Đam MỹHiện Đại

Sói Đi Thành Đôi

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE.
Biên tập: Nana | Đông Thiên.

Câu chuyện là quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau của hai nhân vật chính đại ngốc.

Những cuộc cãi vã nhau nhưng cũng qua đó nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhân vật chính: Biên Nam x Khưu Dịch

Nguồn : bachhoacac.wordpress.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vu Triết
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0001.mp32020-02-26 12:29
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0002.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0003.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0004.mp32020-02-26 12:32
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0005.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0006.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0007.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0008.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0009.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0010.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0011.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0012.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0013.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0014.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0015.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0016.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0017.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0018.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0019.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0020.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0021.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0022.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0023.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0024.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0025.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0026.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0035.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0036.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0039.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0040.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0041.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0042.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0043.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0044.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0045.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0046.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0047.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0048.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0049.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0050.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0051.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0052.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0053.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0054.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0055.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0056.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0057.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0058.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0059.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0060.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0061.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0062.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0063.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0064.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0065.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0066.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0067.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0068.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0069.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0070.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0071.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0072.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0073.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0074.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0075.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0076.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0077.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0078.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0079.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0080.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0081.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0082.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0083.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0084.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0085.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0086.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0087.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0088.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0089.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0090.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0091.mp32020-02-26 13:04
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0092.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0093.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0094.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0095.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0096.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0097.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0098.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0099.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0100.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0101.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0102.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0103.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0104.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0105.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0106.mp32020-02-26 13:11
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0107.mp32020-02-26 13:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Cửa Tiệm Cổ Quái

THUYS♥️

Pháo Hôi “Công” Dưỡng Thành Hệ Thống

TiKay

Trọng Sinh Nhật Thường Điền Viên ( Tùy Thân Không Gian )

TiKay

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Hình Người Binh Khí [ Vô Hạn ]

TiKay

Trọng Sinh 80 Kiều Kiều Tức

TiKay

Leave a Reply