Đô Thị

Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh

Người ngoài hành tinh mang theo địch ý hàng lâm.

Đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại nhỏ yếu giống như là kiến hôi.

Cho nên đây là tận thế, chân chính tận thế.

Thế nhưng có xâm lấn liền có phản kháng.

Đối với có ít người mà nói đây không phải tận thế, đây là chiến tranh.

Cho nên đây là chiến tranh.

Chân chính chiến tranh!

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Như Thủy Ý
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Đô Thị Ta Chính Là Nam Thần

TiKay

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

TiKay

Thần Cấp Thăng Cấp Trong Nháy Mắt Mãn Cấp

TiKay

Tối Cường Hố Hàng Học Sinh

TiKay

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

TiKay

Nghe Nói Ta Sau Khi Chết Siêu Hung

TiKay

Leave a Reply