Huyền Huyễn Quân Sự

Nhân Hoàng Kỷ

Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển máu, bước lên Nhân Hoàng bảo tọa, xoay chuyển tình thế ở đã ngã, thành tựu một đoạn vô thượng truyền thuyết!

Từ chương 1014 mình sửa một số name từ Hán Việt sang Name Anh nhé các bạn. Ngả Bố Mục Tư Lâm = Abu Muslim . Tề Á Đức = Ziyad , Mạch Tây Nhĩ = Maxiell

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hoàng Phủ Kỳ
 •  Chương: /2424
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chư Hạ chi vong2020-05-05 20:39
 • #2: Đầu thai làm người2020-05-05 20:40
 • #3: Thay đổi tự mình2020-05-05 20:40
 • #4: Vương gia nguy cơ2020-05-05 20:41
 • #5: Vương gia đệ nhất cao thủ2020-05-05 20:41
 • #6: Quân tử báo thù2020-05-05 20:41
 • #7: Làm tức giận Diêu Phong2020-05-05 20:41
 • #8: Đại náo Quảng Hạc Lâu2020-05-05 20:41
 • #9: Càng náo càng lớn2020-05-05 20:41
 • #10: Mạnh mẽ giáo huấn Diêu Phong2020-05-05 20:41
 • #11: Vương Xung khuyên cha2020-05-05 20:41
 • #12: Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc2020-05-05 20:41
 • #13: Diêu Quảng Dị hoài nghi2020-05-05 20:42
 • #14: Lư Đình gió bên tai2020-05-05 20:42
 • #15: Cơ hội phát tài2020-05-05 20:42
 • #16: Sóng lớn mênh mông2020-05-05 20:42
 • #17: Vương Xung phát hiện2020-05-05 20:42
 • #18: Tăng nhân Thiên Trúc2020-05-05 20:43
 • #19: Hyderabad khoáng thạch2020-05-05 20:43
 • #20: Mới lạ tiêu thụ tổng đại lý2020-05-05 20:43
 • #21: Kinh người chín vạn lượng!2020-05-05 20:43
 • #22: Chị họ Vương Chu Nhan2020-05-05 20:43
 • #23: Tỷ đệ diễn kịch2020-05-05 20:43
 • #24: Bát Thần Các2020-05-05 20:44
 • #25: Vương Xung bạn thân2020-05-05 20:44
 • #26: Mượn gà đẻ trứng2020-05-05 20:44
 • #27: Tô Bách tính kế2020-05-05 20:44
 • #28: 1,700 lạng vàng2020-05-05 20:44
 • #29: Vương phu nhân gia pháp2020-05-05 20:44
 • #30: Tống Vương ban thưởng2020-05-05 20:44
 • #31: Kinh thành Trương gia2020-05-05 20:44
 • #32: Vương Xung tự tin2020-05-05 20:45
 • #33: Long Cốt Thuật2020-05-05 20:45
 • #34: Ngụy gia thiết tràng2020-05-05 20:45
 • #35: Vượt qua thời đại rèn lạnh2020-05-05 20:45
 • #36: Kinh sư náo động2020-05-05 20:45
 • #37: Phẫn nộ Tề Vương2020-05-05 20:45
 • #38: Gia tộc coi trọng2020-05-05 20:46
 • #39: Lộ hết ra sự sắc bén2020-05-05 20:46
 • #40: Một tiếng hót lên làm kinh người!2020-05-05 20:46
 • #41: Diêu gia lão gia tử2020-05-05 20:46
 • #42: Vận Mệnh Chi Thạch2020-05-05 20:46
 • #43: Năm loại khen thưởng2020-05-05 20:46
 • #44: Sự việc đã bại lộ2020-05-05 20:46
 • #45: Vượt thời đại tôi vào nước lạnh kỹ thuật2020-05-05 20:46
 • #46: Trên thế giới đệ nhất chuôi Wootz steel vũ khí!2020-05-05 20:46
 • #47: Vương Xung kế hoạch2020-05-05 20:47
 • #48: Tứ đại đúc kiếm thế gia xem thường2020-05-05 20:47
 • #49: Trương Tông, Trương Kiểm bất an2020-05-05 20:47
 • #50: Động viên tăng nhân Thiên Trúc2020-05-05 20:47
 • #51: Iraq thương nhân Mạc Tái Đức2020-05-05 20:48
 • #52: Đao kiếm đánh cược2020-05-05 20:48
 • #53: Cấm quân xuất hiện!2020-05-05 20:48
 • #54: Tương lai cấm quân Đại thống lĩnh2020-05-05 20:48
 • #55: Từ chối!2020-05-05 20:48
 • #56: Cuối cùng một ngày!2020-05-05 20:48
 • #57: Thanh Phượng Lâu tiến lên!2020-05-05 20:48
 • #58: Kỹ kinh toàn trường2020-05-05 20:49
 • #59: Nóng bỏng tay!2020-05-05 20:49
 • #60: Kịch liệt tranh cướp!2020-05-05 20:49
 • #61: Song song từ chối!2020-05-05 20:49
 • #62: Tương lai 【 đại nhân vật 】2020-05-05 20:49
 • #63: Chủ nhà họ Trình2020-05-05 20:49
 • #64: Bát phương quan tâm2020-05-05 20:50
 • #65: Tô Chính Thần!2020-05-05 20:50
 • #66: Sắt đánh cờ vây cục!2020-05-05 20:50
 • #67: Vương Xung thu đồ đệ?2020-05-05 20:50
 • #68: Thác Bạt Quy Nguyên!2020-05-05 20:50
 • #69: Diêu Phong sát ý!2020-05-05 20:50
 • #70: Trương Mộ Niên2020-05-05 20:50
 • #71: Tô Bách xin mời khách!2020-05-05 20:50
 • #72: Đại Lý Tự thừa2020-05-05 20:51
 • #73: Giàu nứt đố đổ vách!2020-05-05 20:51
 • #74: Ngự Sử trung thừa2020-05-05 20:51
 • #75: Thiên hạ đệ nhất đại Chú Kiếm Sư2020-05-05 20:51
 • #76: Tô Bách lao ngục tai ương!2020-05-05 20:51
 • #77: Phát đạt!2020-05-05 20:51
 • #78: Triệu Phong Trần tin tức!2020-05-05 20:52
 • #79: Vương Xung dã tâm2020-05-05 20:52
 • #80: Iraq thích khách!2020-05-05 20:52
 • #81: Đêm khuya đâm giết!2020-05-05 20:52
 • #82: Thư phòng thích khách!2020-05-05 20:52
 • #83: U Hồn Bộ2020-05-05 20:52
 • #84: Lần thứ nhất thế giới ràng buộc!2020-05-05 20:52
 • #85: Thái Chân Phi sự kiện2020-05-05 20:52
 • #86: Tứ Phương Quán!2020-05-05 20:53
 • #87: Cay nghiệt Đại bá mẫu!2020-05-05 20:53
 • #88: Vương thị bộ tộc!2020-05-05 20:53
 • #89: Lão gia tử bí mật!2020-05-05 20:53
 • #90: Quốc sĩ!2020-05-05 20:53
 • #91: Vương gia cấm kỵ!2020-05-05 20:53
 • #92: Cấm quân huấn luyện viên kế hoạch!2020-05-05 20:53
 • #93: Thử thách!2020-05-05 20:54
 • #94: Thời thế (một)2020-05-05 20:54
 • #95: Thời thế (hai)2020-05-05 20:54
 • #96: Thời thế (ba)2020-05-05 20:54
 • #97: Thuế quan!2020-05-05 20:54
 • #98: Khiêm nhượng!2020-05-05 20:54
 • #99: Tiết Độ Sứ sự kiện!2020-05-05 20:55
 • #100: Phiên trấn cắt cứ!2020-05-05 20:55
 • #101: Chúng lão tán thành!2020-05-05 20:55
 • #102: Xích tử chi tâm!2020-05-05 20:55
 • #103: Ngọc Chân cung!2020-05-05 20:55
 • #104: Hứa Thiệu!2020-05-05 20:55
 • #105: Luyện Cốt Đan!2020-05-05 20:55
 • #106: Một chiêu chế địch!2020-05-05 20:55
 • #107: Bắt tước!2020-05-05 20:56
 • #108: Tống Vương mừng thọ!2020-05-05 20:56
 • #109: Vương Xung gặp Tống Vương!2020-05-05 20:56
 • #110: Một loại khác góc độ!2020-05-05 20:56
 • #111: Diêu gia phụ tử!2020-05-05 20:56
 • #112: Man Thần kình lực!2020-05-05 20:56
 • #113: Bí mật Đan sư đoàn thể!2020-05-05 20:57
 • #114: Lục Chỉ Trương!2020-05-05 20:57
 • #115: Tính thực chất tiến triển!2020-05-05 20:57
 • #116: Triều đình kịch biến!2020-05-05 20:57
 • #117: Tống Vương thất thế!2020-05-05 20:57
 • #118: Âm Sơn tiên sinh!2020-05-05 20:57
 • #119: Nguyên Khí Kình!2020-05-05 20:57
 • #120: Hai khuyên Tống Vương 【 tu 】2020-05-05 20:57
 • #121: Thuyết phục Tống Vương!2020-05-05 20:58
 • #122: Thuê cao thủ!2020-05-05 20:58
 • #123: Tứ Hải Chi Gia!2020-05-05 20:58
 • #124: Ngọc Chân cung biến cố!2020-05-05 20:58
 • #125: Thanh Bình điều từ!2020-05-05 20:58
 • #126: Quân, sao trước ngạo mạn sau cung kính?2020-05-05 20:58
 • #127: Không biết Nương Nương mỹ mạo!2020-05-05 20:58
 • #128: Chân tướng lộ ra ngoài!2020-05-05 20:58
 • #129: Tương lai 【 trụ sở huấn luyện 】2020-05-05 20:58
 • #130: Nguyên Khí cấp bảy!2020-05-05 20:58
 • #131: Thực lực mạnh mẽ Lý Tru Tâm!2020-05-05 20:59
 • #132: Hồi Mã Thương!2020-05-05 20:59
 • #133: Bắt giữ!2020-05-05 20:59
 • #134: Cung Vũ Lăng Hương thần phục!2020-05-05 20:59
 • #135: Xuống núi!2020-05-05 20:59
 • #136: Tìm sư phụ?2020-05-05 20:59
 • #137: Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công!2020-05-05 20:59
 • #138: Ván cờ tiến triển!2020-05-05 20:59
 • #139: Đỉnh cao kỹ nghệ, tôi lại!2020-05-05 21:00
 • #140: Chú nuôi Thành Ký!2020-05-05 21:00
 • #141: Danh đao: Tử Vong Thâm Uyên!2020-05-05 21:00
 • #142: Khách không mời mà đến!2020-05-05 21:00
 • #143: Ngàn cân treo sợi tóc!2020-05-05 21:00
 • #144: Tô Chính Thần hiện thân!2020-05-05 21:00
 • #145: Hai đời mới lão nguyên soái tranh tài!2020-05-05 21:00
 • #146: Vương Xung tâm nguyện!2020-05-05 21:01
 • #147: Tà Đế lão nhân manh mối!2020-05-05 21:01
 • #148: Chu Văn!2020-05-05 21:01
 • #149: Bố cục!2020-05-05 21:01
 • #150: Nhập cổ phần Trương gia (một)2020-05-05 21:01
 • #151: Nhập cổ phần Trương gia (hai)2020-05-05 21:01
 • #152: Giả dối quỷ quyệt!2020-05-05 21:01
 • #153: Tà Đế lão nhân?2020-05-05 21:01
 • #154: Sinh tử thử thách!2020-05-05 21:01
 • #155: Vương Xung bái sư!2020-05-05 21:02
 • #156: Mò xương!2020-05-05 21:02
 • #157: Ẩn tại nguy hiểm!2020-05-05 21:02
 • #158: Vạn Thiên Khí Hải Thuật!2020-05-05 21:02
 • #159: Tô Chính Thần, Tà Đế lão nhân tranh tài!2020-05-05 21:02
 • #160: Gió nổi lên rồi!2020-05-05 21:02
 • #161: Vương Xung gặp vua!2020-05-05 21:02
 • #162: Thái Cực Điện!2020-05-05 21:02
 • #163: Chấn động triều chính!2020-05-05 21:02
 • #164: Vương Xung bỏ tù!2020-05-05 21:03
 • #165: Người Hán sự phẫn nộ2020-05-05 21:03
 • #166: Thiên lao!2020-05-05 21:03
 • #167: Khuấy lên thiên hạ!2020-05-05 21:03
 • #168: Một đời mới đại quốc quân thần!2020-05-05 21:03
 • #169: Vương Xung bất ngờ phát hiện!2020-05-05 21:03
 • #170: Thánh Hoàng tâm ý!2020-05-05 21:03
 • #171: Cao công công!2020-05-05 21:04
 • #172: Thánh Hoàng phán quyết!2020-05-05 21:04
 • #173: Thần bí ngục tù!2020-05-05 21:04
 • #174: Thần bí ngục tù ban tặng!2020-05-05 21:04
 • #175: Vương Xung ra tù! (một)2020-05-05 21:04
 • #176: Vương Xung ra tù (hai)2020-05-05 21:04
 • #177: Dương Chiêu cầu thơ!2020-05-05 21:04
 • #178: Vương Xung kết bái!2020-05-05 21:04
 • #179: Một viên bạch tử!2020-05-05 21:05
 • #180: Vào nước không chìm, Bạch Đề Ô!2020-05-05 21:05
 • #181: Hải ngoại quần đảo trên Vẫn Thiết!2020-05-05 21:05
 • #182: Vương Xung tương lai thành viên nòng cốt!2020-05-05 21:05
 • #183: Trương Mộ Niên bí mật!2020-05-05 21:05
 • #184: Kiếp này to lớn nhất bố cục!2020-05-05 21:05
 • #185: Nhị ca, Vương Bột!2020-05-05 21:05
 • #186: Xuất phát, ba đại trại huấn luyện!2020-05-05 21:05
 • #187: Côn Ngô trại huấn luyện2020-05-05 21:06
 • #188: Doãn Hầu!2020-05-05 21:06
 • #189: Doãn Hầu cảnh cáo!2020-05-05 21:06
 • #190: Ẩn giấu huấn luyện viên2020-05-05 21:06
 • #191: Tương lai tướng tinh!2020-05-05 21:06
 • #192: Thay đổi vận mệnh!2020-05-05 21:06
 • #193: Khiêu chiến2020-05-05 21:06
 • #194: Thập Phương Lôi Đình Chỉ2020-05-05 21:06
 • #195: Hai người qua ải!2020-05-05 21:06
 • #196: Trần Bất Nhượng2020-05-05 21:07
 • #197: Tô Hàn Sơn!2020-05-05 21:07
 • #198: Đại Đường ba đại quân loại!2020-05-05 21:07
 • #199: Trang thị cùng Trì gia!2020-05-05 21:07
 • #200: Lục Tí Công!2020-05-05 21:07
 • #201: Tương lai tốt nhất Thống soái!2020-05-05 21:08
 • #202: Nửa đêm tập kích!2020-05-05 21:08
 • #203: Triệu Thiên Thu giáo dục thuật!2020-05-05 21:08
 • #204: Chân chính địch tấn công!2020-05-05 21:08
 • #205: Người Đột Quyết Thần Tiễn Thủ!2020-05-05 21:08
 • #206: Suy nghĩ đối sách!2020-05-05 21:08
 • #207: Hi vọng!2020-05-05 21:08
 • #208: Phản kích!2020-05-05 21:09
 • #209: Quả cầu tuyết!2020-05-05 21:09
 • #210: Thời cơ!2020-05-05 21:09
 • #211: Chân Võ cảnh vầng sáng!2020-05-05 21:09
 • #212: Nguy cơ!2020-05-05 21:09
 • #213: Vầng sáng: Vạn một cánh quân địch!2020-05-05 21:09
 • #214: Người Cao Ly tan tác!2020-05-05 21:09
 • #215: Gấp rút tiếp viện Chu Tước phong2020-05-05 21:09
 • #216: Mở rộng chiến công!2020-05-05 21:10
 • #217: Chân tướng!2020-05-05 21:10
 • #218: Tiểu Thú Lâm Vương2020-05-05 21:10
 • #219: Bạch tử huyền cơ!2020-05-05 21:10
 • #220: Thương Sinh Tru Lục Thuật!2020-05-05 21:10
 • #221: Dạ tập (đột kích ban đêm) khắc phục hậu quả!2020-05-05 21:10
 • #222: Quách Phong, Sài Chí Nghĩa!2020-05-05 21:10
 • #223: Thư!2020-05-05 21:10
 • #224: Căm tức Trịnh Huyền!2020-05-05 21:11
 • #225: Đặng Minh Tâm giao dịch!2020-05-05 21:11
 • #226: Cơ sở kiếm thuật huấn luyện2020-05-05 21:11
 • #227: Đại bá muốn gặp!2020-05-05 21:11
 • #228: Chương Cừu Kiêm Quỳnh muốn tới kinh sư!2020-05-05 21:11
 • #229: Không thể thay đổi đại thế!2020-05-05 21:11
 • #230: Các phe tiến triển!2020-05-05 21:11
 • #231: Sát hại kiếm khí!2020-05-05 21:11
 • #232: Dương Chiêu giá lâm!2020-05-05 21:12
 • #233: Không hiểu bí ẩn!2020-05-05 21:12
 • #234: Cung Vũ Lăng Hương trở về!2020-05-05 21:12
 • #235: Phát hiện mục tiêu!2020-05-05 21:12
 • #236: Người Cao Ly cứ điểm!2020-05-05 21:12
 • #237: Sớm nửa năm ám sát!2020-05-05 21:13
 • #238: Tiểu Âm Dương Thuật, đâm giết!2020-05-05 21:13
 • #239: Thực lực liên tiếp cất cao!2020-05-05 21:13
 • #240: Mị Ảnh Bộ!2020-05-05 21:14
 • #241: Độc nhãn tên béo, đầm lầy vầng sáng!2020-05-05 21:14
 • #242: Lần thứ nhất đánh giết Chân Võ cảnh cường giả!2020-05-05 21:14
 • #243: Chương Cừu Kiêm Quỳnh dã vọng!2020-05-05 21:14
 • #244: Không ngừng tăng lên!2020-05-05 21:14
 • #245: Nguyên Khí cấp chín, Bách Bộ Thần Quyền!2020-05-05 21:14
 • #246: Ngọc Kinh Lâu!2020-05-05 21:14
 • #247: Hình bộ truyền thuyết, Mã Dận Lung!2020-05-05 21:15
 • #248: Lại phải một trợ lực!2020-05-05 21:15
 • #249: Người Cao Ly 【 thầm nghĩ 】!2020-05-05 21:15
 • #250: Binh Bộ, Hình bộ năm đó cao thủ!2020-05-05 21:15
 • #251: Thu hoạch khổng lồ!2020-05-05 21:16
 • #252: Người Cao Ly bảo tàng!2020-05-05 21:16
 • #253: Đạt được thành công lớn!2020-05-05 21:16
 • #254: Đêm khuya mưu đồ bí mật!2020-05-05 21:16
 • #255: Trinh sát!2020-05-05 21:16
 • #256: Phật viện chùa miếu vây quét!2020-05-05 21:17
 • #257: Triệt để đánh tan!2020-05-05 21:17
 • #258: Huyền Vũ cuộc chiến!2020-05-05 21:17
 • #259: Một mũi tên!2020-05-05 21:17
 • #260: Lão tiều phu!2020-05-05 21:17
 • #261: Tiểu Thú Lâm Vương! (một)2020-05-05 21:17
 • #262: Tiểu Thú Lâm Vương! (hai)2020-05-05 21:17
 • #263: Tiểu Thú Lâm Vương! (ba)2020-05-05 21:18
 • #264: Sâu không lường được lão quản gia!2020-05-05 21:18
 • #265: Ba tên người theo đuổi!2020-05-05 21:18
 • #266: Tiểu muội bí mật!2020-05-05 21:18
 • #267: Hạng lão!2020-05-05 21:18
 • #268: Chương Cừu Kiêm Quỳnh mời tiệc!2020-05-05 21:19
 • #269: Đế quốc cá sấu lớn, Chương Cừu Kiêm Quỳnh!2020-05-05 21:19
 • #270: Tiệc rượu bắt đầu!2020-05-05 21:19
 • #271: Đại bá trí tuệ!2020-05-05 21:19
 • #272: Nhân vật then chốt, Tiên Vu Trọng Thông!2020-05-05 21:19
 • #273: Cảnh giác Đô Hộ phủ!2020-05-05 21:19
 • #274: Tây nam chư tướng tôn trọng!2020-05-05 21:19
 • #275: Huyết yến!2020-05-05 21:20
 • #276: Vương Xung mưu đồ!2020-05-05 21:20
 • #277: Tây An mưu sĩ, Trí An!2020-05-05 21:20
 • #278: Công bộ, Trương Thọ Chi!2020-05-05 21:20
 • #279: Cung đình quân vụ quan, Lý Thanh Hữu!2020-05-05 21:20
 • #280: Cấm quân chọn mua (một)2020-05-05 21:20
 • #281: Chân Vũ Tiểu Bắc Đẩu2020-05-05 21:21
 • #282: Kiếm Nam Thái Thú, Trương Kiền Đà!2020-05-05 21:21
 • #283: Thăm dò Trương Kiền Đà!2020-05-05 21:21
 • #284: Triều đình đại chọn mua!2020-05-05 21:21
 • #285: Vương Xung dã tâm!2020-05-05 21:21
 • #286: Lưu Quốc Công Phủ bên ngoài người bịt mặt!2020-05-05 21:21
 • #287: Cạm bẫy!2020-05-05 21:21
 • #288: Sát cơ!2020-05-05 21:22
 • #289: Tô Hàn Sơn!2020-05-05 21:22
 • #290: Giằng co không xong!2020-05-05 21:22
 • #291: Cứu Tô Hàn Sơn!2020-05-05 21:22
 • #292: Tô Hàn Sơn trên người bí mật!2020-05-05 21:22
 • #293: Trở về Côn Ngô trại huấn luyện!2020-05-05 21:22
 • #294: Vương Xung thành viên nòng cốt!2020-05-05 21:23
 • #295: Ngừng chiến viện2020-05-05 21:23
 • #296: Trịnh Huyền tâm tư!2020-05-05 21:23
 • #297: Đô Tùng Mãng Bố chi!2020-05-05 21:23
 • #298: Ý đồ đến bất thiện người Hồ thanh niên!2020-05-05 21:24
 • #299: Hai hổ tranh chấp!2020-05-05 21:24
 • #300: Đồng La tuyệt học!2020-05-05 21:24
 • #301: Tám bước nộ giao!2020-05-05 21:24
 • #302: Treo ở cao cán bên trên a không giống!2020-05-05 21:24
 • #303: Thái Giáp tiên sinh!2020-05-05 21:24
 • #304: Linh mạch lộ ra ngoài!2020-05-05 21:24
 • #305: Chỉ Qua Viện rối loạn!2020-05-05 21:24
 • #306: Cuộc chiến giữa các hoàng tử!2020-05-05 21:25
 • #307: Nghê Hoàng Công chúa!2020-05-05 21:25
 • #308: Cưỡng bức!2020-05-05 21:25
 • #309: Phản kích!2020-05-05 21:25
 • #310: Tương lai Đại Đường Hoàng Đế!2020-05-05 21:25
 • #311: Tương lai đại gian tướng!2020-05-05 21:25
 • #312: Tái tạo Lý Hanh!2020-05-05 21:26
 • #313: Thay máu!2020-05-05 21:26
 • #314: Lý Hanh dị biến!2020-05-05 21:26
 • #315: Màn đêm thăm thẳm!2020-05-05 21:26
 • #316: Gặp mặt đại bá!2020-05-05 21:27
 • #317: Khuyên bảo!2020-05-05 21:27
 • #318: Mới khí tượng! (một)2020-05-05 21:27
 • #319: Mới khí tượng (hai)2020-05-05 21:27
 • #320: Hứa Khinh Cầm!2020-05-05 21:27
 • #321: Ô chuy vầng sáng!2020-05-05 21:27
 • #322: Nhiệm vụ tập luyện2020-05-05 21:27
 • #323: Hồng Lư Tự quan lại2020-05-05 21:28
 • #324: Cái thứ nhất thu thập điểm2020-05-05 21:28
 • #325: Thao luyện!2020-05-05 21:28
 • #326: Bắt đầu hành động!2020-05-05 21:28
 • #327: Cơ cảnh Bạch Tư Lăng!2020-05-05 21:28
 • #328: Mâu thuẫn!2020-05-05 21:28
 • #329: Kinh ngạc Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ!2020-05-05 21:28
 • #330: Dò xét!2020-05-05 21:29
 • #331: Kỹ cao một bậc!2020-05-05 21:29
 • #332: Đỏ mắt!2020-05-05 21:29
 • #333: Bạch Tư Lăng ánh mắt!2020-05-05 21:29
 • #334: Sơn tặc bên trong người Ả rập2020-05-05 21:29
 • #335: Bạch Tư Lăng thực lực kinh người!2020-05-05 21:30
 • #336: Sau lưng bí ẩn!2020-05-05 21:30
 • #337: Thiết Y Công!2020-05-05 21:30
 • #338: Nguy cơ!2020-05-05 21:30
 • #339: Giật mình nguy hiểm! (một)2020-05-05 21:30
 • #340: Giật mình nguy hiểm! (hai)2020-05-05 21:30
 • #341: Đối lập!2020-05-05 21:30
 • #342: Xung phong!2020-05-05 21:31
 • #343: Vương Xung phong mang! (một)2020-05-05 21:31
 • #344: Vương Xung phong mang (hai)2020-05-05 21:31
 • #345: Giao chiến!2020-05-05 21:32
 • #346: Tập kích!2020-05-05 21:32
 • #347: Triều đình giai đoạn thứ hai nhiệm vụ!2020-05-05 21:32
 • #348: Ngờ vực!2020-05-05 21:32
 • #349: Thiết Y mã tặc hậu chiêu!2020-05-05 21:32
 • #350: Trúng kế!2020-05-05 21:33
 • #351: Mai phục giết!2020-05-05 21:33
 • #352: Lý Thiết Y ra tay!2020-05-05 21:33
 • #353: Đáng sợ Lý Thiết Y!2020-05-05 21:33
 • #354: Bị xoay chuyển chiến cuộc!2020-05-05 21:33
 • #355: Sau cùng hành động!2020-05-05 21:33
 • #356: Cơ hội cuối cùng!2020-05-05 21:33
 • #357: Dụ sát Lý Thiết Y!2020-05-05 21:33
 • #358: Lại giết Chu An!2020-05-05 21:34
 • #359: Thân phận lộ ra ngoài!2020-05-05 21:34
 • #360: Thiết Y mã tặc bảo khố!2020-05-05 21:34
 • #361: Thu hoạch khổng lồ!2020-05-05 21:34
 • #362: Giai đoạn thứ ba nhiệm vụ!2020-05-05 21:34
 • #363: Đời thứ ba vụ thu thập điểm!2020-05-05 21:34
 • #364: Phân tích tình thế!2020-05-05 21:35
 • #365: Lũng Tây Đại Đấu Quân!2020-05-05 21:35
 • #366: Trên đỉnh núi Ô Tư Tàng kỵ binh!2020-05-05 21:35
 • #367: Lùng bắt trinh sát!2020-05-05 21:35
 • #368: Sau cùng Hồng Anh Thương!2020-05-05 21:35
 • #369: Ô Tư Tàng trinh sát!2020-05-05 21:35
 • #370: Bày mưu nghĩ kế!2020-05-05 21:35
 • #371: Chiến tranh bắt đầu!2020-05-05 21:36
 • #372: Đánh giáp lá cà!2020-05-05 21:36
 • #373: Phục binh đột xuất!2020-05-05 21:36
 • #374: Một lần chiến thắng!2020-05-05 21:36
 • #375: Đến từ Ca Thư Hàn uy hiếp!2020-05-05 21:36
 • #376: Ngộ phục!2020-05-05 21:37
 • #377: Trọng thương!2020-05-05 21:37
 • #378: Triệu Thiên Thu ống trúc!2020-05-05 21:37
 • #379: Trở về kinh!2020-05-05 21:37
 • #380: Kẻ phản bội!2020-05-05 21:37
 • #381: Thế gia cùng thế gia!2020-05-05 21:37
 • #382: Hoàng gia giao cho!2020-05-05 21:38
 • #383: Được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi!2020-05-05 21:38
 • #384: Tố Thủ tiên tử!2020-05-05 21:38
 • #385: Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp (một)2020-05-05 21:38
 • #386: Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp (hai)2020-05-05 21:38
 • #387: Hóa giải!2020-05-05 21:38
 • #388: Hoàng Thiên Nhi tâm ý!2020-05-05 21:39
 • #389: Đè ép Hứa Khinh Cầm!2020-05-05 21:39
 • #390: Đè ép Hứa Khinh Cầm (hai)2020-05-05 21:39
 • #391: Lửa giận ngập trời Hứa Khinh Cầm!2020-05-05 21:39
 • #392: Kích tướng!2020-05-05 21:39
 • #393: Điểm khả nghi!2020-05-05 21:40
 • #394: Đến từ trước Tùy đại tướng cảnh cáo!2020-05-05 21:40
 • #395: Trên biển rộng tin tức!2020-05-05 21:40
 • #396: Mừng đến phát khóc Vương Lượng!2020-05-05 21:40
 • #397: Công lực phục hồi!2020-05-05 21:40
 • #398: Hyderabad khoáng thạch tin tức!2020-05-05 21:40
 • #399: Mưu hại!2020-05-05 21:41
 • #400: Thích Tây!2020-05-05 21:41
 • #401: Hyderabad khoáng thạch bị đoạt!2020-05-05 21:41
 • #402: Vương Xung phản kích!2020-05-05 21:41
 • #403: Lý Tự Nghiệp thứ một trận chiến đấu!2020-05-05 21:41
 • #404: Triệu Hắc Long bản đồ kho báu!2020-05-05 21:41
 • #405: Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công!2020-05-05 21:41
 • #406: Xuống núi!2020-05-05 21:42
 • #407: Lý Hanh cầu viện!2020-05-05 21:42
 • #408: Đối sách!2020-05-05 21:42
 • #409: Ô Tư Tàng đại vương tử!2020-05-05 21:42
 • #410: Lòng người!2020-05-05 21:42
 • #411: Vương Xung ra trận!2020-05-05 21:42
 • #412: Chiến!2020-05-05 21:42
 • #413: Đánh giết Ô Tư Tàng đại vương tử!2020-05-05 21:43
 • #414: Lộ hết ra sự sắc bén!2020-05-05 21:43
 • #415: Ngoài dự đoán mọi người chân tướng!2020-05-05 21:43
 • #416: Quần Long Hội!2020-05-05 21:43
 • #417: Một hồi kết thúc, một cái khác trận bắt đầu!2020-05-05 21:43
 • #418: Ngọc Chân Cung bên trong thấy Thái Chân!2020-05-05 21:43
 • #419: Du thuyết (một)2020-05-05 21:43
 • #420: Du thuyết (hai)2020-05-05 21:43
 • #421: Du thuyết thành công!2020-05-05 21:43
 • #422: Thu hoạch!2020-05-05 21:44
 • #423: Tàng Kinh Các kế hoạch!2020-05-05 21:44
 • #424: Mới tinh khen thưởng!2020-05-05 21:44
 • #425: Phong tuyết trong tin tức tốt!2020-05-05 21:44
 • #426: Biểu huynh, biểu đệ!2020-05-05 21:44
 • #427: Lần thứ ba thế giới ràng buộc!2020-05-05 21:44
 • #428: Lý Tự Nghiệp lớn tiếng chất vấn!2020-05-05 21:44
 • #429: Sau cùng thử nghiệm!2020-05-05 21:44
 • #430: Thuyết phục Lý Tự Nghiệp!2020-05-05 21:45
 • #431: Mưu tính tây nam!2020-05-05 21:45
 • #432: Hứa Khinh Cầm chung cực khiêu chiến!2020-05-05 21:45
 • #433: Khắc chế Vương Xung kỳ đạo (một)2020-05-05 21:45
 • #434: Khắc chế Vương Xung kỳ đạo (hai)2020-05-05 21:45
 • #435: Hứa Khinh Cầm thắng lợi!2020-05-05 21:45
 • #436: Một quả cuối cùng quân trắng, nghịch chuyển thắng cuộc!2020-05-05 21:45
 • #437: Vương Xung điều kiện! ( chúc tết rồi! )2020-05-05 21:46
 • #438: Lời dẫn!2020-05-05 21:46
 • #439: Bão táp!2020-05-05 21:46
 • #440: An Yết Lạc Sơn!2020-05-05 21:46
 • #441: Sát cơ!2020-05-05 21:46
 • #442: Suốt đời địch thủ cũ!2020-05-05 21:46
 • #443: Săn giết An Yết Lạc Sơn!2020-05-05 21:46
 • #444: Thế giới can thiệp!2020-05-05 21:47
 • #445: U Châu nghịch tốt!2020-05-05 21:47
 • #446: Đối lập!2020-05-05 21:47
 • #447: Số mệnh!2020-05-05 21:47
 • #448: An Đông đại đô hộ!2020-05-05 21:47
 • #449: Trương Thủ Khuê!2020-05-05 21:47
 • #450: Chỉ vài thước khoảng cách!2020-05-05 21:48
 • #451: Nông phu cùng xà!2020-05-05 21:48
 • #452: Trương Thủ Khuê thực lực tuyệt đối!2020-05-05 21:48
 • #453: A Sử Na Tốt Can cái chết!2020-05-05 21:48
 • #454: Vương Cửu Linh!2020-05-05 21:48
 • #455: Sau cùng lời khuyên!2020-05-05 21:48
 • #456: Lên men!2020-05-05 21:48
 • #457: Cay đắng!2020-05-05 21:48
 • #458: Dư âm!2020-05-05 21:49
 • #459: Kịch biến! (một)2020-05-05 21:49
 • #460: Kịch biến (hai)2020-05-05 21:49
 • #461: Sự bình tĩnh trước cơn bão táp (một)2020-05-05 21:49
 • #462: Sự bình tĩnh trước cơn bão táp (hai)2020-05-05 21:49
 • #463: Trong lao ngục Vương Xung!2020-05-05 21:49
 • #464: Điên cuồng Vương gia!2020-05-05 21:50
 • #465: Tức giận kinh sư!2020-05-05 21:50
 • #466: Triều đình cạnh tranh!2020-05-05 21:50
 • #467: Vương Xung thỉnh cầu!2020-05-05 21:50
 • #468: Sau cùng thử nghiệm!2020-05-05 21:50
 • #469: Chiến tranh bắt đầu!2020-05-05 21:50
 • #470: Tây nam tin dữ!2020-05-05 21:51
 • #471: Vương Xung ra tù!2020-05-05 21:51
 • #472: Hoa tuyết giống như giấy viết thư!2020-05-05 21:51
 • #473: Khuấy lên kinh sư! (một)2020-05-05 21:51
 • #474: Khuấy lên kinh sư! (hai)2020-05-05 21:51
 • #475: Thôi diễn tây nam!2020-05-05 21:51
 • #476: Lão ưng lo lắng!2020-05-05 21:51
 • #477: Đường nghị (một)2020-05-05 21:52
 • #478: Đường nghị (hai)2020-05-05 21:52
 • #479: Kinh sư náo động!2020-05-05 21:52
 • #480: Bạch Sư đại tướng, Tadra Khonglo!2020-05-05 21:52
 • #481: Tin dữ truyền ra!2020-05-05 21:52
 • #482: Lòng người bàng hoàng!2020-05-05 21:52
 • #483: Ẩn ước cảm giác được cái gì Tống Vương!2020-05-05 21:52
 • #484: Trước chiến tranh cuối cùng chuẩn bị!2020-05-05 21:52
 • #485: Then chốt! Sư Tử Thành!2020-05-05 21:53
 • #486: Xuất phát! Tây nam!2020-05-05 21:53
 • #487: Nguy cơ! Thang mây!2020-05-05 21:53
 • nhan-hoang-ky-chuong-0488.mp32020-05-05 21:53
 • #489: Tao ngộ!2020-05-05 21:53
 • #490: Trận đầu! Như bẻ cành khô!2020-05-05 21:53
 • #491: Trận đầu! Như bẻ cành khô! (hai)2020-05-05 21:54
 • #492: Tây nam hướng đi!2020-05-05 21:54
 • #493: Phát phát hiện! Ngàn người quân địch!2020-05-05 21:54
 • #494: Căng thẳng! Mau lẹ như lửa!2020-05-05 21:54
 • #495: Quyết định! Chủ động xuất kích!2020-05-05 21:54
 • #496: Chiến tranh triệu hoán!2020-05-05 21:54
 • #497: Thiết kỵ! Xung kích!2020-05-05 21:55
 • #498: Ô Tư Tàng! Địa Tạng bí pháp!2020-05-05 21:55
 • #499: Chém không ngừng tên nhọn!2020-05-05 21:55
 • #500: Sáu tay Địa Tạng Kim Cương!2020-05-05 21:55
 • #501: Ba kiếm chém giết!2020-05-05 21:55
 • #502: Bổn tạp! Đại Tuyết Sơn bí mật sách!2020-05-05 21:55
 • #503: Cảnh cáo! Xóa bỏ nguy hiểm!2020-05-05 21:55
 • #504: Gặp mặt! Từ Đô úy!2020-05-05 21:56
 • #505: Tây nam thế cuộc! Cường địch!2020-05-05 21:56
 • #506: Ngũ hổ tướng! Bát Xích Thành!2020-05-05 21:56
 • #507: Ô Tư Tàng viện quân! Hai hợp làm một!2020-05-05 21:56
 • #508: Đại chiến! (một)2020-05-05 21:56
 • #509: Đại chiến! (hai)2020-05-05 21:56
 • #510: Đại chiến! (ba)2020-05-05 21:56
 • #511: Đại chiến! (bốn)2020-05-05 21:57
 • #512: Đại thắng!2020-05-05 21:57
 • #513: Đằng Long Thương! Huyền Vũ cấp sức mạnh!2020-05-05 21:57
 • #514: Bố cục! Tương lai chiến tranh!2020-05-05 21:57
 • #515: Đau buồn âm thầm! Lương thực!2020-05-05 21:57
 • #516: Túi gấm! Bệnh dịch chết dê!2020-05-05 21:57
 • #517: Thượng đảng phạt mưu!2020-05-05 21:57
 • #518: Mây đen bao phủ! Kinh thành lo lắng!2020-05-05 21:57
 • #519: Đột nhiên mưa xối xả!2020-05-05 21:58
 • #520: Đế quốc tây nam! Trong mưa xối xả chiến tranh!2020-05-05 21:58
 • #521: Hỗn loạn! Đại quân nguy cơ!2020-05-05 21:58
 • #522: Hỗn loạn! Đại quân nguy cơ (hai)2020-05-05 21:58
 • #523: Nguy cơ! Hôn mê bất tỉnh Vương Phù!2020-05-05 21:59
 • #524: Trấn định quân tâm!2020-05-05 21:59
 • #525: Tiếp quản đại quân! Kinh ngạc lui lại!2020-05-05 21:59
 • #526: Vương Xung tương lai thành viên nòng cốt!2020-05-05 21:59
 • #527: Chuyển ngoặt! Hóa thủ thành công!2020-05-05 21:59
 • #528: Chuyển ngoặt! Hóa thủ thành công! (hai)2020-05-05 21:59
 • #529: Chuyển ngoặt! Hóa thủ thành công! (ba)2020-05-05 21:59
 • #530: Kiếm Xỉ Thú, Giác Tư La!2020-05-05 21:59
 • #531: Ẩn giấu nguy cơ! Phượng già dị!2020-05-05 22:00
 • #532: Mông Xá Chiếu Thái Tử! Canh Kim vầng sáng!2020-05-05 22:00
 • #533: Khống chế toàn trường! Vương Nghiêm xuất hiện!2020-05-05 22:00
 • #534: Chuyển ngoặt! Trận đầu thắng lợi!2020-05-05 22:00
 • #535: Tranh luận! Chương Cừu Kiêm Quỳnh lệnh bài!2020-05-05 22:00
 • #536: Tiên Vu Trọng Thông nguy cơ!2020-05-05 22:00
 • #537: Vây điểm đánh viện binh! Vương Xung quyết định!2020-05-05 22:01
 • #538: Tập kích! Như chim sợ cành cong Giác Tư La!2020-05-05 22:01
 • #539: Xung kích! Ô Tư Tàng người cùng Ô Tư Tàng người2020-05-05 22:01
 • #540: Biến hóa! Võ tướng vầng sáng!2020-05-05 22:01
 • #541: Mệt mỏi! Vương Xung đột kích gây rối!2020-05-05 22:01
 • #542: Mãnh hổ ra hạp! Hỏa Thụ Quy Tàng xuất kích2020-05-05 22:02
 • #543: Giao chiến! Vô hình tranh tài!2020-05-05 22:02
 • #544: Tính toán! Điệu hổ ly sơn!2020-05-05 22:02
 • #545: Phá vòng vây! Quyền lợi giao tiếp2020-05-05 22:02
 • #546: Mai phục! Vương Nghiêm cùng họ Tiên Vu liên thủ!2020-05-05 22:02
 • #547: Lui lại! Hỏa Thụ Quy Tàng sát ý!2020-05-05 22:02
 • #548: Mưu tính! Cách không giao chiến!2020-05-05 22:02
 • #549: Kinh sư! Đế tâm khó dò!2020-05-05 22:02
 • #550: Thánh Hoàng tâm ý! Kinh sư mưa gió!2020-05-05 22:03
 • #551: Đại trượng phu! Trước gió bão bình tĩnh!2020-05-05 22:03
 • #552: Nguyên Phong Sơn! Hán Vũ khai điền lệnh!2020-05-05 22:03
 • #553: Cố nhân gặp lại! Trương Thọ Chi!2020-05-05 22:03
 • #554: Sau cùng bố cục! Doanh trướng tranh!2020-05-05 22:03
 • #555: Mông Ô quan tâm! Chúng chú mục địch!2020-05-05 22:03
 • #556: Đại Khâm Nhược Tán luận đoạn! Kinh người kết quả2020-05-05 22:03
 • #557: Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt!2020-05-05 22:04
 • #558: Quyết chiến cuối cùng! Khúc nhạc dạo!2020-05-05 22:04
 • #559: Thần tích thành! Vương Xung chiến ý!2020-05-05 22:04
 • #560: Gặp lại! Đại Khâm Nhược Tán thăm dò!2020-05-05 22:04
 • #561: Chiến tranh bắt đầu!2020-05-05 22:04
 • #562: Đại quyết chiến! Bạch Thạch quân đoàn!2020-05-05 22:04
 • #563: Trúng kế! Song phương thăm dò!2020-05-05 22:04
 • #564: Đại quyết chiến! Ban đầu thắng!2020-05-05 22:04
 • #565: Đại quyết chiến! Làn sóng thứ hai chiến đấu!2020-05-05 22:05
 • #566: Đại quyết chiến! Đoàn Vô Tung ra tay!2020-05-05 22:05
 • #567: Đại quyết chiến! Địch thủ cũ!2020-05-05 22:05
 • #568: Đại quyết chiến! Cao nhất binh đạo trình độ!2020-05-05 22:05
 • #569: Đại quyết chiến! Lưỡng nan tình cảnh!2020-05-05 22:05
 • #570: Đại quyết chiến! Ô Tư Tàng ra tay!2020-05-05 22:05
 • #571: Đại quyết chiến! An nam, La Thiết Thương!2020-05-05 22:06
 • #572: Đại quyết chiến! Phong động, võ tướng chi quyết!2020-05-05 22:06
 • #573: Đại quyết chiến! Lưỡi hái tử thần!2020-05-05 22:06
 • #574: Đại quyết chiến! Giác Tư La kinh hoảng!2020-05-05 22:06
 • #575: Đại quyết chiến! Đại Khâm Nhược Tán phục thủ!2020-05-05 22:06
 • #576: Đại quyết chiến! Giác Tư La cái chết!2020-05-05 22:06
 • #577: Đại quyết chiến! Long Khâm Ba lui lại!2020-05-05 22:06
 • #578: Đại quyết chiến! Không tiếng động khiêu chiến!2020-05-05 22:06
 • #579: Đại quyết chiến! Mới một trận tiến công!2020-05-05 22:07
 • #580: Đại quyết chiến! Đại Khâm Nhược Tán phản kích!2020-05-05 22:07
 • #581: Đại quyết chiến! Đại Thực dầu hỏa!2020-05-05 22:07
 • #582: Đại quyết chiến! Thổ Di Tang Trát!2020-05-05 22:07
 • #583: Đại quyết chiến! Hắc thiết vua!2020-05-05 22:07
 • #584: Đại quyết chiến! Uy hiếp!2020-05-05 22:07
 • #585: Đại quyết chiến! Chiến lược quyết đấu!2020-05-05 22:07
 • #586: Đại quyết chiến! Xe nỏ phát uy!2020-05-05 22:08
 • #587: Đại quyết chiến! Các La Phượng sát cơ!2020-05-05 22:08
 • #588: Đại quyết chiến! Ngầm so sánh lời nói sắc bén!2020-05-05 22:08
 • #589: Đại quyết chiến! Lẫn nhau thi triển thủ đoạn!2020-05-05 22:08
 • #590: Đại quyết chiến!2020-05-05 22:08
 • #591: Đại quyết chiến! Bạch Tượng quân đoàn!2020-05-05 22:09
 • #592: Đại quyết chiến! Voi lớn bao vây!2020-05-05 22:09
 • #593: Đại quyết chiến! Vương Xung nguy hiểm!2020-05-05 22:09
 • #594: Đại quyết chiến! Cự Tượng nhược điểm!2020-05-05 22:09
 • #595: Đại quyết chiến! Phá voi cách!2020-05-05 22:09
 • #596: Đại quyết chiến! Đại tướng dạ thám!2020-05-05 22:09
 • #597: Đại quyết chiến! Lẫn nhau đột kích ban đêm!2020-05-05 22:09
 • #598: Đại quyết chiến! Vương Xung nghi nan!2020-05-05 22:10
 • #599: Đại quyết chiến! Tử huyệt cùng nguy cơ!2020-05-05 22:10
 • #600: Đại quyết chiến! Đại Khâm Nhược Tán kế hoạch!2020-05-05 22:10
 • #601: Đại quyết chiến! Vạn Tướng Chi Quyết! (thượng)2020-05-05 22:10
 • #602: Đại quyết chiến! Vạn Tướng Chi Quyết! (trung)2020-05-05 22:10
 • #603: Đại quyết chiến! Vạn Tướng Chi Quyết (hạ)2020-05-05 22:10
 • #604: Đại quyết chiến! Chấn Đán quân đoàn!2020-05-05 22:10
 • #605: Đại quyết chiến! Long Tử quân đoàn!2020-05-05 22:10
 • #606: Đại quyết chiến! Đại tướng chi quyết!2020-05-05 22:11
 • #607: Đại quyết chiến! Cự Linh Thiên Thần!2020-05-05 22:11
 • #608: Đại quyết chiến! Cối xay thịt!2020-05-05 22:11
 • #609: Đại quyết chiến! Một câu nói!2020-05-05 22:12
 • #610: Đại quyết chiến! Thương thảo!2020-05-05 22:12
 • #611: Đại quyết chiến! Vương Xung phục thủ!2020-05-05 22:12
 • #612: Đại quyết chiến!2020-05-05 22:12
 • #613: Đại quyết chiến! Hứa Khinh Cầm cảnh khốn khó!2020-05-05 22:12
 • #614: Đại quyết chiến!2020-05-05 22:13
 • #615: Đại quyết chiến! Cự Linh một đòn!2020-05-05 22:13
 • #616: Đại quyết chiến! Đại Khâm Nhược Tán cảnh khốn khó!2020-05-05 22:13
 • #617: Đại quyết chiến! Trên núi nguồn nước!2020-05-05 22:13
 • #618: Đại quyết chiến! Bị buộc lựa chọn!2020-05-05 22:13
 • #619: Đại quyết chiến! Sau cùng giao thiệp!2020-05-05 22:13
 • #620: Đại quyết chiến! Cuối cùng quyết chiến!2020-05-05 22:14
 • #621: Đại quyết chiến! Tiên Vu Trọng Thông bất an!2020-05-05 22:14
 • #622: Đại quyết chiến! Kinh khủng Đoàn Cát Toàn!2020-05-05 22:14
 • #623: Đại quyết chiến! Toàn tuyến hỏng mất!2020-05-05 22:14
 • #624: Đại quyết chiến! Thứ hai điên cuồng huyết chứng!2020-05-05 22:14
 • #625: Đại quyết chiến! Thực lực tăng vọt!2020-05-05 22:14
 • #626: Đại quyết chiến! Hoàng Võ cảnh!2020-05-05 22:14
 • #627: Đại quyết chiến! Mệt mỏi!2020-05-05 22:14
 • #628: Đại quyết chiến! Tỉnh táo, điên cuồng huyết qua đi!2020-05-05 22:15
 • #629: Đại quyết chiến! Hỏa thiêu kho lúa!2020-05-05 22:15
 • #630: Đại quyết chiến! Bị mưu hại Các La Phượng!2020-05-05 22:15
 • #631: Đại quyết chiến! Tan tác Mông Ô liên quân!2020-05-05 22:15
 • #632: Kết thúc!2020-05-05 22:15
 • #633: Chiến hậu!2020-05-05 22:16
 • #634: Hắc tiễn!2020-05-05 22:16
 • #635: Náo động kinh sư!2020-05-05 22:16
 • #636: Náo động kinh sư! (hai)2020-05-05 22:16
 • #637: Chấn động biên thuỳ! (một)2020-05-05 22:16
 • #638: Chấn động biên thuỳ! (hai)2020-05-05 22:16
 • #639: Hết thảy khởi điểm, Trương Kiền Đà (một)2020-05-05 22:17
 • #640: Hết thảy khởi điểm, Trương Kiền Đà (hai)2020-05-05 22:17
 • #641: Tống Vương đến!2020-05-05 22:17
 • #642: Trở về kinh!2020-05-05 22:17
 • #643: Muôn người đều đổ xô ra đường!2020-05-05 22:18
 • #644: Gặp lại Tô Chính Thần (một)2020-05-05 22:18
 • #645: Gặp lại Tô Chính Thần (hai)2020-05-05 22:18
 • #646: Triều đình cạnh tranh2020-05-05 22:18
 • #647: Yết kiến (một)2020-05-05 22:18
 • #648: Yết kiến (hai)2020-05-05 22:18
 • #649: Yết kiến (ba)2020-05-05 22:19
 • #650: Phong hầu!2020-05-05 22:19
 • #651: Đại Đường Thánh Hoàng!2020-05-05 22:19
 • #652: Thiên Tử môn sinh!2020-05-05 22:19
 • #653: Thiên Thần chi núi!2020-05-05 22:19
 • #654: Các lần tập hợp!2020-05-05 22:19
 • #655: Từng người mang ý xấu riêng!2020-05-05 22:20
 • #656: Bái phỏng Hứa gia!2020-05-05 22:20
 • #657: Tiên lễ hậu binh!2020-05-05 22:20
 • #658: Thích tây trên đường lục lạc!2020-05-05 22:20
 • #659: Thái Bạch tiên lầu!2020-05-05 22:20
 • #660: Mới kế hoạch!2020-05-05 22:20
 • #661: Đâm giết!2020-05-05 22:20
 • #662: Đâm giết!2020-05-05 22:21
 • #663: Gặp lại Nhị ca Vương Bột2020-05-05 22:21
 • #664: Lục Ngô! (một)2020-05-05 22:21
 • #665: Lục Ngô (hai)2020-05-05 22:21
 • #666: Lục Ngô (ba)2020-05-05 22:21
 • #667: Tức giận tiểu muội!2020-05-05 22:21
 • #668: Phát hiện đầu mối!2020-05-05 22:21
 • #669: Phát hiện đối thủ!2020-05-05 22:22
 • #670: Lục Ngô thú hóa!2020-05-05 22:22
 • #671: Xua hổ nuốt sói!2020-05-05 22:22
 • #672: Tà đế lão nhân lên sàn!2020-05-05 22:22
 • #673: Truyền thụ Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công!2020-05-05 22:22
 • #674: Phản kích (một)2020-05-05 22:22
 • #675: Phản kích (hai)2020-05-05 22:23
 • #676: Đất phong!2020-05-05 22:23
 • #677: Thành trì kinh doanh!2020-05-05 22:23
 • #678: Thiên hạ mạnh nhất, Ô Thương Thiết kỵ!2020-05-05 22:23
 • #679: Bao quát cũng giữ, nhất thành trì lớn!2020-05-05 22:23
 • #680: Bước thứ ba kế hoạch!2020-05-05 22:24
 • #681: Đại cục chiến lược, ximăng!2020-05-05 22:24
 • #682: Đại cục chiến lược, ximăng! (hai)2020-05-05 22:24
 • #683: Côn Lôn trại huấn luyện, phát triển!2020-05-05 22:24
 • #684: Trong cung dị động, Ngũ Hoàng tử! (một)2020-05-05 22:24
 • #685: Trong cung dị động, Ngũ Hoàng tử! (hai)2020-05-05 22:24
 • #686: Đỗ Chỉ Kỳ! (một)2020-05-05 22:25
 • #687: Lý Hanh tai họa!2020-05-05 22:25
 • #688: Điện cạnh tranh!2020-05-05 22:25
 • #689: Thắng bại! (một)2020-05-05 22:25
 • #690: Thắng bại! (hai)2020-05-05 22:25
 • #691: Nguyên Thư Vinh2020-05-05 22:26
 • #692: Talas tin tức!2020-05-05 22:26
 • #693: Lý Tự Nghiệp cảnh khốn khó!2020-05-05 22:26
 • #694: Ô Thương thôn (hai)2020-05-05 22:26
 • #695: Ô Thương thôn (hai)2020-05-05 22:26
 • #696: Ô Thương thôn (ba)2020-05-05 22:26
 • #697: Tần Thất Thành, đại Thần Viên2020-05-05 22:26
 • #698: Vương Xung ra tay!2020-05-05 22:26
 • #699: Thạch tướng quân, Hoàng Bác Thiên2020-05-05 22:27
 • #700: Đánh bại Hoàng Bác Thiên!2020-05-05 22:27
 • #701: Cao thủ như mây!2020-05-05 22:27
 • #702: Nhiệm vụ, Nguyên soái triệu hoán!2020-05-05 22:27
 • #703: Từ chối, Ô Thương thôn tộc trưởng!2020-05-05 22:27
 • #704: Nguyệt thực đêm nguy cơ (một)2020-05-05 22:28
 • #705: Nguyệt thực đêm nguy cơ (hai)2020-05-05 22:28
 • #706: Nguyệt thực đêm nguy cơ (ba)2020-05-05 22:28
 • #707: Nguyệt thực đêm nguy cơ (bốn)2020-05-05 22:28
 • #708: Nguy cơ! Ô Thương thôn tộc trưởng!2020-05-05 22:28
 • #709: Chinh đột nhiên đạt thành (một)2020-05-05 22:28
 • #710: Chinh đột nhiên đạt thành (hai)2020-05-05 22:28
 • #711: Chinh đột nhiên đạt thành (ba)2020-05-05 22:29
 • #712: Đi về phía trước giấc mơ!2020-05-05 22:29
 • #713: Sắt thép thành (một)2020-05-05 22:29
 • #714: Sắt thép thành (hai)2020-05-05 22:29
 • #715: Sắt thép thành (ba)2020-05-05 22:30
 • #716: Một đêm kỳ tích! (thượng)2020-05-05 22:30
 • #717: Một đêm kỳ tích (hạ)2020-05-05 22:30
 • #718: Mấu chốt phía tây sa mạc!2020-05-05 22:30
 • #719: Hốt Lỗ Dã Cách, Đột Quyết đệ nhất mã thương!2020-05-05 22:30
 • #720: Trong lịch sử to lớn nhất chiến mã buôn bán! Canh thứ hai2020-05-05 22:30
 • #721: Hốt Lỗ Dã Cách cạm bẫy! Canh thứ nhất2020-05-05 22:30
 • #722: Đạt thành chiến mã giao dịch!2020-05-05 22:31
 • #723: Phu Mông Linh Sát cảnh cáo! (một)2020-05-05 22:31
 • #724: Phu Mông Linh Sát cảnh cáo (hai)2020-05-05 22:31
 • #725: Phu Mông Linh Sát cảnh cáo (ba)2020-05-05 22:31
 • #726: Trên cao nguyên uy hiếp!2020-05-05 22:31
 • #727: Nguy cơ ẩn núp!2020-05-05 22:32
 • #728: Thiết kỵ đột kích!2020-05-05 22:32
 • #729: Bạch Hùng Binh!2020-05-05 22:32
 • #730: Công thành! Canh thứ nhất2020-05-05 22:32
 • #731: Phản kích canh thứ hai2020-05-05 22:32
 • #732: Xe nỏ tiểu đội canh thứ ba2020-05-05 22:32
 • #733: Đạt Duyên Mang Ba Kiệt!2020-05-05 22:32
 • #734: Phía tây sa mạc uy hiếp!2020-05-05 22:32
 • #735: Ác chiến Đạt Duyên Mang Ba Kiệt (một)2020-05-05 22:33
 • #736: Ác chiến Đạt Duyên Mang Ba Kiệt (hai)2020-05-05 22:33
 • #737: Ác chiến Đạt Duyên Mang Ba Kiệt (ba)2020-05-05 22:33
 • #738: Sợ quá chạy đi Đạt Duyên!2020-05-05 22:33
 • #739: Phu Mông Linh Sát sự phẫn nộ2020-05-05 22:33
 • #740: Đạt Duyên Mang Ba Kiệt phản kích2020-05-05 22:33
 • #741: Ô Thương Thiết kỵ trở về!2020-05-05 22:33
 • #742: Hốt Lỗ Dã Cách tin tức2020-05-05 22:34
 • #743: 10 ngàn thớt Đột Quyết tốt đẹp chiến mã!2020-05-05 22:34
 • #744: Chấn động!2020-05-05 22:34
 • #745: Khí phách tranh tài!2020-05-05 22:34
 • #746: Chim ưng tiểu đội! (một)2020-05-05 22:34
 • #747: Chim ưng tiểu đội! (hai)2020-05-05 22:34
 • #748: Thiên Trụ Sơn, cao nguyên bí ẩn đường nối!2020-05-05 22:35
 • #749: Tiến công Tông Khách Tượng Hùng binh doanh!2020-05-05 22:35
 • #750: Trước trận chiến!2020-05-05 22:35
 • #751: Trận đầu! (một)2020-05-05 22:35
 • #752: Trần đầu (2)2020-05-05 22:35
 • #753: Trận đầu! (ba)2020-05-05 22:36
 • #754: Tượng Hùng hủy diệt!2020-05-05 22:36
 • #755: Đạt Duyên Mang Ba Kiệt sự phẫn nộ!2020-05-05 22:36
 • #756: Chiến hậu tổng kết!2020-05-05 22:36
 • #757: Khắc phục cao nguyên phản ứng biện pháp!2020-05-05 22:36
 • #758: Lực lượng cả nước!2020-05-05 22:36
 • #759: Bay đi An Tây tin!2020-05-05 22:37
 • #760: Đế quốc song bích!2020-05-05 22:37
 • #761: Đại Đường chiến mã nhiệm vụ!2020-05-05 22:37
 • #762: Trên cao nguyên động tĩnh!2020-05-05 22:37
 • #763: Cao nguyên không chiến!2020-05-05 22:38
 • #764: Kinh động Thích Tây Đô Hộ Phủ2020-05-05 22:38
 • #765: Bộ Lộc Hồ, Sơn Lĩnh Quân2020-05-05 22:38
 • #766: Dụ dỗ Sơn Lĩnh Quân!2020-05-05 22:38
 • #767: Đánh tan Sơn Lĩnh Quân!2020-05-05 22:38
 • #768: Bộ Lộc Hồ chết!2020-05-05 22:39
 • #769: Nổi giận, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt điều động!2020-05-05 22:39
 • #770: Đại quân kéo tới!2020-05-05 22:39
 • #771: Xa xa đối lập!2020-05-05 22:39
 • #772: Địch ta gặp lại2020-05-05 22:39
 • #773: Giảo hoạt Đạt Duyên Mang Ba Kiệt!2020-05-05 22:39
 • #774: Bụi vụ nổ lớn!2020-05-05 22:39
 • #775: Đại thắng!2020-05-05 22:39
 • #776: Làn sóng thứ hai chiến trước chuẩn bị!2020-05-05 22:40
 • #777: Túc Mệnh Chiến Giáp!2020-05-05 22:40
 • #778: Đạt Duyên Mang Ba Kiệt xuất kích!2020-05-05 22:40
 • #779: Bạch Hùng Binh, đại bổn trận!2020-05-05 22:40
 • #780: Mạnh nhất kỵ binh quyết đấu!2020-05-05 22:40
 • #781: Thập Đãng Thập Quyết!2020-05-05 22:40
 • #782: Ác chiến!2020-05-05 22:40
 • #783: Đại Bổn Tâm!2020-05-05 22:41
 • #784: Quyết đấu đỉnh cao!2020-05-05 22:41
 • #785: Đại Bổn Tâm bị phá!2020-05-05 22:41
 • #786: Tầng thứ hai, Đại Càn Khôn Thuật!2020-05-05 22:41
 • #787: Tan tác!2020-05-05 22:41
 • #788: Phu Mông Linh Sát lựa chọn!2020-05-05 22:41
 • #789: Sau cùng chiến tranh!2020-05-05 22:41
 • #790: Đô Tùng Mãng Bố Chi hoảng sợ! (một)2020-05-05 22:42
 • #791: Đô Tùng Mãng Bố Chi hoảng sợ! (hai)2020-05-05 22:42
 • #792: Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cái chết! (thượng)2020-05-05 22:42
 • #793: Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cái chết! (hạ)2020-05-05 22:42
 • #794: Chạy mất dép Đô Tùng Mãng Bố Chi!2020-05-05 22:42
 • #795: Cùng Phu Mông Linh Sát vô hình giao chiến!2020-05-05 22:43
 • #796: Náo động Tây Vực!2020-05-05 22:43
 • #797: Phu Mông Linh Sát bất an!2020-05-05 22:43
 • #798: Phu Mông Linh Sát dã tâm!2020-05-05 22:43
 • #799: Bùn nhão con đường tiến triển!2020-05-05 22:43
 • #800: Đường xi măng! (một)2020-05-05 22:43
 • #801: Đường xi măng (hai)2020-05-05 22:43
 • #802: Nhiệm vụ khen thưởng, thức tỉnh con đường!2020-05-05 22:43
 • #803: Đại sự bắt đầu!2020-05-05 22:44
 • #804: Điều động!2020-05-05 22:44
 • #805: Thăm dò!2020-05-05 22:44
 • #806: Dị biến!2020-05-05 22:44
 • #807: Vô hình giao chiến, Vương Xung! Phu Mông Linh Sát2020-05-05 22:44
 • #808: Vương Xung thắng được!2020-05-05 22:44
 • #809: Thế gia liên minh! Canh thứ sáu!2020-05-05 22:44
 • #810: Tống Vương ra tay!2020-05-05 22:45
 • #811: Bày mưu nghĩ kế!2020-05-05 22:45
 • #812: Tuyết dương cung sự kiện! (một)2020-05-05 22:45
 • #813: Bão táp!2020-05-05 22:45
 • #814: Phu Mông Linh Sát dựa dẫm!2020-05-05 22:45
 • #815: Làm khó dễ, đòn sát thủ!2020-05-05 22:45
 • #816: Bão táp, Phu Mông Linh Sát đầu danh trạng!2020-05-05 22:45
 • #817: Đồ nghèo cái muỗng hiện, Phu Mông Linh Sát nổi giận2020-05-05 22:46
 • #818: Phu Mông Linh Sát kết cục! (một)2020-05-05 22:46
 • #819: Phu Mông Linh Sát kết cục! (hai)2020-05-05 22:46
 • #820: Thích Tây đại đô hộ ứng cử viên!2020-05-05 22:46
 • #821: Triều đình cạnh tranh, Đô Hộ chọn! (một)2020-05-05 22:46
 • #822: Triều đình cạnh tranh, Đô Hộ chọn! (hai)2020-05-05 22:46
 • #823: Triều đình cạnh tranh, Đô Hộ chọn (ba)2020-05-05 22:47
 • #824: Tây Đột Quyết, thanh lang Diệp Hộ!2020-05-05 22:47
 • #825: Thích Tây quân giới kho, cơ hội tuyệt hảo!2020-05-05 22:47
 • #826: Phục kích, Thanh Lang Diệp Hộ!2020-05-05 22:47
 • #827: Quân giới kho ác chiến!2020-05-05 22:47
 • #828: Quân giới kho ác chiến (hai)2020-05-05 22:48
 • #829: Thanh Lang Diệp Hộ cái chết!2020-05-05 22:48
 • #830: Nghiền ép thức thắng lợi!2020-05-05 22:48
 • #831: Tù binh, Đột Quyết Tứ hoàng tử? !2020-05-05 22:48
 • #832: Tây Đột Quyết, Sa Bát La Khả Hãn!2020-05-05 22:48
 • #833: Thích Tây đại Đô Hộ! Vương Xung?2020-05-05 22:48
 • #834: Chấn động bát phương, trẻ tuổi nhất đại Đô Hộ2020-05-05 22:48
 • #835: Động đất, gió nổi mây vần!2020-05-05 22:48
 • #836: Động đất, gió nổi mây vần! (hai)2020-05-05 22:49
 • #837: Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu!2020-05-05 22:49
 • #838: Chiến lược điều chỉnh!2020-05-05 22:49
 • #839: Kiếm chỉ Đại Thực!2020-05-05 22:49
 • #840: Hắc Thủy Tát Mãn!2020-05-05 22:49
 • #841: Tiện tiện Hốt Lỗ Dã Cách!2020-05-05 22:49
 • #842: Binh lâm Thích Tây!2020-05-05 22:49
 • #843: Cường lực trấn áp!2020-05-05 22:49
 • #844: Cốt Đô Lực, chết!2020-05-05 22:50
 • #845: Chỉnh đốn Thích Tây! (một)2020-05-05 22:50
 • #846: Chỉnh đốn Thích Tây! (hai)2020-05-05 22:50
 • #847: Đại tướng quy tắc2020-05-05 22:50
 • #848: An Tây kịch biến2020-05-05 22:50
 • #849: Talas nguy hiểm!2020-05-05 22:50
 • #850: Bất khả tư nghị đối sách!2020-05-05 22:50
 • #851: Mượn đường Ô Tư Tạng!2020-05-05 22:50
 • #852: Quét ngang Đột Quyết đại thảo nguyên2020-05-05 22:50
 • #853: Thuê, cương khắc tộc!2020-05-05 22:51
 • #854: Thuê vua bộ lạc!2020-05-05 22:51
 • #855: Tử địch, người Saka!2020-05-05 22:51
 • #856: Kinh sợ, giết gà dọa khỉ2020-05-05 22:51
 • #857: Hyderabad mỏ sắt tin tức!2020-05-05 22:51
 • #858: Ô Tư Tạng, vương đô Địa Lao!2020-05-05 22:52
 • #859: Rửa sạch phấn trang điểm Đại Khâm Nhược Tán!2020-05-05 22:52
 • #860: Hai trăm ngàn con chiến mã!2020-05-05 22:52
 • #861: Triều đình cạnh tranh, quyết nghị! (một)2020-05-05 22:52
 • #862: Triều đình cạnh tranh, quyết nghị (hai)2020-05-05 22:52
 • #863: Cuối cùng một vòng, thiên thạch đến nơi!2020-05-05 22:52
 • #864: An Tây Đô Hộ quân vận mệnh!2020-05-05 22:52
 • #865: Cảnh cáo, đại tướng chi vẫn!2020-05-05 22:52
 • #866: Talas, đại quân xuất chinh!2020-05-05 22:53
 • #867: Hậu chiêu, ngầm chế Cát La Lộc!2020-05-05 22:53
 • #868: Toái Diệp Thành!2020-05-05 22:53
 • #869: Đế quốc song bích, Phong Thường Thanh!2020-05-05 22:53
 • #870: Tiếp xúc, lần thứ nhất không chiến!2020-05-05 22:53
 • #871: Talas, bước cuối cùng!2020-05-05 22:53
 • #872: Đến nơi chiến trường!2020-05-05 22:53
 • #873: Xung phong, chiến Đại Thực!2020-05-05 22:53
 • #874: Ác chiến, đông tây phương va chạm!2020-05-05 22:54
 • #875: Đại Thực, tan tác! (một)2020-05-05 22:54
 • #876: Đại Thực, tan tác! (hai)2020-05-05 22:54
 • #877: Đại Thực, tan tác! (ba)2020-05-05 22:54
 • #878: Đô Hộ gặp Đô Hộ, Cao Tiên Chi!2020-05-05 22:54
 • #879: Vương Xung, cách không giao chiến!2020-05-05 22:54
 • #880: Đại Thực, Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng!2020-05-05 22:54
 • #881: Đại Thực Thống soái!2020-05-05 22:55
 • #882: Kinh tài tuyệt diễm chiến lược nhìn!2020-05-05 22:55
 • #883: Vạn Hách Bùi La lửa giận!2020-05-05 22:55
 • #884: Chó cùng rứt giậu!2020-05-05 22:55
 • #885: Cát La Lộc tận thế!2020-05-05 22:55
 • #886: Vạn Hách Bùi La cái chết!2020-05-05 22:55
 • #887: Dư vị!2020-05-05 22:55
 • #888: Dư vị! (hai)2020-05-05 22:56
 • #889: Đại Khâm Nhược Tán hiện thân!2020-05-05 22:56
 • #890: Đại lục địa đồ!2020-05-05 22:56
 • #891: Trinh sát, vô hình giao chiến!2020-05-05 22:56
 • #892: Tai hoạ sát nách2020-05-05 22:56
 • #893: Quyết định cuối cùng, chiến!2020-05-05 22:56
 • #894: Đạo thứ hai phòng tuyến!2020-05-05 22:56
 • #895: Trí địch hội!2020-05-05 22:57
 • #896: Thiên Lang đại tướng!2020-05-05 22:57
 • #897: Ô, đột chi minh! !2020-05-05 22:57
 • #898: Dương mưu!2020-05-05 22:57
 • #899: Chiến tranh bắt đầu!2020-05-05 22:57
 • #900: Nhân vật số ba Tịch Nguyên Khánh!2020-05-05 22:57
 • #901: Thiết Thú quân đoàn!2020-05-05 22:58
 • #902: Kinh khủng Đại Khâm Nhược Tán!2020-05-05 22:58
 • #903: Trí tướng thủ đoạn!2020-05-05 22:58
 • #904: Vương Xung phản chế thủ đoạn!2020-05-05 22:58
 • #905: Đại Thực công nhanh!2020-05-05 22:58
 • #906: Phong mang, Chỉ Qua Viện tương tinh!2020-05-05 22:59
 • #907: Vương Xung ra tay, Vạn Tốt Chi Địch Quang Hoàn!2020-05-05 22:59
 • #908: Kiềm chế đại tướng!2020-05-05 22:59
 • #909: Ba đại thiết kỵ, Ô Thương chiến Thiên Lang!2020-05-05 22:59
 • #910: Thiên Lang ảo trận!2020-05-05 22:59
 • #911: Trận pháp thiên tượng!2020-05-05 22:59
 • #912: Thiết kỵ tranh đấu2020-05-05 22:59
 • #913: Sa Mộc Sa Khắc!2020-05-05 22:59
 • #914: Vi Đà Chi Hoàn!2020-05-05 23:00
 • #915: Điều động, Mục Xích đại thiết kỵ2020-05-05 23:00
 • #916: Ô Thương chiến Mục Xích!2020-05-05 23:00
 • #917: Hỏa Bạt Tang Dã!2020-05-05 23:00
 • #918: Vương Xung binh đạo!2020-05-05 23:00
 • #919: Thiên Lang đại tướng!2020-05-05 23:00
 • #920: Diêm Ma Thiên Thần!2020-05-05 23:00
 • #921: Đại tướng chiến tranh!2020-05-05 23:00
 • #922: Đại tướng chiến tranh! (tiếp theo)2020-05-05 23:01
 • #923: Đông tuyến lui lại, tây tuyến bắt đầu!2020-05-05 23:01
 • #924: Cự phách tranh! (một)2020-05-05 23:01
 • #925: Vương Xung cảnh cáo!2020-05-05 23:01
 • #926: Võ tướng tụ hội, chiến lược thôi diễn (thượng)2020-05-05 23:01
 • #927: Võ tướng tụ hội, chiến lược thôi diễn (trung)2020-05-05 23:01
 • #928: Võ tướng tụ hội, chiến lược thôi diễn (hạ)2020-05-05 23:01
 • #929: Bóng đêm giáng lâm, Ám Lưu mãnh liệt!2020-05-05 23:01
 • #930: Liệu địch (một)2020-05-05 23:01
 • #931: Liệu địch (hai)2020-05-05 23:02
 • #932: Liệu địch (ba)2020-05-05 23:02
 • #933: Liệu địch (bốn)2020-05-05 23:02
 • #934: Liệu địch (năm)2020-05-05 23:02
 • #935: Đánh đêm (một)2020-05-05 23:02
 • #936: Đánh đêm (hai)2020-05-05 23:02
 • #937: Đánh đêm (ba)2020-05-05 23:03
 • #938: Đánh đêm (bốn)2020-05-05 23:03
 • #939: Chiến hậu2020-05-05 23:03
 • #940: Đại Khâm Nhược Tán nghi hoặc!2020-05-05 23:03
 • #941: Làm người kinh ngạc chân tướng!2020-05-05 23:03
 • #942: Cách không giao số lượng!2020-05-05 23:03
 • #943: Cự thú quân đoàn!2020-05-05 23:03
 • #944: Thần thoại giáng lâm!2020-05-05 23:04
 • #945: Cự thú tiến công!2020-05-05 23:04
 • #946: Cự thú chiến tranh (một)2020-05-05 23:04
 • #947: Cự thú chiến tranh (hai)2020-05-05 23:04
 • #948: Cự thú chiến tranh (ba)2020-05-05 23:04
 • #949: Vương Xung hậu chiêu!2020-05-05 23:04
 • #950: Hạng nặng cự nỏ!2020-05-05 23:05
 • #951: Cự thú, hoảng sợ người cùng kẻ hủy diệt!2020-05-05 23:05
 • #952: Nguy cơ, cự thú xuất kích!2020-05-05 23:05
 • #953: Cự nỏ oai!2020-05-05 23:05
 • #954: Nguy hiểm, tan vỡ điềm báo!2020-05-05 23:05
 • #955: Hoàng Kim bảo cung, bắn đại mũi tên!2020-05-05 23:05
 • #956: Lên sàn, hạng nặng cự nỏ! (một)2020-05-05 23:06
 • #957: Lên sàn, hạng nặng cự nỏ! (hai)2020-05-05 23:06
 • #958: Lên sàn, hạng nặng cự nỏ! (ba)2020-05-05 23:06
 • #959: Kèn lệnh! Chấn Đán quân đoàn!2020-05-05 23:06
 • #960: Trước trận chiến, ẩn bên trong đại nguy cơ!2020-05-05 23:06
 • #961: Người khổng lồ, thiên thạch thiên hàng!2020-05-05 23:06
 • #962: Chấn Đán cự nhân uy hiếp!2020-05-05 23:06
 • #963: Ô Thương thiết kỵ cùng Chấn Đán cự nhân!2020-05-05 23:06
 • #964: Cương Khắc Chi Vương ra tay!2020-05-05 23:07
 • #965: Cự Nhân Chi Vương!2020-05-05 23:07
 • #966: Gia Lý Bặc · Cáp Tát Mộc2020-05-05 23:07
 • #967: Bảo vệ hạng nặng cự nỏ!2020-05-05 23:07
 • #968: Chuẩn tướng, Phí Nhĩ Kiền Nạp ra tay!2020-05-05 23:07
 • #969: Cự thú chi triều!2020-05-05 23:07
 • #970: Đô Ô Tư Lực sát niệm!2020-05-05 23:07
 • #971: Ý chí bất khuất! (một)2020-05-05 23:08
 • #972: Ý chí bất khuất! (hai)2020-05-05 23:08
 • #973: Điên cuồng Mạch Tây Nhĩ!2020-05-05 23:08
 • #974: Tinh thần lực cường giả!2020-05-05 23:08
 • #975: Người có tinh thần lực chiến tranh!2020-05-05 23:08
 • #976: Hắc ám đánh ngược!2020-05-05 23:08
 • #977: Cự Thú Dung Hợp Thuật!2020-05-05 23:08
 • #978: Tinh thần lực, ngự thú thuật!2020-05-05 23:09
 • #979: Thế giới tinh thần!2020-05-05 23:09
 • #980: Hắc ám! Vực sâu thế giới!2020-05-05 23:09
 • #981: Cấm thuật, liệt nhật!2020-05-05 23:09
 • #982: Cự thú nội chiến!2020-05-05 23:09
 • #983: Ma Thần Chi Nhãn!2020-05-05 23:10
 • #984: A tư Mạc Đức cơn giận!2020-05-05 23:10
 • #985: Nghịch chuyển chiến trường!2020-05-05 23:10
 • #986: Phản công Đại Thực!2020-05-05 23:10
 • #987: Chiến thiết huyết Tổng đốc!2020-05-05 23:10
 • #988: Mạch Tây Nhĩ cái chết!2020-05-05 23:11
 • #989: Bối Tây Mô Tư Chi Giáp!2020-05-05 23:11
 • #990: Giết Chấn Đán cự nhân!2020-05-05 23:11
 • #991: Thống trị chiến trường!2020-05-05 23:11
 • #992: Cự thú dị biến!2020-05-05 23:11
 • #993: Cự thú thiếu hụt!2020-05-05 23:12
 • #994: Thiết huyết Tổng đốc nghi hoặc!2020-05-05 23:12
 • #995: Bị ép lui lại!2020-05-05 23:12
 • #996: Hấp thu người khổng lồ!2020-05-05 23:12
 • #997: Đô Ô Tư Lực mục đích thật sự!2020-05-05 23:12
 • #998: Chiến hậu dư âm!2020-05-05 23:12
 • #999: Đô Ô Tư Lực dã tâm!2020-05-05 23:13
 • #1000: Phát hiện!2020-05-05 23:13
 • #1001: Binh Lâm Tây Đột Quyết nơi đóng quân!2020-05-05 23:13
 • #1002: Giao thủ!2020-05-05 23:13
 • #1003: Đại Khâm Nhược Tán, chim sẻ ở đằng sau!2020-05-05 23:13
 • #1004: Vượn lớn quét ngang!2020-05-05 23:13
 • #1005: Đô Ô Tư Lực thỏa hiệp!2020-05-05 23:14
 • #1006: Giao dịch! (một)2020-05-05 23:14
 • #1007: Giao dịch! (hai)2020-05-05 23:14
 • #1008: Đều tỏ rõ tâm tư!2020-05-05 23:15
 • #1009: Ác chiến!2020-05-05 23:15
 • #1010: Giấy viết thư, câu tâm đấu giác!2020-05-05 23:15
 • #1011: Lẫn nhau tính toán2020-05-05 23:15
 • #1012: Giai đoạn tính khen thưởng!2020-05-05 23:16
 • #1013: Tin chiến thắng vào triều!2020-05-05 23:16
 • #1014: Rừng rậm tối đen2020-05-05 23:16
 • #1015: Khorāsān2020-05-05 23:16
 • #1016: Mamluk cùng Đại tế ty!2020-05-05 23:16
 • #1017: Đại Khâm Nhược Tán nụ cười2020-05-05 23:16
 • #1018: Thật thật giả giả trận pháp thiên tượng!2020-05-05 23:16
 • #1019: Bày mưu nghĩ kế!2020-05-05 23:16
 • #1020: Tát San người đưa tin!2020-05-05 23:17
 • #1021: Khorāsān tình báo!2020-05-05 23:17
 • #1022: Đưa tới kinh sư giấy viết thư!2020-05-05 23:17
 • #1023: Hành lĩnh lấy đông biến hóa!2020-05-05 23:17
 • #1024: Điện cạnh tranh!2020-05-05 23:18
 • #1025: Tống Vương sầu lo!2020-05-05 23:18
 • #1026: Đại Đường xuất binh!2020-05-05 23:18
 • #1027: Bát phương sấm dậy!2020-05-05 23:19
 • #1028: Mới kế hoạch!2020-05-05 23:19
 • #1029: Mạch đao đội!2020-05-05 23:19
 • #1030: Cao Tiên Chi đại tướng chi tâm!2020-05-05 23:19
 • #1031: Thái Dương hắc thực!2020-05-05 23:19
 • #1032: Thái Dương hắc thực (tiếp theo)!2020-05-05 23:19
 • #1033: Triều đình làm khó dễ! (một)2020-05-05 23:20
 • #1034: Triều đình làm khó dễ! (hai)2020-05-05 23:20
 • #1035: Triều đình làm khó dễ! (ba)2020-05-05 23:20
 • #1036: Triều đình làm khó dễ! (bốn)2020-05-05 23:20
 • #1037: Cuối cùng phán quyết!2020-05-05 23:21
 • #1038: Điều động, đỉnh cấp quân đoàn!2020-05-05 23:21
 • #1039: Ô Tư Tạng thế gia tuấn kiệt!2020-05-05 23:21
 • #1040: Đại Nữu Khúc Thuật!2020-05-05 23:21
 • #1041: Mạch đao đội mô hình hiện rõ!2020-05-05 23:21
 • #1042: Cực Võ Quân!2020-05-05 23:21
 • #1043: Đại Thực! Đại quân tụ tập!2020-05-05 23:22
 • #1044: Đại Đường long mạch!2020-05-05 23:22
 • #1045: Thần bí chiến kỳ!2020-05-05 23:22
 • #1046: Tam Di đại tướng quân!2020-05-05 23:22
 • #1047: Thần Võ quân!2020-05-05 23:22
 • #1048: Xuất phát Talas!2020-05-05 23:22
 • #1049: Ba bên hội hợp!2020-05-05 23:23
 • #1050: Cường địch đột kích!2020-05-05 23:23
 • #1051: Đại chiến đến!2020-05-05 23:23
 • #1052: Lưỡng hùng tranh chấp!2020-05-05 23:23
 • #1053: Chiến tranh bắt đầu!2020-05-05 23:23
 • #1054: Hồng Nguyệt tiên phong!2020-05-05 23:23
 • #1055: Đại quân giao chiến!2020-05-05 23:23
 • #1056: Xưa nay chưa từng có đại chiến (một)2020-05-05 23:23
 • #1057: Xưa nay chưa từng có đại chiến (hai)2020-05-05 23:24
 • #1058: Xưa nay chưa từng có đại chiến (ba)2020-05-05 23:24
 • #1059: Xưa nay chưa từng có đại chiến (bốn)2020-05-05 23:24
 • #1060: Xưa nay chưa từng có đại chiến (năm)2020-05-05 23:24
 • #1061: Xưa nay chưa từng có đại chiến (sáu)2020-05-05 23:24
 • #1062: Xưa nay chưa từng có đại chiến (bảy)2020-05-05 23:24
 • #1063: Xưa nay chưa từng có đại chiến (tám)2020-05-05 23:25
 • #1064: Tà Đế lão nhân hiện!2020-05-05 23:25
 • #1065: Qutayba lùi về sau!2020-05-05 23:25
 • #1066: Thánh võ đỉnh cao bên trên!2020-05-05 23:25
 • #1067: Tinh nhuệ tập trung tất cả!2020-05-05 23:25
 • #1068: Đại Thực minh quân, Đại Khâm Nhược Tán đến nơi2020-05-05 23:25
 • #1069: Đại chiến lại nổi lên!2020-05-05 23:26
 • #1070: Tứ phương hội chiến! (một)2020-05-05 23:26
 • #1071: Tô Hàn Sơn trận đầu!2020-05-05 23:26
 • #1072: Thần Võ quân điều động!2020-05-05 23:26
 • #1073: Thần Ngục quân!2020-05-05 23:26
 • #1074: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến (một)2020-05-05 23:26
 • #1075: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến (hai)2020-05-05 23:26
 • #1076: Hàng đầu đoàn kịch cuộc chiến (ba)!2020-05-05 23:27
 • #1077: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến (bốn)2020-05-05 23:27
 • #1078: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến! (năm)2020-05-05 23:27
 • #1079: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến (sáu)2020-05-05 23:27
 • #1080: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến! (bảy)2020-05-05 23:27
 • #1081: Hàng đầu quân đoàn cuộc chiến! (tám)2020-05-05 23:27
 • #1082: Mamluk quân đoàn!2020-05-05 23:27
 • #1083: Thiết kỵ, vương giả chi quyết! (một)2020-05-05 23:28
 • #1084: Thiết kỵ, vương giả chi quyết! (hai)2020-05-05 23:28
 • #1085: Thiên Khải quân đoàn!2020-05-05 23:28
 • #1086: Vô địch Thiên Khải, kinh khủng quân đoàn!2020-05-05 23:28
 • #1087: Đến nơi, Đồng La thiết kỵ!2020-05-05 23:28
 • #1088: Đồng La thiết kỵ cùng Thiên Khải quân đoàn!2020-05-05 23:29
 • #1089: Đại tướng ra tay!2020-05-05 23:29
 • #1090: Đại Thực tháo chạy!2020-05-05 23:29
 • #1091: Chiến hậu hội nghị!2020-05-05 23:29
 • #1092: Cửu Long Huyết Chiến Kỳ!2020-05-05 23:29
 • #1093: Qutayba mệnh lệnh!2020-05-05 23:29
 • #1094: Ngày thứ hai, tái chiến!2020-05-05 23:29
 • #1095: Phá Đột Quyết trận pháp thiên tượng!2020-05-05 23:29
 • #1096: Tái chiến!2020-05-05 23:30
 • #1097: Long Chiến Vu Dã! (một)2020-05-05 23:30
 • #1098: Long Chiến Vu Dã! (hai)2020-05-05 23:30
 • #1099: Thoát thai hoán cốt đại * đội!2020-05-05 23:30
 • #1100: Không ai địch nổi!2020-05-05 23:30
 • #1101: Cửu Long Huyết Chiến Kỳ uy lực!2020-05-05 23:31
 • #1102: Thiên Khải ác mộng!2020-05-05 23:31
 • #1103: Đại Thực người chấn động!2020-05-05 23:31
 • #1104: Tà Đế lão nhân chiến Qutayba!2020-05-05 23:31
 • #1105: Bát Cực Băng Liệt Thuật!2020-05-05 23:31
 • #1106: Đại tướng hỗn chiến!2020-05-05 23:31
 • #1107: Đô Ô Tư Lực mục đích!2020-05-05 23:31
 • #1108: Nguy cơ! Cửu Long Huyết Chiến Kỳ!2020-05-05 23:32
 • #1109: Phản kích! Hắc giáp thị vệ!2020-05-05 23:32
 • #1110: Ra chiêu! Tà Đế lão nhân!2020-05-05 23:32
 • #1111: Đại quân thắng lợi!2020-05-05 23:32
 • #1112: Truyền thừa, khí bản nguyên!2020-05-05 23:32
 • #1113: Khí thế giới!2020-05-05 23:32
 • #1114: Đại Khâm Nhược Tán sức thuyết phục (một)2020-05-05 23:32
 • #1115: Đại Khâm Nhược Tán sức thuyết phục (hai)2020-05-05 23:33
 • #1116: Vương Xung kế hoạch!2020-05-05 23:33
 • #1117: Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng!2020-05-05 23:33
 • #1118: Đô Ô Tư Lực kết cục!2020-05-05 23:33
 • #1119: Đô Ô Tư Lực kết cục (tiếp theo)2020-05-05 23:33
 • #1120: Vương Nghiêm nguy cơ!2020-05-05 23:34
 • #1121: Đại tướng ác chiến!2020-05-05 23:34
 • #1122: Thần Miếu thánh chuông!2020-05-05 23:34
 • #1123: Một vòng tiếp một vòng!2020-05-05 23:34
 • #1124: Trước nay chưa có tình thế nguy cấp2020-05-05 23:34
 • #1125: Vận Mệnh Chi Thạch cảnh cáo2020-05-05 23:34
 • #1126: Đẫm máu sống lại!2020-05-05 23:34
 • #1127: Phản kích! Đại Thực ác mộng!2020-05-05 23:35
 • #1128: Đối chiến Đô Tùng Mãng Bố Chi!2020-05-05 23:35
 • #1129: Đô Tùng Mãng Bố Chi cái chết!2020-05-05 23:35
 • #1130: Phệ Đà Thánh Linh!2020-05-05 23:35
 • #1131: Cứu vớt sư phụ!2020-05-05 23:35
 • #1132: Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại2020-05-05 23:35
 • #1133: Tà Đế còn sống!2020-05-05 23:35
 • #1134: Lên cấp, đế quốc đại tướng!2020-05-05 23:35
 • #1135: Toàn quân lùi lại!2020-05-05 23:36
 • #1136: Cuối cùng quyết chiến!2020-05-05 23:36
 • #1137: Tràn ngập nguy cơ!2020-05-05 23:36
 • #1138: Thiên Mệnh Chiến Giáp2020-05-05 23:36
 • #1139: Thiên Mệnh Chiến Giáp uy lực!2020-05-05 23:36
 • #1140: Tuyệt địa phản kích!2020-05-05 23:36
 • #1141: Làm nổ mười vạn La Sát trận!2020-05-05 23:36
 • #1142: Qutayba cái chết (một)2020-05-05 23:36
 • #1143: Qutayba cái chết (hai)2020-05-05 23:36
 • #1144: Qutayba cái chết (ba)2020-05-05 23:37
 • #1145: Qutayba cái chết (bốn)2020-05-05 23:37
 • #1146: Qutayba cái chết (năm)2020-05-05 23:37
 • #1147: Qutayba cái chết (sáu)2020-05-05 23:37
 • #1148: Qutayba cái chết (bảy)2020-05-05 23:37
 • #1149: Qutayba cái chết (tám)2020-05-05 23:37
 • #1150: Hỏa Thụ Quy Tàng cái chết!2020-05-05 23:37
 • #1151: Đem cùng tướng!2020-05-05 23:37
 • #1152: Đại Khâm Nhược Tán thỉnh cầu!2020-05-05 23:38
 • #1153: Đại Khâm Nhược Tán cái chết!2020-05-05 23:38
 • #1154: Tát San vương triều đại tướng quân!2020-05-05 23:38
 • #1155: Samarkand!2020-05-05 23:38
 • #1156: Chấn động các nước!2020-05-05 23:38
 • #1157: Rung động kinh sư!2020-05-05 23:38
 • #1158: Vinh quang gia phong!2020-05-05 23:38
 • #1159: Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ!2020-05-05 23:39
 • #1160: Công phá Samarkand!2020-05-05 23:39
 • #1161: Đánh giết Tề Á Đức!2020-05-05 23:39
 • #1162: Chiến tranh bồi thường2020-05-05 23:39
 • #1163: Ha-Li-Pha tức giận!2020-05-05 23:39
 • #1164: Chiến tranh ý nghĩa!2020-05-05 23:39
 • #1165: 1 tỉ lượng!2020-05-05 23:40
 • #1166: Giận dữ Đại Thực!2020-05-05 23:40
 • #1167: Nguy cấp!2020-05-05 23:40
 • #1168: Hung hăng tiến công!2020-05-05 23:40
 • #1169: Reza Pahlavi, chết!2020-05-05 23:40
 • #1170: Lần nữa hai trăm triệu lượng!2020-05-05 23:40
 • #1171: Đại Đường liên minh!2020-05-05 23:40
 • #1172: Đầu hàng?2020-05-05 23:40
 • #1173: Kéo dài? Trêu chọc!2020-05-05 23:41
 • #1174: Nửa độ mà đánh chi!2020-05-05 23:41
 • #1175: Đối chiến, Hắc Diệu ba cự đầu!2020-05-05 23:41
 • #1176: Sông Ti-grơ ưu thế!2020-05-05 23:41
 • #1177: Chuẩn bị, tái chiến!2020-05-05 23:41
 • #1178: Điềm báo, tiểu băng hà kỳ!2020-05-05 23:41
 • #1179: Tiểu băng hà, đột kích!2020-05-05 23:41
 • #1180: Bão tuyết, truy kích!2020-05-05 23:42
 • #1181: Đánh giết, Đại Thực ác mộng!2020-05-05 23:42
 • #1182: Đại Thực cảnh khốn khó!2020-05-05 23:42
 • #1183: Tuyết trung chiến kế (một)2020-05-05 23:42
 • #1184: Tuyết trung chiến kế (hai)2020-05-05 23:43
 • #1185: Tuyết trung chiến kế (ba)2020-05-05 23:43
 • #1186: Vận mệnh bí ẩn!2020-05-05 23:43
 • #1187: Quân khởi nghĩa lo lắng!2020-05-05 23:43
 • #1188: Không mưu mà hợp!2020-05-05 23:43
 • #1189: Đại Luận Khâm Lăng!2020-05-05 23:43
 • #1190: Nghị định, Khorāsān chương trình!2020-05-05 23:43
 • #1191: Kinh doanh Khorāsān!2020-05-05 23:44
 • #1192: Cổ Elam vương triều!2020-05-05 23:44
 • #1193: Paimon chi sách!2020-05-05 23:44
 • #1194: Ký hiệu thần bí!2020-05-05 23:44
 • #1195: Hyderabad vùng mỏ!2020-05-05 23:44
 • #1196: Hyderabad Đại tế ty!2020-05-05 23:44
 • #1197: Thật giả Đại tế ty!2020-05-05 23:44
 • #1198: Dưới nền đất năng lượng thật lớn!2020-05-05 23:44
 • #1199: Thanh âm thần bí!2020-05-05 23:44
 • #1200: Hình vuông hộp sắt!2020-05-05 23:45
 • #1201: Đột kích ban đêm, người mặc áo đen lại xuất hiện!2020-05-05 23:45
 • #1202: Cư Bỉ Chi Hỏa!2020-05-05 23:45
 • #1203: Bình định, trở về Khorāsān!2020-05-05 23:45
 • #1204: Tát San công chúa!2020-05-05 23:45
 • #1205: Đại Đường thứ ba hoạn, Biên Lệnh Thành!2020-05-05 23:45
 • #1206: Kinh sợ Biên Lệnh Thành2020-05-05 23:45
 • #1207: Kinh sợ Biên Lệnh Thành (tiếp theo)2020-05-05 23:46
 • #1208: Thu phục Biên Lệnh Thành!2020-05-05 23:46
 • #1209: Lần thứ ba đại chiến!2020-05-05 23:46
 • #1210: Đại tế ty tiên đoán!2020-05-05 23:46
 • #1211: Hỏa Thần lễ!2020-05-05 23:46
 • #1212: Dị Vực Vương!2020-05-05 23:47
 • #1213: Chấn động, cướp đoạt binh quyền!2020-05-05 23:47
 • #1214: Phụng chỉ hồi kinh!2020-05-05 23:47
 • #1215: Không nhìn thấy bão táp!2020-05-05 23:47
 • #1216: Bóng tối vô tận!2020-05-05 23:47
 • #1217: Ca Thư Hàn đưa tiễn!2020-05-05 23:47
 • #1218: Đại Đường hi vọng!2020-05-05 23:48
 • #1219: Náo động, hồi kinh!2020-05-05 23:48
 • #1220: Tinh thần truyền thừa!2020-05-05 23:48
 • #1221: Đủ loại quan lại xếp hàng hai bên đường!2020-05-05 23:48
 • #1222: Cửa thành mạch nước ngầm!2020-05-05 23:48
 • #1223: Khiêu khích!2020-05-05 23:48
 • #1224: Tức giận lão ngự sử!2020-05-05 23:49
 • #1225: Biến thiên kinh sư!2020-05-05 23:49
 • #1226: Tống Vương phủ, gặp lão quản gia!2020-05-05 23:49
 • #1227: Gặp lại Chương Cừu Kiêm Quỳnh!2020-05-05 23:49
 • #1228: Vào cung gặp vua!2020-05-05 23:49
 • #1229: Đại hoàng tử!2020-05-05 23:49
 • #1230: Chí cao Thánh Hoàng (một)2020-05-05 23:49
 • #1231: Chí cao Thánh Hoàng (hai)2020-05-05 23:50
 • #1232: Phượng Điểu mài tước, cũng có ngọn nguồn!2020-05-05 23:50
 • #1233: Vương Xung lên triều!2020-05-05 23:50
 • #1234: Làm khó dễ!2020-05-05 23:50
 • #1235: Thong dong ứng đối!2020-05-05 23:50
 • #1236: Xoá dân quân!2020-05-05 23:50
 • #1237: Tức lật lão Thái sư!2020-05-05 23:50
 • #1238: Vương Xung cùng Tống Vương!2020-05-05 23:51
 • #1239: Đại Đường Tể tướng Lý Ca Nô!2020-05-05 23:51
 • #1240: Lý Hưởng mang tới tin tức!2020-05-05 23:51
 • #1241: Ré mây nhìn thấy mặt trời!2020-05-05 23:51
 • #1242: Vương Xung phản kích!2020-05-05 23:51
 • #1243: Hiện thân, chủ sử sau màn!2020-05-05 23:51
 • #1244: Hiện thân, chủ sử sau màn (hai)2020-05-05 23:51
 • #1245: Ngưu Tiên Đồng!2020-05-05 23:51
 • #1246: U Châu sự kiện!2020-05-05 23:52
 • #1247: Gần trong gang tấc!2020-05-05 23:52
 • #1248: Kiếm chỉ Trương Thủ Khuê!2020-05-05 23:52
 • #1249: Tư nhân thư!2020-05-05 23:52
 • #1250: Trương Thủ Khuê cảm kích!2020-05-05 23:52
 • #1251: Trồi lên mặt nước!2020-05-05 23:52
 • #1252: Rốt cục hiện rõ, bạch y nho sinh!2020-05-05 23:53
 • #1253: Dò xét lẫn nhau!2020-05-05 23:53
 • #1254: Thiên hạ đại đồng!2020-05-05 23:53
 • #1255: Nho Môn!2020-05-05 23:53
 • #1256: Kiêng kỵ lẫn nhau!2020-05-05 23:53
 • #1257: Dương Chiêu tới chơi!2020-05-05 23:54
 • #1258: Dương Chiêu buồn phiền!2020-05-05 23:54
 • #1259: Thiện luồn cúi Đại Đường thái phủ khanh2020-05-05 23:54
 • #1260: Thái Chân phi bất an!2020-05-05 23:54
 • #1261: Đại hoàng tử nhiếp chính!2020-05-05 23:54
 • nhan-hoang-ky-chuong-1262.mp32020-05-05 23:54
 • #1263: Phản kích!2020-05-05 23:54
 • #1264: Màu mực dấu ấn, chim triện!2020-05-05 23:55
 • #1265: Biến động! Côn Ngô trại huấn luyện!2020-05-05 23:55
 • #1266: Hình Ngục Tự sự kiện!2020-05-05 23:55
 • #1267: Vương Xung chiến Tề Vương!2020-05-05 23:55
 • #1268: Càng náo càng lớn!2020-05-05 23:55
 • #1269: Tống Vương chạy tới!2020-05-05 23:55
 • #1270: Ôn Cừu Thư tin tức!2020-05-05 23:55
 • #1271: Nho Môn bí sử2020-05-05 23:56
 • #1272: Hạ Thanh Vinh sự kiện!2020-05-05 23:56
 • #1273: Kịch liệt tranh chấp!2020-05-05 23:56
 • #1274: Không ứng phó kịp!2020-05-05 23:56
 • #1275: Đồ cùng chủy hiện, Lý Quân Tiện2020-05-05 23:56
 • #1276: Cờ sai một chiêu!2020-05-05 23:56
 • #1277: Ngọn nguồn!2020-05-05 23:56
 • #1278: Ngũ Nỗ Thất Tất cùng Hắc Thủy Tát Mãn!2020-05-05 23:56
 • #1279: Uyên Cái Tô Văn2020-05-05 23:57
 • #1280: Các nước giải trừ quân bị!2020-05-05 23:57
 • #1281: Kể chuyện tiên sinh!2020-05-05 23:57
 • #1282: Biến hóa mới! Thiếu Phủ Ty2020-05-05 23:57
 • #1283: Thiếu chương tham sự phủ!2020-05-05 23:57
 • #1284: Người Hồ vào kinh thành!2020-05-05 23:57
 • #1285: Nhân tâm hướng!2020-05-05 23:57
 • #1286: Đạo lộ chi tranh!2020-05-05 23:58
 • #1287: Khorāsān nguy cơ!2020-05-05 23:58
 • #1288: Nhân tâm thay đổi!2020-05-05 23:58
 • #1289: Cường quyền tức chân lý!2020-05-05 23:58
 • #1290: Trọng đại lịch sử sự kiện!2020-05-05 23:58
 • #1291: Chấn động thiên hạ! (một)2020-05-05 23:58
 • #1292: Chấn động thiên hạ! (hai)2020-05-05 23:58
 • #1293: Chấn động thiên hạ! (ba)2020-05-05 23:59
 • #1294: Chấn động thiên hạ! (bốn)2020-05-05 23:59
 • #1295: Vương Xung phản kích!2020-05-05 23:59
 • #1296: Bát phương chú ý!2020-05-05 23:59
 • #1297: Sói cùng chó! (một)2020-05-06 00:00
 • #1298: Sói cùng chó! (hai)2020-05-06 00:00
 • nhan-hoang-ky-chuong-1299.mp32020-05-06 00:00
 • #1300: Sói cùng chó! (bốn)2020-05-06 00:00
 • #1301: Luật rừng!2020-05-06 00:01
 • #1302: Thâm nhập nhân tâm!2020-05-06 00:01
 • #1303: Tư tưởng bão táp!2020-05-06 00:01
 • #1304: Nho học thánh miếu!2020-05-06 00:01
 • #1305: Chu Tử!2020-05-06 00:01
 • #1306: Viết lưu niệm, nhân nghĩa!2020-05-06 00:01
 • #1307: Kết tội!2020-05-06 00:02
 • #1308: Khốn cục!2020-05-06 00:02
 • #1309: Bố cục!2020-05-06 00:02
 • #1310: Hắc ám thời khắc (một)2020-05-06 00:02
 • #1311: Hắc ám thời khắc (hai)2020-05-06 00:02
 • #1312: Hắc ám thời khắc (ba)2020-05-06 00:02
 • #1313: Tâm lực quá mệt mỏi!2020-05-06 00:03
 • #1314: Nội tâm giãy dụa!2020-05-06 00:03
 • #1315: Tâm kết (một)!2020-05-06 00:03
 • #1316: Tâm kết (hai)2020-05-06 00:03
 • #1317: Ngạc Quốc Công thiệp mời!2020-05-06 00:03
 • #1318: Thần bí gặp mặt!2020-05-06 00:03
 • #1319: Bất diệt tinh thần cùng ý chí truyền thừa!2020-05-06 00:04
 • #1320: Nảy sinh, dân trí giác tỉnh!2020-05-06 00:04
 • #1321: Nảy sinh, dân trí thức tỉnh (hai)2020-05-06 00:04
 • #1322: Ma La Chi Hỏa!2020-05-06 00:04
 • #1323: Trong bóng tối âm mưu!2020-05-06 00:04
 • #1324: Tà Đế mang tới tin tức!2020-05-06 00:04
 • #1325: Đông Doanh mười đảo!2020-05-06 00:04
 • #1326: Rời kinh!2020-05-06 00:05
 • #1327: Sáu hào thành!2020-05-06 00:05
 • #1328: Mai phục giết, người quần áo đen tập kích!2020-05-06 00:05
 • #1329: Thong dong ứng đối!2020-05-06 00:05
 • #1330: Dương Nhậm Thần Công!2020-05-06 00:05
 • #1331: Người quần áo đen kiêng kỵ!2020-05-06 00:05
 • #1332: Trêu chọc đấu bồng người!2020-05-06 00:06
 • #1333: Kinh hãi phu xe ngựa!2020-05-06 00:06
 • #1334: Trận Đồ lão nhân!2020-05-06 00:06
 • #1335: Chính Khí Minh!2020-05-06 00:06
 • #1336: Đến nơi cứ điểm!2020-05-06 00:06
 • #1337: Đại Càn khôn chi cục!2020-05-06 00:06
 • #1338: Tông phái truy sát!2020-05-06 00:07
 • #1339: Thanh Dương công tử!2020-05-06 00:07
 • #1340: Ngỗ nghịch đồ đệ, Kế An Đô!2020-05-06 00:07
 • #1341: Huyền Âm lão tổ!2020-05-06 00:07
 • #1342: Hắc Tướng Vô Thường!2020-05-06 00:07
 • #1343: Bất ngờ!2020-05-06 00:07
 • #1344: Vương Xung ra tay!2020-05-06 00:08
 • #1345: Mắt sáng như đuốc!2020-05-06 00:08
 • #1346: Bầy kiến phệ long!2020-05-06 00:08
 • #1347: Chính Khí Minh minh chủ!2020-05-06 00:08
 • #1348: Vô Cực lệnh bài!2020-05-06 00:08
 • #1349: Sư phụ tăm tích!2020-05-06 00:08
 • #1350: Ẩn giấu nguy cơ!2020-05-06 00:09
 • #1351: Người mặc áo đen đột kích ban đêm (một)2020-05-06 00:09
 • #1352: Người mặc áo đen đột kích ban đêm (hai)2020-05-06 00:09
 • #1353: Ám hại Kế An Đô!2020-05-06 00:09
 • #1354: Tống Nguyên Nhất ra tay!2020-05-06 00:09
 • #1355: Đấu bồng người ra tay!2020-05-06 00:10
 • #1356: Trường Xuân Quyết!2020-05-06 00:10
 • #1357: Điểm bụi không sợ hãi!2020-05-06 00:10
 • #1358: Sau cùng đấu bồng người!2020-05-06 00:10
 • #1359: Màu vàng người khổng lồ!2020-05-06 00:10
 • #1360: Bắt đầu sinh ý lui!2020-05-06 00:10
 • #1361: Gặp trở ngại!2020-05-06 00:10
 • #1362: Bát Hoang Lục Hợp Đại Băng Liệt Thuật!2020-05-06 00:11
 • #1363: Người mặc áo đen lui lại!2020-05-06 00:11
 • #1364: Thân phận hoài nghi!2020-05-06 00:11
 • #1365: Khiêng đá đập chân!2020-05-06 00:11
 • #1366: Đại La Sơn!2020-05-06 00:12
 • #1367: Võ giả tập hợp!2020-05-06 00:12
 • #1368: Cuộc chiến chính tà!2020-05-06 00:12
 • #1369: Cuộc chiến chính tà!2020-05-06 00:12
 • #1370: Thật giả Thanh Dương công tử!2020-05-06 00:13
 • #1371: Thật giả chi phân rõ!2020-05-06 00:13
 • #1372: Cuồng vọng Thanh Dương công tử!2020-05-06 00:13
 • #1373: Ba cục thắng liên tiếp!2020-05-06 00:13
 • #1374: Đối chiến, Quỷ Kiêu!2020-05-06 00:14
 • #1375: Quỷ Ngục Thuật!2020-05-06 00:14
 • #1376: Thật giả khó phân!2020-05-06 00:14
 • #1377: Kỳ phùng địch thủ!2020-05-06 00:14
 • #1378: Kỹ cao một bậc!2020-05-06 00:15
 • #1379: Thân phận bại lộ!2020-05-06 00:15
 • #1380: Lý luận! Thực chiến!2020-05-06 00:15
 • #1381: Khiếp sợ toàn trường!2020-05-06 00:16
 • #1382: Nói nói cười cười!2020-05-06 00:16
 • #1383: Tà Đế hiện thân!2020-05-06 00:16
 • #1384: Tranh đoạt, bảo tàng mở ra!2020-05-06 00:16
 • nhan-hoang-ky-chuong-1385.mp32020-05-06 00:16
 • #1386: Thầy trò tập hợp!2020-05-06 00:17
 • #1387: Sư phụ tiến cảnh!2020-05-06 00:17
 • #1388: Trận Đồ lão nhân, xuất hiện!2020-05-06 00:17
 • #1389: Quỷ dị trận pháp!2020-05-06 00:17
 • #1390: Ẩn giấu thế lực!2020-05-06 00:18
 • #1391: Trận pháp biến hóa!2020-05-06 00:18
 • #1392: Nhìn thấu cảnh môn!2020-05-06 00:18
 • #1393: Trường Xuân Đại Đế!2020-05-06 00:18
 • #1394: Ác chiến!2020-05-06 00:19
 • #1395: Ngũ Tổ Minh trình diện!2020-05-06 00:19
 • #1396: Quyết đấu đỉnh cao! (một)2020-05-06 00:19
 • #1397: Quyết đấu đỉnh cao! (hai)2020-05-06 00:19
 • #1398: Ẩn giấu thế lực!2020-05-06 00:20
 • #1399: Dò xét đại trận!2020-05-06 00:20
 • #1400: Chuẩn bị hành động!2020-05-06 00:20
 • #1401: Nhìn thấu hình dạng!2020-05-06 00:20
 • #1402: Trận pháp kịch biến!2020-05-06 00:20
 • #1403: Đáng sợ màu vàng bọ cánh cứng!2020-05-06 00:20
 • #1404: Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật hiển uy!2020-05-06 00:21
 • #1405: Triệu hoán, Thiên Mệnh Chiến Giáp!2020-05-06 00:21
 • #1406: Thống nhất trận doanh!2020-05-06 00:21
 • #1407: Thất truyền Hấp Cương Thạch!2020-05-06 00:21
 • #1408: Tận thế tế đàn!2020-05-06 00:21
 • #1409: Càn khôn mê cục!2020-05-06 00:22
 • #1410: Đại La chiến kỳ!2020-05-06 00:22
 • #1411: Phá trận!2020-05-06 00:22
 • #1412: Phá trận thu hoạch!2020-05-06 00:22
 • #1413: Người mặc áo đen lên sàn!2020-05-06 00:22
 • #1414: Thần bí bia đá!2020-05-06 00:23
 • #1415: Tiên quân lời sấm!2020-05-06 00:23
 • #1416: Lần thứ hai đoàn tụ!2020-05-06 00:23
 • #1417: Bản đồ kho báu bí mật!2020-05-06 00:23
 • #1418: Tứ Cực Võ quân!2020-05-06 00:24
 • #1419: Toàn diện lùng bắt!2020-05-06 00:24
 • #1420: Ngũ Độc lão nhân!2020-05-06 00:24
 • #1421: Hung độc vây nhốt!2020-05-06 00:24
 • #1422: Phá cuộc! (một)2020-05-06 00:25
 • #1423: Phá cuộc! (hai)2020-05-06 00:25
 • #1424: Thanh trừ lực lượng!2020-05-06 00:25
 • #1425: Bản mệnh nguyên thần, Huyết Thiền!2020-05-06 00:25
 • #1426: Cốt Ma lão tổ Ngụy Vật Tà!2020-05-06 00:25
 • #1427: Vương Xung hiển uy!2020-05-06 00:25
 • #1428: Tứ Cực Võ quân!2020-05-06 00:26
 • #1429: Khiến người không kịp chuẩn bị biến hóa!2020-05-06 00:26
 • #1430: Bạt Cốt Sư Đô lễ vật!2020-05-06 00:26
 • #1431: Cưỡng bức Tống Nguyên Nhất!2020-05-06 00:26
 • #1432: Sáu cùng làm một!2020-05-06 00:26
 • #1433: Mở ra Đại La bảo tàng! (một)2020-05-06 00:27
 • #1434: Mở ra Đại La bảo tàng! (hai)2020-05-06 00:27
 • #1435: Mỗi bên có tính toán!2020-05-06 00:27
 • #1436: Các hiển thần thông!2020-05-06 00:27
 • #1437: Không nhìn thấy nguy hiểm!2020-05-06 00:27
 • #1438: Hố không đáy!2020-05-06 00:27
 • #1439: Trong bóng tối đánh lén!2020-05-06 00:28
 • #1440: Lưỡi dao bão táp!2020-05-06 00:28
 • #1441: Vương Xung ra tay!2020-05-06 00:28
 • #1442: Triển khai cứu viện!2020-05-06 00:28
 • #1443: Cương khí bản Đại La Tiên Trận!2020-05-06 00:28
 • #1444: Nhân họa đắc phúc!2020-05-06 00:28
 • #1445: Không biết hung vật!2020-05-06 00:28
 • #1446: Long Thú!2020-05-06 00:29
 • #1447: Sóng gió dập dồn!2020-05-06 00:29
 • #1448: Xua hổ nuốt sói!2020-05-06 00:29
 • #1449: Phá cương hung thú!2020-05-06 00:29
 • #1450: Hoạ đến dồn dập!2020-05-06 00:30
 • #1451: Trọng sinh chi lực!2020-05-06 00:30
 • #1452: Tỉnh lại!2020-05-06 00:30
 • #1453: Lý Quân Tiện lễ vật!2020-05-06 00:30
 • #1454: Cao Tiên Chi tình cảnh!2020-05-06 00:30
 • #1455: Vương Xung việc kết hôn!2020-05-06 00:31
 • #1456: Uy thế của một kiếm!2020-05-06 00:31
 • #1457: Động phòng đêm!2020-05-06 00:31
 • #1458: Chân tướng rõ ràng!2020-05-06 00:31
 • #1459: Một cái khác Vương Xung!2020-05-06 00:31
 • #1460: Phản phệ!2020-05-06 00:32
 • #1461: Đoạt xác!2020-05-06 00:32
 • #1462: Ác hữu ác báo!2020-05-06 00:32
 • #1463: Viễn cổ ký ức!2020-05-06 00:32
 • #1464: Vận mệnh quỹ tích!2020-05-06 00:32
 • #1465: Quỷ dị tơ độc!2020-05-06 00:33
 • #1466: Trong hố đại thụ!2020-05-06 00:33
 • #1467: Thanh Dương công tử khuyến cáo!2020-05-06 00:33
 • #1468: Ác chiến U Ảnh Độc Chu (một)2020-05-06 00:33
 • #1469: Ác chiến U Ảnh Độc Chu (hai)2020-05-06 00:34
 • #1470: Sống sót sau tai nạn!2020-05-06 00:34
 • #1471: Đại La Thôn người!2020-05-06 00:34
 • #1472: Đặc thù lá xanh!2020-05-06 00:34
 • #1473: Đột nhiên hiện thân người đội mũ rộng vành!2020-05-06 00:34
 • #1474: Cường đại Hoàng Cân Lực Sĩ!2020-05-06 00:34
 • #1475: Đại La Tiên Công truyền nhân!2020-05-06 00:35
 • #1476: Sáu đời truyền thừa!2020-05-06 00:35
 • #1477: Trước sói sau hổ, khắp nơi tập hợp!2020-05-06 00:35
 • #1478: Đại La Thôn thủ lĩnh!2020-05-06 00:35
 • #1479: Quỷ bí tầng tầng! (một)2020-05-06 00:35
 • #1480: Quỷ bí tầng tầng! (hai)2020-05-06 00:35
 • #1481: Quỷ bí tầng tầng! (ba)2020-05-06 00:35
 • #1482: Chủ động xuất kích!2020-05-06 00:36
 • #1483: Tam Thập Tam Thiên!2020-05-06 00:36
 • #1484: Cổ đại cung điện dưới lòng đất!2020-05-06 00:36
 • #1485: Tịch Ly lão tổ bí mật!2020-05-06 00:36
 • #1486: Cộng Công Thần Quyết!2020-05-06 00:36
 • #1487: Gần trong gang tấc!2020-05-06 00:36
 • #1488: Mô phỏng tinh thần cấm chế!2020-05-06 00:37
 • #1489: Lối đi bí ẩn (một)!2020-05-06 00:37
 • #1490: Lối đi bí ẩn (hai)2020-05-06 00:37
 • #1491: Giành giật từng giây!2020-05-06 00:37
 • #1492: Sư phụ hành tung!2020-05-06 00:37
 • #1493: Ba đời hoạt tử nhân! (một)2020-05-06 00:37
 • #1494: Ba đời hoạt tử nhân! (hai)2020-05-06 00:38
 • #1495: Ba đời hoạt tử nhân! (ba)2020-05-06 00:38
 • #1496: Khống chế ba đời!2020-05-06 00:38
 • #1497: Đại La Tiên Công tầng thứ nhất!2020-05-06 00:38
 • #1498: Như giày đi trên băng mỏng!2020-05-06 00:38
 • #1499: Đột nhiên sinh ra biến cố!2020-05-06 00:38
 • #1500: Ngàn cân treo sợi tóc!2020-05-06 00:38
 • #1501: Độ Tiên Kiều!2020-05-06 00:39
 • #1502: Bạt Cốt Sư Đô thực lực!2020-05-06 00:39
 • #1503: Đại Địa Huyết Đỉnh!2020-05-06 00:39
 • #1504: Hắc Thiên thuật!2020-05-06 00:39
 • #1505: Địa Tông tân bí! (một)2020-05-06 00:39
 • #1506: Địa Tông tân bí! (hai)2020-05-06 00:39
 • #1507: Một đời hiện thân!2020-05-06 00:39
 • #1508: Đại La kiếm trận!2020-05-06 00:40
 • #1509: Thăm dò!2020-05-06 00:40
 • #1510: Ba đời ra tay! (một)2020-05-06 00:40
 • #1511: Ba đời ra tay! (hai)2020-05-06 00:40
 • #1512: Đại La kiếm trận kẽ hở!2020-05-06 00:40
 • #1513: Đại La Tiên Kiếm uy áp!2020-05-06 00:40
 • #1514: Một kiếm, nhất niệm!2020-05-06 00:40
 • #1515: Giết chóc tội!2020-05-06 00:41
 • #1516: Rút kiếm!2020-05-06 00:41
 • #1517: Tân hỏa!2020-05-06 00:41
 • #1518: Tiên đan cùng thiên thư!2020-05-06 00:41
 • #1519: Càn khôn nghịch chuyển, thái hư nhập vi!2020-05-06 00:41
 • #1520: Lực chiến Bạt Cốt Sư Đô!2020-05-06 00:41
 • #1521: Thần kiếm oai!2020-05-06 00:41
 • #1522: Dị biến!2020-05-06 00:42
 • #1523: Ba tên mặt nạ nam!2020-05-06 00:42
 • #1524: Đại La Tiên Cung!2020-05-06 00:42
 • #1525: Dưới nền đất ác chiến! (một)2020-05-06 00:42
 • #1526: Dưới nền đất ác chiến! (hai)2020-05-06 00:42
 • #1527: Dưới nền đất ác chiến! (ba)2020-05-06 00:42
 • #1528: Dưới nền đất ác chiến (bốn)!2020-05-06 00:42
 • #1529: Lộc Lực Đại Tiên ra tay!2020-05-06 00:42
 • #1530: Thương sinh đền tội!2020-05-06 00:43
 • #1531: Tống Nguyên Nhất trợ giúp!2020-05-06 00:43
 • #1532: Tân hỏa, thức tỉnh!2020-05-06 00:43
 • #1533: Một đại phát uy!2020-05-06 00:43
 • #1534: Xoay chuyển chiến cuộc!2020-05-06 00:43
 • #1535: Sức mạnh sấm sét!2020-05-06 00:43
 • #1536: Thất Thốn Tiên phủ!2020-05-06 00:43
 • #1537: Đại cục đã định!2020-05-06 00:44
 • #1538: Thanh tràng!2020-05-06 00:44
 • #1539: Thiếu tông chủ!2020-05-06 00:44
 • #1540: Màu vàng tràng quang!2020-05-06 00:44
 • #1541: Chân chính truyền thừa!2020-05-06 00:44
 • #1542: Sống lại truyền thuyết thần thoại!2020-05-06 00:44
 • #1543: Không ở số mệnh bên trong người!2020-05-06 00:44
 • #1544: Màu vàng hạt giống!2020-05-06 00:45
 • #1545: Ba lần nguy cơ!2020-05-06 00:45
 • #1546: Kinh khủng tồn tại! (một)2020-05-06 00:45
 • #1547: Hoàng Long Chân quân!2020-05-06 00:45
 • #1548: Chung cực máy móc!2020-05-06 00:45
 • #1549: Không phải người ma vật!2020-05-06 00:45
 • #1550: Địa ma! (một)2020-05-06 00:45
 • #1551: Địa ma! (hai)2020-05-06 00:45
 • #1552: Địa ma! (ba)2020-05-06 00:46
 • #1553: Đánh giết địa ma!2020-05-06 00:46
 • #1554: Địa ma tử vong!2020-05-06 00:46
 • #1555: Tính toán Hoàng Long Chân quân!2020-05-06 00:46
 • #1556: Đại La Thiên Chư Thần Phong Ma Ấn!2020-05-06 00:46
 • #1557: Sau cùng cáo biệt!2020-05-06 00:46
 • #1558: Gia tốc trốn rời!2020-05-06 00:47
 • #1559: Dưới nền đất sụt!2020-05-06 00:47
 • #1560: Báo ân chuột chù!2020-05-06 00:47
 • #1561: Long Thú, Hoàng Long Chân quân truy sát!2020-05-06 00:47
 • #1562: Đại La nữ thủ lĩnh dị dạng!2020-05-06 00:47
 • #1563: Nữ thủ lĩnh lựa chọn!2020-05-06 00:47
 • #1564: Thanh Dương công tử tạo hóa!2020-05-06 00:47
 • #1565: Một bước lên trời!2020-05-06 00:48
 • #1566: Hai đạo chính tà tán thành!2020-05-06 00:48
 • #1567: Trở về kinh!2020-05-06 00:48
 • #1568: Kinh sư hiện trạng!2020-05-06 00:48
 • #1569: Mật hội!2020-05-06 00:48
 • #1570: Mưu nghịch tội!2020-05-06 00:48
 • #1571: Tam vương chi loạn!2020-05-06 00:49
 • #1572: Khắp nơi phản ứng!2020-05-06 00:49
 • #1573: Vương Xung hành động!2020-05-06 00:49
 • #1574: Sóng lớn!2020-05-06 00:49
 • #1575: Duy trì trật tự đội! (một)2020-05-06 00:49
 • #1576: Duy trì trật tự đội! (hai)2020-05-06 00:49
 • #1577: Giận dữ đại hoàng tử!2020-05-06 00:49
 • #1578: Từng bước ép sát!2020-05-06 00:49
 • #1579: Trong bóng tối hắc thủ!2020-05-06 00:49
 • #1580: Trắng trợn bắt lấy!2020-05-06 00:50
 • #1581: Phó Tán Thoát Diệp!2020-05-06 00:50
 • #1582: Thiều Nhạc Chi Vũ!2020-05-06 00:50
 • #1583: Động một cái liền bùng nổ!2020-05-06 00:50
 • #1584: Tề Vương hiện thân!2020-05-06 00:50
 • #1585: Đánh lén, Bắc Hải tam lão!2020-05-06 00:50
 • #1586: Nho Môn truyền thừa!2020-05-06 00:50
 • #1587: Đạo thứ hai tấu chương! (một)2020-05-06 00:51
 • #1588: Đạo thứ hai tấu chương! (hai)2020-05-06 00:51
 • #1589: Đại Đường luật lệ!2020-05-06 00:51
 • #1590: Đại Đường Quân Thần Tô Chính Thần!2020-05-06 00:51
 • #1591: Tô Chính Thần chỉ điểm!2020-05-06 00:51
 • #1592: Biên thuỳ dị động!2020-05-06 00:51
 • #1593: Nhận lời nơi kiến thiết!2020-05-06 00:52
 • #1594: Biên thuỳ thảm án, lửa giận!2020-05-06 00:52
 • #1595: Tin tức tản ra, kinh sư chấn động!2020-05-06 00:52
 • #1596: Mặc dù xa tất giết! (một)2020-05-06 00:52
 • #1597: Mặc dù xa tất giết! (hai)2020-05-06 00:52
 • #1598: Tuy rằng phải giết! (ba)2020-05-06 00:52
 • #1599: Bắt giữ, trở về kinh!2020-05-06 00:52
 • #1600: Đại tướng điều động, Cửu Độ Phúc La!2020-05-06 00:53
 • #1601: Chặn giết cùng phản chặn giết!2020-05-06 00:53
 • #1602: Nho Môn điều động (một)2020-05-06 00:53
 • #1603: Nho Môn điều động (hai)2020-05-06 00:53
 • #1604: Náo động kinh sư!2020-05-06 00:53
 • #1605: Trước mặt mọi người xử trảm!2020-05-06 00:53
 • #1606: Tức giận Lý Quân Tiện!2020-05-06 00:54
 • #1607: Cùng Khả Hãn cùng đi săn Tam Di Sơn!2020-05-06 00:54
 • #1608: Bi phẫn Sa Bát La Khả Hãn!2020-05-06 00:54
 • #1609: Màu trắng dây dài, Quách Tử Nghi!2020-05-06 00:54
 • #1610: Dị Vực Vương phủ!2020-05-06 00:54
 • #1611: Bắt ba ba trong rọ! (một)2020-05-06 00:54
 • #1612: Bắt ba ba trong rọ! (hai)2020-05-06 00:55
 • #1613: Trong cung kịch biến!2020-05-06 00:55
 • #1614: Khiến người sử liệu không kịp kinh biến!2020-05-06 00:55
 • #1615: Không có chứng cứ!2020-05-06 00:55
 • #1616: Thánh Hoàng ngọc ấn!2020-05-06 00:55
 • #1617: Tiêu Ngọc Phi cung!2020-05-06 00:56
 • #1618: Âm công công uy hiếp!2020-05-06 00:56
 • #1619: Xác chết vùng dậy!2020-05-06 00:56
 • #1620: Mất bò mới lo làm chuồng!2020-05-06 00:57
 • #1621: Vào tròng!2020-05-06 00:57
 • #1622: Bụi bặm lắng xuống!2020-05-06 00:57
 • #1623: Kết thúc!2020-05-06 00:57
 • #1624: Nhân vật then chốt, tiểu thái giám!2020-05-06 00:58
 • #1625: Kinh hãi, Cao công công tin tức!2020-05-06 00:58
 • #1626: Phản tâm!2020-05-06 00:58
 • #1627: Âm Sơn phê mệnh!2020-05-06 00:58
 • #1628: Ẩn giấu người bí ẩn!2020-05-06 00:58
 • #1629: Vốn nên chết đi người!2020-05-06 00:58
 • #1630: Vương Xung trực giác!2020-05-06 00:58
 • #1631: Lão Ưng gặp nạn!2020-05-06 00:59
 • #1632: Kỳ lạ cùng tức giận!2020-05-06 00:59
 • #1633: Đế Tướng cùng Binh Thánh!2020-05-06 00:59
 • #1634: Trên cao nguyên trả thù!2020-05-06 00:59
 • #1635: Không nhìn thấy đối thủ!2020-05-06 00:59
 • #1636: Cao Câu Lệ Ưng Vương kim hữu thạch!2020-05-06 01:00
 • #1637: Đại Phật Tự sự kiện!2020-05-06 01:00
 • #1638: Đắc ý đại hoàng tử!2020-05-06 01:00
 • #1639: Dị Vực Vương đến!2020-05-06 01:00
 • #1640: Có chuẩn bị mà đến!2020-05-06 01:00
 • #1641: Thái sử công đến!2020-05-06 01:00
 • #1642: Dã tràng xe cát!2020-05-06 01:00
 • #1643: Đầu mối mới!2020-05-06 01:01
 • #1644: Dạ thám hoàng cung! (một)2020-05-06 01:01
 • #1645: Dạ thám hoàng cung! (hai)2020-05-06 01:01
 • #1646: Cạm bẫy! (một)2020-05-06 01:01
 • #1647: Lý Hanh giải vây!2020-05-06 01:01
 • #1648: Hoàng tử tranh đấu!2020-05-06 01:01
 • #1649: Vương Xung cùng Quỷ Vương!2020-05-06 01:01
 • #1650: Bắt đầu!2020-05-06 01:02
 • #1651: Lưỡng Quảng sự kiện!2020-05-06 01:02
 • #1652: Lưỡng Quảng đạo tin tức!2020-05-06 01:02
 • #1653: Tống Vương có chuyện!2020-05-06 01:02
 • #1654: Vương Xung ra tay!2020-05-06 01:02
 • #1655: Tống Vương thức tỉnh2020-05-06 01:02
 • #1656: Tin tức mới!2020-05-06 01:03
 • #1657: Quỷ Vương? Hầu Quân Tập!2020-05-06 01:03
 • #1658: Chuyện cũ trước kia!2020-05-06 01:03
 • #1659: Tô Chính Thần cùng Hầu Quân Tập!2020-05-06 01:03
 • #1660: Ám sát Chương Cừu Kiêm Quỳnh!2020-05-06 01:03
 • #1661: Binh phù!2020-05-06 01:03
 • #1662: Cuồn cuộn sóng ngầm!2020-05-06 01:03
 • #1663: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau!2020-05-06 01:03
 • #1664: Vạn Tượng Thiên La!2020-05-06 01:04
 • #1665: Khống chế toàn cục!2020-05-06 01:04
 • #1666: Thượng thần!2020-05-06 01:04
 • #1667: Triệu Phong Trần tới chơi!2020-05-06 01:04
 • #1668: Bạn cũ gặp lại!2020-05-06 01:04
 • #1669: Lão thái úy2020-05-06 01:04
 • #1670: Lão thái úy (hai)!2020-05-06 01:04
 • #1671: Mạnh Đồ!2020-05-06 01:05
 • #1672: Triều đình phong ba (một)!2020-05-06 01:05
 • #1673: Triều đình phong ba (hai)!2020-05-06 01:05
 • #1674: Triều đình phong ba (ba)2020-05-06 01:05
 • #1675: Thay đảm nhiệm Binh bộ Thượng thư!2020-05-06 01:05
 • #1676: Lần thứ hai vào triều!2020-05-06 01:05
 • #1677: Vương Xung làm khó dễ!2020-05-06 01:05
 • #1678: Nắm lấy Khổng Vũ!2020-05-06 01:05
 • #1679: Lương cầm!2020-05-06 01:06
 • #1680: Sáu tay tượng thần2020-05-06 01:06
 • #1681: Thái Tử Thái Bảo Vương Trung Tự!2020-05-06 01:06
 • #1682: Vương Trung Tự vận mệnh!2020-05-06 01:06
 • #1683: Bị giáng chức!2020-05-06 01:06
 • #1684: Màu vàng hạt giống tiến triển!2020-05-06 01:06
 • #1685: Đột kích ban đêm, sáu tay tượng thần!2020-05-06 01:06
 • #1686: Thượng thần bộ mặt thật!2020-05-06 01:07
 • #1687: Hương Tượng Thiên Độ!2020-05-06 01:07
 • #1688: Nam Đẩu Tinh Trùy!2020-05-06 01:07
 • #1689: Đáng sợ Thiên Phủ Thần Quân!2020-05-06 01:07
 • #1690: Sinh tử một đường!2020-05-06 01:07
 • #1691: Không thể tin kết quả!2020-05-06 01:07
 • #1692: Trong nguy cấp phân tích!2020-05-06 01:08
 • #1693: Chân Thực Thế Giới!2020-05-06 01:08
 • #1694: Chung kết chi ấn!2020-05-06 01:08
 • #1695: Chung Kết Chi Ấn tiên đoán!2020-05-06 01:08
 • #1696: Hoàng Long Chân quân xuất thế!2020-05-06 01:08
 • #1697: Lạc Nhật hành cung sự kiện!2020-05-06 01:08
 • #1698: Bắc Đẩu Thành nguy cơ!2020-05-06 01:09
 • #1699: Đại tướng qua đời!2020-05-06 01:09
 • #1700: Ô Tư Tạng kiêng kỵ!2020-05-06 01:09
 • #1701: Đông Cung mưu đồ bí mật!2020-05-06 01:09
 • #1702: Ca Thư Hàn di thư (thượng)!2020-05-06 01:09
 • #1703: Ca Thư Hàn di thư (hạ)!2020-05-06 01:09
 • #1704: Ô Tư Tạng thành ý!2020-05-06 01:09
 • #1705: Thiên hạ đại xá!2020-05-06 01:10
 • #1706: Phu Mông Linh Sát ra oai phủ đầu!2020-05-06 01:10
 • #1707: Thân phận áp chế!2020-05-06 01:10
 • #1708: Đại Minh Áp Tượng!2020-05-06 01:10
 • #1709: Cấm quân sinh biến!2020-05-06 01:10
 • #1710: Gặp lại Triệu Phong Trần2020-05-06 01:10
 • #1711: Cấm quân ba đại thống lĩnh!2020-05-06 01:10
 • #1712: Hoàng cung, vùng phía tây thao trường!2020-05-06 01:11
 • #1713: Cấm quân thịnh điển!2020-05-06 01:11
 • #1714: Đại hoàng tử giá lâm!2020-05-06 01:11
 • #1715: Vòng thứ nhất khiêu chiến! (một)2020-05-06 01:11
 • #1716: Quy tắc lỗ thủng!2020-05-06 01:11
 • #1717: Vương Xung thủ đoạn!2020-05-06 01:11
 • #1718: Đoàn Chu Yếm thực lực!2020-05-06 01:11
 • #1719: Triệu Phong Trần thăng cấp!2020-05-06 01:12
 • #1720: Đại thống lĩnh khiêu chiến thi đấu!2020-05-06 01:12
 • #1721: Triệu Phong Trần lựa chọn!2020-05-06 01:12
 • #1722: Đại Chu Yếm vầng sáng!2020-05-06 01:12
 • #1723: Chu Yếm chiến Huyền Vũ!2020-05-06 01:12
 • #1724: Thái Xuyên trận pháp!2020-05-06 01:12
 • #1725: Nổ tung vầng sáng!2020-05-06 01:12
 • #1726: Nhất Khí Huyền Hoàng đại trận!2020-05-06 01:13
 • #1727: Kinh biến! Triệu Phong Trần thổ huyết!2020-05-06 01:13
 • #1728: Triệu Thiên Thu thắng!2020-05-06 01:13
 • #1729: Giải độc!2020-05-06 01:13
 • #1730: Xoay ngược lại! Bạch Hàn Châu lựa chọn!2020-05-06 01:13
 • #1731: Đông Cung tiệc đêm!2020-05-06 01:13
 • #1732: Thiên tượng dị biến!2020-05-06 01:13
 • #1733: Biên thuỳ dị động! (một)2020-05-06 01:13
 • #1734: Biên thuỳ dị động! (hai)2020-05-06 01:14
 • #1735: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa!2020-05-06 01:14
 • #1736: Quyết chiến trước giờ, cũ mới Chiến Thần!2020-05-06 01:14
 • #1737: Quân khu thay quân!2020-05-06 01:14
 • #1738: Tô Hàn Sơn xuất phát!2020-05-06 01:14
 • #1739: Đồng La phản loạn!2020-05-06 01:14
 • #1740: Cất giấu binh mã!2020-05-06 01:15
 • #1741: Ngăn cản Bắc Đình Đô Hộ quân!2020-05-06 01:15
 • #1742: Trên bầu trời chiến tranh!2020-05-06 01:15
 • #1743: Đâm giết cùng phản đâm giết!2020-05-06 01:15
 • #1744: Quyết phân thắng thua tháng ngày!2020-05-06 01:15
 • #1745: Chuẩn bị chiến tranh! (1)2020-05-06 01:16
 • #1746: Chuẩn bị chiến tranh! (2)2020-05-06 01:16
 • #1747: Chém giết ván cờ!2020-05-06 01:16
 • #1748: Nổi loạn thời cơ!2020-05-06 01:16
 • #1749: Tề Vương âm mưu! (1)2020-05-06 01:16
 • #1750: Tề Vương âm mưu! (2)2020-05-06 01:16
 • #1751: Tề Vương thất bại thảm hại!2020-05-06 01:16
 • #1752: Cửa giữa đánh lén, Hoàng Thiên Triệu!2020-05-06 01:16
 • #1753: Thánh Võ doanh!2020-05-06 01:17
 • #1754: Thập Vạn Thần Ma Tru Diệt Trận!2020-05-06 01:17
 • #1755: Cửa giữa sau cạm bẫy!2020-05-06 01:17
 • #1756: Trận pháp VS trận pháp!2020-05-06 01:17
 • #1757: Đại La Tiên Trận hiển uy!2020-05-06 01:17
 • #1758: Công cửa!2020-05-06 01:17
 • #1759: Tịch Ly lão tổ xuất hiện!2020-05-06 01:18
 • #1760: Cùng Hầu Quân Tập gặp mặt!2020-05-06 01:18
 • #1761: Đánh cờ!2020-05-06 01:18
 • #1762: Đại La Tiên Trận phát động!2020-05-06 01:18
 • #1763: Lý Tự Nghiệp chiến Đoàn Chu Yếm!2020-05-06 01:18
 • #1764: Ngũ Ngục Thần Ma Trảm!2020-05-06 01:18
 • #1765: Đẩy mạnh!2020-05-06 01:18
 • #1766: Tịch Ly lão tổ chiến Hoàng Thiên Triệu!2020-05-06 01:18
 • #1767: Đồng La người điều động!2020-05-06 01:19
 • #1768: Đại tướng quân có khoẻ hay không? !2020-05-06 01:19
 • #1769: Khuyên bảo!2020-05-06 01:19
 • #1770: Thay đổi chủ ý!2020-05-06 01:19
 • #1771: Công phá Thánh Võ doanh!2020-05-06 01:19
 • #1772: Thiên Tử Long Vệ!2020-05-06 01:20
 • #1773: Ngươi đã thua!2020-05-06 01:20
 • #1774: Quân trắng chưa được!2020-05-06 01:20
 • #1775: Trận pháp bị phá!2020-05-06 01:20
 • #1776: Sùng Thánh Môn!2020-05-06 01:20
 • #1777: Bạch Hàn Châu là người của ta!2020-05-06 01:20
 • #1778: Trên ghế tre thân ảnh!2020-05-06 01:20
 • #1779: Đánh vỡ ước định!2020-05-06 01:21
 • #1780: Lão phu trong mắt không có Tiên Phật!2020-05-06 01:21
 • #1781: Thiên Xu Thần Quân, chết!2020-05-06 01:21
 • #1782: Tru, Lục, Thương, Sinh!2020-05-06 01:21
 • #1783: Chân long thiết vệ!2020-05-06 01:21
 • #1784: Hoàng Long Chân quân hiện2020-05-06 01:21
 • #1785: Cuối cùng boss!2020-05-06 01:21
 • #1786: Lực lượng không gian!2020-05-06 01:22
 • #1787: Tô Chính Thần VS Hoàng Long Chân Tiên!2020-05-06 01:22
 • #1788: Thời Không Chi Hoàn!2020-05-06 01:22
 • #1789: Thiên Tử Chi Kiếm!2020-05-06 01:22
 • #1790: Chí thượng, thiên!2020-05-06 01:22
 • #1791: Bị mưu hại Hầu Quân Tập!2020-05-06 01:22
 • #1792: Hầu Quân Tập nơi đi!2020-05-06 01:22
 • #1793: Quân thần, phụ tử!2020-05-06 01:23
 • #1794: Vương Xung hiện thân!2020-05-06 01:23
 • #1795: Tam vương chi loạn kết thúc (thượng)!2020-05-06 01:23
 • #1796: Tam vương chi loạn kết thúc (hạ)!2020-05-06 01:23
 • #1797: Phục hồi nguyên chức!2020-05-06 01:23
 • #1798: Dị động!2020-05-06 01:23
 • #1799: Tam vương chi loạn kết cục!2020-05-06 01:24
 • #1800: Nho Môn động tĩnh!2020-05-06 01:24
 • #1801: Thượng thư, tranh đấu tương đối!2020-05-06 01:24
 • #1802: Thiên uy khó dò!2020-05-06 01:24
 • #1803: Đại Thánh tông Cổ Thái Bạch (thượng)!2020-05-06 01:24
 • #1804: Cổ Thái Bạch xuất quan!2020-05-06 01:24
 • #1805: Thất lạc văn minh!2020-05-06 01:25
 • #1806: Tiên thánh con đường!2020-05-06 01:25
 • #1807: Khổng Thánh chi quan!2020-05-06 01:25
 • #1808: Bát phương quan tâm!2020-05-06 01:25
 • #1809: Thái phó Bùi Quang Đình!2020-05-06 01:25
 • #1810: Bắt đầu tranh tài!2020-05-06 01:26
 • #1811: Khổng Thánh chi quan sức mạnh!2020-05-06 01:26
 • #1812: Khổng Thánh di chí!2020-05-06 01:26
 • #1813: Dị biến, Chư Tử Hiển Thánh !2020-05-06 01:26
 • #1814: Đại xích thành tâm người!2020-05-06 01:26
 • #1815: Ta không thẹn với lương tâm!2020-05-06 01:26
 • #1816: Niềm tin đổ nát!2020-05-06 01:26
 • #1817: Hổ thẹn, hối hận!2020-05-06 01:27
 • #1818: Nguy cơ, Đại Thực kéo tới!2020-05-06 01:27
 • #1819: Xuất chinh, Cửu Châu đại Đô Hộ!2020-05-06 01:27
 • #1820: Nho Môn tự mình cứu rỗi!2020-05-06 01:27
 • #1821: Lại về tây bắc!2020-05-06 01:27
 • #1822: Chúng tướng tập hợp! (thượng)2020-05-06 01:27
 • #1823: Chúng tướng tập hợp! (hạ)2020-05-06 01:28
 • #1824: Thương nghị! (thượng)2020-05-06 01:28
 • #1825: Thương nghị! (hạ)2020-05-06 01:28
 • #1826: Cổ Thái Bạch đến nơi, khiêu khích!2020-05-06 01:28
 • #1827: Ba ngày sau khai chiến!2020-05-06 01:28
 • #1828: Quyết chiến bắt đầu!2020-05-06 01:28
 • #1829: Cự thú xung phong!2020-05-06 01:28
 • #1830: Ngự thú thuật, lại xuất hiện!2020-05-06 01:28
 • #1831: Đại tế ty tinh thần cấm chế!2020-05-06 01:28
 • #1832: Sáu cái hô hấp!2020-05-06 01:29
 • #1833: Cự thú chém giết người!2020-05-06 01:29
 • #1834: Màu bạc trường thương quân đoàn (thượng)!2020-05-06 01:29
 • #1835: Màu bạc trường thương quân đoàn (hạ)!2020-05-06 01:29
 • #1836: Đế quốc đại tướng xuất kích (thượng)!2020-05-06 01:29
 • #1837: Đế quốc đại tướng xuất kích (hạ)!2020-05-06 01:29
 • #1838: Trong hư không chiến trường (thượng)!2020-05-06 01:30
 • #1839: Trong hư không chiến trường (hạ)!2020-05-06 01:30
 • #1840: Sa Trùng quần công!2020-05-06 01:30
 • #1841: Toàn lực đánh giết Đại Đường tướng lĩnh!2020-05-06 01:30
 • #1842: A Mông Chi Nộ!2020-05-06 01:30
 • #1843: Vây ba thả một!2020-05-06 01:30
 • #1844: Thần bí cự đỉnh!2020-05-06 01:31
 • #1845: Dạ hội!2020-05-06 01:31
 • #1846: Chiến tranh cuồng ma Tát Lợi Hách!2020-05-06 01:31
 • #1847: Chiến thuật quy hoạch!2020-05-06 01:31
 • #1848: Phe địch phân tích!2020-05-06 01:31
 • #1849: Thăm dò cự đỉnh!2020-05-06 01:31
 • #1850: Thần bí bóng mờ!2020-05-06 01:32
 • #1851: Quyết chiến mở ra!2020-05-06 01:32
 • #1852: Hình chó sói quái vật!2020-05-06 01:32
 • #1853: Kim Cương người khổng lồ!2020-05-06 01:32
 • #1854: Người khổng lồ thú giáp!2020-05-06 01:33
 • #1855: Thiên Mệnh thiết kỵ!2020-05-06 01:33
 • #1856: Cửu Long Huyết Chiến Kỳ, điều động!2020-05-06 01:33
 • #1857: Nguyệt Lượng Thần Thụ!2020-05-06 01:33
 • #1858: Vạn Tộc Chi Địch vầng sáng!2020-05-06 01:34
 • #1859: Lục Địa Sa Thú, Ba Sa Ba Nhĩ!2020-05-06 01:34
 • #1860: Ô Thương chi dũng! (thượng)2020-05-06 01:34
 • #1861: Ô Thương chi dũng! (hạ)2020-05-06 01:34
 • #1862: Cấm kỵ, Liệt Dương lĩnh vực!2020-05-06 01:34
 • #1863: Ngả Bố Mục Tư Lâm ra tay!2020-05-06 01:34
 • #1864: Địch cũ tái chiến!2020-05-06 01:35
 • #1865: Vương Trung Tự ra tay!2020-05-06 01:35
 • #1866: Chiến Thần oai! (thượng)2020-05-06 01:35
 • #1867: Chiến Thần oai! (hạ)2020-05-06 01:35
 • #1868: Mỗ Tạp Lạp Chi Nhận!2020-05-06 01:36
 • #1869: Đồng La, xuất kích!2020-05-06 01:36
 • #1870: Vây chiến Đồng La!2020-05-06 01:36
 • #1871: Vương Xung cảnh khốn khó!2020-05-06 01:36
 • #1872: Nguy cơ, trung quân luân hãm!2020-05-06 01:36
 • #1873: Chuộc tội!2020-05-06 01:36
 • #1874: Phá cuộc, ngân hà hệ!2020-05-06 01:37
 • #1875: Hắc ám các Thần!2020-05-06 01:37
 • #1876: Hằng Tinh vũ trụ!2020-05-06 01:37
 • #1877: Đông Doanh bộ đội tinh nhuệ!2020-05-06 01:37
 • #1878: Đại tế ty kết cục!2020-05-06 01:37
 • #1879: Diệt Thế Viêm Ma!2020-05-06 01:37
 • #1880: Viêm Ma oai! (một)2020-05-06 01:38
 • #1881: Viêm Ma oai! (hai)2020-05-06 01:38
 • #1882: Đồng tâm hiệp lực!2020-05-06 01:38
 • #1883: Kim Cương vượn lớn! (một)2020-05-06 01:38
 • #1884: Kim Cương vượn lớn!2020-05-06 01:38
 • #1885: Viêm Ma oai! (một)2020-05-06 01:38
 • #1886: Viêm Ma oai! (hai)2020-05-06 01:39
 • #1887: Nguy hiểm, không đường thối lui!2020-05-06 01:39
 • #1888: Yểm Thú xuất kích!2020-05-06 01:39
 • #1889: Bắt được tinh thần lực! (một)2020-05-06 01:39
 • #1890: Bắt được tinh thần lực (hai)2020-05-06 01:39
 • #1891: Nguyệt Thần Cấm Giới!2020-05-06 01:39
 • #1892: Nhân Hoàng Hiên Viên!2020-05-06 01:39
 • #1893: Dung hợp, Hắc Diễm Viêm Ma!2020-05-06 01:40
 • #1894: Cửu Thiên Khí Tượng Đại Trận!2020-05-06 01:40
 • #1895: Hô vân, hoán vũ!2020-05-06 01:40
 • #1896: Viện quân, Angela kỵ binh hạng nặng!2020-05-06 01:40
 • #1897: Vương Xung gấp rút tiếp viện!2020-05-06 01:40
 • #1898: Hắc Diễm Nguyệt Thần!2020-05-06 01:40
 • #1899: Nguyệt Thần lực lượng!2020-05-06 01:41
 • #1900: Xúc động vạn ngàn lôi đình!2020-05-06 01:41
 • #1901: Hắc Diễm Viêm Ma, giải thể!2020-05-06 01:41
 • #1902: Viêm Ma cái chết!2020-05-06 01:41
 • #1903: Cổ Thái Bạch cái chết!2020-05-06 01:41
 • #1904: Chiến tranh thu đuôi, tàn sát! (một)2020-05-06 01:41
 • #1905: Chiến tranh thu đuôi, tàn sát! (hai)2020-05-06 01:41
 • #1906: Chiến tranh thu đuôi, tàn sát! (ba)2020-05-06 01:41
 • #1907: Đại Đường thắng lợi, chấn động bát phương!2020-05-06 01:42
 • #1908: Không dám tin tưởng Đại Thực!2020-05-06 01:42
 • #1909: Truy kích, Đại Thực!2020-05-06 01:42
 • #1910: Bồi thường!2020-05-06 01:42
 • #1911: Binh gần Đại Thực đế đô!2020-05-06 01:42
 • #1912: Đại Thực công chúa cầu xin!2020-05-06 01:42
 • #1913: Đại Thực bảo khố!2020-05-06 01:42
 • #1914: Tương lai Thần Châu chi chủ? !2020-05-06 01:43
 • #1915: Giếng cạn dưới âm thanh!2020-05-06 01:43
 • #1916: Thất lạc văn minh thủ hộ giả!2020-05-06 01:43
 • #1917: Ảnh Ma!2020-05-06 01:43
 • #1918: Khắc Cương đế quốc!2020-05-06 01:43
 • #1919: Dị vực kẻ xâm lấn thi hài!2020-05-06 01:43
 • #1920: Thần bí Viêm Ma pho tượng!2020-05-06 01:44
 • #1921: Lan Đức Thánh Nhĩ văn minh mộ!2020-05-06 01:44
 • #1922: Bản nguyên không gian!2020-05-06 01:44
 • #1923: Cự thú đoán tạo thuật!2020-05-06 01:44
 • #1924: Đưa về Vương Xung kỹ thuật mới!2020-05-06 01:44
 • #1925: Ly biệt, chiến thắng trở về!2020-05-06 01:45
 • #1926: Cung nghênh Dị Vực Vương hồi kinh!2020-05-06 01:45
 • #1927: Tên phong Lăng Yên Các!2020-05-06 01:45
 • #1928: Nhân vô cận ưu, nhất định có lo xa!2020-05-06 01:45
 • #1929: Ghen tỵ rắn độc!2020-05-06 01:46
 • #1930: Cao Thượng thôi diễn!2020-05-06 01:46
 • #1931: An Yết Lạc Sơn kiêng kỵ!2020-05-06 01:46
 • #1932: Ảnh Ma thần tốc!2020-05-06 01:46
 • #1933: Người không mặt sứ mệnh!2020-05-06 01:46
 • #1934: Dương Chiêu lo lắng!2020-05-06 01:47
 • #1935: Sắc phong thái tử!2020-05-06 01:47
 • #1936: Thánh Hoàng dị thường!2020-05-06 01:47
 • #1937: Thánh Hoàng cùng "Thiên"!2020-05-06 01:47
 • #1938: Thừa lúc vắng mà vào!2020-05-06 01:47
 • #1939: Thánh Hoàng kịch biến!2020-05-06 01:47
 • #1940: Mật hội!2020-05-06 01:48
 • #1941: Trong dự liệu triều hội!2020-05-06 01:48
 • #1942: Thánh Hoàng giao phó!2020-05-06 01:48
 • #1943: Song ngư ngọc bội!2020-05-06 01:48
 • #1944: Xuân Vũ Hồ ước hẹn!2020-05-06 01:48
 • #1945: Hứa Khinh Cầm phân tích!2020-05-06 01:49
 • #1946: Vấn an Cửu Công!2020-05-06 01:49
 • #1947: Thần bí ngọc bội!2020-05-06 01:49
 • #1948: Diêu Sùng mời!2020-05-06 01:49
 • #1949: Diêu Sùng thỉnh cầu!2020-05-06 01:49
 • #1950: Cân bằng phương pháp!2020-05-06 01:49
 • #1951: Nhan phủ!2020-05-06 01:49
 • #1952: Bị thiêu hủy điển tịch!2020-05-06 01:50
 • #1953: Trương Thiên Lân!2020-05-06 01:50
 • #1954: Cổ mắt ông lão!2020-05-06 01:50
 • #1955: Chân tướng (một)!2020-05-06 01:50
 • #1956: Chân tướng (hai)!2020-05-06 01:50
 • #1957: Không muốn người biết qua lại!2020-05-06 01:50
 • #1958: Thánh Hoàng bí mật!2020-05-06 01:51
 • #1959: Cực bắc nơi tra xét!2020-05-06 01:51
 • #1960: U Châu thay đổi!2020-05-06 01:51
 • #1961: Đêm khuya truy đuổi!2020-05-06 01:51
 • #1962: Kéo rơi sông!2020-05-06 01:52
 • #1963: An Yết Lạc Sơn mưu kế!2020-05-06 01:52
 • #1964: Quyết sách!2020-05-06 01:52
 • #1965: Vương Xung quyết tâm!2020-05-06 01:52
 • #1966: Truyền đòi diện "Thánh" !2020-05-06 01:52
 • #1967: "Thánh Hoàng" làm khó dễ!2020-05-06 01:52
 • #1968: Bãi giá Ngọc Chân Cung!2020-05-06 01:53
 • #1969: Thái Thủy!2020-05-06 01:53
 • #1970: Trương Thủ Khuê chiến bại!2020-05-06 01:53
 • #1971: Trương Thủ Khuê nguy cơ!2020-05-06 01:53
 • #1972: Tính toán, An Yết Lạc Sơn thượng vị!2020-05-06 01:53
 • #1973: Anh hùng tuổi già, Vương Xung kính ý!2020-05-06 01:53
 • #1974: Vạch trần An Yết Lạc Sơn! (một)2020-05-06 01:54
 • #1975: Vạch trần An Yết Lạc Sơn (hai)2020-05-06 01:54
 • #1976: Trương Thủ Khuê phun máu!2020-05-06 01:54
 • #1977: U Châu cảnh giác!2020-05-06 01:54
 • #1978: Dị vực kẻ xâm lấn tân tiến thi triển!2020-05-06 01:54
 • #1979: Đông bắc đại chiến thắng, chiêu cáo thiên hạ!2020-05-06 01:54
 • #1980: Bí quá hóa liều, đánh cắp long khí!2020-05-06 01:54
 • #1981: Thân thế bí ẩn!2020-05-06 01:55
 • #1982: Hội tụ kinh sư!2020-05-06 01:55
 • #1983: Tự mình nghênh tiếp!2020-05-06 01:55
 • #1984: Quân tử báo thù, mười năm không muộn!2020-05-06 01:55
 • #1985: Quan khí!2020-05-06 01:55
 • #1986: Khí vận chân thân, tử kim Chân Long!2020-05-06 01:56
 • #1987: Song phương gặp mặt (một)2020-05-06 01:56
 • #1988: Song phương gặp mặt (hai)!2020-05-06 01:56
 • #1989: Vương Xung sát ý!2020-05-06 01:56
 • #1990: Giết người, các ngươi nguyện không nguyện ý giúp ta?2020-05-06 01:56
 • #1991: Phép che mắt!2020-05-06 01:57
 • #1992: Câu thông An Yết Lạc Sơn người, chết!2020-05-06 01:57
 • #1993: Vạn quốc thịnh yến!2020-05-06 01:57
 • #1994: Hoa Ngạc Tương Huy lâu!2020-05-06 01:57
 • #1995: Vương Xung địa vị!2020-05-06 01:57
 • #1996: An Yết Lạc Sơn đến!2020-05-06 01:58
 • #1997: Thịnh yến bắt đầu, vạn quốc chầu mừng!2020-05-06 01:58
 • #1998: An Yết Lạc Sơn dâng tặng lễ vật!2020-05-06 01:58
 • #1999: Kính hiến long châu!2020-05-06 01:58
 • #2000: An Yết Lạc Sơn chi múa!2020-05-06 01:58
 • #2001: Bạch Hổ Thánh Quân!2020-05-06 01:58
 • #2002: Vương Xung múa kiếm!2020-05-06 01:58
 • #2003: Chiến vũ!2020-05-06 01:59
 • #2004: Đao quang kiếm ảnh!2020-05-06 01:59
 • #2005: Đại Bắc Đẩu Hắc Long thôn thiên thuật!2020-05-06 01:59
 • #2006: Ám sát!2020-05-06 01:59
 • #2007: Hộ chủ pháp khí!2020-05-06 01:59
 • #2008: Đùa mà thành thật, trả đũa!2020-05-06 01:59
 • #2009: Khinh Cầm giải nạn!2020-05-06 02:00
 • #2010: Vây chặt An Yết Lạc Sơn!2020-05-06 02:00
 • #2011: An Yết Lạc Sơn bộ mặt thật!2020-05-06 02:00
 • #2012: Cờ cao một nước!2020-05-06 02:00
 • #2013: Lấy một địch ba!2020-05-06 02:00
 • #2014: Nguy cơ, thế giới ý chí!2020-05-06 02:01
 • #2015: Thiên Mệnh Chi Tử!2020-05-06 02:01
 • #2016: Mở ra lối riêng!2020-05-06 02:01
 • #2017: Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh!2020-05-06 02:01
 • #2018: Tru diệt càn khôn!2020-05-06 02:01
 • #2019: Thái Thủy hiện thân!2020-05-06 02:02
 • #2020: Thánh Hoàng khí tức, sợ quá chạy đi Thái Thủy!2020-05-06 02:02
 • #2021: Di Hoa Tiếp Mộc!2020-05-06 02:02
 • #2022: Long huyệt chếch đi!2020-05-06 02:02
 • #2023: Hủy diệt thế giới âm mưu!2020-05-06 02:02
 • #2024: "Long châu" biến hóa!2020-05-06 02:03
 • #2025: Phòng ngừa chu đáo!2020-05-06 02:03
 • #2026: Thần Châu cửu đỉnh!2020-05-06 02:03
 • #2027: Côn Lôn Sơn thuật sĩ, Huyền Minh Tử!2020-05-06 02:03
 • #2028: Trẫm lưu ngươi không được!2020-05-06 02:03
 • #2029: Ngọc Huyết Sa!2020-05-06 02:03
 • #2030: Tam Tử Huyền triệu kiến!2020-05-06 02:03
 • #2031: Đồ tận!2020-05-06 02:04
 • #2032: Chủy thấy!2020-05-06 02:04
 • #2033: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại!2020-05-06 02:04
 • #2034: Kinh Thế Hoàng Long Quyền!2020-05-06 02:04
 • #2035: Chân Long hiện thân!2020-05-06 02:05
 • #2036: Thật giả Thánh Hoàng!2020-05-06 02:05
 • #2037: Kết thúc, Thánh Hoàng trở về!2020-05-06 02:05
 • #2038: Thần Châu cách cục biến hóa!2020-05-06 02:05
 • #2039: Biến hóa, Vương Xung bất an!2020-05-06 02:05
 • #2040: Chân Long gần cuối!2020-05-06 02:05
 • #2041: Tiểu Cửu Châu kết giới!2020-05-06 02:06
 • #2042: Thánh Hoàng cố sự!2020-05-06 02:06
 • #2043: Thái Chân phi chân tướng!2020-05-06 02:06
 • #2044: Thánh Hoàng truyền thừa, mở ra cuối cùng văn chương!2020-05-06 02:06
 • #2045: Vĩnh viễn Thánh Hoàng!2020-05-06 02:06
 • #2046: Một cái thời đại kết thúc!2020-05-06 02:06
 • #2047: Tân hoàng kế vị, mới phát hiện!2020-05-06 02:07
 • #2048: Một tia hy vọng cuối cùng, hồn hỏa!2020-05-06 02:07
 • #2049: Lý Hanh đăng cơ!2020-05-06 02:07
 • #2050: Ba đại "Tiên Thiên" cảnh giới!2020-05-06 02:07
 • #2051: Vận Mệnh Thể số mười!2020-05-06 02:07
 • #2052: Khí huyết hối ảm!2020-05-06 02:07
 • #2053: Lãng quên chi núi!2020-05-06 02:07
 • #2054: Thượng cổ Thần Thai!2020-05-06 02:08
 • #2055: Cướp đoạt Thần Thai!2020-05-06 02:08
 • #2056: Bất ngờ phát hiện, nơi càng sâu hai cỗ Thần Thai!2020-05-06 02:08
 • #2057: Đối với An Yết Lạc Sơn cách!2020-05-06 02:08
 • #2058: Đòi "Cao Câu Lệ" hịch văn!2020-05-06 02:08
 • #2059: 800 ngàn đại trưng binh!2020-05-06 02:08
 • #2060: Căn cứ tiền phương!2020-05-06 02:09
 • #2061: Người không mặt mang về tin tức!2020-05-06 02:09
 • #2062: Lục địa hải dương? Lý Hải!2020-05-06 02:09
 • #2063: Khải long người! Phương bắc lĩnh vực động tĩnh!2020-05-06 02:09
 • #2064: Đến nơi, Lý Hải bên bờ!2020-05-06 02:09
 • #2065: Thiên Địa Thủy ba quan!2020-05-06 02:10
 • #2066: Súc Địa Thành Thốn, Địa Quan đuổi theo ra!2020-05-06 02:10
 • #2067: Vây giết!2020-05-06 02:10
 • #2068: Đệ nhất Thần Thai thu hoạch!2020-05-06 02:10
 • #2069: Thái Càn!2020-05-06 02:10
 • #2070: Thủy Quan cái chết!2020-05-06 02:10
 • #2071: Năng lượng hạt nhân!2020-05-06 02:11
 • #2072: Băng hệ năng lượng, thứ ba Thần Thai dị động!2020-05-06 02:11
 • #2073: Thiên phú giác tỉnh, đóng băng thế giới!2020-05-06 02:11
 • #2074: Vạn Vũ Phá Thần Thuật!2020-05-06 02:11
 • #2075: Vương Xung sát chiêu!2020-05-06 02:11
 • #2076: Động Thiên cảnh mạnh mẽ!2020-05-06 02:11
 • #2077: Thời không đổ nát, có thể số lượng lớn nổ tung!2020-05-06 02:11
 • #2078: Đột nhiên hoàng kim đoản kích!2020-05-06 02:12
 • #2079: Tai nạn hàng lâm, tức giận Thái Càn!2020-05-06 02:12
 • #2080: Sinh tử nháy mắt!2020-05-06 02:12
 • #2081: Điên cuồng thôn phệ !2020-05-06 02:12
 • #2082: Hấp thu, động thiên quy tắc!2020-05-06 02:12
 • #2083: Sau cùng rít gào!2020-05-06 02:13
 • #2084: Người quần áo đen động tác!2020-05-06 02:13
 • #2085: Lý Lâm Phủ, đã lâu không gặp!2020-05-06 02:13
 • #2086: Phế thái tử, Lý Huyền Đồ!2020-05-06 02:13
 • #2087: Động thiên quy tắc!2020-05-06 02:13
 • #2088: Vương Xung đối với Hứa Khinh Cầm bảo vệ!2020-05-06 02:13
 • #2089: Liên quan, linh quang vừa hiện!2020-05-06 02:13
 • #2090: "Tùy" chữ chìa khoá!2020-05-06 02:14
 • #2091: Gặp lại dưới nền đất tiền bối thần bí!2020-05-06 02:14
 • #2092: Lý Lâm Phủ cùng Lý Huyền Đồ!2020-05-06 02:14
 • #2093: Phá cấm máu!2020-05-06 02:14
 • #2094: Thiên lao phản loạn!2020-05-06 02:14
 • #2095: Lý Thái Ất! Ngươi chung quy vẫn là không trấn áp được ta!2020-05-06 02:14
 • #2096: Phu Mông Linh Sát chấn động!2020-05-06 02:14
 • #2097: Ép thẳng tới Thái Cực Điện!2020-05-06 02:15
 • #2098: Đại sát tứ phương!2020-05-06 02:15
 • #2099: Lý Hanh phản kích!2020-05-06 02:15
 • #2100: Đại trận bị phá!2020-05-06 02:15
 • #2101: Phách lối Thái Thủy!2020-05-06 02:15
 • #2102: Lý Huyền Đồ VS Thái Thủy!2020-05-06 02:15
 • #2103: Động thiên cuộc chiến (một)!2020-05-06 02:16
 • #2104: Động thiên cuộc chiến (hai)!2020-05-06 02:16
 • #2105: Động thiên cuộc chiến (ba)!2020-05-06 02:16
 • #2106: Nam Đẩu Thần Thương!2020-05-06 02:16
 • #2107: Thời không gương đồng!2020-05-06 02:16
 • #2108: Nghịch chuyển, đại trận lại một lần nữa!2020-05-06 02:17
 • #2109: Thái Thủy, tai họa ngập đầu!2020-05-06 02:17
 • #2110: Thánh Hoàng đổ ước!2020-05-06 02:17
 • #2111: Kinh khủng Thái Tố!2020-05-06 02:17
 • #2112: Thần Châu cửu đỉnh xuất thế!2020-05-06 02:17
 • #2113: Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công bộ đội, Ám Long!2020-05-06 02:17
 • #2114: Lý Lâm Phủ, cùng đường mạt lộ!2020-05-06 02:18
 • #2115: Tận thế tự chương!2020-05-06 02:18
 • #2116: Thế giới nguy cơ!2020-05-06 02:18
 • #2117: U Châu, không khí chiến tranh sắp nổi lên!2020-05-06 02:19
 • #2118: Thái Thủy lại xuất hiện!2020-05-06 02:19
 • #2119: Sớm xuất binh!2020-05-06 02:19
 • #2120: Các nước phong vân động!2020-05-06 02:19
 • #2121: Mục tiêu, Tây Đột Quyết hãn quốc!2020-05-06 02:19
 • #2122: Tây Đột Quyết tận thế hạo kiếp "Tiên đoán" !2020-05-06 02:20
 • #2123: Trung Thổ đến tin!2020-05-06 02:20
 • #2124: Tây Đột Quyết, Hoàng đảng tranh!2020-05-06 02:20
 • #2125: Tiền tuyến pháo đài, chuẩn bị ổn thỏa!2020-05-06 02:20
 • #2126: Sắt thép pháo đài!2020-05-06 02:20
 • #2127: Chấn động U Châu!2020-05-06 02:21
 • #2128: Pháo đài dựng thành!2020-05-06 02:21
 • #2129: Đại hoàng tử sát cơ!2020-05-06 02:21
 • #2130: Sa Bát La Khả Hãn bị đâm!2020-05-06 02:21
 • #2131: Hổ dữ ăn con!2020-05-06 02:21
 • #2132: Khắp nơi đấu võ!2020-05-06 02:21
 • #2133: Chém giết Đường sứ!2020-05-06 02:22
 • #2134: Cường lực giúp đỡ!2020-05-06 02:22
 • #2135: Thái Thần cùng Vẫn Thần!2020-05-06 02:22
 • #2136: Ngũ Nỗ Thất Tất đại chiến Đô Ô Tư Lực!2020-05-06 02:22
 • #2137: Vương Xung hiện thân!2020-05-06 02:22
 • #2138: Khống chế toàn cục!2020-05-06 02:22
 • #2139: Tự nhiên thần lực!2020-05-06 02:22
 • #2140: Hoảng sợ Nang Nhật Tụng Thiên!2020-05-06 02:23
 • #2141: Hậu tri hậu giác!2020-05-06 02:23
 • #2142: Nhóm thứ ba Duệ Lạc Hà đến nơi!2020-05-06 02:23
 • #2143: Duệ Lạc Hà thủ lĩnh!2020-05-06 02:23
 • #2144: Xung kích Động Thiên cảnh!2020-05-06 02:23
 • #2145: Minh tâm kiến tính, mới gặp chân ngã!2020-05-06 02:24
 • #2146: Động Thiên cảnh, một bước lên trời!2020-05-06 02:24
 • #2147: Thiên địa dị biến, Hắc Long hoá hình!2020-05-06 02:24
 • #2148: Đại chiến sắp nổi lên, các nước tuyên chiến!2020-05-06 02:24
 • #2149: Lý Hanh điểm tướng!2020-05-06 02:24
 • #2150: Các nước hội minh!2020-05-06 02:24
 • #2151: Từ nay về sau, ta gọi An Lộc Sơn!2020-05-06 02:25
 • #2152: Đế quốc cuộc chiến, chính thức mở ra!2020-05-06 02:25
 • #2153: Số mệnh quyết đấu!2020-05-06 02:25
 • #2154: Phong mang tranh!2020-05-06 02:25
 • #2155: Phẫn nộ, Trương Thủ Khuê lại xuất hiện!2020-05-06 02:25
 • #2156: Khai chiến!2020-05-06 02:25
 • #2157: Vạn Tượng Thiên Quyết!2020-05-06 02:25
 • #2158: Vận mệnh chấp chính lực lượng!2020-05-06 02:26
 • #2159: Khiên xe liên hợp trận pháp!2020-05-06 02:26
 • #2160: Thị uy!2020-05-06 02:26
 • #2161: Khiên xe khủng bố phòng ngự!2020-05-06 02:26
 • #2162: Cạm bẫy, đại bắn tứ phương!2020-05-06 02:26
 • #2163: Thành phòng chiến (một)!2020-05-06 02:26
 • #2164: Thành phòng chiến (hai)!2020-05-06 02:26
 • #2165: Thành phòng chiến (ba)!2020-05-06 02:27
 • #2166: Thành phòng chiến (bốn)!2020-05-06 02:27
 • #2167: Địa Ngục Chi Môn!2020-05-06 02:27
 • #2168: Hai quân tranh chấp!2020-05-06 02:27
 • #2169: Nhật cấp thần xạ thủ!2020-05-06 02:27
 • #2170: Đẩy mạnh!2020-05-06 02:27
 • #2171: Dầu hỏa đạn!2020-05-06 02:28
 • #2172: Khiết Đan dũng sĩ! (thượng)2020-05-06 02:28
 • #2173: Khiết Đan dũng sĩ! (hạ)2020-05-06 02:28
 • #2174: Giết chóc hoàng kim!2020-05-06 02:28
 • #2175: Phá thành hi vọng!2020-05-06 02:28
 • #2176: Trên tường thành ác chiến!2020-05-06 02:28
 • #2177: Hề nữ vương ra tay!2020-05-06 02:28
 • #2178: Ma Thần Cung!2020-05-06 02:29
 • #2179: "Lục địa băng cầu" !2020-05-06 02:29
 • #2180: Giai đoạn thứ hai kế hoạch!2020-05-06 02:29
 • #2181: Cửa thành bạo động (một)!2020-05-06 02:29
 • #2182: Cửa thành bạo động (hai)!2020-05-06 02:29
 • #2183: Phá khai chỗ hổng!2020-05-06 02:29
 • #2184: Mới tinh Đồng La Đại Quang Hoàn!2020-05-06 02:29
 • #2185: Đồng La thiết kỵ VS Kim Lang quân!2020-05-06 02:30
 • #2186: Trục nhật thiết kỵ!2020-05-06 02:30
 • #2187: Cao Thượng bất an!2020-05-06 02:30
 • #2188: Đồng La VS Khiết Đan!2020-05-06 02:30
 • #2189: Một sao lóng lánh, chòm sao lờ mờ!2020-05-06 02:31
 • #2190: Đại Đột Quyết Lang Hoàng vầng sáng!2020-05-06 02:31
 • #2191: Quỷ Ngục đại quân!2020-05-06 02:31
 • #2192: Cửu Thiên Thập Địa Thần Ma Tru Diệt Đại Trận!2020-05-06 02:31
 • #2193: Lực áp quần hùng!2020-05-06 02:31
 • #2194: Thiên Thần lục ngự!2020-05-06 02:31
 • #2195: Chư Thiên Yêu Quỷ Đại Chú Trận!2020-05-06 02:32
 • #2196: Tam vương cùng hiện, chim sẻ ở đằng sau!2020-05-06 02:32
 • #2197: Phục binh, Vương Xung đòn sát thủ lợi hại!2020-05-06 02:32
 • #2198: Thái Thủy lại xuất hiện!2020-05-06 02:32
 • #2199: Vương Xung hiện thân, động thiên cuộc chiến! Canh thứ hai2020-05-06 02:32
 • #2200: Thời không lao tù!2020-05-06 02:32
 • #2201: Duệ Lạc Hà xuất kích!2020-05-06 02:33
 • #2202: Như bẻ cành khô!2020-05-06 02:33
 • #2203: Ác chiến Duệ Lạc Hà!2020-05-06 02:33
 • #2204: Kim Cương Cự Viên lên sàn!2020-05-06 02:33
 • #2205: Cửu đỉnh bộ đội hiển uy!2020-05-06 02:33
 • #2206: Viện quân, Ô Thương thiết kỵ!2020-05-06 02:34
 • #2207: Ô Thương thiết kỵ VS Duệ Lạc Hà!2020-05-06 02:34
 • #2208: Luân Hồi Chiến Giáp!2020-05-06 02:34
 • #2209: Mây trời chỗ sâu chiến đấu!2020-05-06 02:34
 • #2210: Chiến lược trở về thành!2020-05-06 02:34
 • #2211: Hỏa công lại xuất hiện!2020-05-06 02:34
 • #2212: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi!2020-05-06 02:34
 • #2213: Thái Thủy chiến lược!2020-05-06 02:35
 • #2214: Đại băng hà kỳ, bắt đầu!2020-05-06 02:35
 • #2215: Thế giới đóng băng!2020-05-06 02:35
 • #2216: Luồng không khí lạnh chi hại!2020-05-06 02:35
 • #2217: Tây bắc chiến trường hướng đi!2020-05-06 02:35
 • #2218: Xông qua phong tuyết phương thức huấn luyện!2020-05-06 02:35
 • #2219: Thái Thủy giờ chết!2020-05-06 02:36
 • #2220: Mạt binh lịch ngựa!2020-05-06 02:36
 • #2221: Tự mãn Thái Thủy!2020-05-06 02:36
 • #2222: Khao thưởng tam quân!2020-05-06 02:36
 • #2223: Thần Công Tiễn!2020-05-06 02:36
 • #2224: Luồng không khí lạnh tái chiến!2020-05-06 02:36
 • #2225: Sau cùng tuyên chiến!2020-05-06 02:37
 • #2226: Tiểu Yểm đang hành động!2020-05-06 02:37
 • #2227: Viễn cổ sông băng!2020-05-06 02:37
 • #2228: Hề nữ vương, bại!2020-05-06 02:37
 • #2229: Trận phá, tình thế nhanh quay ngược trở lại!2020-05-06 02:37
 • #2230: Đại Đường chiến bại!2020-05-06 02:37
 • #2231: Các nước truy sát!2020-05-06 02:37
 • #2232: Nguy cơ, đại lui lại!2020-05-06 02:37
 • #2233: Một đòn sấm sét!2020-05-06 02:38
 • #2234: Đại cục đã định!2020-05-06 02:38
 • #2235: Vụ nổ lớn!2020-05-06 02:38
 • #2236: Đại nghịch chuyển, thuốc nổ ra mắt!2020-05-06 02:38
 • #2237: Liên quân tan tác!2020-05-06 02:38
 • #2238: Tuyệt vọng Cao Thượng!2020-05-06 02:38
 • #2239: Thời không vạn tượng!2020-05-06 02:38
 • #2240: Yểm Thú ra tay!2020-05-06 02:39
 • #2241: Thái Thủy, để mạng lại!2020-05-06 02:39
 • #2242: Kinh thiên nhất kiếm!2020-05-06 02:39
 • #2243: Chạy trốn An Lộc Sơn!2020-05-06 02:39
 • #2244: An Lộc Sơn độc thoại!2020-05-06 02:39
 • #2245: Chó cùng rứt giậu!2020-05-06 02:39
 • #2246: Cùng đường mạt lộ!2020-05-06 02:40
 • #2247: Hắc Long vs Tử Long!2020-05-06 02:40
 • #2248: Đánh tan thế giới ý chí!2020-05-06 02:40
 • #2249: Chó cùng rứt giậu!2020-05-06 02:40
 • #2250: Trương Thủ Khuê đâm An Lộc Sơn!2020-05-06 02:40
 • #2251: Trời lần thứ hai xuất hiện!2020-05-06 02:41
 • #2252: Đông bắc đại chiến thắng, thiên hạ chúc mừng!2020-05-06 02:41
 • #2253: Đại Luận Khâm Lăng tại chỗ ngất!2020-05-06 02:41
 • #2254: Các nước đầu hàng!2020-05-06 02:41
 • #2255: Các nước quy hàng!2020-05-06 02:41
 • #2256: Hiện thân tây bắc!2020-05-06 02:41
 • #2257: Ô Tư Tạng, hàng!2020-05-06 02:41
 • #2258: Đại thống nhất Đường đế quốc!2020-05-06 02:41
 • #2259: Giải quyết đại hàn triều!2020-05-06 02:42
 • #2260: Chương Cừu Kiêm Quỳnh lo lắng!2020-05-06 02:42
 • #2261: Bắc Cực tận đầu cố nhân!2020-05-06 02:42
 • #2262: Cường giả ra hết, Kiếm Chỉ Bắc Cực!2020-05-06 02:42
 • #2263: Thượng cổ hung thú, Hống!2020-05-06 02:42
 • #2264: Hết thảy ngọn nguồn, cực địa hải dương!2020-05-06 02:42
 • #2265: Thẳng tiến, tiến nhập biển sâu!2020-05-06 02:42
 • #2266: Thâm Hải di tích cổ!2020-05-06 02:43
 • #2267: Băng Hoàng phụ tùng!2020-05-06 02:43
 • #2268: Quỷ dị động vật biển pho tượng!2020-05-06 02:43
 • #2269: Đường nối sau mai phục!2020-05-06 02:43
 • #2270: Linh hồn nhược điểm!2020-05-06 02:43
 • #2271: To lớn tai nạn ngọn nguồn!2020-05-06 02:43
 • #2272: Thái Thượng! Thái Cảnh!2020-05-06 02:43
 • #2273: Một đòn giết chết!2020-05-06 02:44
 • #2274: Cửa truyền tống đổ nát!2020-05-06 02:44
 • #2275: Thần bí màu xanh đen bàn tay lớn!2020-05-06 02:44
 • #2276: Trời coi trọng!2020-05-06 02:44
 • #2277: Trời kế hoạch!2020-05-06 02:44
 • #2278: Sắc phong tứ hải chư vương!2020-05-06 02:45
 • #2279: Không phụ người bên cạnh!2020-05-06 02:45
 • #2280: Lý Hanh làm mai mối!2020-05-06 02:45
 • #2281: Cuồng huyết bạo tẩu!2020-05-06 02:45
 • #2282: Giết chóc huyễn cảnh!2020-05-06 02:45
 • #2283: Về Thiên tin tức!2020-05-06 02:45
 • #2284: Thân Độc đại tế ty truyền âm!2020-05-06 02:45
 • #2285: Thảm liệt Hyderabad!2020-05-06 02:46
 • #2286: Ba tên Thái chữ lót công kích!2020-05-06 02:46
 • #2287: Thái Nguyên!2020-05-06 02:46
 • #2288: Người áo đen chân tướng, Kỷ Nguyên Chi Tử!2020-05-06 02:46
 • #2289: Khởi đầu ấn ký!2020-05-06 02:46
 • #2290: Thái Lạc!2020-05-06 02:47
 • #2291: Sấm nói ứng nghiệm, lần thứ ba nguyệt thực!2020-05-06 02:47
 • #2292: Quỷ dị mất trí nhớ? !2020-05-06 02:47
 • #2293: Gỗ mục chi thuật!2020-05-06 02:47
 • #2294: Bị lau sạch Tà Đế lão nhân!2020-05-06 02:47
 • #2295: Vương Xung vs Thiên!2020-05-06 02:48
 • #2296: Vô thượng Phật Đà!2020-05-06 02:48
 • #2297: Tiểu Yểm cứu chủ!2020-05-06 02:48
 • #2298: Tái tạo linh hồn!2020-05-06 02:48
 • #2299: Vận mệnh rèn luyện lực lượng!2020-05-06 02:48
 • #2300: Cỏ nhỏ? Hoàng Đế Hiên Viên!2020-05-06 02:49
 • #2301: Vương gia người dị thường!2020-05-06 02:49
 • #2302: Thần thai tụ tập!2020-05-06 02:49
 • #2303: Gặp lại Lý Huyền Đồ!2020-05-06 02:49
 • #2304: Phá cục hi vọng!2020-05-06 02:49
 • #2305: Tiến về Yết Lạc Sơn!2020-05-06 02:50
 • #2306: Thần bí áo trắng nữ tế ti!2020-05-06 02:50
 • #2307: Đại Thời Không Trọng Điệp thần thuật!2020-05-06 02:50
 • #2308: Người trước trồng cây người sau hái quả!2020-05-06 02:50
 • #2309: Nhằm vào Thiên phòng ngự!2020-05-06 02:50
 • #2310: Thái Lạc dòng dõi!2020-05-06 02:50
 • #2311: Thiên Địa Đồng Thọ Thuật!2020-05-06 02:51
 • #2312: Thập Phương Vũ Quang cùng Ám Trận!2020-05-06 02:51
 • #2313: Thiên tinh huyết!2020-05-06 02:51
 • #2314: Thái Sơ!2020-05-06 02:51
 • #2315: Đồ cùng! Dao găm thấy!2020-05-06 02:51
 • #2316: Vạn Thần Châu!2020-05-06 02:52
 • #2317: Tử chiến đến cùng!2020-05-06 02:52
 • #2318: Vận Mệnh Thạch, tịnh hóa lực lượng!2020-05-06 02:52
 • #2319: Vạn Thần Châu sơ hở!2020-05-06 02:52
 • #2320: Thiên công kích!2020-05-06 02:52
 • #2321: Vương Xung chiến ý!2020-05-06 02:53
 • #2322: Đỉnh phong chiến!2020-05-06 02:53
 • #2323: Thiên bí mật!2020-05-06 02:53
 • #2324: Thiên bỏ chạy!2020-05-06 02:53
 • #2325: Sấm ngôn, Thiên số mệnh!2020-05-06 02:54
 • #2326: Hai viên Tận Thế Ấn Ký!2020-05-06 02:54
 • #2327: Quân cùng thần!2020-05-06 02:54
 • #2328: Không có quên được lý2020-05-06 02:54
 • #2329: Lý Hanh Long khí!2020-05-06 02:54
 • #2330: Đại La Tiên Quân cẩm nang!2020-05-06 02:54
 • #2331: Tây Lăng? Thần bí lão giả áo xám!2020-05-06 02:55
 • #2332: Long hình bia đá! Bí ẩn!2020-05-06 02:55
 • #2333: Cấm chế dày đặc!2020-05-06 02:55
 • #2334: Hoàng Đế chi sư, Quảng Thành Tử? !2020-05-06 02:55
 • #2335: Vận mệnh tù phạm!2020-05-06 02:55
 • #2336: Long khí, duy nhất cơ hội!2020-05-06 02:55
 • #2337: Hành động bắt đầu!2020-05-06 02:56
 • #2338: Thiên Cung! Hiển hiện!2020-05-06 02:56
 • #2339: Thiên cố kỵ!2020-05-06 02:56
 • #2340: Khó khăn trùng điệp, Thiên Cung cấm chế2020-05-06 02:56
 • #2341: Thâu thiên hoán nhật, thông qua chi pháp2020-05-06 02:56
 • #2342: Bí ẩn trùng điệp, Võ Đế tung tích2020-05-06 02:56
 • #2343: Cuối cùng một trọng cấm chế2020-05-06 02:57
 • #2344: Chân thực truyền thuyết!2020-05-06 02:57
 • #2345: Ngàn năm trước người xuyên việt!2020-05-06 02:57
 • #2346: Vô Địch Hầu Hoắc Khứ Bệnh!2020-05-06 02:57
 • #2347: Võ Đế nghênh Thanh Điểu!2020-05-06 02:57
 • #2348: Đại Tần Mông thị!2020-05-06 02:57
 • #2349: Đại Tần Thủy Hoàng Đế!2020-05-06 02:58
 • #2350: Thủy Hoàng ý chí!2020-05-06 02:58
 • #2351: Vận mệnh vật thí nghiệm số bốn!2020-05-06 02:58
 • #2352: Cuối cùng một tầng vòng bảo hộ!2020-05-06 02:58
 • #2353: Vô tận đại dương mênh mông!2020-05-06 02:58
 • #2354: Trong biển người khổng lồ!2020-05-06 02:58
 • #2355: Thượng cổ đại thần, lực mục2020-05-06 02:59
 • #2356: Thiên Đế Cung!2020-05-06 02:59
 • #2357: Trên bảo tọa bóng người!2020-05-06 02:59
 • #2358: Hoàng Đế, Hiên Viên!2020-05-06 03:00
 • #2359: Một ngàn năm trước ý chí!2020-05-06 03:00
 • #2360: Thiên hứa hẹn!2020-05-06 03:00
 • #2361: Sau cùng cơ hội!2020-05-06 03:00
 • #2362: Thiên Cung huyền bí!2020-05-06 03:00
 • #2363: Vạn Tượng thế giới!2020-05-06 03:00
 • #2364: Khốn cảnh, cuối cùng một ngày!2020-05-06 03:01
 • #2365: Kết giới phá diệt!2020-05-06 03:01
 • #2366: Khủng bố Thiên!2020-05-06 03:01
 • #2367: Tiên đoán chi tử!2020-05-06 03:01
 • #2368: Thiên Cung băng diệt!2020-05-06 03:01
 • #2369: Vạn vật khôi phục!2020-05-06 03:02
 • #2370: Quảng Thành Tử triệu hoán!2020-05-06 03:02
 • #2371: Một đoạn cố sự2020-05-06 03:02
 • #2372: Quảng Thành Tử bí mật!2020-05-06 03:02
 • #2373: Đại tế ty mang tới tin tức!2020-05-06 03:02
 • #2374: Thiên phá phong cơ hội2020-05-06 03:02
 • #2375: An Lộc Sơn cùng Thiên!2020-05-06 03:03
 • #2376: Ba năm sau!2020-05-06 03:03
 • #2377: Gió nổi lên!2020-05-06 03:03
 • #2378: Cường thịnh Đại Đường, gối giáo chờ sáng!2020-05-06 03:03
 • #2379: Xưa đâu bằng nay, thực lực cường đại!2020-05-06 03:04
 • #2380: Đột nhiên tăng mạnh!2020-05-06 03:04
 • #2381: Người không mặt tin tức!2020-05-06 03:04
 • #2382: Bắc thượng lục soát cứu!2020-05-06 03:04
 • #2383: Thiên địa dị tượng!2020-05-06 03:04
 • #2384: Vương Xung xuất quan!2020-05-06 03:04
 • #2385: Đại chiến sắp nổi!2020-05-06 03:05
 • #2386: Sau cùng trước khi chiến đấu hội nghị !2020-05-06 03:05
 • #2387: Cuối cùng chiến trường!2020-05-06 03:05
 • #2388: Thiên cùng thiên binh!2020-05-06 03:05
 • #2389: Đại chiến bắt đầu!2020-05-06 03:05
 • #2390: Đại quyết chiến (một)2020-05-06 03:05
 • #2391: Đại quyết chiến (hai)2020-05-06 03:06
 • #2392: Đại quyết chiến (ba)2020-05-06 03:06
 • #2393: Đại quyết chiến (bốn)2020-05-06 03:06
 • #2394: Đại quyết chiến (năm)2020-05-06 03:06
 • #2395: Đại quyết chiến (sáu)2020-05-06 03:06
 • #2396: Đại quyết chiến (bảy)2020-05-06 03:07
 • #2397: Đại quyết chiến (tám)2020-05-06 03:07
 • #2398: Đại quyết chiến (chín)2020-05-06 03:07
 • #2399: Đại quyết chiến (mười)2020-05-06 03:07
 • #2400: Đại quyết chiến (mười một)2020-05-06 03:08
 • #2401: Đại quyết chiến (mười một)2020-05-06 03:08
 • #2402: Đại quyết chiến (mười hai)2020-05-06 03:08
 • #2403: Đại quyết chiến (mười ba)2020-05-06 03:08
 • #2404: Đại quyết chiến (mười bốn)2020-05-06 03:09
 • #2405: Đại quyết chiến (mười lăm)2020-05-06 03:09
 • #2406: Đại quyết chiến (mười lăm)2020-05-06 03:09
 • #2407: Sau cùng thủ đoạn!2020-05-06 03:09
 • #2408: Cửu Châu Hoàn Vũ Đại Trận!2020-05-06 03:09
 • #2409: Viêm Ma vua cùng Thái Nhất!2020-05-06 03:09
 • #2410: Thiên binh quân đoàn tan tác!2020-05-06 03:10
 • #2411: Chúng cường giả tụ tập!2020-05-06 03:10
 • #2412: Thiên Đế hình thái!2020-05-06 03:10
 • #2413: Thiên Đế vẫn lạc! 【 đại chương 】2020-05-06 03:10
 • #2414: Tận thế hàng lâm!2020-05-06 03:10
 • #2415: Mười viên Vận Mệnh Thạch!2020-05-06 03:10
 • #2416: Vương Xung cái chết!2020-05-06 03:11
 • #2417: Kim sắc hạt giống nảy mầm!2020-05-06 03:11
 • #2418: Vạn năm trước bố cục!2020-05-06 03:11
 • #2419: Xung kích thần võ!2020-05-06 03:11
 • #2420: Thời khắc mấu chốt!2020-05-06 03:12
 • #2421: Sử thượng cái thứ hai thần võ cường giả!2020-05-06 03:12
 • #2422: "Thiên" tận thế!2020-05-06 03:12
 • #2423: Nhân Hoàng Vương Xung!2020-05-06 03:12
 • #2424: Lời cuối sách - dị vực thế giới!2020-05-06 03:13
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Vũ Ngự Thánh Đế

TiKay

Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo

TiKay

Vô Địch Bại Gia Tử Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply