Đam MỹHiện Đại

Sói Đi Thành Đôi

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE.
Biên tập: Nana | Đông Thiên.

Câu chuyện là quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau của hai nhân vật chính đại ngốc.

Những cuộc cãi vã nhau nhưng cũng qua đó nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhân vật chính: Biên Nam x Khưu Dịch

Nguồn : bachhoacac.wordpress.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vu Triết
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0001.mp32020-02-26 12:29
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0002.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0003.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0004.mp32020-02-26 12:32
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0005.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0006.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0007.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0008.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0009.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0010.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0011.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0012.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0013.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0014.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0015.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0016.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0017.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0018.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0019.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0020.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0021.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0022.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0023.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0024.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0025.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0026.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0035.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0036.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0039.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0040.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0041.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0042.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0043.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0044.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0045.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0046.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0047.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0048.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0049.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0050.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0051.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0052.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0053.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0054.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0055.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0056.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0057.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0058.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0059.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0060.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0061.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0062.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0063.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0064.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0065.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0066.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0067.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0068.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0069.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0070.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0071.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0072.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0073.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0074.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0075.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0076.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0077.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0078.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0079.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0080.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0081.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0082.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0083.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0084.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0085.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0086.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0087.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0088.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0089.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0090.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0091.mp32020-02-26 13:04
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0092.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0093.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0094.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0095.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0096.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0097.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0098.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0099.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0100.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0101.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0102.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0103.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0104.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0105.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0106.mp32020-02-26 13:11
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0107.mp32020-02-26 13:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Tận Thế Tông Sư

THUYS♥️

Hồng Trần Một Sa Điêu

TiKay

Ta Dựa Bần Cùng Quét Ngang Chạy Trốn Trò Chơi

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Hoặc Dược Tại Uyên

TiKay

Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi

TiKay

Lưu Lượng Tiểu Sinh Hắn Mỗi Ngày Thay Đổi Nhân Thiết

THUYS♥️

Leave a Reply