Hiện ĐạiNgôn Tình

Mười Hai Độ Ngọt

IBU là thợ nấu rượu sử dụng quốc tế khổ độ tính toán đơn vị, người có thể cảm nhận được khổ độ tại 12IBU trở lên.

Mà Chân Điềm, là Trần Túy ngọt độ tính toán đơn vị.

12 độ ngọt, vừa vặn lệnh người say.

Một câu: Bia là khổ, nhưng ngươi là ngọt.

Nữ chính bia ngành nghề hành nghề người, nam chính uống bia (hoạch rơi) truyền thông người làm việc.

Nhẹ nhõm tiểu ngọt văn.

Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên nghiệp giới tinh anh dốc lòng nhân sinh ngọt văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Chân Điềm, Trần Túy ┃ vai phụ: Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Ngọt sủng, bia

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Bản Lật Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0001.mp32019-06-22 04:31
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0002.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0003.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0004.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0005.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0006.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0007.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0008.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0009.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0010.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0011.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0012.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0013.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0014.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0015.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0016.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0017.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0018.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0019.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0020.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0021.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0022.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0023.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0024.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0025.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0026.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0027.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0028.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0029.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0030.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0031.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0032.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0033.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0034.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0035.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0036.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0037.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0038.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0039.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0040.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0041.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0042.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0043.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0044.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0045.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0046.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0047.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0048.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0049.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0050.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0051.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0052.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0053.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0054.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0055.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0056.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0057.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0058.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0059.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0060.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0061.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0062.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0063.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0064.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0065.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0066.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0067.mp32019-06-22 04:39
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Quân Cưới

TiKay

Quỷ Biết Giao Nhân là Cái Gì [Giới giải trí]

THUYS♥️

Danh Môn Trưởng Nữ

TiKay

Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sủng Vật Kiếp Sống

TiKay

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

TiKay

Tiệm Cơm Nhỏ

THUYS♥️

Leave a Reply