Cổ ĐạiĐam MỹHuyền HuyễnXuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Phúc hắc bình tĩnh vặn vẹo biến thái công x Khổ bức kiên định yếu đuối thụ

*Phúc hắc: giảo hoạt, gian xảo, nham hiểm

Tần Khai Dịch không nghĩ tới một ngày mình lại có thể xuyên vào chính trong tiểu thuyết của mình nên tỏ ra áp lực khá lớn.

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực phi thường lớn.

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, lại phải dẫn dắt nội dung tiểu thuyết theo đúng hướng, Tần Khai Dịch tỏ vẻ mình không bao giờ muốn viết tiểu thuyết nữa.

Tần Khai Dịch: “Đậu xanh, đã xuyên thành nhân vật phản diện mà còn phải đi theo nội dung thì coi như xong đi. Thẩm Phi Tiếu, đậu xanh nhà ngươi có thể từ trên người của ta xuống không không không?”

Thẩm Phi Tiếu: “Sư huynh, ta không muốn.”

Nguồn : tanphanhansac.wordpress.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tây Tử Tự
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0001.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0002.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0003.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0004.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0005.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0006.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0007.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0008.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0009.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0010.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0011.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0012.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0013.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0014.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0015.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0016.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0017.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0018.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0019.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0020.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0021.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0022.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0023.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0024.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0025.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0026.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0027.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0028.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0029.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0030.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0031.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0032.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0033.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0034.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0035.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0036.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0037.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0038.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0039.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0040.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0041.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0042.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0043.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0044.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0045.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0046.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0047.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0048.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0049.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0050.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0051.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0052.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0053.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0054.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0055.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0056.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0057.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0058.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0059.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0060.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0061.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0062.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0063.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0064.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0065.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0066.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0067.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0068.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0069.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0070.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0071.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0072.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0073.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0074.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0075.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0076.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0077.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0078.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0079.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0080.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0081.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0082.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0083.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0084.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0085.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0086.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0087.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0088.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0089.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0090.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0091.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0092.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0093.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0094.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0095.mp32019-08-26 16:32
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0096.mp32019-08-26 16:32
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0097.mp32019-08-26 16:32
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Chí Cao Thần Đế

TiKay

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân

THUYS♥️

Titan Cùng Long Chi Vương

TiKay

Nghịch Thiên Thần Tôn

TiKay

Thấp Duy Trò Chơi

TiKay

Giải Mộng Sư Ở Giới Giải Trí

THUYS♥️

Leave a Reply