Linh Dị Ngôn Tình Vô Hạn Lưu

Sống Lại Trò Chơi

* nữ chủ bệnh kiều tiểu thư tỷ X nam chủ bệnh nhỏ xinh chó săn

* muốn thử xem vô hạn lưu cùng song bệnh kiều giả thiết văn

* nữ chủ bề ngoài ôn nhu nhà bên, tự mang mỉm cười tiểu tỷ tỷ, đáng tiếc là cái bệnh kiều

* nam chủ bề ngoài ôn hòa có lễ, giữ mình trong sạch tiểu chó săn, đáng tiếc cũng là cái bệnh kiều

* khác, nữ chủ giai đoạn trước không bệnh kiều, hậu kỳ sẽ bị kích phát thuộc tính

【 chú 】

1, vô hạn lưu, chậm nhiệt……

2, hành văn tra, logic chết, như có không khoẻ, thỉnh lập tức hữu thượng chạy trốn

Tag: Khoa học viễn tưởng yêu sâu sắc vô hạn lưu

Vai chính: Lăng cửu hơi, lục nay thần ┃ vai phụ: Mặt khác vai phụ ┃ cái khác: Vô hạn lưu, mạt thế, bệnh kiều

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lục Hiên
 •  Chương: /97
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • song-lai-tro-choi-chuong-0001.mp32019-06-21 10:07
 • song-lai-tro-choi-chuong-0002.mp32019-06-21 10:07
 • song-lai-tro-choi-chuong-0003.mp32019-06-21 10:07
 • song-lai-tro-choi-chuong-0004.mp32019-06-21 10:07
 • song-lai-tro-choi-chuong-0005.mp32019-06-21 10:07
 • song-lai-tro-choi-chuong-0006.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0007.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0008.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0009.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0010.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0011.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0012.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0013.mp32019-06-21 10:08
 • song-lai-tro-choi-chuong-0014.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0015.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0016.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0017.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0018.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0019.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0020.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0021.mp32019-06-21 10:09
 • song-lai-tro-choi-chuong-0022.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0023.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0024.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0025.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0026.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0027.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0028.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0029.mp32019-06-21 10:10
 • song-lai-tro-choi-chuong-0030.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0031.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0032.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0033.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0034.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0035.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0036.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0037.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0038.mp32019-06-21 10:11
 • song-lai-tro-choi-chuong-0039.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0040.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0041.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0042.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0043.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0044.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0045.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0046.mp32019-06-21 10:12
 • song-lai-tro-choi-chuong-0047.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0048.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0049.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0050.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0051.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0052.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0053.mp32019-06-21 10:13
 • song-lai-tro-choi-chuong-0054.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0055.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0056.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0057.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0058.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0059.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0060.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0061.mp32019-06-21 10:14
 • song-lai-tro-choi-chuong-0062.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0063.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0064.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0065.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0066.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0067.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0068.mp32019-06-21 10:15
 • song-lai-tro-choi-chuong-0069.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0070.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0071.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0072.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0073.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0074.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0075.mp32019-06-21 10:16
 • song-lai-tro-choi-chuong-0076.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0077.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0078.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0079.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0080.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0081.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0082.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0083.mp32019-06-21 10:17
 • song-lai-tro-choi-chuong-0084.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0085.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0086.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0087.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0088.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0089.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0090.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0091.mp32019-06-21 10:18
 • song-lai-tro-choi-chuong-0092.mp32019-06-21 10:19
 • song-lai-tro-choi-chuong-0093.mp32019-08-20 02:19
 • song-lai-tro-choi-chuong-0094.mp32019-08-20 02:20
 • song-lai-tro-choi-chuong-0095.mp32019-08-20 02:22
 • song-lai-tro-choi-chuong-0096.mp32019-08-20 02:22
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Quân Đế Ẩn Hôn : Trọng Sinh Toàn Năng Thiên Hậu

THUYS♥️

Nữ Phụ Là Đại Lão (Cẩm tú chi lộ)

THUYS♥️

Tiệm Bánh Bao Âm Dương

THUYS♥️

Leave a Reply