Kiếm Hiệp Tiên Hiệp

Thiên Hình Kỷ

Hôm nay tu tiên không thành tiên, chỉ vì xuân sắc hoa đầy vườn; ngày sau cửu tinh xông ngưu đấu, lại nhìn Thiên Hình mở kỷ nguyên.

Ta giương mắt nhìn Thiên Hình, nhấc tay mở kỷ nguyên để làm gì?! Đơn giản chỉ để trọn kiếp được bên nàng! chỉ thế thôi!.

Converter: ๖ۣۜJet ๖ۣۜBlack

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duệ Quang
 •  Chương: /1550
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiểu sinh đến ngay2020-05-07 14:57
 • #2: Qua sông đoạn cầu2020-05-07 14:58
 • #3: Tiên tử gặp rủi ro2020-05-07 14:58
 • #4: Ăn trộm gà tặc2020-05-07 14:58
 • #5: Sau này còn gặp lại2020-05-07 14:58
 • #6: Có người dẫn đường2020-05-07 14:58
 • #7: Có nhục người có văn hoá2020-05-07 14:59
 • #8: Thỏa thích làm càn về đồng2020-05-07 14:59
 • #9: Người trong đồng đạo2020-05-07 14:59
 • #10: Có ý tứ gì2020-05-07 14:59
 • #11: Lệnh sư người nào2020-05-07 14:59
 • #12: Này đường dài đằng đẵng2020-05-07 14:59
 • #13: Các vị đi từ từ2020-05-07 14:59
 • #14: Cưỡi gió mà đi2020-05-07 15:00
 • #15: Quái vật hung mãnh2020-05-07 15:00
 • #16: Cũng rất đáng sợ2020-05-07 15:00
 • #17: Nằm mộng tới2020-05-07 15:00
 • #18: Thật không đơn giản2020-05-07 15:00
 • #19: Thiên Hình Phù Kinh2020-05-07 15:01
 • #20: Linh sơn có đường2020-05-07 15:01
 • #21: Cố nhân tìm tới2020-05-07 15:01
 • #22: Cầu cái gì2020-05-07 15:01
 • #23: Linh sơn tiên duyên2020-05-07 15:01
 • #24: Không hiểu quy củ2020-05-07 15:01
 • #25: Lại là tội gì2020-05-07 15:01
 • #26: Thật sự không có2020-05-07 15:02
 • #27: Tranh giành tình nhân2020-05-07 15:02
 • #28: Người nào không mộng2020-05-07 15:02
 • #29: Để sau tường bẩm2020-05-07 15:02
 • #30: Tu tiên vô duyên2020-05-07 15:02
 • #31: Cười về hồng trần2020-05-07 15:02
 • #32: Ngọc giếng tuyệt địa2020-05-07 15:02
 • #33: Mà lại chờ xem2020-05-07 15:03
 • #34: Hắn đang mắng người2020-05-07 15:03
 • #35: Quái rồi cái quá thay2020-05-07 15:03
 • #36: Như thế nào tu luyện2020-05-07 15:03
 • #37: Nhưng cầu tới qua2020-05-07 15:03
 • #38: Ngươi ta2020-05-07 15:03
 • #39: Chuyện ra có nguyên nhân2020-05-07 15:03
 • #40: Tự có chỗ đi2020-05-07 15:03
 • #41: Đường ra ở đâu2020-05-07 15:04
 • #42: Tiên tử muội muội2020-05-07 15:04
 • #43: Còn cầu mong gì2020-05-07 15:04
 • #44: Không có nhưng làm sao2020-05-07 15:04
 • #45: Xuân thu bất hòa2020-05-07 15:04
 • #46: Tới qua liều qua2020-05-07 15:04
 • #47: Đường tại chân trời2020-05-07 15:05
 • #48: Đen đủi2020-05-07 15:05
 • #49: Chạy không được rồi ngươi2020-05-07 15:05
 • #50: Thú tính như vậy2020-05-07 15:05
 • #51: Chim sợ cành cong2020-05-07 15:05
 • #52: Ta muốn cưỡi ngựa2020-05-07 15:05
 • #53: Rất có phong tình2020-05-07 15:05
 • #54: Người cũng kiếm hồ2020-05-07 15:05
 • #55: Bảy kiếm dao quang2020-05-07 15:05
 • #56: Tàn hồn quỷ tu2020-05-07 15:06
 • #57: Phát đại tài rồi2020-05-07 15:06
 • #58: Bóng đêm mông lung2020-05-07 15:06
 • #59: Đại ca cứu ta2020-05-07 15:06
 • #60: Ngươi là đại ca2020-05-07 15:06
 • #61: Quản nhiều nhàn chuyện2020-05-07 15:06
 • #62: Một khi khuynh tình2020-05-07 15:06
 • #63: Nơi đây nơi nào2020-05-07 15:07
 • #64: Cổ kiếm tiên môn2020-05-07 15:07
 • #65: Bị bức đi theo2020-05-07 15:07
 • #66: Đục nước béo cò2020-05-07 15:07
 • #67: Thi vòng đầu tế luyện2020-05-07 15:07
 • #68: Cản đường cướp bóc2020-05-07 15:07
 • #69: Lấy một địch bốn2020-05-07 15:07
 • #70: Ai u không sai2020-05-07 15:07
 • #71: Long tâm thủy hỏa2020-05-07 15:07
 • #72: Chiếu cố nhiều hơn2020-05-07 15:08
 • #73: Đúc kiếm Thương Long2020-05-07 15:08
 • #74: Bảy kiếm hiển thánh2020-05-07 15:08
 • #75: Chín kiếm như sao2020-05-07 15:08
 • #76: Ta sợ ai nha2020-05-07 15:08
 • #77: Cửu trọng vực sâu2020-05-07 15:08
 • #78: Hố sâu u ám2020-05-07 15:08
 • #79: Nó quái tự bại2020-05-07 15:09
 • #80: Giống như hoa nở2020-05-07 15:09
 • #81: Cấu kết với nhau làm việc xấu2020-05-07 15:09
 • #82: Xúc động có tiếng2020-05-07 15:09
 • #83: Tham ăn gây họa2020-05-07 15:09
 • #84: Trở về từ cõi chết2020-05-07 15:09
 • #85: Ta sợ mẹ ngươi2020-05-07 15:09
 • #86: Sửa đổi chính mình2020-05-07 15:09
 • #87: Độ mình độ người2020-05-07 15:10
 • #88: Gió qua không dấu vết2020-05-07 15:10
 • #89: Hoa nở hoa tàn2020-05-07 15:10
 • #90: Long châu xuyên xuyên2020-05-07 15:10
 • #91: Long lặn cang giương2020-05-07 15:10
 • #92: Vui với cống hiến sức lực2020-05-07 15:10
 • #93: Chui đất pháp thuật2020-05-07 15:10
 • #94: Tự chui đầu vào lưới2020-05-07 15:10
 • #95: Giăng lưới mà đợi2020-05-07 15:11
 • #96: Tương kế tựu kế2020-05-07 15:11
 • #97: Núi ngọc tuyết liên2020-05-07 15:11
 • #98: Tự chui đầu vào lưới2020-05-07 15:11
 • #99: Long Giác Phong trên2020-05-07 15:11
 • #100: Thương Long Kiếm Đàm2020-05-07 15:11
 • #101: Ào ào2020-05-07 15:12
 • #102: Cùng ngươi không xong2020-05-07 15:12
 • #103: Từ trên trời giáng xuống2020-05-07 15:12
 • #104: Chuyện gì kinh hoảng2020-05-07 15:12
 • #105: Sườn núi dưới quái chí2020-05-07 15:12
 • #106: Nhiễu ta thanh mộng2020-05-07 15:12
 • #107: Tiên sinh tha mạng2020-05-07 15:12
 • #108: Cánh gãy rồi2020-05-07 15:13
 • #109: Nguyên Linh Tâm Kinh2020-05-07 15:13
 • #110: Đi thuyền người ta2020-05-07 15:13
 • #111: Đại huynh đệ a2020-05-07 15:13
 • #112: Thuận gió thuận nước2020-05-07 15:13
 • #113: Oan gia ngõ hẹp2020-05-07 15:13
 • #114: Trong mộng vùng sông nước2020-05-07 15:13
 • #115: Hủy lầu đạo hữu2020-05-07 15:13
 • #116: Áo trắng bay lên2020-05-07 15:14
 • #117: Gặp được cao nhân2020-05-07 15:14
 • #118: Tiên sinh bắt yêu2020-05-07 15:14
 • #119: Đừng đến phiền ta2020-05-07 15:14
 • #120: Không chỗ ký thác2020-05-07 15:14
 • #121: Ai dám giương oai2020-05-07 15:14
 • #122: Là ai nha2020-05-07 15:15
 • #123: Thói đời nóng lạnh2020-05-07 15:15
 • #124: Đau thấu tạng phủ2020-05-07 15:15
 • #125: Ai dám ngăn trở2020-05-07 15:15
 • #126: Lẽ nào lại như vậy2020-05-07 15:15
 • #127: Trong mộng mặt trời lặn2020-05-07 15:16
 • #128: Thiên cơ thần truyền2020-05-07 15:16
 • #129: Nghe ta nói tới2020-05-07 15:16
 • #130: Cứt chó vận khí2020-05-07 15:16
 • #131: Có khách tới chơi2020-05-07 15:16
 • #132: Tục nhân tục niệm2020-05-07 15:16
 • #133: Mấy phần nhân dạng2020-05-07 15:16
 • #134: An tâm chớ vội2020-05-07 15:17
 • #135: Thần tộc hậu duệ2020-05-07 15:17
 • #136: Đạp sói khu ma2020-05-07 15:17
 • #137: Lão đạo phát uy2020-05-07 15:17
 • #138: Tính toán một phen2020-05-07 15:17
 • #139: Sống ở ngay sau đó2020-05-07 15:17
 • #140: Trông giữ lấy ngươi2020-05-07 15:17
 • #141: Hồng trần chưa lão2020-05-07 15:18
 • #142: Đạp phá mây xanh2020-05-07 15:18
 • #143: Không thể nào rời đi2020-05-07 15:18
 • #144: Tướng quân về doanh2020-05-07 15:18
 • #145: Gió tuyết lúc đó2020-05-07 15:18
 • #146: Tướng quân uy vũ2020-05-07 15:18
 • #147: Đây là vật gì2020-05-07 15:18
 • #148: Cùn kiếm không mũi2020-05-07 15:18
 • #149: Lại qua một năm2020-05-07 15:19
 • #150: Hơn nửa đêm2020-05-07 15:19
 • #151: Đêm tuyết gió lạnh2020-05-07 15:19
 • #152: Tế đàn ánh nến2020-05-07 15:19
 • #153: Thủy Nam Thành dưới2020-05-07 15:19
 • #154: Nhân tính cứ điểm2020-05-07 15:19
 • #155: Nhân sinh nhiều năm2020-05-07 15:19
 • #156: Huyết chiến còn say2020-05-07 15:20
 • #157: Sinh tử dày vò2020-05-07 15:20
 • #158: Gió Bắc lạnh thấu xương2020-05-07 15:20
 • #159: Nhạc hết người đi2020-05-07 15:20
 • #160: Tỉnh mộng tuế nguyệt2020-05-07 15:20
 • #161: Đến giựt tiền2020-05-07 15:20
 • #162: Có cái kết thúc2020-05-07 15:20
 • #163: Điệu hổ ly sơn2020-05-07 15:21
 • #164: Quay về linh sơn2020-05-07 15:21
 • #165: Trộm chó tặc2020-05-07 15:21
 • #166: Kinh sợ2020-05-07 15:21
 • #167: Một nồi thịt hầm2020-05-07 15:21
 • #168: Thích nhất2020-05-07 15:21
 • #169: Hồng Lĩnh Sơn cốc2020-05-07 15:22
 • #170: Người thú tiên ma2020-05-07 15:22
 • #171: Hắn là tiên nhân2020-05-07 15:22
 • #172: Thế gian hoang mang2020-05-07 15:22
 • #173: Đồng lõa dư nghiệt2020-05-07 15:22
 • #174: Hương dã trấn nhỏ2020-05-07 15:23
 • #175: Tai hoạ tồn tại2020-05-07 15:23
 • #176: Quân tử tiểu nhân2020-05-07 15:23
 • #177: Mục Dương Thanh Nữ2020-05-07 15:23
 • #178: Lại gặp mặt rồi2020-05-07 15:23
 • #179: Kết bạn đồng hành2020-05-07 15:23
 • #180: Dục cầm cố túng2020-05-07 15:23
 • #181: Khinh người quá đáng2020-05-07 15:24
 • #182: Người tiện thiên thu2020-05-07 15:24
 • #183: Lại trở về a2020-05-07 15:24
 • #184: Hảo hữu người tốt2020-05-07 15:24
 • #185: Không được càn rỡ2020-05-07 15:24
 • #186: Môn chủ lệnh bài2020-05-07 15:24
 • #187: Tâm cơ thủ đoạn2020-05-07 15:24
 • #188: Trả ta lệnh bài2020-05-07 15:24
 • #189: Phong hoa mộng hiểu2020-05-07 15:25
 • #190: Chưởng môn đệ tử2020-05-07 15:25
 • #191: Cố nhân tại phủ2020-05-07 15:25
 • #192: Rất là không thú vị2020-05-07 15:25
 • #193: Một phần tình hoài2020-05-07 15:25
 • #194: Không uổng công đời này2020-05-07 15:25
 • #195: Đi vòng một chút2020-05-07 15:25
 • #196: Không biết phân biệt thực hư2020-05-07 15:25
 • #197: Lửa sém lông mày2020-05-07 15:26
 • #198: Thèm ăn gây họa2020-05-07 15:26
 • #199: Gặp khó khăn2020-05-07 15:26
 • #200: Kinh hãi không ngừng2020-05-07 15:26
 • #201: Không chỗ trốn tránh2020-05-07 15:26
 • #202: Không thể nào nắm chắc2020-05-07 15:26
 • #203: Tiên đồ cô đơn2020-05-07 15:27
 • #204: Thiên địa có cho2020-05-07 15:27
 • #205: Lại xông một cửa2020-05-07 15:27
 • #206: Hình đạo hợp nhất2020-05-07 15:27
 • #207: Tàng kiếm địa cung2020-05-07 15:27
 • #208: Thiên duyên tạo hóa2020-05-07 15:28
 • #209: Đâm cho lỗ thủng2020-05-07 15:28
 • #210: Không thể nào né tránh2020-05-07 15:28
 • #211: Kiếp nạn không ngừng2020-05-07 15:28
 • #212: Người đáng thương2020-05-07 15:28
 • #213: Sơn thôn người ta2020-05-07 15:28
 • #214: Phòng tặc phòng trộm2020-05-07 15:28
 • #215: Cũng không kém2020-05-07 15:29
 • #216: Tuyết hết trời trong xanh2020-05-07 15:29
 • #217: Xuân Tú đại tỷ2020-05-07 15:29
 • #218: Không gì hơn cái này2020-05-07 15:29
 • #219: Mọc lên ở phương Đông trấn nhỏ2020-05-07 15:29
 • #220: Vận khí đến cửa2020-05-07 15:29
 • #221: Mà lại làm chính mình2020-05-07 15:29
 • #222: Quả nhiên là ngươi2020-05-07 15:29
 • #223: Công Tôn Vô Cữu2020-05-07 15:30
 • #224: Người hướng Bắc đi2020-05-07 15:30
 • #225: Mù không được2020-05-07 15:30
 • #226: Nói chuyện mà thôi2020-05-07 15:30
 • #227: Nhìn sai rồi2020-05-07 15:30
 • #228: Huyết Quỳnh Hoa mở2020-05-07 15:30
 • #229: Hậu tri hậu giác2020-05-07 15:30
 • #230: Người lúc có chí2020-05-07 15:31
 • #231: Lời ấy đại thiện2020-05-07 15:31
 • #232: Xa ngút ngàn dặm cực Bắc2020-05-07 15:31
 • #233: Mênh mông hắc thủy2020-05-07 15:31
 • #234: Bắc Lăng quần đảo2020-05-07 15:31
 • #235: Ba vị đồng bạn2020-05-07 15:31
 • #236: Gió biển đập vào mặt2020-05-07 15:32
 • #237: Sóng lên sóng hạ2020-05-07 15:32
 • #238: Tầm u tham kỳ2020-05-07 15:32
 • #239: An huynh dừng bước2020-05-07 15:32
 • #240: Dị biến lại lên2020-05-07 15:32
 • #241: Việc lớn không ổn2020-05-07 15:32
 • #242: Tất cả nằm trong lòng bàn tay2020-05-07 15:32
 • #243: Đắc ý vong hình2020-05-07 15:33
 • #244: Tự mình chuốc lấy cực khổ2020-05-07 15:33
 • #245: Bắc võ băng đảo2020-05-07 15:33
 • #246: Thiên Thúy Phong trên2020-05-07 15:33
 • #247: Một nơi bừa bộn2020-05-07 15:33
 • #248: Mây nước ở giữa2020-05-07 15:33
 • #249: Chỗ nói đại thiện2020-05-07 15:33
 • #250: Một đôi tặc nhân2020-05-07 15:33
 • #251: Hạng gia kiếm thạch2020-05-07 15:33
 • #252: Đường ở phương nào2020-05-07 15:34
 • #253: Quả thực điên rồi2020-05-07 15:34
 • #254: Bốn kiếm Thiên Quyền2020-05-07 15:34
 • #255: Rắn cỏ đường kẽ xám2020-05-07 15:34
 • #256: Nhạc gia cha con2020-05-07 15:34
 • #257: Sao không đồng hành2020-05-07 15:34
 • #258: Nhiều chuyện tùy duyên2020-05-07 15:35
 • #259: Nhàn hạ thời gian2020-05-07 15:35
 • #260: Một tục nhân mà thôi2020-05-07 15:35
 • #261: Chỉ có bề ngoài2020-05-07 15:35
 • #262: Một mình tiến lên2020-05-07 15:35
 • #263: Hoàng Nguyên Sơn dưới2020-05-07 15:35
 • #264: Đang lúc ngày lành tháng tốt2020-05-07 15:35
 • #265: Kiếm trủng hành trình2020-05-07 15:35
 • #266: Quý ở tự biết2020-05-07 15:36
 • #267: Mây xanh đỡ mặt trời2020-05-07 15:36
 • #268: Là Thương Khởi2020-05-07 15:36
 • #269: Đường đi ở đâu2020-05-07 15:36
 • #270: Tiền của phi nghĩa đến vậy2020-05-07 15:36
 • #271: Ai muốn hại ta2020-05-07 15:36
 • #272: Ăn thua thiệt ngầm2020-05-07 15:36
 • #273: Đôi mắt sáng sinh huy2020-05-07 15:36
 • #274: Đơn thuần tiện tay2020-05-07 15:36
 • #275: Kiếm trận huyễn cảnh2020-05-07 15:37
 • #276: Tức chết người rồi2020-05-07 15:37
 • #277: Đám tiểu đồng bạn2020-05-07 15:37
 • #278: Chuyện cực tất phản2020-05-07 15:37
 • #279: Không biết tự lượng sức mình2020-05-07 15:37
 • #280: Tảng đá gây nghiệt2020-05-07 15:37
 • #281: Vách núi đoạn hồn2020-05-07 15:38
 • #282: Là ngươi cứu ta2020-05-07 15:38
 • #283: Cô nương chớ buồn2020-05-07 15:38
 • #284: Hắn là ai nha2020-05-07 15:38
 • #285: Ấm lạnh tự biết2020-05-07 15:38
 • #286: Lấy thân tuẫn đạo2020-05-07 15:38
 • #287: Hắn muốn giết người2020-05-07 15:38
 • #288: Đồ vô sỉ2020-05-07 15:39
 • #289: Xấu hổ chết cá nhân2020-05-07 15:39
 • #290: Niệm thiện niệm ác2020-05-07 15:39
 • #291: Cơ duyên trêu người2020-05-07 15:39
 • #292: Không giết nữ nhân2020-05-07 15:39
 • #293: Vạn kiếm chi mộ2020-05-07 15:39
 • #294: Ta thần kiếm2020-05-07 15:39
 • #295: Lão đầu là ngươi2020-05-07 15:39
 • #296: Sơn băng địa liệt2020-05-07 15:40
 • #297: Nữ tử ôn nhu2020-05-07 15:40
 • #298: Vô duyên nhưng cầu2020-05-07 15:40
 • #299: Cửu tinh rõ ràng2020-05-07 15:40
 • #300: Vạn kiếm quy cực2020-05-07 15:40
 • #301: Kia người nguy rồi2020-05-07 15:40
 • #302: Cưỡng ép đột vây2020-05-07 15:40
 • #303: Thiên nhân giao chiến2020-05-07 15:40
 • #304: Một đường hướng Nam2020-05-07 15:41
 • #305: Lão hữu trùng phùng2020-05-07 15:41
 • #306: Báo ứng xác đáng2020-05-07 15:41
 • #307: Núi Nam Hồ gia2020-05-07 15:41
 • #308: Thế tục hỗn loạn2020-05-07 15:41
 • #309: Tâm thần bất định2020-05-07 15:41
 • #310: Họa trời giáng2020-05-07 15:41
 • #311: Hai cái hảo hữu2020-05-07 15:41
 • #312: Cao nhân phương nào2020-05-07 15:42
 • #313: Thằng nhãi ranh ngươi dám2020-05-07 15:42
 • #314: Trời đông giá rét sắp hết2020-05-07 15:42
 • #315: Nhà ta muội tử2020-05-07 15:42
 • #316: Thiện ác có báo2020-05-07 15:42
 • #317: Đều do tâm lên2020-05-07 15:42
 • #318: Phi Đố chi cổ2020-05-07 15:42
 • #319: Ta muốn đọc sách2020-05-07 15:42
 • #320: Nhất định được báo ứng2020-05-07 15:42
 • #321: Mệnh đúc cửu tinh2020-05-07 15:43
 • #322: Đi về nơi đâu2020-05-07 15:43
 • #323: Đánh cái tiểu chiến2020-05-07 15:43
 • #324: Dừng xe nghỉ trọ2020-05-07 15:43
 • #325: Nửa đêm xảo ngộ2020-05-07 15:43
 • #326: Vật có đầu đuôi2020-05-07 15:43
 • #327: Hai cái con vịt2020-05-07 15:43
 • #328: Chạy về phía trước a2020-05-07 15:43
 • #329: Tinh huyết linh vị2020-05-07 15:43
 • #330: Tìm ngươi thời gian dài2020-05-07 15:44
 • #331: Nhanh quay ngược trở lại Tây Nam2020-05-07 15:44
 • #332: Nam Dương chi đảo2020-05-07 15:44
 • #333: Chân trời treo câu2020-05-07 15:44
 • #334: Mệnh số có định2020-05-07 15:44
 • #335: Long nhãn chi đầm2020-05-07 15:44
 • #336: Ta đau nhức ta nhẫn2020-05-07 15:44
 • #337: Ý nghĩ hão huyền2020-05-07 15:44
 • #338: Lời cũ nhắc lại2020-05-07 15:44
 • #339: Thiên địa Vô Cữu2020-05-07 15:45
 • #340: Nguyên hội lượng kiếp2020-05-07 15:45
 • #341: Chỉ nghĩ hiện tại2020-05-07 15:45
 • #342: Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn2020-05-07 15:45
 • #343: Chỉ thế thôi2020-05-07 15:45
 • #344: Nghiêng nhìn mây về2020-05-07 15:45
 • #345: Ta có bảo vật2020-05-07 15:45
 • #346: Dìu dắt hậu nhân2020-05-07 15:46
 • #347: Lòng người không cổ2020-05-07 15:46
 • #348: Huy hoàng một lần2020-05-07 15:46
 • #349: Đến tột cùng là ai2020-05-07 15:46
 • #350: Cái gì2020-05-07 15:46
 • #351: Thái gia tỷ muội2020-05-07 15:46
 • #352: Khúc ý nịnh nọt2020-05-07 15:46
 • #353: Bẫy rập cái bẫy2020-05-07 15:46
 • #354: Chuyện trò việc nhà2020-05-07 15:47
 • #355: Thế thiên hành đạo2020-05-07 15:47
 • #356: Một cái lừa đảo2020-05-07 15:47
 • #357: Cừu gia đồng bạn2020-05-07 15:47
 • #358: Vạn Linh Cốc bên trong2020-05-07 15:47
 • #359: Tang Thi rừng cây2020-05-07 15:47
 • #360: Ma Kiếm chi bí2020-05-07 15:47
 • #361: Thú linh âm hồn2020-05-07 15:47
 • #362: Cười trên nỗi đau của người khác2020-05-07 15:48
 • #363: Hai mặt thụ địch2020-05-07 15:48
 • #364: Một mắt tượng đá2020-05-07 15:48
 • #365: Vòng tròn quái vật2020-05-07 15:48
 • #366: Oan gia đối thủ2020-05-07 15:48
 • #367: Nghe theo mệnh trời2020-05-07 15:48
 • #368: Dị biến thay nhau nổi lên2020-05-07 15:48
 • #369: Hung thú chi hồn2020-05-07 15:48
 • #370: Thái Âm Linh Kinh2020-05-07 15:48
 • #371: Chớ đi chờ ta2020-05-07 15:49
 • #372: U tuyền không nổi2020-05-07 15:49
 • #373: Lại là thạch thú2020-05-07 15:49
 • #374: Một ngụm rồi đoạn2020-05-07 15:49
 • #375: Bách Tử bãi bùn2020-05-07 15:49
 • #376: Cách bờ có đảo2020-05-07 15:49
 • #377: Trăm chết ngàn luyện2020-05-07 15:49
 • #378: Ba khối tảng đá2020-05-07 15:49
 • #379: Vạn Linh Tháp cảnh2020-05-07 15:50
 • #380: Mưa sao hoa rơi2020-05-07 15:50
 • #381: Linh Tháp khó lường2020-05-07 15:50
 • #382: Tìm kiếm quần nhau2020-05-07 15:50
 • #383: Vạn Linh Tháp bên trong2020-05-07 15:50
 • #384: Lòng người khó dò2020-05-07 15:50
 • #385: Xương trắng tế đàn2020-05-07 15:50
 • #386: Thiên địa lương tâm2020-05-07 15:50
 • #387: Chớ phụ dự tính ban đầu2020-05-07 15:51
 • #388: Một cánh cửa sổ2020-05-07 15:51
 • #389: Trời trong sét đánh2020-05-07 15:51
 • #390: Tế ti Thúc Hanh2020-05-07 15:51
 • #391: Liều chết chống lại2020-05-07 15:51
 • #392: Tự giúp trời giúp2020-05-07 15:51
 • #393: Thời buổi rối loạn2020-05-07 15:51
 • #394: Hiện nay năm nào2020-05-07 15:52
 • #395: Nói không giả đi2020-05-07 15:52
 • #396: Tiểu Hắc gặp nạn2020-05-07 15:52
 • #397: Vượt quá chỗ đoán2020-05-07 15:52
 • #398: Tiểu nhân đắc chí2020-05-07 15:52
 • #399: Rốt cuộc đã đến2020-05-07 15:52
 • #400: Đi hướng không rõ2020-05-07 15:52
 • #401: Vì tình lụy chuyện2020-05-07 15:53
 • #402: Có duyên không duyên2020-05-07 15:53
 • #403: Tình yêu nam nữ2020-05-07 15:53
 • #404: Không phụ tình này2020-05-07 15:53
 • #405: Người chi căn bản2020-05-07 15:53
 • #406: Trở lại chốn cũ2020-05-07 15:53
 • #407: Nước sôi lửa bỏng2020-05-07 15:53
 • #408: Nhân sinh khó được2020-05-07 15:53
 • #409: Tiên đạo nhân sinh2020-05-07 15:54
 • #410: Hồng trần như mộng2020-05-07 15:54
 • #411: Lại là ba tháng2020-05-07 15:54
 • #412: Ta huynh đệ kia2020-05-07 15:54
 • #413: Khó thoát kiếp nạn này2020-05-07 15:54
 • #414: Trí mạng một giết2020-05-07 15:54
 • #415: Sông băng chi đỉnh2020-05-07 15:54
 • #416: Cửu trọng thiên kiếp2020-05-07 15:54
 • #417: Thao thiên chi nộ2020-05-07 15:54
 • #418: Quân tử có cuối (quyển này xong )2020-05-07 15:54
 • #419: Phương nào yêu quái2020-05-07 15:55
 • #420: Người tại tha hương2020-05-07 15:55
 • #421: Tiên nhân thu đồ2020-05-07 15:55
 • #422: Đường dưới chân2020-05-07 15:55
 • #423: Mạng người bánh xe2020-05-07 15:55
 • #424: Ngày mai đi làm2020-05-07 15:55
 • #425: Hắc trạch địa phương2020-05-07 15:55
 • #426: Tới giết người2020-05-07 15:55
 • #427: Đại ca thượng vị2020-05-07 15:56
 • #428: Giám sát trốn rồi2020-05-07 15:56
 • #429: Giỏi về lộn nhảy2020-05-07 15:56
 • #430: Lại bị bắt2020-05-07 15:56
 • #431: Bái nhập tiên môn2020-05-07 15:56
 • #432: Thiên Huệ cốc bên trong2020-05-07 15:56
 • #433: Tìm thiên lý2020-05-07 15:56
 • #434: Tiên đạo hành trình2020-05-07 15:56
 • #435: Trong lời nói có hàm ý2020-05-07 15:57
 • #436: Ta sợ tè ra quần2020-05-07 15:57
 • #437: Khắc nghiệt trừng phạt2020-05-07 15:57
 • #438: Ta là người a2020-05-07 15:57
 • #439: Bách Tể Phù Dư2020-05-07 15:57
 • #440: Tam Tuyệt trận pháp2020-05-07 15:57
 • #441: Thiên địa người diệt2020-05-07 15:57
 • #442: Không có chuyện tìm chuyện2020-05-07 15:58
 • #443: Hung ác sư huynh2020-05-07 15:58
 • #444: Địa Tàng động thiên2020-05-07 15:58
 • #445: Điên đảo bao nhiêu2020-05-07 15:58
 • #446: Đốn củi đệ tử2020-05-07 15:58
 • #447: Ngoài ý muốn nhiều hơn2020-05-07 15:58
 • #448: Đến cửa cáo trạng2020-05-07 15:58
 • #449: Còn thể thống gì2020-05-07 15:58
 • #450: Từ người thắng mạnh2020-05-07 15:58
 • #451: Theo đợt rơi chầm chậm2020-05-07 15:59
 • #452: Tinh huyết hồn thề2020-05-07 15:59
 • #453: Tinh Hải tông môn2020-05-07 15:59
 • #454: Có người ăn cướp2020-05-07 15:59
 • #455: Thánh điện thần thú2020-05-07 15:59
 • #456: Xiềng xích tại người2020-05-07 15:59
 • #457: Lại gặp rắc rối rồi2020-05-07 15:59
 • #458: Ta nhận ra ngươi2020-05-07 15:59
 • #459: Có nữ xấu xí2020-05-07 16:00
 • #460: Gió to thổi nha2020-05-07 16:00
 • #461: Tìm kiếm linh thạch2020-05-07 16:00
 • #462: Nhập Tinh Hải Cảnh2020-05-07 16:00
 • #463: Làm sao gãy cánh2020-05-07 16:00
 • #464: Tuyệt cảnh sinh cơ2020-05-07 16:00
 • #465: Họa phúc tương y2020-05-07 16:00
 • #466: Càn khôn tinh thạch2020-05-07 16:00
 • #467: Thật lớn động tĩnh2020-05-07 16:00
 • #468: Tứ tượng chi thuật2020-05-07 16:01
 • #469: A Nhã tiền bối2020-05-07 16:01
 • #470: Quý ở thỏa mãn2020-05-07 16:01
 • #471: Tinh Vân trận pháp2020-05-07 16:01
 • #472: Thanh Long phong dưới2020-05-07 16:01
 • #473: Hắn chạy không được rồi2020-05-07 16:01
 • #474: Tận tình thiên cổ2020-05-07 16:01
 • #475: Này mới giống ngươi2020-05-07 16:01
 • #476: Chớ có lừa gạt ta2020-05-07 16:02
 • #477: Quả nhiên có bẫy2020-05-07 16:02
 • #478: Trốn thú hiện thân2020-05-07 16:02
 • #479: Tông chủ giá lâm2020-05-07 16:02
 • #480: Chinh phạt tiên môn2020-05-07 16:02
 • #481: Không giết kẻ yếu2020-05-07 16:02
 • #482: Có cơ hội để lợi dụng được2020-05-07 16:02
 • #483: Gió nổi lên chỗ2020-05-07 16:03
 • #484: Lợi hại phân tranh2020-05-07 16:03
 • #485: Bao nhiêu sát nghiệt2020-05-07 16:03
 • #486: Phàm trần thiên tâm2020-05-07 16:03
 • #487: Lần này hung hiểm2020-05-07 16:03
 • #488: Có mệt hay không a2020-05-07 16:03
 • #489: Không cần người hiểu2020-05-07 16:03
 • #490: Đánh chó roi2020-05-07 16:03
 • #491: Hướng lên bay a2020-05-07 16:03
 • #492: Hồng trần hóa cảnh2020-05-07 16:04
 • #493: Chỉ có thể tùy duyên2020-05-07 16:04
 • #494: Nói thật2020-05-07 16:04
 • #495: Thánh điện phía dưới2020-05-07 16:04
 • #496: Chưa từng có sai2020-05-07 16:04
 • #497: Đánh nhau2020-05-07 16:04
 • #498: Vô thượng cảnh giới2020-05-07 16:04
 • #499: Biến thành đốt nướng2020-05-07 16:05
 • #500: Biến nguy thành an2020-05-07 16:05
 • #501: Tính tình trong người2020-05-07 16:05
 • #502: Môn chủ giá lâm2020-05-07 16:05
 • #503: Thu chi tang du2020-05-07 16:05
 • #504: Đầy hứa hẹn không làm2020-05-07 16:05
 • #505: Lại si lại ngốc2020-05-07 16:06
 • #506: Tiến về Bộ Châu2020-05-07 16:06
 • #507: Trong lòng còn có may mắn2020-05-07 16:06
 • #508: Theo lệnh hành sự2020-05-07 16:06
 • #509: Dám chơi xấu2020-05-07 16:06
 • #510: Há lại cho nói giỡn2020-05-07 16:06
 • #511: Không phải thứ gì2020-05-07 16:06
 • #512: Hình phạt từ bi2020-05-07 16:07
 • #513: Há lại người hồ2020-05-07 16:07
 • #514: Nguyệt tộc nói chuyện2020-05-07 16:07
 • #515: Sâu kiến hạng người2020-05-07 16:07
 • #516: Ta đánh chết ngươi2020-05-07 16:07
 • #517: Hoang dã mùa mưa2020-05-07 16:07
 • #518: Đều đáng chết a2020-05-07 16:07
 • #519: Không có Thánh Nhân2020-05-07 16:08
 • #520: Phúc họa thiên trạch2020-05-07 16:08
 • #521: Kính sợ thường tại2020-05-07 16:08
 • #522: Một bước lên trời2020-05-07 16:08
 • #523: Ánh trăng tượng thần2020-05-07 16:08
 • #524: Ánh trăng cổ trận2020-05-07 16:08
 • #525: Mùa mưa qua đi2020-05-07 16:08
 • #526: Quân tử tình hoài2020-05-07 16:08
 • #527: Tiểu nhân tâm tư2020-05-07 16:08
 • #528: Thông linh chi quang2020-05-07 16:09
 • #529: Thượng Cổ bảo vật2020-05-07 16:09
 • #530: Sư huynh chạy a2020-05-07 16:09
 • #531: Nơi này có quỷ2020-05-07 16:09
 • #532: Là người hay quỷ2020-05-07 16:09
 • #533: Ai mới là quỷ2020-05-07 16:09
 • #534: Sinh sinh tử tử2020-05-07 16:09
 • thien-hinh-ky-chuong-0535.mp32020-05-07 16:09
 • #536: Bảo vật lấy ra2020-05-07 16:10
 • #537: Giết ta thử một chút2020-05-07 16:10
 • #538: Sai chờ đợi hắn2020-05-07 16:10
 • #539: Âm gỗ chi phù2020-05-07 16:10
 • #540: Một đường phong cảnh2020-05-07 16:10
 • #541: Thiên Đạo ân trạch2020-05-07 16:10
 • #542: Sư huynh lợi hại2020-05-07 16:10
 • #543: Ngọc Mã Hồ bên2020-05-07 16:10
 • #544: Vùng quê mênh mông2020-05-07 16:10
 • #545: Lôi hỏa chi chưởng2020-05-07 16:11
 • #546: Lễ nhượng vì trước2020-05-07 16:11
 • #547: Còn có thể là ai2020-05-07 16:11
 • #548: Đại phát lợi nhuận2020-05-07 16:11
 • #549: Người tốt hảo báo2020-05-07 16:11
 • #550: Ở hang bộ lạc2020-05-07 16:11
 • #551: Lồng giam thú bị nhốt2020-05-07 16:11
 • #552: Lẫn nhau tổn thương2020-05-07 16:12
 • #553: Trong khe đá2020-05-07 16:12
 • #554: Có chỗ xem như2020-05-07 16:12
 • #555: Đẩu chuyển tinh di2020-05-07 16:12
 • #556: Hàng tháng huyền quan2020-05-07 16:12
 • #557: Xuân triều tràn lan2020-05-07 16:12
 • #558: Chó gào khói bụi2020-05-07 16:12
 • #559: Cầm thú Vô Cữu2020-05-07 16:12
 • #560: Thần kiếm thần cung2020-05-07 16:13
 • #561: Bình tĩnh bình tĩnh2020-05-07 16:13
 • #562: Ngoài cũi chi lồng2020-05-07 16:13
 • #563: Giáp ngọ tháng giêng2020-05-07 16:13
 • #564: Cố tình như thế2020-05-07 16:13
 • #565: Mây mù đầm lầy2020-05-07 16:13
 • #566: Tại thế thần tiên2020-05-07 16:13
 • #567: Uống nhiều rượu rồi2020-05-07 16:14
 • #568: Tại sao không say2020-05-07 16:14
 • #569: Kỳ nhạc vô cùng2020-05-07 16:14
 • #570: Hoằng pháp giảng đạo2020-05-07 16:14
 • #571: Đây là Lôi Tiên2020-05-07 16:14
 • #572: Khất Thế Sơn bên trong2020-05-07 16:14
 • #573: Ngươi thích nàng2020-05-07 16:14
 • #574: Ngọc mảnh thành bụi2020-05-07 16:14
 • #575: Đều là hư ảo2020-05-07 16:15
 • #576: Chỉ cảm thấy thú vị2020-05-07 16:15
 • #577: Sóng lớn đãi cát2020-05-07 16:15
 • #578: Lòng mang từ bi2020-05-07 16:15
 • #579: Giữa đường tịch mịch2020-05-07 16:15
 • #580: Cầm kiếm đứng một mình2020-05-07 16:15
 • #581: Thiên văn địa lý2020-05-07 16:16
 • #582: Chôn xương chi tháp2020-05-07 16:16
 • #583: Ta sư huynh2020-05-07 16:16
 • #584: Lại gặp thạch tháp2020-05-07 16:16
 • #585: Sâu kiến tâm tư2020-05-07 16:16
 • #586: Con mái hùng khác biệt2020-05-07 16:16
 • #587: Ẩn tàng chi sâu2020-05-07 16:17
 • #588: Dưới mặt đất bảo tàng2020-05-07 16:17
 • #589: Thiên mệnh có thường2020-05-07 16:17
 • #590: Đoạt thiên chi mệnh2020-05-07 16:17
 • #591: Phản chế chi đạo2020-05-07 16:17
 • #592: Bốn đầu quỷ ngẫu2020-05-07 16:17
 • #593: Chỉ nói tình cảm2020-05-07 16:17
 • #594: Cuối cùng nhắc nhở2020-05-07 16:17
 • #595: Ngôi sao Thiên Đồ2020-05-07 16:17
 • #596: Vạn thú tề tụ2020-05-07 16:18
 • #597: Ngoài ý muốn thoát hiểm2020-05-07 16:18
 • #598: Chấp thiên chi hành2020-05-07 16:18
 • #599: Rượu nước dễ thân2020-05-07 16:18
 • #600: Người định thiên định2020-05-07 16:18
 • #601: Đêm mưa thâm trầm2020-05-07 16:18
 • #602: Thần nhân thần ngữ2020-05-07 16:18
 • #603: Nhân tính khó lường2020-05-07 16:18
 • #604: Thần thông quỷ dị2020-05-07 16:18
 • #605: A Tam tín ngưỡng2020-05-07 16:19
 • #606: Một trận đi săn2020-05-07 16:19
 • #607: Mưa gió trùng phùng2020-05-07 16:19
 • #608: Trông cậy vào ngươi rồi2020-05-07 16:19
 • #609: Ngang ngược bá đạo2020-05-07 16:19
 • #610: Người tiện vô địch2020-05-07 16:19
 • #611: Quỷ bí trùng điệp2020-05-07 16:19
 • #612: Cẩu thí tiên đồ2020-05-07 16:19
 • #613: Nguy cơ trùng trùng2020-05-07 16:19
 • #614: Cường địch đột kích2020-05-07 16:19
 • #615: Thông hành hợp2020-05-07 16:20
 • #616: Một cái hố to2020-05-07 16:20
 • #617: Gây chuyện thị phi2020-05-07 16:20
 • #618: Tinh vũ chiến xa2020-05-07 16:20
 • #619: Thần nhân chi mộng2020-05-07 16:20
 • #620: Hố bên trong chi hố2020-05-07 16:20
 • #621: Vì cái gì đây2020-05-07 16:20
 • #622: Thiết quyền loạn đánh2020-05-07 16:21
 • #623: Tuyệt không dông dài2020-05-07 16:21
 • #624: Suy bụng ta ra bụng người2020-05-07 16:21
 • #625: Ngoài hố là hố2020-05-07 16:21
 • #626: Phô trương thanh thế2020-05-07 16:21
 • #627: Đâm ngươi cái mông2020-05-07 16:21
 • #628: Thật bất ngờ sao2020-05-07 16:21
 • #629: Thần thánh phương nào2020-05-07 16:21
 • #630: Vừa đau lại hối hận2020-05-07 16:22
 • #631: Thần linh chỉ dẫn2020-05-07 16:22
 • #632: Thiên địa mênh mông2020-05-07 16:22
 • #633: Một vị si nhân2020-05-07 16:22
 • #634: Chân trời không già2020-05-07 16:22
 • #635: Tổn hại thiện ý2020-05-07 16:22
 • #636: Cường nhân vô cùng2020-05-07 16:22
 • #637: Tự mở ra một con đường2020-05-07 16:22
 • #638: Tụ tán là duyên2020-05-07 16:23
 • #639: Đi con đường nào2020-05-07 16:23
 • #640: Con đường thành thần2020-05-07 16:23
 • #641: Có khác giấu diếm2020-05-07 16:23
 • #642: Lớn nhất công đạo2020-05-07 16:23
 • #643: Nho nhỏ sáo lộ2020-05-07 16:23
 • #644: Lấy lòng chi thuật2020-05-07 16:23
 • #645: Cơ duyên khó cầu2020-05-07 16:23
 • #646: Vẽ vời cho thêm chuyện ra2020-05-07 16:23
 • #647: Một cái bẫy2020-05-07 16:23
 • #648: Cao nhân chỉ điểm2020-05-07 16:24
 • #649: Lộn nhảy xuống dưới2020-05-07 16:24
 • #650: Coi là thật đủ rồi2020-05-07 16:24
 • #651: Mau mau xuất thủ2020-05-07 16:24
 • #652: Cổ trận chi uy2020-05-07 16:24
 • #653: Phá trận mà ra2020-05-07 16:24
 • #654: Thường nhân lẽ thường2020-05-07 16:24
 • #655: Niệm niệm bất diệt2020-05-07 16:25
 • #656: Dọa chết người2020-05-07 16:25
 • #657: Chẳng lẽ không phải sống uổng2020-05-07 16:25
 • #658: Người định thiên đoạt2020-05-07 16:25
 • #659: Tự sáng tạo một đạo2020-05-07 16:25
 • #660: Như thế nào quyết đoán2020-05-07 16:25
 • #661: Phong không phải phong2020-05-07 16:25
 • #662: Hại người hại mình2020-05-07 16:25
 • #663: Truy sát Vô Cữu2020-05-07 16:25
 • #664: Xem ai nhanh tay2020-05-07 16:26
 • #665: Mật tàng di tích cổ2020-05-07 16:26
 • #666: Sinh sinh bị nhốt2020-05-07 16:26
 • #667: Lộn nhảy yên tĩnh2020-05-07 16:26
 • #668: Ngắm sao đâu2020-05-07 16:26
 • #669: Sư huynh đến rồi2020-05-07 16:26
 • #670: Mùng năm tháng năm2020-05-07 16:26
 • #671: Không quan trọng gì2020-05-07 16:27
 • #672: Phức tạp2020-05-07 16:27
 • #673: Hoa mắt2020-05-07 16:27
 • #674: Loạn tượng xuất hiện2020-05-07 16:27
 • #675: Như thế nào chân tướng2020-05-07 16:27
 • #676: Có bờ không bờ2020-05-07 16:27
 • #677: Không bằng rời đi2020-05-07 16:27
 • #678: Ta sẽ nhớ xuống2020-05-07 16:27
 • #679: Tràn ngập nguy hiểm2020-05-07 16:27
 • #680: Trốn hướng phương nào2020-05-07 16:27
 • #681: Cô hồng trục gió2020-05-07 16:27
 • #682: Người tại chân trời2020-05-07 16:28
 • #683: cung động lôi đình2020-05-07 16:28
 • #684: Hảo hảo đợi ngươi2020-05-07 16:28
 • #685: Tùy duyên đợi biến2020-05-07 16:28
 • #686: Thật lớn chí hướng2020-05-07 16:28
 • #687: Thành ý mười phần2020-05-07 16:28
 • #688: Nhân tang đều lấy được2020-05-07 16:28
 • #689: Hạ Hoa đảo trên2020-05-07 16:28
 • #690: Ngũ cốc hương2020-05-07 16:28
 • #691: Người bán sống qua ngày2020-05-07 16:29
 • #692: Không thể tướng mạo2020-05-07 16:29
 • #693: Chỉ vì không đành lòng2020-05-07 16:29
 • #694: Kiêu cuồng như ta2020-05-07 16:29
 • #695: Ta, Vô Cữu2020-05-07 16:29
 • #696: Cũng chưa biết chừng2020-05-07 16:29
 • #697: Chân thành là đủ2020-05-07 16:29
 • #698: Khi nào trở về2020-05-07 16:29
 • #699: Tự có đối sách2020-05-07 16:30
 • #700: Trời râm có mưa2020-05-07 16:30
 • #701: Huyền Minh đảo trên2020-05-07 16:30
 • #702: Mục gia lão điếm2020-05-07 16:30
 • #703: Huyền Minh sơn trang2020-05-07 16:30
 • #704: Da mặt đủ dày2020-05-07 16:30
 • #705: Không may nhận thua2020-05-07 16:30
 • #706: Tiểu bối giác ngộ2020-05-07 16:30
 • #707: Nhẫn giả tự an2020-05-07 16:30
 • #708: Đánh cắp linh mạch2020-05-07 16:31
 • #709: Hắn trốn không thoát2020-05-07 16:31
 • #710: Vậy mà trốn rồi2020-05-07 16:31
 • #711: Ngoài ý muốn trùng phùng2020-05-07 16:31
 • #712: Không thấy ánh mặt trời2020-05-07 16:31
 • #713: Phóng tầm mắt thiên ngoại2020-05-07 16:31
 • #714: Chờ đợi thời cơ2020-05-07 16:31
 • #715: Công Tôn đánh hắn2020-05-07 16:31
 • #716: Dã man lợi hại2020-05-07 16:32
 • #717: Hải Thần đảo trên2020-05-07 16:32
 • #718: Hèn hạ một lần2020-05-07 16:32
 • #719: Thượng Cổ truyền thuyết2020-05-07 16:32
 • #720: Bằng cái gì2020-05-07 16:32
 • #721: Không chết không thôi2020-05-07 16:32
 • #722: Một đám đại hán2020-05-07 16:32
 • #723: Hổ lang chi nữ2020-05-07 16:32
 • #724: Chung độ cửa ải khó2020-05-07 16:32
 • #725: Thiềm Cung trưởng giả2020-05-07 16:33
 • #726: Có này tốt chuyện2020-05-07 16:33
 • #727: Nguyệt tộc thần chỉ2020-05-07 16:33
 • #728: Bà con xa thân thích2020-05-07 16:33
 • #729: Hừ, liều mạng2020-05-07 16:33
 • #730: Huyền nguyệt chi ấn2020-05-07 16:33
 • #731: Như thế mật thiết2020-05-07 16:33
 • #732: Vạn thú chi mộ2020-05-07 16:33
 • #733: Luân hồi chi cốc2020-05-07 16:33
 • #734: Sinh mệnh chi tuyền2020-05-07 16:33
 • #735: Luân hồi chi môn2020-05-07 16:34
 • #736: Si tình tiểu Lam2020-05-07 16:34
 • #737: Huyền Hỏa Lôi Ấn2020-05-07 16:34
 • #738: Người nào ác độc2020-05-07 16:34
 • #739: Tộc lão Quỷ Xích2020-05-07 16:34
 • #740: Trăng sao giáp bạc2020-05-07 16:34
 • #741: Lại là tuyệt lộ2020-05-07 16:34
 • #742: Bái kiến trưởng giả2020-05-07 16:34
 • #743: Ánh trăng chi liễn2020-05-07 16:34
 • #744: Trăng sao chi đồ2020-05-07 16:35
 • #745: Bàn bạc kỹ hơn2020-05-07 16:35
 • #746: Tìm kiếm Vô Cữu2020-05-07 16:35
 • #747: Ác quỷ khó chơi2020-05-07 16:35
 • #748: Một thân mồ hôi lạnh2020-05-07 16:35
 • #749: Đạt thành thỏa hiệp2020-05-07 16:35
 • #750: Vung tay xuất thủ2020-05-07 16:35
 • #751: Lại chờ ba tháng2020-05-07 16:35
 • #752: Làm ngộ thì ngộ2020-05-07 16:35
 • #753: Cường địch tiếp cận2020-05-07 16:36
 • #754: Lành dữ khó liệu2020-05-07 16:36
 • #755: Ác quỷ đột kích2020-05-07 16:36
 • #756: Tang bá tha mạng2020-05-07 16:36
 • #757: Không chỗ có thể trốn2020-05-07 16:36
 • #758: Không nói đạo lý2020-05-07 16:36
 • #759: Trục phong truy điện2020-05-07 16:36
 • #760: Cực địa Tuyết vực2020-05-07 16:36
 • #761: Quỷ tộc hang ổ2020-05-07 16:36
 • #762: Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể2020-05-07 16:37
 • #763: Trời xui đất khiến2020-05-07 16:37
 • #764: Xoay người cúi đầu2020-05-07 16:37
 • #765: Huyền Quỷ thánh tinh2020-05-07 16:37
 • #766: Lên trời không cửa2020-05-07 16:37
 • #767: Thật sự rất khó2020-05-07 16:37
 • #768: Huyền băng thiên môn2020-05-07 16:37
 • #769: Cực Bắc chi đỉnh2020-05-07 16:37
 • #770: Giặc cùng đường chớ đuổi2020-05-07 16:38
 • #771: Tuyết địa mê tung2020-05-07 16:38
 • #772: Cô kiếm người lạ2020-05-07 16:38
 • #773: Tay cụt thống khổ2020-05-07 16:38
 • #774: Oan quỷ thiên tầm2020-05-07 16:38
 • #775: Ném xuống biển đi2020-05-07 16:38
 • #776: Giương buồm xuất phát2020-05-07 16:38
 • #777: Nàng ở nơi nào2020-05-07 16:38
 • #778: Tuyệt thế mỹ nữ2020-05-07 16:39
 • #779: Quan Hùng Sơn dưới2020-05-07 16:39
 • #780: Phía sau núi nghĩa trang2020-05-07 16:39
 • #781: Đạo hào mà thôi2020-05-07 16:39
 • #782: Thủ lăng đệ tử2020-05-07 16:39
 • #783: Hắn đang cười ngươi2020-05-07 16:39
 • #784: Chớ có nuốt lời2020-05-07 16:39
 • #785: Hắn tự tìm2020-05-07 16:40
 • #786: Ngay hôm đó lên đường2020-05-07 16:40
 • #787: Âm Khang tiên đảo2020-05-07 16:40
 • #788: Đơn thuần ngoài ý muốn2020-05-07 16:40
 • #789: Tiên đạo tên2020-05-07 16:40
 • #790: Không đúng lúc2020-05-07 16:40
 • #791: Tìm kiếm trưởng giả2020-05-07 16:40
 • #792: Không thể trả lời2020-05-07 16:40
 • #793: Rừng núi tán nhân2020-05-07 16:41
 • #794: Giáp bạc hộ vệ2020-05-07 16:41
 • #795: Vô Cực sơn trang2020-05-07 16:41
 • #796: Dương Ấp đảo trên2020-05-07 16:41
 • #797: Ai u sư tỷ2020-05-07 16:41
 • #798: Ra biển bắt cá2020-05-07 16:41
 • #799: Chân trời năm nào2020-05-07 16:41
 • #800: Thủ cửa đệ tử2020-05-07 16:41
 • #801: Có chút cổ quái2020-05-07 16:42
 • #802: Nâng cốc ngôn hoan2020-05-07 16:42
 • #803: Xảy ra nhân mạng2020-05-07 16:42
 • #804: Hù dọa ngươi rồi2020-05-07 16:42
 • #805: Lội nước đục2020-05-07 16:42
 • #806: Bằng cái gì2020-05-07 16:42
 • #807: Mưu kế tính toán tường tận2020-05-07 16:42
 • #808: Ta có mai phục2020-05-07 16:43
 • #809: Tiểu tử hại ta2020-05-07 16:43
 • #810: Tính sổ đến rồi2020-05-07 16:43
 • #811: Một cái lừa đảo2020-05-07 16:43
 • #812: Thần thánh phương nào2020-05-07 16:43
 • #813: Rượu bên trong có độc2020-05-07 16:43
 • #814: Chiêu binh mãi mã2020-05-07 16:43
 • #815: Thiên Lô Hải vực2020-05-07 16:43
 • #816: Một đám đồng bạn2020-05-07 16:43
 • #817: Nhất thời sơ sẩy2020-05-07 16:44
 • #818: Xuân Hoa có khó2020-05-07 16:44
 • #819: Thông thần chi cốc2020-05-07 16:44
 • #820: Yêu tộc chợt hiện2020-05-07 16:44
 • #821: Xem thiên chi đạo2020-05-07 16:44
 • #822: Lần này đi khó lường2020-05-07 16:44
 • #823: Tiên tử cái mông2020-05-07 16:44
 • #824: Cửu tinh chiến trận2020-05-07 16:44
 • #825: Vạn Thánh đảo trên2020-05-07 16:45
 • #826: Như vậy khốn thủ2020-05-07 16:45
 • #827: Trấn yêu thần thương2020-05-07 16:45
 • #828: Yêu pháp mà thôi2020-05-07 16:45
 • #829: Thần thú chi cốc2020-05-07 16:45
 • #830: Cấm địa chớ vào2020-05-07 16:45
 • #831: Vạn thánh thạch điện2020-05-07 16:46
 • #832: Vạn vật sinh vậy2020-05-07 16:46
 • #833: Giết ra đảo hoang2020-05-07 16:46
 • #834: Cảm ân Thiên Đạo2020-05-07 16:46
 • #835: Yêu tộc xâm lấn2020-05-07 16:46
 • #836: Thuận buồm xuôi gió2020-05-07 16:46
 • #837: Hướng gió thay đổi2020-05-07 16:46
 • #838: Long Thước đại hỉ2020-05-07 16:46
 • #839: Thiên Long gãy đuôi2020-05-07 16:47
 • #840: Trên biển núi xanh2020-05-07 16:47
 • #841: Một cọc cơ duyên2020-05-07 16:47
 • #842: Thời cơ đã hiện2020-05-07 16:47
 • #843: Biển núi giữa không trung2020-05-07 16:47
 • #844: Thời gian còn sót lại2020-05-07 16:47
 • #845: Thiên địa đoạt nguyên2020-05-07 16:48
 • #846: Tỷ đệ gặp nạn2020-05-07 16:48
 • #847: Thạch đỉnh ăn người2020-05-07 16:48
 • #848: Tu luyện yêu pháp2020-05-07 16:48
 • #849: Hóa yêu chi thuật2020-05-07 16:48
 • #850: Cho ta giao người2020-05-07 16:48
 • #851: Một phương gia viên2020-05-07 16:48
 • #852: Nơi nào núi xanh2020-05-07 16:48
 • #853: Duyên phận khác nhau2020-05-07 16:48
 • #854: Chân ngôn nơi tay2020-05-07 16:49
 • #855: Quan ta cái rắm chuyện2020-05-07 16:49
 • #856: Là cái cường địch2020-05-07 16:49
 • #857: Lại tại phương nào2020-05-07 16:49
 • #858: Tiên nhi, mỹ2020-05-07 16:49
 • #859: Ba cái nữ tử2020-05-07 16:49
 • #860: Đi tiệc mừng2020-05-07 16:49
 • #861: Giờ dậu một khắc2020-05-07 16:50
 • #862: Tình sâu vô cùng chỗ2020-05-07 16:50
 • #863: Cùng là một người2020-05-07 16:50
 • #864: Người nào phóng hỏa2020-05-07 16:50
 • #865: Nhiều cái muội tử2020-05-07 16:50
 • #866: Ao ước ghen nhân sinh2020-05-07 16:50
 • #867: Bắt cóc nữ nhân2020-05-07 16:51
 • #868: Thật là muốn chết2020-05-07 16:51
 • #869: Hắn tại bày trận2020-05-07 16:51
 • #870: Vô duyên tương tích2020-05-07 16:51
 • #871: Tàn dạ sắp hết2020-05-07 16:51
 • #872: Không chỗ trốn tránh2020-05-07 16:51
 • #873: Hữu duyên gặp lại2020-05-07 16:51
 • #874: Người ở phương nào2020-05-07 16:51
 • #875: Xé rách da mặt2020-05-07 16:51
 • #876: Có chút tác dụng2020-05-07 16:52
 • #877: Một đầu tẩu thú2020-05-07 16:52
 • #878: Lại thấy ánh mặt trời2020-05-07 16:52
 • #879: Từng bước mở đầu2020-05-07 16:52
 • #880: Cửu Kiếm Tinh Quân2020-05-07 16:52
 • #881: Lại gặp Quỷ tộc2020-05-07 16:52
 • #882: Khuấy động gió mây2020-05-07 16:52
 • #883: Phân thân chi thuật2020-05-07 16:52
 • #884: Lần này có thể cứu2020-05-07 16:52
 • #885: Thu lợi chi đạo2020-05-07 16:53
 • #886: Dực Tường sơn trang2020-05-07 16:53
 • #887: Thì ra là thế2020-05-07 16:53
 • #888: Tứ Tượng Thiên Hổ2020-05-07 16:53
 • #889: Tu luyện trận pháp2020-05-07 16:53
 • #890: Nghi ngờ trùng điệp2020-05-07 16:53
 • #891: Tình huống thay nhau nổi lên2020-05-07 16:54
 • #892: Ngày khác gặp lại2020-05-07 16:54
 • #893: Cái này tiểu nhân2020-05-07 16:54
 • #894: Khó mà hữu lễ2020-05-07 16:54
 • #895: Yêu nhân chạy đâu2020-05-07 16:54
 • #896: Cao Càn kế thành2020-05-07 16:54
 • #897: Sơn trang có biến2020-05-07 16:54
 • #898: Hù dọa các vị2020-05-07 16:54
 • #899: Táng long địa phương2020-05-07 16:55
 • #900: Giống như đã từng quen biết2020-05-07 16:55
 • #901: Phạm ta kiêng kị2020-05-07 16:55
 • #902: Cũng là hữu duyên2020-05-07 16:55
 • #903: Phi Vân chướng dưới2020-05-07 16:55
 • #904: Đạt thành ăn ý2020-05-07 16:55
 • #905: Tinh hồ cấm đảo2020-05-07 16:55
 • #906: Khai hoang trồng cỏ2020-05-07 16:55
 • #907: Đưa vào tử địa2020-05-07 16:56
 • #908: Cửu biệt trùng phùng2020-05-07 16:56
 • #909: Thiện ác thật giả2020-05-07 16:56
 • #910: Chờ ngươi trở lại2020-05-07 16:56
 • #911: Như thế nào báo đáp2020-05-07 16:56
 • #912: Lại hiện thân2020-05-07 16:56
 • #913: Cốc bên trong có người2020-05-07 16:56
 • #914: Thiên tính tự nhiên2020-05-07 16:57
 • #915: Thượng Côn cổ cảnh2020-05-07 16:57
 • #916: Tự nhiên muốn làm gì cũng được2020-05-07 16:57
 • #917: Cẩu thả không thể2020-05-07 16:57
 • #918: Trăm sông đổ về một biển2020-05-07 16:57
 • #919: Không tu cảnh giới2020-05-07 16:57
 • #920: Bắt người tay ngắn2020-05-07 16:57
 • #921: Gặp lại Quỷ tộc2020-05-07 16:58
 • #922: Đúng hẹn đến đây2020-05-07 16:58
 • #923: Không say không nghỉ2020-05-07 16:58
 • #924: Cô nam quả nữ2020-05-07 16:58
 • #925: Rượu vào khổ tâm2020-05-07 16:58
 • #926: Linh Nhi không xấu2020-05-07 16:58
 • #927: Phong cấm chi mê2020-05-07 16:59
 • #928: Gió tuyết đột nhiên tới2020-05-07 16:59
 • #929: Ngươi nhất hiểu ta2020-05-07 16:59
 • #930: Tự thấy kết quả sau cùng2020-05-07 16:59
 • #931: Vô tình cũng tình2020-05-07 16:59
 • #932: Nước xanh cấm bài2020-05-07 16:59
 • #933: Cuồng nhân cuồng ngữ2020-05-07 16:59
 • #934: Yêu nhân tâm trí2020-05-07 17:00
 • #935: Không gặp không về2020-05-07 17:00
 • #936: Âm mưu dương mưu2020-05-07 17:00
 • #937: Bốn phương hỗn loạn2020-05-07 17:00
 • #938: Nghỉ đêm Thanh Loan2020-05-07 17:00
 • #939: Còn không hiện thân2020-05-07 17:01
 • #940: Lão quỷ đáng giận2020-05-07 17:01
 • #941: Khổ rồi Lô Châu2020-05-07 17:01
 • #942: Vu oan giá họa2020-05-07 17:01
 • #943: Khắp nơi hảo hữu2020-05-07 17:01
 • #944: Khó mà bàn giao2020-05-07 17:01
 • #945: Khi dễ người a2020-05-07 17:01
 • #946: Việc cấp bách2020-05-07 17:01
 • #947: Trở mặt vô tình2020-05-07 17:02
 • #948: Nước xanh chi sườn núi2020-05-07 17:02
 • #949: Thiên thư tín vật2020-05-07 17:02
 • #950: Ta là yêu nhân2020-05-07 17:02
 • #951: Yêu quỷ hung hăng ngang ngược2020-05-07 17:02
 • #952: Chuyến đi này không tệ2020-05-07 17:02
 • #953: Hỗn loạn không chịu nổi2020-05-07 17:02
 • #954: Ngoài ý muốn gặp lại2020-05-07 17:02
 • #955: Nào đó mong muốn vậy2020-05-07 17:02
 • #956: Canh tuất ngày mùa hè2020-05-07 17:03
 • #957: Xuân Hoa xuất quan2020-05-07 17:03
 • #958: Xin đợi thời gian dài2020-05-07 17:03
 • #959: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ2020-05-07 17:03
 • #960: Phong cảnh rất tốt2020-05-07 17:03
 • #961: Ta công tử2020-05-07 17:03
 • #962: Quên hết tất cả2020-05-07 17:03
 • #963: Thật ta tà niệm2020-05-07 17:03
 • #964: Đường Mộc gặp nạn2020-05-07 17:04
 • #965: Quỷ bóng trùng điệp2020-05-07 17:04
 • #966: Sư đồ có khó2020-05-07 17:04
 • #967: Lưu cái mạng lại đến2020-05-07 17:04
 • #968: Dã tâm không nhỏ2020-05-07 17:04
 • #969: Chẳng ai hoàn mỹ2020-05-07 17:04
 • #970: Có gan chớ đi2020-05-07 17:04
 • #971: Nguyện không nếm thử2020-05-07 17:05
 • #972: Ngõ hẹp gặp nhau2020-05-07 17:05
 • #973: Lệch môn tà đạo2020-05-07 17:05
 • #974: Giẫm lên vết xe đổ2020-05-07 17:05
 • #975: Khám phá thiên địa2020-05-07 17:05
 • #976: Cũng không phải là huyễn tượng2020-05-07 17:05
 • #977: Bản thân chi tư2020-05-07 17:05
 • #978: Thiên địa trùng điệp2020-05-07 17:06
 • #979: Cầm kiếm đi nói2020-05-07 17:06
 • #980: Trở về không được2020-05-07 17:06
 • #981: Nhà ta tiên sinh2020-05-07 17:06
 • #982: Xưa đâu bằng nay2020-05-07 17:06
 • #983: Tại sao như thế2020-05-07 17:06
 • #984: Thích ăn đòn a2020-05-07 17:06
 • #985: Ngũ nguyên thông thiên2020-05-07 17:06
 • #986: Con mái hùng song sát2020-05-07 17:07
 • #987: Trắng suối chi môn2020-05-07 17:07
 • #988: Trắng suối đạo môn2020-05-07 17:07
 • #989: Tự cho mình là thông minh2020-05-07 17:07
 • #990: Thiên ngoại hữu thiên2020-05-07 17:07
 • #991: Trăng sáng chi thành2020-05-07 17:07
 • #992: Trong mộng chi châu2020-05-07 17:07
 • #993: Biến khéo thành vụng2020-05-07 17:07
 • #994: Giống nhau khác nhau2020-05-07 17:07
 • #995: Người bị mất2020-05-07 17:07
 • #996: Thành chủ giá lâm2020-05-07 17:08
 • #997: Tay trong tay đâu2020-05-07 17:08
 • #998: Nên ra tay rồi2020-05-07 17:08
 • #999: Không biết xấu hổ a2020-05-07 17:08
 • #1000: Hóa thù thành bạn2020-05-07 17:08
 • #1001: Làm sai chỗ nào2020-05-07 17:08
 • #1002: Mưa gió không hối hận2020-05-07 17:08
 • #1003: Còn chưa tràn đầy2020-05-07 17:08
 • #1004: Như thế nào tình duyên2020-05-07 17:08
 • #1005: Ngươi phải nghe lời2020-05-07 17:09
 • #1006: Thiên giao giờ tý2020-05-07 17:09
 • #1007: Bạch Khê thượng nhân2020-05-07 17:09
 • #1008: Thiên tâm trăng sáng2020-05-07 17:09
 • #1009: Không được vi phạm2020-05-07 17:09
 • #1010: Giật mình như mộng2020-05-07 17:09
 • #1011: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2020-05-07 17:09
 • #1012: Bỏ đá xuống giếng2020-05-07 17:10
 • #1013: Mệnh bất do kỷ2020-05-07 17:10
 • #1014: Duyên có định số2020-05-07 17:10
 • #1015: Cùng Quân lão đi2020-05-07 17:10
 • #1016: Ánh trăng mông lung2020-05-07 17:10
 • #1017: Bế cái tử quan2020-05-07 17:10
 • #1018: Ngọc Thần tôn giả2020-05-07 17:10
 • #1019: Tai bay vạ gió2020-05-07 17:10
 • #1020: Lông quăn thần thú2020-05-07 17:10
 • #1021: Ở đây nhất cử2020-05-07 17:11
 • #1022: Một người một thú2020-05-07 17:11
 • #1023: Phó thác cho trời2020-05-07 17:11
 • #1024: Không rời không bỏ2020-05-07 17:11
 • #1025: Mà theo gió đi2020-05-07 17:11
 • #1026: Lông quăn đuổi theo2020-05-07 17:11
 • #1027: Vi Thượng độ kiếp2020-05-07 17:11
 • #1028: Dị biến lại lên2020-05-07 17:11
 • #1029: Nhân tính chỗ tại2020-05-07 17:12
 • #1030: Trí giả từ rõ ràng2020-05-07 17:12
 • #1031: Lợi mà không sợ2020-05-07 17:12
 • #1032: Tự xét lại từ ngộ2020-05-07 17:12
 • #1033: Quay về Bộ Châu2020-05-07 17:12
 • #1034: Rất có triển vọng2020-05-07 17:12
 • #1035: Gieo gió gặt bão2020-05-07 17:12
 • #1036: Duy tu hành tai2020-05-07 17:12
 • #1037: Trượt chân mối hận2020-05-07 17:12
 • #1038: Có chơi có chịu2020-05-07 17:12
 • #1039: Ngoài tầm tay với2020-05-07 17:13
 • #1040: Bắt được Long Thước2020-05-07 17:13
 • #1041: Đầy cõi lòng tâm sự2020-05-07 17:13
 • #1042: Đại trận hủy rồi2020-05-07 17:13
 • #1043: Được mất nửa nọ nửa kia2020-05-07 17:13
 • #1044: Không rõ đến tột cùng2020-05-07 17:13
 • #1045: U Huỳnh chi hồn2020-05-07 17:13
 • #1046: Thả ta ra ngoài2020-05-07 17:13
 • #1047: Âm dương hòa hợp2020-05-07 17:13
 • #1048: Huyền nguyệt mới lên2020-05-07 17:14
 • #1049: Một đôi hảo hữu2020-05-07 17:14
 • #1050: Bộ Châu chi Nam2020-05-07 17:14
 • #1051: Nhất niệm quyết đoán2020-05-07 17:14
 • #1052: Trát La phong trên2020-05-07 17:14
 • #1053: Lợi mình lợi tha2020-05-07 17:14
 • #1054: Ta địa bàn2020-05-07 17:14
 • #1055: Nắm giữ âm dương2020-05-07 17:14
 • #1056: Thật dễ nói chuyện2020-05-07 17:15
 • #1057: Một đường thuận gió2020-05-07 17:15
 • #1058: Hư không băng loạn2020-05-07 17:15
 • #1059: Trên biển xảo ngộ2020-05-07 17:15
 • #1060: Mây trôi che trăng2020-05-07 17:15
 • #1061: Lấy dùng trí người2020-05-07 17:15
 • #1062: Phi Long bế quan2020-05-07 17:15
 • #1063: Lấy thành đối đãi2020-05-07 17:15
 • #1064: Lật mây che mưa2020-05-07 17:15
 • #1065: Núi xanh vẫn như cũ2020-05-07 17:15
 • #1066: Vô Nhị Vô Tam2020-05-07 17:16
 • #1067: Giãn ra gân cốt2020-05-07 17:16
 • #1068: Nguyệt Liên tỷ tỷ2020-05-07 17:16
 • #1069: Hoả tốc gấp rút tiếp viện2020-05-07 17:16
 • #1070: Đại bại Yêu tộc2020-05-07 17:16
 • #1071: Nhập gia tùy tục2020-05-07 17:16
 • #1072: Người tại giữa đường2020-05-07 17:16
 • #1073: Biển rộng mây thấp2020-05-07 17:16
 • #1074: Phòng hoạn chưa xảy ra2020-05-07 17:17
 • #1075: Tự có báo ứng2020-05-07 17:17
 • #1076: Hôm nay không trốn2020-05-07 17:17
 • #1077: Ta bắn chết ngươi2020-05-07 17:17
 • #1078: Đúng là điên cuồng2020-05-07 17:17
 • #1079: Bách quỷ thuận theo2020-05-07 17:17
 • #1080: Cho ta châm chước2020-05-07 17:17
 • #1081: Cảnh sắc quá đẹp2020-05-07 17:17
 • #1082: Côn Lôn lệnh bài2020-05-07 17:18
 • #1083: Ắt gặp báo ứng2020-05-07 17:18
 • #1084: Song tinh quán nhật2020-05-07 17:18
 • #1085: Báo ứng đến rồi2020-05-07 17:18
 • #1086: Xông quan giận dữ2020-05-07 17:18
 • #1087: Tế thế độ người2020-05-07 17:19
 • #1088: Thiên cấm chi đảo2020-05-07 17:19
 • #1089: Oán niệm không ngớt2020-05-07 17:19
 • #1090: Chuyện ra khác thường2020-05-07 17:19
 • #1091: Ngươi có biết tội của ngươi không2020-05-07 17:19
 • #1092: Muốn ngươi đền mạng2020-05-07 17:19
 • #1093: Không muốn đi a2020-05-07 17:19
 • #1094: Thủ đoạn chồng chất2020-05-07 17:19
 • #1095: Ta chờ ngươi2020-05-07 17:20
 • #1096: Rất linh địa phương2020-05-07 17:20
 • #1097: Phải chăng thoát khốn2020-05-07 17:20
 • #1098: Xông pha khói lửa2020-05-07 17:20
 • #1099: Khác tìm hắn đồ2020-05-07 17:20
 • #1100: Hai vị lão bá2020-05-07 17:20
 • #1101: Mời ngươi nghĩ lại2020-05-07 17:20
 • #1102: Chỉ sợ có biến2020-05-07 17:20
 • #1103: Đấu pháp đến rồi2020-05-07 17:21
 • #1104: Thông Linh thánh địa2020-05-07 17:21
 • #1105: Thổi cái gió biển2020-05-07 17:21
 • #1106: Càn quét mà đi2020-05-07 17:21
 • #1107: Vô Cữu ở đây2020-05-07 17:21
 • #1108: Cùng chung chí hướng2020-05-07 17:21
 • #1109: Nguyệt ẩn chi đảo2020-05-07 17:21
 • #1110: Có thâm ý khác2020-05-07 17:22
 • #1111: Sống uổng thời gian2020-05-07 17:22
 • #1112: Tuế nguyệt không nhiều2020-05-07 17:22
 • #1113: Thiên Đạo sẽ suy2020-05-07 17:22
 • #1114: Làm lại từ đầu2020-05-07 17:22
 • #1115: Tới qua đi qua2020-05-07 17:22
 • #1116: Đáy biển môn hộ2020-05-07 17:22
 • #1117: Nguyên giới hành trình2020-05-07 17:23
 • #1118: Bắt đầu tại hôm nay2020-05-07 17:23
 • #1119: Lô Châu nguyên giới2020-05-07 17:23
 • #1120: An nhàn thời gian2020-05-07 17:23
 • #1121: Hi vọng le lói2020-05-07 17:23
 • #1122: Cổ nước gợn sóng2020-05-07 17:23
 • #1123: Tính ngươi không may2020-05-07 17:23
 • #1124: Đặt chân địa phương2020-05-07 17:23
 • #1125: Mình chưa ba tháng2020-05-07 17:24
 • #1126: Đảo hoang canh gác2020-05-07 17:24
 • #1127: Tĩnh quan kỳ biến2020-05-07 17:24
 • #1128: Đánh cái gần chết2020-05-07 17:24
 • #1129: Đám gia hoả này2020-05-07 17:24
 • #1130: Cũng không yên tĩnh2020-05-07 17:24
 • #1131: Tịch chiếu chi nhai2020-05-07 17:24
 • #1132: Ai, mất mặt.2020-05-07 17:25
 • #1133: Đi ra tuyệt địa2020-05-07 17:25
 • #1134: Chỉ có Thương Khởi2020-05-07 17:25
 • #1135: Ta oan uổng a2020-05-07 17:25
 • #1136: Ngươi không hiểu2020-05-07 17:25
 • #1137: Thượng Nguyên cốc bên trong2020-05-07 17:25
 • #1138: Yêu tộc tung tích2020-05-07 17:25
 • #1139: Ngày sau ngày nào2020-05-07 17:26
 • #1140: Tiên từ đâu đến2020-05-07 17:26
 • #1141: Công Tôn một mạch2020-05-07 17:26
 • #1142: Biến số khó lường2020-05-07 17:26
 • #1143: Vân thủy chi hoặc2020-05-07 17:26
 • #1144: Tặc nhân hiện thân2020-05-07 17:26
 • #1145: Bãi vắng vẻ yêu bóng2020-05-07 17:27
 • #1146: Ngoan cố chống cự2020-05-07 17:27
 • #1147: Này lão đầu yêu2020-05-07 17:27
 • #1148: Vận khí không hỏng2020-05-07 17:27
 • #1149: Mộc Lê thành nhỏ2020-05-07 17:27
 • #1150: Ngươi hỏng thấu rồi2020-05-07 17:27
 • #1151: An tâm không sợ2020-05-07 17:27
 • #1152: Vật chi hữu hình2020-05-07 17:27
 • #1153: Không như ý chuyện2020-05-07 17:28
 • #1154: Khanh khanh độc hành2020-05-07 17:28
 • #1155: Quên rồi năm tháng2020-05-07 17:28
 • #1156: Lão Ngô hiện thân2020-05-07 17:28
 • #1157: Vì đó cẩu thả2020-05-07 17:28
 • #1158: Thiên hoang chi trạch2020-05-07 17:28
 • #1159: Bắt nguồn từ không quan trọng2020-05-07 17:28
 • #1160: Hôm nay ngày mai2020-05-07 17:29
 • #1161: Vạn năm một cái chớp mắt2020-05-07 17:29
 • #1162: Ngươi không phải người2020-05-07 17:29
 • #1163: Vô lượng chân trời2020-05-07 17:29
 • #1164: Sài Khuyển tiên sinh2020-05-07 17:29
 • #1165: Thật sự mãnh thú2020-05-07 17:29
 • #1166: Mỹ lệ thiên địa2020-05-07 17:30
 • #1167: Không tim không phổi2020-05-07 17:30
 • #1168: Một đám lão quỷ2020-05-07 17:30
 • #1169: Thật sự là cao2020-05-07 17:30
 • #1170: Đại họa ập lên đầu2020-05-07 17:30
 • #1171: Một thế là đủ2020-05-07 17:31
 • #1172: Đông Hải Bồng Lai2020-05-07 17:31
 • #1173: Đông Quan Thương Minh2020-05-07 17:31
 • #1174: Cơ duyên gây nên2020-05-07 17:31
 • #1175: Trở tay không kịp2020-05-07 17:31
 • #1176: Khúc chiết không ngừng2020-05-07 17:31
 • #1177: Bồng Lai chi cảnh2020-05-07 17:32
 • #1178: Không hiểu lí lẽ2020-05-07 17:32
 • #1179: Hiểm địa chớ vào2020-05-07 17:32
 • #1180: Rõ như lòng bàn tay2020-05-07 17:32
 • #1181: Lòng bàn tay cùng ấn2020-05-07 17:32
 • #1182: Đồng tộc trong người2020-05-07 17:32
 • #1183: Mà lại ôm một cái2020-05-07 17:33
 • #1184: Ta không chú ý2020-05-07 17:33
 • #1185: Thượng Cổ chi thần2020-05-07 17:33
 • #1186: Đạo tổ chi thể2020-05-07 17:33
 • #1187: Giết chóc đã lên2020-05-07 17:33
 • #1188: Mà thôi mà thôi2020-05-07 17:33
 • #1189: Hung hãn như vậy2020-05-07 17:34
 • #1190: Phụ trọng độc hành2020-05-07 17:34
 • #1191: Xông ra trùng vây2020-05-07 17:34
 • #1192: Sát khí như mây2020-05-07 17:34
 • #1193: Thần Châu Vô Cữu2020-05-07 17:34
 • #1194: Trận chiến này không ngớt2020-05-07 17:34
 • #1195: Lão Vạn ăn thiệt thòi2020-05-07 17:34
 • #1196: Dắt tay sóng vai2020-05-07 17:34
 • #1197: Đạo cảnh chi giới2020-05-07 17:35
 • #1198: Canh thân hai tháng2020-05-07 17:35
 • #1199: Đường về nhà2020-05-07 17:35
 • #1200: Dung nạp bách xuyên2020-05-07 17:35
 • #1201: Như thế nhân sinh2020-05-07 17:35
 • #1202: Thiên Triệu Phong dưới2020-05-07 17:36
 • #1203: Có rượu nay say2020-05-07 17:36
 • #1204: Ngươi suy nghĩ nhiều2020-05-07 17:36
 • #1205: Sơn thủy ở giữa2020-05-07 17:36
 • #1206: Không trêu chọc được2020-05-07 17:36
 • #1207: Không bớt lo a2020-05-07 17:36
 • #1208: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn2020-05-07 17:36
 • #1209: Mệnh trung cố định2020-05-07 17:37
 • #1210: Hai vị quản sự2020-05-07 17:37
 • #1211: Đại ẩn vu thị2020-05-07 17:37
 • #1212: Tục nhân bản sắc2020-05-07 17:37
 • #1213: Nơi đây có rượu2020-05-07 17:37
 • #1214: Tửu sắc đầy đủ2020-05-07 17:37
 • #1215: Như thế phong nguyệt2020-05-07 17:37
 • #1216: Tự có kiên trì2020-05-07 17:38
 • #1217: Nhân tính cũng thế2020-05-07 17:38
 • #1218: Này trai kia trai2020-05-07 17:38
 • #1219: Gần mực thì đen2020-05-07 17:38
 • #1220: Không muốn người biết2020-05-07 17:38
 • #1221: Phá toái hư không2020-05-07 17:38
 • #1222: Công Tây lão nhi2020-05-07 17:38
 • #1223: Đạo tổ thần quyết2020-05-07 17:38
 • #1224: Tiên đồ không dễ2020-05-07 17:39
 • #1225: Đều là người tốt2020-05-07 17:39
 • #1226: Ngươi lừa ta gạt2020-05-07 17:39
 • #1227: Hắn nếu không từ2020-05-07 17:39
 • #1228: Cẩn thận mới là tốt2020-05-07 17:39
 • #1229: Rất là cổ quái2020-05-07 17:39
 • #1230: Tây Lương cổ thành2020-05-07 17:39
 • #1231: Tai kiếp khó thoát2020-05-07 17:40
 • #1232: Tuyệt không quỳ gối2020-05-07 17:40
 • #1233: Ban ngày ban mặt2020-05-07 17:40
 • #1234: Các hiển thần thông2020-05-07 17:40
 • #1235: Chữa thương quan trọng2020-05-07 17:40
 • #1236: Chẳng có mục đích2020-05-07 17:40
 • #1237: Quỷ Khâu tung tích2020-05-07 17:41
 • #1238: Lão quỷ nên chết2020-05-07 17:41
 • #1239: Cùng ngươi đồng hành2020-05-07 17:41
 • #1240: Một đầu chó đất2020-05-07 17:41
 • #1241: Ba nhà đoàn tụ2020-05-07 17:41
 • #1242: Quay người duyên tán2020-05-07 17:41
 • #1243: Lời lẽ chí lý2020-05-07 17:41
 • #1244: Hư Lệ tế ti2020-05-07 17:41
 • #1245: Thiên tiên cao nhân2020-05-07 17:41
 • #1246: Thượng Côn chi châu2020-05-07 17:42
 • #1247: Hồng trần chi tâm2020-05-07 17:42
 • #1248: Nguyệt tộc nữ nhân2020-05-07 17:42
 • #1249: Sinh tử cùng ở tại2020-05-07 17:42
 • #1250: Canh thân tám tháng2020-05-07 17:42
 • #1251: Thu hoạch ngoài ý muốn2020-05-07 17:42
 • #1252: Số trời đã định2020-05-07 17:42
 • #1253: Côn Lôn chi hư2020-05-07 17:43
 • #1254: Bay qua cổng trời2020-05-07 17:43
 • #1255: Tặc tính khó sửa đổi2020-05-07 17:43
 • #1256: Côn Lôn lệnh bài2020-05-07 17:43
 • #1257: Xương trắng bướm màu2020-05-07 17:43
 • #1258: Không ngừng không nghỉ2020-05-07 17:43
 • #1259: Hãm hại thiên tiên2020-05-07 17:43
 • #1260: Tinh tú chi cung2020-05-07 17:43
 • #1261: Thời gian mệt nhọc2020-05-07 17:43
 • #1262: Nhớ cảnh vật xưa nhìn nay2020-05-07 17:44
 • #1263: Thiên lý sáng tỏ2020-05-07 17:44
 • #1264: Như thế tin hắn2020-05-07 17:44
 • #1265: Như thế tiên cảnh2020-05-07 17:44
 • #1266: Ngọc Thần tôn giả2020-05-07 17:44
 • #1267: Nguyên hội sắp đến2020-05-07 17:44
 • #1268: Bể khổ vô biên2020-05-07 17:44
 • #1269: Xông họa lớn rồi2020-05-07 17:44
 • #1270: Không được mà nghi ngờ2020-05-07 17:45
 • #1271: Tình thế bất đắc dĩ2020-05-07 17:45
 • #1272: Thần Châu nhân vật2020-05-07 17:45
 • #1273: Không tin thiên mệnh2020-05-07 17:45
 • #1274: Chớ phụ đời này2020-05-07 17:45
 • #1275: Tiên sinh bảo trọng2020-05-07 17:46
 • #1276: Nghịch thiên cải mệnh2020-05-07 17:46
 • #1277: Đinh mão ngày mùa hè2020-05-07 17:46
 • #1278: Hình Thiên búa bén2020-05-07 17:46
 • #1279: Mà lại thỏa mãn a2020-05-07 17:46
 • #1280: Trời cao biển rộng2020-05-07 17:46
 • #1281: Tam Gia Đảo2020-05-07 17:46
 • #1282: Quỷ tộc bất diệt2020-05-07 17:46
 • #1283: Biến thân chi uy2020-05-07 17:47
 • #1284: Cường giả quyết đấu2020-05-07 17:47
 • #1285: Nhân tính vẫn còn tồn tại2020-05-07 17:47
 • #1286: Hai vị lệnh huynh2020-05-07 17:47
 • #1287: Trời sập vai kháng2020-05-07 17:47
 • #1288: Thông đồng làm bậy2020-05-07 17:47
 • #1289: đạo hồ ma hồ2020-05-07 17:48
 • #1290: Ba người thành hàng2020-05-07 17:48
 • #1291: Chỉ nát hư không2020-05-07 17:48
 • #1292: Chuyện không phải mong muốn2020-05-07 17:48
 • #1293: Có lẽ có chuyển cơ2020-05-07 17:48
 • #1294: Thiên nhân hợp phát2020-05-07 17:49
 • #1295: Ngày sau gặp lại2020-05-07 17:49
 • #1296: Nếm thử đúc kiếm2020-05-07 17:49
 • #1297: Không cần thiết hiểu lầm2020-05-07 17:49
 • #1298: Nảy sinh ý nghĩ bất chợt2020-05-07 17:49
 • #1299: Địa cửu thiên trường2020-05-07 17:49
 • #1300: Thiêu thân lao vào lửa2020-05-07 17:49
 • #1301: Mậu thần ba tháng2020-05-07 17:50
 • #1302: Tang thương tuổi tác2020-05-07 17:50
 • #1303: Công Tôn phu nhân2020-05-07 17:50
 • #1304: Xích Ô phong dưới2020-05-07 17:50
 • #1305: Xích Ô phong trên2020-05-07 17:50
 • #1306: Ngọc Thần chi giới2020-05-07 17:50
 • #1307: Đầu đảng tội ác tất trừng phạt2020-05-07 17:50
 • #1308: Giết chóc lại lên2020-05-07 17:51
 • #1309: Lực chiến Ác Long2020-05-07 17:51
 • #1310: Là cái muội tử2020-05-07 17:51
 • #1311: Ba vị cao nhân2020-05-07 17:51
 • #1312: Trên đường phong ba2020-05-07 17:51
 • #1313: Ly Sơn thành nhỏ2020-05-07 17:51
 • #1314: Cao nhân chi nộ2020-05-07 17:51
 • #1315: Nại Hà chi cốc2020-05-07 17:51
 • #1316: Song toàn kế sách2020-05-07 17:52
 • #1317: Giết chóc lại lên2020-05-07 17:52
 • #1318: Vong Xuyên chi cốc2020-05-07 17:52
 • #1319: Tử địa hậu sinh2020-05-07 17:52
 • #1320: Đường dài bôn tập2020-05-07 17:52
 • #1321: Một thành địa phương2020-05-07 17:52
 • #1322: Gặp được cừu gia2020-05-07 17:52
 • #1323: Hạ Đỉnh Thành bên trong2020-05-07 17:52
 • #1324: Người không phận sự ngừng bước2020-05-07 17:53
 • #1325: Mọi người đồng tâm hiệp lực2020-05-07 17:53
 • #1326: Rung chuyển đêm2020-05-07 17:53
 • #1327: Cô thành khó thủ2020-05-07 17:53
 • #1328: Nhưng cầu tử chiến2020-05-07 17:53
 • #1329: Ngự Long chi thuật2020-05-07 17:53
 • #1330: Không có lựa chọn nào khác2020-05-07 17:53
 • #1331: Thiện công thiện thủ2020-05-07 17:54
 • #1332: Trên hồ loạn chiến2020-05-07 17:54
 • #1333: Thủ đảo chi chiến2020-05-07 17:54
 • #1334: Diệt tộc chi nạn2020-05-07 17:54
 • #1335: Ngọc như cát bụi2020-05-07 17:54
 • #1336: Sinh tử thắng thua2020-05-07 17:54
 • #1337: Một mặt cờ chiến2020-05-07 17:55
 • #1338: Khó mà cùng tồn tại2020-05-07 17:55
 • #1339: Như ngươi mong muốn2020-05-07 17:55
 • #1340: Rửa mắt mà đợi2020-05-07 17:55
 • #1341: Tận thế nguy thành2020-05-07 17:55
 • #1342: Thiên Đạo hình phạt2020-05-07 17:55
 • #1343: Thiên Đạo không vong2020-05-07 17:55
 • #1344: Trận chiến này thật là khó2020-05-07 17:56
 • #1345: Không thấy phân rõ2020-05-07 17:56
 • #1346: Vong tộc chi lệnh2020-05-07 17:56
 • #1347: Đều có khả năng2020-05-07 17:56
 • #1348: Thiên tuyển Thần tộc2020-05-07 17:56
 • #1349: Binh đi quỷ đạo2020-05-07 17:57
 • #1350: Thẳng thắn mình thấy2020-05-07 17:57
 • #1351: Bỏ thành mà đi2020-05-07 17:57
 • #1352: Lấy một địch vạn2020-05-07 17:57
 • #1353: Thề không bỏ qua2020-05-07 17:57
 • #1354: Thành sự không có2020-05-07 17:58
 • #1355: Giết chóc không ngừng2020-05-07 17:58
 • #1356: Tu tiên chi đạo2020-05-07 17:58
 • #1357: Sinh tử khó tránh khỏi2020-05-07 17:58
 • #1358: Đông Cực chi chiến2020-05-07 17:59
 • #1359: Cụt một tay chống trời2020-05-07 17:59
 • #1360: Tiên tử thần thú2020-05-07 17:59
 • #1361: Quỷ tính trùng điệp2020-05-07 17:59
 • #1362: Đông Di chi thành2020-05-07 17:59
 • #1363: Nhân tính tình nghĩa2020-05-07 17:59
 • #1364: Tiên đạo phí thời gian2020-05-07 18:00
 • #1365: Có khác biến cố2020-05-07 18:00
 • #1366: Không còn tuổi trẻ2020-05-07 18:00
 • #1367: Nan giải chi vi2020-05-07 18:00
 • #1368: Lẽ ra nên như vậy2020-05-07 18:00
 • #1369: Thiên cơ nơi tay2020-05-07 18:00
 • #1370: Đạp phá mây về2020-05-07 18:01
 • #1371: Linh mạch không việc gì2020-05-07 18:01
 • #1372: Đồng loại tương tàn2020-05-07 18:01
 • #1373: Đông Di đấu pháp2020-05-07 18:01
 • #1374: Cảnh tùy tâm tạo2020-05-07 18:01
 • #1375: Không làm không ngớt2020-05-07 18:02
 • #1376: Chín quận thiên chức2020-05-07 18:02
 • #1377: Ra khỏi thành nghênh địch2020-05-07 18:02
 • #1378: Huyền giáp thiên sư2020-05-07 18:02
 • #1379: Phụng bồi đến cùng2020-05-07 18:02
 • #1380: Tình nghĩa chỗ tại2020-05-07 18:02
 • #1381: Lão Vạn hộ pháp2020-05-07 18:03
 • #1382: Người nào vô tư2020-05-07 18:03
 • #1383: Thiện niệm kết duyên2020-05-07 18:03
 • #1384: Rất không tầm thường2020-05-07 18:03
 • #1385: Thiên tượng lại biến2020-05-07 18:03
 • #1386: Lão Vạn quyết đoán2020-05-07 18:04
 • #1387: Bàn Hổ Thành bên ngoài2020-05-07 18:04
 • #1388: Báo thù đến rồi2020-05-07 18:04
 • #1389: Mưa gió mịt mù2020-05-07 18:04
 • #1390: Cùng chung chí hướng2020-05-07 18:04
 • #1391: Mưa gió hẻm núi2020-05-07 18:04
 • #1392: Lão quỷ từ bi2020-05-07 18:04
 • #1393: Người ở nơi nào2020-05-07 18:04
 • #1394: Đau lĩnh ngộ2020-05-07 18:05
 • #1395: Chậm chạp trở về2020-05-07 18:05
 • #1396: Tiền đồ chưa biết2020-05-07 18:05
 • #1397: Khởi tử hồi sinh2020-05-07 18:05
 • #1398: Con đường về hướng Tây2020-05-07 18:05
 • #1399: Thiên Đạo không dứt2020-05-07 18:05
 • #1400: Lại tụ Bàn Hổ2020-05-07 18:05
 • #1401: Không biết ngày mai2020-05-07 18:05
 • #1402: Thử một chút xem sao2020-05-07 18:06
 • #1403: Mưa gió dần dừng2020-05-07 18:06
 • #1404: Gió tuyết mênh mông2020-05-07 18:06
 • #1405: Đồng tâm hiệp lực2020-05-07 18:06
 • #1406: Thiên tượng quái dị2020-05-07 18:06
 • #1407: Tình nghĩa không già2020-05-07 18:06
 • #1408: Giữa đường bị tập kích2020-05-07 18:07
 • #1409: Nghịch hỏa chiến xa2020-05-07 18:07
 • #1410: Sao dám nói vứt bỏ2020-05-07 18:07
 • #1411: Rồng bay ở trời2020-05-07 18:07
 • #1412: Văn tao tiên sinh2020-05-07 18:07
 • #1413: Một cốc xuân sắc2020-05-07 18:07
 • #1414: Gió tuyết lạc đường2020-05-07 18:07
 • #1415: Yến Cốc chi khốn2020-05-07 18:08
 • #1416: Lưỡng nan hoàn cảnh2020-05-07 18:08
 • #1417: Nghiêng tai nghe gió2020-05-07 18:08
 • #1418: Huyền Côn chi cảnh2020-05-07 18:08
 • #1419: Độc xông Lôi Cốc2020-05-07 18:08
 • #1420: Tiền bối mắt2020-05-07 18:08
 • #1421: Tay cụt cầu sinh2020-05-07 18:09
 • #1422: Yến Cốc chi bốn phía2020-05-07 18:09
 • #1423: Có đến mà không có về2020-05-07 18:09
 • #1424: Yến Cốc chi nạn2020-05-07 18:09
 • #1425: Vi Thượng chi vẫn2020-05-07 18:09
 • #1426: Sớm có định số2020-05-07 18:09
 • #1427: Thật là không có làm sao2020-05-07 18:09
 • #1428: Thà cầu sống tạm2020-05-07 18:10
 • #1429: Cuồng vọng tiểu tử2020-05-07 18:10
 • #1430: Thủ lĩnh đạo tặc Vô Cữu2020-05-07 18:10
 • #1431: Thắng bại chưa phân2020-05-07 18:10
 • #1432: Lại sợ người họa2020-05-07 18:10
 • #1433: Nghiền xương thành tro2020-05-07 18:11
 • #1434: Đại động sát cơ2020-05-07 18:11
 • #1435: Hình Thiên phạt chi2020-05-07 18:11
 • #1436: Việc nhân đức không nhường ai2020-05-07 18:11
 • #1437: Ám sát chi chiến2020-05-07 18:12
 • #1438: Thú hồn chi biến2020-05-07 18:12
 • #1439: Uống người tự biết2020-05-07 18:12
 • #1440: Tạm đi chỗ cao2020-05-07 18:12
 • #1441: Tiên di địa phương2020-05-07 18:12
 • #1442: Đúng thì sao2020-05-07 18:12
 • #1443: Di thế độc lập2020-05-07 18:13
 • #1444: Chiến thì chiến vậy2020-05-07 18:13
 • #1445: Di thế chi sơn2020-05-07 18:13
 • #1446: Tam trọng hiểm quan2020-05-07 18:13
 • #1447: Tứ đại hung thú2020-05-07 18:13
 • #1448: Khó bỏ chi tình2020-05-07 18:13
 • #1449: Phá đỉnh mà ra2020-05-07 18:13
 • #1450: Giao cho ngươi rồi2020-05-07 18:13
 • #1451: Cầm kiếm phong lưu2020-05-07 18:14
 • #1452: Chiến ý bốc lên2020-05-07 18:14
 • #1453: Nói ngăn mà dài2020-05-07 18:14
 • #1454: Đi thì sắp tới2020-05-07 18:14
 • #1455: Phong quang ngọn núi hiểm trở2020-05-07 18:14
 • #1456: Tuế nguyệt tình trường2020-05-07 18:14
 • #1457: Khó có may mắn2020-05-07 18:14
 • #1458: Huyền quỷ đại trận2020-05-07 18:15
 • #1459: Trên không phải thiên hình2020-05-07 18:15
 • #1460: Huyền Phượng chi đỉnh2020-05-07 18:15
 • #1461: Chết không quay đầu2020-05-07 18:15
 • #1462: Phá giới mà đi2020-05-07 18:15
 • #1463: Kế sách chồng chất2020-05-07 18:16
 • #1464: Ác chiến Xích Giao2020-05-07 18:16
 • #1465: Cổng mây bao vây2020-05-07 18:16
 • #1466: Nguy thành canh gác2020-05-07 18:16
 • #1467: Gió tuyết phá vỡ thành2020-05-07 18:16
 • #1468: Khổ chiến trời sáng2020-05-07 18:16
 • #1469: Hung hiểm mê thành2020-05-07 18:17
 • #1470: Tuyệt địa đột kích2020-05-07 18:17
 • #1471: Cử chỉ ở giữa2020-05-07 18:17
 • #1472: Mê loạn hành trình2020-05-07 18:17
 • #1473: Nổi giận chém Ác Long2020-05-07 18:17
 • #1474: Ngươi chết ta sống2020-05-07 18:17
 • #1475: Lăng tiêu chi thành2020-05-07 18:18
 • #1476: Thú tính cuồng dã2020-05-07 18:18
 • #1477: Công thủ khó lường2020-05-07 18:18
 • #1478: Tiên tử có mộng2020-05-07 18:18
 • #1479: Khổ chiến lăng tiêu2020-05-07 18:18
 • #1480: Chỉ có khổ chiến2020-05-07 18:18
 • #1481: Lăng Tiêu rơi xuống2020-05-07 18:19
 • #1482: Thuận theo tự nhiên2020-05-07 18:19
 • #1483: Một người một cờ2020-05-07 18:19
 • #1484: Chiến hồn còn tại2020-05-07 18:19
 • #1485: Ngươi chết ta vong2020-05-07 18:19
 • #1486: Thân hãm nhà tù2020-05-07 18:19
 • #1487: Nhất thời cả đời2020-05-07 18:20
 • #1488: Lần này thảm vậy2020-05-07 18:20
 • #1489: Chó cùng rứt giậu2020-05-07 18:20
 • #1490: Nước chết gợn sóng2020-05-07 18:20
 • #1491: Trêu cợt người a2020-05-07 18:20
 • #1492: Linh Nhi độ kiếp2020-05-07 18:21
 • #1493: Dị số hiếm thấy2020-05-07 18:21
 • #1494: Chiếu cố một hai2020-05-07 18:21
 • #1495: Hóa gió theo bụi2020-05-07 18:21
 • #1496: Trộm niệm sát tâm2020-05-07 18:21
 • #1497: Bạc việt sắt sát2020-05-07 18:22
 • #1498: Nhà ta tổ sư2020-05-07 18:22
 • #1499: Giết ra trùng vây2020-05-07 18:22
 • #1500: Phá giới đi về phía Tây2020-05-07 18:22
 • #1501: Đạp phá đêm dài2020-05-07 18:22
 • #1502: Ngăn cơn sóng dữ2020-05-07 18:23
 • #1503: Phương xa có biến2020-05-07 18:23
 • #1504: Dừng mác ngưng chiến2020-05-07 18:23
 • #1505: Giả dối quỷ quyệt2020-05-07 18:23
 • #1506: Ý trời khó lường2020-05-07 18:23
 • #1507: Bầu trời phía trên2020-05-07 18:24
 • #1508: Bầu trời phía dưới2020-05-07 18:24
 • #1509: Lừa gạt rồi thiên hạ2020-05-07 18:24
 • #1510: Một đường đặc sắc2020-05-07 18:24
 • #1511: Điện ngọc chi các2020-05-07 18:24
 • #1512: Ngọc Thần chi điện2020-05-07 18:24
 • #1513: Thần điện chi khốn2020-05-07 18:25
 • #1514: Xem nhẹ rồi ngươi2020-05-07 18:25
 • #1515: Chính diện đối quyết2020-05-07 18:25
 • #1516: Chín tầng trời Thần giới2020-05-07 18:25
 • #1517: Mười hai tinh cung2020-05-07 18:25
 • #1518: Thần Ma chi đạo2020-05-07 18:25
 • #1519: Trời muốn sập rồi2020-05-07 18:25
 • #1520: Mộc phong sỉ khí2020-05-07 18:26
 • #1521: Tàng kinh chi động2020-05-07 18:26
 • #1522: Vô lượng thiên kinh2020-05-07 18:26
 • #1523: Tuế nguyệt tĩnh tốt2020-05-07 18:26
 • #1524: Tận thế sắp tới2020-05-07 18:26
 • #1525: Lai lịch đường về2020-05-07 18:26
 • #1526: Thẳng đến chân trời2020-05-07 18:27
 • #1527: Tận thế chi kiếp2020-05-07 18:27
 • #1528: Quay về Thượng Côn2020-05-07 18:27
 • #1529: Đường cùng lạc đường2020-05-07 18:27
 • #1530: Quả nhiên đến rồi2020-05-07 18:28
 • #1531: Lại gặp chín tháp2020-05-07 18:28
 • #1532: Chung cực cường địch2020-05-07 18:28
 • #1533: Ngũ nguyên thông thiên2020-05-07 18:28
 • #1534: Nói đến chuyện dài2020-05-07 18:28
 • #1535: Thiên địa truyền tống2020-05-07 18:29
 • #1536: Trở về Thần Châu2020-05-07 18:29
 • #1537: Sáng thế chi thần2020-05-07 18:29
 • #1538: Cố thổ đã thương2020-05-07 18:29
 • #1539: Hồng trần mộng nát2020-05-07 18:29
 • #1540: Lại là cố nhân2020-05-07 18:30
 • #1541: Cố thổ khó rời2020-05-07 18:30
 • #1542: Tuế nguyệt như nhưỡng2020-05-07 18:30
 • #1543: Người ở nơi nào2020-05-07 18:30
 • #1544: Lại lên núi ngọc2020-05-07 18:31
 • #1545: Vẫn là thiếu niên2020-05-07 18:31
 • #1546: Núi ngọc không việc gì2020-05-07 18:31
 • #1547: Thụ nghiệp truyền đạo2020-05-07 18:31
 • #1548: Ngồi xem Côn Lôn2020-05-07 18:32
 • #1549: Khai sáng kỷ nguyên2020-05-07 18:32
 • #1550: Tiểu sinh đi vậy (quyển sách xong )2020-05-07 18:32
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Vạn Yêu Đế Chủ

TiKay

Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Leave a Reply