Lịch Sử Quân Sự

Thịnh Đường Hoàn Khố

Trinh Quán 4 năm, Đột Quyết mới vừa bại, Đại Đường giang sơn đẹp luân như vẽ.

Hoàng gia có nữ nhi (Lý Lệ Chất) la lỵ sắp trưởng thành,

Đỗ gia có muội (Đỗ tiểu muội) tiểu điểu theo lòng người,

Lý Tĩnh nhà ăn chơi thiếu gia Lý Tam Lang, móc lấy toàn bộ thời đại bỏ trốn, hướng về Thịnh Đường đại thế tiến lên . . .

Converter: Cancel✦No2ᴾᴳ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phẫn Nộ Yêu Cơ Trứ
 •  Chương: /607
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cô nương, cho gia cười một cái ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:22
 • #2: Luận bàn võ nghệ ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:23
 • #3: Trong mộng Lão Thần Tiên ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:23
 • #4: Lý Tĩnh kinh hãi...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:23
 • #5: Đánh một bộ Thái Cực...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:24
 • #6: Đại Đường tổn thất...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:24
 • #7: Dáng người thật tốt...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:24
 • #8: Đỗ Như Hối bệnh tình nguy kịch...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:24
 • #9: Tam Lang hiểu y thuật...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:24
 • #10: Lý Bá An hỏi chứng...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:24
 • #11: Đỗ Như Hối tỉnh lại...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:25
 • #12: Kẻ này thú vị...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:25
 • #13: Trái tim sống lại thuật...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:25
 • #14: Hẳn là ta quá đẹp trai?...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:25
 • #15: Đừng gọi ta Cẩu Tử...cầu đậu buff...2020-02-10 11:25
 • #16: Đỗ gia tiểu muội...cầu đậu buff...2020-02-10 11:25
 • #17: Con gái lớn không dùng được...cầu đậu buff...2020-02-10 11:25
 • #18: Thằng này không phải người...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #19: Phế vật ba huynh đệ...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #20: Lý Phú Quý là ai...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #21: Thượng Quan người ấy...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #22: Ta không nghe đủ...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #23: Làm sao có thể...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #24: Cô nương có kiến thức...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #25: Tiểu nhân có tội...cầu đậu buff...2020-02-10 11:26
 • #26: Bắt lại cho ta...cầu đậu buff...2020-02-10 11:27
 • #27: Biết rõ còn cố hỏi...cầu đậu buff...2020-02-10 11:27
 • #28: Còn thiếu nha hoàn sao...cầu đậu buff...2020-02-10 11:27
 • #29: Tiểu muội thế nào>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:27
 • #30: Tiểu muội tâm nguyện>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:27
 • #31: Bác đại tinh thâm>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:27
 • #32: Cần làm chuyện gì>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:27
 • #33: Thiên chân vạn xác>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:27
 • #34: Ta tin ngươi cái quỷ...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:27
 • #35: Tam Lang nghĩ kinh thương ...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #36: Hợp tác vui vẻ...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #37: Quá mẹ nó tiện...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #38: Orleans hệ liệt...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #39: Ta cũng đến một phần...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #40: Thật là tình cờ...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #41: Cò kè mặc cả...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #42: Bảo hộ phu Cuồng Ma...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #43: Tướng công nhà ta...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:28
 • #44: Long Dương hai người tổ...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:29
 • #45: Trọng sắc khinh hữu...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:29
 • #46: Làm hai phần đến...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:29
 • #47: Giật mình Như Mộng...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:29
 • #48: Chúng ta là bằng hữu...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:29
 • #49: Không say không về...Cầu buff đậu...2020-02-10 11:29
 • #50: Dị dạng cảm giác >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:29
 • #51: Mưu sát nhạc phụ sao >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:30
 • #52: Bị khinh bỉ a >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:30
 • #53: Ưa thích là vật gì >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:30
 • #54: Việc lớn không tốt >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:30
 • #55: Ngươi không nói đúng không >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:30
 • #56: Để cho nàng đi chính là >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:30
 • #57: Thế cục thiên về một bên ...Cầu Đặt ..2020-02-10 11:30
 • #58: Sự tình không ổn ...Cầu Đặt ..2020-02-10 11:30
 • #59: Cho một bộ mặt ...Cầu Đặt ..2020-02-10 11:31
 • #60: Lý Thế Dân kinh ngạc ...Cầu Đặt ..2020-02-10 11:31
 • #61: Mắt trợn tròn tiểu nhị ...Cầu Đặt ..2020-02-10 11:31
 • #62: Đi theo đùi đi2020-02-10 11:31
 • #63: Từ Chưởng Quỹ cầu kiến2020-02-10 11:31
 • #64: Ngươi ý tứ gì2020-02-10 11:31
 • #65: Chúng ta chờ xem2020-02-10 11:32
 • #66: Là người thế nào2020-02-10 11:32
 • #67: Dương Lâm bị giáng chức chức2020-02-10 11:32
 • #68: Có thể chơi 1 năm2020-02-10 11:32
 • #69: Công chúa thỉnh cầu2020-02-10 11:32
 • #70: Thần côn Vương đạo trưởng2020-02-10 11:32
 • #71: Ngươi mới giống lừa đảo2020-02-10 11:32
 • #72: Lăn đi ra nói chuyện2020-02-10 11:33
 • #73: Ngươi có gì oan tình2020-02-10 11:33
 • #74: Tiến về huyện nha2020-02-10 11:33
 • #75: Tiếp tục quỳ a2020-02-10 11:33
 • #76: Tuyệt không việc này2020-02-10 11:33
 • #77: Đánh tới chết mới thôi ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:33
 • #78: Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:33
 • #79: Thật thành thật ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:33
 • #80: Không nói cho ngươi ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:34
 • #81: Không cõng cái này cái nồi ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:34
 • #82: Tiến về hoàng cung ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:34
 • #83: Thần tiên rượu ngon ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:34
 • #84: Đương nhiên sẽ không kém ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:34
 • #85: Ta tin tưởng ngươi2020-02-10 11:35
 • #86: Quả thật không tệ ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:35
 • #87: Ta xem không hiểu ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:35
 • #88: Thái y viện y sư ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:35
 • #89: Cánh tay hướng bên ngoài ngoặt ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:35
 • #90: Xảo hoàng như lưỡi ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:36
 • #91: Góp không biết xấu hổ ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:36
 • #92: Làm sai chỗ nào ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:36
 • #93: Ngươi tìm ta làm gì ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:36
 • #94: Dâng lễ giao ra đến ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:36
 • #95: Tự giải quyết cho tốt ...Cầu Buff Đậu...2020-02-10 11:36
 • #96: Bắt lại đưa tiễn2020-02-10 11:37
 • #97: Dạy chúng ta một lần( cầu phiếu)2020-02-10 11:37
 • #98: Đo bụng quân tử( cầu phiếu)2020-02-10 11:37
 • #99: Ngươi có biết tội của ngươi không (cầu phiếu)2020-02-10 11:37
 • #100: Ngươi tới giúp ta ( cầu phiếu)2020-02-10 11:37
 • #101: Tiêu chuẩn Ỷ can( cầu phiếu)2020-02-10 11:37
 • #102: Cái này mẹ nó cũng được (cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #103: Tâm ý đắt nhất muốn ( cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #104: Đều là ngươi sai (cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #105: Khoa chân múa tay (cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #106: Một chiêu phân thắng thua ( cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #107: Đơn giản quá xấu rồi ( cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #108: Nho nhỏ tâm ý ( cầu phiếu)2020-02-10 11:38
 • #109: Không ngại xem trước một chút (cầu phiếu)2020-02-10 11:39
 • #110: Hạnh phúc quá đột nhiên ( cầu phiếu)2020-02-10 11:39
 • #111: Xác thực rất lớn đây (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:39
 • #112: Có nhân tài của đất nước có nhà (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:39
 • #113: Chỉ cần 50 văn (3 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:39
 • #114: Ngự tứ bảng hiệu (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:39
 • #115: Cứ làm như thế (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:40
 • #116: Nếu không đòi đi (3 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:40
 • #117: Lời ấy nhưng đối (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:40
 • #118: Đương nhiên thành thật (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:40
 • #119: Quán rượu sụp đổ (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:40
 • #120: Ha ha, không cửa (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:40
 • #121: Cho một chờ lấy (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #122: Vô cùng có khả năng (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #123: Giả ngu không biết (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #124: Cao hơn một bậc (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #125: Lão Hổ biến con mèo bệnh (3 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #126: Thỉnh cầu tha thứ sao (4 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #127: Làm sao không đi cướp (5 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #128: Thay thảo dân làm chủ (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:41
 • #129: Đều là cao thủ (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #130: Bồi thường đều dễ nói ( cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #131: Nhưng ta không tin (4 càng hơn vạn chữ, cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #132: Răng gò má lưu hương (1 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #133: Trong cung đến chỉ (2 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #134: Càng ngày càng hiền thục (3 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #135: Không một người tốt (4 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #136: Thỉnh cầu luận bàn (5 càng cầu phiếu)2020-02-10 11:42
 • #137: So thí2020-02-10 11:43
 • #138: So thí2020-02-10 11:43
 • #139: So thí >>>Cầu buff2020-02-10 11:43
 • #140: So thí >>>Cầu buff2020-02-10 11:43
 • #141: So thí >>>Cầu buff2020-02-10 11:43
 • #142: So thí >>>Cầu buff2020-02-10 11:43
 • #143: So thí >>>Cầu buff2020-02-10 11:43
 • #144: Chịu nhận lỗi (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #145: Bị ném bỏ Trình Xử Mặc (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #146: Bồi dưỡng tư tưởng sao (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #147: Cẩn thận, nhìn trước (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #148: Chứng cứ đương nhiên là có (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #149: Nhân chứng vật chứng đều tại (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #150: Có lời gì muốn nói (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #151: Phụ mẫu đại lễ (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:44
 • #152: Bình dấm chua lật (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:45
 • #153: Nhưng ta không giống (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:45
 • #154: Ngươi thích ta sao (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:45
 • #155: Ly hồn chứng (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:45
 • #156: Quả nhân hơi mệt chút (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:46
 • #157: Quyết tâm ám sát (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:46
 • #158: Có đi mà không có về (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:46
 • #159: Thả ra đám giặc cướp kia, (Cầu Buff Đậu)2020-02-10 11:46
 • #160: Nghiệt súc, trốn chỗ nào ~! (1 càng)2020-02-10 11:46
 • #161: Công tử, ngươi trước chạy! (2 càng)2020-02-10 11:46
 • #162: Truy sát tám đầu đường phố Hồng Phất Nữ (1 càng)2020-02-10 11:46
 • #163: Đầu nhập lấy đào ôm lấy lễ (2 càng)2020-02-10 11:47
 • #164: Hết thảy lăn ra ta Đường quốc! (1 càng)2020-02-10 11:47
 • #165: Một trận trò hay (2 càng)2020-02-10 11:47
 • #166: Phó thác cho trời (chúc đại gia chúc mừng năm mới)2020-02-10 11:47
 • #167: Quyết định như vậy đi (1 càng)2020-02-10 11:47
 • #168: Trình Xử Mặc thề >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:47
 • #169: Là, một ca. >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:47
 • #170: Môn Pô-lo giải thi đấu >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #171: Môn Pô-lo giải thi đấu >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #172: Môn Pô-lo giải thi đấu >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #173: Môn Pô-lo giải thi đấu >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #174: Môn Pô-lo giải thi đấu >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #175: Kịch vốn không được là dạng này viết a . . .>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #176: Lý Bá An đi trong hầm! >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #177: Trên trời rơi xuống hôn sự >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #178: Tiểu thời điểm . . . >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:48
 • #179: Trốn không thoát hôn sự >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #180: Ba nhà tề nhạc vui >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #181: Khai trương đại điển2020-02-10 11:49
 • #182: Khai trương đại điển >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #183: Khai trương đại điển >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #184: Cháy rồi >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #185: Chuyện này . . . Không như vậy đơn giản! >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #186: Lại là hắn! >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:49
 • #187: "Không có khả năng" khả năng >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:50
 • #188: Kỳ thật cũng rất đơn giản >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:50
 • #189: Nói nhảm thật mẹ nó nhiều!>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:50
 • #190: Nguy hiểm! Nguy hiểm! >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:50
 • #191: Đuổi thật xa mới đuổi tới>>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:50
 • #192: Có dọa người như vậy sao? >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:50
 • #193: Phu quân đáp ứng ngươi >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:51
 • #194: Bình dấm chua lật >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:51
 • #195: Đánh bậy đánh bạ >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:51
 • #196: Phóng ngựa đến đây đi >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:51
 • #197: Cản một cũng vô dụng! >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:51
 • #198: Nghịch tử, ngươi trở về làm gì? ! >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:51
 • #199: Vĩ đại triết học gia: Trình Xử Mặc (2 càng)2020-02-10 11:51
 • #200: Ngốc được nhanh không não >>>Cầu Buff Đậu2020-02-10 11:52
 • #201: Yêu là một vệt ánh sáng (1 càng)2020-02-10 11:52
 • #202: Nghịch ngợm tiểu Lý Trị (2 càng)2020-02-10 11:52
 • #203: Vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng (3 càng)2020-02-10 11:52
 • #204: Lý Thế Dân kỳ vọng (1 càng)2020-02-10 11:52
 • #205: Ta nhìn xem ngươi đánh (2 càng)2020-02-10 11:53
 • #206: Người sói (1 càng)2020-02-10 11:53
 • #207: Đến nha, đến đánh một a! (2 càng)2020-02-10 11:53
 • #208: Đến thật là chào buổi sáng nè . . . (3 càng)2020-02-10 11:53
 • #209: Làm sao vậy, công chúa? (1 càng)2020-02-10 11:53
 • #210: Là thật mang thù (2 càng)2020-02-10 11:53
 • #211: Tha thứ hạ quan . . . Làm không được (1 càng)2020-02-10 11:53
 • #212: Ngụy Chinh muốn đánh người (2 càng)2020-02-10 11:54
 • #213: Ngươi xác định có thể làm? (1 càng)2020-02-10 11:54
 • #214: Bay một dạng cảm giác! (2 càng)2020-02-10 11:54
 • #215: Một lần liền thành! (1 càng)2020-02-10 11:54
 • #216: Ngụy tướng công, ngài nói sai rồi (2 càng)2020-02-10 11:54
 • #217: Nhan Sư Cổ cải biến (1 càng)2020-02-10 11:54
 • #218: Đề phòng bọn hắn đi nhờ xe! (2 càng)2020-02-10 11:54
 • #219: Có như thế rõ ràng sao? (1 càng)2020-02-10 11:55
 • #220: Lý Tam Lang bản thân sản xuất? (2 càng)2020-02-10 11:55
 • #221: Một bản thân có thể đi! (1 càng)2020-02-10 11:55
 • #222: Một không có nghe rõ ràng (2 càng)2020-02-10 11:55
 • #223: Nguyệt Nhi áp lực lớn (1 càng)2020-02-10 11:55
 • #224: Mua không dậy nổi tốt! (2 càng)2020-02-10 11:55
 • #225: Công tử, bây giờ là ban ngày đây . . . (1 càng)2020-02-10 11:55
 • #226: Ngụ ngôn cố sự phát hướng cả nước (2 càng)2020-02-10 11:56
 • #227: Ngươi chính là hố to! (1 càng)2020-02-10 11:56
 • #228: Không đến mức kinh khủng như vậy a? (2 càng)2020-02-10 11:56
 • #229: Là đạo lý gì? (1 càng)2020-02-10 11:56
 • #230: Ai dám động đến một cái nào đó dưới thí thí! (2 càng)2020-02-10 11:56
 • #231: Hung hăng đập! (1 càng)2020-02-10 11:56
 • #232: Ngươi là ai nha? (2 càng)2020-02-10 11:56
 • #233: Ngươi liền trung thực địa chiêu a (1 càng)2020-02-10 11:57
 • #234: Sáng suốt lựa chọn (2 càng)2020-02-10 11:57
 • #235: Rốt cuộc là mục đích gì! (1 càng)2020-02-10 11:57
 • #236: Người cần thể diện cây cần da (2 càng)2020-02-10 11:57
 • #237: Xin hỏi . . . Ngươi có mặt sao? (1 càng)2020-02-10 11:57
 • #238: Âm thầm tặng lễ (2 càng)2020-02-10 11:57
 • #239: Ánh mắt ngươi có mao bệnh sao? (1 càng)2020-02-10 11:57
 • #240: Các ngươi cho bản cung dừng lại (2 càng)2020-02-10 11:57
 • #241: Toàn bộ đều cho bản cung dừng tay!2020-02-10 11:58
 • #242: Toàn bộ tất cả vào đi!2020-02-10 11:58
 • #243: Mời Thánh Thượng minh xét2020-02-10 11:58
 • #244: Có vẻ như đi nhầm gian phòng2020-02-10 11:58
 • #245: Bồi thường năm trăm vạn hai!2020-02-10 11:58
 • #246: Nhanh đi mời ngự y, lão gia té bất tỉnh . . .2020-02-10 11:58
 • #247: Bản thân làm chuyện tốt2020-02-10 11:58
 • #248: Ngươi giẫm lên ta chân . . .2020-02-10 11:58
 • #249: Liên quan các ngươi cái rắm tương quan!2020-02-10 11:59
 • thinh-duong-hoan-kho-chuong-0250.mp32020-02-10 11:59
 • #251: Đồ tốt!2020-02-10 11:59
 • #252: Phần này hạ lễ, trẫm liền nhận trước! (1 càng)2020-02-10 11:59
 • #253: Chu Tước môn kinh người thánh chỉ (2 càng)2020-02-10 11:59
 • #254: Bóng đêm hơi lạnh, người ấy lưu hương . . . (3 càng)2020-02-10 11:59
 • #255: Chạy a, ngươi tiểu tử sao không chạy? (2 càng)2020-02-10 12:00
 • #256: Trước tiên đem hắn . . . Thiến a . . .2020-02-10 12:00
 • #257: Chịu đòn nhận tội2020-02-10 12:00
 • #258: Mượn đao giết người2020-02-10 12:00
 • #259: Mượn đao giết người2020-02-10 12:00
 • #260: To lớn lễ đính hôn2020-02-10 12:00
 • #261: Cẩu thả không chịu nổi thế gia vọng tộc quan viên2020-02-10 12:00
 • #262: Lý Bá An, ngươi nơi nào bị thương?2020-02-10 12:01
 • #263: Kéo ra ngoài chém2020-02-10 12:01
 • #264: Tuyệt đối không có khả năng!2020-02-10 12:01
 • #265: Phò mã gia uy vũ2020-02-10 12:01
 • #266: Có Dược Sư mấy phần khí khái!2020-02-10 12:01
 • #267: Tam Lang, không sai!2020-02-10 12:01
 • #268: Lý Bá An vô sỉ!2020-02-10 12:01
 • #269: Mang thù 2 năm Ngụy Chinh2020-02-10 12:01
 • #270: Ta hiện tại liền tiến vào, ngươi chịu được sao?2020-02-10 12:01
 • #271: Đa tạ Ngụy tướng công hậu ái2020-02-10 12:02
 • #272: Trưởng Tôn công tử, ngài thật là người tốt!2020-02-10 12:02
 • #273: Mua giá2020-02-10 12:02
 • #274: Sáu mươi lượng hoàng kim mua giá!2020-02-10 12:02
 • #275: Đưa phủ đệ thổ phỉ!2020-02-10 12:02
 • #276: Lý Dật bị đốn giò đập!2020-02-10 12:02
 • #277: Cùng Vũ Dực bắt đầu thấy mặt2020-02-10 12:02
 • #278: Người thắng tiết, có ngẫu nhiên gặp? (1 càng)2020-02-10 12:02
 • #279: Tự nguyện nhường đội (2 càng)2020-02-10 12:03
 • #280: Công phu Vũ Dực tiểu hòa thượng2020-02-10 12:03
 • #281: Thẩm vấn2020-02-10 12:03
 • #282: Thẩm vấn2020-02-10 12:03
 • #283: Nhường hắn sống không bằng chết! (472 2 chữ, thứ 3 càng)2020-02-10 12:03
 • #284: Thống nhất mua bán! (đệ 1 càng)2020-02-10 12:03
 • #285: Không tẻ nhạt (2 càng)2020-02-10 12:03
 • #286: Đỗ Tương lại phát bệnh (3 càng)2020-02-10 12:03
 • #287: Phát hiện độc nguyên! (1 càng)2020-02-10 12:04
 • #288: Ngươi sữa đến! (2 càng)2020-02-10 12:04
 • #289: Tìm hiểu nguồn gốc (1 càng)2020-02-10 12:04
 • #290: Theo đuôi rải lưới (2 càng)2020-02-10 12:04
 • #291: Lừa dối ra hung thủ sau màn! (3 càng)2020-02-10 12:04
 • #292: Quả nhiên là cuối cùng một bát? (381 8 chữ, đệ 1 càng)2020-02-10 12:04
 • #293: Người con rể này, có thể a! (thứ 2 càng)2020-02-10 12:04
 • #294: Độc Cô đám, Lãnh Diện Hoa! (3 càng)2020-02-10 12:04
 • #295: Lãnh Diện Hoa, rất mạnh! (1 càng)2020-02-10 12:04
 • #296: Quá khứ chua xót sự tình (2 càng)2020-02-10 12:05
 • #297: Ngư Long bang!2020-02-10 12:05
 • #298: Bắt đầu tranh đoạt (thứ 2 càng)2020-02-10 12:05
 • #299: Tháng giêng mười ngũ, đêm (3 càng)2020-02-10 12:05
 • #300: Một đêm Ngư Long múa2020-02-10 12:06
 • #301: Một đêm Ngư Long múa2020-02-10 12:06
 • #302: Một đêm Ngư Long múa2020-02-10 12:06
 • #303: Một đêm Ngư Long múa2020-02-10 12:06
 • #304: Cửu tử vô sinh, 4063 chữ (thứ 2 càng)2020-02-10 12:06
 • #305: Rất hợp trẫm tâm! (1 càng)2020-02-10 12:06
 • #306: Có phải hay không có khác niềm vui mới? (2 càng)2020-02-10 12:06
 • #307: Rốt cuộc là tình huống như thế nào? (1 càng)2020-02-10 12:07
 • #308: Bắc phương cực kỳ người (2 càng)2020-02-10 12:07
 • #309: Nguyệt hắc phong cao!2020-02-10 12:07
 • #310: Một toàn bộ đều chiêu (1 càng)2020-02-10 12:07
 • #311: Đấu tranh nội bộ? (2 càng)2020-02-10 12:07
 • #312: Hoàng tước tại hậu! (1 càng)2020-02-10 12:07
 • #313: Nguy rồi, tình huống có biến!2020-02-10 12:07
 • #314: Công tử, lên ăn mì2020-02-10 12:08
 • #315: Nhìn thấy hi vọng Ngu Thế Nam (2 càng)2020-02-10 12:08
 • #316: Thanh Ngọc án kiện, nguyên tịch! (1 càng)2020-02-10 12:08
 • #317: Xuyên tạc (2 càng)2020-02-10 12:08
 • #318: Dừng lại!2020-02-10 12:08
 • #319: Đi ngủ đưa gối đầu a!2020-02-10 12:08
 • #320: Giải thích (2 càng)2020-02-10 12:09
 • #321: Bên này còn có người quỳ a! (3 càng)2020-02-10 12:09
 • #322: Một toàn bộ đều chiêu! (1 càng)2020-02-10 12:09
 • #323: Thiến đáng đời!2020-02-10 12:09
 • #324: Ngươi bất nhân, cũng đừng trách lão phu bất nghĩa (1 càng)2020-02-10 12:09
 • #325: Bất Lương Soái Viên Thiên Cương! (2 càng)2020-02-10 12:09
 • #326: Đạo trưởng, ngươi thế nào? (3 càng)2020-02-10 12:09
 • #327: Yêu nghiệt Cô Tinh! (1 càng)2020-02-10 12:10
 • #328: Khám phá không nói toạc (2 càng)2020-02-10 12:10
 • #329: Thích nói không nói, không nói kéo đến (1 càng)2020-02-10 12:10
 • #330: Vì sao sẽ đánh lên? (2 càng)2020-02-10 12:10
 • #331: Tiểu nhân căn bản là không quen biết bọn hắn! (1 càng)2020-02-10 12:10
 • #332: Thay tiểu nhân làm chủ (2 càng)2020-02-10 12:11
 • #333: Cam nguyện làm Hoàng Cái2020-02-10 12:11
 • #334: Đầu heo chân dung!2020-02-10 12:11
 • #335: Bốn mắt tương đối2020-02-10 12:11
 • #336: Chúng ta tranh thủ thời gian hợp tác a! (2 càng)2020-02-10 12:11
 • #337: Đêm nay còn có dư thừa gian phòng sao? (3 càng)2020-02-10 12:12
 • #338: Chân Hương (1 càng)2020-02-10 12:12
 • #339: Ngươi có thể nghĩ chết gia gia a! (2 càng)2020-02-10 12:12
 • #340: Bá An huynh đệ mau dậy giường, đến lượt luyện võ rồi . . . (1 càng)2020-02-10 12:14
 • #341: Biết con không khác ngoài cha! (2 càng)2020-02-10 12:14
 • #342: Đương triều giằng co2020-02-10 12:14
 • #343: Đương triều giằng co2020-02-10 12:14
 • #344: Phác Ân Hạo lừa dối (1 càng)2020-02-10 12:14
 • #345: Hát đôi (1 càng)2020-02-10 12:14
 • #346: Thông đồng với địch bán nước! (2 càng)2020-02-10 12:15
 • #347: Vi thần oan uổng! (40 25 chữ, đệ 1 càng)2020-02-10 12:15
 • #348: Chơi đại phát2020-02-10 12:15
 • #349: Tự rước lấy họa (3 càng)2020-02-10 12:15
 • #350: Ý kiến hay! (1 càng)2020-02-10 12:15
 • #351: Nói hảo nam nhân khí chất đây?2020-02-10 12:15
 • #352: Cười ra heo tiếng2020-02-10 12:15
 • #353: Cái này làm sao có thể?2020-02-10 12:16
 • #354: Ngươi khát nước sao?2020-02-10 12:16
 • #355: Lòng người không già a!2020-02-10 12:16
 • #356: Lòng người không già a!2020-02-10 12:16
 • #357: Ngươi tin không?2020-02-10 12:17
 • #358: Thật sự là quá quái lạ!2020-02-10 12:17
 • #359: Trung Nguyên câu có lão mà nói2020-02-10 12:17
 • #360: Cớ sao mà không làm đây?2020-02-10 12:17
 • #361: Đứng lại cho ta!2020-02-10 12:17
 • #362: Ngươi biết ta?2020-02-10 12:17
 • #363: Có tỳ vết?2020-02-10 12:18
 • #364: Đơn giản kỳ!2020-02-10 12:18
 • #365: Chứng cứ vô cùng xác thực!2020-02-10 12:18
 • #366: Đậu Lô Khoan, ngươi ngưu nhóm!2020-02-10 12:19
 • #367: Hố người!2020-02-10 12:19
 • #368: Đây là . . . Muốn làm gì vậy?2020-02-10 12:19
 • #369: Đỗ Câu cho vay tiền (2 càng)2020-02-10 12:19
 • #370: Là ngươi! (1 càng)2020-02-10 12:19
 • #371: Ngươi làm ta là mắt mù sao? (2 càng)2020-02-10 12:20
 • #372: A, tiểu muội người đâu?2020-02-10 12:20
 • #373: Một đống cứt!2020-02-10 12:20
 • #374: Văn minh lễ phép cây làn gió mới2020-02-10 12:20
 • #375: Phu quân thật thông minh!2020-02-10 12:21
 • #376: Thần mẹ nó sư phó!2020-02-10 12:21
 • #377: Gợn sóng2020-02-10 12:21
 • #378: Đăng Châu Giang Vũ Tương2020-02-10 12:21
 • #379: Ngốc được cái này sao đáng yêu người2020-02-10 12:22
 • #380: MMP nha!2020-02-10 12:22
 • #381: Ba ba, ngươi lời này không thành lập!2020-02-10 12:22
 • #382: Liền lúng túng a!2020-02-10 12:22
 • #383: Tiểu nương tử, muốn ăn chút gì không?2020-02-10 12:23
 • #384: Vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe2020-02-10 12:24
 • #385: Đừng cùng ta cò kè mặc cả!2020-02-10 12:24
 • #386: Có gan liền tiếp tục cười a!2020-02-10 12:24
 • #387: Không hố trắng không hố (thứ 2 càng, 6049 chữ)2020-02-10 12:24
 • #388: Có tốt sự tình phát sinh a!2020-02-10 12:24
 • #389: Cái này không Trưởng Tôn Trùng a! (445 8 chữ, thứ 2 càng)2020-02-10 12:24
 • #390: Xong2020-02-10 12:24
 • #391: Không theo trình tự làm việc!2020-02-10 12:25
 • #392: Có bản lĩnh liền giết ta à!2020-02-10 12:25
 • #393: Nhị Cẩu rốt cuộc đã đến sao?2020-02-10 12:25
 • #394: Việc lớn không tốt!2020-02-10 12:25
 • #395: Thiên Vương đóng địa hổ2020-02-10 12:25
 • #396: Ba canh đêm loạn!2020-02-10 12:26
 • #397: Giá trị không đáng cái giá này!2020-02-10 12:26
 • #398: Cái gì tin?2020-02-10 12:26
 • #399: Ta có chuyện quan trọng bẩm báo!2020-02-10 12:26
 • #400: Thuộc hạ không dám nói!2020-02-10 12:26
 • #401: Trước tiên đem hắn mặt nạ, kéo xuống đây đi!2020-02-10 12:26
 • #402: Nguyên lai là hắn!2020-02-10 12:27
 • #403: Đăng Châu hải tặc diệt sạch2020-02-10 12:27
 • #404: Lập tức hành hình!2020-02-10 12:27
 • #405: Cái gì ích sự tình?2020-02-10 12:27
 • #406: Cuối cùng vẫn là xúc động a!2020-02-10 12:27
 • #407: Bồng Lai các bên trong mật thất!2020-02-10 12:27
 • #408: Tìm tới tồn cấp lương cho, Đăng Châu đại thắng!2020-02-10 12:28
 • #409: Hoàng quyền cùng thế gia vô hình đối bính2020-02-10 12:28
 • #410: Rốt cuộc phải hồi kinh!2020-02-10 12:28
 • #411: Công tử, xin đợi một chút!2020-02-10 12:28
 • #412: Trên đời này không có rớt đĩa bánh chuyện tốt!2020-02-10 12:28
 • #413: Chân ta!2020-02-10 12:28
 • #414: "Cha tế tranh thủ tình cảm!"2020-02-10 12:29
 • #415: Chúng ta cũng tuyệt vọng a... ()2020-02-10 12:29
 • #416: Ta muốn cùng ngươi sinh con!2020-02-10 12:29
 • #417: Đa tạ Tam ca! ()2020-02-10 12:29
 • #418: Mở cửa! Có cấp báo!2020-02-10 12:29
 • #419: Còn mời Thánh Thượng chỉ rõ!2020-02-10 12:29
 • #420: Ăn người câm thua thiệt!2020-02-10 12:30
 • #421: Đây là ai treo!2020-02-10 12:30
 • #422: Tiểu thí hài2020-02-10 12:30
 • #423: Thư viện2020-02-10 12:30
 • #424: Thư viện2020-02-10 12:30
 • #425: Thư viện2020-02-10 12:30
 • #426: Thư viện2020-02-10 12:30
 • #427: Thư viện2020-02-10 12:30
 • #428: Thư viện2020-02-10 12:31
 • #429: Thư viện2020-02-10 12:31
 • #430: Thư viện2020-02-10 12:31
 • #431: Hung phạm2020-02-10 12:31
 • #432: Hung phạm2020-02-10 12:31
 • #433: Hung phạm2020-02-10 12:31
 • #434: Hung phạm2020-02-10 12:31
 • #435: Hung phạm2020-02-10 12:32
 • #436: Hung phạm2020-02-10 12:32
 • #437: Chân tướng phòng!2020-02-10 12:32
 • #438: Muốn đánh người đi đánh Lý Thế Dân a!2020-02-10 12:32
 • #439: Rõ ràng liền là một nhóm hố a!2020-02-10 12:32
 • #440: Toàn bộ giải quyết!2020-02-10 12:33
 • #441: Cái này cái đọc có thể hai!2020-02-10 12:33
 • #442: Đem mình cũng bán đi?2020-02-10 12:33
 • #443: Chân tướng phòng sắp xếp Đường pháp!2020-02-10 12:33
 • #444: Lý Bá An cái này trộn lẫn tiểu tử, rất hư!2020-02-10 12:33
 • #445: Bởi vì hắn là một tên Đại Đường quân nhân!2020-02-10 12:33
 • #446: Bởi vì hắn là một tên Đại Đường quân nhân!2020-02-10 12:33
 • #447: Bởi vì hắn là một tên Đại Đường quân nhân!2020-02-10 12:34
 • #448: Bởi vì hắn là một tên Đại Đường quân nhân!2020-02-10 12:34
 • #449: A a a a...2020-02-10 12:34
 • #450: Các ngươi còn không biết xấu hổ nói!2020-02-10 12:34
 • #451: Làm sao vậy, các ngươi không nguyện ý?2020-02-10 12:34
 • #452: Thái tử Hoàng tử điện hạ cho Lý Dật hành lễ!2020-02-10 12:34
 • #453: Đúng thì sao?2020-02-10 12:34
 • #454: Ngươi là viện trưởng, ngươi nói tính!2020-02-10 12:35
 • #455: Người cùng người trong lúc đó chênh lệch . . .2020-02-10 12:35
 • #456: Áo trắng như tuyết, tuyệt thế vô song!2020-02-10 12:35
 • #457: Lý Bá An, đã lâu không gặp . . .2020-02-10 12:35
 • #458: Sư đồ cùng một chỗ đàn tấu!2020-02-10 12:35
 • #459: Lắc lư2020-02-10 12:35
 • #460: Đây là thư viện đồ ăn?2020-02-10 12:35
 • #461: Các ngươi mãi mãi cũng không hiểu nàng tâm . . .2020-02-10 12:36
 • #462: Theo dõi!2020-02-10 12:36
 • #463: Cao ngạo du hiệp, Gehlen!2020-02-10 12:36
 • #464: Thực đơn tử2020-02-10 12:36
 • #465: Người xấu!2020-02-10 12:36
 • #466: Cùng Tam Lang có quan hệ!2020-02-10 12:36
 • #467: Còn có hết hay không . . .2020-02-10 12:37
 • #468: Việc này là một chuyện tốt?2020-02-10 12:37
 • #469: Thế nhưng là Bá An nói sai sao?2020-02-10 12:37
 • #470: Ta muốn đi Trường An, tìm Lý Bá An!2020-02-10 12:37
 • #471: Chụp 10 phần!2020-02-10 12:37
 • #472: Các ngươi có dám hay không? !2020-02-10 12:37
 • #473: Các ngươi không chân thành!2020-02-10 12:38
 • #474: Tới đi, ra chiêu đi, ít nữ nhi!2020-02-10 12:38
 • #475: Chẳng lẽ, là ta quá lạc hậu hay sao?2020-02-10 12:38
 • #476: Cá lớn đã trải qua mắc câu!2020-02-10 12:38
 • #477: Huynh đài, nếu không muốn tới hai cái?2020-02-10 12:38
 • #478: Ta từ Tuyết Sơn đi tới.2020-02-10 12:39
 • #479: Dừng lại, các ngươi chơi cái gì!2020-02-10 12:39
 • #480: Bên trong người kia, là Lý Bá An?2020-02-10 12:39
 • #481: Mời gọi ta, Demacia · đóng!2020-02-10 12:39
 • #482: Công tử thật là xấu, lại khi dễ Nguyệt Nhi!2020-02-10 12:39
 • #483: Mau từ bản công tử trước mặt biến mất!2020-02-10 12:39
 • #484: Cho các ngươi ba hơi, lập tức cho Lão Tử lăn!2020-02-10 12:39
 • #485: Làm sao khó làm?2020-02-10 12:40
 • #486: Ngươi chính là Địch Nhân Kiệt?2020-02-10 12:40
 • #487: Là huynh đệ, liền đến chém ta!2020-02-10 12:40
 • #488: Cầm trong tay cái gì?2020-02-10 12:40
 • #489: Học không ngừng nha . . .2020-02-10 12:40
 • #490: Có lẽ nha đầu này . . . Nội tâm, kỳ thật cũng không xấu đây!2020-02-10 12:40
 • #491: Chờ lấy xem kịch a!2020-02-10 12:40
 • #492: Lý Bá An có hay không tới?2020-02-10 12:41
 • #493: Có người bên trong độc, chạy mau!2020-02-10 12:41
 • #494: Cứu mạng a . . .2020-02-10 12:41
 • #495: Diễn tập có thể kết thúc2020-02-10 12:41
 • #496: Cái này chưa chắc đã nói được đây!2020-02-10 12:41
 • #497: Dự bị quân cờ2020-02-10 12:41
 • #498: Các ngươi . . . Ngươi muốn làm gì?2020-02-10 12:41
 • #499: Hết thảy giải vào đại lao thẩm tra xử lí!2020-02-10 12:42
 • #500: Chuyện gì xảy ra?2020-02-10 12:42
 • #501: Các ngươi có mấy thành nắm chắc?2020-02-10 12:42
 • #502: Cố lên!2020-02-10 12:42
 • #503: Các ngươi làm sao cũng ở nơi này mà?2020-02-10 12:42
 • #504: Công tử, chúng ta sai rồi . . .2020-02-10 12:42
 • #505: Công tử là trên thế giới tốt nhất!2020-02-10 12:42
 • #506: Lại muốn nhiều một cái người cạnh tranh sao . . .2020-02-10 12:43
 • #507: Nên đến, rốt cục đã đến rồi sao . . .2020-02-10 12:43
 • #508: Các ngươi thật lớn gan chó!2020-02-10 12:43
 • #509: Miệng cũng quá mẹ kiếp tổn hại . . .2020-02-10 12:43
 • #510: Thực tế nghe không nổi nữa2020-02-10 12:43
 • #511: Quá sợ hãi!2020-02-10 12:43
 • #512: Công tử lại xem trọng là được!2020-02-10 12:43
 • #513: Quả nhiên mắc câu rồi nha!2020-02-10 12:44
 • #514: Thế là xong à?2020-02-10 12:44
 • #515: Không cẩn thận liền trúng kế2020-02-10 12:44
 • #516: Cái kia ta bọn họ liền thí thí2020-02-10 12:44
 • #517: Lý Bá An, để cho ta tới!2020-02-10 12:44
 • #518: Ta đây là bị công tử chuộc thân?2020-02-10 12:45
 • #519: Bản cung có chuyện nói cho ngươi!2020-02-10 12:45
 • #520: Cái này cung nữ nhi . . . Cũng quá mạnh đi?2020-02-10 12:45
 • #521: Vừa rồi liền là ở làm chuyện xấu!2020-02-10 12:45
 • #522: Hoa mai sơn trang2020-02-10 12:45
 • #523: Dĩ nhiên . . . Là hắn?2020-02-10 12:46
 • #524: Tam phương xuất hiện khác nhau2020-02-10 12:46
 • #525: Ngươi cứ nói đi?2020-02-10 12:46
 • #526: Còn không cảm ơn Thánh Thượng?2020-02-10 12:46
 • #527: Quả nhiên, nha đầu này có vấn đề!2020-02-10 12:46
 • #528: Cái bẫy!2020-02-10 12:46
 • #529: Lại là các ngươi? !2020-02-10 12:46
 • #530: Không ngại thí thí?2020-02-10 12:47
 • #531: Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi hồi phủ đi!2020-02-10 12:47
 • #532: Thổi phồng qua lực a! Tiểu tử!2020-02-10 12:47
 • #533: Nói tiếng người!2020-02-10 12:47
 • #534: Vừa mới qua đi, lại là cái gì đồ chơi?2020-02-10 12:47
 • #535: Ngươi tốt phúc khí a!2020-02-10 12:47
 • #536: Đại Đường sứ giả Lạc Tân Vương!2020-02-10 12:48
 • #537: Mắng chửi người có ít đồ a . . .2020-02-10 12:48
 • #538: Chạy qua mùng một, chạy không qua mười ngũ!2020-02-10 12:48
 • #539: Trẫm cũng tuyệt không buông tha hắn!2020-02-10 12:48
 • #540: Cáo từ, cung nhân huynh! (5240 chữ, thật · đại chương)2020-02-10 12:48
 • #541: Đầu óc là cái đồ tốt, đáng tiếc hắn không mang . . .2020-02-10 12:48
 • #542: Độ dày da mặt + 100002020-02-10 12:49
 • #543: Vương Đa Ngư bộ pháp2020-02-10 12:49
 • #544: Hộc Tiết bộ phận Khả Hãn Đường quân thủ lĩnh cùng bàn bạc!2020-02-10 12:49
 • #545: Khí tức tử vong2020-02-10 12:49
 • #546: Lắc lư người công lực, lại vào một tầng!2020-02-10 12:49
 • #547: Ta còn trị không được ngươi?2020-02-10 12:49
 • #548: Mới không có ăn dấm đây!2020-02-10 12:50
 • #549: Tại sao mạc danh kỳ diệu mà hôn ta?2020-02-10 12:50
 • #550: Thứ gì?2020-02-10 12:50
 • #551: Tiễu phỉ cuộc chiến kết thúc2020-02-10 12:50
 • #552: Cái này mẹ nó não động, đơn giản . . .2020-02-10 12:50
 • #553: Công tử, nếu không các ngươi cưới ta đi!2020-02-10 12:50
 • #554: Các ngươi không phải cũng vẫn chưa ngủ sao?2020-02-10 12:51
 • #555: Khó ngủ đêm!2020-02-10 12:51
 • #556: Ba ba đi thong thả2020-02-10 12:51
 • #557: E muội muội muội muội . . . Chân Hương!2020-02-10 12:51
 • #558: Hố con Lý Dược Sư2020-02-10 12:51
 • #559: Nhất định chính là khi dễ người a . . .2020-02-10 12:51
 • #560: Trường Giang sóng sau đè sóng trước a . . .2020-02-10 12:52
 • #561: Lam Điền huyện Tử Tước vị2020-02-10 12:52
 • #562: Tứ Nương tử uy vũ!2020-02-10 12:52
 • #563: Cái này tính chuyện gì a . . .2020-02-10 12:52
 • #564: Đổi tử Phong bá!2020-02-10 12:52
 • #565: Tấn Dương tiểu công chúa siêu cấp đáng yêu2020-02-10 12:52
 • #566: Chúng ta . . . Sinh một đứa bé, có được hay không?2020-02-10 12:52
 • #567: Đừng cao hứng quá sớm!2020-02-10 12:52
 • #568: Phản bác vô hiệu!2020-02-10 12:53
 • #569: Người ngốc có ngốc phúc2020-02-10 12:53
 • #570: Xuất phát Lam Điền huyện!2020-02-10 12:53
 • #571: Không làm!2020-02-10 12:53
 • #572: Không lên đạo, chính mình mới không muốn đây!2020-02-10 12:53
 • #573: Vốn bá khi nào nói đùa?2020-02-10 12:54
 • #574: Đây nhất định là cái hiểu lầm2020-02-10 12:54
 • #575: Ta cũng tuyệt vọng a . . .2020-02-10 12:54
 • #576: Rốt cuộc phải trúng chiêu a!2020-02-10 12:54
 • #577: Thay trời hành đạo!2020-02-10 12:54
 • #578: Thơ hay! Thơ hay a!2020-02-10 12:54
 • #579: Mông ngựa đều đập tới trên báo chí!2020-02-10 12:54
 • #580: Thuỷ bộ am2020-02-10 12:55
 • #581: Quan ta chuyện gì?2020-02-10 12:55
 • #582: Lặp lại lần nữa thí thí?2020-02-10 12:55
 • #583: Liên luỵ rất rộng2020-02-10 12:55
 • #584: Tiếp đó, liền nhìn các ngươi2020-02-10 12:55
 • #585: Diệp Tri huyện giải cứu các nương tử2020-02-10 12:55
 • #586: Các ngươi nếu không phải con ta, Lão Tử đã sớm đánh ngươi chết bầm!2020-02-10 12:56
 • #587: Các ngươi mẹ nó làm ta ngốc?2020-02-10 12:56
 • #588: Ta nói, các ngươi muốn làm cha!2020-02-10 12:56
 • #589: Đại hôn trước2020-02-10 12:56
 • #590: Sáng chói kim cương chói sáng!2020-02-10 12:56
 • #591: Đại hôn2020-02-10 12:56
 • #592: Đại hôn2020-02-10 12:56
 • #593: Đỗ tiểu muội: Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a . . .2020-02-10 12:57
 • #594: Ai đây có thể mua được?2020-02-10 12:57
 • #595: Thăm người thân!2020-02-10 12:57
 • #596: Triệt để đi không . . .2020-02-10 12:57
 • #597: Cho người sụp đổ khoa cử lớn thí2020-02-10 12:57
 • #598: Ba ba, ta lại cũng không dám2020-02-10 12:57
 • #599: Tiến về Hà Đông tìm người!2020-02-10 12:58
 • #600: Ta cũng không ý kiến!2020-02-10 12:58
 • #601: Hà Đông đạo, Bùi Hành Kiệm!2020-02-10 12:58
 • #602: Khá lắm, có cốt khí!2020-02-10 12:58
 • #603: Đến từ Hộc Tiết bộ phận cầu viện2020-02-10 12:58
 • #604: Đến Hộc Tiết bộ phận!2020-02-10 12:58
 • #605: Lễ mọn (2 hợp 1)2020-02-10 12:59
 • #606: Hỏi ta cái gì?2020-02-10 12:59
 • #607: Chương cuối đại kết cục2020-02-10 12:59
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Đại Đường Tướng Công Tốt

TiKay

Omega Cũng Là Nữ Vương Đại Nhân

THUYS♥️

Dục Huyết Binh Hồn

TiKay

Leave a Reply