Cổ ĐạiNgôn Tình

Hữu Phỉ

Thể loại: cổ đại, giang hồ, HE
Editor: Thùy Lam
Độ dài: 168 chương + 5 phiên ngoại
Poster: Liễu Y Vân

“Cuối cùng vào một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua dòng Tẩy Mặc yên ả, rời khỏi chốn đào nguyên núi non trùng điệp, đến với bầu trời đêm đen vô hạn. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, và ngươi phải nhớ rằng vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao đó vĩnh viễn phải tiến về phía trước”

“Mong ngươi có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời”

Nguồn : Kites.vn, thuylambook.wordpress.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Priest
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huu-phi-chuong-0001.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0002.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0003.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0004.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0005.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0006.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0007.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0008.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0009.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0010.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0011.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0012.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0013.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0014.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0015.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0016.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0017.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0018.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0019.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0020.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0021.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0022.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0023.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0024.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0025.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0026.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0027.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0028.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0029.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0030.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0031.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0032.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0033.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0034.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0035.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0036.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0037.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0038.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0039.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0040.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0041.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0042.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0043.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0044.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0045.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0046.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0047.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0048.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0049.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0050.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0051.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0052.mp32020-02-26 09:43
 • huu-phi-chuong-0053.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0054.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0055.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0056.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0057.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0058.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0059.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0060.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0061.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0062.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0063.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0064.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0065.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0066.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0067.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0068.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0069.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0070.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0071.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0072.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0073.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0074.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0075.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0076.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0077.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0078.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0079.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0080.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0081.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0082.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0083.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0084.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0085.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0086.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0087.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0088.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0089.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0090.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0091.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0092.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0093.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0094.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0095.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0096.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0097.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0098.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0099.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0100.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0101.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0102.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0103.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0104.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0105.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0106.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0107.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0108.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0109.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0110.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0111.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0112.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0113.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0114.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0115.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0116.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0117.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0118.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0119.mp32020-02-26 10:03
 • huu-phi-chuong-0120.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0121.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0122.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0123.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0124.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0125.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0126.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0127.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0128.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0129.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0130.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0131.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0132.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0133.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0134.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0135.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0136.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0137.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0138.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0139.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0140.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0141.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0142.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0143.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0144.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0145.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0146.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0147.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0148.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0149.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0150.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0151.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0152.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0153.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0154.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0155.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0156.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0157.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0158.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0159.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0160.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0161.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0162.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0163.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0164.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0165.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0166.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0167.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0168.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0169.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0170.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0171.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0172.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0173.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0174.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0175.mp32020-02-26 10:20
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Giải Mộng Sư Ở Giới Giải Trí

THUYS♥️

Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần: Tước Gia, Cầu Sủng Ái!

THUYS♥️

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

TiKay

Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

THUYS♥️

Trọng Sinh Sủng Phu Chi Lộ

TiKay

Mạt Thế Bạo Tẩu Pháp Sư

THUYS♥️

Leave a Reply