Đam MỹHiện Đại

Sói Đi Thành Đôi

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE.
Biên tập: Nana | Đông Thiên.

Câu chuyện là quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau của hai nhân vật chính đại ngốc.

Những cuộc cãi vã nhau nhưng cũng qua đó nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhân vật chính: Biên Nam x Khưu Dịch

Nguồn : bachhoacac.wordpress.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Vu Triết
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0001.mp32020-02-26 12:29
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0002.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0003.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0004.mp32020-02-26 12:32
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0005.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0006.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0007.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0008.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0009.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0010.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0011.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0012.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0013.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0014.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0015.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0016.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0017.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0018.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0019.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0020.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0021.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0022.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0023.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0024.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0025.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0026.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0035.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0036.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0039.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0040.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0041.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0042.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0043.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0044.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0045.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0046.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0047.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0048.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0049.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0050.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0051.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0052.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0053.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0054.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0055.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0056.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0057.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0058.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0059.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0060.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0061.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0062.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0063.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0064.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0065.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0066.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0067.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0068.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0069.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0070.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0071.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0072.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0073.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0074.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0075.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0076.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0077.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0078.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0079.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0080.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0081.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0082.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0083.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0084.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0085.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0086.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0087.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0088.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0089.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0090.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0091.mp32020-02-26 13:04
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0092.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0093.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0094.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0095.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0096.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0097.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0098.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0099.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0100.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0101.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0102.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0103.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0104.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0105.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0106.mp32020-02-26 13:11
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0107.mp32020-02-26 13:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Truy Hung Thần Thăm

TiKay

Liêu Thần [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Kích Thích

THUYS♥️

Trọng Sinh: Thiên Tài Thần Côn

THUYS♥️

Cầu Xin Ngươi Đừng Trang Manh Tân

THUYS♥️

Mạt Thế Ngược Luyến Nam Chủ Hắc Hoá Sau

THUYS♥️

Leave a Reply