Cổ Đại Ngôn Tình

Hữu Phỉ

Thể loại: cổ đại, giang hồ, HE
Editor: Thùy Lam
Độ dài: 168 chương + 5 phiên ngoại
Poster: Liễu Y Vân

“Cuối cùng vào một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua dòng Tẩy Mặc yên ả, rời khỏi chốn đào nguyên núi non trùng điệp, đến với bầu trời đêm đen vô hạn. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, và ngươi phải nhớ rằng vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao đó vĩnh viễn phải tiến về phía trước”

“Mong ngươi có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời”

Nguồn : Kites.vn, thuylambook.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Priest
 •  Chương: /197
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huu-phi-chuong-0001.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0002.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0003.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0004.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0005.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0006.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0007.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0008.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0009.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0010.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0011.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0012.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0013.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0014.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0015.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0016.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0017.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0018.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0019.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0020.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0021.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0022.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0023.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0024.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0025.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0026.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0027.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0028.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0029.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0030.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0031.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0032.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0033.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0034.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0035.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0036.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0037.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0038.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0039.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0040.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0041.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0042.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0043.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0044.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0045.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0046.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0047.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0048.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0049.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0050.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0051.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0052.mp32020-02-26 09:43
 • huu-phi-chuong-0053.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0054.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0055.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0056.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0057.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0058.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0059.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0060.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0061.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0062.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0063.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0064.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0065.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0066.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0067.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0068.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0069.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0070.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0071.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0072.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0073.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0074.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0075.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0076.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0077.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0078.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0079.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0080.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0081.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0082.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0083.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0084.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0085.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0086.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0087.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0088.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0089.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0090.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0091.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0092.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0093.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0094.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0095.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0096.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0097.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0098.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0099.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0100.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0101.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0102.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0103.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0104.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0105.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0106.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0107.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0108.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0109.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0110.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0111.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0112.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0113.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0114.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0115.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0116.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0117.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0118.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0119.mp32020-02-26 10:03
 • huu-phi-chuong-0120.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0121.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0122.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0123.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0124.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0125.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0126.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0127.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0128.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0129.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0130.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0131.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0132.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0133.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0134.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0135.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0136.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0137.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0138.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0139.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0140.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0141.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0142.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0143.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0144.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0145.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0146.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0147.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0148.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0149.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0150.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0151.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0152.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0153.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0154.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0155.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0156.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0157.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0158.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0159.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0160.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0161.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0162.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0163.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0164.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0165.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0166.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0167.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0168.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0169.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0170.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0171.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0172.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0173.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0174.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0175.mp32020-02-26 10:20
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai: Trúc Mã Đại Thúc, Muốn Ôm Một Cái

THUYS♥️

Tận Thế Đệ Nhất Sủng [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Ngự Sủng Manh Phi: Triệu Hoán Yêu Nghiệt Độc Vương

THUYS♥️

Leave a Reply