Hiện ĐạiNgôn Tình

Mười Hai Độ Ngọt

IBU là thợ nấu rượu sử dụng quốc tế khổ độ tính toán đơn vị, người có thể cảm nhận được khổ độ tại 12IBU trở lên.

Mà Chân Điềm, là Trần Túy ngọt độ tính toán đơn vị.

12 độ ngọt, vừa vặn lệnh người say.

Một câu: Bia là khổ, nhưng ngươi là ngọt.

Nữ chính bia ngành nghề hành nghề người, nam chính uống bia (hoạch rơi) truyền thông người làm việc.

Nhẹ nhõm tiểu ngọt văn.

Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên nghiệp giới tinh anh dốc lòng nhân sinh ngọt văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Chân Điềm, Trần Túy ┃ vai phụ: Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Ngọt sủng, bia

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Bản Lật Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0001.mp32019-06-22 04:31
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0002.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0003.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0004.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0005.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0006.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0007.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0008.mp32019-06-22 04:32
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0009.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0010.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0011.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0012.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0013.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0014.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0015.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0016.mp32019-06-22 04:33
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0017.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0018.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0019.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0020.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0021.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0022.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0023.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0024.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0025.mp32019-06-22 04:34
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0026.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0027.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0028.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0029.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0030.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0031.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0032.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0033.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0034.mp32019-06-22 04:35
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0035.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0036.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0037.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0038.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0039.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0040.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0041.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0042.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0043.mp32019-06-22 04:36
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0044.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0045.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0046.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0047.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0048.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0049.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0050.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0051.mp32019-06-22 04:37
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0052.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0053.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0054.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0055.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0056.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0057.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0058.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0059.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0060.mp32019-06-22 04:38
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0061.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0062.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0063.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0064.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0065.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0066.mp32019-06-22 04:39
 • muoi-hai-do-ngot-chuong-0067.mp32019-06-22 04:39
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ta Trong Cơ Thể Có Chỉ Quỷ

TiKay

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Danh Trinh Thám Thế Giới Vận Mệnh Tuyến

TiKay

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TiKay

Xuyên Thành Vai Ác Đại Lão Mẹ Nó

TiKay

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

TiKay

Leave a Reply