Hiện ĐạiMạt ThếNgôn TìnhXuyên KhôngXuyên Nhanh

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Kim bài đề cử 🥇 , Ngân bài đề cử 🥈 , 1v1 , Nam chủ

Tấn Giang VIP 2018-09-10 kết thúc 483 chương

Văn chương tích phân: 684,230,656

Thể loại truyện: Nguyên sang – ngôn tình – cận đại hiện đại – khoa học viễn tưởng

Thị giác tác phẩm: Nam chủ

——————

Du Hành được đến một cái gọi là vị diện tri thức truyền bá hệ thống đồ vật, không ngừng xuyên qua bất đồng mạt thế chi gian kiếm lấy tân hỏa điểm, lấy ứng đối chính mình thế giới hiện thực mạt thế khiêu chiến.

Thông cáo (*^▽^*):

2, tiểu nhân vật mạt thế sinh tồn sử, bàn tay vàng tận lực hợp lý, vô cứu thế

3, văn trung hết thảy đều vì hư cấu, cùng hiện thực không hề quan hệ

4, chủ cốt truyện, chậm nhiệt đại trường văn, tiểu bộ phận hằng ngày

5, ngôn tình ngôn tình ngôn tình, có nữ chủ, 1V1

———————–

Tag: Mạt thế dốc lòng nhân sinh mau xuyên

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Du Hành ┃ vai phụ: Du Ái Quốc, Khâu Nguyệt Hương, Thụy Đinh ┃ cái khác:

Nguồn: wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lục Ý
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 1
 • #2: 2
 • #3: 3
 • #4: Chương 4 tay mới nhiệm vụ 01
 • #5: Chương 5 tay mới nhiệm vụ 02
 • #6: Chương 6 tay mới nhiệm vụ 03
 • #7: Chương 7 tay mới nhiệm vụ 04
 • #8: Chương 8 tay mới nhiệm vụ 05
 • #9: Chương 9 tay mới nhiệm vụ 06
 • #10: Chương 10 tay mới nhiệm vụ 07
 • #11: Chương 11 tay mới nhiệm vụ 08
 • #12: Chương 12 tay mới nhiệm vụ 09
 • #13: Chương 13 tay mới nhiệm vụ 10
 • #14: Chương 14 tai nạn mạt thế 01
 • #15: Chương 15 tai nạn mạt thế 02
 • #16: Chương 16 tai nạn mạt thế 03
 • #17: Chương 17 tai nạn mạt thế 04
 • #18: Chương 18 tai nạn mạt thế 05
 • #19: Chương 19 tai nạn mạt thế 06
 • #20: Chương 20 tai nạn mạt thế 07
 • #21: Chương 21 tai nạn mạt thế 08
 • #22: Chương 22 tai nạn mạt thế 09
 • #23: Chương 23 tai nạn mạt thế 10
 • #24: Chương 24 tai nạn mạt thế 11
 • #25: Chương 25 tai nạn mạt thế 12
 • #26: Chương 26 tai nạn mạt thế 13
 • #27: Chương 27 tai nạn mạt thế 14
 • #28: Chương 28 tai nạn mạt thế 15
 • #29: Chương 29 tai nạn mạt thế 16
 • #30: Chương 30 tai nạn mạt thế 17
 • #31: Chương 31 tai nạn mạt thế 18
 • #32: Chương 32 tai nạn mạt thế 19
 • #33: Chương 33 tai nạn mạt thế 20
 • #34: Chương 34 tai nạn mạt thế 21
 • #35: Chương 35 tai nạn mạt thế 22
 • #36: Chương 36 tai nạn mạt thế 23
 • #37: Chương 37 tai nạn mạt thế 24
 • #38: Chương 38 tai nạn mạt thế 25
 • #39: Chương 39 tai nạn mạt thế 26
 • #40: Chương 40 tai nạn mạt thế 27
 • #41: Chương 41 tai nạn mạt thế 28
 • #42: Chương 42 tai nạn mạt thế 29
 • #43: Chương 43 tai nạn mạt thế 30
 • #44: Chương 44 tai nạn mạt thế 31
 • #45: Chương 45 tang thi mạt thế 01
 • #46: Chương 46 tang thi mạt thế 02
 • #47: Chương 47 tang thi mạt thế 03
 • #48: Chương 48 tang thi mạt thế 04
 • #49: Chương 49 tang thi mạt thế 05
 • #50: Chương 50 tang thi mạt thế 06
 • #51: Chương 51 tang thi mạt thế 07
 • #52: Chương 52 tang thi mạt thế 08
 • #53: Chương 53 tang thi mạt thế 09
 • #54: Chương 54 tang thi mạt thế 10
 • #55: Chương 55 tang thi mạt thế 11
 • #56: Chương 56 tang thi mạt thế 12
 • #57: Chương 57 tang thi mạt thế 13
 • #58: Chương 58 tang thi mạt thế 14
 • #59: Chương 59 tang thi mạt thế 15
 • #60: Chương 60 tang thi mạt thế 16
 • #61: Chương 61 tang thi mạt thế 17
 • #62: Chương 62 tang thi mạt thế 18
 • #63: Chương 63 tang thi mạt thế 19
 • #64: Chương 64 tang thi mạt thế 20
 • #65: Chương 65 tang thi mạt thế 21
 • #66: Chương 66 tang thi mạt thế 22
 • #67: Chương 67 tang thi mạt thế 23
 • #68: Chương 68 tang thi mạt thế 24
 • #69: Chương 69 tang thi mạt thế 25
 • #70: Chương 70 tang thi mạt thế 26
 • #71: Chương 71 tang thi mạt thế 27
 • #72: Chương 72 tang thi mạt thế 28
 • #73: Chương 73 tang thi mạt thế 29
 • #74: Chương 74 tang thi mạt thế 30
 • #75: Chương 75 tang thi mạt thế 31
 • #76: Chương 76 tang thi mạt thế 32 ( kết thúc )
 • #77: Chương 77 tang thi mạt thế 33
 • #78: Chương 78 thế giới hiện thực 01
 • #79: Chương 79 thế giới hiện thực 02
 • #80: Chương 80 thế giới hiện thực 03
 • #81: Chương 81 thế giới hiện thực 04
 • #82: Chương 82 thế giới hiện thực 05
 • #83: Chương 83 thế giới hiện thực 06
 • #84: Chương 84 thế giới hiện thực 07
 • #85: Chương 85 thế giới hiện thực 08
 • #86: Chương 86 thế giới hiện thực 09
 • #87: Chương 87 thế giới hiện thực 10
 • #88: Chương 88 thế giới hiện thực 11
 • #89: Chương 89 thế giới hiện thực 12
 • #90: Chương 90 thế giới hiện thực 13
 • #91: Chương 91 thế giới hiện thực 14
 • #92: Chương 92 thế giới hiện thực 15
 • #93: Chương 93 thế giới hiện thực 16
 • #94: Chương 94 thế giới hiện thực 17
 • #95: Chương 95 thế giới hiện thực 18
 • #96: Chương 96 thế giới hiện thực 19
 • #97: Chương 97 thế giới hiện thực 20
 • #98: Chương 98 thế giới hiện thực 21
 • #99: Chương 99 thế giới hiện thực 22
 • #100: Chương 100 thế giới hiện thực 23
 • #101: Chương 101 thế giới hiện thực 24
 • #102: Chương 102 thế giới hiện thực 25
 • #103: Chương 103 thế giới hiện thực 26
 • #104: Chương 104 khói độc mạt thế 01
 • #105: Chương 105 khói độc mạt thế 02
 • #106: Chương 106 khói độc mạt thế 03
 • #107: Chương 107 khói độc mạt thế 04
 • #108: Chương 108 khói độc mạt thế 05
 • #109: Chương 109 khói độc mạt thế 06
 • #110: Chương 110 khói độc mạt thế 07
 • #111: Chương 111 khói độc mạt thế 08
 • #112: Chương 112 khói độc mạt thế 09
 • #113: Chương 113 khói độc mạt thế 10
 • #114: Chương 114 khói độc mạt thế 11
 • #115: Chương 115 khói độc mạt thế 12
 • #116: Chương 116 khói độc mạt thế 13
 • #117: Chương 117 khói độc mạt thế 14
 • #118: Chương 118 khói độc mạt thế 15
 • #119: Chương 119 khói độc mạt thế 16
 • #120: Chương 120 khói độc mạt thế 17
 • #121: Chương 121 khói độc mạt thế 18
 • #122: Chương 122 khói độc mạt thế 19
 • #123: Chương 123 khói độc mạt thế 20 ( kết thúc )
 • #124: Chương 124 thế giới hiện thực 01
 • #125: Chương 125 thế giới hiện thực 02
 • #126: Chương 126 thế giới hiện thực 03
 • #127: Chương 127 thế giới hiện thực 04
 • #128: Chương 128 thế giới hiện thực 05
 • #129: Chương 129 thế giới hiện thực 06
 • #130: Chương 130 thế giới hiện thực 07
 • #131: Chương 131 thế giới hiện thực 08
 • #132: Chương 132 thế giới hiện thực 09
 • #133: Chương 133 thế giới hiện thực 10
 • #134: Chương 134 thế giới hiện thực 11
 • #135: Chương 135 thế giới hiện thực 12
 • #136: Chương 136 thế giới hiện thực 13
 • #137: Chương 137 thế giới hiện thực 14
 • #138: Chương 138 thế giới hiện thực 15
 • #139: Chương 139 thế giới hiện thực 16
 • #140: Chương 140 thế giới hiện thực 17
 • #141: Chương 141 thế giới hiện thực 18
 • #142: Chương 142 thế giới hiện thực 19
 • #143: Chương 143 thế giới hiện thực 20
 • #144: Chương 144 thế giới hiện thực 21 ( xong )
 • #145: Chương 145 nạn sâu bệnh mạt thế 01
 • #146: Chương 146 nạn sâu bệnh mạt thế 02
 • #147: Chương 147 nạn sâu bệnh mạt thế 03
 • #148: Chương 148 nạn sâu bệnh mạt thế 04
 • #149: Chương 149 nạn sâu bệnh mạt thế 05
 • #150: Chương 150 nạn sâu bệnh mạt thế 06
 • #151: Chương 151 nạn sâu bệnh mạt thế 07
 • #152: Chương 152 nạn sâu bệnh mạt thế 08
 • #153: Chương 153 nạn sâu bệnh mạt thế 09
 • #154: Chương 154 nạn sâu bệnh mạt thế 10
 • #155: Chương 155 nạn sâu bệnh mạt thế 11( canh một )
 • #156: Chương 156 nạn sâu bệnh mạt thế 12
 • #157: Chương 157 nạn sâu bệnh mạt thế 13
 • #158: Chương 158 nạn sâu bệnh mạt thế 14
 • #159: Chương 159 nạn sâu bệnh mạt thế 15
 • #160: Chương 160 nạn sâu bệnh mạt thế 16
 • #161: Chương 161 nạn sâu bệnh mạt thế 17
 • #162: Chương 162 nạn sâu bệnh mạt thế 18
 • #163: Chương 163 nạn sâu bệnh mạt thế 19
 • #164: Chương 164 nạn sâu bệnh mạt thế 20
 • #165: Chương 165 nạn sâu bệnh mạt thế 21
 • #166: Chương 166 nạn sâu bệnh mạt thế 22
 • #167: Chương 167 nạn sâu bệnh mạt thế 23
 • #168: Chương 168 nạn sâu bệnh mạt thế 24
 • #169: Chương 169 nạn sâu bệnh mạt thế 25
 • #170: Chương 170 nạn sâu bệnh mạt thế 26
 • #171: Chương 171 nạn sâu bệnh mạt thế 27
 • #172: Chương 172 nạn sâu bệnh mạt thế 28
 • #173: Chương 173 nạn sâu bệnh mạt thế 29
 • #174: Chương 174 nạn sâu bệnh mạt thế 30
 • #175: Chương 175 nạn sâu bệnh mạt thế 31
 • #176: Chương 176 nạn sâu bệnh mạt thế 32 ( kết thúc )
 • #177: Chương 177 thế giới hiện thực thượng
 • #178: Chương 178 thế giới hiện thực trung
 • #179: Chương 179 thế giới hiện thực hạ
 • #180: Chương 180 mạt thế trò chơi 01
 • #181: Chương 181 mạt thế trò chơi 02
 • #182: Chương 182 mạt thế trò chơi 03
 • #183: Chương 183 mạt thế trò chơi 04
 • #184: Chương 184 mạt thế trò chơi 05
 • #185: Chương 185 mạt thế trò chơi 06
 • #186: Chương 186 mạt thế trò chơi 07
 • #187: Chương 187 mạt thế trò chơi 08
 • #188: Chương 188 mạt thế trò chơi 09
 • #189: Chương 189 mạt thế trò chơi 10
 • #190: Chương 190 mạt thế trò chơi 11
 • #191: Chương 191 mạt thế trò chơi 12
 • #192: Chương 192 mạt thế trò chơi 13
 • #193: Chương 193 mạt thế trò chơi 14
 • #194: Chương 194 mạt thế trò chơi 15
 • #195: Chương 195 mạt thế trò chơi 16
 • #196: Chương 196 mạt thế trò chơi 17
 • #197: Chương 197 mạt thế trò chơi 18
 • #198: Chương 198 mạt thế trò chơi 19
 • #199: Chương 199 mạt thế trò chơi 20
 • #200: Chương 200 mạt thế trò chơi 21 ( kết thúc )
 • #201: Chương 201 mạt thế vùng cấm 01
 • #202: Chương 202 mạt thế vùng cấm 02
 • #203: Chương 203 mạt thế vùng cấm 03
 • #204: Chương 204 mạt thế vùng cấm 04
 • #205: Chương 205 mạt thế vùng cấm 05
 • #206: Chương 206 mạt thế vùng cấm 06
 • #207: Chương 207 mạt thế vùng cấm 07
 • #208: Chương 208 mạt thế vùng cấm 08
 • #209: Chương 209 mạt thế vùng cấm 09
 • #210: Chương 210 mạt thế vùng cấm 10
 • #211: Chương 211 mạt thế vùng cấm 11
 • #212: Chương 212 mạt thế vùng cấm 12
 • #213: Chương 213 mạt thế vùng cấm 13
 • #214: Chương 214 mạt thế vùng cấm 14
 • #215: Chương 215 mạt thế vùng cấm 15
 • #216: Chương 216 mạt thế vùng cấm 16
 • #217: Chương 217 mạt thế vùng cấm 17
 • #218: Chương 218 mạt thế vùng cấm 18
 • #219: Chương 219 mạt thế vùng cấm 19
 • #220: Chương 220 mạt thế vùng cấm 20
 • #221: Chương 221 mạt thế vùng cấm 21
 • #222: Chương 222 mạt thế vùng cấm 22
 • #223: Chương 223 mạt thế vùng cấm 23
 • #224: Chương 224 mạt thế vùng cấm 24
 • #225: Chương 225 mạt thế vùng cấm 25
 • #226: Chương 226 mạt thế vùng cấm 26
 • #227: Chương 227 mạt thế vùng cấm 27
 • #228: Chương 228 mạt thế vùng cấm 28
 • #229: Chương 229 mạt thế vùng cấm 29
 • #230: Chương 230 mạt thế vùng cấm 30 ( kết thúc )
 • #231: Chương 231 thế giới hiện thực
 • #232: Chương 232 mạt thế chi hải 01
 • #233: Chương 233 mạt thế chi hải 02
 • #234: Chương 234 mạt thế chi hải 03
 • #235: Chương 235 mạt thế chi hải 04
 • #236: Chương 236 mạt thế chi hải 05
 • #237: Chương 237 mạt thế chi hải 06
 • #238: Chương 238 mạt thế chi hải 07
 • #239: Chương 239 mạt thế chi hải 08
 • #240: Chương 240 mạt thế chi hải 09
 • #241: Chương 241 mạt thế chi hải 10
 • #242: Chương 242 mạt thế chi hải 11
 • #243: Chương 243 mạt thế chi hải 12
 • #244: Chương 244 mạt thế chi hải 13
 • #245: Chương 245 mạt thế chi hải 14
 • #246: Chương 246 mạt thế chi hải 15
 • #247: Chương 247 mạt thế chi hải 16
 • #248: Chương 248 mạt thế chi hải 17
 • #249: Chương 249 mạt thế chi hải 18
 • #250: Chương 250 mạt thế chi hải 19
 • #251: Chương 251 mạt thế chi hải 20
 • #252: Chương 252 mạt thế chi hải 21
 • #253: Chương 253 mạt thế chi hải 22
 • #254: Chương 254 mạt thế chi hải 23
 • #255: Chương 255 mạt thế chi hải 24
 • #256: Chương 256 mạt thế chi hải 25
 • #257: Chương 257 mạt thế chi hải 26
 • #258: Chương 258 mạt thế chi hải 27
 • #259: Chương 259 mạt thế chi hải 28
 • #260: Chương 260 mạt thế chi hải 29
 • #261: Chương 261 mạt thế chi hải 30
 • #262: Chương 262 mạt thế chi hải 31
 • #263: Chương 263 mạt thế chi hải 32
 • #264: Chương 264 mạt thế chi hải 33
 • #265: Chương 265 mạt thế chi hải 34
 • #266: Chương 266 mạt thế chi hải 35 ( kết thúc )
 • #267: Chương 267 thế giới hiện thực
 • #268: Chương 268 vô tận tua nhỏ 01
 • #269: Chương 269 vô tận tua nhỏ 02
 • #270: Chương 270 vô tận tua nhỏ 03
 • #271: Chương 271 vô tận tua nhỏ 04
 • #272: Chương 272 vô tận tua nhỏ 05
 • #273: Chương 273 vô tận tua nhỏ 06
 • #274: Chương 274 vô tận tua nhỏ 07
 • #275: Chương 275 vô tận tua nhỏ 08
 • #276: Chương 276 vô tận tua nhỏ 09
 • #277: Chương 277 vô tận tua nhỏ 10
 • #278: Chương 278 vô tận tua nhỏ 11
 • #279: Chương 279 vô tận tua nhỏ 12
 • #280: Chương 280 vô tận tua nhỏ 13
 • #281: Chương 281 vô tận tua nhỏ 14
 • #282: Chương 282 vô tận tua nhỏ 15
 • #283: Chương 283 vô tận tua nhỏ 16
 • #284: Chương 284 vô tận tua nhỏ 17
 • #285: Chương 285 vô tận tua nhỏ 18
 • #286: Chương 286 vô tận tua nhỏ 19
 • #287: Chương 287 vô tận tua nhỏ 20
 • #288: Chương 288 vô tận tua nhỏ 21
 • #289: Chương 289 vô tận tua nhỏ 22
 • #290: Chương 290 vô tận tua nhỏ 23
 • #291: Chương 291 vô tận tua nhỏ 24
 • #292: Chương 292 vô tận tua nhỏ 25
 • #293: Chương 293 vô tận tua nhỏ 26
 • #294: Chương 294 vô tận tua nhỏ 27
 • #295: Chương 295 vô tận tua nhỏ 28
 • #296: Chương 296 vô tận tua nhỏ 29
 • #297: Chương 297 vô tận tua nhỏ 30 ( kết thúc )
 • #298: Chương 298 tinh tế thời đại 01
 • #299: Chương 299 tinh tế thời đại 02
 • #300: Chương 300 tinh tế thời đại 03
 • #301: Chương 301 tinh tế thời đại 04
 • #302: Chương 302 tinh tế thời đại 05
 • #303: Chương 303 tinh tế thời đại 06
 • #304: Chương 304 tinh tế thời đại 07
 • #305: Chương 305 tinh tế thời đại 08
 • #306: Chương 306 tinh tế thời đại 09
 • #307: Chương 307 tinh tế thời đại 10
 • #308: Chương 308 tinh tế thời đại 11
 • #309: Chương 309 tinh tế thời đại 12
 • #310: Chương 310 tinh tế thời đại 13
 • #311: Chương 311 tinh tế thời đại 14
 • #312: Chương 312 tinh tế thời đại 15
 • #313: Chương 313 tinh tế thời đại 16
 • #314: Chương 314 tinh tế thời đại 17
 • #315: Chương 315 tinh tế thời đại 18
 • #316: Chương 316 tinh tế thời đại 19
 • #317: Chương 317 tinh tế thời đại 20 ( kết thúc )
 • #318: Chương 318 thế giới hiện thực 01
 • #319: Chương 319 thế giới hiện thực 02
 • #320: Chương 320 thế giới hiện thực 03
 • #321: Chương 321 thế giới hiện thực 04
 • #322: Chương 322 thế giới hiện thực 05 ( kết thúc )
 • #323: Chương 323 cương thi thế giới 01
 • #324: Chương 324 cương thi thế giới 02
 • #325: Chương 325 cương thi thế giới 03
 • #326: Chương 326 cương thi thế giới 04
 • #327: Chương 327 cương thi thế giới 05
 • #328: Chương 328 cương thi thế giới 06
 • #329: Chương 329 cương thi thế giới 07
 • #330: Chương 330 cương thi thế giới 08
 • #331: Chương 331 cương thi thế giới 09
 • #332: Chương 332 cương thi thế giới 10
 • #333: Chương 333 cương thi thế giới 11
 • #334: Chương 334 cương thi thế giới 12
 • #335: Chương 335 cương thi thế giới 13
 • #336: Chương 336 cương thi thế giới 14
 • #337: Chương 337 cương thi thế giới 15 ( kết thúc )
 • #338: Chương 338 biến dị người 01
 • #339: Chương 339 biến dị người 02
 • #340: Chương 340 biến dị người 03
 • #341: Chương 341 biến dị người 04
 • #342: Chương 342 biến dị người 05
 • #343: Chương 343 biến dị người 06
 • #344: Chương 344 biến dị người 07
 • #345: Chương 345 biến dị người 08
 • #346: Chương 346 biến dị người 09
 • #347: Chương 347 biến dị người 10
 • #348: Chương 348 biến dị nhiệt 11
 • #349: Chương 349 biến dị người 12
 • #350: Chương 350 biến dị người 13
 • #351: Chương 351 biến dị người 14
 • #352: Chương 352 biến dị người 15
 • #353: Chương 353 biến dị người 16
 • #354: Chương 354 biến dị người 17
 • #355: Chương 355 biến dị người 18
 • #356: Chương 356 biến dị người 19
 • #357: Chương 357 biến dị người 20
 • #358: Chương 358 biến dị người 21
 • #359: Chương 359 biến dị người 22
 • #360: Chương 360 biến dị người 23
 • #361: Chương 361 biến dị người 24
 • #362: Chương 362 biến dị người 25
 • #363: Chương 363 biến dị người 26
 • #364: Chương 364 biến dị người 27
 • #365: Chương 365 biến dị người 28
 • #366: Chương 366 biến dị người 29
 • #367: Chương 367 biến dị người 30
 • #368: Chương 368 biến dị người 31
 • #369: Chương 369 biến dị người 32
 • #370: Chương 370 biến dị người 33
 • #371: Chương 371 biến dị người 34 ( kết thúc )
 • #372: Chương 372 Lục An Đông
 • #373: Chương 373 tiểu nhân quốc 01
 • #374: Chương 374 tiểu nhân quốc 02
 • #375: Chương 375 tiểu nhân quốc 03
 • #376: Chương 376 tiểu nhân quốc 04
 • #377: Chương 377 tiểu nhân quốc 05
 • #378: Chương 378 tiểu nhân quốc 06
 • #379: Chương 379 tiểu nhân quốc 07
 • #380: Chương 380 tiểu nhân quốc 08
 • #381: Chương 381 tiểu nhân quốc 09
 • #382: Chương 382 tiểu nhân quốc 10
 • #383: Chương 383 tiểu nhân quốc 11
 • #384: Chương 384 tiểu nhân quốc 12
 • #385: Chương 385 tiểu nhân quốc 13
 • #386: Chương 386 tiểu nhân quốc 14
 • #387: Chương 387 tiểu nhân quốc 15
 • #388: Chương 388 tiểu nhân quốc 16
 • #389: Chương 389 tiểu nhân quốc 17
 • #390: Chương 390 tiểu nhân quốc 18
 • #391: Chương 391 tiểu nhân quốc 19
 • #392: Chương 392 tiểu nhân quốc 20
 • #393: Chương 393 tiểu nhân quốc 21 ( kết thúc )
 • #394: Chương 394 tiểu nhân quốc phiên ngoại ( thượng )
 • #395: Chương 395 tiểu nhân quốc phiên ngoại ( hạ )
 • #396: Chương 396 kế tiếp
 • #397: Chương 397 vô tận đoàn tàu 01
 • #398: Chương 398 vô tận đoàn tàu 02
 • #399: Chương 399 vô tận đoàn tàu 03
 • #400: Chương 400 vô tận đoàn tàu 04
 • #401: Chương 401 vô tận đoàn tàu 05
 • #402: Chương 402 vô tận đoàn tàu 06
 • #403: Chương 403 vô tận đoàn tàu 07
 • #404: Chương 404 vô tận đoàn tàu 08
 • #405: Chương 405 vô tận đoàn tàu 09
 • #406: Chương 406 vô tận đoàn tàu 10
 • #407: Chương 407 vô tận đoàn tàu 11
 • #408: Chương 408 vô tận đoàn tàu 12
 • #409: Chương 409 vô tận đoàn tàu 13
 • #410: Chương 410 vô tận đoàn tàu 14
 • #411: Chương 411 vô tận đoàn tàu 15
 • #412: Chương 412 vô tận đoàn tàu 16
 • #413: Chương 413 vô tận đoàn tàu 17
 • #414: Chương 414 vô tận đoàn tàu 18
 • #415: Chương 415 vô tận đoàn tàu 19
 • #416: Chương 416 vô tận đoàn tàu 20
 • #417: Chương 417 vô tận đoàn tàu 21
 • #418: Chương 418 vô tận đoàn tàu 22
 • #419: Chương 419 vô tận đoàn tàu 23
 • #420: Chương 420 vô tận đoàn tàu 24
 • #421: Chương 421 vô tận đoàn tàu 25
 • #422: Chương 422 vô tận đoàn tàu 26
 • #423: Chương 423 vô tận đoàn tàu 27
 • #424: Chương 424 vô tận đoàn tàu 28
 • #425: Chương 425 vô tận đoàn tàu 29
 • #426: Chương 426 vô tận đoàn tàu 30
 • #427: Chương 427 vô tận đoàn tàu 31
 • #428: Chương 428 vô tận đoàn tàu 32
 • #429: Chương 429 vô tận đoàn tàu 33
 • #430: Chương 430 vô tận đoàn tàu 34
 • #431: Chương 431 vô tận đoàn tàu 35
 • #432: Chương 432 vô tận đoàn tàu 36
 • #433: Chương 433 vô tận đoàn tàu 37
 • #434: Chương 434 vô tận đoàn tàu 38
 • #435: Chương 435 vô tận đoàn tàu 39
 • #436: Chương 436 vô tận đoàn tàu 40
 • #437: Chương 437 trời đông giá rét đã đến 01
 • #438: Chương 438 trời đông giá rét đã đến 02
 • #439: Chương 439 trời đông giá rét đã đến 03
 • #440: Chương 440 trời đông giá rét đã đến 04
 • #441: Chương 441 trời đông giá rét đã đến 05
 • #442: Chương 442 trời đông giá rét đã đến 06
 • #443: Chương 443 trời đông giá rét đã 07
 • #444: Chương 444 trời đông giá rét đã đến 08
 • #445: Chương 445 trời đông giá rét đã đến 09
 • #446: Chương 446 trời đông giá rét đã đến 10
 • #447: Chương 447 trời đông giá rét đã đến 11
 • #448: Chương 448 trời đông giá rét đã đến 12
 • #449: Chương 449 trời đông giá rét đã đến 13
 • #450: Chương 450 trời đông giá rét đã đến 14
 • #451: Chương 451 trời đông giá rét đã đến 15
 • #452: Chương 452 trời đông giá rét đã đến 16
 • #453: Chương 453 trời đông giá rét đã đến 17
 • #454: Chương 454 trời đông giá rét đã đến 18
 • #455: Chương 455 trời đông giá rét đã đến 19
 • #456: Chương 456 trời đông giá rét đã đến 20
 • #457: Chương 457 trời đông giá rét đã đến 21
 • #458: Chương 458 trời đông giá rét đã đến 22
 • #459: Chương 459 trời đông giá rét đã đến 23
 • #460: Chương 460 trời đông giá rét đã đến 24
 • #461: Chương 461 trời đông giá rét đã đến 25
 • #462: Chương 462 trời đông giá rét đã đến 26
 • #463: Chương 463 trời đông giá rét đã đến 27
 • #464: Chương 464 trời đông giá rét đã đến 28
 • #465: Chương 465 trời đông giá rét đã đến 29
 • #466: Chương 466 trời đông giá rét đã đến 30
 • #467: Chương 467 trời đông giá rét đã đến 31
 • #468: Chương 468 trời đông giá rét đã đến 32
 • #469: Chương 469 trời đông giá rét đã đến 33
 • #470: Chương 470 trời đông giá rét đã đến 34
 • #471: Chương 471 trời đông giá rét đã đến 35
 • #472: Chương 472 trời đông giá rét đã đến 36
 • #473: Chương 473 trời đông giá rét đã đến 37
 • #474: Chương 474 trời đông giá rét đã đến ( kết thúc )
 • #475: Chương 475 tiên đồ mạn
 • #476: Chương 476 đường dài lại gian nan
 • #477: Chương 477 đường về mạn
 • #478: Chương 478 thừa đông phong
 • #479: Chương 479 hoãn về quê
 • #480: Chương 480 vạn vật sinh
 • #481: Chương 481 non xanh nước biếc
 • #482: Chương 482 hoãn thành tiên
 • #483: Chương 483 đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.3]

Related posts

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

TiKay

Quân Thiếu, Tới Đánh Một Trận

THUYS♥️

Hắc Ám Vô Hạn

THUYS♥️

Chó Điên Gia Tam

TiKay

Hải Tặc Chi Đại Tướng Akainu

TiKay

Buông Ra Cái Kia Vai Ác Để Cho Ta Tới

THUYS♥️

Leave a Reply