Cổ Đại Ngôn Tình

Hữu Phỉ

Thể loại: cổ đại, giang hồ, HE
Editor: Thùy Lam
Độ dài: 168 chương + 5 phiên ngoại
Poster: Liễu Y Vân

“Cuối cùng vào một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua dòng Tẩy Mặc yên ả, rời khỏi chốn đào nguyên núi non trùng điệp, đến với bầu trời đêm đen vô hạn. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, và ngươi phải nhớ rằng vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao đó vĩnh viễn phải tiến về phía trước”

“Mong ngươi có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời”

Nguồn : Kites.vn, thuylambook.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Priest
 •  Chương: /197
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huu-phi-chuong-0001.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0002.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0003.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0004.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0005.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0006.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0007.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0008.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0009.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0010.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0011.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0012.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0013.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0014.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0015.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0016.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0017.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0018.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0019.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0020.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0021.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0022.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0023.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0024.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0025.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0026.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0027.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0028.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0029.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0030.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0031.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0032.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0033.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0034.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0035.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0036.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0037.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0038.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0039.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0040.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0041.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0042.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0043.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0044.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0045.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0046.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0047.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0048.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0049.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0050.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0051.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0052.mp32020-02-26 09:43
 • huu-phi-chuong-0053.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0054.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0055.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0056.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0057.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0058.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0059.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0060.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0061.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0062.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0063.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0064.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0065.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0066.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0067.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0068.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0069.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0070.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0071.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0072.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0073.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0074.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0075.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0076.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0077.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0078.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0079.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0080.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0081.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0082.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0083.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0084.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0085.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0086.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0087.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0088.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0089.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0090.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0091.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0092.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0093.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0094.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0095.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0096.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0097.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0098.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0099.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0100.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0101.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0102.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0103.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0104.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0105.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0106.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0107.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0108.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0109.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0110.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0111.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0112.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0113.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0114.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0115.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0116.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0117.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0118.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0119.mp32020-02-26 10:03
 • huu-phi-chuong-0120.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0121.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0122.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0123.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0124.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0125.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0126.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0127.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0128.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0129.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0130.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0131.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0132.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0133.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0134.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0135.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0136.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0137.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0138.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0139.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0140.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0141.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0142.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0143.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0144.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0145.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0146.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0147.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0148.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0149.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0150.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0151.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0152.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0153.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0154.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0155.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0156.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0157.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0158.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0159.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0160.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0161.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0162.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0163.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0164.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0165.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0166.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0167.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0168.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0169.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0170.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0171.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0172.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0173.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0174.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0175.mp32020-02-26 10:20
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Thiên Hạ Kiêu Hùng

TiKay

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Xứng Mau Lui Tán!

TiKay

Leave a Reply