Khoa HuyễnNgôn TìnhNữ Cường

Tinh Tế Nữ Đế

Sinh ở Liên Bang đế quốc nhất xa xôi tinh cầu, nàng đời này mục tiêu nguyên bản là ăn nhậu chơi bời.

Không ngờ ngày nọ tiền tuyến tới báo, đế quốc nhất kiêu dũng thiện chiến đệ tam liên quân quan chỉ huy nhân phản quốc tội hạ ngục, bằng chứng như núi.

. . .

Sở Tiếu: Phản quốc chi tội, còn có cứu sao?

Luật sư lắc đầu: Trừ phi tân hoàng đặc xá.

Sở Tiếu: Hôm nay thời tiết không tồi.

Đế quốc là thời điểm có cái nữ hoàng

—— đây là một cái vì cứu nam nhân 【 bất đắc dĩ 】 trở thành nữ đế chuyện xưa.

—— đây là một cái về hình người che chắn nghi chuyện xưa.

Địch quân chỉ huy nhìn lên ngân hà, vô ngữ cứng họng: Nima, lại thất liên!

Tô sảng văn.

Ngôn ngữ nhẹ nhàng hài hước.

Tag: Khoa học viễn tưởng tương lai hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nữ vương ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lộ Thất Tương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-nu-de-chuong-0001.mp32019-12-26 08:30
 • tinh-te-nu-de-chuong-0002.mp32019-12-26 08:31
 • tinh-te-nu-de-chuong-0003.mp32019-12-26 08:31
 • tinh-te-nu-de-chuong-0004.mp32019-12-26 08:31
 • tinh-te-nu-de-chuong-0005.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0006.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0007.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0008.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0009.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0010.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0011.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0012.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0013.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0014.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0015.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0016.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0017.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0018.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0019.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0020.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0021.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0022.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0023.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0024.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0025.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0026.mp32019-12-26 08:36
 • tinh-te-nu-de-chuong-0027.mp32019-12-26 08:36
 • tinh-te-nu-de-chuong-0028.mp32019-12-26 08:36
 • tinh-te-nu-de-chuong-0029.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0030.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0031.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0032.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0033.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0034.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0035.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0036.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0037.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0038.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0039.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0040.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0041.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0042.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0043.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0044.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0045.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0046.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0047.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0048.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0049.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0050.mp32019-12-26 08:41
 • tinh-te-nu-de-chuong-0051.mp32019-12-26 08:41
 • tinh-te-nu-de-chuong-0052.mp32019-12-26 08:41
 • tinh-te-nu-de-chuong-0053.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0054.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0055.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0056.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0057.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0058.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0059.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0060.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0061.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0062.mp32019-12-26 08:44
 • tinh-te-nu-de-chuong-0063.mp32019-12-26 08:44
 • tinh-te-nu-de-chuong-0064.mp32019-12-26 08:44
 • tinh-te-nu-de-chuong-0065.mp32019-12-26 08:45
 • tinh-te-nu-de-chuong-0066.mp32019-12-26 08:45
 • tinh-te-nu-de-chuong-0067.mp32019-12-26 08:45
 • tinh-te-nu-de-chuong-0068.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0069.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0070.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0071.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0072.mp32019-12-26 08:47
 • tinh-te-nu-de-chuong-0073.mp32019-12-26 08:47
 • tinh-te-nu-de-chuong-0074.mp32019-12-26 08:47
 • tinh-te-nu-de-chuong-0075.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0076.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0077.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0078.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0079.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0080.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0081.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0082.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0083.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0084.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0085.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0086.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0087.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0088.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0089.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0090.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0091.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0092.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0093.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0094.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0095.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0096.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0097.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0098.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0099.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0100.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0101.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0102.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0103.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0104.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0105.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0106.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0107.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0108.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0109.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0110.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0111.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0112.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0113.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0114.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0115.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0116.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0117.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0118.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0119.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0120.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0121.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0122.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0123.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0124.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0125.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0126.mp32019-12-26 08:59
 • tinh-te-nu-de-chuong-0127.mp32019-12-26 08:59
 • tinh-te-nu-de-chuong-0128.mp32019-12-26 08:59
 • tinh-te-nu-de-chuong-0129.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0130.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0131.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0132.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0133.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0134.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0135.mp32019-12-26 09:01
 • tinh-te-nu-de-chuong-0136.mp32019-12-26 09:01
 • tinh-te-nu-de-chuong-0137.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0138.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0139.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0140.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0141.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0142.mp32019-12-26 09:03
 • tinh-te-nu-de-chuong-0143.mp32019-12-26 09:03
 • tinh-te-nu-de-chuong-0144.mp32019-12-26 09:03
 • tinh-te-nu-de-chuong-0145.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0146.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0147.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0148.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0149.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0150.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0151.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0152.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0153.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0154.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0155.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0156.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0157.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0158.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0159.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0160.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0161.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0162.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0163.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0164.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0165.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0166.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0167.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0168.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0169.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0170.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0171.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0172.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0173.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0174.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0175.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0176.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0177.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0178.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0179.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0180.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0181.mp32019-12-26 09:12
 • tinh-te-nu-de-chuong-0182.mp32019-12-26 09:12
 • tinh-te-nu-de-chuong-0183.mp32019-12-26 09:12
 • tinh-te-nu-de-chuong-0184.mp32019-12-26 09:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Related posts

Ngã Đích Lão Bà Thị Cá Thần

TiKay

Việt Cơ

TiKay

Trọng Sinh: Thiên Tài Thần Côn

THUYS♥️

Tu Tiên Mang Theo Gian Lận Khí

THUYS♥️

Địa phủ WeChat đàn: Lão công của ta là Minh Vương

THUYS♥️

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

TiKay

Leave a Reply