Cổ ĐạiNgôn Tình

Quyền Thần Bất Lão Kiều Thê

Thân là trưởng công chúa duy nhất đích nữ, hoàng đế duy nhất ngoại sinh nữ, Tạ Gia Nhu từ nhỏ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Không ngờ, có 1 ngày, thân trúng kịch độc hôn mê.

Lại tỉnh lại thì ngày xưa cùng sau lưng tự mình tiểu biểu đệ đã muốn thành hoàng đế. Thấy nàng lần đầu tiên, nước mắt nước mũi lưu vẻ mặt, vươn ra tràn đầy nếp nhăn tay, kích động đạo: “Biểu tỷ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại.”

Tạ Gia Nhu tâm can run lên, thốt ra: “Tiểu Hoa Hoa, ngươi sao như vậy già đi?”

Vẫn ghen tỵ với nàng mỹ mạo, lấy tài nữ tự cho mình là, cũng đoạt nàng vị hôn phu Hầu phủ tiểu thư, nay đã muốn tóc trắng xoá.

Mà cái kia bị đoạt vị hôn phu, ha ha, tuổi già sức yếu, thê thiếp thành đàn.

Tạ Gia Nhu sờ sờ chính mình nhẵn nhụi trơn mềm khuôn mặt, ưỡn ưỡn ngực, quyết định rộng lượng tha thứ bọn họ.

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nghiên Nghiên Hạ Nhật
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0001.mp32019-02-06 06:03
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0002.mp32019-02-06 06:03
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0003.mp32019-02-06 06:03
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0004.mp32019-02-06 06:03
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0005.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0006.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0007.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0008.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0009.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0010.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0011.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0012.mp32019-02-06 06:04
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0013.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0014.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0015.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0016.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0017.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0018.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0019.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0020.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0021.mp32019-02-06 06:05
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0022.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0023.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0024.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0025.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0026.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0027.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0028.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0029.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0030.mp32019-02-06 06:06
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0031.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0032.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0033.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0034.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0035.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0036.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0037.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0038.mp32019-02-06 06:07
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0039.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0040.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0041.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0042.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0043.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0044.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0045.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0046.mp32019-02-06 06:08
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0047.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0048.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0049.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0050.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0051.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0052.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0053.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0054.mp32019-02-06 06:09
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0055.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0056.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0057.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0058.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0059.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0060.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0061.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0062.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0063.mp32019-02-06 06:10
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0064.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0065.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0066.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0067.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0068.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0069.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0070.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0071.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0072.mp32019-02-06 06:11
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0073.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0074.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0075.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0076.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0077.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0078.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0079.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0080.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0081.mp32019-02-06 06:12
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0082.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0083.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0084.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0085.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0086.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0087.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0088.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0089.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0090.mp32019-02-06 06:13
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0091.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0092.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0093.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0094.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0095.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0096.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0097.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0098.mp32019-02-06 06:14
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0099.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0100.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0101.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0102.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0103.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0104.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0105.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0106.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0107.mp32019-02-06 06:15
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0108.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0109.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0110.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0111.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0112.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0113.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0114.mp32019-02-06 06:16
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0115.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0116.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0117.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0118.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0119.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0120.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0121.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0122.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0123.mp32019-02-06 06:17
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0124.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0125.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0126.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0127.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0128.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0129.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0130.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0131.mp32019-02-06 06:18
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0132.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0133.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0134.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0135.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0136.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0137.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0138.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0139.mp32019-02-06 06:19
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0140.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0141.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0142.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0143.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0144.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0145.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0146.mp32019-02-06 06:20
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0147.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0148.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0149.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0150.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0151.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0152.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0153.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0154.mp32019-02-06 06:21
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0155.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0156.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0157.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0158.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0159.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0160.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0161.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0162.mp32019-02-06 06:22
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0163.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0164.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0165.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0166.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0167.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0168.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0169.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0170.mp32019-02-06 06:23
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0171.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0172.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0173.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0174.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0175.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0176.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0177.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0178.mp32019-02-06 06:24
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0179.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0180.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0181.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0182.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0183.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0184.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0185.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0186.mp32019-02-06 06:25
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0187.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0188.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0189.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0190.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0191.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0192.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0193.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0194.mp32019-02-06 06:26
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0195.mp32019-02-06 06:27
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0196.mp32019-02-06 06:27
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0197.mp32019-02-06 06:27
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0198.mp32019-02-06 06:27
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0199.mp32019-02-06 06:27
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0200.mp32019-02-06 06:27
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Huyết Tình Hắc Đạo

TiKay

Thư Tiên Sinh Yêu Thầm Những Cái Đó Năm

TiKay

Lâm Thị Vinh Hoa

TiKay

Vô Hạn Kiến Thành

THUYS♥️

Y Thủ Che Thiên

TiKay

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng [ Bổn Toạ Đã Hoàn Lương ]

THUYS♥️

Leave a Reply