Huyền Huyễn

Thập Phương Thần Vương

Thập Phương Thiên Vực, cường giả vi tôn, thiếu niên Lâm Thiên ngẫu lấy được thần bí thiết kiếm, luyện Vô Thượng Võ Đạo, tu Trận Thuật Thần Pháp, chiến Vạn Tộc thiên kiêu mà không bại!

Thất Xích Kiếm mũi nhọn đung đưa Bát Hoang, Thập Phương Thiên bên trong, ta vì Chí Tôn Thần Vương! – Cảnh giới phân biệt là Luyện Thể, Thần Mạch, Thức Hải, Ngự Không, Thông Tiên, Đại Đạo, Ngộ Chân, Niết Bàn, Hỗn Độn đạo môn

Converter: ๖ۣۜĐảo ๖ۣۜLà ๖ۣۜNhà

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tham Thụy Đích Long
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ thiếu niên Lâm Thiên
 • #2: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khinh người quá đáng
 • #3: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần bí thiết kiếm, Tứ Cực Kinh
 • #4: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện Thể tam trọng
 • #5: Trên đường phế cẩu nô
 • #6: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hàng nát, tiểu bạch kiểm
 • #7: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cửu Tinh thiên phú
 • #8: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên phú khảo hạch kết thúc
 • #9: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tâm như bàn thạch
 • #10: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên tài, ngươi tỉnh?
 • #11: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quyết đấu bắt đầu
 • #12: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tàn Dương Kiếm Pháp
 • #13: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lưỡng Nghi Bộ giương oai
 • #14: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giết
 • #15: Bị lỗi , next wa
 • #16: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Có chỗ tất nhiên làm
 • #17: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tô Thư
 • #18: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cửu Khúc Tinh Tủy Đan
 • #19: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện Thể ngũ trọng
 • #20: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không người chọn lựa võ kỹ
 • #21: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ tu luyện võ kỹ
 • #22: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngoan độc?
 • #23: truyền thống võ đạo bên ngoài đồ,vật
 • #24: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khống Trận Sư
 • #25: Ban đầu tập Khống Trận thuật
 • #26: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một bước cuối cùng
 • #27: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vui mừng ngoài ý muốn
 • #28: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đấu giá bắt đầu
 • #29: kếch xù hồi báo
 • #30: Tụ Linh Văn bắt đầu
 • #31: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khống Trận Sư công hội
 • #32: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bách Linh Thảo
 • #33: Kỹ Kinh Tứ Tọa
 • #34: Tam giai tiêu chuẩn
 • #35: Lấy thân thể nhận trận
 • #36: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kỷ Vũ
 • #37: Tướng quân phó làm cho
 • #38: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phong Giam Thành chấn động
 • #39: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Toàn bộ chém giết
 • #40: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngoại phủ bài vị thí luyện
 • #41: Mạc gia năm người
 • #42: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phản sát
 • #43: Xích Diện Quỷ
 • #44: Nhược điểm
 • #45: Nhân họa đắc phúc
 • #46: Trảm Phá Luyện Thể thượng đẳng võ kỹ
 • #47: Vô địch kiếm văn
 • #48: Ngang qua tứ cấp yêu thú khu
 • #49: Trung Phẩm Linh Khí
 • #50: Âm Hồn Hoa
 • #51: Tử Tinh Linh
 • #52: cặn bã
 • #53: Hay là chỉ là cắn ngươi mấy ngụm
 • #54: Tứ cấp yêu thú linh khảm bọ cạp
 • #55: Cổ quái nữ hài
 • #56: Cuồng Lãng Trọng Trận
 • #57: Trong trận tu luyện
 • #58: Lưỡng Nghi Bộ đệ nhất trọng đại viên mãn
 • #59: Tiêu gia âm mưu
 • #60: Sáu mươi vạn linh tệ
 • #61: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết hai người
 • #62: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Heo Mẹ đều so với ngươi còn mạnh hơn
 • #63: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thạch Giới
 • #64: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùng nhau chơi đùa cái trò chơi như thế nào
 • #65: Bị tiêu diệt Tiêu gia (thượng)
 • #66: Bị tiêu diệt Tiêu gia (hạ)
 • #67: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện Thể bát trọng thiên
 • #68: Thương Lôi Kiếm Pháp
 • #69: Khủng bố lôi cầu
 • #70: Mạc gia đột kích
 • #71: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm như bôn lôi
 • #72: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tuyệt cảnh
 • #73: Kỳ tích ánh sáng
 • #74: tử nữ lại xuất hiện
 • #75: Gấp ba trọng lực
 • #76: nội phủ tuyển bạt sắp tới
 • #77: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện Thể cửu trọng
 • #78: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Uẩn Thần Đan
 • #79: bên trong vũ quật
 • #80: bốn canh giờ
 • #81: Lực chiến chúng yêu
 • #82: một đối hai mười bốn
 • #83: Quét ngang (thượng)
 • #84: Quét ngang (hạ)
 • #85: Toàn bộ quét xuống
 • #86: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết Mạc Không
 • #87: Một Tuyệt thế cuồng nhân
 • #88: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thạch Đông suy đoán
 • #89: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chiến bại Thần Mạch
 • #90: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Duy nhất bên thắng
 • #91: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Uẩn Thần Đan tới tay
 • #92: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chân nguyên ngưng luyện đại trận
 • #93: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trùng kích Thần Mạch
 • #94: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chân đạp binh vệ
 • #95: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thân phận bại lộ
 • #96: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết tướng lĩnh
 • #97: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết
 • #98: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nội phủ
 • #99: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Binh lâm Võ Phủ
 • #100: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lên án
 • #101: Mang theo cái này đi
 • #102: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại nhân tha mạng
 • #103: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cách chức, trấn áp
 • #104: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngự Không Cảnh phía sau
 • #105: Một Toái Vẫn Quyền
 • #106: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Toái Vẫn Quyền tiểu thành
 • #107: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không làm người tầm thường
 • #108: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mạc Tịch
 • #109: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bay tới kinh hỉ
 • #110: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tam giai tịch khóa văn
 • #111: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trần trụi trào phúng
 • #112: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thương Lôi Kiếm Trận
 • #113: Một mẻ hốt gọn (thượng)
 • #114: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một mẻ hốt gọn (trung)
 • #115: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một mẻ hốt gọn (hạ)
 • #116: Lễ vật
 • #117: Đế Viện người tới
 • #118: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phó thác
 • #119: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đơn độc xông Mạc gia
 • #120: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sát Kiếm cuồn cuộn
 • #121: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém chết Mạc gia
 • #122: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thương Lôi Kiếm Pháp tàn phổ
 • #123: mới vào Hoàng Thành
 • #124: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đạp ra ngoài
 • #125: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bái phỏng lão tướng quân
 • #126: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mỹ nhân cùng đi
 • #127: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ẩu đả Lãnh gia thiếu gia
 • #128: Hoàng Thành Khống Trận Sư công hội
 • #129: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đế Viện thí luyện
 • #130: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thú Ma Lĩnh
 • #131: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cường đại Lãnh Phong
 • #132: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hủ Độc Lâm
 • #133: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Mạch tam trọng
 • #134: Bảy ngày chờ đợi
 • #135: Chân đạp Lãnh Dịch Đồng
 • #136: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết trước mặt mọi người
 • #137: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngoại viện, nội viện, vương viện
 • #138: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tỷ phu
 • #139: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cuồng sa thế giới
 • #140: Tịch Diệt Quyền Thuật
 • #141: Long Lân Bảo Câu cái chết
 • #142: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đế Viện đệ nhị giết
 • #143: Cửu hoàng tử
 • #144: Quy tắc, tình nghĩa
 • #145: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyền diệu cái rắm
 • #146: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đế Viện thi đấu
 • #147: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bắt đầu khảo hạch
 • #148: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Năm mươi chín tên
 • #149: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một quyền chi uy
 • #150: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùng đi ra đi đi
 • #151: Ta phải
 • #152: Vân Tinh hoa
 • #153: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kỷ Vũ thực lực
 • #154: Đánh mạnh
 • #155: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tương lai Cô Gia
 • #156: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đối chiến Lãnh Phong
 • #157: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Mạch ngũ trọng
 • #158: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tịch Diệt Quyền tiểu thành
 • #159: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thanh Linh căn
 • #160: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lấy oán trả ơn
 • #161: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đoạn ngươi một cánh tay
 • #162: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tông môn
 • #163: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nếu như ta giết hắn
 • #164: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sĩ có thể giết, không thể bôi nhọ
 • #165: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoành chọn vương viện
 • #166: Ngươi tới thử thử một lần
 • #167: Chúng ta chậm rãi chơi
 • #168: Ngay cả rác rưởi cũng không bằng
 • #169: Đại chấn động
 • #170: Đây chính là duyên phân
 • #171: Đối chiến bản thân ảo ảnh
 • #172: Tương gia dạ tập
 • #173: Thần Mạch thất trọng
 • #174: Chu Vô Đạo
 • #175: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hai người cùng một chỗ
 • #176: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ta cũng có thể đánh
 • #177: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chí bảo
 • #178: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tam đại võ đạo gia tộc đủ tập
 • #179: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đoạn Nhai khe núi
 • #180: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hỏa Tinh
 • #181: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lôi Hỏa chân nguyên
 • #182: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vội vã một tháng
 • #183: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sách nhỏ
 • #184: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết Hứa Hoa Vinh
 • #185: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiếu niên bóng lưng
 • #186: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đem nàng trả lại cho ta
 • #187: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nát Đế Viện minh bài
 • #188: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phẩm tửu xem hí kịch
 • #189: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngự Không Cảnh lão tửu quỷ
 • #190: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thập Phương Thiên Vực
 • #191: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bái sư lễ vật
 • #192: Một thiếu niên, một thanh trường kiếm
 • #193: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đơn độc xông hoàng đình
 • #194: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tăng thêm ta như thế nào
 • #195: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đánh tan Thức Hải
 • #196: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bắc Viêm Lão Tổ
 • #197: 2 đại Ngự Không
 • #198: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết Đế Vương
 • #199: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ba cái điều kiện
 • #200: Cốc chủ người ứng cử
 • #201: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm Tiên
 • #202: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyết tẩy Tương gia
 • #203: Hoàng Thành chấn động
 • #204: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khống Trận Sư một mạch mong đợi
 • #205: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trở lại Phong Giam Thành
 • #206: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không tầm thường thu hoạch
 • #207: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiến về tông môn
 • #208: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phần Dương Tông
 • #209: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phản đoạt đan dược
 • #210: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyễn Mộng Lâm
 • #211: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tử Huy
 • #212: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sinh tử đài bên trên
 • #213: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khí Ngự Thuật
 • #214: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thực lực mới là thật quy củ
 • #215: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phong Yêu Hạp gặp mặt Tử Huy
 • #216: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Truy sát
 • #217: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết
 • #218: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngưng tụ Thức Hải
 • #219: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trở lại tông môn
 • #220: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bày ra thực lực
 • #221: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bức lui Tá Thương
 • #222: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện Thần Văn
 • #223: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nguy hiểm Cổ Mộ
 • #224: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cổ Thi
 • #225: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xuất thủ
 • #226: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lấy một địch nhiều
 • #227: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Minh thần thạch, Huyết Lân Cổ Thi
 • #228: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khống binh bí thuật
 • #229: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thức Hải đệ nhị trọng thiên
 • #230: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bách Luyện Phường giết tới
 • #231: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bách Luyện bí pháp
 • #232: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kịch liệt giao phong
 • #233: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tam đại tuyệt kỹ
 • #234: Khống Binh Thuật sơ hiển
 • #235: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đánh tan Bách Luyện bí pháp
 • #236: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão tửu quỷ chuyện cũ
 • #237: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đoán Thần Đan
 • #238: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hạch tâm đệ tử Lăng Nghiệp
 • #239: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bái phỏng Cầm U Cốc
 • #240: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bách Luyện Phường sáu cự đầu
 • #241: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cách xa nàng một chút
 • #242: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ta muốn tìm người, cũng là hắn
 • #243: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Liên Kiếm Điển đệ ngũ trọng
 • #244: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cường thế bức bách
 • #245: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Địch Văn Hồng lĩnh giáo
 • #246: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nghiền ép song cường
 • #247: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Liên Kiếm Bích
 • #248: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão tửu quỷ cho Cầm U Cốc ân tình
 • #249: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trong thức hải Bạch Liên
 • #250: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đáng sợ Bạch Liên
 • #251: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bách Luyện Phường cự đầu giết tới
 • #252: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ba cái phản đồ
 • #253: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đối mặt Ngự Không
 • #254: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Liên Hoa Đại Kiếm
 • #255: Điên cuồng ẩu đả Ngự Không cường giả
 • #256: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão tửu quỷ lại xuất hiện
 • #257: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm Tiên phong thái
 • #258: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão tửu quỷ dâm uy
 • #259: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đều đoạn một tay
 • #260: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thức Hải dị tượng
 • #261: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phần Dương Cửu Thức
 • #262: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm thứ mười, Viêm Hải
 • #263: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thí luyện bắt đầu
 • #264: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Táng Yêu Cốc
 • #265: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cái gọi là thực lực
 • #266: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đánh úp về phía Kỷ Vũ nguy cơ
 • #267: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ta lựa chọn giết ngươi
 • #268: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nghịch thiên chiến lực
 • #269: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bát Thất Kiếm Trảm
 • #270: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm Chỉ Quách Tu Minh
 • #271: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Địa Yêu tà
 • #272: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lệ quỷ, Sinh Mệnh Thụ
 • #273: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sinh Mệnh Thụ xuống
 • #274: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sông ngầm dưới lòng đất, hài cốt khắp nơi
 • #275: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùng lệ quỷ đoạt Sinh Mệnh Thụ
 • #276: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thức Hải ngũ trọng
 • #277: Thời không môn hộ
 • #278: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiện nhân
 • #279: gặp lại Quách Tu Minh
 • #280: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thất thải kỳ quang
 • #281: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạo phát nghiền ép tính chất chiến lực
 • #282: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hóa Hình Đại Yêu
 • #283: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đừng đem ta là bài trí
 • #284: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đối chiến Đại Yêu
 • #285: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trọng bảo xuất thế
 • #286: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chấn động Táng Yêu Cốc
 • #287: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết Đại Yêu
 • #288: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lục Giai khống trận sư
 • #289: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Yêu uy trùng thiên
 • #290: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão Tửu Quỷ giảng tu hành
 • #291: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão Tửu Quỷ thực lực chân chính
 • #292: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đi đệ nhị trọng thiên
 • #293: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ân công , chờ ta một chút
 • #294: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Cực Tiên Môn
 • #295: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vứt bỏ chủ phong
 • #296: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại chiến kết thúc
 • #297: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thượng Cổ Bạch Gia
 • #298: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quét ngang tất cả
 • #299: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùn lưỡi búa cùng sắc bén lưỡi búa
 • #300: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thể phách tranh phong
 • #301: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quyền nát chí bảo
 • #302: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp quỷ Luân Hồi thân thể
 • #303: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bên trong ấn, bên ngoài ấn
 • #304: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tu luyện thần thông
 • #305: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mộ Dương Phong mạnh nhất đệ tử
 • #306: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Viêm Kiếm ngút trời
 • #307: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mộ Lạc Tiên Quang
 • #308: Tứ Tượng hiển hóa
 • #309: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tứ Tượng dương uy
 • #310: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Cực Phong người mời
 • #311: Cởi chuông phải do người buộc chuông
 • #312: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đan Vương Tiên Lăng
 • #313: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện Dược Sư
 • #314: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mười cái thượng phẩm chí bảo
 • #315: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tứ phẩm Ngự Không Đan
 • #316: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Siêu việt thần thông vũ kỹ
 • #317: Một Khô trong vách thanh sắc thạch quan
 • #318: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái âm vương thể
 • #319: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần kiếm dị động
 • #320: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dược Điển
 • #321: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoàn chỉnh Thiên Tôn cổ kinh
 • #322: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Luyện dược sư thế gia
 • #323: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên tài luyện dược sư
 • #324: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thất bại thiên tài luyện dược sư
 • #325: Hóa Viêm Ấn
 • #326: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cửu Đại Giáo tìm tới cửa
 • #327: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Cực Môn người
 • #328: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cường thế Bạch Thu
 • #329: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoang yêu thân thể
 • #330: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch gia lôi thần thân thể
 • #331: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vương thể quyết đấu
 • #332: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch gia phản ứng
 • #333: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên Diễn Thần Thuật
 • #334: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch gia đánh tới
 • #335: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần thuật chi uy
 • #336: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đạo nhân Thiên Tôn
 • #337: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thành thiên hạ địch
 • #338: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sát Nhĩ Thuật
 • #339: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sen hải sinh uy
 • #340: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chư giáo đại chấn
 • #341: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thập Diện Hoàn Địch
 • #342: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chiến lực lại tăng
 • #343: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ai rõ ràng hơn Lâm Thiên sự tình
 • #344: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Máu nhuộm đại sơn
 • #345: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tam Phẩm luyện dược sư
 • #346: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cường thế giết vào
 • #347: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên hạ chấn động
 • #348: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch gia thất kiệt
 • #349: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bảy khỏa đầu lâu
 • #350: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bá đạo nam tử
 • #351: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thẩm gia vây giết
 • #352: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngoài ý muốn cứu viện
 • #353: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tấn thăng Ngự Không
 • #354: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên kiếp
 • #355: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bản nguyên nở rộ
 • #356: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bá đạo thực lực
 • #357: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xích Kim Bảo Cung
 • #358: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lại hủy Bạch gia cứ điểm
 • #359: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiễn hủy Thẩm gia môn đình
 • #360: Một Ngăn ở Thẩm gia bên ngoài giết người
 • #361: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mấy trận trò vui
 • #362: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên Tôn đạo tràng
 • #363: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp lại Hoang Yêu Thể
 • #364: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kịch chiến vương thể
 • #365: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đồ Thần Thủ Ấn
 • #366: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Oan gia ngõ hẹp
 • #367: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vẫn Tiên Ô Quang
 • #368: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vân Trung Đại Điện
 • #369: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái dương vương thể
 • #370: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái Dương Hải
 • #371: Thần thức hóa thân
 • #372: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trong điện Tụ Hỏa Ấn
 • #373: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nhược Thủy
 • #374: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lừa giết Thông Tiên cường giả
 • #375: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bát phẩm đan binh
 • #376: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chưởng khống đan binh
 • #377: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Năm trăm năm thọ nguyên
 • #378: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại sát tứ phương
 • #379: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại hung xuất thế
 • #380: Niết Bàn đỉnh phong, U Minh Ma Long
 • #381: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đan đạo bay vọt
 • #382: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kêu gào
 • #383: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lục Hợp Kinh Tiên Trận
 • #384: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Long Tường Cửu Thiên
 • #385: Gặp lại Bạch Thu
 • #386: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đối chiến Lôi Thần Thể
 • #387: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại chiến đến cuối
 • #388: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên khí
 • #389: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trấn áp một năm
 • #390: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Binh hồn
 • #391: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Biến hóa yêu binh
 • #392: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm văn hiển uy
 • #393: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thánh địa trưởng lão đè xuống
 • #394: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tuyệt Thế Yêu Binh chiến Ma Long
 • #395: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Thu bị bắt
 • #396: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tình thế nguy hiểm
 • #397: Một Thái Âm gia thân
 • #398: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nổi giận đùng đùng
 • #399: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tuyệt cảnh
 • #400: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần kiếm động, Long Huyết Thối Thể
 • #401: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần uy cái thế
 • #402: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần kiếm chi hồn
 • #403: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đến một tiên khí
 • #404: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên Yêu Sơn bên ngoài giết đại yêu
 • #405: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái cực
 • #406: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trên biển Hoang Yêu Thể
 • #407: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tàn khuyết Tiên Oản
 • #408: Tiên khí va chạm
 • #409: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mới vào hải vực
 • #410: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tu tiên bảo địa
 • #411: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngự Không tam trọng thiên
 • #412: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp lại nam tử áo đen
 • #413: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Liên trảm lưỡng tiên
 • #414: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hải Vương mộ cổ
 • #415: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Tiên Vương ảo thuật
 • #416: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Siêu việt lệ quỷ âm tà
 • #417: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đào ra một đầu Quỷ Vương
 • #418: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Định Thủy Châu
 • #419: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lục Giai Khống Trận âm thi
 • #420: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tấn cấp Lục Giai khống trận sư
 • #421: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quan tài bên ngoài đại trận
 • #422: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hết thảy đều là âm mưu
 • #423: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chớ nóng vội tạ
 • #424: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Định Thủy Châu chi uy
 • #425: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nghiền ép bốn Đại Yêu Vương
 • #426: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trong quan tài dị hưởng
 • #427: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quỷ Vương làm chủ Hải Vương Thi
 • #428: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hải Ám Hạp
 • #429: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ám U Lam Viêm
 • #430: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Người Bạch gia hiện
 • #431: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Muốn trở về
 • #432: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái Âm Thái Dương
 • #433: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Muội muội ta giao cho ngươi
 • #434: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vĩnh Hằng Sát Trận
 • #435: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc thân phó Bạch gia
 • #436: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không ai có thể ngăn cản
 • #437: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nói thẳng châm chọc
 • #438: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quyền nát Lê gia trưởng lão
 • #439: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Linh Vạn Sát Kiếm
 • #440: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Long Huyết Vương Quyền
 • #441: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thong dong phong thái
 • #442: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chín cái Kim Ô
 • #443: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái dương chiến bại
 • #444: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sát trận kinh hồn
 • #445: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Náo cái long trời lỡ đất
 • #446: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần lực tự bạo
 • #447: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch gia tích súc
 • #448: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch gia lão tổ
 • #449: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Thần Vực mở
 • #450: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Vô Vực bên trong học Bạch gia bí thuật
 • #451: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Thần Vực biến cố lớn
 • #452: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùng xông vào Vô Thần Vực
 • #453: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ảo nghĩa, Thiên Dẫn Thần
 • #454: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bản Nguyên Thần Đồ lại hiện ra
 • #455: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thể chất mạnh nhất
 • #456: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đưa nàng gả cho ngươi như thế nào
 • #457: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giải trừ quan hệ thông gia
 • #458: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tự mình đưa nàng mời về
 • #459: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hồn Năng Hộ bản nguyên
 • #460: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chấn kinh đám người
 • #461: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thành thật nằm xuống
 • #462: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trở lại Đệ Nhất Thiên Vực
 • #463: Phần Dương Tông gặp nạn
 • #464: Bằng ngươi cũng dám tìm sư phụ ta động thủ
 • #465: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chấn kinh mọi người
 • #466: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Theo thiên đường tới địa ngục
 • #467: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tuyệt thế thần uy
 • #468: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đích thân tới Bách Luyện Phường
 • #469: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xuất thủ vô tình
 • #470: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiết huyết tàn khốc ()
 • #471: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xoá tên một tông môn (Canh [3])
 • #472: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Biết ta tới là vì cái gì đi
 • #473: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cường thế bức bách
 • #474: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thọ nguyên sắp hết
 • #475: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông Tiên đại kiếp
 • #476: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tông môn phúc tinh
 • #477: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hậu tri hậu giác chấn kinh
 • #478: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tái nhập Cầm U Cốc
 • #479: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lão tướng quân trở lại chiến trường
 • #480: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiến về biên cảnh
 • #481: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ô La Thần Sư
 • #482: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tinh không trăng sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến
 • #483: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần linh thánh tích
 • #484: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ô La đế vương, ra gặp một lần
 • #485: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Siêu việt Lục Giai nguyên vẹn sát trận
 • #486: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông Tiên Cảnh Thần Sư
 • #487: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên lôi Thiên Hỏa
 • #488: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiếu niên như thần
 • #489: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Muốn phá tầng thứ mười
 • #490: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vĩnh Hằng Sát Trận đối Huyết Hà Đại Trận
 • #491: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bị nhận ra Vĩnh Hằng Sát Trận
 • #492: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết
 • #493: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vĩnh Thế Vương Tổ
 • #494: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp lại Tô Thư
 • #495: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ So Quân Vương ưu tú ngàn vạn lần
 • #496: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mảnh này Thiên Vực, có ta
 • #497: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kỷ Vũ vào Ngự Không
 • #498: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lâm Tịch tẩy tủy
 • #499: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoang Cổ Thần Điện người tới
 • #500: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vội vàng một năm (canh thứ nhất)
 • #501: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phân biệt ()
 • #502: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Âm hiểm mai phục (Canh [3])
 • #503: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cực thế đối bính (Canh [4])
 • #504: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái Huyền Nhân Kiếm (Chương)
 • #505: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngươi cũng cùng đi (canh thứ nhất)
 • #506: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tứ Tượng đệ nhị trọng ()
 • #507: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xoá tên hai thánh tử (Canh [3])
 • #508: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đệ Tam Thiên Vực (Canh [4])
 • #509: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiếu nữ Tuyết Dạ (Chương)
 • #510: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cái gọi là dâm tặc (canh thứ nhất)
 • #511: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần bí thiếu nữ ()
 • #512: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giận dữ vì hồng nhan (Canh [3])
 • #513: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc chiến Quỷ Vương (Chương)
 • #514: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phong quỷ vương, đến linh tinh
 • #515: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lân văn tiêu tán
 • #516: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lân văn tiêu tán
 • #517: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thịnh Châu, Man Địa
 • #518: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vũ Hóa Đạo Môn
 • #519: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngự Không ngũ trọng thiên
 • #520: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên Linh Cốc
 • #521: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nơi này ta nói tính toán (canh thứ nhất)
 • #522: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bị oanh kích thạch thất ()
 • #523: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đạo môn đệ nhất giết
 • #524: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Để hắn đừng làm rộn
 • #525: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một quyền đánh bay
 • #526: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mời ngươi, sinh tử chiến
 • #527: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vạn chúng chú mục
 • #528: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không có chút hồi hộp nào quyết đấu
 • #529: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Như thằng hề (canh thứ nhất)
 • #530: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thê thảm bại vong ()
 • #531: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khô linh đất hoang (Canh [3])
 • #532: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc Dực Phi Mãng (Canh [4])
 • #533: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Uẩn Thần Quả (Chương)
 • #534: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đối chiến Hắc Viên (canh thứ nhất)
 • #535: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kim Viêm Đạo Môn người tới ()
 • #536: Hố to (Canh [3])
 • #537: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đổi trắng thay đen (Canh [4])
 • #538: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xảo ngộ thủ các trung niên (Chương)
 • #539: Vô Đề
 • #540: Ngự Không lục trọng ()
 • #541: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Oan gia ngõ hẹp (Canh [3])
 • #542: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tầm Long thế gia truyền nhân (Canh [4])
 • #543: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Long thuật (Chương)
 • #544: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Điên cuồng ẩu đả Tầm Long thế gia truyền nh
 • #545: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tầm Long thế gia trưởng lão
 • #546: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ác độc tâm tư
 • #547: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ai tiến lên, ta người đó
 • #548: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lừa giết toàn bộ
 • #549: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mời nhận lấy ta đầu gối
 • #550: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khủng bố Hắc Nha
 • #551: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tích súc bảo bối tiên trì
 • #552: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chín bộ Đại Đạo Cảnh Cổ Thi
 • #553: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần bí bia đá
 • #554: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần kiếm chấn động
 • #555: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Táng Long Kinh
 • #556: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Táng chỉ thiên địa đại thế
 • #557: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết hoa bào thanh niên
 • #558: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Táng Thần Sơn bên trong vô địch
 • #559: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thập nhị tiên mạch
 • #560: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đệ nhất đệ tử hạch tâm (canh thứ nhất)
 • #561: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lăn ra ngoài ()
 • #562: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngự Không thất trọng thiên (Canh [3])
 • #563: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vũ Hóa Môn thi đấu (Canh [4])
 • #564: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hắn sẽ càng khó chịu (Chương)
 • #565: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Tướng Tiên Tông tới chơi (canh thứ nhất)
 • #566: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vũ Hóa Môn Chủ ()
 • #567: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chân truyền đệ nhất (Canh [3])
 • #568: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chiến, lại phân sinh tử (Canh [4])
 • #569: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hai cái bạt tai (Chương)
 • #570: quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại cổ Đằng Xà (canh thứ nhất)
 • #571: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vũ Hóa Thần Kiếm ()
 • #572: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Âm Dương Liên Đồ (Canh [3])
 • #573: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cấm chế bảo đan (Canh [4])
 • #574: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái độ chuyển biến (Chương)
 • #575: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tông môn lâm nguy
 • #576: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùng tông môn cùng tồn vong
 • #577: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo cảnh Vũ Hóa môn chủ
 • #578: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mượn tiên mạch dùng một lát
 • #579: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mười hai đại long
 • #580: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Táng Long hiển uy
 • #581: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trăm trượng Tiên Long
 • #582: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết sỉ nhục
 • #583: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bị tiêu diệt toàn bộ
 • #584: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cái này lễ, ngươi nhận được lên
 • #585: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Tướng Thần Âm Phù
 • #586: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mới Vũ Hóa môn chủ ()
 • #587: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cười xem thiên hạ ai làm vương (Canh [3])
 • #588: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Làm chiến Vô Tướng Tiên Tông (Canh [4])
 • #589: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thấp kém vô sỉ không biết xấu hổ (Chương)
 • #590: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lấy cửu thi chiến Đại Đạo
 • #591: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đến lập đỉnh núi vô địch
 • #592: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Như vạn cổ đế hoàng
 • #593: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đạo tắc lực lượng
 • #594: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đối kháng đạo tắc
 • #595: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Long ngâm, Vạn Long Sát
 • #596: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết Đại Đạo
 • #597: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên Cơ Các
 • #598: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Toán Tử
 • #599: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên ma cổ mạch
 • #600: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quỷ dị khô lâm (canh thứ nhất)
 • #601: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chấn kinh mọi người ()
 • #602: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nuốt đường ác thổ (Canh [3])
 • #603: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thêm một người (Canh [4])
 • #604: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoàng Chủ lão thi (Chương)
 • #605: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Linh Ma (canh thứ nhất)
 • #606: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đống lớn linh tinh ()
 • #607: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngự Không bát trọng thiên (Canh [3])
 • #608: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Rùng mình (Canh [4])
 • #609: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huynh muội tung tích (Chương)
 • #610: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tầm Long đánh tới
 • #611: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không biết tự lượng sức mình
 • #612: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hắc Giao hiển uy
 • #613: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một cái chữ Lâm
 • #614: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tầm Long Tông Sư
 • #615: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ý động Kim Viêm
 • #616: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ta tới, diệt môn
 • #617: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một người một giao
 • #618: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kim Viêm bị tiêu diệt (canh thứ nhất)
 • #619: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thu hoạch kinh người ()
 • #620: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dẫn địch tới giết (Canh [3])
 • #621: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dẫn bạo thập nhị tiên mạch (Canh [4])
 • #622: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đủ để tái nhập sử sách (Chương)
 • #623: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giết người mà thôi (canh thứ nhất)
 • #624: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoàng Triều tương thỉnh ()
 • #625: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chân Hoang Đạo Quật (Canh [3])
 • #626: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ai thật giả lẫn lộn (Canh [4])
 • #627: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bất Tử Vực (canh thứ nhất)
 • #628: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sương mù bên trong tàn điện ()
 • #629: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kinh dị tảng đá (Canh [3])
 • #630: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Âm Dương Trủng
 • #631: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chúc mừng ngươi tổ tông (canh thứ nhất)
 • #632: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô cớ chết thảm ()
 • #633: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khô héo Hoàng Triều lão tổ (Canh [3])
 • #634: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lấy oán báo ân
 • #635: Ngày ấy, tại toái! Này, tại chìm!
 • #636: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngươi cảm thấy ta khờ sao
 • #637: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ba chiếc quan tài
 • #638: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Linh tinh đại mỏ
 • #639: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Các ngươi còn sống, ta thật cao hứng
 • #640: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thất Diệu bao vây
 • #641: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp lại Hạ gia huynh muội
 • #642: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Làm khách Tử Tiêu
 • #643: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đôi huynh muội kia
 • #644: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cất bước Thông Tiên
 • #645: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vạn Linh kinh dị
 • #646: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên toái địa chìm
 • #647: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cảnh tuyệt vọng
 • #648: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Đồ trên không
 • #649: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cực hạn thuế biến
 • #650: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đem Thất Diệu tội ác cáo thiên hạ
 • #651: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thất Diệu tộc linh tinh khu mỏ quặng
 • #652: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc bộ Thông Tiên
 • #653: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bức ra trưởng lão hoàng tử
 • #654: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên uy hiếp người
 • #655: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kịch chiến hoàng tử
 • #656: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thất Tinh Ma Tiên Bàn
 • #657: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoàng tử đầu lâu
 • #658: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sự tình rũ áo đi
 • #659: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Liên tục chọc mười tám cứ điểm
 • #660: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không phải sủng vật
 • #661: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Người không điên cuồng uổng thiếu niên
 • #662: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sát khí ngập trời
 • #663: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tầm Long chi thương
 • #664: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một cái chữ Lâm nhất tộc mệnh
 • #665: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Toán khó khăn
 • #666: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiểu tử, cần muốn trợ giúp sao
 • #667: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dọa ngất một mảnh
 • #668: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần uy vô song
 • #669: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sư phụ ngươi là biến thái
 • #670: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dù sao vẫn là muốn trả giá đắt
 • #671: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên Linh thể
 • #672: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thanh Tuyên tàn hồn
 • #673: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chiến ra một mảnh thuộc về ngươi huy hoàng
 • #674: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thịnh Châu kinh hãi
 • #675: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vừa vặn, kết ngày đó oán niệm
 • #676: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô địch Thần Phù
 • #677: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đoạt thượng phẩm đạo binh
 • #678: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô Tướng hủy diệt
 • #679: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trên đường gặp Hoang Cổ Đại Đạo
 • #680: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ta một người để ngăn cản
 • #681: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giao Giới Thiên Hà
 • #682: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên hà hung thú
 • #683: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm Hồn toái phiến
 • #684: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái Dương Tâm Kinh
 • #685: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đăng lâm Đệ Tứ Thiên Vực
 • #686: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thân thể biến thái Man Tử thanh niên
 • #687: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Di tích viễn cổ
 • #688: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tứ Đại chí tôn trẻ tuổi
 • #689: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ U Cốt Linh Hỏa
 • #690: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chỗ sâu thất thải quang
 • #691: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyết Hà Quỷ Anh
 • #692: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tử sắc khô lâu
 • #693: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kiếm Hồn toái phiến tới tay
 • #694: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tứ Tông đạo binh
 • #695: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc chiến Tứ Đại chí tôn trẻ tuổi
 • #696: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết một chí tôn
 • #697: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bỏ chạy tam tộc chí tôn trẻ tuổi
 • #698: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đừng nói, thật đúng là giống
 • #699: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Muốn chết lời nói, nói thẳng
 • #700: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết Nghĩ Tộc toàn bộ
 • #701: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giương oai
 • #702: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tuyệt thế tiên uy
 • #703: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không gì hơn cái này
 • #704: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Thu khí tức
 • #705: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên Thần Sơn
 • #706: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên Thần Sơn bên trong
 • #707: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lưỡng Nghi Bộ đệ ngũ trọng
 • #708: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lăng Thiên Kiếm Kinh
 • #709: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ma tôn xuất thế
 • #710: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngạo Kiếm Thiên Tôn
 • #711: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyết Sát ma diễm
 • #712: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiểu thôn gặp nạn
 • #713: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sát ý ngập trời
 • #714: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyết tinh đồ sát
 • #715: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Liên tục đồ thập đại phân tộc
 • #716: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một trận dương mưu
 • #717: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lăng Thiên kiếm uy
 • #718: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ma diễm đốt hủy ba đại đường
 • #719: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trảm Trùng Tộc chí tôn trẻ tuổi
 • #720: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lưỡng Nghi Bộ thần tốc
 • #721: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một người chi uy
 • #722: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần quang
 • #723: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chư thánh tử, Huyết Lân Quả
 • #724: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngũ Hành Ngạc
 • #725: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngươi đến vai chịu trách nhiệm
 • #726: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một chữ, làm
 • #727: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Các cường giả tụ tập
 • #728: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lại trảm một chí tôn trẻ tuổi
 • #729: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần quang dưới hình dáng
 • #730: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chư thánh bức tới
 • #731: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quả thực là khi dễ người
 • #732: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tay không đoạt đạo binh
 • #733: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lực trảm hai thánh tử
 • #734: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trảm Thạch Thần Tộc Lão tổ hóa thân
 • #735: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khống Binh Thuật Nguyên Địa
 • #736: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cung điện
 • #737: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một chỗ hung thất, một tôn thần tàng
 • #738: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông Tiên tứ trọng thiên
 • #739: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đã từng đệ nhất thánh địa
 • #740: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bảy tộc Đại Đạo cường giả bức đến
 • #741: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vạn Huyền Bát Quái Trận
 • #742: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khống trận vô địch
 • #743: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trảm Thạch Thần tộc thánh tử
 • #744: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đều toàn diệt
 • #745: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nguyên mạch tinh khí
 • #746: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thắng liền Lưỡng Trọng Thiên
 • #747: Cửu Dương Võ Phủ Bị nhốt tuyệt địa Bạch gia huynh muội
 • #748: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nhiếp Hồn Trì
 • #749: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tìm được Bạch Thu
 • #750: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Có cái gì đi ra
 • #751: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chờ một chút, trước hết để cho ca ngươi bị
 • #752: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quỷ dị quặng mỏ
 • #753: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sát cục phía trước, hung thi ở phía sau
 • #754: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cửu Long Hí Châu
 • #755: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Long Châu toái phiến
 • #756: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông Tiên thất trọng
 • #757: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ở trên đảo sát trận
 • #758: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Còn lấy nhan sắc
 • #759: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo cửu trọng
 • #760: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ba đại vương vực
 • #761: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cái kia tiểu thôn
 • #762: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Man Tộc hi vọng
 • #763: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huy động hướng Trùng Tộc
 • #764: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nghi là vương thể
 • #765: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Huyết Đồ Trùng Tộc
 • #766: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trùng Tộc lão tổ
 • #767: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nghiền ép tư thế
 • #768: Man Tộc tích súc
 • #769: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trả thù đến
 • #770: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Có thể giết sạch các ngươi
 • #771: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Như rất giống ma
 • #772: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phần tử hiếu chiến
 • #773: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Yếu như một đám ô hợp
 • #774: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kỳ dị khí tức
 • #775: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sinh Tử Ấn
 • #776: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ba tôn Hỗn Độn đế hoàng
 • #777: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đế máu nhuốm đỏ trường không
 • #778: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vô thượng đế uy
 • #779: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kinh diễm nhất hoàng
 • #780: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết tam đế
 • #781: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chư tộc lão tổ bức tới
 • #782: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mang theo đế hoàng bái phỏng chư tộc
 • #783: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trần trụi cướp sạch
 • #784: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Siêu cấp thu hoạch lớn
 • #785: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vương vực, Tiên Liệt Sơn
 • #786: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông Tiên bát trọng thiên
 • #787: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngày thứ năm vực
 • #788: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sườn núi trước ngộ đạo
 • #789: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoang Khu Thập Tam Hung
 • #790: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thôn Thi Thú
 • #791: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Để nó hai đánh nhau
 • #792: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chúng ta lá gan từ trước đến nay so sánh lớn
 • #793: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sẽ ăn người
 • #794: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đường đến cuối cùng lộ ra hắc động
 • #795: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đoạt Dương Địa
 • #796: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mộ Chủ
 • #797: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chuẩn thần binh
 • #798: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cùng thi đoạt khí
 • #799: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoang Khu Thập Tam Hung mạnh nhất hai người
 • #800: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đặc thù thạch giới
 • #801: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nguyên vẹn nguyên mạch
 • #802: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngộ Chân Linh Ma
 • #803: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần trứng bên trong tiểu gia hỏa thần uy
 • #804: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông Tiên cửu trọng
 • #805: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Xuất thủ cứu người
 • #806: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo tu sĩ không gì hơn cái này
 • #807: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bát hoang huyết hà
 • #808: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đen nhánh tà đồng
 • #809: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bản nguyên thăng hoa
 • #810: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Không biết Đại Đạo
 • #811: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mạnh nhất mười đạo
 • #812: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp nhau bạn cũ
 • #813: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bước vào thâm uyên
 • #814: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kỳ Lân Bảo Sơn
 • #815: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nửa bước Đại Đạo
 • #816: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tử Linh Âm Xà
 • #817: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một tôn thần kiếm
 • #818: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tháng 9 liên tiếp
 • #819: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đơn đấu
 • #820: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chín thanh thần kiếm
 • #821: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Rèn Đạo Tiên căn
 • #822: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tương trợ thần kiếm trảm xác thối
 • #823: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần kiếm tới tay
 • #824: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Thu Túy Tửu
 • #825: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Thu Túy Tửu
 • #826: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ác độc
 • #827: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết thứ chín chiến tướng
 • #828: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ An Lan Tĩnh
 • #829: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hỗn Nguyên Thần Phù
 • #830: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ An Lan Tĩnh bại lui
 • #831: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trùng kích Đại Đạo
 • #832: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Siêu việt tinh không mênh mông
 • #833: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đăng lâm Đại Đạo
 • #834: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo thiên kiếp
 • #835: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gian nan độ kiếp
 • #836: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đáng sợ đường
 • #837: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Toái diệt Lôi Phạt
 • #838: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thiên kiếp lại đến
 • #839: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo đệ nhị trọng thiên
 • #840: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trong nháy mắt trảm Đại Đạo
 • #841: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Một quyền oanh sát
 • #842: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trảm Chiêm Vũ Chỉ
 • #843: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quỷ dị Hắc Hồ
 • #844: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Phi phàm linh vực
 • #845: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên Thiên Đạo Nguyên
 • #846: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quyền oanh tuổi trẻ vương
 • #847: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cười làm cho người chán ghét
 • #848: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tam Vương đều tới
 • #849: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quét ngang Tam Vương
 • #850: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo Luân Hồi
 • #851: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lấy chỉ Đạo Nguyên
 • #852: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đều vào Đại Đạo
 • #853: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chém giết An Lan Tĩnh đệ nhất chiến tướng
 • #854: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cực Âm Điện
 • #855: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đáng sợ Thi Trùng, dung viêm cuồn cuộn
 • #856: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chỗ sâu chuông vang
 • #857: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tử vong Thiên Cung
 • #858: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Áo giáp binh sĩ
 • #859: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đế hoàng đạo uẩn
 • #860: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo tam trọng
 • #861: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nại Hà Kiều, Vong Xuyên Hà
 • #862: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hủ hồn thảo
 • #863: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Sinh Tử Bạc
 • #864: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Cái thế quan tài đá
 • #865: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trong quan tài thần huyết
 • #866: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thông hướng ngoại giới đường
 • #867: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên Phủ Thế Giới
 • #868: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tu vi lại tiến
 • #869: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tương tự Thái Dương Tâm Kinh khí tức
 • #870: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Vỡ vụn thần mộ
 • #871: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc ác tính kế
 • #872: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đoạt thuật
 • #873: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nghiền nát Thái Dương Đại Đạo
 • #874: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thái dương vẫn lạc
 • #875: Chiêm Vũ Chỉ gia tộc cường giả giết tới
 • #876: Sát Uy kinh người
 • #877: Địa mạch nguyên quang
 • #878: Yêu Thánh đại mộ
 • #879: Bốn mươi chín cốt cờ
 • #880: Thần bí khắc hoạ
 • #881: Thiên Tôn động phủ
 • #882: Hai vị Thiên Tôn
 • #883: Tuyệt thế thần tàng
 • #884: Vô thượng Cổ Thuật
 • #885: Chấn động Tiên Phủ
 • #886: Ngộ thuật viên mãn
 • #887: Hỗn Độn cộng minh
 • #888: Đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh
 • #889: Đế quyền giương oai
 • #890: Nghịch tiên vạn trượng
 • #891: Đỉnh phong va chạm
 • #892: Lãnh Hình La giết vào (canh thứ nhất)
 • #893: Bốn mươi chín cốt cờ chi uy ()
 • #894: Tiểu Tùng Thử báo ân (Canh [3])
 • #895: An Lan Tĩnh lại bại (Canh [4])
 • #896: Tuyệt thế thiên kiêu (thứ)
 • #897: Chiêm Gia Ngộ Chân cấp trưởng lão (canh thứ sáu)
 • #898: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ma hóa trung niên xuất thế (canh thứ bảy)
 • #899: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kinh người ma hóa trung niên (canh thứ nhất)
 • #900: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tái nhập Đệ Tam Thiên Vực ()
 • #901: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trở lại Vũ Hóa Đạo Môn (Canh [3])
 • #902: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bạch Thu Tuyết Dạ (Canh [4])
 • #903: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đơn độc tâm sự (canh thứ nhất)
 • #904: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tặng cho thần binh ()
 • #905: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giết vào Thái Huyền (Canh [3])
 • #906: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đi diệt tộc
 • #907: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giết vào Lê gia
 • #908: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoảng sợ tuyệt vọng Lê gia
 • #909: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lê gia bị tiêu diệt
 • #910: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lần nữa Túy Tửu
 • #911: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đệ Nhị Thiên Vực chấn động mạnh
 • #912: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tương trợ Vô Cực Môn Chủ
 • #913: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Gặp lại Vô Cực Phong Chủ
 • #914: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trong nháy mắt trảm Thông Tiên
 • #915: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dẫn đạo Vô Cực vào Đại Đạo
 • #916: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Mười một tiên mạch, hai trăm vạn linh tinh
 • #917: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Lâm gia có muội sắp trưởng thành
 • #918: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đời trước nhất định là cái Đại Dâm Tặc
 • #919: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dẫn vào Thông Tiên, truyền thụ cổ kinh
 • #920: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại ân như thanh thiên
 • #921: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trở lại Phần Dương Tông
 • #922: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chân chính Vĩnh Thế Vương Tổ
 • #923: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hảo nam nhi chí ở bốn phương
 • #924: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Môn chủ Khẩu Dụ
 • #925: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Dương Nhãn
 • #926: Chương 926+927
 • #927: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nhất chỉ trấn sát
 • #928: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Kinh dị mọi người
 • #929: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo thất trọng
 • #930: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đưa tay giết Đại Đạo
 • #931: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đệ nhất đệ tử
 • #932: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tố Thể, truyền pháp
 • #933: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Hoang Thần Lăng
 • #934: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Quần Thi Loạn Vũ
 • #935: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trời sinh thượng phẩm thần binh
 • #936: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Miệng nói tiếng người kỵ sĩ không đầu
 • #937: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đại Đạo bát trọng
 • #938: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngũ Tiên phong
 • #939: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngang ngược Phục Đồ Hồng
 • #940: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thần Dị ngọc thạch
 • #941: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Trảm sạch sẽ
 • #942: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Khí vận tiên thạch
 • #943: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tinh không chiến trường
 • #944: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tìm phiền toái người đến
 • #945: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bát đại thế lực cùng giết đến
 • #946: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Diệp Đồng gặp nạn
 • #947: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Đáng thương Diệp Đồng
 • #948: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Độc Phụ
 • #949: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Ngươi cũng thử một chút mất đi hai mắt tư v
 • #950: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Diệp gia kinh dị
 • #951: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Thu hồi Thần Nhãn
 • #952: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Uy Lâm Chân Nguyệt
 • #953: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Làm cực hình
 • #954: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Giết Chân Nguyệt chưởng giáo, trảm Chân Nguyệ
 • #955: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Chân Nguyệt băng liệt
 • #956: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Tiên Nguyên bảo thuật
 • #957: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Nội uẩn nguyên mạch di tích viễn cổ
 • #958: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Diêu gia công chúa
 • #959: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Bản nguyên thăng hoa, Thần Nhãn sơ thành
 • #960: Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ Diêu gia công chúa gặp nạn
 • #961: Thạch thất bày đầy quan tài
 • #962: Số 10 hung thi
 • #963: Chương 963 Diễn Chân Thần Đan
 • #964: Về lại Diệp gia
 • #965: Phá Vọng Thần Nhãn
 • #966: Thần Nhãn khó khăn sửa
 • #967: Chương 967 không phải là sát tinh
 • #968: Thần Nhãn hiển hóa
 • #969: Vạn Diệt Thần Triêu
 • #970: Phá Vọng Thần Nhãn oai
 • #971: Đại thúc, đi diệt giáo sao?
 • #972: Ta là Thần Vương
 • #973: Chém Minh Tâm Tông Chủ
 • #974: Minh Tâm tan rã, ép lên Huyết Hồng
 • #975: Kinh chấn thiên hạ
 • #976: Vạn Diệt sát thủ xuất hiện
 • #977: Huyết Hồn Cấm Chú
 • #978: Vận khí cũng là thực lực
 • #979: Thuần chất dương Viêm
 • #980: Nửa bước Ngộ Chân
 • #981: Hủy diệt Lôi Vân
 • #982: Thông Chí Thần Đan
 • #983: Gấp mười lần chiến lực
 • #984: Thiên Kiếp không chỉ
 • #985: Cuối cùng một kiếp
 • #986: Khác biệt
 • #987: Lão Tửu Quỷ đối Đế Hoàng
 • #988: Lão Tửu Quỷ chém Đế Hoàng
 • #989: Đế Cảnh Lão Tửu Quỷ
 • #990: Thanh Tuyên sống lại
 • #991: Ngũ đại tiên giáo toàn diệt
 • #992: Viếng thăm Diêu gia
 • #993: Lại thấy Thành Tinh Nguyên Mạch
 • #994: Thành Tinh Nguyên Mạch nổi điên
 • #995: Thánh Linh thạch
 • #996: Hướng sơn cốc lấy Tiên Thạch
 • #997: Thánh Linh thạch tới tay
 • #998: Thánh Cấp Thí Tiên Cung
 • #999: Thánh Cung Dương Uy
 • #1000: Từ tương lai giết tới cường giả tuyệt thế
 • #1001: Chương 1001 Thần Vương thiếu nữ
 • #1002: 7 đại Thần Vương tới đông đủ
 • #1003: Bởi vì, ta họ Lâm
 • #1004: Vĩnh Hằng thần đạo
 • #1005: Với hiện thế đánh chết tương lai
 • #1006: Thần Vương chân thân, toàn bộ hạ xuống
 • #1007: Thời gian Vĩnh Hằng
 • #1008: Táng tẫn Thần Vương
 • #1009: Hỗn Độn cảnh sau
 • #1010: Phân biệt
 • #1011: Đi đến Thiên Vực thứ bảy
 • #1012: Chiêm gia mai phục
 • #1013: Các ngươi Chiêm gia là thứ gì
 • #1014: Người quen
 • #1015: Vô Y
 • #1016: Giết ngươi mà thôi
 • #1017: Không về Tiên Đảo
 • #1018: Chớ cản đường, cút?
 • #1019: Sâu không lường được
 • #1020: Thiên Tôn không có quần áo
 • #1021: Lăng Thiên Trảm Hồn
 • #1022: Khốn Tiên thế
 • #1023: Ngộ Chân Tứ Trọng
 • #1024: Đi Huyền Vụ Vương Tông đi một chút
 • #1025: Hắn, ta cái lồng, biết
 • #1026: Lớn mật Vạn Diệt Thần Triêu
 • #1027: Thánh Quang hư không đôi Vương thể
 • #1028: Bổn Nguyên Thái Cực
 • #1029: Hai cỗ mênh mông Thần Năng
 • #1030: Ngộ Chân Thất Trọng
 • #1031: Thánh Binh bắn Hỗn Độn thể
 • #1032: Bực bội An Lan Tĩnh
 • #1033: An Lan Gia Lão Tổ
 • #1034: Chém chết Hỗn Độn
 • #1035: Khối thứ bảy Kiếm Hồn mảnh vụn
 • #1036: Lần nữa tấn thăng
 • #1037: Đơn độc đối kháng Chiêm gia
 • #1038: Chiêm gia tiêu diệt
 • #1039: Huyết Hồn Đồ Đạo Thuật
 • #1040: Tàn nhẫn ngược sát
 • #1041: Vượt Thiên Vực đánh giết
 • #1042: Người chưa đến, nêu cao tên tuổi Cửu Trọng Thiên
 • #1043: Nguy hiểm đồ vật
 • #1044: Đế Hoàng Thi Độc
 • #1045: Ngộ Chân Cửu Trọng
 • #1046: Hai năm bế quan
 • #1047: Độ Kiếp chuẩn bị, chế tạo chiến giáp
 • #1048: Địa thế rộng rãi, thích hợp Độ Kiếp
 • #1049: Mấy chục niết bàn cường giả
 • #1050: Đồng thời Độ Kiếp
 • #1051: Mang theo Thiên Kiếp chém chết Niết Bàn Thất Trọng
 • #1052: Toàn diệt
 • #1053: Độ Kiếp thành công
 • #1054: Ngươi này cố nhân thật không biết xấu hổ
 • #1055: Tây Minh Châu
 • #1056: Ngũ Hành thế gia
 • #1057: Nhân Tứ Tượng Phong Ấn kinh hoàng
 • #1058: Gặp lại sau U Minh Ma Long
 • #1059: Kịch chiến Ma Long
 • #1060: Ma Long Cửu Phân
 • #1061: Cường đoạt Long Huyết
 • #1062: U Minh Ma Vực
 • #1063: Đồ Long, Tỏa Long Hồn
 • #1064: Niết bàn Thuế Thể
 • #1065: Sở gia phản ứng
 • #1066: Long Hồn chế tạo Thánh Cung
 • #1067: Sát ý mười phần
 • #1068: Chém chết chủ nhà họ Sở
 • #1069: Kỳ Dị Đại Sơn
 • #1070: Chém chết toàn bộ
 • #1071: Thái Âm Tiên Phủ
 • #1072: Nửa bước Đế Hoàng
 • #1073: Sát trận chém nửa bước Đế Hoàng
 • #1074: Hồ lớn xuống lại một cứ điểm
 • #1075: Vượt Thiên Vực truyền tống đài
 • #1076: Cửu Thiên khu vực
 • #1077: Phiêu miểu sơn
 • #1078: Trận Đạo Đan Đạo leo lên
 • #1079: Lần nữa khiêu khích
 • #1080: Cửu Trọng Thiên thượng đẳng đánh một trận
 • #1081: Chín nửa bước Đế Hoàng
 • #1082: Suy nghĩ tú đậu
 • #1083: Sát trận sợ thập phương
 • #1084: Xin ngươi chết trước một chút
 • #1085: Giết nửa bước Đế Hoàng
 • #1086: Không cho như ngươi vậy cơ hội
 • #1087: Nửa bước Đế Hoàng toàn diệt
 • #1088: Đánh một trận sợ Cửu Thiên
 • #1089: Thái Sơ tiên lĩnh
 • #1090: Hư hư thực thực Đế mộ phần
 • #1091: Đế Khí tàn ngọc
 • #1092: Ma Tông thiếu chủ
 • #1093: Ma Thôn Thiên Vũ
 • #1094: Kịch liệt giao phong
 • #1095: Tàn ngọc dị động
 • #1096: Không đáy vực sâu
 • #1097: Đế mộ phần chìa khóa
 • #1098: Tọa Lạc Thần Mạch Thượng Mộ Chủ Thất
 • #1099: Tàn ngọc quà tặng
 • #1100: Tinh Không Cự Mâu lại xuất hiện
 • #1101: Dị tượng đầy trời
 • #1102: Tiểu gia hỏa xuất thế
 • #1103: Vây đánh Thiên Ma Hải
 • #1104: Bốn bề khoen địch
 • #1105: Bốn Đại Chí Tôn
 • #1106: Không đáng chú ý, kém xa!
 • #1107: Phong cách vô địch
 • #1108: Nhân gian binh khí
 • #1109: Tiểu Thái Sơ thần uy
 • #1110: Mũi tên Sát Thiên Ma Hải
 • #1111: Toàn bộ xóa bỏ
 • #1112: Cửu Thiên chấn động
 • #1113: Thần Toán Tử thầy trò
 • #1114: Toái Mạch Hồn Trảm
 • #1115: Ta cũng rất vui mừng
 • #1116: Đi Nam Vực
 • #1117: Chín diệt tàn sát trận
 • #1118: Sâu không lường được tiểu gia hỏa
 • #1119: Suy diễn tiểu Thái Sơ
 • #1120: Sấm vang dội Cửu Tiêu
 • #1121: Đại đạo thần phục
 • #1122: Truyền thế đao Các nửa hủy
 • #1123: Thiên Cơ Thủy Tổ
 • #1124: Thần Kính bản chất
 • #1125: Cổ quái
 • #1126: Theo ngươi, có thể không
 • #1127: Thiên Cơ tránh nguy hiểm
 • #1128: Bất diệt cốt bầy
 • #1129: Hồng Hoang cổ miếu
 • #1130: Đồ đằng Nguyện Lực
 • #1131: Cổ miếu Phong Tà
 • #1132: Chương Cửu Kiếm Hồn
 • #1133: Như cũ có thiếu
 • #1134: Độn Sinh Phù
 • #1135: Thần Triều giết Đế
 • #1136: Vạn Diệt Thần tử
 • #1137: Tạo hóa đại đạo
 • #1138: Nát bấy tạo hóa
 • #1139: Đệ Nhị Sát Đế
 • #1140: Tiểu Thái Sơ nổi giận
 • #1141: Hối hận Vạn Diệt Thần Triêu
 • #1142: Chuẩn đế run rẩy
 • #1143: Thôi toán vạn diệt Lập Tộc Địa
 • #1144: Tìm tới Vạn Diệt Thần Triêu Chủ Tộc
 • #1145: Món ăn khai vị mà thôi
 • #1146: Hủy diệt tính đại lễ
 • #1147: Ý động Long Châu
 • #1148: Kỳ Dị Huyết Cốt
 • #1149: Ngọn nguồn hủy diệt
 • #1150: Mang theo hủy diệt Long Châu tới
 • #1151: Hiên Phiên Băng Hải
 • #1152: Vạn diệt kiếp nạn
 • #1153: Vạn diệt hủy diệt
 • #1154: Lưỡng Đế Tề Diệt
 • #1155: Thần Hồng Long Ngâm
 • #1156: Chân Long thánh dược
 • #1157: Chuẩn Đế Linh Ma Vi Phó
 • #1158: Không chết Quỷ Hoàng
 • #1159: Huyết Cốt Thần Năng
 • #1160: Không chết Quỷ Hoàng uy hiếp
 • #1161: Luân hồi bại lộ Thiên Hạ Kinh
 • #1162: Không tiếc bất cứ giá nào
 • #1163: Thập phương Đế Hoàng đánh tới
 • #1164: Yêu Hoàng điện tới cứu viện
 • #1165: Yêu Hoàng tháp
 • #1166: Đỉnh phong Thiên Bảo thần uy
 • #1167: Hỗn Độn Đế Hoàng theo nhau mà tới
 • #1168: Lăng Vân chi sư Thiên chém Kiếm Đế
 • #1169: Đế Hoàng cấp thái dương thể
 • #1170: Một chữ một Đế vẫn
 • #1171: Tối cao anh tư
 • #1172: Càn quét Chư Đế
 • #1173: Đệ Lục Trọng Tứ Tượng Phong Ấn
 • #1174: Chung kết đại đạo
 • #1175: Đến gần vô hạn thiên tôn người
 • #1176: Cường thế rốt cuộc
 • #1177: Cửu tuyền Đế Kiếm
 • #1178: Một cái ánh mắt
 • #1179: Nhà ba người
 • #1180: Phong trần Cổ khu vực
 • #1181: U Minh tộc
 • #1182: Tìm được tím Tinh Linh
 • #1183: Không gian phong bạo
 • #1184: Ai nhỏ bé ?
 • #1185: U Minh quả
 • #1186: Không chịu nổi một kích
 • #1187: U Minh Quả ngoài ý muốn kỳ hiệu
 • #1188: Niết bàn Thất Trọng
 • #1189: Phong kín nửa bước Đế Hoàng
 • #1190: Tiên dẫn Linh Lung Ngọc
 • #1191: Chuẩn Đế mang theo Thiên Bảo ép đến
 • #1192: Thi Ma lĩnh
 • #1193: Cổ Thi thành đàn
 • #1194: Đế Cấp hung thần
 • #1195: Nhân Tộc Đế thi
 • #1196: Vọng Nguyệt nhớ nhà
 • #1197: Thánh Luyện Bảo thuật
 • #1198: Niết bàn Bát Trọng
 • #1199: Đế Cấp nhục thân
 • #1200: Tay không ép Thiên Bảo
 • #1201: Binh Hồn thức tỉnh
 • #1202: Đoạt một Thiên Bảo
 • #1203: Phẫn nộ U Minh Đế Hoàng
 • #1204: Niết bàn Cửu Trọng
 • #1205: Kiếm Hồn tung tích
 • #1206: Thiên Tâm thạch
 • #1207: Kích Chiến Đế hoàng
 • #1208: Áp chế Đế Hoàng
 • #1209: Thần thông nhập Thánh
 • #1210: Vĩ ngạn chiến tư thế
 • #1211: Trấn áp Đế Hoàng
 • #1212: U Minh Thánh Điện
 • #1213: Khối thứ mười Kiếm Hồn mảnh vỡ
 • #1214: U Minh Bảo Khố
 • #1215: Chuẩn Đế tầng thứ
 • #1216: Thiên Bảo cấp Thí Tiên cung
 • #1217: Tiếp giáp Đế Hoàng
 • #1218: Thân phận bại lộ
 • #1219: Đế kiếp giáng lâm
 • #1220: Tổ Vương kinh dị
 • #1221: Thây khô nhiều tiền
 • #1222: Mang theo Thiên Kiếp oanh kích đệ nhất thống lĩnh
 • #1223: Trấn Tiên ấn
 • #1224: Trảm một Tổ Vương
 • #1225: Liên trảm Đế Hoàng
 • #1226: Đại đạo Thiên Âm
 • #1227: U Minh Thiên tôn
 • #1228: Tránh ra, chớ cản trở sự tình
 • #1229: Tuyệt thế Vô Y
 • #1230: Phấn Toái Thiên cướp
 • #1231: Đạp vào đường về
 • #1232: Làm khách phiêu miểu sơn
 • #1233: Thiên Tôn Cửu Đoạn
 • #1234: Thánh địa căn cơ
 • #1235: Luân Hồi thể đến rồi
 • #1236: Hai phát cái tát
 • #1237: Quét ngang vô địch
 • #1238: Bất hủ Thiên Trận
 • #1239: Hóa Thần phù
 • #1240: Thê thảm Hoang Cổ lão tổ
 • #1241: Hoang Cổ hủy diệt
 • #1242: Một lần nữa lớn sôi trào
 • #1243: Thiên Hạ chấn động
 • #1244: Trong nháy mắt kết thúc chiến đấu
 • #1245: Một ngày diệt tứ đại đỉnh cấp truyền thừa
 • #1246: Tiên Linh Hộ Thể
 • #1247: Gặp lại Nhan Nhã Nhi
 • #1248: Uy áp Tà Đế canh thứ nhất )
 • #1249: Luân hồi thần uy
 • #1250: Đế uy vô địch Canh [3] )
 • #1251: Đế vẫn ngày canh thứ nhất )
 • #1252: Đáng sợ hố trời
 • #1253: Đánh đâu thắng đó Canh [3] )
 • #1254: Niết bàn Diệp Đồng canh thứ nhất )
 • #1255: Hoang Yêu cái chết
 • #1256: Lại đến Diệp gia Canh [3] )
 • #1257: Diệp gia rung động
 • #1258: Bái phỏng Man Tộc
 • #1259: Ngày thứ ba vực thứ nhất
 • #1260: Niết bàn Lôi Thần
 • #1261: Mười mấy chở sau lại gặp
 • #1262: Đưa tặng Thiên Bảo
 • #1263: Không kém Vĩnh Hằng
 • #1264: Đốt dương song đế canh thứ hai )
 • #1265: Sư đồ luận bàn Canh [3] )
 • #1266: Tuyệt thế vô song
 • #1267: Vương tổ giá lâm canh thứ hai )
 • #1268: Cố nhân gặp nhau Canh [3] )
 • #1269: Đế Hoàng Tứ Trọng
 • #1270: Tu vi tiến nhanh canh thứ hai )
 • #1271: Hắc Giao tung tích Canh [3] )
 • #1272: Bạn cũ tề tụ, bắt đầu bố giáo
 • #1273: Như thần
 • #1274: Chiêu cáo Thiên Hạ, Tiên Linh gia nhập
 • #1275: Vô song thịnh huống
 • #1276: Tiên đình
 • #1277: Một trăm ngàn Tiên Binh
 • #1278: Tiên Đế
 • #1279: Hắc ám rối loạn
 • #1280: Lấy Tiên Đế tên
 • #1281: Bình hắc ám rối loạn
 • #1282: Sức mạnh to lớn kì dị
 • #1283: Đế Hoàng Thất Trọng
 • #1284: Mười một cái Thiên Tôn cấp cường giả
 • #1285: Tất theo Tiên Đế nghênh chiến
 • #1286: Tiên đình thịnh huống
 • #1287: Thần bí Lão Tửu Quỷ
 • #1288: Chuyện trọng yếu nhất
 • #1289: Đánh đòn cảnh cáo
 • #1290: Thiên Tôn Tử Tinh Linh
 • #1291: Sáu sắc thần quang ngút trời
 • #1292: Luân hồi Đế Uy canh thứ nhất )
 • #1293: Đơn độc đối kháng Cửu Tôn Canh [2] )
 • #1294: Thiên khanh Đoạt Mệnh Canh [3] )
 • #1295: Đạo hóa canh thứ nhất )
 • #1296: Chân đạp Thiên Tôn Canh [2] )
 • #1297: Kinh sợ Huyết Thạch Canh [3] )
 • #1298: U Minh thất sắc canh thứ nhất )
 • #1299: Thiên Tôn toàn diệt Canh [2] )
 • #1300: Huyết Thạch Phong Ấn Canh [3] )
 • #1301: Thế nào, thú vị sao?
 • #1302: Một chữ, giết!
 • #1303: Tự Cửu Thiên giết xuống
 • #1304: Ba đòn bạt tai
 • #1305: Cửu Dương Vũ phủ Lão Tửu Quỷ lưu lại Sát Kiếm
 • #1306: Đại hoạch toàn thắng
 • #1307: Luyện hóa Thiên Tôn Thi Hài
 • #1308: Thiên Tôn Lôi Phạt
 • #1309: Đất độ kiếp
 • #1310: U Minh đại chấn
 • #1311: Rút ra U Minh Lão Tổ bạt tai
 • #1312: Lôi đình đương thời
 • #1313: Với Lôi Hải hạ kích Sát Thiên Tôn
 • #1314: Chiến lực vô cùng canh thứ nhất )
 • #1315: Đưa ngươi Thượng Thiên Canh [2] )
 • #1316: Thiên Kiếp kinh người Canh [3] )
 • #1317: Tuyệt cảnh
 • #1318: Thần Kiếm ra, chém U Minh đại Tổ
 • #1319: Đệ thập Thiên Vực
 • #1320: Đế Hoàng sau mười ba đại cảnh giới
 • #1321: Tu vi tăng vọt
 • #1322: Giải phong đệ thập Thiên Vực
 • #1323: Vượt thế giới truyền đạo
 • #1324: Kinh người hình ảnh
 • #1325: Tinh Thần nơi nơi
 • #1326: Tinh Không Triều Tịch
 • #1327: Đệ nhất cố thổ
 • #1328: Biến mất viện mồ côi
 • #1329: Lửa giận
 • #1330: Tương trợ trọng tụ nhục thân
 • #1331: Thế giới có bao nhiêu mỹ lệ
 • #1332: Giết
 • #1333: Yêu
 • #1334: Dạy dỗ tu hành
 • #1335: Thanh Khâu Hồ Tộc
 • #1336: Phong Thiện Thái Sơn
 • #1337: Đã từng Thái Sơn
 • #1338: Bí Cảnh không gian
 • #1339: Đồ Tiên Tiên
 • #1340: Khiếp sợ mọi người
 • #1341: Tây Phương Đạo Thống đánh tới
 • #1342: Chuẩn bị tây chinh
 • #1343: Long Hổ Sơn
 • #1344: Một con Bạch Hổ
 • #1345: Cửu Thiên Thần Đan
 • #1346: Tây chinh
 • #1347: Một người đơn độc đối kháng Đông Chinh Quân
 • #1348: Tây Phương chấn động
 • #1349: Arthur Tộc run rẩy
 • #1350: Hủy một Tây Phương Đạo Thống
 • #1351: Âm mưu
 • #1352: Phía sau màn hắc thủ
 • #1353: Thạch sách khí tức
 • #1354: Nửa bước Đế Không
 • #1355: Uy áp kinh khủng
 • #1356: Đối Chiến Đế Không
 • #1357: Phệ Tiên Táng Địa canh thứ nhất )
 • #1358: Áp chế Đế Không Canh [2] )
 • #1359: Thái Sơn Thạch Thư Canh [3] )
 • #1360: Thái Sơn thần vận đoạt Thạch Thư
 • #1361: Tiên Vực
 • #1362: Tín Ngưỡng Chi Lực
 • #1363: Hồng Hoang tiên chiến đấu
 • #1364: Tương lai mới đường
 • #1365: Tam giác Bermuda
 • #1366: Hồng Mông Thiên Tinh
 • #1367: Bổn Nguyên thần binh
 • #1368: Tiên đình trước khi Đế Tinh
 • #1369: Thiên Tôn đỉnh phong
 • #1370: Bộ Đế Không
 • #1371: Lấy Thiên Kiếp lại đúc đế tháp
 • #1372: Vực Ngoại người vừa tới
 • #1373: Thái Sơn nhuốm máu
 • #1374: Ngạo Ảnh Đế vô ích
 • #1375: Đế tháp thần uy
 • #1376: Bị phong ấn đường
 • #1377: Nơi nơi bạch cốt
 • #1378: Tiên Lộ đã đứt
 • #1379: Đế Không trung kỳ
 • #1380: Tím diễn cổ tinh
 • #1381: Tiên Cốc hung hiểm
 • #1382: Đế Không Thần Đan
 • #1383: Dược Điển dấu ấn
 • #1384: Dược Điển Tàn Thiên
 • #1385: Thần Đan Hồn Bảo tất cả tới tay
 • #1386: Chủ tớ chém tất cả
 • #1387: Đế Không đỉnh phong
 • #1388: Ta cũng rất tuyệt vọng a
 • #1389: Thổ kê ngõa cẩu
 • #1390: Cổ Tiên thần viên
 • #1391: Thần viên? Yêu Vực?
 • #1392: Lôi Thuật dấu ấn
 • #1393: Chân đạp Phật người nhà
 • #1394: Rác rưới mảnh giấy vụn
 • #1395: Ba cái Bất Hủ
 • #1396: Lấy đánh một trận ba
 • #1397: Chém một Bất Hủ
 • #1398: Đế tháp Hộ Thể khiếp sợ mọi người
 • #1399: Chém hết
 • #1400: Vĩnh Hằng cảnh Viễn Cổ Ma Thú
 • #1401: Bốn bề thọ địch
 • #1402: Vĩnh Hằng cảnh Ma Thú tỉnh lại
 • #1403: Đem phá Chân Tiên
 • #1404: Chém chết toàn bộ
 • #1405: Một Phương Lôi biển
 • #1406: Bước Lôi Hải
 • #1407: Như giẫm trên đất bằng
 • #1408: Ngũ Lôi dao động Thiên Quyết
 • #1409: Phật gia Thái Thượng Trưởng Lão giết tới
 • #1410: Lôi đình oai
 • #1411: Đạn chỉ toàn diệt
 • #1412: Quen thuộc hung thú khí tức
 • #1413: Nửa bước Chân Tiên nhờ giúp đỡ
 • #1414: Ngũ Thải Hoàng Chu
 • #1415: Phật gia lão Tổ giết tới
 • #1416: Bạo lực
 • #1417: Toàn bộ chém
 • #1418: Phá vỡ mà vào Bất Hủ Thiên Kiếp hiện tại
 • #1419: Lôi Quyết đối Lôi Phạt
 • #1420: Ngũ Lôi Toái Kiếp
 • #1421: Tử Diễn Thần Giáo
 • #1422: Tử Diễn Lô
 • #1423: Giơ tay lên chém Bất Hủ
 • #1424: Ngũ Lôi Thần Vực, dốc hết sức toàn bộ chém
 • #1425: Thu hoạch vô cùng phong
 • #1426: Tử Mãng Hung Uy
 • #1427: Không đánh mà thắng chi Binh
 • #1428: Tru Tiên thế
 • #1429: Tìm được Kiếm Hồn mảnh vụn
 • #1430: Tìm được thập phương Thiên Vực
 • #1431: Trước khi thập phương tiên đình
 • #1432: Thân nhân bạn cũ tề tụ
 • #1433: Thân bằng đều nhập vào Thiên Tôn cảnh
 • #1434: Phiêu miểu sơn gặp lại sau Vô Y
 • #1435: Ngươi sẽ không chịu nổi
 • #1436: Giảng đạo thập phương
 • #1437: Tín ngưỡng đại dương
 • #1438: Trong tinh không quỷ dị đại lục
 • #1439: Một mảnh Dược Viên, một bộ Cổ Thi
 • #1440: Lôi Quyết chấn động hung thi
 • #1441: Đại lục ở bên trên siêu cấp truyền thừa
 • #1442: Khủng bố lão giả
 • #1443: Cổ lệnh bất phàm
 • #1444: Thông Hằng Cổ Tinh
 • #1445: Khương gia
 • #1446: Ngươi là đến đùa chúng ta a?
 • #1447: Đỏ rơi Đại Hoang
 • #1448: Tiên đạo thần quang
 • #1449: Đưa bảo tàng đến!
 • #1450: Lấy oán báo ân
 • #1451: Nam La Bảo Các
 • #1452: Chân Tiên Tiên Phủ
 • #1453: Nam La hoảng sợ
 • #1454: Truyền bí thiên hạ
 • #1455: Thông hằng sôi trào
 • #1456: Đại La Long Kim Đan
 • #1457: Chân Tiên Khô Thi
 • #1458: Bốn cái vĩnh hằng
 • #1459: Chân Tiên Khô Thi quyền nát vĩnh hằng
 • #1460: Hung Uy
 • #1461: Uy áp bốn đại truyền thừa
 • #1462: Nguyên Hoàng lệnh, nguy cơ
 • #1463: Cổ lệnh sinh uy
 • #1464: Chật vật hắc bào lão giả
 • #1465: Hắc bào bỏ chạy
 • #1466: Vạn vực Đế Tinh
 • #1467: Siêu cấp Linh Vực
 • #1468: Trọng bảo trong trọng bảo
 • #1469: Vạn Uy Vương Triêu
 • #1470: Ngôi sao mỏ
 • #1471: Ăn miếng trả miếng, lấy giết còn giết
 • #1472: Quyền nát tông vương
 • #1473: Tông vương chật vật
 • #1474: Ai dám động đến, ta giết ai!
 • #1475: Không tiếp thụ cầu xin tha thứ
 • #1476: Chém giết tông vương
 • #1477: Vĩnh hằng
 • #1478: Chuẩn bị độ kiếp
 • #1479: Bất Tử Bất Diệt
 • #1480: Thần bí cầm âm
 • #1481: Nữ Vu cùng Tuyết Lang
 • #1482: Ký ức mảnh vỡ
 • #1483: Thiên Huyễn Thần lan
 • #1484: Vạn Uy Vương Triêu tính là cái gì chứ!
 • #1485: Sáu tôn Chân Tiên
 • #1486: Thần lan thành thục
 • #1487: Phóng tới Nữ Vu tiểu thôn
 • #1488: Đầu kia Tuyết Lang
 • #1489: Xúc động
 • #1490: Một cái ân chữ
 • #1491: Đánh xuyên Chân Tiên
 • #1492: Độc chiến ngũ đại Chân Tiên
 • #1493: Giống như Kiếm Thần, phảng phất như Lôi Đế
 • #1494: Tiên Đạo Pháp Tắc
 • #1495: Tiên Đạo run rẩy
 • #1496: Trảm Tiên
 • #1497: Cám ơn
 • #1498: Cưỡng ép cứu trợ
 • #1499: Tối cao lễ tiết
 • #1500: U Hồn Tử Cốc
 • #1501: Sinh tử cùng tồn tại
 • #1502: Sinh mệnh Tiên Thụ
 • #1503: Tử vong hắc động
 • #1504: lôi đình Tiên Đạo
 • #1505: Bài xích Tiên Đạo
 • #1506: Quyền oanh Chân Tiên
 • #1507: Cường thế cảnh cáo
 • #1508: Tử vong lực cuồn cuộn
 • #1509: Kinh hãi không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn?
 • #1510: Như thế nào ngưng luyện Tiên Nguyên
 • #1511: Tồn tại ở Tiên Vực Thủy Tổ
 • #1512: Mạnh nhất Tam Tiên
 • #1513: Thần Kiếm ra lại
 • #1514: Không đủ chín trâu mất sợi lông kiếm uy
 • #1515: Ngoan độc thứ nhất Chân Tổ
 • #1516: Lần nữa đánh tới hắc bào nguy cơ
 • #1517: Lão Tửu Quỷ hiện
 • #1518: Thập Bát Trọng Tứ Tượng Phong Ấn
 • #1519: Tuyệt thế vô song
 • #1520: Lão Tửu Quỷ giảng đạo
 • #1521: Tiên Vực con đường
 • #1522: Tiên Vực
 • #1523: Bỉ ổi vô sỉ
 • #1524: Chiến Mâu Sát Uy
 • #1525: Cực hình
 • #1526: Tiên ngộ cỏ
 • #1527: Cuồn cuộn Tiên Vực vô tận châu
 • #1528: Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ
 • #1529: Chân Long da, Huyền Long Giáp
 • #1530: Đăng Tiên Thê
 • #1531: Đạp ra ngoài
 • #1532: Phế ngươi tứ chi canh thứ nhất
 • #1533: Đại Đệ Tử nhúng tay canh thứ hai
 • #1534: Toàn bộ phế bỏ Canh [3]
 • #1535: Luận Cửu Đại Thiên Tôn canh thứ nhất
 • #1536: Luyện Đạo cốc canh thứ hai
 • #1537: Khiêu khích Canh [3]
 • #1538: Đại thủ bút
 • #1539: Lại có tìm phiền toái đến
 • #1540: Quyền oanh nội môn đệ tử
 • #1541: Ngàn cấm vạn phong
 • #1542: Phế nội môn đệ tử canh thứ nhất
 • #1543: Đạo thứ ba Tiên Nguyên canh thứ hai
 • #1544: Nhìn lấy đều đau Canh [3]
 • #1545: Thu hoạch Chư Bảo canh thứ nhất
 • #1546: Tàn khuyết Kim Tiên khí canh thứ hai
 • #1547: Tam sắc hiệu nghiệm canh thứ nhất
 • #1548: Tiên Đạo linh căn canh thứ hai
 • #1549: Kiếm gãy Dương Uy Canh [3]
 • #1550: Chân Tiên hoảng sợ
 • #1551: Tu vi tiến nhanh
 • #1552: Không biết tỉnh ngộ
 • #1553: Nhất kích bại sáu Tiên
 • #1554: Thần bí người áo đen
 • #1555: Thần diễn phù
 • #1556: Xông nội môn
 • #1557: Chấn kinh mọi người
 • #1558: Kiếm trảm bên trong môn đệ nhất người
 • #1559: Quét ngang nội môn
 • #1560: Gặp lại thà Duyệt Duyệt
 • #1561: Xin lỗi, tước đoạt tư nguyên
 • #1562: Mười vị trí đầu so đấu canh thứ nhất
 • #1563: thấy ngứa mắt người
 • #1564: Thái Ninh cổ địa
 • #1565: Phạm tiện đồ,vật
 • #1566: Hai sừng đại trận
 • #1567: Một tòa chiến bản cung
 • #1568: Lăn lộn thật là địch
 • #1569: Chân Tiên tự bạo
 • #1570: Phệ Huyết Ma Bức
 • #1571: đùa nghịch tiểu thông minh người
 • #1572: Kim Tiên kinh sợ
 • #1573: Thê thảm Kim Tiên
 • #1574: Chân Tiên cướp
 • #1575: Khủng bố Huyết Ảnh
 • #1576: Thiên Long khí tức
 • #1577: Huyết Tổ lai lịch
 • #1578: Huyền Long Giáp, Tiên Linh Hoàng tộc
 • #1579: Thiên Long gào thét
 • #1580: Huyền Long Giáp trấn phong Hung Thú
 • #1581: Thả Minh Thú
 • #1582: Nguyên Hoàng Lệnh bên trong
 • #1583: Trấn Yêu Điện
 • #1584: Lục sắc Thần Hỏa
 • #1585: Trong nháy mắt Trảm Tiên
 • #1586: Lăn lộn vàng thật Tiên
 • #1587: Đỉnh phong cấp Kim Tiên Cự Mãng
 • #1588: Địa Ngục Huyết Trì
 • #1589: Cực Âm điện hạ lại hiện ra
 • #1590: Địa Ngục Thập Nhất Điện
 • #1591: Ngưu Đầu Mã Diện
 • #1592: Khắp nơi trên đất tình thế nguy hiểm
 • #1593: dày đặc u trống minh
 • #1594: Máu nuốt Thần Trận
 • #1595: Không có quần áo chợt hiện
 • #1596: Huyết Tổ chật vật
 • #1597: Trở lại đỉnh phong
 • #1598: Địa Ngục Phục Thỉ vương
 • #1599: Phục Thỉ trống
 • #1600: Nửa bước Thần Hoàng
 • #1601: Vĩnh hằng Thần Đạo, không gian
 • #1602: Sổ Sinh Tử, thạch quan
 • #1603: Chuyển thế
 • #1604: Trên trời dưới dất, duy ngã độc tôn
 • #1605: Siêu việt đạo lực lượng
 • #1606: Phong Thần Thiên Tôn
 • #1607: Thoát ly mà ra
 • #1608: Hung khí Thạch Mâu
 • #1609: Thái Thượng ám tập
 • #1610: Vạn Vô Không Vực
 • #1611: Vội vàng mười mấy năm
 • #1612: Vô lương lão già khốn nạn
 • #1613: Thần Kiếm dị động
 • #1614: Tử Mộc âm quả
 • #1615: Tránh thoát thiên địa lồng giam
 • #1616: Đế đấu trường, Cửu Vĩ Hồ
 • #1617: Không có việc gì, sư phụ đến
 • #1618: Trảm người, hủy Đế đấu trường
 • #1619: Viên gia hoảng sợ
 • #1620: Trở lại Thập Phương
 • #1621: Kim Tiên Cảnh Giới
 • #1622: Bạch Hổ tung tích
 • #1623: Mênh mông hắc động
 • #1624: Chín tằm Tiên Vương
 • #1625: Chú giới
 • #1626: Nuốt Thần phệ đường
 • #1627: Cố nhân khí tức
 • #1628: Thả gia ra ngoài a!
 • #1629: Đặc thù thạch thất
 • #1630: Cổ bảo? Tà Ma?
 • #1631: Triệu hoán lão lưu manh
 • #1632: Tà Tổ, thăng tà chùy
 • #1633: Ngươi túm cái rắm
 • #1634: Hỗn Độn vương
 • #1635: Thần Đế Nguyên Hoàng
 • #1636: Mấy trăm năm sau thà Duyệt Duyệt
 • #1637: Đế Thần thuốc
 • #1638: Thất thải thần quang xông Vân Tiêu
 • #1639: Vương gia Đại Châu đệ nhất gia tộc
 • #1640: Bách tiên bảng chí tôn trẻ tuổi
 • #1641: Quất bay bách tiên bảng chí tôn trẻ tuổi
 • #1642: Lại vừa tới tôn
 • #1643: Chật vật thê thảm cổ tử tranh
 • #1644: Đại Hung
 • #1645: Hải Linh châu
 • #1646: Thâm Hải xuống tu vi tăng vọt
 • #1647: Thủy Thần bản cung địa điểm cũ
 • #1648: Lôi Thần phong bạo
 • #1649: Cửu Khiếu Thánh Linh
 • #1650: Thánh Linh kinh dị
 • #1651: Thủy Thần di ảnh
 • #1652: Thần Minh điện hạ
 • #1653: Cổ Thần đồ
 • #1654: Linh Vực thần địa
 • #1655: Chân Ma máu ban đầu
 • #1656: Nửa bước Huyền Tiên
 • #1657: Lão giả thần bí
 • #1658: Đưa tay nát Huyền Tiên
 • #1659: Tam đại vương Vực
 • #1660: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #1661: Khủng bố nhất quyền
 • #1662: Huyền Tiên Thiên Kiếp
 • #1663: Sát trận đại lễ
 • #1664: Phụ thân, gia gia, Tằng Gia Gia
 • #1665: Thôn Thiên nạp địa
 • #1666: Sát phạt hỗn chiến
 • #1667: Tấn Tiên Ấn
 • #1668: Trảm giết chí tôn
 • #1669: Muốn lật trời
 • #1670: Bát Phương Vân Động
 • #1671: Hai tôn Tiên Vương
 • #1672: Tiểu Thái Sơ thần uy
 • #1673: Lục sắc Thần Hỏa Phần Tiên vương
 • #1674: Bí thổ
 • #1675: Chấn kinh nửa bước Chân Thần
 • #1676: Huyền Nguyệt linh sen
 • #1677: Thần Đạo bảo bối tinh
 • #1678: Mục trảm Diêm bức giết mà đến
 • #1679: Chật vật thê thảm mục trảm Diêm
 • #1680: Lại trảm Chí Tôn
 • #1681: Đế Thần học viện
 • #1682: Đặc thù Cổ Lộ
 • #1683: Có thể sát quang các ngươi
 • #1684: Kinh hãi mọi người
 • #1685: Tiên quật
 • #1686: Chí Tiên Bảo Thụ
 • #1687: Khanh Thần
 • #1688: Nướng món ăn dân dã!
 • #1689: Uẩn thần đại cục
 • #1690: Kêu gào
 • #1691: Toàn bộ xử lý
 • #1692: Đến, các ngươi cùng tiến lên
 • #1693: Chí Tôn bỏ chạy
 • #1694: Tại trong chiến đấu tấn thăng
 • #1695: Tần Cảnh Ngạn lại giết tới
 • #1696: Chính mình hướng tuyệt diệt miệng núi lửa đụng
 • #1697: Đoạt Tiên Vương binh, chém giết Chu vẫn
 • #1698: Thiên Tiên Cảnh Giới
 • #1699: Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết đệ nhị trọng
 • #1700: Mượn Thiên Kiếp tu hành
 • #1701: Thiên Tiên trung kỳ
 • #1702: Dị Thế Giới môn hộ
 • #1703: Tử Tinh Linh, Yêu Tinh Tộc
 • #1704: Tầng chín mươi chín Cổ Tháp
 • #1705: Uy nghiêm nam tử
 • #1706: Tiên Linh Hoàng Chủ
 • #1707: Đế Thích Thiên
 • #1708: Ngạo Kiếm Thiên tôn
 • #1709: Chép Đế Thích Thiên sào huyệt
 • #1710: Kế thừa Tiên Linh giới
 • #1711: Bách tiên bảng thứ chín
 • #1712: Tử Linh giới
 • #1713: Toàn bộ thế giới đều là là địch nhân
 • #1714: Gặp lại lão lưu manh
 • #1715: Tuyệt thế cường đại không có quần áo
 • #1716: Một kiếm Trảm Thần Đế
 • #1717: Tiểu sư đệ
 • #1718: Coi như Lịch Luyện Chi Địa
 • #1719: Tiên Long tủy
 • #1720: Kiếm nát Chân Thần
 • #1721: Trảm Chân Thần, đến Long Tủy
 • #1722: Trùng kích Tiên Vương
 • #1723: Huyền Long Giáp kháng Tiên Vương cướp
 • #1724: Đưa tay Diệt Tiên vương
 • #1725: Càn khôn Trấn Nguyên sát trận
 • #1726: Nửa bước Chân Thần giết tới
 • #1727: Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết đệ tam trọng
 • #1728: Xông thẳng Vương Đô
 • #1729: Càn khôn sát trận hiển uy
 • #1730: Chém giết thành chủ
 • #1731: Trở lại Tiên Vực
 • #1732: Trở lại Thập Phương gặp lại không có quần áo
 • #1733: Yêu tinh tỷ muội
 • #1734: Qua Yêu Hoàng Điện
 • #1735: Biến mất Tử Nguyệt
 • #1736: Tử Tinh Linh quá khứ
 • #1737: Mạnh mẽ xông tới Yêu Tinh Tộc
 • #1738: Yêu tinh cấm địa
 • #1739: Quyền nát Chân Thần
 • #1740: Không bằng heo chó
 • #1741: Trong lúc kịch chiến kỳ Chân Thần
 • #1742: Đột biến
 • #1743: Tử Tinh Linh nước mắt
 • #1744: Khí vận hoành không
 • #1745: Tử Nguyệt trọng sinh
 • #1746: Người nào đều không cho khi dễ Linh Nhi
 • #1747: Hai bóng người
 • #1748: Bị cầm tù cố nhân
 • #1749: Thê thảm phạm anh hùng
 • #1750: Kinh dị Đế Viện Trưởng lão
 • #1751: Nửa bước Thiên Thần
 • #1752: Đế viện trảm trưởng lão
 • #1753: Tử càn Tiên Đan
 • #1754: Dạ Âm Thương
 • #1755: Nhất quyền đánh bay
 • #1756: Tử Linh Huyết Hải
 • #1757: Chấn kinh mọi người
 • #1758: Hắc bào lão giả lại hiện ra
 • #1759: Kỳ thực, có ba lần
 • #1760: Vạn thí Cấm Khí
 • #1761: Tiên Tháp hiển hóa làm cho người đoạt
 • #1762: Thủy Thần chuyển thế người
 • #1763: Dạ Âm Thương chạy trốn
 • #1764: Ba Chí Tôn đều là chạy trốn
 • #1765: Cứu cực nhãn thuật
 • #1766: Huyễn Thần thật sen
 • #1767: Lam Điền Chân Âm mưu
 • #1768: Ngũ hành vương thể
 • #1769: Các huynh đệ, chuẩn bị đơn đấu
 • #1770: Phế vật
 • #1771: Thần Diễn Bất Diệt Kinh
 • #1772: Nhất tôn Thiên Thần
 • #1773: Đế viện cường giả xuất thủ
 • #1774: Bách tiên bảng thứ nhất
 • #1775: Thiên Thần cấp mộ cổ
 • #1776: Một cỗ quan tài đá lấp Huyết Trì
 • #1777: Mạc Bách Nhẫn xuất thủ
 • #1778: Tương trợ Mạc Bách Nhẫn
 • #1779: Nửa bước Chân Thần
 • #1780: Bốn Xích Đế Thần nhà tù
 • #1781: Uy hiếp
 • #1782: Cuồng Chiến Tam Thần
 • #1783: Mượn lực thuế biến
 • #1784: Mười tám vạn vong hồn
 • #1785: Hủy diệt Chân Thần Kiếp
 • #1786: Ba Chí Tôn bỏ chạy
 • #1787: Nguy cảnh
 • #1788: Biến mất
 • #1789: Man Hoang Thế Giới
 • #1790: Vô danh mộ
 • #1791: Biến mất trí nhớ
 • #1792: Duy nhất nhớ kỹ người
 • #1793: Tội gì khó xử chính mình
 • #1794: Ngự Không Xà Yêu
 • #1795: Chư Thiên rung động
 • #1796: Thành thân
 • #1797: Lâm Nhược Tiên
 • #1798: Cáo đừng rời bỏ
 • #1799: Mười năm sau trở lại Thập Phương
 • #1800: Vì tu hành mà sinh
 • #1801: Thẳng hướng đỏ càng giới
 • #1802: Nửa bước Thần Vương
 • #1803: Đánh giết
 • #1804: Ba cái đầu
 • #1805: Hỗn Độn tộc xâm nhập
 • #1806: Tiến vào Cổ Lộ
 • #1807: Thiên Thần Hung Thú
 • #1808: Chém giết Ngũ Hành Thể
 • #1809: Máu Tiên Bảo quả
 • #1810: Thế Giới Chủng Tử
 • #1811: Kiếm Hồn toái phiến vị trí
 • #1812: Hai tôn Thiên Thần
 • #1813: Mạc Bách Nhẫn thể chất
 • #1814: Vội vàng một năm
 • #1815: Tu vi tiến nhanh
 • #1816: Hỗn Độn mười Thần Tử
 • #1817: Đáng sợ mười người
 • #1818: Hỗn Độn vương cùng lão lưu manh đều tới
 • #1819: Hỗn Độn rực
 • #1820: Ấu trĩ đủ có thể
 • #1821: Tiên Linh Giới Trấn Hỗn Độn Thần Tử
 • #1822: Hỗn Độn mười Thần Tử đều hiện
 • #1823: Kỳ Trân một đống
 • #1824: Trong nháy mắt trảm Tam Thần
 • #1825: Đối chiến Hỗn Độn thế này
 • #1826: Thiên Tru Ma Quật
 • #1827: Mạt sát hơn ngàn Hỗn Độn tộc
 • #1828: Kỳ diệu phát hiện
 • #1829: Thần Đế cấp giết văn
 • #1830: Hỗn Độn Thần Tử lần lượt thân vẫn
 • #1831: Đến từ Hỗn Độn vương nguy cảnh
 • #1832: Đại phiền toái
 • #1833: Diệt diễn Tiên cục
 • #1834: Lại Trảm Thần tử
 • #1835: Cổ Lộ cuối cùng
 • #1836: Cùng Thế Giới Chủng Tử cộng minh
 • #1837: Nửa bước Thiên Thần
 • #1838: Đối với người khác đệ tử nhẹ nhàng một chút
 • #1839: Kinh khủng bực nào?
 • #1840: Hỗn Độn môn hộ
 • #1841: Thập Nhị Dực quang ảnh
 • #1842: Diệt thế
 • #1843: Lăn lộn Thánh Nguyên
 • #1844: Cổ xưa nhất cấm địa
 • #1845: Quỷ dị Cổ Lộ
 • #1846: Thần Hoàng thi
 • #1847: Luân Hồi đường
 • #1848: Luân Hồi cuối đường đầu
 • #1849: Đánh vỡ Luân Hồi
 • #1850: Hố to hàng
 • #1851: Dẫn dụ
 • #1852: Lão già, nhìn xem ta là ai
 • #1853: Luân Hồi trên đường Trảm Thần Đế
 • #1854: Thiên nhiên Mạnh Bà sương mù
 • #1855: Hối hận Hỗn Độn vương
 • #1856: Luân Hồi cổ phù
 • #1857: Luân Hồi vật chất
 • #1858: Dẫn bạo Thần Đế
 • #1859: Biệt khuất cùng cực Hỗn Độn vương
 • #1860: Thiêu đốt Thần Hồn
 • #1861: Thập Nhị Dực Thánh Sứ lại đến
 • #1862: Luân Hồi không thể đỡ
 • #1863: Phát sinh kinh biến
 • #1864: Khí muốn thổ huyết
 • #1865: Vạn Tộc nơi tập luyện
 • #1866: Đại Phạm Thần Thổ
 • #1867: Phá vỡ mà vào Thiên Thần
 • #1868: Đến, thỏa thích bổ
 • #1869: Thoải mái nhất một lần độ kiếp
 • #1870: Vạn Mộc căn
 • #1871: Thần Nguyên
 • #1872: Cấm kỵ
 • #1873: Oan gia ngõ hẹp
 • #1874: Hoa nhi vì cái gì hồng như vậy
 • #1875: Làm ta rất sợ hãi
 • #1876: Thiên Thần cấp khuân vác
 • #1877: Nói người nào sau lưng không ai giống như
 • #1878: Ăn thịt hắn, uống Kỳ Huyết
 • #1879: Thần Đế không ít
 • #1880: Thông thiên cốc
 • #1881: Đến từ Cửu Lê động mời chào
 • #1882: Trung thực nằm xuống
 • #1883: Huyết Tằm Thần Tử xuất thủ
 • #1884: Toàn diện trấn áp
 • #1885: Càn khôn sát trận ép trăm địch
 • #1886: Bắt chẹt Đại Phạm Thần Thổ chư truyền thừa
 • #1887: Phong phú cùng cực thu hoạch
 • #1888: Nửa bước Thần Vương
 • #1889: Quất bay Thần Vương
 • #1890: Trấn áp Tam Thần vương
 • #1891: Đoạn Thần cục
 • #1892: Một cái nhưng đánh mười cái
 • #1893: Thần Vương hoảng sợ
 • #1894: Lần này cần kiếm bộn
 • #1895: Khí lá gan đau
 • #1896: Thiên Cổ đại cục
 • #1897: Luận thể chất huyết mạch
 • #1898: Thụ ngược cuồng
 • #1899: Đại Phạm Thần Thổ giao chiến ngoại lai Vạn Tộc
 • #1900: Thần Đế Phá Giới mà vào
 • #1901: Thế giới đại chiến
 • #1902: Thần Văn đường in dấu trải rộng Thập Phương
 • #1903: Quán thế đại trận
 • #1904: Thiên Giới cánh cửa
 • #1905: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
 • #1906: Ngoan quất Hồn Ảnh Canh [4]
 • #1907: Thế giới thông đạo đổ sụp Canh [5]
 • #1908: Thế giới kẽ hở
 • #1909: Ba năm cùng ngàn năm
 • #1910: Thần Vương cảnh Chí Tôn
 • #1911: Vạn Tinh vờn quanh
 • #1912: Vạn Tinh Quy Nhất
 • #1913: Lục Vương đủ đánh
 • #1914: Hồn phong
 • #1915: Đế Tháp thần uy
 • #1916: Dốc hết sức bại Lục Vương
 • #1917: Kiếm Hồn cảm ứng
 • #1918: Quỷ dị Sơn Quật
 • #1919: Sơn Quật chân tướng
 • #1920: Thần Hoàng cấp Bảo Binh
 • #1921: Thất bại giả thường nói
 • #1922: Gào thét Thần Hoàng binh
 • #1923: Đại Na Di Thần Phù
 • #1924: Kiếm bổ Thái Thượng
 • #1925: Thần Vương Điên Phong
 • #1926: Huyền Hoàng cốc
 • #1927: Huyền Hoàng xuống u lãnh con ngươi
 • #1928: Đại Hung Huyền Hoàng
 • #1929: Thần Đế cảnh về sau
 • #1930: Siêu việt chi phối
 • #1931: Thần Vương cấp nữ nhi
 • #1932: Không có quần áo lấy nước mắt rửa mặt?
 • #1933: Thiên Cơ Tán
 • #1934: Chuẩn Thần Đế Binh
 • #1935: Không Minh Đạo Chủ
 • #1936: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #1937: Vượt qua thời gian
 • #1938: Thời gian đang nhảy vọt
 • #1939: Đơn giản không giống người
 • #1940: Tiến về Cổ Tích
 • #1941: Lưu giữ thế chí ít ngàn vạn năm
 • #1942: Thần Đế cấp Ma Cầm
 • #1943: Trong mộ Đại Thế Giới
 • #1944: Âm Dương Bạch
 • #1945: Gặp nạn anh vợ
 • #1946: Ngũ Hành Noãn
 • #1947: Minh Vương giết tới
 • #1948: Thánh Uy
 • #1949: Khổ cực Thập Nhị Dực Thánh Sứ
 • #1950: Tình
 • #1951: Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên
 • #1952: Thế giới sơ khai
 • #1953: Thần Đồng ép Thái Thượng
 • #1954: Thái Thượng chật vật
 • #1955: Thánh Cấp Thái Thượng
 • #1956: Trưởng thành bên trong cấm kỵ
 • #1957: Đồ Thánh
 • #1958: Tối cao đánh giá
 • #1959: Tiên Đình chi hỏa
 • #1960: Hộ pháp chiến tướng
 • #1961: Luân Hồi độ kiếp khúc
 • #1962: Vượt biên phù
 • #1963: Mới vào Thiên Giới
 • #1964: Thông linh la khỉ
 • #1965: Trấn áp
 • #1966: Tội nhân
 • #1967: Thiên Đình
 • #1968: Phiền phức đại
 • #1969: Thiên Đình Thiên Binh
 • #1970: Hai tôn Thánh Vương
 • #1971: Quen thuộc ma thú
 • #1972: Huyền Hoàng Bí Địa
 • #1973: Ngay cả trời cũng kiêng kị ba phần
 • #1974: Bí Phủ
 • #1975: Bí Phủ bên trong
 • #1976: Đồ Linh đao mô phỏng khí
 • #1977: Thần Linh tinh
 • #1978: Giết các ngươi là chính nghĩa
 • #1979: Kinh người máu vách tường
 • #1980: Chết đi Thánh Linh
 • #1981: Bí Phủ sụp đổ
 • #1982: Tiên Linh giới chữa trị
 • #1983: Luân Hồi Đoán Thần thuật sơ động
 • #1984: Yên Đạo Ma mạch
 • #1985: Bái phỏng Không Minh Đạo Tông
 • #1986: Đưa tay ép Thần Đế
 • #1987: Lực áp một Thánh Tông
 • #1988: Thất thải thần kiếm đối Thánh Vương Bảo Ấn
 • #1989: Thánh Vương bỏ chạy
 • #1990: Trảm sát thánh vương
 • #1991: Thiên Đình cường giả lại đánh tới
 • #1992: Đỉnh phong Thánh Vương
 • #1993: Vạn thương cốc
 • #1994: Hung mắt
 • #1995: Ngạc Tổ
 • #1996: Hóa Hư thánh Kim
 • #1997: Tiếp giáp Thần Đế đỉnh phong
 • #1998: Thời không ở giữa
 • #1999: Tu hành vô tận đầu
 • #2000: Tiên Linh Hoàng tộc Thủy Tổ
 • #2001: Thành thánh
 • #2002: Thiên Kiếp biến mất?
 • #2003: Lúc trong không gian vạn năm kỳ đến
 • #2004: chết còn châm
 • #2005: Trễ tới thiên kiếp
 • #2006: Thiên Kiếp không ngừng
 • #2007: Phương pháp kia
 • #2008: Giải phong ngọn nguồn
 • #2009: Thần Ma hiện
 • #2010: Thánh Huyết tung tóe trời cao
 • #2011: Kiếm thế ngập trời
 • #2012: Thiên Giới sôi trào
 • #2013: Phản kích
 • #2014: Tàn nhẫn cực hình
 • #2015: Trốn
 • #2016: Chi phối vẫn lạc
 • #2017: Thông thiên pháp tướng
 • #2018: Ngạc Tổ thần uy
 • #2019: Huyền Hoàng Quán thế
 • #2020: Thông thiên kịch chiến
 • #2021: 1 tia trật tự
 • #2022: Thiên Đình đột kích
 • #2023: Sư phụ đến
 • #2024: Rất mạnh
 • #2025: Vạn Linh kinh dị
 • #2026: Người đáng sợ
 • #2027: Thiên Giới lần nữa sôi trào
 • #2028: 10 Phương Vân động
 • #2029: Diệt Giáo đến
 • #2030: Trảm Phong Tiên Thánh Tử
 • #2031: Phong Tiên kinh dị
 • #2032: Đưa tay chém giết 8 Thánh Vương
 • #2033: Thánh Vương cướp hạ phong Tiên hủy
 • #2034: Cường thế, ngoan nhân, đại khí
 • #2035: Lôi Hỏa lão tổ vẫn
 • #2036: Chuẩn bị sáng tạo pháp
 • #2037: Dương uy thiên hạ
 • #2038: Sáng tạo pháp đường khó đi
 • #2039: Bắc Tương 7 quỷ
 • #2040: 7 sát trận
 • #2041: Toàn trảm
 • #2042: Thánh Vương Chương 2 trọng
 • #2043: Đế Vương lôi
 • #2044: Tâm cảnh lần nữa thuế biến
 • #2045: Luân Hồi thể, đến!
 • #2046: Hoang Thiên Bảo máu
 • #2047: Đưa ngươi đi chết
 • #2048: Vạn Vô Huyết Mạch
 • #2049: Không đáng chú ý
 • #2050: Tru Ma Cổ Thuật
 • #2051: Trấn Ma Cổ Vực
 • #2052: Pháp sơ hiển, nát Tru Ma
 • #2053: Thái Cực Thần Vực
 • #2054: Cùng thế hệ, ta thứ nhất!
 • #2055: Thần Vô Khuyết, bại!
 • #2056: Các ngươi không được
 • #2057: Mạt sát 2 Thần Tử
 • #2058: Vô địch chi tư
 • #2059: Toàn diệt
 • #2060: 2000 ta chí tôn trẻ tuổi vây kín
 • #2061: Chí Tôn vẫn lạc ngày
 • #2062: Dị biến
 • #2063: Thần Hoàng Đạo Quả
 • #2064: Vô sỉ lão đạo
 • #2065: Cổ quái
 • #2066: Nữ nhi đến?
 • #2067: Chấn kinh
 • #2068: Cùng Nhân Vương có quan hệ
 • #2069: Lá gan đau
 • #2070: Siêu cấp Thần Linh tinh đại mỏ
 • #2071: Lão đạo sĩ cảnh giới
 • #2072: Hoàn Mỹ Thế Giới
 • #2073: Thiên Giới Tổ Long Mạch
 • #2074: Tô thư khí hơi thở
 • #2075: Dục hỏa trọng sinh
 • #2076: Nguy cảnh
 • #2077: Chiến Hư Thiên
 • #2078: Trảm Hư Thiên
 • #2079: Cường địch theo nhau mà tới
 • #2080: Dằng dặc tiếng địch
 • #2081: 0 lần chiến lực
 • #2082: Thông thiên uy hiếp
 • #2083: Số 10 thông thiên
 • #2084: Không có quần áo đuổi tới
 • #2085: Khi lúc nàng tức giận sau
 • #2086: Vạn đạo run rẩy
 • #2087: Thiên Đình Cổ Tổ
 • #2088: Trật tự va chạm
 • #2089: Cổ Tổ cũng không địch lại
 • #2090: Toàn bộ hoảng sợ chạy
 • #2091: Tổ Long Mạch
 • #2092: Tổ Long di động
 • #2093: Có vợ như thế, còn cầu mong gì
 • #2094: Trấn Đạo Cấm Vực
 • #2095: Vô danh đường hộ thể
 • #2096: Tổ Long nước bọt
 • #2097: 9 Đại Thiên người ép đến
 • #2098: Lôi Phạt ép thông thiên
 • #2099: Cấm Vực bên trong gặp lại vô lương lão đạo
 • #2100: Liên trảm thông thiên
 • #2101: Trảm sạch sẽ
 • #2102: Chung cực cấm kỵ
 • #2103: Tìm được kiếm mới hồn toái phiến
 • #2104: Cấm Vực trúng siêu cấp thánh trận
 • #2105: Vũ Trụ
 • #2106: Biến mất Vũ Trụ
 • #2107: Giết vào Thiên Đình Trảm Thiên người
 • #2108: Cứu tinh
 • #2109: Ngang dọc Thiên Đình bên trong
 • #2110: Thiên Đình số Cổ Tổ
 • #2111: Sinh tử xen lẫn, hóa thành hủy diệt
 • #2112: Hi vọng
 • #2113: Vũ Trụ môn hộ
 • #2114: Đại Phá Diệt bắt đầu
 • #2115: Tàn nhẫn
 • #2116: Thiên chi Thẩm Phán
 • #2117: Phong tỏa thế giới
 • #2118: Thật đáng buồn
 • #2119: Đáng sợ Cấm Khí
 • #2120: Kinh người Cổ Thi
 • #2121: Giết đến tận cửa
 • #2122: Giết thông thiên, đoạt Đế Thần Binh
 • #2123: Cổ Thi tự động
 • #2124: Khủng bố 1 tộc
 • #2125: Đoạt lấy sinh mệnh vật chứa
 • #2126: Liệp sát thông thiên
 • #2127: Nhuộm đỏ cương thổ
 • #2128: 9 sắc Thánh Huy
 • #2129: Cổ kinh sơ thành
 • #2130: Thẳng hướng chi phối
 • #2131: 9 sắc Thánh Lực dẫn chi phối kinh dị
 • #2132: Mạnh hơn chi phối
 • #2133: Chương 2 cái sinh mệnh vật chứa
 • #2134: Tiểu Thái Sơ?
 • #2135: Tuyệt Hồn uyên
 • #2136: Trọng thương tiểu Thái Sơ
 • #2137: Giơ cao Thánh Bảo địa
 • #2138: Đại Bí vì sao?
 • #2139: Cùng không có quần áo giống nhau dung nhan
 • #2140: Người đáng sợ kén
 • #2141: Ngày thứ 1 nữ
 • #2142: Hạnh phúc sao? Vui vẻ sao?
 • #2143: Không có tư cách
 • #2144: Lại trảm thông thiên
 • #2145: Cổ Thi sinh biến
 • #2146: Đánh giết Cổ Tổ
 • #2147: 72 cánh nhập Hồng Mông Vũ Trụ
 • #2148: Nhân Vương
 • #2149: Bạch Hổ, bảo địa
 • #2150: Bồ Đề Thánh Thụ
 • #2151: Thánh Quang xông Vân Tiêu
 • #2152: Thanh âm quen thuộc
 • #2153: Cường đại Nguyên Hoàng
 • #2154: Đã từng ngày thứ 1 nữ
 • #2155: Biến chất Luân Hồi Tâm Kinh
 • #2156: Luân Hồi Trảm Thần thuật
 • #2157: Mai phục
 • #2158: Luân Hồi Trảm Thần thuật chi uy
 • #2159: Siêu đại thu hoạch
 • #2160: Bước vào chi phối
 • #2161: Thuế biến
 • #2162: Hư không thể
 • #2163: Không có quần áo phụ thân?
 • #2164: Thần Thược khí tức
 • #2165: Suy đoán trở thành sự thật
 • #2166: Chấp bút tay, bây giờ chưởng kiếm
 • #2167: Thái Hư tháp
 • #2168: Phệ Linh đồ
 • #2169: Thánh Linh Vực
 • #2170: Động thủ
 • #2171: Thần Nhãn lại mở Chư Cường kinh hãi
 • #2172: Vận mệnh mắt
 • #2173: Lấy 1 ép 9
 • #2174: Kinh dị
 • #2175: Nhân Vương lại hiện ra
 • #2176: Khí vận Trường Hà
 • #2177: Truy sát
 • #2178: Đánh giết
 • #2179: Đại Phá Diệt chiến trường
 • #2180: Vận Mệnh Nhãn lại mở
 • #2181: Vấn đỉnh Hư Thiên
 • #2182: Hình ảnh đáng sợ
 • #2183: Hư Thiên trong phạm vi
 • #2184: Sáng tạo thuật
 • #2185: Luân Hồi Quyền, Luân Hồi kiếm
 • #2186: 14 cánh thứ 3 chí tôn trẻ tuổi
 • #2187: Võng Huyết Thạch
 • #2188: Thăng hoa sau Lăng Thiên Kiếm Kinh
 • #2189: Đây chính là thứ nhất?
 • #2190: Nhượng Ngạo Kiếm Thiên Tôn động dung kiếm
 • #2191: Cầm thần kiếm, trảm Cổ Tổ
 • #2192: Hộ linh bảo cụ
 • #2193: Nhất định phải chết ở chỗ này
 • #2194: Tín ngưỡng ép Cổ Tổ
 • #2195: 10 cái 72 cánh cường giả buông xuống
 • #2196: Nguyên Hoàng lão lưu manh chợt hiện
 • #2197: Cổ Thi trung niên giết vào
 • #2198: Võ Tổ
 • #2199: Luân Hồi Quyền đại thành
 • #2200: Hư Thiên ép thông thiên
 • #2201: Cục thế chuyển biến
 • #2202: Hoàn chỉnh Phệ Linh đồ
 • #2203: Đỉnh phong chi chiến
 • #2204: 4 tượng Hóa Thần trận
 • #2205: Cùng 7 màu Thần Kiếm có quan hệ
 • #2206: Ban đầu Âm Dương địa
 • #2207: Thiên Đình Cổ Tổ 10 cái người
 • #2208: Vội vàng lội hướng trên kiếm phong đụng
 • #2209: Luân Hồi 9 kiếm
 • #2210: Nghiền ép thế
 • #2211: Hư chân trời
 • #2212: Bản thân lực trọng thương thông thiên
 • #2213: Thông thiên bỏ chạy
 • #2214: 1 chính mình lực chém giết 9 thông thiên
 • #2215: Dậm chân thông thiên
 • #2216: Sắp tập đến nguy cơ
 • #2217: Thông thiên Lôi Phạt
 • #2218: Thông thiên cấp Luân Hồi thể
 • #2219: Thông thiên hoảng sợ
 • #2220: Đại thành Hoàn Mỹ Thế Giới
 • #2221: Hoàn Mỹ Thế Giới Tổ Long Mạch
 • #2222: Quyền nát 18 cánh Cổ Tổ
 • #2223: Kịch chiến
 • #2224: Ánh mắt
 • #2225: Tiên Đế tháp Thánh Uy đại hiển
 • #2226: Đánh bại Cổ Tổ
 • #2227: Đáng sợ đội hình
 • #2228: Thuộc tại chúng ta
 • #2229: Đáng chết, là các ngươi!
 • #2230: Cấm Long thánh trận
 • #2231: Giống như vô địch Long Hoàng
 • #2232: Hoàn Mỹ Thế Giới dị động
 • #2233: Thế giới cộng minh
 • #2234: Bản thân Hoàn Mỹ Thế Giới đại thành
 • #2235: Siêu việt trật tự
 • #2236: Khủng bố chiến lực
 • #2237: Thiên Thủ hộ 1 tộc thanh âm
 • #2238: Ảo tưởng Viêm Tinh biển
 • #2239: Thù
 • #2240: Thái Ất Đạo Nhân
 • #2241: 1 người chiến tư thế
 • #2242: 9 trọng Phệ Linh đồ
 • #2243: Mạnh hơn ngày thứ 1 nữ
 • #2244: Lại trảm 72 cánh
 • #2245: Trời sinh Chiến Giả
 • #2246: Đan hiệu nhược hóa
 • #2247: Mạnh câu không có quần áo
 • #2248: Hoa văn tìm đường chết
 • #2249: Vạn pháp bất triêm thân thể
 • #2250: Đều phải táng ở chỗ này!
 • #2251: 500 lần chiến lực
 • #2252: Lưu Ly Đế lô
 • #2253: Chí cường Đại Tổ
 • #2254: 2 giết không có kết quả
 • #2255: Bá khí hù chết người
 • #2256: Cưỡng đoạt Đế lô
 • #2257: Huyền Minh
 • #2258: Điên cuồng
 • #2259: Tửu quỷ đến
 • #2260: Các ngươi quá làm càn
 • #2261: Khắc cốt cừu hận
 • #2262: May nhất phúc
 • #2263: Phụ mẫu
 • #2264: Tạm về Hồng Mông
 • #2265: Người thân bạn bè tề tụ
 • #2266: Vội vàng 1 trăm năm
 • #2267: Hóa Hư
 • #2268: Thông thiên sau
 • #2269: 5 cái hô hấp
 • #2270: Hoàng Tuyền 1 tộc
 • #2271: Thiên địa oanh minh
 • #2272: Trật tự đệ 4 đoạn
 • #2273: Bẻ gãy nghiền nát
 • #2274: Cường thế
 • #2275: Đều phải chết!
 • #2276: Bản thân chi lực
 • #2277: Vội vàng lại vài năm
 • #2278: Luân Hồi Vương
 • #2279: Chẳng sợ hãi
 • #2280: Sát trận trải rộng tinh không
 • #2281: Hồng Mông Đại Phá Diệt, bắt đầu!
 • #2282: Thứ 10 Thần Tử
 • #2283: Hắc sắc Lôi Hải
 • #2284: Mượn lực thuế biến
 • #2285: Tuyệt đối trở lại đánh
 • #2286: Biến số
 • #2287: Gặp lại Duyệt Duyệt
 • #2288: Vô danh mộ bầy
 • #2289: Siêu cổ di tích
 • #2290: 18 Trọng Thạch môn
 • #2291: 1 đánh
 • #2292: Bản thân là trời
 • #2293: Tinh không một khe lớn sau 10 người
 • #2294: La Sát 10 Thần Tử
 • #2295: Thiên Đình tìm được 10 phương
 • #2296: Sát trận uy
 • #2297: Tiên Linh Tộc Lão ma
 • #2298: Vạn táng sát trận
 • #2299: Thái Hư đỉnh phong
 • #2300: Luân Hồi
 • #2301: Ngọn nguồn trí nhớ
 • #2302: Nước mắt
 • #2303: Không đội trời chung
 • #2304: Luân Hồi thể đại thành
 • #2305: Luân Hồi Nhãn
 • #2306: Luân Hồi uy
 • #2307: Vạn đạo run rẩy
 • #2308: Thần Kiếm viên mãn
 • #2309: Luân Hồi kiếm
 • #2310: La Sát Vương
 • #2311: Luân Hồi Luyện Ngục
 • #2312: Đại thành Luân Hồi Đồ
 • #2313: 5 lôi cuồng bạo
 • #2314: Thiên Đế
 • #2315: 1 khỏa đầu lâu
 • #2316: Thiên Cơ vạn đạo
 • #2317: Vòng biến
 • #2318: Đế cùng vương
 • #2319: Luân Hồi Thần Vệ
 • #2320: Luân Hồi cờ xí
 • #2321: Mắt trái vận mệnh, mắt phải Luân Hồi
 • #2322: 1 lên
 • #2323: Thiên Đình bại lui
 • #2324: Bế quan Tiên Đế tháp
 • #2325: Vội vàng số 10 chở
 • #2326: Huyền Thiên kiếp diệt
 • #2327: Quyền oanh Luân Hồi Vương
 • #2328: Luân Hồi quyết đấu
 • #2329: Vạn Hồn
 • #2330: Ngươi còn có chúng ta
 • #2331: Chật vật Luân Hồi Vương
 • #2332: Dung luyện Chân Giới
 • #2333: Mời theo dựa vào chúng ta
 • #2334: Tuyết hận
 • #2335: Phá vỡ nhận biết Lão Tửu Quỷ
 • #2336: Thiên Ngoại, Huyền Thiên Hậu
 • #2337: Thiên Đế tử
 • #2338: Từ xưa đến nay thứ nhất người
 • #2339: Thời không mắt
 • #2340: Nhân Quả Pháp Tắc
 • #2341: Dậm chân 5 duy
 • #2342: Đáng sợ 5 duy
 • #2343: E ngại Luân Hồi
 • #2344: Kỳ quái vạn 0
 • #2345: Nở rộ tiềm năng
 • #2346: Đi vòng
 • #2347: 5 duy Tiên Đình
 • #2348: Luân Hồi tiến thêm 1 bước
 • #2349: Đỉnh cấp đạo thống
 • #2350: Tổ quân hải vực
 • #2351: Hạng gia 3 thiếu
 • #2352: Hạng gia Thần Tử
 • #2353: Phụng Tiên Đỉnh
 • #2354: Tổ quân hải vực mở rộng
 • #2355: Luân Hồi khôi lỗi
 • #2356: Thủ phạm
 • #2357: Thiên nhiên bảo địa
 • #2358: Thất Tinh thánh kích
 • #2359: Vạn Sơ pháp tắc
 • #2360: Chưởng khống Vạn Sơ
 • #2361: 5 duy kết giới
 • #2362: Bá đạo tàn nhẫn Mộc Quan Thanh
 • #2363: Chém giết Vạn Tượng
 • #2364: Nghịch Đạo
 • #2365: 5 duy quyết đấu
 • #2366: 32 Vạn Tượng đánh bất ngờ
 • #2367: 7 bảo bối tổ quân
 • #2368: Không có so sánh liền không có thương hại
 • #2369: Giận
 • #2370: Chém giết Thuần Dương
 • #2371: Mạnh mẽ xông tới Huyễn Vu Thần Tông
 • #2372: Chương 5 trọng, Phá Phong!
 • #2373: Luân Hồi kinh hãi Vạn Giáo
 • #2374: Đạo Thiên bí pháp
 • #2375: Đoạt lại Nghịch Đạo, chém giết 5 duy
 • #2376: Nguy cảnh
 • #2377: Vũ vạn đến giúp
 • #2378: Luân Hồi kinh hãi 5 duy
 • #2379: Ta trở về
 • #2380: 5 duy chỉ chưởng
 • #2381: Phá rồi lại lập
 • #2382: Đại Hung xuất thế
 • #2383: Bước vào Hạng gia
 • #2384: Vương đối Vương, Tướng đối Tướng
 • #2385: Đoạt chỉ Bảo Binh
 • #2386: 5 duy nổi giận
 • #2387: Xuất thủ
 • #2388: Chư Đại Giáo truyền thừa đều tới
 • #2389: Không có quần áo đến
 • #2390: Trấn Đại Hung tại Luân Hồi kiếm
 • #2391: Ngươi không thành thật
 • #2392: Không hổ là Quần lót áo
 • #2393: Nghịch thiên 1 nhà
 • #2394: 5 duy Tiên Đình
 • #2395: Không gian đặc thù
 • #2396: 3 duy tâm
 • #2397: Thiên Địa Ý Chí
 • #2398: Luân Hồi động nhân tâm
 • #2399: 3 duy người
 • #2400: Thời gian đặc thù
 • #2401: Làm người sợ hãi ngày thứ 10 Vực
 • #2402: Đồi phế Lăng Vân
 • #2403: 6 duy Tiết gia
 • #2404: Cường thế
 • #2405: Cực nhạc đảo đến giúp
 • #2406: Tuyên chiến 6 duy
 • #2407: 1 người chiến 6 duy
 • #2408: Quét ngang
 • #2409: Chém giết 6 duy
 • #2410: 6 duy mất tiếng
 • #2411: Thành tựu Tiên Thiên
 • #2412: Chương 6 trọng phong ấn, giải phong
 • #2413: Thánh Hiền sau
 • #2414: Chương 2415 Hoang Thiên pháp tắc
 • #2415: Chương 2416 chương dậm chân Tịch Không
 • #2416: Chương 2417 chương tan vận mệnh tại 3D thiên địa
 • #2417: Chương 2418 chương chưởng chỉ Thất Duy
 • #2418: Chương 2419 chương phong ấn đem phá
 • #2419: Chương 2420 chương xấu xí cùng cực
 • #2420: Chương 2421 chương Thất Duy đều xuất hiện, Chư Cường kinh dị
 • #2421: Chương 2422 chương chấn nhiếp Càn Thiên Thần Giáo
 • #2422: Chương 2423 chương nghiền ép Thất Duy
 • #2423: Chương 2424 chương huyết tẩy Thất Duy
 • #2424: Chương 2425 chương tam đại hung ác Cổ Tộc xuất thế
 • #2425: Chương 2426 chương Thất Duy luân hãm
 • #2426: Chương 2427 chương Đoạn Hồn Cấm Cốc
 • #2427: Chương 2428 chương chưởng chỉ Lục Duy
 • #2428: Chương 2429 chương bảy thành Luân Hồi
 • #2429: Chương 2430 chương dị thú thánh lộc
 • #2430: Chương 2431 chương bị ngăn cách chín duy
 • #2431: Chương 2432 chương đã từng tám duy thứ nhất
 • #2432: Chương 2433 chương thu hoạch cực phong phú
 • #2433: Chương 2434 chương Kình Thiên lão tổ
 • #2434: Chương 2435 chương ngọn nguồn Ấn Pháp làm theo
 • #2435: Chương 2436 chương chém giết tám duy
 • #2436: Chương 2437 chương tám duy động dung
 • #2437: Chương 2438 chương tám duy pháp tắc đều hiển hóa
 • #2438: Chương 2439 chương ai mới là đệ nhất?
 • #2439: Chương 2440 chương Ma Tổ
 • #2440: Chương 2441 chương Thần Nữ
 • #2441: Chương 2442 chương Thập Phương Cổ Tinh bộ mặt thật sự
 • #2442: Chương 2443 chương mọi người đủ kinh hãi
 • #2443: Chương 2444 chương tám thành Luân Hồi
 • #2444: Chương 2445 chương đăng lâm chín duy gặp thần linh
 • #2445: Chương 2446 chương ngươi đứng lên cắn ta?
 • #2446: Chương 2447 chương hỗn trướng Ma Tổ
 • #2447: Chương 2448 chương Cửu Thiên Thần Lôi
 • #2448: Chương 2449 chương hoàn chỉnh hồn căn
 • #2449: Chương 2450 chương mười tám Thần Quân
 • #2450: Chương 2451 chương tặng cho kinh hỉ
 • #2451: Chương 2452 chương chém giết Ma Tổ
 • #2452: Chương 2453 chương Luân Hồi Sưu Hồn Thuật
 • #2453: Chương 2454 chương Vô Vi lão nhân
 • #2454: Chương 2455 chương diêu Thiên Âm
 • #2455: Chương 2456 chương vị hôn thê? !
 • #2456: Chương 2457 chương không có quần áo đến
 • #2457: Chương 2458 chương mười duy Phong Thiên
 • #2458: Chương 2459 chương ngươi thật xinh đẹp, ngươi cũng rất xinh đẹp
 • #2459: Chương 2460 chương thiên chi Tổ Mạch
 • #2460: Chương 2461 chương liên trảm Thần Quân
 • #2461: Chương 2462 chương mười duy Trảm Đạo
 • #2462: Chương 2463 chương Tổ Thần cổ mâu
 • #2463: Chương 2464 chương Thiên Đế uy
 • #2464: Chương 2465 chương vội vàng hai năm
 • #2465: Chương 2466 chương nghiệp chướng a
 • #2466: Chương 2467 chương truyền thuyết tồn tại
 • #2467: Chương 2468 chương thứ ba Thần Quân
 • #2468: Chương 2469 chương Thần Linh Thiên Cung
 • #2469: Chương 2470 chương mạnh lên nguyên nhân
 • #2470: Chương 2471 chương Thiên Đế Nhân Vương trở về
 • #2471: Chương 2472 chương đủ Chiến Tổ Thần
 • #2472: Chương 2473 chương hằng cổ tịch diệt
 • #2473: Chương 2474 chương Nghịch Loạn chín ngày
 • #2474: Chương 2475 chương duy trì trở về
 • #2475: Chương 2476 chương không có quần áo đăng lâm
 • #2476: Chương 2477 chương mười duy phía trên
 • #2477: Chương 2478 chương cực hạn thuế biến
 • #2478: Chương 2479 chương Thần Dụ sụp đổ
 • #2479: Chương 2480 chương dị động mười duy chi tâm
 • #2480: Chương 2481 chương
 • #2481: Chương 2482 chương sau cùng pháp tắc
 • #2482: Chương 2483 chương Ngoại Đạo Chi Lực
 • #2483: Chương 2484 chương rác rưởi mà thôi
 • #2484: Chương 2485 chương đáng sợ thứ ba Thần Quân
 • #2485: Chương 2486 chương từ sinh mà chết, từ chết mà sinh
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.5]

Related posts

Chân Linh Cửu Biến

TiKay

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Độc Tôn Tam Giới

TiKay

Tuyệt Thiên Vũ Đế

TiKay

Huyền Giới Công Ty Du Lịch

TiKay

Linh Khí Thức Tỉnh: Thiên Phú Ngàn Tỉ Lần

TiKay

Leave a Reply