Tiên Hiệp

Thái Hư Hoá Long Thiên

Thái Hư Hoá Long Thiên

Một ngày kia, long đằng cửu thiên, ngao du vạn giới.

Long chính là ta, ta chính là long – Trang Minh.

P/s: Kiếm tiền nuôi rồng câu chuyện…

Nguồn: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Lục Nguyệt Quan Chủ
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ta Hiếu Tâm Biến Chất

TiKay

Nam Ti Nữ Tôn Tu Tiên Giới

TiKay

Dã Trư Truyện

TiKay

Trùng Sinh Chi Ngoạn Chuyển Tu Tiên Giới

TiKay

Bất Diệt Kiếm Thể

TiKay

Cực Đạo Thiên Ma

TiKay

Leave a Reply