Mạt Thế Ngôn Tình Nữ Cường

Mạt Thế Đường Môn

★ Đường Gia Bảo quen thuộc tâm hắc tiểu loli xuyên qua mạt thế chuyện xưa.

—— Ngụy diễn chi: Ta cuộc đời này may mắn nhất sự, chính là gặp gỡ ngươi.

—— đường tranh: Ân.

-*-*–

Thục trung thế gia phân tranh sự, ám khởi vân dũng tiêu cửu thiên.

Châm linh đinh gai mười ngón dắt, mưa to phi tinh càn khôn điên.

-*-*–

★ Đường môn loli khiết.

Ta chuyên mục → bao dưỡng sẽ rơi xuống đổi mới nga o(*////▽////*)q

Nhập hố nhắc nhở

1, bổn văn đem với thứ năm (5 nguyệt 1 ngày ) nhập V, cùng ngày canh ba, định kỳ thêm càng, đổi mới thời gian 【 giống nhau 】 vì buổi sáng 8 giờ hoặc buổi tối 10 giờ nửa ~

2, kiếm võng tam nguyên trụ dân mang trò chơi kỹ năng, ba lô chờ, kỹ năng tám mươi, chín mươi niên đại hỗn tạp, bộ phận vì tác giả tư thiết, thỉnh chớ khảo chứng

3, bổn văn tiểu bạch, thiên lôi, cẩu huyết đầy đủ mọi thứ, tam quan bất chính, xin miễn bái bảng, không thích thỉnh điểm xoa, đi hảo không tiễn

Ta kiếm tam khoa huyễn văn ↓↓ cơ hữu cổ xuyên hệ thống văn ↓↓

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Túc Dạ Sanh Ca
 •  Chương: /74
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-duong-mon-chuong-0001.mp32019-11-16 09:12
 • mat-the-duong-mon-chuong-0002.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0003.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0004.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0005.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0006.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0007.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0008.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0009.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0010.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0011.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0012.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0013.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0014.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0015.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0016.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0017.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0018.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0019.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0020.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0021.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0022.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0023.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0024.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0025.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0026.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0027.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0028.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0029.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0030.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0031.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0032.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0033.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0034.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0035.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0036.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0037.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0038.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0039.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0040.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0041.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0042.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0043.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0044.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0045.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0046.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0047.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0048.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0049.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0050.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0051.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0052.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0053.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0054.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0055.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0056.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0057.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0058.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0059.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0060.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0061.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0062.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0063.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0064.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0065.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0066.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0067.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0068.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0069.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0070.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0071.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0072.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0073.mp32019-11-16 09:23
 • mat-the-duong-mon-chuong-0074.mp32019-11-16 09:23
[Total: 5   Average: 3.4/5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Môn

THUYS♥️

Làm Dâu Nhà Phú Ông

TiKay

Ở Mạt Thế Trở Thành Hình Người Cẩm Lý

THUYS♥️

Leave a Reply