Hài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Thế Vai Nữ Ảnh Đế

Gần nhất giới giải trí tuôn ra vài món đại sự.

Một, bị hủ nữ cả ngày YY Trâu Vân, Vân Dực hai vị ảnh đế thật sự muốn kết hôn.

Nhị, trở lên hai người đều không phải là công khai xuất quỹ.

Tam, quốc dân lão công Trâu Vân kỳ thật là cái muội chỉ.

Mọi người ( trợn mắt há hốc mồm.jpg): Tào nhiều vô khẩu.

—–

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, vô địch nhậm, nhẹ nhàng tô sảng, ngốc bạch ngọt

· không cần hỏi lại nữ chủ bơi lội 5 năm như thế nào không đói chết không mệt chết, nữ chủ là xuyên qua đến 5 năm sau……

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0001.mp32018-11-18 18:10
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0002.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0003.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0004.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0005.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0006.mp32018-11-18 18:11
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0007.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0008.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0009.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0010.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0011.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0012.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0013.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0014.mp32018-11-18 18:12
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0015.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0016.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0017.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0018.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0019.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0020.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0021.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0022.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0023.mp32018-11-18 18:13
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0024.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0025.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0026.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0027.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0028.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0029.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0030.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0031.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0032.mp32018-11-18 18:14
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0033.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0034.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0035.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0036.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0037.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0038.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0039.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0040.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0041.mp32018-11-18 18:15
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0042.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0043.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0044.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0045.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0046.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0047.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0048.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0049.mp32018-11-18 18:16
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0050.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0051.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0052.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0053.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0054.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0055.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0056.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0057.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0058.mp32018-11-18 18:17
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0059.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0060.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0061.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0062.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0063.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0064.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0065.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0066.mp32018-11-18 18:18
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0067.mp32018-11-18 18:19
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0068.mp32018-11-18 18:19
 • the-vai-nu-anh-de-chuong-0069.mp32018-11-18 18:19
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Related posts

Kiếm Linh Tiên Khung

TiKay

Tinh Tế Đệ Nhất Phụ Có Thể Sư

TiKay

Vứt Bỏ Mười Cái Nam Chủ Sau Ta Chạy Trốn Thất Bại

THUYS♥️

Nhiệm Vụ Nhân Vật Chính Lại Treo

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng

THUYS♥️

Trọng Sinh Dị Năng Chúa Tể

THUYS♥️

Leave a Reply