Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình

Thế Vai Nữ Ảnh Đế

Gần nhất giới giải trí tuôn ra vài món đại sự.

Một, bị hủ nữ cả ngày YY Trâu Vân, Vân Dực hai vị ảnh đế thật sự muốn kết hôn.

Nhị, trở lên hai người đều không phải là công khai xuất quỹ.

Tam, quốc dân lão công Trâu Vân kỳ thật là cái muội chỉ.

Mọi người ( trợn mắt há hốc mồm.jpg): Tào nhiều vô khẩu.

—–

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, vô địch nhậm, nhẹ nhàng tô sảng, ngốc bạch ngọt

· không cần hỏi lại nữ chủ bơi lội 5 năm như thế nào không đói chết không mệt chết, nữ chủ là xuyên qua đến 5 năm sau……

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /69
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0001.mp32018-11-18 18:10
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0002.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0003.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0004.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0005.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0006.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0007.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0008.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0009.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0010.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0011.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0012.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0013.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0014.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0015.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0016.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0017.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0018.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0019.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0020.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0021.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0022.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0023.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0024.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0025.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0026.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0027.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0028.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0029.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0030.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0031.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0032.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0033.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0034.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0035.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0036.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0037.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0038.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0039.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0040.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0041.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0042.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0043.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0044.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0045.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0046.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0047.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0048.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0049.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0050.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0051.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0052.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0053.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0054.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0055.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0056.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0057.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0058.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0059.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0060.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0061.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0062.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0063.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0064.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0065.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0066.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0067.mp32018-11-18 18:19
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0068.mp32018-11-18 18:19
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0069.mp32018-11-18 18:19
[Total: 1   Average: 3/5]

Related posts

Tiểu Ôn Nhu

THUYS♥️

Học Bá Kiều Thê Không Tự Y

THUYS♥️

Hải Sản Thịnh Yến

THUYS♥️

Leave a Reply