Dị NăngHiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngTrọng SinhXuyên Không

Huyền Học Xưng Bá Hiện Đại

Cố Khâm là tiền triều ngàn vạn người kính ngưỡng huyền học đại sư, trọng sinh thành mấy ngàn năm sau một cái bình phàm đô thị thiếu nữ.

Trọng sinh trước —— trời sinh thiên nhãn, thế nhưng không tự biết cực phẩm thân thích, mãnh như lang hổ đại bánh bao bị người khi dễ đến thân chết.

Trọng sinh sau —— xem người quá khứ, biết trước tương lai hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân một giây giáo các ngươi một lần nữa làm người.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhu Nạo Khinh Mạn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0001.mp32018-11-18 14:17
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0002.mp32018-11-18 14:17
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0003.mp32018-11-18 14:17
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0004.mp32018-11-18 14:17
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0005.mp32018-11-18 14:18
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0006.mp32018-11-18 14:18
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0007.mp32018-11-18 14:18
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0008.mp32018-11-18 14:19
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0009.mp32018-11-18 14:19
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0010.mp32018-11-18 14:19
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0011.mp32018-11-18 14:20
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0012.mp32018-11-18 14:20
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0013.mp32018-11-18 14:20
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0014.mp32018-11-18 14:21
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0015.mp32018-11-18 14:21
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0016.mp32018-11-18 14:22
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0017.mp32018-11-18 14:22
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0018.mp32018-11-18 14:22
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0019.mp32018-11-18 14:22
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0020.mp32018-11-18 14:22
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0021.mp32018-11-18 14:23
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0022.mp32018-11-18 14:23
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0023.mp32018-11-18 14:23
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0024.mp32018-11-18 14:23
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0025.mp32018-11-18 14:24
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0026.mp32018-11-18 14:24
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0027.mp32018-11-18 14:25
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0028.mp32018-11-18 14:25
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0029.mp32018-11-18 14:26
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0030.mp32018-11-18 14:26
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0031.mp32018-11-18 14:27
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0032.mp32018-11-18 14:28
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0033.mp32018-11-18 14:29
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0034.mp32018-11-18 14:30
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0035.mp32018-11-18 14:30
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0036.mp32018-11-18 14:32
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0037.mp32018-11-18 14:32
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0038.mp32018-11-18 14:32
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0039.mp32018-11-18 14:33
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0040.mp32018-11-18 14:34
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0041.mp32018-11-18 14:35
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0042.mp32018-11-18 14:35
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0043.mp32018-11-18 14:36
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0044.mp32018-11-18 14:36
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0045.mp32018-11-18 14:37
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0046.mp32018-11-18 14:37
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0047.mp32018-11-18 14:38
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0048.mp32018-11-18 14:39
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0049.mp32018-11-18 14:39
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0050.mp32018-11-18 14:39
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0051.mp32018-11-18 14:40
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0052.mp32018-11-18 14:40
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0053.mp32018-11-18 14:41
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0054.mp32018-11-18 14:41
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0055.mp32018-11-18 14:41
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0056.mp32018-11-18 14:41
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0057.mp32018-11-18 14:42
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0058.mp32018-11-18 14:42
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0059.mp32018-11-18 14:43
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0060.mp32018-11-18 14:43
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0061.mp32018-11-18 14:43
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0062.mp32018-11-18 14:43
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0063.mp32018-11-18 14:43
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0064.mp32018-11-18 14:43
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0065.mp32018-11-18 14:44
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0066.mp32018-11-18 14:44
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0067.mp32018-11-18 14:44
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0068.mp32018-11-18 14:44
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0069.mp32018-11-18 14:44
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0070.mp32018-11-18 14:45
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0071.mp32018-11-18 14:45
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0072.mp32018-11-18 14:45
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0073.mp32018-11-18 14:45
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0074.mp32018-11-18 14:46
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0075.mp32018-11-18 14:46
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0076.mp32018-11-18 14:46
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0077.mp32018-11-18 14:47
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0078.mp32018-11-18 14:47
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0079.mp32018-11-18 14:47
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0080.mp32018-11-18 14:47
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0081.mp32018-11-18 14:48
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0082.mp32018-11-18 14:48
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0083.mp32018-11-18 14:48
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0084.mp32018-11-18 14:49
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0085.mp32018-11-18 14:49
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0086.mp32018-11-18 14:49
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0087.mp32018-11-18 14:49
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0088.mp32018-11-18 14:50
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0089.mp32018-11-18 14:50
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0090.mp32018-11-18 14:50
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0091.mp32018-11-18 14:50
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0092.mp32018-11-18 14:50
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0093.mp32018-11-18 14:51
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0094.mp32018-11-18 14:51
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0095.mp32018-11-18 14:51
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0096.mp32018-11-18 14:51
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0097.mp32018-11-18 14:51
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0098.mp32018-11-18 14:51
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0099.mp32018-11-18 14:52
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0100.mp32018-11-18 14:52
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0101.mp32018-11-18 14:52
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0102.mp32018-11-18 14:52
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0103.mp32018-11-18 14:52
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0104.mp32018-11-18 14:52
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0105.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0106.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0107.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0108.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0109.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0110.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0111.mp32018-11-18 14:53
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0112.mp32018-11-18 14:54
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0113.mp32018-11-18 14:54
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0114.mp32018-11-18 14:55
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0115.mp32018-11-18 14:55
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0116.mp32018-11-18 14:55
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0117.mp32018-11-18 14:55
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0118.mp32018-11-18 14:56
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0119.mp32018-11-18 14:56
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0120.mp32018-11-18 14:56
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0121.mp32018-11-18 14:56
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0122.mp32018-11-18 14:57
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0123.mp32018-11-18 14:57
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0124.mp32018-11-18 14:57
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0125.mp32018-11-18 14:57
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0126.mp32018-11-18 14:57
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0127.mp32018-11-18 14:57
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0128.mp32018-11-18 14:58
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0129.mp32018-11-18 14:58
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0130.mp32018-11-18 14:58
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0131.mp32018-11-18 14:58
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0132.mp32018-11-18 14:59
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0133.mp32018-11-18 14:59
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0134.mp32018-11-18 14:59
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0135.mp32018-11-18 14:59
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0136.mp32018-11-18 14:59
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0137.mp32018-11-18 15:00
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0138.mp32018-11-18 15:00
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0139.mp32018-11-18 15:00
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0140.mp32018-11-18 15:01
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0141.mp32018-11-18 15:01
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0142.mp32018-11-18 15:01
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0143.mp32018-11-18 15:01
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0144.mp32018-11-18 15:01
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0145.mp32018-11-18 15:01
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0146.mp32018-11-18 15:02
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0147.mp32018-11-18 15:02
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0148.mp32018-11-18 15:03
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0149.mp32018-11-18 15:03
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0150.mp32018-11-18 15:03
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0151.mp32018-11-18 15:03
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0152.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0153.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0154.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0155.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0156.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0157.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0158.mp32018-11-18 15:04
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0159.mp32018-11-18 15:05
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0160.mp32018-11-18 15:05
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0161.mp32018-11-18 15:05
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0162.mp32018-11-18 15:05
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0163.mp32018-11-18 15:05
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0164.mp32018-11-18 15:06
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0165.mp32018-11-18 15:06
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0166.mp32018-11-18 15:06
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0167.mp32018-11-18 15:06
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0168.mp32018-11-18 15:07
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0169.mp32018-11-18 15:07
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0170.mp32018-11-18 15:07
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0171.mp32018-11-18 15:08
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0172.mp32018-11-18 15:08
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0173.mp32018-11-18 15:08
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0174.mp32018-11-18 15:08
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0175.mp32018-11-18 15:08
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0176.mp32018-11-18 15:09
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0177.mp32018-11-18 15:09
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0178.mp32018-11-18 15:09
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0179.mp32018-11-18 15:09
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0180.mp32018-11-18 15:09
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0181.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0182.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0183.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0184.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0185.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0186.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0187.mp32018-11-18 15:10
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0188.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0189.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0190.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0191.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0192.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0193.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0194.mp32018-11-18 15:11
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0195.mp32018-11-18 15:12
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0196.mp32018-11-18 15:12
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0197.mp32018-11-18 15:12
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0198.mp32018-11-18 15:12
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0199.mp32018-11-18 15:12
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0200.mp32018-11-18 15:13
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0201.mp32018-11-18 15:15
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0202.mp32018-11-18 15:15
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0203.mp32018-11-18 15:15
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0204.mp32018-11-18 15:15
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0205.mp32018-11-18 15:16
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0206.mp32018-11-18 15:16
Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 4.6]

Related posts

Giải Mộng Sư Ở Giới Giải Trí

THUYS♥️

Vũ Linh Thiên Hạ

TiKay

Mỹ Vị Nông Gia Nữ

THUYS♥️

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất

THUYS♥️

Chân Thật Phó Bản

THUYS♥️

Mạt Thế Chi Chủ Thần Không Gian

THUYS♥️

Leave a Reply