Mạt ThếNgôn TìnhNữ Cường

Mạt Thế Đường Môn

★ Đường Gia Bảo quen thuộc tâm hắc tiểu loli xuyên qua mạt thế chuyện xưa.

—— Ngụy diễn chi: Ta cuộc đời này may mắn nhất sự, chính là gặp gỡ ngươi.

—— đường tranh: Ân.

-*-*–

Thục trung thế gia phân tranh sự, ám khởi vân dũng tiêu cửu thiên.

Châm linh đinh gai mười ngón dắt, mưa to phi tinh càn khôn điên.

-*-*–

★ Đường môn loli khiết.

Ta chuyên mục → bao dưỡng sẽ rơi xuống đổi mới nga o(*////▽////*)q

Nhập hố nhắc nhở

1, bổn văn đem với thứ năm (5 nguyệt 1 ngày ) nhập V, cùng ngày canh ba, định kỳ thêm càng, đổi mới thời gian 【 giống nhau 】 vì buổi sáng 8 giờ hoặc buổi tối 10 giờ nửa ~

2, kiếm võng tam nguyên trụ dân mang trò chơi kỹ năng, ba lô chờ, kỹ năng tám mươi, chín mươi niên đại hỗn tạp, bộ phận vì tác giả tư thiết, thỉnh chớ khảo chứng

3, bổn văn tiểu bạch, thiên lôi, cẩu huyết đầy đủ mọi thứ, tam quan bất chính, xin miễn bái bảng, không thích thỉnh điểm xoa, đi hảo không tiễn

Ta kiếm tam khoa huyễn văn ↓↓ cơ hữu cổ xuyên hệ thống văn ↓↓

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Túc Dạ Sanh Ca
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-duong-mon-chuong-0001.mp32019-11-16 09:12
 • mat-the-duong-mon-chuong-0002.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0003.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0004.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0005.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0006.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0007.mp32019-11-16 09:13
 • mat-the-duong-mon-chuong-0008.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0009.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0010.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0011.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0012.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0013.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0014.mp32019-11-16 09:14
 • mat-the-duong-mon-chuong-0015.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0016.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0017.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0018.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0019.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0020.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0021.mp32019-11-16 09:15
 • mat-the-duong-mon-chuong-0022.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0023.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0024.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0025.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0026.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0027.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0028.mp32019-11-16 09:16
 • mat-the-duong-mon-chuong-0029.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0030.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0031.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0032.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0033.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0034.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0035.mp32019-11-16 09:17
 • mat-the-duong-mon-chuong-0036.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0037.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0038.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0039.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0040.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0041.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0042.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0043.mp32019-11-16 09:18
 • mat-the-duong-mon-chuong-0044.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0045.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0046.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0047.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0048.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0049.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0050.mp32019-11-16 09:19
 • mat-the-duong-mon-chuong-0051.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0052.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0053.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0054.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0055.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0056.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0057.mp32019-11-16 09:20
 • mat-the-duong-mon-chuong-0058.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0059.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0060.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0061.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0062.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0063.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0064.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0065.mp32019-11-16 09:21
 • mat-the-duong-mon-chuong-0066.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0067.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0068.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0069.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0070.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0071.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0072.mp32019-11-16 09:22
 • mat-the-duong-mon-chuong-0073.mp32019-11-16 09:23
 • mat-the-duong-mon-chuong-0074.mp32019-11-16 09:23
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.9]

Related posts

Xuyên Thành Vợ Của Vai ác

TiKay

Thẻ Bài Mật Thất [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Nông Nữ Cẩm Tú Thương Đồ

THUYS♥️

Khoa Học Kỹ Thuật Nữ Vương [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

RM Vô Hạn Tổng Nghệ

THUYS♥️

Gia đình Sống Trong Lều Thập Niên 90

TiKay

Leave a Reply