Tiên Hiệp

Thái Hư Hoá Long Thiên

Thái Hư Hoá Long Thiên

Một ngày kia, long đằng cửu thiên, ngao du vạn giới.

Long chính là ta, ta chính là long – Trang Minh.

P/s: Kiếm tiền nuôi rồng câu chuyện…

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Lục Nguyệt Quan Chủ
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đại Bát Hầu

TiKay

Tam Giới Cục Cải Tạo Lao Động

TiKay

Vũ Thần Chúa Tể

TiKay

Phong Ấn Tiên Tôn

TiKay

Mộc Tiên Truyện

THUYS♥️

Tiên Quốc Đại Đế

TiKay

Leave a Reply