Tiên Hiệp

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất niệm thành thương hải , nhất niệm hóa tang điền. Nhất niệm trảm thiên ma , nhất niệm tru vạn tiên. Duy ngã niệm …… Vĩnh Hằng

Nghe bản dịch tại đây


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Nhĩ Căn
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Đạo Môn Pháp Tắc

TiKay

Nhân Đạo Chí Tôn

TiKay

Thần Kỳ Cửa Hàng Rèn

TiKay

Tạo Hóa Tiên Đế

TiKay

Có Yêu Khí Khách Sạn

TiKay

Cực Vũ Huyền Đế

TiKay

3 comments

Anonymous April 4, 2018 at 9:35 am

5

Reply
Nhất Niệm Vĩnh Hằng | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao June 4, 2018 at 12:32 pm

[…] Nghe bản convert tại đây […]

Reply
Im5 January 18, 2019 at 1:36 am

Trang này có ứng dụng riêng không ad?

Reply

Leave a Reply