Đô Thị Kinh Dị

Thập Ác Lâm Thành

Thập ác thay nhau nổi lên , quỷ quyệt dần sinh . Luân hồi vạn năm , mệnh bàn lại bắt đầu . Tam đạo lục giới , nhân ma chống đỡ . Giết chóc , trộm cắp , dâm tà … Mây đen lâm thành thời khắc, ai đến thay đổi càn khôn?

Đại Đường Vĩnh Huy Nguyên Niên , Tây Dạ Quốc hủy đi cảnh nội tất cả Phật Tượng Phật Tự , trắng trợn sát lục , nghiêng toàn quốc chi lực xây một tòa to lớn không rõ danh tính tượng thần . An Tây Đô Hộ Phủ biết được tin tức sau phái binh tấn công Tây Dạ . Đại quân áp cảnh phía dưới, thành bên trong ngàn vạn Tây Dạ bách tính lại hướng trong vòng một đêm biến mất vô ảnh , từ đó không gặp lại tung tích .

Ngàn năm sau , Ngụy Dương thành phố nữ “Tiên tham” Thẩm Dụ có “Logic điểm kỳ lạ” đặc thù năng lực , nhiều lần phá kỳ án , trí nhớ siêu quần Ngôn Thung khổ truy nàng mà không thể được . Tại một trận khác thường tai nạn xe cộ về sau , Thẩm Dụ bỗng nhiên tính tình đại biến , biến thành gợi cảm mệt nhọc , nhiệt tình như lửa , tự xưng A Tu La công chúa Hoa Man , đồng thời nhiều lần đối Ngôn Thung phạm hoa si . Quan hệ của ba người cứ như vậy lâm vào vòng lẩn quẩn , Ngôn Thung truy cầu Thẩm Dụ , Hoa Man yêu quý, ngưỡng mộ Ngôn Thung…

Ngôn Thung là duy nhất biết Hoa Man tồn tại người, vì giữ gìn cái này bí mật , hắn xin nghỉ dài hạn chuyên môn chiếu cố Thẩm Dụ , Hoa Man , hiệp trợ các nàng phá án …

Những kỳ án họ phá càng ngày càng phức tạp, xuất hiện những điểm phi thường huyền bí liên quan Tây Dạ Quốc ngàn năm trước… báo hiệu thời khắc mây đen lâm thành không còn xa…

Converter: ༺❦Շā ༒❤Շîểʊ☂༒Sî❤ᵐᶜ༻

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngôn Quáng
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0001.mp32019-01-29 04:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0002.mp32019-01-29 04:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0003.mp32019-01-29 04:18
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0004.mp32019-01-29 04:18
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0005.mp32019-01-29 04:19
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0006.mp32019-01-29 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0007.mp32019-01-29 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0008.mp32019-01-29 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0009.mp32019-01-29 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0010.mp32019-01-29 04:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0011.mp32019-01-29 04:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0012.mp32019-01-29 04:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0013.mp32019-01-29 04:22
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0014.mp32019-01-29 04:22
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0015.mp32019-01-29 04:22
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0016.mp32019-01-29 04:22
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0017.mp32019-01-29 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0018.mp32019-01-29 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0019.mp32019-01-29 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0020.mp32019-01-29 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0021.mp32019-01-29 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0022.mp32019-01-29 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0023.mp32019-01-29 04:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0024.mp32019-01-29 04:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0025.mp32019-01-29 04:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0026.mp32019-01-29 04:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0027.mp32019-01-29 04:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0028.mp32019-01-29 04:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0029.mp32019-01-29 04:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0030.mp32019-01-29 04:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0031.mp32019-01-29 04:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0032.mp32019-01-29 04:28
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0033.mp32019-01-29 04:28
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0034.mp32019-01-29 04:28
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0035.mp32019-01-29 04:28
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0036.mp32019-01-29 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0037.mp32019-01-29 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0038.mp32019-01-29 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0039.mp32019-01-29 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0040.mp32019-01-29 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0041.mp32019-01-29 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0042.mp32019-01-29 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0043.mp32019-01-29 04:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0044.mp32019-01-29 04:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0045.mp32019-01-29 04:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0046.mp32019-01-29 04:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0047.mp32019-01-29 04:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0048.mp32019-01-29 04:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0049.mp32019-01-29 04:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0050.mp32019-01-29 04:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0051.mp32019-01-29 04:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0052.mp32019-01-29 04:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0053.mp32019-01-29 04:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0054.mp32019-01-29 04:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0055.mp32019-01-29 04:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0056.mp32019-01-29 04:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0057.mp32019-01-29 04:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0058.mp32019-01-29 04:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0059.mp32019-01-29 04:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0060.mp32019-01-29 04:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0061.mp32019-01-29 04:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0062.mp32019-01-29 04:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0063.mp32019-01-29 04:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0064.mp32019-01-29 04:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0065.mp32019-01-29 04:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0066.mp32019-01-29 04:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0067.mp32019-01-29 04:37
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0068.mp32019-01-29 04:37
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0069.mp32019-01-29 04:37
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0070.mp32019-01-29 04:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0071.mp32019-01-29 04:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0072.mp32019-01-29 04:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0073.mp32019-01-29 04:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0074.mp32019-01-29 04:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0075.mp32019-01-29 04:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0076.mp32019-01-29 04:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0077.mp32019-01-29 04:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0078.mp32019-01-29 04:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0079.mp32019-01-29 04:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0080.mp32019-01-29 04:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0081.mp32019-01-29 04:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0082.mp32019-01-29 04:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0083.mp32019-01-29 04:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0084.mp32019-01-29 04:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0085.mp32019-01-29 04:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0086.mp32019-01-29 04:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0087.mp32019-01-29 04:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0088.mp32019-01-29 04:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0089.mp32019-01-29 04:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0090.mp32019-01-29 04:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0091.mp32019-01-29 04:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0092.mp32019-01-29 04:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0093.mp32019-01-29 04:43
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0094.mp32019-01-29 04:43
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0095.mp32019-01-29 04:43
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0096.mp32019-01-29 04:43
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0097.mp32019-01-29 04:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0098.mp32019-01-29 04:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0099.mp32019-01-29 04:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0100.mp32019-01-29 04:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0101.mp32019-01-29 04:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0102.mp32019-01-29 04:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0103.mp32019-01-29 04:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0104.mp32019-01-29 04:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0105.mp32019-01-29 04:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0106.mp32019-01-29 04:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0107.mp32019-01-29 04:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0108.mp32019-01-29 04:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0109.mp32019-01-29 04:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0110.mp32019-01-29 04:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0111.mp32019-01-29 04:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0112.mp32019-01-29 04:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0113.mp32019-01-29 04:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0114.mp32019-01-29 04:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0115.mp32019-01-29 04:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0116.mp32019-01-29 04:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0117.mp32019-01-29 04:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0118.mp32019-01-29 04:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0119.mp32019-01-29 04:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0120.mp32019-01-29 04:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0121.mp32019-01-29 04:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0122.mp32019-01-29 04:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0123.mp32019-01-29 04:51
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0124.mp32019-01-29 04:51
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0125.mp32019-01-29 04:51
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0126.mp32019-01-29 04:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0127.mp32019-01-29 04:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0128.mp32019-01-29 04:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0129.mp32019-01-29 04:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0130.mp32019-01-29 04:53
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0131.mp32019-01-29 04:53
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0132.mp32019-01-29 04:53
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0133.mp32019-01-29 04:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0134.mp32019-01-29 04:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0135.mp32019-01-29 04:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0136.mp32019-01-29 04:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0137.mp32019-01-29 04:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0138.mp32019-01-29 04:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0139.mp32019-01-29 04:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0140.mp32019-01-29 04:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0141.mp32019-01-29 04:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0142.mp32019-01-29 04:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0143.mp32019-01-29 04:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0144.mp32019-01-29 04:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0145.mp32019-01-29 04:57
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0146.mp32019-01-29 04:57
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0147.mp32019-01-29 04:57
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0148.mp32019-01-29 04:57
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0149.mp32019-01-29 04:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0150.mp32019-01-29 04:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0151.mp32019-01-29 04:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0152.mp32019-01-29 04:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0153.mp32019-01-29 04:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0154.mp32019-01-29 04:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0155.mp32019-01-29 04:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0156.mp32019-01-29 05:00
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0157.mp32019-01-29 05:00
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0158.mp32019-01-29 05:00
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0159.mp32019-01-30 07:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0160.mp32019-01-30 07:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0161.mp32019-01-30 07:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0162.mp32019-01-30 07:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0163.mp32019-01-30 07:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0164.mp32019-01-30 07:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0165.mp32019-01-30 07:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0166.mp32019-01-30 22:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0167.mp32019-01-31 21:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0168.mp32019-01-31 21:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0169.mp32019-01-31 21:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0170.mp32019-02-02 22:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0171.mp32019-02-03 21:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0172.mp32019-02-04 21:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0173.mp32019-02-05 21:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0174.mp32019-02-07 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0175.mp32019-02-07 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0176.mp32019-02-07 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0177.mp32019-02-08 21:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0178.mp32019-02-08 21:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0179.mp32019-02-08 21:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0180.mp32019-02-09 22:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0181.mp32019-02-09 22:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0182.mp32019-02-11 00:12
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0183.mp32019-02-11 00:12
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0184.mp32019-02-11 00:12
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0185.mp32019-02-14 09:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0186.mp32019-02-14 09:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0187.mp32019-02-14 09:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0188.mp32019-02-14 09:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0189.mp32019-02-14 09:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0190.mp32019-02-14 09:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0191.mp32019-02-14 09:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0192.mp32019-02-15 05:13
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0193.mp32019-02-15 05:13
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0194.mp32019-02-16 17:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0195.mp32019-02-16 17:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0196.mp32019-02-16 17:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0197.mp32019-02-17 19:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0198.mp32019-02-17 19:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0199.mp32019-02-17 19:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0200.mp32019-02-17 19:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0201.mp32019-02-19 02:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0202.mp32019-02-19 02:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0203.mp32019-02-19 19:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0204.mp32019-02-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0205.mp32019-02-20 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0206.mp32019-02-21 19:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0207.mp32019-02-21 19:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0208.mp32019-02-23 18:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0209.mp32019-02-23 18:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0210.mp32019-02-23 18:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0211.mp32019-02-24 17:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0212.mp32019-02-24 17:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0213.mp32019-02-24 17:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0214.mp32019-02-24 17:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0215.mp32019-02-27 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0216.mp32019-02-27 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0217.mp32019-02-27 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0218.mp32019-02-27 04:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0219.mp32019-02-27 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0220.mp32019-02-27 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0221.mp32019-02-27 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0222.mp32019-02-27 04:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0223.mp32019-02-28 07:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0224.mp32019-02-28 07:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0225.mp32019-02-28 07:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0226.mp32019-02-28 07:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0227.mp32019-02-28 07:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0228.mp32019-02-28 07:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0229.mp32019-03-05 22:53
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0230.mp32019-03-05 22:53
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0231.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0232.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0233.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0234.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0235.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0236.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0237.mp32019-03-05 22:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0238.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0239.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0240.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0241.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0242.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0243.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0244.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0245.mp32019-03-05 22:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0246.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0247.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0248.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0249.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0250.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0251.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0252.mp32019-03-05 22:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0253.mp32019-03-05 22:57
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0254.mp32019-03-06 18:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0255.mp32019-03-06 18:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0256.mp32019-03-06 18:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0257.mp32019-03-06 18:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0258.mp32019-03-07 18:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0259.mp32019-03-07 18:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0260.mp32019-03-07 18:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0261.mp32019-03-07 18:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0262.mp32019-03-09 17:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0263.mp32019-03-09 17:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0264.mp32019-03-09 17:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0265.mp32019-03-10 16:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0266.mp32019-03-10 16:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0267.mp32019-03-13 11:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0268.mp32019-03-13 11:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0269.mp32019-03-13 11:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0270.mp32019-03-13 11:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0271.mp32019-03-13 11:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0272.mp32019-03-13 11:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0273.mp32019-03-13 11:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0274.mp32019-03-13 11:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0275.mp32019-03-13 11:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0276.mp32019-03-14 07:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0277.mp32019-03-14 07:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0278.mp32019-03-14 07:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0279.mp32019-03-14 07:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0280.mp32019-03-14 07:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0281.mp32019-03-14 07:47
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0282.mp32019-03-14 17:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0283.mp32019-03-14 17:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0284.mp32019-03-14 17:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0285.mp32019-03-14 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0286.mp32019-03-14 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0287.mp32019-03-14 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0288.mp32019-03-15 18:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0289.mp32019-03-15 18:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0290.mp32019-03-15 18:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0291.mp32019-03-16 17:02
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0292.mp32019-03-16 17:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0293.mp32019-03-16 17:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0294.mp32019-03-18 19:13
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0295.mp32019-03-18 19:13
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0296.mp32019-03-18 19:13
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0297.mp32019-03-18 19:13
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0298.mp32019-03-18 19:14
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0299.mp32019-03-18 19:14
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0300.mp32019-03-18 19:14
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0301.mp32019-03-18 19:14
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0302.mp32019-03-18 19:14
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0303.mp32019-03-19 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0304.mp32019-03-19 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0305.mp32019-03-19 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0306.mp32019-03-19 18:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0307.mp32019-03-19 18:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0308.mp32019-03-19 18:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0309.mp32019-03-20 17:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0310.mp32019-03-20 17:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0311.mp32019-03-20 17:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0312.mp32019-03-21 17:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0313.mp32019-03-21 17:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0314.mp32019-03-21 17:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0315.mp32019-03-22 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0316.mp32019-03-22 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0317.mp32019-03-22 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0318.mp32019-03-26 11:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0319.mp32019-03-26 11:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0320.mp32019-03-26 11:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0321.mp32019-03-26 11:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0322.mp32019-03-26 11:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0323.mp32019-03-26 11:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0324.mp32019-03-26 11:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0325.mp32019-03-26 11:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0326.mp32019-03-26 11:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0327.mp32019-03-26 11:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0328.mp32019-03-26 11:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0329.mp32019-03-26 11:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0330.mp32019-03-26 11:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0331.mp32019-03-26 11:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0332.mp32019-03-26 11:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0333.mp32019-03-26 11:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0334.mp32019-03-26 11:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0335.mp32019-03-26 11:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0336.mp32019-03-27 16:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0337.mp32019-03-27 16:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0338.mp32019-03-28 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0339.mp32019-03-28 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0340.mp32019-03-28 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0341.mp32019-03-28 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0342.mp32019-03-28 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0343.mp32019-03-28 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0344.mp32019-03-28 17:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0345.mp32019-03-29 16:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0346.mp32019-03-29 16:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0347.mp32019-03-31 02:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0348.mp32019-03-31 02:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0349.mp32019-04-01 17:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0350.mp32019-04-01 17:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0351.mp32019-04-03 17:51
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0352.mp32019-04-03 17:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0353.mp32019-04-03 17:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0354.mp32019-04-03 17:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0355.mp32019-04-03 17:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0356.mp32019-04-03 17:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0357.mp32019-04-03 17:52
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0358.mp32019-04-04 17:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0359.mp32019-04-04 17:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0360.mp32019-04-04 17:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0361.mp32019-04-04 17:33
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0362.mp32019-04-05 19:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0363.mp32019-04-05 19:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0364.mp32019-04-05 19:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0365.mp32019-04-05 19:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0366.mp32019-04-09 07:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0367.mp32019-04-09 07:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0368.mp32019-04-09 07:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0369.mp32019-04-09 07:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0370.mp32019-04-09 07:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0371.mp32019-04-09 07:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0372.mp32019-04-09 07:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0373.mp32019-04-09 07:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0374.mp32019-04-09 07:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0375.mp32019-04-09 07:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0376.mp32019-04-09 07:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0377.mp32019-04-09 07:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0378.mp32019-04-09 17:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0379.mp32019-04-09 17:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0380.mp32019-04-09 17:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0381.mp32019-04-12 08:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0382.mp32019-04-12 08:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0383.mp32019-04-12 08:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0384.mp32019-04-12 08:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0385.mp32019-04-12 08:43
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0386.mp32019-04-13 17:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0387.mp32019-04-13 17:46
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0388.mp32019-04-14 18:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0389.mp32019-04-14 18:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0390.mp32019-04-14 18:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0391.mp32019-04-14 18:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0392.mp32019-04-14 18:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0393.mp32019-04-14 18:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0394.mp32019-04-15 16:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0395.mp32019-04-15 16:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0396.mp32019-04-15 16:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0397.mp32019-04-15 16:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0398.mp32019-04-16 18:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0399.mp32019-04-16 18:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0400.mp32019-04-16 18:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0401.mp32019-04-16 18:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0402.mp32019-04-17 17:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0403.mp32019-04-17 17:34
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0404.mp32019-04-17 17:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0405.mp32019-04-17 17:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0406.mp32019-04-22 08:28
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0407.mp32019-04-22 08:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0408.mp32019-04-22 08:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0409.mp32019-04-22 08:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0410.mp32019-04-22 08:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0411.mp32019-04-22 08:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0412.mp32019-04-22 08:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0413.mp32019-04-22 08:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0414.mp32019-04-22 08:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0415.mp32019-04-22 08:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0416.mp32019-04-22 08:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0417.mp32019-04-22 08:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0418.mp32019-04-22 08:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0419.mp32019-04-22 08:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0420.mp32019-04-22 08:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0421.mp32019-04-22 08:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0422.mp32019-04-22 08:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0423.mp32019-04-22 08:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0424.mp32019-04-22 08:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0425.mp32019-04-22 08:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0426.mp32019-04-22 08:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0427.mp32019-04-23 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0428.mp32019-04-23 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0429.mp32019-04-23 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0430.mp32019-04-23 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0431.mp32019-04-23 18:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0432.mp32019-04-23 18:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0433.mp32019-04-23 18:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0434.mp32019-04-25 18:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0435.mp32019-04-25 18:37
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0436.mp32019-04-26 17:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0437.mp32019-04-26 17:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0438.mp32019-04-27 21:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0439.mp32019-04-27 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0440.mp32019-04-27 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0441.mp32019-04-27 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0442.mp32019-04-27 21:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0443.mp32019-04-30 19:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0444.mp32019-04-30 19:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0445.mp32019-04-30 19:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0446.mp32019-05-02 17:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0447.mp32019-05-02 17:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0448.mp32019-05-02 17:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0449.mp32019-05-04 05:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0450.mp32019-05-04 05:44
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0451.mp32019-05-04 05:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0452.mp32019-05-04 05:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0453.mp32019-05-04 05:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0454.mp32019-05-04 05:45
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0455.mp32019-05-05 18:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0456.mp32019-05-05 18:58
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0457.mp32019-05-05 18:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0458.mp32019-05-05 18:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0459.mp32019-05-05 18:59
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0460.mp32019-05-05 19:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0461.mp32019-05-10 04:19
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0462.mp32019-05-10 04:19
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0463.mp32019-05-10 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0464.mp32019-05-10 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0465.mp32019-05-10 04:20
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0466.mp32019-05-10 04:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0467.mp32019-05-10 04:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0468.mp32019-05-10 04:21
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0469.mp32019-05-10 04:22
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0470.mp32019-05-10 04:22
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0471.mp32019-05-10 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0472.mp32019-05-10 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0473.mp32019-05-10 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0474.mp32019-05-10 04:23
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0475.mp32019-05-10 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0476.mp32019-05-10 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0477.mp32019-05-10 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0478.mp32019-05-10 04:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0479.mp32019-05-12 03:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0480.mp32019-05-12 03:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0481.mp32019-05-12 03:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0482.mp32019-05-12 03:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0483.mp32019-05-12 03:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0484.mp32019-05-12 03:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0485.mp32019-05-12 03:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0486.mp32019-05-12 03:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0487.mp32019-05-12 03:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0488.mp32019-05-12 03:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0489.mp32019-05-12 18:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0490.mp32019-05-12 18:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0491.mp32019-05-12 18:02
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0492.mp32019-05-14 19:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0493.mp32019-05-14 19:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0494.mp32019-05-14 19:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0495.mp32019-05-14 19:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0496.mp32019-05-14 19:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0497.mp32019-05-14 19:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0498.mp32019-05-14 19:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0499.mp32019-05-14 19:55
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0500.mp32019-05-14 19:56
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0501.mp32019-05-16 16:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0502.mp32019-05-16 16:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0503.mp32019-05-16 16:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0504.mp32019-05-16 16:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0505.mp32019-05-16 16:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0506.mp32019-05-19 19:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0507.mp32019-05-19 19:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0508.mp32019-05-19 19:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0509.mp32019-05-19 19:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0510.mp32019-05-19 19:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0511.mp32019-05-19 19:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0512.mp32019-05-19 19:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0513.mp32019-05-19 19:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0514.mp32019-05-19 19:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0515.mp32019-05-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0516.mp32019-05-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0517.mp32019-05-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0518.mp32019-05-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0519.mp32019-05-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0520.mp32019-05-19 19:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0521.mp32019-05-22 06:15
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0522.mp32019-05-22 06:15
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0523.mp32019-05-22 06:15
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0524.mp32019-05-22 06:15
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0525.mp32019-05-22 06:15
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0526.mp32019-05-22 06:16
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0527.mp32019-05-22 18:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0528.mp32019-05-22 18:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0529.mp32019-05-22 18:12
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0530.mp32019-05-24 18:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0531.mp32019-05-24 18:03
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0532.mp32019-05-24 18:04
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0533.mp32019-05-26 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0534.mp32019-05-26 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0535.mp32019-05-26 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0536.mp32019-05-26 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0537.mp32019-05-26 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0538.mp32019-05-26 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0539.mp32019-05-26 17:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0540.mp32019-05-26 17:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0541.mp32019-05-26 17:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0542.mp32019-05-29 03:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0543.mp32019-05-29 03:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0544.mp32019-05-29 03:54
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0545.mp32019-05-29 17:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0546.mp32019-05-29 17:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0547.mp32019-05-29 17:35
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0548.mp32019-05-31 02:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0549.mp32019-05-31 02:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0550.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0551.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0552.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0553.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0554.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0555.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0556.mp32019-05-31 02:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0557.mp32019-05-31 17:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0558.mp32019-05-31 17:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0559.mp32019-05-31 17:36
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0560.mp32019-06-04 05:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0561.mp32019-06-04 05:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0562.mp32019-06-04 05:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0563.mp32019-06-04 05:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0564.mp32019-06-04 05:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0565.mp32019-06-04 05:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0566.mp32019-06-04 05:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0567.mp32019-06-04 05:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0568.mp32019-06-04 05:08
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0569.mp32019-06-06 19:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0570.mp32019-06-06 19:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0571.mp32019-06-06 19:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0572.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0573.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0574.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0575.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0576.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0577.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0578.mp32019-06-06 19:41
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0579.mp32019-06-06 19:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0580.mp32019-06-06 19:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0581.mp32019-06-07 16:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0582.mp32019-06-07 16:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0583.mp32019-06-07 16:38
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0584.mp32019-06-08 16:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0585.mp32019-06-08 16:31
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0586.mp32019-06-08 16:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0587.mp32019-06-10 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0588.mp32019-06-10 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0589.mp32019-06-10 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0590.mp32019-06-11 17:25
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0591.mp32019-06-11 17:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0592.mp32019-06-11 17:26
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0593.mp32019-06-14 06:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0594.mp32019-06-14 06:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0595.mp32019-06-14 06:27
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0596.mp32019-06-15 02:02
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0597.mp32019-06-15 02:02
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0598.mp32019-06-15 02:02
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0599.mp32019-06-17 20:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0600.mp32019-06-17 20:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0601.mp32019-06-17 20:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0602.mp32019-06-17 20:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0603.mp32019-06-17 20:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0604.mp32019-06-17 20:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0605.mp32019-06-17 20:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0606.mp32019-06-17 20:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0607.mp32019-06-17 20:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0608.mp32019-06-17 20:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0609.mp32019-06-17 20:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0610.mp32019-06-17 20:11
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0611.mp32019-06-20 17:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0612.mp32019-06-20 17:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0613.mp32019-06-20 17:29
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0614.mp32019-06-20 17:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0615.mp32019-06-20 17:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0616.mp32019-06-20 17:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0617.mp32019-06-20 17:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0618.mp32019-06-20 17:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0619.mp32019-06-20 17:30
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0620.mp32019-06-21 16:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0621.mp32019-06-21 16:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0622.mp32019-06-21 16:32
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0623.mp32019-06-24 00:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0624.mp32019-06-24 00:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0625.mp32019-06-24 00:24
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0626.mp32019-06-30 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0627.mp32019-06-30 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0628.mp32019-06-30 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0629.mp32019-06-30 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0630.mp32019-06-30 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0631.mp32019-06-30 17:17
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0632.mp32019-06-30 17:18
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0633.mp32019-06-30 17:18
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0634.mp32019-06-30 17:18
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0635.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0636.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0637.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0638.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0639.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0640.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0641.mp32019-07-03 18:39
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0642.mp32019-07-03 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0643.mp32019-07-03 18:40
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0644.mp32019-07-06 16:37
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0645.mp32019-07-08 08:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0646.mp32019-07-08 08:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0647.mp32019-07-08 08:42
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0648.mp32019-07-08 16:00
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0649.mp32019-07-08 16:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0650.mp32019-07-08 16:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0651.mp32019-07-08 16:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0652.mp32019-07-08 16:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0653.mp32019-07-08 16:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0654.mp32019-07-08 16:01
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0655.mp32019-07-09 17:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0656.mp32019-07-09 17:09
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0657.mp32019-07-09 17:10
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0658.mp32019-07-10 17:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0659.mp32019-07-10 17:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0660.mp32019-07-10 17:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0661.mp32019-07-10 17:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0662.mp32019-07-10 17:48
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0663.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0664.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0665.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0666.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0667.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0668.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0669.mp32019-07-10 17:49
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0670.mp32019-07-10 17:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0671.mp32019-07-10 17:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0672.mp32019-07-10 17:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0673.mp32019-07-10 17:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0674.mp32019-07-10 17:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0675.mp32019-07-10 17:50
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0676.mp32019-07-11 17:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0677.mp32019-07-11 17:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0678.mp32019-07-11 17:05
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0679.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0680.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0681.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0682.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0683.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0684.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0685.mp32019-07-11 17:06
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0686.mp32019-07-11 17:07
 • thap-ac-lam-thanh-chuong-0687.mp32019-07-11 17:07
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Chẳng Lẽ Ta Là Thần

TiKay

Điểm Đạo Vi Chỉ

TiKay

Cuồng Bạo Tiên Y

TiKay

Leave a Reply