Đam Mỹ Hiện Đại

Sói Đi Thành Đôi

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE.
Biên tập: Nana | Đông Thiên.

Câu chuyện là quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau của hai nhân vật chính đại ngốc.

Những cuộc cãi vã nhau nhưng cũng qua đó nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhân vật chính: Biên Nam x Khưu Dịch

Nguồn : bachhoacac.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vu Triết
 •  Chương: /108
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0001.mp32020-02-26 12:29
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0002.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0003.mp32020-02-26 12:30
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0004.mp32020-02-26 12:32
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0005.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0006.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0007.mp32020-02-26 12:33
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0008.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0009.mp32020-02-26 12:34
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0010.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0011.mp32020-02-26 12:35
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0012.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0013.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0014.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0015.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0016.mp32020-02-26 12:36
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0017.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0018.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0019.mp32020-02-26 12:37
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0020.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0021.mp32020-02-26 12:38
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0022.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0023.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0024.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0025.mp32020-02-26 12:39
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0026.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0035.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0036.mp32020-02-26 12:42
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0039.mp32020-02-26 12:43
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0040.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0041.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0042.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0043.mp32020-02-26 12:44
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0044.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0045.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0046.mp32020-02-26 12:46
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0047.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0048.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0049.mp32020-02-26 12:47
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0050.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0051.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0052.mp32020-02-26 12:48
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0053.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0054.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0055.mp32020-02-26 12:49
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0056.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0057.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0058.mp32020-02-26 12:50
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0059.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0060.mp32020-02-26 12:51
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0061.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0062.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0063.mp32020-02-26 12:52
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0064.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0065.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0066.mp32020-02-26 12:53
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0067.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0068.mp32020-02-26 12:54
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0069.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0070.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0071.mp32020-02-26 12:55
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0072.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0073.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0074.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0075.mp32020-02-26 12:56
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0076.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0077.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0078.mp32020-02-26 12:57
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0079.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0080.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0081.mp32020-02-26 12:58
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0082.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0083.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0084.mp32020-02-26 12:59
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0085.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0086.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0087.mp32020-02-26 13:00
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0088.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0089.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0090.mp32020-02-26 13:01
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0091.mp32020-02-26 13:04
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0092.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0093.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0094.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0095.mp32020-02-26 13:05
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0096.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0097.mp32020-02-26 13:06
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0098.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0099.mp32020-02-26 13:07
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0100.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0101.mp32020-02-26 13:08
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0102.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0103.mp32020-02-26 13:09
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0104.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0105.mp32020-02-26 13:10
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0106.mp32020-02-26 13:11
 • soi-di-thanh-doi-chuong-0107.mp32020-02-26 13:12
Ratings forSói Đi Thành Đôi

Related posts

Hình Người Binh Khí Nghỉ Việc Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Chết Vô Tội Chứng

THUYS♥️

Không Có Tiền Đồ Hào Môn Nữ Phụ [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply