Cổ Đại Đam Mỹ Huyền Huyễn Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Phúc hắc bình tĩnh vặn vẹo biến thái công x Khổ bức kiên định yếu đuối thụ

*Phúc hắc: giảo hoạt, gian xảo, nham hiểm

Tần Khai Dịch không nghĩ tới một ngày mình lại có thể xuyên vào chính trong tiểu thuyết của mình nên tỏ ra áp lực khá lớn.

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực phi thường lớn.

Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, lại phải dẫn dắt nội dung tiểu thuyết theo đúng hướng, Tần Khai Dịch tỏ vẻ mình không bao giờ muốn viết tiểu thuyết nữa.

Tần Khai Dịch: “Đậu xanh, đã xuyên thành nhân vật phản diện mà còn phải đi theo nội dung thì coi như xong đi. Thẩm Phi Tiếu, đậu xanh nhà ngươi có thể từ trên người của ta xuống không không không?”

Thẩm Phi Tiếu: “Sư huynh, ta không muốn.”

Nguồn : tanphanhansac.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tây Tử Tự
 •  Chương: /97
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0001.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0002.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0003.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0004.mp32019-08-26 16:20
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0005.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0006.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0007.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0008.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0009.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0010.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0011.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0012.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0013.mp32019-08-26 16:21
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0014.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0015.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0016.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0017.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0018.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0019.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0020.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0021.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0022.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0023.mp32019-08-26 16:22
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0024.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0025.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0026.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0027.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0028.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0029.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0030.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0031.mp32019-08-26 16:23
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0032.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0033.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0034.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0035.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0036.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0037.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0038.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0039.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0040.mp32019-08-26 16:24
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0041.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0042.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0043.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0044.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0045.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0046.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0047.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0048.mp32019-08-26 16:25
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0049.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0050.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0051.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0052.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0053.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0054.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0055.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0056.mp32019-08-26 16:26
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0057.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0058.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0059.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0060.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0061.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0062.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0063.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0064.mp32019-08-26 16:27
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0065.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0066.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0067.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0068.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0069.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0070.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0071.mp32019-08-26 16:28
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0072.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0073.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0074.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0075.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0076.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0077.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0078.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0079.mp32019-08-26 16:29
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0080.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0081.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0082.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0083.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0084.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0085.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0086.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0087.mp32019-08-26 16:30
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0088.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0089.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0090.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0091.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0092.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0093.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0094.mp32019-08-26 16:31
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0095.mp32019-08-26 16:32
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0096.mp32019-08-26 16:32
 • nhan-vat-phan-dien-mim-cuoi-ta-mi-chuong-0097.mp32019-08-26 16:32
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Ngũ Hành Của Ta Thiếu Ngươi

THUYS♥️

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

TiKay

Lưu Lượng Tiểu Sinh Hắn Mỗi Ngày Thay Đổi Nhân Thiết

THUYS♥️

Leave a Reply