Cổ Đại Ngôn Tình

Hữu Phỉ

Thể loại: cổ đại, giang hồ, HE
Editor: Thùy Lam
Độ dài: 168 chương + 5 phiên ngoại
Poster: Liễu Y Vân

“Cuối cùng vào một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua dòng Tẩy Mặc yên ả, rời khỏi chốn đào nguyên núi non trùng điệp, đến với bầu trời đêm đen vô hạn. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, và ngươi phải nhớ rằng vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao đó vĩnh viễn phải tiến về phía trước”

“Mong ngươi có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời”

Nguồn : Kites.vn, thuylambook.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Priest
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huu-phi-chuong-0001.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0002.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0003.mp32020-02-26 09:29
 • huu-phi-chuong-0004.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0005.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0006.mp32020-02-26 09:30
 • huu-phi-chuong-0007.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0008.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0009.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0010.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0011.mp32020-02-26 09:31
 • huu-phi-chuong-0012.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0013.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0014.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0015.mp32020-02-26 09:32
 • huu-phi-chuong-0016.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0017.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0018.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0019.mp32020-02-26 09:33
 • huu-phi-chuong-0020.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0021.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0022.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0023.mp32020-02-26 09:34
 • huu-phi-chuong-0024.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0025.mp32020-02-26 09:35
 • huu-phi-chuong-0026.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0027.mp32020-02-26 09:36
 • huu-phi-chuong-0028.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0029.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0030.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0031.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0032.mp32020-02-26 09:37
 • huu-phi-chuong-0033.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0034.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0035.mp32020-02-26 09:38
 • huu-phi-chuong-0036.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0037.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0038.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0039.mp32020-02-26 09:39
 • huu-phi-chuong-0040.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0041.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0042.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0043.mp32020-02-26 09:40
 • huu-phi-chuong-0044.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0045.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0046.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0047.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0048.mp32020-02-26 09:41
 • huu-phi-chuong-0049.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0050.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0051.mp32020-02-26 09:42
 • huu-phi-chuong-0052.mp32020-02-26 09:43
 • huu-phi-chuong-0053.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0054.mp32020-02-26 09:44
 • huu-phi-chuong-0055.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0056.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0057.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0058.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0059.mp32020-02-26 09:45
 • huu-phi-chuong-0060.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0061.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0062.mp32020-02-26 09:46
 • huu-phi-chuong-0063.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0064.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0065.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0066.mp32020-02-26 09:47
 • huu-phi-chuong-0067.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0068.mp32020-02-26 09:48
 • huu-phi-chuong-0069.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0070.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0071.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0072.mp32020-02-26 09:49
 • huu-phi-chuong-0073.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0074.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0075.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0076.mp32020-02-26 09:50
 • huu-phi-chuong-0077.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0078.mp32020-02-26 09:51
 • huu-phi-chuong-0079.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0080.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0081.mp32020-02-26 09:52
 • huu-phi-chuong-0082.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0083.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0084.mp32020-02-26 09:53
 • huu-phi-chuong-0085.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0086.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0087.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0088.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0089.mp32020-02-26 09:54
 • huu-phi-chuong-0090.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0091.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0092.mp32020-02-26 09:55
 • huu-phi-chuong-0093.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0094.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0095.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0096.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0097.mp32020-02-26 09:56
 • huu-phi-chuong-0098.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0099.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0100.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0101.mp32020-02-26 09:57
 • huu-phi-chuong-0102.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0103.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0104.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0105.mp32020-02-26 09:58
 • huu-phi-chuong-0106.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0107.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0108.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0109.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0110.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0111.mp32020-02-26 09:59
 • huu-phi-chuong-0112.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0113.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0114.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0115.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0116.mp32020-02-26 10:00
 • huu-phi-chuong-0117.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0118.mp32020-02-26 10:01
 • huu-phi-chuong-0119.mp32020-02-26 10:03
 • huu-phi-chuong-0120.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0121.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0122.mp32020-02-26 10:04
 • huu-phi-chuong-0123.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0124.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0125.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0126.mp32020-02-26 10:05
 • huu-phi-chuong-0127.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0128.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0129.mp32020-02-26 10:06
 • huu-phi-chuong-0130.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0131.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0132.mp32020-02-26 10:08
 • huu-phi-chuong-0133.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0134.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0135.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0136.mp32020-02-26 10:09
 • huu-phi-chuong-0137.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0138.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0139.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0140.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0141.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0142.mp32020-02-26 10:10
 • huu-phi-chuong-0143.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0144.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0145.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0146.mp32020-02-26 10:11
 • huu-phi-chuong-0147.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0148.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0149.mp32020-02-26 10:12
 • huu-phi-chuong-0150.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0151.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0152.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0153.mp32020-02-26 10:13
 • huu-phi-chuong-0154.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0155.mp32020-02-26 10:14
 • huu-phi-chuong-0156.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0157.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0158.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0159.mp32020-02-26 10:15
 • huu-phi-chuong-0160.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0161.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0162.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0163.mp32020-02-26 10:16
 • huu-phi-chuong-0164.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0165.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0166.mp32020-02-26 10:17
 • huu-phi-chuong-0167.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0168.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0169.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0170.mp32020-02-26 10:18
 • huu-phi-chuong-0171.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0172.mp32020-02-26 10:19
 • huu-phi-chuong-0173.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0174.mp32020-02-26 10:20
 • huu-phi-chuong-0175.mp32020-02-26 10:20

Related posts

Vai Ác Thức Tỉnh Kế Hoạch

TiKay

Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

TiKay

Omega Cũng Là Nữ Vương Đại Nhân

THUYS♥️

Danh Môn Độc Sủng

TiKay

Vợ Mới Cầm Cương, Tổng Tài, Hung Hăng Yêu!

TiKay

Mạt Thế Kỷ Nguyên

TiKay

Leave a Reply