Khoa HuyễnNgôn TìnhNữ Cường

Tinh Tế Nữ Đế

Sinh ở Liên Bang đế quốc nhất xa xôi tinh cầu, nàng đời này mục tiêu nguyên bản là ăn nhậu chơi bời.

Không ngờ ngày nọ tiền tuyến tới báo, đế quốc nhất kiêu dũng thiện chiến đệ tam liên quân quan chỉ huy nhân phản quốc tội hạ ngục, bằng chứng như núi.

. . .

Sở Tiếu: Phản quốc chi tội, còn có cứu sao?

Luật sư lắc đầu: Trừ phi tân hoàng đặc xá.

Sở Tiếu: Hôm nay thời tiết không tồi.

Đế quốc là thời điểm có cái nữ hoàng

—— đây là một cái vì cứu nam nhân 【 bất đắc dĩ 】 trở thành nữ đế chuyện xưa.

—— đây là một cái về hình người che chắn nghi chuyện xưa.

Địch quân chỉ huy nhìn lên ngân hà, vô ngữ cứng họng: Nima, lại thất liên!

Tô sảng văn.

Ngôn ngữ nhẹ nhàng hài hước.

Tag: Khoa học viễn tưởng tương lai hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nữ vương ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lộ Thất Tương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-nu-de-chuong-0001.mp32019-12-26 08:30
 • tinh-te-nu-de-chuong-0002.mp32019-12-26 08:31
 • tinh-te-nu-de-chuong-0003.mp32019-12-26 08:31
 • tinh-te-nu-de-chuong-0004.mp32019-12-26 08:31
 • tinh-te-nu-de-chuong-0005.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0006.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0007.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0008.mp32019-12-26 08:32
 • tinh-te-nu-de-chuong-0009.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0010.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0011.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0012.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0013.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0014.mp32019-12-26 08:33
 • tinh-te-nu-de-chuong-0015.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0016.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0017.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0018.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0019.mp32019-12-26 08:34
 • tinh-te-nu-de-chuong-0020.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0021.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0022.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0023.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0024.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0025.mp32019-12-26 08:35
 • tinh-te-nu-de-chuong-0026.mp32019-12-26 08:36
 • tinh-te-nu-de-chuong-0027.mp32019-12-26 08:36
 • tinh-te-nu-de-chuong-0028.mp32019-12-26 08:36
 • tinh-te-nu-de-chuong-0029.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0030.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0031.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0032.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0033.mp32019-12-26 08:37
 • tinh-te-nu-de-chuong-0034.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0035.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0036.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0037.mp32019-12-26 08:38
 • tinh-te-nu-de-chuong-0038.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0039.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0040.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0041.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0042.mp32019-12-26 08:39
 • tinh-te-nu-de-chuong-0043.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0044.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0045.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0046.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0047.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0048.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0049.mp32019-12-26 08:40
 • tinh-te-nu-de-chuong-0050.mp32019-12-26 08:41
 • tinh-te-nu-de-chuong-0051.mp32019-12-26 08:41
 • tinh-te-nu-de-chuong-0052.mp32019-12-26 08:41
 • tinh-te-nu-de-chuong-0053.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0054.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0055.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0056.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0057.mp32019-12-26 08:42
 • tinh-te-nu-de-chuong-0058.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0059.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0060.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0061.mp32019-12-26 08:43
 • tinh-te-nu-de-chuong-0062.mp32019-12-26 08:44
 • tinh-te-nu-de-chuong-0063.mp32019-12-26 08:44
 • tinh-te-nu-de-chuong-0064.mp32019-12-26 08:44
 • tinh-te-nu-de-chuong-0065.mp32019-12-26 08:45
 • tinh-te-nu-de-chuong-0066.mp32019-12-26 08:45
 • tinh-te-nu-de-chuong-0067.mp32019-12-26 08:45
 • tinh-te-nu-de-chuong-0068.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0069.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0070.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0071.mp32019-12-26 08:46
 • tinh-te-nu-de-chuong-0072.mp32019-12-26 08:47
 • tinh-te-nu-de-chuong-0073.mp32019-12-26 08:47
 • tinh-te-nu-de-chuong-0074.mp32019-12-26 08:47
 • tinh-te-nu-de-chuong-0075.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0076.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0077.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0078.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0079.mp32019-12-26 08:48
 • tinh-te-nu-de-chuong-0080.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0081.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0082.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0083.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0084.mp32019-12-26 08:49
 • tinh-te-nu-de-chuong-0085.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0086.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0087.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0088.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0089.mp32019-12-26 08:50
 • tinh-te-nu-de-chuong-0090.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0091.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0092.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0093.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0094.mp32019-12-26 08:51
 • tinh-te-nu-de-chuong-0095.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0096.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0097.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0098.mp32019-12-26 08:52
 • tinh-te-nu-de-chuong-0099.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0100.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0101.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0102.mp32019-12-26 08:53
 • tinh-te-nu-de-chuong-0103.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0104.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0105.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0106.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0107.mp32019-12-26 08:54
 • tinh-te-nu-de-chuong-0108.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0109.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0110.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0111.mp32019-12-26 08:55
 • tinh-te-nu-de-chuong-0112.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0113.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0114.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0115.mp32019-12-26 08:56
 • tinh-te-nu-de-chuong-0116.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0117.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0118.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0119.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0120.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0121.mp32019-12-26 08:57
 • tinh-te-nu-de-chuong-0122.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0123.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0124.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0125.mp32019-12-26 08:58
 • tinh-te-nu-de-chuong-0126.mp32019-12-26 08:59
 • tinh-te-nu-de-chuong-0127.mp32019-12-26 08:59
 • tinh-te-nu-de-chuong-0128.mp32019-12-26 08:59
 • tinh-te-nu-de-chuong-0129.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0130.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0131.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0132.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0133.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0134.mp32019-12-26 09:00
 • tinh-te-nu-de-chuong-0135.mp32019-12-26 09:01
 • tinh-te-nu-de-chuong-0136.mp32019-12-26 09:01
 • tinh-te-nu-de-chuong-0137.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0138.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0139.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0140.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0141.mp32019-12-26 09:02
 • tinh-te-nu-de-chuong-0142.mp32019-12-26 09:03
 • tinh-te-nu-de-chuong-0143.mp32019-12-26 09:03
 • tinh-te-nu-de-chuong-0144.mp32019-12-26 09:03
 • tinh-te-nu-de-chuong-0145.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0146.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0147.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0148.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0149.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0150.mp32019-12-26 09:04
 • tinh-te-nu-de-chuong-0151.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0152.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0153.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0154.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0155.mp32019-12-26 09:05
 • tinh-te-nu-de-chuong-0156.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0157.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0158.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0159.mp32019-12-26 09:06
 • tinh-te-nu-de-chuong-0160.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0161.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0162.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0163.mp32019-12-26 09:07
 • tinh-te-nu-de-chuong-0164.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0165.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0166.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0167.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0168.mp32019-12-26 09:08
 • tinh-te-nu-de-chuong-0169.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0170.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0171.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0172.mp32019-12-26 09:09
 • tinh-te-nu-de-chuong-0173.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0174.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0175.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0176.mp32019-12-26 09:10
 • tinh-te-nu-de-chuong-0177.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0178.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0179.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0180.mp32019-12-26 09:11
 • tinh-te-nu-de-chuong-0181.mp32019-12-26 09:12
 • tinh-te-nu-de-chuong-0182.mp32019-12-26 09:12
 • tinh-te-nu-de-chuong-0183.mp32019-12-26 09:12
 • tinh-te-nu-de-chuong-0184.mp32019-12-26 09:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Related posts

Khoái Xuyên Chi Cặn Bã Nữ Hoàn Lương Ký

THUYS♥️

Mạt Thế Nữ Trọng Sinh 70 Niên đại

TiKay

Chú Không Thể Nhẫn

THUYS♥️

Thần Cấp Liệp Sát Giả

TiKay

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

TiKay

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

THUYS♥️

Leave a Reply