Tiên Hiệp

Đạo Môn Pháp Tắc

Tại Đạo môn chưởng khống thiên hạ, hẳn là tu luyện như thế nào?
Phù lục, đan dược, đạo sĩ, linh yêu, lập đàn cầu khấn khoa nghi…
Muốn tu tiên, rất tốt, mời theo quét nhà cầu bắt đầu mà đi lên!
Phù chiếu đến thời điểm, ngươi phải đứng tại vị trí nào?
Ba mươi sáu thiên vô cực, ba ngàn thế giới Hồng Mông!
Đại Minh, ta tới!
Đạo môn, ta tới!
Phù chiếu, ta tới!
Ở thống trị thế tục Đạo môn bên trong từng bước một bước lên quyền lực đỉnh cao, hướng về phi thăng Thiên Giới mục tiêu mà đi!

-Tóm tắt : thế giới đạo môn, phật môn hưng thịnh, Đạo Môn thành lập Đại Minh, Phật Môn thành lập Hạ Quốc,Thổ Phiên, 2 phe chiến tranh liên miên.
-Sơ qua về cấu tạo Đạo Môn: gồm 2 phần : Thập Phương Tùng Lâm quản lí các viện miếu cùng với quan phủ xử lí các tục vụ hàng ngày để thu thập tín đồ tăng lực ảnh hưởng (100% ko có tu vi gì, ko có khả năng tu luyện), phần còn lại là các “quán các “nơi các tu sĩ tu hành pháp thuật. 2 bên sự vụ không được can thiệp lẫn nhau( do tu sĩ chỉ lo tu hành ko thèm để ý tục vụ nên bọn ở Thập phương tùng lâm nó ảo tưởng sức mạnh)
-Đạo sĩ muốn tấn cấp cần tiêu hao tín lực để thụ lục, người khu vực nào dùng tín lực ở đó(giống tín ngưỡng lực)( ko thụ lục cũng đc nhưng sẽ ko đc thiên đình công nhận, cùng cấp 1 người đc thụ lục đánh đc cả 5 người ko thụ lục
-Một số tên các chức quan thời xưa nên nghe nó hơi lạ:hỏa công cư sĩ (đầu bếp), môn đầu , đường đầu, đô đầu, đô trù , đô giảng …(cư hiểu nghĩa đen là đứng đầu một …) Tỉ như đô quản, danh nghĩa đồng dạng sẽ phân công quản lý khách đường, tuần chiếu phòng cùng Phương Đường; đô giảng sẽ phân công quản lý Kinh Đường cùng điển tạo phòng, đô trù thì sẽ phân công quản lý số phòng, phòng thu chi cùng khố phòng
-Truyện khúc đầu vì chưa tu tiên nên hơi chậm, bắt đầu tu tiên thì hay hẳn lên.Càng về sau càng hay, đấu trí, đấu pháp , đấu dũng…

-Cảnh giới :Đạo Môn tu hành chia làm cửu giai, từ thấp tới cao theo thứ tự là đạo sĩ, võ sĩ, Hoàng Quan, pháp sư, sư, luyện sư, đại luyện sư, Thiên Sư hoặc chân nhân, đại thiên sư hoặc Đại chân nhân

Converter: ܨღ๖ۣۜHuyền✫๖ۣۜLinh

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bát Bảo Phạn
 •  Chương: /1641
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Không điển hình xuyên qua2020-01-23 05:18
 • #2: Đột nhiên xuất hiện tai họa2020-01-23 05:19
 • #3: Từ Long An phủ đến Tùng Phiên vệ2020-01-23 05:19
 • #4: Chính phái cùng nhân vật phản diện nhân vật lẫn nhau xuyên2020-01-23 05:19
 • #5: Khoa học không khoa học2020-01-23 05:19
 • #6: Vô Cực sơn bên trong Vô Cực viện2020-01-23 05:19
 • #7: 1 câu nói cải biến 1 đời2020-01-23 05:19
 • #8: Cuộc sống mới ngày thứ 12020-01-23 05:19
 • #9: Ở khắp mọi nơi đi bá2020-01-23 05:19
 • #10: Đen trắng điên đảo 1 ngày2020-01-23 05:19
 • #11: Người khác làm giàu sử2020-01-23 05:19
 • #12: Nhìn qua rất bài cũ2020-01-23 05:20
 • #13: Trong truyền thuyết2020-01-23 05:20
 • #14: Triệu Nhiên 1 đêm phất nhanh2020-01-23 05:20
 • #15: Quan Vân đài trên luyện pháp bảo2020-01-23 05:20
 • #16: Đêm này thật là náo nhiệt2020-01-23 05:20
 • #17: Cứu vớt hỏa công quan 22020-01-23 05:20
 • #18: Chia của cùng khiếu oan2020-01-23 05:20
 • #19: Bút Giá sơn trang nhã tập2020-01-23 05:20
 • #20: Khi về người làm công tác văn hoá2020-01-23 05:20
 • #21: Chuyển chức phiền não2020-01-23 05:20
 • #22: Thư tình cùng lên cao con đường2020-01-23 05:20
 • #23: 7 năm chi ngứa2020-01-23 05:20
 • #24: 1 suối thác nước treo bờ đầm2020-01-23 05:20
 • #25: Giáo dục không chỉ có từ búp bê nắm lên2020-01-23 05:20
 • #26: Lão đạo, tạp công cùng con lừa2020-01-23 05:21
 • #27: Mới chức vụ2020-01-23 05:21
 • #28: Sinh hoạt còn muốn tiếp tục2020-01-23 05:21
 • #29: Cẩu 2 lập uy2020-01-23 05:21
 • #30: Hoa Vân quán bên trong sự tình2020-01-23 05:21
 • #31: Bếp sau điểm này sự tình2020-01-23 05:21
 • #32: Đầu bếp về sau2020-01-23 05:21
 • #33: Không theo sáo lộ ra bài2020-01-23 05:21
 • #34: 1 cực khổ vĩnh dật phương án giải quyết2020-01-23 05:21
 • #35: Trong cái được và mất2020-01-23 05:21
 • #36: Kinh điển cùng học vấn2020-01-23 05:21
 • #37: Thụ điệp ánh rạng đông2020-01-23 05:21
 • #38: Xuôi gió xuôi nước chớ phách lối2020-01-23 05:21
 • #39: Vấn đề tác phong cực kỳ trí mạng2020-01-23 05:21
 • #40: Đại thủ bút2020-01-23 05:22
 • #41: Bên ngoài sân nhân tố2020-01-23 05:22
 • #42: Trách nhiệm nặng như Thái Sơn2020-01-23 05:22
 • #43: Tiền căn hậu quả2020-01-23 05:22
 • #44: Triệu sư đệ cùng chư sư đệ2020-01-23 05:22
 • #45: Bảo bối sống lại2020-01-23 05:22
 • #46: Kinh Đường bên trong nói hát âm thanh2020-01-23 05:22
 • #47: Cuộc sống mới mới mở bắt đầu2020-01-23 05:22
 • #48: Nhân vật chính quang hoàn thêm kim thủ chỉ không địch lại căn cốt cùng tư chất2020-01-23 05:22
 • #49: Khắc khổ học tập thời gian2020-01-23 05:22
 • #50: Lão thiên bất công2020-01-23 05:22
 • #51: Thủ quyết2020-01-23 05:22
 • #52: Lập đàn cầu khấn quy tắc ngầm2020-01-23 05:22
 • #53: Sắp chia tay lời khen tặng2020-01-23 05:22
 • #54: Bận rộn lại 1 cái tháng giêng2020-01-23 05:22
 • #55: Ô Đường sơ pháp sự2020-01-23 05:23
 • #56: Vọng khí2020-01-23 05:23
 • #57: Đạo Môn hành tẩu2020-01-23 05:23
 • #58: Lại phó Ô Đường2020-01-23 05:23
 • #59: Bắt yêu mấy điểm thường thức2020-01-23 05:23
 • #60: Bắt yêu (thượng)2020-01-23 05:23
 • #61: Bắt yêu (hạ)2020-01-23 05:23
 • #62: Đến tiếp sau2020-01-23 05:23
 • #63: 5 đi thần trận toản yếu2020-01-23 05:23
 • #64: Đại Minh tốt sư huynh2020-01-23 05:23
 • #65: Không đơn giản như vậy2020-01-23 05:23
 • #66: Kim phủ mở tiệc chiêu đãi2020-01-23 05:23
 • #67: Tại sao giúp người hoàn thành ước vọng2020-01-23 05:23
 • #68: Trên đời không có bữa trưa miễn phí2020-01-23 05:23
 • #69: Lại là 1 đạo khảm2020-01-23 05:24
 • #70: 1 cái bong bóng lớn2020-01-23 05:24
 • #71: Đại bi đại hỉ xe cáp treo2020-01-23 05:24
 • #72: Để bọt khí lớn chút nữa2020-01-23 05:24
 • #73: 2 tấm tên người đơn2020-01-23 05:24
 • #74: Tây Chân Vũ cung2020-01-23 05:24
 • #75: Phương trượng cùng giám viện2020-01-23 05:24
 • #76: Chuyển biến2020-01-23 05:24
 • #77: Súng bắn chim đầu đàn2020-01-23 05:24
 • #78: Ta là một con Tiểu Tiểu Điểu2020-01-23 05:24
 • #79: Mới vừa ra lò Triệu tĩnh chủ2020-01-23 05:24
 • #80: Mới vòng xoáy2020-01-23 05:24
 • #81: Ngồi xổm chân tường thời gian2020-01-23 05:24
 • #82: Đồng lão2020-01-23 05:24
 • #83: Hợp ý không hợp ý2020-01-23 05:25
 • #84: Ly biệt2020-01-23 05:25
 • #85: Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến2020-01-23 05:25
 • dao-mon-phap-tac-chuong-0086.mp32020-01-23 05:25
 • #87: Đường ban đêm cùng hàng rào trúc(Quyển 3)2020-01-23 05:25
 • #88: Bát quái nam, hoa tươi cùng phân trâu2020-01-23 05:25
 • #89: Mỹ nữ tỷ tỷ2020-01-23 05:25
 • #90: Ngự tỷ phong phạm2020-01-23 05:25
 • #91: Áo đen 4 sư huynh2020-01-23 05:25
 • #92: Chúng pháp tướng2020-01-23 05:25
 • #93: Kim Sơn vệ2020-01-23 05:25
 • #94: Bảo Bình tự bên trong Bảo Bình tăng2020-01-23 05:25
 • #95: Phổ Chân thiền sư2020-01-23 05:25
 • #96: Trận pháp chi đạo (thượng)2020-01-23 05:26
 • #97: Trận pháp chi đạo (hạ)2020-01-23 05:26
 • #98: Bảo bối tốt2020-01-23 05:26
 • #99: Trong cốc 3 tăng2020-01-23 05:26
 • #100: Gầy yếu nắm đấm2020-01-23 05:26
 • #101: Phổ Chân hạnh cùng bất hạnh2020-01-23 05:26
 • #102: Diệp Tuyết quan2020-01-23 05:26
 • #103: Đầm lầy lớn2020-01-23 05:26
 • #104: 1 cái nhỏ ngoài ý muốn2020-01-23 05:26
 • #105: Con lừa trọc cùng lỗ mũi trâu2020-01-23 05:26
 • #106: Hố ngươi hố2020-01-23 05:26
 • #107: Hưng thịnh Bồ Tát chú2020-01-23 05:26
 • #108: Địch địch bạn bạn2020-01-23 05:26
 • #109: Bị ôm thô chân2020-01-23 05:26
 • #110: Không đánh nhau thì không quen biết2020-01-23 05:27
 • #111: A Hàm Ngộ Nan Kinh2020-01-23 05:27
 • #112: 2 nhớ tiểu muộn côn2020-01-23 05:27
 • #113: Ý thức làm hao mòn2020-01-23 05:27
 • #114: Khí hải bên trong2020-01-23 05:27
 • #115: Cứu hay là không cứu2020-01-23 05:27
 • #116: Tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh2020-01-23 05:27
 • #117: Đại thừa Bồ Tát Thiên khí pháp2020-01-23 05:27
 • #118: Tiểu tăng Giác Viễn2020-01-23 05:27
 • #119: Phố Úy Phật tượng2020-01-23 05:27
 • #120: Đồng bệnh tương liên2020-01-23 05:27
 • #121: Tân tấn mão vàng2020-01-23 05:27
 • #122: Trụ trì Vĩnh Thiện2020-01-23 05:27
 • #123: Thủ tọa Diên Già2020-01-23 05:28
 • #124: La Hán Kim Thân2020-01-23 05:28
 • #125: Hòa thượng mắng con lừa trọc2020-01-23 05:28
 • #126: Cống Bố sơn khẩu lời đàm tiếu2020-01-23 05:28
 • #127: Chạy ra Cống Bố sơn khẩu2020-01-23 05:28
 • #128: Cao Nhật Xương tự truy tìm2020-01-23 05:28
 • #129: Trước miếu đấu pháp2020-01-23 05:28
 • #130: Chết bên trong cầu sinh2020-01-23 05:28
 • #131: Công thua thiệt 1 quĩ2020-01-23 05:28
 • #132: Địa đạo2020-01-23 05:28
 • #133: Khi Kim Thân gặp lại pháp tướng2020-01-23 05:28
 • #134: 1 đường hướng đông2020-01-23 05:28
 • #135: Gió nổi lên Hồ Lô ải2020-01-23 05:28
 • #136: Đến tiếp sau sự kiện điều tra2020-01-23 05:28
 • #137: Tán Cốt đan (Quyển 4)2020-01-23 05:29
 • #138: Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta2020-01-23 05:29
 • #139: Trở lại Vô Cực viện2020-01-23 05:29
 • #140: Cảm tạ cái này thế đạo2020-01-23 05:29
 • #141: Nhất thiết sẵn sàng2020-01-23 05:29
 • #142: Không 1 dạng tu luyện2020-01-23 05:29
 • #143: Tân nhiệm phương chủ2020-01-23 05:29
 • #144: Rắn núi2020-01-23 05:29
 • #145: 5 sắc đại sư2020-01-23 05:29
 • #146: Đệ nhất cỗ công đức lực2020-01-23 05:29
 • #147: Không đơn giản như vậy2020-01-23 05:29
 • #148: Mới nông thôn vận động2020-01-23 05:29
 • #149: Mới cửa ải cuối năm2020-01-23 05:29
 • #150: Lại thăm kim trạch2020-01-23 05:29
 • #151: Triệu Phương chủ2020-01-23 05:29
 • #152: Từ thiện đường2020-01-23 05:30
 • #153: 3 bản đạo sách2020-01-23 05:30
 • #154: Vẽ bùa cùng luyện khí2020-01-23 05:30
 • #155: Từ thiện đường phong ba2020-01-23 05:30
 • #156: Quần thể tính sự kiện2020-01-23 05:30
 • #157: Trái quyền chuyển di2020-01-23 05:30
 • #158: Điểm khả nghi mọc thành bụi2020-01-23 05:30
 • #159: Đạo viện 23 sự tình2020-01-23 05:30
 • #160: Mạ non tiền2020-01-23 05:30
 • #161: Khổng huyện tôn2020-01-23 05:30
 • #162: "Hướng 3 mộ 4"2020-01-23 05:30
 • #163: Phát tài đường tắt2020-01-23 05:30
 • #164: Hướng lên phương pháp2020-01-23 05:30
 • #165: Xử án cùng môn lễ2020-01-23 05:31
 • #166: Cái kia có dị nghị Triệu Trí Nhiên?2020-01-23 05:31
 • #167: Mới gặp Trương Vân Triệu2020-01-23 05:31
 • #168: Gặp lại Trương Vân Triệu2020-01-23 05:31
 • #169: Trương Vân Triệu quyết tâm2020-01-23 05:31
 • #170: Cốc Dương huyện Hạ Thu Phong Vân2020-01-23 05:31
 • #171: Đều là danh tự gây họa2020-01-23 05:31
 • #172: Nói chuyện dời chỗ ở sự tình đi2020-01-23 05:31
 • #173: Mấu chốt ở chỗ lòng người2020-01-23 05:31
 • #174: Kim Ký vựa gạo2020-01-23 05:31
 • #175: Phạm vào đầu nào vương pháp2020-01-23 05:31
 • #176: Tây Chân Vũ cung lập kế hoạch2020-01-23 05:31
 • #177: Người có chí riêng2020-01-23 05:31
 • #178: Triệu Phương chủ cùng 5 sắc đại sư đối thoại lưu2020-01-23 05:32
 • #179: Dời chỗ ở công trình2020-01-23 05:32
 • #180: Tiếp Quan đình ngày 12020-01-23 05:32
 • #181: Gặp lại Chư Mông2020-01-23 05:32
 • #182: Liên quan tới Chu Vũ Mặc một chút2020-01-23 05:32
 • #183: Ám sát án sau ngày 102020-01-23 05:32
 • #184: Mật hội Tưởng Cao Công2020-01-23 05:32
 • #185: Bạch đô quản do dự2020-01-23 05:32
 • #186: Buồn bực Tống giám viện2020-01-23 05:32
 • #187: Như thế trao đổi thua thiệt không thua thiệt2020-01-23 05:32
 • #188: Chỉnh người nghệ thuật2020-01-23 05:32
 • #189: Vô Cực viện tháng 102020-01-23 05:32
 • #190: Trạm tiếp theo2020-01-23 05:32
 • #191: Đòi tiền muốn người muốn đất2020-01-23 05:32
 • #192: Quân Sơn người coi miếu2020-01-23 05:33
 • #193: Tuyên chỉ khởi công2020-01-23 05:33
 • #194: Thân mà làm người phiền não2020-01-23 05:33
 • #195: Triệu người coi miếu2020-01-23 05:33
 • #196: Ngọc Hoàng các khảo sát tổ2020-01-23 05:33
 • #197: Thụ lục cơ duyên2020-01-23 05:33
 • #198: Gia Tĩnh 16 năm2020-01-23 05:33
 • #199: Ký danh đệ tử2020-01-23 05:33
 • #200: Thói quan liêu2020-01-23 05:33
 • #201: Nhập môn2020-01-23 05:33
 • #202: Thụ lục2020-01-23 05:33
 • #203: Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật2020-01-23 05:33
 • #204: Tẩy Tâm đình2020-01-23 05:33
 • #205: Tu luyện thường ngày2020-01-23 05:33
 • #206: Giang sư phụ tin tức ngầm2020-01-23 05:34
 • #207: Phi kiếm trống trơn2020-01-23 05:34
 • #208: Rời núi2020-01-23 05:34
 • #209: Quân Sơn nạn trộm cướp2020-01-23 05:34
 • #210: Xuyên con lừa kỹ bất tận2020-01-23 05:34
 • #211: Cọc ngầm cùng cày bừa vụ xuân2020-01-23 05:34
 • #212: Bận rộn tháng năm2020-01-23 05:34
 • #213: Đại Thanh Sơn2020-01-23 05:34
 • #214: Ba cái Gia Cát Lượng2020-01-23 05:34
 • #215: Ám lưu hung dũng2020-01-23 05:34
 • #216: Ám lưu hung dũng (hai)2020-01-23 05:34
 • #217: Giao thủ2020-01-23 05:34
 • #218: Từ đâu tới tiểu nha đầu2020-01-23 05:34
 • #219: Trong núi truy sát2020-01-23 05:34
 • #220: Nguyệt minh huyễn cảnh2020-01-23 05:34
 • #221: Tử đấu2020-01-23 05:35
 • #222: Trở lại Quân Sơn2020-01-23 05:35
 • #223: Bùi Hành Tẩu2020-01-23 05:35
 • #224: Đàn sói2020-01-23 05:35
 • #225: Vây công2020-01-23 05:35
 • #226: Vây công (tục)2020-01-23 05:35
 • #227: Phá án tương đương phát tài2020-01-23 05:35
 • #228: Đông Phương sư huynh 8 quẻ2020-01-23 05:35
 • #229: Khánh Vân quán2020-01-23 05:35
 • #230: Từ đường chi chủ2020-01-23 05:35
 • #231: Lại chính căn xương2020-01-23 05:35
 • #232: Khánh Vân núi thường ngày2020-01-23 05:35
 • #233: Vô Cực sơn hạ2020-01-23 05:35
 • #234: Có tật giật mình2020-01-23 05:35
 • #235: Đại cấm thuật uy lực2020-01-23 05:35
 • #236: Quân Sơn dân sự2020-01-23 05:36
 • #237: Quân Sơn hội nghị2020-01-23 05:36
 • #238: Công đức cùng kinh thư2020-01-23 05:36
 • #239: Triệu miếu chúc cố sự2020-01-23 05:36
 • #240: Tiếp tục nghe Triệu miếu chúc kể chuyện xưa2020-01-23 05:36
 • #241: Gia Tĩnh 16 năm mùa đông2020-01-23 05:36
 • #242: Đông Phương Kính triệu hoán2020-01-23 05:36
 • #243: Khúc Lưu đình bên trong2020-01-23 05:36
 • #244: Ngoài vòng pháp luật quyền được miễn dụ hoặc2020-01-23 05:36
 • #245: Lục soát cốc2020-01-23 05:36
 • #246: Thật lớn 1 con cá2020-01-23 05:36
 • #247: Kim Châm đường2020-01-23 05:36
 • #248: Tính toán2020-01-23 05:36
 • #249: Đông Phương Kính loại bỏ pháp2020-01-23 05:36
 • #250: Trình tự2020-01-23 05:37
 • #251: Anh hùng cứu mỹ nhân2020-01-23 05:37
 • #252: Ngọc Hoàng các (Quyển 6 )2020-01-23 05:37
 • #253: Phản gián2020-01-23 05:37
 • #254: Làm khách Quân Sơn2020-01-23 05:37
 • #255: Cảm động lây2020-01-23 05:37
 • #256: 3 vị sư huynh2020-01-23 05:37
 • #257: Tìm tới tổ chức2020-01-23 05:37
 • #258: Lâu xem thừa kế2020-01-23 05:37
 • #259: Đạo Môn tu hành lý luận2020-01-23 05:37
 • #260: Gặp triệu nhập Thanh Thành2020-01-23 05:37
 • #261: Cùng Đông Phương Đại sư huynh tâm sự2020-01-23 05:37
 • #262: Lùi lại mà cầu việc khác2020-01-23 05:37
 • #263: Phá cảnh2020-01-23 05:37
 • #264: Điều kiện2020-01-23 05:37
 • #265: Thứ 2 hạng kỹ năng2020-01-23 05:37
 • #266: 1 đường hướng tây2020-01-23 05:38
 • #267: Hưng Khánh phủ2020-01-23 05:38
 • #268: Nghèo túng hậu tộc2020-01-23 05:38
 • #269: Nha nội2020-01-23 05:38
 • #270: Cấp cao khái niệm2020-01-23 05:38
 • #271: Khai trương đại cát2020-01-23 05:38
 • #272: Đấu giá2020-01-23 05:38
 • #273: Nửa tháng đàm2020-01-23 05:38
 • #274: Dã Lợi cùng phòng khi2020-01-23 05:38
 • #275: 123452020-01-23 05:38
 • #276: Lẫn lộn cùng bảng ghi chép tạm thời2020-01-23 05:38
 • #277: Khác 1 cái cố sự2020-01-23 05:38
 • #278: Đánh lén Tuyết Liên2020-01-23 05:38
 • #279: 1 bay trùng thiên Tuyết Liên Hoa2020-01-23 05:39
 • #280: Giá cả liên hệ ba động2020-01-23 05:39
 • #281: Nắm thị2020-01-23 05:39
 • #282: Khác 1 loại cắt kim loại2020-01-23 05:39
 • #283: Mong muốn cùng lòng người2020-01-23 05:39
 • #284: Tăng thương2020-01-23 05:39
 • #285: Đội tuyển quốc gia2020-01-23 05:39
 • #286: Bạc kiếm được bay lên2020-01-23 05:39
 • #287: Lại 1 cái cố sự2020-01-23 05:39
 • #288: Tăng náo2020-01-23 05:39
 • #289: Đuổi đánh tới cùng2020-01-23 05:39
 • #290: Thiên Mã Đài chùa2020-01-23 05:39
 • #291: 2 tấm bảng hiệu2020-01-23 05:39
 • #292: Biệt viện2020-01-23 05:40
 • #293: Lệnh người choáng váng quyên nhà tư sản thức2020-01-23 05:40
 • #294: Gặp mặt2020-01-23 05:40
 • #295: Dạ đàm2020-01-23 05:40
 • #296: 1 cái vượt qua nghìn năm cố sự2020-01-23 05:40
 • #297: Cổ bản nguyên tịch2020-01-23 05:40
 • #298: Minh gian2020-01-23 05:40
 • #299: Phẫn thanh Đoan Mộc2020-01-23 05:40
 • #300: Thiên Long viện người tới2020-01-23 05:40
 • #301: Giết hay là không giết2020-01-23 05:40
 • #302: Kỳ hoa thái độ2020-01-23 05:40
 • #303: Tân Thành An2020-01-23 05:40
 • #304: Hình đài2020-01-23 05:41
 • #305: Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kim đan đại đạo2020-01-23 05:41
 • #306: Thần phù2020-01-23 05:41
 • #307: Đi gặp Báo Ân tự2020-01-23 05:41
 • #308: Nghe hòa thượng kể chuyện xưa2020-01-23 05:41
 • #309: Tiếp tục nghe hòa thượng kể chuyện xưa2020-01-23 05:41
 • #310: Cố sự vòng bên trong vòng2020-01-23 05:41
 • #311: Có người trợ công2020-01-23 05:41
 • #312: Không thể đoán mò2020-01-23 05:41
 • #313: Lấy họa mở đường2020-01-23 05:41
 • #314: Chân tướng2020-01-23 05:41
 • #315: Đông gia, hòa thượng cùng nữ tu2020-01-23 05:41
 • #316: Keng keng keng keng2020-01-23 05:41
 • #317: Giai nhân gặp mặt2020-01-23 05:41
 • #318: Tại sao muốn nói lại2020-01-23 05:41
 • #319: 5 tình quyết2020-01-23 05:42
 • #320: Giảng giảng đạo lý2020-01-23 05:42
 • #321: Trương công tử2020-01-23 05:42
 • #322: Đàm phán2020-01-23 05:42
 • #323: Chẩn trị2020-01-23 05:42
 • #324: Phóng khoáng Trương công tử2020-01-23 05:42
 • #325: Làm gì chém chém giết giết2020-01-23 05:42
 • #326: Theo dõi là môn việc khổ cực2020-01-23 05:42
 • #327: Trả góp2020-01-23 05:42
 • #328: Nhớ nhà2020-01-23 05:42
 • #329: Hồi minh(Quyển 7)2020-01-23 05:42
 • #330: Người quen thức ăn chín2020-01-23 05:43
 • #331: Phía sau núi2020-01-23 05:43
 • #332: Trong tu hành bậc thang2020-01-23 05:43
 • #333: Mỗi người có mỗi người đạo2020-01-23 05:43
 • #334: 2 người bị bệnh thần kinh2020-01-23 05:43
 • #335: Lại là Triệu Trí Nhiên2020-01-23 05:43
 • #336: Ai không mấy người bằng hữu2020-01-23 05:43
 • #337: Cái gì là ngưu nhân2020-01-23 05:43
 • #338: Trò hay ngay tại trình diễn2020-01-23 05:43
 • #339: Người giả bị đụng2020-01-23 05:44
 • #340: Thứ 2 tầng2020-01-23 05:44
 • #341: Thứ 3 lần bó xương2020-01-23 05:44
 • #342: Không phải là mời tên2020-01-23 05:44
 • #343: Hoa Vân quán ban thưởng2020-01-23 05:44
 • #344: Trận bàn 02020-01-23 05:44
 • #345: Quân Sơn khí tượng2020-01-23 05:44
 • #346: Tuần tra2020-01-23 05:44
 • #347: Sắp chết đói đại sư2020-01-23 05:44
 • #348: Khổng huyện tôn nghi hoặc2020-01-23 05:44
 • #349: Trở lại Vô Cực viện2020-01-23 05:44
 • #350: Lão đô quản2020-01-23 05:44
 • #351: Thiếu niên Khúc Phượng Hòa2020-01-23 05:44
 • #352: Làm hiểu lễ phép hảo hài tử2020-01-23 05:45
 • #353: Khởi công trước chuẩn bị2020-01-23 05:45
 • #354: 3 chó chân2020-01-23 05:45
 • #355: Tây Bắc tuyến2020-01-23 05:45
 • #356: Đông Tuyến2020-01-23 05:45
 • #357: Đạo Môn hành tẩu Lạc Trí Thanh2020-01-23 05:45
 • #358: Đặc biệt phương thức đi lại2020-01-23 05:45
 • #359: Bần đạo là cái loại người này sao2020-01-23 05:45
 • #360: Lý giải vạn tuế2020-01-23 05:45
 • #361: Liên quan tới phục sức vấn đề2020-01-23 05:45
 • #362: Kiếm ý2020-01-23 05:45
 • #363: 9 cô nương2020-01-23 05:45
 • #364: Đổng Trí Khôn não mạch kín2020-01-23 05:45
 • #365: Đông Tuyến quán thông2020-01-23 05:46
 • #366: Đến từ Hưng Khánh tin tức2020-01-23 05:46
 • #367: Tân nhiệm Hạ Tri phủ2020-01-23 05:46
 • #368: Viên mãn2020-01-23 05:46
 • #369: Mở ruộng đất cày thật bận bịu2020-01-23 05:46
 • #370: Gặp lại cố nhân2020-01-23 05:46
 • #371: Biến khéo thành vụng2020-01-23 05:46
 • #372: Đi một chút Đông Phương Kính phương pháp2020-01-23 05:46
 • #373: Khác 1 vị sư huynh2020-01-23 05:46
 • #374: Lại lần nữa chạy trốn2020-01-23 05:46
 • #375: Thói quen lực lượng2020-01-23 05:46
 • #376: Khẩn cấp thông tri2020-01-23 05:46
 • #377: Sạch sẽ tay chân2020-01-23 05:46
 • #378: Bay lượn trên bầu trời2020-01-23 05:47
 • #379: Lại lần nữa chạy trốn2020-01-23 05:47
 • #380: Thói quen lực lượng2020-01-23 05:47
 • #381: Khẩn cấp thông tri2020-01-23 05:47
 • #382: Sạch sẽ tay chân2020-01-23 05:47
 • #383: Bay lượn trên bầu trời2020-01-23 05:47
 • #384: Tiêu điểm 2 đóa2020-01-23 05:47
 • #385: Đại thắng2020-01-23 05:47
 • #386: Hồng Nguyên 3 bộ2020-01-23 05:47
 • #387: Nhổ độ anh linh2020-01-23 05:47
 • #388: tín lực xếp hạng2020-01-23 05:47
 • #389: Điều hòa2020-01-23 05:47
 • #390: Đầu óc bị lừa đá2020-01-23 05:47
 • #391: Phân tổ thảo luận2020-01-23 05:48
 • #392: Khẩn cấp kêu dừng2020-01-23 05:48
 • #393: Xách nửa cách2020-01-23 05:48
 • #394: Giáp Ất Bính đinh2020-01-23 05:48
 • #395: Tống giám viện sách luận2020-01-23 05:48
 • #396: Duyệt bình2020-01-23 05:48
 • #397: Tự tiến cử cùng hết lòng2020-01-23 05:48
 • #398: Thứ 3 con đường2020-01-23 05:48
 • #399: tín lực sổ ghi chép2020-01-23 05:48
 • #400: Điển hình phát biểu2020-01-23 05:48
 • #401: Dàn khung2020-01-23 05:48
 • #402: Nhân tuyển2020-01-23 05:48
 • #403: Đối hỏi2020-01-23 05:48
 • #404: Như nào là lòng dạ2020-01-23 05:49
 • #405: Đệ nhất lần nói chuyện2020-01-23 05:49
 • #406: Danh sách2020-01-23 05:49
 • #407: Tiếng phổ thông uy lực2020-01-23 05:49
 • #408: Thứ 2 lần nói chuyện2020-01-23 05:49
 • #409: Là địch hay bạn2020-01-23 05:49
 • #410: Đề danh nhân tuyển2020-01-23 05:49
 • #411: Du thuyết2020-01-23 05:49
 • #412: Đêm bận rộn muộn2020-01-23 05:49
 • #413: Cùng đề cử trước đó2020-01-23 05:49
 • #414: Vẫn là cái kia có dị nghị Triệu Trí Nhiên2020-01-23 05:49
 • #415: Làm rối2020-01-23 05:49
 • #416: Không quên Sơ Tâm2020-01-23 05:49
 • #417: Ném trù bắt đầu2020-01-23 05:49
 • #418: Phức tạp cục diện2020-01-23 05:49
 • #419: Kết cục2020-01-23 05:50
 • #420: Đỗ Đằng Hội thăng tòa2020-01-23 05:50
 • #421: Thứ 3 lần nói chuyện2020-01-23 05:50
 • #422: Liên quan tới trí nhớ vấn đề2020-01-23 05:50
 • #423: 2 cái ông bạn già2020-01-23 05:50
 • #424: Long Hổ sơn tới khách nhân2020-01-23 05:50
 • #425: Nói nhảm hết bài này đến bài khác2020-01-23 05:50
 • #426: Tính toán2020-01-23 05:50
 • #427: Biệt khuất2020-01-23 05:50
 • #428: Thật thật giả giả2020-01-23 05:50
 • #429: Phía sau núi dược viên2020-01-23 05:50
 • #430: Hẳn là di chứng2020-01-23 05:50
 • #431: Vô Cực viện văn kiện đến2020-01-23 05:50
 • #432: Đều là lão bằng hữu2020-01-23 05:50
 • #433: Mới đạo chức2020-01-23 05:51
 • #434: Có khách từ phương xa tới2020-01-23 05:51
 • #435: Nữ tu hơi nhiều2020-01-23 05:51
 • #436: Bữa tiệc2020-01-23 05:51
 • #437: Thu lễ2020-01-23 05:51
 • #438: Ước đấu2020-01-23 05:51
 • #439: Vượt cảnh đấu pháp2020-01-23 05:51
 • #440: Tri tâm hảo hữu2020-01-23 05:51
 • #441: Muốn nghe cố sự sao2020-01-23 05:51
 • #442: Hoàng Quan2020-01-23 05:51
 • #443: Giảng thuật quả nhiên là luyện tinh hóa khí cái này một đại tu luyện trình tự bên trong, hóa khí nửa bộ sau n2020-01-23 05:51
 • #444: Tiễn biệt2020-01-23 05:52
 • #445: Quân Sơn chi lại bạn2020-01-23 05:52
 • #446: Quân Sơn miếu dàn khung (Quyển 8)2020-01-23 05:52
 • #447: Chu Hoài cùng Tống Hùng2020-01-23 05:52
 • #448: Hòa ái Đỗ trưởng lão2020-01-23 05:52
 • #449: Thụ lục Hoàng Quan2020-01-23 05:52
 • #450: Chủ động trả tiền2020-01-23 05:52
 • #451: Đại cấm thuật thứ 3 tầng2020-01-23 05:52
 • #452: Tổng quan có cao nhân2020-01-23 05:52
 • #453: Lần nữa ban thưởng2020-01-23 05:52
 • #454: Lải nhải2020-01-23 05:52
 • #455: Quân Sơn miếu xây dựng thêm vấn đề2020-01-23 05:52
 • #456: Đô giảng Diệp Vân Hiên2020-01-23 05:53
 • #457: Buồn bực Bạch Đằng Minh2020-01-23 05:53
 • #458: Tiết lễ tân2020-01-23 05:53
 • #459: Giảng đạo mới mạch suy nghĩ2020-01-23 05:53
 • #460: Lẽ thẳng khí hùng2020-01-23 05:53
 • #461: Tinh thần phấn chấn khác 1 loại giải thích2020-01-23 05:53
 • #462: Lại bái Huyền Nguyên quan2020-01-23 05:53
 • #463: Không hội diễn kịch2020-01-23 05:53
 • #464: Danh hào bên dưới quang hoàn2020-01-23 05:53
 • #465: Yêu chi hội đồng2020-01-23 05:53
 • #466: Ước hẹn sắp tới2020-01-23 05:53
 • #467: Tây Chân Vũ cung chấn động2020-01-23 05:53
 • #468: Xuống núi uống rượu2020-01-23 05:53
 • #469: Quân Sơn săn trại2020-01-23 05:53
 • #470: Phong Đại Lang2020-01-23 05:54
 • #471: Triệu trang biến cố2020-01-23 05:54
 • #472: Thạch Tuyền huyện Tịnh Minh viện2020-01-23 05:54
 • #473: Bắt người2020-01-23 05:54
 • #474: Liên luỵ2020-01-23 05:54
 • #475: Dù sao2020-01-23 05:54
 • #476: Long Sơn miếu2020-01-23 05:54
 • #477: Cướp người2020-01-23 05:54
 • #478: Chuyện xảy ra2020-01-23 05:54
 • #479: Chịu tội2020-01-23 05:54
 • #480: Định tội2020-01-23 05:55
 • #481: 1 huyện chi tôn2020-01-23 05:55
 • #482: Triệu Nhiên đệ nhất lần cùng đề cử2020-01-23 05:55
 • #483: Thăng tòa giảng pháp2020-01-23 05:55
 • #484: Có thể2020-01-23 05:55
 • #485: Xem xét căn cốt2020-01-23 05:55
 • #486: Sôn Hòa các2020-01-23 05:55
 • #487: Hậu thuẫn2020-01-23 05:55
 • #488: Lão sư cố sự2020-01-23 05:55
 • #489: Liên quan tới người nào đó2020-01-23 05:55
 • #490: Cảm ngộ2020-01-23 05:55
 • #491: Người con lừa may mắn2020-01-23 05:55
 • #492: Chỗ chính2020-01-23 05:55
 • #493: Binh phát Thái Hoa sơn2020-01-23 05:56
 • #494: Đạo Môn ứng đối2020-01-23 05:56
 • #495: Thỏ thân ảnh2020-01-23 05:56
 • #496: Sư đồ 5 cái2020-01-23 05:56
 • #497: Người nào đó xuất quan2020-01-23 05:56
 • #498: Chiến trường thiết lập2020-01-23 05:56
 • #499: Chiến trường mới tư duy2020-01-23 05:56
 • #500: Lâm thời điều lệ2020-01-23 05:56
 • #501: Trọng tài đình2020-01-23 05:56
 • #502: Đánh liền 1 cái chữ2020-01-23 05:56
 • #503: Đại chiến say sưa2020-01-23 05:56
 • #504: Đại chiến thật hàm2020-01-23 05:56
 • #505: Hữu hiệu cùng mất đi hiệu lực2020-01-23 05:57
 • #506: Nghiêm ngặt chấp pháp2020-01-23 05:57
 • #507: Đều là danh tự gây họa2020-01-23 05:57
 • #508: Chiến sự kết thúc2020-01-23 05:57
 • #509: 2 cái ác miệng minh thúy liễu2020-01-23 05:57
 • #510: Ước chiến2020-01-23 05:57
 • #511: Phi lễ chớ2020-01-23 05:57
 • #512: Trọng tài2020-01-23 05:57
 • #513: Trời là màu xám2020-01-23 05:57
 • #514: Lần này thật đừng đình2020-01-23 05:57
 • #515: Câu cá2020-01-23 05:57
 • #516: Quân Sơn vệ2020-01-23 05:57
 • #517: Chiếu cố2020-01-23 05:57
 • #518: Vân Hiển đài trên2020-01-23 05:57
 • #519: Lại khải mạ non tiền2020-01-23 05:58
 • #520: Tiền hơi thở cùng giao thông2020-01-23 05:58
 • #521: Dược liệu cùng thi Hương2020-01-23 05:58
 • #522: Thụ lục phương án2020-01-23 05:58
 • #523: Đưa tin2020-01-23 05:58
 • #524: Song tu đạo lữ2020-01-23 05:58
 • #525: Bắt về2020-01-23 05:58
 • #526: Ra toà2020-01-23 05:58
 • #527: Then cửa2020-01-23 05:58
 • #528: Đại cương2020-01-23 05:58
 • #529: Trù bị2020-01-23 05:58
 • #530: Cơm chùa2020-01-23 05:58
 • #531: Lại trở về2020-01-23 05:58
 • #532: Thi đấu trước2020-01-23 05:58
 • #533: Quân Sơn mặt trời lặn2020-01-23 05:58
 • #534: Thi viết2020-01-23 05:59
 • #535: Tôn chỉ2020-01-23 05:59
 • #536: Mai mưa rơi2020-01-23 05:59
 • #537: Luyện đan cùng luyện khí2020-01-23 05:59
 • #538: Liên quan tới nhân tài2020-01-23 05:59
 • #539: Tiến cử hiền tài sư2020-01-23 05:59
 • #540: Tung lưới vớt châm2020-01-23 05:59
 • #541: Dưới đĩa đèn thì tối2020-01-23 05:59
 • #542: 3 đời thủ đồ2020-01-23 05:59
 • #543: Ký danh(quyển 9)2020-01-23 05:59
 • #544: Trên đường2020-01-23 05:59
 • #545: Ăn2020-01-23 05:59
 • #546: Điêu môn2020-01-23 05:59
 • #547: Thủy Hợp khai phát2020-01-23 06:00
 • #548: Lâm thời sự kiện2020-01-23 06:00
 • #549: Lục soát núi2020-01-23 06:00
 • #550: Vết tích2020-01-23 06:00
 • #551: Thiên phú2020-01-23 06:00
 • #552: Chiết Nhĩ sơn hạ2020-01-23 06:00
 • #553: Vô tướng thủy chướng2020-01-23 06:00
 • #554: Minh Vương Kim thân2020-01-23 06:00
 • #555: Trận phá2020-01-23 06:00
 • #556: Lời thề2020-01-23 06:00
 • #557: Điền Viên2020-01-23 06:00
 • #558: Chiếu lệnh2020-01-23 06:00
 • #559: Đại giang2020-01-23 06:00
 • #560: Đãi ngộ2020-01-23 06:01
 • #561: Lư Sơn2020-01-23 06:01
 • #562: Cáo trạng2020-01-23 06:01
 • #563: Lập trường2020-01-23 06:01
 • #564: Xâu chuỗi2020-01-23 06:01
 • #565: Tỉnh lại vật liệu2020-01-23 06:01
 • #566: Tín điều không thể xúc phạm2020-01-23 06:01
 • #567: Xâm nhập nói chuyện2020-01-23 06:01
 • #568: Dông dài quá2020-01-23 06:01
 • #569: Chính đề2020-01-23 06:01
 • #570: Dõng dạc2020-01-23 06:01
 • #571: Tin đồn?2020-01-23 06:01
 • #572: Quyết định2020-01-23 06:01
 • #573: Vân Thủy đường pháp trận2020-01-23 06:02
 • #574: Căn cứ2020-01-23 06:02
 • #575: Can đảm2020-01-23 06:02
 • #576: Dự định2020-01-23 06:02
 • #577: Tôn hiệu2020-01-23 06:02
 • #578: Đưa 1 đưa2020-01-23 06:02
 • #579: Thỉnh giáo2020-01-23 06:02
 • #580: Bạc2020-01-23 06:02
 • #581: Vĩnh Trấn giám viện2020-01-23 06:02
 • #582: Triệu phủ2020-01-23 06:02
 • #583: Triệu Vân Dực2020-01-23 06:02
 • #584: Tin tức xấu2020-01-23 06:02
 • #585: Có hay không2020-01-23 06:02
 • #586: Bái kiến2020-01-23 06:02
 • #587: Văn tự trò chơi2020-01-23 06:03
 • #588: Ứng Thiên2020-01-23 06:03
 • #589: Tự Giáo Thiên Sư cùng Tự Giáo chân nhân2020-01-23 06:03
 • #590: Nghị quyết2020-01-23 06:03
 • #591: Thượng quan2020-01-23 06:03
 • #592: 3 thanh các2020-01-23 06:03
 • #593: 9 châu các2020-01-23 06:03
 • #594: Nhân quả2020-01-23 06:03
 • #595: Trong hoàng thành2020-01-23 06:03
 • #596: Nguyên Phúc cung nghị sự2020-01-23 06:03
 • #597: Chí hiếu2020-01-23 06:03
 • #598: Mọi thứ đều có lợi và hại2020-01-23 06:03
 • #599: Cái mông vị trí2020-01-23 06:04
 • #600: Chiết khấu2020-01-23 06:04
 • #601: 3 cái vấn đề2020-01-23 06:04
 • #602: Cơ hồ quỳ2020-01-23 06:04
 • #603: Uy phong2020-01-23 06:04
 • #604: Không thèm đếm xỉa2020-01-23 06:04
 • #605: Nói hay không?2020-01-23 06:04
 • #606: Cảnh trí ma2020-01-23 06:04
 • #607: Sứ mệnh cùng chức trách2020-01-23 06:04
 • #608: 1 chút ít cải cách2020-01-23 06:04
 • #609: Cứu vãn2020-01-23 06:04
 • #610: Vì đại sư huynh cõng nồi2020-01-23 06:04
 • #611: 1 oa đoan2020-01-23 06:04
 • #612: Phái đi làm việc2020-01-23 06:05
 • #613: Ở trên trời nói chuyện phiếm2020-01-23 06:05
 • #614: Dài dằng dặc 1 bữa ăn2020-01-23 06:05
 • #615: Ma luyện2020-01-23 06:05
 • #616: Xem cờ2020-01-23 06:05
 • #617: Xoát Kinh tự2020-01-23 06:05
 • #618: Đốt là bạc2020-01-23 06:05
 • #619: Nguyệt Thượng Nữ2020-01-23 06:05
 • #620: Lựa chọn2020-01-23 06:05
 • #621: Lần nữa lựa chọn2020-01-23 06:05
 • #622: Còn phải đợi?2020-01-23 06:06
 • #623: Tông Thừa tự phong thư2020-01-23 06:06
 • #624: Chấm dứt2020-01-23 06:06
 • #625: Vắt ngang Đại Sơn2020-01-23 06:06
 • #626: Nói lời tạm biệt2020-01-23 06:06
 • #627: Nhà tranh2020-01-23 06:06
 • #628: Tăng đẩy dưới ánh trăng môn2020-01-23 06:06
 • #629: Tính sai vẫn là tính đúng?2020-01-23 06:06
 • #630: Lấy Quân Sơn miếu danh nghĩa2020-01-23 06:06
 • #631: Diễn toán có sai?2020-01-23 06:06
 • #632: Cùng đại yêu đàm thọ nguyên2020-01-23 06:07
 • #633: Tâm bệnh cũng là bệnh2020-01-23 06:07
 • #634: Trên biển2020-01-23 06:07
 • #635: Khám phá 1 khiếu2020-01-23 06:07
 • #636: Văn Âm2020-01-23 06:07
 • #637: Mai Lý núi tuyết2020-01-23 06:07
 • #638: Chèo chống2020-01-23 06:07
 • #639: 12 viên quân cờ2020-01-23 06:07
 • #640: Thành bại2020-01-23 06:07
 • #641: Đền bù2020-01-23 06:07
 • dao-mon-phap-tac-chuong-0642.mp32020-01-23 06:07
 • #643: Điên không điên2020-01-23 06:08
 • #644: Cầu tình2020-01-23 06:08
 • #645: Đưa tay2020-01-23 06:08
 • #646: Bàn điều kiện2020-01-23 06:08
 • #647: Về núi2020-01-23 06:08
 • #648: Gặp lại Bạch Vũ2020-01-23 06:08
 • #649: Chư Mông đuổi theo chi thế2020-01-23 06:08
 • #650: Là Khúc Phượng Hòa thụ lục2020-01-23 06:08
 • #651: Phương trượng lý chức2020-01-23 06:08
 • #652: Tổng quan địa chấn2020-01-23 06:08
 • #653: Nghe lão sư đem quá khứ cố sự2020-01-23 06:08
 • #654: Chênh lệch2020-01-23 06:09
 • #655: Bản án cũ2020-01-23 06:09
 • #656: Đạo Môn không thể loạn2020-01-23 06:09
 • #657: 3 bước 5 năm kế hoạch2020-01-23 06:09
 • #658: Bận rộn Triệu Trí Nhiên2020-01-23 06:09
 • #659: Là Lâu Quan suy nghĩ2020-01-23 06:09
 • #660: Triệu sư tỷ2020-01-23 06:09
 • #661: Nháo kịch2020-01-23 06:09
 • #662: Phật Môn tin tức2020-01-23 06:09
 • #663: 9 sông2020-01-23 06:09
 • #664: 18 động2020-01-23 06:09
 • #665: Lựa chọn2020-01-23 06:10
 • #666: Phiền phức vẫn là không phiền phức2020-01-23 06:10
 • #667: Thất bại nho nhỏ2020-01-23 06:10
 • #668: Đoạn giao2020-01-23 06:10
 • #669: Thua2020-01-23 06:10
 • #670: Tầm Dương sông đầu2020-01-23 06:10
 • #671: Biến số2020-01-23 06:10
 • #672: Xanh hoá, linh khí, ánh nắng cùng đạo hữu2020-01-23 06:10
 • #673: Nghị sự tới gần2020-01-23 06:11
 • #674: Phía trên một chút thuốc nhỏ mắt2020-01-23 06:11
 • #675: Đồng ý quan điểm của ngươi2020-01-23 06:11
 • #676: Khỉ cửa đóng2020-01-23 06:11
 • #677: Bình đẳng vấn đề2020-01-23 06:11
 • #678: Chu chân nhân2020-01-23 06:11
 • #679: Hữu kinh vô hiểm kết quả2020-01-23 06:11
 • #680: Võ Đang2020-01-23 06:11
 • #681: Độ kiếp quá trình2020-01-23 06:11
 • #682: Điều phối cùng phân tổ2020-01-23 06:12
 • #683: Sổ tay2020-01-23 06:12
 • #684: Sắp xếp2020-01-23 06:12
 • #685: Máy móc2020-01-23 06:12
 • #686: Bữa tiệc2020-01-23 06:12
 • #687: Thiên kiếp2020-01-23 06:12
 • #688: Phi thăng2020-01-23 06:12
 • #689: Đau bụng như giảo2020-01-23 06:12
 • #690: Tiến cử2020-01-23 06:12
 • #691: Điều kiện2020-01-23 06:12
 • #692: Bản thiết kế2020-01-23 06:12
 • #693: Lâu Quan vật cũ2020-01-23 06:13
 • #694: Không còn là trước kia Triệu Trí Nhiên2020-01-23 06:13
 • #695: Khuyên giải2020-01-23 06:13
 • #696: Lắc lư2020-01-23 06:13
 • #697: Phá cảnh2020-01-23 06:13
 • #698: Quân Sơn động thiên khởi công2020-01-23 06:13
 • #699: Kéo đội ngũ2020-01-23 06:13
 • #700: Xây dựng rầm rộ2020-01-23 06:13
 • #701: Sứ giả2020-01-23 06:14
 • #702: Qua sông2020-01-23 06:14
 • #703: Huyền Sanh2020-01-23 06:14
 • #704: Doạ dẫm2020-01-23 06:14
 • #705: Vô Cực Đồ2020-01-23 06:14
 • #706: Lại vào Hưng Khánh2020-01-23 06:14
 • #707: Tình huống mới2020-01-23 06:14
 • #708: Không dứt2020-01-23 06:14
 • #709: Niết Bàn đại pháp hội2020-01-23 06:14
 • #710: Minh Giác phiền não2020-01-23 06:14
 • #711: Là Thành An minh bất bình2020-01-23 06:14
 • #712: Thoáng như 4 năm trước2020-01-23 06:14
 • #713: Thường trực kho hàng2020-01-23 06:14
 • #714: Danh tự2020-01-23 06:14
 • #715: Không chiếm được tiện nghi gì2020-01-23 06:15
 • #716: Tại Bồ Đề đường giảng pháp2020-01-23 06:15
 • #717: Xá Lợi Tử2020-01-23 06:15
 • #718: Già Lam chùa biệt viện2020-01-23 06:15
 • #719: Ô Thừa đại sư2020-01-23 06:15
 • #720: Vật đấu giá2020-01-23 06:15
 • #721: Không giờ khắc nào không tại dạy bảo2020-01-23 06:15
 • #722: Cầu đạo2020-01-23 06:15
 • #723: Có đáp ứng hay không2020-01-23 06:15
 • #724: Muốn người2020-01-23 06:16
 • #725: Ngăn cửa2020-01-23 06:16
 • #726: Trưởng Lão đường nghị sự2020-01-23 06:16
 • #727: Cái gì nhẹ cái gì nặng2020-01-23 06:16
 • #728: Nghe lời Tống sư tỷ2020-01-23 06:16
 • #729: Lão bằng hữu2020-01-23 06:16
 • #730: Giao dịch2020-01-23 06:16
 • #731: Lâm Thao2020-01-23 06:17
 • #732: Đức Cát Nhân Ba Thiết2020-01-23 06:17
 • #733: Cường viện2020-01-23 06:17
 • #734: Chia cắt danh mục quà tặng2020-01-23 06:17
 • #735: Vật quy nguyên chủ2020-01-23 06:17
 • #736: Tài bồi2020-01-23 06:17
 • #737: Thật lớn 1 cái công trường2020-01-23 06:17
 • #738: Lão sư áy náy2020-01-23 06:17
 • #739: Chi phí2020-01-23 06:17
 • #740: Tùng Châu2020-01-23 06:17
 • #741: Tùng Phiên tình huống2020-01-23 06:18
 • #742: Luyện phù2020-01-23 06:18
 • #743: Bạch Mã viện đồng đạo2020-01-23 06:18
 • #744: Tố Lý Tử2020-01-23 06:18
 • #745: Bút ký2020-01-23 06:18
 • #746: Đi thăm hỏi các gia đình2020-01-23 06:18
 • #747: Sống lưng2020-01-23 06:18
 • #748: Tình trạng tài chính2020-01-23 06:18
 • #749: Nghị quyết cơ chế2020-01-23 06:18
 • #750: Quay vòng phòng2020-01-23 06:18
 • #751: Phúc lợi vấn đề2020-01-23 06:19
 • #752: 1 nắm tay cùng 2 nắm tay2020-01-23 06:19
 • #753: Lại làm 1 cái bánh nướng2020-01-23 06:19
 • #754: Phương trượng số 1 lệnh2020-01-23 06:19
 • #755: Phương trượng2020-01-23 06:19
 • #756: Nhân nhiều nhà2020-01-23 06:19
 • #757: Biến cố2020-01-23 06:19
 • #758: Bụng vấn đề2020-01-23 06:19
 • #759: Bị vây chặt2020-01-23 06:19
 • #760: Chạy lên cấp2020-01-23 06:19
 • #761: Phải quan tâm thuộc hạ trưởng thành tiến bộ2020-01-23 06:19
 • #762: Phải quan tâm thuộc hạ trưởng thành tiến bộ2020-01-23 06:20
 • #763: Trị bệnh cứu người2020-01-23 06:20
 • #764: Điểm hóa2020-01-23 06:20
 • #765: Triệu Phương trượng từ bi2020-01-23 06:20
 • #766: Đồng tâm chưởng2020-01-23 06:20
 • #767: Huyết thư2020-01-23 06:20
 • #768: Bắt2020-01-23 06:20
 • #769: Chạy trốn2020-01-23 06:20
 • #770: Hàng cứu trợ2020-01-23 06:20
 • #771: Quân dân cá nước 1 gia thân2020-01-23 06:20
 • #772: Binh đoàn2020-01-23 06:20
 • #773: Gia Tĩnh 23 năm2020-01-23 06:21
 • #774: Chúc tết2020-01-23 06:21
 • #775: Tết nguyên tiêu sau2020-01-23 06:21
 • #776: Đi về cõi tiên2020-01-23 06:21
 • #777: Trắng trợn phong quan2020-01-23 06:21
 • #778: Quân nhân mộng tưởng2020-01-23 06:21
 • #779: Quân Sơn vệ thuộc hạ2020-01-23 06:21
 • #780: Các phương khách tới2020-01-23 06:21
 • #781: Chấn hưng hiện ra2020-01-23 06:21
 • #782: Liên quan tới nhân sự 122020-01-23 06:22
 • #783: Đổi thành2020-01-23 06:22
 • #784: Mà đứng2020-01-23 06:22
 • #785: Mới thôn xóm2020-01-23 06:22
 • #786: Bán phân phối2020-01-23 06:22
 • #787: Tháng 3 sự kiện2020-01-23 06:22
 • #788: Lão sư về núi2020-01-23 06:22
 • #789: Tiếp giá2020-01-23 06:22
 • #790: Thăng quan2020-01-23 06:22
 • #791: Tỉ lệ2020-01-23 06:22
 • #792: Phẩm hạnh đoan chính nhân vật phản diện2020-01-23 06:22
 • #793: Đại Hồng Bào2020-01-23 06:23
 • #794: 9 cô nương vào núi2020-01-23 06:23
 • #795: Kim Đan2020-01-23 06:23
 • #796: Hướng lão tổ học tập2020-01-23 06:23
 • #797: Tổ sư cùng 3 cái nữ tu2020-01-23 06:23
 • #798: Vọng mai2020-01-23 06:23
 • #799: Hoa mai dịch số2020-01-23 06:23
 • #800: Không chịu đựng nổi2020-01-23 06:23
 • #801: Bên sân đối luận2020-01-23 06:23
 • #802: Bút hội cùng bút ký2020-01-23 06:23
 • #803: Phát hành2020-01-23 06:23
 • #804: Thăm dò2020-01-23 06:23
 • #805: Keo kiệt2020-01-23 06:23
 • #806: Đại sư huynh xuất quan2020-01-23 06:23
 • #807: Số ghế2020-01-23 06:24
 • #808: Tranh vị2020-01-23 06:24
 • #809: Phi đao2020-01-23 06:24
 • #810: Ống loa2020-01-23 06:24
 • #811: 3 phương gặp mặt2020-01-23 06:24
 • #812: Đêm mưa giết người đồ2020-01-23 06:24
 • #813: Nhất vạn cùng vạn nhất2020-01-23 06:24
 • #814: 3 phương hội nghị2020-01-23 06:24
 • #815: Hội đàm kết quả2020-01-23 06:24
 • #816: Cuối năm công việc tổng kết2020-01-23 06:24
 • #817: Ta muốn ta tín lực2020-01-23 06:24
 • #818: 2 phần công văn2020-01-23 06:24
 • #819: Xem bói2020-01-23 06:25
 • #820: 2 cái ngoài ý muốn2020-01-23 06:25
 • #821: Logic quan hệ2020-01-23 06:25
 • #822: Phương trượng lớp đào tạo ngắn hạn2020-01-23 06:25
 • #823: Liên hợp tổ điều tra (thượng)2020-01-23 06:25
 • #824: Liên hợp tổ điều tra (hạ)2020-01-23 06:25
 • #825: Mấy hạng trị sách2020-01-23 06:25
 • #826: Ném đá dò đường2020-01-23 06:25
 • #827: Đông Phương Kính hôn sự2020-01-23 06:25
 • #828: Tập trung thụ lục2020-01-23 06:25
 • #829: Gặp lại Phong Đường2020-01-23 06:25
 • #830: Thủy Thạch Đan Kinh2020-01-23 06:25
 • #831: Đại cấm thuật tầng thứ tư2020-01-23 06:26
 • #832: Vật liệu2020-01-23 06:26
 • #833: Thời cơ2020-01-23 06:26
 • #834: Đạo miếu2020-01-23 06:26
 • #835: Giúp đỡ2020-01-23 06:26
 • #836: Vùng đất mới người cũ2020-01-23 06:26
 • #837: Đào nô2020-01-23 06:26
 • #838: Đường nhỏ 1 chiến2020-01-23 06:26
 • #839: Cường ngạnh Bạch Mã viện2020-01-23 06:26
 • #840: Phương án giải quyết2020-01-23 06:26
 • #841: 3 đời thứ 22020-01-23 06:26
 • #842: Thanh Y tới2020-01-23 06:26
 • #843: Đừng ở trên vết thương xát muối2020-01-23 06:26
 • #844: 9 tiêu vạn phúc cung2020-01-23 06:27
 • #845: Phan Dưỡng Thọ ánh mắt2020-01-23 06:27
 • #846: Huynh muội2020-01-23 06:27
 • #847: Đồng môn yêu mến2020-01-23 06:27
 • #848: Giai nhân về núi2020-01-23 06:27
 • #849: Lâu Quan người trẻ tuổi2020-01-23 06:27
 • #850: Dạ hội2020-01-23 06:27
 • #851: Tâm chí kiên định Vũ Mặc2020-01-23 06:27
 • #852: Gia Tĩnh 24 năm tín lực2020-01-23 06:27
 • #853: Giảng đạo phòng nghiên cứu2020-01-23 06:27
 • #854: Bộ dân tín đạo gián2020-01-23 06:27
 • #855: Tuần tra2020-01-23 06:28
 • #856: Cối xay2020-01-23 06:28
 • #857: Tiết lễ tân thượng thiên2020-01-23 06:28
 • #858: Tuần tra Hồng Nguyên2020-01-23 06:28
 • #859: Trịnh sư tỷ suy luận2020-01-23 06:28
 • #860: Nhạc Đằng Trung lời bàn cao kiến2020-01-23 06:28
 • #861: Lê Châu tập tục2020-01-23 06:28
 • #862: Người tài ba2020-01-23 06:28
 • #863: Mắng lên2020-01-23 06:28
 • #864: Bồi đùa nghịch2020-01-23 06:28
 • #865: Đan Mộc cùng Hoàn Khâu2020-01-23 06:28
 • #866: Qua2020-01-23 06:28
 • #867: Triết Ba núi minh ước2020-01-23 06:28
 • #868: Sống mái với nhau2020-01-23 06:29
 • #869: Triệu Đan2020-01-23 06:29
 • #870: Khúc Phượng Sơn2020-01-23 06:29
 • #871: 3 hạng chủ trương2020-01-23 06:29
 • #872: Đào nhân sự kiện2020-01-23 06:29
 • #873: Về xuyên2020-01-23 06:29
 • #874: Tìm kiếm hỏi thăm2020-01-23 06:29
 • #875: Ăn chơi đàng điếm2020-01-23 06:29
 • #876: Dương Sơn thư viện2020-01-23 06:29
 • #877: Nhìn trộm2020-01-23 06:29
 • #878: Tửu lâu2020-01-23 06:29
 • #879: Lôi Thiện2020-01-23 06:30
 • #880: Đại cấm thuật mới phương pháp sử dụng2020-01-23 06:30
 • #881: Trên 3 cung đồ ăn2020-01-23 06:30
 • #882: Bùi Trung Trạch đảm nhiệm đầy2020-01-23 06:30
 • #883: Tú am2020-01-23 06:30
 • #884: Thư hoạ bút hội giao lưu đoàn2020-01-23 06:30
 • #885: Liên quan tới chia tách2020-01-23 06:30
 • #886: Phủ tổng đốc quân nghị (thượng)2020-01-23 06:30
 • #887: Phủ tổng đốc quân nghị (hạ)2020-01-23 06:30
 • #888: Dân đoàn2020-01-23 06:30
 • #889: Quân giáp2020-01-23 06:30
 • #890: Thủ chiến pháp khí2020-01-23 06:30
 • #891: Lưu người2020-01-23 06:31
 • #892: Nhu An hồi phục2020-01-23 06:31
 • #893: Địch tình2020-01-23 06:31
 • #894: Hồng Nguyên chi chiến (thượng)2020-01-23 06:31
 • #895: Hồng Nguyên chi chiến (trung)2020-01-23 06:31
 • #896: Hồng Nguyên chi chiến (hạ)2020-01-23 06:31
 • #897: Lâm đại pháp sư2020-01-23 06:31
 • #898: Cà sa2020-01-23 06:31
 • #899: Chặn đường2020-01-23 06:31
 • #900: Bao vây tiêu diệt2020-01-23 06:31
 • #901: Tách rời2020-01-23 06:31
 • #902: 5 năm kế hoạch phổ biến2020-01-23 06:31
 • #903: Hồng Nguyên căn cốt tổng điều tra2020-01-23 06:32
 • #904: Gia Tĩnh 2 5 năm tín lực kiểm kê2020-01-23 06:32
 • #905: Tết nguyên tiêu trước sau2020-01-23 06:32
 • #906: Lão sư gặp nạn2020-01-23 06:32
 • #907: Nhìn lượt Thanh Sơn2020-01-23 06:32
 • #908: Hối hận không hối hận2020-01-23 06:32
 • #909: Hoa đào chướng2020-01-23 06:32
 • #910: Hoa đào cục2020-01-23 06:32
 • #911: Cứu người2020-01-23 06:32
 • #912: Ngọn nguồn2020-01-23 06:32
 • #913: Phá quán2020-01-23 06:32
 • #914: Thuyết khách2020-01-23 06:33
 • #915: Chủ đề2020-01-23 06:33
 • #916: Ý kiến và thái độ của công chúng bày ra2020-01-23 06:33
 • #917: Chiết Giang phát hành điểm2020-01-23 06:33
 • #918: Cố thị sơn trang2020-01-23 06:33
 • #919: Lời đồn đại2020-01-23 06:33
 • #920: Thời gian là đệ nhất sự việc cần giải quyết2020-01-23 06:33
 • #921: Phỏng vấn (thượng)2020-01-23 06:33
 • #922: Phỏng vấn (trung)2020-01-23 06:33
 • #923: Phỏng vấn (hạ)2020-01-23 06:33
 • #924: Cáo trạng2020-01-23 06:33
 • #925: Linh Sơn thực ghi chép2020-01-23 06:33
 • #926: Linh Sơn thực ghi chép (tục)2020-01-23 06:33
 • #927: Long Hổ sơn cảm nhận2020-01-23 06:34
 • #928: Thành giao2020-01-23 06:34
 • #929: Sơn môn hội gặp mặt2020-01-23 06:34
 • #930: Thứ 5 kỳ2020-01-23 06:34
 • #931: Thiên Hạc cung đô quản2020-01-23 06:34
 • #932: Huyền Nguyên quan hiện trạng2020-01-23 06:34
 • #933: Tiễn đưa2020-01-23 06:34
 • #934: Ăn đến ăn không được2020-01-23 06:34
 • #935: Khí vận2020-01-23 06:34
 • #936: Ngự hoa viên2020-01-23 06:34
 • #937: Yêu 1 cái không trở về nhà người2020-01-23 06:34
 • #938: Rất có phái đoàn2020-01-23 06:35
 • #939: Miễn chiến2020-01-23 06:35
 • #940: 5 bước2020-01-23 06:35
 • #941: Đều là 1 người nhà2020-01-23 06:35
 • #942: Tâm lý tố chất2020-01-23 06:35
 • #943: Vây xem chúng2020-01-23 06:35
 • #944: Nhận môn2020-01-23 06:35
 • #945: Đền bù2020-01-23 06:35
 • #946: Áp lực2020-01-23 06:35
 • #947: Bất luận thắng bại2020-01-23 06:35
 • #948: Ta là tới báo thù2020-01-23 06:35
 • #949: Lạn Kha núi2020-01-23 06:35
 • #950: Đoạn thủy2020-01-23 06:36
 • #951: Quay về Võ Đang2020-01-23 06:36
 • #952: Sùng Đức quán nghị sự2020-01-23 06:36
 • #953: Pháp bảo so với2020-01-23 06:36
 • #954: Bởi vì bệnh xin phép nghỉ2020-01-23 06:36
 • #955: Theo cần trả tiền2020-01-23 06:36
 • #956: Phần món ăn2020-01-23 06:36
 • #957: Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý2020-01-23 06:36
 • #958: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã2020-01-23 06:36
 • #959: Kịch tinh2020-01-23 06:36
 • #960: Khốn2020-01-23 06:36
 • #961: Cá chép bờ đầm2020-01-23 06:36
 • #962: Chu Lý2020-01-23 06:36
 • #963: Bản mạng phù lục2020-01-23 06:37
 • #964: Kiếm thế2020-01-23 06:37
 • #965: Ước định2020-01-23 06:37
 • #966: Hiệp nghị bản mẫu2020-01-23 06:37
 • #967: Nuôi gia đình khó khăn2020-01-23 06:37
 • #968: Sương khói 0 hợp2020-01-23 06:37
 • #969: Thuần Dương các2020-01-23 06:37
 • #970: Đối tư bản không ngừng truy cầu2020-01-23 06:37
 • #971: Ai là gây chuyện tinh2020-01-23 06:37
 • #972: Đứng đội2020-01-23 06:37
 • #973: Tổng hậu trường2020-01-23 06:37
 • #974: Cảm ngộ cùng tu hành2020-01-23 06:37
 • #975: Song đan2020-01-23 06:38
 • #976: Sính lễ2020-01-23 06:38
 • #977: Cầu hôn2020-01-23 06:38
 • #978: Lão sư ngày tốt lành(quyển 12)2020-01-23 06:38
 • #979: Đầu mối mới2020-01-23 06:38
 • #980: 8 Luyện Hư2020-01-23 06:38
 • #981: Thanh bà bà cùng Thanh Quân2020-01-23 06:38
 • #982: Đại Quân sơn hạ cầu đạo người2020-01-23 06:38
 • #983: Đột phá khẩu2020-01-23 06:38
 • #984: Chuyên án2020-01-23 06:38
 • #985: Chuyên án (tục)2020-01-23 06:38
 • #986: Dụ bắt2020-01-23 06:38
 • #987: Kiên quyết2020-01-23 06:38
 • #988: Cái này ..2020-01-23 06:38
 • #989: Tham tệ án2020-01-23 06:39
 • #990: Xuyên tỉnh Đạo Môn trời2020-01-23 06:39
 • #991: Lạc Trí Thanh phù2020-01-23 06:39
 • #992: Thiên Lôi2020-01-23 06:39
 • #993: Yêu tu 1 điểm tiểu tâm tư2020-01-23 06:39
 • #994: Đến từ Đại sư huynh canh gà2020-01-23 06:39
 • #995: Ngọc Hoàng các đối sách2020-01-23 06:39
 • #996: Bộ chỉ huy2020-01-23 06:39
 • #997: Công trình cùng dự trữ2020-01-23 06:39
 • #998: Động viên2020-01-23 06:39
 • #999: Các loại hố2020-01-23 06:39
 • #1000: Bản mẫu công trình2020-01-23 06:40
 • #1001: 3 thiên văn chương2020-01-23 06:40
 • #1002: Tử hương quả sơn trà lộ2020-01-23 06:40
 • #1003: Mới vị trí2020-01-23 06:40
 • #1004: Tư Mã Thiên Sư đang hành động2020-01-23 06:40
 • #1005: 2 thiên văn chương2020-01-23 06:40
 • #1006: Ảnh hưởng2020-01-23 06:40
 • #1007: Tổng biên2020-01-23 06:40
 • #1008: Hỗn Nguyên đỉnh trên2020-01-23 06:40
 • #1009: Ở rể?2020-01-23 06:40
 • #1010: Vô lượng công đức2020-01-23 06:41
 • #1011: Quan tâm Dung Nương2020-01-23 06:41
 • #1012: Đúng dịp2020-01-23 06:41
 • #1013: Điển hình khoa nghi2020-01-23 06:41
 • #1014: Phá cảnh trùng hợp2020-01-23 06:41
 • #1015: Phủ cung phương trượng2020-01-23 06:41
 • #1016: Giảng pháp đường2020-01-23 06:41
 • #1017: Chư Mông Kết Đan vấn đề2020-01-23 06:41
 • #1018: Đạo Lục ty2020-01-23 06:41
 • #1019: Kê Minh quan2020-01-23 06:41
 • #1020: Cam phủ2020-01-23 06:41
 • #1021: Cam 132020-01-23 06:41
 • #1022: Khai ban2020-01-23 06:42
 • #1023: Giảng pháp đường thường ngày2020-01-23 06:42
 • #1024: Mời Dương Thận ăn đùi gà2020-01-23 06:42
 • #1025: 1 giáp2020-01-23 06:42
 • #1026: Chấn kinh2020-01-23 06:42
 • #1027: Lục lão sư2020-01-23 06:42
 • #1028: Trung thu2020-01-23 06:42
 • #1029: Trên sông Tần Hoài sinh ý2020-01-23 06:42
 • #1030: Vạn ngân hộ2020-01-23 06:42
 • #1031: Bánh gatô phương pháp phân loại2020-01-23 06:42
 • #1032: Tuyên phát cùng tiền trang2020-01-23 06:42
 • #1033: Trương Đằng Minh cơ duyên2020-01-23 06:42
 • #1034: Báo danh2020-01-23 06:42
 • #1035: Từ đâu tới nho tu2020-01-23 06:43
 • #1036: Hải tuyển2020-01-23 06:43
 • #1037: Kình địch2020-01-23 06:43
 • #1038: Bổ ghi chép thời cơ2020-01-23 06:43
 • #1039: Long Đàm vệ2020-01-23 06:43
 • #1040: Trương Lược việc hôn nhân2020-01-23 06:43
 • #1041: Tiểu tổ thi đấu2020-01-23 06:43
 • #1042: Tu hành cầu màu2020-01-23 06:43
 • #1043: Thải dân2020-01-23 06:43
 • #1044: 8 cường thi đấu2020-01-23 06:43
 • #1045: Trúng thưởng người2020-01-23 06:43
 • #1046: Tiểu Mạc cùng lão Cố2020-01-23 06:43
 • #1047: Lấy cầu danh nghĩa2020-01-23 06:43
 • #1048: Cung bên trong2020-01-23 06:43
 • #1049: Tham quan2020-01-23 06:44
 • #1050: Trù tính mùa xuân thi đấu2020-01-23 06:44
 • #1051: Tại Ứng Thiên phủ đưa ấm áp2020-01-23 06:44
 • #1052: Bắc Sơn phường2020-01-23 06:44
 • #1053: Nghi Phượng ngoài cửa2020-01-23 06:44
 • #1054: Vệ Triều Tông cùng vệ 3 nương2020-01-23 06:44
 • #1055: Bắt phương án2020-01-23 06:44
 • #1056: 2 cái đạo nhân2020-01-23 06:44
 • #1057: Núi Thanh Lương trên2020-01-23 06:44
 • #1058: Gặp rừng thì đừng vào2020-01-23 06:44
 • #1059: Bị hố2020-01-23 06:45
 • #1060: Đan Sơn2020-01-23 06:45
 • #1061: Văn hóa xung đột2020-01-23 06:45
 • #1062: Thần thức2020-01-23 06:45
 • #1063: Ký thác bản mệnh2020-01-23 06:45
 • #1064: Bản mạng phù lục cùng pháp bảo2020-01-23 06:45
 • #1065: Vũ Giáp cùng Đinh Tị2020-01-23 06:45
 • #1066: Thẩm vấn2020-01-23 06:45
 • #1067: Kết nghiệp2020-01-23 06:45
 • #1068: Thương lượng2020-01-23 06:46
 • #1069: Bình cảnh2020-01-23 06:46
 • #1070: Hỏi trữ2020-01-23 06:46
 • #1071: Văn minh gia đình2020-01-23 06:46
 • #1072: Đón giao thừa2020-01-23 06:46
 • #1073: Gia Tĩnh 29 năm chính đán2020-01-23 06:46
 • #1074: Lê Đại Ẩn mời2020-01-23 06:46
 • #1075: Tình tiết vụ án thông báo2020-01-23 06:46
 • #1076: Lễ ngộ2020-01-23 06:46
 • #1077: Gia Tĩnh 28 năm tín lực2020-01-23 06:46
 • #1078: Kẻ đầu têu2020-01-23 06:46
 • #1079: Thiệu Nguyên Tiết thái độ2020-01-23 06:46
 • #1080: Đá vụn2020-01-23 06:46
 • #1081: Đại cấm thuật thứ 5 khối ghép hình2020-01-23 06:47
 • #1082: Mùa xuân giá thị trường2020-01-23 06:47
 • #1083: Cố lão đầu2020-01-23 06:47
 • #1084: Chuyển di thanh toán2020-01-23 06:47
 • #1085: Giao lưu tạm giữ chức2020-01-23 06:47
 • #1086: Đoàn đội2020-01-23 06:47
 • #1087: Lớn mua sắm2020-01-23 06:47
 • #1088: Cầu2020-01-23 06:47
 • #1089: Ta có 1 giấc mộng nghĩ2020-01-23 06:47
 • #1090: Lò gạch cùng mỏ than2020-01-23 06:47
 • #1091: Đệ nhất pháo2020-01-23 06:47
 • #1092: Lấy Huyền Đàn cung làm trung tâm2020-01-23 06:48
 • #1093: Lại 1 đầu đầu mối mới2020-01-23 06:48
 • #1094: Đông Hải tán tu2020-01-23 06:48
 • #1095: Yêu thích2020-01-23 06:48
 • #1096: Điên cuồng trời thưởng2020-01-23 06:48
 • #1097: Sàng chọn2020-01-23 06:48
 • #1098: Trần Thiên Sư làm dẫn đường2020-01-23 06:48
 • #1099: Xích Tinh chi khí2020-01-23 06:48
 • #1100: Hoa sen2020-01-23 06:48
 • #1101: Nay tết hết năm không thu lễ2020-01-23 06:48
 • #1102: Đối hoa mai dịch số phân tích2020-01-23 06:49
 • #1103: Văn minh thành thị2020-01-23 06:49
 • #1104: Thu lưới2020-01-23 06:49
 • #1105: Lão lại2020-01-23 06:49
 • #1106: Cấm chế phù2020-01-23 06:49
 • #1107: Cải tạo2020-01-23 06:49
 • #1108: Ngục bên trong2020-01-23 06:49
 • #1109: Đại Lý Tự Thiếu Khanh2020-01-23 06:49
 • #1110: Ủng hộ2020-01-23 06:49
 • #1111: Dương 1 xong thiếp mời2020-01-23 06:49
 • #1112: Thăm dò2020-01-23 06:50
 • #1113: Quân Sơn di động2020-01-23 06:50
 • #1114: Phát chứng2020-01-23 06:50
 • #1115: Kỳ thị chính sách2020-01-23 06:50
 • #1116: Cắt băng2020-01-23 06:50
 • #1117: Vạch tội2020-01-23 06:50
 • #1118: Thủ lôi trước đó2020-01-23 06:50
 • #1119: Mùa xuân lôi đài thi đấu2020-01-23 06:50
 • #1120: Đại án2020-01-23 06:50
 • #1121: Giấy chứng nhận2020-01-23 06:50
 • #1122: Chuẩn bị ra biển2020-01-23 06:50
 • #1123: Bạc2020-01-23 06:51
 • #1124: 7 tinh tu sĩ (thượng)2020-01-23 06:51
 • #1125: 7 tinh tu sĩ (hạ)2020-01-23 06:51
 • #1126: Làng chài2020-01-23 06:51
 • #1127: Hiển Linh cung phản đồ2020-01-23 06:51
 • #1128: Đoàn chiến bên trong âm người phương pháp2020-01-23 06:51
 • #1129: Tạo hóa trêu ngươi2020-01-23 06:51
 • #1130: Chuyện quá khẩn cấp2020-01-23 06:51
 • #1131: Xử trí2020-01-23 06:51
 • #1132: Dương Kim Anh cùng Tô Xuyên Dược2020-01-23 06:51
 • #1133: Thông suốt sòng bạc2020-01-23 06:51
 • #1134: Niêm phong2020-01-23 06:52
 • #1135: Cảnh giác2020-01-23 06:52
 • #1136: Người tốt2020-01-23 06:52
 • #1137: Tháng 4 bên trong2020-01-23 06:52
 • #1138: Tổ chế2020-01-23 06:52
 • #1139: Cẩm Y Vệ2020-01-23 06:52
 • #1140: Cung biến (thượng)2020-01-23 06:52
 • #1141: Cung biến (hạ)2020-01-23 06:52
 • #1142: Thượng 3 cung mai phục2020-01-23 06:52
 • #1143: Chơi đùa lung tung2020-01-23 06:53
 • #1144: Triệu Thanh Thiên2020-01-23 06:53
 • #1145: Bay2020-01-23 06:53
 • #1146: Mọi thứ muốn hướng nhìn đằng trước2020-01-23 06:53
 • #1147: Ngũ hành tu sĩ xưng hào2020-01-23 06:53
 • #1148: Chu chân nhân2020-01-23 06:53
 • #1149: Bảo Kinh các2020-01-23 06:53
 • #1150: Tạo phản2020-01-23 06:53
 • #1151: Tú nữ thiên phú2020-01-23 06:53
 • #1152: 3 hạng quyết nghị2020-01-23 06:53
 • #1153: Trọng đại thắng lợi2020-01-23 06:53
 • #1154: Tù phạm2020-01-23 06:54
 • #1155: Có trọng yếu hay không2020-01-23 06:54
 • #1156: Uốn cong thành thẳng2020-01-23 06:54
 • #1157: Bình định2020-01-23 06:54
 • #1158: Đệ tử nguyện ý2020-01-23 06:54
 • #1159: Công đức quan tưởng pháp2020-01-23 06:54
 • #1160: Người nào đó xuất quan2020-01-23 06:54
 • #1161: Lâm thời khách mời2020-01-23 06:54
 • #1162: Bảo Kinh các tân chủ nhân2020-01-23 06:54
 • #1163: Mục tiêu giá trị2020-01-23 06:54
 • #1164: Lá cờ2020-01-23 06:54
 • #1165: Tâm thệ2020-01-23 06:54
 • #1166: Mới động thái2020-01-23 06:55
 • #1167: Dọn nhà2020-01-23 06:55
 • #1168: Làm sao làm2020-01-23 06:55
 • #1169: Làm2020-01-23 06:55
 • #1170: Dương 1 thanh2020-01-23 06:55
 • #1171: Thái tử2020-01-23 06:55
 • #1172: Người chủ trì2020-01-23 06:55
 • #1173: Phúc Chu sơn2020-01-23 06:55
 • #1174: Làm thí nghiệm đi2020-01-23 06:55
 • #1175: Nho nhỏ quạt hương bồ2020-01-23 06:56
 • #1176: Đánh lén2020-01-23 06:56
 • #1177: 3 quan2020-01-23 06:56
 • #1178: Người đi trà lạnh?2020-01-23 06:56
 • #1179: 7 cô ra biển2020-01-23 06:56
 • #1180: Quyết tâm2020-01-23 06:56
 • #1181: Thái tử2020-01-23 06:56
 • #1182: Thái Miếu trước đó2020-01-23 06:56
 • #1183: 3 mao quán pháp bảo2020-01-23 06:57
 • #1184: Điều kiện2020-01-23 06:57
 • #1185: Tương tiên hà thái cấp(pó tay ko dịch đc)2020-01-23 06:57
 • #1186: Thẩm vấn2020-01-23 06:57
 • #1187: Đại phiền toái2020-01-23 06:57
 • #1188: Tính2020-01-23 06:57
 • #1189: Mai nhánh rơi xuống đất2020-01-23 06:57
 • #1190: Lau không đi màu đỏ2020-01-23 06:57
 • #1191: Lá gan cùng thu hoạch2020-01-23 06:57
 • #1192: Phượng tường phong trước2020-01-23 06:58
 • #1193: Phong tỏa2020-01-23 06:58
 • #1194: Huyền Đàn cung2020-01-23 06:58
 • #1195: Trong kinh thừng lớn2020-01-23 06:58
 • #1196: Sư huynh đi mau2020-01-23 06:58
 • #1197: Hàm Nguyên Bảo kính2020-01-23 06:58
 • #1198: Không đáng tin cậy phù lục2020-01-23 06:58
 • #1199: Tìm lão sư2020-01-23 06:58
 • #1200: Từ thải hữu đến thân thích2020-01-23 06:58
 • #1201: Cũng bị mất2020-01-23 06:59
 • #1202: Bày ra chi lấy uy2020-01-23 06:59
 • #1203: Ngẩng đầu ưỡn ngực2020-01-23 06:59
 • #1204: Bày ra chi lấy uy2020-01-23 06:59
 • #1205: Ngẩng đầu ưỡn ngực2020-01-23 06:59
 • #1206: Biển người2020-01-23 06:59
 • #1207: Ta muốn là thời gian2020-01-23 06:59
 • #1208: 3 núi đệ tử phong phạm2020-01-23 06:59
 • #1209: Cho điểm áp lực2020-01-23 06:59
 • #1210: Chuẩn bị động thủ2020-01-23 06:59
 • #1211: Thánh chỉ2020-01-23 07:00
 • #1212: Cô Sơn2020-01-23 07:00
 • #1213: Nguyên Quân2020-01-23 07:00
 • #1214: 3 Ngày ước hẹn2020-01-23 07:00
 • #1215: 3 ngày chi ý2020-01-23 07:00
 • #1216: Tiếp tục tọa trấn2020-01-23 07:00
 • #1217: Làm phiền canh giờ2020-01-23 07:00
 • #1218: Cố giám viện2020-01-23 07:01
 • #1219: Trận phù2020-01-23 07:01
 • #1220: Hợp binh2020-01-23 07:01
 • #1221: Các lộ người chờ2020-01-23 07:01
 • #1222: Chậm2020-01-23 07:01
 • #1223: Tiểu nhân vật2020-01-23 07:01
 • #1224: Thăm tù2020-01-23 07:01
 • #1225: 1 lên làm toán thuật2020-01-23 07:01
 • #1226: Thần không biết quỷ không hay2020-01-23 07:02
 • #1227: Gió lớn quạt đầu lưỡi2020-01-23 07:02
 • #1228: Động tác mau lẹ2020-01-23 07:02
 • #1229: Cứu ta2020-01-23 07:02
 • #1230: 1 kiếm2020-01-23 07:02
 • #1231: 9 U Phù Kê Bàn2020-01-23 07:02
 • #1232: Huyền Tẫn Môn2020-01-23 07:02
 • #1233: Đại thắng2020-01-23 07:02
 • #1234: 7 chỉ2020-01-23 07:02
 • #1235: Tiếp tục tọa trấn2020-01-23 07:03
 • #1236: Chiếu thư2020-01-23 07:03
 • #1237: Con dấu2020-01-23 07:03
 • #1238: Mưu phản2020-01-23 07:03
 • #1239: Không cứu nổi2020-01-23 07:03
 • #1240: Muốn làm hoàng hậu nữ nhân phía sau nam nhân2020-01-23 07:03
 • #1241: Vào thành2020-01-23 07:03
 • #1242: Cung nghênh2020-01-23 07:03
 • #1243: Cố mệnh2020-01-23 07:03
 • #1244: Phế vẫn là không phế2020-01-23 07:04
 • #1245: Đình nghị (thượng)2020-01-23 07:04
 • #1246: Đình nghị (hạ)2020-01-23 07:04
 • #1247: Làm tốt Hoàng đế2020-01-23 07:04
 • #1248: Long Khánh2020-01-23 07:04
 • #1249: Thái hậu2020-01-23 07:04
 • #1250: Định Hải Châu cùng Linh Lung chỉ sáo2020-01-23 07:04
 • #1251: 1 nồi cháo2020-01-23 07:04
 • #1252: Nuôi cổ?2020-01-23 07:04
 • #1253: Tuấn điểu2020-01-23 07:05
 • #1254: Mở cửa2020-01-23 07:05
 • #1255: 1 bước 30 năm2020-01-23 07:05
 • #1256: Thất thủ2020-01-23 07:05
 • #1257: Điềm dữ2020-01-23 07:05
 • #1258: Thiên tuyển đại trận2020-01-23 07:05
 • #1259: Số2020-01-23 07:05
 • #1260: Trốn2020-01-23 07:05
 • #1261: Tiên đồng2020-01-23 07:05
 • #1262: Thứ 2 cái quẻ tượng2020-01-23 07:06
 • #1263: Pháo hoa2020-01-23 07:06
 • #1264: Tiến cử phi thăng2020-01-23 07:06
 • #1265: Thọ nguyên2020-01-23 07:06
 • #1266: Kiểm kê2020-01-23 07:06
 • #1267: 33 bế quan2020-01-23 07:06
 • #1268: Cầm bạc chồng lên đi2020-01-23 07:06
 • #1269: Lại đến Tử Thần điện2020-01-23 07:07
 • #1270: Chuẩn bị tuân2020-01-23 07:07
 • #1271: Nguyên Phúc cung vận mệnh2020-01-23 07:07
 • #1272: Đạo Lục ty tầm quan trọng2020-01-23 07:07
 • #1273: 1 ôm phương án giải quyết2020-01-23 07:07
 • #1274: Tê Hà sơn trên2020-01-23 07:07
 • #1275: Tâm kết nan giải2020-01-23 07:08
 • #1276: Cản đường2020-01-23 07:08
 • #1277: Ký danh thứ 22020-01-23 07:08
 • #1278: Vị trí2020-01-23 07:08
 • #1279: Lẫn nhau nhắc nhở2020-01-23 07:08
 • #1280: Phi phù cách sống2020-01-23 07:08
 • #1281: Thêm kiến thức2020-01-23 07:09
 • #1282: Văn Xương quan phương trượng2020-01-23 07:09
 • #1283: Ngươi đã nói lời nói2020-01-23 07:09
 • #1284: Giày mới2020-01-23 07:09
 • #1285: Tín lực mục tiêu2020-01-23 07:09
 • #1286: Quân chức2020-01-23 07:10
 • #1287: Kết quả2020-01-23 07:10
 • #1288: Phương án mới2020-01-23 07:10
 • #1289: Cân đối2020-01-23 07:11
 • #1290: Cải chế phương án2020-01-23 07:11
 • #1291: Bồi Chu chân nhân giải sầu2020-01-23 07:11
 • #1292: Đăng cơ2020-01-23 07:12
 • #1293: Đại phong bách quan2020-01-23 07:13
 • #1294: Tháng 92020-01-23 07:14
 • #1295: Sợ sao?2020-01-23 09:54
 • #1296: Thụ thương2020-01-23 09:54
 • #1297: Hoắc Đồng sơn2020-01-23 09:54
 • #1298: Kê Minh quan quy hoạch2020-01-23 09:54
 • #1299: Phạt ngân2020-01-23 09:54
 • #1300: Tróc nhãn hiệu2020-01-23 09:54
 • #1301: Thực tập2020-01-23 09:54
 • #1302: Tra xét phòng Phong Vân2020-01-23 09:54
 • #1303: Cảnh quan mang2020-01-23 09:54
 • #1304: Tiểu ngạch ngân phiếu2020-01-23 09:55
 • #1305: Xuân Phong Lãng uyển đối bạch2020-01-23 09:55
 • #1306: Toà sen2020-01-23 09:55
 • #1307: Cầu lớn phương án2020-01-23 09:55
 • #1308: Tịnh Nhạc cung2020-01-23 09:55
 • #1309: Công trình bộ chỉ huy2020-01-23 09:55
 • #1310: Xử lý chứng2020-01-23 09:55
 • #1311: Kiểm hàng2020-01-23 09:55
 • #1312: Phòng ngụy2020-01-23 09:55
 • #1313: Liên hợp dự trữ ngân hàng2020-01-23 09:55
 • #1314: Biệt thự, thuyền lớn cùng hỏi bệnh2020-01-23 09:55
 • #1315: Đấu lễ núi Võ Đang2020-01-23 09:55
 • #1316: Buôn lậu2020-01-23 09:55
 • #1317: Long Khánh Nguyên năm2020-01-23 09:56
 • #1318: Đại sư huynh thành thân2020-01-23 09:56
 • #1319: Gia Tĩnh 29 năm tín lực2020-01-23 09:56
 • #1320: Đạo pháp cải biến sinh hoạt2020-01-23 09:56
 • #1321: Kiến trúc tu sĩ lớp tu nghiệp2020-01-23 09:56
 • #1322: Tông tước2020-01-23 09:56
 • #1323: Phương án2020-01-23 09:56
 • #1324: Vật liệu2020-01-23 09:56
 • #1325: Tiêu chuẩn Kim Đan lực2020-01-23 09:56
 • #1326: Nghìn vạn tính toán thời đại2020-01-23 09:56
 • #1327: Phù pháp thời đại2020-01-23 09:56
 • #1328: Lễ hỏi cùng đồ cưới2020-01-23 09:56
 • #1329: Tuổi trẻ tâm2020-01-23 09:56
 • #1330: Đóng cọc2020-01-23 09:57
 • #1331: Pháp đài2020-01-23 09:57
 • #1332: Linh hoàng cùng Khổng Tước thạch2020-01-23 09:57
 • #1333: Vương Thành Vũ quyết tâm2020-01-23 09:57
 • #1334: Thuyền2020-01-23 09:57
 • #1335: Khảo thí2020-01-23 09:57
 • #1336: Hợp cách cùng không hợp cách2020-01-23 09:57
 • #1337: Chỉnh đốn2020-01-23 09:57
 • #1338: Thứ 9 hợp đạo2020-01-23 09:57
 • #1339: Đông Hải2020-01-23 09:57
 • #1340: Sai có lỗi chiêu2020-01-23 09:57
 • #1341: Mưa gió 18 năm2020-01-23 09:57
 • #1342: Liên hợp buôn lậu2020-01-23 09:57
 • #1343: Tân Giang miệng xưởng đóng tàu2020-01-23 09:58
 • #1344: Cầu lớn điện cơ2020-01-23 09:58
 • #1345: Thánh Thai2020-01-23 09:58
 • #1346: Triệu luyện sư2020-01-23 09:58
 • #1347: Thứ 2 đệ tử2020-01-23 09:58
 • #1348: Thủy Liêm động2020-01-23 09:58
 • #1349: Mở khóa2020-01-23 09:58
 • #1350: Vì trên biển trật tự2020-01-23 09:58
 • #1351: Song tu2020-01-23 09:58
 • #1352: Chân chính truyền pháp2020-01-23 09:58
 • #1353: Thứ 2 lần truyền tuân2020-01-23 09:58
 • #1354: Long Khánh Nguyên năm cuối cùng 1 tháng2020-01-23 09:58
 • #1355: Liên tịch cân đối sẽ2020-01-23 09:59
 • #1356: Lạc Diệp đảo mục đích2020-01-23 09:59
 • #1357: Súng ống đạn được2020-01-23 09:59
 • #1358: Tranh đẹp trai2020-01-23 09:59
 • #1359: Xây dựng thêm2020-01-23 09:59
 • #1360: Liền không viết2020-01-23 09:59
 • #1361: Chương trình vấn đề2020-01-23 09:59
 • #1362: Câu lạc bộ2020-01-23 09:59
 • #1363: Kí tên2020-01-23 09:59
 • #1364: Ứng Thiên chi xuân2020-01-23 09:59
 • #1365: Điều khoản2020-01-23 09:59
 • #1366: Cướp biển2020-01-23 10:00
 • #1367: Tung tích địch2020-01-23 10:00
 • #1368: Truy kích2020-01-23 10:00
 • #1369: Chiến quả2020-01-23 10:00
 • #1370: Chiến quả2020-01-23 10:00
 • #1371: Bắc thượng vẫn là xuôi nam2020-01-23 10:00
 • #1372: Mồi nhử2020-01-23 10:00
 • #1373: Đồng tiền không tập2020-01-23 10:00
 • #1374: Đánh đêm2020-01-23 10:00
 • #1375: Đánh đêm2020-01-23 10:00
 • #1376: Mất liên lạc2020-01-23 10:00
 • #1377: Chiến tổn2020-01-23 10:01
 • #1378: Chiến hậu2020-01-23 10:01
 • #1379: Nợ máu2020-01-23 10:01
 • #1380: Trùng kiến2020-01-23 10:01
 • #1381: Bạc vấn đề2020-01-23 10:01
 • #1382: Trù khoản cuộc hội đàm2020-01-23 10:01
 • #1383: Công trái2020-01-23 10:01
 • #1384: Tân nhiệm tổng chỉ huy2020-01-23 10:01
 • #1385: Lại tụ họp2020-01-23 10:01
 • #1386: Trung Quỳ đảo2020-01-23 10:01
 • #1387: Tự đi cày2020-01-23 10:01
 • #1388: Tiểu Quang hồi hương2020-01-23 10:01
 • #1389: Lịch sử tính thời khắc2020-01-23 10:02
 • #1390: Khánh nguyên quân2020-01-23 10:02
 • #1391: Vượt qua2020-01-23 10:02
 • #1392: Phục kích2020-01-23 10:02
 • #1393: Quý hợi hải chiến2020-01-23 10:02
 • #1394: 2 lần vấn trách2020-01-23 10:02
 • #1395: Thứ 2 lần bác bỏ2020-01-23 10:02
 • #1396: 2 nhập Ứng Thiên2020-01-23 10:02
 • #1397: Công trái xử trí2020-01-23 10:02
 • #1398: Tẩy bài2020-01-23 10:02
 • #1399: Ném gạch2020-01-23 10:02
 • #1400: Viện quân2020-01-23 10:03
 • #1401: Đánh chìm 1 chiếc tạo 2 chiếc2020-01-23 10:03
 • #1402: Vũ hóa2020-01-23 10:03
 • #1403: Còn thể thống gì2020-01-23 10:03
 • #1404: Nhân chi thường tình2020-01-23 10:03
 • #1405: Vu thị môn phong2020-01-23 10:03
 • #1406: Làm gì chắc đó2020-01-23 10:03
 • #1407: Tuyển đến tuyển đi2020-01-23 10:03
 • #1408: Nhiễu loạn trật tự2020-01-23 10:03
 • #1409: Căn cứ tân tiến2020-01-23 10:03
 • #1410: Giấy cam đoan2020-01-23 10:03
 • #1411: Cung nghênh2020-01-23 10:04
 • #1412: Tiến chiếm Lạc Diệp đảo2020-01-23 10:04
 • #1413: Đánh giằng co2020-01-23 10:04
 • #1414: 3 đời sắp xếp2020-01-23 10:04
 • #1415: Đến nhà xem lễ2020-01-23 10:04
 • #1416: Khóe miệng2020-01-23 10:04
 • #1417: Không nói gì2020-01-23 10:04
 • #1418: Tế bái2020-01-23 10:04
 • #1419: Xúi giục2020-01-23 10:04
 • #1420: Long Khánh 3 năm tín lực2020-01-23 10:04
 • #1421: Tư thế2020-01-23 10:04
 • #1422: Thanh Khâu2020-01-23 10:05
 • #1423: Bạc vấn đề2020-01-23 10:05
 • #1424: Hạng nhất công thần2020-01-23 10:05
 • #1425: Quá nhàn2020-01-23 10:05
 • #1426: Tha hương ngộ cố tri2020-01-23 10:05
 • #1427: Đọ sức 1 cái địa vị2020-01-23 10:05
 • #1428: Khai thác chuẩn bị2020-01-23 10:05
 • #1429: Giấy phép2020-01-23 10:05
 • #1430: Bạch Mi cảng2020-01-23 10:05
 • #1431: Hứa chân nhân bế quan2020-01-23 10:05
 • #1432: Lôi phù đạn (2020-01-23 10:05
 • #1433: Hướng đi2020-01-23 10:06
 • #1434: Ta muốn gia nhập hạm đội (2020-01-23 10:06
 • #1435: 5 lớn hạm đội2020-01-23 10:06
 • #1436: Phi hành trung đội2020-01-23 10:06
 • #1437: Không tập chiến quả2020-01-23 10:06
 • #1438: Chủ lực2020-01-23 10:06
 • #1439: Cứng rắn ()2020-01-23 10:06
 • #1440: Dám chiến đội ()2020-01-23 10:06
 • #1441: Trong sương mù2020-01-23 10:06
 • #1442: Tiếp mạn thuyền (2020-01-23 10:06
 • #1443: Trả lời vấn đề2020-01-23 10:06
 • #1444: Số hiệu ()2020-01-23 10:06
 • #1445: Khô lâu cùng Thải Vi (2020-01-23 10:07
 • #1446: Kếch xù đánh cược2020-01-23 10:07
 • #1447: Trúng kế2020-01-23 10:07
 • #1448: Xử trí2020-01-23 10:07
 • #1449: Không chào đón hắn! ()2020-01-23 10:07
 • #1450: Lẫn nhau thổi2020-01-23 10:07
 • #1451: Ghế ()2020-01-23 10:07
 • #1452: Cầu lớn làm xong - Quyển 142020-01-23 10:07
 • #1453: Đông Hải quy hoạch2020-01-23 10:07
 • #1454: Phật Môn lão hữu2020-01-23 10:07
 • #1455: Phân đất phong hầu2020-01-23 10:08
 • #1456: Thành quả thắng lợi2020-01-23 10:08
 • #1457: Mai Viên bế quan2020-01-23 10:08
 • #1458: Bạch Mi cảng cố nhân2020-01-23 10:08
 • #1459: Sư huynh cùng sư muội2020-01-23 10:08
 • #1460: Đêm tối thăm dò hoàng cung2020-01-23 10:08
 • #1461: Mờ mịt 7 cô2020-01-23 10:08
 • #1462: Tơ nhện2020-01-23 10:08
 • #1463: Mẹ con ()2020-01-23 10:08
 • #1464: Cảnh Hoa đảo2020-01-23 10:08
 • #1465: Cứu người2020-01-23 10:09
 • #1466: Tuyệt Tình Kiếm cùng đèn lồng lưu ly2020-01-23 10:09
 • #1467: Song ký thác2020-01-23 10:09
 • #1468: 2 tỷ ()2020-01-23 10:09
 • #1469: Đại luyện sư2020-01-23 10:09
 • #1470: Tự thú2020-01-23 10:09
 • #1471: Gặp nhau2020-01-23 10:09
 • #1472: 7 sát2020-01-23 10:09
 • #1473: 7 bảo lưu ly quang2020-01-23 10:10
 • #1474: Ngân Sa2020-01-23 10:10
 • #1475: Tác ngân2020-01-23 10:10
 • #1476: Dung Nương cùng Vũ Mặc2020-01-23 10:10
 • #1477: Loạn 78 hỏng bét tỉnh lại2020-01-23 10:10
 • #1478: Lão sư da mặt2020-01-23 10:10
 • #1479: Chờ phán xét sẽ2020-01-23 10:10
 • #1480: Tước vẫn là từ đạo?2020-01-23 10:10
 • #1481: Là, biết2020-01-23 10:10
 • #1482: Ngắm nhìn bầu trời2020-01-23 10:10
 • #1483: Thụ lục đại luyện sư2020-01-23 10:10
 • #1484: Các trưởng bối quan tâm2020-01-23 10:11
 • #1485: Chính mình sự tình tự mình giải quyết2020-01-23 10:11
 • #1486: Không gánh không trách nhẹ nhõm ()2020-01-23 10:11
 • #1487: Tiếng đàn du dương2020-01-23 10:11
 • #1488: Nhàn nhàn tản tán2020-01-23 10:11
 • #1489: Kim Đan Lục Trí Vũ ()2020-01-23 10:11
 • #1490: Tra được ()2020-01-23 10:11
 • #1491: Dũng khí2020-01-23 10:11
 • #1492: Gia thế2020-01-23 10:11
 • #1493: Tình thế khó xử2020-01-23 10:11
 • #1494: Không câu nệ 1 cách2020-01-23 10:12
 • #1495: Không nhận hắn ân2020-01-23 10:12
 • #1496: Bắc đạo công đường2020-01-23 10:12
 • #1497: Quân Sơn khoa học kỹ thuật mới hạng mục2020-01-23 10:12
 • #1498: Trị sông Hoài2020-01-23 10:12
 • #1499: Lắc a lắc2020-01-23 10:12
 • #1500: Xuyên Tây sắt thép căn cứ2020-01-23 10:12
 • #1501: Thành thân trước đó2020-01-23 10:12
 • #1502: Kiên trì kiên trì lại kiên trì2020-01-23 10:12
 • #1503: Giấy vàng 1 tấm ()2020-01-23 10:12
 • #1504: Phân thân vẫn là bản tôn2020-01-23 10:12
 • #1505: Thí nghiệm ()2020-01-23 10:12
 • #1506: Lạc quan )2020-01-23 10:13
 • #1507: Nhân khẩu2020-01-23 10:13
 • #1508: Khu hộ hạm đội2020-01-23 10:13
 • #1509: Hạm đội tình hình gần đây2020-01-23 10:13
 • #1510: Cảm ứng ()2020-01-23 10:13
 • #1511: Bắc Đẩu2020-01-23 10:13
 • #1512: Nhiệt lệ2020-01-23 10:13
 • #1513: Trân quý ảnh chụp2020-01-23 10:13
 • #1514: Cao giai tu hành thường thức2020-01-23 10:13
 • #1515: Vô cùng kính ngưỡng (2020-01-23 10:13
 • #1516: Hạn cuối2020-01-23 10:13
 • #1517: Nam Quy số 1 ()2020-01-23 10:14
 • #1518: Bảo vệ ngươi phi thăng2020-01-23 10:14
 • #1519: Tạm dừng2020-01-23 10:14
 • #1520: Sự kiện lớn2020-01-23 10:14
 • #1521: 3 đảo2020-01-23 10:14
 • #1522: Mông ngựa2020-01-23 10:14
 • #1523: Chim2020-01-23 10:14
 • #1524: Tránh đi2020-01-23 10:14
 • #1525: Giáp Ất Bính án2020-01-23 10:14
 • #1526: Hiệp nghị2020-01-23 10:14
 • #1527: Tiến quân phương lược2020-01-23 10:14
 • #1528: Tới gần2020-01-23 10:15
 • #1529: Pháo kích2020-01-23 10:15
 • #1530: 2 lần pháo kích2020-01-23 10:15
 • #1531: Viện quân2020-01-23 10:15
 • #1532: Nội tâm (2020-01-23 10:15
 • #1533: Trước trận2020-01-23 10:15
 • #1534: Hợp chiến2020-01-23 10:15
 • #1535: Hợp chiến tục2020-01-23 10:15
 • #1536: Giếng chi U Quỷ ()2020-01-23 10:15
 • #1537: Cảm ứng lưới2020-01-23 10:15
 • #1538: Doanh Châu vong2020-01-23 10:15
 • #1539: Đóng quân quân2020-01-23 10:16
 • #1540: Gia thần2020-01-23 10:16
 • #1541: Doanh Châu giảng đạo hệ thống2020-01-23 10:16
 • #1542: Doanh Châu Tổng đốc2020-01-23 10:16
 • #1543: Chạy2020-01-23 10:16
 • #1544: Lại vào nghề2020-01-23 10:16
 • #1545: Kiếm2020-01-23 10:16
 • #1546: Cải biên2020-01-23 10:16
 • #1547: Chứng thực2020-01-23 10:16
 • #1548: Liên quan tới phi thăng2020-01-23 10:16
 • #1549: Thực địa khảo sát2020-01-23 10:16
 • #1550: Đỉnh cấp đạo quán2020-01-23 10:17
 • #1551: Liên tục tăng lên ()2020-01-23 10:17
 • #1552: Nam Hải Tổng đốc2020-01-23 10:17
 • #1553: Lê Quốc sự kiện2020-01-23 10:17
 • #1554: Lão nương2020-01-23 10:17
 • #1555: Xuyên tỉnh biến hóa2020-01-23 10:17
 • #1556: 2 ức người2020-01-23 10:17
 • #1557: Vì Doanh Châu tương lai2020-01-23 10:17
 • #1558: Thư nhà2020-01-23 10:17
 • #1559: Tân Bình phủ2020-01-23 10:17
 • #1560: Trong ngoài như 12020-01-23 10:18
 • #1561: Tôn hiệu2020-01-23 10:18
 • #1562: Thỉnh nguyện ()2020-01-23 10:18
 • #1563: Liên danh ()2020-01-23 10:18
 • #1564: Tuyên bố2020-01-23 10:18
 • #1565: Thiên Giới2020-01-23 10:18
 • #1566: Tìm 1 con đường2020-01-23 10:18
 • #1567: Phải chết2020-01-23 10:18
 • #1568: Mô hình2020-01-23 10:18
 • #1569: Thọ nguyên2020-01-23 10:18
 • #1570: Tìm kiếm Hỗn Độn chư thiên2020-01-23 10:18
 • #1571: Tiểu 0 mãng thiên2020-01-23 10:19
 • #1572: 12 đầu2020-01-23 10:19
 • #1573: Mở ()2020-01-23 10:19
 • #1574: So giá trị2020-01-23 10:19
 • #1575: Áp dụng quy tắc chi tiết2020-01-23 10:19
 • #1576: Bố cục người hạnh phúc2020-01-23 10:19
 • #1577: Mệnh ()2020-01-23 10:19
 • #1578: Là 61 vị đạo hữu2020-01-23 10:19
 • #1579: 60 ức2020-01-23 10:19
 • #1580: An Nam cùng Chiêm Thành2020-01-23 10:19
 • #1581: Đạo mô2020-01-23 10:19
 • #1582: Trao giải ()2020-01-23 10:20
 • #1583: Matsuda quyết tâm2020-01-23 10:20
 • #1584: Gọi lên liền đến2020-01-23 10:20
 • #1585: Nửa cái 9 sông ()2020-01-23 10:20
 • #1586: Can thiệp không can thiệp? ()2020-01-23 10:20
 • #1587: Mới thuyền ()2020-01-23 10:20
 • #1588: Dung Nương nguyện vọng ()2020-01-23 10:20
 • #1589: Tâm kết ()2020-01-23 10:20
 • #1590: Có người cầu hôn2020-01-23 10:20
 • #1591: Chân tướng ()2020-01-23 10:20
 • #1592: Khẩn cấp cứu viện2020-01-23 10:21
 • #1593: Thứ 3 chiếm giữ dân ()2020-01-23 10:21
 • #1594: Người trong quá khứ2020-01-23 10:21
 • #1595: Thứ 4 phê cư dân ()2020-01-23 10:21
 • #1596: Hải quân thuộc về2020-01-23 10:21
 • #1597: Nghiên cứu2020-01-23 10:21
 • #1598: Phương tây2020-01-23 10:21
 • #1599: Lạc2020-01-23 10:21
 • #1600: Friends ()2020-01-23 10:21
 • #1601: Áp lực2020-01-23 10:21
 • #1602: Chung sống?2020-01-23 10:21
 • #1603: Thứ 7 lần khai thác ()2020-01-23 10:22
 • #1604: Thứ 2 Nguyên Anh2020-01-23 10:22
 • #1605: 0 điểm chi 12020-01-23 10:22
 • #1606: Thứ 2 lần quyên tặng2020-01-23 10:22
 • #1607: So với2020-01-23 10:22
 • #1608: Cùng hưởng?2020-01-23 10:22
 • #1609: Bán vé2020-01-23 10:22
 • #1610: Tuyển hiệu ()2020-01-23 10:22
 • #1611: Điểm ruộng điểm đất thật bận bịu2020-01-23 10:22
 • #1612: Thảo Lâu quan2020-01-23 10:22
 • #1613: Đáp ứng hắn2020-01-23 10:22
 • #1614: Đàm phán tổ2020-01-23 10:23
 • #1615: Không thừa nhận, không phủ nhận2020-01-23 10:23
 • #1616: Hiệp nghị2020-01-23 10:23
 • #1617: Hỗn Nguyên chư thiên linh quang môn2020-01-23 10:23
 • #1618: Rong2020-01-23 10:23
 • #1619: Triệu Tống2020-01-23 10:23
 • #1620: Nhiệm vụ phân giải2020-01-23 10:23
 • #1621: Cổ Lạt2020-01-23 10:23
 • #1622: Cẩn thận chặt chẽ2020-01-23 10:23
 • #1623: Đệ nhất1 lần khai thác2020-01-23 10:23
 • #1624: Tiên Thiên Linh Bảo2020-01-23 10:23
 • #1625: Linh lực đại luyện sư2020-01-23 10:24
 • #1626: Tang A miếu2020-01-23 10:24
 • #1627: Quan sát viên2020-01-23 10:24
 • #1628: Thứ 13 lần khai thác2020-01-23 10:24
 • #1629: Chiến tranh2020-01-23 10:24
 • #1630: Chiến cuộc2020-01-23 10:24
 • #1631: Hung ác nhất địch nhân2020-01-23 10:24
 • #1632: Chế độ tính chướng ngại2020-01-23 10:24
 • #1633: 1 người2020-01-23 10:24
 • #1634: Hợp đạo2020-01-23 10:24
 • #1635: Mới khái niệm2020-01-23 10:24
 • #1636: Liên hợp bộ chỉ huy2020-01-23 10:25
 • #1637: Quân truy2020-01-23 10:25
 • #1638: Quyết chiến (cuối cùng)()2020-01-23 10:25
 • #1639: Phiên ngoại ()2020-01-23 10:25
 • #1640: ()2020-01-23 10:25
 • #1641: ()2020-01-23 10:25
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Luyện Kim Cuồng Triều

TiKay

Võ Đế Trở Về

TiKay

Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply