọn hắn một anh hùng2021-02-09 16:32
 • #63: Logic rất hợp lý2021-02-09 16:32
 • #64: Chen ngang2021-02-09 16:32
 • #65: Không quen tật xấu2021-02-09 16:32
 • #66: Người tình nguyện2021-02-09 16:32
 • #67: Thí nghiệm tính chất2021-02-09 16:32
 • #68: Tập thể sinh hoạt2021-02-09 16:32
 • #69: Tranh giành đệ nhất2021-02-09 16:32
 • #70: Mì ăn liền2021-02-09 16:33
 • #71: Hỏi đúng người2021-02-09 16:33
 • #72: Hành gia2021-02-09 16:33
 • #73: Không muốn đi2021-02-09 16:33
 • #74: Diễn tập2021-02-09 16:33
 • #75: Sĩ khí2021-02-09 16:33
 • #76: Ngươi là ai2021-02-09 16:33
 • #77: Trầm trọng2021-02-09 16:33
 • #78: Sai lầm2021-02-09 16:33
 • #79: Giải quyết vấn đề2021-02-09 16:33
 • #80: Không có đơn giản như vậy2021-02-09 16:34
 • #81: Không cần giữ bí mật2021-02-09 16:34
 • #82: Thay đổi trang phục2021-02-09 16:34
 • #83: Dị động2021-02-09 16:34
 • #84: Đi một bước tính một bước2021-02-09 16:34
 • #85: Hảo hữu hồ2021-02-09 16:34
 • #86: Gà với vịt giảng2021-02-09 16:34
 • #87: Giao lưu2021-02-09 16:35
 • #88: Đội thám hiểm2021-02-09 16:35
 • #89: Tinh hà2021-02-09 16:35
 • #90: Quân lệnh như núi2021-02-09 16:35
 • #91: Ánh rạng đông2021-02-09 16:35
 • #92: Nhìn đêm nay a2021-02-09 16:35
 • #93: Đầu sóng2021-02-09 16:35
 • #94: Không muốn2021-02-09 16:35
 • #95: Hỏa lực2021-02-09 16:35
 • #96: Ngăn chặn2021-02-09 16:36
 • #97: Trận địa của ta2021-02-09 16:36
 • #98: Này rất khoa học2021-02-09 16:36
 • #99: Đuổi kịp2021-02-09 16:36
 • #100: Buông tha cho huyễn tưởng2021-02-09 16:36
 • #101: Ta chính là Vương Hổ2021-02-09 16:36
 • #102: Cuối cùng thủ đoạn2021-02-09 16:36
 • #103: Thực anh hùng2021-02-09 16:36
 • #104: Nhân loại hi vọng2021-02-09 16:37
 • #105: Gien vũ khí2021-02-09 16:37
 • #106: Kia một vòng hồng sắc2021-02-09 16:37
 • #107: Đánh bể2021-02-09 16:37
 • #108: Hoan nghênh trở về2021-02-09 16:37
 • #109: Nhân tính2021-02-09 16:37
 • #110: Thử một chút2021-02-09 16:37
 • #111: Thử một chút liền thử một chút2021-02-09 16:37
 • #112: Độc hành2021-02-09 16:37
 • #113: Xem ai chạy nhanh2021-02-09 16:37
 • #114: Lượng dầu tiêu hao kinh người2021-02-09 16:38
 • #115: Phân cơ2021-02-09 16:38
 • #116: Thuốc người2021-02-09 16:38
 • #117: Có thể tráng lệ2021-02-09 16:38
 • #118: Hiện tại không đồng nhất2021-02-09 16:38
 • #119: Kéo xe lửa2021-02-09 16:38
 • #120: Bốn mảnh chó2021-02-09 16:38
 • #121: Không tiếng động lực lượng2021-02-09 16:38
 • #122: Cám ơn2021-02-09 16:38
 • #123: Câu thông2021-02-09 16:39
 • #124: Chuyện nên làm2021-02-09 16:39
 • #125: Chuyên nghiệp Thợ Săn2021-02-09 16:39
 • #126: Trông mong lấy trông mong2021-02-09 16:39
 • #127: Nắm tay2021-02-09 16:39
 • #128: Văn minh2021-02-09 16:39
 • #129: Không có nhược điểm2021-02-09 16:39
 • #130: Vấn đề này rất phức tạp2021-02-09 16:40
 • #131: Ta đói bụng à2021-02-09 16:40
 • #132: Tiệc2021-02-09 16:40
 • #133: Nhất đẳng Công2021-02-09 16:40
 • #134: Có ta!2021-02-09 16:40
 • #135: Giao lưu2021-02-09 16:40
 • #136: Một bước thiên niên kỷ2021-02-09 16:41
 • #137: Tương lai đã tới2021-02-09 16:41
 • #138: Đã sớm sáng tỏ2021-02-09 16:41
 • #139: Nhiều năm tĩnh hảo2021-02-09 16:41
 • #140: Cái gì quan hệ?2021-02-09 16:41
 • #141: Gặp nhau không nói gì2021-02-09 16:41
 • #142: Năm nay mười chín2021-02-09 16:41
 • #143: Trợ công2021-02-09 16:41
 • #144: Cảnh vệ thành viên2021-02-09 16:42
 • #145: Số lượng vừa phải, một chút .2021-02-09 16:42
 • #146: Có thể hảo sao2021-02-09 16:42
 • #147: Người ngoài hành tinh sinh hoạt hằng ngày2021-02-09 16:42
 • #148: Thông báo2021-02-09 16:42
 • #149: Thụ huân nghi thức2021-02-09 16:43
 • #150: Đại cục đã định2021-02-09 16:43
 • #151: Ta có thể đi2021-02-09 16:43
 • #152: Đào chân tường2021-02-09 16:43
 • #153: Phát triển rất nhanh2021-02-09 16:43
 • #154: Hậu sự2021-02-09 16:43
 • #155: Bước ngoặt2021-02-09 16:44
 • #156: Diêm Vương Tinh kế hoạch2021-02-09 16:44
 • #157: Vĩ độ2021-02-09 16:44
 • #158: Không thể trả lời2021-02-09 16:44
 • #159: Phá giáp chuyên dụng2021-02-09 16:44
 • #160: Liền hỏi ngươi có sợ không2021-02-09 16:44
 • #161: Quả nhiên không phải người2021-02-09 16:44
 • #162: Rời núi2021-02-09 16:44
 • #163: Vào thành2021-02-09 16:44
 • #164: Vây2021-02-09 16:45
 • #165: Bạo phát giá lớn2021-02-09 16:45
 • #166: Rút lui2021-02-09 16:45
 • #167: Tổng kết2021-02-09 16:45
 • #168: Quyết thắng cơ hội2021-02-09 16:45
 • #169: Hiện tại không được2021-02-09 16:45
 • #170: Dễ như trở bàn tay2021-02-09 16:45
 • #171: Cũng không thể thuận buồm xuôi gió2021-02-09 16:45
 • #172: chạy nước rút2021-02-09 16:46
 • #173: Đã chết chính là chết đói2021-02-09 16:46
 • #174: Xuất chuyện gì2021-02-09 16:46
 • #175: Trung y2021-02-09 16:46
 • #176: Hoàn toàn hiếu kỳ2021-02-09 16:46
 • #177: Danh gia2021-02-09 16:46
 • #178: Xuống dốc2021-02-09 16:46
 • #179: Sư phụ2021-02-09 16:46
 • #180: Quyết định biện pháp2021-02-09 16:47
 • #181: Ngày tốt lành2021-02-09 16:47
 • #182: Cũng không đều là tốt đẹp2021-02-09 16:47
 • #183: Ác2021-02-09 16:47
 • #184: Khắc tinh2021-02-09 16:47
 • #185: Rượu thuốc lá không phân biệt2021-02-09 16:47
 • #186: Điều ước2021-02-09 16:47
 • #187: Quyền2021-02-09 16:47
 • #188: Tinh Hỏa hành động2021-02-09 16:48
 • #189: Nữ đại 3000 có thể tu tiên2021-02-09 16:48
 • #190: Quân viễn chinh2021-02-09 16:48
 • #191: Mất đi thiên không2021-02-09 16:48
 • #192: Rất nguy hiểm cái loại kia2021-02-09 16:48
 • #193: Thanh Ngọc Án. Nguyên tịch2021-02-09 16:48
 • #194: Nhân loại tối cường âm2021-02-09 16:49
 • #195: Hào tình vạn trượng2021-02-09 16:49
 • #196: Óng ánh văn minh2021-02-09 16:49
 • #197: Người tu tiên2021-02-09 16:49
 • #198: Theo đuôi2021-02-09 16:49
 • #199: 95 chí tôn2021-02-09 16:49
 • tan-the-chi-cuoi-cung-chien-tranh-chuong-0200.mp32021-02-09 16:49
 • #201: Chính mình phụ trách2021-02-09 16:49
 • #202: Lôi khu2021-02-09 16:49
 • #203: Uy lực liền chân lý2021-02-09 16:50
 • #204: Vô cùng kiên cố2021-02-09 16:50
 • #205: Nhược điểm2021-02-09 16:50
 • #206: Cận chiến mới là vương đạo2021-02-09 16:50
 • #207: Cho cái thuận tiện2021-02-09 16:50
 • #208: Vũ khí thí nghiệm trận2021-02-09 16:50
 • #209: Tướng ở bên ngoài2021-02-09 16:50
 • #210: Ngươi có ý kiến gì không2021-02-09 16:50
 • #211: Nhân viên cấu thành2021-02-09 16:51
 • #212: Ưu tú2021-02-09 16:51
 • #213: Thành viên tổ chức2021-02-09 16:51
 • #214: Biên nhi tâm sự2021-02-09 16:51
 • #215: Vượt qua không gian cùng thời gian2021-02-09 16:51
 • #216: Xuất ngoại2021-02-09 16:51
 • #217: Loạn giống như bộc phát2021-02-09 16:52
 • #218: Trật tự tan vỡ2021-02-09 16:52
 • #219: Bộ bắt được2021-02-09 16:52
 • #220: Đạo tặc2021-02-09 16:52
 • #221: Không có năng lực2021-02-09 16:52
 • #222: Chướng ngại vật trên đường2021-02-09 16:52
 • #223: Còn không mau chạy2021-02-09 16:53
 • #224: Chiếm núi làm vua2021-02-09 16:53
 • #225: Tổn thương tự tôn2021-02-09 16:53
 • #226: Chúng ta đàm phán2021-02-09 16:53
 • #227: Tri kỷ2021-02-09 16:53
 • #228: Cho phép cất cánh tự mình2021-02-09 16:53
 • #229: Này không khoa học2021-02-09 16:53
 • #230: Này không hợp lý2021-02-09 16:53
 • #231: Đệ 1 lần trúng đạn2021-02-09 16:54
 • #232: Chủ lực đại ca2021-02-09 16:54
 • #233: Thu thần thông a2021-02-09 16:54
 • #234: Thiên tuyển chi địa2021-02-09 16:54
 • #235: Thế ngoại đào nguyên2021-02-09 16:54
 • #236: Đến từ thiên không sợ hãi2021-02-09 16:54
 • #237: Làm một chút cái gì2021-02-09 16:54
 • #238: Ý nghĩa ở đâu2021-02-09 16:55
 • #239: Cho cái lý do2021-02-09 16:55
 • #240: Biên không nổi nữa2021-02-09 16:55
 • #241: Tân quái vật2021-02-09 16:55
 • #242: Thí nghiệm trận2021-02-09 16:55
 • #243: Đuổi tận giết tuyệt2021-02-09 16:56
 • #244: Đừng quay đầu2021-02-09 16:56
 • #245: Một kiếm từng đương trăm vạn sư2021-02-09 16:56
 • #246: Tân lộ tuyến2021-02-09 16:56
 • #247: Này tình huống như thế nào2021-02-09 16:56
 • #248: Loạn chiến2021-02-09 16:56
 • #249: Tù binh đãi ngộ2021-02-09 16:56
 • #250: Chiến thuật xen kẽ2021-02-09 16:56
 • #251: Nộp vũ khí đầu hàng không giết2021-02-09 16:57
 • #252: Shepherd (chó vàng lớn)2021-02-09 16:57
 • #253: Hoàn mỹ2021-02-09 16:57
 • #254: Mạnh miệng2021-02-09 16:57
 • #255: Cẩu tử nói cũng đúng2021-02-09 16:57
 • #256: Thanh Sơn khắp nơi vùi trung cốt2021-02-09 16:57
 • #257: Chiến tranh áo nghĩa2021-02-09 16:58
 • #258: 0 năm giết2021-02-09 16:58
 • #259: Dây dưa2021-02-09 16:58
 • #260: Hỏa thiêu liên doanh2021-02-09 16:58
 • #261: Khiếp sợ2021-02-09 16:58
 • #262: Chiến tranh kỳ quan2021-02-09 16:58
 • #263: Còn không mau đi2021-02-09 16:58
 • #264: Mục tiêu đạt thành2021-02-09 16:58
 • #265: Trời giáng chính nghĩa2021-02-09 16:59
 • #266: Thần binh2021-02-09 16:59
 • #267: Kỳ tích2021-02-09 16:59
 • #268: Không 1 dạng2021-02-09 17:00
 • #269: Thiếu lương thực2021-02-09 17:00
 • #270: Cảnh cáo2021-02-09 17:00
 • #271: Sai lầm2021-02-09 17:00
 • #272: Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước2021-02-09 17:00
 • #273: Không phải là biện pháp biện pháp2021-02-09 17:00
 • #274: Chúng Tinh Phủng Nguyệt2021-02-09 17:00
 • #275: Chém đầu chiến thuật2021-02-09 17:01
 • #276: Nã pháo2021-02-09 17:01
 • #277: Đại thắng2021-02-09 17:01
 • #278: Ngày mai xuất phát2021-02-09 17:01
 • #279: Trùng quần2021-02-09 17:01
 • #280: Khốn cục2021-02-09 17:02
 • #281: Sinh mệnh2021-02-09 17:02
 • #282: Đế Quốc bãi tha ma2021-02-09 17:02
 • #283: Phá cục2021-02-09 17:02
 • #284: Thay đổi cục diện2021-02-09 17:02
 • #285: Có thể tu2021-02-09 17:03
 • #286: Không có lựa chọn nào khác2021-02-09 17:03
 • #287: Hoan nghênh đi đến âm phủ2021-02-09 17:03
 • #288: Tận thế biến chứng2021-02-09 17:03
 • #289: Cho ta đón lấy biên2021-02-09 17:03
 • #290: Hỗ bang hỗ trợ2021-02-09 17:04
 • #291: Ngang nhau nguyên tắc2021-02-09 17:04
 • #292: Microwave2021-02-09 17:04
 • #293: Bên trong cái2021-02-09 17:04
 • #294: Bằng cái gì được rồi2021-02-09 17:04
 • #295: Bá đạo2021-02-09 17:04
 • #296: Phát triển2021-02-09 17:05
 • #297: Không người cơ2021-02-09 17:05
 • #298: Trao đổi2021-02-09 17:05
 • #299: Kỹ thuật phong tỏa2021-02-09 17:05
 • #300: Thâm tàng bất lộ là cao nhân2021-02-09 17:05
 • #301: Thành giao2021-02-09 17:05
 • #302: Luôn là sáo lộ đắc nhân tâm2021-02-09 17:06
 • #303: Hâm mộ ghen ghét hận2021-02-09 17:06
 • #304: Sao có thể như vậy2021-02-09 17:06
 • #305: Đám ô hợp2021-02-09 17:06
 • #306: Nói a2021-02-09 17:06
 • #307: Tư duy sai biệt2021-02-09 17:07
 • #308: Chân Thần người cũng2021-02-09 17:07
 • #309: Nói hòa bình2021-02-09 17:07
 • #310: Bởi vì ta hội dùng2021-02-09 17:07
 • #311: Linh hồn Tam Liên2021-02-09 17:07
 • #312: Đây là đầu hàng2021-02-09 17:08
 • #313: Thần kỳ công phu2021-02-09 17:08
 • #314: Công phu thiên đoàn2021-02-09 17:08
 • #315: Thu đồ đệ2021-02-09 17:08
 • #316: Hảo phiên dịch2021-02-09 17:08
 • #317: Tin tức không đối xứng2021-02-09 17:09
 • #318: Bước vào Thời Đại Mới2021-02-09 17:09
 • #319: Có người tới2021-02-09 17:09
 • #320: Nhân tài2021-02-09 17:09
 • #321: Tỉnh táo tương tích2021-02-09 17:09
 • #322: Thái Dương Hệ phòng ngự công ty2021-02-09 17:09
 • #323: Có hậu đài2021-02-09 17:10
 • #324: Mang cái mũ2021-02-09 17:10
 • #325: Trả thù2021-02-09 17:10
 • #326: Cần phải trải qua quá trình2021-02-09 17:10
 • #327: Viễn lự2021-02-09 17:11
 • #328: Lure quái2021-02-09 17:11
 • #329: Cùng đi2021-02-09 17:11
 • #330: Thăng cấp bản2021-02-09 17:11
 • #331: Gần lo2021-02-09 17:11
 • #332: Địa lý đui mù2021-02-09 17:12
 • #333: Địa lôi2021-02-09 17:12
 • #334: Súng Thần Công Dương2021-02-09 17:12
 • #335: Truyền thuyết2021-02-09 17:12
 • #336: Lược qua2021-02-09 17:12
 • #337: Lực ảnh hưởng2021-02-09 17:12
 • #338: Đi ngang2021-02-09 17:12
 • #339: Kỳ tích2021-02-09 17:12
 • #340: Hiển lộ chân dung2021-02-09 17:12
 • #341: Đặc thù rõ ràng2021-02-09 17:13
 • #342: Phát sinh ra cái gì2021-02-09 17:13
 • #343: Nói rõ ngọn ngành2021-02-09 17:13
 • #344: Có hạn hợp tác2021-02-09 17:13
 • #345: Đường biển2021-02-09 17:13
 • #346: Say tàu2021-02-09 17:13
 • #347: Tiếng lòng2021-02-09 17:13
 • #348: Này là một chuyện2021-02-09 17:13
 • #349: Ý kiến nhất trí2021-02-09 17:14
 • #350: Tất yếu trước khi chiến đấu chuẩn bị2021-02-09 17:14
 • #351: Còn là công phu2021-02-09 17:14
 • #352: Đây là cường địch2021-02-09 17:14
 • #353: Tình huống chồng chất2021-02-09 17:14
 • #354: Trời đã sáng2021-02-09 17:14
 • #355: Lão Thương, Lão Thương.2021-02-09 17:14
 • #356: Mạch xung đạn2021-02-09 17:15
 • #357: Hợp tác khăng khít2021-02-09 17:15
 • #358: Không tiếng động ngôn ngữ2021-02-09 17:15
 • #359: Động não2021-02-09 17:15
 • #360: Ma chưởng2021-02-09 17:15
 • #361: Chương 362 nửa bến đò mà kích2021-02-09 17:15
 • #362: Phản công2021-02-09 17:15
 • #363: Sinh tồn chi đạo2021-02-09 17:15
 • #364: Khôi phục thông tin2021-02-09 17:15
 • #365: Xe2021-02-09 17:16
 • #366: Quân đội bạn2021-02-09 17:16
 • #367: Thiên Sứ điên sói2021-02-09 17:16
 • #368: Đội trưởng2021-02-09 17:16
 • #369: Nghi thức cảm giác2021-02-09 17:16
 • #370: Trà đạo2021-02-09 17:16
 • #371: Tin tức xấu hòa hảo tin tức2021-02-09 17:16
 • #372: Thương nghiệp cơ mật2021-02-09 17:17
 • #373: Hiệp đồng tác chiến2021-02-09 17:17
 • #374: Chủ đạo2021-02-09 17:17
 • #375: Ôm2021-02-09 17:17
 • #376: Đánh lén lưu2021-02-09 17:17
 • #377: Duy 1 khuyết điểm2021-02-09 17:17
 • #378: Người nào2021-02-09 17:17
 • #379: Phong cách khác nhau2021-02-09 17:17
 • #380: Gây sự2021-02-09 17:18
 • #381: Tướng quân2021-02-09 17:18
 • #382: Buổi tối ăn thịt2021-02-09 17:18
 • #383: Gợi ý2021-02-09 17:18
 • #384: Liên hệ2021-02-09 17:18
 • #385: Định vị2021-02-09 17:18
 • #386: Di động2021-02-09 17:19
 • #387: Thế ngoại đào nguyên2021-02-09 17:19
 • #388: Mệnh lệnh thứ nhất2021-02-09 17:19
 • #389: Địch nhân ở chỗ nào2021-02-09 17:19
 • #390: Điều tra ý nghĩa2021-02-09 17:19
 • #391: Rãnh trời2021-02-09 17:19
 • #392: Lão Binh cao2021-02-09 17:19
 • #393: Nơi này là tiền tuyến2021-02-09 17:19
 • #394: Gần trong gang tấc2021-02-09 17:19
 • #395: Thành Môn Thất Hỏa2021-02-09 17:20
 • #396: Qua sông2021-02-09 17:20
 • #397: Không người tiểu binh hệ thống2021-02-09 17:20
 • #398: ban đêm thật là loạn2021-02-09 17:20
 • #399: Không thể lạc quan2021-02-09 17:20
 • #400: Âm hồn bất tán2021-02-09 17:20
 • #401: Vòng phục kích2021-02-09 17:20
 • #402: Chuyện xấu2021-02-09 17:20
 • #403: Giá trị chỗ2021-02-09 17:21
 • #404: Tựa như một cái Quả táo2021-02-09 17:21
 • #405: Ngươi là quái vật gì2021-02-09 17:21
 • #406: Đáng chết2021-02-09 17:21
 • #407: Công nghiệp cơ sở2021-02-09 17:22
 • #408: Thiên lý nan dung2021-02-09 17:22
 • #409: Hết thảy bình thường2021-02-09 17:22
 • #410: Không cách nào tránh khỏi2021-02-09 17:22
 • #411: Đột kích xe2021-02-09 17:22
 • #412: Hỏa lực đan xen2021-02-09 17:22
 • #413: Không thể làm gì2021-02-09 17:23
 • #414: Chỉ cầu sống tạm hậu thế2021-02-09 17:23
 • #415: Hắc Ma quỷ2021-02-09 17:23
 • #416: Quanh co công kích2021-02-09 17:23
 • #417: Kỳ quan đại phần thưởng2021-02-09 17:23
 • #418: Mua treo à2021-02-09 17:23
 • #419: Tin tức tốt cùng tin tức xấu2021-02-09 17:23
 • #420: Thiên Vương Tinh binh sĩ2021-02-09 17:23
 • #421: Trọng điểm mục tiêu2021-02-09 17:24
 • #422: Đường đường chi sư2021-02-09 17:24
 • #423: Tái hiện nhân gian2021-02-09 17:24
 • #424: Gì về phần này2021-02-09 17:24
 • #425: Cũng không thấy nữa2021-02-09 17:24
 • #426: Giành giật từng giây2021-02-09 17:24
 • #427: Bạo Phong nhãn2021-02-09 17:24
 • #428: Dẫn bạo điểm2021-02-09 17:24
 • #429: Gần nhìn năm đối với phụ trọng luân2021-02-09 17:25
 • #430: Lấy máu chiến thuật2021-02-09 17:25
 • #431: Cấm kỵ2021-02-09 17:25
 • #432: Nghịch biện2021-02-09 17:25
 • #433: So với phản đồ càng ác liệt2021-02-09 17:25
 • #434: Sau lưng hai mặt đại kỳ2021-02-09 17:25
 • #435: Tất cả đánh tất cả2021-02-09 17:25
 • #436: Tấn công địch tất cứu2021-02-09 17:26
 • #437: Chắn họng pháo2021-02-09 17:26
 • #438: Lịch sử tính gặp mặt2021-02-09 17:26
 • #439: Như thế nào như vậy2021-02-09 17:26
 • #440: Đồng hương2021-02-09 17:26
 • #441: Không phải là không chịu ngồi yên2021-02-09 17:26
 • #442: Thiên Sứ Hạt Giống2021-02-09 17:26
 • #443: Sát khí nặng nề2021-02-09 17:26
 • #444: Tâm lý Âm Ảnh2021-02-09 17:27
 • #445: Khoe khoang2021-02-09 17:27
 • #446: Thần chi tay phải2021-02-09 17:27
 • #447: Họa thủy đông dẫn2021-02-09 17:27
 • #448: Tối cao cảnh giới2021-02-09 17:27
 • #449: Mãnh Hổ Lữ hiểu rõ một chút2021-02-09 17:27
 • #450: Đánh lén ban đêm2021-02-09 17:27
 • #451: Cấu kết2021-02-09 17:27
 • #452: Đã ẩn tàng cái gì2021-02-09 17:27
 • #453: Bí mật2021-02-09 17:28
 • #454: Không có cái gì2021-02-09 17:28
 • #455: Am hiểu2021-02-09 17:28
 • #456: Satan lệnh tập kết2021-02-09 17:29
 • #457: Vườn bách thú2021-02-09 17:29
 • #458: Toán một quẻ2021-02-09 17:29
 • #459: Vương không lưu hành2021-02-09 17:29
 • #460: Hiếm thấy2021-02-09 17:29
 • #461: Đồ thượng tác nghiệp2021-02-09 17:29
 • #462: Không thể nói lý2021-02-09 17:29
 • #463: Tiến công Satan2021-02-09 17:29
 • #464: Không còn lời để nói2021-02-09 17:29
 • #465: Hồ mặt2021-02-09 17:30
 • #466: Chặn cửa2021-02-09 17:30
 • #467: Không nhận ra2021-02-09 17:30
 • #468: Thiết cầu2021-02-09 17:30
 • #469: Dùng đao giải quyết2021-02-09 17:30
 • #470: Lure quái2021-02-09 17:30
 • #471: Ai cầm dải lụa màu trên không vũ2021-02-09 17:31
 • #472: Độn2021-02-09 17:31
 • #473: Hợp tác2021-02-09 17:31
 • #474: Phóng thích2021-02-09 17:31
 • #475: Cực độ chăm chú2021-02-09 17:31
 • #476: Đoạn2021-02-09 17:31
 • #477: chiến thuật hạch tâm2021-02-09 17:32
 • #478: Khủng hoảng2021-02-09 17:32
 • #479: Giá trị2021-02-09 17:32
 • #480: Đại cục đã định2021-02-09 17:32
 • #481: Phương án giải quyết2021-02-09 17:32
 • #482: Lục chiến chi vương2021-02-09 17:32
 • #483: Chiến thuật đại sư2021-02-09 17:32
 • #484: Satan thị trấn nhỏ2021-02-09 17:33
 • #485: Pháo sửa thương2021-02-09 17:33
 • #486: Gân gà2021-02-09 17:33
 • #487: Nội bộ cạnh tranh2021-02-09 17:33
 • #488: Người rất trọng yếu2021-02-09 17:33
 • #489: thật sự rất phức tạp2021-02-09 17:33
 • #490: Không đáng hâm mộ2021-02-09 17:33
 • #491: Văn minh độc dược2021-02-09 17:34
 • #492: May mắn ngôi sao2021-02-09 17:34
 • #493: Kỳ tích2021-02-09 17:34
 • #494: Lạc quan2021-02-09 17:34
 • #495: Cuối cùng vẫn còn thất vọng2021-02-09 17:34
 • #496: Đông Hành thuận lợi2021-02-09 17:34
 • #497: Thân hữu đoàn2021-02-09 17:34
 • #498: Nhao nhao hỗn loạn2021-02-09 17:34
 • #499: Lợi khí2021-02-09 17:34
 • #500: Điều tra tất yếu2021-02-09 17:35
 • #501: Ta mặc kệ hắn là ai2021-02-09 17:35
 • #502: Hâm mộ ghen ghét hận2021-02-09 17:35
 • #503: Mau vào mau ra2021-02-09 17:35
 • #504: Nhân quả luật vũ khí2021-02-09 17:35
 • #505: Học một khóa2021-02-09 17:35
 • #506: Điểm cống hiến2021-02-09 17:35
 • #507: Thổ hào2021-02-09 17:36
 • #508: Tao thao tác2021-02-09 17:36
 • #509: Nhân loại tối cường2021-02-09 17:36
 • #510: Lôi kéo thất bại2021-02-09 17:36
 • #511: Tam cự đầu2021-02-09 17:36
 • #512: Phong quang một chút2021-02-09 17:36
 • #513: Ngưng tụ ý chí2021-02-09 17:36
 • #514: Chế độ2021-02-09 17:36
 • #515: Mục tiêu nhất trí2021-02-09 17:36
 • #516: Liền giống như nằm mơ2021-02-09 17:37
 • #517: Gió lớn cạo tới2021-02-09 17:37
 • #518: Buôn bán vũ khí tham vọng2021-02-09 17:37
 • #519: Chênh lệch2021-02-09 17:37
 • #520: Dị đoan2021-02-09 17:37
 • #521: Tan vỡ2021-02-09 17:37
 • #522: Lễ hạ tại người2021-02-09 17:37
 • #523: Đây mới gọi là tặng lễ2021-02-09 17:37
 • #524: Thỉnh cầu2021-02-09 17:38
 • #525: Có độc Hạt Giống2021-02-09 17:38
 • #526: Phao cấp cứu2021-02-09 17:38
 • #527: Mười năm2021-02-09 17:38
 • #528: Không có người nào là đơn giản2021-02-09 17:38
 • #529: Nhân vật sắm vai2021-02-09 17:38
 • #530: Vạn dặm xa2021-02-09 17:38
 • #531: Thế giới rất nhỏ2021-02-09 17:38
 • #532: Không phải là không muốn2021-02-09 17:39
 • #533: Tình hình trong nước bất đồng2021-02-09 17:39
 • #534: Lập tức xuất phát2021-02-09 17:39
 • #535: Chú ý giữ bí mật2021-02-09 17:39
 • #536: Không đủ rung động2021-02-09 17:39
 • #537: Chân lý phạm vi2021-02-09 17:39
 • #538: Thực mỏ quạ đen2021-02-09 17:39
 • #539: Lý giải lý giải2021-02-09 17:39
 • #540: Đồng hành là oan gia2021-02-09 17:40
 • #541: Không có phản ứng2021-02-09 17:40
 • #542: Trộm hỏa người2021-02-09 17:40
 • #543: Tự do công kích2021-02-09 17:40
 • #544: Mộc mạc chân lý2021-02-09 17:40
 • #545: Sát cơ2021-02-09 17:40
 • #546: Có một số việc2021-02-09 17:41
 • #547: Quấy nhiễu2021-02-09 17:41
 • #548: Chuyển tiến như gió2021-02-09 17:41
 • #549: Ân oán tình cừu2021-02-09 17:41
 • #550: Xấu nhất chuẩn bị2021-02-09 17:41
 • #551: Bay qua2021-02-09 17:41
 • #552: Hoàng Tước2021-02-09 17:42
 • #553: Chiến lược trọng tâm2021-02-09 17:42
 • #554: Chính diện vừa2021-02-09 17:43
 • #555: Hai phát đạn tín hiệu2021-02-09 17:43
 • #556: Chiến trường thực thì giám sát và điều khiển2021-02-09 17:43
 • #557: Nước2021-02-09 17:43
 • #558: Sắt thép trùng kích2021-02-09 17:44
 • #559: Chiến đấu trên đường phố2021-02-09 17:44
 • #560: Đòn sát thủ2021-02-09 17:44
 • #561: Phản ứng dây chuyền2021-02-09 17:44
 • #562: Cuối cùng vinh quang2021-02-09 17:44
 • #563: Phong thủy luân chuyển2021-02-09 17:45
 • #564: Tận dụng thời cơ2021-02-09 17:45
 • #565: Tự hủy2021-02-09 17:45
 • #566: Đây mới là cao thủ2021-02-09 17:45
 • #567: Không thể thừa nhận trọng2021-02-09 17:46
 • #568: Không phải là bằng hữu2021-02-09 17:46
 • #569: Nói lý tưởng2021-02-09 17:46
 • #570: Quên2021-02-09 17:46
 • #571: Tất nhận kia trọng2021-02-09 17:47
 • #572: Không cần giải thích2021-02-09 17:47
 • #573: Chúng ta2021-02-09 17:47
 • #574: Thống khổ2021-02-09 17:47
 • #575: Muốn chết không xong2021-02-09 17:48
 • #576: Phượng hoàng niết bàn2021-02-09 17:48
 • #577: Khá tốt2021-02-09 17:48
 • #578: Khẩu hiệu2021-02-09 17:48
 • #579: Súng Thần đã chết tại thương hạ2021-02-09 17:48
 • #580: Tạo thần2021-02-09 17:49
 • #581: Có thể thực hiện2021-02-09 17:49
 • #582: Độ tín nhiệm2021-02-09 17:49
 • #583: Lần thứ hai tiến công2021-02-09 17:49
 • #584: Kiểm tra sức khoẻ2021-02-09 17:50
 • #585: Được ăn cả ngã về không2021-02-09 17:50
 • #586: Đồng quy vu tận2021-02-09 17:50
 • #587: Cuối cùng đánh một trận2021-02-09 17:51
 • #588: Hoa rơi2021-02-09 17:51
 • #589: Xinh đẹp nhà hàng2021-02-09 17:51
 • #590: Mặc giáp2021-02-09 17:51
 • #591: Đạn đạo của ta2021-02-09 17:51
 • #592: Tiến lên, Thiên Vương Tinh!2021-02-09 17:51
 • #593: Nước Nga cánh quân2021-02-09 17:51
 • #594: Lịch sử tính gặp mặt2021-02-09 17:52
 • #595: Hữu cơ có thể thừa lúc2021-02-09 17:52
 • #596: Hoa hồng khai mở2021-02-09 17:52
 • #597: Tôn nghiêm cùng hi vọng2021-02-09 17:52
 • #598: Bán đứng2021-02-09 17:52
 • #599: Cạm bẫy2021-02-09 17:52
 • #600: Năm người tổ2021-02-09 17:52
 • #601: Giả tạo cảm giác an toàn2021-02-09 17:53
 • #602: Duệ không thể đỡ2021-02-09 17:53
 • #603: Tham chiến2021-02-09 17:53
 • #604: Công tâm2021-02-09 17:53
 • #605: Bỏ gian tà theo chính nghĩa2021-02-09 17:53
 • #606: Phá cửa2021-02-09 17:53
 • #607: Đoạt phách2021-02-09 17:53
 • #608: Tồi Phong2021-02-09 17:54
 • #609: Tri thức lực lượng2021-02-09 17:54
 • #610: Tiếng chuông2021-02-09 17:54
 • #611: Nhìn lên rất khốc2021-02-09 17:54
 • #612: Tựa như thần 1 dạng2021-02-09 17:54
 • #613: Hi sinh ý nghĩa2021-02-09 17:54
 • #614: 1 cắt nỗ lực hồi báo2021-02-09 17:54
 • #615: Kết thúc2021-02-09 17:55
 • #616: Đi lên cũng khó khăn2021-02-09 17:55
 • #617: Thành lũy cuối cùng2021-02-09 17:55
 • #618: Tận thế cảnh tượng2021-02-09 17:55
 • #619: Thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị2021-02-09 17:55
 • #620: Như vậy buồn cười2021-02-09 17:55
 • #621: Nhân loại chi quang2021-02-09 17:55
 • #622: Thở dốc cơ hội2021-02-09 17:56
 • #623: Đại cục làm trọng2021-02-09 17:56
 • #624: Rất đơn giản2021-02-09 17:56
 • #625: Hồi âm2021-02-09 17:56
 • #626: Lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc2021-02-09 17:56
 • #627: Nhân cách phân liệt2021-02-09 17:56
 • #628: Muốn chết phải không2021-02-09 17:56
 • #629: Mẫu hạm hàng lâm2021-02-09 17:57
 • #630: Nói ra kế hoạch của ngươi2021-02-09 17:57
 • #631: Chênh lệch chỗ2021-02-09 17:57
 • #632: Hướng ngươi gửi lời chào2021-02-09 17:57
 • #633: Cấm rời đi2021-02-09 17:57
 • #634: Thời đại2021-02-09 17:57
 • #635: Kỵ binh Kim Qua2021-02-09 17:58
 • #636: Đất dụng võ2021-02-09 17:58
 • #637: Sinh sôi không ngừng2021-02-09 17:58
 • #638: Tiến lên2021-02-09 17:58
 • #639: Không trọng yếu góc hẻo lánh2021-02-09 17:58
 • #640: Chân chính khảo nghiệm2021-02-09 17:58
 • #641: Giáp quang ngày xưa kim lân khai mở2021-02-09 17:58
 • #642: Chôn vùi2021-02-09 17:59
 • #643: Bao phủ2021-02-09 17:59
 • #644: Sợ hãi2021-02-09 17:59
 • #645: Đứng2021-02-09 17:59
 • #646: Thần phục2021-02-09 17:59
 • #647: Ta thần a2021-02-09 17:59
 • #648: Này cũng không chết2021-02-09 18:00
 • #649: Vừa mới bắt đầu2021-02-09 18:00
 • #650: Nắp giếng kế hoạch2021-02-09 18:00
 • #651: Hẳn là ưu nhã2021-02-09 18:00
 • #652: Tiết Định Ngạc mèo2021-02-09 18:00
 • #653: Lần đầu tiên2021-02-09 18:00
 • #654: Thi biến2021-02-09 18:00
 • #655: Không đồng nhất2021-02-09 18:01
 • #656: Dẫn đường2021-02-09 18:01
 • #657: Súng Thần tôn nghiêm2021-02-09 18:01
 • #658: Chuẩn bị chiến đấu2021-02-09 18:01
 • #659: Ba phát2021-02-09 18:01
 • #660: Cố gắng lên2021-02-09 18:01
 • #661: Kiêng kị2021-02-09 18:02
 • #662: Không trang sẽ chết2021-02-09 18:02
 • #663: Yêu nhau đối với giết2021-02-09 18:02
 • #664: Vừa đúng2021-02-09 18:02
 • #665: Chính xác khống chế2021-02-09 18:02
 • #666: Chính xác khống chế2021-02-09 18:03
 • #667: Đường đường chi sư2021-02-09 18:03
 • #668: Binh giải2021-02-09 18:03
 • #669: Một kiếm2021-02-09 18:03
 • #670: Lần thứ tư khảo thí2021-02-09 18:03
 • #671: Phải có ánh sáng2021-02-09 18:03
 • #672: Bước ngoặt2021-02-09 18:03
 • #673: Hồng ngọc bí mật2021-02-09 18:04
 • #674: quang đi đâu vậy2021-02-09 18:04
 • #675: Logic2021-02-09 18:04
 • #676: Nhận thức độ lệch2021-02-09 18:04
 • #677: Bắt2021-02-09 18:04
 • #678: Trực diện tương đối2021-02-09 18:04
 • #679: Lớn nhất thành tựu2021-02-09 18:05
 • #680: Đàm phán2021-02-09 18:05
 • #681: Học cái xấu rất dễ dàng2021-02-09 18:05
 • #682: Thuyền cứu nạn hiện thế2021-02-09 18:05
 • #683: Quá trò đùa2021-02-09 18:05
 • #684: Người bảo vệ2021-02-09 18:06
 • #685: Thỉnh rõ ràng vấn đề2021-02-09 18:06
 • #686: Thời đại thay đổi2021-02-09 18:06
 • #687: Xâm nhập hang hổ2021-02-09 18:06
 • #688: Chỉ nhìn lấy2021-02-09 18:06
 • #689: Kêu rên2021-02-09 18:07
 • #690: Chớp mắt tức thì2021-02-09 18:07
 • #691: Thoát đi Thái Dương Hệ2021-02-09 18:07
 • #692: Chiến đấu hoàn toàn thể2021-02-09 18:07
 • #693: Chung cực ác mộng2021-02-09 18:07
 • #694: Chung cực Chiến Sĩ2021-02-09 18:07
 • #695: Tử vong cấm khu2021-02-09 18:08
 • #696: Khó khăn lựa chọn2021-02-09 18:08
 • #697: Tư cách vấn đề2021-02-09 18:08
 • #698: Song hùng2021-02-09 18:08
 • #699: Động Trung Nhật Nguyệt trưởng2021-02-09 18:08
 • #700: Cúi chào2021-02-09 18:08
 • #701: Không hơn2021-02-09 18:09
 • #702: Thần Châu tam kiệt2021-02-09 18:09
 • #703: Phép ẩn dụ2021-02-09 18:09
 • #704: Hành tẩu ở trong bóng tối2021-02-09 18:09
 • #705: Câu đố2021-02-09 18:09
 • #706: Nguyên động lực2021-02-09 18:09
 • #707: Nguyên sinh văn minh2021-02-09 18:10
 • #708: Vinh hạnh2021-02-09 18:10
 • #709: Chương 713 Cuối2021-02-09 18:10

Related posts

Thánh Đạo Phần Mềm Hack

TiKay

Kiểm Bảo

TiKay

Ta Ở Tōkyō Sáng Tạo Đô Thị Truyền Thuyết

TiKay

Ngọt Khắc Vào Tim

TiKay

Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

TiKay

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

TiKay

Leave a Reply