Tiên Hiệp

Phong Thần Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

Phong Thần Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

Xuyên qua trở thành sắp bị Ðát Kỷ làm thành bánh thịt Cơ Khảo, kích hoạt mạnh nhất triệu hoán hệ thống, bắt đầu rồi khác loại phong thần lịch trình.
“Hầu ca, hôm nay, cô phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh.”
“Dương Tiễn, cái này Hao Thiên thần khuyển, cô ban thưởng với ngươi.”
Hại nước hại dân Tô Đát Kỷ, băng thanh ngọc khiết Lục Tuyết Kỳ, Hằng Nga, thất tiên nữ……
Đại thần dưới ngòi bút nhân vật chính, mạnh nhất trong lịch sử chiến tướng, tụ tập một đường, tranh phong phong thần chiến trường, bàn về thiên hạ ai là anh hùng?
Được làm vua thua làm giặc, nát đất phong thần, người, yêu, tiên tạo thế chân vạc.
Mạnh nhất trong những kẻ mạnh, quyền lực nhất trong những kẻ quyền lực, đều ở phong thần triệu hoán mãnh tướng!

( Bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước.)
Nếu thấy hay thì đề cử nha 😀

txt: tangthuvien.vn


Tình hình là tháng trước ta có update cái theme mà quên mất tiêu không có bỏ cái code cho phần rating vào hèn chi bữa giờ không thấy ⭐⭐⭐⭐⭐ đâu. Ấy thế mà không có đạo hữu nào phát hiện ra hết nhỉ? Bây giờ tiếp tục cho rating thôi chư vị đồng đạo ơi. Đa tạ!

  •  Liễu Hạ Chích
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x