Tiên Hiệp

Toàn Dân Tu Chân Chi Nhân Loại Tiến Hóa

Toàn Dân Tu Chân Chi Nhân Loại Tiến Hóa

Bởi vì Trái Đất linh khí hạn chế, muốn thành tiên vĩnh sinh Lâm Vân vì lao ra Trái Đất, tìm kiếm linh khí dày đặc tinh cầu tu luyện thành tiên, tiện thể, đem toàn bộ Địa Cầu nhân loại đưa vào toàn dân tu chân tiến hóa chi đồ.

Một người thành tiên cuồng cái gì cuồng, ta muốn cho toàn nhân loại đều thành tiên!

…..

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Giản Đơn Mộng Tưởng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Xuyên Qua Chi Thứ Nam Tòng Mệnh

TiKay

Vô Hạn Kỹ Năng Thêm Chút Hệ Thống

TiKay

Hiệp Khí Bức Người

TiKay

Thái Cổ Chí Tôn Thần

TiKay

Thần Khống Thiên Hạ

TiKay

Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Tới Nghịch Tập

TiKay

Leave a Reply